Røde Kors-prinsippene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røde Kors-prinsippene"

Transkript

1 Årsrapport 24

2 Årsrapporten 24 Røde Kors-prinsippene 2 Årsrapporten 24 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Morten Tønnessen-Krokan Grafisk utforming FORTRESS reklamebyrå as Trykk RK Grafisk Forsidefoto Olav A. Saltbones Foto Martin Adler ICRC/Thierry Gassmann Halvor Fossum Lauritzsen Marit Opland Anne-Merethe Pedersen Reuters/Beawiharta Olav A. Saltbones Siv Johanne Seglem Åsmund Sjursen Nils Sødahl Sveinung Uddu Ystad Utgitt 25 Opplag 35 Årsrapport 24 Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. Upartiskhet Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. Nøytralitet For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. Uavhengighet Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. Frivillighet Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemsskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. Enhet I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Det humanitære oppdrag Flodbølgekatastrofen som rammet store deler av Asia 26. desember 24 blir stående som en av vår nyere tids største naturkatastrofer. Tolv land rundt det Indiske hav, fra Somalia i øst til Sumatra i vest, ble omfattet. Mer enn 175 mennesker omkom og over en halv million mistet sine hjem. I timene etter bølgene traff, var lokale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger til stede med livreddende innsats. Søsterforeninger fra hele verden mobiliserte sin støtte. En enestående giverglede i hele befolkningen setter oss i stand til å drive nødhjelpsarbeid og hjelp til gjenoppbygging i flere år framover. Norges Røde Kors har vært engasjert i alle ledd. Vi sto sammen og utløste kraften i hele organisasjonen: De som hadde oppgaver i felten viste hva de var gode for under krevende forhold, og her hjemme tok hver lokalforening ansvar for oppfølging i eget nærmiljø. Slik skal en beredskapsorganisasjon fungere. Å tenke bredt har vært viktig for Norges Røde Kors det siste året. Vi er aktivt til stede i debatten om samfunnssikkerhet og beredskap. Og vi minner om at beredskap er mer enn hjelpekorps og vakt i påskefjellet. Omsorg å bidra til at mennesker i en vanskelig livssituasjon klarer hverdager er også beredskap. Kunnskap om kriser og katastrofer kan brukes enten det skjer i Norge eller et annet sted. Derfor jobber vi med å oppheve et kunstig skille mellom nasjonale og internasjonale kriser. Vårt beredskapsapparat skal kunne mestre begge deler. Frivillig sektor utfordres på mange fronter. Vi må slå ring om gode kvaliteter, men også vise evne til å tenke nytt. Det er de humanitære behovene som skal styre innsatsen vår. Vi må tilpasse organisasjon og aktiviteter etter behovene. Et viktig skritt for Norges Røde Kors er nye partnerskap for å skape gode samarbeidsarenaer. Vi har inngått en avtale med Kirkens Bymisjon om innsats for mennesker med rusproblemer og med Sosial- og Helsedirektoratet for å jobbe sammen for å finne en god arbeidsdeling mellom offentlig og frivillig sektor innenfor helsesektoren. Ved å jobbe tettere med andre blir vi bedre til å hjelpe. Det er vårt mandat å fremme forståelse for og etterlevelse av krigens regler. Hver dag sikrer disse reglene respekt for menneskeverdet i alle verdensdeler. Men Genève-konvensjonenes ånd og bokstav er også under press. Vi lever i en utfordrende tid når det gjelder å holde på sentrale prinsipper for regler i krig. Det har blitt hevdet at de disse prinsippene ikke kan komme til anvendelse i den såkalte «krigen mot terror». Mellom godt og vondt finnes det ikke noe rom, blir det sagt. Dette må vi kjempe i mot. Det er viktigere enn noen gang å verne om internasjonal humanitær rett. Røde Kors lokalforeninger i nær sagt hver eneste kommune og mer enn 181 søsterforeninger verden over utgjør verdifulle byggesteiner i det sivile samfunn og danner et globalt humanitært nettverk. Tilstedeværelse er Røde Kors store styrke. Derfor kan vi leve opp til vårt mandat om å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både her hjemme og ute i verden. Hilsen Innhold Viktige begivenheter i Røde Kors-året 4 Norge Frivillige i beredskap Redning og beredskap 6 Det verdifulle møtet Omsorg 8 De minste først Barn 1 Inkludering og respekt Trygghet og toleranse 12 Ungdom som vil forandre verden Ung 14 Utland Hjelper der behovene er størst Nødhjelp og utvikling 16 Krigsforbrytelser og holdninger Internasjonal humanitær rett 2 Økonomisk uavhengighet Inntekt 22 Årsberetning 24 Årsregnskap 29 Organisasjonen 43 3 ISBN: Vedtatt på den 2. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i 1965 Thorvald Stoltenberg Jonas Gahr Støre

3 årsrapport Årsrapport 2224 Norge/Trygghet Røde Kors-året og 24 toleranse Viktige begivenheter i Røde Kors-året 24 Januar Februar Mars April Mai Juni Jordskjelvet i Bam, Iran Tusenvis av jordskjelvofre får medisinsk behandling ved Norges Røde Kors feltsykehus. Vinterferie for alle Mer enn 6 barn fikk oppleve lek, friluftsliv og samhold på «Ferie for alle» på Røde Kors-senteret Eidene i Vestfold. Medisinsk hjelp til haitiere Sosial uro på Haiti. Norges Røde Kors sendte to feltsykehus til den sårbare befolkningen i et av verdens fattigste land. Får pris for Visitorinnsats Tromsø Røde Kors Visitortjeneste mottok «Bry seg om-prisen» fra Tromsø Idrettslag. Regler i krig gjelder alle I år som i fjor var «Det finnes regler i krig» tema for markeringen av Røde Kors-dagen 8. mai. I beredskap før sommerferien Helsesøstere og rådgivere fra hele Norge henvender seg til Oslo Røde Kors infotelefon om tvangsekteskap. De trenger gode råd om hva de skal gjøre når de har mistanke om elever som kan komme til å bli tvangsgiftet i sommerferien. Desember Juli Desember August September Oktober Desember Oktober November Desember November Desember Desember 4 Livredning på bre Erfarne medlemmer fra de alpine fjellredningsgruppene til Norges Røde Kors Hjelpekorps var samlet på Folgefonna for å trene på å redde liv på bre. Vil bety noe for andre Bli flyktningeguide! var oppfordringen på årets Momarked-show. Etter sending hadde over tusen frivillige fulgt oppfordringen. Humanitær katastrofe i Darfur Innsamlingsaksjon for flyktningene i konfliktrammede Darfur i Sudan. Norges Røde Kors sendte medisinsk utstyr, helsepersonell og terrenglastebiler. Åpne dører bygger bro Røde Kors nye aktivitetshus i Bergen sentrum ble åpnet. Huset skal være en god og trygg møteplass for barn, ungdom, voksne og eldre. Redder liv Vågå Røde Kors Hjelpekorps berget livet til tre mennesker da et helikopter på øvelse styrtet i Vågåvannet i Oppland. Tsunami Annen juledag førte et kraftig jordskjelv like utenfor kysten av nord-vest Sumatra i Indonesia til enorme tsunamier, eller flodbølger. Mer enn 175 mennesker mistet livet. 5

4 Årsrapport 24 Norge/Redning og beredskap Frivillige i beredskap I den nasjonale beredskapen stiller Røde Kors med en svært viktig ressurs: Mennesker. Norges Røde Kors er en aktiv beredskapsorganisasjon som yter hjelp ved ulykker, katastrofer og nødssituasjoner. I vårt beredskapsarbeid innenlands er det de frivillige som er organisasjonens viktigste ressurs. Hjelpekorpsene Norges Røde Kors Hjelpekorps er med sine vel 13 5 medlemmer fordelt på 32 hjelpekorps den største frivillige redningsorganisasjonen i Norge. Hjelpekorpset ønsker å bidra til en sikrere ferdsel og god beredskap over hele landet der folk og turister ferdes og hadde i 24 mer enn 4 redningsoperasjoner. De som er med i hjelpekorpsene er alle frivillige og i beredskap hele året. En slik kapasitet er viktig for samfunnets evne til å møte små og store kriser. En dramatisk historie fra Vågå høsten 24 kan illustrere dette. Et legehelikopter gikk i vannet under øvelsesflyving. Tre mann klatret opp på helikopteret som sakte sank ned i det iskalde vannet. En lokal bonde som også er medlem i det lokale Røde Kors observerte hendelsen. På kort tid ringte han nødtelefonen 113 og lederen i Vågå Røde Kors Hjelpekorps som igjen kontaktet depotsjefen i hjelpekorpset. Han visste om nærmeste naust der det fantes båt med påhengsmotor. Få minutter etter var de tre i sikkerhet. Rask varsling For å styrke Røde Kors beredskapsarbeid har hjelpekorpsene tatt i bruk varslingssystemet UMS. Dette er et system der man på kort tid kan få tilkalt hjelpekorps via sms og talemeldinger på mobiltelefon. Tid er ofte en kritisk faktor i redningsaksjoner og dette varslingssystemet gjør at hjelpekorpsene kan reagere raskere og være tidligere på stedet hvis ulykken skulle være ute. I løpet av 24 ble bruken av systemet godt innarbeidet og det brukes nå i de fleste delene av landet. Hjelpekorpsene startet i 24 også arbeid med bruk av digitale kart. Slike kart kan bidra til en ytterligere effektivisering av innsatsen i søk og i redningsaksjoner. Førstehjelp Ett av fire dødsfall blant små barn skyldes ulykker. Mange av disse kunne vært unngått med bedre forebygging og økt kunnskap. For Norges Røde Kors er derfor førstehjelpsopplæring en prioritert oppgave. Barn er gode hjelpere og Røde Kors har laget et eget opplegg for å lære barn førstehjelp. I løpet av høsten 24 har barn kunnet lære førstehjelp gjennom barne-tv programmet Pysjpopbaluba. Disse innslagene har vært laget i samarbeid med produksjonsselskapet Fabelaktiv. I tillegg har Norges Røde Kors laget en komplett pakke med aktivitetshefte for barn, en veiledning for lærere til bruk i skolen og egne nettsider. Gjennom enkle oppgaver og øvelser læres barna hva de selv kan gjøre med de små ulykkene, som brannsår og myggestikk, og hvordan de kan varsle om hjelp når det skjer noe alvorlig. Ambulansetjenesten Norges Røde Kors er fremdeles landets største private utøver av førstelinje ambulansetjenester. Om lag 16 ambulanser er tilknyttet denne profesjonelle tjenesten. I tillegg er nesten 1 ambulanser tilknyttet hjelpekorpsene. Mange av disse har siste år inngått gode avtaler med helseforetakene om suppleringstjenester og interessen er økende. Vi ser konturene av en oppblomstring for denne type tjenester, og dette har medført at antall ambulansepersonellkurs også øker, Norges Røde Kors ambulansetjenester er et viktig bidrag i den nasjonale beredskapen. 6 Beredskap i utvikling Stadig flere melder seg til å gjøre en innsats for ambulansetjenesten. I 24 ble det vervet 2 nye hjelpekorpsmedlemmer. Norges Røde Kors Hjelpekorps består i dag av 32 hjelpekorps. 7

5 Årsrapport 24 Norge/Omsorg Det verdifulle møtet Hver dag møter frivillige fra Røde Kors mennesker som føler seg isolert og ensomme. Ofte er den beste medisin du kan gi et menneske, et annet menneske. 8 Norges Røde Kors skal ha et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid for ensomme, syke, innsatte og andre med spesielle behov. Vi skal særlig bistå mennesker med behov for nye nettverk etter rusmiddelmisbruk, psykiatrisk behandling eller soning i fengsel. Et helt vanlig liv Om lag 5 mennesker i Norge er ensomme. Så mange som 12 sier de mangler noen å dele hverdagens gleder og sorger med. Røde Kors Besøkstjeneste organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen. Mer enn 6 personer over hele landet er med i Røde Kors Besøkstjeneste. I august 24 undertegnet Norges Røde Kors og Fellesrådet for Bymisjoner i Norge en intensjonsavtale. Målet med avtalen er at mennesker som av ulike årsaker føler seg marginalisert, utstøtt eller ensomme skal få økt menneskelig kontakt og hjelp til å bli inkludert i nye sosiale nettverk. Avtalen ble undertegnet på SAFIR (Senter for frivillig innsats innen rusfeltet) og drives av Kirkens Bymisjon, Oslo og Oslo Røde Kors. Senteret danner en ramme der frivillige og brukere kan møtes i et positivt, trygt og stabilt miljø. I tillegg til gruppeaktiviteter som museumsbesøk, kinoturer, bowlingkvelder og hytteturer, bidrar de frivillige med hjelp til den enkelte bruker til dagligdagse og praktiske gjøremål. Nye nettverk Nettverksarbeid er ett av de nyeste innsatsområdene til Norges Røde Kors. Stadig flere steder i landet opprettes Røde Korsaktiviteter for å gi tidligere rusbrukere, mennesker med psykiske lidelser og tidligere innsatte en innfallsport til en ny hverdag og et nytt nettverk. Behovsundersøkelser er gjennomført i de ulike målgruppene for å finne ut hva de selv ser som viktig for å skape en god hverdag. Nettverksarbeidet startet som et prosjekt i noen få distrikter, men har nå gått over til å være en av Norges Røde Kors faste aktiviteter som vi ønsker skal finnes over hele landet der det er behov. I nettverksarbeidet samarbeider Røde Kors både med offentlige, private og frivillige aktører, og aktivitetene strekker seg fra en til en-tiltak til møtesteder. Visitor Mange innsatte i fengsler får sjelden besøk og mangler kontakt med omverdenen. De ønsker seg en de kan snakke med om vær og vind, en å diskutere nyheter og felles interesser med. Røde Kors visitorer kommer ikke for å slå tiden i hjel, men for å fylle den med mening. For innsatte er besøk fra en Røde Kors visitor svært betydningsfullt. De opplever at noen bryr seg om dem, lytter og er interessert. For en som ellers er omgitt av mennesker som er der fordi de får betalt for det, er det svært viktig at det en gang i blant kommer noen kun for å snakke. Visitorene er også viktige for å lette overgangen fra fengsel til et normalt liv i samfunnet. Mange innsatte har et vanskelig forhold til familie og venner, og det kan være vanskelig å innlede dype vennskap og fortrolige samtaler i et fengsel. Faglig utveksling I september arrangerte Barnehjelpen og Besøkstjenesten en fagkonferanse i Trondheim med nesten 4 frivillige deltakere fra lokalforeninger over hele landet. Målet var å gi frivillige fra de to spesialavdelingene faglig påfyll, muligheten til å bli kjent med hverandre og utveksling av tanker, tips og ideer. Blant foredragsholderne var assisterende direktør i UDI Manuela Ramin Osmundsen, psykiater Inge Vinje, spesialkonsulent i Bærum Kommune Kirsten Koht og Yngve Hammerlin fra Kriminalomsorgens utdanningssenter. President i Norges Røde Kors Thorvald Stoltenberg åpnet konferansen. Rusfrie nettverk i flere landsdeler I 24 ble det startet tre nye rusfrie nettverk; i Oppland, Telemark og Tromsø. Rusfrie nettverk er i tillegg etablert i Bergen, Buskerud, Vestfold og Oslo. Flere enn 14 mennesker får i dag hjelp til en ny hverdag og et nytt nettverk gjennom prosjektet. Rundt 18 Røde Kors-frivillige gjør en innsats for rusfrie nettverk. 9

6 Årsrapport 24 Norge/Barn De minste først Barn og unge trenger gode, trygge møteplasser. For enkelte er omsorgssvikt, vold, mobbing og rusmiddelbruk en del av virkeligheten. De minste fortjener mest, og Røde Kors skal være tilstede for dem som trenger det. Norges Røde Kors skal bidra til gode oppvekstvilkår gjennom å tilby bistand og aktiviteter for og med barn og ungdom. Ferie for alle «Ferie for alle» er et tilbud for familier med svak økonomi og barn i grunnskolealder. Målet er å gi gode opplevelser for barn som ellers ikke ville fått muligheten til å dra på ferie. Feriene holdes på Røde Kors sentre rundt om i Norge (Eidene, Haraldvigen, Haraldvangen, Haraldvollen, Merket, Hauglandsenteret) og blir i stor grad drevet av frivillige. I 24 arrangerte Røde Kors Ferie for alle 14 opphold i skolens ferieperioder. Deltakerne kommer fra hele landet, og evalueringer viser at tilbudet dekker et viktig behov for familiene som deltar. En forelder som var på Eidene med sine barn uttrykte det slik: «Det betyr veldig mye for oss å kunne være her. Vi har ikke penger til å reise på ferie». Noen å snakke med om alt I fjor besvarte Røde Kors-telefonen for barn og unge ca 15 henvendelser, og av disse utviklet seg til å bli lengre samtaler. Tallene for fjoråret viser at barn som ringer inn tar opp stadig mer alvorlige temaer. Selvmord, homofili og prostitusjon var noen av temaene som økte mye, men det er fortsatt de daglige utfordringene rundt kropp, seksualitet, vennskap, familie og fritid som preger flest samtaler. Tilbudet om kontakt gjennom internett og sms ble også utviklet videre i 24, og Røde Kors-telefonen satser på å øke innsatsen rundt dette tilbudet enda mer i året som kommer. Barnas Røde Kors (BARK) Røde Kors barnegrupper skal blant annet gi et spennende tilbud til barn som ikke har anledning eller vil være med i organiserte aktiviteter som ofte er kostbare. BARK er en gruppe der alle barn skal ha mulighet til å være med, og det å delta er enten gratis eller innebærer minimale kostnader. Barna er selv med på å bestemme innholdet i aktivitetene med støtte og hjelp fra engasjerte ledere. Gjennom ulike aktiviteter blir barna kjent med blant annet førstehjelp, konflikthåndtering og internasjonalt Røde Kors-arbeid. I 24 hadde vi 25 aktive barnegrupper rundt om i landet. Røde Kors Ressurssentre Leksehjelp, internett-cafe, matteklubb, jentekveld, mødrekafé og musikkverksted: Et bredt spekter av aktiviteter samler ung- dom med ulik bakgrunn til ressurssentrene Røde Kors driver i Oslo. I tillegg til sentrene på Majorstuen, Mortensrud og Grorud, gjorde man i 24 Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS) om til ressurssenter som dermed ble fjerde skudd på stammen. Både tilveksten av et nytt senter og stadig større besøkstall på de andre sentrene førte til mer enn registrerte besøk i løpet av 24, som er en tredobling fra året før. Ressurssentrene skal fungere som åpne og inkluderende tilbud til alle, og et av hovedmålene er å skape bedre oppvekstvilkår. Dette krever betydelig samhandling, og i løpet av år 24 har Oslo Røde Kors blant annet styrket sitt samarbeid med politiet i Oslo. Besøk på Røde Kors-sentrene 1 Eidene Primærgjester: Andre: Merket Primærgjester: Andre: Haraldvangen Primærgjester: Andre: 5 92 Haraldvigen Leirskole/Primærgjester: 9 57 Andre: Primærgjester: Andre: Fysisk funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede, sosialt vanskeligstilte Kursopphold for interesseorganisasjoner, Røde Kors samt andre lag og organisasjoner

7 Årsrapport 24 Norge/Trygghet og toleranse Inkludering og respekt Mennesker med ulik bakgrunn kan lære mye av hverandre. Gjennom blant annet Stopp Volden og Flyktningeguiden jobber Norges Røde Kors for å bidra til et varmere samfunn. Norges Røde Kors skal fremme toleranse og respekt mellom mennesker med ulik etnisk og religiøs bakgrunn og bidra til å skape et samfunn bygget på mangfold og likeverd. Norges Røde Kors skal skape trygge lokalsamfunn, bidra til dialog og forebygge vold og konflikter. Stopp Volden Stopp Volden er et program under Norges Røde Kors som jobber med holdningsskapende arbeid mot vold og rasisme. Stopp Volden er i dag representert med lokale aktiviteter i alle landets fylker, og fem av landets fylker har egne Stopp Volden-utvalg. I tillegg til de faste tiltakene under Stopp Volden-programmet, stiller Stopp Volden opp med tiltak i situasjoner der kommuner, organisasjoner og andre henvender seg til Stopp Volden og Røde Kors for å få hjelp til å løse lokale problemer rundt vold, rus og rasisme. En viktig del av Stopp Volden-programmet er nattevandring som foregår i flere enn 12 byer og tettsteder rundt om i landet. Målet er å skape et tryggere miljø ute om natten ved hjelp av trygge voksnes tilstedeværelse. De rundt 5 frivillige nattevandrerne gjennomgår et to-timers nattevandrerkurs der de blant annet lærer om lokalt voldsforebyggende arbeid. Flere steder samarbeider nattevandrerne også med frivillighetssentralene, skolene, politiet, utekontakten og lignende instanser. Fotball mot vold Stopp Volden Cup er en litt annerledes fotballturnering. Målet med Stopp Volden-turneringen er å bygge holdninger mot vold og rasisme på ungdoms egen arena og deres egne premisser. Turneringene gjennomføres i samarbeid med lokale fotballklubber som deltar aktivt i den holdningsskapende delen av arrangementet. I 24 ble Stopp Volden Cup arrangert i Oslo, Stavanger, Bergen og Bodø. Bodø/Glimt, Norges Sandfotball Forbund og Oslo KFUM var samarbeidspartnere. Totalt 4 deltakere fordelt på 38 lag var med på Stopp Volden Cup i 24, og man satser på å utvide antall turneringer i 25. Dialog- og konflikthåndtering Forebygging er det viktigste virkemiddelet for å bekjempe vold. Vi vet også at voldsutøvere ofte har dårlige kommunikasjonsferdigheter. Norges Røde Kors har derfor laget et eget undervisningsopplegg i konflikthåndtering, og bygd opp et landsdekkende nettverk av frivillige kursholdere som har gjennomgått opplæring i regi av Stopp Volden. Kursholderne har bakgrunn fra konfliktråd, skolen, ungdomsarbeid og frivillig virksomhet. Kursholderne underviser i hvordan foreldre kan snu destruktive konflikter og aggresjon til konstruktiv dialog. Når ungdom lærer å sette ord på konfliktene hjemme, blir de flinkere til å løse konflikter uten vold også på andre arenaer. I tillegg lærer foreldrene som deltar på kursene nyttige teknikker for å bedre egne kommunikasjonsevner. Mange vil bli flyktningeguide Bli flyktningeguide! var oppfordringen på årets Momarked-show. Etter sending hadde mer enn 1 fulgt oppfordringen. Ny kultur, nytt språk, nye krav og utfordringer. Dette er hverdagen for flyktninger som kommer til ditt og mitt hjemsted. Som flyktningeguide er du med på å gjøre denne hverdagen lettere. Røde Kors Flyktningeguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner nærmiljøet. Slik får flyktningen en veileder og et nettverk og lærer om norske forhold. Røde Kors Flyktningeguide finnes nå i mer enn 9 kommuner og er flere steder et tilbud i introduksjonsprogrammet for flyktninger

8 årsrapport Årsrapport 23 Norge/Trygghet 24 Norge/Ung og toleranse Ungdom som vil forandre verden Røde Kors Ungdom skal bevise at vi som er unge kan skape en bedre fremtid for alle. Sammen kan vi se samfunnet med nye øyne og hjelpe ungdom som faller utenfor. Røde Kors Ungdom Rekruttering av unge mennesker til konkrete og behovsrettede aktiviteter skal prioriteres. Ungdom skal ha reell innflytelse i organisasjonen og gis plass i styrer, råd og komiteer. Ungdom skal kvalifiseres til å være talspersoner i nasjonale og internasjonale spørsmål. Røde Kors Ungdom er åpen for alle engasjerte ungdommer mellom 13 og 3 år. Røde Kors Ungdom har seks hovedaktiviteter: På flukt Aktivt valg Treningsleir mot vold og rasisme Internasjonal humanitær rett for ungdom Aktiviteter på mottak Internasjonale aktiviteter På flukt Rollespillet På flukt er Røde Kors Ungdoms største aktivitet. Spillet gir deltakerne en forenklet, men realistisk opplevelse av hva flyktninger må igjennom før de søker asyl i Norge. På flukt har vokst enormt også i 24. I løpet av året har vi gjennomført 18 rollespill og 2 minirollespill. Det ble satt opp instruktørkurs i alle regioner og vi fikk til sammen 152 nye instruktører. Til sammenligning hadde vi 8 rollespill og 5 instruktører i 23. Aktivt valg I 24 var smittetallene rekordhøye for hiv/aids, klamydia og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Nordmenn er verdensmestere i ubeskyttet sex. Derfor har Røde Kors Ungdom aktiviteten Aktivt valg. Våre frivillige reiser rundt til skoler, fritidsklubber og andre steder der ungdom møtes. Utfordringen er å snakke med ungdom, slik at de selv tar aktive valg i forhold til egen seksuell helse. Vi har 5 Aktivt valg-instruktører fordelt på 8 fylker. Internasjonal Humanitær Rett (IHR) for ungdom På Sentral ungdomskonferanse i 24 ble det vedtatt å utvikle en IHR-aktivitet for ungdom. Dette arbeidet ble påbegynt i 24. IHR for ungdom er interaktiv og bygger på ung-til-ung-metoden. Aktiviteten inneholder fakta, rollespill, film, konkurranser, gruppearbeid osv. Treningsleir mot vold og rasisme Røde Kors Ungdom jobber for å bekjempe fremmedfrykt og fremme toleranse. Derfor arrangerer vi Treningsleir mot vold og rasisme for ungdommer over hele landet. Nå har vi til sammen 9 instruktører fordelt på 16 fylker. Frifond støtter Røde Kors Ungdom I 24 ble kr 1 795,- tildelt barneog ungdomsarbeidet i Røde Kors via støtteordningen Frifond. Frifond er en støtteordning som gis fra staten via LNU. Frifond støtter lokale utadrettede humanitære aktiviteter. I 24 fikk 153 Røde Kors barne- og ungdomsaktiviteter støtte. Det er nesten dobbelt så mange som i 23, da 84 aktiviteter fikk tildelt støtte. Dette skyldes at det i 24 har vært en massiv økning både i antall lokalforeninger som søker støtte og antallet barne- og ungdomsaktiviteter de søker støtte til

9 Årsrapport 24 Utland/Nødhjelp Hjelper der behovene er størst I utlandsarbeidet søker Norges Røde Kors å bistå utsatte grupper og hjelpe der behovene er størst både etter katastrofer og gjennom støtte til søsterforeninger. Norges Røde Kors skal tilby nødhjelp og helsetjenester av høy faglig operativ standard i akutte krigs- og katastrofesituasjoner. Norges Røde Kors skal delta aktivt i det internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånesamarbeidet og bistå våre søsterorganisasjoner. Norges Røde Kors skal støtte tiltak for mennesker som lever med hiv/aids. Norges Røde Kors skal bidra til redusert sykdom og barnedødelighet og bedret livskvalitet. Norges Røde Kors skal styrke sitt nasjonale og internasjonale arbeid for internt fordrevne, flyktninger og asylsøkere. Globalt nettverk Norges Røde Kors er en del av Røde Korsog Røde Halvmånebevegelsen. Med mer enn 18 nasjonalforeninger verden over utgjør disse verdifulle byggesteiner i det sivile samfunn og danner et globalt humanitært nettverk. Nødhjelp I 24 deltok Norges Røde Kors i fire store nødhjelpsoperasjoner i Bam i Iran, Haiti, Darfur i Sudan og i Asia. Norges Røde Kors hovedinnsats i alle disse operasjonene var innenfor helse og katastrofeberedskap. Det er avgjørende at den akutte nødhjelpen sees i sammenheng med det langsiktige gjenoppbyggingsarbeidet og bygger så langt det er mulig på ressurser og kunnskap i de samfunnene som er rammet. Bam Etter jordskjelvet i Bam i Iran annen juledag 23 sendte Norges Røde Kors et komplett feltsykehus og helsepersonell til den jordskjelvrammede byen. Sykehuset ble overlevert i april til Iran Røde Halvmåne som nå driver det. I løpet av 24 fikk nærmere 2 mennesker behandling her. Haiti Befolkningen i Haiti er hardt prøvet som følge av ekstrem fattigdom, konflikt og fordi landet er meget utsatt for naturkatastrofer. På grunn av den spente situasjonen i landet i året som gikk og flom i september sendte Norges Røde Kors medisinsk utstyr og feltsykehus for å bistå en sårbar befolkning. To sykehusmoduler ble sendt i februar og ett feltsykehus ble sendt i september til den flomrammede byen Gonaïves nord-vest i landet. Feltsykehuset inneholder 1 sengeplasser, to operasjonsstuer, laboratorium, røntgen, kvinne/barn-klinikk og en poliklinikk og gir generell medisinsk behandling. Norges Røde Kors har i 24 også bidratt til rehabilitering av det opprinnelige sykehuset i Gonaïves og gjort det klart til overlevering til haitiske helsemyndigheter. Darfur Sivilbefolkningen i Darfur-regionen i Sudan har siden konflikten startet i begynnelsen av 23 vært utsatt for grove overgrep. Som følge av konflikten er over en million mennesker på flukt hvorav 2 har tatt seg over grensen til nabolandet Tsjad. Konflikten utviklet seg i 24 til en av verdens verste humanitære katastrofer. I september gikk Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors sammen om en innsamlingsaksjon for flyktningene i Darfur og samlet inn over 16 millioner kroner. Norges Røde Kors støtter Den Internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sitt arbeid i Darfur og sendte i august utstyr til to komplette sykehus samt helsepersonell. I tilegg ble det sendt 28 terrenglastebiler til distribusjon av mat, vann og medisiner. Norges Røde Kors har også sendt 29 terrenglastebiler til Tsjad for å bistå flyktninger med å komme seg til flyktningleire og til distribusjon av mat, vann og medisiner. Operasjonen med terrenglastebilene innebærer også oppbygging av logistikknettverk. Røde Kors styrker det humanitære hjelpearbeidet ytterligere i 25. Jordskjelv og flodbølger i Asia Annen juledag 24 førte et kraftig jordskjelv like utenfor kysten av nordvest- Sumatra i Indonesia til enorme tsunamier, eller flodbølger. Skjelvet målte 9, på Richters skala. Tolv land rundt det Indiske hav fra Somalia i vest til Indonesia i øst ble rammet. Mer enn 175 mennesker mistet livet i det som er en av de største naturkatastrofene som er blitt registrert noensinne

10 Årsrapport 24 Utland/utvikling Norges Røde Kors internasjonale arbeid , totale utgifter Figuren viser antall millioner kroner per år Norges Røde Kors har brukt på internasjonalt arbeid. Aceh-provinsen i Indonesia ble hardest rammet. Der førte jordskjelvet til store ødeleggelser før flodbølgene kom like etter. Lokale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger var umiddelbart til stede i alle de 12 rammede landene. Norges Røde Kors sendte en helseklinikk med helsepersonell til Sri Lanka og et feltsykehus med helsepersonell til Indonesia. I tillegg sendte Norges Røde Kors et titalls terrenglastebiler og vannrenseutstyr til Indonesia. I Norge holdt Røde Kors sine aktivitetshus åpne for mennesker som hadde behov for noen å snakke med og et sted å være. En enorm giverglede i hele befolkningen førte til at det ble samlet inn mer penger enn noensinne til en katastrofe av et omfang vi tidligere ikke har sett. Afrika De enorme humanitære behovene i Afrika skyldes mange forhold. Naturkatastrofer, konflikter, hiv/aids, befolkningsvekst,urbanisering, mangel på inntektsgrunnlag, svake styresett og korrupsjon begrenser og hindrer mulighetene for en bedre og trygg fremtid for mange afrikanere. Disse forholdene fører igjen til fattigdom, utilstrekkelig matvaresikkerhet, flyktningstrømmer, at barn mister sine foreldre samt begrenset tilgang til rent vann og helsetjenester. Norges Røde Kors har i mange år støttet flere av våre afrikanske søsterforeninger i å møte disse utfordringene gjennom et langsiktig utviklingssamarbeid. I 24 støttet Norges Røde Kors sine søsterforeninger i Mosambik, Sør-Afrika, Lesotho, Somalia, Sudan, Kenya, Uganda, Eritrea, Angola, Rwanda og Nigeria. I tillegg til å styrke deres evne til å møte de omfattende humanitære behovene de står overfor, er bedring av vann- og sanitærforhold også et viktig samarbeidsområde i flere av disse landene. Utvikling og opprettholdelse av katastrofeberedskap har også vært viktig. Her kan Rwanda Røde Kors nevnes spesielt. I 24 ble det også startet opp et eget Barnelandprosjekt i Lesotho. Prosjektet har som mål å hjelpe barn som har mistet sine foreldre som følge av hiv/aids. Norges Røde Kors har vært en pådriver i et integrert vaksine- og malariainitiativ i Afrika som i 24 ble gjennomført i Togo i desember. Flere land følger i 25. Programmet innebærer vaksinering av barn under 5 år kombinert med utdeling av myggnett som malariaforebyggende tiltak. Røde Kors-nettverket spiller en viktig rolle for å mobilisere lokalsamfunn i dette arbeidet, og vil gjennom et oppfølgingsprogram i hovedsak støttet av Norges Røde Kors, sikre at resultatene som ble oppnådd under kampanjen vedlikeholdes i årene fremover. Helse Røde Kors har en viktig rolle i å drive folkeopplysning innen helse. I det langsiktige arbeidet innen helse retter Norges Røde Kors innsatsen mot forebyggende helsearbeid og helseopplysning. Viktige innsatsområder her er hiv/aids, tuberkulose, malaria, tiltak innenfor vann og sanitær, rekruttering av bloddonorer, mor/barnprogrammer samt vaksinasjon. Arbeid med funksjonshemmede er særlig rettet mot rehabilitering av mineofre. Hiv/aids Norges Røde Kors arbeid innen hiv/aids fokuserer på opplysnings- og holdningsskapende arbeid for ungdom og særlig utsatte grupper, hjemmebasert pleie og omsorg samt bekjempelse av diskriminering av mennesker som er berørt av hiv/aids. Norges Røde Kors arbeider også for retten til behandling og et verdig liv for mennesker som lever med hiv/aids. Norges Røde Kors har bilateralt samarbeid med en rekke nasjonalforeninger og støtter hiv/aids-prosjekter i Kenya, Rwanda, Uganda, Sør-Afrika, Somalia, Mosambik, Russland, Jamaica og den Dominikanske Republikk. Norges Røde Kors støtter også Det Internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) sitt arbeid i kampen mot hiv/aids gjennom regionale programmer. I Norge er Pluss-Landsforeningen Mot Aids en viktig samarbeidspartner. Kina og Nord-Korea Norges Røde Kors samarbeid med Kina Røde Kors ble ytterligere styrket i 24. For drøyt fire år siden ble det startet et bilateralt utviklingsprosjekt i Ganzi i Sichuanprovinsen, et tibetansk område i Kina. Det er særlig helseopplysningsarbeid gjennom opplæring av frivillige på landsbynivå i tillegg til organisasjonsutvikling det legges vekt på. Nasjonalforeningen har i alle år vært nært knyttet til kinesiske helsemyndigheter. Norges Røde Kors har bistått Kinesisk Røde Kors med å gjøre foreningen mer uavhengig. Arbeidet i Shaanxi-provinsen ble videre fulgt opp i 24. Norges Røde Kors ønsker å støtte oppbyggingen av Kina Røde Kors i områder med minoritetsgrupper og fattigdom og får støtte av NORAD til dette arbeidet. Norges Røde Kors støtter vår søsterforening i Nord-Korea. Samarbeidet startet i 1996 og vektlegger langsiktige helseprogrammer, styrking av katastrofeberedskap og katastrofehjelp. Nord-Korea er svært utsatt for jorderosjon etter omfattende hogst. Derfor er også treplanting blitt en integrert del i beredskapsstrategien. Målet er å redusere sårbarheten til mennesker som er bosatt i katastrofeutsatte områder gjennom utplanting av plantespirer. Latin-Amerika Norges Røde Kors innsats i Karibien, Sentral-Amerika og Latin-Amerika har økt de senere årene. Colombia, Haiti, Guatemala og Jamaica er viktige samarbeidsland. Også her vektlegges innsatsen på styrking av katastrofeberedskap, forebyggende og akutt helseinnsats, vann og sanitær, bekjempelse av hiv/aids og støtte til søsterforeningene. I Colombia støtter Norges Røde Kors ICRC sitt arbeid innen beskyttelse av sivile og internerte, humanitær assistanse og styrking og respekt for internasjonal humanitær rett (IHR). På grunn av den langvarige interne konflikten i Colombia er det viktig å fortsette den humanitære innsatsen her. Norges Røde Kors har også etablert langsiktig samarbeid med Colombia Røde Kors Ungdom der vi støtter opplæring av frivillige i konfliktforebygging og konfliktløsning, samt et program rettet mot gatebarn. I Haiti har Norges Røde Kors vært pådriver for å styrke Haiti Røde Kors sin kapasitet til å håndtere katastrofer. På Jamaica vektlegges særlig forebygging av hiv/aids blant ungdom og hjemmepleietilbud til mennesker som lever med hiv/aids. I tillegg har det vært viktig å styrke evnen til Jamaica Røde Kors lokalforeninger til å drive og utvikle disse programmene. Norges Røde Kors har i mange år støttet Guatemala Røde Kors gjennom IFRC. Også her er innsatsen rettet mot helse og styrking av nasjonalforeningen. Midt-Østen I samarbeidet med Palestinsk Røde Halvmåne og Israel Røde Davidstjerne er kompetanseutveksling for helsepersonell og ungdomsarbeid viktig. I tillegg bidrar Norges Røde Kors til å styrke Palestinsk Røde Halvmånes katastrofeberedskap og organisasjon. Norges Røde Kors støtter også arbeidet til ICRC i de okkuperte områdene. Nødhjelp bestående av blant annet madrasser, tepper, kokeutstyr, hygiene- og husholdningsartikler deles ut til familier som får sine hus revet. Norges Røde Kors støtter også Libanon Røde Kors innenfor helse og katastrofeberedskap. Norges Røde Kors har fortsatt et sterkt engasjement i Irak, og bidrar med nødhjelp innen vann og sanitær, støtte til langsiktig gjenoppbygging av Irak Røde Halvmåne samt arbeid med styrking av og respekt for IHR. I Sørøst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia prioriterer Norges Røde Kors humanitær innsats i postkonfliktområder der bistand til mennesker som er rammet av sosiale kriser er viktig. I Afghanistan styrket Norges Røde Kors i fjor innsatsen ytterligere i oppbyggingen av ambulansesenteret Kabul Ambulance Service. I tillegg har Wazir Akhbar Khan-sykehuset i Kabul blitt rehabilitert av ICRC med hjelp fra Norges Røde Kors i løpet av 24. Forebygging av menneskehandel og rehabilitering av mineofre er også prioriterte oppgaver for Norges Røde Kors. Midler Norges Røde Kors totale utgifter til nødhjelpsoperasjoner og langsiktig bistand i utlandet var i 24 på til sammen 498 millioner kroner. Støtte fra Utenriksdepartementet (UD) og NORAD utgjorde til sammen 384 millioner kroner, støtte fra ECHO utgjorde 5 millioner og 19 millioner kroner ble hentet fra egne midler. Av bidraget til internasjonalt arbeid ble 221 millioner kroner kanalisert gjennom ICRC, 173 millioner kroner gjennom IFRC, og 13 millioner kroner som bilateral bistand/andre aktiviteter

11 Årsrapport 24 Internasjonal Humanitær Rett Krigsforbrytelser og holdninger Avsløringene av mishandling i Abu Ghraib-fengselet i Irak dannet et alvorlig bakteppe for to spørreundersøkelser som Norges Røde Kors fikk gjennomført i 24. Flertallet i den norske befolkningen tar avstand fra forbudte handlinger i krig. Men betydelige minoriteter er villige til å akseptere militære handlinger som utydeliggjør skillelinjen mellom stridende og sivile, og som setter sivile og krigsfanger i fare. 2 Hva er lov i krig? Den ene undersøkelsen hadde befolkningen generelt som målgruppe, og den andre tok for seg kunnskapsnivået og holdningene blant norske soldater som hadde vært eller skulle tjenestegjøre i internasjonale operasjoner. Begge gruppene ble bedt om å ta stilling til handlinger som ofte finner sted i krig, men som er forbudt i henhold til Genèvekonvensjonene. Spørreundersøkelsen i befolkningen generelt viste for eksempel at 34 prosent, altså hver tredje nordmann, er villig til å akseptere angrep på fiendens soldater i befolkede landsbyer eller byer for å svekke fienden, selv om mange sivile sannsynligvis vil bli drept. Videre er det 24 prosent som er villige til å akseptere angrep på religiøse eller historiske monumenter, og 2 prosent som mener det er OK å kutte sivilbefolkningens tilgang til mat, medisin eller vann for å svekke fienden. Denne undersøkelsen gir en bekreftelse på at arbeidet vårt med å spre kunnskap om internasjonal humanitær rett og regler i krig i Norge fortsettes og intensiveres. Med krigen mot terror og økende norsk deltakelse i internasjonale sikkerhetsoperasjoner blir måten kriger føres på et sentralt tema. Soldatundersøkelsen, som ble gjennomført i henholdsvis Telemarksbataljonen og Kavalerieskadronen, avdekket svakheter i den opplæringen viktige grupper av norske soldater får før de skal ut i internasjonale operasjoner. For eksempel var det 61 prosent som ikke visste at man må tillate en krigsfange å sende beskjeder til slektningene sine, slik Genève-konvensjonene krever. Undersøkelsen fikk stor medieoppmerksomhet da den ble lansert i juli, og ble meget konstruktivt mottatt i Forsvaret og Forsvarsdepartementet. I samarbeid med Norges Røde Kors satte Forsvaret i gang en prosess for å sikre en bedre og mer enhetlig opplæring av soldater som skal sendes ut. Soldatundersøkelsen viste at de som har fått opplæring, og spesielt de som sier opplæringen har vært god/meget god, både har bedre kunnskap og en mer bevisst holdning omkring problemstillinger knyttet til regler i krig. Det var en solid bekreftelse på at opplæring er viktig og gir resultater. Misbruk av det røde korset Over halvparten av nordmenn,52 prosent, tror at legekontorer har rett til å bruke det røde korset, 27 prosent tror at apotek har rett til det, og 17 prosent at tannlegekontorer har rett til det. Men dette er feil. I 24 tok Norges Røde Kors kontakt med 4 bedrifter og foretak om tilfeller av misbruk av det røde korset. At så mange nordmenn tror at legekontorer, apotek og tannlegekontor kan bruke det røde korset er trolig et resultat av det misbruket de ser rundt seg. Misbruk av Røde Kors-symbolet eller etterligninger av det er straffbart i henhold til både internasjonal og norsk lovgivning. Også her i Norge har misbruket begynt å bre om seg, fordi mange ønsker å benytte dette kraftfulle symbolet i sin markedsføring. Men det er strenge regler for bruken av det røde korset, som er mye mer enn et symbol. Det er et emblem som først og fremst skal beskytte ofre for konflikt og de som kommer dem til unnsetning. Emblemets beskyttende verdi må bygges opp i fredstid, fordi det kan være for sent å bekjempe misbruk av emblemet etter at en konflikt er brutt ut. Landminekonvensjonen 5 år I desember 24 møttes 1 4 delegater, inkludert statsoverhoder, ministere, NGOer og den internasjonale Røde Kors-bevegelsen i Nairobi for å diskutere hva som er oppnådd i de fem årene siden landminekonvensjonen trådte i kraft og hvilke hovedutfordringer vi står overfor de neste fem årene. To av tre av verdens stater er nå part til konvensjonen. Produksjon, salg og bruk av antipersonellminer har sunket dramatisk og antallet nye mineofre er langt færre i dag enn for fem år siden. På møtet i Nairobi vedtok statspartene 7 konkrete forpliktelser som skal gjennomføres i den kommende femårsperioden og bidra til at man får ryddet flere minebelagte områder, destruert lagrede miner og sikre langsiktig assistanse til mineofre. Handlingsplanen understreker også den viktige rollen Røde Kors-bevegelsen har i humanitært minearbeid, spesielt i forhold til å redusere risikoen for at sivile rammes av miner og med hensyn til å gi mineofre assistanse. 21

12 Årsrapport 24 Inntekt Økonomisk uavhengighet Norges Røde Kors er en humanitær beredskapsorganisasjon. Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. For å kunne yte rask og effektiv hjelp der behovene er størst er økonomisk uavhengighet avgjørende. Gir over tid Arbeidet med å finne nye inntektskilder er viktig for å opprettholde økonomisk uavhengighet. Norges Røde Kors satsing på fastgiver-markedet fortsatte i 24 og i juni ble et nytt giverprogram for foreldreløse barn i det afrikanske landet Lesotho lansert. I det lille fjellandet i Sør-Afrika er nesten en hel foreldregenerasjon i ferd med å bli borte på grunn av hiv/aids. Besteforeldre og søsken hjelper hverandre så godt de kan, men når de små blir alene må vi gi dem en sjanse til skolegang, mat og helsetilbud. Røde Kors er nå i gang med å hjelpe disse barna slik at de kan få en trygg barndom og et håp om en fremtid. Nærmere 18 mennesker gir et fast beløp til Norges Røde Kors gjennom hele året for å støtte vårt internasjonale arbeid. Det ble i 24 totalt vervet nye faste givere. Norges Røde Kors er også svært takknemlige for at mange velger å tilgodese vårt arbeid i sitt testamente. I 24 mottok Norges Røde Kors over 8,8 millioner kroner i testamentariske gaver. Nye spill Spill har vært og er en viktig inntektskilde for Norges Røde Kors. Det norske spillmarkedet trenger sterke, seriøse og gode aktører, og aktørene trenger rammebetingelser som er rettferdige, langsiktige og forutsigbare. I arbeidet med å sikre alternative inntektskilder kjøpte Norges Røde Kors seg inn med 5 prosent i Norske Spill A/S. Det ble i regi av Norske Spill A/S også utviklet et nytt skrapelodd kalt Yezz som ble klargjort for lansering tidlig i 25. Partnere i næringslivet Norges Røde Kors har et godt og langsiktig samarbeid med sentrale aktører i norsk næringsliv. Våre hovedsamarbeidspartnere er Statoil, TINE, Storebrand, Det Norske Veritas og Steen & Strøm. Dette innebærer et langsiktig og forpliktende samarbeid på ulike områder. Vi samarbeider også med flere andre bedrifter om enkeltprosjekter og ved nødhjelpsoperasjoner. Røde Kors Automatene Røde Kors Automatene (RKA) har siden myndighetenes beslutning i 22 om at Norsk Tipping skal ha enerett for drift av gevinstautomater forberedt avviklingen av RKA fra 1. januar 25. På tampen av 24 ble konsesjonen for drift forlenget med et halvt år frem til 1. juli 25. RKA leverte i 24 et driftsresultat, etter avviklingskostnader, på 81 millioner kroner som følge av Stortingsvedtak på 153 millioner kroner. Til sammen fikk Norges Røde Kors overført 639 millioner kroner til sitt humanitære arbeid fra RKA. Over 7,5 millioner kroner kom inn på Norges Røde Kors julekampanje i 24. «En porsjon håp» gikk til vanskeligstilte barn i Nordvest-Russland. Samarbeidspartnere Innsamlingsaksjoner i 24 Statoil førstehjelpsopplæring, støtte til nødhjelpsaksjoner og kampanjebistand Storebrand utenlandsarbeid Tine støtte til Hjelpekorpset og frivillige Det Norske Veritas vann og risikostyring Steen & Strøm Barnelandet Rwanda m.m. Øvrige samarbeidspartnere: Dale of Norway, Kaffebrenneriet, Allkopi, Maxbo, Britannia Airways, Omegavita, IKEA, Volvo Maskin, Norsk Resirk og New Page. Iran 5 7 Darfur 17 Asia 4 (2/3 av dette kom inn på nyåret 25) Norges Røde Kors har i gjennomsnitt administrasjonsutgifter på 5 1 prosent på innsamlingsaksjoner. 22 Humanitær kreditt Alle medlemmer i Norges Røde Kors har fått tilbud om et humanitært kredittkort, det vil si et Master Card der 1 prosent av forbrukssummen gis i gave til Norges Røde Kors fra DnB NOR-kort. Så langt har tatt i bruk det nye kortet. 23

13 Årsrapport 24 Årsberetning Landsstyrets årsberetning 24 Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Tilstedeværelse i store og små samfunn gjennom bevegelsens omfattende nettverk av frivillige er en forutsetning for å få til dette. De som gjør en innsats for Røde Kors bidrar til å synliggjøre og bistå mennesker som trenger humanitær hjelp og fungerer som lytteposter i verden og i Norge. Derfor er det en prioritert oppgave for Norges Røde Kors å være tilstede der behovene finnes. Mennesker som har behov for en å snakke med eller som trenger akutt nødhjelp i en humanitær katastrofe er ikke nødvendigvis de som roper høyest. Arbeidet med å gjennomføre behovsanalyser rundt om i landet er godt i gang. Målet er å kartlegge hvilke omsorgsbehov og innsatsområder som i dag står udekket, og vurdere om Røde Kors kan gjøre en innsats enten alene eller i samarbeid med kommunen eller andre organisasjoner. Å leve i et flerkulturelt samfunn byr på utfordringer og muligheter. Opinionsmålinger viser en økende utrygghet og skepsis i befolkningen i forhold til ikke-vestlige innvandrere. I den politiske debatten er det ofte problemene ved det flerkulturelle samfunn det blir lagt vekt på. Røde Kors i Norge arbeider på flere arenaer for å utvide og styrke den nasjonale samtalen mellom mennesker med ulik bakgrunn og kultur for å bidra til at mulighetsperspektivet kan bli dominerende ikke bare i den offentlige debatten, men også for hvert enkelt menneske. Å skape et varmere samfunn gjennom slikt arbeid er et viktig innsatsområde for Norges Røde Kors. Verdier Landsstyret har vedtatt at Røde Korsdagen skal brukes til profilering av våre verdier og sette fokus på viktige saker som krigens folkerett og Røde Kors spesielle mandat. 8. mai-kampanjen i 24 satte krigens regler på dagsorden under navnet «Det finnes regler i krig». Det ble i året som gikk også nedsatt et eget verdiprosjekt «Holdning og Handling» som har som mål å høyne kunnskapen om egen historie og prinsipper, samt sette fokus på sammenhengen mellom holdning og handling i alle deler av organisasjonen. Norges Røde Kors er en pådriver i arbeidet for å styrke internasjonal humanitær rett (IHR) og gjennomførte i 24 to undersøkelser i Norge om kunnskap om og holdninger til regler i krig; en blant befolkningen generelt og en blant soldater. Undersøkelsene bekrefter at kunnskap påvirker holdninger, og at god opplæring gir resultater. President og generalsekretær har i 24 bedrevet betydelig foredragsvirksomhet i inn- og utland i forhold til IHR. Et sentralt tema har vært IHR som et bolverk mellom sivilisasjon og barbari i en tid preget av konflikter der det i økende grad ikke skilles mellom stridende og sivile. Videre har betydningen av det humanitære handlingsrom og faren for en politisering og militarisering av humanitær innsats blitt understreket. Budskapet har vært at Genève-konvensjonene og det humanitære handlingsrom må oppfattes som et globalt fellesgode som møysommelig er vokst frem over tid. Røde Kors har et særlig ansvar for å beskytte dette fellesgodet. I året som har gått har Norges Røde Kors styrket kontakten med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) på alle IHRrelaterte områder både hva gjelder diskusjonen rundt uavhengig, nøytral og upartisk humanitær innsats, undervisning, informasjon og kontakt med myndighetene. Torstein Dales Minnepris skal være en belønning for betydelig innsats i humanitært arbeid nasjonalt eller internasjonalt i samsvar med Røde Kors grunnideer. Prisen ble i 24 tildelt Gjestad Bo- og aktivitetssenter på Jessheim og produksjonsselskapet Indie Film for den NRKsendte serien «Institusjonen». I begrunnelsen het det at dokumentaren formidlet en medmenneskelighet, omsorg og varme helt i tråd med det Røde Kors står for. Innsatsen i Norge Norges Røde Kors skal bygge sterke lokale nettverk av aktive frivillige som bruker mest tid på direkte humanitære aktiviteter og mindre tid på administrativt arbeid. Selv om medlemstall i frivillige organisasjoner er på vei ned, er ikke dette ensbetydende med at viljen til å yte en frivillig innsats er minkende. Frivilligheten er i endring og Røde Kors erfarer daglig at det er stort engasjement i befolkningen til å gjøre noe for andre. Her står Norges Røde Kors som en frivillig organisasjon overfor en viktig oppgave: Å legge til rette for at folk kan gi av sin tid på en måte som passer deres hverdag. Økonomisk og praktisk støtte til opprettelse av stillinger med ansatte tilretteleggere i distriktene har vist seg å være et riktig grep for å koble det frivillige engasjement med konkret humanitær innsats. Det totale antall årsverk ansatte tilretteleggere med støtte fra Norges Røde Kors utgjør nå 66 årsverk. Dette er en økning med 12 årsverk i 24. Barne- og ungdomsarbeidet er en viktig del av Norges Røde Kors satsning. Røde Kors Ungdom opplever stadig økende engasjement, og det er særlig hiv/aidsprogrammet «Aktivt valg» og «Treningsleir mot vold og rasisme» som har hatt en stor økning i året som gikk. I 24 ble Barnas Røde Kors (BARK) lansert. BARK skal være et tilbud for alle barn uansett bakgrunn. Det legges vekt på å lære barna førstehjelp, friluftsliv og internasjonal forståelse. Det er allerede registrert 35 barnegrupper i Norge fra Honningsvåg i nord til Tjøme i sør. Røde Kors er også til stede for barna gjennom Røde Kors kontakttelefon for barn og ungdom og «Ferie for alle» som er et tilbud for barnefamilier i en vanskelig økonomisk situasjon. Norges Røde Kors arbeider på mange arenaer for å skape et varmere og mer medmenneskelig samfunn. Nettverksarbeid er ett av de nyeste innsatsområdene. Stadig flere steder i landet opprettes Røde Korsaktiviteter for å gi tidligere rusbrukere, mennesker med psykiske lidelser og tidligere innsatte en innfallsport til en ny hverdag og et nytt sosialt nettverk. For å bidra til et mer inkluderende samfunn legger Norges Røde Kors også vekt på å hjelpe flyktninger. Flyktningeguiden er frivillige som hjelper flyktninger som har fått opphold i Norge til å bli kjent med sitt nærmiljø. På denne måten får de en veileder og et sosialt nettverk og lærer om norske forhold. Besøkstjenesten organiserer besøk til mennesker som trenger støtte og oppmuntring i hverdagen. En positiv tendens er at stadig flere yngre melder seg som besøksvenn og at besøkstjenesten når nye grupper. I 24 var om lag 6 personer over hele landet med i Røde Kors Besøkstjeneste, hvorav 45 er med i visitortjenesten. Røde Kors Visitorer skal være til støtte for innsatte i fengsel som trenger noen å snakke med. Ensomheten bak murene er utpreget og visitorbesøket kan være et kjærkomment tilskudd til en monoton fengselshverdag. Kjernen i visitormandatet er den fortrolige samtalen, og visitorene skal møte den innsatte med respekt. Flere enn 2 mennesker var i 24 involvert i ulike Stopp Volden-aktiviteter, slik som Stopp Volden Cup og Nattevandring. I august 24 undertegnet Norges Røde Kors og Fellesrådet for Bymisjoner i Norge en intensjonsavtale. Målet med avtalen er at mennesker som av ulike årsaker føler seg marginalisert, utstøtt eller ensomme skal få økt menneskelig kontakt og hjelp til å bli inkludert i nye sosiale nettverk. Norges Røde Kors Hjelpekorps er med sine vel 13 5 frivillige og medlemmer fordelt på 32 hjelpekorps den største frivillige redningsorganisasjonen i Norge. Hjelpekorpset ønsker å bidra til en sikrere ferdsel og god beredskap over hele landet der folk ferdes. Hjelpekorpsene hadde mer enn 4 redningsoperasjoner i året som gikk. Som en del av den nasjonale beredskapen driver Norges Røde Kors også rekruttering av blodgivere, ambulansetjeneste og førstehjelpsopplæring i tillegg til organisasjonens generelle evne til å disponere de frivillige som ressurs også ved ekstraordinære hendelser. Norges Røde Kors besitter vesentlig kompetanse innenfor helse og beredskap og har i 24 arbeidet aktivt overfor samtlige helseforetak i Norge for å synliggjøre og tilby vår kompetanse innenfor blant annet rus, ambulansetjeneste, blodgiverrekruttering og førstehjelp. Røde Kors-sentrene Røde Kors-sentrene Eidene på Tjøme, Haraldvangen i Hurdal, Merket i Valdres og Haraldvigen i Kristiansand gir gode aktivitetstilbud til mennesker med særlige hjelpe- og omsorgsbehov. Viktige målgrupper er sosialt vanskeligstilte barn, psykisk utviklings-hemmede, fysisk funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser og hjelpetrengende eldre. I perioder av året tilbyr Haraldvigen og Haraldvangen leirskoleopphold for grunnskolen. Eidene, Merket og Haraldvangen driver også kurs- og møtevirksomhet for Røde Kors og andre. Totalt antall gjestedøgn på de fire sentrene i 24 var Av disse var gjestedøgn for mennesker med hjelpe- og omsorgsbehov, og gjestedøgn var leirskole, kursopphold for organisasjoner (inkludert Røde Kors) og øvrige kurs/konferanseopphold. Driften av Røde Korssentrene ble i 24 organisert i et aksjeselskap 1 prosent eiet av Norges Røde Kors. Flere og bedre støttespillere Å sikre rekruttering til Røde Kors arbeid er en prioritert oppgave for å gi organisasjonen styrke og bredde. Derfor jobber Norges Røde Kors for en helhetlig og profesjonell satsning på profilering og rekruttering av frivillige og medlemmer. I 24 ble det vervet 8991 nye medlemmer mens falt fra. Ved slutten av året var det medlemmer i Norges Røde Kors. For å sikre inntekter til langsiktige prosjekter er rekruttering av faste givere en prioritert oppgave. I juni ble et nytt giverprogram for foreldreløse barn i det afrikanske landet Lesotho lansert. Det ble i 24 totalt vervet 5498 nye faste givere. Årets Momarked-show var viet rekruttering til og profilering av en av Røde Kors innsatsområder i forhold til det flerkulturelle samfunn, Flyktningeguiden. Etter programmet var det tusen frivillige som meldte seg til å være Røde Kors Flyktningeguider. Næringslivet er en viktig arena for vårt arbeid med å formidle humanitære verdier, rekruttere frivillige, skaffe økonomiske midler og å utveksle kunnskap og erfaringer. Norges Røde Kors samarbeider med en rekke norske bedrifter og blant disse er våre hovedsamarbeidspartnere Det Norske Veritas, Statoil, Storebrand og Tine. Undersøkelser utført av MMI og Norsk Samfunnsbarometer i 24 viser at Norges Røde Kors nyter stor respekt blant befolkningen. Dette er en viktig tillitserklæring og gir inspirasjon til å strebe etter å hjelpe enda flere på en enda bedre måte. Innsatsen ute I utenlandsarbeidet konsentrerer Norges Røde Kors den humanitære innsatsen innenfor akutt katastrofehjelp og katastrofeberedskap, helse og omsorg og styrking 24 25

14 Årsrapport 24 Årsberetning 26 av våre søsterforeninger slik at de selv kan svare på lokale humanitære behov. I 24 var Norges Røde Kors med i fire store nødhjelpsoperasjoner. Etter jordskjelvet i Bam i Iran annen juledag 23 sendte Norges Røde Kors et komplett feltsykehus og helsepersonell. Sykehuset ble overlevert i april til Iran Røde Halvmåne som nå driver det. Som følge av den spente situasjonen i Haiti i året som gikk og flom i september sendte Norges Røde Kors tre feltsykehus for å bistå hardt prøvede haitiere. Norges Røde Kors har i 24 også bidratt til rehabilitering av sykehuset i den flomrammede byen Gonaïves. Den humanitære situasjonen i Darfur i Sudan utviklet seg i 24 til en av verdens verste humanitære katastrofer. Norges Røde Kors støtter ICRC sitt arbeid i regionen med utstyr til to feltsykehus, helsepersonell og terrenglastebiler for transport av mat, vann og medisiner. Norges Røde Kors bistår også flyktningene som har tatt seg over grensen til nabolandet Tsjad. Annen juledag 24 førte et kraftig jordskjelv like utenfor kysten av Nord-vest Sumatra i Indonesia til enorme flodbølger. Tolv land rundt det Indiske hav fra Somalia i øst til Sumatra i vest ble rammet. Mer enn 27 mennesker mistet livet i det som var en av de største naturkatastrofene som er blitt registrert noensinne. Norges Røde Kors sendte en helseklinikk og helsepersonell til Sri Lanka og et feltsykehus med helsepersonell til Indonesia, som ble hardest rammet. I tillegg sendte Norges Røde Kors et titalls terrenglastebiler og vannrenseutstyr til Indonesia. Det er avgjørende at den akutte nødhjelpen i alle disse operasjonene sees i sammenheng med det langsiktige gjenoppbyggingsarbeidet og bygger så langt det er mulig på ressurser og kunnskap i de samfunnene som er rammet. I det langsiktige arbeidet innen helse retter Norges Røde Kors innsatsen mot forebyggende helsearbeid og helseopplysning. Røde Kors-frivillige spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Prioriterte innsatsområder er hiv/aids, tuberkulose, malaria, tiltak innenfor vann og sanitær, rekruttering av bloddonorer, mor/barn-programmer samt vaksinasjon. Norges Røde Kors har vært en pådriver i et vaksine- og malariainitiativ som i 24 ble gjennomført i Togo. Dette innebærer vaksinering og malariabekjempelse for barn under fem år. Humanitær innsats på det afrikanske kontinentet er en prioritert oppgave for Norges Røde Kors. Vi har i mange år støttet en rekke av våre afrikanske søsterforeninger for å styrke deres evne til å møte de omfattende humanitære behovene de står overfor. I året som gikk støttet Norges Røde Kors sine søsterforeninger i Mosambik, Sør Afrika, Lesotho, Somalia, Sudan, Kenya, Uganda, Eritrea, Rwanda og Nigeria. I Midt-Østen arbeider Norges Røde Kors med å styrke Palestinsk Røde Halvmåne og Libanon Røde Kors innenfor helse, katastrofeberedskap og ungdomsarbeid. Norges Røde Kors har fortsatt et sterkt engasjement i Irak, og bidrar med nødhjelp innen vann og sanitær, støtte til langsiktig gjenoppbygging av Irak Røde Halvmåne samt arbeid med styrking av og respekt for IHR. Norges Røde Kors innsats i Karibia, Mellom-Amerika og Latin-Amerika har økt de senere årene. Colombia, Haiti, Guatemala og Jamaica er viktige samarbeidsland. Også her vektlegges innsatsen på styrking av katastrofeberedskap, forebyggende og akutt helseinnsats, vann og sanitær, bekjempelse av hiv/aids og støtte til søsterforeningene. I Kina støtter Norges Røde Kors arbeidet med å bygge opp en nasjonalforening basert på frivillighet i motsetning til tidligere praksis hvor kollektivt medlemskap var vanlig. Støtte til Indonesia Røde Kors sin katastrofeberedskap har vært viktig i 24, og på Øst-Timor fortsetter arbeidet med å bygge opp den nyetablerte nasjonalforeningen slik at den kan godkjennes som medlem av Det internasjonale Forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC). I Sørøst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia prioriterer Norges Røde Kors humanitær innsats i postkonfliktområder der bistand til mennesker som er rammet av sosiale kriser vektlegges. I Afghanistan styrket Norges Røde Kors i fjor innsatsen ytterligere med oppbyggingen av ambulansesenteret Kabul Ambulance Service. Arbeidet for barn som lider i Russland og foreldreløse barn i Rwanda og Lesotho har også vært viktige innsatsområder i året som gikk. Norges Røde Kors' totale utgifter til nødhjelpsoperasjoner og langsiktig bistand i utlandet var i 24 på til sammen 498 millioner kroner. Støtte fra Utenriks departementet (UD) og NORAD utgjorde til sammen 384 millioner kroner, støtte fra ECHO utgjorde 5 millioner og 19 millioner kroner ble hentet fra egne midler. Av bidraget til internasjonalt arbeid ble 221 millioner kroner kanalisert gjennom Den internasjonale Røde Korskomiteen (ICRC), 173 millioner kroner gjennom Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC), og 13 millioner kroner som bilateral bistand/andre aktiviteter. Økonomiske hovedlinjer Uavhengighet er et av grunnprinsippene i Røde Kors. Det er de faktiske behov for hjelp som skal styre våre prioriteringer, ikke politiske vurderinger eller medias fokus. For Norges Røde Kors er det derfor viktig å ha et solid økonomisk fundament og forutsigbare inntektskilder. Dette er avgjørende for å kunne iverksette øyeblikkelig hjelp uavhengig av eksterne finansieringskilder og for å kunne støtte utvikling av søsterforeninger. Utvikling av nye inntektskilder, videreutvikling av de eksiste- rende og en riktig forvaltning av midlene er en prioritert oppgave. Av samlede statsinntekter på 419,5 millioner kroner var 389 millioner kroner til utenlandsarbeidet, 17 millioner kroner til asylvirksomheten og 13,5 millioner kroner til Røde Kors arbeid i Norge for øvrig. Røde Kors Automatene (RKA) har siden myndighetenes beslutning i 22 om at Norsk Tipping skal ha enerett for drift av gevinstautomater forberedt avviklingen av RKA fra 1. januar 25. På tampen av 24 ble konsesjonen for drift forlenget med et halvt år frem til 1. juli 25. RKA leverte i 24 det beste resultatet noensinne. Takket være god drift, kostnadskontroll og en generell omsetningsvekst i markedet kunne RKA i 24 levere et nytt rekordresultat fra sin virksomhet. Årsresultatet, etter avviklingskostnader på 81 millioner kroner som følge av Stortingsvedtak, var på 153 millioner kroner. Til sammen fikk Norges Røde Kors overført 639 millioner kroner til sitt humanitære arbeid fra RKA. RKA har levert viktige og gode inntekter til Norges Røde Kors arbeid i inn- og utland. Norges Røde Kors har forvaltet dette slik at deler av inntektene kan brukes til investering i nye, alternative inntektskilder. Spill har vært og er en viktig inntektskilde for Norges Røde Kors. Det norske spillmarkedet trenger sterke, seriøse og gode aktører, og aktørene trenger rammebetingelser som er rettferdige, langsiktige og forutsigbare. I arbeidet med å sikre alternative inntektskilder kjøpte Norges Røde Kors seg inn med 5 prosent i Norske Spill A/S. Det ble i regi av Norske Spill A/S også utviklet et nytt skrapelodd kalt Yezz som ble klargjort for lansering tidlig i 25. Norges Røde Kors eier 5 prosent av Norske Spill AS. Investeringen er tatt inn i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden, og i foreningsregnskapet etter kostmetoden. På grunn av usikkerhet omkring myndighetenes regulering av spillmarkedet knytter det seg usikkerhet til fremtidig inntjening i selskapet. I tillegg til effekten av konsolidering av årets regnskapsmessige underskudd er det i konsernregnskapet foretatt en nedskrivning av goodwill med 6 millioner kroner. Tilsvarende er aksjene i foreningsregnskapet nedskrevet med 15,9 millioner kroner. Aktivitetsregnskapet viser at Norges Røde Kors i 24 brukte 61 millioner kroner til administrasjon og infrastruktur. Dette utgjør 7,4 prosent av 814 millioner kroner som ble anvendt på humanitær virksomhet i Norge og utlandet. Norges Røde Kors har plassert kr 817 millioner i markedsbaserte aksjer og obligasjoner. Alle plasseringene er i verdipapirfond og er sammensatt med hensyn til sikkerhet, risikospredning og likviditet, slik at de forvaltes med en målsetting om å oppnå god avkastning. Norges Røde Kors har god likviditet og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Regnskapet for 24 viser et årsresultat på 35 millioner kroner for foreningen og kr 342 millioner for konsernet. Landsstyret foreslår følgende disponering av årets resultat og øvrig fri og øremerket egenkapital: Overføring til øremerket egenkapital med 282 millioner kroner og overføring til fri egenkapital med 68 millioner kroner. Som del av overføring til øremerket egenkapital foreslås 2 millioner kroner til økt satsning i Afrika. Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Organisasjon/personal og miljø Organisasjonsutviklingsprosjektet «Forankring og Forandring» har i løpet av 24 foreslått og gjennomført endringer i organisering og arbeidsmetoder. For å styrke måten organisasjonen tilrettelegger for lokal aktivitet er det etablert avtaler mellom distriktene og hovedkontoret. Avtalene er et verktøy for å fokusere ansattes rolle som tilretteleggere for frivillig aktivitet og vil være sentrale i det videre arbeidet med å utvikle organisasjonen. Videre er det foretatt en gjennomgang og restrukturering av hovedkontorets kjerneoppgaver i året som gikk. Målet er hele tiden at hovedkontor og distrikt skal bli bedre tilretteleggere, pådrivere og kompetansesentre for humanitær aktivitet i de lokale ledd. Sentralt i «Forankring og Forandring» er å tydeliggjøre Norges Røde Kors som en enhetlig organisasjon ved at Røde Kors kan tilby noen av de samme aktiviteter over hele landet. De fem områdene det nå skal satses på nasjonalt er Barnas Røde Kors, Nettverksarbeid, Flyktningeguide, humanitært forum og redning og beredskap. Det ble i året som gikk også gjennomført en omorganisering av Norges Røde Kors sekretariat. Et vesentlig grep her var å knytte beredskaps- og utenlandsarbeidet tettere sammen ved å legge disse under samme avdeling. I den nye organisasjonsstrukturen er også det som tidligere het innlandsavdelingen nå organisert på en mer hensiktsmessig måte. Målet med omorganiseringen er å gjøre organisasjonen mer effektiv og tilpasset vårt humanitære arbeid. Vi ser allerede synergieffekter av denne omorganiseringen i Norges Røde Kors nasjonale og internasjonale beredskapsarbeid. Det har vært avholdt 8 møter i Landsstyret og 13 i Landsstyrets Arbeidsutvalg. Norges Røde Kors hadde i 24 totalt 43 årsverk. Dette fordeler seg på 176 årsverk i sekretariatet inkludert 2 daglige ledere i distriktene, 18 årsverk i asylvirksomheten, 97 årsverk i Røde Kors Automatene og 59 ved Røde Kors Sentrene. Voksentoppen betjeningsboliger hadde 1 fast ansatt i 23 prosent stilling. Norges Røde Kors hadde 53 delegatårsverk. Målsettingen om 4 prosent kvinner i ledende stillinger er nådd med god margin. Forskjeller i lønnsplassering grunnet kjønn er ikke funnet. Norges Røde Kors har et partssammensatt Arbeidsmiljøutvalg (AMU), hvor også representanter fra Bedriftshelsetjenesten deltar ved behov. Det er valgt to hovedverneombud og det er verneombud i hver avdeling. Disse fremmer saker til behandling i AMU. Bedriftshelsetjenesten arbeider både med helsekontroller og kontroll av arbeidsplasser og det psykososiale arbeidsmiljøet, samt opplæring av verneombud og ledere i HMS-arbeid. På bakgrunn av helsetjenestens kontroller og rapporter tas aktuelle problemstillinger opp til behandling og avklaring. Sykefraværet i 24 var på 4,3 prosent, ned fra 5,9 prosent i 23. Det har i 24 ikke vært rapport om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker blant ansatte. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. 27

15 Årsrapport 24 Årsberetning Årsrapport 24 Årsregnskap 24 Oslo, 31. desember 24/22. april 25 Resultatregnskap Alle beløp i NOK 1 Konsernregnskap Foreningens regnskap 24 Inntekter Note Thorvald Stoltenberg President Norges Røde Kors Automatinntekter Statsinntekter Gaver og bidrag Annen driftsinntekt Sum inntekter Nina Hagerup Johannessen Terje Stykket Loveleen Rihel Brenna Kostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Annen driftskostnad Kontante bidrag Sum kostnader Driftsresultat Børre Jacobsen Linda Motrøen Paulsen Per Christian Voss Inntekter investering i tilknyttet selskap Renteinntekter Verdiendring finansielle omløpsmidler Nedskrivning aksjer Rentekostnader Netto finansposter Årsresultat Disponering av årsresultat Overføring til øremerket egenkapital Overføring til fri egenkapital Sum disponert Svein Erik Aasen Magne Trøstheim Audhild Ludvigsen Arvid Ryen Lars Nehru Sand Per Arne Lea 28 Jonas Gahr Støre Generalsekretær

16 Årsrapport 24 Årsregnskap 24 Årsrapport 24 Årsregnskap 24 Balanse Alle beløp i NOK 1 Styrets godkjenning av årsregnskapet 24 Oslo, 31. desember 24 / 22. april 25 Konsern Forening EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, utstyr og transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselsk. og tilknyttede selsk. Investeringer i aksjer og obligasjoner Netto pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler , Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 11, Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Kontanter, bankinnskudd og lignende Sum omløpsmidler Kontantstrømoppstilling Alle beløp i NOK 1 Konsern Forening SUM EIENDELER EGENKAPITAL, BUNDNE MIDLER OG GJELD Egenkapital Fri egenkapital Øremerket egenkapital Sum egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Leverandører Skyldig offentlige avgifter Utsatt inntekt Ubrukte statsmidler Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL, BUNDNE MIDLER OG GJELD Likvider tilført/brukt på virksomheten Årsresultat -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler + Ordinære avskrivninger = Tilført fra årets virksomhet +/- Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld +/- Endring i utsatt inntekt +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter = (A) Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer - Investeringer i varige driftsmidler + Salg av varige driftsmidler (salgssum) +/- Endring i andre investeringer = (B) Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering + Endring i fri/ørem. egenkapital - Nedbetaling av gammel gjeld = (C) Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom regnskapsperioden + Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr

17 Årsrapport 24 Årsregnskap 24 Årsrapport 24 Årsregnskap 24 Regnskapsprinsipper Noter 32 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og anbefalinger til god regnskapsskikk. Foreningsregnskapet omfatter tallene for avdelingene Sekretariatet, Røde Kors Automatene, Sentrene (Haraldvangen, Haraldvigen, Merket og Eidene), Voksentoppen Betjeningsboliger og Røde Kors Gavefond. Deler av driften ved Sentrene ble overført til Røde Kors Sentrene AS. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter foreningsregnskapet og datterselskapene Røde Kors-senteret Skien AS, Norges Røde Kors Sentrene AS og Røde Kors Husene AS. Konsernregnskapet er ut-arbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden for tilknyttede selskaper. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. I den grad datterselskapene er uvesentlige, er de unnlatt fra konsolidering da de ikke har betydning for å bedømme Norges Røde Kors stilling og resultat. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i foreningsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Inntektsføring Betingede innsamlede midler og gaver, samt statsinntekter inntektsføres i takt med bruken av midlene. Andre gaver og bidrag som det ikke knytter seg betingelser til, inntektsføres på mottakstidspunktet. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til dekning av påregnelig tap. Varelager Varelageret vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler og rettigheter Varige driftsmidler og rettigheter balanseføres og avskrives lineært over eiendelens forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Aksjer og verdipapirer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Endring i virkelig verdi resultatføres som finansinntekt/- kostnad. Markedsverdi og kostpris per type fond spesifiseres i note til regnskapet. I 23 ble finansielle omløpsmidler vurdert til laveste verdi av kostpris og markedsverdi. Endring av prinsipp ville ikke medført vesentlige endringer for 23, og sammenligningstall for 23 er på dette grunnlag ikke utarbeidet. Pensjonsforpliktelser Røde Kors Automatene beregner pensjonsforpliktelser i henhold til NRS for pensjonsforpliktelser. Ved verdsettelsen av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Den estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytverdi. Ved måling av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Den estimerte forpliktelsen korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over påløpt pensjonsforpliktelse. De ansatte i sekretariatet er medlemmer av Statens pensjonskasse. Organisasjonen dekker deler av pensjonspremien til pensjonskassen. Da forpliktelsen er fullt innfridd ved premieinnbetalingen behandles pensjonsplanen som en tilskuddsplan. Pensjonspremien utgjør således periodens pensjonskostnad for denne ordningen. Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Note Avvikling Røde Kors Automatene I juni 23 vedtok Stortinget en ny lotterilov som gir Norsk Tipping enerett til drifting av gevinstautomater fra og med Som følge av dette ble oppstillingstillatelser utstedt i 24 gitt kun med varighet frem til På bakgrunn av Stortingsvedtaket besluttet Norges Røde Kors å avvikle virksomheten til Røde Kors Automatene (RKA) på samme tidspunkt. Den , like før planlagt avvikling, vedtok Kulturdepartement midlertidig å videreføre eksisterende oppstilingstillatelser frem til og med Som resultat av dette er virksomheten til RKA videreført i 25. Fremtiden for RKAs virksomhet er meget usikker og avhengig blant annet av utfall av pågående rettssaker. Pr dags dato er det kun gitt tillatelser frem til 3. juni 25, men Kulturdepartementet har gitt signaler om at det vil komme yterligere utsettelser. Datoen for eventuell avvikling er derfor ukjent, selv om vedtaket om enerett står. Det er foretatt følgende avsetning i regnskapet for eventuell avvikling i henhold til Stortingsvedtaket Engangsavsetninger (-kostnader) for kjente tap i fm avviklingen: Kostnadsføring av balanseførte pensjonsmidler MNOK 11, Avsetning for advokat- og konsulenthonorarer MNOK 1,7 1,5 Avsetning for flyttekostnader MNOK 1, 2, Avsetning for husleieforpliktelser MNOK 2,6 Sum MNOK 16,3 3,5 Økte kostnader i perioden frem til avvikling: Forserte avskrivinger automater MNOK 18, 18, Nedtak/vraking av automater MNOK 4,7 9,3 Bindingsvederlag/ stay-on bonus MNOK 9,2 41,6 Lønn- og administrasjonskostnader i avviklingsperioden MNOK 5,7 8,6 Sum MNOK 37,6 77,5 Note 1 Automatinntekter Alle beløp i NOK 1 Note utarbeidet i henhold til Lotteritilsynets krav vedrørende regnskapsplikt m.m. som følge av autorisasjon etter lotteriloven. Type spill Utbetalings- Innsats Overføring SUM automater korreksjon andre aut.inntekter Brutto omsetning (kroner inn) i h t telleverk Gevinst (kroner ut) i h t telleverk Netto omsetning i perioden Utbetalt til formål Utbetalt til lokalinnehaver Netto omsetning er beregnet basert på opptalt bankbeløp for hver tømming og er korrigert for periodiseringer ved årets slutt. Note utarbeidet i henhold til Lotteritilsynets krav vedrørende regnskapsplikt m. m. som følge av godkjenning etter lotteriloven. Spilt inn til Type Entreprenør formålet Utbetalingsautomater Norges Røde Kors Utbetalingsautomater NUS og STAS* Sum * Norsk Underholdningsspill (NUS) og Spill og Tjenester (STAS) er andre automatentreprenører som overfører innspilt formål til Norges Røde Kors 33

18 Årsrapport 24 Årsregnskap 24 Årsrapport 24 Årsregnskap 24 Note 2 Andre driftsinntekter Alle beløp i NOK Medlemskontingenter Røde Kors Sentrene Salg & annen inntektsskapende virksomhet RKA salg av tjenester/leieinntekter Andre inntekter Sum Alle inntekter er opptjent i Norge. Konsern Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akk.avskr. avgang Akkumulerte avskrivninger Tomter, bygninger, fast eiendom Automater* Inventar, utstyr Transportmidler Total automater, inventar, utstyr, transportmidler Total varige driftsmidler Note 3 Lønnskostnad, honorarer og godtgjørelser Alle beløp i NOK Lønninger Lønninger - delegater Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum I det ovenstående inngår lønn og annen godtgjørelse til generalsekretæren med henholdsvis NOK 791 og NOK 112. Til presidenten er det betalt en samlet godtgjørelse på NOK 429. Det er ikke gitt lån til eller garantier på vegne av generalsekretær, medlemmer av styret eller nærstående til disse. Det er ikke inngått avtaler knyttet til godtgjørelser ved endring av ansettelsesforhold blant ledelsen i organisasjonen. Revisjonshonorar for Norges Røde Kors for 24 utgjør NOK 83 (eks. mva.). Særattestasjoner for offentlige Myndigheter er kostnadsført med NOK 565 (eks. mva.). For datterselskaper er tilsvarende tall NOK 1 (eks. mva.) i revisjonshonorar og NOK 15 (eks. mva.) for annen bistand. Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi Økonomisk levetid år Det er foretatt lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler år Note 5 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Alle beløp i NOK år Type fond Markedsverdi Kostpris Obligasjonsfond Pengemarkedsfond Hedge fond Aksjefond Sum år Gjennomsnittlige antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 392. Note 6 Kontante bidrag Alle beløp i NOK 1 Note 4 Varige driftsmidler Alle beløp i NOK 1 Norges Røde Kors Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Tomter, bygninger, fast eiendom Automater* Inventar, utstyr Transportmidler Total automater, inventar, utstyr, transportmidler Total varige driftsmidler Utenlandsaktiviteter Innenlandsaktiviteter Lojalitetsavtaler og andre lotteriverdige formål Til Røde Kors lokalforeninger Andre kontante bidrag Sum Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akk.avskr. avgang Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi Økonomisk levetid 5 1 år 3 4 år 3 5 år 3 5 år Det er foretatt lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. *Forserte avskrivninger av automatene i forbindelse med avvikling av Røde Kors automatene i 25.

19 Årsrapport 24 Årsregnskap 24 Årsrapport 24 Årsregnskap 24 Note 7 Investeringer i datterselskaper og tilknyttet selskap Alle beløp i NOK 1 Note 8 Aksjer i andre selskaper Alle beløp i NOK 1 Selskap Røde Kors senteret Skien AS Kverndalsgt. 7, 3717 Skien Norges Røde Kors Sentrene AS Hausmannsgt. 7, 186 Oslo Ansk. år Stemmeandel/ Eierandel 1% 1% Ansk.kost Balanseført Balanseført Egenkapital pr Resultatandel Stemmeandel/ Ansk. Balanseført Balanseført Eierandel kost Aksjer i andre selskaper Aksjer i «De 1 Humanitære AS» 13% Annet Sum Humanitære Spill AS Hausmannsgt. 7, 186 Røde Kors Husene AS Hausmannsgt. 7, 186 Oslo Norskespill AS Trondheimsveien 273, 589 Oslo Sum % 1% 5% Note 9 Pensjoner Alle beløp i NOK 1 Pensjonsordningen Norges Røde Kors har i Statens Pensjonskasse fremstår for de ansatte som en såkalt ytelsesplan, dvs. at de har et krav på en fremtidig pensjon basert på bl.a. opptjeningstid og lønn på pensjoneringstidspunktet. Det foreligger dermed for arbeidsgiver i prinsippet en forpliktelse overfor de ansatte å yte denne pensjonen. Statens Pensjonskasse har ikke tilstrekkelig informasjon tilgjengelig til at det lar seg gjøre å beregne en slik forpliktelse. Etter anbefalt praksis i Norge, kan slike pensjonsplaner i dette tilfellet behandles som en tilskuddsplan regnskapsmessig, som i praksis vil si at periodens pensjonskostnad er lik periodens tilskudd. Investering etter egenkapitalmetoden (Konsernregnskapet) Som en konsekvens av at Røde Kors Automatene skal avvikles i 25, ble netto pensjonsmidler på kr ,- kostnadsført i sin helhet i 23 siden midlene tilfaller de ansatte. Merverdianalyse Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Merverdier Goodwill Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat Avskrivning goodwill Nedskrivning goodwill Årets resultatandel Norske Spill AS Pensjonskostnad 24 Årets pensjonsopptjening + Rentekostnad på pensjonsforpliktelse = Pensjonskostnad (brutto) - Forventet avkastning på pensjonsmidlene = Pensjonskostnad (netto) før arbeidsgiveravgift + Resultatførte estimatendringer og avvik + Periodisert arbeidsgiveravgift = Pensjonskostnad (netto) etter arbeidsgiveravgift Beregning av balanseført verdi pr Anskaffelseskost Årets resultatandel Andre endringer i løpet av året Utgående balanse Uavskrevet goodwill pr Pensjonsforpliktelser/midler = Pensjonsforpliktelser (brutto) før avgift - Pensjonsmidler (markedsverdi) = Pensjonsforpliktelser (netto) før avgift + Ikke resultatførte estimatendringer og avvik + Arbeidsgiveravgift = Netto pensjonsmidler Goodwill knyttet til investering i det tilknyttede selskapet avskrives lineært med 2% hvert år Norges Røde Kors eier 5% av Norske Spill AS. Investeringen er tatt inn i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden, og i foreningsregnskapet etter kostmetoden. På grunn av usikkerhet omkring myndighetenes regulering av spillmarkedet knytter det seg usikkerhet til fremtidig inntjening i selskapet. I tillegg til effekten av konsolidering av årets regnskapsmessige underskudd er det i konsernregnskapet foretatt en nedskrivning av goodwill med kr 6 mill. Tilsvarende er aksjene i foreningsregnskapet nedskrevet med kr 15,9 mill. For 23 er følgende økonomiske forutsetninger lagt til grunn: Avkastning på pensjonsmidler: Diskonteringsrente: Årlig lønnsvekst/økning i G Årlig regulering av pensjoner: Antall medlemmer som omfattes av beregningen: 8,% 7,% 3,3% 2,5% 14% 37

20 Årsrapport 24 Årsregnskap 24 Årsrapport 24 Årsregnskap 24 Note 1 Varelager Varelager omfatter hovedsakelig beredskapslager, egenutviklet organisasjonsmateriell og deler til reparasjon/ombygging av automater. Note 11 Fordringer Alle beløp i NOK 1 Note 13 Bundne midler Alle beløp i NOK Kontanter og bankinnskudd Av dette er følgende bundet: Skattetrekk Ubenyttede statsmidler * Sum bundne midler Andre langsiktige fordringer Andre langsiktige fordringer som forfaller senere enn ett år utgjør: Lån til datterselskap Lån til tilknyttede selskap Lån til Røde Kors foreninger 2. prioritets pantelån Sum * Etter vilkårene for slike midler tilfaller godskrevne renter staten og ikke Norges Røde Kors. I tillegg til dette, har Norges Røde Kors forpliktet seg til å anvende midler tilsvarende regnskapsført utsatt inntekt, kr ,- til spesielle formål. Disse midlene er midlertidig plassert i henholdsvis bank/markedsbaserte aksjer og obligasjoner. Avkastning på disse midlene inntektsføres når midlene anvendes til det spesielle formålet. Kundefordringer Agenter - Røde Kors Automatene Kunder - Røde Kors Automatene Kunder - Sekretariatet Stalige bevilgninger Andre kundefordringer Sum Note 12 Andre fordringer Alle beløp i NOK 1 Andre fordringer Påfyllingsbeholdninger Påløpte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Sum Note 14 Egenkapital Alle beløp i NOK 1 Norges Røde Kors Kapital pr Overførsel fra øremerket til fri Årets resultat Kapital pr Konsern Kapital pr Overførsel fra fri til øremerket Årets resultat Kapital pr Fri egenkapital Øremerket egenkapital Total EK Note 15 Gjeld til kredittinstitusjoner Alle beløp i NOK 1 Gjeld til kredittinstitusjoner Pantelån Voksentoppen Betjeningsboliger Sum Langsiktig gjeld forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld sikret ved pant Balanseført verdi - Voksentoppen Totalt balanseført verdi for pantsatte eiendommer Garantiforpliktelser Ikke regnskapsført selvskylderkausjoner: Garantist for kr 54 til Bergen Næringsråd 39

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Langtidsplan for Røde Kors

Langtidsplan for Røde Kors Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden 2011-2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Årsrapport 2005 Årsrapporten 2005 Røde Kors-prinsippene Årsrapporten 2005 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Marianne Wellén Grafisk utforming FORTRESS reklamebyrå

Detaljer

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors.

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Denne presentasjonen gir en innføring i TV-aksjonen 2016 som går til Røde Kors og deres arbeid med å gi livsviktig hjelp til sivile ofre for

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors)

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Intensjonsavtale mellom og Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Avtale mellom og Røde Kors 1. OM AVTALEPARTENE Navn: Nord-Trøndelag Røde Kors Adresse: Ogndalsvn.

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 Om Flyktningguiden Hovedmålet for Flyktningguiden er å bidra til at nylig bosatte flyktninger og innvandrere finner seg til rette i Oslo. Dette gjøres ved å sette flyktningen/innvandreren

Detaljer

Til stede. Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram Nordland Røde Kors Side 1

Til stede. Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram Nordland Røde Kors Side 1 Til stede Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2015-2017 Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2015-2017 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2015-2017 er basert på Norges Røde

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 0 SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 1 Forord Denne sluttrapporten inneholder informasjon om vårt prosjekt som nå er ferdig. Redalen Røde Kors fikk tildelt

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet?

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors 12.06.13 Det personlige humanitære initiativ 1 Frivillighetens avgjørende rolle

Detaljer

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn.

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Ann-Magrit Austenå, assisterende generalsekretær Norges Røde Kors Verden i dag Internasjonal migrasjon doblet de siste 25 årene i dag 200 millioner

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt En medlemsdialog for å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet KS hovedstyre: Overordnet tema for Kommunalpolitisk toppmøte og Landsting 2016

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017.

Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Utkast til Langtidsplan for Røde Kors i Norge 2011 2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017. Innledning Langtidsplanen beskriver hvordan Røde Kors ønsker å møte

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Sentrale tema fra København. Orientering fra NEC v/ Kim Kliver. Fra 1980 ( HA etablering ) geriljakrig som etter

Detaljer

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET Diskusjonsnotater DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim 2014. Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen Kjære leser Frelsesarmeen har i årenes løp hjulpet mange mennesker, blant annet takket være testamentariske gaver. For mange kan det

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår Helt unikt for Norge «Den norske modellen» med frivillige som aktive, og i noen grad ledende, aktører innen rednings- og beredskapsarbeidet

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER RØDE KORS UNGDOM HEFTE 1 INTRODUKSJON OG GRUNNDOKUMENTER Denne håndboken består av ni hefter og er laget av sekretariatet for Røde Kors Ungdom til internt bruk i organisasjonen. All bruk eller kopiering

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00 Onsdag 25. juni 2014 Tid: Ankomst og registrering 14:00-15:00 Ankomst og registrering Tid: 13:00-15:30 15:00-16:00 Ettermiddagssnacks Tid: 15:30-16:00 16:00-17:00 Rebusløp Tid: 16:00-17:30 17:00-18:00

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Forsterkning, beskyttelse, samvirke

Forsterkning, beskyttelse, samvirke Forsterkning, beskyttelse, samvirke DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) er underlagt Justis- og politidepartementet (JD) Sivilforsvaret er underlagt DSB, landsdekkende og inndelt

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År:

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: 2013-2015 Virksomhetsområde: forebygging Prosjektnummer: 2013/FBM5738 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

PRINSIPPROGRAM

PRINSIPPROGRAM PRINSIPPROGRAM 2015 2019 SOLIDARITET I PRAKSIS Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1939. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett.

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. Om stopp hatprat-kampanjen Foto: Ingeborg Lindseth BEVEGELSEN mot hatprat er en kampanje

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE

RØDE KORS-PRINSIPPENE Dette er Røde Kors RØDE KORS-PRINSIPPENE Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer