Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. november kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 68/13 Fastsettelse av gebyr og betalingssatser helse- og omsorgsavdelingen PS 69/13 Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur PS 70/13 Møteplan for Fosnes formannskap og kommunestyre 2014 PS 71/13 Referatsaker RS 69/13 Prosjekt flerbrukshall RS 70/13 Status i brusaken RS 71/13 Salsnes gjestehavn RS 72/13 Orientering om status i barnevernet RS 73/13 Møtereferat fra møte i Midtre Namdal kirkelige fellesråd RS 74/13 Kontroll med salg av alkohol - Coop Marked, Jøa RS 75/13 Kontroll med skjenking av alkohol - Tranåsmartnan Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til årets siste informasjonsskriv er 8. desember 2013 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 24. oktober 2013 Møtet ble åpnet med at Gisle Tranås fra Fosnes Kulturskole spilte et stykke på slagverk. Deretter presenterte prosjektleder Susanne Bratli infrastrukturprosjektet i Region Namdal. Vedtak : Sak 61/13 Fosnes kommunestyre vedtok at Mo gård, gnr. 62 bnr. 1 registreres som et særskilt brannobjekt, kategori A. Sak 62/13 Fosnes kommunestyre vedtok å utlyse totalentreprise for bygging av 2 utleieleiligheter i tomannsbolig i privat byggefelt på Åshaugan. Sak 63/13 Regnskapsrapport for 2. tertial 2013 ble tatt til orientering. Sak 64/13 Ordførerens godtgjøring ble vedtatt økt med 0,75 %, med virkning fra 1. januar Ordførerens godtgjøring er grunnlag for beregning av varaordfører og formannskapets godtgjøring og for møtegodtgjøring til folkevalgte i nemnder og råd i Fosnes kommune. Ansatte i Fosnes kommune fikk i 2013 en økning i årslønn på 0,75 %. Sak 65/13 Forsøket med sammenslåing av fellesråd i Midtre Namdal utløper ved årsskiftet. Kommunestyret vedtok at Fosnes kommune ønsker å gjøre forsøket med ett fellesråd i Midtre Namdal prosti til en permanent ordning fra og med Sak 66/13 Fosnes kommunestyre vedtok å øke kommunens egenandel fra kroner til for å mellomfinansiere Salsnes Gjestehavn. Økningen finansieres gjennom økt låneopptak. Økningen består av kroner til mellomfinansiering for manglende salg av båtplasser, samt som alternativ finansiering for Salsnes båtforenings låneopptak. Salsnes båtforening betaler leie for havna som dekker avdrag over 10 år, samt rente og omkostninger for lånet fra og med Salsnes båtforening gis frist til på å selge resterende båtplasser. Etter denne dato dekker båtforeningen rentekostnad og omkostninger for låneopptak tilsvarende manglende salg. Sak 67/13 Referatsaker ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

3 Ordførerens hjørne, november 2013 Hurra for nærbutikkene Butikkene har gjennomgått store endringer i løpet av de siste tiår. Men alle butikker er fortsatt avhengige av kundegrunnlaget. Nærbutikken skal vi ikke ta som en selvfølge. Alle forstår at dersom en skal drive handel, så må det være butikk i det, dvs. det må lønne seg. Det må i alle fall lønne seg såpass at de som jobber der kan få lønn, at en klarer å holde bygningene i hevd, og at en klarer de løpende utgifter til inntekts ervervelse, som det heter. Salsnes har for lengst mista nærbutikken sin. Det er et savn for befolkningen, særlig for dem som ikke sjøl kjører bil. Samtidig skjønner en at grunnlaget for å drive butikk på Salsnes er særdeles marginalt. På Jøa er vi så heldige å ha to dagligvarebutikker. Men det er som sagt ingen selvfølge. Ingen av butikkene våre er noen gullgruve. Seierstad Dagligvare/Matkroken er med i Merkurprogrammet. Det er et statlig utviklingsprogram for butikker i distriktene. Målet for Merkur er å sikre folk tilgang til en nærbutikk av god kvalitet, og at butikkene skal få tilleggstjenester som øker lønnsomheten og gir innbyggerne i lokalsamfunnet bedre tjenester. I tillegg får deltakerne økt sin kompetanse ved å lære av hverandre. Folk på Jøa er svært godt tjent med tilbudet Post-i-butikk på Seierstad. Og for både sjø- og landeveisfarere er drivstofftilbudet viktig. I tillegg er butikken på Seierstad også turistinformasjons-arena for Fosnes kommune. Å stikke innom her er både lettvint og naturlig når en kommer til øya. Og ikke minst er butikken tilrettelagt som en sosial arena; på kafè Paradis kan både praten og strikkepinnene gå! Nå ønsker butikken også å prøve ut et skysstilbud til innbyggerne på kommunens fastlandsdel. Så Matkroken er så mye mer enn et sted en får kjøpt dagligvarer! På Coop`en på Dun har vi også et godt dagligvaretilbud og et viktig treffsted. For mange har praten ved kassa vært av større betydning enn vi kanskje er klar over. Den nye bestyreren strekker seg langt for å imøtekomme kundenes ønsker, og hun eksperimenterer gjerne med vareutvalget. Også Coop`en har planer om å videreutvikle butikken med bla. kafé-krok, noe som kan bidra til ytterligere utvikling av butikken som møteplass. Og også her får vi kjøpt drivstoff. Begge butikkene på Jøa driftes av dyktig, kreative, servicevennlige og energiske folk. Men alle disse gode egenskapene kommer til kort dersom kundene svikter.

4 Eksistensfaktor nr. 1 er tross alt kundegrunnlaget. Og kundegrunnlaget. Det er meg og deg det Og du og jeg blir stadig mer mobile og kravstore. Vi skvetter ikke for å kjøre til by`n for den minste skit, vi ønsker oss den og den matvaren, eller akkurat det produktet, og i tillegg skal alt helst være så billig som mulig. Jeg er ikke ute etter å gi noen dårlig samvittighet for at vi handler i Namsos eller andre steder. Det gjør vi alle innimellom. Vi skjønner at det ikke er mulig å ha samme vareutvalget på Jøa som på større steder. Og når vi først er innom en langtunna-butikk, er det lett at det havner flere varer i korga. Men jeg appellerer likevel til bygdas befolkning om å støtte aktivt opp om nærbutikkene våre! Dagligvarer er lite egnet for netthandel, og vi det er heller ikke ønskelig å måtte kjøre milevis for å få tak i dem. Nærbutikkene er fundamentalt viktig for lokalsamfunnet vårt! Bjørg Tingstad Regulering av kommunale eiendomsavgifter. Dokumentene kan ses på Fosnes kommunes hjemmesider, Fosnes servicekontor, bibliotekene på Salsnes og Jøa og på Matkroken Seierstad fra 15. november Saken skal behandles i Fosnes kommunestyre den 19. desember Innbyggere og andre berørte parter har anledning til å komme med merknader til forslagene. Merknadene må være skriftlig og må være kommet til Fosnes Servicekontor, 7856 Jøa før behandlingen i kommunestyret finner sted. Merknaden kan også sendes som e-post til: Teknisk sjef. ÅPNINGSTIDER I JULEN 2013 Sentralbordet og servicekontoret: Juleaften: Stengt 3. juledag: 10:00-14:00 6. juledag: 10:00-14:00 Nyttårsaften: Stengt

5 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Drilløvelse samf.huset Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa Fotballtrening J12 og > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Friidrettstrening klasse FREDAG Frisklivstimen på helsestasjon i oddetallsuker Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Drilløvelse samf.huset Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Styrketrening for voksne Treningsrom helsesenteret Dame / herretrim Jøa samfunnshuset LØRDAG SØNDAG

6 Aktivitetskalender November Søndag 17. Gudstjeneste kl. 11:15 - Dun kirke Torsdag 21. Kommunestyremøte kl. 19:15 Lørdag 23. Formiddagsstund på Fosnes bygdemuseum kl. 12:00 Mandag 25. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Ungdomsklubb Kinotur til Namsos Onsdag 27. Formannskapsmøte kl. 10:15 Fredag 29. Julemessa 2013 kl. 19:00 22:00 - Åsly Lørdag 30. Julemessa 2013 kl. 11:00 15:00 - Åsly Desember Søndag 1. Adventsgudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Førjulsfest kl. 15:00 - Åsly Mandag 9. Seniordans kl. 17:15 - Jøa skole Ungdomsklubben kl. 19:00 21:30 - Dun bedehus Torsdag 19. Kommunestyremøte kl. 10:15 Lørdag 21. Julegudstjenesteverksted kl. 11:15 Dun kirke Søndag 22. Julegudstjeneste Fosnes sykeheim kl. 16:30 Tirsdag 24. Julaftensgudstjeneste kl. 13:30 - Dun Kirke Torsdag 26. Høytidsgudstjeneste kl. 11:15 - Dun kirke Julegudstjeneste kl. 14:00 - Salen kapell Fredag 27. Tredagsfest kl. 21:00 02:00 - Jøa samfunnshus Lørdag 28. Søndag 29. Mandag 30. Tirsdag 31.

7 Gamle bilder fra Fosnes!?! Vi spør igjen om det er noen som har gamle bilder som vi kan få låne for å ta elektroniske kopier?? Gamle bilder er i denne sammenheng et vidt begrep, men la oss si bilder så gamle som mulig og gjerne fram til ca i denne omgang.. Vi garanterer at du får bildene tilbake så fort som mulig. Spesielt ønsker vi oss bilder som viser hverdagsliv i Fosnes; fra onnearbeid, annet gårdsarbeid, fiske, foreningsvirksomhet, leik oa. OG dersom noen har bilder fra den gang fiskemottaket i Brakstadsundet var i drift, blir vi veldig glad! Bilder av damene som jobbet der f.eks Vi tenker å samle bildene i kommunens elektroniske bildearkiv, samt bruke noen av dem når vi igjen arrangerer Historietime på kommunestyresalen. Bildene kan leveres til Kjellrun eller Bjørg. Kjellrun Skjærvik, Fosnes bygdemuseum ( ) og Bjørg Tingstad, ordfører ( ) Hovsgrenda i 1940-åra

8 Ta formiddagskaffen på Fosnes bygdemuseum lørdag 23. november kl 12:00! Tradisjonen med kaffe-stund på Fosnes bygdemuseum en lørdag før jul videreføres! Alle ønskes velkommen til ei trivelig stund med høytlesing og kaffesalg. Arrangør: Fosnes kommune

9 Brannvesenet informerer Det er nasjonalt allerede flere omkomne i brann så langt i år enn i hele fjor. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Utviklingen viser at det er all grunn til å ta brannrisiko på alvor. Det gjør vi i Fosnes kommune, både gjennom forebyggende arbeid og ved å ha beredskap for å håndtere hendelser når det skjer. Likevel, i vår «gjøren og laden» i hverdagen som enkeltmennesker er det både mulig og viktig at vi bidrar etter evne til å redusere brannfaren rundt oss. Som på så mange andre områder i samfunnet er det den helhetlige innsatsen som gir beste resultat! I brann- og redningsvesenet jobbes det bl.a. å gi brannforebyggende informasjon til innbyggerne i kommunen. Noen av de brannforebyggende tiltakene så langt i 2013: - Informasjon til dyktige arrangører av Tranåsmartnan. Vært på befaring og gitt ut brosjyrer og branninstruks. - Åpen brannstasjon både på Duun og Salsnes i brannvernuka. Til sammen over 100 barn har vært innom. - Det ble kjøretur med brannbil, gitt brannforebyggende informasjon, delt ut bøffer, brannforebyggende brosjyre, boller og saft til alle. - Utført til syn i særskilte brannobjekt på Salsnes. På Jøa der blir det utført tilsyn i november. - Feiing av skorsteiner er utført og det er utført det meste av tilsyn i bolig. De siste boligene får boligtilsyn i november. Planlagte aktiviteter resten av året: Jøa og Salsnes På Røykvarslerens dag 1. desember vil vi være til besøke Sykeheimen, kommunehuset og begge butikkene for utlevering av røykvarslerbatteri og svare på brann- spørsmål. På Salsnes vil vi være innom på oppvekstsentret med samme informasjon. Brannvesenet deler ut flotte kalendere med bilder av våre spreke håndballjenter, som også gir brannforebyggende råd.

