LEDER FORUM FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR. kfuk-kfum-speiderne.no NR ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER FORUM FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE"

Transkript

1 LEDER FORUM NR ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR kfuk-kfum-speiderne.no

2 Svein Olav (30) er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør: Svein Olav Ekvik Redaksjonskomité: Ragnhild Erevik Lea Bente H. Gundelsby Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Fax: Org.nr: Bankgiro: Landssjef: Anne Sjømæling Generalsekretær: Per Ove Løkstad Layout: RM grafika as Grafi sk produksjon: RM grafika as Forsidefoto: Bjarne Lohmann Madsen Opplag: 4800 Lederforum er trykket på miljøvennlig papir Vi bryr oss LEDER Håper du har hatt en bra sommer med ferie, avslapping, familie, venner og speiderleir eller tur. Nærmere 4000 KFUK-KFUM-speidere har denne sommeren vært på kretsleir, og tilbake meldingene tyder på fornøyde deltakere. Det meldes om flotte kretsleirer med mye bra speiding, nye programinnslag, og hos flere et forsterket fokus på miljø. Oslos kretsleir på Kvernmoen var den første miljøfyrtårnsertifiserte speiderleir i Norge. Det er flott! Forbundskontoret fikk også sitt miljøsertifikat i Rådhuset, rett før sommerferien. Speidere er engasjerte, og det er en viktig del av speidingen at vi engasjerer oss for miljøet og for våre medmennesker. Solidaritet og et bredt samfunnsengasjement viser at vi bryr oss. Bry deg! er også temaet i I den forbindelse er det laget et Bry deg!-merke som kan sys på speiderskjorten. Globalaksjonen starter omtrent samtidig som Lederforum havner i postkassen din. Gjennom aksjonen samler vi inn penger til en førskole i Sør-Sudan, slik at barna der skal få mulighet til å lære å lese og skrive. Innsamlingsbøsser og programmateriell er sendt til gruppene. Du kan også lese om Globalaksjonen på globalaksjonen, og i Globalaksjonsheftet vedlagt Lederforum nr Vi håper kvaliteten på materiell og programinnhold er bra, og at enda flere vil delta på aksjonen. Morsomme og lærerike aktivitets forslag lærer speiderne om andre kulturer og om å vise solidaritet med andre. Ta kontakt med lokale medier og vis at dere er med på noe viktig! Vis at vi speidere bryr oss, og er med å påvirke samfunnet vi lever i. Speiderhøsten er her, med oppstart, rekruttering og nye semester planer. Et nytt speiderprogram er på plass og mange er allerede i god gang med å ta det i bruk. Lykke til med å utforske nye merkekrav og aktiviteter. I november arrangeres I fyr og flamme på Nordtangen for første gang, en storsamling for ledere, rovere og trenere. Og vi håper nettopp det, at engasjerte deltakere skal få påfyll og inspirasjon, ja rett og slett ta fyr. Denne høsten begynner også forberedelser til vårens landsting, og planleggingen med landsleiren på Lista i 2010 er godt i gang. Vi har alltid noe å se frem til: neste speidermøte, patruljetur, kretsleir, programkurs, landsleir og mye mer. Kanskje er det derfor det er så bra å være KFUK-KFUM-speider? Jeg ønsker deg et godt semester, med flott norsk natur, høstvær, utemøter og gode speideropplevelser. Nyt speiderhøsten! Svein Olav

3 INNHOLD 3 Alt er gratis 4 Beredskap mot overgrep 6 Leir med miljøfokus 8 Elverhøymetoden 10 Landsstyremedlemmet har ordet 10 Engang-Alltid sommertreff 11 Mitt speiderliv hva er det? 12 There and back again 14 Forbundsnytt 16 Den viktige reisen 18 Ein draum går i oppfylling 20 Arrangementsinfo Tipssider i midten av bladet Vi ber for Semesterstart med nye møter, nye speidere og nye aktiviteter Høstens arrangementer på gruppe- krets- og forbundsplan Globalaksjonen og førskoleprosjektet i Sør-Sudan Troms-, Trøndelag-, Vestfold-, og Østfold kretser Vi takker for God deltakelse, god stemning og flott speiderarbeid på kretsleirene At så mange har begynt å ta i bruk det nye speiderprogrammet Alle som bidrar med tid og engasjement i organisasjonen At vi har unngått store skader og ulykker i løpet av sommeren Alt er gratis Det er august, skolestart og oppstart i speidergrupper landet over. Vi har hatt ferie, kanskje vært på leir i gruppa, kretsen eller regionen. Selv har jeg hatt gleden av å sitte i leirkomité for Nordtangen 2008, regionleir for Agder, Telemark og Buskerud kretser, en spennende erfaring. Det mest spesielle har kanskje vært å lese evalueringene i etterkant av leiren, se hvordan forventnin ger har blitt innfridd eller ikke innfridd. Av Arne Morten Rosnes Vi lever i en tid der alt måles, prestasjoner på skole, i arbeidsliv, på idrettsbanen og i speideren. Da jeg startet som leder hadde jeg et ønske om at speiding skulle være for alle, kanskje spesielt for dem som ikke lyktes eller klarte å tilpasse seg på de andre arenaene. At speideren skulle være noe spesielt, et sted for alle og hvor alle ble tatt på alvor og gitt personlige positive mestringsopplevelser. Speideren er et lagspill hvor vi fokuserer på patruljens resultat og ikke på Per og Pål `s individuelle prestasjon. Også i kristenlivet strever vi med å prestere, være gode nok. Men hva er det vi strever med og hvorfor strever vi, alt er ferdig og klargjort en gang for alle. Har vi glemt påskens budskap om at Jesus tok på seg all verdens synd og skyld. At Han døde og stod opp igjen, slik at vi som tror på Han kan være rene og feilfrie overfor Gud. Min sønn delte den norske menighetsfloraen inn på følgende måte: Julemenigheter de som bygger sin tro på bibelens beretninger fram til og med Jesu fødsel. Påskemenigheter de som bygger sin tro på bibelens beretninger fram til og med Jesu oppstandelse. Pinsemenigheter de som bygger sin tro på bibelens beretninger om livet etter Jesu himmelfart og Den Hellige Ånds inntreden. Alle typer menigheter har noe viktig å ta vare på, om en er en jule-, påske- eller Foto: Magnus Hatløy pinsemenighet. Jeg tror det er lurt å ta med seg det viktigste fra alle tre, og ikke stoppe opp underveis. Se ikke bare på julebudskapet om Jesu fødsel, påskebudskapet om Jesu død og oppstandelse eller pinsebudskapet om Jesu himmelfart og at han gav oss Den Hellige ånd. Vi må få med oss alt, se helheten og ta imot frelsen. Frelsen er gratis, den ligger der og venter på oss helt uten krav til prestasjoner. Livet er et lagspill sammen med familiene våre, vennene våre, arbeidskollegene våre, menighets tilknytningene våre og speiderne våre. La oss ikke gjøre om igjen det noen har gjort ferdig før oss. La oss gå inn i Guds plan for oss, i hvert fall gjøre oss åpne for å lytte til hva han vil si. Slik kan vi gå inn i høsten som en patrulje, en enhet hvor alle er viktige hvor alles bidrag er like viktige og ingen premieres høyere enn andre. Og la oss legge bort strevet og huske på at frelsen er gratis og det er ikke spørsmål om prestasjoner, Gud ser oss gjennom det verket Jesus gjorde en gang for alle. Av Øyvind Nygaard 3

4 Beredskap mot overgrep På Holdninger og handlinger-kurset første helgen i april, kom aha-opplevelsene på rekke og rad. Og forhåpentlig ble kontakt med politi og barnevern en mindre skremmende tanke for kursets deltakere. 44 Kurset tok for seg temaer som kjønn, makt og overgrep, grenser, forebygging, bekymrings melding og anmeldelser. Hvordan sikrer vi speideren som et godt sted å være? Hvordan fanger vi opp faresignalene? Hvordan kan du selv ta tak i situasjonen den dagen du aner at du kanskje har å gjøre med en alvorlig sak? Kripos-etterforsker og politiførstebetjent ved avsnitt for seksualisert vold, Kari Landrø, fortalte om politiets arbeid med overgrepssaker, og hvor avgjørende det er at voksne bryr seg og reagerer. Hovedregelen er at seksuelle overgrep alltid skal anmeldes fordi politiet er den instansen som har den beste kompetansen til å vurdere hva som faktisk har skjedd. I følge Landrø er det å anmelde å ta både barnet og overgriper på alvor. Kursets 40 deltagere ga tilbakemelding om at de ble mer bevisste sine egne grenser og litt tryggere på hvordan de kan ta tak i bekymringer og mistanker om at barn eller ungdom utsettes for grenseoverskridende atferd eller alvorlige overgrep. En enstemmig tilbakemelding sa tydelig at dette er et viktig og lærerikt kurs som alle ledere bør delta på. Ragnar Simonsen og Elin Aamodt fra beredskapsgruppa i KFUK-KFUMspeiderne fortalte om hvordan de forskjellige hjelpeinstansene i kommune og fylke er bygget opp og hvor man kan søke hjelp og veiledning. Beredskapsgruppa jobber med beredskap for sikkerhet, og har den siste tiden også jobbet med en beredskaps plan mot overgrep. Retnings linjer for anmeldelser og beredskaps plan for sikkerhet kan i dag lastes ned på og fra oktober vil retningslinjer og beredskaps plan mot overgrep foreligge samme sted. Viktige kjøreregler KFUK-KFUM-speiderne trenger sunne regler og gode rutiner for lederes atferd overfor speidere og andre ledere. Som ledere trenger vi å reflektere over hvordan vi oppfører oss i møte med andre. På den måten kan vi unngå atferd som kan støte eller skremme noen, eller som kan oppfattes som uønskede tilnærmelser. Våre arrangementer skal være trygge fellesskap for speidere og ledere også på dette området. Vi kan aldri sikre oss helt mot at ledere eller speidere begår eller utsettes for overgrep, vi kan derimot forebygge ved å ha fokus på temaet og være oppmerksomme på tegn og situasjoner som kan tyde på at noe foregår. Dersom du får mistanke om at noen utsettes for eller begår overgrep skal du følge forbundets retningslinjer for anmeldelse. Retningslinjene skal bidra til beskyttelse av den enkelte speider, men også beskyttelse av den enkelte leder mot evt uriktige beskyldninger. Fysisk kontakt Speiderarbeidet bygger på fysisk aktivitet og samhandling. Det er ikke mulig å drive speiderarbeid uten nærhet og fysisk kontakt. Det er heller ikke ønskelig med et fellesskap uten berøring. Alle mennesker har behov for nærhet, og det er først og fremst en styrke ved speiderarbeidet at det gir oss et trygt og åpent fellesskap. Nære relasjoner mellom barn og voksne er blitt en mangelvare i vårt samfunn, og det SØK HJELP! Overgriper skal ALDRI konfronteres med mistanke om overgrep. Da skal barneverntjenesten, politi eller helsesøster kontaktes, og den utsatte kan trenge hjelp for å komme seg dit. Husk at du ikke må vite sikkert hva som har skjedd for å ta kontakt når du er bekymret. Tvilstilfeller kan diskuteres anonymt med Barnevernet. Dersom du mistenker at overgrep skjer i speidersammenheng skal også generalsekretær, Per Ove Løkstad, kontaktes (se retningslinjer og beredskapsplan på Illustrasjonsfoto: Scott Liddell

5 kan ofte være både godt og viktig å få en hjelpende hånd, en trøstende omfavnelse eller et rosende klapp på skulderen. Hvor bør grensen gå? Dette er viktig refleksjonsstoff for alle ledere. Gode kjøreregler angående fysisk kontakt er viktig for å unngå situasjoner som kan misforstås. Å snakke åpent sammen om disse tingene i en ledergruppe er dessuten ofte en god måte å jobbe med den usikkerheten en del ledere føler på. Trygge voksne Vi vet at det har stor verdi å ha trygge voksne å forholde seg til gjennom oppveksten, noen som viser at de bryr seg og er stabilt til stede over tid. Speiderledere er aktivt til stede i hverdagen samtidig som de er litt på avstand i forhold til foresatte, og skolehverdagen. Derfor får speiderledere tillit, og kan ofte på en god måte være en samtalepartner og veileder for speidere som trenger noen å snakke med. Speiderledere har erfaring i å lese de som ikke har det bra, ta dette på alvor! Barn og ungdom som er utsatt for seksuelle overgrep kan ha alt fra ingen synlige symptomer, til alle symptomer på at barnet ikke har det bra, f.eks alvorlige atferdsforstyrrelser, eller endring i oppførsel. Ikke noe symptom alene er nok til å sette diagnosen seksuelt misbruk, fysisk mishandling eller omsorgssvikt. Et offer sjekker alltid ut om noen vil orke å høre på hva de har opplevd. Legg til rette for anledninger med god tid og fortrolighet til å fortelle om noe de opplevde som privat, skamfullt og truende. Lov aldri å holde noe hemmelig dersom det gjelder alvorlige ting som gjelder vold, overgrep eller andre lovbrudd, da skal du hjelpe speideren til å få hjelp videre. Gi trygghet på at barnet blir trodd. Les mer om symptomer på seksuelle overgrep, fysisk mishandling og omsorgssvikt på nettsidene som er vist til i egen ramme. Maktmisbruk og grenseoverskridende atferd Psykolog Berit Sivertsen Sørvig og teolog Merete Thommasen, ved Kirkens Ressurs senter mot vold og seksuelle overgrep satte i kurset Holdninger og handlinger blant annet fokus på at roller og posisjon kan skape overskridelser. Maktmisbruk og grenseoverskridende atferd er et tema det er vanskelig å snakke om, og mange ledere gir uttykk for at dette er vanskelig å ta opp lokalt i speidergruppene. Man regner med at ca 5 % av alle barn og unge i Norge lever under gjentatte og alvorlige seksuelle overgrep, og at min. 10 % av unge under 18 år har opplevd et seksuelt overgrep. Mennesker setter grenser for å beskytte sin integritet. Når denne grensen overskrides eller blir utfordret føles det ube hagelig. Grensene kan være forskjellig i forhold til venner og ukjente, alder og kjønn, etter hvilke posisjoner vi har, og grensene kan variere fra person til person. Noen synes det er greit å gi/ få en klem, mens andre kan føle det ukomfor tabelt. Uansett handler det om å respek tere andres grenser. I noen tilfeller kan det hende at folk ikke har noen grenser, og da må andre sette grenser for dem. Tekst: Elin Aamodt, helsesøster/ nettverkskonsulent i Nittedal kommune, sitter i KFUK-KFUM-speidernes beredskapsgruppe. Hanne Furuseth Weider, ledertreningskonsulent. POLITIATTEST FOR LEDERE Norges KFUK-KFUM-speidere jobber, i samarbeid med bla Norges Idrettsforbund og Norges speiderforbund, for å innføre politiattest for ledere og assistenter. Formålet med politiattesten er å hindre at personer som er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn får komme i stillinger eller posisjoner der de kan begå nye over grep. Hva som skal stå i en slik attest er i dag gjenstand for offentlig debatt. DEFINISJONER Grenseoverskridende atferd er handlinger som bryter med de grenser en person har for å beskytte sin integritet, og behøver ikke nødvendigvis være av seksuell karakter. Grenseoverskridende seksuell atferd derimot kan f.eks være seksuelle tilnærmel ser, eller seksuell verbal eller kroppslig atferd som oppleves ydmykende. Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den det rammer. Det kan også være forskjells - behandling på bakgrunn av kjønn. Seksuelle overgrep er ufrivillige seksuelle handlinger utført av en voksen mot et barn eller ungdom i relasjon av tillit eller tvang. Maktmisbruk er å oppnå eller tvinge til seg fordeler i form av sin posisjon. VEILEDNING OG HJELP Grensesetting er tema i det nye speiderprogrammet Overgrep er tema i Lederkurs - ledelse Neste Holdninger og handlinger-kurs blir trolig i 2010 Bruk ressurser som: forbundets beredskaps plan og retningslinjer, samt heftet Trygg og tilstede (sendt til alle grupper, kan også bestilles fra forbundskontoret). Nyttige nettsider om vold og overgrep: (nettportal)

6 Leir med miljøfokus 66 Det var en stolt leirkomité som mottok miljøsertifikatet på åpningsleirbålet til Kvernmoen Enda stoltere ble vi utover uken, da speidere og ledere fra Oslo krets satte teori ut i praksis og gjorde kretsleiren til Norges grønneste! I ukene opp mot leiren hadde det gått slag i slag. Etter intens jobbing med miljørapporten, ble den godkjent av konsulentene fra Grønn Hverdag og deretter sendt videre til behandling av stiftelsen Miljøfyrtårn. På et møte i forbundskontorets lokaler den 22. mai ble vi veid og funnet akkurat gode nok til å bli sertifisert! Etter at vi altså i teorien var miljøvennlige nok, ble det endelig tid til å fokusere fullt og helt på hvordan vi skulle sette dette ut i praksis. Kildesortering For gruppene var nok søppelsorteringen en av de største og mest konkrete utfordringene på leiren. Vi fulgte Aremark kommunes avfallssortering, noe som blant annet innebar at det skulle skilles mellom papp, papir og drikkekartong. Dette skapte mange spørsmål fra speiderne og mye hodebry for lederne. Vi nådde målet om at minimum 50 % av avfallet skulle kildesorteres, men innsatsviljen dalte nok noe i løpet av uken. På avreisedagen sorterte teknisk etat søppel i fire fulle timer! Miljøvennlig mat Intendantur hadde flere utfordringer i forkant av leiren, og avveiningene var mange. Hva er viktigst: at maten er økologisk eller at den er kortreist? Skal vi velge den lokale kjøpmannen, eller den butikken med flest økologiske varer? Hvordan sette sammen en meny som både er miljøvennlig og appetittvekkende? Det siste spørsmålet viste seg å være en smal sak. Både speidere og ledere nøt mat laget fra bunnen, med gode og økologiske råvarer. Høydepunkter som må nevnes er blomkålsuppe og lapper med syltetøy. Sistnevnte dessert ble mistenkt for å komme fra pose, men lederen som hevdet dét ble raskt irettesatt av en speider: Pose? Nei, jeg har laget røra helt selv! Etter oppskrift! Morsomme aktiviteter På programsiden var det nok av miljøvennlige aktiviteter. Økter som drivhusbygging, fuglekassesnekring, insektsforskning, papirlaging/gjenvinning og vannmølle/vindmølle viste i praksis ulike sider av miljøarbeidet. Det gjorde også markedsdagen, da vi ved hjelp av tradisjonelle speideraktiviteter samlet inn penger til Oliventrekampanjen. Med speiderpenger vil det nå bli plantet 40 oliventrær hos familier i Palestina. Store tanker ble det også tid til da biskop i Møre og speidermamma, Ingeborg Midttømme, holdt gudstjenester for oss i løpet av uken. Hun forkynte Guds ord om SJEKK UT KRETSLEIRBLOGGEN Kvernmoen 2008 har en egen blogg der du finner informasjon og bilder fra leiren. Der er også mange tips til miljøvennlige tiltak og aktiviteter i speidergruppa. Bloggen finner du på:

7 Speiderne lagde drivhus til jordbærplantene. Det hjemmelagde papiret ble faktisk ganske fint. mennesket i skaperverket, og inspirerte til fellesskap om en av vår tids største oppgaver: vern av kloden. Erfaringer til nytte for andre Det er mange konklusjoner å trekke fra en leir som Kvernmoen På det personlige plan vil jeg si at det har vært en berikelse å jobbe med dyktige speiderledere som er villige til å gjøre en ekstra innsats for å tilføre speiding noe nytt. Underveis i prosessen ble vi flere ganger minnet på at Kvernmoen 2008 er nybrottsarbeid. Retningslinjene til Miljøfyrtårn må ytterligere bearbeides for at det skal bli lettere for andre speider leirer å sertifisere seg. Her vil evalueringen av miljøsatsningen til Kvernmoen 2008 utgjøre en Klimatoget går var ett av flere miljøtiltak på leiren. viktig rolle. Med erfaringene fra kretsleiren er landets kretser og grupper herved oppfordret til å jobbe for at Norges KFUK- KFUM-speidere skal bli enda grønnere! Tekst: Bente H. Gundelsby, viseleirsjef Foto: Bjarne Lohmann Madsen og Ragnhild Erevik Lea Det var en utfordring å kildesortere riktig, men leiren nådde målet på 50 %. MILJØFYRTÅRNSERTIFISERT! KFUK-KFUM-speiderne ble våren 2008 sertifisert som Miljøfyrtårn. Det ble gjennomført en miljøanalyse av forbundskontoret i samarbeid med Grønn hverdag, med fokus på retnings linjer for arbeidsmiljø og inneklima, innkjøpsrutiner, energiforbruk, transport, avfallshåndtering og informasjons formidling. Etter å ha iverksatt tiltak på flere områder i løpet av våren, oppfylte vi kravene for å være en Miljø fyrtårn virksomhet. Miljø fytårnsertifikatet ble utdelt under en høytidelig seremoni i Oslo Rådhus 5. juni. Oslo krets sin leir på Kvernmoen ble litt senere sertifisert som første arrangement i sitt slag. KFUK-KFUM-speiderne vil framover jobbe for gode retningslinjer for miljømerking/miljø sertifisering av flere arrangementer på gruppe, krets og forbundsnivå, og her blir kretsleirens erfaringer svært nyttige. Blant annet skal landsleiren på Lista i 2010 miljøsertifiseres, og miljøperspektivet har et sterkt fokus i arbeidet med strategiplanen for På sikt ønskes det også å lage retningslinjer for miljøvennlige leirsteder. Les mer om miljøfyrtårnsertifisering og miljøtips på: 7 Viselandssjef Thorbjørn Geirbo, mottok miljøsertifikatet fra byrådsleder Erling Lae.

8 Elverhøymetoden Lord Baden Powell uttrykte at patruljesystemet er den eneste måten å drive speiding på. Men hvordan få det til? 88 De fleste grupper møter mange av de samme utfordringene som vi i Elverhøy (Tromsø). Det er stor konkurranse om ungdoms fritid, og ofte forsvinner speiderne når de kommer i patruljeføreralder. Lederressursene er knappe og vi har da mer enn nok med å planlegge speidermøter som det er om vi ikke skal planlegge for en førerpatrulje også Men det viser seg jo at det er når de får ordentlig patruljeføreransvar at en ekte speideridentitet og et ønske om å fortsette utvikles. Et velfungerende patruljesystem er også en stor avlastning for øvrige ledere. Velfungerende patruljesystem Med disse tankene som bakteppe: i) patruljen som kjernen i speiderideen, ii) patruljeføreransvar som middel for å holde på de eldre speiderne og iii) patruljesystemet som avlastning for pressede lederressurser, jobber Elverhøy aktivt med å utvikle et grunnlag for et solid og velfungerende patruljesystem. Vi har på ingen måte den endelige (eller beste) løsningen på hvordan drive et førerpatruljearbeid, og vi er på stadig jakt etter ny inspirasjon og flere ideer. Men kanskje er det grupper som kan finne noe inspirasjon til eget førerpatruljearbeid i Elverhøymetoden? Elverhøy-gruppa er en av de største speidergruppene i Troms, med rundt 70 medlemmer i oppdagerflokk, vandrertropp og roverlag. Troppen består for tiden av fem patruljer som ledes av patruljeførere og -assistenter i årsalderen. Vi skulle gjerne ha beholdt patruljeførerne noe lenger, men ser på dette som et litt mer langsiktig mål. Peff-ene går over i roverlaget når de begynner i videregående skole. Når peff-ene begynner i 10. klasse oppgraderes de til å bli førere for årets nye speidere. På denne måten får de yngste speiderne en trygg og solid introduksjon til troppens liv og virke, under kyndig ledelse av erfarne patrulje førere. Dette synes å ha hatt en positiv virkning i forhold til å holde på speiderne i overgangen fra flokk til tropp. Aspirantpatruljen oppløses årlig, medlemmene flyttes over i de faste patruljene, og peffen går over i roverlaget. Det er etablert en egen førerpatrulje i gruppa. Den består for tiden av ca. ti patruljeførere og assistenter. Én leder har fokus kun på førerpatruljen, og har fortrinnsvis lite ansvar i troppen for øvrig. Førerpatruljen møtes én gang i måneden. Den uka har resten av troppen fri. På denne måten unngår vi å belaste peffene og ass-ene med for mange møter i en travel ungdomshverdag. Hvert førerpatruljemøte etterfølges i prinsippet av to patruljestyrte møter og ett lederstyrt patruljemøte (dvs. at aktiviteten på disse møtene også i stor grad foregår i patruljene, men er planlagt av ledere). Dette er ment å ivareta at det for enkelte peff-er er mer utfordrende å planlegge møter enn for andre. Vi skal imidlertid ikke være redde for å overlate ansvar til patruljeførerne. Sara (peff i Røyskatt) sier at de gjerne kunne hatt litt mer møter bare i patruljene og ikke så mye i troppen for da er det lettere for speiderne å lære, og lettere for oss å lære de. Møtene i førerpatruljen er i prinsippet (om ikke alltid i praksis) tre-delt: 1. Temaøkt: Peff-ene syns det er utfordrende å planlegge og gjennomføre speidermøter som speiderne liker og som ikke er for vanskelig for dem å gjennomføre. Temaøkten er ment å være til hjelp her. Det gis instruksjon Førerpatruljemøtene synes å tjene sin hensikt. Ingeborg (peff i Røyskatt) nummer tre forfra - sier at samholdet i førerpatruljen er godt og bidrar til at peff-ene blir inspirerte til å fortsette som speidere. Hun sier også at de mange lekene, og ikke minst ideene de får på førerpatruljemøtene, er nyttige for henne som patruljefører. Sara (også peff i Røyskatt) nummer to forfra understreker viktigheten av patruljeførerrollen ifht. å gi de mindre speiderne et bra speidermiljø.

9 9 Patruljeførere møter store utfordringer og må ta store sprang (som Fredrik her under vårens peff-blåtur). Sikkerheten ligger i å ha et godt patruljeførermiljø rundt seg. i og ideer til gjennomføring av aktivitet knyttet til månedens tema. Øktene kan også knyttes opp mot spesialist og -førerpatruljemerkene i det nye vandrerprogrammet. Hvis muligheten er der bruker vi gjerne eksterne krefter til instruksjon, slik at patruljeførerne kan få mer dybdekunnskap om temaet fra spesialister. 2. Planleggingsøkt: For peff-ene er det utfordrende å finne tid til planlegging av patruljemøter mellom skolearbeid og annen aktivitet. I planleggingsøkten er målsetningen at peff-er og ass-er patruljevis skal legge rammen for påfølgende møter (ett til to). Patruljeførerne selv etterlyser enda mer tid til planlegging, bl.a. for å kunne få inspirasjon fra tilstedeværende ledere. 3. Sosial økt: Det har blitt en tradisjon at vi har kake på førerpatruljemøtet. Ansvaret for baking går på rundgang, og har vist seg å være svært så populært! Mens vi spiser kan vi snakke løst og fast om det som rører seg i patruljen og evt. diskutere program, kurs og andre relevante ting. Vi har peff-turer to ganger i året. Disse er spesielt myntet på førerpatruljen, og er i utgangspunktet ikke åpen for andre speidere. Noen ganger inviteres roverne for å skape en god dynamikk mot de eldre speiderne og link til speiderlivet etter troppen. Høstturen fokuserer på instruksjon i relevante temaer og tips til aktivitet. Vårturen, derimot, legges opp som blåtur (en slags premietur ) og kan ta mange slags former Målet er også at peff-ene skal delta på kurs for inspirasjon og kontaktflate ut mot en større speiderverden. Ingeborg (Peff i Røyskatt) var på Norsk Roland i sommer og sier at det var der at hun virkelig skjønte at en patruljefører og må ha gløden i øyet, og vise at speiding er gøy til de andre patruljemedlemmene. Det er nettopp denne gløden vi ønsker å skape gjennom et godt patruljeførerarbeid. Sterkt peff-miljø viktig I gruppa kjenner vi at tanken bak Elverhøymetoden er riktig og vi tror vi har stor mulighet til å drive et godt speiderarbeid dersom vi fortsetter å fokusere på målsetningen om å ha et sterkt peff-miljø. Dessuten er førerpatruljen også en vesentlig klekkekasse for gruppens roverlag, og på denne måten tror og håper vi at vi er med på å legge grunnlaget for det fremtidige speiderarbeidet her i landet. Av Birgit Njåstad MOTIVASJON OG INSPIRASJON! SEND PATRULJEFØRERNE PÅ: Peffkurs i egen krets eller en annen krets som tar i mot Nordisk peffkurs i Danmark sommeren 2009 Patruljeførerting Kurs i leirteknikk (KILT) Norsk Roland Nordtangenfestival. Dette er noe nytt og spennende! Les mer i arrangementskatalogen og i kalenderen på speiderprogram.no.

10 Landsstyremedlemmet har ordet 1010 Når høstmørket kommer kan det ofte bli en utfordring å lage program til speidermøtene. Det begynner å bli kjølig om kveldene og lyset forsvinner. Da er det veldig fristende å sette seg ned i speiderlokalene og ha noen inne møter der det er godt og varmt. Og det skal du selvsagt få lov til: Hva med et møte om førstehjelp? Ha først litt teori (plaster på sår for de minste og gode støttebandasjer for de større), og deretter et innendørs båreløp. Da bare setter du opp noen bord og andre hindringer i en gang, og så vil barna fryde seg over å manøvrere båren over og under hindringene du har satt opp. Ta tiden, og gi en liten premie til beste patrulje. Men, skulle du få ånden over deg så overrasker du speiderne dine med et hyggelig utemøte i høstmørket. For nå er det jo endelig tillatt å tenne bål! Gi en wienerpølse og en fyrstikkeske til hver patrulje, første patrulje som får pølsen til å sprekke over bålet har vunnet (ha gjerne også med en grillpølse, lompe og ketchup til hver speider.) Så, når patruljene først sitter rundt bålene sine, kan du kanskje gi dem i oppgave å lage hver sin patruljesang? Er det meldt stjerne klart så kan du før møtet gå inn på og skrive ut noen stjernekart. Hvis du deler dem ut på vei tilbake blir sikkert noen av speiderne interesserte og vil utforske stjernehimmelen. Trenger du flere tips til speidermøtene, kan du gå inn på Tipssidene er tilpasset og sortert med tanke på at dere bruker det nye programmet, men kan brukes uansett. De er laget av speidere, for å hjelpe deg! Og, kanskje har du et møteopplegg eller to skrevet på din datamaskin? Kan du sende det til oss på kfuk-kfum-speiderne.no, så er jeg helt sikker på at den innsatsen du har gjort blir satt stor pris på av andre ledere i organisasjonen vår. Ha et hyggelig speidersemester, høsten har mange muligheter! Speiderhilsen Dag Espolin Johnson, landsstyremedlem Foto: Janne Grønningsæter Engang-alltid sommertreff juni opplevde Engang-Alltid-speidere nokre flotte og gode dagar på Grimstad Bibelskole. Ein kreativ og dyktig leirkomité hadde utført eit forarbeid som gjorde at treffet blei ein stor oppleving. Treffleiar Janne Grønningsæter stod smilande, som den perfekte leirsjef, og ønska den einskilte velkomen og delte ut romnummer. Den fyrste kvelden var vi saman med landssjefen, Anne Sjømæling. Ho orienterte på ein engasjerande måte om speidararbeidet, og om vyar for speidarsaka i dag. Neste dag starta med flaggparade og ord for dagen ute i det fri før bibeltime ved prest Rannveig Aas Olsbu. Så vart det tur til Dømmesmoen hagebruksenter med omvisning i hagen og museet, og med orientering om saft- og vinproduksjon i Grimstad frå gammalt av. Nistepakken med kaffi inntog vi i det fri mellom to regnbyer. Etter middagen hadde vi Bevegelse til glad musikk (senior dans). Ein stor suksess. Om kvelden fortalde Astrid Hareide med stor innleving frå besøk i Afrika, om skulegong og speidararbeid for jenter i Afrika. Så kom dagen med tur i den sørlandske skjergard med båten Bibben. Frisk bris, strålande sol og guiding ved skipperen. Nyplukka jordbær og ferske reker var på menyen i tillegg til den medbrakte nista og kaffi. Ein strålande tur vi aldri vil gløyma. Om kvelden var det Sørlandskveld med Jens Olai Justvik. Han hadde utgangspunkt frå Kilden av G. Scott og vi fekk eit fantastisk møte med fiskaren Markus sitt liv i Grimstad. Gripande salmesong og nydelig musikk gav han og Kristin Leite oss. Sundag var det gudsteneste i Landvik kyrkje og kyrkjekaffi på plenen i Hommedal prestegard. Deretter omvisning i Fjære kyrkje og besøk i Ibsen-museet. På samlinga siste kvelden vart det helsingar frå dei forskjellige Engang-Alltid-speidargruppene. To av deltakarane hadde fått kongens fortenestemedalje sidan sist, mest for sin store innsats i speidararbeidet. Hovudkomité og lokalkomité vart takka med gode og varme ord. Og heilt til slutt kom Rannveig prest med ein fin liten blå stein til oss alle, Bekymringsfrihetssteinen, eit minne og ei takk for denne gongen for alle dei 59 deltakarane. Av Jarnfrid Sætersdal I 2009 blir Treffet på Rustad Hotell og fjellstue på Sjusjøen ved Lillehammer juni. Sett av dagene med en gang! Hilsen Engang-Alltid komiteen

11 Mitt speiderliv hva er det? Tusenvis av oppdagere, stifinnere, vandrere og rovere skal nå begynne å gå med boken Mitt speiderliv i skjortelommen. Mange lurer på hva slags bok dette er, og hvordan den skal brukes. Denne korte innføringen i bruk av boken forklarer også hovedtrekkene i det nye programmet. 11 Som navnet antyder, er Mitt speiderliv en oversikt over alt du har gjort som KFUK- KFUM-speider, samlet på 68 små sider. Boken fyller mange ulike funksjoner. Den brukes til informasjon, gir en oversikt over hvilke merker som finnes, har en loggfunksjon over hvilke merker du har fullført, har plass til notater om hvilke turer og leirer du har vært på, og har også sider hvor nye speidervenner kan skrive en hilsen. Oversikt I motsetning til tidligere, er det nå ikke påkrevd å kjøpe ny medlemsbok når man går over i en annen arbeidsgren. For de som klarer å ta godt vare på Mitt speiderliv, vil denne etter hvert inneholde navn på ledere og de du har gått i patrulje sammen med, minner fra ulike turer og leirer, og en oversikt over hvilke merker en har tatt. Det kan være fint å ha dersom du for eksempel er så uheldig at leirbålskappen brenner opp fordi du la den fra deg litt for nært bålet. Nyttig informasjon Boken inneholder nyttig informasjon til speidere og foreldre. Her er bl.a. oppdager- og speiderløftet, speiderbønnen og speiderloven. Oversikten over hvor og hvordan merkene skal plasseres på skjorten er gull verdt. Sidene om hva KFUK-KFUM-speiding er kan være nyttig lesning for de fleste. Foreldre og ledere kan også skrive inn sin kontaktinfo i boken. Dette kan være nyttig dersom noe skjer på tur, og oppdageren ikke husker sitt eget telefonnummer hjemme. Skaper motivasjon Merkene skal være en motivasjon for speiderne til å komme på møter og turer og gjøre en god innsats. Fargebilder av alle merkene bidrar til at speiderne kan glede seg til de får det fine stoffmerket og kan sy det på skjorten. Ved siden av bildene og navnet på merkene, er det et felt hvor man kan skrive opp når merket ble fullført, evt. hvilke deler av merket speideren har tatt. I det nye programmet er det semesterplanen som styrer hvilke merker dere jobber med, og den enkeltes kunnskaper og ferdigheter loggføres ikke. Det er derfor ikke nødvendig å ha Mitt speiderliv for å kunne jobbe med merkene, og det er heller ikke så farlig om noen mister boken. Når vandrerne blir så store at de kan ta spesialistmerker på egen hånd, kan de selv gå inn på speiderprogram.no for å finne hva de må gjøre for å kunne ta de ulike merkene. I boken er det satt av plass til troppens egne merker, og nye merker som legges ut på speiderprogram.no etter hvert. Denne innholdsrike lille boken har også plass til å skrive når opptakelsen i de ulike arbeidsgrener ble gjennomført, og har bl.a. også en side om meg som patrulje fører og om førerpatruljen. Den oppfinnsomme leder kan selv finne flere bruksområder for boken, og gi speiderne hjelp til å ta godt vare på den. Bøkene er til salgs i Speiderbutikken i en nynorskutgave og en bokmålsutgave. Av Gaute Brækken

12 There and back again 1212 Før det nye programmet kom, ble det en god del kosemøter med usunnheter, mat og film for Fyrstelaget. Men så kom våren, og med den det nye programmet. Etter en nøye evalueringsprosess, ble fem merker (unnskyld, buttons) valgt ut for semesteret. Halvårsplanen bestod nå av en fin blanding av nytt og gammelt (les: det var fortsatt tid til kosemøter med usunnheter, mat og film). Av de mer utradisjonelle møtene, kan kafémøtet nevnes, der roverkassen spanderte varm drikke på alle, flere steder på én kveld. En såkalt sikker vinner. 24 Det mest vågale buttonsmerket som ble valgt for gjennomføring var buttonsmerket: 24. Her skal man gå og gå (og gå) til man ikke orker å gå mer, for så å gå tilbake. Eller man kan haike. Målet er å komme seg så langt vekk som mulig og tilbake igjen på 24 timer. Som bevis på at du faktisk har vært der du har vært, kjøpes en kvittering fra dette stedet (om man er riktig heldig, får man også en vare med på kjøpet). Konkurranse En gjennomsnittlig varm aprilfredag stilte ti speidere fra Bergen, Haugesund og Stavanger opp i Skjold kirke for å få sitt livs (i hvert fall helgens) største opplevelse. Tre lag forlot kirken med humør og konkurranseinstinkt på topp. Med seg på turen hadde de 24 kroner hver, nok til én bussbillett innenfor kommunen. Hver time måtte lagene åpne en konvolutt hvor det sto beskrevet noe de måtte ta bilde av, og i noen tilfeller en oppgave som måtte bli løst. Blant oppgavene skulle de lage trosintervju med en ukjent, synge sanger, belønne hverandre, le masse og vinke til fremmede. Viktig å vinne? Etter en time med varierende flaks, hadde lagene spredt seg øst- og sørover. Det mest uheldige laget hadde kun kommet seg litt over én kilometer vekk fra kirken. Det tilsvarer en gjennomsnittsfart på 21 meter pr minutt. Etter litt omorganisering delte de seg, og halve laget haiket til Voss. På veien vekket de sjåførens sympati, og fikk en hundelapp som hjelp videre. Resten av laget dro ned til en hytte litt sør for Bergen, hvor de laget en bedre middag Ungdom i naturen, her sammen med melkebilen fra Tine. Marte på vei hjem fra Gol.

13 Helene og August på Voss. og sov i senger. Det viktigste er tross alt ikke alltid å vinne. Halvveis til Oslo Titt og ofte ringte lagene inn til hovedkvarteret for å fortelle om de fortsatt levde, og gi et hint om hvor de var. Sjokket var stort da laget Ungdom i naturen vekket undertegnede i de sene nattetimer for å fortelle at de hadde haiket med en melkebil, og nå var kommet til For noen ble reisen lang, og da var det godt med en pause. Gol. For de som ikke er kjent i Sør-Norges geografi, ligger Gol nærmere Oslo enn Bergen. Men hva gjør man når man er 30 mil hjemmefra, og kun har 72 kr på deling? Jo, man haiker med NSB hjem igjen. Ikke bare er speiderskjorten fin å se på, jaggu er den nyttig også! Klar seier Ikke overraskende var det Ungdom i naturen som stakk av med seieren, med en tilbakelagt strekning over tre ganger så lang som andreplassen. Den viktigste premien må ha vært selve opplevelsen: ikke alle kan si at de har haiket med en ekte melkebil. 24 blir definitivt arrangert til neste år også, alle er velkommen til Bergen. Hvorfor ikke haike hit? Tekst og foto: Linn Pettersen 13 ROVERLANDSLEIR I 2009! Sommeren er over og du har kanskje vært på kretsleir? En uke med sol, regn, pionéring, aktiviteter, moro, og småspeidere. Neste år er det tid for noe nytt - med alt det du trenger. En uke med alt det vi elsker: bading, pionéring, kro hver kveld og ingen småspeidere å bekymre seg for august 2009 ønsker Fekjan Roverlag fra Holmen i Asker alle rovere hjertelig velkommen til Roverlandsleir på Risøya i Aust-Agder. Vi lover godt vær, god mat, god underholding, og mange gode venner. Har du vært på Roverlandsleir tidligere vet du allerede hva du skal første uka i august, og dersom dette blir din første roverleir vil vi oppfordre deg til å ta med deg alle i roverlaget og bli med. Et lite tips: Mange grupper vil selvfølgelig gjerne har roverne sine med på Foto: Svein Olav Ekvik gruppeleir også. Snakk med gruppeleder så kan kanskje gruppa sponse litt? Vi håper å se akkurat deg på Roverlandsleir 2009! Har du spørsmål, kontakt oss gjerne på PS: Påmelding starter i januar. I mellomtiden kan du følge med på (nettsiden er oppe fra september). Velkommen! BLI MED PÅ ROVERNYTTÅRSBALL I OSLO! januar i 2009 kjøres speiderstil på Akershus festning i hjertet av Oslo. I løpet av denne helgen kan du ta mange roverbuttons fra det nye programmet og være med på aktiviteter som: Spatour, shopping spree i Bogstadveien, kafésafari, Oslotour, superspeiding i Nordmarka og mye, mye mer! Prisen for dette storstilte kalaset vil være omtrent kr. 400,- ekskl. transport. Spørsmål kan stilles til: Eirik Gripp Bay: eller Nina Hestad:

14 FORBUNDSNYTT oktober i år feirer vi KFUK-KFUM-speidernes første fem år. Det har skjedd mye på disse årene både i og utenfor speidergruppene våre. Bl.a. er trosopplæringsreformen i Den norske kirke på vei til å bli gjennomført, hundreårsjubileet i fjor ga oss mye positiv oppmerksomhet i media og vi har fått et nytt speiderprogram. For å legge en strategi for hvordan vi skal møte fremtidens utfordringer har landsstyret oppnevnt et utvalg til å lede en strategiprosess. Prosessen er kalt FREMTIDEN. Fremtidskommisjonen ledes av landssjefen. I de kommende månedene får alle ledere anledning til å si hvilken utvikling de ser for seg, slik at vi kan stake ut den beste kursen for forbundet. I midten av september kommer det en spørreundersøkelse på e-post til alle medlemmer fra 14 år og oppover. Svarene som kommer inn her vil bli veldig viktige for strategiprosessen, og vi håper at mange vil svare på undersøkelsen når den kommer. Deretter skal Fremtiden bl.a. diskuteres på Kretsforum, i Landsstyret og på kretstingene i løpet av vinteren. Slik bestemmer vi en retning for KFUK-KFUM-speiderne som det er bred enighet om på landsting i april Landsting 2009 Datoen for Landsting er april Sett av datoen allerede nå! Positive, reflekterte ledere søkes Landsstyret i KFUK-KFUM-speiderne trenger engasjerte medlemmer til et allsidig, viktig og spennende arbeid over en toårsperiode. Er du en mulig kandidat til å sitte i landsstyret? Eller kjenner du noen som er det? Kontakt valgkomiteen eller generalsekretær, Per Ove Løkstad, for mer informasjon. Valgkomité: Tor Marius Dahl... tlf: Anniken Berge... tlf: Viggo Gjertsen... tlf: Kari W. Motland... tlf Generalsekretær Per Ove Løkstad... tlf: Bry deg! merket Bry deg! er KFUK-KFUM-speidernes tema for 2008 og Speidere ønsker å gjøre noe for andre, både lokalt og globalt. Vi vil være med å påvirke samfunnet vi lever i, for eksempel med å være opptatt av miljøvern. Du har nå mulighet til å vise at du bryr deg ved å bære et eget Bry deg! merke på speiderdrakta. Merket syr du på over høyre brystlomme, og det passer sammen med aksjonsmerket. Alle som deltar på Globalaksjonen eller Julebukkaksjonen bryr seg om andre, og får et eget aksjonsmerke gratis. Bry deg!-merket koster kr 15,-. Begge merkene bestilles på GLOBALAKSJONEN 08 Nye grupper og enheter Bøler KFUK-KFUM-speidere, familiespeidere Oslo krets Nordstrand KFUK-KFUM-speidere, oppdagere og stifinnere Oslo krets Rolland KFUK-KFUM-speidere, oppdagere Bjørgvin krets 25. Stavanger KFUK-KFUM-speidere, familiespeidere Rogaland krets Frist for Frifond Frist for å søke Frifondsmidler er 1. oktober. Informasjon, søknads- og rapportskjema er sendt ut i Gruppepost og kan lastes ned på Frivillighetsprisen Hvert år, på den internasjonale Frivillighetsdagen den 5. desember, deles Frivillighetsprisen ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Prisen arrangeres av Frivillighet Norge, og deles ut direkte på TV2 God Morgen Norge. Vi oppfordrer dere herved til å tenke igjennom om det er en speider, leder eller gruppe i ditt nærmiljø som kan nomineres. Les mer om frivillighetsprisen på: Siste frist for nominering er 1. oktober. Vi gratulerer Eva Næve Hirsch og Gunnar Hirsch mottokk Alna bydels kulturpris 2008 for deres mangeårige innsats som speiderledere i Furuseth.

15 Globalaksjonen - nå er den her I disse dager pågår Globalaksjonen i speidergrupper over hele landet. Vi håper din gruppe er med! Globalaksjonen byr i år på mye nytt, og vi håper det er motiverende, enkelt og meningsfylt å delta. BRY deg! KFUK-KFUM Global eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere og er vår egen bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global arbeider med: Skole og utdanning Sårbarhet og trygghet Organisasjonsutvikling KFUK-KFUM Global arbeider gjennom vårt internasjonale nettverk av KFUK og KFUM og har 18 partnere i land rundt om i hele verden. Les mer på Fakta om Sudan Sudan er verdens tiende største land og Afrikas største i utstrekning. Landet har om lag 40 millioner innbyggere. Fire millioner mennesker har yktet på grunn av to langvarige borgerkriger. Våpenhvile ble inngått i Sør-Sudan har selvstyre fram til folkeavstemning om uavhengighet i I sør er mer enn 90 % av kvinnene analfabeter. Bare halvparten av barna begynner på skole. I 2007 brukte FN for første gang mer penger på utviklingshjelp enn på nødhjelp i Sør-Sudan. I sist Lederforum var Globalaksjonsheftet innstiftet midt i bladet. Der finner du viktig informasjon om Globalaksjonen. I år lanserer vi nye aksjonsformer, som Speiderknuter og Globaltråkk. De er nye og morsomme måter å samle inn penger på. Heftet innholder i tips om aktiviteter, integrert forkynnelse, informasjon om prosjektet vi skal støtte i Sør-Sudan, og det viser hvordan Globalaksjonen er en integrert del av det nye speiderprogrammet. Du kan også laste ned heftet fra I august ble aksjonspakken sendt til grupper som skal delta på aksjonen. Den inneholder identitetskort, aksjonsplakat, bøsser og klistremerker til bøssene, sponsorkort, takkekort og annen informasjon. I tillegg fikk alle grupper et helt nytt brettspill, Globalspillet, og en DVD om prosjektet i Sør-Sudan og om Sudan KFUK. Alle som deltar på Globalaksjonen kan i etterkant få tilsendt Globalaksjonsmerket. Etter dere har satt inn de innsamlende midlene på forbundets konto, legger dere inn bestilling av merker på Merkene er gratis. Globalaksjonsmerket skal sys på over lomma på høyre side. Pengene går via vår bistandsorganisasjon, KFUK-KFUM Global, til et prosjekt for Sudan KFUK. Speiderne samler inn penger til å bygge en førskole i Sør-Sudan. På førskolen vil 120 barn mellom tre og seks år få mulighet til å lære, og få en positiv start på livet. Prosjektet vil ha stor betydning for lokalmiljøet så fort det er ferdig. I tillegg er satsing på skole, utdanning og helse en investering for fremtiden. Les mer om Sudan KFUK og arbeidet Global støtter i Sudan på Tusen takk til alle speidere og ledere som deltar på Globalaksjonen! Globalaksjonen 2008 PROGRAM OG INFORMASJON AKSJONSHEFTE: Nye på forbundskontoret Denne høsten har det kommet noen nye ansikter på forbundskontoret. Ragnhild Erevik Lea er ansatt som informasjonskonsulent og redaktør for Speiderbladet for Helene som er i fødselspermisjon. Hun treffes på / Ingeborg Koppen Hessevik er ansatt som programkonsulent med spesielt ansvar for speiderprogram.no og arrangementer. Kontakt henne på: / Neliswa (Nelly) kommer fra Sør-Afrika YMCA og vil jobbe på forbundskontoret gjennom KFUK-KFUM Globals utvekslingsprogram GoCY. Kontakt henne på Ragnhild Ingeborg Det er også noen som har fått litt andre ansvarsoppgaver den siste tiden og her kommer derfor en liten oversikt over øvrige ansatte ved forbundskontoret: Neliswa (Nelly) Per Ove Løkstad generalsekretær, / Gro Aamodt administrasjonskonsulent, / Are Shaw Waage - program- og internasjonal rådgiver, / Svein Olav Ekvik informasjons- og markedsføringsrådgiver og avdelingsleder, / Gaute Brækken Programrådgiver med ansvar for strategi, / Helga-Lise Owe Organisasjonsrådgiver, avdelingsleder og daglig leder av Speiderbutikken, / Solveig Øiestad Innsamlings- og programrådgiver og avdelingsleder, / Hanne Furuseth Weider Ledertreningskonsulent med ansvar for kirkekontakt/trosopplæring, / Unni Bjerke og Tove Skårsmoen Medarbeidere i Speiderbutikken, / Tor Asbjørn Bjørnstad, medlemsvekstrådgiver og avdelingsleder / Nina Hestad medlemsvekstkonsulent / Eirik Gripp Bay medlemsvekstkonsulent / 15 Minneord Marie Seim Eit langt, aktivt og virksomt og rikt liv er kome til vegs ende. Marie sovna stille inn på Høgehaug fredag 6. juni. Fredag 13. juni var kyrkja i Hovet fullsett. Bygdefolk, og langvegsferandes, speiderledarar og gamle speidarar vart samla til ei fin og gripandes avskjedsstund. Marie vart oppteken av at evnene me har fått skal nyttest i teneste for våre medmenneske. Det å gjera noko for borna og dei unge vart ho tent for. I 1950 starta Dagmar Bakkevig og Marie ei KFUK-Speidertropp i Hovet. Å vera speidar vart ein livsstil for henne slik det går fram av speiderløftet: I tru på Guds hjelp lovar eg: å tene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderlova. Og siden har ho ofra seg for speiderarbeidet i nærmare 50 år, med livlinekasting, sporleik, laga eldstad ved elva, turar i skogen og fjellet skileik, patruljemøter og troppsmøter og leirliv og landsleir. Da sonen Vebjørn vart stor nok starta Marie også med ulvungar i KFUM-Speidarane. For innsatsen har Marie fått Hol kommunes kulturpris, Lionspris og KFUM-Speidarane sitt hederstegn.

16 Israel Palestina, mai 2008: Den viktige reisen Etter en reise med sterke inntrykk ønsker vi å forandre verden og rope ut hvor fantastisk heldige vi er som bor i Norge. Men vi ender ofte opp med kun i beste fall å endre oss selv. Under min reise til KFUK-KFUM Globals partnere i Jerusalem og Vestbredden i mai 2008 fikk jeg nok en gang et trist bevis på at historien gjentar seg: Den sterkestes rett gjelder Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO)/Hamas har mye å svare for i Palestina-Israel-konflikten, men den israelske stat begår størst urett, rett og slett fordi de praktiserer jungelloven: Den sterkestes rett. KFUK-KFUM-speiderne og Global KFUK-KFUM-speiderne har valgt å kanalisere sine bistands- og solidaritetsprosjekter gjennom KFUK-KFUM Global. Vi er en av Globals to eiere (den andre er Norges KFUK-KFUM). I høst skal vi alle sammen samle inn penger til en førskole i Sudan du er vel med? KFUK-KFUM Global har en rekke samarbeidsprosjekter med sine YMCA- YWCA-partnere rundt i verden, bl.a. i Sudan, på Sri-Lanka og på Vestbredden med palestinsk YWCA og YMCA. Som generalsekretær for en av eierorganisasjonene ble jeg invitert med av utenlandssjef i KFUK-KFUM Global, Kjetil Østnor. Norsk engasjement KFUK-KFUM i Norge og internasjonalt har i mange år hatt et sterkt engasjement i konflikten i Palestina- Israel. Som en del av det kristne nettverket i området setter KFUK og KFUM fokus på hvordan livet under okkupasjon og militarisering oppleves av lokalbefolkningen, og særlig av barn og unge. Vi er blitt utfordret til å støtte dette arbeidet for rettferdighet og fred. Samfunnsengasjement er en av bærebjelkene i KFUK-KFUM-speidingen. Samfunnsengasjement uten å våge å ta stilling også i en så politisk betent konflikt som i Israel-Palestina blir ofte unnvikende og uinteressant. Daglig lider palestinerne på Vestbredden fordi Israel bygger murer, trakasserer og legger handelshindringer i veien. Terroren fra palestinerne mot israelerne må stoppe, og like selvfølgelig har Israel et klart og anerkjent beskyttelsesbehov. Det rettferdig gjør ikke de overgrep Israel i dag bedriver i Palestina og i Jerusalem. Enkeltmenneskers rettigheter Dette er ikke politikk og terrorbekjempelse, det handler om enkeltmenneskers rettigheter, den enkeltes rett til å ferdes fritt i eget land, frihet fra okkupasjon, trakassering og murer. Israel bygger mur tvers gjennom palestinske områder.

17 På besøk hos en speidergruppe på Vestbredden. Fv.: Utenlandssjef og speider Kjetil Østnor, lokal speiderleder, Hoda (Global) og Per Ove Løkstad. Palestinske barn viser fram hva de kan! En av mange veisperringer mellom Israel og Vestbredden. Palestinere som jobber i Jerusalem og bor på Vestbredden bruker i dag 3-4 ganger så lang tid til og fra jobb som før muren og sperringene ble satt opp. Jeg erfarte dette selv i en veisperring, ingen begrunnelse gis, det er ren trakassering med maskingeværet som dommer. Føyer man seg ikke, blir man skutt! KFUK-KFUM-speidere bryr seg, også der det er politisk betent. Viktige prosjekter å støtte Under min reise i Jerusalem og på Vestbredden traff jeg en rekke brennende og dyktige kristne palestinere som jobber i konstant motvind og med begrensede ressurser, men som likevel får til ufattelig mye! KFUK-KFUM-speiderne - gjennom Global - støtter følgende prosjekter i Palestina: Oliventrekampanjen: oliventrær er siden 2000 blitt ødelagt av israelerne. Global støtter planting av oliventrær i Øst- Jerusalem gjennom kampanjen Keep Hope Alive. Oliventrær er svært viktig i det palestinske samfunnet. Trærne erstatter de som er tapt blant annet i forbindelse med bygging av muren, og er viktig både økonomisk, sosialt og symbolsk. Utdanning av traumebehandlere: Barn og unge som er rammet av vold, okkupasjon, rasering av hjem og tap av familiemedlemmer trenger profesjonelle traumebehandlere som kan gi relevant terapi. Global støtter utdanning av slike traumebehandlere, et tiltak som har vist seg å være svært vellykket. Rådgivere fra Øst-Jerusalem KFUM kurser i tillegg kollegaer i Kosovo, Peru og Colombia i tilsvarende problematikk. Veiledning av elever og lærere ved yrkesutdanning for sekretærer i Ramallah: I de palestinske områdene er det stor arbeidsløshet. Undersøkelser viser at unge - flest kvinner - som tar denne sekretærskolen er ute i arbeid i løpet av ett år. Children Voicing Children s Rights i Gaza: Ved hjelp av drama, sang, maling osv lærer barn om sine rettigheter (basert på de ulike paragrafene av Barnekonvensjonen). Barna lærer deretter videre det de har lært til andre barn ved hjelp av de samme virkemidlene. KFUK og KFUM i Palestina driver også: To barnehager, en i Jeriko og en i Jalazone: Gir palestinske barn et sårt tiltrengt pedagogisk tilbud, og gir mødrene et sosialt fellesskap og et sted å søke råd og støtte. Produksjon av mat i kvinnesenteret i Jeriko: Mange palestinske kvinner lager nydelig mat og får inntekter gjennom salg av maten. For mange enkeltmennesker betyr Globals støtte svært mye! Du og jeg kan nok ikke redde verden på 1-2-3, men du verden hvor mye vi kan gjøre sammen, over tid! Det handler om enkeltmennesker om å bry seg! Nå står årets Globalaksjon for tur. Vi skal få lov til å være med å bygge en førskole i Sudan der bare halvparten av barna begynner på skole, og der fire millioner har flyktet på grunn av langvarige borgerkriger. Utdanning gir håp og mulig heter til å forbedre egen-, lokalsamfunnets- og etter hvert storsamfunnets hverdag. Derfor har KFUK-KFUM-speiderne bestemt seg for å bidra til at Sudan KFUK kan bygge førskole. Og en førskole i Sudan koster ikke mer enn kr ,- å bygge! Som kristne og som speidere er det sannsynligvis vår plikt - alltid beredt å bry seg om vår neste, forsøke å skape en bedre verden. Vår verste fiende er nok likegyldigheten, sarkasmen og stappmettheten. Den har gode kår i dagens Norge. Takk for at du og din speidergruppe trår til i årets Globalaksjon som går til å bygge førskole for barn i Sør-Sudan. Les mer om årets aksjon i Lederforum nr 2/08 og i det aksjonsmateriellet som ble sendt gruppene i slutten av august. Tekst: Per Ove Løkstad, generalsekretær Foto: Per Ove Løkstad og Kjetil Østnor 17

18 Solnedgong frå Viddal i botnen av Hjørundfjorden. Betre utsikt frå to meter over havet skal du leite lenge etter! 1818 Hjørundfjorden rundt - Ein draum går i oppfylling Vert det klaff i år, skal tru? Me parkerar bilen og går ombord på ferja. Nyt utsikta innover fjorden. Det er rart å tenke på at me faktisk skal gå frå Hundeidvika, heilt inn til botnen av fjorden og ut igjen på den andre sida, til Festøya. Undervegs ventar strabasiøse utfordringar, mektig natur og nysgjerrige skapningar alt med på å gjere turen til ei unik oppleving. Endeleg kan ein tre år gamal turdraum verte røyndom! Etter ein symbolsk slurk saltvatn i fjøra, rusla me oppover Megardsdalen der ein hjort helsar oss velkomne inn i naturen. Dette lovar bra! Mektig natur Sunnmørsalpane. Eg vert salig i blikket berre eg høyrer ordet. Kanskje er eg litt inhabil sidan eg er sunnmøring, men eg trur den flotte utsikta vil fascinere dei fleste. Dei ville fjorarmane og dei spektaku lære fjella i tospann gir Sunnmørsalpane det litle ekstra som gjer fjella til noko heilt spesielt for fleire enn meg. Blågrøn fjord, gråsvart fjell, kvit snø og knallblå himmel gir eit kontrastfylt fargespekter. Raude solnedgangssolstrålar som leikar seg med massivt fjell og fjorlette skyer er vanskeleg å beskrive, men desto betre å få oppleve. Nysgjerrige skapningar Ekornet pilar opp bjørkestamma, men stoppar midtvegs. Det ser rett imot oss, tydeleg forundra over skapninga det ser. Lenge står me og skodar på kvarandre. Eitt minutt, fem minutt, ti minutt. Eg nyt kvart eit sekund, og får til og med tid til å leite fram kameraet og forevige augneblinken. Når ein ferdast i naturen over tid får ein oppleve at dyra kjem meir til syne, merkeleg nok. Det å oppleve hjorten som vert overraska av at me er på besøk hjå han, ikkje at han er på besøk hjå oss, vert ei anna oppleving enn å sjå han på eit jorde. Strabasiøse utfordringar Det var to motiverte brødre som starta friskt med visjonar om å vitje flest mogleg toppar på rundturen, men mengder av fysisk anstrengande etapper gjer at ein gjerne må justere litt på målsetjinga undervegs. 500 høgdemeter i steinur. Fire timar i tett bjørkeskog med storsekk kilo på ryggen fordi me gjerne ville vere sjølvforsynte heile turen. Tre timar i

19 Langseterdalen viser seg frå si beste side. Smørskredtindane i skaret, Slogen opp til høgre. Ein speidar tørkar kleda sine på marka og legg turutstyret sitt oversiktleg utover området ikring seg! Tobias poserar med Storevatnet, Sunnavindsnipa og Hundatinden i bakgrunnen. Turvandrar i godt humør før nedstigning mot Langsæterdalen. Brekketind, Geithornet, Smørskredtindane og Slogen i bakgrunnen. 19 MITT FJELL Magnus Hatløy utfordrar Eirik Svandal Bø frå 41. Bergen KFUK-KFUM-speidarar til å skrive om sitt fjell eller sin favorittplass til neste nummer av Lederforum. motbakke etter ein allereie lang dag. Steikande sol og 25 grader i skuggen. Opp 1000 høgdemeter, ned igjen 1000 høgdemeter og deretter opp igjen, alt på ein dag. Slike krafttappingar over seks dagar og i overkant av ti mil tek på, men gjer ein berre enno meir bestemt på at dette skal me klare! Ruta Turen gjekk frå Hundeidvika, opp Megardsdalen og Riksemdalen til Storevatnet. Vidare gjekk me over til Trandal. Så gjekk turen over fjellet og vidare gjennom Langseterdalen til Patchellhytta, nedanfor velkjende Slogen. Skylstadbrekkene tok oss ned til Øye, før me gjekk opp Konedalen og ned til Viddal. Neste stopp var Bjørke, inst inne i Hjørundfjorden. Vidare gjekk ferda opp Bakkedalen, Rognestøylsdalen og litt nedover Bondalen, før me tok over Høgreset mot Standal og etterkvart Festøya turens målstrek. Takk for turen Det var to takksame karar som kom i mål søndag kveld. Utfordringane var mange, lange og tunge, men premieutdelinga kom kvar einaste dag i form av gode naturopplevingar i Vår Herres frie, ville og vakre natur! Ein tur å anbefale? Ja, definitivt! Men den er lang og krevjande, så å dele turen i fleire etappar kan vere ein idé. Kanskje kan du gå Hjørundfjorden inn ein sumar og ta turen ut igjen neste sumar? Undervegs fekk me og ein idé om å gjere turen som ein multitur med kajakk, fjellsko og sykkel som hjelpemiddel. Då kan ein forsterke fjordbiten av opplevinga, og samstundes gjere turen kortare. Ein ting er i alle fall sikkert - villare og meir mektig natur skal ein leite lenge etter! Tekst og foto: Magnus Hatløy

20 ARRANGEMENTSINFO 2020 glede bål fellesskap varme ildsjel gnist flammer kraft inspirasjon stråler energi glød engasjement I fyr og flamme Det blir fyr og flammer på Nordtangen november. Vi lover et arrangement med noe for en hver smak. Flammer fra leirbålet gir varme til kropp, sjel og sinn. Og et innhold som forhåpentlig vis setter fyr på engasjerte ledere. I fyr og flamme er en møteplass for ledere og trenere i KFUK- KFUM-speiderne der dere skal finne inspirasjon og fellesskap, og nye og erfarne trenere få oppfølging. I løpet av helgen vil dere kunne delta på mange ulike økter og aktiviteter. Hvilke du ønsker å delta på, velger du ved påmelding. Lederkurs ledelse holdes samtidig og vil bidra til at det blir et stort lederfellesskap på Nordtangen denne helgen. I fyr og flamme tilbyr følgende aktiviteter og økter: Klatring Speidertapas Friluftsliv Medlemsvekst. Hvordan gjør vi det? Ledersamtalen. Hvordan få den til å fungere? Speiding i Ukraina. Med gjester og innføring i Norge-Ukraina-merket HIV/AIDS. Informasjon, debatt og innføring i AIDS-merket Samfunnsengasjement (advocacy). Hvorfor og hvordan skal vi gjøre det som speidere? Stort leirbål Guides and Scouts Own Sikkerhetsøvelse med teltbrann Pil og bue Gruppelederkurs Det vil også bli satt av tid i løpet av helga for ledere fra samme gruppe eller krets til å ha egne møter. Utfyllende informasjon om arrangementet og om hver økt er sendt i Gruppepost, og ligger på Målgruppe: Ledere og rovere over 17 år Innhold: Samling for ledere, trenere og rovere Dato: november Sted: Nordtangen Alder: Født 1991 og eldre Pris: 700 kroner. Husk å søke Frifond-støtte Påmelding: Innen 15. oktober. Oversikt over øktene finner du på speiderprogram.no og i Gruppepost nr. 3/08. Påmelding til øktene skjer etter første oktober. Lederkurs - ledelse Dette kurset gir deg både ny kunnskap og tid til reflektere over egne erfaringer og lederrolle. Kurset er for deg som har noe erfaring og vil dyktiggjøres som leder. Innhold: Ledelse, lederstiler, læring, kommunikasjon, maktmisbruk, kristen tro og egenutvikling, relasjoner og internasjonal speiding, leirbålsprat Dato: november Sted: Nordtangen Alder: Født i 1991 og eldre Pris: 700 kroner. Husk å søke Frifond-støtte Påmelding: Innen 15. oktober 17+ Førstehjelp 17+ Førstehjelp er et kurs for deg som vil lære mer om førstehjelp. Kurset finner sted på Nordtangen oktober og er åpent for deg som er 17 år og eldre. Kurset vil være spekket med Foto: Magne Revheim undervisning og øvelser slik at du lærer mest mulig. På programmet står blant annet økter med hjerte- lungeredning, sirkulasjonsvikt, blødninger, sykdom og brudd. Du vil også lære hvordan en leteaksjon foregår. I løpet av kurset får du prøve ut det du lærer i realistiske øvelser. Målgruppe: Dette er kurset for deg som vil lære mer om førstehjelp og har lyst å teste kunnskapene dine under realistiske øvelser. Innhold: Undervisning om førstehjelp som hjerte- lungeredning, brudd, sykdom og blødninger. Dato: oktober Sted: Nordtangen Alder: 17 år og eldre Pris: 800,- Påmelding: Innen 26. september Jentetur til London februar arrangeres jentetur til London. Kurset er for aktive speiderjenter i ungdomsskolealder. Deltakerne vil lære om internasjonal speiding og internasjonale spørsmål i tillegg til å få oppleve London. Vi ønsker at turen skal være en gulrot eller en belønning til en jente som har bidratt på en positiv måte i speiderarbeidet i gruppa. Vi ønsker derfor en liten søknad som leder og speider skriver i fellesskap. Søknaden må si noe om hvorfor speideren har lyst til å dra, og lederen må si noe om hvorfor hun bør være en av de heldige. Det er begrenset antall plasser og hver gruppe kan i utgangspunktet ikke sende flere enn to speidere. Turen koster kr. 4000,- + reise. Det er mulig å søke Frifondmidler. Se mer informasjon i Speiderbladet s Ny arrangementsplan for høst 2008-sommer 2009 er stiftet inn i midten av Lederforum. Napp den ut og heng den opp!

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 2 2009 7. årgang Lederblad

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_1_08ny.indd 1 26-02-08 13:21:55 Svein Olav (29) er redaktør

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

LEDER FORUM. Sammen står vi sterkere. kmspeider.no. Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Sammen står vi sterkere. kmspeider.no. Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Sammen står vi sterkere kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Lederforum Nr. 3 2010 8. årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Gruppelederkonferanse 2012 kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Leder Ledere og vekst Lederforum Nr. 4/2011 9. årgang Lederblad

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 9 10 10 INTERNASJONALE SPEIDEROPPLEVELSER Leder NYTT SPEIDERPROGRAM Vi ser frem til lanseringen

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 3 4 6 8 10 11 FOREDLING Leder Tro og tjene hjelpe og leve En arbeidsgruppe

Detaljer

BRY deg! Globalaksjonen

BRY deg! Globalaksjonen AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON 2008 KFUK-KFUM Global eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere og er vår egen bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global arbeider med: Skole og utdanning Sårbarhet

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Har du vært på leir i sommer? Jeg har vært så heldig å få besøke hele to kretsleirer i år. Sammen

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE 1 KONFIRMANTSPEIDING Veiledningshefte INNHOLD Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kmspeider.no

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Tusen takk! Eg blir så glad når eg høyrer ordet takk. Eg likar når nokon seier ja takk, i staden

Detaljer

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 ARRANGEMENTS- KATALOG 2014 2015 INNLEDNING ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 Foto: Steinar Fagerli OPPLEVELSER Om arrangementene I denne arrangementskatalogen får du oversikt og informasjon om sentrale

Detaljer

BLADET nr. 2/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Å leve etter Speiderloven Vi lover det i Speiderløftet vårt: å leve etter Speiderloven. Er det lett, vanskelig eller

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene. www.kfuk-kfum-speiderene.no

SPEIDER BLADET. nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene. www.kfuk-kfum-speiderene.no SPEIDER BLADET nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene www.kfuk-kfum-speiderene.no Helene Moe Slinning (24) er redaktør for Speiderbladet. 2 LEDER SPEIDERBLADET Nr. 4 2004. 2. Årgang

Detaljer

LEDER FORUM. Beredt for livet. KFUK-KFUM-speiderne: Hardhaus i våte klær Side 18. www.kfuk-kfum-speiderne.no

LEDER FORUM. Beredt for livet. KFUK-KFUM-speiderne: Hardhaus i våte klær Side 18. www.kfuk-kfum-speiderne.no LEDER FORUM nr. 1. 2003-1. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM-speiderne: Beredt for livet Side 4 Hardhaus i våte klær Side 18 www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (25) er redaktør for

Detaljer

Fakta om Sudan AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON. Foto: Erlend Seilskjær

Fakta om Sudan AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON. Foto: Erlend Seilskjær AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON Foto: Erlend Seilskjær Fakta om Sudan KFUK-KFUM Global eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere og er vår egen bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global arbeider

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

BLADET nr. 2/2015 13. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2015 13. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2015 13. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Meld deg på kurs! VET DU AT både kretsene og forbundet sentralt arrangerer mange kurs som du kan delta på? Det kan

Detaljer

Fantastisk Lokkende Uforutsigbart

Fantastisk Lokkende Uforutsigbart Illustrasjoner: foto (DSC_0063, klipp bort speideren til venstre) og forbundslogo Fantastisk Lokkende Uforutsigbart Program for rovere 1 2 Roverprogram Utgitt 2008 3 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Unge og engasjerte speidere ENGASJEMENT får blodet til å bruse i kroppen din. Det gjør at hjertet ditt banker litt

Detaljer

BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Learning by doing TING JEG HAR LÆRT i speideren: Om du våker på natten, i sovepose, og må tisse. Stå opp og gå på

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer