Terje Rakke / Nordic Life / INNHOLD. Året Om NordNorsk Reiseliv AS Prosjekter, råd og utvalg Økonomi...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi..."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg... 9 REISELIVET PÅ TERSKELEN TIL EN SPENNENDE FREMTID! 2014 ble rekordenes år for reiselivet i Nord-Norge og det er ferie- og fritidsreiser som står for det meste av økningen. Dette er NordNorsk Reiseliv meget tilfreds med da det understøtter at vårt arbeid bærer frukter. Det er også viktig at sommertrafikken på nytt har kommet tilbake til gamle høyder med betydelig økning fra våre viktigste markeder som Tyskland, Nederland, USA og Frankrike. INNHOLD Økonomi Statistikk Markedsføring og profilering av Nord-Norge Digitale og sosiale medier Temaprosjekter Prosjektarbeid Samarbeidsavtaler I 2014 har NordNorsk Reiseliv også tatt på seg vertskap for et betydelig antall journalister og skribenter på visningsturer til Nord-Norge. Resultatene av disse er redaksjonell omtale beregnet til mer enn 500 millioner kroner i ekstra markedseksponering. I tillegg kommer verdien av den eksponeringen de 18 TV-teamene som besøkte vår region representerer. Det at Lonely Planet etter sitt besøk i 2014 også utnevnte Nord-Norge til et av de ti beste regionene i verden å besøke i 2015, støtter ekstra opp om arbeidet vårt med å gjøre Nord-Norge til et attraktivt og bedre kjent reisemål globalt. NordNorsk Reiseliv har i 2014 tatt vind i seilene knyttet til resultatene av de hovedfunn som ble gjort i selskapets internasjonale konkurrentanalyse utført av Mimir og Nordlandsforskning. Her fremkommer det at Nord-Norge har ressurser i verdensklasse, med levende byer og lokalsamfunn integrert med uberørt storslått natur. Vi har likevel store utviklingsoppgaver knyttet til å bygge sterkere strategiske allianser, utvikle mer fremtredende nisjeprodukter, ytterligere forsterke distribusjon og salg, og understøtte utvikling av sterkere signaturprodukter. Charterfondet er endelig på plass og skal øke tilgangen til Nord-Norge ved å skape ny trafikk fra viktige markeder. De nordnorske fylkeskommunene har også her vist positiv vilje til langsiktig satsning for å bygge en mer robust reiselivsnæringen for landsdelen inn i fremtiden. VISSTE DU AT... «Kun hver jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for å kunne beundre de kosmiske festspillene». «Stern» februar 2013 Det er gledelig å registrere hvordan den sterke økningen i vintertafikken især, nå sprer seg ut i hele Nord-Norge. En helårlig reiselivsnæring bidrar til viktig økt sysselsetting, spesielt blant ungdom og kvinner i distriktene. Det er særlig opplevelsesbedriftene som rapporterer om økt verdiskapning, mer helårlig aktivitet og bedre økonomi. Dette borger for økte investeringer i både eksisterende og nye opplevelsesbedrifter, og understøtter at reiselivsnæringen står fremfor en spennende tid i årene som kommer. Arne Trengereid, Adm.dir. NordNorsk Reiseliv AS 3

3 ÅRET 2014 VISSTE DU AT... «Nordlys» er det mest søkte ordet på Visitnorway.dk etter Visit Norway. Ørjan Bertelsen / ÅRET 2014 REKORDMANGE OVERNATTINGER I NORD I 2014 Året 2014 talte vi 3,230 millioner overnattinger på ulike nordnorske overnattingsbedrifter. Dette er en solid økning på overnattinger fra Dette innebærer at regionen Nord-Norge øker med 8,2 prosent, mens Norge som helhet kun økte med 3 prosent. Les mer på side 11. NORD-NORGE - ET AV VERDENS BESTE REISEMÅL Det anerkjente reiseguideforlaget Lonely Planet lanserte listen over de ti beste regionene å reise til i Her er Nord-Norge på plass nr. 5. Les mer på side 33. -Velkommen til en av Europas siste, storslåtte villmarker. Nord-Norge vil gi deg bakoversveis med sine hjerteskjærende vakre landskaper med isbreer, fjorder og fjell, alt badet i krystallklart lys, heter det i «Lonely Planet s Best in Travel 2015». LANSERING AV CHARTERFOND NORD-NORGE I slutten av september var finansieringen av fondet klart. De tre nordnorske fylkeskommunene gikk sammen om å finansiere ca. 7,2 millioner NOK per år over en periode på 3 år som er redskap for å øke turisttrafikken til landsdelen. NNR ble satt til å administrere og markedsføre fondet. Les mer på side 30. DERTOUR ACADEMY Dertour Academy, et av verden største reiselivsarrangement for reisebyråansatte i Tyskland, Østerrike og Sveits, ble gjennomført i desember Aldri før har norsk reiseliv gjennomført et så stort og omfattende tiltak. Rundt 600 reisebyråansatte var på visningsturer i hele landet, med hovedvekt på Fjordog Nord-Norge. 18 av 34 turer gikk til Nord-Norge. Hensikten var å vise frem de mange storslåtte, attraktive og verdifulle opplevelsene vår region tilbyr. Tilbakemeldingen fra Dertour etter et meget godt gjennomført arrangement kan leses i en økning i bestillinger til Nord-Norge på 57 % sammenlignet med året før. For 2015 investeres det tungt i oppfølging av Dertours egne og tilknyttede reisebyråer, totalt byråer. Selskapet omsetter for 6 milliarder euro. Les mer på side 42. VISIT ARCTIC EUROPE Intensjonen bak Interreg-prosjektet, Visit Arctic Europeer å styrke grenseoverskridende nettverk og kommersielt samarbeid. Her inngår kommunikasjon, tilgjengelighet, utvikling av nye grenseoverskridende reiselivskonsepter for å møte kravene til den globale reisende. Prosjektet skal utvikle handlingsplaner og aktiviteter for å ta større markedsandeler globalt ved å øke turiststrømmene fra sør til nord -til «Arctic Europe». Les mer på side 41. JOINT WORKING GROUP FOR TOURIST DEVELOPMENT IN BARENTS REGION (JWGT) NNR har påtatt seg lederansvaret for samarbeidsprosjekt i Joint Working Group for Tourist Development in Barents region. Prosjektet er i regi av Barentsrådet, og dette konkrete prosjektet ble etablert for å utvikle og promotere bærekraftig turisme. Videre skal prosjektet fremme multilateralt samarbeid, felles prosjekter, nettverksrelasjoner og erfaringsutveksling. Til tross for kjølige politiske vinder i forholdet til Russland som resulterer i nedgang i trafikk for Norge øker antall russiske gjestedøgn i Nord-Norge med 17 %. Dette viser at reiselivsnæringen, som ikke er underlagt politiske sanksjoner, er viktig for å opprettholde godt samspill med våre naboland (en næring som både skaper og ivaretar relasjoner, folk til folk). «DESTINASJON NORGE» Reiselivsprosjektet «Destinasjon Norge», med Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) som fasilitator og Knut-Sigurd Pettersen som leder for region Nord-Norge, fortsatte i 2014 arbeidet med å utvikle forslag til ny felles forretningsplan og fremtidig organisering av reiselivet i Nord-Norge. Målet er å ferdigstille dette medio ÅRETS MARKEDSFØRINGSPRIS Nordnorsk Markedsføringspris til uredd bergenser Adm. direktør i NordNorsk Reiseliv, Arne Trengereid, ble tildelt nordnorsk markedsføringspris 2014 under konferansen Nord i Sør. I juryens enstemmige begrunnelse heter det at prisvinneren er en fremragende talsmann for Nord-Norge, og har fremmet reiselivets interesser i vår region på mange områder. Han fremstår som en samlende, kunnskapsrik og entusiastisk leder både internt og eksternt. Ansatte gleder seg og er stolt på hans og selskapets vegne. BUDSJETTKUTT I 2015 Budsjettkuttene presentert i statsbudsjett for 2015 forårsaket stor usikkerhet i norsk reiseliv. For Nord-Norge er det ekstra dramatisk fordi budsjettkuttene resulterer i at 15 millioner kroner som har vært øremerket Nord-Norge forsvinner totalt. Dette betyr en betydelig reduksjon i markedsbidrag gjennom Innovasjon Norge. Arbeidet med å finne kompenserende tiltak pågår. STRATEGIUTVIKLING Reiselivet som næring er i ferd med å gå fra tradisjonell serviceøkonomi og over i opplevelsesøkonomi. Dette har NordNorsk Reiseliv tatt inn over seg i sitt strategiarbeid. Parallelt har NordNorsk Reiseliv redusert markedsbudsjett og derigjennom påbegynt innovative prosesser for å opprettholde best mulig markedskraft. 5 ÅRET 2014

4 OM NORDNORSK REISELIV AS Kjell Fredriksen / OM NORDNORSK REISELIV AS FORMÅL NordNorsk Reiseliv AS (NNR) ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær. Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge. NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til og kunnskapen om landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer møter, kurs, konferanser og arrangement. VÅR IDENTITET OG FELLES VERDIGRUNNLAG Våre organisasjonsverdier: Driftig Profesjonell Inspirerende Våre kjerneområder: Det arktiske Nordnorsk kultur & historie Naturbaserte aktiviteter Vår profil: Kontrastfylt Friskt Eksotisk Ekte og upolert EIERSKAP Selskapets aksjekapital er delt i to aksjeklasser; A-klasse med i alt 51 prosent av aksjene og B-klasse med i alt 49 prosent av aksjene. A-aksjer kan kun eies av Nordland-, Tromsog Finnmark Fylkeskommune. God politisk vilje på tvers av Nordland, Troms og Finnmark har bidratt til etablering av NNR som en nordnorsk overbygning for markedsføring og utvikling av reiselivet i Nord-Norge. Nordnorske politikere var i forkant av regjeringens intensjoner rundt strukturendring forå få reiselivet inn i større konstellasjoner. Selskapet har gjennom langsiktig samarbeid mellom de tre nordligste fylkeskommunene bidratt til sesongutvidelse, trafikkøkning og økt lønnsomhet i reiselivsnæringen. Posisjon: Mektige naturopplevelser og levende kystkultur i arktiske strøk Visjon: Inspirere verden til å oppleve Nord-Norge OM NORDNORSK REISELIV AS Misjon NordNorsk Reiseliv AS skal skape varige verdier og fremme Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter Forretningsidé: NordNorsk Reiseliv AS skal fremme Nord-Norge som et helhetlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter. Selskapet skal bidra til å styrke organiseringen og kompetansen i reiselivet for å øke effekten av felles tilgjengelige midler. Dette til beste for næringens lønnsomhet og sysselsetting, samt bosetting og allmenne interesser for øvrig i landsdelen. VISSTE DU AT... Nordmenn vil oppleve mer kultur på sine reiser i eget land, og det største andelen av disse gjestene reiser til Nord-Norge, viser tall fra turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. VISJON Gjennom bevisste valg i vår kommunikasjon skal vi fremme et attraktivt, troverdig og konsistent bilde av vår destinasjon som skaper reiselyst og inspirasjon til å oppleve Nord-Norge. Å inspirere står også sentralt internt, hvor ansatte skal oppleve trygghet og tillit. Dette skaper entusiasme og er drivkraften til stadig å nå nye mål. MISJON Gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter skal vi skape varige verdier og fremme Nord-Norge som et helårlig reisemål. Varige verdier er mer enn ren finansiell avkastning. Verdier skapes i form av menneskelig utvikling og vekst, og ved å berike våre gjester med kunnskap og gode opplevelser de sent vil glemme. Som den viktigste støttespilleren til reiselivsnæringen i Nord-Norge tilfører NNR varige verdier bærekraftige, solide prosjekter, partnerskap som varer og en næring som drives av de samme overordnede prinsippene uten at den enkeltes identitet og handlefrihet hemmes. 7

5 PROSJEKTER, RÅD OG UTVALG Anne Olsen-Ryum / PROSJEKTER, RÅD OG UTVALG Vi har i 2014 vært med i følgende prosjekter, råd og utvalg; Administrator for Charterfond Nord-Norge Arbeidsgruppe Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Arbeidsgruppe nasjonalt prosjekt Asia Arbeidsgruppe prosjekt sykkelturisme i Nordland Deltager i fagteam i delpilotprosjektet Tjenester- og opplevelsesdesign, i det nasjonale forskerprosjektet Nasjonal sertifisering av naturbaserte opplevelser Innovasjon Norges markedsgruppe for Danmark Innovasjon Norges markedsgruppe for England/Frankrike Innovasjon Norges markedsgruppe for Nederland Innovasjon Norges markedsgruppe for Norge Innovasjon Norges markedsgruppe for Russland Innovasjon Norges markedsgruppe for Sør-Europa Innovasjon Norges markedsgruppe for Tyskland Innovasjon Norges markedsgruppe for USA Innovasjon Norges nasjonale strategiske råd for reiselivet Prosjektgruppe Arctic Race of Norway 2014 Prosjektgruppe Grønt reiseliv fylkesmannen i Troms Referansegruppe prosjekt Destinasjon Finnmark Referansegruppe Winter Project v/uit, Finnmarksfakultetet Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune Ressursgruppe VRI Reiseliv i Nordland, Novadis Styringsgruppe i bedriftsnettverket Innovative Opplevelser Styrings og arbeidsgruppe DERTOUR Academy i samarbeid med Fjord-Norge og Innovasjon Norge Styringsgruppe ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Styringsgruppe for prosjekt Samisk Reiseliv Styrings- og arbeidsgruppe NTW Alta 2014 Tildelingsgruppe for skilting og gradering (Turskiltprosjektet) i regi av Finnmark Fylkeskommune PROSJEKTER, RÅD OG UTVALG Joint Working Group Tourism Barents Cooperation Tildelingsgruppe for skilting og gradering (Turskiltprosjektet) i regi av Nærings- og Fiskeridepartementets prosjektgruppe Nord-Norge Troms Fylkeskommune Nærings og Fiskeridepartementets strukturutvalg Trafikkutviklingsforum for Avinor Bodø Programkomité Nord i Sør Trafikkutviklingsforum og flyplassutvalg for Tromsø Lufthavn 9

6 ØKONOMI / STATISTIKK Baard Loeken / ØKONOMI NordNorsk Reiseliv ønsker sterkere forutsigbarhet i fremtidig finansiering av selskapet og landsdelens destinasjoner, samt næringsaktører som bidrar støttende. Vår målsetting er å ha lang- siktige og forutsigbare avtaler med eierne, det offentlige og partnere i reiselivsnæringen. TILSKUDD OG OMSETNING Selskapet hadde totalt kr ,- i driftsinntekter i I 2014 bidro fylkeskommunene med et tilskudd til vertskap og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå ved etablering av selskapet. Fylkeskommunene har også bidratt med et ekstraordinært profileringstilskudd på 7,6 millioner kroner til sammen. Nordland fylkeskommune har utover dette innvilget 1,6 millioner kroner til profilering og spesielle satsinger knyttet til reiselivet i Nordland. BRANSJENS ØKONOMISKE BIDRAG Næringsbidrag fra reiselivsaktørene utgjorde totalt 4,8 millioner kroner i Dette er i form egenandeler ved kampanje- og messedeltakelse, kjøp av annonser i reiseguide og websider. I tillegg har reiselivsnæringen bidratt med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for journalister og turoperatører som er estimert til å ha en merverdi på over 1 million kroner. STATISTIKK REISELIVET ER EN MEGET VIKTIG NÆRING I NORD-NORGE I 2014 hadde reiselivsnæringen i Nord-Norge en total omsetning på 16,5 milliarder kroner og en verdiskapning på 7,3 milliarder kroner. Næringen sysselsatte i 2013 hele mennesker, noe som er 6,5 prosent av samlet sysselsetting. Til sammenligning representerer primærnæring inkl. fiskeforedling 6,6 prosent, og industri, petro og bergverk har en sysselsettingsprosent på 5,8. Figuren under viser omsetning og sysselsetting i Finnmark, Troms og Nordland. Finnmark Troms Nordland Nord-Norge * Kilde for sysselsetting 2013: SSB/NORUT Omsetning ,2 milliard NOK 6,2 milliard NOK 8,1 milliard NOK 16,5 milliard NOK Sysselsetting sysselsatte sysselsatte sysselsatte sysselsatte REISELIVSNÆRINGEN ER MANGFOLDIG Reiselivsnæringen er en næring som består av mange ulike næringer. Figuren under viser en oversikt over antall sysselsatte og omsetning i ulike næringer som primært omtales som reiselivsnæring. I tillegg er det andre næringer som ikke er nevnt her, men som har inntekt av betydning fra reiselivet, som bensinstasjoner, lokalbutikker og handelsstand. ØKONOMI / STATISTIKK Antall sysselsatte Omsettning i mill. kr Luftfart Sjøfart Annen transport Samlet transporttjenester Overnatting Servering Samlet overnatting og servering Reisebyrå/turoperatører/bilutleie Kultur/attraksjoner/museer/idrettsarrangement Sum reiselivsnæringen VISSTE DU AT... To helger på rad fikk Nord-Norge en svært bra eksponering i beste sendetid på Belgisk TV. Dette er et resultat av vårt samarbeid med en Belgiske turoperatør. Beregnet pr-verdi er på kroner. Kilde: Nordnorsk reiselivsstatistikk v/reiseliv i Nord as/nho Reiseliv Nord-Norge

7 REKORDMANGE OVERNATTINGER I NORD I 2014 Året 2014 ble det talt opp 3,230 millioner overnattinger på ulike nordnorske overnattingsbedrifter. Dette er en solid økning på overnattinger fra Dette innebærer at regionen Nord-Norge øker med 8 prosent, mens Norge som helhet økte med 3 prosent. Utlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 12 prosent fra 2013 til Den norske trafikken har økt med 7 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utlandstrafikken på 6 prosent og en økning i den norske trafikken på 3 prosent. Hotellene i landsdelen har i 2014 en økning i ferie-/fritidstrafikken på 8 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med 13 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 7 prosent. På campingplassene og hyttegrendene har det vært en økning på 6 prosent fra 2013 til 2014, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. De nordnorske hotellene har hatt sitt beste år noensinne hvor både ferie- og fritidstrafikken og forretningstrafikken viser en positiv utvikling. Bussturismen går stadig ned, og noe av denne trafikken er erstattet av cruise. Mange aktivitetsbedrifter i landsdelen melder om solid økning fra cruisegjester. De som tradisjonelt har hatt sitt virke fra rundreisegjester med bil og bussturisme, og som i tillegg har noe avstand fra cruiseanløp, opplever en nedgang i antall gjestedøgn. Aktivitetsbasert turisme er økende og aktører som tilrettelegger for slike segmenter rapporterer om en gledelig økning, og mange er fullbooket i høysesong. Det er også gledelig å registrere at stadig flere tilrettelegger for alternative tilbud i skulder- og lavsesong. Dette kan for eksempel være fisketurismeanlegg som legger om til vinterturisme med nordlysopplevelser. Finnmark Finnmark har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en økning i antall kommersielle overnattinger på 9,1 prosent. Det norske markedet har økt med 15,5 prosent og det utenlandske markedet har gått ned med 0,5 prosent. Nordkapp hadde totalt besøkende hvorav 5,3 prosent var fra cruise og 21,1 prosent fra Hurtigruta. Dette er en økning på 5 prosent i forhold til Finnmark viser totalt sett en stagnasjon i utviklingen av kommersielle overnattinger. En nærmere analyse av regionene i fylket gir en forklaring, selv om en endring i regioninndelingen til SSB gjør det vanskeligere å gi et korrekt bilde for alle regionene. Begrensninger i statistikkgrunnlaget Statistikkgrunnlaget vi benytter i dette dokumentet er fra SSB og viser kun gjestedøgnstatistikk fra hotell og camping/feriehytter av en viss størrelse eller i et område med flere enn tre tilbydere innenfor sin kategori. Dette medfører at et betydelig antall mindre bedrifter ikke er med i statistikken. På grunn av omleggingen gjort av SSB i 2013, kan det også være noen feilregistreringer for camping og hyttegrender som gjør at tallene ikke er 100 % sammenlignbare. Alene er ikke antall registrerte gjestedøgn nok til å analysere utviklingen i reiselivsnæringen ei heller for overnattingsbedriftene, da lønnsomheten ikke beregnes. En helhetsvurdering krever innsyn i verdiskapningen i hele verdikjeden som inkluderer kjøp av opplevelser, aktiviteter, bespisning, transport og lignende. Finanskrisen og endret etterspørselsmønster har gitt en nedgang i den tradisjonelle sommerbusstrafikken til Nordkapp. Denne utviklingen rammer særlig Finnmark fordi trafikken kommer gjennom Finland og inn/ut på grensestasjonene ved Karigasniemi/ Karasjok og Enontekiö/Kautokeino. Statistikken viser at overnattinger ved camping og hyttegrender dermed går ned i indre Finnmark. Mens kommersielle overnattinger for vintersesongen har hatt en fin økning siden 2010, ser men en liten nedgang fra 2013 til 2014 på 5 prosent. Bildet er likt for alle regionene i fylket og det er vanskelig å peke på en spesiell årsak, men nedgangen i offentlig virksomhet og møtevirksomhet, virker inn. Vintercruise til Nord-Norge og Nordkapp har hatt en stor økning. I Alta ble det solgt opplevelsesprodukter i løpet av februar/ mars til cruisegjester. Hurtigruten melder også om gode besøkstall på sine vinterpakker og tilbakemeldinger fra opplevelsesindustrien er at etterspørselen øker kraftig fra år til år. Det ventes at effekten av denne økningen vil vise seg på overnattingsstatistikken fremover. Troms Troms har i perioden fra hatt en økning i antall kommersielle overnattingsdøgn på 28,4 prosent. Det norske markedet har økt med 23,5 prosent og det utlands markedet med hele 42,2 prosent. For hotellene har det i denne perioden har det vært en økning i antall hotellgjestedøgn på 36,6 prosent. Det norske markedet har økt med 27,7 prosent og det utenlandske markedet med hele 72,6 prosent, hvorav 18,7 prosent ferie og fritidsgjester. Troms har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en økning i antall overnattinger på campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem på 2,0 prosent. Det norske markedet har økt med 3,7 prosent og det utenlandske markedet er på samme nivå i 2010 og Det er særlig vinteren som øker i Troms og da med nordlyset som hovedattraksjon. I tillegg trekker andre naturbaserte aktiviteter som hvalsafari, hund- og reinsdyrsledetur og skiturisme stadig flere gjester til regionen. Nordlysturismen som tidligere har vært konsentrert rundt sentrale strøk, ser vi nå tenderer til å strekke seg ut i hele regionen. Nordland Nordland har i perioden fra hatt en økning i antall kommersielle overnattinger på 5,8 prosent. Det norske markedet har økt med 6,1 prosent og det utenlandske markedet har økt med 5,1 prosent. Nordland har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en økning i antall hotellgjestedøgn på 12,3 prosent. Det norske markedet har økt med 12,9 prosent og det utenlandske markedet har økt med 9,9 prosent. Nordland har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en nedgang i antall overnattinger på campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem på 2,6 prosent. Det norske markedet har gått ned med 5,9 prosent og det utenlandske markedet har økt med 1,9 prosent. Størst økning i antall overnattinger innen ferie og fritid på hotell har kommet i regionene Brønnøysund, Bodø og Mo/Sandnessjøen, mens det har vært en nedgang i regionene, Fauske, Lofoten og Mosjøen. Noe av forklaringen kan være økt overnattingskapasitet i regionene med vekst, og muligens færre turister langs E6 og flere langs kysten i perioden fra 2010 til Det har i perioden vært en liten økning i antall overnattinger i Nordland fra de fleste markedene på vinteren, mens det har vært en liten nedgang i antall overnattinger av utlendinger i Nordland på sommeren. Unntakene har vært fra Sverige etter den nye direkteruta på sommeren mellom Stockholm og Bodø ble opprettet i 2014 og fra Frankrike i hele perioden fra 2010 til 2014 på sommeren. Færre bussturister som reiser langs etter Nordland på sommeren, og mer over til Sverige og Finland kan være noe av forklaringen. Svalbard 2014 ble et nytt godt år for reiselivsnæringen på Svalbard, med en vekst i kommersielle overnattinger på 11 prosent og en vekst i ankomster til hotell og gjestehus på 17 prosent. Veksten har naturlig nok avtatt fra året før, grunnet endringer i flytilbudet. Veksten fordeler seg over hele året, også i den tradisjonelle lavsesongen fra oktober til februar. Medlemsbedrifter rapporterer om bedre omsetning og lønnsomhet i 2014 enn i Salg av aktiviteter og opplevelser viser også en positiv utvikling. Det utvikles stadig nye og differensierte produkt som gjør det mer attraktivt å besøke Svalbard. Spesielt i mørketida, eller polarnatta, er det nå et godt utvalg av spennende opplevelser å være med på, både inne og ute. Nordlysprodukter, mer varierte skuterturer og flere utflukter i nærområdet til Longyearbyen er blant stikkordene Roy Mangersnes / wildphoto.no / STATISTIKK

8 MARKEDSUTVIKLINGEN I NORD-NORGE I dette avsnittet skal vi se nærmere på hvor våre gjester kommer fra og på utviklingstrekk fra de ulike markedene. Markedsutvikling per marked totalt for alle overnattingsformer Tabellen under utvikling i antall overnattinger for hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Endr. Nord-Norge Endr. Nord-Norge Endr. øvrig Norge Nord-Norge Totalt I alt ,5 % 6,2 % Nordmenn ,4 % 7,4 % Utlendinger ,7 % 3,2 % Sveri ge ,4 % 8,5 % Danmark ,6 % -18,9 % Finland ,2 % 14,2 % Island ,0 % 27,4 % Storbritannia ,0 % 18,1 % Nederland ,8 % -32,5 % Tyskland ,5 % -15,2 % Frankrike ,3 % -5,1 % Spania ,2 % -18,4 % Sveits ,9 % 19,9 % Liechtenstein ,4 % 124,1 % Italia ,2 % -14,0 % Østerrike ,3 % 5,3 % Bel gi a ,5 % 8,7 % Por tugal ,4 % 2,6 % Hellas ,9 % 14,5 % Irland ,5 % -0,1 % Luxembourg ,7 % -18,7 % Tyrkia ,7 % 23,5 % Polen ,8 % 6,2 % Tsjekkia ,4 % -13,6 % Kilde: Slovakia Statistikknett ,4 % 45,3 % Ungar n ,4 % 25,7 % Estland ,7 % 20,5 % Latvia ,6 % -2,4 % Li tauen ,7 % 14,7 % Kypros ,0 % 38,2 % Malta ,4 % 62,8 % Slovenia ,2 % 26,1 % Ukraina ,8 % 24,2 % UTVIKLING I ANTALL OVERNATTINGER TOTALT FORDELT PER FYLKE Grafen nedenfor viser utviklingen i totalt antall overnattinger i fylkene i Nord-Norge for perioden fra 2010 til Statistikken inkl. hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. 0 Nordland Troms Finnmark Grafen nedenfor viser utviklingen i antall utenlandske overnattinger i de ulike fylkene Kilde: Statistikknett i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Statistikken inkluder hotell, camping, hyttegrender nedenfor og viser vandrerhjem. utviklingen i antall utenlandske overnattinger i de ulike fylkene i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Grafen Statistikken inkluder hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Overnattinger i Nord-Norge Utvikling utenlandske overnattinger Russland ,6 % 4,9 % Russland ,6 % 4,9 % 15 Europa ellers ,7 % 152,9 % USA ,2 % 26,1 % Storbritannia ,0 % 18,1 % Nederland ,8 % -32,5 % Tyskland ,5 % -15,2 % Frankrike ,3 % -5,1 % Spania ,2 % -18,4 % Sveits ,9 % 19,9 % Liechtenstein ,4 % 124,1 % Italia ,2 % -14,0 % Østerrike ,3 % 5,3 % Bel gi a ,5 % 8,7 % Por tugal ,4 % 2,6 % Hellas ,9 % 14,5 % Irland ,5 % -0,1 % Luxembourg ,7 % -18,7 % Tyrkia ,7 % 23,5 % Polen Endr. Nord-Norge Endr. Nord-Norge 4,8 % Endr. øvrig Norge 6,2 % Nord-Norge Tsjekkia Totalt ,4 % ,6 % Slovakia I alt ,4 13,5 % 45,3 6,2 % Ungar Nordmenn n ,4 13,4 % 25,7 7,4 % Estland Utlendinger ,7 13,7 % 20,5 3,2 % Latvia Sveri ge ,6 8,4 % -2,4 8,5 % Li Danmark tauen ,6 14,7 % -18,9 14,7 % Kypros Finland ,0-16,2 % 38,2 14,2 % Malta Island ,0 4,4 % 62,8 27,4 % Slovenia Storbritannia ,0-4,2 % 26,1 18,1 % Ukraina Nederland ,8-6,8 % -32,5 24,2 % Russland Tyskland ,6-1,5 % -15,2 4,9 % Europa Frankrike ellers ,7 20,3 % 152,9-5,1 % USA Spania ,2 76,2 % -18,4 26,1 % Canada Sveits ,9 20,9 % 86,8 19,9 % Mexico Liechtenstein ,8 28,4 % 101,0 124,1 % Brasil Italia ,1-12,2 % -14,0 65,5 % Latin-Amerika Østerrike ellers ,9 23,3 % 62,7 5,3 % Austral Bel gi a i a ,9 14,5 % 59,2 8,7 % New Por tugal Zealand/Oceania ellers ,3-6,4 % 102,6 % Japan Hellas ,2-22,9 % -12,4 14,5 % Kina Irland ,6 35,5 % 159,4-0,1 % Sør-Korea Luxembourg ,2 12,7 % -18,7 49,5 % Asia Tyrkia ellers ,3 122,7 % 73,8 23,5 % Sør-Afrika Polen ,2 4,8 % 153,6 6,2 % Andre Tsjekkia land/afrika ellers ,6-3,4 % -13,6 7,2 % Kilde: Slovakia Statistikknett ,4 % 45,3 % Ungar n ,4 % 25,7 % Estland ,7 % 20,5 % Latvia ,6 % -2,4 % Li tauen ,7 % 14,7 % Kypros ,0 % 38,2 % Malta ,4 % 62,8 % Slovenia ,2 % 26,1 % Ukraina ,8 % 24,2 % Europa ellers ,7 % 152,9 % USA ,2 % 26,1 % Kilde: Statistikknett Overnattinger i Nord-Norge Samlet Samlet antall antall overnattinger Nordland Troms Finnmark Grafen nedenfor viser utviklingen i antall utenlandske overnattinger i de ulike fylkene i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Statistikken inkluder hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem Kilde: Statistikknett Ernst Furuhatt / STATISTIKK

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Ustabile markeder krever økt innsats

Ustabile markeder krever økt innsats Ustabile markeder krever økt innsats Frykten for terroraksjoner, urolighetene i Midt-Østen, SARS og en svekket verdensøkonomi har skapt endringer i internasjonalt reisemønster - noe som har ført til nedgang

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2011 Sverre Hjornevik/Fjord Norge AS 2 Fjord Norges styre 2011 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus.

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2013 Fjord Norges styre 2013 Organisasjon og ledelse Innholdsfortegnelse Nasjonal turistveg Sognefjellet. Rune Nilsson for Statens vegvesen 2 STYRETS LEDER

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26.

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26. Lang vei til høy profitt side 6-11 Snuhavn i nord side 24-26 Utgivelse 2/2012 Smaken av Nord-Norge side 28-29 ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser side 13-15 Inkludert: SOMMERSesongen 2012

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2014 You have to be here to believe it. 2 Sverre Hjørnevik, Fjord Norway Innholdsfortegnelse Felles innsats gir resultater 5 FJORD NORGE 7 Visjon 7 Forretningsidé 7 Målsetninger

Detaljer