10 Aksjon boligbrann den 3. desember skal vi utføre boligbesøk. Dette gjelder i utgangspunktet til eldre beboere hvor vi samarbeider med hjemmesykepleien. Brannvesenet utfører en «boligkontroll» og gir gode brannforebyggende råd. Dette er ikke et tilsyn, men vi har fokuset på informasjon og veiledning. Vi skifter batteri i røykvarsler vederlagsfritt. Brannvesenet deler også nå ut flotte kalendere der våre dyktige håndballjenter gir brannforebyggende råd. Denne får du hvis du besøker oss på noen av stedene vi har aktiviteter. Brannsikkerhet i hverdagen du kan utgjøre en forskjell! Hva kan du gjøre? Noe av det viktigste du selv kan gjøre er å ta en "slokkerunde" i din bolig hver kveld. Sjekk alle rom og slå av alt av elektriske apparater som ikke skal stå på, påse at ingen ovner er tildekket, slukk levende lys, slå av TV-en med av-knappen (om mulig), og la ikke kaffetrakter, vannkoker, mobilladere og liknende stå med støpselet i stikkontakten om natten. I tillegg må du sørge for at røykvarsler og slukkeutstyr er i orden. Om uhellet skulle være ute ring: Hilsen oss i Fosnes brann- og redningsvesen

11 Vil ha innspill til Trafikksikkerhetsplan for Fosnes kommune Om du er ung eller gammel: Bli med å forbedre sikkerhet og fremkommelighet for både kjørende og myke trafikanter i nærmiljøet ditt! Trafikksikkerhetsplan for Fosnes skal revideres for perioden I den forbindelse ønsker trafikksikkerhetsutvalget (KTU) melding om lokale problemer for fotgjengere og eventuelle gode forslag til forbedringer. Innspill til utrygge punkt eller strekninger må stedfestes på kart. Har du ikke tilgang til internett, kan du få hjelp ved servicekontoret. Innspill til Trafikksikkerhetsplan for Fosnes kommune sendes til: Trafikksikkerhetsutvalget Fosnes kommune Servicekontoret 7856 Jøa Eller på epost til: Frist: 8. Desember 2013 ************************* ANBUDSKONKURRANSE ETABLERING AV RAMMEAVTALE FOR DRIFTS OG VELIKEHOLDSTJENESTER INNEN GRAVING, MASSETRANSPORT MM. Fosnes kommune ønsker å inngå rammeavtale for kjøp av drifts- og vedlikeholdstjenester innen graving og massetransport m.m. Kommunen har mange oppdrag der det er nødvendig å leie inn drifts- og vedlikeholdstjenester. Dette kan være alt ifrå planlagte oppdrag der en kan avtale tidspunkt til akutte oppdrag som må løses umiddelbart. Aktuelle arbeidssteder kan være overalt i Fosnes kommune. Rammeavtalen vil bli benyttet av oppdrag som ut fra omfang eller art ikke er hensiktsmessig å lyse ut på eget anbud. Kommunen vil gjennomføre egne konkurranser der dette er formålstjenlig. For oppdrag under kr vil denne rammeavtalen alltid gjelde med mindre det er spesielle forhold som tilsier særskilt konkurranse. Avtalen vil i hovedsak gjelde Plan- og Utviklingsavdelingen, men ved behov vil avtalen kunne benyttes av andre avdelinger i kommunen. Avtalen vil gjelde i 2 år. Anbudsdokumentene utleveres ved forespørsel til Plan- og Utviklingsavdelingen ved teknisk sjef Knut Skreddernes, mailadresse: Tlf: Tilbudsfristen er satt til 13. Desember 2013 kl

12 FRISKLIV Hei alle nye og de godt etablerte friskuser! Da er vinteren snart i vente og vi nærmer oss jula. Så går det raskt mot lysere tider igjen. Siste FRISKLIV dag før sommeren ble en suksess! Rakkavika med godt vær og godt folk! De minste var også godt representert, og det er alltid koselig! Tilbudet er som tidligere FREDAG i oddetallsukene mellom kl Vi serverer kaffe/te, frukt og masse smil og glede, men også rom for alvor og en individuell prat om det er ønskelig. Vi velger å ikke sette opp dagene for langt frem, pga endringer som kan oppstå. Men de første kommer her: 22/11-13 Barsel før og nå - m/helsesøster Linda 06/12-13 Ventetid ensomt eller travelt? m /Gunn Ågot 20/12-13 Førjulskos inkl. småbarnstreff Cathrine og Linda Jeg utfordrer og oppfordrer dere alle til å ta på eller med dere godt skotøy og jakke etter været, for det kan vanke spontane gåturer i nærmiljøet fra gang til gang. Oppfordre spesielt alle barsel- og småbarnsforeldre til å komme på FRISKLIV, dere sprer så mye glede rundt dere OG dét er helsefremmende Uansett alder, kjønn, form og fasong er FRISKLIV for alle!! Ta med deg naboen, onkelen, svogeren eller babyen din og kom for et FRISKLIVS-TREFF på helsesenteret! Og kanskje faktisk er det både interessant og veldig hyggelig!! Hilsen friskusene Cathrine og Jane

13 Nord-Trøndelag Kommunene i Nord-Trøndelag. Dato: Pasient- og brukertilfredshetspris. Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag skal tildele Pasient- og brukertilfredshetsprisen for tredje gang. De forrige gikk til aktivitører i Nærøy kommune og kirurg ved Sykehuset Levanger. Prisen for 2013 vil bli utdelt i januar Pasient- og brukerombudet skal bidra til at pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet ivaretas overfor statlig spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg skal ombudet arbeide for å bedre kvaliteten i tjenestene. Det er mest negative forhold som havner på Pasient- og brukerombudets bord. Det er naturlig. Likevel ser vi at de fleste pasienter og brukere er fornøyde, og tjenestene legger vekt på å utvikle kvalitet og fremme pasient- og brukertilfredshet. Det setter pasienter og brukere stor pris på. Mange som kontakter oss på bakgrunn av negative erfaringer, sier de gjør det for at andre skal slippe å oppleve det samme. Prisen er meint å stimulere til å jobbe for pasienters og brukeres opplevelse av tilfredshet. Ved vurdering av kandidater vil det bli lagt vekt på innsats for å skape tilfredshet. Tiltak bør være varige og ha eksempelverdi. Prisen kan gis til personer, enheter, avdelinger, kommuner, sjukehus eller andre i Nord- Trøndelag, og den består av en gave, diplom og blomster. Pasient- og brukerombudet inviterer befolkning, pasienter, brukere, organisasjoner, personell og tjenester til å foreslå kandidater. Begrunna forslag bes meldt innen 20. november Jeg tillater meg å be om at dette spres i kommunen. Jeg ønsker mange spenstige forslag! For ytterligere informasjon: Vedlegg: Statutter. Med hilsen, Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag, Kjell J. Vang. -pasient- og brukerombud- Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag, Postboks 2568, 7735 STEINKJER Tlf.: Fax: E-post:

14 Nord-Trøndelag Pasient- og brukertilfredshetspris - statutter. 1. Pasient- og brukertilfredshetsprisen i Nord-Trøndelag er innstifta, administreres og tildeles av Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag. 2. Mål med prisen er: a. Å skape fokus rundt pasient- og brukervennlighet i tjenestene, b. Å rette søkelyset mot og bidra til utvikling av tjenestenes pasient- og brukervennlighet, c. Å inspirere til og gjøre det attraktivt å jobbe aktivt for pasient- og brukertilfredshet. 3. Prisen deles ut etter vurdering av følgende kriterium: a. Særlig innsats for å skape større pasient- og brukertilfredshet, gjerne av varig betydning og med eksempelverdi, b. Uttrykt pasient- og brukertilfredshet på bakgrunn av særlig innsats som nevnt under bokstav a. 4. Befolkninga, pasienter, brukere, organisasjoner, personell og tjenester inviteres til å foreslå kandidater ut fra egne erfaringer eller kjennskap til fortjenstfull innsats. 5. Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag tildeler prisen årlig eller sjeldnere. Prisen kan gis til person/-er, enhet, avdeling, kommune eller sjukehus i Nord- Trøndelag fylke. Prisen skal henge høgt. Pasient- og brukerombudet kan dele ut prisen til andre enn den / dem det er kommet forslag på. Tildelinga skal begrunnes. 6. Prisen skal omtales i media. 7. Prisen består i diplom, blomster og en gave som overrekkes ved en enkel seremoni, gjerne på den aktuelle arbeidsplassen. 8. Pasient- og brukerombudet peiker ut ei referansegruppe på 2-3 personer som bistår ombudet i vurderinga av aktuelle kandidater. Vedtatt Kjell J. Vang. -pasient- og brukerombud- Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag, Postboks 2568, 7735 STEINKJER Tlf.: Fax: E-post:

15 Presisering vedrørende lyd/ bildekontakt med legen De fleste har sikkert fått med seg avisoppslaget om trådløst legekontor i Fosnes. Det er viktig å presisere at dette gjelder i denne omgang bare inneliggende pasienter på sykeheimen, der det er behov for en legevurdering utenom de dagene legen er her på visitt. Innbyggere i Fosnes, som har behov for kontakt med fastlegen, må bestille time på vanlig måte. Helse- og omsorgsavdelingen ******************* Mobil og bredbåndsdekning i Midtre Namdal Midtre Namdal Samkommune har startet opp et koordineringsprosjekt for å bedre mobil og bredbåndsdekningen i Midtre Namdal. Dette er et kommunalt tilbud om å bistå innbyggerne til å få akseptabel mobildekning og bredbåndstilbud til alle. Prosjektet har bl.a. som målsetting å kartlegge de steder hvor det er dårlig mobilforhold og manglende bredbåndsdekning. For å komplettere oversikten, ber vi alle som mener de har dårlige mobilforhold og /eller bredbåndsdekning om å melde fra til: Håvard Vannebo Tlf: Mail: Mvh Håvard Vannebo

16 KIKKERT TIL RAKKAVIKA Vi har akkurat passert halvparten av summen vi trenger til kikkerten. Igjen takk til alle bidragsyterne! Siden sist har følgende betalt (pr. 6. november): Elin og Kurt Jensen, Jenny L. Leirvik, Elin Grongstad, Bjørg Forås, Reidun Prebensen, Ingri L. Mausner, Marianne Bakken, Jostein Sørli, Audhild Tranås, Ole Martin Gjeset, Brynjar Holvik, Liv Sandvik og Marit Nordhus. Dessuten ble loddsalget fra sanitetens høstmøte donert til kikkertkontoen. Det står således på kontoen nå. Ved siste oppdatering ble det dessverre skrevet feil navn på en innbetaling. Turid Duun hadde betalt inn, men Ingunn Duun fikk æren for det. Beklager til begge to! Eva Som oversikten fra Eva viser er det allerede kommet inn en god del penger til Kikkertkontoen. Mange har betalt, men noen har hatt problemer med å betale ettersom de ikke har nettbank eller bruker en annen bank enn kontoen står på. Vi hadde ikke sett for oss disse problemene, og det beklager vi! Det er ellers mulig å betale direkte til Eva eller meg også, hvis noen ønsker det. Vi har tenkt at innsamlinga skal gå fram til årsmøtet vårt i slutten av februar. Vi har avtalt med de to butikkene på Jøa at det i januar og februar vil bli lagt ut lister så det blir mulig å betale der. Minner om at det selvfølgelig ikke er nødvendig å være utfordret for å gi en gave. Kontonummeret er fortsatt: Styret v/guri

17 Fosnes Sanitetsforening inviterer alle over 60 år til tradisjonell FØRJULSFEST på Åsly søndag 1. desember kl Det serveres juletallerken, kaffe med dessert-og kakebord Underholdning av Gunhild, Stig og Asgeir Utlodning av julestjerner Egenandel: kr. 100 for medlemmer 150 for andre Påmelding til Marianne : telef.: / el Guri : « / Styret innen 25.november Hjertelig velkommen!

18 blir på ÅSLY, 29. og 30. november. ÅPNINGSTIDER: Fredag 29. november: kl Lørdag 30. november: kl Vi ønsker både nye og gamle utstillere hjertelig velkommen til å bidra, slik at det blir en trivelig julemesse i år også. Påmeldingsfrist: mandag 25. november til Anlaug Skjærvik: mob Deltageravgift: kr 200,- Matsalg Arr. UL Liv - JØA

19 Vi deltar på Julemessa 29. og 30.nov Åsly Her kan du sikre deg årets julegaver både til han og henne Samtidig som du støtter Jøa Skolemusikkorps Videresalg av hudpleieprodukter fra Oriflame Hand Cream, Men Hair & Body Wash, Men Roll-on Åsa Skjærvik Tranås Leder TRADISJON TRO VIL HORNMUSIKKLAGET EKKO OGSÅ I ÅR KOMME RUNDT FØR JUL OG SELGE JULENEK PÅ JØA, ELVALANDET, OG SALSNES. DE SOM IKKE HAR MULIGHET TIL Å FÅ KJØPT AV DEN SOM DRAR RUNDT OG SELGER PÅ DØRA, KAN KONTAKTE UNDERTEGNEDE PÅ TLF MED JULEHILSEN FRA HML EKKO Kjell Ivar Tranås

20 Tredagsfest 27. desember i Jøa Samfunnshus Rubbel & Beat spiller til dans Fra kl cc. 200,- VI ØNSKER DERE EN GOD JUL. Arr. HML. EKKO

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 72/13 Søknad om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/09 Godtgjøring til

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/13 Mo Gård - klage

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 12.08.2015 Tidspunkt: Fra 11:25 til 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. mai 2012 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/12 Få Fosnes fin - midler

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 8/14 Salg av boligeiendom

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/17 Unntatt offentlighet

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 14. desember kl. 10.15 på Sjøsiden Kro og Motell, Salsnes. Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 80/17

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 73/16 Budsjettkontroll

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med en orientering om Region Namdal sitt infrastrukturprosjekt

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/16 Melding om vedtak

Detaljer

Fosnes kommune. Møteinnkalling. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg:

Fosnes kommune. Møteinnkalling. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 02.10.2013 Tidspunkt: 10:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 02.03.2017 kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 4/17 Melding om vedtak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 76/15 Innhold Framtidig organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 20. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 80/12

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1.

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1. Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Fosnes Museumsstyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: Fra 10:00 til 12:30 Faste medlemmer som

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/16 Fastsettelse

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: Fra 14:00 til 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Rapport Statusvurdering. Kommune: Fosnes. Fylke: Nord-Trøndelag. Dato: Deltakere: Frivillighetsrepresentant. Næringslivsrepresentant

Rapport Statusvurdering. Kommune: Fosnes. Fylke: Nord-Trøndelag. Dato: Deltakere: Frivillighetsrepresentant. Næringslivsrepresentant Rapport Statusvurdering Kommune: Fosnes Fylke: Nord-Trøndelag Dato: 18.12.2013 Deltakere: Rolle: Ordfører Rådmann Utviklingskonsulent Navn: Bjørg Tingstad Rønnaug Aaring Kjell Ivar Tranås Frivillighetsrepresentant

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:45 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 90/15 Revidering

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/14 Invitasjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.02.2016 Tidspunkt: Fra 14:10 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Vennatunet. Telefon Hjemmetjenesten telefon

Vennatunet. Telefon Hjemmetjenesten telefon Vennatunet Telefon 913 37 230 Hjemmetjenesten telefon 72 86 73 62 Program Høsten 2017 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Mandag 04.09 Forhåndsstemming til Stortingsvalget 2017 Dagtilbud Lunsj kr 40,-

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer