Terje Rakke / Nordic Life / INNHOLD. Året Om NordNorsk Reiseliv AS Prosjekter, råd og utvalg Økonomi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi..."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg... 9 REISELIVET PÅ TERSKELEN TIL EN SPENNENDE FREMTID! 2014 ble rekordenes år for reiselivet i Nord-Norge og det er ferie- og fritidsreiser som står for det meste av økningen. Dette er NordNorsk Reiseliv meget tilfreds med da det understøtter at vårt arbeid bærer frukter. Det er også viktig at sommertrafikken på nytt har kommet tilbake til gamle høyder med betydelig økning fra våre viktigste markeder som Tyskland, Nederland, USA og Frankrike. INNHOLD Økonomi Statistikk Markedsføring og profilering av Nord-Norge Digitale og sosiale medier Temaprosjekter Prosjektarbeid Samarbeidsavtaler I 2014 har NordNorsk Reiseliv også tatt på seg vertskap for et betydelig antall journalister og skribenter på visningsturer til Nord-Norge. Resultatene av disse er redaksjonell omtale beregnet til mer enn 500 millioner kroner i ekstra markedseksponering. I tillegg kommer verdien av den eksponeringen de 18 TV-teamene som besøkte vår region representerer. Det at Lonely Planet etter sitt besøk i 2014 også utnevnte Nord-Norge til et av de ti beste regionene i verden å besøke i 2015, støtter ekstra opp om arbeidet vårt med å gjøre Nord-Norge til et attraktivt og bedre kjent reisemål globalt. NordNorsk Reiseliv har i 2014 tatt vind i seilene knyttet til resultatene av de hovedfunn som ble gjort i selskapets internasjonale konkurrentanalyse utført av Mimir og Nordlandsforskning. Her fremkommer det at Nord-Norge har ressurser i verdensklasse, med levende byer og lokalsamfunn integrert med uberørt storslått natur. Vi har likevel store utviklingsoppgaver knyttet til å bygge sterkere strategiske allianser, utvikle mer fremtredende nisjeprodukter, ytterligere forsterke distribusjon og salg, og understøtte utvikling av sterkere signaturprodukter. Charterfondet er endelig på plass og skal øke tilgangen til Nord-Norge ved å skape ny trafikk fra viktige markeder. De nordnorske fylkeskommunene har også her vist positiv vilje til langsiktig satsning for å bygge en mer robust reiselivsnæringen for landsdelen inn i fremtiden. VISSTE DU AT... «Kun hver jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for å kunne beundre de kosmiske festspillene». «Stern» februar 2013 Det er gledelig å registrere hvordan den sterke økningen i vintertafikken især, nå sprer seg ut i hele Nord-Norge. En helårlig reiselivsnæring bidrar til viktig økt sysselsetting, spesielt blant ungdom og kvinner i distriktene. Det er særlig opplevelsesbedriftene som rapporterer om økt verdiskapning, mer helårlig aktivitet og bedre økonomi. Dette borger for økte investeringer i både eksisterende og nye opplevelsesbedrifter, og understøtter at reiselivsnæringen står fremfor en spennende tid i årene som kommer. Arne Trengereid, Adm.dir. NordNorsk Reiseliv AS 3

3 ÅRET 2014 VISSTE DU AT... «Nordlys» er det mest søkte ordet på Visitnorway.dk etter Visit Norway. Ørjan Bertelsen / ÅRET 2014 REKORDMANGE OVERNATTINGER I NORD I 2014 Året 2014 talte vi 3,230 millioner overnattinger på ulike nordnorske overnattingsbedrifter. Dette er en solid økning på overnattinger fra Dette innebærer at regionen Nord-Norge øker med 8,2 prosent, mens Norge som helhet kun økte med 3 prosent. Les mer på side 11. NORD-NORGE - ET AV VERDENS BESTE REISEMÅL Det anerkjente reiseguideforlaget Lonely Planet lanserte listen over de ti beste regionene å reise til i Her er Nord-Norge på plass nr. 5. Les mer på side 33. -Velkommen til en av Europas siste, storslåtte villmarker. Nord-Norge vil gi deg bakoversveis med sine hjerteskjærende vakre landskaper med isbreer, fjorder og fjell, alt badet i krystallklart lys, heter det i «Lonely Planet s Best in Travel 2015». LANSERING AV CHARTERFOND NORD-NORGE I slutten av september var finansieringen av fondet klart. De tre nordnorske fylkeskommunene gikk sammen om å finansiere ca. 7,2 millioner NOK per år over en periode på 3 år som er redskap for å øke turisttrafikken til landsdelen. NNR ble satt til å administrere og markedsføre fondet. Les mer på side 30. DERTOUR ACADEMY Dertour Academy, et av verden største reiselivsarrangement for reisebyråansatte i Tyskland, Østerrike og Sveits, ble gjennomført i desember Aldri før har norsk reiseliv gjennomført et så stort og omfattende tiltak. Rundt 600 reisebyråansatte var på visningsturer i hele landet, med hovedvekt på Fjordog Nord-Norge. 18 av 34 turer gikk til Nord-Norge. Hensikten var å vise frem de mange storslåtte, attraktive og verdifulle opplevelsene vår region tilbyr. Tilbakemeldingen fra Dertour etter et meget godt gjennomført arrangement kan leses i en økning i bestillinger til Nord-Norge på 57 % sammenlignet med året før. For 2015 investeres det tungt i oppfølging av Dertours egne og tilknyttede reisebyråer, totalt byråer. Selskapet omsetter for 6 milliarder euro. Les mer på side 42. VISIT ARCTIC EUROPE Intensjonen bak Interreg-prosjektet, Visit Arctic Europeer å styrke grenseoverskridende nettverk og kommersielt samarbeid. Her inngår kommunikasjon, tilgjengelighet, utvikling av nye grenseoverskridende reiselivskonsepter for å møte kravene til den globale reisende. Prosjektet skal utvikle handlingsplaner og aktiviteter for å ta større markedsandeler globalt ved å øke turiststrømmene fra sør til nord -til «Arctic Europe». Les mer på side 41. JOINT WORKING GROUP FOR TOURIST DEVELOPMENT IN BARENTS REGION (JWGT) NNR har påtatt seg lederansvaret for samarbeidsprosjekt i Joint Working Group for Tourist Development in Barents region. Prosjektet er i regi av Barentsrådet, og dette konkrete prosjektet ble etablert for å utvikle og promotere bærekraftig turisme. Videre skal prosjektet fremme multilateralt samarbeid, felles prosjekter, nettverksrelasjoner og erfaringsutveksling. Til tross for kjølige politiske vinder i forholdet til Russland som resulterer i nedgang i trafikk for Norge øker antall russiske gjestedøgn i Nord-Norge med 17 %. Dette viser at reiselivsnæringen, som ikke er underlagt politiske sanksjoner, er viktig for å opprettholde godt samspill med våre naboland (en næring som både skaper og ivaretar relasjoner, folk til folk). «DESTINASJON NORGE» Reiselivsprosjektet «Destinasjon Norge», med Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) som fasilitator og Knut-Sigurd Pettersen som leder for region Nord-Norge, fortsatte i 2014 arbeidet med å utvikle forslag til ny felles forretningsplan og fremtidig organisering av reiselivet i Nord-Norge. Målet er å ferdigstille dette medio ÅRETS MARKEDSFØRINGSPRIS Nordnorsk Markedsføringspris til uredd bergenser Adm. direktør i NordNorsk Reiseliv, Arne Trengereid, ble tildelt nordnorsk markedsføringspris 2014 under konferansen Nord i Sør. I juryens enstemmige begrunnelse heter det at prisvinneren er en fremragende talsmann for Nord-Norge, og har fremmet reiselivets interesser i vår region på mange områder. Han fremstår som en samlende, kunnskapsrik og entusiastisk leder både internt og eksternt. Ansatte gleder seg og er stolt på hans og selskapets vegne. BUDSJETTKUTT I 2015 Budsjettkuttene presentert i statsbudsjett for 2015 forårsaket stor usikkerhet i norsk reiseliv. For Nord-Norge er det ekstra dramatisk fordi budsjettkuttene resulterer i at 15 millioner kroner som har vært øremerket Nord-Norge forsvinner totalt. Dette betyr en betydelig reduksjon i markedsbidrag gjennom Innovasjon Norge. Arbeidet med å finne kompenserende tiltak pågår. STRATEGIUTVIKLING Reiselivet som næring er i ferd med å gå fra tradisjonell serviceøkonomi og over i opplevelsesøkonomi. Dette har NordNorsk Reiseliv tatt inn over seg i sitt strategiarbeid. Parallelt har NordNorsk Reiseliv redusert markedsbudsjett og derigjennom påbegynt innovative prosesser for å opprettholde best mulig markedskraft. 5 ÅRET 2014

4 OM NORDNORSK REISELIV AS Kjell Fredriksen / OM NORDNORSK REISELIV AS FORMÅL NordNorsk Reiseliv AS (NNR) ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær. Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge. NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til og kunnskapen om landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer møter, kurs, konferanser og arrangement. VÅR IDENTITET OG FELLES VERDIGRUNNLAG Våre organisasjonsverdier: Driftig Profesjonell Inspirerende Våre kjerneområder: Det arktiske Nordnorsk kultur & historie Naturbaserte aktiviteter Vår profil: Kontrastfylt Friskt Eksotisk Ekte og upolert EIERSKAP Selskapets aksjekapital er delt i to aksjeklasser; A-klasse med i alt 51 prosent av aksjene og B-klasse med i alt 49 prosent av aksjene. A-aksjer kan kun eies av Nordland-, Tromsog Finnmark Fylkeskommune. God politisk vilje på tvers av Nordland, Troms og Finnmark har bidratt til etablering av NNR som en nordnorsk overbygning for markedsføring og utvikling av reiselivet i Nord-Norge. Nordnorske politikere var i forkant av regjeringens intensjoner rundt strukturendring forå få reiselivet inn i større konstellasjoner. Selskapet har gjennom langsiktig samarbeid mellom de tre nordligste fylkeskommunene bidratt til sesongutvidelse, trafikkøkning og økt lønnsomhet i reiselivsnæringen. Posisjon: Mektige naturopplevelser og levende kystkultur i arktiske strøk Visjon: Inspirere verden til å oppleve Nord-Norge OM NORDNORSK REISELIV AS Misjon NordNorsk Reiseliv AS skal skape varige verdier og fremme Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter Forretningsidé: NordNorsk Reiseliv AS skal fremme Nord-Norge som et helhetlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter. Selskapet skal bidra til å styrke organiseringen og kompetansen i reiselivet for å øke effekten av felles tilgjengelige midler. Dette til beste for næringens lønnsomhet og sysselsetting, samt bosetting og allmenne interesser for øvrig i landsdelen. VISSTE DU AT... Nordmenn vil oppleve mer kultur på sine reiser i eget land, og det største andelen av disse gjestene reiser til Nord-Norge, viser tall fra turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. VISJON Gjennom bevisste valg i vår kommunikasjon skal vi fremme et attraktivt, troverdig og konsistent bilde av vår destinasjon som skaper reiselyst og inspirasjon til å oppleve Nord-Norge. Å inspirere står også sentralt internt, hvor ansatte skal oppleve trygghet og tillit. Dette skaper entusiasme og er drivkraften til stadig å nå nye mål. MISJON Gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter skal vi skape varige verdier og fremme Nord-Norge som et helårlig reisemål. Varige verdier er mer enn ren finansiell avkastning. Verdier skapes i form av menneskelig utvikling og vekst, og ved å berike våre gjester med kunnskap og gode opplevelser de sent vil glemme. Som den viktigste støttespilleren til reiselivsnæringen i Nord-Norge tilfører NNR varige verdier bærekraftige, solide prosjekter, partnerskap som varer og en næring som drives av de samme overordnede prinsippene uten at den enkeltes identitet og handlefrihet hemmes. 7

5 PROSJEKTER, RÅD OG UTVALG Anne Olsen-Ryum / PROSJEKTER, RÅD OG UTVALG Vi har i 2014 vært med i følgende prosjekter, råd og utvalg; Administrator for Charterfond Nord-Norge Arbeidsgruppe Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Arbeidsgruppe nasjonalt prosjekt Asia Arbeidsgruppe prosjekt sykkelturisme i Nordland Deltager i fagteam i delpilotprosjektet Tjenester- og opplevelsesdesign, i det nasjonale forskerprosjektet Nasjonal sertifisering av naturbaserte opplevelser Innovasjon Norges markedsgruppe for Danmark Innovasjon Norges markedsgruppe for England/Frankrike Innovasjon Norges markedsgruppe for Nederland Innovasjon Norges markedsgruppe for Norge Innovasjon Norges markedsgruppe for Russland Innovasjon Norges markedsgruppe for Sør-Europa Innovasjon Norges markedsgruppe for Tyskland Innovasjon Norges markedsgruppe for USA Innovasjon Norges nasjonale strategiske råd for reiselivet Prosjektgruppe Arctic Race of Norway 2014 Prosjektgruppe Grønt reiseliv fylkesmannen i Troms Referansegruppe prosjekt Destinasjon Finnmark Referansegruppe Winter Project v/uit, Finnmarksfakultetet Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune Ressursgruppe VRI Reiseliv i Nordland, Novadis Styringsgruppe i bedriftsnettverket Innovative Opplevelser Styrings og arbeidsgruppe DERTOUR Academy i samarbeid med Fjord-Norge og Innovasjon Norge Styringsgruppe ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Styringsgruppe for prosjekt Samisk Reiseliv Styrings- og arbeidsgruppe NTW Alta 2014 Tildelingsgruppe for skilting og gradering (Turskiltprosjektet) i regi av Finnmark Fylkeskommune PROSJEKTER, RÅD OG UTVALG Joint Working Group Tourism Barents Cooperation Tildelingsgruppe for skilting og gradering (Turskiltprosjektet) i regi av Nærings- og Fiskeridepartementets prosjektgruppe Nord-Norge Troms Fylkeskommune Nærings og Fiskeridepartementets strukturutvalg Trafikkutviklingsforum for Avinor Bodø Programkomité Nord i Sør Trafikkutviklingsforum og flyplassutvalg for Tromsø Lufthavn 9

6 ØKONOMI / STATISTIKK Baard Loeken / ØKONOMI NordNorsk Reiseliv ønsker sterkere forutsigbarhet i fremtidig finansiering av selskapet og landsdelens destinasjoner, samt næringsaktører som bidrar støttende. Vår målsetting er å ha lang- siktige og forutsigbare avtaler med eierne, det offentlige og partnere i reiselivsnæringen. TILSKUDD OG OMSETNING Selskapet hadde totalt kr ,- i driftsinntekter i I 2014 bidro fylkeskommunene med et tilskudd til vertskap og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå ved etablering av selskapet. Fylkeskommunene har også bidratt med et ekstraordinært profileringstilskudd på 7,6 millioner kroner til sammen. Nordland fylkeskommune har utover dette innvilget 1,6 millioner kroner til profilering og spesielle satsinger knyttet til reiselivet i Nordland. BRANSJENS ØKONOMISKE BIDRAG Næringsbidrag fra reiselivsaktørene utgjorde totalt 4,8 millioner kroner i Dette er i form egenandeler ved kampanje- og messedeltakelse, kjøp av annonser i reiseguide og websider. I tillegg har reiselivsnæringen bidratt med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for journalister og turoperatører som er estimert til å ha en merverdi på over 1 million kroner. STATISTIKK REISELIVET ER EN MEGET VIKTIG NÆRING I NORD-NORGE I 2014 hadde reiselivsnæringen i Nord-Norge en total omsetning på 16,5 milliarder kroner og en verdiskapning på 7,3 milliarder kroner. Næringen sysselsatte i 2013 hele mennesker, noe som er 6,5 prosent av samlet sysselsetting. Til sammenligning representerer primærnæring inkl. fiskeforedling 6,6 prosent, og industri, petro og bergverk har en sysselsettingsprosent på 5,8. Figuren under viser omsetning og sysselsetting i Finnmark, Troms og Nordland. Finnmark Troms Nordland Nord-Norge * Kilde for sysselsetting 2013: SSB/NORUT Omsetning ,2 milliard NOK 6,2 milliard NOK 8,1 milliard NOK 16,5 milliard NOK Sysselsetting sysselsatte sysselsatte sysselsatte sysselsatte REISELIVSNÆRINGEN ER MANGFOLDIG Reiselivsnæringen er en næring som består av mange ulike næringer. Figuren under viser en oversikt over antall sysselsatte og omsetning i ulike næringer som primært omtales som reiselivsnæring. I tillegg er det andre næringer som ikke er nevnt her, men som har inntekt av betydning fra reiselivet, som bensinstasjoner, lokalbutikker og handelsstand. ØKONOMI / STATISTIKK Antall sysselsatte Omsettning i mill. kr Luftfart Sjøfart Annen transport Samlet transporttjenester Overnatting Servering Samlet overnatting og servering Reisebyrå/turoperatører/bilutleie Kultur/attraksjoner/museer/idrettsarrangement Sum reiselivsnæringen VISSTE DU AT... To helger på rad fikk Nord-Norge en svært bra eksponering i beste sendetid på Belgisk TV. Dette er et resultat av vårt samarbeid med en Belgiske turoperatør. Beregnet pr-verdi er på kroner. Kilde: Nordnorsk reiselivsstatistikk v/reiseliv i Nord as/nho Reiseliv Nord-Norge

7 REKORDMANGE OVERNATTINGER I NORD I 2014 Året 2014 ble det talt opp 3,230 millioner overnattinger på ulike nordnorske overnattingsbedrifter. Dette er en solid økning på overnattinger fra Dette innebærer at regionen Nord-Norge øker med 8 prosent, mens Norge som helhet økte med 3 prosent. Utlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 12 prosent fra 2013 til Den norske trafikken har økt med 7 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utlandstrafikken på 6 prosent og en økning i den norske trafikken på 3 prosent. Hotellene i landsdelen har i 2014 en økning i ferie-/fritidstrafikken på 8 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med 13 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 7 prosent. På campingplassene og hyttegrendene har det vært en økning på 6 prosent fra 2013 til 2014, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. De nordnorske hotellene har hatt sitt beste år noensinne hvor både ferie- og fritidstrafikken og forretningstrafikken viser en positiv utvikling. Bussturismen går stadig ned, og noe av denne trafikken er erstattet av cruise. Mange aktivitetsbedrifter i landsdelen melder om solid økning fra cruisegjester. De som tradisjonelt har hatt sitt virke fra rundreisegjester med bil og bussturisme, og som i tillegg har noe avstand fra cruiseanløp, opplever en nedgang i antall gjestedøgn. Aktivitetsbasert turisme er økende og aktører som tilrettelegger for slike segmenter rapporterer om en gledelig økning, og mange er fullbooket i høysesong. Det er også gledelig å registrere at stadig flere tilrettelegger for alternative tilbud i skulder- og lavsesong. Dette kan for eksempel være fisketurismeanlegg som legger om til vinterturisme med nordlysopplevelser. Finnmark Finnmark har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en økning i antall kommersielle overnattinger på 9,1 prosent. Det norske markedet har økt med 15,5 prosent og det utenlandske markedet har gått ned med 0,5 prosent. Nordkapp hadde totalt besøkende hvorav 5,3 prosent var fra cruise og 21,1 prosent fra Hurtigruta. Dette er en økning på 5 prosent i forhold til Finnmark viser totalt sett en stagnasjon i utviklingen av kommersielle overnattinger. En nærmere analyse av regionene i fylket gir en forklaring, selv om en endring i regioninndelingen til SSB gjør det vanskeligere å gi et korrekt bilde for alle regionene. Begrensninger i statistikkgrunnlaget Statistikkgrunnlaget vi benytter i dette dokumentet er fra SSB og viser kun gjestedøgnstatistikk fra hotell og camping/feriehytter av en viss størrelse eller i et område med flere enn tre tilbydere innenfor sin kategori. Dette medfører at et betydelig antall mindre bedrifter ikke er med i statistikken. På grunn av omleggingen gjort av SSB i 2013, kan det også være noen feilregistreringer for camping og hyttegrender som gjør at tallene ikke er 100 % sammenlignbare. Alene er ikke antall registrerte gjestedøgn nok til å analysere utviklingen i reiselivsnæringen ei heller for overnattingsbedriftene, da lønnsomheten ikke beregnes. En helhetsvurdering krever innsyn i verdiskapningen i hele verdikjeden som inkluderer kjøp av opplevelser, aktiviteter, bespisning, transport og lignende. Finanskrisen og endret etterspørselsmønster har gitt en nedgang i den tradisjonelle sommerbusstrafikken til Nordkapp. Denne utviklingen rammer særlig Finnmark fordi trafikken kommer gjennom Finland og inn/ut på grensestasjonene ved Karigasniemi/ Karasjok og Enontekiö/Kautokeino. Statistikken viser at overnattinger ved camping og hyttegrender dermed går ned i indre Finnmark. Mens kommersielle overnattinger for vintersesongen har hatt en fin økning siden 2010, ser men en liten nedgang fra 2013 til 2014 på 5 prosent. Bildet er likt for alle regionene i fylket og det er vanskelig å peke på en spesiell årsak, men nedgangen i offentlig virksomhet og møtevirksomhet, virker inn. Vintercruise til Nord-Norge og Nordkapp har hatt en stor økning. I Alta ble det solgt opplevelsesprodukter i løpet av februar/ mars til cruisegjester. Hurtigruten melder også om gode besøkstall på sine vinterpakker og tilbakemeldinger fra opplevelsesindustrien er at etterspørselen øker kraftig fra år til år. Det ventes at effekten av denne økningen vil vise seg på overnattingsstatistikken fremover. Troms Troms har i perioden fra hatt en økning i antall kommersielle overnattingsdøgn på 28,4 prosent. Det norske markedet har økt med 23,5 prosent og det utlands markedet med hele 42,2 prosent. For hotellene har det i denne perioden har det vært en økning i antall hotellgjestedøgn på 36,6 prosent. Det norske markedet har økt med 27,7 prosent og det utenlandske markedet med hele 72,6 prosent, hvorav 18,7 prosent ferie og fritidsgjester. Troms har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en økning i antall overnattinger på campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem på 2,0 prosent. Det norske markedet har økt med 3,7 prosent og det utenlandske markedet er på samme nivå i 2010 og Det er særlig vinteren som øker i Troms og da med nordlyset som hovedattraksjon. I tillegg trekker andre naturbaserte aktiviteter som hvalsafari, hund- og reinsdyrsledetur og skiturisme stadig flere gjester til regionen. Nordlysturismen som tidligere har vært konsentrert rundt sentrale strøk, ser vi nå tenderer til å strekke seg ut i hele regionen. Nordland Nordland har i perioden fra hatt en økning i antall kommersielle overnattinger på 5,8 prosent. Det norske markedet har økt med 6,1 prosent og det utenlandske markedet har økt med 5,1 prosent. Nordland har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en økning i antall hotellgjestedøgn på 12,3 prosent. Det norske markedet har økt med 12,9 prosent og det utenlandske markedet har økt med 9,9 prosent. Nordland har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en nedgang i antall overnattinger på campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem på 2,6 prosent. Det norske markedet har gått ned med 5,9 prosent og det utenlandske markedet har økt med 1,9 prosent. Størst økning i antall overnattinger innen ferie og fritid på hotell har kommet i regionene Brønnøysund, Bodø og Mo/Sandnessjøen, mens det har vært en nedgang i regionene, Fauske, Lofoten og Mosjøen. Noe av forklaringen kan være økt overnattingskapasitet i regionene med vekst, og muligens færre turister langs E6 og flere langs kysten i perioden fra 2010 til Det har i perioden vært en liten økning i antall overnattinger i Nordland fra de fleste markedene på vinteren, mens det har vært en liten nedgang i antall overnattinger av utlendinger i Nordland på sommeren. Unntakene har vært fra Sverige etter den nye direkteruta på sommeren mellom Stockholm og Bodø ble opprettet i 2014 og fra Frankrike i hele perioden fra 2010 til 2014 på sommeren. Færre bussturister som reiser langs etter Nordland på sommeren, og mer over til Sverige og Finland kan være noe av forklaringen. Svalbard 2014 ble et nytt godt år for reiselivsnæringen på Svalbard, med en vekst i kommersielle overnattinger på 11 prosent og en vekst i ankomster til hotell og gjestehus på 17 prosent. Veksten har naturlig nok avtatt fra året før, grunnet endringer i flytilbudet. Veksten fordeler seg over hele året, også i den tradisjonelle lavsesongen fra oktober til februar. Medlemsbedrifter rapporterer om bedre omsetning og lønnsomhet i 2014 enn i Salg av aktiviteter og opplevelser viser også en positiv utvikling. Det utvikles stadig nye og differensierte produkt som gjør det mer attraktivt å besøke Svalbard. Spesielt i mørketida, eller polarnatta, er det nå et godt utvalg av spennende opplevelser å være med på, både inne og ute. Nordlysprodukter, mer varierte skuterturer og flere utflukter i nærområdet til Longyearbyen er blant stikkordene Roy Mangersnes / wildphoto.no / STATISTIKK

8 MARKEDSUTVIKLINGEN I NORD-NORGE I dette avsnittet skal vi se nærmere på hvor våre gjester kommer fra og på utviklingstrekk fra de ulike markedene. Markedsutvikling per marked totalt for alle overnattingsformer Tabellen under utvikling i antall overnattinger for hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Endr. Nord-Norge Endr. Nord-Norge Endr. øvrig Norge Nord-Norge Totalt I alt ,5 % 6,2 % Nordmenn ,4 % 7,4 % Utlendinger ,7 % 3,2 % Sveri ge ,4 % 8,5 % Danmark ,6 % -18,9 % Finland ,2 % 14,2 % Island ,0 % 27,4 % Storbritannia ,0 % 18,1 % Nederland ,8 % -32,5 % Tyskland ,5 % -15,2 % Frankrike ,3 % -5,1 % Spania ,2 % -18,4 % Sveits ,9 % 19,9 % Liechtenstein ,4 % 124,1 % Italia ,2 % -14,0 % Østerrike ,3 % 5,3 % Bel gi a ,5 % 8,7 % Por tugal ,4 % 2,6 % Hellas ,9 % 14,5 % Irland ,5 % -0,1 % Luxembourg ,7 % -18,7 % Tyrkia ,7 % 23,5 % Polen ,8 % 6,2 % Tsjekkia ,4 % -13,6 % Kilde: Slovakia Statistikknett ,4 % 45,3 % Ungar n ,4 % 25,7 % Estland ,7 % 20,5 % Latvia ,6 % -2,4 % Li tauen ,7 % 14,7 % Kypros ,0 % 38,2 % Malta ,4 % 62,8 % Slovenia ,2 % 26,1 % Ukraina ,8 % 24,2 % UTVIKLING I ANTALL OVERNATTINGER TOTALT FORDELT PER FYLKE Grafen nedenfor viser utviklingen i totalt antall overnattinger i fylkene i Nord-Norge for perioden fra 2010 til Statistikken inkl. hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. 0 Nordland Troms Finnmark Grafen nedenfor viser utviklingen i antall utenlandske overnattinger i de ulike fylkene Kilde: Statistikknett i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Statistikken inkluder hotell, camping, hyttegrender nedenfor og viser vandrerhjem. utviklingen i antall utenlandske overnattinger i de ulike fylkene i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Grafen Statistikken inkluder hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Overnattinger i Nord-Norge Utvikling utenlandske overnattinger Russland ,6 % 4,9 % Russland ,6 % 4,9 % 15 Europa ellers ,7 % 152,9 % USA ,2 % 26,1 % Storbritannia ,0 % 18,1 % Nederland ,8 % -32,5 % Tyskland ,5 % -15,2 % Frankrike ,3 % -5,1 % Spania ,2 % -18,4 % Sveits ,9 % 19,9 % Liechtenstein ,4 % 124,1 % Italia ,2 % -14,0 % Østerrike ,3 % 5,3 % Bel gi a ,5 % 8,7 % Por tugal ,4 % 2,6 % Hellas ,9 % 14,5 % Irland ,5 % -0,1 % Luxembourg ,7 % -18,7 % Tyrkia ,7 % 23,5 % Polen Endr. Nord-Norge Endr. Nord-Norge 4,8 % Endr. øvrig Norge 6,2 % Nord-Norge Tsjekkia Totalt ,4 % ,6 % Slovakia I alt ,4 13,5 % 45,3 6,2 % Ungar Nordmenn n ,4 13,4 % 25,7 7,4 % Estland Utlendinger ,7 13,7 % 20,5 3,2 % Latvia Sveri ge ,6 8,4 % -2,4 8,5 % Li Danmark tauen ,6 14,7 % -18,9 14,7 % Kypros Finland ,0-16,2 % 38,2 14,2 % Malta Island ,0 4,4 % 62,8 27,4 % Slovenia Storbritannia ,0-4,2 % 26,1 18,1 % Ukraina Nederland ,8-6,8 % -32,5 24,2 % Russland Tyskland ,6-1,5 % -15,2 4,9 % Europa Frankrike ellers ,7 20,3 % 152,9-5,1 % USA Spania ,2 76,2 % -18,4 26,1 % Canada Sveits ,9 20,9 % 86,8 19,9 % Mexico Liechtenstein ,8 28,4 % 101,0 124,1 % Brasil Italia ,1-12,2 % -14,0 65,5 % Latin-Amerika Østerrike ellers ,9 23,3 % 62,7 5,3 % Austral Bel gi a i a ,9 14,5 % 59,2 8,7 % New Por tugal Zealand/Oceania ellers ,3-6,4 % 102,6 % Japan Hellas ,2-22,9 % -12,4 14,5 % Kina Irland ,6 35,5 % 159,4-0,1 % Sør-Korea Luxembourg ,2 12,7 % -18,7 49,5 % Asia Tyrkia ellers ,3 122,7 % 73,8 23,5 % Sør-Afrika Polen ,2 4,8 % 153,6 6,2 % Andre Tsjekkia land/afrika ellers ,6-3,4 % -13,6 7,2 % Kilde: Slovakia Statistikknett ,4 % 45,3 % Ungar n ,4 % 25,7 % Estland ,7 % 20,5 % Latvia ,6 % -2,4 % Li tauen ,7 % 14,7 % Kypros ,0 % 38,2 % Malta ,4 % 62,8 % Slovenia ,2 % 26,1 % Ukraina ,8 % 24,2 % Europa ellers ,7 % 152,9 % USA ,2 % 26,1 % Kilde: Statistikknett Overnattinger i Nord-Norge Samlet Samlet antall antall overnattinger Nordland Troms Finnmark Grafen nedenfor viser utviklingen i antall utenlandske overnattinger i de ulike fylkene i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Statistikken inkluder hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem Kilde: Statistikknett Ernst Furuhatt / STATISTIKK

9 Konrad Konieczny / NASJONALITETSFORDELING Kakediagrammene viser prosentandelen de ulike markedene representerer av alle utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge Hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrehjem. Nasjonalitetsfordeling sommersesong (mai - sep. 2014) Endring i prosent Sommer Tyskland 7 % Sverige Endring i prosent 9 % Nederland Sommer % Tyskland Finland 7 % 12 % Sverige Danmark 9 %-5 % Nederland Frankrike 10 % 21 % Finland Italia 12 % 22 % Danmark Storbritannia -5 % 19 % Frankrike Spania 21 % 26 % Italia Sveits 22 % 10 % Storbritannia Polen 19 % 19 % Spania Østerrike 26 % 15 % Sveits USA 10 % 43 % Polen Russland 19 % 10 % Østerrike Japan 15 % 9 % USA Kina 43 % 54 % Russland Asia & 10 % Japan Oseania 9 % 39 % Kina Andre land 54 % 12 % Asia & Oseania 39 % Andre land 12 % Nasjonalitetsfordeling vintersesong (okt apr. 2014) Kilde: Statistikknett Nasjonalitetsfordeling totalt NORD-NORGE TAR STADIG MARKEDSANDELER PÅ NORDKALOTTEN Nord-Norge tar stadig markedsandeler på Nordkalotten når man ser på utviklingen av samlede utenlandske overnattinger i vintersesongen (oktober - april) fra 2005 til I denne perioden hadde Nord-Norge en økning på hele 244 %. Kilde: Statistikknett STATISTIKK Endring i prosent Vinter 12/13-13/14 Tyskland 4 % Sverige Endring i prosent 36 % Nederland Vinter 12/13-13/14 30 % Tyskland Finland 4 % 21 % Sverige Danmark 36 %-6 % Nederland Frankrike 30 % 32 % Finland Italia 21 % 8 % Danmark Storbritannia -6 % 6 % Frankrike Spania 32 % 43 % Italia Sveits 8 % 7 % Storbritannia Polen 6 %-28 % Spania Østerrike 43 % 23 % Sveits USA 7 % 27 % Polen Russland % % Østerrike Japan % % USA Kina 27 % 58 % Russland Asia & 30 % Japan Oseania % % Kina Andre land 58 % 10 % Asia & Oseania 44 % Andre land 10 % Kilde: Statistikknett Benchmarking vintersesongen (oktober-april). Samlede utenlandske overnattinger fra vinteren 2005/06 til vinteren 2013/2014 O v e r n a t t i n g e % +84 % +40 % Nord-Norge Norrbotten Lappland +66 % Nordkaloten 2005/ / / / / / / / 2013 Kilde: Statistikknett 17

10 I 2013 så vi behovet for å revidere eksisterende merkevareplattform. Dette fordi norgeturisten er i endring fra å være observatør til en aktiv deltager i kulturrike og tilgjengelige landskap. MARKEDSFØRING OG PROFILERING AV NORD-NORGE Yvonne Holth / MARKEDSFØRING OG PROFILERING AV NORD-NORGE Nord-Norge er langt fra markedene, og det er stor internasjonal konkurranse om turistene. Reiselivsnæringen i landsdelen har mange små reiselivsbedrifter, er mer fragmentert og har mindre finansielle muskler enn i landet for øvrig. Nord-Norge styrker attraksjonsverdien til Norge som reisemål - sier tysk turoperatør Sammen med våre partnere har vi langt på vei lykkes i å gjøre vår landsdel til et attraktivt reisemål, og har tatt en tydelig posisjon som det beste reisemålet for å oppleve nordlyset. Undersøkelser viser at Nord-Norge er «top of mind» når turister fra Storbritannia bes svare på spørsmålet om hvilket land de tenker på når ordet «nordlys» nevnes. Source: Lonely Planet Traveller {Main} Edition: Country: UK Date: Monday 1, December 2014 Page: 1 Area: 664 sq. cm Circulation: ABC Monthly Ad data: page rate 6,000.00, scc rate 0.00 Phone: Keyword: Norway I tillegg er Nord-Norge kåret til den 5. beste regionen å besøke i 2015 av selveste Lonely Planet. Den engelske interesseorganisasjonen for turoperatører og reisebyråer, ABTA, har i sin årlige trendanalyse trukket frem Nord- Norge som «the destination to watch». Dette ble sendt ut til ABTAs 1200 medlemmer, representert på 5000 byråer i Storbritannia. Det ble innledet et samarbeid med bedriften Riktig Spor fra Bodø, som ga oss en svært spennende prosess. Resultatet ble en solid plattform som gjør det enklere å utvikle gode kommunikasjonskonsepter med tydelig spisser som kommuniserer det unike med Nord-Norge. Det som er gjeldende for Norge er selvsagt også gjeldene for Nord-Norge. Nord-Norge må ha en klar og enestående fremtoning i norsk sammenheng og styrke merkevaren Norge. MERKEVAREPLATTFORM NORD-NORGE Vår merkevareplattform, Effektiv kommunikasjon se figur handler under, om representerer å motivere og kjernen inspirere i Nord-Norge potensielle som besøkende turistdestinasjon; Nord-Norge våre som verdier, reisemål. merkevareløfter Vi har definert og hva vår som kjernemålgruppe gjør oss sterke som i forhold aktive til og andre nysgjerrige til å velge destinasjoner. utforskere som ønsker å lære noe nytt. De har høyere utdanning, god økonomi, er reisevante, kvalitetsbevisste og reiser oftest uten barn. Denne ble revidert i 2013, og ny kommunikasjonsplattform ble presentert for og godkjent Merkevareplattformen av styret i november består Av fortsatt budsjettmessige av fire grunnpilarer, årsaker ble der kommunikasjonsplattformen enda ikke mer satt i fokus ut i livet og vil i være det bærende element. Det gjøres oppmerksom på at i arktiske kysten og kystkulturen er satt strøk kun skal benyttes utenfor Scandinavia. MARKEDSFØRING Reproduced by Gorkana under licence from the NLA (newspapers), CLA (magazines), FT (Financial Times/ft.com) or other copyright owner. No further copying (including printing of digital cuttings), digital reproduction/forwarding of the cutting is permitted except under licence from the copyright owner. All FT content is copyright The Financial Times Ltd. Article Page 1 of ROBPER - A For å bevare denne attraktive posisjonen ble det igangsatt ulike aktiviteter både sommer og vinter. Vinteren 2013/2014 ble det gjennomført en omfattende vinterkampanje med nordlyset som spydspiss. Vinterturismen øker fortsatt, og vi ser en gledelig oppgang på sommerhalvåret. Totalt hadde Nord-Norge en økning på 8,2 %, mot landet for øvrig på 3 %. Kilde: Kilde: Riktig Spor Riktig Spor Markedsstrategier Vi ser en tydelig endring i vår rolle som markedsføringsorganisasjon. Det vil stadig være behov for generisk markedsføring for å inspirere verden til å komme til Nord-Norge. Men vi ser også et skifte hvor kunden/turisten blir en stadig viktigere del av den totale Markedsstrategi 2013 markedsføringen ved at de tar en aktiv rolle gjennom bruk av sosiale medier. Leverandører NNR av igangsatte reiselivsprodukter en grundig må markedsstrategisk i enda større grad gjennomgang innfri kundens med forventinger utgangspunkt fordi i nye evalueringen undersøkelser, fra kunden tilbakemeldinger skjer umiddelbart fra markedene, og digitalt. markedsrådet Dette vil kreve og Innovasjon nye markedstilnærminger og en justering av selskapets strategier. Norge. Markedsråd 15 19

11 Kristin Folsland Olsen / MARKEDSRÅD Det ble avholdt to markedsråd i Markedsråd for Nord-Norge består av representanter for alle etablerte reiselivslag og destinasjonsselskaper i landsdelen (totalt 17 stk.). I tillegg er noen sentrale, større reiselivsbedrifter og Arena-prosjekter representert. Innovasjon Norge og de tre nordnorske fylkeskommunene har status som observatører. Rådet er et rådgivende organ for NNR i sitt markedsstrategiske arbeid og har en sentral rolle i forankring og videreutvikling av strategisk markedsplan for Nord-Norge. Blant annet på grunnlag av markedsrådets tilbakemeldinger ble det utarbeidet en ny strategisk markedsplan for SAMARBEID OM FELLES NORDNORSK PROFIL NordNorsk Reiseliv har tilbudt flere fellestjenester innenfor web. De fleste destinasjonsselskapene i nord har knyttet seg til samme leverandør av webplattform som oss. De har fått tilgang til samme gjenkjennbare struktur og design, slik at en potensiell turist kan forflytte seg mer sømløst mellom ulike destinasjoner og få følelsen av å være i samme webunivers, hele veien fra inspirasjon til kjøp av reise til Nord-Norge. Destinasjon med nordnorsk mal for webplattform: Helgeland Reiseliv Visit Bodø Reiseliv i Hamsuns Rike Destination Narvik Destination Lofoten Visit Lyngenfjord Svalbard Reiseliv Vesterålen Reiseliv Destinasjon med felles nordnorsk fotobank: Helgeland Reiseliv Visit Bodø Bodø i vinden (næringsprosjekt) Gildeskål kommune Visit Vesterålen Destination Lofoten Svalbard Reiseliv Destinasjon med felles nordnorsk mal på reiseguide: Visit Bodø Visit Vesterålen Destination Lofoten Destination Harstad NORGESKATALOGENE FRA INNOVASJON NORGE Innovasjon Norge produserer en 66-siders profilkatalog for inspirasjon og motivasjon om Norge som reisemål. Hver av Norges fem regioner presenteres, og NordNorsk Reiseliv produserer innholdet som omhandler Nord-Norge. I 2014 ble Nord-Norge presentert over 6 sider. Innholdet varierer fra marked til marked. Katalogene distribueres i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Russland, Frankrike, Spania, Italia og Polen. Totalt opplag: kataloger fordelt på 12 ulike utgaver. REISEGUIDE NORD-NORGE 2014 Reiseguide Nord-Norge er vår «fasit» på alt det spennende som turisten kan oppleve i Nord-Norge. Guiden er delt inn i 12 regioner, fra Helgeland i sør til Svalbard i nord, og her finnes både kart og oversikt over turistinformasjoner, aktiviteter, overnatting, servering og transport. Reiseguide Nord-Norge er det eneste verktøyet som per i dag samler store deler av reiselivstilbudet i Nord-Norge på én plass. Opplag: Innhold: 128 sider Språk: Norsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, russisk og finsk Opplaget distribueres ca. 50/50 til Norge og utlandet. I Norge går en stor del til alle turistinformasjoner i Nord-Norge og til større turistinformasjoner i Sør-Norge. I tillegg ønsker mange reiselivsbedrifter i Nord-Norge å ha guiden tilgjengelig for turisten. Den andre halvparten distribueres til messer og workshops NNR deltar på, til Innovasjon Norge, større nordiske turistinformasjoner og andre aktører i utlandet som selger og markedsfører Nord-Norge, og sist men ikke minst til turister som henvender seg til oss for informasjon. Guiden kan lastes ned, leses on-line eller bestilles i papirversjon på nordnorge.com MARKEDSSTRATEGI 2014 I 2011 igangsatte NNR en grundig markedsstrategisk gjennomgang med utgangspunkt i nye undersøkelser, tilbakemeldinger fra markedene, markedsrådet og Innovasjon Norge. Se nedenfor «Nord-Norges viktigste markeder». NNR har i all hovedsak fulgt de markedsstrategiene som har vært gjeldende de siste tre årene. Årlig gjøres det dog en gjennomgang for å justere satsingen i forhold til utviklingen i de forskjellige markedene. For 2014 valgte NNR derfor å holde Spania og Italia på samme investeringsnivå, Frankrike ble testet ut med egen vinterkampanje, vinterkampanjene i Sverige, Norge og Danmark ble gjort helt like og alt ble kjørt digitalt. USA har fått tilført noen ekstra midler samt at vandre/sykkel- og fiskeprosjektene fikk tilført mer midler. De andre landene ble ikke justert i stor grad da investeringene i disse landene tar mer en 70 av markedsbudsjettet. NORD-NORGES VIKTIGSTE MARKEDER 2014 NNR har, på grunnlag av analyser og innspill fra markedsrådet, videreført en deling av markedene i tre hovedgrupper: 1. Etablerte markeder som Norge, Tyskland, Sverige og Nederland har i dag et stort volum av tilreisende til hele landsdelen og har stor betydning for Nord-Norge som reisemål i fremtiden. I de etablerte markedene er det høy aktivitet og sterkt profileringsarbeid for å bygge kjennskap og kunnskap både hos forbrukere og turoperatører. Det er tett kontakt og utvikling av produktpakker med turoperatører og høy involvering med aktørene i Nord-Norge. I tillegg støttes aktiviteter rundt chartervirksomhet fra disse landene. 2. Sekundære etablerte markeder som Frankrike, Italia og Spania har økonomiske utfordringer og har hatt stor nedgang i antall besøkene til Nord-Norge i hovedsesongen «sommer». NNR vil derfor holde stand i disse markedene og investere på nivå med foregående år. 3. Utviklingsmarkeder er land som i dag representerer et middels volum, men som har et stort potensiale til å vokse. Dette er land som Storbritannia, Finland, Russland, Danmark, Japan, Kina, Sør-Korea og USA. Det må legges til at UK har hatt en meget sterk utvikling på vinter og USA en formidabel vekst gjennom hele året. NNR profilerer Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap i gjennom de bransjebearbeiding sammen med Innovasjon Norge. MARKEDSKAMPANJER Markedskampanjer gjennomføres i hovedsak sammen med Innovasjon Norges kontorer i inn og utland. Kampanjene varierer i omfang og størrelse etter hvor mye midler som benyttes i hvert av markedene. I 2014 ble det 65 % av markedsbudsjettet investert for å fremme sommertrafikken og 35 % ble brukt på vintersatsingen. For 2014 viser tall fra SSB at vintersesongen, oktober til april, fortsetter å øke for mange områder i Nord-Norge. Det gledelige for 2014 er at også sommertrafikken viser vekst etter noen års svikt i mange områder i nord. Faktum er at vi for året 2014 når «all time high» i antall registrerte overnattinger i Nord-Norge. Alt tyder på at verdensøkonomien er i bedring bortsett fra i Japan der man fortsatt sliter. Aktivitetene som gjennomføres i markedene vil variere fra land til land avhengig av tilføring av midler. Midlene på 10 mill. kr. som kom fra KRD falt bort i 2014 men ble kompensert med 7,6 mill. kr. fra Fylkeskommunene. NHD-midlene på 15 mill. forvaltes av Innovasjon Norge sentralt, men NNR har mulighet til å påvirke retning og innhold i aktivitetene per marked og deltar aktivt i gjennomføringen av dem. I 2014 ble midlene fordelt på markedene i Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Russland, Danmark og på fiske- og vandreprosjektene. Utover dette ga Innovasjon Norge 1 million av NFD-midlene til støtte for Arctic Race of Norway. Balansen mellom nettbasert markedsføring og tradisjonelle markedskanaler som printannonser og reklameplakater er til stadig vurdering. Det er ikke alle land som er like digitaliserte som de nordiske land, hvilket tilsier en fortsatt satsing på tradisjonelle medier. Individer lar seg påvirke på forskjellig vis, og det er summen av inntrykk som fører til handling. Markedskanalene som benyttes vil derfor variere fra land til land. I Sverige går 75 % av markedsmidlene til digitale medier, men kun 40 % av markedsmidlene brukes digitalt i Tyskland. 21 MARKEDSFØRING

12 SPRUDLENDE ENERGI I HAMMERFEST overraskende lettvint og morsom opplevelse i byen som ligger på 70 grader nord. Fra kr 130 p.p Tlf.: hammerfest-turist.no nordnorge.com SVALBARD I ISBJØRNENS RIKE En reise til Svalbard om sommeren er en annerledes eksotisk opplevelse på verdens brevandring, fottur, kajakktur, eller annen aktivitet. Svalbard Reiseliv Tlf.: visitsvalbard.com OPPLEV NORDKAPP I SOMMER I tillegg til opplevelsessentret på Nordkapp tilbyr vi flotte naturopplevelser som kongekrabbesafari, lavvocamp og safari til Nord Europas største fuglefjell og fiskeopplevelser. Pris fra kr 740 p.p. i dbl på Rica Hotels, inkl. frokost og inngang Nordkapphallen. Tlf.: nordkapp.no 07. juni, Svalbard/Longyearbyen Spitsbergen Maraton svalbardturn.no juni, Honningsvåg Nordkappfestivalen nordkappfestivalen.no juli, Lakselv Midnattsrocken Musikkfestival midnattsrocken.no juli, Hammerfest Hammerfest Ølfestival stallo.no 06. september, Skaidi Skaidi Extreme, terrengritt for voksne og barn skaidiextreme.no PLANLEGG OG BESTILL MARKEDSINVESTERINGER OG AKTIVITETER ALLE MARKED «Andre investeringer» inkl. kostnader forbundet med presseturer, visningsturer, workshops, kampanjestøtte til turoperatører etc. NordNorsk Reiseliv AS (NNR) Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) NORGE Investeringer totalt kr NNR Totalt Sommer Vinter Andre NFD Totalt Sommer Vinter Aktører Totalt Sommer Vinter Messe (Reiselivsmessen Telenor Arena) Kampanjer Forbrukerrettede tiltak utgjorde deltakelse på Innovasjon Norges sommerkampanje. Kampanjen bestod av følgende aktiviteter: DM/Norgesbrosjyrer, mediasamarbeid/artikler Egmont Media, digitale aktiviteter (kampanjeside, bannere og norgesfilmer på Youtube), printannonser i utvalgte medier, digital julikampanje, pr-innspill, pressemeldinger, nyhetsbrev, sosiale medier, Facebook vertskap for Visit Norway s norske gruppe. ORD BLIR FATTIGE. DU BLIR RIKERE. For deltagende destinasjoner og bedrifter var det ekstra synlighet på NNRs nettside med produktpresentasjon under ferietilbud på nordnorge.com Sammen med Innovasjon Norge ble det gjennomført en «digital» skandinavisk vinterkampanje med fokus på nordlys. Kampanjen bestod av følgende aktiviteter: kampanjeside, bannere, nordlyskonkurranse, pressemeldinger, nyhetsbrev. NNR synliggjorde også nordlyskampanjen på egen hjemmeside og gjennom andre egne kanaler. Det var ekstra fokus på nordlyskonkurransen, som ble en hit med over 6500 deltagere. Ekstra markedsføring av Nordland i Norge Ved hjelp av ekstra midler fra Nordland fylkeskommune ble det satset ekstra på Nordland i forbindelse med sommerkampanje. Deltagende aktører fra Nordland fikk ekstra synlighet ved ekstra printannonsering i avis og magasin, egne digitale artikler fra Nordland og bannerannonser, facebook visitnorway og Nord-Norge, egen underside for Nordland på med tilhørende artikler og PR-innspill og pressearbeid. FOTO: ZBIGNIEW WANTUCH CREUNA FOTO: BJARNE RIESTO / NORDKAPP OPPLEV NORD-NORGE OG SVALBARD I SOMMER. Har du lyst til å få adrenalinet til å pumpe litt? Har du lyst til å suse opp bakken? Da tar du deg en morsom tur rundt verdens nordligste by på EL-sykkel! Den elektriske støtten sørger for en FOTO: OLE J. LIODDEN nordligste destinasjon. Opplev den barske naturen i følge med en guide, enten på båttur, KONGEKRABBESAFARI. FOTO: DESTINASJON 71 NORD Lokal historie og samisk kultur, teater, galleri, isbar og julehus. Overnatting. OPPLEVELSER VERDT Å FÅ MED SEG Deltagelse på messer og workhops Nordnorsk Reiseliv koordinerte og deltok på Reiselivsmessen på Telenor Arena i januar Selskapet deltok på, og var sterkt involvert i, å arrangere Norwegian Travel Workshop i Alta i april der mer enn 300 turoperatører fra hele verden og like mange norske tilbydere var invitert. NNR inviterte til et nordnorsk kick-off for de nordnorske deltagerne i forkant av selve arrangementet. SVERIGE Investeringer totalt kr NNR Totalt Sommer Vinter Andre NFD Totalt Sommer Vinter Aktører Totalt Sommer Vinter Egeninnsats Kampanjer Forbrukerrettede tiltak har bestått i en sommerkampanje med lokalt TV-reklame, produktannonsering med helsider annonser i lokalaviser i Nord-Sverige (opplag på ). Utgivelse av 8 siders «opplevelsesbilag» fra Nord-Norge i SVD (opplag på ), utgivelse av «opplevelsesbilag» med fokus på Nordland i SVD (opplag på ), forbrukerkampanje i Gøteborg i forkant av Norgesdager med plakater og digitale annonser i sentrum, utgivelse av Norge bilag i ICAKuriren med 8 sider dedikert Nord-Norge (opplag på ), kampanjesider på visitnorway.se og redaksjonelt online-bilag Sommaräventyr på nyheter365.se, Google søk og display annonser, annonsering på Facebook med link til kampanjesider, organiske postinger på Facebook og Twitter og nyhetsbrev til forbruker. Vintersatsingen ble gjennomført som en «digital» skandinavisk vinterkampanje med fokus på nordlys. Kampanjen bestod av følgende aktiviteter: kampanjeside, bannere, konkurranse, pressemeldinger og nyhetsbrev. Ekstra satsing Nordland i Sverige Sommeren 2014 startet SAS opp direkte rute Stockholm-Bodø med to ganger ukentlig i perioden 29. juni 17. august. Nordland fylkeskommune bidro med ekstra midler for å støtte opp under markedsføringen av Nordland i Sverige, primært rettet mot flyruten. Det ble gjennomført tiltak i samarbeid med Innovasjon Norge i Sverige og deltagende destinasjoner i Nordland. Disse tiltakene kom i tillegg til nordnorsk kampanjedeltagelse. Nordlandsbilag med salgbare produkter ble distribuert via Dagens Nyheter i Stockholmsregionen, annonsering for å støtte opp under bilaget, medieplan; diverse pressemeldinger, pressetreff april og pressefrokost i Stockholm, Stockholm Outdoor, 7 journalister / bloggere på pressetur juni. Deltakelse på messer og workshops 7-9. mars deltok vi på Vildmarksmässan i Stockholm med fokus på fiske og vandring og fra mai deltok vi på Norgesdager i Gøteborg med publikumsstand på Nordstand Kjøpesenter. Bransjebearbeidelse Den 22. mai ble det gjennomført et bransjearrangement i Gøteborg under Norgesdager-2014, med presentasjoner og etterfølgende nyhetsbrev til bransje og B2B-partnere. DANMARK Investeringer totalt kr NNR Totalt Sommer Vinter Andre NFD Totalt Sommer Vinter Aktører Egeninnsats Kampanjer Forbrukerrettede tiltak var sommerkampanjen som bestod av kampanjeside på Visitnorway, feriemessen Herning, nyhetsbrev, Facebook, annonsørseksjoner i eb.dk og dk jp.dk, print advertorials, pressearbeid, og Google display med søkeord. Sammen med Innovasjon Norge ble det gjennomført en «digital» skandinavisk vinterkampanje med fokus på nordlys. Kampanjen bestod av følgende aktiviteter: kampanjeside, bannere, nordlyskonkurranse, pressemeldinger, nyhetsbrev. Utover dette ble det produsert et digitalt bilag der det var fire artikler med tema nordlys, nordlysdestinasjoner, aktiviteter, ishoteller og Hurtigruten. Deltagelse på workshop og messer Ferie For alle, Herning februar Konkurranse på stand der Nord- Norge leverte syklepremie fra Bodø/ Helgeland. Messen er Skandinavias største ferie messe og hadde utstillere og ble besøkt av 205 pressefolk samt reiseglade danskere. Samarbeid med strategiske partnere NNR arrangerte et nordlysseminar og workshop for bransjen 24. juni i København et sammen med Innovasjon Norge og medlemmer i bedriftsnettverket Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. 25 representanter for dansk reisebransje og presse møtte opp. TYSKLAND Investeringer totalt kr NNR Totalt Sommer Vinter Andre NFD Totalt Sommer Vinter Aktører Totalt Vinter Egeninnsats Kampanjer NNR deltok i sommerkampanjen med Innovasjon Norge, Hurtigruten, Rica, Widerøe, Norwegian. Formål: ta tilbake sommeren. Aktiviteter: TV-spot, ing, google adverts, online banner, bilag, annonser, kampanjeside på visitnorway.de og nordnorge.com. NNR deltok i vinterkampanje med Innovasjon Norge, Hurtigruten, Norwegian og Thon Hotels. Formål: posisjonere Nord-Norge som det ledende landet for å se nordlys. Målgruppe: 35+. Geografisk mål: Hamburg, Berlin, Dusseldorf, Munchen, Stuttgart. Aktiviteter: Billboards med selfie-konkurranse, Online bannere, Youtube, ing, Google og Facebook aktiviteter, samt kampanjeside på visitnorway.de og nordnorge.com. Deltagelse på messer og workhops NNR deltok på i alt fire messer i Tyskland: CTM i Stuttgart fra Januar - Grüne Woche i Berlin fra januar, ITB i Berlin fra mars og publikumsmessen Reisen i Hamburg februar. I tillegg hadde selskapet tilstedeværelse på workshopen for turoperatører i Hamburg 21. mai. Samarbeid med strategiske partnere Sammen med Fjord Norge arrangerte NNR og Innovasjon Norge Dertour Academy i begynnelsen av desember Dertour Academy, er et av verdens største reiselivsarrangement spesiallaget av turoperatøren DERTOUR for reisebyråansatte i Tyskland, Østerrike og Sveits. Rundt 600 reisebyråansatte var på visningsturer i hele landet, med hovedvekt på Fjord- og Nord-Norge. 18 av 34 turer gikk til Nord-Norge. Arrangementet hadde en kostnadsramme på 7,4 mill. NNR bidro med 2.5 mill. av disse. MARKEDSFØRING 22 23

13 Utover dette hadde NNR et godt samarbeid med TUI/Volters Reisen der selskapet bidrar med Euro i kampanjestøtte for å fremme Nord-Norge overfor reisebyråer og forbrukere over hele Tyskland. Aktivitetene har et stort spenn fra en bred dekning online til vanlig trykte foldere og boards. I tillegg støttet NNR Prima Reisen fra Østerrike med Euro i kampanjestøtte for å fremme chartersalget til Bodø fra Wien og München. Ved ankomst gjøres en rundreise på 7 dager i det nordlige Nord-Norge. FRANKRIKE Investeringer totalt NNR Totalt Sommer Andre NFD Totalt Sommer Vinter Aktører Totalt Sommer Vinter Egeninnsats Kampanjer Aktivitetene sammen med Innovasjon Norge utgjorde i sommerkampanjen print annonsering i trykte media, boards på metro i Paris, halv sides annonser i magasiner (opplag over 7 mill.), online annonsering (banners) på flere web-sider som tilhører France Télévision gruppen med link til kampanje sider på visitnorway.fr, kampanjesider på visitnorway.fr med link til nordnorge.com og til partnere (Svalbard Wildlife Expeditions), Google Ads med link til kampanjesider, e-nyhetsbrev til forbruker og organiske postinger på Facebook. I vinterkampanjen ble det i all hovedsak kjørt samme aktiviteter som i sommerkampanjen. I tillegg ble det kjørt aktiviteter i sosiale medier: Facebook konkurranse i samarbeid med Thon Hotels (fokus nordlys og Nord-Norge); organiske postinger på Facebook og Twitter og co-branding med Neutrogena (hudkremen med Norsk Flagg) med fokus på Nord-Norge og nordlys (offline aktivitet). Reiselivsbransjen ble løpende holdt informert gjennom nyhetsbrev. Deltagelse på messer og workshops Nordisk Workshop i Paris i samarbeid med Danmark og Finland. Ingen aktiv deltakelse på messer, kun tilstedeværelse med brosjyrer på vandremessen i Lyon og Destination Nature i Paris. ASIA Investeringer totalt kr NNR Totalt Helår Andre NFD Ingen Aktører Totalt Helår Egeninnsats Kampanjer Alt som gjøres på det Asiatiske markedet, gjøres i samarbeid med STB-kontorene i Japan og Kina og mesteparten av aktiviteter er rettet mot bransje med enkelte tiltak mot sluttbruker. ASIA generelt: utgivelse av info-brosjyre om Norge/info-foldere; web-side med info og reiseforslag. Kampanjer på SoMe: i Kina: Weibo, Yuku, Wechat; online og sosiale medier i Japan: Facebook, MyNavi Woman, Trippiece, Ab-Road, Twitter; i Sør-Korea: Facebook. Nyhetsbrev til forbrukere. Deltagelse på messer og workshops NNR deltar ikke på noen publikumsmesser i Asia, da er det STB som tar formidlingsansvar. Deres representanter er til stedet på flere messer i Kina, Sør- Korea og Japan. Workshopdeltakelser i Kina + Taiwan (Beijing, Shanghai, Guangzhou og Taipei) i januar, Japan (Tokyo og Osaka); Sør-Korea (Seoul); ITB Asia - Bransjemesse (Singapore) og Kina (Beijing, Shanghai, Guangzhou) i november. Bransjebearbeidelse Felles markedsføring med turoperatører, in-house training og seminarer også for agenter; kick-off og arrangementer for både in-house og hos turoperatører. Webside og nyhetsbrev. Brosjyrer distribuert på messer, workshops og seminarer. Kina: programmer for fly&drive sommer og vinter. Japan: nordlys og vinter i Nord-Norge. STORBRITANNIA Investeringer totalt kr NNR Totalt Vinter Andre NFD Totalt Vinter Aktører Totalt Vinter Egeninnsats Kampanjer NordNorsk Reiseliv gjør ingen investeringer i det engelske markedet for sommerhalvåret da etterspørselen fra dette markedet er lav. Vinterkampanjen i Storbritannia foregår hovedsakelig på digitale medier. Utover dette lages det to trykte bilag som promoterer aktiviteter og severdigheter. Et av bilagene distribueres i The Daily Telegraph med et opplag på og det andre i The Guardian med et opplag på eksemplarer. Deltagelse på messer og workshop Selskapet deltok på workshop London i juni og World Travel Marked i november, som er en av verdens største reiselivsmesse for turoperatører med deltakere. Bransjebearbeidelse Det meste av bransjeaktiviteten skjer gjennom påvirkning på Visitnorway.com sine kampanjenettsider. Samarbeid med strategiske partnere NordNorsk Reiseliv gjennomførte opplæring av fire turoperatører i mai. Deltok på årsavslutningen til Innovasjon Norge og presenterte nyheter for turoperatører. Visningstur for nye turoperatører og for nyansatte hos etablerte turoperatører. BENELUX Investeringer totalt kr NNR Totalt Vinter Annet NFD Totalt Sommer Vinter Aktører Totalt Sommer Vinter Egeninnsats Kampanjer Nord-Norge var med i sommerkampanjen sammen med Fjord Norge, Fjell Norge, Visit Sørlandet, Visit Telemark og Visit Trøndelag. Kommersielle partnere i kampanjen var Color Line, BBI travel, Norske Turistservice og Pharos Reisen. Kampanjen besto av innstikk i tre magasiner, print- og online annonsering og Google display. Det ble sendt ut flere nyhetsbrev i løpet av kampanjeperioden (des.-juli 2015). Aktiv bruk av sosiale medier og kampanjesiden på visitnorway.nl. Årets vinterkampanje er en del av den store satsningen på nordlyset i de utvalgte markedene. Kampanjen er online med annonsering i bl.a. National Geographic, Discovery Channel, Elsevier osv. Det ble sendt ut nyhetsbrev til kjøpte adresser, samt produsert en kort video for youtube for å skape mer oppmerksomhet online. Følgende turoperatører er med på denne satsningen: Norske Turist Service, BBI, Voigt, Buro Scan- Brit, Askja Reiser og Norge Reiser. Hele kampanjen genererer trafikk til kampanjesiden på visitnorway.nl og turoperatører sine websider. Deltagelse på messe og workshop NNR deltok på Vakantiebeurs som er den største fag- og publikumsmessen i Nederland. Messen arrangeres i Utrecht og går over fem dager, hvor tirsdagen er fagdag og onsdag søndag er publikumsdager med rundt besøkende. Samarbeid med strategiske partnere Det ble inngått direkte samarbeid med turoperatører som satser på Nord-Norge, blant annet med den belgiske turoperatøren Nordic. Satsning både på sommer og vinter med aktiviteter som: annonsering, gjennomføring av kundedager, pressetur for TV-team, visningstur med fokus på vintercharter, deltakelse på reiselivsmessen Brussels Fair. Pressearbeid Det ble arrangert syv presseturer fra Nederland i løpet av En av presseturene med SAS var med både nederlandske og belgiske journalister. Det ble også gjennomført en TV-pressetur fra Belgia. ITALIA Investeringer totalt kr NNR Totalt Andre NFD Ingen Aktører Totalt Sommer Egeninnsats Kampanjer Det ble hverken gjennomført sommereller vinterkampanje i Italia i 2015 grunnet landets økonomiske situasjon etter verdensøkonomiens fall i Italia hadde en årlig nedgang frem til 2014 på vel 19 %. Midlene ble bestemt brukt på presseturer. Deltakelse på messer og workshops Deltakelse på TTG-messen med brosjyredistribusjon gjennom Innovasjon Norge. MARKEDSFØRING 24 25

14 Workshop i Milano ble gjennomført i mai 2014 i forbindelse med et arrangement Be Nordic - utstillingsvindu for nordiske land med fokus på både reise- liv, mat, design, litteratur osv. Pressearbeid Det ble gjennomført fire individuelle presseturer, samt en gruppepressetur og en bloggertur. Ekstra markedsføring av Nordland i Italia I forbindelse med Nordland fylkeskommunes samarbeidsavtale med region Marche i Italia, har det vært gjennomført en rekke markedsaktiviteter med hovedformål å bygge kjennskap og kunnskap om Nordland. Aktivitetene ble gjort i nært samarbeid med Innovasjon Norge i Italia, og kom som tillegg til den generelle markedsføringen av Nord-Norge. Aktivitetene skulle bygge opp under salgsutløsende produkter/ opplevelser gjennom å få flere salgbare produkter i porteføljen til italienske turoperatører. Det ble gjennomført både forbruker- og bransjerettede tiltak; Nordland- event under Nordic Days, Milano, i mai, store boards på sentrale undergrunnsstasjoner i Milano med pakker fra samarbeidende turoperatører, online aktiviteter sommer og vinter, boards Malpensa flyplass høst, en rekke bransjerettede aktiviteter. SPANIA Investeringer totalt kr NNR Totalt Andre NFD Ingen Aktører Totalt Sommer Egeninnsats Kampanjer Det ble hverken gjennomført sommereller vinterkampanje i Spania i 2015 grunnet landets økonomiske situasjon etter verdensøkonomiens fall i Spania hadde en årlig nedgang fra 2011 frem til 2014 på vel 23 %. Midlene ble bestemt brukt på presseturer. Deltakelse på messer og workshops Deltakelse på FITUR messen kun med brosjyredistribusjon gjennom Innovasjon Norge. Workshop i Madrid gikk av stabelen 12. november sammen Hvalsafari på Andenes der 63 turoperatører og reisebyråer deltok. Pressearbeid Det ble gjennomført fire individuelle presseturer, samt en gruppepressetur og en bloggertur sammen med Italia. USA Investeringer totalt kr NNR Totalt Sommer Vinter NFD Ingen Aktører Egeninnsats Kampanjer NordNorsk Reiseliv deltok på en generell kampanje for reisebransjen hvor online aktiviteter hadde fokus. I tillegg er vi representert i en skandinavisk online ekspertopplæring for turoperatører. NNR gjennomførte en visningstur for ni turoperatører til Tromsø og Bodø. Gjennom Scandinavian Tourist Board (STB) ble det gjennomført besøk hos ti turoperatører hvor de fremmet Skandinavia som reisemål. Deltagelse på messe og workshops NordNorsk Reiseliv deltok på workshop i New York i oktober. 60 turoperatører deltok. Det var stor interesse for Nord-Norge også for vinterproduktene. RUSSLAND Investeringer totalt kr NNR Totalt Sommer Andre NFD Totalt Sommer Vinter Aktører Totalt Sommer Vinter Egeninnsats Kampanjer Sommerkampanjen ble gjennomført sammen med blant annet Fjord Norge, noen russiske turoperatører og destinasjonene Lofoten og Visit Nordkyn. Hovedfokus i kampanjen var havfiske med utereklame, bilag i aviser, TV-reklame, annonsering i div. nasjonale media, Google annonsering og sosiale medier. Vinterkampanjen ble gjennomført sammen med Jazz Tour og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. Kampanjen ble noe mindre enn planlagt da Jazz Tours chartere til Bardufoss ble avlyst grunnet den vanskelige politiske og økonomiske situasjonen i Russland. Det ble annonsert vinterprogrammer fra Nord-Norge i utvalgte trykte medier. Online annonsering ble gjort i nyhetskanaler, søkemotor Yandex, på sosiale media og i mail.ru. Bransjebearbeidelse Det ble gjennomført en visningstur i september 2014 med havfiske som hovedfokus. Deltakelse på Messer og workshop I september ble det gjennomført workshoper i Moskva og St. Petersburg der Nord-Norge deltok med NNR, Svalbard Reiseliv, Visit the Arctic, Visit Narvik, Visit Nordkyn, Whalesafari Andenes og Nordic Safari. Interessen er stigende for jule- og nyttårsprogrammer i Nord-Norge, nordlysturer, utover at informasjon om havfiske topper denne lista. Samarbeid med strategiske partnere De siste årene har NNR hatt et strategisk samarbeid med Jazz Tour og støttet dem med markedsføring av jul- og sommercharter til Nord-Norge. Sommercharter gikk som planlagt men som nevnt under «kampanjer» ble vintercharter avlyste. Ørjan Bertelsen / MARKEDSFØRING 26 27

15 DELTAKELSE PÅ MESSER OG WORKSHOPS Deltagelse på messer er i enkelte markeder fortsatt et av tiltakene vi bruker for å nå turisten og aktuelle turoperatører, men utviklingen går mot at vi heller deltar på mindre, mer tematiserte messer. I 2014 har NordNorsk Reiseliv av budsjettmessige årsaker valgt kun å delta aktivt på noen få utvalgte messer. Nord-Norge som region ivaretas på flere messer, men da ved en passiv deltagelse hvor «Reiseguide Nord-Norge» distribueres til deltagere på messen. Workshops arrangeres i all hovedsak av Innovasjon Norges, både nasjonalt og internasjonalt. Målet er å tilrettelegge for nettverksbygging og direkte salg, og er en viktig arena for informasjon- og kunnskapsdeling. NordNorsk Reiseliv deltar alltid på vegne av hele Nord-Norge, selv om det av og til også er representanter fra næringen til stede. Etter endt messe og workshop lager NordNorsk Reiseliv en utfyllende rapport hvor det skisseres hva som etterspørres og av hvem og legger ved kontaktinformasjon til aktuelle turoperatører. På denne måten tilrettelegger NordNorsk Reiseliv for direkte salg mellom nordnorske reiselivsaktører og turoperatører. Se oversikten på neste side for mer informasjon om vår deltagelse på messer og workshop i Reiselivsmessen på Norge Rigmor Myhre Fag-/publikumsmesse Telenor Arena 2014 Oslo CMT Tyskland Ellen Kachel/ Publikumsmesse Stuttgart Heidi Soløy Workshop Kina Evgenia Egorova Workshop Kina Beijing, Shanghai, Guangzhou, Taipei Vakantiebeurs Nederland June Alexandersen Fag-/publikumsmesse Utrecht Grüne Woche Tyskland Ellen Kachel/ Publikumsmesse Berlin Heidi Soløy Fitur Spania Passiv deltakelse Fag-/publikumsmesse Madrid Reisen Tyskland Passiv deltakelse Publikumsmesse Hamburg BIT Italia Passiv deltakelse Fag- og publikumsmesse Milano Fiets & Wandelbeurs Nederland Elisabeth Müller Publikumsmesse/Vandring Amsterdam Ferie for Alle Danmark Rigmor Myhre Publikumsmesse Herning Nord-Norge Oslo Hilde Bjørkli Workshop/kundearrangement ditt neste møtested? for kurs- og konferansemarkedet ITB Tyskland Ellen Kachel Fag-/publikumsmesse Berlin Vildmarksmässan Sverige Evgenia Egorova Fag- og Publikumsmesse/Vandring Stockholm MITT Russland Passiv deltakelse Fag- og publikumsmesse Moskva Vandremessen Frankrike Passiv deltakelse Publikumsmesse/Vandring Lyon Destinaiton Nature Frankrike Passiv deltakelse Fag- og Publikumsmesse/Vandring Paris NTW Norge Rigmor Myhre Workshop Alta SITC Spania Passiv deltakelse Fag- og publikumsmesse Barcelona Workshop Tyskland 21. mai 2014 Tyskland Ellen Kachel Workshop Norgedager Sverige Evgenia Egorova Bransjearrangement og publikumsevent Sverige Gøteborg Workshop Juni 2014 Storbritannia Gøril Ovesen Workshop UK London Nordisk Workshop Frankrike Evgenia Egorova Workshop Frankrike Paris Workshop Russland Katja Pettersen Workshop Russland Moskva St. Petersburg Leisure Sep Russland Passiv deltakelse Fag- og publikumsmesse Russland Moskva Workshop Sep Danmark Rigmor Myhre Workshop Danmark København Workshop Sør-Korea Evgenia Egorova Workshop Sør-Korea Seoul Workshop Japan Evgenia Egorova Workshop Japan Tokyo/Osaka Workshop Høst 2014 Spania June Alexandersen Workshop Spania Madrid/Barcelona TTG Incontri Italia Passiv deltakelse Fag- og publikumsmesse Italia Rimini Nordisk Workshop Italia Katja Pettersen Workshop Italia Milano Workshop USA Okt USA Gøril Ovesen Workshop World Travel Nov Storbritannia Gøril Ovesen Fagmesse Market 2014 London ITB Asia Singapore Arne Trengereid Bransje og publikumsmesse Singapore Skandinavisk WS Kina Evgenia Egorova Workshop Kina Beijing, Shanghai, Guangzhou Messer og workshops Tidsrom Marked Deltar [koordinator] Merknader i 2014 MESSER OG WORKSHOP OVERSIKT 2014 MARKEDSFØRING 28 29

16 LANSERING AV CHARTERFOND NORD-NORGE I slutten av september var finansieringen av fondet klart. De tre nordnorske fylkeskommunene gikk sammen om å finansiere ca. 7,2 millioner NOK per år, over en periode på 3 år, som er redskap for å øke turisttrafikken til landsdelen. NNR ble satt til å administrere og markedsføre fondet. Det ble satt sammen et tildelingsutvalg der også Avinor og NHO Reiseliv Nord-Norge deltar. Fondet var operativt fra 31. oktober Nødvendig informasjon om tildelingskriterier, søknadsskjema og annen relevant informasjon ble gjort tilgjengelig på hjemmesidene til både Avinor og NNR. Interessen for fondet var stor allerede før lansering, og ved oppstart ble relevant informasjon formidlet til 15 turoperatører fra fjern og nær. I november besluttet tildelingsutvalget å innhente ekstern kompetanse for å produsere prissatte reiseforslag til internasjonale turoperatører, et såkalt Business Proposal. Det ble inngått en kontrakt med Brand Aviation, som tidligere har gjort tilsvarende arbeid for bl.a. Nord-Finland og Voss. De anbefalte å starte med Evenes Flyplass på grunn av at flyplassens betjener fire store og attraktive destinasjoner (Narvik, Harstad, Vesterålen og Lofoten). Videre anbefalinger var en oppstart i Alta og listen over nye relevante destinasjon vil utarbeides fortløpende i INCOMING Vi jobber aktivt mot norske incomingoperatører i et todelt prosjekt: Delprosjekt 1: Våren 2013 besluttet Innovasjon Norge, Virke v/nir, NCE Tourism Fjord Norway og NNR å samarbeide om et felles prosjekt, Incoming 2013, for å få mer kunnskap om norske incomingoperatørenes betydning for norsk reiseliv. Prosjektet har også bidratt til at det utarbeides en sjekkliste hvor reiselivsbedriftene kan få konkrete råd om hva slags informasjon operatørene trenger for å gjøre dem salgbare på de internasjonale markeder. En videreføring av dette prosjektet, Incoming 2015, er besluttet, og NNR ønsker å delta i videreføringen av dette arbeidet, som blant annet skal kartlegge om det finnes en «best practice» for kompetansehevingstiltak rundt arbeid mot incominoperatører, utarbeide et bransje- og begrepsapparat, utarbeide en enkel salgs- og provisjonsmodell og øke bedriftenes kompetanse rundt loven om pakkereiser. Delprosjekt 2: Incomingoperatørene havner ofte mellom to stoler i det generelle arbeidet mot turoperatører. Fordi de sitter i Norge, er det gjerne deres kunder i de ulike markeder som inviteres på visningsturer og andre aktiviteter. I samarbeid med Innovasjon Norge har NNR hatt fokus på å øke incomingoperatørenes kunnskap om Nord-Norge og skape nettverk mellom nordnorske leverandører og incomingoperatører. Dette arbeidet har resultert i følgende tiltak: Kundebesøk Oslo Fagdag incoming med NIR, VIRKE og IN, med presentasjon av Nord-Norge og NNR Visningstur Lofoten Samling i Tromsø med inviterte operatører fra Norge, Sverige og Danmark Posttur MICE, Tromsø og Alta Posttur FIT, Tromsø Posttur Groups, Kirkenes Visningstur Helgeland Workshop IN København Kundebesøk Oslo Tiltakene har fått svært god evaluering fra deltakerne. Sept 2012 Feb 2013 Aug 2013 Des 2013 Des 2013 Des 2013 Des 2013 Aug 2014 Sept 2014 Sept 2014 Dette gjør det mulig for mindre aktører å innlede business med incoming/ turoperatører og oppleves som er noe av det som gir størst uttelling i kroner og øre, i tillegg til visningsturer. KEEP UP THE GOOD WORK :) sier fornøyd deltager og potensiell ny kunde. KURS- OG KONFERANSEMARKEDET Kurs- og konferanser (KK) i Nord-Norge utgjør en relativt liten andel av totale gjestedøgn ved nordnorske overnattingsbedrifter. Likevel er dette et viktig segment, dels fordi KK-kunder gjerne bestiller pensjonspakker som inkluderer overnatting, mat og møteromsarrangement, hvilket betyr en høy pris per gjest, dels fordi KK-kundene fyller overnattingsstedene med gjester utenfor sommersesongen. Videre er KK-markedet særdeles viktig for en bred verdiskapning i Nord-Norge i form av fly, transport og ikke minst opplevelser. De store hotellkjedene jobber hver for seg aktivt med salg og markedsføring mot KK-markedet, men det er uttrykt et behov for en satsing i kurs- og konferansemarkedet under en samlet nordnorsk paraply. For tredje år på rad ble det i februar 2014 gjennomført et kundearrangement rettet mot KK-markedet i Oslo. Arrangementet gikk av stabelen på Grand Hotel med 110 inviterte gjester. Kundene ble ønsket velkommen av bandet Violet Road, som også underholdt underveis. Deltakerne hadde stands i en hestesko i Speilsalen. Midt i salen var det en «matøy», hvor kokkene fra UMAMI Restaurant i Harstad serverte en fantastisk buffet med nordnorske retter. Konferansier for dagen var hotellvert på Sommarøy Arctic Hotel, Kjell Ove Hveding. DELTAKERNE FRA NORD-NORGE VAR: VisitTromsøs nettverk for kurs- og konferansesatsing: VisitTromsø, Spitsbergen Travel, Destinasjon Harstad, Senja Event, Sommarøy Arctic Hotel, Radisson Blu Hotel Tromsø, Rica Ishavshotel, Rica Grand Hotel Tromsø, Thon Hotels Tromsø, Nordic Choice Hotels Tromsø, Lyngsfjord Adventures, Tromsø Safari Rica Hotels Finnmark Thon Hotels Alta og Kautokeino Via Egencia Alta Hammerfest Turist Widerøe UMAMI Restaurant Harstad Det var ett av de absolutt beste arrangement jeg har vært med på i Oslo. Det skal dere virkelig være stolt over, - sier en av de fornøyde deltagerne. Evalueringsrapporten for arrangementet viser at 80 prosent av deltakerne fikk konkrete forespørsler under arrangementet, 36 prosent fikk konkrete forespørsler som følge av egne oppfølging etter arrangementet og 30 prosent hadde oppnådd konkrete som følge av egen oppfølging etter arrangementet. Ingen av deltakerne fikk konkrete salg under arrangementet. Dette viser at deltakelse på et slikt arrangement er en utstillingsarena som gir gode resultater forutsatt et godt oppfølgingsarbeid. Alt i alt viser evalueringen at deltakerne er svært fornøyd med arrangementet og alle respondentene har svart at de gjerne vil delta på et felles nordnorsk kurs- og konferansearrangement flere ganger. Inntrykket er at en satsing mot kurs- og konferansemarkedet under en samlende nordnorsk paraply er ønskelig for bedrifter og destinasjoner. Presse og media på besøk PRESSE Pressearbeid OG MEDIA er et av PÅ NordNorsk BESØK Reiselivs viktigste markedstiltak og gjøres i tett samarbeid med Pressearbeid Innovasjon Norge, er et av destinasjonsselskapene NNR viktigste markedstiltak og reiselivsaktørene. og gjøres i tett samarbeid Synlighet med i medier Innovasjon eksponering Norge, og destinasjonsselskapene er svært kostnadseffektivt og reiselivsaktørene. i forhold til annonsering. Synlighet i medier Verdien gir av fan- redaksjonell omta gir fantastisk tastisk eksponering og er svært kostnadseffektivt i forhold til annonsering. Verdien beregnes ved at man anslår hvor mye man måtte ha betalt for tilsvarende annonseplass i gjelden av redaksjonell omtale beregnes ved at man anslår hvor mye man måtte ha betalt for tilsvarende medium. Redaksjonelle annonseplass artikler i gjeldene oppfattes medium. også Redaksjonelle av leser som artikler mer oppfattes troverdige også og interessante av enn leser annonser som mer og har troverdige derfor en og høyere interessante totalverdi. enn annonser Pressearbeid og har er derfor en integrert en høyere del totalverdi. markedsarbeid, Pressearbeid og er når en pressearbeid integrert del understøttes av vårt totale av markedsarbeid, annen type markedsaktivitet og når pressear- kan effekten b av vårt totale beid betydelig. understøttes av annen type markedsaktivitet kan effekten bli betydelig. MARKEDSFØRING I 2014 koordinerte vi 101 presseturer for totalt 440 personer. Vi gjennomførte 19 visningsturer 2014 koordinerte for 129 representanter vi 101 presseturer fra ulike for turoperatører. totalt 440 personer. Merk, alle turene Vi gjennomførte i forbindelse 19 visningsturer med 129 Dertour representanter Academy fra kommer ulike turoperatører. i tillegg. Merk, alle turene i forbindelse med Dertour Academy kommer i tillegg. Den totale verdien på redaksjonell omtale av Nord-Norge er beregnet til mer enn 518 millioner Den totale kroner. verdien Verdien på redaksjonell fra TV- og omtale nettpublikasjoner av Nord-Norge er normalt er beregnet ikke beregnet til mer inn enn i 518 millioner kr PR-verdien. Dette er en betydelig økning fra 315 millioner kroner i For første Verdien fra TV- og nettpublikasjoner er normalt ikke beregnet inn i PR-verdien. Dette er en betyd gang er den totale presseverdien fra Tyskland, et av våre viktigste markeder, på over 80 økning millioner fra 315 norske millioner kroner. kroner At økningen i er For så betydelig første gang i forhold er den til årene totale før presseverdien er også på fra Tyskland, e grunn våre viktigste av den fantastiske markeder, eksponering på over 80 millioner Norge og norske Nord-Norge kroner. har At fått økningen i forbindelse er så med betydelig i forhold t Disney-filmen årene før er også Frost på (Frozen). grunn av den fantastiske eksponering Norge og Nord-Norge har fått i forbind med Disney-filmen Frost (Frozen). Figur: Utvikling i PR-verdi i PR-verdi Skjema: Oversikt over presseturer 2014 Skjema: Oversikt over visningsturer

17 Ausnahmezustand Winter ist alles anders Wenn es im Ohr juckt, wird man etwas Merkwürdiges hören (Samisches Sprichwort) Es ist eine schwierige Nacht, sagt Trygve Nygard. Kein einziger Stern ist am Himmel zu sehen. Die Wolken sind dicht, seit Tagen schon, zwei Schichten haben sich in 900 und in 2000 Metern Höhe übereinander geschoben. Es ist eine dieser hoffnungslosen Polarkreis-Nächte, meint Nygard, und befragt noch einmal sein Handy nach der Wettervorhersage. Hier in Alta ist es wolkig, in Karasjok ist es wolkig, in Kautokeino ist es wolkig. Es bläst ein eisiger Wind, der dafür sorgt, dass sich die sechs Grad minus, die es hat, zehn Grad kälter anfühlen. Bis zu 150 Kilometer wird er mit uns fahren, sagt Trygve Nygard, auf der Jagd nach dem Nordlicht. Sagen wir besser: auf der Jagd nach einem kleinen Loch, das der Wind in die Wolkendecke gerissen hat. Bei 87 Prozent seiner nächtlichen Expeditionen, erzählt der Naturbursche, hat er im vergangenen Jahr das Nordlicht gefunden. Das spektakuläre Schauspiel lockt immer mehr Touristen in den einsamen Norden Norwegens, wo das Polarlicht Aurora Borealis von Oktober bis Februar am Himmel tanzt, wenn der denn klar ist. Vor allem Asiaten sind von den magischen Lichtstreifen begeistert. Sie sind überzeugt davon, dass es Glück und Fruchtbarkeit bringt, wenn man das Himmelsphänomen erlebt hat. Schade, sagt Trygve Nygard, denn jenseits der Wolkendecke ist heute viel los. Heißt: Es sind jede Menge elektrisch geladene Sonnenpartikel unterwegs, die mit hoher Geschwindigkeit auf das Magnetfeld der Erde treffen. Je nachdem, in welcher Höhe und mit welchem Gas die Teilchen in der Erdatmosphäre kollidieren, hüpft das Licht in grün-gelben, roten oder blau-violetten Schleiern über den Horizont. Lege Dich zum Schlafen nie quer ins Boot, sonst kommt der Troll und nimmt Dich mit. Diese Lichtshow ist einer der Gründe, warum es sich lohnt, im Winter in die Finnmark zu reisen. So heißt die nördlichste Region Norwegens, die etwa so groß ist wie Dänemark, in der aber nur Menschen leben und Rentiere. Hier fällt der erste Schnee Mitte Oktober und der bleibt dann oft bis Mai. Kein Wunder, dass die Samen, die skandinavischen Ureinwohner, 300 verschiedene Wörter für Schnee haben. Denn davon gibt es auf den Hochebenen genug, wo die Temperatur schon mal auf minus 50 Grad fällt. Dann springen nur noch die Autos an, die eine strombetriebene Motorheizung haben. Ab und zu durchbricht ein Elch am Straßenrand den schwarz-weißen Kontrast aus Schnee, Stein und ein paar dürren Birken dieser extrem kurzsichtigen Tiere leben in Norwegen. Viel zu viele, sagen Experten. Und es werden immer mehr, weil den Elchen natürliche Feinde wie Wölfe fehlen. Straßenschilder warnen vor den grauen Schwergewichten, trotzdem kommt es häufig zu tödlichen Unfällen. Die Baumgrenze liegt hier, in der letzten Wildnis Europas, bei 300 Metern. Und in den wenigen Stunden, in denen es im Winter hell ist, färbt sich der Himmel pastellfarben. Die paar Autos, die auf den Buckeleispisten unterwegs sind, haben Spikes aufgezogen. Die Flüsse sind ab Mitte November zugefroren, auf ihnen fahren Schneemobile und Tretschlitten. Dort, wo im Sommer Wasserfälle die Felsen herunterplätschern, ist das Wasser zu bizarren Kunstwerken gefroren. Lappland hieß die Heimat der Samen in Norwegen, Schweden, Finnland und Russland früher ein Begriff, den die 90000, vielleicht Mitglieder des Volkes der Samen nicht gerne hören. Sie empfinden ihn als minderwertig. Kurz informiert Dienstag, 18. Februar 2014 Reisezeit Wer echten Winter mit viel Anreise Von München über Oslo bei- Schnee und Kälte sucht, ist zwischen November und April in der unberührten Natur Nord-Norwegens richtig. spielsweise mit der Lufthansa oder der SAS. In Nordnorwegen gibt es 24 kleine Flughäfen, unter anderem in Alta und Lakselv, die täglich von der privaten Linie Wideroe angeflogen werden (www.wideroe.no). ten sich die Hotels der Ketten Rica- oder Thon-Hotels an. Zum gemütlichen Rica-Hotel in Karasjok gehört das Restaurant Storgammen, in dem man am offenen Feuer die Spezialitäten der Samen probieren kann. Das Thon- Hotel in Kautokeino betreibt direkt am Hotel eine Eis-Minigolf-Anlage mit Eisbar und ein Außenkino mit einer Leinwand aus Eis. (www.rica-hotels.com, Northern Lights Tours bietet nächtliche Nordlicht-Expeditionen im Minibus an, die bis zu fünf Stunden dauern. Er gibt auch Tipps, wie man die besten Fotos vom Nordlicht schießt. Kosten: 1500 Kronen pro Person. (www.glodexplorer.no) Kultur der Samen gibt das Museum in Alta (www.alta.museum.no) oder der Besuch des samischen Parlaments- Gebäudes Sameting (www.sametinget.noway.com oder Samen Einen guten Einblick in die Nordlicht-Jagd Trygve Nygard von Übernachten Zum Übernachten bie- Infos unter Wiederholung Wie das jamaikanische Olympia-Team auf den Bob kam Wer einen Schluckauf kriegt, bleibt unvergessen. In den 1960er Jahren hat die Regierung versucht, die Lappen den Norwegern gleich zu machen. Die Sprache der Samen war in der Schule verboten, die meisten haben ihre Herkunft verschämt verschwiegen. Heute sind die Samen als einziges indigenes Volk der Europäischen Union anerkannt. Im Jahr 2000 eröffnete König Harald V. in Karasjok das Sameting, das Samische Parlament. Die 39 Abgeordneten kümmern sich um die Rechte der Ureinwohner. Künstlerin Kristin Ytreberg hat die Wände des Gebäudes mit goldener Schrift verziert: zu lesen sind alte samische Sprichwörter. Die Samen leben seit Jahrhunderten mit dem Schnee, mit der Kälte, mit der Natur. Rund die Hälfte von ihnen sind heute noch Rentierzüchter. Sie essen Rentierzunge zum Frühstück, aus dem Geweih der Tiere machen sie Kleiderhaken und aus den Hufen Gelatine. Sie ziehen mit ihren Herden im Winter in die Berge und im Sommer ans Meer. Die Familie von John Henrik Guttorm zu ihr gehören etwa 50 Verwandte hat Rentiere. Und alle helfen zusammen, wenn das weite Gebiet, auf dem die Tiere weiden, mit dem Schneemobil kontrolliert werden muss, wenn geschlachtet wird oder die Herde weiterzieht. Jeder Tag ist ein Abenteuer hier, sagt John Henrik Guttorm, den alle nur Heaika nennen. Er trägt Schuhe aus Rentierfell mit dicken Filzeinlagen. Die halten bis minus 50 Grad warm, sagt er. Seit zwei Jahren bietet er Schneemobil-Touren für Touristen an. Denen zeigt er dann draußen in der weiten Leere Nordnorwegens, wie Samen leben und wie der Joik klingt, ihr traditioneller Gesang, der sich anhört wie melancholisches Jodeln. Nebenbei hat der 28-Jährige eine eigene Firma: Er baut Bühnen- und Beleuchtungstechnik für Konzerte auf. Wenn die Laus das Ohr hoch krabbelt, kommt mildes Wetter. Es ist ein Leben zwischen Tradition und Moderne. In dem Topf über dem Lagerfeuer schmort Rentier- Eintopf und Heaika erzählt, dass Birkenrinde kleine Wunden desinfiziert und Rentierfell als Sitz-Unterlage auf Schnee warmhält, weil jedes einzelne Haar hohl ist und deshalb isoliert. In Kautokeino, der Hauptstadt der Samen, treffen sich die Jungen am Abend im weltweit einzigen Drive-in-Freiluft-Kino für Schneemobile, wie es heißt. Eine halbe Stunde dauern die samischen Kurzfilme, die auf der Leinwand aus Eis laufen. Auf einem Rentierfell, im Thermo-Schneeanzug und mit einem Becher heißer Schokolade in der Hand ist das auszuhalten. In Alta steht ein ganzes Hotel aus Eis, das Sorrisniva Hotel. Im November fangen die Brüder Hans Ulrik und Tor Kjetil Wisloff an, mit der Kettensäge 350 Kilo schwere Eisblöcke aus dem Alta-Fluss zu schneiden. Mehr als 600 Stück brauchen sie für die 30 Zimmer, in denen sogar die Betten aus Eis sind, für die Hotellobby, die Bar und die Kapelle, in der geheiratet werden kann. Für die Hochzeitsnacht auf Rentierfellen gibt es Polarschlafsäcke, die per Reißverschluss verbunden sind. An den Wänden hängen Fotos von Polarlichtern. Hitze ist besser als Kälte. Nach vier Stunden hat es Trygve Nygard geschafft: Er hat das Nordlicht gefunden. Nur kurz ist die Wolkendecke aufgerissen über der Bucht von Alta. Wenn man lang genug in den Himmel starrt und dem begeisterten Trygve zuhört, kann man flirrende Lichtstreifen erkennen. Die Kamera, auf Langzeitbelichtung eingestellt, dokumentiert schließlich einen grünen Fleck. Aber man ahnt, wie fantastisch das norwegische Himmelskino ist.... DONNERSTAG, mit dem zotteligen Haar und lich Laila Inga vor. Die Dame Futtertröge treibt, dann hat getier aller Art abzugreifen. dem großen Bildungshintergrund. Er hat sich in die Gene betreibt mit ihrem Mann zwischen Rosberg und Hamil- scheinen relativ geschickt da- mit der blondsilbernen Mäh- das etwas vom Formel-1-Duell Die Menschen hier oben schichte dieses Landstrichs einen Hof auf Sortland. ton auf der letzten Rille. Aber rin zu sein, denn jeden Abend fernab des Highspeeds eingearbeitet und ist glaubwürdig, der Samen, verteilt über Finnrin, und sie macht uns mit eigendwelcher Form auf den Sie gehört zur Volksgruppe am Ende siegt immer die Her- gibt es frischen Fisch in ir- wenn es um cool down geht. land, Schweden und Nordnorwegen mit russischer Ba- klar: Das sind keine Renntie- auch schnell: Das ist das Einnem verkniffenen Lächeln Teller. Spötter sagen dann Das bekommen sogar Kreuzfahrttouristen mit, die vornehmlich im Sommer auf die Jahrzehnte in den jeweiligen den künftig auf den Unter- kann. sis. Die Samen waren über re, sondern Rentiere. Wir werzige, was man sich leisten Vesterålen-Inselgruppe strömen. Es sind insbesondere Mitte der 70er-Jahre erfuhr Streifzüge durch Nordnor- solche Tour hoch in den Nor- Ländern unterdrückt, erst schied achten. Um ehrlich zu sein: Eine Gäste von den Schiffen der das Naturvolk in Norwegen wegen haben auch immer mit den, der bisweilen mit tropisch anmutenden Stränden Hurtigruten; mitunter macht Anerkennung und eine entsprechende Wertschätzung. sel geht es trotz des gut ausge- überrascht, ist nicht billig. Booten zu tun. Von Insel zu In- aber auch die als ZDF- Traumschiff bekannte, die Laila Inga gehört zu den Aktivisten, mit ihrer dynamischen mal nur per Fähre. Die Ver- halber noch einmal wiederhobauten Flugnetzes nun ein- Wir wollen es der Fairness Weltmeere durchpflügende MS Deutschland nördlich Art hat sie dafür gesorgt, dass bindungen sind gut und zuverlässig, die Sicherheitsstan- gibt es selten unter zehn Euro. len: Ein gut gezapftes Bier Wir treffen Ssemjon Gerlitz. Ich könnte mich auch Si- spuckt einige Landgänger nicht nur wahrgenommen, dards hoch. Man sollte aller- Und dass man für den Zigaret- des Polarkreises fest und das Schicksal ihres Volkes mon nennen, aber meine Eltern haben sich aufgrund un- Wenn die Personenzahl wird. Robustheit mitbringen, um nen Tages Dealer wird aufsu- aus. sondern auch dokumentiert dings eine gewisse nautische tenverkauf eines nicht so ferserer kaukasischen Abstammung für Ssemjon entschie- nicht kegelklubähnliche Aus- im Ring, sie leitet die Rentier- schnell zur Allzwecktüte grei- ausgeschlossen. stimmt und die Stimmung Auf ihrem Hof ist sie Chefin bei den Törns nicht allzu chen müssen, scheint wenig den, sagt unser Tour-Guide. maße annimmt, was bei den zucht. Die Samen sind die Einzigen in Norwegen, die Ren- Wenn der Nordnorweger die man sich einstellen kann. fen zu müssen. Nun, das sind Sachen, auf Seine Wurzeln sind in Düsseldorf, er ist gelernter Bauinge- Norwegen sowieso nur tiere halten dürfen. Wenn Lai- nicht gerade Fähre fährt, ist er Wer die Begegnung mit einer utopischen Alkoholpreisen in nieur und überzeugter schwer darstellbar ist, stellt la hoch oben vom Hügel mit zumeist mit seinem eigenen überwältigenden Natur, mit Deutsch-Norweger. Ssemjon seine Gäste persön- ihrem Quad die Tiere an die Boot unterwegs, um Meeres- dem Spiel des Wetters, mit Gerlitz ist angekommen an größtenteils bezaubernden einem Platz, den er selbst als Menschen schätzt, ist im Norden Norwegens mit seiner Arsch der Welt bezeichnet. Wir sind leicht bereit für die pulsierenden Hauptstadt Ergänzung Ein verdammt Tromsø (siehe Extra-Bericht schöner Arsch, denn hier in Caffamacherreihe 5, auf dieser Seite) und etwas Nyksund haben sie aus einem Hamburg, Handelsmetropole weiter südlich mit der trei- aussterbenden Fischerdorf einen Platz gemacht, der zum sitnorway.com Bodo als Ausgangspunkt für Besuchen einlädt. spektakuläre Touren bestens Die Restaurierung fußt auf aufgehoben. einem Projekt von Berliner denverkehrsamt: Bodø Office, Tollbugata 13, Bodø noch empfehlen. Es ist das Ach ja: Eines sollten wir Wissenschaftlern Mitte der 80er-Jahre; übrig geblieben P.O.Box 434, 8001 Bodø; Hurtigruten-Museum in Stokmarknes. Mit etwas Glück er- sind drei Restaurants und ein restaurierter Krämerladen, wischt man Sten Magne Engen.Der routinierte ehemali- der mit viel Leidenschaft betrieben wird. Ssemjon unterrichtet nicht nur die Touris, er der letzte Kapitän der neben ralen.com ge Herrscher der Meere war unterhält direkt am pittoresken Hafen von Nyksund auch Finnmarken sein Traumfo/index.php?id=89 dem Museum liegenden noch ein Restaurant und bietet Gästebetten an. senja.no. Tromsø: um jede Menge Seemanns- Senja: und der richtige Platz, Ich bin hier einfach hängen geblieben, sagt der Mann zaubernden sittromso.no garn zu spinnen in einer be- Landschaft. Von Alfons Batke TROMSØ. Norwegen-Touristen kommen oft nicht weit, obwohl sie sehr viel sehen. Oslo, Bergen, Lillehammer und das Eintauchen in die Fjorde. Brillante Reiseziele, doch Norwegen ist auch Nordnorwegen Kilometer nördlich von Oslo ist das Leben zwar nicht so turbulent, aber schön. In der Ruhe liegt die Kraft das kann für das langsame, aber nie langweilige Leben nördlich des Polarkreises gelten. Innovation Norway: Nord-Norwegisches Frem- Buntes Treiben: Die Fußgängerzone von Tromsø besticht durch Farbenpracht und originelle Geschäfte. Vesterålen: Gefragter Mann: Guide Ssemjon Gerlitz. Kjerringøy: kjerringoy.in- RIB-Safari im Bergsfjord: Bodø: Besuch Hurtigruten-Museum in Stokmarknes: ab TROMSØ. In der Winterzeit soll es den Menschen von Tromsø nicht viel ausmachen, ob sie unter Tage oder ebenerdig unterwegs sind. Dunkel ist es sowieso immer, mit den entsprechenden Lichtquellen, versteht sich, um Orientierung zu finden. Im Sommer freilich kommt es einem dann doch schon etwas merkwürdig vor, sich durch das unterirdische Labyrinth an Straßen zu winden, aber das System scheint perfekt und mit Bedacht geplant. Wo anders auf der Welt findet man schon einen Experte in Deutschland: Tel.: / ; Castrop-Rauxel, Bahnhofstr Die Ausrüstung muss stimmen: Bei einer Powerboot-Safari kann es auf dem Meer sehr frisch werden. Aktiv und Aktivistin: Laila Inga hält die Kultur der Samen hoch eine temperamentvolle und energische Lady Das Boot ist immer dabei: Im Norden Norwegens ist die Fischerei der Haupterwerbszweig. Fotos: Stickeln (4), Metz (1) Kreisverkehr im Tunnel- und Fridtjof Nansen entführt. Amundsen ist der nor- Historie, sondern Gegenwart Menschen aus 30 Nationen. Doch Tromsø ist nicht nur in ihr leben und studieren Netzwerk vor? Die Menschen in der Nordprovinz Troms wegische Volksheld schlechthin, er gilt als der bedeu- in der Stadt mit der giganti- nördlich von Oslo gelegen, ist und wie. Mittlerweile leben Tromsø, 2000 Kilometer wussten, weswegen sie unterirdisch so aktiv zu sein hatten, schließlich diente das Forscher bei seinen zahlrei- Brücke) als Wahrzeichen um Nordnorwegen zu erkuntendste und erfolgreichste schen Tromsøbrua (Tromsø- ein idealer Ausgangspunkt, weitverzweigte Tunnelsystem im 2. Weltkrieg auch zum in der Regel in Tromsø, dem es ist die sich am rasantesten Sommermonate als auch für chen Polar-Expeditionen, die mehr als Menschen; den. Das gilt sowohl für die Schutz vor Luftwaffen-Angriffenfang nahmen. Besondere Tra- Norwegens. zigartigen Polarfeuer Touris- Tor zum Eismeer, ihren An- entwickelnde Kommune den Winter, der mit dem ein- Die Historie ist stets präsent in dieser wunderschö- eindrucksvoll dokumentiert mit internationalem und in- Stadt hat sich infrastruktugik, wie sie auch im Museum Und es ist eine junge Stadt ten aus aller Welt anlockt. Die nen Stadt 350 Kilometer wird: Amundsen starb 1928 tellektuellem Flair. Die ersten Studenten schrieben sich auch in Sachen Unterbrinrell enorm weiterentwickelt, nördlich des Polarkreises. Im bei einem Flugzeugabsturz, liebevoll eingerichteten Polarmuseum wird der Besunen italienischen Forscherbergt Tromsø von ihvel erreicht. Aber es gilt: Alles als er seinem in Not gerate ein, mittlerweile behergung hat Tromsø ein Top-Lecher in die Zeit der großen kollegen Umberto Nobile zu nen, Tendenz steigend. Es ist hat seinen Preis. Schnäppchen sind nicht Forscher Roald Amundsen Hilfe eilen wollte. eine kosmopolitische Stadt, vorgesehen. Knut Hansvold / EKSEMPLER FRA INTERNASJONALT PRESSEARBEID: Aeroflot Magazine med et opplag på , publiserte i januar en 5 siders artikkel fra vår region. Den har en beregnet annonseverdi på norske kr. Lonely Planet er en pressekontakt vi har hatt gleden av å ha på pressetur i vår region opp til flere ganger. I 2014 kåret de Nord-Norge på listen over de ti beste regionene å reise til i Dette er et direkte resultat av en pressetur gjennomført vinteren Nord-Norge og nordlys rett i stua til millioner av franskmenn Nordlys og juletradisjoner i Norge ble tema for flere reportasjer på Frankrikes største TV-kanal TF 1, rett før jul. Nordlysjakt og julenissens reinsdyr ble sendt i programmet «Le 20H» (Dagsnytt) den og på selveste juleaften. Programmet har 5 millioner seere på vanlige dager og betydelig flere i høytider. Snakk om riktig tid, riktig plass! Svensk reportasje fra nord fikk global oppmerksomhet Aktive dager med kajakk, vandring og god mat under midnattssol resulterte i en 6 sider reportasje i «Kupé» magasinet under tittelen «Svindlande skönhet». Dette hadde en pr-verdi på norske kroner. Så kom den globale effekten, da saken ble plukket opp av «Condé Nast Traveller» som ga en ytterligere verdi på kr. MARKEDSFØRING Vikingfestival i Lofoten i beste sendetid på russisk TV Russlands største statlige TV kanal, med 117 millioner seere, dro til Lofoten for å lage film til sin nye tv-serie. Filmen fikk gode seertall og er estimert til å ha en pr-verdi etter første visning på Euro. 50 travels of a lifetime I april er hundretusenvis av rein på vandring fra innland til kyst i Nord-Norge, og over 2000 reindriftssamer jobber dag og natt. Turoperatøren Turgleder inviterer gjester til å være med i små grupper for å oppleve dette naturmiraklet. Det anerkjente amerikanske reisemagasinet National Geographic Traveler presenterte denne turen som en tur man bør ta minst én gang i livet. Kinesisk pressetur til verdi av 3 millioner I februar 2014 arrangert vi i samarbeid med Scandinavian Tourist Board en gruppepressetur for 8 kinesiske journalister. Turen gikk fra Tromsø til Nordkapp og videre til Kirkenes, med mye nordlys, kongekrabbesafari og hundekjøring. Resultatene kom i form av blogginnlegg, radioprogrammer og artikler i print og på web. Total presseverdi er beregnet til norske kroner. Mer enn 80 millioner i pr-verdi i Tyskland Aldri tidligere har vi registrert så stor interesse fra tysk presse. Totalt har det vært publisert 1434 artikler som omtaler Nord-Norge som reisemål. Dette har en beregnet pr-verdi på over 75 millioner kroner. I tillegg er det publisert 713 pressemeldinger med nyheter fra vår region som totalt har en beregnet pr-verdi på mer enn 6 millioner kroner. Seit 30 Jahren kreisen Skifahrer um den Sellastock doch diesen Reise-Journal AUSGABE NR Die Jagd nach dem Polarlicht Norwegen Den Winter muss man hier nicht suchen. Aber wer die Lichtshow erlebt, könnte sein Glück finden /Von Andrea Kümpfbeck Hier ist wirklich Winter, in der Finnmark im Norden Norwegens, wo sich die Elche, Rentier und die Schlittenhunde wohlfühlen, wo ganze Hotels samt Minigolfbahn aus dem Eis gesägt werden und das Polarlicht Glück bringen soll. Fotos: Kümpfbeck/Fotolia 3. JULI 2014 # REPORTAGE All-inclusive: Nordnorwegen hat schneebedeckte Berge, bunte Siedlungen und tatsächlich Sandstrand zu bieten. Foto: Lutz Sticklen In der Ruhe liegt die Kraft Auch nördlich des Polarkreises hat Norwegen noch einiges zu bieten Leila Inga und die temperamentvollen Samen Schnell informiert, schnell geklickt: Nordnorwegen-Infos Die kosmopolitische Metropole hoch im Norden Tromsø entwickelt sich rasant Schon Studenten Polarforscher Amundsen als Volksheld 33

18 OVERSIKT OVER PRESSETURER 2014 Land Ant. turer Presse på besøk TYSKLAND 7 29 En kombinasjon av individuelle- og gruppereiser på sommer og vinter, godt spredt over hele Nord-Norge. SVERIGE Gruppepresseturer på både sommer og vinter, og fasilitering av flere gode individuelle journalister. Fokus på naturopplevelser som toppturer og kajakk på sommer. Gruppepressetur for danske og svenske journalister i forbindelse med skandinavisk vinter- og nordlyskampanje. Fokus på vinterprodukter i Vesterålen. BENELUX 30 Gruppepressetur for nederlandske og belgiske medier med tema sommer i Tromsø og turen ble delvis sponset av SAS. Individuelle journalister både sommer og vinter. Nederlandsk pressegruppe med fokus på vinter og deltakerne i vinterkampanjen 2013/2014. Et belgisk og et nederlandsk TV-team. FRANKRIKE 8 26 Variert fokus både på sommer og vinter, og kombinajson av print, on-line og TV. Nord-Norge har fått besøk av to tunge TV-selskaper på tampen av året med flotte resultater rett etter inspilling. STORBRITANNIA 9 23 Vinterdestinajsoner (Bodø, Tromsø; Alta, Nordkapp) med prioritet til deltakerne i vinterkamapnjen for 2013/2014. USA 3 11 Individuelle journalister og gruppetur i samarbeid med Hurtigruten med hovedfokuspå vinter. ITALIA 6 17 Individuelle journalister og to TV-team til Alta og Svalbard. I tillegg ble det arrangeert to kombinasjonturer for Italia og Spania. SPANIA 6 14 Det ble arrangert to kombiturer for italianske og spanske medier for å effektivisere dette arbeidet. Den ene turen gikk til Tromsø, Nordkapp og Alta, og den andre til Lofoten og Vesterålen. Turen til Lofoten og evsterålen var med bloggere. Enkelte individulle journalister. ØSTERRIKE 1 6 Kombinasjonstur for presse og visningstur for turoperatør (Prima Reisen). DANMARK 3 5 Gruppepressetur for danske og svenske journalister i forbindelse med skandinavisk vinter- og nordlyskampanje. Fokus på vinterprodukter i Vesterålen. RUSSLAND 4 44 En stor og omfattende tur for 25 journalister i samarbeid med turoperatør (Jazz Tour) og Subaru Russia, og besøk av to TV-team fra de største kanalene i Russland. JAPAN 7 38 Flere store tunge TV-selskap, stor satsing på vinter og samarbeid med Finnair for å støtte Helsinki-ruta. KINA 4 12 Gruppepressetur i høysesong på vinter med fokus på Tromsø, Hurtigruten og Kirkenes, og tre gode freelanc journalister fra Kina og Hong Kong med fokus på Lofoten og Bodø. SØR-KOREA 1 1 Bransje journalist i forbindelse med Norwegian Travel Workshop. FINLAND 1 2 Individuelle journalister. TEMA-TURER 4 22 Internasjonale presseturer på vinter og sommer for journalister fra USA, Danmark, Russland, Tyskland, Nederland, Frankrike og Italia. Tema: kystkultur, nordlys, Finnmarksløpet og Åpningen av Rabot-hytta. SYKKEL 1 5 Pressetur i forbindelse med Offroadfinnmark for presse fra Danmark, Sverige og Nederland. VANDRING 1 6 Spesialtur for tysk presse til Vesterålen. TOTALT PRESSE OVERSIKT OVER TUROPERATØRER PÅ VISNINGSTURER I 2014 Ole Joergen Liodden / Naturfokus / Land Ant. turer Turoperatører på besøk TYSKLAND 0 0 Visningsturer på vinter og sommer ble avlyst. Stort arrangement med DerTour Acedemy. FRANKRIKE 2 4 Gruppe på vinter med fokus på Lofoten og Vesterålen og en individuell visningstur på sommer med fokus på Fly&drive i Lofoten. STORBRITANNIA 2 20 Vinterfokus med prioriterte deltakere fra vinterkampanjen. USA 1 9 Sommervisningstur til Bodø og Tromsø. ØSTERRIKE 1 2 Kombinasjonstur for presse og turoperatøren Prima Reisen. DANMARK 1 6 Tur til Lofoten med fokus på sommerprogrammer og produkter. RUSSLAND 1 8 Kombinasjon av fiskerelatert media og presse med fokus på sommer. JAPAN 6 34 Tre gruppevisningsturer med stor fokus på Tromsø-regionen på vinter, en gruppevisningstur med fokus på Finnmark og to individuelle visningsturer med fokus på vinterdestinasjoner og chartermuligheter til Nord-Norge. KINA 2 22 En stor gruppe på posttur etter NTW med fokus på vinter i Alta, Lyngen og Tromsø. En individuell visningstur for Compass Travel med fokus på vinter 2015 i Tromsø. SØR-KOREA 1 9 Posttur etter NTW med fokus på vinteraktiviteter i Alta og Tromsø. SYKKEL 1 8 Internajsonal visningstur til Helgeland for turoperatører fra Tyskland, Nederland og Sverige. VANDRING 1 7 Internasjonal visningstur til Narvik og Hamsuns Rike for turoperatører fra Tyskland, Frankrike, Nederland, Sverige, Sveits, Danmark og Storbritannia. TOTALT BRANSJE * Det ble ikke gjennomført visningsturer fra Sverige, Nederland, Italia og Spania i 2014 MARKEDSFØRING 34 Totalt turer til NN (Presse og Bransje) ** 96 Totalt pax på besøk (Presse og Bransje) ** 445 ** DERTOUR deltakere og turer kommer i tillegg 35

19 DIGITALE OG SOSIALE MEDIER Fabrice Milochau / DIGITALE OG SOSIALE MEDIER OFFISIELL WEB - nordnorge.com I 2014 har det vært skrevet artikler fra alle deler av Nord-Norge; lundeøya Lovund, vandretur til Austervatn i Sørfold, historiske hus i Vadsø, spekkhoggersafari i Vesterålen, skuterturer på Nordkyn, fuglefjellene på Hornøya, havørna på Bleiksøya, Dronningruta, Møysalen, om terrengsykling over Finnmarksvidda og om skreimølje. Blant annet. Etter en reportasjereise i Lofoten ble det skrevet artikler om 4 restauranter, et kunstgalleri, en kunstsmed, en geitostprodusent, om Adolf Hitlers bilder av Snøhvit og de syv dverger, en Rib-tur til Refsvikhula og mye annet. Studieturer til Øst-Finnmark og vandre- og sykkelturer i Alta, i Vesterålen, i Narvik, Hamsuns Rike og til Helgeland har også dannet utgangspunkt for mange artikler. Målgruppa for artiklene er individuelle turister som søker inspirasjon til ferie. Nordlys, midnattssol, landskap, dyreliv og andre salgsutløsende elementer gis bred omtale, og severdigheter, aktiviteter og særpregede overnattingssteder, matopplevelser og lokalsamfunn portretteres. Artiklene er relativt detaljerte, med konkrete opplysninger og lenker til destinasjonsselskaper og reiselivsbedrifter. Oppsummerende ingresser og talende mellomtitler som gjør dem lette å skumme igjennom for travle nettsurfere. Innholdet kvalitetssikres ved kontakt med lokale ressurspersoner. Språklig holdes artiklene i samme stil som reisereportasjer i aviser og reisemagasiner, det unngås å høres reklameaktig ut eller preget av reiselivssjargong. BRANSJEWEB bransje.nordnorge.com Målet med vår bransjeweb er å ha en effektiv kanal for informasjon- og kompetanseoverføring internt og eksternt. Her skal nyheter, brosjyrer, profilbilder, filmer, markedsaktiviteter, resultater fra workshops og publiseres fortløpende. Vi ønsker å ta en posisjon som det mest relevante nettstedet for informasjon og kunnskapsdeling, for næringen, media og våre ansatte. FOTOBANK NordNorsk Reiseliv lanserte ny fotobank høsten 2012 for å imøtekomme utfordringene med økt distribusjon, bruk av bilder til ulike medier, samt med flere oppgraderinger og forbedringer for effektivisering og bedre funksjonalitet. I den nye løsningen har destinasjonene full tilgang til felles fotobank, med muligheter til å legge inn egne bilder og ha direktedialog med fotografer via systemet. I 2014 har destinasjonsselskapene Destination Lofoten, Svalbard Reiseliv, Helgeland Reiseliv, Visit Bodø og Vesterålen Reiseliv egne forsider og innganger til fotobanken, i tillegg til prosjektene Bodø i Vinden og Tromsø Næringsforening. Ved utgangen av 2014 inneholdt fotobanken vel bilder. Fotobanken hadde besøk av nesten unike brukere i 2014, hvorav halvparten (52 %) kommer fra Norge og hvor Tyskland (10 % av alle brukerne) utgjør den største prosentandelen av utenlandske brukere. FACEBOOK Sosiale medier er en viktig kommunikasjonskanal for å bygge kjennskap og kunnskap om Nord-Norge. I 2014 rundet vi likes på Facebook, noe som senere ble nedjustert grunnet brukerprofiler som ikke lenger var i bruk. Også i 2014 hadde vi fokus på de de gode bildene, historiene og presseoppslagene fra landsdelen, samt produkter fra deltakere i våre kampanjer. Vår internasjonale side er fremdeles den største landsdels-/destinasjonssiden i Norge. I 2014 introduserte vi også vår norske bransjeside på Facebook. TWITTER Vi har per i dag to Twitter-kontoer, en internasjonal som retter seg mot forbrukermarkedet. Her deles presseomtaler, flotte foto og informasjon som skal inspirere til å reise til vår landsdel. Den andre kontoen er en norsk bransje- og mediaspesifikk konto Her deles pressemeldinger, relevante nyheter og nyttig bransjespesifikk informasjon. NYHETSBREV Vår målsetning er å lage nyhetsbrev som oppfattes av mottaker som nyttig, relevant og interessant, både med tanke på frekvens, form og innhold. De skal med andre ord inspirere til å reise til Nord-Norge. Det sendes ulike nyhetsbrev skreddersydd ulike målgrupper. DIGITALE OG SOSIALE MEDIER VISSTE DU AT... For første gang gjennomførte NordNorsk Reiseliv en felles skandinavisk vinterkampanje. Deltagerne skulle konkurrere om å lage den beste nordlyshistorien. Konkurransen ble svært godt tatt i mot og hadde mer enn deltakere NORGES WEBSIDER NordNorsk Reiseliv koordinerer regionens synlighet på visitnorway.com gjennom tekster og valg av bilder fra Nord-Norge. I tillegg gis destinasjonene en mulighet for å fremme sitt spesifikke område. Dette gjøres gjennom en partneravtale med destinasjonsselskaper og turistkontor som gir partnere synlighet og søkbarhet på alle utgaver av VisitNorway. 37

20 TEMAPROSJEKTER Marten Bril / TEMAPROSJEKTER Gjester i Nord-Norge vil i stadig større grad gjøre noe, være aktiv og bruke kroppen, fremfor å bare være tilskuere. Innovasjon Norge kjører egne temakampanjer for vandring, sykkel og fiske. Disse kampanjene blir koordinert av NordNorsk Reiseliv for Nord-Norges del. Her inngår egne kampanjesider for nett, en brosjyre for hvert tema, kampanjer i sosiale media og presse/visningsturer. TEMA: VANDRING Vi har gode forutsetninger for vandring i hele Nord-Norge, og landsdelen kan tilby varierte løyper. Kampanjen er rettet mot Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Frankrike. Deltakere i 2014 er Helgeland (Sør-Helgeland, samt Okstindan), Hamsuns Rike, Narvik, Vesterålen, Hammerfest og Nordkyn. I disse regionene ble det i 2014 merket stier, lagt klopper og bruer og oppdatert informasjonsmateriale på nett og papir. Dette ble sammenfattet og videreformidlet i kampanjen. I 2014 hadde vi en visningstur til Narvik og Hamsuns Rike, samt en pressetur til Vesterålen. TEMA: SYKKEL Sykkel ble et eget tema i Sykkel kan deles i to grener, nemlig tursykling og terrengsykling. Tursykling utnytter de mange småveiene langs kysten av Nord-Norge med lite trafikk, og henvender seg til 40+-segmentet som ønsker en moderat fysisk utfordring. Terrengsyklistene er derimot mer fysisk krevende, og går på stier og i uveisomt terreng. Det kan sies å være sommerens svar på frikjøring på ski. Deltakere i sykkelprosjektet i 2014 er Helgeland, Lofoten/Vesterålen, Senja/Tromsø, Offroadfinnmark og GLØD Explorer. De to sistnevnte danner en klynge for terrengsykkel på Finnmarksvidda og er henholdsvis en terrengsykkelkonkurranse og en aktivitetsleverandør. De øvrige satser på tursykling langs vei. Det ble gjennomført en visningstur til Helgeland og en pressetur i forbindelse med Offroadfinnmark. TEMA: FISKE Havet utenfor Nord-Norge er verdens rikeste. Havfiskeanleggene ligger i stort antall langs vår kyst, og har et stort belegg med spesielt mange tyske, men også russiske, nederlandske, britiske og øvrige mellomeuropeiske land. Fiskekampanjen er rettet mot Tyskland, Russland, Sverige, Danmark og Nederland, hvorav de to første er viktigst. Prosjektet legger spesielt vekt på sesongforlengelse, både vinterfiske og å fylle anleggene med annen aktivitet vinterstid. Deltakere i 2014 var Malangen brygger (Balsfjord), Offersøy Feriesenter (Lødingen), Edgar Olsen (Nesseby), Lauklines kystferie (Tromsø), Krane Brygge (Hasvik), Fjordcamp (Bø) og Nusfjord (Flakstad). I prosjektperioden ble det gjennomført to presseturer. En fra Tyskland til Sør-Varanger og en fra Nederland til Sørøya. Bildene som ble tatt på turen på Sørøya kan legges inn i vår bildebank etter avtale mellom oss, IN og journalistene. I tillegg ble det laget en sommerfilm om fiske, som skal brukes til promotering av Nord-Norge som havfiskedestinasjon, bl.a. på kampanjesiden på visitnorway. Det er Fjordcamp, Offersøy, Malangen og Lauklines som stilte opp for innspillingen av filmen som finnes tilgjengelig både på Youtube og Vimeo under tittelen: Sea fishing in Northern Norway. Der atemberaubende Panoramablick vom Møysalen ist der Lohn für eine atemraubende Tour. Nicht nur Astrid, sondern auch Königin Sonja von Norwegen genoss diesen Ausblick. Eine der schönsten Passagen auf dem Weg zum Gipfel ist der Gletscher. Für die steilen Abschnitte auf dem Weg zum Møysalen-Gipfel sollten Wanderer schwindelfrei sein. Beim Abstieg wird ein Schneefeld am Seil überquert. Eine weitere anspruchsvolle Tour auf den Vesterålen ist die Dronningruta, der Königinnenweg. Den Namen erhielt die Route, nachdem Sonja von Norwegen hier wanderte. Atemlos auf Sonjas Lieblingsberg Wer den Spuren der Königin folgen will, braucht Kondition. Odin ist heute bester Laune. Nur noch wenige Schritte trennen uns vom Gipfel des Møysalen, des höchsten Berges der Vesterålen, einer Inselgruppe vor der Küste Norwegens, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. Aber Odin muss an diesem Tag schon vorausgegangen sein Meter über dem Meeresspiegel ist alles für ein perfektes Gipfelerlebnis vorbereitet. Watteweiße Wölkchen wandern auf unsichtbaren Wegen eines tiefblauen Himmels. Über einem scheinbar grenzenlosen Bergpanorama mit den ältesten Bergen der Welt, das bis nach Schweden reicht. Zum Greifen nah glänzt der Atlantik am Fuße einer alpinen Traumlandschaft. Ein Postschiff auf der Hurtigruten dampft am Horizont, als i-tüpfelchen inmitten der Postkartenpracht. Kein Wunder, dass die Menschen hier lange nicht nur an Odin, sondern außerdem noch an die Götter Thor und Balder glaubten. Allein kann das selbst der Göttervater nicht geschafft haben. Dabei wirken die Gipfel der Berge eigentlich wie von Kinderhand gezeichnet. Jeden Moment erwartet man, dass Jim Knopf mit seiner Lokomotive um die Ecke tuckert. Doch es bleibt still. Wenn der Berg irgendwann einmal an diesem Augusttag gerufen haben sollte, dann sehr, sehr leise. Nur der Wind ist zu hören. Und das eigene Keuchen. Gleich zweifach atemberaubend ist die Wanderung, die zu diesem Zeitpunkt erst zur Hälfte hinter uns liegt. Wortwörtlich und im übertragenen Sinne. Die Tour beginnt in Hennes, Kommune Hadsel, mit einer 20-minütigen Bootsfahrt, führt dann zuerst über eine längst aufgegebene Eisenbahntrasse, auf der bis 1914 Eisenerz transportiert wurde, durch ein grünes Tal mit glasklarem Bach, der sich seinen Weg durch niedrige Birkenwälder und flechtenbewachsene Steinlandschaften sucht. Am Ende des Tales geht es ziemlich schnell ziemlich steil hinauf. Der Blick auf die vermeintlich geringe Höhe des Berges täuscht, der Blick auf den durchtrainierten Bergführer nicht. Der Pfad zum Gipfel führt vorbei an einem Gletscher, über Geröllfelder und über ein Schneefeld, das am Seil überquert wird. Gute Wanderschuhe sind Pflicht, warme Kleidung inklusive Handschuhen werden ebenso empfohlen wie Seil, Steigeisen, Eispickel und eine gute körperliche Verfassung. Außerdem, so eine Formulierung des Tourismusverbandes: Einige Passagen können für Menschen mit Höhenangst herausfordernd wirken. Bergführer Karlot, angestellt im Møysalen-Nationalpark, geht seit dem Morgen voran. Besser gesagt: Er läuft voran, hüpft von Stein zu Stein, muss immer wieder warten, bis die deutschen Wanderer aufge- Nordnorwegen im Panoramaformat: Eine Gipfeltour auf den Møysalen schlossen haben. Spätestens nach der ersten Kletterpartie auf besonders steilen Passagen zum Gipfel wurden bereits in den 1930er-Jahren Eisenketten angebracht steigt nicht nur der Respekt vor dem 64-Jährigen, sondern auch vor Königin Sonja von Norwegen. Der Møysalen zählt zu ihren Lieblingsbergen, was die Gipfeltour zu einem populären Ziel in Norwegen machte. Trotzdem genießen nur maximal 1000 Wanderer pro Jahr den Blick vom Gipfel. Überhaupt: Ihre Hoheit wandert gerne. Zwei Tage zuvor hatten wir auf der Dronningruta, also auf dem Königinnenweg, geschwitzt. So heißt der 15 Kilometer lange Rundwanderweg entlang der Küste und über die Berge zwischen den Orten Nyksund und Stø, ebenfalls auf den Vesterålen, seit er von Sonja 1994 bewältigt wurde. Acht Stunden werden für die Dronningruta angegeben. Von Outdoor-begeisterten Norwegern. Mitteleuropäer sollten da etwas großzügiger rechnen. Zumindest kommt man nach einer Wanderung auf dem Königinnenweg zu diesem Schluss. Nicht umsonst hört man hier die Warnung: Klau keiner norwegischen Oma die Handtasche. Sie holt sie sich zurück. Vorbei an Gipfeln, um die Seeadler kreisen. Die riesigen Greife stürzen sich auf der Suche nach Beute in den fischreichen Atlantik oder jagen bis zu zwei der drolligen Papageitaucher pro Tag. Steinig, erdig, felsig oder moorig: So wird die Beschaffenheit der anspruchsvollen, mit einem roten T gekennzeichneten Dronningruta um- schrieben. Neblig war der Pfad an diesem Tag außerdem noch. Das falsche Wetter für Panoramablicke, aber das richtige Wetter für eine Begegnung mit Trollen, den Fabelwesen, die hier oben leben. Norweger sind sich da sicher. Trolle ließen sich diesmal keine blicken, dafür rannte ein Nordnorweger in Laufschuhen an uns vorbei. Auf seinem Weg vom Gipfel ins Tal; als ob ihm ein wütender Troll auf den Fersen sei. Während wir, die Hände auf die Knie gestützt, noch einmal tief Luft holten. Knut Hansvold, Projektmanager des Tourismusverbandes Nordnorwegen, der uns auf beiden Routen begleitete, machte diesen Moment der Verblüffung perfekt: Übermorgen, auf dem Møysalen, werdet ihr über diese Tour lachen. Kaum zu glauben, aber so kam es. Zeitig verabschiedet sich der Birkenwald auf dem Weg zum höchsten Punkt des Møysalen. Moosbeeren begleiten uns, bis sich selbst die robusten Zwergsträucher zwischen Geröll und Steinblöcken verlieren. Schließlich der Blick auf den Gletscher, der vom scharfen Gipfelprofil des Berges gekrönt wird. Spätestens hier wird deutlich, wieso diese Strecke 2009 zum besten norwegischen Naturerlebnis gekürt wurde. Die Aussicht wird jetzt mit jedem Blick grandioser. Man könnte sagen: majestätischer. Und nachdem das letzte Schneefeld, gesichert am Seil, überquert ist, fühlt sich jeder plötzlich ziemlich königlich. Text und Fotos: Dirk Manderbach Samstag 13. September TEMAPROSJEKTER

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

INNHOLD. VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår side, og tallet øker stadig.

INNHOLD. VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår side, og tallet øker stadig. ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Terje Rakke Nordic Life Helgeland Reiseliv / www.visithelgeland.com VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Fungerer Markedsrådet slik det er i dag? Hvilken informasjon viktig? Hvordan jobber vi sammen? Bør markedsrådet deles opp: Reiselivssjefsmøte

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Agenda Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Overnattingsstatistikk 2015 Medieomtale - Lofoten Nøkkeltall

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen / Innovasjon Norge Foto: Terje

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Japan 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Utvikling av reiselivet på Helgeland og i Salten, et potensial for Meløy? Roger Johansen Reiselivssjef avd. Bodø, NordNorsk Reiseliv

Utvikling av reiselivet på Helgeland og i Salten, et potensial for Meløy? Roger Johansen Reiselivssjef avd. Bodø, NordNorsk Reiseliv Utvikling av reiselivet på Helgeland og i Salten, et potensial for Meløy? Roger Johansen Reiselivssjef avd. Bodø, NordNorsk Reiseliv Svartisen. Photo: Bård Løken / nordnorge.com Innlegget vil handle om:

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Rapport INNOVASJON NORGE 2014 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF

SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF M MEG MILIE BAKGRUNN 10 år Regional direktør - Hotelldrift Utvikling av konsepter Markedsføring Kvalitet levering «Small details, big difference» 5 år Forretningseiendom

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Nordlyssatsing Catherine Foster Stein Ove Rolland

Nordlyssatsing Catherine Foster Stein Ove Rolland Nordlyssatsing 2017 Catherine Foster Stein Ove Rolland Målse5nger 2016-2020 Bygge tydelig posisjon som nordlysland Årlig vekst på 40.000 utenlandske gjestedøgn i 5 år Årlig vekst i omsetning på 100 millioner

Detaljer

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status i 2015 Vi er i mål med en vellykket fusjon med utgangspunkt i nasjonale føringer. Gjennomført et innholdsrikt

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Internasjonalt pressearbeid 211 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Bli synlig i pressen Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norges markedsarbeid. Gode artikler og TVprogrammer gir en

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 Innledning visitnorefjell er inne i avslutningen av sitt tredje år som profilerings- og markedsføringsprosjekt for Norefjell regionen. Denne rapporten er en oppsummering

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2005 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2005, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

OPPSTARTSMØTE. Sørkjosen, Georg Sichelschmidt

OPPSTARTSMØTE. Sørkjosen, Georg Sichelschmidt OPPSTARTSMØTE Sørkjosen, 15.02.2017 Georg Sichelschmidt AGENDA 11.00 Velkommen til oppstartsmøte v/ Georg Sichelschmidt - Visit Lyngenfjord 11.15 Presentasjon av Kronebutikken og samarbeidsprosjekt «Rundt

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer