Møte med ungdomsrådet i Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte med ungdomsrådet i Kristiansand"

Transkript

1 21. januar 2009 Ungdomsrådet i Kristiansand ønsker å engasjere seg i det videre arbeidet med konseptvalgutredningen. Statens vegvesen har fått mange konkrete innspill til hvordan arbeidet bør legges opp for å engasjere ungdommen. Møte med ungdomsrådet i Kristiansand 21. januar ble det avholdt møte med ungdomsrådet i Kristiansand om konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen. Prosessleder for møtet var Haakon Walnum. På møtet ble det orientert om hva en konseptvalgutredning er og hvordan Statesn vegvesen vil jobbe med den det neste året. Ungdomsrådet ga innpill til hvordan de opplever situasjonen i Kristiansand, både hva som er bra og hva som er dårlig. De kom også med innspill til hva som kan forbedres. Ungdomsrådet ga råd om hvordan Statens vegvesen kan engasjere ungdommene i Kristiansand i det videre arbeidet. En av medlemmene i ungdomsårdet har alt skrevet om arbeidet på bloggeb sin: ogg.no/ Ungdomsrådet løser en umulig oppgave fra prosesslederen En bedre hverdag for alle i Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Iveland Birkenes Lillesand

2 Rammen for møtet Statens vegvesen skal utarbeide en konseptvalgutredning for Kristiansandsregionen og ønsker å engasjere ungdommen i arbeidet. Ungdomsrådet i Kristiansand sa ja til et møte med Vegvesenet for å bli orientert om hva som skal skje og gi innspill i prosessen. Fra ungdomsårdet stilte Arne Bendik Rekve (KKG), Jacob Emil Tønnesen (KKG() Kamilla Maria Ommundsen (Havlimyra skole), Ingrid Abrahamsen (Holte skole), Maurits Wesøe (Holte skole), Sjehed Al- Gashamy (Karuss skole), Maren Marcussen (Lindebøskauen skole), Oda J. Rød (Lindebøskauen skole), Malin Brekka Pedersen (Møvig skole), Betty Lee Johansen (Oddemarka skole), Tomas Johan Lie (Torridal skole), Ole A. Byberg (Ve skole), Caroline Tram Nguyen (Vigvoll skole), Ann-Charlotte V. Larsen (Vigvoll skole) og Eman Mubarek Ahmed (Kongsgård skolesenter) Prosessleder for samlingen var Haakon Walnum. Fra Statens vegvesen stilte prosjektleder Gunnar Ridderström. Fra kommunen stilte barnerepresentant Kjartan Myklebust, sekretær for Ungdomsrådet Åse Paulsen og kommunens rådgiver for medvirkning Rita Galteland. Roald Andersen, som er billedkunstner fra Kristiansand, deltok for Statens vegvesen. Han skal bidra i prosjektet fremover. Møtet startet med en presentasjon av deltagerne. De fikk også en utfordring av Haakon som ble vanskeligere og vanskeligere..men som lot seg løse. Statens vegvesen orienterte om hva en konseptvalgutredning er og hva den skal brukes til. Utredningen skal vise hvordan transporten i Kristiansandsregionen kan løses i fremtiden, og hvor gode de forskjellige løsningene er i forhold til hverandre. Det er regjeringen som til slutt tar en beslutning om hva som skal gjøres i Kristiansand. Innspillene fra ungdomsrådet skal brukes til å beskrive dagens situasjon, hva behovene for transport er, hvilke mål Statens vegvesen bør sette for utviklingen av transporten i byen og hvilke løsninger som bør utredes. Statens vegvesen ønsker å bruke ungdomsrådet gjennom hele prosessen. Utredningen vil ta ca ett år å gjennomføre. Oppgaven var ikke lett å løse Side 2

3 men det gikk til slutt! Spørsmål om transport og bevegelse Som en innledning til arbeidet skulle alle skrive ned et spørsmål som de ville stille til en annen deltager. Spørsmålet ble utgangspunktet for et lynintervju med noen av de andre deltagerne. Her er spørsmålene: Hvor skal vi parkere syklene? Hvorfor får ikke barn og ungdom gratis buss om vinteren? Hva slags transportmiddel bruker du mest? Hva er fortauet verdt? Hva skal til for at du skal bruke sykkelen mer? Hvor ofte synes du bussen burde gå? Hvilke aktiviteter ønsker du å bo i nærheten av? Hvordan vil folk bo (boform) i fremtiden? Hvorfor er det så dyrt å ta bussen? Hvis du trener, hvordan kommer du deg til trening? Hvilke muligheter har vi for å komme oss til trening fra bygda? Hvordan synes du busstilbudet er i Kristiansand per dags dato? Hva vil du bruke som fremkomstmiddel i fremtiden? Hvilket sted reiser du oftest til, og hvordan kommer du deg dit? Hva er viktigst, miljø eller fremkommelighet? Hvordan vil vi at morgendagens gang- og sykkelveier skal være? Hvordan kommer du deg fra tveit til Tømmerstø når klokken er passert og det er lørdag? Hvor ofte benytter du deg av bussen? Ville du syklet til skolen dersom det hadde vært flere sykkelveier? Hvorfor må biler og myke trafikanter i det hele tatt bruke de samme arealene? Spørsmålene ble utgangspunkt for et lynintervju av de andre deltagerne Side 3

4 Gruppearbeid Etter den inledende runden ble det jobbet i grupper. Tre grupper jobbet med de samme spørsmålene. Alle innspill ble skrevet ned for å kunne dokumenteres og brukes i den videre prosessen. Hva er det som fungerer bra? For dyre teorikurs, og sertifikat. Dyr parkering. Få voksne som tar bussen. Sykkelbua ved rutebilstasjonen er dårlig plassert. Høy frekvens på bussen om dagen, for lav om kvelden. Mopeder som kjører i 40 km/t. ingenting. Bussene til, og i byen. Ikke dyrt å kjøre bil til byen. Sykle til byen. Bra sykkel/gangstier. Mange steder å parkere. Fungerer å gå til byen. Varmekabler i Markens. Lyskryssene fungerer bra. Fine tunneler. Fine busser. Gå: Kvadraturen fortau, lite biltrafikk i sentrum, bra med gang/sykkelveg. Sykkel: sykkelveier inn til byen. Moped: P-plassene ved vgs. Buss: Metrosystemet, M-bussene, ofte avganger mellom øst og vest. Bra busstilbud, men allikevel dyrt. Fungerer bra å ta seg frem med bil. Sykkelvegnettet er bra Gode gang og sykkelveier. Skolene ligger godt til med muligheter for å gå og sykle. Gode busstilbud. Hva fungerer dårlig? Bussen: må gå oftere, lenger ut, tid på døgnet, søndag, for dyr, for sjelden. Lokalbussene. Kø i rushtiden. For langt å sykle. Mangel på benker til å hvile på. Sykle til byen. Sykkelparkering i byen. Lyskryssene. Flexikortene for de under 16 lønner seg ikke. Nettiden til bussen. Mopedlappen gjennom skolen. Innspill ble skrevet på lapper for å kunne oppsummeres etter møtet. Bussen kommer ikke på tiden. For langt mellom/til bussholdeplassen. For lite fortau. Bussprisene er for høye. For langt til aktivitetstilbudene. Flere direkte busser fra de ulike byområdene. Litt flere positive bussførere. Fartsbegrensinger i boligområder. Busstilbudet på Andøya. Kanskje ikke mange som lar bilen stå. Busspriser. Når bussen går. Ingen busser mellom bydeler som ligger i nærheten. Dårlig oppdaterte bussplaner. Dårlige sykkelparkeringsplasser på skoler og i byen, samt for moped. (Buss?) går for få ganger. Mopedplassene i Kvadraturen. Sykkelboden fungerer ikke. Buss for voksne fungerer ikke. Må ha buss overalt til enhver tid. Hensyn til barn. Bussen går ikke når ungdom trenger det. Dårlig bussforbindelse mellom bydelene. Side 4

5 Hva savner dere, eller trenger mer av? Gratis buss. Oftere buss. Buss nærmere/lokalruter. God nettside (bussen.no). Flere sykkelstativer/p-plasser. Bedre mulighet til å parkere i byen. G/S veier. Benker. Flere søppelkasser. Sykkel på bussen. Sammenleggbare sykler (i butikken). Bilveg + sykkelvei på samme område, eksempel: Tordenskjoldsgate. G/S- vei mellom solsletta og skoler. Flere nattbusser. Hyppigere avganger når folk faktisk trenger bussen. Feie G/S- veier slik at flere bruker dem. Flere sykkelstier langs veien. Mer fortau. Mer lys. Arbeidet foregikk i grupper Fortau som snarveier. Mer lys på fortau og gangfelt. Flere P-plasser for moped. Mer gjennomtenkte ruter for buss, særlig i forbindelse med haller og treningsanlegg. Oftere bussavganger på kveldstid. Sykkelgarasjene er feil/dårlig plassert. Fungerer de? Flere/bedre aktiviteter. Bussene kan bli mer attraktive, se bedre ut. Atskilt bil, sykkel og gangvei. G/S vei sikres bedre med lys og merking. Fortau langs nye veier. Tydeligere merking for alle trafikanter, unngå falsk trygghet. Mer gang og sykkelsti Gatelys, og lys på balløkker osv. Flere busser. Kjøreretning på sykkelstiene. Det ble mange innspill, stort engasjement og mye diskusjon i gruppene Sykkelparkeringsplasser. Bedre steder (byrom?) Busstilbud, oftere, billigere og flere steder. Bedre sykkelstier. Flere og sikrere gangfelt. Få folk til å bruke kollektivtrafikk fremfor bil. Bedre sykkelveier, sikrer og belyst. Skille mellom syklister, gående og trafikk inn til sentrale steder. Bedre skilting av fotgjenger felt. Flere fotgjenger overganger. Egen fil for mopeder. Dele/atskille sykkel og gangstier. Lovlig å trimme scootere. Hvordan kommuniserer dagens ungdom med hverandre? Statens vegvesen har en ambisjon om å bli bedre til å kommunisere med ungdommen. Ungdomsrådet ble derfor spurt om hvordan ungdom i dag kommuniserer med hverandre, og om hva. Her er svarene: Hvordan kommuniserer dere med hverandre? Ringer SMS Facebook + MSN SMS TLF E-post. MSN Facebook. Nettby SMS E-post Side 5

6 TLF MSN (webcam) Facebook Nettby Skype Hver av deltagerne fikk tre stemmer de kunne bruke på forslagene. Tallet i parantes er antallet stemmer forslagene fikk (noen brukte sine tre stemmer på ett eller to forslag): Her er resultatet: Hvordan kommuniserer dere ut i verden? Postkort Facebook TLF Skype Forum diskusjonsforum på nettet Twitter Blogg Nettby Facebook E-post Blogg Hva er det dere gjør eller lager? Facebook, bilder, status og videoer. Blogg, leser og svarer. Presentasjon av forslagene Innlegg på samlinger av ungdom (7). Workshop (5). Ha konkurranser med premier (4). Intervjuer med ungdommer som legges ut på youtube. Delta på samlinger med alle skolene. Flere samlinger. Opprette facebookgruppe. Besøke skoler. Ha stands i for eksempel byen, opplyse. Nettside med bilder og tekster (MMS). Prosjekter i skolen. Konferanse for ungdom og politikere. Musikal. Lage plakater. Lage en blogg hvor folk kan komme med kommentarer/innlegg. Tur. Arrangere party. Lage en film som vises rundt på skolene, inspirerer. Sen en ting/ide som hadde vært vår bli utført. Foredrag. Holde foredrag der ungdommene er i sentrum. Innspill fra en av gruppene Hvordan kan vi engasjere ungdommen i Kristiansand i det videre arbeidet? Statens vegvesen ønsker å engasjere ungdomsrådet, og helst andre ungdommer også, i det videre arbeidet. Ungdomsrådet ble utfordret på hvordan dette kunne gjøres. Interaktivnettside (1). Facebook, muligheter for å legge inn forslag. Være til stede på ulike arenaer som konserter, sportsarrangement osv. Delta på vår potensielle elevrådskonkurranse. Bruke Internet flittig, hjemmesider. Bruke kjendiser og viktige folk. Være på bussen, befaringer. Internet (1). Stilige lokaler. Gruppe press. Leker. I skoletiden. Side 6

7 Skumparty. Gratis hårklipp. Grupper sånn som nå. Kjendiser med på møte. Noe gøy. Musikk festival med gratis inngang. Høy musikk konsert. Fest. Full matservice, og full service på et bra hotell. Flere presentasjoner av forslag Kinoreklame/film (4). Info på skolene, konkurranser, undervisningsopplegg og elevråd (4). Kinoreklame (3). Undersøkelser (2). Happening, konsert (1). Film (1). Fritidsklubber, engasjere. Informere i byen, dele ut hand outs. Kjøre samme opplegg som i dag for flere ungdommer. Ny samling som denne. Konferanse. Ikke glem studentene. Blogg. Voksne brukere av trafikken og kollektivtransport. Brukere av busser, biler. Elevrådene må formidle budskapet videre til klassene. Ta en plass av undervisningen på skolen. Konkurranser mellom skoleklasser. Alle elevråd. Ha samme opplegg for alle elevrådene i kommunen. Alle forslagene ble registrert og vil bli vurdert i det videre arbeidet Hva skjer videre? Statens vegvesen tar med seg forslagene fra ungdomsrådet i den videre prosessen og vi vil forsøke å gjennomføre de beste av dem. Flere av medlemmene i ungdomsrådet kan tenke seg å holde foredrag og innlegg på konferanser og seminarer, og det synes vi er flott! Vi kommer til å benytte oss av den muligheten. Caroline har alt skrevet om møtet på bloggen sin (http://carrosola.blogg.no/) og det synes vi er spennende. Å bruke Internett til å kommunisere på denne måten er nytt for oss. Statens vegvesen kommer til å invitere seg til ungdomsrådet igjen i løpet av våren med nye spørsmål og ønske om innspill. Siste gruppe presenterer Foto: Rita Galteland Side 7

8 Side 8

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Smart Move. Teoretisk oppgave

Smart Move. Teoretisk oppgave Smart Move. Teoretisk oppgave Transport er en del av hverdagen din. Dere reiser rundt for å lære, leke og for å besøke venner og familie. Det vi ønsker oss, klærne våre, maten vi spiser, vannet vi drikker,

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

TIDENES STØRSTE SAMFERDSELSSATSING I BODØ OFFENTLIG INFORMASJON Mars 2015

TIDENES STØRSTE SAMFERDSELSSATSING I BODØ OFFENTLIG INFORMASJON Mars 2015 TIDENES STØRSTE SAMFERDSELSSATSING I BODØ OFFENTLIG INFORMASJON Mars 2015 Gang- og sykkelvei s. 4 Flere tar bussen s. 6 Tryggere skolevei s. 11 Dette er bypakke Bodø...s. 3 Ja, vi elsker å sykle!...s.

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Bystrategi Region sør. Helhetlige strategier og verktøy

Bystrategi Region sør. Helhetlige strategier og verktøy Bystrategi Region sør Helhetlige strategier og verktøy Rapport fra Bystrategisamlingen i Kristiansand 5. 6. mai 2010 1 Bystrategiprosjektet Prosjekt bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom

Detaljer

RAPPORT FRA UNGDOMSVERKSTED. Fredag 5. april 2013

RAPPORT FRA UNGDOMSVERKSTED. Fredag 5. april 2013 RAPPORT FRA UNGDOMSVERKSTED Fredag 5. april 2013 Side: 2 FORORD Medvirkningsprosess med ungdom skisse til opplegg: I forbindelse med ATP Grenland og rullering av kommuneplanenes arealdeler, legges det

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor Et undervisningsopplegg om Avisartikler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til privatliv

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

MILJØPLAN I KOMMUNEN

MILJØPLAN I KOMMUNEN MILJØPLAN I KOMMUNEN Innspill fra Naturskolen Sammendrag Utgangspunktet for å skape en debatt blant ungdommen har vært at temaene er tatt ned og konkretisert slik at de skulle angå ungdommen, og at de

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

magrete tendenes ruud, Adine birkedal, eirik idland og emil kvanvik synes at det er bra at lærerne får informasjon om elevenes opplevelse av skolen.

magrete tendenes ruud, Adine birkedal, eirik idland og emil kvanvik synes at det er bra at lærerne får informasjon om elevenes opplevelse av skolen. 8 Gjesdalbuen onsdag 28. mai 2014 DEN STORE ELEVUNDERSØKELSEN magrete tendenes ruud, Adine birkedal, eirik idland og emil kvanvik synes at det er bra at lærerne får informasjon om elevenes opplevelse av

Detaljer