Direktørene for SiV, ST og PiV inn for bredt samarbeid men fortsatt tre fullverdige akuttsykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktørene for SiV, ST og PiV inn for bredt samarbeid men fortsatt tre fullverdige akuttsykehus"

Transkript

1 Nr mai 2008 Direktørene for SiV, ST og PiV inn for bredt samarbeid men fortsatt tre fullverdige akuttsykehus De tre direktørene for SiV, Psykiatrien i Vestfold og ST ønsker å fortsette som selvstendige helseforetak. Og ikke minst med hver sine akuttmottak både på somatikk og psykiatrisida. -Samling enten i Skien eller Tønsberg anser vi som uaktuelt, understreker administrerende direktør Arne Rui. I løpet av få uker har ST-direktøren sammen med PiV-direktør Stein Are Agledal og SiV-direktør Stein Kinserdal kommet til enighet om samarbeidsløsninger. Blant forslagene er det snakk om at pasienter som trenger radikal prostatakreftoperasjon får det med robotassistanse i Porsgrunn, mens Tønsberg som har utstyrog kompetanse tar seg av pasienter som trenger å få knust nyrestein. Positiv til Not otodden og Rjukan -hvis de over erfør føres i balanse ST-direktør Arne Rui ser at det kan være bra for pasientflyten i Telemark om sykehusene på Notodden og Rjukan blir en del av Sykehuset Telemark. Men da må sykehusene være i økonomisk balanse- før de overføres, mener Rui som har eget styre bak seg i det synet. Direktørene for ST, S iv og PiV på pressemøte i Larvi: De tillitsvalgte støtter rapporten Det skal også samarbeides om ventelistepasienter og mellom Porsgrunn og Larvik. Psykiatrien skal samarbeide på seks områder.også illitsvalgte og STstyret er positiv til direktørenes samarbeidsrapport.-basert på er erfaring tror vi Mer på side 3 Ekspedisjonsansatt i Skien brakdebuterte som «jordmor» Astrid Nordskog som jobber i ekspedisjonen i Skien har lenge båret på en drøm om å bli jordmor. 15. mai fikk hun en uventet brak-debut som jordmor på et toalett: Der hjalp Astrid en gravid kvinne somikke rakk fram til fødeavdelingen i tide. 29- åringen fikk skryt av proffenei 5.etasje for sin innsats at resultater i helsevesenet må bygges gradvis over tid. Vi tror at vi må satse på frivillighet nedenfra- ikke tvang ovenfra, sier direktør Arne Rui. Les mer på side 4 og 5: Mer på side 8: Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen

2 Samarbeid er høgt på dagsorden i disse dager.her ligger alderspsykiatrien ved ST og PiV godt i forkant i løypa: I to år har alderspsykiatrien i Vestfold og på ST samarbeidet om fagutvikling og forskning i et regionalt nettverkskompetansesenter. Nylig var styret samlet på. møte ved ST i Skien:- Konkret samarbeider vi nå bla om et et forskningsprosjekt der vi kartlegger hva slags tilbud alderspsykiatripasienter faktisk får i kommunene, sier leder for senteret Marit Nåvik. I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og alderspsykiatrien i Vestfold, Telemark MENINGER OM MANGT Nyansatt forsker i gang med å forske på demens Røde Kors-folk fra Sør Afrika fikk se hvordan sykehusguidene jobber... I mai kom en Røde Kors delegasjon fra Sør Afrika på snarvisitt for å se hvordan sykehusguidene på ST jobber... -Jeg hører så mye positivt om STguidene rundt om. Det er bakgrunnen for at vi ville besøke guidene i Skien, sier Kirsti Tørbakken. Kvinnen som for noen år siden jobbet i 6.etasje i Skien som sykepleier, leder nå omsorgsutvalget i Telemark Røde Kors.Hun valgte guidene som hver dag jobber gratis for To dager annenhver uke jobber Ingun Ulstein på Seksjon for Alderspsykiatri i Skien. - Her har vi fått tak i viktig forskerkompetanse, sier Marit Nåvik. Ulstein har en halv stilling ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse på Ullevål i Oslo. Nå er hun engasjert tilsvarende ved Regionalt nettverkskompetansesenter innen alderspsykiatri i tidligere Helse Sør nettopp med tilknytning til ST.Nåvik er ansatt på ST, men jobber 70 prosent som leder for det regionale nettverkskompetansesenteret. -Nettverket skal jobbe for å stimulere forskning og fagutvikling. Da er det flott å få tak i en psykiater med masse forskningserfaring og som nylig disputerte i forhold til sin doktorgradsavhandling om stress hos pårørende til pasienter med demens, konstaterer Nåvik.Den nye forskningskoordinatoren har allerede et forskningsprosjekt på beddingen og hun gleder seg til å ta fatt: Starter forskning på demens - Som fagfolk ønsker vi å gå inn med utredning og behandling av demens så tidlig som mulig. Fra 1.september starter vi et prosjekt der vi undersøker pasienter som kommer inn til poliklinisk undersøkelse fordi de merker subjektiv hukommelsessvikt. Det vi blant annet ønsker er å finne ut hvor mange i denne gruppa som til sist kommer ut med en demensdiagnose, røper Ulstein. Poliklinikken å hjelpe pasienter inn og ut av sykehuset vårt, som noe som var verdt å vise fram for de langveisfarende gjestene. De ønsker å starte en lignende ordning i hjemlandet. Noe ST kan være stolte av... Elin Skei- hotellseksjonens leder er også stolt av innsatsen guidene gjør for sykehuset:-de besøkende fra Sør Afrika var spesielt opptatt av hvodan vi klarer å motivere folk til å jobbe Ingun Ulstein t. v. er nyansatt forsker. Her med Marit Nåvik som leder nettverk. ved alderspsykiatrien på ST deltar i forskningsprosjektet som omfatter å samle data fra hukommelsesklinikker i hele Helse Sør-Øst. Det gir dermed større tyngde bak resultatene. Alderspsykiatrien på ST og PiV i tett samarbeid, Agder og Buskerud skal de nå kjøre kurs for pårørende til yngre som rammes av demens.resultatene skal presenteres på en større internasjonal konferanse i juni. Skal ikke samles i ett av fylkene Det faglige samarbeidet skal videreutvikles, men det er uaktuelt å samle alderspsykiatrien ved ett av sykehusene, lyder konklusjonen i samarbeiderklæringen der det også står følgende: «Utviklingen tilsier behov for kommunenære tjenester med utstrakt polikliniske og ambulante tjenester. Dette egner seg dermed ikke til å være en områdefunksjon samlet på ett sted, men en funksjonhvor begge videreutvikler dagens samarbeid», heter det. Innenfor alderspsykiatrfeltet samarbeider ST og SiV allerede. Her fra et styremøte i Skien frivillig. De var også imponert over at guidene oppfattet seg som en del av sykehuset, sier Skei. En Røde Kors-delegasjon fra Sør Afrika vurderer å kopiere guideordningen 2

3 NYHETER ST-styret positiv til at Rjukan og Notodden blir del av ST- men da uten å ta med seg underskudd ST-direktøren ser at det kan være bra for pasientflyten i Telemark om sykehusene på Notodden og Rjukan blir en del av Sykehuset Telemark. Men da må sykehusene være i økonomisk balanse før de overføres, understreker Arne Rui. Det synet har ST-direktøren også fått full tilslutning til fra ST-styret.Helse Sør Øst har imidlertid ennå ikke fattet en endelig beslutning om framtida for Blefjell Helseforetak. Blefjell ved et veiskille Direktør Ivar Dahl på Blefjell sykehus har etter grundig vurdering og anbefaling fra fagmiljøet spesielt på Notodden kommet til at de to Telemarkssykehusene er best tjent med å bli del av sykehusområdet Telemark-Vestfold. Alternativet er at de to sykehusene blir en del av Sykehusområde Vest som inkluderer Buskerud, Asker og Bærum og Ringerike sykehus. Dahl mener det å samarbeide motst og SiV bedre sikrer Fornøyd med rapporten fra de tre direktørene Både Akademikernes Tor Severinsen og sykepleiernes Ann Iserid Vik og Fagforbundets Marianne Ellefsen er fornøyd med samarbeidsrapporten fra de tre direktørene som nå skal trekke sammen over fylkesgrensene. - Jeg er tilfreds med det ledelsen ved SiV, PiV og ST har lagt fram. Ikke minst fordi de har fulgt det jeg har sagt hele tida: At vi ikke skal funksjonsfordele spesialiteter eller grenspesialiteter til bare ett av helseforetakene. De foreslår å fordele oppgaver bare i forhold til enkeltundersøkelser eller behandlingsmåter til ett sykehus der de f. eks har bedre utstyr eller mer kompetanse. Det er en fornuftig måte å gå fram på, mener legenes tillitsvalgte på ST. På ett punkt er han imidlertid kritisk:at de tillitsvalgte ikke ble tatt med i drøftingsmøtene: -Men jeg innser at pasientgrunnlaget på Notodden og Rjukan og hensynet til helhetlige pasientlinjer. 60 prosent av opptaksområdet ligger vest for Lifjell og Dahl tror på den bakgrunn at pasientene der neppe lar seg snu mot Buskerud eller Asker og Bærum. Det går fram av en pressemelding på Blefjell sykehus egne nettsider. ST kan ikke overta Blefjellunderskudd -I forhold til spørsmålet om sykehusene pånotodden og Rjukan eventuelt bør bli en del av Sykehuset Telemark, mener STstyret at det kan virke riktig i forhold til pasientflyten i vårt fylke. Men Helse Blefjell har gjennom flere år gått med driftsunderskudd på flere titalls millioner. Til tross for iherdige anstrengelser fra både eier, styre og ledelse ved Blefjell sykehus har det ikke lykkes å gjøre de endringene som skal til for å gi balanse mellom budsjett og økonomi. Det må derfor være en klar forutsetning at sykehus som eventuelt blir smeltet sammen med Sykehuset Telemark må ha balanse i økonomien ved overføringstidspunktet, sier Rui som utdyper sitt syn slik:-det er ikke rimelig å tenke seg at det var vanskelig i forhold til den korte tidsfristen de hadde, medgir Tor Severinsen. Godt utgangspunkt for samarbeid NSF-foretakstillitsvalgt Ann Iserid Vik er ikke skremt av sluttrapporten- snarere tvert om: -Nå er jeg faktisk veldig optimistisk. Dette er et veldig godt utgangspunkt for et samarbeid, mener Vik: -Det viktigste er at de er enige om vi fremdeles skal fortsette som tre selvstendige foretak. Tror du Helse Sør-Øst vil akseptere denne samarbeidsløsningen? -Jeg håper da det. Vi bør få den tida og det handlingsrommet som er nødvendig for å gå videre med samarbeidsplanen det er enighet om nå, svarer Vik. Hun ser at samarbeid kan gi pasientene bedre behandling i tilfeller der hvor det fører til mer spesialisering og større fagmiljøer på ett fagfelt. - Hva tenker dine medlemmer om det som skjer nå? -Jeg tror de fleste har lave skuldre og at Notodden sykehus øverst-rjukan sykehus under. Bildene er utlånt fra Blefjell sykehus sine internettsider. et underskudd i Blefjell skal rettes opp f. eks ved innsparinger ved sykehusene i Skien og Porsgrunn. Det bør være balanse i økonomien hvis en slik overføring skal skje, understreker STdirektør Arne Rui. de ikke er så engstelige. Foreløpig er det ikke mange som vet hva samarbeidet fører med seg konkret, svarer Ann Iserid Vik. Hun presiserer at det er viktig å bare funksjonsfordele på de områdene der man er trygge på at det fører til gevinster for pasientene og sykehuset. Fagforbundets Marianne Ellefsen mener det viktigste nå er at det fortsatt skal være tre akuttsykehus i vårt område: -Men på meg virker det som litt arrogant av Helse Sør-Øst å tro at vi kan slå sammen tre foretak på så få uker med de konsekvensene det ville ha. Tor Severinsen, Ann Iserid Vik og Marianne Ellefsen 3

4 FOKUS PÅ Direktørene for SiV, Psykiatrien i Vestfold og ST ønsker å fortsette som selvstendige helseforetak: Med akuttfunksjoner ved alle tre foretakene. - Samling i enten Skien eller Tønsberg anser vi som uaktuelt, understreker Arne Rui. I løpet av få uker har ST-direktøren sammen med PiV-direktør Stein Are Agledal og SiV-direktør Stein Kinserdal kommet til enighet om samarbeidsløsninger. De kan også glede seg over at de tillitsvalgte i de tre foretakene også har sluttet opp om samarbeidsforlaget. - Det er veldig gledelig sier Rui som også er tilfreds med at lokalpolitikere og STs eget styre har stilt seg bak samarbeidsløsningen som nå skal ut på intern høring i de tre helseforetakene. -Basert på erfaring tror vi at resultater i helsevesenet må bygges gradvis og over tid. Vi tror at vi må satse på frivillighet nedenfra- ikke tvang ovenfra. Det er nødvendig hvis vi skal unngå for mye uro og usikkerhet, mener Rui. Han ser at den samarbeidsprosessen de tre helseforetakene nå står foran lettes av at de alle tre er praktisk talt i økonomisk balanse. For å få med seg støtte fra de tilsammen 8000 ansatte og fagmiljøene, mener de tre lederne samarbeid basert på frivillighet er den Samarb amarbeid mellom ST, SiV og PiV ST,S,SiV iv, PiV skal samarbeide frivillig Psykiatrien skal samarbeide på seks områder - Det er uaktuelt å samle akuttpsykiatrien enten i Vestfold eller Telemark. Men det kan være aktuelt å samarbeide om opptaksområder, sier direktør Arne Rui. Samtalene mellom ledelsen ved Psykiatrien i Vestfold og ST har endt opp med at seks områder er listet opp i samarbeidsdokumentet. Der ligger det imidlertid ingen dramatiske konklusjoner om å samle tjenester på ett av sykehusene: - Vi har gode erfaringer med konkret frivillig samarbeid mellom alderspsykiatrien i Vestfold og Telemark. Derfor velger vi å følge det sporet og ikke gå inn på noen dramatiske tiltak nå, understreker Jostein Todal som er leder for Psykiatrisk klinikk. Han synes Robotoperasjon på ST: mest farbare vegen. - Hva vil dere gå inn på konkret når det gjelder fordeling av funksjoner? -For det første vil vi ikke funksjonsfordele hele spesialiteter som f. eks ørenese-hals til bare ett av sykehusene. Nå utfordrer vi fagmiljøene til å finne fram til hvilke behandlinger innenfor hver spesialitet som skal være begge steder og hvilke som bare skal være på ett av sykehusene for framtida. Her har vi f. eks foreslått at urologipasienter som trenger robotkirugi går til ST, mens SiV får pasienter som trenger å få knust nyrestein. Vi har også valgt å gå inn på å vurdere felles vaktord-ninger- særlig i mindre fag. Samarbeid om ventelistepasienter -Vi ønsker også et bedre samarbeid om pasienter på venteliste for å unngå lang ventetid et sted der det ikke er erfaringene med tidligere sammen.- slåinger i somatikken ikke frister til mer av den sorten. -Men hvor vil dere da samarbeide? De møtte pressen: Arne Rui, Stein Kinserdal og Stein Are Agledal ventetid på det andre sykehuset. Det er også aktuelt å utvikle felles faglige standarder og felles behandlingsløp som kan bety mye for kvaliteten på behandlingen, sier Rui. Forskning er et naturlig samarbeidsfelt. Det gjelder også undervisning og praksis for leger under utvikling. -I tillegg vil vi se utviklingen av sykehuset i Larvik og vårt sykehus i Porsgrunn i felleskap- på tvers av fylkesgrensen. Vi er også åpne for å vurdere konkrete samarbeidstiltak på enkeltområder som f. eks kjøkken og HMS. Vi vil også vurdere om vi i fellesskap kan utføre billigere de laboratorie- og røntgentjenstene som Helse Sør- Øst i dag kjøper fra private leverandører, påpeker Rui. Vil utrede grundig først... - Innenfor noen spesialiserte funksjoner vil vi vurdere nøye om det er grunnlag for et tettere samarbeid. Men før vi konkluderer på så viktige områder, vil vi trekke inn fagmiljøene og gjøre en grundigere jobb. Her nytter det ikke med raske og lettvinte konklusjoner, mener Todal.Psykiatrien har mye kommunenært samarbeid å ta hensyn til. I tillegg er det viktig at tilbudene ligger nær pasientene. Det er hovedbegrunnelsen for at ST- og PiV-ledelsen ikke foreslår områdefunksjoner lagt til ett av fylkene i denne omgang. Imidlertid har samtalene mellom PiVdirektøren og ST-ledelsen resultert i at seks fagområder nå skal vurderes i forhold til muligheten for tettere samarbeid over fylkesgrensen: De fokuserte områdene er akuttpsykiatri, sikkerhetspsykiatri, spiseforstyrrelser og selvskading, rustje-nester, alderspsykiatri og tilbud til pasienter med alvorlige depresjoner.-vi vil også ha fokus på samarbeid innenfor områder som forskning, fagutvikling og utdanning, sier Todal. 4

5 FOKUS PÅ Samarb amarbeid mellom ST, SiV og PiV Direktørene har utpekt samarbeidsområder De tre direktørene er klare på at det er samarbeidsområder de nå foreslår: -Vi sier i liten grad hva løsningene skal gå ut på. Det vil vi be fagmiljøene våre komme med forslag om, understreker ST-direktør Arne Rui. Her er noen av innspillene som ledelsen ved SiV og ST foreslår å vurdere nærmere for de somatiske sykehusene:st og SiV bør vurdere felles bakvaktordninger enten permanent eller i ferier innenfor radiologi, øre-nese-hals eller dialyseberedskap. For Gastrokirurgi bør det vurderes felles gastro-kirurgiske behandlingsgrupper for ventrikkelogrektumcancer. Fordeler mellom ST og SiV Urologi: Behandling av sten i øvre urinveier vurderes samlet på SiV der urologene har spesialkompetanse og utstyr. Radikal prostatakreftoperasjon vurderes samlet i Telemark som kan tilby robotassisterte inngrep. Deler av endokrinkirurgien er i dag lagt til ST. Det vurderes å legge all endokrinkirurgi til ett sykehus.ortopedi: Avansert elektiv fot- og skulderkirurgi bør vurderes for funksjonsfordeling.øre nese hals: Her vurderes samarbeid om habilitering av nyfødte med hørseltap. Hjernestammeaudiometri vurderes for samarbeid eller funksjonsfordeling. Samarbeid om tinituskurs vurderes. Forslag om områdefunksjoner Lungemedisin: Følgende vurderes som områdefunksjoner: EBUS ved sentrale glandler og perifere svulster, ergospirometri, hjemmerespiratorbehandling ved kronisk respirasjonssvikt, alvorlig lungeaffeksjon ved systemsykdommer. Kardiologi: Områder som egner seg for samarbeid eller samling ved ett sykehus: Stressekko, scintigrafi, CT coronar angio, MR hjerte med og uten stress, oppfølging av GUCH-pasienter. Gastromedisinområder som egner seg for samarbeid eller samling ved ett sykehus: Endoskopisk ultralyd bør gjøres ved ett sykehus på grunn av volum. Samarbeid om endoskopivakt.hematologi: deler av fag-området bør samarbeides om. Nefrologi: Forslag om felles vaktordning og samarbeid om undervisning.forslag om at ST dekker arbeidsmedisin for begge fylker.i tillegg foreslås samarbeid på fire områder innenfor infeksjonsmedisin, og like mange områder innenfor pediatri/nyfødtmedisin. Det skal vurderes om SiV skal kjøpe serviceoppdrag på behandlingshjelpemidler. En felles arbeidsgruppe på kjøkkensida bør vurdere pluss og minus ved delleveranser eller totalleveranser fra SiV til ST, eller om man skal fortsette som i dag. Det skal også vurderes om HMS-tjenestene kan funksjonsfordeles til ett foretak eller om de kan reorganiseres på annen måte. Samarbeidsrapporten ut på intern høring Sykehuset i Vestfold og Sykehuset i Telemark skal samarbeide tettere 19. mai presenterte de tre direktørene hovedtrekkene i sluttrapporten for mediene i Larvik. Nå er rapporten sendt ut på intrn høring i fagmiljøene på ST, SiV og Psykiatrien i Vestfold. Med bakgrunn i det som kommer fram under den interne høringen, skal de tre direktørene sy sammen det endelige forslaget til medisinsk funksjonsfordeling og samarbeid som sendes inn til Helse Sør-Øst-administrasjonen på Hamar innen fristen 27. mai. Etter planen skal Helse Sør Øst-styret fatte sitt vedtak i juni. Deretter skal strategiplanen ut på en høringsrunde i hele Helse Sør-Øst-regionen før styret endelig bestemmer hva utfallet blir for helseforetakene i Helse Sør Øst i løpet av oktober 2008: Mange spør seg hva som nå skjer... - Mange ansatte spør oss nå:hva skjer videre her på Sykehuset Telemark, SiV og PiV? Når vi i slutten av mai har sendt fra oss vårt innspill, må vi bare avvente at Helse Sør Øst vedtar den regionale strategiplanen. Vi som nå tilhører sykehusområdet Vestfold og Telemark må bare vente på endelig vedtak i oktober. Først da vet vi hva den videre framdriften blir, sier Rui.Men han håper at de får lov til å gå videre i et frivillig samarbeidsløp som baserer seg på «evolusjon- ikke revolusjon». -Men vi må selvsagt følge opp dersom Helse Sør Øst, ønsker at våre samarbeidsbestrebelser skal intensiveres, sier ST-direktøren. Arne Rui 5

6 NYHETER Endelig går ventelistene nedover igjen på ST Tallet på pasienter som har ventet mer enn tre måneder gikk betydelig ned fra mars til utgangen av april på ST: Etter at det nøkkeltallethar ligget høgt på rundt 1700 de tre første månedene, sank det til 1400 i slutten av april... Det er ortopedisk seksjon som har stått for den største reduksjonen- fra 276 i mars til 125 i april.-med unntak for ortodpedien er det de seksjonene som hele tida har hatt de høgeste tallene for 3-månedersventere som også har hatt den største nedgangen. Ørenese-hals som hadde 491 i mars hadde kommet ned på 352 i april. For Plastikkirurgisk seksjon gikk tre-månededers-venterne ned fra 494 til 451, forteller spesialkonsulent Arne Larsen. Hard jobbing ligger bak nedgangen Halfrid Waage- leder for Kirurgisk klinikk ser at det etter en måneds nedgang er litt tidlig å juble. Hun vet at lavdriften om sommeren naturligvis vil gi litt økte ventelister igjen. Men hun er selvsagt glad for at det nå har vært en nedgang i ventetid i hennes klinikk den siste måneden: - Bak nedgangen ligger kort og godt hard jobbing og fokus på ventelistene: Fra leger, pleiere og sekretærer. Vi skal ikke se bort fra at litt rydding i ventelistene også har bidratt, lyder Waages nøkterne kommentar. Litt fler i år enn ifjor... Men ifjor på samme tid lå antall pasienter som hadde ventet mer enn tre måneder ved ST på Etter jul har ST ligget relativt høgt med 1700 i januar, 1771 i februar og 1752 i mars. Sykehuset Telemark har lenge hatt en ambisjon om å få bort 3- måneders-venterne. Målet også i den neste strategiperioden er det samme: At ingen pasient skal vente mer enn tre måneder for å komme inn til behandling ved Sykehuset Telemark. Ved utgangen av mars hadde ST-psykiatrien 186 pasienter på sin venteliste. Tallet ved utgangen av april var ikke klart før ST Bulletin gikk i trykken.det er nå et par år siden la ST-ledelsen opp til en dugnad på sykehuset Aktivitetsdag i det grønne for FMR-pasientene De fikk en smak av sommeren FMRpasientene som ble fristet ut i den idylliske hagen på baksida av sykehuset i Porsgrunn: Til bueskyting, grilling, pilkast og boccia i det grønne... - Dette er berre heilt tøpp, mener Gustav Kveven der han ser på i rulelstolen sin. Etter mange uker på sykehuset setter han pris på å komme utenfor sykehusveggene og en korridor der det blir dårlig luft på varme dager: Han gleder seg når en annen pasient får inn noen gode treff i blinken med pila. -Du er jo reine indianeren jo, Per skryter idrettspedagog Torbjørn Schrøen entusiastisk. Ikke skutt pil og bue siden barndommen Britt som sitter i rullestol med lusekofte og solhatt får også oppfordringer om å prøve seg, men er ikke fullt så begeistra.- Jeg har ikke skutt pil og bue siden jeg var lita jente på hytta, medgir Britt. Hun smiler litt, men forsikrer at hun bare ble med ut i sommeren fordi Anne Marie er så flink til å overbevise henne. Fra klokka ti til 14 onsdag 14. mai sørget FMR-personalet for å la så mange som mulig få seg en tur ut i det grønne.schrøen samarbeider tett med fysioterapeuter, ergoterapauter og andre på avdelingen for å gi pasientene et positivt avbrekk- og litt lystbetont trening: Viktig å få mestringsfølelsen - Mange av våre pasienter kan være langt nede etter det de har vært gjennom. Da er det svært viktig å få fram litt følelse av mestring og lystfølelse igjen. Utfordringen er å finne aktiviteter som alle kan være med på og ha litt glede av,sier Schrøen. FMR har satset på egen idrettspedagog- som ellers bare er å finne på attføringssentra som det i Rauland og på Beitostølen. Men Schrøen som har innført b.la Øre-nese-hals er en av seksjonene som har tatt unna på ventelistene.her er seksjonsleder Finn Kortner sammen med Halfrid Waage. for å få bort langventerne- de pasientene som har ventet mer enn ett år på behandling. Etter den tid har tallet som da lå på et par hundre kom sykehuset ned på bare ti langventere i desember 2007:-Siden den tid har tallet økt litt igjen og fra mars til april gikk antallet langventere opp fra 30 til 45, konstaterer Larsen. Et pustehull i det grønne for FMR-pasientene. Her hjelper Anne Marie og Torbjørn Schrøen Brith med buen.. luftgeværskyting på korridoren og andre aktiviteter sammen med sine kolleger, gleder seg: Belønningen får de når aktivitetsdagen blir en «snakkis» på korridoren etterpå.og når et lite smil eller et annet kroppsspråk hos pasientene røper at de synes livet fremdeles har litt å by på... 6

7 NYHETER Frister med 5000 medisinske tidsskrifter gratis ST-biblioteket kan nå friste med ny hjemmeside med matnyttige faglinker for leger og annet helsepersonell. I en egen database er 5000 medisinske fagtidsskifter bare få tastetrykk unna ute på verdensveven... -Ved å bruke «Elektroniske ressurser i fulltekst» blir det mye raskere og enklere å søke fagartikler selv- for dem som ønsker det. Her har vi samlet alle gratis elektroniske fullteksttilganger til tidsskrifter.i denne ressursen ligger forskjellige tilganger fra Helsebiblioteket pluss andre gratistilganger som vi har hentet inn fra nettet og samlet i et alfabet. Men vi står fortsatt til tjeneste for alle som ønsker å bruke oss, lover Mirjam Håndlykken. Lederen for ST-bibilioteket og hennes to kolleger er aldri så lite stolt av den lille nyskapningen som de har brukt atskillige arbeidstimer på.nå kan ST-ansatte -enten de jobber i somatikk eller psykiatri -klikke seg inn på bibliotekets nye hjemmeside på høyre side på STs intranett.der kan de lese hva biblioteket kan tilby. Og de kan også nå ut i internett-jungelen på jakt via et knippe hurtiglinker.- Den viktigste Nedbemanning fører med seg seniordilemmaer ST nedbemanner for å unngå underskudd- slik myndighetene krever. Men det rammer samtidig seniorene som myndighetene også ønsker at sykehusene skal satse mer på. -Dette er et opplagt dilemma vi ikke kommer unna, innrømmer Anlaug Botnen. Sparekniven rammer alle Sparekniven rammer uavhengig av alder- også folk over 58. Når de får beskjed om at de er overtallige og må belage seg på omstilling, så oppleves det som at sykehuset er på kollisjonskurs med målsettingen om å friste de eldre til å jobbe lenger. Det har ikke lederen for seniorprosjektet noe problem med å forstå at de synes: nyvinningen er at vi har fått en elektronisk fulltekst ressursdatabase for tidsskriftartikler. Logger du deg inn der og søker i den alfabetiske tidsskriftlisten så når du fulltekstversjonen av artikler som fins i 5000 medisinske fagtidsskrifter over hele verden. Her vil helsepersonellet vårt finne mye nyttig fagstoff, tror Mirjam. Hun kommer gjerne rundt på snarvisitt for å demonstrere hvordan de hvitkledte lett kan benytte den nye hjemmesiden. En demonstrasjon hos leger i KK nylig,ga tydelig tilbakemelding på at dette var noe de syntes var nyttig... Viktige helselinker på nett - I tillegg har vi på vår nye hjemmeside lagt ut andre mye brukte linker som f. eks den til helsebiblioteket og «Up to date» -en database med mye klinisk informasjon fra flere fagområder som vi abonnerer på. I tillegg kan ansatte gå inn på bibliotekets bokkatalog og finne ut om vi har den fagboka de trenger. Men de kan også gå inn og sjekke i BIBSYS og se om noen av høgskolene eller universitetene har boka de er på jakt etter, forklarer biblioteksjefen.der det trengs brukernavn og passord, er også de å finne på Innrømmer dilemma- men... - Seniorprosjektet kan likevel ikke la vær å jobbe mot de 450 seniorene som er i målgruppa og som vi ønsker skal stå lenger, selv om vi nå nedbemanner. Men det er klart nedbemanningen gjør det tyngre for oss å overbevise folk om at sykehuset ønsker at de skal bli. Både jeg og de tillitsvalgte har fått telefoner fra eldre ansatte som har reagert på at de er rammet av nedbemanningen. De føler at det er i strid med det sykehuset forsøker å få til gjennom seniorsatsingen. Slik er det bare. Dette er et dilemma for sykehuset, innrømmer Anlaug Botnen. Hun er klar på at det ville vært lettere å nå målene i prosjektet- hvis ST ikke samtidig var tvunget til omstillingstiltak som kan Mirjam Håndlykken: Biblioteket er nå ute med en ny hjemmeside hjemmesiden. Håndlykken har erfaring for at det ofte haster når en lege trenger en spesiell fagartikkel. Derfor er hun glad for at det nå blir langt enklere både for biblioteket og for leger og andre fagfolk å finne den informasjonen de trenger i sin hverdag. I tillegg til lenker til «Medline» har vi også lenker til andre nyttige referansedatabaser. Der står det i klartekst at «Pedro» er fysioterapeutenes database eller at f. eks «Nursingindex» er nettstedet for sykepleierne, forklarer Håndlykken. Nedbemanning og omstilling, fører med seg dilemmaer i seniorpolitikken, medgir Anlaug Botnen. oppleves som å virke i motsatt retning.- Vi må bare erkjenne at slik er det, sier prosjektlederen uten omsvøp. Samtidig understreker hun at seniorpolitikken på ST står ved lag og at omstillingsarbeidet ikke fører til at sykehusets mål og virkemidler for seniorpolitikken endres. 7

8 LITT T AV HVERT Ekspedisjonsansatt brådebuterte som jordmor - Eg er fortsatt litt skjelven, innrømmer Astrid Nordskog. Hun har skiftet ut blodige klær etter at hun nettopp hadde hatt en ufrivillig brakdebut: Som jordmor på et handikaptoalett i vestibylen i Skien... Sammen med kollega Camilla Berget var hun på jobb i ekspedisjonen 15. mai. Plutselig varslet en mann om at han hørte rop om hjelp fra en kvinne inne på et av toalettene.camilla løp bort for å hjelpe. Men da hun skjønte at den fortvilte kvinnen inne på WC holdt på å føde løp hun til ekspedisjonen for å skaffe jordmorhjelp fra fødeavdelingen. Astrid løp bort for å se om hun ihvertfall kunne gi den gravide litt trøst og støtte, mens de ventet på hjelp fra 5.etasje: Alt skjedde utrolig fort... - Men alt skjedde jo så utruleg fort.eg skjøna at babyen kunne komme rett i WC om eg ikkje gjorde noko, forteller Astrid med stjerner i øynnene.da den gravide ikke klarte å komme seg opp ved egen hjelp tok hun et tak under kvinnens armer og knær og fikk løftet henne ned i liggende stilling på gulvet. ST Bulletin-vitsen: Se opp for endring i planen! Da var fødslen allerede i full gang:- Snart var hele hodet ute, men med navlestrengen rundt halsen. Eg vikla han opp og snart kom heile barnet ut. Men det kom ikkje ein lyd frå barnet. Etter mange lange sekunder gjorde eg som eg har sett på TV-klapsa ungen på rompa. Da begynte han heldigvis å skrike.det var skummelt, men samtidig ei heilt fantastisk oppleving, synes Astrid. Den unge damen har nå fått ny næring til sin opprinnelige drøm om å bli jordmor. Vurderer å bli jordmor åringen er utdanna førskolelærer, men jobbet i et vikariat i ekspedisjonen i påvente av å komme i gang med en økonomiutdanning. Men etter den halsbrekkende debuten som jordmor under primitive forhold, er jordmordrømmen vekket til live igjen: Selv om hun vet at det tar sju år, har hun allerede søkt sykepeierhøgskolen og fått oppmuntrende kommentarer fra jordmødrene i 5.etasje som har gitt henne meget god karakter for sin kaldblodige opptreden:- Ein av dei sa til og med. Vi vil gjerne få deg som kollega. Det var jo litt hyggeleg, innrømmer Astrid.Nordskog har selv satt to barn til verden. Men hun satt klistret til NRKs realitytv fra jordmødrenes virkelighet hver torsdag mens serien pågikk. Det var der hun lærte at det kan være smart Hilde Johansson har et stort nettverk der hun sitter på Servicekontoret. Her er en vits hun har fått fra en av sine bekjente som henger opp en advarsel til oss om å være på vakt når det skjer brå endringer i planene... «Et ung par lå og solte seg på nakenstranden da en veps på forunderlig vis klarte å ta seg inn i den unge kvinnens underliv. Mannen dekket henne til med et teppe, dro på seg shortsen og bar henne opp til bilen for å dra på legevakten. Etter en rask undersøkelse forklarte legen at vepsen hadde kommet for langt inn til at man kunne nå den med pinsett. En smart plan, men... Han foreslo at ektemannen skulle forsøke å lokke ut vepsen ved å smøre honning på penis og så trekke seg ut med det samme han følte kontakt med insektet. Mannen sa seg villig til å forsøke, men var så nervøs at han ikke fikk det til. -Hvis dere ikke har noe imot det, kunne jeg tenke meg å prøve, sa legen. Under omstendighetene Ansvarlig utgiver: Direktøren Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen Redaktør: Informasjonskonsulent ST-Bulletin trykkes av Thure-Trykk og distribueres fra direktørens kontor i henhold til distribusjons lister 1,2, 3 og 5 Adresse: Ulefossveien, 3710 Skien Telefon: / / Telefaks: / Astrid Nordskog tok imot babyen her å gi nyfødte et lite klaps på rompa for å få livsfunksjonene i gang...- Astrid var en god hjelper for kvinnen. Hun rømte ikke unna, men var der hos henne, hjalp til og var en trygghet under fødselen, sier avdelingsjordmor Jorunn Kverndalen Frisch om Astrids innsats. Og barnet? Det gikk det bare bra med... gikk paret med på det og legen satte i gang. Ektemannen ble stadig mer bekymret da han så at legen istedenfor å trekke seg ut fortsatte i velkjent tempo: -Hva i heiteste er det som skjer? Ropte mannen..-forandring i planen, stønnet legen.-jeg har bestemt meg for å drukne den... Tips oss! 8

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger Nr. 9 6.mai 2008 Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger ST og SiV blir ikke slått sammen til ett helsefortak.- Styrevedtaket fra Helse Sør Øst gir oss

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

Gastrosamling kan gi faglig gevinst

Gastrosamling kan gi faglig gevinst Nr. 19 7. november 2008 Gastrosamling kan gi faglig gevinst Gastrokirurgien er særdeles viktig for STsom allsidig akuttsykehus. Og akkurat nå arbeides det med å rekruttere inn gastrokiruger. Men seksjonsleder

Detaljer

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 juni 2010 Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens Nr. 6 25. mars 2008 Bruk uker klipp lippet snora til DPS Pors- grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

Detaljer

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6 mars 2010 ST kan løfte seg faglig STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST har slitt med rekruttering

Detaljer

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Mai 2013 Nå innføres DIPS STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Mandag 13. mai kl. 08.00 innføres

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

Blodbanken slapp unna helsetil- synssjekk uten ett eneste avvik. Samarbeider for å unngå bela- stende innleggelser for eldre. Nr. 7 4.

Blodbanken slapp unna helsetil- synssjekk uten ett eneste avvik. Samarbeider for å unngå bela- stende innleggelser for eldre. Nr. 7 4. Nr. 7 4. april 2008 Helse Sør-Øst for oreslår at t ST, SiV og PiV skal utgjøre ett sykehusområde Helse Sør Øst-administrasjonen har nå lagt fram forslag om å dele denne helseregionen inn i sykehusområder.

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 februar 2010 Framtidas ST-tilbud STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For et halvår siden ble sykehusene

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2009 HSØ-topp på ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Det

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 Mars 2011 Omstillinger STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Rjukan

Detaljer

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien

Detaljer

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 7 april 2010 Styrkes som dagsykehus STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Før sommerferien skal ST-styret

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 juni 2009 Ny operasjon STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Borghild

Detaljer

ST med mål om at pasienten skal få

ST med mål om at pasienten skal få Nr. 8 18. april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut 85-90 prosent av epikrisene innen en uke.

Detaljer

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10. november 2013 Sjefer på visitt STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer