KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE?"

Transkript

1 V akn opp! DESEMBER 2013 NR. 12 KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE?

2 V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT TEN ARINGER FORSIDETEMA Kan vi stole p a nyhetsmediene? SIDENE 4 7 r Finn Bibelens svar pa en rekke spørsmal de unge stiller. For eksempel: «Hva om folk sladrer om meg?» «Hva bør jeg vite om sexmeldinger?» Finn ut hvordan Bibelen kan hjelpe tenaringer til å møte utfordringer i livet pa en god mate. (Se under HVA BIBELEN LÆRER > TEN ARINGER) 3 VI BETRAKTER VERDEN 8 LAND OG FOLK Et besøk i Brasil 10 HVA BIBELEN SIER Jesus 12 HJELP FOR FAMILIEN Hvordan være en god tilhører 14 Tistelsommerfuglen en gate blir oppklart 15 Emneregister for Vakn opp! STAR DET EN DESIGNER BAK? Lagringskapasiteten til DNA BARN r Les bibelske tegneserier. Bruk aktivitetssidene for å hjelpe barna dine til å lære mer om bibelske personer og moralprinsipper. (Se under HVA BIBELEN LÆRER > BARN) Vol. 94, No. 12 / Monthly / NORWEGIAN Samlet opplag: pa 99 sprak Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakn opp! (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany. Ønsker du mer informasjon eller et gratis bibelkurs? Gainnp a eller skriv til JEHOVAS VITNER, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark (for DANMARK, FÆRØYENE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE) Se fullstendig adresseliste pa

3 VI BETRAKTER VERDEN USA En undersøkelse viser at nesten en tredjedel av fotgjengerne var distrahert av noe mens de krysset travle gater. De hørte pa musikk, snakket i telefonen, og sa videre. Det farligste var at de sendte tekstmeldinger. De som tekstet, brukte 18 prosent lengre tid pa å krysse gaten enn de som ikke ble distrahert av noe. Det var ogsa 3,9 ganger større sannsynlighet for at de skulle ga pa rødt lys, ga over gaten et farlig sted eller ga over uten å se seg til begge sider. SPANIA Mellom fem og ti prosent av dem som har vært arbeidsledige i lang tid, lar være å nevne universitetsutdannelse og erfaring fra arbeidslivet i cv-en for ikke å virke overkvalifiserte som jobbsøkere. NIGERIA Kvinner som blir tatt fra Nigeria til Europa av menneskehandlere, blir tvunget til å avlegge rituelle taushetsløfter i juju-helligdommer. For å undertrykke dem og forsikre seg om at de vil være lydige som sexslaver, utnytter menneskehandlerne disse kvinnenes dypt rotfestede frykt for straff fra åndeverdenen. VERDEN Røyk fra primitive ovner blir sett pa som en viktig dødsarsak i utviklingsland, der det hvert år er fire millioner som dør av røykrelaterte luftveissykdommer. Forskere sier at de giftige kjemikaliene som blir frigitt fra ovner som fyres med ved eller kull, er like dødelige som giftstoffene i sigarettrøyk. Ovn: Ami Vitale 3

4 FORSIDETEMA Kan vi stole pa nyhetsmediene? MANGE er skeptiske til de nyhetene de leser og hører. I en spørreundersøkelse som ble gjort i USA i 2012, ble folk spurt om «hvor stor tillit» de har til at det nyhetsstoffet aviser, tv og radio formidler, er nøyaktig, objektivt og fullstendig. Seks av ti svarte enten «liten» eller «ingen». Er en slik mangel pa tillit berettiget? Mange journalister og de organisasjonene de arbeider for, har gitt uttrykk for at de har forpliktet seg til å lage korrekte og informative reportasjer. Men det er likevel grunn til bekymring. Tenk over disse faktorene: MEDIEMOGULER Noen fa, men svært mektige selskaper eier de største mediekanalene. Disse har sterk innflytelse pa hvilke saker som skal dekkes, hvordan de dekkes, og hvor bred dekning de far. Fordi de fleste selskapene er opprettet med tanke pa profitt, kan de avgjørelsene mediekanalene treffer, være motivert av økonomiske interesser. Saker som ikke gir eierne sa god fortjeneste, blir kanskje ikke dekket. MYNDIGHETER Mye av det vi far vitegjennom mediene, har å gjøre med befolkningen ellermyndighetene i et land. Myndighetene ønsker å overbevise befolkningen om at de ma støtte deres politikk og deres representanter. Og fordi mediene er avhengige av stoff framyndighetene, samarbeider journalistene noen gangermed myndighetenes kilder. r Du finner flere svar p a bibelske spørsm al p a

5 UÆRLIGHET REKLAME I de fleste land ma mediekanalene tjene penger for åoverleve, og det meste av inntektene deres kommer frareklame. I USA er det slik at tidsskrifter far mellom 50 og 60 prosent, aviser 80 prosent og kommersielle tv- og radiokanaler 100 prosent av inntektene sine frareklame. Forstaelig nok ønsker ikke annonsører å sponse programmer som kaster et uheldig lys over deres produkter eller lederstil. Hvis de ikke liker sendingene pa en bestemt nyhetskanal, kan de annonsere et annet sted. Redaktører kan derfor velge å holde tilbake nyhetsstoff som kaster et negativt lys over visse sponsorer. Ikke alle reportere er ærlige. Noen journalister fabrikkerer historier. For noen år siden var det for eksempel en reporter i Japan som ville dokumentere at dykkere skadet koraller rundt Okinawa. Siden han ikke fant noen skadede koraller, skadet han noen selv og tok deretter bilder av dem. Bilder kan ogsa manipuleres for å lure offentligheten. Fordi bilderedigeringsprogrammene er blitt sa avanserte, er det noen ganger nesten umulig åoppdage om et bilde er manipulert. FORDREINING Selv om en sakeropplagt, kan journalisten vinkle sakens fakta pa sin mate. Hvilke fakta bør tas med i en reportasje, og hvilke bør ikke tas med? Et fotballag, for eksempel, kan ha tapt en kamp med to mal. Det eret faktum. Men historien om hvorfor laget tapte, kan journalisten fortelle pa mange mater. UTELATELSE I et forsøk pa å presentere fakta pa en fengslende mate lar journalister oftevære ånevne detaljer som kan skape forviklinger eller bringe uløste problemer pa bane. Dette fører til at noen fakta blir overdrevet og andre skjøvet i bakgrunnen. Ettersom reportere og tv-ankere noen ganger ikke har mer enn et minutts tid pa seg til å fortelle en komplisert historie, kan viktige detaljer bli utelatt. V akn opp! Desember

6 KONKURRANSE Fordi det de sistetiarene er blitt stadig flere tv-kanaler, er den tiden seerne bruker pa bare én kanal, blitt kraftig redusert. For å holde pa seernes interesse har nyhetskanaler følt seg tvunget til å komme med noe unikt eller underholdende. Boken Media Bias skriver om denne utviklingen: «Nyhetssendingene er blitten løpende lysbildeframvisning med bilder som er ment å sjokkere eller vekke nysgjerrighet, og historier er blitt forkortet fordi den tiden seerne klarer åkonsentrere seg, er kortere enn noen gang.» FEILAKTIGE SLUTNINGER Det å lage nøyaktige reportasjer er ikke sa enkelt som mange kanskje tror. Noe som ser ut til å være et faktum i dag, er ikke nødvendigvis et faktum i morgen. En gang trodde man for eksempel at jordenvar midtpunktet i vart solsystem. Navet vi at jorden gar i bane rundt solen. FEIL Fordi journalistene bare er mennesker, gjørde utilsiktede feil. En stavefeil, en kommafeil, en grammatikkfeil dette er noe som kan forvrenge meningen i en setning. Fakta blir kanskje ikke sjekket nøye nok. Og i kappløpet for å na en deadline kan en journalist lett kommetil åskrive istedenfor V akn opp! DESEMBER KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE? 2013 NR. 12 Om dette bladet Det blir gjort grundig research i forbindelse med utgivelsen av bladet Vakn opp! Vi bestreber oss pa å dokumentere alle fakta, tall og sitater. Verken aktivister, finansverdenen eller noen jordisk regjering har innflytelse pa innholdet. Bladet blir støttet av frivillige bidrag. Utgiverne tror at Bibelen er Guds Ord, og at vi kan stole pa det som star i den.

7 Nødvendig med likevekt Det er altsa ikke sa lurt å tro alt vi leser og hører i nyhetene. Men det er ikke dermed sagt at vi ikke kan stole pa noe som helst. Det som er viktig, er å vise sunn skepsis og samtidig ha et åpent sinn. Bibelen sier: «Prøver ikke øret ord, liksom ganen smaker pa maten?» (Job 12:11) Her er noen punkter som kan hjelpe oss til å prøve de ordene vi hører og leser: NYHETSFORMIDLER: Blir rapporten gitt av en troverdig, palitelig person eller organisasjon? Er programmet eller tidsskriftet kjent for å være seriøst eller for å være sensasjonslystent? Hvem er sponsorene? KILDER: Er det gjort grundig research? Kommer historien fra bare én kilde? Er kildene palite- lige, ærlige og objektive? Er de likevektige, eller fortellerde bare den ene siden av saken? FORMAL: Spør deg selv: Skal nyhetsmeldingen i første rekke informere, eller skal den underholde? Blir den sendt i et forsøk pa å selge eller støtte noe? TONE: Nar en nyhetsmelding blir gitt i en sint, ondskapsfull eller svært kritisk tone, tyder det pa at det som kommer, er et angrep og ikke et gjennomtenkt argument. SAMSVAR: Stemmer opplysningene med det som star i andre artikler eller rapporter? Hvis historiene motsier hverandre, sa vær pa vakt! AKTUALITET: Er opplysningene tilstrekkelig oppdatert? Det man mente var korrekt for 20 år siden, behøver ikke å være det i dag. Og hvis nyhetsmeldingen handler om en sak som pag ar akkurat na, kan den være mangelfull og unøyaktig. Kan vi da stole pa nyhetsmediene? Den vise kong Salomo kom med et godt rad. Han skrev: «Den uerfarne tror hvert ord, men den kloke gir akt pa sine skritt.» Ordspra- kene 14:15. 7

8 LAND OG FOLK BRASIL Et besøk i Brasil Amazonasbekkenet B R A S I L BRAS ILIA Rio de Janeiro BRASIL var opprinnelig befolket av jegere, sankere og bønder. Portugisiske oppdagelsesreisende hadde med seg den romersk-katolske tro, og etter hvert ble det bygd mange større og mindre kirker noen utsmykket med forseggjorte utskjæringer dekket med bladgull. Fra midten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet ble omkring fire millioner afrikanere fraktet til Brasil om bord i slaveskip for å arbeide pa markene. De hadde med seg sine ritualer, som etter hvert utviklet seg til slike afrobrasilianske religioner som macumba og candombl e. Den afrikanske innflytelsen er ogsa tydelig i musikken, dansen og maten i Brasil. Feijoada, som opprinnelig kommer fraportugal, er en tradisjonell rett som er laget av en blanding av kjøtt og svarte bønner, servert med ris og bladkal. I løpet av og 1900-tallet kom det millioner av immigranter fra Europa (hovedsakelig Italia, Polen, Spania og Tyskland), fra Japan og fra andre omrader. Sidene 8 og 9: Rio de Janeiro: Johannes Mann/Corbis; feijoada: Marco Andras Est/age fotostock; Amazonasbekkenet: Juan Carlos Mu noz/age fotostock

9 Feijoada er en tradisjonell brasiliansk rett En tukan Verdens største regnskog ligger i Amazonasbekkenet I dag er det rundt Jehovas vitner fordelt pa over menigheter i landet. De leder over bibelstudier. For å skaffe nok møtelokaler reiser 31 byggeteam fra sted til sted og samarbeider med vitner i de lokale menighetene. De bygger og vedlikeholder Rikets saler hvert år. Siden mars 2000 har 3647 av disse prosjektene blitt fullført. VISSTE DU DETTE? Amazonas er verdens mest vannrike elv. Den er omkring 6400 kilometer lang RASKE FAKTA Innbyggere: Hovedstad: Bras ılia Sprak: Portugisisk og over 180 lokale sprak Navn: Brasil har fatt navn etter brasiltre, eller rødtre (Caesalpinia echinata), som er høyt verdsatt for det røde fargestoffet som kan utvinnes av kjerneveden Klima: Varmt og fuktig i nord, temperert i sør, med et og annet snøfall i fjellene om vinteren Geografi: Brasils landomrade dekker nesten halvparten av Sør-Amerika. Elvesystemet er et av de største i verden V akn opp! Desember

10 HVA BIBELEN SIER JESUS JESUS Er Jesus Gud? «Ingen har noen gang sett Gud.» Johannes 1:18. HVA FOLK SIER Det er mange som tror at Jesus ikke er Gud. Men andre peker pa vers i Bibelen som tilsynelatende viser at Jesus er Guds like. HVA BIBELEN SIER Bibelen framstiller ikke Jesus som Den Allmektige Gud eller som Guds like. Den viser tvert imot tydelig at Jesus er underordnet Gud. Den forteller for eksempel at Jesus selv sa: «Faderen er større enn jeg.» (Johannes 14:28) Bibelen sier ogsa: «Ingen har noen gang sett Gud.» (Johannes 1:18) Det var mange som sa Jesus, sa han kan ikke være Gud. Jesu første disipler hevdet ikke at Jesus var Gud. Evangelieskribenten Johannes sa for eksempel om det han hadde skrevet: «Disse [ting] er blitt nedskrevetfor at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn.» Johannes 20: Bibelen lærer ikke at Gud har en bokstavelig kone som han har f att barn med. Den kaller Jesus «Guds Sønn» fordi han ble skapt direkte av Gud og har de samme egenskapene som sin Far. r Du finner flere svar p a bibelske spørsm al p a

11 N ar ble Jesus født? HVA FOLK SIER Noen feirer jul den 25. desember som mange mener er den dagen Jesus ble født. Andre feirer Jesu fødselsdag i begynnelsen av januar. HVA BIBELEN SIER Bibelen oppgir ikke hvilken dato Jesus ble født. Men det den forteller, er at da han ble født, «var det... noen hyrder som holdt til utendørs og holdt nattevakter over hjordene sine». (Lukas 2:8) Det er lite sannsynlig at disse hyrdene ville ha hatt hjordene sine ute om natten i desember og i januar. Hvorfor? Desember og januar er ofte de kaldeste manedene i det omra- det der Jesus ble født. Bibelen forteller i forbindelse med denne årstiden at folk en gang var «skjelvende... pa grunn av regnskurene». (Esra 10:9, 13; Jeremia 36:22) Dette var ikke en tid pa året da hyrdene «holdt til utendørs» sammen med hjordene sine. «Noen hyrder... holdt til utendørs og holdt nattevakter over hjordene sine.» Lukas 2:8. Ble Jesus virkelig levende igjen etter sin død? HVA FOLK SIER Mange mener at det ikke ermulig at noen, heller ikke Jesus, kan ha blitt levende igjen etter sin død. HVA BIBELEN SIER Jesus sa til disiplene at han skulle «bli utsatt for mange lidelser... og bli drept og bli oppreist pa den tredje dag». (Matteus 16:21) Bibelen forteller at Jesus, etter å ha blitt drept og senere oppreist, viste seg for sa mange som 500. (1. Korinter 15:6) Disse øyenvitnene var ikke det minste i tvil om at han var blitt oppreist fra de døde. De var til og med villig til å dø for sin overbevisning! Apostlenesgjerninger 7:51 60; 12: 1, 2. HVORFOR DET BETYR NOE Bibelen lærer at Jesu død og oppstandelse har gjort det mulig for alle mennesker å fa del i oppfyllelsen av Bibelens løfte om liv pa en paradisisk jord. (Salme 37:11, 29; Åpenbaringen 21:3, 4) Vi har utsikter til å oppna lykke og evig liv i dette jordiske paradiset, takket være den kjærlighet som er blitt vist av Jesus og hansfar, Den Allmektige Gud, Jehova. Johannes3:16; Romerne 6:23. «Gud oppreiste ham [Jesus] fra de døde.» Apostlenes gjerninger 3:15. V akn opp! Desember

12 HJELP FOR FAMILIEN EKTESKAPET Hvordan være en god tilhører UTFORDRINGEN «Du hører ikke etter nar jeg snakker!» sier ektefellen din. «Jeg gjorde jo det», tenker du. Men det du hørte, er tydeligvis ikke det samme som det den andre sa, og krangelen er i gang. Du kan unnga slike konflikter. Men aller først ma du være klar over hvorfor du ikke far med deg viktige detaljer i det den andre sier selv om du mener at du hører etter. HVORFOR DET KAN VÆRE VANSKELIG Du tenker pa noe, du er sliten, eller begge deler. Ungene skriker, tv-en star og durer, og du tenker pa et problem pa jobben. Sa begynner kona di å si noe noe om at dere far gjester i kveld. Du nikker og sier «ok», men hørte du egentlig hva som ble sagt? Antagelig ikke. Du trekker slutninger. Dette er blitt kalt en uheldig form for «tankelesning». Du gar ut fra at det ligger noe bak det den andre sier, mens det i virkeligheten er du som legger for mye i det. Sett for eksempel at kona di sier: «Du har jobbet mye overtid denne uken.» Du tolker dette som kritikk og svarer: «Det er ikke min feil! Jeg ma jo jobbe ekstra nar du bruker sa mye penger!» «Det var ikke ment som en anklage!» skriker hun. Hun hadde bare tenkt å foresla at dere skulle ha en avslappende helg sammen. Du ser etter løsninger altfor fort. «Noen ganger har jeg bare lyst til å si hva jeg føler», sier Marcie 1, «men da kommer Mike og forteller meg hvordan det kan fikses. Jeg vil ikke fikse det. Jeg vil bare at han skal vite hva jeg føler.» Problemet? Mikes hjerne jobber pa spreng for å finne en løsning. Resultatet blir at han sannsynligvis gar glipp av noe av eller alt det Marcie sier. Det kan være mange årsaker til problemet. Men hvordan kan du bli flinkere til å høre etter? 1 Noen av navnene i denne artikkelen er forandret. r Du finner flere nyttige r ad til familier p a

13 HVA DU KAN GJØRE Gi den andre din fulle oppmerksomhet. Ektefellen din har noe viktig å si, men er du klar til å lytte? Kanskje ikke. Det kan være at du tenker pa noe helt annet akkurat na. Hvis du gjør det, ma du ikke late som om du hører etter. Hvis det er mulig, bør du legge til side det du holder pa med, og gi den andre din fulle oppmerksomhet. Kan du ikke det, kan du kanskje spørre om han eller hun kan vente til du er klar til å høre. Bibelsk prinsipp: Jakob 1:19. Bli enige om at én skal snakke om gangen. Nar det er din tur til å lytte, ma du motsta fristelsen til å avbryte eller protestere. Etterpa blir det din tur til å snakke. Men akkurat na bør du bare høre godt etter. Bibelsk prinsipp: Ordsprakene 18:13. Still spørsmal. Det vil gjøre det lettere for deg å forsta hva den andre mener. Marcie sier: «Jeg blir sa glad nar Mike stiller spørsmal. Det viser at han bryr seg om det jeg sier.» Fa tak i meningen, ikke bare ordene. Legg merke til hva som blir formidlet gjennom kroppsspraket, øynene og tonefallet. «Det er greit», betyr kanskje i virkeligheten «det er ikke greit» avhengig av hvordan det blir sagt. «Du spør aldri om jeg trenger hjelp», kan bety «jeg føler at jeg ikke betyr sa mye for deg». Prøv å fa tak i meningen, ikke bare ordene. Ellers ender det kanskje med at dere diskuterer hva som ble sagt, istedenfor å fokusere pa hva som var ment. Fortsett å lytte. Ikke meld deg ut eller ga din vei, selv om du ikke er sa fornøyd med det du hører. Hva om ektefellen din kritiserer deg? Gregory, som har vært gift i over 60 år, kommer med dette radet: «Fortsett å lytte. Tenk grundig igjennom det ektefellen din sier. Dette krever en viss modenhet. Og det gir resultater.» Bibelsk prinsipp: Ordsprakene 18:15. Vær oppriktig interessert i ektefellen din. Å lytte aktivt er ikke ren teknikk, men en kjærlig handling. Nar du er oppriktig interessert i det den andre sier, blir det å lytte mer naturlig og ikke bare noe du gjør fordi du føler at du ma. Pa den maten følger du den bibelske formaningen: «Tenk ikke bare pa deres eget beste, men ogsa pa deandres.» Filipperne 2:4, NO NØKKELSKRIFTSTEDER «Ethvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale.» Jakob 1:19. «Nar noen svarer før han hører hva saken gjelder, er det dar- skap fra hans side og en ydmyk- else.» Ordsprakene 18:13. «De vises øre søker å finne kunnskap.» Ordsprakene 18:15. HVIS DET ER DU SOM SNAKKER Tror du at ektefellen din vil høre hva du sier, hvis du snakker mens han eller hun er i et annet rom eller holder pa med noe? Det er bedre å sørge for å ha den andres fulle oppmerksomhet først eller å vente til det passer bedre. 1. Peter 3:8. Tenk for eksempel pa hva Bibelen forteller om Jesus: Nar han ville fa fram et viktig poeng for apostlene, ventet han til det rette øyeblikk. Sa kalte han dem til seg og forklarte dem hva han mente. Markus 9:33 35; 12: V akn opp! Desember

14 Polarsirkelen Tistelsommerfuglen EN GATE BLIR OPPKLART AFRIKA EUROPA Bernd Zoller/age fotostock EUROPEISKE forskere har lenge beundret den fargerike tistelsommerfuglen (Vanessa cardui) og lurt pa hva som skjer med den nar sommeren er over. Er det virkelig slik at tistelsommerfuglene rett og slett dør nar det blir kaldt? Nyere forskning gjør oss kjent med en usedvanlig historie. Den har å gjøre med den reisen disse sommerfuglene hvert år foretar mellom Nord- Europa og Afrika. Forskere har sammenholdt observasjoner fra avanserte radarsystemer med tusenvis av observasjoner som frivillige i hele Europa har innrapportert. Resultatene viser at nar sommeren er over, trekker millioner av tistelsommerfugler faktisk sørover. De fleste flyr i en høyde av over 500 meter, og derfor blir de sjelden sett av mennesker. Sommerfuglene venter pa gunstige vinder, som de utnytter pa den lange reisen til Afrika. Gjennomsnittsfarten er 45 kilometer i timen. Den årlige migrasjonsruten deres strekker seg fra sa langt nord som omkring polarsirkelen til sa langt sør som tropisk Vest-Afrika. Turen fram og tilbake er hele kilometer lang, nesten dobbelt sa lang som den strekningen monarksommerfuglen tilbakelegger, og reisen foregar over seks generasjoner. Professor Jane Hill ved universitetet i York i England forklarer: «Tistelsommerfuglen bare fortsetter sin endeløse ferd den formerer seg og drar videre igjen.» Pa den maten forflytter hele bestanden seg fra Nord-Europa til Afrika og tilbake igjen hvert år. «Denne bitte lille skapningen som veier mindre enn et gram, som har en hjerne pa størrelse med et knappenalshode, og som ikke har noen mulighet til å lære av eldre, erfarne sommerfugler foretar et enesta- ende interkontinentalt trekk», sier Richard Fox, en representant for naturvernorganisasjonen Butterfly Conservation. Man trodde en gang at dette insektet «var helt prisgitt vinden og ble ført inn i en evolusjonær blindgate i den dødbringende vinteren i Storbritannia», sier Fox videre. Men forskningen «har vist at tistelsommerfuglene er sofistikerte reisende».

15 2013 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR. 12 Emneregister for V akn opp! 2013 V akn opp! JANUAR Lær barna a bry seg om andre i en selvsentrert verden V akn opp! FEBRUAR Innvandring Drømmer og realiteter DYR OG PLANTER Elgen, 3/13 Sandkatten, 7/13 Tistelsommerfuglen, 12/13 FORSKJELLIG Halloween, 9/13 Har du «bestandig fest»? 11/13 Ting som ikke kan kjøpes for penger, 10/13 Ultimatum i Guds navn? 6/13 HELSE OG MEDISIN Epilepsi, 10/13 Hvor lenge kan vi leve? 8/13 Overgangsalderen, 11/13 HISTORISKE PERSONER Boyle, Robert, 3/13 Kyros den store, 5/13 Platon, 2/13 Zheng He, 9/13 HVA BIBELEN SIER Alkohol, 8/13 Depresjon, 10/13 Ekteskapet, 11/13 Guds natur, 5/13 Guds rike, 7/13 Helse, 4/13 Jesus, 12/13 Nødstilte, 2/13 Paradiset, 1/13 Pornografi, 3/13 Satan, 6/13 Sex uten å være gift, 9/13 INTERVJUER Biokjemiker (Chiozzi, P.), 1/13 Biokjemiker (Loos, D.), 10/13 Jødisk kvinneforteller (Hall, R.), 5/13 Klassisk pianist (Nebolsin, E.), 11/13 Nyrespesialist (Granolleras, C.), 9/13 Ortopedisk kirurg (Hof Laurenceau, I.), 8/13 «Overbevist om at livet er designet av Gud» (Schenck, B.), 4/13 Robotkonstruktør (Tistarelli, M.), 2/13 JEHOVAS VITNER Kom raskt inn p a v are nettsider! 4/13 LAND OG FOLK Aserbajdsjan, 7/13 Brasil, 12/13 Indonesia, 4/13 Kamerun, 1/13 Panama, 6/13 MELLOMMENNESKELIGE FORHOLD Hvordan fastsette regler for tenaringen, 3/13 Hvordan kommunisere med tenaringen, 1/13 Hvordan lære tenaringen å følge familiens regler, 5/13 Hvordan slutte å krangle, 2/13 Hvordan styre unna sarende ord, 4/13 Hvordan unnga å bruke taushet som vapen, 6/13 Hvordan være en god far, 3/13 Kunsten å tilgi, 9/13 Lær barna å bry seg om andre, 1/13 Moralskeverdier som gjør livet rikere, 11/13 Nar et vennskap blir for nært, 10/13 Raserianfall, 7/13 Sexmeldinger, 11/13 Slutt pa vold i hjemmet, 4/13 Tenaringer og selvskading, 8/13 Vær en god tilhører, 12/13 RELIGION Bør du tro p a treenigheten? 8/13 VERDENSFORHOLDENE Beskytt deg motkriminalitet! 5/13 Er løsningen å aksjonere? 7/13 Innvandring drømmerog realiteter, 2/13 Kan vi stole pa nyhetsmediene? 12/13 VITENSKAP Arktiske jordekorns hjerne, 7/13 Hoppeedderkoppens takesyn, 3/13 Keiserpingvinens fjærdrakt, 9/13 Knølhvalens sveiver, 6/13 Lagringskapasiteten til DNA, 12/13 Lappspovens navigasjonssystem, 1/13 Løvgresshoppens hørsel, 10/13 Regnbueagamens hale, 2/13 Slangestjernens «seende» skjelett, 5/13 Vandrealbatrossens flukt, 8/13 ØKONOMI OG ARBEID Kjøper vi altfor mye? 6/13 Er det et nummer du ikke har fatt lest? Last ned Vakn opp! fra ( V akn opp! MARS Hvordan være en god far V akn opp! MAI V akn opp! JULI V akn opp! SEPTEMBER V akn opp! NOVEMBER Beskytt deg mot kriminalitet! Er løsningen aaksjonere? Sannheten om halloween Moralske verdier som gjør livet rikere V akn opp! APRIL Slutt p a vold i hjemmet V akn opp! JUNI Kjøper vi altfor mye? V akn opp! AUGUST Hvor lenge kan vi leve? V akn opp! OKTOBER V akn opp! DESEMBER Tre ting som ikke kan kjøpes for penger KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE? V akn opp! Desember

16 ST AR DET EN DESIGNER BAK? Lagringskapasiteten til DNA DATABRUKERE produserer enorme mengder digitale data som ma lagres med tanke pa senere bruk. Forskere ha- per å kunne revolusjonere naværende metoder for digital lagring ved å etterligne et overlegent datalagringssystem som finnes i naturen DNA. Tenk over dette: Milliarder av biologiske data er lagret i DNA, som finnes i levende celler. «Vi kan hente det ut fra bein av harete mammuter... og forsta noe av det», sier Nick Goldman ved European Bioinformatics Institute. «Det er ogsa utrolig smatt, det er kompakt, og det behøver ikke strøm under lagringen, sa det er enkelt å frakte og oppbevare.» Kan menneskelaget informasjon lagres i DNA? Forskere sier ja! Forskere har framstilt DNA med tekst, bilder og lydfiler innkodet, omtrent pa samme mate som data er lagret i digitale medier. Senere er den lagrede informasjonen blitt dekodet med 100 prosents nøyaktighet. Forskere tror at man ved hjelp av denne metoden med tiden vil kunne lagre data som i dag lagres pa cirka tre millioner cd-er, i ett gram kunstig DNA. Man regner ogsa med at denne informasjonen kan bli bevart i hundrevis, om ikke tusenvis av år. Etter hvert vil dette systemet kanskje kunne lagre hele verdens digitale arkiv. DNA er derfor blitt kalt «den ultimate harddisk». Hva mener du? Er lagringskapasiteten til DNA blitt til ved en utvikling? Eller star det en Designer bak? s n o Last ned dette bladet og tidligere numre gratis p Nettbibel tilgjengelig pa cirka 50 sprak Ga inn pa eller skann koden g13 12-N

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne FREDAG «Lær av meg» MATTEUS 11:29 FORMIDDAG 9.20 Musikk 9.30 Sang nr. 5 og bønn 9.40 ORDSTYRERENS TALE: Etterlign Jesus hvorfor og hvordan? (Lukas 6:40)

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden?

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Introduksjonsaktiviteter (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Fortell om en god venn Hva er en god venn? Hvorfor er vennskap så viktig

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus.

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Preken i Fjellhamar kirke 2. Oktober 2016 20. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Vi får møte den milde, omsorgfulle

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Religion 250 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

ET GODT BUDSKAP FRA GUD! ET GODT BUDSKAP FRA GUD! Hvordan fa fullt utbytte av denne brosjyren: Denne brosjyren vil hjelpe deg til å lære direkte fra Guds Ord, Bibelen. Henvisningene i slutten av hvert avsnitt viser hvor i Bibelen

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET!

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! Johannes 4: 6-26 Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å

Detaljer

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Vi har lyttet oss gjennom Jesu lidelseshistorie. Vi har hørt den før, på samme måte som nyhetssendingene fra Brussel stadig har repetert seg de siste dagene. Når voldsomme

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

troen er for de svake For opptak:

troen er for de svake For opptak: troen er for de svake For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev Da kristendommen begynte Data vi må forholde oss til Jesus døde rundt år 30. Paulus brev er datert fra ca. 51-58 e. Kr.

Detaljer

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 - Vad som helst kan delas ut och läsas som bibel för barn, med följden att

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Tale-strategiene som endrer alt

Tale-strategiene som endrer alt Tale-strategiene som endrer alt STØRSTE FRYKT: Å ta ordet i forsamlinger. AV: TERJE NORDKVELLE, sertifisert coach, kursinstruktør og tidligere NRK-programleder. September, 2017. Denne boka tar deg omtrent

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer