Røde Kors-prinsippene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røde Kors-prinsippene"

Transkript

1 Årsrapport 24

2 Årsrapporten 24 Røde Kors-prinsippene 2 Årsrapporten 24 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Morten Tønnessen-Krokan Grafisk utforming FORTRESS reklamebyrå as Trykk RK Grafisk Forsidefoto Olav A. Saltbones Foto Martin Adler ICRC/Thierry Gassmann Halvor Fossum Lauritzsen Marit Opland Anne-Merethe Pedersen Reuters/Beawiharta Olav A. Saltbones Siv Johanne Seglem Åsmund Sjursen Nils Sødahl Sveinung Uddu Ystad Utgitt 25 Opplag 35 Årsrapport 24 Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. Upartiskhet Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. Nøytralitet For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. Uavhengighet Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. Frivillighet Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemsskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. Enhet I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Det humanitære oppdrag Flodbølgekatastrofen som rammet store deler av Asia 26. desember 24 blir stående som en av vår nyere tids største naturkatastrofer. Tolv land rundt det Indiske hav, fra Somalia i øst til Sumatra i vest, ble omfattet. Mer enn 175 mennesker omkom og over en halv million mistet sine hjem. I timene etter bølgene traff, var lokale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger til stede med livreddende innsats. Søsterforeninger fra hele verden mobiliserte sin støtte. En enestående giverglede i hele befolkningen setter oss i stand til å drive nødhjelpsarbeid og hjelp til gjenoppbygging i flere år framover. Norges Røde Kors har vært engasjert i alle ledd. Vi sto sammen og utløste kraften i hele organisasjonen: De som hadde oppgaver i felten viste hva de var gode for under krevende forhold, og her hjemme tok hver lokalforening ansvar for oppfølging i eget nærmiljø. Slik skal en beredskapsorganisasjon fungere. Å tenke bredt har vært viktig for Norges Røde Kors det siste året. Vi er aktivt til stede i debatten om samfunnssikkerhet og beredskap. Og vi minner om at beredskap er mer enn hjelpekorps og vakt i påskefjellet. Omsorg å bidra til at mennesker i en vanskelig livssituasjon klarer hverdager er også beredskap. Kunnskap om kriser og katastrofer kan brukes enten det skjer i Norge eller et annet sted. Derfor jobber vi med å oppheve et kunstig skille mellom nasjonale og internasjonale kriser. Vårt beredskapsapparat skal kunne mestre begge deler. Frivillig sektor utfordres på mange fronter. Vi må slå ring om gode kvaliteter, men også vise evne til å tenke nytt. Det er de humanitære behovene som skal styre innsatsen vår. Vi må tilpasse organisasjon og aktiviteter etter behovene. Et viktig skritt for Norges Røde Kors er nye partnerskap for å skape gode samarbeidsarenaer. Vi har inngått en avtale med Kirkens Bymisjon om innsats for mennesker med rusproblemer og med Sosial- og Helsedirektoratet for å jobbe sammen for å finne en god arbeidsdeling mellom offentlig og frivillig sektor innenfor helsesektoren. Ved å jobbe tettere med andre blir vi bedre til å hjelpe. Det er vårt mandat å fremme forståelse for og etterlevelse av krigens regler. Hver dag sikrer disse reglene respekt for menneskeverdet i alle verdensdeler. Men Genève-konvensjonenes ånd og bokstav er også under press. Vi lever i en utfordrende tid når det gjelder å holde på sentrale prinsipper for regler i krig. Det har blitt hevdet at de disse prinsippene ikke kan komme til anvendelse i den såkalte «krigen mot terror». Mellom godt og vondt finnes det ikke noe rom, blir det sagt. Dette må vi kjempe i mot. Det er viktigere enn noen gang å verne om internasjonal humanitær rett. Røde Kors lokalforeninger i nær sagt hver eneste kommune og mer enn 181 søsterforeninger verden over utgjør verdifulle byggesteiner i det sivile samfunn og danner et globalt humanitært nettverk. Tilstedeværelse er Røde Kors store styrke. Derfor kan vi leve opp til vårt mandat om å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både her hjemme og ute i verden. Hilsen Innhold Viktige begivenheter i Røde Kors-året 4 Norge Frivillige i beredskap Redning og beredskap 6 Det verdifulle møtet Omsorg 8 De minste først Barn 1 Inkludering og respekt Trygghet og toleranse 12 Ungdom som vil forandre verden Ung 14 Utland Hjelper der behovene er størst Nødhjelp og utvikling 16 Krigsforbrytelser og holdninger Internasjonal humanitær rett 2 Økonomisk uavhengighet Inntekt 22 Årsberetning 24 Årsregnskap 29 Organisasjonen 43 3 ISBN: Vedtatt på den 2. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i 1965 Thorvald Stoltenberg Jonas Gahr Støre

3 årsrapport Årsrapport 2224 Norge/Trygghet Røde Kors-året og 24 toleranse Viktige begivenheter i Røde Kors-året 24 Januar Februar Mars April Mai Juni Jordskjelvet i Bam, Iran Tusenvis av jordskjelvofre får medisinsk behandling ved Norges Røde Kors feltsykehus. Vinterferie for alle Mer enn 6 barn fikk oppleve lek, friluftsliv og samhold på «Ferie for alle» på Røde Kors-senteret Eidene i Vestfold. Medisinsk hjelp til haitiere Sosial uro på Haiti. Norges Røde Kors sendte to feltsykehus til den sårbare befolkningen i et av verdens fattigste land. Får pris for Visitorinnsats Tromsø Røde Kors Visitortjeneste mottok «Bry seg om-prisen» fra Tromsø Idrettslag. Regler i krig gjelder alle I år som i fjor var «Det finnes regler i krig» tema for markeringen av Røde Kors-dagen 8. mai. I beredskap før sommerferien Helsesøstere og rådgivere fra hele Norge henvender seg til Oslo Røde Kors infotelefon om tvangsekteskap. De trenger gode råd om hva de skal gjøre når de har mistanke om elever som kan komme til å bli tvangsgiftet i sommerferien. Desember Juli Desember August September Oktober Desember Oktober November Desember November Desember Desember 4 Livredning på bre Erfarne medlemmer fra de alpine fjellredningsgruppene til Norges Røde Kors Hjelpekorps var samlet på Folgefonna for å trene på å redde liv på bre. Vil bety noe for andre Bli flyktningeguide! var oppfordringen på årets Momarked-show. Etter sending hadde over tusen frivillige fulgt oppfordringen. Humanitær katastrofe i Darfur Innsamlingsaksjon for flyktningene i konfliktrammede Darfur i Sudan. Norges Røde Kors sendte medisinsk utstyr, helsepersonell og terrenglastebiler. Åpne dører bygger bro Røde Kors nye aktivitetshus i Bergen sentrum ble åpnet. Huset skal være en god og trygg møteplass for barn, ungdom, voksne og eldre. Redder liv Vågå Røde Kors Hjelpekorps berget livet til tre mennesker da et helikopter på øvelse styrtet i Vågåvannet i Oppland. Tsunami Annen juledag førte et kraftig jordskjelv like utenfor kysten av nord-vest Sumatra i Indonesia til enorme tsunamier, eller flodbølger. Mer enn 175 mennesker mistet livet. 5

4 Årsrapport 24 Norge/Redning og beredskap Frivillige i beredskap I den nasjonale beredskapen stiller Røde Kors med en svært viktig ressurs: Mennesker. Norges Røde Kors er en aktiv beredskapsorganisasjon som yter hjelp ved ulykker, katastrofer og nødssituasjoner. I vårt beredskapsarbeid innenlands er det de frivillige som er organisasjonens viktigste ressurs. Hjelpekorpsene Norges Røde Kors Hjelpekorps er med sine vel 13 5 medlemmer fordelt på 32 hjelpekorps den største frivillige redningsorganisasjonen i Norge. Hjelpekorpset ønsker å bidra til en sikrere ferdsel og god beredskap over hele landet der folk og turister ferdes og hadde i 24 mer enn 4 redningsoperasjoner. De som er med i hjelpekorpsene er alle frivillige og i beredskap hele året. En slik kapasitet er viktig for samfunnets evne til å møte små og store kriser. En dramatisk historie fra Vågå høsten 24 kan illustrere dette. Et legehelikopter gikk i vannet under øvelsesflyving. Tre mann klatret opp på helikopteret som sakte sank ned i det iskalde vannet. En lokal bonde som også er medlem i det lokale Røde Kors observerte hendelsen. På kort tid ringte han nødtelefonen 113 og lederen i Vågå Røde Kors Hjelpekorps som igjen kontaktet depotsjefen i hjelpekorpset. Han visste om nærmeste naust der det fantes båt med påhengsmotor. Få minutter etter var de tre i sikkerhet. Rask varsling For å styrke Røde Kors beredskapsarbeid har hjelpekorpsene tatt i bruk varslingssystemet UMS. Dette er et system der man på kort tid kan få tilkalt hjelpekorps via sms og talemeldinger på mobiltelefon. Tid er ofte en kritisk faktor i redningsaksjoner og dette varslingssystemet gjør at hjelpekorpsene kan reagere raskere og være tidligere på stedet hvis ulykken skulle være ute. I løpet av 24 ble bruken av systemet godt innarbeidet og det brukes nå i de fleste delene av landet. Hjelpekorpsene startet i 24 også arbeid med bruk av digitale kart. Slike kart kan bidra til en ytterligere effektivisering av innsatsen i søk og i redningsaksjoner. Førstehjelp Ett av fire dødsfall blant små barn skyldes ulykker. Mange av disse kunne vært unngått med bedre forebygging og økt kunnskap. For Norges Røde Kors er derfor førstehjelpsopplæring en prioritert oppgave. Barn er gode hjelpere og Røde Kors har laget et eget opplegg for å lære barn førstehjelp. I løpet av høsten 24 har barn kunnet lære førstehjelp gjennom barne-tv programmet Pysjpopbaluba. Disse innslagene har vært laget i samarbeid med produksjonsselskapet Fabelaktiv. I tillegg har Norges Røde Kors laget en komplett pakke med aktivitetshefte for barn, en veiledning for lærere til bruk i skolen og egne nettsider. Gjennom enkle oppgaver og øvelser læres barna hva de selv kan gjøre med de små ulykkene, som brannsår og myggestikk, og hvordan de kan varsle om hjelp når det skjer noe alvorlig. Ambulansetjenesten Norges Røde Kors er fremdeles landets største private utøver av førstelinje ambulansetjenester. Om lag 16 ambulanser er tilknyttet denne profesjonelle tjenesten. I tillegg er nesten 1 ambulanser tilknyttet hjelpekorpsene. Mange av disse har siste år inngått gode avtaler med helseforetakene om suppleringstjenester og interessen er økende. Vi ser konturene av en oppblomstring for denne type tjenester, og dette har medført at antall ambulansepersonellkurs også øker, Norges Røde Kors ambulansetjenester er et viktig bidrag i den nasjonale beredskapen. 6 Beredskap i utvikling Stadig flere melder seg til å gjøre en innsats for ambulansetjenesten. I 24 ble det vervet 2 nye hjelpekorpsmedlemmer. Norges Røde Kors Hjelpekorps består i dag av 32 hjelpekorps. 7

5 Årsrapport 24 Norge/Omsorg Det verdifulle møtet Hver dag møter frivillige fra Røde Kors mennesker som føler seg isolert og ensomme. Ofte er den beste medisin du kan gi et menneske, et annet menneske. 8 Norges Røde Kors skal ha et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid for ensomme, syke, innsatte og andre med spesielle behov. Vi skal særlig bistå mennesker med behov for nye nettverk etter rusmiddelmisbruk, psykiatrisk behandling eller soning i fengsel. Et helt vanlig liv Om lag 5 mennesker i Norge er ensomme. Så mange som 12 sier de mangler noen å dele hverdagens gleder og sorger med. Røde Kors Besøkstjeneste organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen. Mer enn 6 personer over hele landet er med i Røde Kors Besøkstjeneste. I august 24 undertegnet Norges Røde Kors og Fellesrådet for Bymisjoner i Norge en intensjonsavtale. Målet med avtalen er at mennesker som av ulike årsaker føler seg marginalisert, utstøtt eller ensomme skal få økt menneskelig kontakt og hjelp til å bli inkludert i nye sosiale nettverk. Avtalen ble undertegnet på SAFIR (Senter for frivillig innsats innen rusfeltet) og drives av Kirkens Bymisjon, Oslo og Oslo Røde Kors. Senteret danner en ramme der frivillige og brukere kan møtes i et positivt, trygt og stabilt miljø. I tillegg til gruppeaktiviteter som museumsbesøk, kinoturer, bowlingkvelder og hytteturer, bidrar de frivillige med hjelp til den enkelte bruker til dagligdagse og praktiske gjøremål. Nye nettverk Nettverksarbeid er ett av de nyeste innsatsområdene til Norges Røde Kors. Stadig flere steder i landet opprettes Røde Korsaktiviteter for å gi tidligere rusbrukere, mennesker med psykiske lidelser og tidligere innsatte en innfallsport til en ny hverdag og et nytt nettverk. Behovsundersøkelser er gjennomført i de ulike målgruppene for å finne ut hva de selv ser som viktig for å skape en god hverdag. Nettverksarbeidet startet som et prosjekt i noen få distrikter, men har nå gått over til å være en av Norges Røde Kors faste aktiviteter som vi ønsker skal finnes over hele landet der det er behov. I nettverksarbeidet samarbeider Røde Kors både med offentlige, private og frivillige aktører, og aktivitetene strekker seg fra en til en-tiltak til møtesteder. Visitor Mange innsatte i fengsler får sjelden besøk og mangler kontakt med omverdenen. De ønsker seg en de kan snakke med om vær og vind, en å diskutere nyheter og felles interesser med. Røde Kors visitorer kommer ikke for å slå tiden i hjel, men for å fylle den med mening. For innsatte er besøk fra en Røde Kors visitor svært betydningsfullt. De opplever at noen bryr seg om dem, lytter og er interessert. For en som ellers er omgitt av mennesker som er der fordi de får betalt for det, er det svært viktig at det en gang i blant kommer noen kun for å snakke. Visitorene er også viktige for å lette overgangen fra fengsel til et normalt liv i samfunnet. Mange innsatte har et vanskelig forhold til familie og venner, og det kan være vanskelig å innlede dype vennskap og fortrolige samtaler i et fengsel. Faglig utveksling I september arrangerte Barnehjelpen og Besøkstjenesten en fagkonferanse i Trondheim med nesten 4 frivillige deltakere fra lokalforeninger over hele landet. Målet var å gi frivillige fra de to spesialavdelingene faglig påfyll, muligheten til å bli kjent med hverandre og utveksling av tanker, tips og ideer. Blant foredragsholderne var assisterende direktør i UDI Manuela Ramin Osmundsen, psykiater Inge Vinje, spesialkonsulent i Bærum Kommune Kirsten Koht og Yngve Hammerlin fra Kriminalomsorgens utdanningssenter. President i Norges Røde Kors Thorvald Stoltenberg åpnet konferansen. Rusfrie nettverk i flere landsdeler I 24 ble det startet tre nye rusfrie nettverk; i Oppland, Telemark og Tromsø. Rusfrie nettverk er i tillegg etablert i Bergen, Buskerud, Vestfold og Oslo. Flere enn 14 mennesker får i dag hjelp til en ny hverdag og et nytt nettverk gjennom prosjektet. Rundt 18 Røde Kors-frivillige gjør en innsats for rusfrie nettverk. 9

6 Årsrapport 24 Norge/Barn De minste først Barn og unge trenger gode, trygge møteplasser. For enkelte er omsorgssvikt, vold, mobbing og rusmiddelbruk en del av virkeligheten. De minste fortjener mest, og Røde Kors skal være tilstede for dem som trenger det. Norges Røde Kors skal bidra til gode oppvekstvilkår gjennom å tilby bistand og aktiviteter for og med barn og ungdom. Ferie for alle «Ferie for alle» er et tilbud for familier med svak økonomi og barn i grunnskolealder. Målet er å gi gode opplevelser for barn som ellers ikke ville fått muligheten til å dra på ferie. Feriene holdes på Røde Kors sentre rundt om i Norge (Eidene, Haraldvigen, Haraldvangen, Haraldvollen, Merket, Hauglandsenteret) og blir i stor grad drevet av frivillige. I 24 arrangerte Røde Kors Ferie for alle 14 opphold i skolens ferieperioder. Deltakerne kommer fra hele landet, og evalueringer viser at tilbudet dekker et viktig behov for familiene som deltar. En forelder som var på Eidene med sine barn uttrykte det slik: «Det betyr veldig mye for oss å kunne være her. Vi har ikke penger til å reise på ferie». Noen å snakke med om alt I fjor besvarte Røde Kors-telefonen for barn og unge ca 15 henvendelser, og av disse utviklet seg til å bli lengre samtaler. Tallene for fjoråret viser at barn som ringer inn tar opp stadig mer alvorlige temaer. Selvmord, homofili og prostitusjon var noen av temaene som økte mye, men det er fortsatt de daglige utfordringene rundt kropp, seksualitet, vennskap, familie og fritid som preger flest samtaler. Tilbudet om kontakt gjennom internett og sms ble også utviklet videre i 24, og Røde Kors-telefonen satser på å øke innsatsen rundt dette tilbudet enda mer i året som kommer. Barnas Røde Kors (BARK) Røde Kors barnegrupper skal blant annet gi et spennende tilbud til barn som ikke har anledning eller vil være med i organiserte aktiviteter som ofte er kostbare. BARK er en gruppe der alle barn skal ha mulighet til å være med, og det å delta er enten gratis eller innebærer minimale kostnader. Barna er selv med på å bestemme innholdet i aktivitetene med støtte og hjelp fra engasjerte ledere. Gjennom ulike aktiviteter blir barna kjent med blant annet førstehjelp, konflikthåndtering og internasjonalt Røde Kors-arbeid. I 24 hadde vi 25 aktive barnegrupper rundt om i landet. Røde Kors Ressurssentre Leksehjelp, internett-cafe, matteklubb, jentekveld, mødrekafé og musikkverksted: Et bredt spekter av aktiviteter samler ung- dom med ulik bakgrunn til ressurssentrene Røde Kors driver i Oslo. I tillegg til sentrene på Majorstuen, Mortensrud og Grorud, gjorde man i 24 Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS) om til ressurssenter som dermed ble fjerde skudd på stammen. Både tilveksten av et nytt senter og stadig større besøkstall på de andre sentrene førte til mer enn registrerte besøk i løpet av 24, som er en tredobling fra året før. Ressurssentrene skal fungere som åpne og inkluderende tilbud til alle, og et av hovedmålene er å skape bedre oppvekstvilkår. Dette krever betydelig samhandling, og i løpet av år 24 har Oslo Røde Kors blant annet styrket sitt samarbeid med politiet i Oslo. Besøk på Røde Kors-sentrene 1 Eidene Primærgjester: Andre: Merket Primærgjester: Andre: Haraldvangen Primærgjester: Andre: 5 92 Haraldvigen Leirskole/Primærgjester: 9 57 Andre: Primærgjester: Andre: Fysisk funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede, sosialt vanskeligstilte Kursopphold for interesseorganisasjoner, Røde Kors samt andre lag og organisasjoner

7 Årsrapport 24 Norge/Trygghet og toleranse Inkludering og respekt Mennesker med ulik bakgrunn kan lære mye av hverandre. Gjennom blant annet Stopp Volden og Flyktningeguiden jobber Norges Røde Kors for å bidra til et varmere samfunn. Norges Røde Kors skal fremme toleranse og respekt mellom mennesker med ulik etnisk og religiøs bakgrunn og bidra til å skape et samfunn bygget på mangfold og likeverd. Norges Røde Kors skal skape trygge lokalsamfunn, bidra til dialog og forebygge vold og konflikter. Stopp Volden Stopp Volden er et program under Norges Røde Kors som jobber med holdningsskapende arbeid mot vold og rasisme. Stopp Volden er i dag representert med lokale aktiviteter i alle landets fylker, og fem av landets fylker har egne Stopp Volden-utvalg. I tillegg til de faste tiltakene under Stopp Volden-programmet, stiller Stopp Volden opp med tiltak i situasjoner der kommuner, organisasjoner og andre henvender seg til Stopp Volden og Røde Kors for å få hjelp til å løse lokale problemer rundt vold, rus og rasisme. En viktig del av Stopp Volden-programmet er nattevandring som foregår i flere enn 12 byer og tettsteder rundt om i landet. Målet er å skape et tryggere miljø ute om natten ved hjelp av trygge voksnes tilstedeværelse. De rundt 5 frivillige nattevandrerne gjennomgår et to-timers nattevandrerkurs der de blant annet lærer om lokalt voldsforebyggende arbeid. Flere steder samarbeider nattevandrerne også med frivillighetssentralene, skolene, politiet, utekontakten og lignende instanser. Fotball mot vold Stopp Volden Cup er en litt annerledes fotballturnering. Målet med Stopp Volden-turneringen er å bygge holdninger mot vold og rasisme på ungdoms egen arena og deres egne premisser. Turneringene gjennomføres i samarbeid med lokale fotballklubber som deltar aktivt i den holdningsskapende delen av arrangementet. I 24 ble Stopp Volden Cup arrangert i Oslo, Stavanger, Bergen og Bodø. Bodø/Glimt, Norges Sandfotball Forbund og Oslo KFUM var samarbeidspartnere. Totalt 4 deltakere fordelt på 38 lag var med på Stopp Volden Cup i 24, og man satser på å utvide antall turneringer i 25. Dialog- og konflikthåndtering Forebygging er det viktigste virkemiddelet for å bekjempe vold. Vi vet også at voldsutøvere ofte har dårlige kommunikasjonsferdigheter. Norges Røde Kors har derfor laget et eget undervisningsopplegg i konflikthåndtering, og bygd opp et landsdekkende nettverk av frivillige kursholdere som har gjennomgått opplæring i regi av Stopp Volden. Kursholderne har bakgrunn fra konfliktråd, skolen, ungdomsarbeid og frivillig virksomhet. Kursholderne underviser i hvordan foreldre kan snu destruktive konflikter og aggresjon til konstruktiv dialog. Når ungdom lærer å sette ord på konfliktene hjemme, blir de flinkere til å løse konflikter uten vold også på andre arenaer. I tillegg lærer foreldrene som deltar på kursene nyttige teknikker for å bedre egne kommunikasjonsevner. Mange vil bli flyktningeguide Bli flyktningeguide! var oppfordringen på årets Momarked-show. Etter sending hadde mer enn 1 fulgt oppfordringen. Ny kultur, nytt språk, nye krav og utfordringer. Dette er hverdagen for flyktninger som kommer til ditt og mitt hjemsted. Som flyktningeguide er du med på å gjøre denne hverdagen lettere. Røde Kors Flyktningeguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner nærmiljøet. Slik får flyktningen en veileder og et nettverk og lærer om norske forhold. Røde Kors Flyktningeguide finnes nå i mer enn 9 kommuner og er flere steder et tilbud i introduksjonsprogrammet for flyktninger

8 årsrapport Årsrapport 23 Norge/Trygghet 24 Norge/Ung og toleranse Ungdom som vil forandre verden Røde Kors Ungdom skal bevise at vi som er unge kan skape en bedre fremtid for alle. Sammen kan vi se samfunnet med nye øyne og hjelpe ungdom som faller utenfor. Røde Kors Ungdom Rekruttering av unge mennesker til konkrete og behovsrettede aktiviteter skal prioriteres. Ungdom skal ha reell innflytelse i organisasjonen og gis plass i styrer, råd og komiteer. Ungdom skal kvalifiseres til å være talspersoner i nasjonale og internasjonale spørsmål. Røde Kors Ungdom er åpen for alle engasjerte ungdommer mellom 13 og 3 år. Røde Kors Ungdom har seks hovedaktiviteter: På flukt Aktivt valg Treningsleir mot vold og rasisme Internasjonal humanitær rett for ungdom Aktiviteter på mottak Internasjonale aktiviteter På flukt Rollespillet På flukt er Røde Kors Ungdoms største aktivitet. Spillet gir deltakerne en forenklet, men realistisk opplevelse av hva flyktninger må igjennom før de søker asyl i Norge. På flukt har vokst enormt også i 24. I løpet av året har vi gjennomført 18 rollespill og 2 minirollespill. Det ble satt opp instruktørkurs i alle regioner og vi fikk til sammen 152 nye instruktører. Til sammenligning hadde vi 8 rollespill og 5 instruktører i 23. Aktivt valg I 24 var smittetallene rekordhøye for hiv/aids, klamydia og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Nordmenn er verdensmestere i ubeskyttet sex. Derfor har Røde Kors Ungdom aktiviteten Aktivt valg. Våre frivillige reiser rundt til skoler, fritidsklubber og andre steder der ungdom møtes. Utfordringen er å snakke med ungdom, slik at de selv tar aktive valg i forhold til egen seksuell helse. Vi har 5 Aktivt valg-instruktører fordelt på 8 fylker. Internasjonal Humanitær Rett (IHR) for ungdom På Sentral ungdomskonferanse i 24 ble det vedtatt å utvikle en IHR-aktivitet for ungdom. Dette arbeidet ble påbegynt i 24. IHR for ungdom er interaktiv og bygger på ung-til-ung-metoden. Aktiviteten inneholder fakta, rollespill, film, konkurranser, gruppearbeid osv. Treningsleir mot vold og rasisme Røde Kors Ungdom jobber for å bekjempe fremmedfrykt og fremme toleranse. Derfor arrangerer vi Treningsleir mot vold og rasisme for ungdommer over hele landet. Nå har vi til sammen 9 instruktører fordelt på 16 fylker. Frifond støtter Røde Kors Ungdom I 24 ble kr 1 795,- tildelt barneog ungdomsarbeidet i Røde Kors via støtteordningen Frifond. Frifond er en støtteordning som gis fra staten via LNU. Frifond støtter lokale utadrettede humanitære aktiviteter. I 24 fikk 153 Røde Kors barne- og ungdomsaktiviteter støtte. Det er nesten dobbelt så mange som i 23, da 84 aktiviteter fikk tildelt støtte. Dette skyldes at det i 24 har vært en massiv økning både i antall lokalforeninger som søker støtte og antallet barne- og ungdomsaktiviteter de søker støtte til

9 Årsrapport 24 Utland/Nødhjelp Hjelper der behovene er størst I utlandsarbeidet søker Norges Røde Kors å bistå utsatte grupper og hjelpe der behovene er størst både etter katastrofer og gjennom støtte til søsterforeninger. Norges Røde Kors skal tilby nødhjelp og helsetjenester av høy faglig operativ standard i akutte krigs- og katastrofesituasjoner. Norges Røde Kors skal delta aktivt i det internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånesamarbeidet og bistå våre søsterorganisasjoner. Norges Røde Kors skal støtte tiltak for mennesker som lever med hiv/aids. Norges Røde Kors skal bidra til redusert sykdom og barnedødelighet og bedret livskvalitet. Norges Røde Kors skal styrke sitt nasjonale og internasjonale arbeid for internt fordrevne, flyktninger og asylsøkere. Globalt nettverk Norges Røde Kors er en del av Røde Korsog Røde Halvmånebevegelsen. Med mer enn 18 nasjonalforeninger verden over utgjør disse verdifulle byggesteiner i det sivile samfunn og danner et globalt humanitært nettverk. Nødhjelp I 24 deltok Norges Røde Kors i fire store nødhjelpsoperasjoner i Bam i Iran, Haiti, Darfur i Sudan og i Asia. Norges Røde Kors hovedinnsats i alle disse operasjonene var innenfor helse og katastrofeberedskap. Det er avgjørende at den akutte nødhjelpen sees i sammenheng med det langsiktige gjenoppbyggingsarbeidet og bygger så langt det er mulig på ressurser og kunnskap i de samfunnene som er rammet. Bam Etter jordskjelvet i Bam i Iran annen juledag 23 sendte Norges Røde Kors et komplett feltsykehus og helsepersonell til den jordskjelvrammede byen. Sykehuset ble overlevert i april til Iran Røde Halvmåne som nå driver det. I løpet av 24 fikk nærmere 2 mennesker behandling her. Haiti Befolkningen i Haiti er hardt prøvet som følge av ekstrem fattigdom, konflikt og fordi landet er meget utsatt for naturkatastrofer. På grunn av den spente situasjonen i landet i året som gikk og flom i september sendte Norges Røde Kors medisinsk utstyr og feltsykehus for å bistå en sårbar befolkning. To sykehusmoduler ble sendt i februar og ett feltsykehus ble sendt i september til den flomrammede byen Gonaïves nord-vest i landet. Feltsykehuset inneholder 1 sengeplasser, to operasjonsstuer, laboratorium, røntgen, kvinne/barn-klinikk og en poliklinikk og gir generell medisinsk behandling. Norges Røde Kors har i 24 også bidratt til rehabilitering av det opprinnelige sykehuset i Gonaïves og gjort det klart til overlevering til haitiske helsemyndigheter. Darfur Sivilbefolkningen i Darfur-regionen i Sudan har siden konflikten startet i begynnelsen av 23 vært utsatt for grove overgrep. Som følge av konflikten er over en million mennesker på flukt hvorav 2 har tatt seg over grensen til nabolandet Tsjad. Konflikten utviklet seg i 24 til en av verdens verste humanitære katastrofer. I september gikk Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors sammen om en innsamlingsaksjon for flyktningene i Darfur og samlet inn over 16 millioner kroner. Norges Røde Kors støtter Den Internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sitt arbeid i Darfur og sendte i august utstyr til to komplette sykehus samt helsepersonell. I tilegg ble det sendt 28 terrenglastebiler til distribusjon av mat, vann og medisiner. Norges Røde Kors har også sendt 29 terrenglastebiler til Tsjad for å bistå flyktninger med å komme seg til flyktningleire og til distribusjon av mat, vann og medisiner. Operasjonen med terrenglastebilene innebærer også oppbygging av logistikknettverk. Røde Kors styrker det humanitære hjelpearbeidet ytterligere i 25. Jordskjelv og flodbølger i Asia Annen juledag 24 førte et kraftig jordskjelv like utenfor kysten av nordvest- Sumatra i Indonesia til enorme tsunamier, eller flodbølger. Skjelvet målte 9, på Richters skala. Tolv land rundt det Indiske hav fra Somalia i vest til Indonesia i øst ble rammet. Mer enn 175 mennesker mistet livet i det som er en av de største naturkatastrofene som er blitt registrert noensinne

10 Årsrapport 24 Utland/utvikling Norges Røde Kors internasjonale arbeid , totale utgifter Figuren viser antall millioner kroner per år Norges Røde Kors har brukt på internasjonalt arbeid. Aceh-provinsen i Indonesia ble hardest rammet. Der førte jordskjelvet til store ødeleggelser før flodbølgene kom like etter. Lokale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger var umiddelbart til stede i alle de 12 rammede landene. Norges Røde Kors sendte en helseklinikk med helsepersonell til Sri Lanka og et feltsykehus med helsepersonell til Indonesia. I tillegg sendte Norges Røde Kors et titalls terrenglastebiler og vannrenseutstyr til Indonesia. I Norge holdt Røde Kors sine aktivitetshus åpne for mennesker som hadde behov for noen å snakke med og et sted å være. En enorm giverglede i hele befolkningen førte til at det ble samlet inn mer penger enn noensinne til en katastrofe av et omfang vi tidligere ikke har sett. Afrika De enorme humanitære behovene i Afrika skyldes mange forhold. Naturkatastrofer, konflikter, hiv/aids, befolkningsvekst,urbanisering, mangel på inntektsgrunnlag, svake styresett og korrupsjon begrenser og hindrer mulighetene for en bedre og trygg fremtid for mange afrikanere. Disse forholdene fører igjen til fattigdom, utilstrekkelig matvaresikkerhet, flyktningstrømmer, at barn mister sine foreldre samt begrenset tilgang til rent vann og helsetjenester. Norges Røde Kors har i mange år støttet flere av våre afrikanske søsterforeninger i å møte disse utfordringene gjennom et langsiktig utviklingssamarbeid. I 24 støttet Norges Røde Kors sine søsterforeninger i Mosambik, Sør-Afrika, Lesotho, Somalia, Sudan, Kenya, Uganda, Eritrea, Angola, Rwanda og Nigeria. I tillegg til å styrke deres evne til å møte de omfattende humanitære behovene de står overfor, er bedring av vann- og sanitærforhold også et viktig samarbeidsområde i flere av disse landene. Utvikling og opprettholdelse av katastrofeberedskap har også vært viktig. Her kan Rwanda Røde Kors nevnes spesielt. I 24 ble det også startet opp et eget Barnelandprosjekt i Lesotho. Prosjektet har som mål å hjelpe barn som har mistet sine foreldre som følge av hiv/aids. Norges Røde Kors har vært en pådriver i et integrert vaksine- og malariainitiativ i Afrika som i 24 ble gjennomført i Togo i desember. Flere land følger i 25. Programmet innebærer vaksinering av barn under 5 år kombinert med utdeling av myggnett som malariaforebyggende tiltak. Røde Kors-nettverket spiller en viktig rolle for å mobilisere lokalsamfunn i dette arbeidet, og vil gjennom et oppfølgingsprogram i hovedsak støttet av Norges Røde Kors, sikre at resultatene som ble oppnådd under kampanjen vedlikeholdes i årene fremover. Helse Røde Kors har en viktig rolle i å drive folkeopplysning innen helse. I det langsiktige arbeidet innen helse retter Norges Røde Kors innsatsen mot forebyggende helsearbeid og helseopplysning. Viktige innsatsområder her er hiv/aids, tuberkulose, malaria, tiltak innenfor vann og sanitær, rekruttering av bloddonorer, mor/barnprogrammer samt vaksinasjon. Arbeid med funksjonshemmede er særlig rettet mot rehabilitering av mineofre. Hiv/aids Norges Røde Kors arbeid innen hiv/aids fokuserer på opplysnings- og holdningsskapende arbeid for ungdom og særlig utsatte grupper, hjemmebasert pleie og omsorg samt bekjempelse av diskriminering av mennesker som er berørt av hiv/aids. Norges Røde Kors arbeider også for retten til behandling og et verdig liv for mennesker som lever med hiv/aids. Norges Røde Kors har bilateralt samarbeid med en rekke nasjonalforeninger og støtter hiv/aids-prosjekter i Kenya, Rwanda, Uganda, Sør-Afrika, Somalia, Mosambik, Russland, Jamaica og den Dominikanske Republikk. Norges Røde Kors støtter også Det Internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) sitt arbeid i kampen mot hiv/aids gjennom regionale programmer. I Norge er Pluss-Landsforeningen Mot Aids en viktig samarbeidspartner. Kina og Nord-Korea Norges Røde Kors samarbeid med Kina Røde Kors ble ytterligere styrket i 24. For drøyt fire år siden ble det startet et bilateralt utviklingsprosjekt i Ganzi i Sichuanprovinsen, et tibetansk område i Kina. Det er særlig helseopplysningsarbeid gjennom opplæring av frivillige på landsbynivå i tillegg til organisasjonsutvikling det legges vekt på. Nasjonalforeningen har i alle år vært nært knyttet til kinesiske helsemyndigheter. Norges Røde Kors har bistått Kinesisk Røde Kors med å gjøre foreningen mer uavhengig. Arbeidet i Shaanxi-provinsen ble videre fulgt opp i 24. Norges Røde Kors ønsker å støtte oppbyggingen av Kina Røde Kors i områder med minoritetsgrupper og fattigdom og får støtte av NORAD til dette arbeidet. Norges Røde Kors støtter vår søsterforening i Nord-Korea. Samarbeidet startet i 1996 og vektlegger langsiktige helseprogrammer, styrking av katastrofeberedskap og katastrofehjelp. Nord-Korea er svært utsatt for jorderosjon etter omfattende hogst. Derfor er også treplanting blitt en integrert del i beredskapsstrategien. Målet er å redusere sårbarheten til mennesker som er bosatt i katastrofeutsatte områder gjennom utplanting av plantespirer. Latin-Amerika Norges Røde Kors innsats i Karibien, Sentral-Amerika og Latin-Amerika har økt de senere årene. Colombia, Haiti, Guatemala og Jamaica er viktige samarbeidsland. Også her vektlegges innsatsen på styrking av katastrofeberedskap, forebyggende og akutt helseinnsats, vann og sanitær, bekjempelse av hiv/aids og støtte til søsterforeningene. I Colombia støtter Norges Røde Kors ICRC sitt arbeid innen beskyttelse av sivile og internerte, humanitær assistanse og styrking og respekt for internasjonal humanitær rett (IHR). På grunn av den langvarige interne konflikten i Colombia er det viktig å fortsette den humanitære innsatsen her. Norges Røde Kors har også etablert langsiktig samarbeid med Colombia Røde Kors Ungdom der vi støtter opplæring av frivillige i konfliktforebygging og konfliktløsning, samt et program rettet mot gatebarn. I Haiti har Norges Røde Kors vært pådriver for å styrke Haiti Røde Kors sin kapasitet til å håndtere katastrofer. På Jamaica vektlegges særlig forebygging av hiv/aids blant ungdom og hjemmepleietilbud til mennesker som lever med hiv/aids. I tillegg har det vært viktig å styrke evnen til Jamaica Røde Kors lokalforeninger til å drive og utvikle disse programmene. Norges Røde Kors har i mange år støttet Guatemala Røde Kors gjennom IFRC. Også her er innsatsen rettet mot helse og styrking av nasjonalforeningen. Midt-Østen I samarbeidet med Palestinsk Røde Halvmåne og Israel Røde Davidstjerne er kompetanseutveksling for helsepersonell og ungdomsarbeid viktig. I tillegg bidrar Norges Røde Kors til å styrke Palestinsk Røde Halvmånes katastrofeberedskap og organisasjon. Norges Røde Kors støtter også arbeidet til ICRC i de okkuperte områdene. Nødhjelp bestående av blant annet madrasser, tepper, kokeutstyr, hygiene- og husholdningsartikler deles ut til familier som får sine hus revet. Norges Røde Kors støtter også Libanon Røde Kors innenfor helse og katastrofeberedskap. Norges Røde Kors har fortsatt et sterkt engasjement i Irak, og bidrar med nødhjelp innen vann og sanitær, støtte til langsiktig gjenoppbygging av Irak Røde Halvmåne samt arbeid med styrking av og respekt for IHR. I Sørøst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia prioriterer Norges Røde Kors humanitær innsats i postkonfliktområder der bistand til mennesker som er rammet av sosiale kriser er viktig. I Afghanistan styrket Norges Røde Kors i fjor innsatsen ytterligere i oppbyggingen av ambulansesenteret Kabul Ambulance Service. I tillegg har Wazir Akhbar Khan-sykehuset i Kabul blitt rehabilitert av ICRC med hjelp fra Norges Røde Kors i løpet av 24. Forebygging av menneskehandel og rehabilitering av mineofre er også prioriterte oppgaver for Norges Røde Kors. Midler Norges Røde Kors totale utgifter til nødhjelpsoperasjoner og langsiktig bistand i utlandet var i 24 på til sammen 498 millioner kroner. Støtte fra Utenriksdepartementet (UD) og NORAD utgjorde til sammen 384 millioner kroner, støtte fra ECHO utgjorde 5 millioner og 19 millioner kroner ble hentet fra egne midler. Av bidraget til internasjonalt arbeid ble 221 millioner kroner kanalisert gjennom ICRC, 173 millioner kroner gjennom IFRC, og 13 millioner kroner som bilateral bistand/andre aktiviteter

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

magasinet Røde Kors var på plass Tusenvis av lokale frivillige fra Myanmar Røde Kors var raskt tilstede i mange av de syklonrammede områdene.

magasinet Røde Kors var på plass Tusenvis av lokale frivillige fra Myanmar Røde Kors var raskt tilstede i mange av de syklonrammede områdene. NR 2/2008 87. ÅRGANG www.rodekors.no Vi ønsker alle våre medlemmer en god sommer! magasinet SJØREDNING: Røde Kors oppfordrer til sunt båtvett NORD-KOREA: Matkrise truer det lukkede landet KLASEBOMBER:

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis Solidaritet i praksis RESULTATRAPPORT 2014 Dette er Norsk Folkehjelp En uredd organisasjon med sterke meninger Resultatorientert og løsningsfokusert Tar standpunkt basert på kunnskap og erfaringer Utfordrer

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

Norge trenger ny solidaritet

Norge trenger ny solidaritet Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 1 mars 2005 Norge trenger ny solidaritet Innhold: Valget et veiskille for Irak s. 3 På verdens slagmarker s. 4 5 Rett til heltid

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt!

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt! årsrapport Tretten år gamle En Yan holder et fast grep rundt farens amputerte arm. Jeg visste hvor farlige klasebombene var, og da jeg så barna mine leke med dem måtte jeg gjøre noe for å redde dem, forteller

Detaljer

Tema: Hjelpekorpset. Pluss: Klimaendringer 10 år med landminekonvensjonen Ferie for alle Røde Kors Ungdom: Colombia-aksjonen

Tema: Hjelpekorpset. Pluss: Klimaendringer 10 år med landminekonvensjonen Ferie for alle Røde Kors Ungdom: Colombia-aksjonen Nummer 3 2-2005 2007 Tema: Hjelpekorpset Pluss: 75 Klimaendringer 10 år med landminekonvensjonen Ferie for alle Røde Kors Ungdom: Colombia-aksjonen år Rapp Collins Kristofer «Doffen» Hæstad Liten av vekst

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA PARTNER SIERRA LEONE GAMBIA PARTNER Nr 2-2009 FORUT 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke tanken som teller www.forut.no

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

alt om mennesker på flukt verden over

alt om mennesker på flukt verden over FLYKTNING 2012 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 5 Foto: Mohammad Sajjad/AP/NTB scanpix 6 42,5 millioner på flukt i 2011 14 Foto: Muhammed Muheisen/AP/NTB scanpix 20 Omfanget av naturkatastrofer

Detaljer

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10 annonseinnstikk UtGitt av MeDiaPLanet EN HJELPENDE HÅND 1.UTGAVE DESEMBER 2007 ENGASJEMENT SOM MONNER Les mer side 5 RESEPT MOT ENSOMHET Les mer side 10 NÅR FLASKA STYRER Les mer side 17 Les mer side 12

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

Tema: Årets julekampanje En porsjon håp

Tema: Årets julekampanje En porsjon håp Nummer 4 2-2005 2007 Tema: Årets julekampanje En porsjon håp PLUSS: Migrasjon Sri Lanka Hvite Bussene Tvangsekteskap Kongo RØDE KORS HJEMME OG UTE TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

FLYKTNING2009 REGNSKAPET ENNESKER

FLYKTNING2009 REGNSKAPET ENNESKER FLYKTNING 2009 REGNSKAPET Alt om mennesker på flukt over hele verden dette ER FLYKTNINGREGNSKAPET, EN oversikt over FLYKTNINGER og INTERNT FoRdREvNE verden over, utgitt Av FLYKTNINGhjELPEN. I dag ER RuNdT

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

-nytt. Nepal ved en korsvei NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Mange flotte julegaver i vår nettbutikk:

-nytt. Nepal ved en korsvei NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: Nepal ved en korsvei -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2009 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke

Detaljer

Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007

Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007 Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:6 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer