DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side JMATCH...side JCLOSE.side JCROSS.side JQUIZ side JMIX..side THE MASHER..side 10 1

2 MAPPEKRAV I TEMA 2: NETTKOMMUNIKASJON DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1.0 GENERELT OM HOT POTATOES Hot Potatoes er en applikasjon med seks forfatterverktøy for å laging og publisering av forskjellige oppgavetyper på nett (Wølner). De ulike forfatterverktøyene er JMatch, JCloZe, JCross, Jquiz, Jmix og The Masher. Ved hjelp av disse programmene kan du blant annet lage utfyllingsoppgaver, kryssord, sammenkoblingsoppgaver og setningspuslespill. Ved å bruke Hot Potatoes kan du blant annet som pedagog, på en enkel måte lage varierte oppgaver som kan publiseres på nettet. Oppgaver i Hot Potatoes kan utarbeides til ulike målgrupper og tilpasses forskjellig alder. Det kan lages oppgaver knyttet til de fleste fag eller temaer. Oppgave - arkene er selvkontrollerende og fordi elevene får en umiddelbar respons på det svaret de gir, kan det i seg selv klart virke som en motivasjonsfaktor. Hot Potatoes finnes nå i versjon 6, og programsamlingen er gratis når den brukes i forbindelse med undervisning. Et annet vilkår for at programmet skal være gratis, er at du ikke begrenser tilgangen på testene som lages. Hot Potatoes er utarbeidet ved University of Victoria Humanities Computing and Media Centre. Til tross for at de seks forfatterverktøyene brukes til å utarbeide ulike oppgavetyper, har de en del likheter i hvordan oppgavene settes opp. Når nye oppgaver skal opprettes, legger man inn ønskede data som spørsmål og svar. Du har også i alle programmene mulighet til å forandre konfigurasjonen, for eksempel med hensyn til skriftstørrelse og tilbakemeldinger. Du kan også legge inn et norskspråklig grensesnitt. Det er likeledes samme prosedyre for å lagre originalfil, konfigurasjonsfil og nettside for alle programmer. Nedenfor vil vi gi en nærmere beskrivelse i hvordan bruke og opprette oppgaver i de ulike verktøyene. 2

3 1.0 JMATCH Programmet JMatch kan brukes til å lage oppgaver med ord, uttrykk, setninger eller matematikkoppgaver som hører sammen. Programmet kan brukes til gloseprøver, antonymer, synonymer. Eller til andre oppgaver der en ønsker å sette fokus på norsk, et annet språk eller matematikkoppgaver. Det er to kolonner. På venstre side setter du inn ord eller bilder som står i rekkefølge. På høyre side blir ordene eller objektene stokket om automatisk av programmet, men du har også en mulighet til å velge bort denne innstillingen. Da vil ikke bilder eller tekst bytte plass. 1. Start Hot Potatoes 2. Klikk på JMatch 3. Begynn med å skrive inn ordene som hører sammen. Du kan legge inn flere ord enn 5 hvis du har registrert en lisens. Bruk da pil - tastene til venstre i bildet. Etter at oppgaven er laget, må den lagres. Deretter velger du mellom rullegardinvalg ( F6) eller dra og slipp (Ctrl+F6), og så eksportering til Web-side. Følgende bilde vil da dukke opp. Ved å trykke på Vis øvelsen i min nettleser, kan du nå se øvelsen med rullegardinvalg: 3

4 1.2 JCLOZE JCloze er et program hvor du lager utfyllingsoppgaver. Du lager en tekst hvor enkelte ord utelates for at elevene deretter skal prøve å finne ut hva som mangler. Dette kan like gjerne være tester som kan lages til språkopplæring som for å teste faktakunnskap. Dersom elevene har vansker med å finne rett løsning, kan man klikke på Hint for å få hjelp i form av en bokstav. Når nye oppgaver skal opprettes i JCloze, åpner man programmet og fyller inn en passende tittel. Deretter skriver du inn fortellingen. Tomrommene lages ved at du klikker på de utvalgte ordene, for deretter å velge Tomrom. Ved derimot å benytte Auto - Tomrom, fjerner programmet enkelte av ordene automatisk. Når du har klikket på Tomrom, vises automatisk vinduet med tittelen Tomroms - ord - alternativer. Her skriver du inn en forklaring på det utelatte ordet. Dersom du ønsker at flere alternative løsninger kan godkjennes, velges det også ut her. Når du er ferdig med denne programmeringen, lages oppgave - arket ved å klikke på kan nå velge lagringsplass og deretter velge Vis øvelsen i min nettleser.. Du (til toppen) 4

5 1.3 JCROSS JCross er et verktøy for å lage kryssord. I tillegg til å løse kryssordet på vanlig måte, kan du også trykke på hint - knappen for å komme nærmere løsningen. Hintet gis i form av en bokstav. Når du tror at kryssordet er riktig løst, kan du se om du har fått det til ved å trykke på Sjekk. Det som eventuelt ikke er riktig besvart, blir nå stående blankt slik at du kan prøve deg på nytt. Index=> Kryssord Fullfør kryssordet, klikk så på "sjekk" for å sjekke svaret ditt. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hint" for å få en ekstra bokstav. Klikk på et nummer i rutenettet for å lese oppgaven Sjekk Vannrett: 1. Norges største bre 3. Norges høyeste fjell 5. Offisielt språk 6. Styreform i Norge Loddrett: 2. Norges lengste fjord 4. Norges konge 7. Norges lengste elv 8. Norges hovedstad 9. Norges største innsjø 10. Norges dronning In (til toppen) 5

6 Når du har åpnet JCross for å opprette en ny kryssordoppgave, klikker du deg inn på ikonet. Da vil du få opp vinduet hvor du legger inn ønskede løsningsord for kryssordet i ei liste: Når dette er gjort, klikker du på Lag rutenett. Da vil du oppdage at løsningsordene dine automatisk er satt inn i et kryssord. Noen av ordene vannrett og noen loddrett. Neste steg blir å føye til selve oppgaveformuleringene. Klikk på knappen Nytt løsn. ord. Du vil da komme inn i et nytt vindu hvor du markerer ett og ett ord om gangen, og fyller inn tilhørende oppgaveformulering i det åpne feltet. Trykk OK før du tar for deg neste ord. Når både de vannrette og loddrette ordene har fått en tilhørende oppgavetekst, kan du klikke på i menylinjen. Du er da ferdig med å lage oppgave - arket. Det er lurt å sørge for å lagre kryssordet ditt på et sted hvor du raskt finner det igjen. Når du så velger Vis øvelsen i min nettleser, kan du se hvordan det ferdige produktet har blitt. (til toppen) 6

7 1.4 JQUIZ Under denne oppgavesjangeren lager du tester utformet som Quiz. Du kan velge mellom fire oppgavetyper; multiple - choice, short - answer, hybrid og multi - select. Med multiple choice lages spørsmål med flere svaralternativer med kun ett svar som er riktig. Ved feil svar vil du få en tilbakemelding eller et hint. Du kan velge mellom å bruke standard tilbakemeldinger eller legge inn ulike hint til hvert svar som er feil. Hintene kan formuleres slik at det blir lettere å finne fram til det riktige svaret. Velger du å bruke standard tilbakemeldinger kan du forandre den engelske konfigurasjonen slik at tilbakemeldingene kommer på norsk. Dette gjør du ved å velge alternativer som ligger på menylinjen og deretter velger du konfigurere. I tillegg til å forandre på de engelske standard tilbakemeldingene, kan du her velge skrifttype og velge mellom forskjellige farger på bakgrunn og skrift. Du kan også legge inn en timer på oppgavene, slik at de må løses innenfor en gitt tid. Etter å ha skrevet inn oppgaveteksten, svaralternativene og krysset av for hvilket svar som er riktig, kan du lagre oppgaven. Deretter velger du Vis øvelsen i min nettleser og får da opp det ferdige resultatet. 7

8 Velger du å lage quiz i short answer følger du nesten samme prosedyre. Det som skiller denne oppgavetypen fra multiple choice, er at den som skal løse oppgaven ikke får oppgitt noen svaralternativer. Du skal skrive svaret på oppgaven i et felt, men i likhet med de andre oppgavetypene kan du trykke på Hint knappen for få hjelp til å løse oppgaven. Du vil da bli gitt en og en bokstav av løsningsordene. Klikker du på sjekk vil du se om svaret ditt er riktig eller ikke. Vil du ikke gjette på hva svaret er, klikker du på knappen for Vis svaret og løsningen på oppgaven vil komme opp. I hybrid brukes både oppgavetypen multiple choice og short answer. Hvis du etter flere forsøk ikke lykkes i å finne riktig løsning med short answer, vil du få forenklet oppgaven med multiple choice. Multi select lages også på omtrent samme måte som den førstnevnte oppgavetypen i Jquiz. I likhet med multiple choice skal du lage flere svaralternativer til spørsmålet, men her kan en eller flere av alternativene være riktige. Når du skal svare på oppgaven, huker du av det eller de svarene som du tror er riktig. For å kunne få full svarprosent, må du ha huket av alle riktige svar og bare de svarene som er riktige. 8

9 1.5 JMIX I Jmix lager du oppgaver der ulike deler skal settes sammen i riktig rekkefølge. Den opplagte bruken av Jmix er å lage oppgaver i setningsoppbygging, men kreative sjeler kan nok finne flere bruksmåter. Oppgavene lages ved å sette ordene i en setning under hverandre i kolonnen med overskrift Hovedsetning. I kolonnen ved siden av kan du også sette opp andre riktige måter å sette setningen sammen på. I den ferdige oppgaven har programmet blandet ordene. Når du har lagret oppgaven og klikket på Vis øvelsen i min nettleser, kan du velge om oppgaven skal løses med dra og slipp eller ved å dobbeltklikke på hvert ord. 1.6 THE MASHER The Masher er et verktøy i Hot Potatoes som brukes til å linke sammen ulike øvelser både fra Hot Potatoes og andre sider via navigasjonsknapper. Programmet kan brukes til å laste opp andre nettsider eller filer som PDF, Word-dokumenter og bilder til hot potatoes.net serveren. Øvelsene blir satt sammen til en enhet via en index fil som The Masher lager. De ulike filene kan få et felles utseende og farge, og programmet kan hjelpe deg til å organisere filene på en rask og effektiv måte. Dermed kan øvelsene legges ut på nett og elevene kan sitte å jobbe med oppgavene via nettstedet. Dette kan være kjekt spesielt for skoler som jobber med LMS ( Learning Managing system) og har sin egen læringsplattform som for eksempel Fronter 9

10 eller Its-learning. Da kan man legge ut flere oppgaver på en gang som er linket sammen på en fornuftig måte for elevene. The Masher er det eneste oppgaveverktøyet i Hot Potatoes du må betale for å bruke. Lag enheter i Masher: Hvordan bygge opp en enhet i Masher: Velg hva du vil ha med og dra filene inn i skjermbildet som er viste under. Sett sidene i riktig rekkefølge og utforming på rullemenylisten. Bestem utseende på sidene, farger m.m. Lag navigasjonsknappene. Gi enheten din et navn. Lagre. Trykk på Bygg enhet knappen. Det lønner seg å lagre alt man vil sette sammen i Masher i en mappe. Kopier andre filer, for eksempel andre Web sider, og lagre dem i samme mappe. Husk å lagre Masher - filen i samme mappe. Ved å bruke Bygg enhet - knappen nederst i skjermbildet, vil programmet bygge om de lagrede sidene til en Web side. Masher vil lage nye htmlfiler og samtidig lage en index - fil som vil binde alle sidene sammen. 10

11 11

Installering og bruk av Hot Potatoes 6

Installering og bruk av Hot Potatoes 6 Installering og bruk av Hot Potatoes 6 Av Kjetil Østereng, allmennlærerstudent Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Østfold Sist revidert 1. oktober 2006 1 Innholdsfortegnelse Installering og bruk av

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Lingua Studio - veiledning

Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning 1 Oppstart 1.1 VIKTIG INFORMASJON FØR DU BEGYNNER Å ARBEIDE MED LINGUA STUDIO 4 1.2 1.3 Dette bør du vite om lyd og mikrofon 6 Dette bør du vite om

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 NORSK VERSJON Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 Innhold INNHOLD... 3 KAPITTEL 1: ALLER FØRST... 4 INSTALLASJON OG MASKINKRAV... 4 OPPGRADERING OG KOPIERING AV GAMLE FILER... 4 REGISTRERING

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Sørum i Kunnskapsskyen

Sørum i Kunnskapsskyen Sørum i Kunnskapsskyen Alle elever i Sørum kommune har fått tilgang til Office 365. Her kan elevene lagre og dele dokumenter, sende e-post og bruke programmer som Windows Office tilbyr. Med denne skylagringstjenesten

Detaljer

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken.

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken. Communicate: In Print 2 (Kommuniser: På Trykk) Widgit Software 2005-2009 Utviklet av Widgit Software Widgit Lese og Skrive Symboler Widgit Software 2000-2009 Widgit pictures Widgit Software 2005-2009.

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukermanual. gostudyit.com

Brukermanual. gostudyit.com Brukermanual gostudyit.com Innhold DEL 1 03 Opprette konto DEL 2 04 Din egen startside 05 Innstillinger 05 Notat 07 Inviter venner til ditt nettverk 08 Finn din skolegård DEL 3 09 Lag en skolegård 11 Adminstrasjonspanel

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009 Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere Telsys 06.08.2009 Innhold Kom igang med Telsys e-post...3 Avansert, standard og mobil webklient...3 Hovedkomponenter...3 Logg inn... 8 Logg ut... 8 Glemt

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer