SAMMEBRUDDET I SØR SUDAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMEBRUDDET I SØR SUDAN"

Transkript

1 Halle Jørn Hanssen 15. JANUAR 2014 SAMMEBRUDDET I SØR SUDAN Da denne artikkelen ble ferdigstilt 16. januar, raste det omfattende kamphandlinger i tre av Sør Sudans ti delstater. Opprørerne hevdet da å ha tatt tilbake den strategisk meget viktige byen Malakal ved Nilens bredder, og de hevdet videre at de hadde kontroll over alle steder der det produseres olje i Sør Sudan. Regjeringens talsmenn bestridde dette mens internasjonale observatører mente at opprørerne militært er i framgang. Det hevdes nå at mer enn mennesker så langt har mistet livet og at om lag er fordrevet fra sine hjem som følge av konflikten. De fleste i høyere stillinger i statsforvaltningen i Juba har forlatt sine stillinger. Det samme gjelder for statssekretærer og politiske rådgivere mens ministrene har fått ordre av presidenten om å bli på sin post. Statsforvaltningen har derfor i et vesentlige sluttet å fungere. I Etiopias hovedstad Addis Abeba pågikk det på10. dagen i regi av den regionale samarbeidsorganisasjonen IGAD fredsforhandlinger mellompartene, men de sto fortsatt like langt fra hverandre som de gjorde ved begynnelsen av forhandlingene. Hvordan kunne det skje at Afrikas yngste stat, bare 2 ½ år gammel kollapset så raskt? Svaret finner vi dels i folkets historiske erfaring og dels i en statsledelse som ikke maktet oppgaven. Bakgrunn Folkene i verdens nyeste stat, Sør Sudan, har en historie som særlig de siste par hundre år har vært preget av fremmede makters herjinger og undertrykkelse. Det gjelder tyrkerne, britene og araberne som alle kom fra nord. De har herjet og drept, fanget og solgt som slaver hundretusen talls av mennesker fra tidlig på 1800 tallet til vår tid. De har røvet elfenben, gull og andre verdifulle mineraler som det er mye av i dette området vi i dag kaller Sør Sudan.. Inntrengerne utefra har konsekvent brukt despotens styreform, den undertrykkende og fornedrende. Despotene har samtidig til alle tider utnyttet og misbrukt forskjeller mellom folkegrupper til å skape uenighet, splid og konflikt. Dette er hva menneskene i Sør Sudan kjenner av historisk erfaring. Folkene har til alle tider reist seg i protest mot despotene og undertrykkerne. Noen ganger har de vunnet, men mange ganger har de tapt. Befolkningen er på om lag 9 millioner mennesker og representerer et stort etnisk mangfold, om lag 60 grupper, som igjen har et kultur- og språkmangfold som ofte vanskeliggjør kommunikasjon. Den største gruppen er dinkaene, ca. 30 prosent, den neste nuerne, ca. 20 prosent, deretter shillukkene og toposaene som også er nilotiske folkeslag. Disse utgjør om 1

2 lag 70 prosent av hele befolkningen. Resten er bantu grupper og andre afrikanske folkegrupper. De etniske gruppene har sine egne lokale tradisjoner og organisasjonsformer som noen ganger kan likne hverandre og noen ganger være veldig forskjellige. Nuerne har en flat autoritetsstruktur, verner sterkt om sin identitet og er Sør Sudans krigerfolk foran alle andre. Ved slutten av den britiske kolonitiden i 1956, var det et mangfold av afrikanske religiøse forestillinger. I dag er det store flertall kristne. Sør Sudan er uvanlig rikt på naturresurser med mange sjøer, elver og sumpområder med store fiskebestander. Det er store områder med god landbruksjord. De kjente oljeforekomstene er betydelige samtidig som store potensielle områder for olje og gass ikke er undersøkt. Det finnes drivverdige forekomster av gull og andre verdifulle mineraler. I vest er det en god del regnskog, og det er mye vilt. Samtidig er det store flertall av folket lutfattige, og de fleste kan fortsatt ikke lese og skrive. Da britene tidlig på 1950 tallet forhandlet med sudanske ledere om uavhengighet, forventet lederne fra sør at deres land skulle få sin egen uavhengighet, men slik ble det ikke. Britene fulgte ønskene fra araberne i nord, og Sudan ble ett land med hovedstad i Khartoum og den politiske makt hos det arabiske mindretallet. Dette forhold utløste mot slutten av 1950 tallet og gjennom hele 1960 tallet opprør og frigjøringskrig. Hundretusener døde eller ble internt fordrevne. I 1972 ble det undertegnet en fredsavtale i Addis Abeba. Den ga Sør Sudan internt selvstyre og fred i 10 år, men i 1982 brøt som så mange ganger både før og seinere, regimet i Khartoum hovedpunktene i avtalen, og et nytt folkeopprør kom i sør. SPLM, Det sudanske folks frigjøringsorganisasjon, SPLA, Det sudanske folkes frigjøringsarme Folkeopprøret i 1983 førte til dannelsen av SPLA/SPLM, og frigjøringsarmeen/frigjøringsbevegelsen har siden vært og er fortsatt den dominerende politiske og militære aktør i Sør Sudan. Organisasjonen begynte som en frigjøringsarme, ikke en som politisk organisasjon. I perioden fra 1983 og til 1990, hadde SPLM/A en sosialisitisk ideologisk overbygning. Det skyldtes i stor grad samspillet med og støtten fra Etiopias diktator Mengistu og hans regime. Men rundt 1989/90 skjedde det store globale politiske endringer med sammenbruddet for kommunismen i Sovjet Unionen og i de andre øst europeiske statene. Dette sammen med TPRLF (Tigray's folkelige og revolusjonære frigjøringsfront) og allierte gruppers frigjøringskamp og seinere seier i Etiopia, førte til Mengistus fall. Et nytt regime under president og seinere statsminister Meles Zenawi, tok makten. Den nye regjeringen brøt med SPLM/A. Omtrent samtidig, dvs høsten 1991 kom Nasir opprøret i SPLM/A mot det som ble kalt Garangs autoritære lederstil og organisasjonen ideologiske innretning, men som i realiteten ikke var annet enn et forsøk fra de politiske rivalene Riek Machar fra Nuer folket og Lam Akol fra Shilluk folket på å tilrive seg makten. Det SPLM/A som var igjen etter splittelsen, og som var ledet av John Garang, tok tilnavnet Mainstream, mens utbryterne for en periode kalte sin organisasjon SPLM/A United. Det 2

3 hører med til historien at regimet i Khartoum aktivt støttet opp om splittelsen og ble samarbeidspartnere for både Riek Machar og Lam Akol i den militære og politiske maktkampen som fulgte. Perioden fra høsten 1991 til 1994 var en særdeles vanskelig periode for SPLM/A Mainstream. De hadde store politiske problemer, liten internasjonal støtte og led mange militære nederlag. Ledelsen i SPLM/A under leder John Garang og nestleder Salva Kiir (begge fra Dinka folket) sto overfor enorme politiske og militære utfordringer. Ledelsen måtte reorientere bevegelsen ideologisk. Nye ideologiske og politiske begreper som demokrati, menneskeretter og menneskeverd kom etter hvert til å prege SPLM/A s politiske retorikk. Den meget dyktige, men også egenrådige leder, John Garang, ledet dette ideologiske reorienteringsarbeidet. Han hadde langvarig akademisk og militær topputdanning fra USA, og han bestemte seg for å bruke sine amerikanske kontakter og maktet i denne perioden etter hvert å sikre politisk og humanitær støtte fra USA. Mesteparten av den økonomiske og humanitære støtten fra USA til Sør Sudan ble gjennom hele perioden fra 1993 til 2005 kanalisert gjennom Norsk Folkehjelp. I 1994 kom det til en politisk forståelse mellom regjeringen i Uganda under president Museveni og ledelsen i SPLM/A Mainstream. Uganda og andre svarte afrikanske stater ble deretter aktive politiske og militære støttespillere for SPLM/A Mainstream. KRIGENS PRIS, GARANGS DØD, LEDERSKIFTET Frigjøringskrigen varte fra 1983 til fredsavtalen ble inngått i januar SPLM flyttet deretter sin politiske virksomhet til landets hovedstad, Juba. Men Juba var ekstremt nedslitt og forfalt etter mer enn 20 års krig, Det fantes ingen nasjonal infrastruktur hverken for administrasjon eller telekommunikasjon. Veinettet i landet var praktisk talt ikke eksisterende. Det var mindre enn 10 km fast veidekke. Mange store broer var ødelagt av krigen. Offentlige helse og utdanningstjenester var nesten ikke eksisterende. Omlag to millioner mennesker hadde mistet livet i den lange krigen, 4 millioner var internt fordrevne og 1 million var flyktninger i andre land. Det var knapt en familie som ikke hadde mistet noen. Den lange krigen hadde brutt ned gode normer for menneskelig samkvem og etterlatt et hardt fotavtrykk som har brutalisert mennesker og samfunn. Utfordringene var grenseløse. Den legendariske SPLM/SPLA leder og kommandant, John Garang var den første stats- og regjeringssjefen i Sør Sudan. Men han døde i en helikopter ulykke 30. juli 2005 etter bare tre uker i sjefsstolen. Garang hadde solid akademisk økonomisk utdannelse og var meget belest når det gjaldt politikk, filosofi og religion. Han var en autoritær leder så lenge krigen varte. Hva han ville ha blitt som sivil politiker vet ingen. Jeg kjente han godt, og jeg tror han hadde styrke og romslighet nok til å ha kunnet bli en stor demokratisk leder. Da Garang var død, var forventningene hos det diktatoriske Bashir regimet i Khartoum at den nylig inngåtte fredsavtalen ville kollapse fordi det ville oppstå intern maktkamp i SPLM om hvem som skulle bli Garangs etterfølger. 3

4 Men her ble alle negative forventninger i løpet av timer gjort til skamme. SPLMs National Liberation Council, NLC, møttes meget raskt og vedtok enstemmig å velge Salva Kiir som ny leder. Salva Kiir, generalen, partiformannen og presidenten Salva Kiir er 62 år. Som ung mann uten noen formell utdanning sluttet han seg på 1960 tallet til frigjøringsbevegelsen Anya Anya og sloss som gerilja soldat i mange år. Da fredsavtalen i Addis Abeba kom i 1972, og man skulle slippe unge søringer inn i den nasjonale hæren, ble Salva Kiir tilbudt sersjant kurs. Det tok han, og det er det eneste han har av formell utdanning. Han var gjennom årene i SPLM/A en lojal nr. 2 under John Garang og en meget dyktig kommandant og etterretningssjef. Han var også kjent som en dyktig mekler når man hadde interne konflikter i SPLM/A. Jeg kjenner han, og jeg tror at Salva Kiir aldri før det var et faktum at Garang var død, hadde forestilt seg at han skulle bli SPLMs formann og deretter landets første president. Han trivdes i rollen som nr. 2. Fra sommeren 2005 og til nå har jeg vært mye i Sør Sudan, og jeg har vært ganske tett på arbeidet både i regjeringen og i SPLM. Det er mitt inntrykk at mye begynte bra i regjeringens arbeid sommeren 2005, men med visse spenningsperioder og interne konflikter fram til partikongressen i mai 2008 der jeg var æresgjest. På kongressen var det sterke underliggende spenninger både av etnisk og politisk art. Flere delegater fra gruppen rundt Salva Kiir hovedsakelig med Dinka bakgrunn ville ha bort Riek Machar som tilhørte nuerfolket, som 1. viseformann mens andre i samme gruppe ville ha bort Pagan Amum som kom fra Shilluk folket som generalsekretær. Det kom imidlertid en kraftig motreaksjon fra de vanlige delegatene. Deres enkle beskjed var: Vi vil ikke ha noen splittelse eller noen maktkamp, men samling om den ledelsen vi har hatt og fortsatt vil ha. Og slik ble det. Alle topp lederne ble gjenvalgt ved akklamasjon. Mer om SPLM SPLM reflekterer både i ledelsen og i medlemsmassen landets etniske mangfold. Men SPLM har også de fleste politiske ideretningene inne i organisasjonen. Her finnes marxister, sosialister, sosial liberale og liberalister og anti demokrater side om side. Når det har blitt slik, er det fordi kamptiden og krigen krevde alt. Det ble ikke tid og overskudd til politikk utvikling. Dette er noe mange i SPLM siden 2005 har strevd hardt for å få en endring på, men de har bare lykkes i begrenset grad. SPLMs partibyggingsprosjekt som siden 2007 har vært drevet i et samarbeid med Arbeiderpartiet og Norsk Folkehjelp har hatt rykkvis framgang, men også møtt mange hindringer. Problemene med å få til en sammenhengende politikk har derfor etter hvert svekket tilliten til SPLM som politisk ledende organisasjon hos folk flest i Sør Sudan. De interne konfliktlinjene hardner Det har de siste par årene gradvis utviklet seg en politisk konflikt innen SPLM sentrert rundt Salva Kiir som partiformann og Pagan Amum som generalsekretær. Jeg tror ikke med den 4

5 kjennskap jeg har til begge personer at det opprinnelig var store politiske meningsforskjeller mellom de to, men at oppgaven som statssjef og partiformann har endret Salva Kiir s syn på hvordan staten og partiet SPLM skal fungere. Kiir er blitt klart mer markedsorientert når det gjelder økonomisk politikk. Han er blitt mindre opptatt av menneskeretter og demokratiutvikling, og han er definitivt blitt meget autoritær som statssjef og partileder. Pagan Amum på sin side har hele tiden stått for et politisk syn som har en sosialdemokratisk forankring der staten blir en drivende kraft i samfunnsbyggingen. Når det gjelder statens rolle, fremstår Etiopias suksess historie som veiledende for Pagan Amum og mange andre i SPLM, men de ser også til Skandinavia og særlig Norge som et politisk modell samfunn. Pagan Amum, har samtidig ved siden av dette viktige vervet som generalsekretær, hatt mange andre oppgaver. Han har i en periode vært «Minister of Cabinet Affairs i Unity Government» i Khartoum. Han har i lange perioder deretter vært regjeringen i Sør Sudans sjefforhandler innenfor rammen av Afrika Unionen i forhold til regjeringen i Khartoum. Dette har til tider vært en meget politisk kontroversiell og arbeidskrevende oppgave. På toppen av det hele har han i en periode vært minister for freds- og forsoningsministeriet i Sør Sudan og medlem av parlamentet. Når så mange oppgaver er blitt lagt på politikeren Pagan Amums skuldre, skyldes det at han var en berømt og fryktet geriljaleder og general, og at han er velutdannet, kunnskapsrik, dyktig og har store talegaver. Pagan Amum har som GS trass i sin enorme arbeidsbyrde de siste par årene gjentatte ganger fremmet formelle forslag til partilederen om møter i Politbyrået og i NLC; National Liberation Council, slik parti vedtektene sier det skal gjøres, men han har aldri lykkes med å få dokumentene tilbake fra partiformannen/presidenten. Slik jeg forstår situasjonen, har partiformannen aktivt støttet av sine rådgivere i Presidentens kontor, sabotert mulighetene for å drive politikk- og organisasjonsutvikling i SPLM. Hovedgrunnen er at partiformannen og hans rådgivere har utviklet en frykt for at SPLM skulle bli en sterk og demokratisk organisasjon med folkelig forankring og med et gjennomarbeidet politisk program. Med en slik utvikling kunne ikke SPLM lenger styres ovenfra. Dette var hovedinntrykket jeg fikk etter mine samtaler med SPLM ledere, inkludert partiformannen Salva Kiir og 2. nestformann James Wani Igga, som jeg møtte under mitt opphold i Juba i de to siste ukene av oktober i fjor. I dag sitter 11 av dem internert på 4 uka uten lov og dom. De ble arrestert i sine hjem 16. og 17. desember i fjor anklaget for forsøk på statskupp, en anklage som siden aldri er gitt noe innhold. Presidenten sviktet som statsleder og regjeringssjef I tiden fra 2010 og til nå er det gradvis blitt tydeligere at Salva Kiir ikke har mestret oppgaven med å lede regjeringens og partiets arbeid på en god måte. Dette har ført til en voksende kritikk mot presidenten som har en konstitusjonell, politisk og psykologisk dimensjon. Det er ingen tvil om at han flere ganger særlig i 2012/13 har brutt grunnlovens bokstav og ånd ved f.eks. gjennom president dekreter å avsette folkevalgte guvernører samt utnevne andre som grunnloven sier skal velges. Han har opptrådt politisk brutalt i parlamentet og brutt ned parlamentets evne og vilje til selvstendig politisk arbeid. Hans regjeringsutskiftninger har kommet uten forvarsel. Finansminister Kosti Manibe satt f.eks. hjemme i stua og så TV 5

6 nyhetene da han en dag i juni 2013 fikk i ansiktet som første store nyhetssak at han var sparket som finansminister fordi han var korrupt. Det foreligger i dag fortsatt ingen beviser om korrupsjon mot Kosti Manibe. Når det gjelder SPLA, landets væpnede styrker, har Salva Kiir som øverstkommanderende uten samråd med sine nærmeste generaler beordret stor endringer. Han har avsatt ledende generaler, og han har også uten kritisk vurdering tatt inn i hæren store militsia grupper og deres ledere alltid før har løpt Khartoums ærend og bekjempet SPLA. Resultatet er blitt at samholdet i de væpnede styrkene er blitt sterkt svekket. Salva Kiir har derfor blitt mer og mer isolert både fra den øvrige partiledelsen og fra mange av sine tidligere topp offiserer. Han har samtidig og stadig mer aktivt vist uvilje til samtale og forhandlinger om vanskelige beslutninger, en egenskap han hadde for noen år tilbake, og som fremheves som Salva Kiir s tidligere store menneskelige egenskap og som et stort fortrinn som leder. Nå framstår han som særdeles autoritær i møter og på pressekonferanser o.l. President Salva Kiir s helsetilstand Nesten alle jeg snakket med under oppholdet i oktober i fjor var opptatt av Salva Kiirs helsetilstand. Denne bekymringen ble understreket i en samtale jeg hadde med en som fulgte Salva Kiir på hans «inkognito» week end besøk i Nairobi 2. til 4. november i fjor da han fikk gjennomført en omfattende helseundersøkelse. Salva Kiir har gjennom hele sitt liv jobbet under særdeles stressende forhold. Psykisk og fysisk var tiden som ledende kommandant ytterst belastende. Det var nesten aldri tid til noen dagers hvile. Siden juli 2005 har han hatt stats- og regjeringssjef ansvaret i Sør Sudan og for tiden ansvaret som 1. visepresident i hele Sudan. Han har aldri i denne lange perioden hatt ferie. Alt dette har ført til at mannen fysisk og psykisk er nedslitt. Han har med et annet uttrykk møtt veggen. I tillegg har han pådratt seg alvorlige belastningssjukdommer som, hevder observatører, reduserer både hans arbeidsevne og dømmekraft. Alt dette har skapt tvil om presidentens forutsetninger for fortsatt å være statssjef og partiformann. Regjeringen og forvaltningen Det å sette sammen en regjering i 2005 i Sør Sudan etter 22 års krig, var vanskelig og utfordrende. Mange av de gamle og dyktige kommandantene forventet å bli statsråder, men flere av dem hadde knapt nok noen formell utdanning og var i hvert fall mer og mindre ute av stand til å lede det daglige arbeidet i et departement. Samtidig kom det hjem folk fra diaspora som ikke hadde deltatt i frihetskampen. Mange av dem hadde topp akademisk utdanning, men var uten særlig praktisk administrativ arbeidserfaring. Det ble den gang sagt at ingen regjering i verden hadde flere ministre og statssekretærer med akademisk doktorgrad enn i Sør Sudan. En annen gruppe som ville med i styre og stell, var de fra Sør Sudan som lojalt hadde jobbet for Khartoumregimet i Juba, en by som Khartoum regimet hele tiden kontrollerte under den 22 år lange krigen. En tredje gruppe var de som kom hjem fra lojalt arbeid på politisk og 6

7 administrativt topp nivå hos diktaturregimet i Khartoum. Mange som har jobbet for Khartoum regimet, bærer med seg et syn på samfunnsutviklingen som de har internalisert fra den politiske kulturen i diktaturregimet, og det gavner ikke utviklingen av et demokratisk samfunn. Mange av disse har særlig det siste året fått viktige stillinger i regjering, forvaltning og rettsvesen. Sist, men ikke minst, noen av statsrådene har vært eller er liberalister, noen er dirigister og noen midt i mellom, og i den nåværende regjering er det flere statsråder uten demokratisk sinnelag. Regjeringen har aldri på noe tidspunkt siden 2005 hatt en forent og konsolidert politisk plattform å jobbe ut fra. Korrupsjon Det finnes en lang og tung tradisjon for korrupsjon i Sudan. Korrupsjon var og er en integrert del av politikk, forvaltning og forretningsvirksomhet i Sudan den gang landet var en stat. Dagens regime i Khartoum ansees som ett av de mest korrupte noensinne, og Sudan ligger som nr. 2 på Transparency Internationals liste over stater med omfattende korrupsjon. Da Sør Sudan ble egen stat, var det i forberedelsene til statsdannelsen i politisk retorikk og ellers lagt stor vekt på å hindre korrupsjon i statsforvaltningen helt fra begynnelsen av. Dessverre har det gått helt annerledes. I dag preger korrupsjon alle deler av samfunnslivet. Det gjelder regjering, forvaltning, de væpnede styrker og forretningsvirksomhet så vel som klient lignende korrupsjonsnett verk som følger etniske grenser. Presidenten har fra tid til annen prøvd å angripe korrupsjonsproblemet i regjeringen og forvaltningen gjennom truende brev til statsråder, avsetting av statsråder, ny regjeringsdannelse m.m. men uten at dette har hatt noen virkning. Presidenten selv sitter i glasshus. Han er medeier i et stort familie eid entreprenørselskap som har anklager om korrupsjon mot seg. Sør Sudan har på den måten fulgt i sporene til regimet i Khartoum og ligger som nr. 3 på lista av korrupsjons verstinger i verden etter Sudan. Forholdet til Khartoum regimet, forholdet mellom president Salva Kiir og president Bashir I utgangspunktet var de to parter bitre fiender, og forholdet mellom Khartoum og Juba har helt siden fredsavtalen ble inngått i 2005 og til 2013 vært konfliktfylt og vanskelig. For det første var ikke fredsavtalen fullstendig, men overlot til de to parter å finne en løsning på tre omstridte områder som alle ville bli en del av Sør Sudan, nemlig det oljerike området Abyei samt Nubafjellene og Blue Nile, men som Khartoum motsatte seg. Videre var det delvis uenighet om grenselinjen mellom nord og sør. Sist, men ikke minst, oljeproduksjonen i Sør Sudan som går i oljeledning gjennom Sudan til Rødehavet, har hele tiden vært en kilde til konflikt. Det nye er at Salva Kiir særlig det siste året har lagt stadig større vekt å utvikle et godt forhold til regimet i Sudan generelt og spesielt til diktator presidenten Omar Bashir. 22. oktober i år kom Bashir på arbeidsbesøk. Han hadde med seg en delegasjon på 53 personer, 13 statsråder og 40 rådgivere o.l. De to tidligere fiender talte til hverandre på en måte som var forunderlig. Salva Kiir brukte uttrykk som «våre store, gamle far» som nå var på besøk, og «vi hans barn som ennå ikke har kommet i voksen alder» osv. Bashir brukte et 7

8 lignende billedspråk i sine tilsvar. Da Bashir var i Juba på sitt siste politiske besøk 6. januar i år ble lignende uttrykk brukt. Jeg kjenner det politisk/diplomatiske miljø i Khartoum som særdeles dyktig på det man kaller politisk forførelse. Jeg tror at de har lykkes over all forventning når det gjelder president Salva Kiir. Han betrakter nå Bashir som en venn og vil gjerne i mye bli lik han. Bashir og hans regime i Khartoum på den annen side antar jeg ser på det politiske forfallet i sør med begeistring. De kan igjen si hva de alltid har sagt, at de svarte i sør aldri vil makten oppgaven med å utvikle en egen stat. At dette provoserer mange av de andre lederne i SPLM er å bruke et mildt uttrykk. De som nå sitter arrestert, er både fortvilt og rasende over utviklingen i dette forholdet. To gamle og politisk farlige ringrever fra sør, Lam Akol og Bonna Malwal Den ene, Lam Akol, er sterkt omstridt og til dels forhatt i Sør Sudan. Han var en av lederne som splittet SPLM/A i Nasir i 1991, og han samarbeidet deretter fram til 2004 tett med ledelsen i Khartoum, hadde ministerposter i regjeringen o.l. Lam Akol vendte tilbake til sør etter at fredsavtalen var inngått i 2005, men har de siste par årene har holdt seg borte fra Sør Sudan og stort sett bodd i Khartoum. Under mitt opphold i Juba i oktober i fjor ble han benådet av Salva Kiir og vendte hjem kort tid etter. Han er leder for et opposisjonsparti i Sør Sudan og er kjent som meget dyktig til å skape splid og konflikt i politikken. Han ble 2. januar i år utpekt som medlem av Juba regjeringens forhandlingsdelegasjon til fredsforhandlingene i Addis Abeba og deltar nå aktivt i disse. Bonna Malwal har en lignende bakgrunn. Han bor i Oxford i Storbritannia, men pendler hjem med mellomrom. Han var i sitt hjem utenfor Juba i en lang periode i høst og fram til konflikten eksploderte i midten av desember. Deretter reiste han tilbake til Oxford. Han hatet John Garang dypt og inderlig, og han hater fortsatt mange andre i SPLMs lederskap. Han var rådgiver for president Bashir i den første «Unity Government» i 2005 og har deretter hatt mange lignende oppgaver i Khartoum. Han er samtidig leder av partiet South Sudan Democratic Front, og han har i den seinere tid lykkes med å etablere et tillitsforhold til Salva Kiir. Malwal s nære medarbeider, Martin Lomouro ble etter den store regjeringsomkalfatringen i sommer utnevnt som statsråd for samordning av regjeringens arbeid. Dette er en meget viktig posisjon i regjeringen. Det fleste som kjenner politikk og samfunn i Sør Sudan kan neppe være i tvil om at Bona Malwal har vært meget aktiv med sine politiske samtaler og råd i dagene før konflikten i Juba og Sør Sudan eksploderte. Dette at disse to meget kontroversielle lederne i det siste har fått slik innpass i politikken i sør, provoserer også mange både i utenfor SPLM i Sør Sudan. Salva Kiir ville gå av, var det en politisk felle? Salva Kiir har ved flere anledninger etter uavhengigheten sommeren 2011 sagt at han hadde gjort jobben med å gi folket frihet og en selvstendig stat, at han var sliten, og at han derfor ønsket å trekke seg tilbake fra politikken. Dette sa han også i et intervju med redaktøren Jacob Akol for magasinet og nettstedet GURTONG på seinsommeren

9 En dag i november 2012 ba president Salva Kiir sin gamle kampfelle og daværende minister for samordning av regjeringens arbeid, Deng Alor, om en personlig samtale. Kjernen i presidentens budskap var at han var sliten og sjuk og at han ikke ville stille til gjenvalg ved i Han ba Deng Alor om å melde dette til medlemmene i Politbyrået. Det gjorde han, og Riek Machar, daværende visepresident og 1. nestformann i SPLM, gjorde det med en gang klart at han ville stille som presidentkandidat. Det samme gjorde generalsekretæren Pagan Amum og enka etter John Garang, den politisk meget innflytelsesrike Rebecca Mabior Garang og noen andre. I mars 2013 holdt denne gruppen et møte der de drøftet sine kandidaturer og det kommende valg. Like etter dette møtet forsikret president Salva Kiir i en tale til en større Dinka forsamling om at han fortsatt var presidentkandidat ved valget i Deretter rettet han i samme tale et voldsomt angrep på det han kalte sine sanne fiender i SPLM som ville ta fra han stillingen som president. Omtrent samtidig med dette ble et planlagt møte i Politbyrået i SPLM avlyst av Salva Kiir. Man skulle drøfte det kommende presidentvalget, og avlysningen skyldtes at det neppe lenger var noe flertall i Politbyrået for å gjenvelge Salva Kiir. 2013, året da presidenten samlet stadig mer makt i egne hender Senhøstes 2012 hadde Salva Kiir bestemt seg for ikke å søke gjenvalg i Fire måneder seinere hadde han endret standpunkt og ville stillle. Det kan være flere grunner til at han skiftet standpunkt. For det første var det et ønske i hans egen familie, klan og folkegruppe dinkaene om at han fortsatte. For det andre var og er det utenkelig for Salva Kiir at Riek Machar skulle bli hans etterfølger. Sentrale rådgivere i presidentens kontor argumenterte også sterkt for gjenvalg. For det tredje er det ingen tvil om at Khartoum og president Bashir ønsket at han skulle fortsette. Det samme gjaldt for president Museveni i Uganda som har et personlig venneforhold til Salva Kiir. Presidenten har fra beslutningen om å stille til gjenvalg ble tatt i mars i fjor og gjennom hele året, systematisk truffet beslutninger som stadig mer konsentrerte den politiske makt i presidentens kontor. Det har lenge vært kjent at presidenten ikke har hatt full tillit til hærsjefen, general James Hoth Mai som kommer fra nuerfolket. Hoth Mai ble nylig avsatt som hærsjef og forflyttet. På vårparten 2013 besluttet presidenten uten hærsjefens tilslutning at han ville bygge opp en militær enhet, «The President s Brigade» som var direkte underlagt hans kommando. I stor hast ble unge menn, ofte analfabeter, hovedsakelig fra dinka folket rekruttert inn i brigaden og gitt elementær militær opplæring. Presidenten ville ha en militær enhet som var direkte under hans kommando. Styrken var seinhøstes 2013 på 3500 mann. På forsommeren avsatte han ministeren for koordinering av regjeringens arbeid, Deng Alor og finansministeren Kosti Manibe. De fikk harde anklager om korrupsjon mot seg. Begge tilhører gruppen av veteran kommandanter fra frigjøringskrigen og var ansett som dyktige statsråder, men som etter hvert hadde kommet i et motsetningsforhold til presidenten. 9

10 Deretter avsatte Salva Kiir 23. juli i fjor både visepresidenten Riek Machar som han hevdet var illojal, og resten av regjeringen som han karakteriserte som udugelige. Samtidig med dette suspenderte han Pagan Amum fra stillingen som generalsekretær i SPLM. Begrunnelsen var at Amum hadde vært politisk illojal, dvs hadde lansert seg selv som president kandidat, og videre at Amum var korrupt. Etter noen dager kom utnevningen av ny visepresident. Der hentet han inn presidenten i Nasjonalforsamlingen James Wani Igga som ansees som en svak politiker. Få dager deretter kom utnevningen av en ny regjering som hadde flere statsråder med en politisk fortid hos regimet i Khartoum og en meget svak SPLM representasjon. Samtidig tok han inn i regjeringen fra sin egen folkegruppe dinkaene forsvarsministeren, innenriksministeren og ministeren for nasjonal sikkerhet som var hans gamle lojalister fra frigjøringskrigen. Litt seinere holdt han en krigstale til Nasjonalforsamlingen der han gjorde det helt klart at dersom ikke parlamentet heretter støttet alle hans forslag og beslutninger, ville ha oppløse det og sende medlemmene hjem. Deretter foreslo han en omstridt politiker med bakgrunn fra arbeid hos diktaturregimet i Khartoum som ny president for parlamentet. Forslaget ble straks akseptert. På denne måten styrket presidenten sin egen posisjon som regjeringssjef og som landets øverstkommanderende. Mange i SPLM så med stigende uro på den maktkonsentrasjonen som fant sted. Salva Kiir har som partiformann etter regjeringsendringen i sommer og måten den skjedde på, ikke hatt flertall for sin politikk i Politbyrået (sentralstyret) og neppe heller i NLC, National Liberation Council,( Det nasjonale landsrådet). Han trodde antakelig at han i juli i år ved å avsette de gamle statsrådene og suspendere Pagan Amum som GS, kunne skape en frykt situasjon i de to nevnte organer i SPLM som gjorde at han da ville få et politisk flertall. Det motsatte skjedde. Han mistet ytterligere støtte. Dermed kom neste oppgave som måtte løses for å sikre makten. SPLM, regjeringspartiet, måtte bringes under kontroll for å sikre gjenvalg i Derfor kom den helt merkelige utviklingen gjennom november måned i 2013 der Salva Kiir ved minst et par anledninger slo fast at SPLM s organisatoriske organer, PB, Politbyrået og NLC, National Liberation Council, hadde opphørt å eksistere fordi de ikke hadde fungert på en adekvat måte etter parti kongressen i mai Han ville derfor utnevne nye partiorganer, nytt sekretariat m.m. Så gikk det noen uker, og så kom det likevel via TV nyhetene ved 2. viseformann James Wani Igga innkalling til møte i NCL, først mandag 9. desember, så en utsettelse med ny dato, lørdag 14. og søndag 15. desember i fjor. Opposisjonen tar til motmæle I mellomtiden, men etter partiformannens erklæring om at SPLM hadde sluttet å eksistere i sin nåværende form, kalte den interne opposisjonen i SPLM som omfattet en stor gruppe av tidligere sentrale folk fra frigjøringskampen og statsstyret i Sør Sudan fram til juli, inn til en pressekonferanse 6. desember i fjor. Til denne konferansen kom det mange hundre mennesker. Der fikk Salva Kiir sitt pass påskrevet. Kritikken som fremkom, var massiv og 10

Han svarer bedre enn deg. 20Somalia: Haitis husslaver. ÅretS FAgblAd. Myanmar: Folket stanset gigantdam. Ny bok: Slik svindler de fellesskapet

Han svarer bedre enn deg. 20Somalia: Haitis husslaver. ÅretS FAgblAd. Myanmar: Folket stanset gigantdam. Ny bok: Slik svindler de fellesskapet 14 Myanmar: Folket stanset gigantdam ÅretS FAgblAd 2013 Al-Shabaab på 20Somalia: glansa papir 24 Ny bok: Slik svindler de fellesskapet Malariasuksessen Side 6 nr 1 januar 2014 www.bistandsaktuelt.no FaGBLaD

Detaljer

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Støttegruppe for Fred i Sudan (SFS) SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Anders Breidlid med Rigmor Garnes Rødset Oslo, april 2013 ISBN: 978-82-303-2410-3 Forord Høsten 2012 ba styret

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

Kan Afrika hjelpe Afrika?

Kan Afrika hjelpe Afrika? Kontaktblad nr.3 2008 Kan Afrika hjelpe Afrika? Kjære leser I skrivende stund er St.prp. nr 48, Langtidsplanen for Forsvaret avlevert, og de ulike partigruppene er godt i gang med arbeidet. Selve Stortingsbehandlingen

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

FolkogforsVar temahefte

FolkogforsVar temahefte FolkogforsVar temahefte Russland RUSSLAND fra partner til motpart? Av lnar Seljevold 1900 ISLAND N O R G S V I G R FINLAND F F FOLK OG FORSVAR har siden 1951 drevet informasjonsarbeid om norsk forsvars-

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

SørSudan år null. Bestemor og nybygger Side 12. norge alene i skogen? Side 11. tanzania-korrupsjon: norske ingeniører frykter dommen

SørSudan år null. Bestemor og nybygger Side 12. norge alene i skogen? Side 11. tanzania-korrupsjon: norske ingeniører frykter dommen 02 Undersøkelse: eldre hater telefonsalg 20 tanzania-korrupsjon: norske ingeniører frykter dommen 08 GaVI VI alliansen: Lang kamp mot vaksinepriser norge alene i skogen? Side 11 nr 5 juni 2011 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

bistandsaktuelt Turistboom i Afrika

bistandsaktuelt Turistboom i Afrika 5 nr juni 2007 AFGHANISTAN FOTO: KEN OPPRANN Et liv i frykt Mens norske soldater patruljerer gatene i provinshovedstaden Maymane i Nord- Afghanistan, driver lokale kommandanter sitt eget kyniske maktspill

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer

Konflikten i Nord-Irland - Stein Rokkans. modeller som innfallsvinkel

Konflikten i Nord-Irland - Stein Rokkans. modeller som innfallsvinkel Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Konflikten i Nord-Irland - Stein Rokkans modeller som innfallsvinkel Skrevet av: Kadett Heidi Kraft Johnsen Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS BERIKTIGELSE

Detaljer

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill.

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill. bistandsaktuelt 8 nr oktober 2009 SØR-SUDAN FOTO: ESPEN RØST Tomm Kristiansen om livet med presidenten Side 8-9 www.bistandsaktuelt.no Årets bistandsbudsjett er en bragd, mener miljø- og utviklingsminister

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

bistandsaktuelt For én dollar dagen Svindel og korrupsjon hindrer hjelpearbeid Falmet Ortega styrer Nicaragua

bistandsaktuelt For én dollar dagen Svindel og korrupsjon hindrer hjelpearbeid Falmet Ortega styrer Nicaragua bistandsaktuelt 5 nr juni 2009 NICARAGUA FOTO: KEVIN LAMARQUE/SCANPIX Falmet Ortega styrer Nicaragua Side 24-26 www.bistandsaktuelt.no For én dollar dagen Shahjahan og familien hans er blant 1,4 milliarder

Detaljer

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt!

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt! årsrapport Tretten år gamle En Yan holder et fast grep rundt farens amputerte arm. Jeg visste hvor farlige klasebombene var, og da jeg så barna mine leke med dem måtte jeg gjøre noe for å redde dem, forteller

Detaljer

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 02/2009 kr. 79,- Krigen mot taliban Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. ISSN 1891-2230 land Nord-Korea mer

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

-nytt. Menn kan. Menn må. FORUT vil. NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. Menn kan. Menn må. FORUT vil. NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Nr 1-2009 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Menn kan. Menn må. FORUT vil. Det er ikke tanken som teller www.forut.no Denne utgaven

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2014

FolkogforsVar Nr. 4 2014 FolkogforsVar Nr. 4 2014 Brennpunkt: Midtøsten Kjære leser Håper dere alle har hatt en god sommer, og er godt i gang igjen med høstens aktiviteter, enten det er arbeid, studier, organisasjonsliv eller

Detaljer

VÅRBREV DEMOKRATI PÅ KINESISK

VÅRBREV DEMOKRATI PÅ KINESISK Arne Jon Isachsen VÅRBREV April 2008 DEMOKRATI PÅ KINESISK Den 4. juni 1989 ble det bråstopp for demokratibevegelsen i Kina. Deng Xiaoping, Kinas utbestridte leder den gang, satte foten ned. Partiets dominerende

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

bistandsaktuelt Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 www.bistandsaktuelt.

bistandsaktuelt Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 www.bistandsaktuelt. 4 nr mai 2008 Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 FOTO: KEN OPPRANN Maoistenes støttespillere feirer den overraskende valgseieren

Detaljer

Spania 1936 av Eddie Conlon

Spania 1936 av Eddie Conlon Når folket tar makten Spania 1936 av Eddie Conlon Utgave 1, 2009 Utgitt av Motmakt Først utgitt under tittelen: The Spanish Civil War Ararchism in Action NÅR FOLKET TAR MAKTEN Denne serien med hefter -

Detaljer

Bistanden bader i dårlig statistikk

Bistanden bader i dårlig statistikk på jobb-jakt: Slik fikk de jobb i 04Unge bistandsbransjen forskning: Bistanden bader 30Norsk i dårlig statistikk BI-forsker skaffer 36Portrettet: sultne syrere mel Norske ideer skal gi en bedre verden

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2010

FolkogforsVar Nr. 5 2010 FolkogforsVar Nr. 5 2010 I terrorens tid Folk og Forsvar 1 Folk og Forsvar 1 innhold Kjære leser Høsten er over oss for fullt, og neste års statsbudsjett er nylig lagt fram. Reaksjonene har vært blandete,

Detaljer