Årsmelding 2014 Valdres Næringshage as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Valdres Næringshage as"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Valdres Næringshage as

2 Valdres Næringshage skal være valdresregionens naturlige motor og senter for nyetableringer, bedriftsutvikling og regionale utviklingsprogrammer. Hovedfokus skal ligge på etablerere og bedrifter med potensial for vekst og utvikling. Å dele for å skape Valdres Næringshage as (VNH) deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for våre kunder. Gjennom å dele ressurser skal vi skape ny vekst i Valdres. Vi skal dele kompetanse, miljø, nettverk og ressurser med etablerere, næringsliv, næringshagebedriftene, kommunene i Valdres, Valdres Naturog Kulturpark, Valdres Destinasjon, Valdresmusea og våre øvrige samarbeidspartnere. Næringshagen skal gi merverdi for våre samarbeidspartnere og kunder. Valdres Næringshage er med i det nasjonale Næringshageprogrammet fra SIVA og har dermed gode redskaper for å bistå med vekst og utvikling av næringslivet i Valdres. Vi har en partnerskapsavtale med valdreskommunene gjennom Valdres Natur- og Kulturpark. Avtalen stadfester at vi har et ansvar for næringsrettet utviklingsarbeid i hele regionen. Avtalen som er inngått mellom valdreskommunene, Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Valdres Næringshage gir oss også ansvar for deler av førstelinjetjenesten. Videre har vi en partnerskapsavtale med Valdres Næringsforum som regulerer forholdet mellom denne næringsorganisasjonen og næringshagen. VNH fasiliterer verdiskapningsprogrammet «Hytte i Valdres». Arenaprogrammet «Helse i Valdres» ble avsluttet i Denne type satsinger har langsiktig perspektiv og skal bidra til at næringslivets utviklingspotensial blir utløst.

3 Næringshagemiljøet Valdres Næringshage as holder til i Skrautvålsvegen på Fagernes. I næringshagen finner man gode fasiliteter med ulike kontorløsninger, fem møterom av forskjellige størrelser, fellestjenester og kantine. Totalt er 27 bedrifter samlokalisert, og sammen skaper vi et miljø for utvikling. I tillegg er kontorfellesskapet 1724 SA i Vang en del av Valdres Næringshage. Der er fem bedrifter samlokalisert. GNIST gründere, næringsliv, innovasjon, samarbeid, tenketank I samarbeid med Berge Invest, har Valdres Næringshage i siste halvdel av 2014 etablert utviklings-arenaen GNIST. Gnist er en arena og et verktøy for entreprenørskap og utvikling., og vi har bygd Valdres første fysiske tenketank. Vi legger til rette for kurs og kompetanseheving, tenketankprosesser, idèverksted, work shops, tilrettelagte kontorplasser og samhandling mellom ulike faggrupper, gründere og etablert næringsliv. Gnist åpnes i januar 2015 Kompetanse og ansatte Arne Erik Fønhus har vært daglig leder i bedriften i 12 år. Foruten å lede virksomheten jobber han mye med utredningsarbeid og bedriftsveiledning. Han har erfaring innenfor nettverksbygging, styrearbeid, og samfunnsutvikling. Arne Erik har tidligere jobbet med naturforvaltning, utmarksplanlegging, naturbasert reiseliv og skogbruk. Hilde Tveiten Døvre jobber med gründere i hele Valdres. Hun har erfaring fra forretningsmodellering, prosjektarbeid, strategi og styrearbeid, bedriftsveiledning og arbeider mye med søknadsskriving og kontakt mot virkemiddelapparatet. Hilde har tidligere jobbet med bl.a salg, undervisning og med yrkesrettet attføring. Ingunn Grimsrud Hamre er vår administrasjonsmedarbeider med 12 års fartstid i bedriften. Hun ordner alt det kontortekniske, regnskap, økonomi og resepsjonstjenester. Ingunn har tidligere jobbet i Valdres Næringsutvikling as og kjenner Valdres ut og inn etter over 20 år i bransjen. Karianne B. Borchgrevink jobber med prosjekter, målbedrifter, salg og markedsføring. Hun har lang erfaring innenfor bedriftsledelse, hotell - og restaurantdrift, reiseliv både i, - og utenfor regionen. Oppstart av bedrifter og bedriftsledelse, samt erfaring fra ulike styreverv er også del av kompetansen. Karianne arbeider mye innenfor reiselivsbaserte -og administrative oppgaver.

4 Bedriftsutvikling Bedriftsutvikling i Valdres Næringshage omfatter flere arbeidsområder: Næringshageprogrammet Nyetablering og vekst, økt verdiskaping, økonomisk merverdi for målbedriftene, internasjonalisering og nettverksbygging er fokusområdene til det nasjonale næringshageprogrammet som har tilknyttet 46 næringshager over hele landet. Programmet gir oss et stort nettverk og flere verktøy å bruke i forbindelse med næringsutvikling. Målbedrifter Et av virkemidlene i Næringshageprogrammet er opplegget rundt målbedrifter. En målbedrift er en virksomhet som har inngått avtale med Valdres Næringshage om bistand til forretningsutvikling. Bedrifter med potensial og ønske om vekst, i og utenfor næringshagen, kan være målbedrifter. Arbeidet med hver enkelt bedrift er basert på individuell kartlegging, og man blir i fellesskap enige om utviklingsløpet og hva som skal gjøres. Bedriften betaler en egenandel. I 2014 hadde VNH 36 målbedrifter, og det er en økning på ni fra Disse målbedriftene skapte til sammen 32 nye arbeidsplasser. I tillegg til dette har vi gitt bistand til 12 bedrifter som ikke har inngått målbedriftsavtale. Kurs og kompetansehevende tiltak Bedriftsutvikling består av mange faktorer. Kurs og kompetansehevende tiltak er en del av dette. I 2014 har vi tilbudt ulike økonomikurs., Leanseminar, Næringslivets dag, og andre mindre kurs. Målbedriften Ryfoss Betong as Ryfoss Betong AS er en av målbedriftene i Valdres Næringshage. Bedriften driver produksjon av grusmaterialer, ferdigbetong, elementer og kommunalvarer av betong, samt handelsvarer i betong, plast og stål. Nesten 60 år har gått siden Anfinn Berge grunnla bedriften som har utvidet driften i takt med etterspørsel. Sønnene Kjell og Andris tok del i driften etter hvert som andre generasjon, og i dag er både tredje og fjerde generasjoner delaktige i virksomheten. -Kampen om kundene blir stadig tøffere og viktigheten av optimalisering og effektivitet blir avgjørende for bedriften, sier daglig leder Marianne Berge som kontaktet Valdres Næringshage for å få bistand med å bla. kartlegge viktige beslutningskriterier for kunden. Bedriften har en solid og sunn økonomi, men profesjonalisering både i administrasjon og i produksjon blir avgjørende for ytterligere vekst, fortsetter Marianne Berge. Næringshagen har i tillegg bistått iht. markedsstrategi og handlingsplaner. Vi får et stort markedsmessig løft når det gjelder systematisering av tiltak. Det å skape helhet i markeds,- og strategiarbeidet, tvinger oss til å benytte eksisterende kunnskap på en bedre måte. VNH sto også for koordineringen av Valdresstanden på Hyttemessen på Exporama vår og høst Valdres har gjort seg bemerket på Hyttemessen de seinere årene med å stille med felles stand. Dette har nå lagt grunnlaget for et bedriftsnettverk med mange av de samme aktørene.

5 Gründerbedriften Reint Tre Norge as Rustikke utemøbler, produsert av lokalt trevirke, er spesialiteten til den nystartede Aurdalsbedriften Reint Tre Norge as. Bak bedriften står de lokale håndverkerne Øyvind Haganæs og Espen Kristiansen. I tillegg har Tronn Røang en liten andel. Med gode tilbakemeldinger fra markedet, lanseres en utemøbelkolleksjon i februar ner, forretningsmodellering og kundesøk. Bedriften ble etablert i april 2014 og tok raskt kontakt med Valdres Næringshage for å få bistand til utvikling. I samarbeid med VNH har Reint Tre Norge arbeidet med markedskartlegging og markedspla- -Uten bistanden fra næringshagen hadde vi ikke hatt mulighet til å satse på den måten vi gjør i dag, sier en fornøyd daglig leder, Øyvind Haganæs. Forretningsmodellering og søknad til Innovasjon Norge har Hilde Tveiten Døvre spesialisert seg på, noe som har gitt grunnlag for videre utvikling av bedriften. Karianne Borchgrevink har jobbet med salgs- og markedsarbeidet, samt koordinering mellom designeren for utarbeidelse av nytt navn, logo og hjemmesiden som er under arbeid. Vi er gode på det håndverksmessige, og vi kan faget vårt. Både Espen og jeg driver egne virksomheter i tillegg til Reint Tre Norge, og det sier seg da at tid og ressurser til å utvikle et helt nytt konsept kan være mangelvare, fortsetter Haganæs. -Vi har benyttet næringshagenes nettverk og fikk tilgang på svært nyttig informasjon som vi ikke har klart å finne på egen hånd, avslutter Haganæs. Etablerersenteret I 2014 har 57 etablerere mottatt veiledning på ulike nivå. Etablerersenteret tilbyr ulike tjenester til etablerere. Dette kan være alt fra gjennomgang og vurdering av forretningsidè, vurdering av produkt og marked, forretningsmodellering, veiledning mtp. økonomi og finansiering, hjelp med forretningsplan, kobling mot rette fagmiljøer, registrering av selskap, strategiutvikling og hjelp med søknader til øvrig virkemiddelapparat. De fordeler seg mellom kommunene på følgende vis: Kommune Kvinne Mann Vang 4 4 Vestre Slidre 3 6 Nord-Aurdal Øystre Slidre 1 5 Etnedal 3 1 Sør-Aurdal 7 Av disse var 16 registrert med organisasjonsnummer fra før, 12 registrerte seg i løpet av Det var liten interesse for Innovasjon Norges etablererkurs, men fire personer deltok på kurset som ble arrangert tidlig i Vårkurset ble avlyst, og høstkurset ble arrangert med en modul med fire deltakere. Ut over det fullførte deltakerne ved å delta andre steder. VNH skrev fire næringsfaglige vurderinger for etablerere innenfor NAV-systemet. Tre gründere fra Valdres deltok på Våg og Vinnkonferansen som fant sted på Høgskolen i Gjøvik i mars. VNH har revitalisert sitt gründerarbeid i 2014 for å være operative fra januar 2015 gjennom nysatsingen GNIST.

6 Samfunnsbestillingen Partnerskapsavtalen med Valdres Natur- og Kulturpark legger føringer for VNHs bidrag i regional utvikling. Mandatet vårt er å bistå med bedriftsrettede tiltak. I tillegg til dette har vi en del andre regionale oppgaver og plikter som vi skal levere på. Vi oppdaterer og gir ut Valdrestatistikken. Det er en av våre målbedrifter, Krystall Innsikt, som har utarbeidet verktøyet, og det har blitt lagt merke til i andre utviklingsmiljøer i Norge. VNH og Krystall Innsikt har solgt statistikkverktøyet til flere næringshager i Norge. Næringshagen deltar som foredragsholder, ressurs eller innleder på mange møter, seminarer og næringsarrangementer både i Valdres og utenfor Valdres. Dette er vår måte å selge merkevaren Valdres på. Blant annet har Distriktssenteret brukt vår kompetanse på nasjonalt nivå. Videre har vi deltatt i styringsgruppen for bolystprosjektet «Den raude tråden» som Valdres Natur og Kulturpark har ledet og som ble avsluttet i desember VNH har også deltatt i arbeidsgruppen til Yrke 2014, yrkesmessen som ble arrangert i Valdreshallen 11. november. Ungt Entreprenørskap har etablert seg med kontor i Valdres Næringshage, dette er en viktig aktør for oss og Valdres. I samarbeid med Valdres Kompetansevekst as har næringshagen tatt initiativ til norskopplæring for fremmedspråklige finansiert via VOX-midler. Kurset startet høsten 14 og fortsetter våren 15. VNH påtar seg flere utredningsoppgaver for Valdressamfunnet og vil gjerne bli brukt mer! Vi har anskaffet oss ulike redskaper som er til god hjelp i utrednings- og analysearbeid. Eksempler kan være bedriftsanalyseverktøy, statistikkverktøy og tilgang til Norges største database over alle ulike tilskuddsordninger, Tilskuddsportalen.no. VNH er i hht. avtaleverket rådgivende organ for kommunene og VNK i spørsmål rundt næringsutvikling og bedriftsrettede spørsmål. Internasjonalisering Vi ser i økende grad et større internasjonalt perspektiv også for bedrifter i Valdres. Flere av våre målbedrifter har et internasjonalt fokus. Krystall Innsikt har samarbeid med Millenium Institute og arbeider med leveranser av dataanalyse både i Sør-Amerika og Europa. Designbyrået Virilagalaus har midlertidig flyttet fra Valdres Næringshage til Rotterdam for å få ny inspirasjon og lærdom i et internasjonalt miljø. Fleten.net er en målbedrift som til daglig holder til i Danmark, men som ellers har sterk tilknytning til vårt miljø 1724 i Vang. Vi har også bidratt til at målbedriften Tyin/ Fiilefjell utvikling har markedsført seg overfor utenlandske turoperatører og dermed opparbeidet nytt marked. Vi har også tatt i mot og organisert program for en delegasjon fra Latvia. Temaet var entreprenørskap i distriktet, og det var Oppland fylkeskommune som ledet delegasjonen.

7 Forskning og utvikling FoU blir stadig viktigere som redskap for forretningsutvikling i Valdres. Det er i 2014 etablert et nærmere samarbeid med Forskningsrådet, og vi har deltatt på flere kompetansehevende tiltak i regi av dem. Vi har engasjert Senter for bygdeforskning til å evaluere Arenaprosjektet HIVA. Deres rapport blir ferdig i løpet av februar Vi har også hatt et samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing gjennom året i forbindelse med utviklingsprosesser i Valdres Næringshage. For 2015 skal vi utvide samarbeidet slik at det også kommer virksomheter i Valdres til gode. Ut over dette, så har vi bredt nettverk og samarbeidsavtaler med høgskolene på Gjøvik og Lillehammer. Bedriftsnettverk Innovasjon og utvikling foregår i økende grad innenfor bedriftsnettverk. VNH arbeider aktivt for å bidra til flere funksjonelle nettverk i og utenfor regionen. Møter mellom bedrifter, fasilitering, bistand i søknadsprosesser er noen av virkeområdene. Vi avsluttet i 2014 vårt engasjement i arenaprosjektet «Helse i Valdres» som omfatter 14 bedrifter i helse- og rehabiliteringssegmentet. Noen av deltakerbedriftene viderefører selv ansvaret for videre utvikling i bedriftsnettverket. «Enjoy Beito» er et bedriftsnettverk bestående av opplevelsesbedrifter i Beitostølenområdet. De tilbyr unike naturopplevelser, og har gjennomført et forstudium i De skal nå formalisere et samarbeid både når det gjelder marked, salg og kompetanse. Bedriftsnettverket «Hytte i Valdres» er under utarbeidelse med ulike hytterelaterte bedrifter. Valdres Næringshage har en nodeavtale med Kontorfelleskapet 1724 i Vang. Der er det fem bedrifter som er fast lokalisert: Vinjerock AS, Innovangsjon SA, Kosa seg AS, TurApp AS, og Leodesk IT AS. I tillegg er tre andre virksomheter tilknyttet kontorfelleskapet som ambulerende leietakere. I løpet av året er det gjennomført en rekke aktiviteter, blant annet ulike foredrag: -Foredrag for Kreanøst på Tolga i Østerdalen, presentere 1724-modellen. -Foredrag for Fauna på Bygdebegeistringskonferansen i Fauske, presentere 1724-modellen. -Foredrag for Ål kommune og Papirbredden, vise fram modellen i Vang -Foredrag for investorer og næringsliv fra Kirkenes, vise fram modellen i Vang -Dialog med høgskolen på Gjøvik. Finne samarbeidsprosjekter og vise fram bedriftene i Vang Samarbeid: Kontorfellesskapet 1724 har i 2014 inngått i et tettere samarbeid med et kontorfellesskap i Ål i Hallingdal i den hensikt å skape et større kreativt miljø, og for å se om et slikt knutepunktsamarbeid kan bidra til å skape flere arbeidsplasser. Sosiale tiltak: Fredagslunsj - inviterer samarbeidspartnere ogkunder, spillkveld, julebord/julelunsj, sommeravslutning og fotballturnering med Mottaket og Fri-

8 Våre samarbeidspartnere Nettverk og samarbeid er avgjørende for innovasjon og utvikling. Vårt nettverk består av offentlige og private aktører som hver på sin måte bistår oss i vårt arbeid. Vi er en del av det nasjonale Sivanettverket med utviklingsmiljøer ut over hele Norge. Forskningsparker, kunnskapsparker og næringshager og mange tusen bedrifter er knyttet opp mot dette. Berge Invest eier lokalene til Valdres Næringshage, og bedriften er en viktig samarbeidspartner i utvikling av næringshagemiljøet. Innovasjon Norge er en partner vi samarbeider mye med. Høsten 2014 inngikk vi et formelt samarbeid med Innovasjon Norges næringsprogram, «Bedriften i fokus» om oppstart av en rekke kurs rettet mot næringslivet i Valdres. Det første av dette starter opp nå i februar 2015 med tema salg på digitale medier. Vi samarbeider også med Valdres Natur og Kulturpark, valdreskommunene, Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Karrieresenteret, Norges Forskningsråd, Sintef Manufacturing Raufoss og høgskolene på Gjøvik og Lillehammer. Spesielt har vi et tett samarbeid med Landsbyen Næringshage på Dokka både innenfor prosjekter og bedriftsrådgivingsspørsmål. Valdres Næringshage as Skrautvålsvegen Fagernes Tlf Org. nummer: Daglig leder: Arne Erik Fønhus Styreleder: Siri Sjåvik Bankforbindelse: DnB NOR Regnskapsfører: BDO Revisor: Valdres Revisjonskontor as Totalt 48 aksjonærer, største aksjonærer: SIVA 32 % Valdres Gjensidige Brannkasse 7 % Nord Aurdal kommune 7 % Vestre Slidre Sparebank 4 % Asko Oppland 3 %

Valdres Næringshage as

Valdres Næringshage as Årsrapport 2013 Valdres Næringshage as Å dele for å skape Gjennom å dele ressurser skal vi skape ny vekst i Valdres. Vi skal dele kompetanse, miljø, nettverk og ressurser med etablerere, næringsliv, næringshagebedriftene,

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

HANDLINGSPLAN Valdres Næringshage as

HANDLINGSPLAN Valdres Næringshage as HANDLINGSPLAN 2017 Valdres Næringshage as Å dele for å skape: Vi deler ideer og kompetanse - for å skape gode løsninger for kundene våre. Vi skal dele kompetanse, miljø, nettverk og ressurser med etablerere,

Detaljer

Arbeidsplasser i Valdres Valdresrådet 19/ Arne Erik Fønhus Daglig leder, Valdres Næringshage as

Arbeidsplasser i Valdres Valdresrådet 19/ Arne Erik Fønhus Daglig leder, Valdres Næringshage as Arbeidsplasser i Valdres Valdresrådet 19/12.2012 Arne Erik Fønhus Daglig leder, Valdres Næringshage as Region/ kommune 0540 Sør-Aurdal 0541 Etnedal 0542 Nord-Aurdal 0543 Vestre Slidre 0544 Øystre Slidre

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

DRIVKRAFT FOR NYSKAPING OG VEKST. Rørosregionen Næringshage as oppdatert desember 2015

DRIVKRAFT FOR NYSKAPING OG VEKST. Rørosregionen Næringshage as oppdatert desember 2015 DRIVKRAFT FOR NYSKAPING OG VEKST Rørosregionen Næringshage as oppdatert desember 2015 RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE - en drivkraft for nyskaping og vekst! kompetent engasjert tydelig Næringshage for 8 kommuner

Detaljer

Merkevarebygging og formidling av konseptet park

Merkevarebygging og formidling av konseptet park Merkevarebygging og formidling av konseptet park Kan våre erfaringer i Valdres overføres til Norske Parker? Henning Wangsnes 18. november 2015 - parkmøte Oslo Merkevare av en region Når man skal merkevarebygge

Detaljer

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter Årsmelding 2015 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Videreutvikling av Valdresmodellen

Videreutvikling av Valdresmodellen Videreutvikling av Valdresmodellen Orientering til Valdresrådet 26.03.2014 v/marit Blomlie www.valdres.no Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å kartlegge og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 6. SEPTEMBER 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 6. SEPTEMBER 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 6. SEPTEMBER 2013 Det vises til møteinnkalling av 28. august 2013 og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Kåre Helland, Kjell Berge Melbybråten,

Detaljer

Næringshageprogram 2011 NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Næringshageprogram 2011 NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST Næringshageprogram 2011 Næringshageprogram 2011 Visjon: Næringshageprogrammet skal bidra til å utvikle attraktive bedrifter og arbeidsplasser i hele Norge for morgendagens talenter. Hovedmål: Næringshageprogrammet

Detaljer

S 60/15 Handlingsprogram 2016

S 60/15 Handlingsprogram 2016 MØTEBOK Side 1 av 5 S 60/15 Handlingsprogram 2016 Etter høring har det kommet inn høringssvar fra de seks Valdreskommunene, Valdres Hytteforening, Valdresmusea og Visit Valdres, høringsuttalelsene legges

Detaljer

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Vang Vestre Slidre Øystre Slidre Nord-Aurdal Sør-Aurdal Etnedal VALDRES I OPPLAND Regional prosess Regionrådet (etablert i 1964) Pilot

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Hva er regional omstilling? Tilbud til kommuner i omstilling Verktøy for omstilling av lokalt næringsliv Økonomisk støtte fra fylkeskommunen Hva er INs rolle? Nasjonalt

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Handlingsplan Ryfylke Næringshage

Handlingsplan Ryfylke Næringshage Handlingsplan Ryfylke Næringshage 2016 1 Innledning. Handlingsplanen for 2016 tar utgangspunkt i strategiplan for Ryfylke Næringshage 2015-2017. Det vises også til konkrete måltall for målbedrifter i 2016

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

98-/-17 Handlingsprogram og budsjett 2018

98-/-17 Handlingsprogram og budsjett 2018 MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : 98-/-17 Handlingsprogram og budsjett 2018 I tråd med vedtektene /samarbeidsavtalen 2017-2019 har handlingsprogrammet vore til vedtak i kommunane. Det er regionstyret som fattar

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme

Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme Fjellet som fritidsarena Hytteturisme i fjellområdene,en ressurs for næringsutvikling og vekst. 1 Vi viser til utlysningen om prosjektmidler til verdiskaping

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Skjerpar sansane. Et eget design program

Skjerpar sansane. Et eget design program VALDRES Valdres Norges første natur- og kulturpark 10 års prosjekt Ta vare på og utvikle en bygderegion Visjon om å bli Norges beste på merkevarebygging Kultur, landbruk, reiseliv, helse Skjerpar sansane

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Forprosjekt Næringsutvikling. Presentasjon av sluttrapport

Forprosjekt Næringsutvikling. Presentasjon av sluttrapport www.pwc.com Forprosjekt Næringsutvikling Presentasjon av sluttrapport Formannskapskonferansen, 11. april 2013 Agenda Innledning Bakgrunn, mål og rammer Prosjektmandat Presentasjon av sluttrapport Konklusjoner

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2011 5. Planlagte aktiviteter 2012 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse 1. Om

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

1. Målbedriftsarbeid (også utenom vertskapskommunene) 2. Prosjektarbeid (også utenom vertskommunene)

1. Målbedriftsarbeid (også utenom vertskapskommunene) 2. Prosjektarbeid (også utenom vertskommunene) Helgeland Grunderdikt: Fortsett å slite Ingenting i verden kan erstatte utholdenhet Talent er ikke nok - ingenting er vanligere enn talentfulle mennesker uten suksess Genialitet er ikke nok - genistreker

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Verdal Kommune 26.september 2016

Verdal Kommune 26.september 2016 Verdal Kommune 26.september 2016 Eierstruktur Eiere Antall aksjer Eierandel Verdal Kommune 7500 45,3% COOP Midt Norge 7500 45,3% SIVA 750 4,5% Sparebank 1 Midt-Norge 600 3,7% Gjensidige Forsikring 200

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom

Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom Evaluering til Narvik kommune Side 1 Oppdraget fra Narvik bystyre 1. Bystyret ønsker mer samordnet og mer direkte kommunal ledelse

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES NATUR- OG KULTURPARK

REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES NATUR- OG KULTURPARK REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES NATUR- OG KULTURPARK Valdres Næringshage onsdag 12. mars kl 09.05 11.45 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten, Lars Kvissel, Inger Torun Klosbøle, Merete Hovi, Magne Kampen,

Detaljer

Sluttrapport BOLYST. Valdres Natur- og kulturpark Dato: 27.november 2014. Sendes til: postmottak@kmd.dep.no

Sluttrapport BOLYST. Valdres Natur- og kulturpark Dato: 27.november 2014. Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: KMD Sluttrapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og kulturpark Dato: 27.november 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson i fylkeskommunen:

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 03.12.2009 Det vises til møteinnkalling av 26.11.09, og de der vedlagte saksdokumenter. Følgende deltok: Eivind Brenna, (møteleder), Tor Berge, Knut Haalien, Helge

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Valdres som helseregion. Utgitt av (inter)kommunale og private helsefremmende fagaktører i Valdres Samhandling gjør mester!

Valdres som helseregion. Utgitt av (inter)kommunale og private helsefremmende fagaktører i Valdres Samhandling gjør mester! Valdres som helseregion Utgitt av (inter)kommunale og private helsefremmende fagaktører i Valdres Samhandling gjør mester! Samhandlig gjør mester Regionalt helseprosjekt i Valdres, Folkehelsesatsingen

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 17. SEPTEMBER 2014

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 17. SEPTEMBER 2014 REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 17. SEPTEMBER 2014 Møtedeltagere var: Fra kommunene: Fra VNF: Fra OFK: Fra VNK: Kjell B. Melbybråten, Toril Grønnbrekk, Lars Kvissel, Kåre Helland, Inger Torun Klosbøle,

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

MIDT INNOVASJONSNETTVERK ORGANISASJONS-STRUKTUR REGIONALT KRAFT- SENTER I MIDT-NORGE INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: 26. MAI 2016

MIDT INNOVASJONSNETTVERK ORGANISASJONS-STRUKTUR REGIONALT KRAFT- SENTER I MIDT-NORGE INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: 26. MAI 2016 INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: ORGANISASJONS-STRUKTUR INNOVASJONSNETTVERK MIDT 26. MAI 2016 REGIONALT KRAFT- SENTER I MIDT-NORGE Deling av foreløpige resultater fra INNOMIDT Innovasjonsnettverk Midt-Norge,

Detaljer

Handlingsplan For Gulen og Masfjorden Næringshage AS og Nordhordland Næringshage AS

Handlingsplan For Gulen og Masfjorden Næringshage AS og Nordhordland Næringshage AS Handlingsplan 2017 For Gulen og Masfjorden Næringshage AS og Nordhordland Næringshage AS Hvem er vi? To selvstendige selskap To styrer og egne eiere Ett program Felles profilering Avdelinger på Austrheim,

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) 1. BAKGRUNN Hytte i Valdres er et program ikke et prosjekt. Dette betyr at arbeidsformen skal kjennetegnes av høy grad av dynamikk,

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Tema Merkevare Grepa stolt av Valdres? Jan Askildsen

Tema Merkevare Grepa stolt av Valdres? Jan Askildsen Temasaker Styremøte VNK 2.5.12 Tema Merkevare Grepa stolt av Valdres? Jan Askildsen Valdres Natur og Kulturpark Valdres Næringshage 2900 Fagernes www.valdres.no STOLT JEG? Alle er stolte! Vi vet det bare

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011 Aktiviteter Vekst i Grenland Handlingsplan 2017 høst 2011 Visjon: Grenland samlet, synlig og attraktiv Aktiviteter Mål: Økt antall arbeidsplasser, høst 2011 minst tilsvarende landsgjennomsnittet Aktiviteter

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Tilbud om å bli samarbeidspartner med Bjelland Næringsutvikling.

Tilbud om å bli samarbeidspartner med Bjelland Næringsutvikling. Tilbud om å bli samarbeidspartner med Bjelland Næringsutvikling. Bjelland Næringsutvikling har som formål å bidra til både å etablere nye og videreutvikle eksisterende virksomheter i Bjelland. Det gjøres

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

MØTEBOK Side 1 av 7. Utviklingsstyret. Valdres Natur- og Kulturpark Gomobu. Møte dato. Møtested. Styre, råd, utvalg m.v.

MØTEBOK Side 1 av 7. Utviklingsstyret. Valdres Natur- og Kulturpark Gomobu. Møte dato. Møtested. Styre, råd, utvalg m.v. MØTEBOK Side 1 av 7 Sak nr : U-22/10: TILFLYTTINGSPROSJEKT - SØKNAD KRD gjorde i sak U-17/09 vedtak om å starte arbeidet med utarbeiding av en langsiktig strategi for tilflytting og daglig leder fikk i

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Saknr. 08/3888-37 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer