KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE?"

Transkript

1 V akn opp! DESEMBER 2013 NR. 12 KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE?

2 V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT TEN ARINGER FORSIDETEMA Kan vi stole p a nyhetsmediene? SIDENE 4 7 r Finn Bibelens svar pa en rekke spørsmal de unge stiller. For eksempel: «Hva om folk sladrer om meg?» «Hva bør jeg vite om sexmeldinger?» Finn ut hvordan Bibelen kan hjelpe tenaringer til å møte utfordringer i livet pa en god mate. (Se under HVA BIBELEN LÆRER > TEN ARINGER) 3 VI BETRAKTER VERDEN 8 LAND OG FOLK Et besøk i Brasil 10 HVA BIBELEN SIER Jesus 12 HJELP FOR FAMILIEN Hvordan være en god tilhører 14 Tistelsommerfuglen en gate blir oppklart 15 Emneregister for Vakn opp! STAR DET EN DESIGNER BAK? Lagringskapasiteten til DNA BARN r Les bibelske tegneserier. Bruk aktivitetssidene for å hjelpe barna dine til å lære mer om bibelske personer og moralprinsipper. (Se under HVA BIBELEN LÆRER > BARN) Vol. 94, No. 12 / Monthly / NORWEGIAN Samlet opplag: pa 99 sprak Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakn opp! (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany. Ønsker du mer informasjon eller et gratis bibelkurs? Gainnp a eller skriv til JEHOVAS VITNER, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark (for DANMARK, FÆRØYENE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE) Se fullstendig adresseliste pa

3 VI BETRAKTER VERDEN USA En undersøkelse viser at nesten en tredjedel av fotgjengerne var distrahert av noe mens de krysset travle gater. De hørte pa musikk, snakket i telefonen, og sa videre. Det farligste var at de sendte tekstmeldinger. De som tekstet, brukte 18 prosent lengre tid pa å krysse gaten enn de som ikke ble distrahert av noe. Det var ogsa 3,9 ganger større sannsynlighet for at de skulle ga pa rødt lys, ga over gaten et farlig sted eller ga over uten å se seg til begge sider. SPANIA Mellom fem og ti prosent av dem som har vært arbeidsledige i lang tid, lar være å nevne universitetsutdannelse og erfaring fra arbeidslivet i cv-en for ikke å virke overkvalifiserte som jobbsøkere. NIGERIA Kvinner som blir tatt fra Nigeria til Europa av menneskehandlere, blir tvunget til å avlegge rituelle taushetsløfter i juju-helligdommer. For å undertrykke dem og forsikre seg om at de vil være lydige som sexslaver, utnytter menneskehandlerne disse kvinnenes dypt rotfestede frykt for straff fra åndeverdenen. VERDEN Røyk fra primitive ovner blir sett pa som en viktig dødsarsak i utviklingsland, der det hvert år er fire millioner som dør av røykrelaterte luftveissykdommer. Forskere sier at de giftige kjemikaliene som blir frigitt fra ovner som fyres med ved eller kull, er like dødelige som giftstoffene i sigarettrøyk. Ovn: Ami Vitale 3

4 FORSIDETEMA Kan vi stole pa nyhetsmediene? MANGE er skeptiske til de nyhetene de leser og hører. I en spørreundersøkelse som ble gjort i USA i 2012, ble folk spurt om «hvor stor tillit» de har til at det nyhetsstoffet aviser, tv og radio formidler, er nøyaktig, objektivt og fullstendig. Seks av ti svarte enten «liten» eller «ingen». Er en slik mangel pa tillit berettiget? Mange journalister og de organisasjonene de arbeider for, har gitt uttrykk for at de har forpliktet seg til å lage korrekte og informative reportasjer. Men det er likevel grunn til bekymring. Tenk over disse faktorene: MEDIEMOGULER Noen fa, men svært mektige selskaper eier de største mediekanalene. Disse har sterk innflytelse pa hvilke saker som skal dekkes, hvordan de dekkes, og hvor bred dekning de far. Fordi de fleste selskapene er opprettet med tanke pa profitt, kan de avgjørelsene mediekanalene treffer, være motivert av økonomiske interesser. Saker som ikke gir eierne sa god fortjeneste, blir kanskje ikke dekket. MYNDIGHETER Mye av det vi far vitegjennom mediene, har å gjøre med befolkningen ellermyndighetene i et land. Myndighetene ønsker å overbevise befolkningen om at de ma støtte deres politikk og deres representanter. Og fordi mediene er avhengige av stoff framyndighetene, samarbeider journalistene noen gangermed myndighetenes kilder. r Du finner flere svar p a bibelske spørsm al p a

5 UÆRLIGHET REKLAME I de fleste land ma mediekanalene tjene penger for åoverleve, og det meste av inntektene deres kommer frareklame. I USA er det slik at tidsskrifter far mellom 50 og 60 prosent, aviser 80 prosent og kommersielle tv- og radiokanaler 100 prosent av inntektene sine frareklame. Forstaelig nok ønsker ikke annonsører å sponse programmer som kaster et uheldig lys over deres produkter eller lederstil. Hvis de ikke liker sendingene pa en bestemt nyhetskanal, kan de annonsere et annet sted. Redaktører kan derfor velge å holde tilbake nyhetsstoff som kaster et negativt lys over visse sponsorer. Ikke alle reportere er ærlige. Noen journalister fabrikkerer historier. For noen år siden var det for eksempel en reporter i Japan som ville dokumentere at dykkere skadet koraller rundt Okinawa. Siden han ikke fant noen skadede koraller, skadet han noen selv og tok deretter bilder av dem. Bilder kan ogsa manipuleres for å lure offentligheten. Fordi bilderedigeringsprogrammene er blitt sa avanserte, er det noen ganger nesten umulig åoppdage om et bilde er manipulert. FORDREINING Selv om en sakeropplagt, kan journalisten vinkle sakens fakta pa sin mate. Hvilke fakta bør tas med i en reportasje, og hvilke bør ikke tas med? Et fotballag, for eksempel, kan ha tapt en kamp med to mal. Det eret faktum. Men historien om hvorfor laget tapte, kan journalisten fortelle pa mange mater. UTELATELSE I et forsøk pa å presentere fakta pa en fengslende mate lar journalister oftevære ånevne detaljer som kan skape forviklinger eller bringe uløste problemer pa bane. Dette fører til at noen fakta blir overdrevet og andre skjøvet i bakgrunnen. Ettersom reportere og tv-ankere noen ganger ikke har mer enn et minutts tid pa seg til å fortelle en komplisert historie, kan viktige detaljer bli utelatt. V akn opp! Desember

6 KONKURRANSE Fordi det de sistetiarene er blitt stadig flere tv-kanaler, er den tiden seerne bruker pa bare én kanal, blitt kraftig redusert. For å holde pa seernes interesse har nyhetskanaler følt seg tvunget til å komme med noe unikt eller underholdende. Boken Media Bias skriver om denne utviklingen: «Nyhetssendingene er blitten løpende lysbildeframvisning med bilder som er ment å sjokkere eller vekke nysgjerrighet, og historier er blitt forkortet fordi den tiden seerne klarer åkonsentrere seg, er kortere enn noen gang.» FEILAKTIGE SLUTNINGER Det å lage nøyaktige reportasjer er ikke sa enkelt som mange kanskje tror. Noe som ser ut til å være et faktum i dag, er ikke nødvendigvis et faktum i morgen. En gang trodde man for eksempel at jordenvar midtpunktet i vart solsystem. Navet vi at jorden gar i bane rundt solen. FEIL Fordi journalistene bare er mennesker, gjørde utilsiktede feil. En stavefeil, en kommafeil, en grammatikkfeil dette er noe som kan forvrenge meningen i en setning. Fakta blir kanskje ikke sjekket nøye nok. Og i kappløpet for å na en deadline kan en journalist lett kommetil åskrive istedenfor V akn opp! DESEMBER KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE? 2013 NR. 12 Om dette bladet Det blir gjort grundig research i forbindelse med utgivelsen av bladet Vakn opp! Vi bestreber oss pa å dokumentere alle fakta, tall og sitater. Verken aktivister, finansverdenen eller noen jordisk regjering har innflytelse pa innholdet. Bladet blir støttet av frivillige bidrag. Utgiverne tror at Bibelen er Guds Ord, og at vi kan stole pa det som star i den.

7 Nødvendig med likevekt Det er altsa ikke sa lurt å tro alt vi leser og hører i nyhetene. Men det er ikke dermed sagt at vi ikke kan stole pa noe som helst. Det som er viktig, er å vise sunn skepsis og samtidig ha et åpent sinn. Bibelen sier: «Prøver ikke øret ord, liksom ganen smaker pa maten?» (Job 12:11) Her er noen punkter som kan hjelpe oss til å prøve de ordene vi hører og leser: NYHETSFORMIDLER: Blir rapporten gitt av en troverdig, palitelig person eller organisasjon? Er programmet eller tidsskriftet kjent for å være seriøst eller for å være sensasjonslystent? Hvem er sponsorene? KILDER: Er det gjort grundig research? Kommer historien fra bare én kilde? Er kildene palite- lige, ærlige og objektive? Er de likevektige, eller fortellerde bare den ene siden av saken? FORMAL: Spør deg selv: Skal nyhetsmeldingen i første rekke informere, eller skal den underholde? Blir den sendt i et forsøk pa å selge eller støtte noe? TONE: Nar en nyhetsmelding blir gitt i en sint, ondskapsfull eller svært kritisk tone, tyder det pa at det som kommer, er et angrep og ikke et gjennomtenkt argument. SAMSVAR: Stemmer opplysningene med det som star i andre artikler eller rapporter? Hvis historiene motsier hverandre, sa vær pa vakt! AKTUALITET: Er opplysningene tilstrekkelig oppdatert? Det man mente var korrekt for 20 år siden, behøver ikke å være det i dag. Og hvis nyhetsmeldingen handler om en sak som pag ar akkurat na, kan den være mangelfull og unøyaktig. Kan vi da stole pa nyhetsmediene? Den vise kong Salomo kom med et godt rad. Han skrev: «Den uerfarne tror hvert ord, men den kloke gir akt pa sine skritt.» Ordspra- kene 14:15. 7

8 LAND OG FOLK BRASIL Et besøk i Brasil Amazonasbekkenet B R A S I L BRAS ILIA Rio de Janeiro BRASIL var opprinnelig befolket av jegere, sankere og bønder. Portugisiske oppdagelsesreisende hadde med seg den romersk-katolske tro, og etter hvert ble det bygd mange større og mindre kirker noen utsmykket med forseggjorte utskjæringer dekket med bladgull. Fra midten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet ble omkring fire millioner afrikanere fraktet til Brasil om bord i slaveskip for å arbeide pa markene. De hadde med seg sine ritualer, som etter hvert utviklet seg til slike afrobrasilianske religioner som macumba og candombl e. Den afrikanske innflytelsen er ogsa tydelig i musikken, dansen og maten i Brasil. Feijoada, som opprinnelig kommer fraportugal, er en tradisjonell rett som er laget av en blanding av kjøtt og svarte bønner, servert med ris og bladkal. I løpet av og 1900-tallet kom det millioner av immigranter fra Europa (hovedsakelig Italia, Polen, Spania og Tyskland), fra Japan og fra andre omrader. Sidene 8 og 9: Rio de Janeiro: Johannes Mann/Corbis; feijoada: Marco Andras Est/age fotostock; Amazonasbekkenet: Juan Carlos Mu noz/age fotostock

9 Feijoada er en tradisjonell brasiliansk rett En tukan Verdens største regnskog ligger i Amazonasbekkenet I dag er det rundt Jehovas vitner fordelt pa over menigheter i landet. De leder over bibelstudier. For å skaffe nok møtelokaler reiser 31 byggeteam fra sted til sted og samarbeider med vitner i de lokale menighetene. De bygger og vedlikeholder Rikets saler hvert år. Siden mars 2000 har 3647 av disse prosjektene blitt fullført. VISSTE DU DETTE? Amazonas er verdens mest vannrike elv. Den er omkring 6400 kilometer lang RASKE FAKTA Innbyggere: Hovedstad: Bras ılia Sprak: Portugisisk og over 180 lokale sprak Navn: Brasil har fatt navn etter brasiltre, eller rødtre (Caesalpinia echinata), som er høyt verdsatt for det røde fargestoffet som kan utvinnes av kjerneveden Klima: Varmt og fuktig i nord, temperert i sør, med et og annet snøfall i fjellene om vinteren Geografi: Brasils landomrade dekker nesten halvparten av Sør-Amerika. Elvesystemet er et av de største i verden V akn opp! Desember

10 HVA BIBELEN SIER JESUS JESUS Er Jesus Gud? «Ingen har noen gang sett Gud.» Johannes 1:18. HVA FOLK SIER Det er mange som tror at Jesus ikke er Gud. Men andre peker pa vers i Bibelen som tilsynelatende viser at Jesus er Guds like. HVA BIBELEN SIER Bibelen framstiller ikke Jesus som Den Allmektige Gud eller som Guds like. Den viser tvert imot tydelig at Jesus er underordnet Gud. Den forteller for eksempel at Jesus selv sa: «Faderen er større enn jeg.» (Johannes 14:28) Bibelen sier ogsa: «Ingen har noen gang sett Gud.» (Johannes 1:18) Det var mange som sa Jesus, sa han kan ikke være Gud. Jesu første disipler hevdet ikke at Jesus var Gud. Evangelieskribenten Johannes sa for eksempel om det han hadde skrevet: «Disse [ting] er blitt nedskrevetfor at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn.» Johannes 20: Bibelen lærer ikke at Gud har en bokstavelig kone som han har f att barn med. Den kaller Jesus «Guds Sønn» fordi han ble skapt direkte av Gud og har de samme egenskapene som sin Far. r Du finner flere svar p a bibelske spørsm al p a

11 N ar ble Jesus født? HVA FOLK SIER Noen feirer jul den 25. desember som mange mener er den dagen Jesus ble født. Andre feirer Jesu fødselsdag i begynnelsen av januar. HVA BIBELEN SIER Bibelen oppgir ikke hvilken dato Jesus ble født. Men det den forteller, er at da han ble født, «var det... noen hyrder som holdt til utendørs og holdt nattevakter over hjordene sine». (Lukas 2:8) Det er lite sannsynlig at disse hyrdene ville ha hatt hjordene sine ute om natten i desember og i januar. Hvorfor? Desember og januar er ofte de kaldeste manedene i det omra- det der Jesus ble født. Bibelen forteller i forbindelse med denne årstiden at folk en gang var «skjelvende... pa grunn av regnskurene». (Esra 10:9, 13; Jeremia 36:22) Dette var ikke en tid pa året da hyrdene «holdt til utendørs» sammen med hjordene sine. «Noen hyrder... holdt til utendørs og holdt nattevakter over hjordene sine.» Lukas 2:8. Ble Jesus virkelig levende igjen etter sin død? HVA FOLK SIER Mange mener at det ikke ermulig at noen, heller ikke Jesus, kan ha blitt levende igjen etter sin død. HVA BIBELEN SIER Jesus sa til disiplene at han skulle «bli utsatt for mange lidelser... og bli drept og bli oppreist pa den tredje dag». (Matteus 16:21) Bibelen forteller at Jesus, etter å ha blitt drept og senere oppreist, viste seg for sa mange som 500. (1. Korinter 15:6) Disse øyenvitnene var ikke det minste i tvil om at han var blitt oppreist fra de døde. De var til og med villig til å dø for sin overbevisning! Apostlenesgjerninger 7:51 60; 12: 1, 2. HVORFOR DET BETYR NOE Bibelen lærer at Jesu død og oppstandelse har gjort det mulig for alle mennesker å fa del i oppfyllelsen av Bibelens løfte om liv pa en paradisisk jord. (Salme 37:11, 29; Åpenbaringen 21:3, 4) Vi har utsikter til å oppna lykke og evig liv i dette jordiske paradiset, takket være den kjærlighet som er blitt vist av Jesus og hansfar, Den Allmektige Gud, Jehova. Johannes3:16; Romerne 6:23. «Gud oppreiste ham [Jesus] fra de døde.» Apostlenes gjerninger 3:15. V akn opp! Desember

12 HJELP FOR FAMILIEN EKTESKAPET Hvordan være en god tilhører UTFORDRINGEN «Du hører ikke etter nar jeg snakker!» sier ektefellen din. «Jeg gjorde jo det», tenker du. Men det du hørte, er tydeligvis ikke det samme som det den andre sa, og krangelen er i gang. Du kan unnga slike konflikter. Men aller først ma du være klar over hvorfor du ikke far med deg viktige detaljer i det den andre sier selv om du mener at du hører etter. HVORFOR DET KAN VÆRE VANSKELIG Du tenker pa noe, du er sliten, eller begge deler. Ungene skriker, tv-en star og durer, og du tenker pa et problem pa jobben. Sa begynner kona di å si noe noe om at dere far gjester i kveld. Du nikker og sier «ok», men hørte du egentlig hva som ble sagt? Antagelig ikke. Du trekker slutninger. Dette er blitt kalt en uheldig form for «tankelesning». Du gar ut fra at det ligger noe bak det den andre sier, mens det i virkeligheten er du som legger for mye i det. Sett for eksempel at kona di sier: «Du har jobbet mye overtid denne uken.» Du tolker dette som kritikk og svarer: «Det er ikke min feil! Jeg ma jo jobbe ekstra nar du bruker sa mye penger!» «Det var ikke ment som en anklage!» skriker hun. Hun hadde bare tenkt å foresla at dere skulle ha en avslappende helg sammen. Du ser etter løsninger altfor fort. «Noen ganger har jeg bare lyst til å si hva jeg føler», sier Marcie 1, «men da kommer Mike og forteller meg hvordan det kan fikses. Jeg vil ikke fikse det. Jeg vil bare at han skal vite hva jeg føler.» Problemet? Mikes hjerne jobber pa spreng for å finne en løsning. Resultatet blir at han sannsynligvis gar glipp av noe av eller alt det Marcie sier. Det kan være mange årsaker til problemet. Men hvordan kan du bli flinkere til å høre etter? 1 Noen av navnene i denne artikkelen er forandret. r Du finner flere nyttige r ad til familier p a

13 HVA DU KAN GJØRE Gi den andre din fulle oppmerksomhet. Ektefellen din har noe viktig å si, men er du klar til å lytte? Kanskje ikke. Det kan være at du tenker pa noe helt annet akkurat na. Hvis du gjør det, ma du ikke late som om du hører etter. Hvis det er mulig, bør du legge til side det du holder pa med, og gi den andre din fulle oppmerksomhet. Kan du ikke det, kan du kanskje spørre om han eller hun kan vente til du er klar til å høre. Bibelsk prinsipp: Jakob 1:19. Bli enige om at én skal snakke om gangen. Nar det er din tur til å lytte, ma du motsta fristelsen til å avbryte eller protestere. Etterpa blir det din tur til å snakke. Men akkurat na bør du bare høre godt etter. Bibelsk prinsipp: Ordsprakene 18:13. Still spørsmal. Det vil gjøre det lettere for deg å forsta hva den andre mener. Marcie sier: «Jeg blir sa glad nar Mike stiller spørsmal. Det viser at han bryr seg om det jeg sier.» Fa tak i meningen, ikke bare ordene. Legg merke til hva som blir formidlet gjennom kroppsspraket, øynene og tonefallet. «Det er greit», betyr kanskje i virkeligheten «det er ikke greit» avhengig av hvordan det blir sagt. «Du spør aldri om jeg trenger hjelp», kan bety «jeg føler at jeg ikke betyr sa mye for deg». Prøv å fa tak i meningen, ikke bare ordene. Ellers ender det kanskje med at dere diskuterer hva som ble sagt, istedenfor å fokusere pa hva som var ment. Fortsett å lytte. Ikke meld deg ut eller ga din vei, selv om du ikke er sa fornøyd med det du hører. Hva om ektefellen din kritiserer deg? Gregory, som har vært gift i over 60 år, kommer med dette radet: «Fortsett å lytte. Tenk grundig igjennom det ektefellen din sier. Dette krever en viss modenhet. Og det gir resultater.» Bibelsk prinsipp: Ordsprakene 18:15. Vær oppriktig interessert i ektefellen din. Å lytte aktivt er ikke ren teknikk, men en kjærlig handling. Nar du er oppriktig interessert i det den andre sier, blir det å lytte mer naturlig og ikke bare noe du gjør fordi du føler at du ma. Pa den maten følger du den bibelske formaningen: «Tenk ikke bare pa deres eget beste, men ogsa pa deandres.» Filipperne 2:4, NO NØKKELSKRIFTSTEDER «Ethvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale.» Jakob 1:19. «Nar noen svarer før han hører hva saken gjelder, er det dar- skap fra hans side og en ydmyk- else.» Ordsprakene 18:13. «De vises øre søker å finne kunnskap.» Ordsprakene 18:15. HVIS DET ER DU SOM SNAKKER Tror du at ektefellen din vil høre hva du sier, hvis du snakker mens han eller hun er i et annet rom eller holder pa med noe? Det er bedre å sørge for å ha den andres fulle oppmerksomhet først eller å vente til det passer bedre. 1. Peter 3:8. Tenk for eksempel pa hva Bibelen forteller om Jesus: Nar han ville fa fram et viktig poeng for apostlene, ventet han til det rette øyeblikk. Sa kalte han dem til seg og forklarte dem hva han mente. Markus 9:33 35; 12: V akn opp! Desember

14 Polarsirkelen Tistelsommerfuglen EN GATE BLIR OPPKLART AFRIKA EUROPA Bernd Zoller/age fotostock EUROPEISKE forskere har lenge beundret den fargerike tistelsommerfuglen (Vanessa cardui) og lurt pa hva som skjer med den nar sommeren er over. Er det virkelig slik at tistelsommerfuglene rett og slett dør nar det blir kaldt? Nyere forskning gjør oss kjent med en usedvanlig historie. Den har å gjøre med den reisen disse sommerfuglene hvert år foretar mellom Nord- Europa og Afrika. Forskere har sammenholdt observasjoner fra avanserte radarsystemer med tusenvis av observasjoner som frivillige i hele Europa har innrapportert. Resultatene viser at nar sommeren er over, trekker millioner av tistelsommerfugler faktisk sørover. De fleste flyr i en høyde av over 500 meter, og derfor blir de sjelden sett av mennesker. Sommerfuglene venter pa gunstige vinder, som de utnytter pa den lange reisen til Afrika. Gjennomsnittsfarten er 45 kilometer i timen. Den årlige migrasjonsruten deres strekker seg fra sa langt nord som omkring polarsirkelen til sa langt sør som tropisk Vest-Afrika. Turen fram og tilbake er hele kilometer lang, nesten dobbelt sa lang som den strekningen monarksommerfuglen tilbakelegger, og reisen foregar over seks generasjoner. Professor Jane Hill ved universitetet i York i England forklarer: «Tistelsommerfuglen bare fortsetter sin endeløse ferd den formerer seg og drar videre igjen.» Pa den maten forflytter hele bestanden seg fra Nord-Europa til Afrika og tilbake igjen hvert år. «Denne bitte lille skapningen som veier mindre enn et gram, som har en hjerne pa størrelse med et knappenalshode, og som ikke har noen mulighet til å lære av eldre, erfarne sommerfugler foretar et enesta- ende interkontinentalt trekk», sier Richard Fox, en representant for naturvernorganisasjonen Butterfly Conservation. Man trodde en gang at dette insektet «var helt prisgitt vinden og ble ført inn i en evolusjonær blindgate i den dødbringende vinteren i Storbritannia», sier Fox videre. Men forskningen «har vist at tistelsommerfuglene er sofistikerte reisende».

15 2013 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR. 12 Emneregister for V akn opp! 2013 V akn opp! JANUAR Lær barna a bry seg om andre i en selvsentrert verden V akn opp! FEBRUAR Innvandring Drømmer og realiteter DYR OG PLANTER Elgen, 3/13 Sandkatten, 7/13 Tistelsommerfuglen, 12/13 FORSKJELLIG Halloween, 9/13 Har du «bestandig fest»? 11/13 Ting som ikke kan kjøpes for penger, 10/13 Ultimatum i Guds navn? 6/13 HELSE OG MEDISIN Epilepsi, 10/13 Hvor lenge kan vi leve? 8/13 Overgangsalderen, 11/13 HISTORISKE PERSONER Boyle, Robert, 3/13 Kyros den store, 5/13 Platon, 2/13 Zheng He, 9/13 HVA BIBELEN SIER Alkohol, 8/13 Depresjon, 10/13 Ekteskapet, 11/13 Guds natur, 5/13 Guds rike, 7/13 Helse, 4/13 Jesus, 12/13 Nødstilte, 2/13 Paradiset, 1/13 Pornografi, 3/13 Satan, 6/13 Sex uten å være gift, 9/13 INTERVJUER Biokjemiker (Chiozzi, P.), 1/13 Biokjemiker (Loos, D.), 10/13 Jødisk kvinneforteller (Hall, R.), 5/13 Klassisk pianist (Nebolsin, E.), 11/13 Nyrespesialist (Granolleras, C.), 9/13 Ortopedisk kirurg (Hof Laurenceau, I.), 8/13 «Overbevist om at livet er designet av Gud» (Schenck, B.), 4/13 Robotkonstruktør (Tistarelli, M.), 2/13 JEHOVAS VITNER Kom raskt inn p a v are nettsider! 4/13 LAND OG FOLK Aserbajdsjan, 7/13 Brasil, 12/13 Indonesia, 4/13 Kamerun, 1/13 Panama, 6/13 MELLOMMENNESKELIGE FORHOLD Hvordan fastsette regler for tenaringen, 3/13 Hvordan kommunisere med tenaringen, 1/13 Hvordan lære tenaringen å følge familiens regler, 5/13 Hvordan slutte å krangle, 2/13 Hvordan styre unna sarende ord, 4/13 Hvordan unnga å bruke taushet som vapen, 6/13 Hvordan være en god far, 3/13 Kunsten å tilgi, 9/13 Lær barna å bry seg om andre, 1/13 Moralskeverdier som gjør livet rikere, 11/13 Nar et vennskap blir for nært, 10/13 Raserianfall, 7/13 Sexmeldinger, 11/13 Slutt pa vold i hjemmet, 4/13 Tenaringer og selvskading, 8/13 Vær en god tilhører, 12/13 RELIGION Bør du tro p a treenigheten? 8/13 VERDENSFORHOLDENE Beskytt deg motkriminalitet! 5/13 Er løsningen å aksjonere? 7/13 Innvandring drømmerog realiteter, 2/13 Kan vi stole pa nyhetsmediene? 12/13 VITENSKAP Arktiske jordekorns hjerne, 7/13 Hoppeedderkoppens takesyn, 3/13 Keiserpingvinens fjærdrakt, 9/13 Knølhvalens sveiver, 6/13 Lagringskapasiteten til DNA, 12/13 Lappspovens navigasjonssystem, 1/13 Løvgresshoppens hørsel, 10/13 Regnbueagamens hale, 2/13 Slangestjernens «seende» skjelett, 5/13 Vandrealbatrossens flukt, 8/13 ØKONOMI OG ARBEID Kjøper vi altfor mye? 6/13 Er det et nummer du ikke har fatt lest? Last ned Vakn opp! fra ( V akn opp! MARS Hvordan være en god far V akn opp! MAI V akn opp! JULI V akn opp! SEPTEMBER V akn opp! NOVEMBER Beskytt deg mot kriminalitet! Er løsningen aaksjonere? Sannheten om halloween Moralske verdier som gjør livet rikere V akn opp! APRIL Slutt p a vold i hjemmet V akn opp! JUNI Kjøper vi altfor mye? V akn opp! AUGUST Hvor lenge kan vi leve? V akn opp! OKTOBER V akn opp! DESEMBER Tre ting som ikke kan kjøpes for penger KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE? V akn opp! Desember

16 ST AR DET EN DESIGNER BAK? Lagringskapasiteten til DNA DATABRUKERE produserer enorme mengder digitale data som ma lagres med tanke pa senere bruk. Forskere ha- per å kunne revolusjonere naværende metoder for digital lagring ved å etterligne et overlegent datalagringssystem som finnes i naturen DNA. Tenk over dette: Milliarder av biologiske data er lagret i DNA, som finnes i levende celler. «Vi kan hente det ut fra bein av harete mammuter... og forsta noe av det», sier Nick Goldman ved European Bioinformatics Institute. «Det er ogsa utrolig smatt, det er kompakt, og det behøver ikke strøm under lagringen, sa det er enkelt å frakte og oppbevare.» Kan menneskelaget informasjon lagres i DNA? Forskere sier ja! Forskere har framstilt DNA med tekst, bilder og lydfiler innkodet, omtrent pa samme mate som data er lagret i digitale medier. Senere er den lagrede informasjonen blitt dekodet med 100 prosents nøyaktighet. Forskere tror at man ved hjelp av denne metoden med tiden vil kunne lagre data som i dag lagres pa cirka tre millioner cd-er, i ett gram kunstig DNA. Man regner ogsa med at denne informasjonen kan bli bevart i hundrevis, om ikke tusenvis av år. Etter hvert vil dette systemet kanskje kunne lagre hele verdens digitale arkiv. DNA er derfor blitt kalt «den ultimate harddisk». Hva mener du? Er lagringskapasiteten til DNA blitt til ved en utvikling? Eller star det en Designer bak? s n o Last ned dette bladet og tidligere numre gratis p Nettbibel tilgjengelig pa cirka 50 sprak Ga inn pa eller skann koden g13 12-N

Moralske verdier. som gjør livet rikere

Moralske verdier. som gjør livet rikere V akn opp! NOVEMBER 2013 NR. 11 Moralske verdier som gjør livet rikere V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Moralske verdier som gjør livet rikere SIDENE 6 9 r

Detaljer

2013 NR. 5. Beskytt deg mot kriminalitet!

2013 NR. 5. Beskytt deg mot kriminalitet! V akn opp! MAI 2013 NR. 5 Beskytt deg mot kriminalitet! V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P ANETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Beskytt deg mot kriminalitet! SIDENE 6 9 r DE UNGE SPØR... HVA OM JEG

Detaljer

1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?

1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT? 8 VAKTTARNET 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT? FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 8 VAKTTARNET 15. JANUAR 2014 NR. 2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 3. 9. MARS Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 10. 16. MARS Riket har hersket i 100 år hvordan berører det

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Etterlign Moses tro SIDE 3 SANGER: 33, 133. Ser du «den usynlige»? SIDE 8 SANGER: 81, 132

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Etterlign Moses tro SIDE 3 SANGER: 33, 133. Ser du «den usynlige»? SIDE 8 SANGER: 81, 132 8 VAKTTARNET 15. APRIL 2014 NR. 8 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 2. 8. JUNI Etterlign Moses tro SIDE 3 SANGER: 33, 133 9. 15. JUNI Ser du «den usynlige»? SIDE 8 SANGER: 81, 132 16. 22. JUNI Ingen

Detaljer

VAKTTARNET F ORKYNNER. Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 7. til a hjelpe deg selv og andre SIDE 12. Forviss dere om de viktigere ting SIDE 22

VAKTTARNET F ORKYNNER. Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 7. til a hjelpe deg selv og andre SIDE 12. Forviss dere om de viktigere ting SIDE 22 8 VAKTTARNET F ORKYNNER STUDIEARTIKLER 3. 9. JUNI Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 7 SANGER: 114, 113 10. 16. JUNI Bruk Guds Ord til a hjelpe deg selv og andre SIDE 12 SANGER: 37, 92 17. 23. JUNI

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Lev i harmoni med Jesu kjærlige bønn. Hva vi kan lære av en gjennomtenkt bønn. «Tjen som slaver for Jehova»

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Lev i harmoni med Jesu kjærlige bønn. Hva vi kan lære av en gjennomtenkt bønn. «Tjen som slaver for Jehova» 8 VAKTTARNET 15. OKTOBER 2013 NR. 20 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 2. 8. DESEMBER Skaperverket gjør oss kjent med den levende Gud SIDE 7 SANGER: 110, 15 9. 15. DESEMBER «Tjen som slaver for

Detaljer

1. FEBRUAR 2014 NR. 3 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KRIGEN SOM FORANDRET VERDEN

1. FEBRUAR 2014 NR. 3 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KRIGEN SOM FORANDRET VERDEN 8 VAKTTARNET 1. FEBRUAR 2014 NR. 3 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KRIGEN SOM FORANDRET VERDEN FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KRIGEN SOM FORANDRET 1. FEBRUAR 2014 NR. 3 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE Vol.

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova 8 15. AUGUST 2013 NR. 16 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget SIDE 3 SANGER: 125, 66 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova SIDE 18 SANGER:119,80

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 8 VAKTTARNET 15. NOVEMBER 2013 NR. 22 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 30. DESEMBER TIL 5. JANUAR «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 6. 12. JANUAR Hvordan kan vi fortsette

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg 8 15. JUNI 2013 NR. 12 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse SIDE 3 SANGER: 63, 77 26.augusttil1.september La Jehova forme deg SIDE 18 SANGER: 120,

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr. år. Frivillig abonnementsavgift

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Jehovas Vitner. Enden for vitenskapen? Livet verdifullt eller lite verdt? Englene hvem er de? Hva ville du ha likt å spørre Gud om?

Jehovas Vitner. Enden for vitenskapen? Livet verdifullt eller lite verdt? Englene hvem er de? Hva ville du ha likt å spørre Gud om? Jehovas Vitner Enden for vitenskapen? Livet verdifullt eller lite verdt? Englene hvem er de? Hva ville du ha likt å spørre Gud om? Enden for vitenskapen? Noen mener imidlertid at det å godta at det finnes

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

HVA ER meningen MED LIVET

HVA ER meningen MED LIVET HVA ER meningen MED LIVET? 2 Hva er meningen med livet? I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhjertiges navn Hva er meningen med livet? Sammensatt av Abu Issa Al-Shamy Abu_Issa_Alshamy@yahoo.com Første utgave

Detaljer