Direktørene for SiV, ST og PiV inn for bredt samarbeid men fortsatt tre fullverdige akuttsykehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktørene for SiV, ST og PiV inn for bredt samarbeid men fortsatt tre fullverdige akuttsykehus"

Transkript

1 Nr mai 2008 Direktørene for SiV, ST og PiV inn for bredt samarbeid men fortsatt tre fullverdige akuttsykehus De tre direktørene for SiV, Psykiatrien i Vestfold og ST ønsker å fortsette som selvstendige helseforetak. Og ikke minst med hver sine akuttmottak både på somatikk og psykiatrisida. -Samling enten i Skien eller Tønsberg anser vi som uaktuelt, understreker administrerende direktør Arne Rui. I løpet av få uker har ST-direktøren sammen med PiV-direktør Stein Are Agledal og SiV-direktør Stein Kinserdal kommet til enighet om samarbeidsløsninger. Blant forslagene er det snakk om at pasienter som trenger radikal prostatakreftoperasjon får det med robotassistanse i Porsgrunn, mens Tønsberg som har utstyrog kompetanse tar seg av pasienter som trenger å få knust nyrestein. Positiv til Not otodden og Rjukan -hvis de over erfør føres i balanse ST-direktør Arne Rui ser at det kan være bra for pasientflyten i Telemark om sykehusene på Notodden og Rjukan blir en del av Sykehuset Telemark. Men da må sykehusene være i økonomisk balanse- før de overføres, mener Rui som har eget styre bak seg i det synet. Direktørene for ST, S iv og PiV på pressemøte i Larvi: De tillitsvalgte støtter rapporten Det skal også samarbeides om ventelistepasienter og mellom Porsgrunn og Larvik. Psykiatrien skal samarbeide på seks områder.også illitsvalgte og STstyret er positiv til direktørenes samarbeidsrapport.-basert på er erfaring tror vi Mer på side 3 Ekspedisjonsansatt i Skien brakdebuterte som «jordmor» Astrid Nordskog som jobber i ekspedisjonen i Skien har lenge båret på en drøm om å bli jordmor. 15. mai fikk hun en uventet brak-debut som jordmor på et toalett: Der hjalp Astrid en gravid kvinne somikke rakk fram til fødeavdelingen i tide. 29- åringen fikk skryt av proffenei 5.etasje for sin innsats at resultater i helsevesenet må bygges gradvis over tid. Vi tror at vi må satse på frivillighet nedenfra- ikke tvang ovenfra, sier direktør Arne Rui. Les mer på side 4 og 5: Mer på side 8: Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen

2 Samarbeid er høgt på dagsorden i disse dager.her ligger alderspsykiatrien ved ST og PiV godt i forkant i løypa: I to år har alderspsykiatrien i Vestfold og på ST samarbeidet om fagutvikling og forskning i et regionalt nettverkskompetansesenter. Nylig var styret samlet på. møte ved ST i Skien:- Konkret samarbeider vi nå bla om et et forskningsprosjekt der vi kartlegger hva slags tilbud alderspsykiatripasienter faktisk får i kommunene, sier leder for senteret Marit Nåvik. I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og alderspsykiatrien i Vestfold, Telemark MENINGER OM MANGT Nyansatt forsker i gang med å forske på demens Røde Kors-folk fra Sør Afrika fikk se hvordan sykehusguidene jobber... I mai kom en Røde Kors delegasjon fra Sør Afrika på snarvisitt for å se hvordan sykehusguidene på ST jobber... -Jeg hører så mye positivt om STguidene rundt om. Det er bakgrunnen for at vi ville besøke guidene i Skien, sier Kirsti Tørbakken. Kvinnen som for noen år siden jobbet i 6.etasje i Skien som sykepleier, leder nå omsorgsutvalget i Telemark Røde Kors.Hun valgte guidene som hver dag jobber gratis for To dager annenhver uke jobber Ingun Ulstein på Seksjon for Alderspsykiatri i Skien. - Her har vi fått tak i viktig forskerkompetanse, sier Marit Nåvik. Ulstein har en halv stilling ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse på Ullevål i Oslo. Nå er hun engasjert tilsvarende ved Regionalt nettverkskompetansesenter innen alderspsykiatri i tidligere Helse Sør nettopp med tilknytning til ST.Nåvik er ansatt på ST, men jobber 70 prosent som leder for det regionale nettverkskompetansesenteret. -Nettverket skal jobbe for å stimulere forskning og fagutvikling. Da er det flott å få tak i en psykiater med masse forskningserfaring og som nylig disputerte i forhold til sin doktorgradsavhandling om stress hos pårørende til pasienter med demens, konstaterer Nåvik.Den nye forskningskoordinatoren har allerede et forskningsprosjekt på beddingen og hun gleder seg til å ta fatt: Starter forskning på demens - Som fagfolk ønsker vi å gå inn med utredning og behandling av demens så tidlig som mulig. Fra 1.september starter vi et prosjekt der vi undersøker pasienter som kommer inn til poliklinisk undersøkelse fordi de merker subjektiv hukommelsessvikt. Det vi blant annet ønsker er å finne ut hvor mange i denne gruppa som til sist kommer ut med en demensdiagnose, røper Ulstein. Poliklinikken å hjelpe pasienter inn og ut av sykehuset vårt, som noe som var verdt å vise fram for de langveisfarende gjestene. De ønsker å starte en lignende ordning i hjemlandet. Noe ST kan være stolte av... Elin Skei- hotellseksjonens leder er også stolt av innsatsen guidene gjør for sykehuset:-de besøkende fra Sør Afrika var spesielt opptatt av hvodan vi klarer å motivere folk til å jobbe Ingun Ulstein t. v. er nyansatt forsker. Her med Marit Nåvik som leder nettverk. ved alderspsykiatrien på ST deltar i forskningsprosjektet som omfatter å samle data fra hukommelsesklinikker i hele Helse Sør-Øst. Det gir dermed større tyngde bak resultatene. Alderspsykiatrien på ST og PiV i tett samarbeid, Agder og Buskerud skal de nå kjøre kurs for pårørende til yngre som rammes av demens.resultatene skal presenteres på en større internasjonal konferanse i juni. Skal ikke samles i ett av fylkene Det faglige samarbeidet skal videreutvikles, men det er uaktuelt å samle alderspsykiatrien ved ett av sykehusene, lyder konklusjonen i samarbeiderklæringen der det også står følgende: «Utviklingen tilsier behov for kommunenære tjenester med utstrakt polikliniske og ambulante tjenester. Dette egner seg dermed ikke til å være en områdefunksjon samlet på ett sted, men en funksjonhvor begge videreutvikler dagens samarbeid», heter det. Innenfor alderspsykiatrfeltet samarbeider ST og SiV allerede. Her fra et styremøte i Skien frivillig. De var også imponert over at guidene oppfattet seg som en del av sykehuset, sier Skei. En Røde Kors-delegasjon fra Sør Afrika vurderer å kopiere guideordningen 2

3 NYHETER ST-styret positiv til at Rjukan og Notodden blir del av ST- men da uten å ta med seg underskudd ST-direktøren ser at det kan være bra for pasientflyten i Telemark om sykehusene på Notodden og Rjukan blir en del av Sykehuset Telemark. Men da må sykehusene være i økonomisk balanse før de overføres, understreker Arne Rui. Det synet har ST-direktøren også fått full tilslutning til fra ST-styret.Helse Sør Øst har imidlertid ennå ikke fattet en endelig beslutning om framtida for Blefjell Helseforetak. Blefjell ved et veiskille Direktør Ivar Dahl på Blefjell sykehus har etter grundig vurdering og anbefaling fra fagmiljøet spesielt på Notodden kommet til at de to Telemarkssykehusene er best tjent med å bli del av sykehusområdet Telemark-Vestfold. Alternativet er at de to sykehusene blir en del av Sykehusområde Vest som inkluderer Buskerud, Asker og Bærum og Ringerike sykehus. Dahl mener det å samarbeide motst og SiV bedre sikrer Fornøyd med rapporten fra de tre direktørene Både Akademikernes Tor Severinsen og sykepleiernes Ann Iserid Vik og Fagforbundets Marianne Ellefsen er fornøyd med samarbeidsrapporten fra de tre direktørene som nå skal trekke sammen over fylkesgrensene. - Jeg er tilfreds med det ledelsen ved SiV, PiV og ST har lagt fram. Ikke minst fordi de har fulgt det jeg har sagt hele tida: At vi ikke skal funksjonsfordele spesialiteter eller grenspesialiteter til bare ett av helseforetakene. De foreslår å fordele oppgaver bare i forhold til enkeltundersøkelser eller behandlingsmåter til ett sykehus der de f. eks har bedre utstyr eller mer kompetanse. Det er en fornuftig måte å gå fram på, mener legenes tillitsvalgte på ST. På ett punkt er han imidlertid kritisk:at de tillitsvalgte ikke ble tatt med i drøftingsmøtene: -Men jeg innser at pasientgrunnlaget på Notodden og Rjukan og hensynet til helhetlige pasientlinjer. 60 prosent av opptaksområdet ligger vest for Lifjell og Dahl tror på den bakgrunn at pasientene der neppe lar seg snu mot Buskerud eller Asker og Bærum. Det går fram av en pressemelding på Blefjell sykehus egne nettsider. ST kan ikke overta Blefjellunderskudd -I forhold til spørsmålet om sykehusene pånotodden og Rjukan eventuelt bør bli en del av Sykehuset Telemark, mener STstyret at det kan virke riktig i forhold til pasientflyten i vårt fylke. Men Helse Blefjell har gjennom flere år gått med driftsunderskudd på flere titalls millioner. Til tross for iherdige anstrengelser fra både eier, styre og ledelse ved Blefjell sykehus har det ikke lykkes å gjøre de endringene som skal til for å gi balanse mellom budsjett og økonomi. Det må derfor være en klar forutsetning at sykehus som eventuelt blir smeltet sammen med Sykehuset Telemark må ha balanse i økonomien ved overføringstidspunktet, sier Rui som utdyper sitt syn slik:-det er ikke rimelig å tenke seg at det var vanskelig i forhold til den korte tidsfristen de hadde, medgir Tor Severinsen. Godt utgangspunkt for samarbeid NSF-foretakstillitsvalgt Ann Iserid Vik er ikke skremt av sluttrapporten- snarere tvert om: -Nå er jeg faktisk veldig optimistisk. Dette er et veldig godt utgangspunkt for et samarbeid, mener Vik: -Det viktigste er at de er enige om vi fremdeles skal fortsette som tre selvstendige foretak. Tror du Helse Sør-Øst vil akseptere denne samarbeidsløsningen? -Jeg håper da det. Vi bør få den tida og det handlingsrommet som er nødvendig for å gå videre med samarbeidsplanen det er enighet om nå, svarer Vik. Hun ser at samarbeid kan gi pasientene bedre behandling i tilfeller der hvor det fører til mer spesialisering og større fagmiljøer på ett fagfelt. - Hva tenker dine medlemmer om det som skjer nå? -Jeg tror de fleste har lave skuldre og at Notodden sykehus øverst-rjukan sykehus under. Bildene er utlånt fra Blefjell sykehus sine internettsider. et underskudd i Blefjell skal rettes opp f. eks ved innsparinger ved sykehusene i Skien og Porsgrunn. Det bør være balanse i økonomien hvis en slik overføring skal skje, understreker STdirektør Arne Rui. de ikke er så engstelige. Foreløpig er det ikke mange som vet hva samarbeidet fører med seg konkret, svarer Ann Iserid Vik. Hun presiserer at det er viktig å bare funksjonsfordele på de områdene der man er trygge på at det fører til gevinster for pasientene og sykehuset. Fagforbundets Marianne Ellefsen mener det viktigste nå er at det fortsatt skal være tre akuttsykehus i vårt område: -Men på meg virker det som litt arrogant av Helse Sør-Øst å tro at vi kan slå sammen tre foretak på så få uker med de konsekvensene det ville ha. Tor Severinsen, Ann Iserid Vik og Marianne Ellefsen 3

4 FOKUS PÅ Direktørene for SiV, Psykiatrien i Vestfold og ST ønsker å fortsette som selvstendige helseforetak: Med akuttfunksjoner ved alle tre foretakene. - Samling i enten Skien eller Tønsberg anser vi som uaktuelt, understreker Arne Rui. I løpet av få uker har ST-direktøren sammen med PiV-direktør Stein Are Agledal og SiV-direktør Stein Kinserdal kommet til enighet om samarbeidsløsninger. De kan også glede seg over at de tillitsvalgte i de tre foretakene også har sluttet opp om samarbeidsforlaget. - Det er veldig gledelig sier Rui som også er tilfreds med at lokalpolitikere og STs eget styre har stilt seg bak samarbeidsløsningen som nå skal ut på intern høring i de tre helseforetakene. -Basert på erfaring tror vi at resultater i helsevesenet må bygges gradvis og over tid. Vi tror at vi må satse på frivillighet nedenfra- ikke tvang ovenfra. Det er nødvendig hvis vi skal unngå for mye uro og usikkerhet, mener Rui. Han ser at den samarbeidsprosessen de tre helseforetakene nå står foran lettes av at de alle tre er praktisk talt i økonomisk balanse. For å få med seg støtte fra de tilsammen 8000 ansatte og fagmiljøene, mener de tre lederne samarbeid basert på frivillighet er den Samarb amarbeid mellom ST, SiV og PiV ST,S,SiV iv, PiV skal samarbeide frivillig Psykiatrien skal samarbeide på seks områder - Det er uaktuelt å samle akuttpsykiatrien enten i Vestfold eller Telemark. Men det kan være aktuelt å samarbeide om opptaksområder, sier direktør Arne Rui. Samtalene mellom ledelsen ved Psykiatrien i Vestfold og ST har endt opp med at seks områder er listet opp i samarbeidsdokumentet. Der ligger det imidlertid ingen dramatiske konklusjoner om å samle tjenester på ett av sykehusene: - Vi har gode erfaringer med konkret frivillig samarbeid mellom alderspsykiatrien i Vestfold og Telemark. Derfor velger vi å følge det sporet og ikke gå inn på noen dramatiske tiltak nå, understreker Jostein Todal som er leder for Psykiatrisk klinikk. Han synes Robotoperasjon på ST: mest farbare vegen. - Hva vil dere gå inn på konkret når det gjelder fordeling av funksjoner? -For det første vil vi ikke funksjonsfordele hele spesialiteter som f. eks ørenese-hals til bare ett av sykehusene. Nå utfordrer vi fagmiljøene til å finne fram til hvilke behandlinger innenfor hver spesialitet som skal være begge steder og hvilke som bare skal være på ett av sykehusene for framtida. Her har vi f. eks foreslått at urologipasienter som trenger robotkirugi går til ST, mens SiV får pasienter som trenger å få knust nyrestein. Vi har også valgt å gå inn på å vurdere felles vaktord-ninger- særlig i mindre fag. Samarbeid om ventelistepasienter -Vi ønsker også et bedre samarbeid om pasienter på venteliste for å unngå lang ventetid et sted der det ikke er erfaringene med tidligere sammen.- slåinger i somatikken ikke frister til mer av den sorten. -Men hvor vil dere da samarbeide? De møtte pressen: Arne Rui, Stein Kinserdal og Stein Are Agledal ventetid på det andre sykehuset. Det er også aktuelt å utvikle felles faglige standarder og felles behandlingsløp som kan bety mye for kvaliteten på behandlingen, sier Rui. Forskning er et naturlig samarbeidsfelt. Det gjelder også undervisning og praksis for leger under utvikling. -I tillegg vil vi se utviklingen av sykehuset i Larvik og vårt sykehus i Porsgrunn i felleskap- på tvers av fylkesgrensen. Vi er også åpne for å vurdere konkrete samarbeidstiltak på enkeltområder som f. eks kjøkken og HMS. Vi vil også vurdere om vi i fellesskap kan utføre billigere de laboratorie- og røntgentjenstene som Helse Sør- Øst i dag kjøper fra private leverandører, påpeker Rui. Vil utrede grundig først... - Innenfor noen spesialiserte funksjoner vil vi vurdere nøye om det er grunnlag for et tettere samarbeid. Men før vi konkluderer på så viktige områder, vil vi trekke inn fagmiljøene og gjøre en grundigere jobb. Her nytter det ikke med raske og lettvinte konklusjoner, mener Todal.Psykiatrien har mye kommunenært samarbeid å ta hensyn til. I tillegg er det viktig at tilbudene ligger nær pasientene. Det er hovedbegrunnelsen for at ST- og PiV-ledelsen ikke foreslår områdefunksjoner lagt til ett av fylkene i denne omgang. Imidlertid har samtalene mellom PiVdirektøren og ST-ledelsen resultert i at seks fagområder nå skal vurderes i forhold til muligheten for tettere samarbeid over fylkesgrensen: De fokuserte områdene er akuttpsykiatri, sikkerhetspsykiatri, spiseforstyrrelser og selvskading, rustje-nester, alderspsykiatri og tilbud til pasienter med alvorlige depresjoner.-vi vil også ha fokus på samarbeid innenfor områder som forskning, fagutvikling og utdanning, sier Todal. 4

5 FOKUS PÅ Samarb amarbeid mellom ST, SiV og PiV Direktørene har utpekt samarbeidsområder De tre direktørene er klare på at det er samarbeidsområder de nå foreslår: -Vi sier i liten grad hva løsningene skal gå ut på. Det vil vi be fagmiljøene våre komme med forslag om, understreker ST-direktør Arne Rui. Her er noen av innspillene som ledelsen ved SiV og ST foreslår å vurdere nærmere for de somatiske sykehusene:st og SiV bør vurdere felles bakvaktordninger enten permanent eller i ferier innenfor radiologi, øre-nese-hals eller dialyseberedskap. For Gastrokirurgi bør det vurderes felles gastro-kirurgiske behandlingsgrupper for ventrikkelogrektumcancer. Fordeler mellom ST og SiV Urologi: Behandling av sten i øvre urinveier vurderes samlet på SiV der urologene har spesialkompetanse og utstyr. Radikal prostatakreftoperasjon vurderes samlet i Telemark som kan tilby robotassisterte inngrep. Deler av endokrinkirurgien er i dag lagt til ST. Det vurderes å legge all endokrinkirurgi til ett sykehus.ortopedi: Avansert elektiv fot- og skulderkirurgi bør vurderes for funksjonsfordeling.øre nese hals: Her vurderes samarbeid om habilitering av nyfødte med hørseltap. Hjernestammeaudiometri vurderes for samarbeid eller funksjonsfordeling. Samarbeid om tinituskurs vurderes. Forslag om områdefunksjoner Lungemedisin: Følgende vurderes som områdefunksjoner: EBUS ved sentrale glandler og perifere svulster, ergospirometri, hjemmerespiratorbehandling ved kronisk respirasjonssvikt, alvorlig lungeaffeksjon ved systemsykdommer. Kardiologi: Områder som egner seg for samarbeid eller samling ved ett sykehus: Stressekko, scintigrafi, CT coronar angio, MR hjerte med og uten stress, oppfølging av GUCH-pasienter. Gastromedisinområder som egner seg for samarbeid eller samling ved ett sykehus: Endoskopisk ultralyd bør gjøres ved ett sykehus på grunn av volum. Samarbeid om endoskopivakt.hematologi: deler av fag-området bør samarbeides om. Nefrologi: Forslag om felles vaktordning og samarbeid om undervisning.forslag om at ST dekker arbeidsmedisin for begge fylker.i tillegg foreslås samarbeid på fire områder innenfor infeksjonsmedisin, og like mange områder innenfor pediatri/nyfødtmedisin. Det skal vurderes om SiV skal kjøpe serviceoppdrag på behandlingshjelpemidler. En felles arbeidsgruppe på kjøkkensida bør vurdere pluss og minus ved delleveranser eller totalleveranser fra SiV til ST, eller om man skal fortsette som i dag. Det skal også vurderes om HMS-tjenestene kan funksjonsfordeles til ett foretak eller om de kan reorganiseres på annen måte. Samarbeidsrapporten ut på intern høring Sykehuset i Vestfold og Sykehuset i Telemark skal samarbeide tettere 19. mai presenterte de tre direktørene hovedtrekkene i sluttrapporten for mediene i Larvik. Nå er rapporten sendt ut på intrn høring i fagmiljøene på ST, SiV og Psykiatrien i Vestfold. Med bakgrunn i det som kommer fram under den interne høringen, skal de tre direktørene sy sammen det endelige forslaget til medisinsk funksjonsfordeling og samarbeid som sendes inn til Helse Sør-Øst-administrasjonen på Hamar innen fristen 27. mai. Etter planen skal Helse Sør Øst-styret fatte sitt vedtak i juni. Deretter skal strategiplanen ut på en høringsrunde i hele Helse Sør-Øst-regionen før styret endelig bestemmer hva utfallet blir for helseforetakene i Helse Sør Øst i løpet av oktober 2008: Mange spør seg hva som nå skjer... - Mange ansatte spør oss nå:hva skjer videre her på Sykehuset Telemark, SiV og PiV? Når vi i slutten av mai har sendt fra oss vårt innspill, må vi bare avvente at Helse Sør Øst vedtar den regionale strategiplanen. Vi som nå tilhører sykehusområdet Vestfold og Telemark må bare vente på endelig vedtak i oktober. Først da vet vi hva den videre framdriften blir, sier Rui.Men han håper at de får lov til å gå videre i et frivillig samarbeidsløp som baserer seg på «evolusjon- ikke revolusjon». -Men vi må selvsagt følge opp dersom Helse Sør Øst, ønsker at våre samarbeidsbestrebelser skal intensiveres, sier ST-direktøren. Arne Rui 5

6 NYHETER Endelig går ventelistene nedover igjen på ST Tallet på pasienter som har ventet mer enn tre måneder gikk betydelig ned fra mars til utgangen av april på ST: Etter at det nøkkeltallethar ligget høgt på rundt 1700 de tre første månedene, sank det til 1400 i slutten av april... Det er ortopedisk seksjon som har stått for den største reduksjonen- fra 276 i mars til 125 i april.-med unntak for ortodpedien er det de seksjonene som hele tida har hatt de høgeste tallene for 3-månedersventere som også har hatt den største nedgangen. Ørenese-hals som hadde 491 i mars hadde kommet ned på 352 i april. For Plastikkirurgisk seksjon gikk tre-månededers-venterne ned fra 494 til 451, forteller spesialkonsulent Arne Larsen. Hard jobbing ligger bak nedgangen Halfrid Waage- leder for Kirurgisk klinikk ser at det etter en måneds nedgang er litt tidlig å juble. Hun vet at lavdriften om sommeren naturligvis vil gi litt økte ventelister igjen. Men hun er selvsagt glad for at det nå har vært en nedgang i ventetid i hennes klinikk den siste måneden: - Bak nedgangen ligger kort og godt hard jobbing og fokus på ventelistene: Fra leger, pleiere og sekretærer. Vi skal ikke se bort fra at litt rydding i ventelistene også har bidratt, lyder Waages nøkterne kommentar. Litt fler i år enn ifjor... Men ifjor på samme tid lå antall pasienter som hadde ventet mer enn tre måneder ved ST på Etter jul har ST ligget relativt høgt med 1700 i januar, 1771 i februar og 1752 i mars. Sykehuset Telemark har lenge hatt en ambisjon om å få bort 3- måneders-venterne. Målet også i den neste strategiperioden er det samme: At ingen pasient skal vente mer enn tre måneder for å komme inn til behandling ved Sykehuset Telemark. Ved utgangen av mars hadde ST-psykiatrien 186 pasienter på sin venteliste. Tallet ved utgangen av april var ikke klart før ST Bulletin gikk i trykken.det er nå et par år siden la ST-ledelsen opp til en dugnad på sykehuset Aktivitetsdag i det grønne for FMR-pasientene De fikk en smak av sommeren FMRpasientene som ble fristet ut i den idylliske hagen på baksida av sykehuset i Porsgrunn: Til bueskyting, grilling, pilkast og boccia i det grønne... - Dette er berre heilt tøpp, mener Gustav Kveven der han ser på i rulelstolen sin. Etter mange uker på sykehuset setter han pris på å komme utenfor sykehusveggene og en korridor der det blir dårlig luft på varme dager: Han gleder seg når en annen pasient får inn noen gode treff i blinken med pila. -Du er jo reine indianeren jo, Per skryter idrettspedagog Torbjørn Schrøen entusiastisk. Ikke skutt pil og bue siden barndommen Britt som sitter i rullestol med lusekofte og solhatt får også oppfordringer om å prøve seg, men er ikke fullt så begeistra.- Jeg har ikke skutt pil og bue siden jeg var lita jente på hytta, medgir Britt. Hun smiler litt, men forsikrer at hun bare ble med ut i sommeren fordi Anne Marie er så flink til å overbevise henne. Fra klokka ti til 14 onsdag 14. mai sørget FMR-personalet for å la så mange som mulig få seg en tur ut i det grønne.schrøen samarbeider tett med fysioterapeuter, ergoterapauter og andre på avdelingen for å gi pasientene et positivt avbrekk- og litt lystbetont trening: Viktig å få mestringsfølelsen - Mange av våre pasienter kan være langt nede etter det de har vært gjennom. Da er det svært viktig å få fram litt følelse av mestring og lystfølelse igjen. Utfordringen er å finne aktiviteter som alle kan være med på og ha litt glede av,sier Schrøen. FMR har satset på egen idrettspedagog- som ellers bare er å finne på attføringssentra som det i Rauland og på Beitostølen. Men Schrøen som har innført b.la Øre-nese-hals er en av seksjonene som har tatt unna på ventelistene.her er seksjonsleder Finn Kortner sammen med Halfrid Waage. for å få bort langventerne- de pasientene som har ventet mer enn ett år på behandling. Etter den tid har tallet som da lå på et par hundre kom sykehuset ned på bare ti langventere i desember 2007:-Siden den tid har tallet økt litt igjen og fra mars til april gikk antallet langventere opp fra 30 til 45, konstaterer Larsen. Et pustehull i det grønne for FMR-pasientene. Her hjelper Anne Marie og Torbjørn Schrøen Brith med buen.. luftgeværskyting på korridoren og andre aktiviteter sammen med sine kolleger, gleder seg: Belønningen får de når aktivitetsdagen blir en «snakkis» på korridoren etterpå.og når et lite smil eller et annet kroppsspråk hos pasientene røper at de synes livet fremdeles har litt å by på... 6

7 NYHETER Frister med 5000 medisinske tidsskrifter gratis ST-biblioteket kan nå friste med ny hjemmeside med matnyttige faglinker for leger og annet helsepersonell. I en egen database er 5000 medisinske fagtidsskifter bare få tastetrykk unna ute på verdensveven... -Ved å bruke «Elektroniske ressurser i fulltekst» blir det mye raskere og enklere å søke fagartikler selv- for dem som ønsker det. Her har vi samlet alle gratis elektroniske fullteksttilganger til tidsskrifter.i denne ressursen ligger forskjellige tilganger fra Helsebiblioteket pluss andre gratistilganger som vi har hentet inn fra nettet og samlet i et alfabet. Men vi står fortsatt til tjeneste for alle som ønsker å bruke oss, lover Mirjam Håndlykken. Lederen for ST-bibilioteket og hennes to kolleger er aldri så lite stolt av den lille nyskapningen som de har brukt atskillige arbeidstimer på.nå kan ST-ansatte -enten de jobber i somatikk eller psykiatri -klikke seg inn på bibliotekets nye hjemmeside på høyre side på STs intranett.der kan de lese hva biblioteket kan tilby. Og de kan også nå ut i internett-jungelen på jakt via et knippe hurtiglinker.- Den viktigste Nedbemanning fører med seg seniordilemmaer ST nedbemanner for å unngå underskudd- slik myndighetene krever. Men det rammer samtidig seniorene som myndighetene også ønsker at sykehusene skal satse mer på. -Dette er et opplagt dilemma vi ikke kommer unna, innrømmer Anlaug Botnen. Sparekniven rammer alle Sparekniven rammer uavhengig av alder- også folk over 58. Når de får beskjed om at de er overtallige og må belage seg på omstilling, så oppleves det som at sykehuset er på kollisjonskurs med målsettingen om å friste de eldre til å jobbe lenger. Det har ikke lederen for seniorprosjektet noe problem med å forstå at de synes: nyvinningen er at vi har fått en elektronisk fulltekst ressursdatabase for tidsskriftartikler. Logger du deg inn der og søker i den alfabetiske tidsskriftlisten så når du fulltekstversjonen av artikler som fins i 5000 medisinske fagtidsskrifter over hele verden. Her vil helsepersonellet vårt finne mye nyttig fagstoff, tror Mirjam. Hun kommer gjerne rundt på snarvisitt for å demonstrere hvordan de hvitkledte lett kan benytte den nye hjemmesiden. En demonstrasjon hos leger i KK nylig,ga tydelig tilbakemelding på at dette var noe de syntes var nyttig... Viktige helselinker på nett - I tillegg har vi på vår nye hjemmeside lagt ut andre mye brukte linker som f. eks den til helsebiblioteket og «Up to date» -en database med mye klinisk informasjon fra flere fagområder som vi abonnerer på. I tillegg kan ansatte gå inn på bibliotekets bokkatalog og finne ut om vi har den fagboka de trenger. Men de kan også gå inn og sjekke i BIBSYS og se om noen av høgskolene eller universitetene har boka de er på jakt etter, forklarer biblioteksjefen.der det trengs brukernavn og passord, er også de å finne på Innrømmer dilemma- men... - Seniorprosjektet kan likevel ikke la vær å jobbe mot de 450 seniorene som er i målgruppa og som vi ønsker skal stå lenger, selv om vi nå nedbemanner. Men det er klart nedbemanningen gjør det tyngre for oss å overbevise folk om at sykehuset ønsker at de skal bli. Både jeg og de tillitsvalgte har fått telefoner fra eldre ansatte som har reagert på at de er rammet av nedbemanningen. De føler at det er i strid med det sykehuset forsøker å få til gjennom seniorsatsingen. Slik er det bare. Dette er et dilemma for sykehuset, innrømmer Anlaug Botnen. Hun er klar på at det ville vært lettere å nå målene i prosjektet- hvis ST ikke samtidig var tvunget til omstillingstiltak som kan Mirjam Håndlykken: Biblioteket er nå ute med en ny hjemmeside hjemmesiden. Håndlykken har erfaring for at det ofte haster når en lege trenger en spesiell fagartikkel. Derfor er hun glad for at det nå blir langt enklere både for biblioteket og for leger og andre fagfolk å finne den informasjonen de trenger i sin hverdag. I tillegg til lenker til «Medline» har vi også lenker til andre nyttige referansedatabaser. Der står det i klartekst at «Pedro» er fysioterapeutenes database eller at f. eks «Nursingindex» er nettstedet for sykepleierne, forklarer Håndlykken. Nedbemanning og omstilling, fører med seg dilemmaer i seniorpolitikken, medgir Anlaug Botnen. oppleves som å virke i motsatt retning.- Vi må bare erkjenne at slik er det, sier prosjektlederen uten omsvøp. Samtidig understreker hun at seniorpolitikken på ST står ved lag og at omstillingsarbeidet ikke fører til at sykehusets mål og virkemidler for seniorpolitikken endres. 7

8 LITT T AV HVERT Ekspedisjonsansatt brådebuterte som jordmor - Eg er fortsatt litt skjelven, innrømmer Astrid Nordskog. Hun har skiftet ut blodige klær etter at hun nettopp hadde hatt en ufrivillig brakdebut: Som jordmor på et handikaptoalett i vestibylen i Skien... Sammen med kollega Camilla Berget var hun på jobb i ekspedisjonen 15. mai. Plutselig varslet en mann om at han hørte rop om hjelp fra en kvinne inne på et av toalettene.camilla løp bort for å hjelpe. Men da hun skjønte at den fortvilte kvinnen inne på WC holdt på å føde løp hun til ekspedisjonen for å skaffe jordmorhjelp fra fødeavdelingen. Astrid løp bort for å se om hun ihvertfall kunne gi den gravide litt trøst og støtte, mens de ventet på hjelp fra 5.etasje: Alt skjedde utrolig fort... - Men alt skjedde jo så utruleg fort.eg skjøna at babyen kunne komme rett i WC om eg ikkje gjorde noko, forteller Astrid med stjerner i øynnene.da den gravide ikke klarte å komme seg opp ved egen hjelp tok hun et tak under kvinnens armer og knær og fikk løftet henne ned i liggende stilling på gulvet. ST Bulletin-vitsen: Se opp for endring i planen! Da var fødslen allerede i full gang:- Snart var hele hodet ute, men med navlestrengen rundt halsen. Eg vikla han opp og snart kom heile barnet ut. Men det kom ikkje ein lyd frå barnet. Etter mange lange sekunder gjorde eg som eg har sett på TV-klapsa ungen på rompa. Da begynte han heldigvis å skrike.det var skummelt, men samtidig ei heilt fantastisk oppleving, synes Astrid. Den unge damen har nå fått ny næring til sin opprinnelige drøm om å bli jordmor. Vurderer å bli jordmor åringen er utdanna førskolelærer, men jobbet i et vikariat i ekspedisjonen i påvente av å komme i gang med en økonomiutdanning. Men etter den halsbrekkende debuten som jordmor under primitive forhold, er jordmordrømmen vekket til live igjen: Selv om hun vet at det tar sju år, har hun allerede søkt sykepeierhøgskolen og fått oppmuntrende kommentarer fra jordmødrene i 5.etasje som har gitt henne meget god karakter for sin kaldblodige opptreden:- Ein av dei sa til og med. Vi vil gjerne få deg som kollega. Det var jo litt hyggeleg, innrømmer Astrid.Nordskog har selv satt to barn til verden. Men hun satt klistret til NRKs realitytv fra jordmødrenes virkelighet hver torsdag mens serien pågikk. Det var der hun lærte at det kan være smart Hilde Johansson har et stort nettverk der hun sitter på Servicekontoret. Her er en vits hun har fått fra en av sine bekjente som henger opp en advarsel til oss om å være på vakt når det skjer brå endringer i planene... «Et ung par lå og solte seg på nakenstranden da en veps på forunderlig vis klarte å ta seg inn i den unge kvinnens underliv. Mannen dekket henne til med et teppe, dro på seg shortsen og bar henne opp til bilen for å dra på legevakten. Etter en rask undersøkelse forklarte legen at vepsen hadde kommet for langt inn til at man kunne nå den med pinsett. En smart plan, men... Han foreslo at ektemannen skulle forsøke å lokke ut vepsen ved å smøre honning på penis og så trekke seg ut med det samme han følte kontakt med insektet. Mannen sa seg villig til å forsøke, men var så nervøs at han ikke fikk det til. -Hvis dere ikke har noe imot det, kunne jeg tenke meg å prøve, sa legen. Under omstendighetene Ansvarlig utgiver: Direktøren Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen Redaktør: Informasjonskonsulent ST-Bulletin trykkes av Thure-Trykk og distribueres fra direktørens kontor i henhold til distribusjons lister 1,2, 3 og 5 Adresse: Ulefossveien, 3710 Skien Telefon: / / Telefaks: / Astrid Nordskog tok imot babyen her å gi nyfødte et lite klaps på rompa for å få livsfunksjonene i gang...- Astrid var en god hjelper for kvinnen. Hun rømte ikke unna, men var der hos henne, hjalp til og var en trygghet under fødselen, sier avdelingsjordmor Jorunn Kverndalen Frisch om Astrids innsats. Og barnet? Det gikk det bare bra med... gikk paret med på det og legen satte i gang. Ektemannen ble stadig mer bekymret da han så at legen istedenfor å trekke seg ut fortsatte i velkjent tempo: -Hva i heiteste er det som skjer? Ropte mannen..-forandring i planen, stønnet legen.-jeg har bestemt meg for å drukne den... Tips oss! 8

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Sengeområder nytt sykehus Senger & Poliklinikk Behandl Kontor Ett sengetun = 7 senger Ett sengeområde =

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte Saksfremlegg Navn på enheter i VestreViken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 21.09.10 Jo Heldaas 905 71 700 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 107/2010 30.09.10 Trykte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

Kropp og psyke i samme bygg Erfaringer fra 2,5års drift ved Sykehuset i Østfold, Kalnes Sykehusbyggkonferansen 2017 Trondheim

Kropp og psyke i samme bygg Erfaringer fra 2,5års drift ved Sykehuset i Østfold, Kalnes Sykehusbyggkonferansen 2017 Trondheim Kropp og psyke i samme bygg Erfaringer fra 2,5års drift ved Sykehuset i Østfold, Kalnes Sykehusbyggkonferansen 2017 Trondheim 29.11.17 Irene Dahl Andersen Viseadministrerende direktør Hva jeg vil snakke

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: 01.09.10. Tidspunkt: kl 14-18.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering.

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 019 2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2015 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint Advarer mot Powerpoint Kan fødselsangst kureres med sectio? Thorbjørn Brook Steen Overlege, fødeavdelingen Seksjonsansvar Føde Gyn Mottaket OUS Ullevål Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder.

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014 Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. To delstudier Del 1 Feltarbeid på en kreftklinikk på et sykehus i Norge Dybdeintervjuer

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00685-9 Vedtak - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00314-6 Vedtak - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Hovedstadsprosessen Fase 2 Høringsdokument. Sluttrapport fra

Hovedstadsprosessen Fase 2 Høringsdokument. Sluttrapport fra Hovedstadsprosessen Fase 2 Høringsdokument Sluttrapport fra Sykehuset Telemark HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset i Vestfold HF 27. mai 2008 1 / 26 Innhold Del A Overordnede vurderinger... 3 Bakgrunn

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Strategi des Informasjon til styrene i HMN

Strategi des Informasjon til styrene i HMN Strategi 2020-10.des 2009 Informasjon til styrene i HMN Styrets vedtak (okt -09) Organisering av arbeidet med Strategi 2020 Arbeidet organiseres som et prosjekt Prosjekteier: Dir. for samhandling Daniel

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Styresak Regional plan for øre-nese-hals

Styresak Regional plan for øre-nese-hals Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 13-2015 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 Formål Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025

Detaljer

ALS pasienten - en utfordrende pasient?

ALS pasienten - en utfordrende pasient? ALS pasienten - en utfordrende pasient? En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg forskjellig etter hvilket område som er affisert Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk og ressurser

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars En gledelig begivenhet Høringskonferanse NSH 9. mars St. meld. Nr 12 er en gledelig begivenhet - men vi er fortsatt i startfasen.. Det finnes mange dokumenter og anbefalinger innen feltet, omsetting i

Detaljer

Nærværskompetanse møte med deg selv og andre

Nærværskompetanse møte med deg selv og andre + Nærværskompetanse møte med deg selv og andre Fagdager i Alta, 1. 2. april 2008, Stiftelsen Betania Førsteamanuensis Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger + Relasjoner

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly Jens O. Simensen Veien videre Mona & Dagfinn Enerly Om forfatteren: JENS O SIMENSEN har vært I mediebransjen i mer enn 30 år. Han har skrevet ere teaterstykker og over 20 bøker. I 2005 utga han Godfotarven

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike, og derfor trenger

Detaljer

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Styremøte Per Engstrand /Nina Føreland Flekkefjord fredag 15.september 2017 Foretaksprotokollen 3.5.17 Innledning med dagens akuttfunksjoner innarbeides i U2035

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Tusen takk!...alt jeg ber om er finn meg på nett! Takk til... Feedback & vinn! MÅNEDLIG TREKNING. Maren

Tusen takk!...alt jeg ber om er finn meg på nett! Takk til... Feedback & vinn! MÅNEDLIG TREKNING. Maren Tusen takk!...alt jeg ber om er.. Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag,

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Informasjonsmøte 21. og 22. februar

Informasjonsmøte 21. og 22. februar Informasjonsmøte 21. og 22. februar Hva har skjedd siden sist? Kontrakt signert med planfaglig rådgiver WSP Norge Samling for arbeidsgruppene på Campus, Mo 17. november Workshop for arbeidsgruppene i Mosjøen

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer