Årsmelding 2014 Valdres Næringshage as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Valdres Næringshage as"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Valdres Næringshage as

2 Valdres Næringshage skal være valdresregionens naturlige motor og senter for nyetableringer, bedriftsutvikling og regionale utviklingsprogrammer. Hovedfokus skal ligge på etablerere og bedrifter med potensial for vekst og utvikling. Å dele for å skape Valdres Næringshage as (VNH) deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for våre kunder. Gjennom å dele ressurser skal vi skape ny vekst i Valdres. Vi skal dele kompetanse, miljø, nettverk og ressurser med etablerere, næringsliv, næringshagebedriftene, kommunene i Valdres, Valdres Naturog Kulturpark, Valdres Destinasjon, Valdresmusea og våre øvrige samarbeidspartnere. Næringshagen skal gi merverdi for våre samarbeidspartnere og kunder. Valdres Næringshage er med i det nasjonale Næringshageprogrammet fra SIVA og har dermed gode redskaper for å bistå med vekst og utvikling av næringslivet i Valdres. Vi har en partnerskapsavtale med valdreskommunene gjennom Valdres Natur- og Kulturpark. Avtalen stadfester at vi har et ansvar for næringsrettet utviklingsarbeid i hele regionen. Avtalen som er inngått mellom valdreskommunene, Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Valdres Næringshage gir oss også ansvar for deler av førstelinjetjenesten. Videre har vi en partnerskapsavtale med Valdres Næringsforum som regulerer forholdet mellom denne næringsorganisasjonen og næringshagen. VNH fasiliterer verdiskapningsprogrammet «Hytte i Valdres». Arenaprogrammet «Helse i Valdres» ble avsluttet i Denne type satsinger har langsiktig perspektiv og skal bidra til at næringslivets utviklingspotensial blir utløst.

3 Næringshagemiljøet Valdres Næringshage as holder til i Skrautvålsvegen på Fagernes. I næringshagen finner man gode fasiliteter med ulike kontorløsninger, fem møterom av forskjellige størrelser, fellestjenester og kantine. Totalt er 27 bedrifter samlokalisert, og sammen skaper vi et miljø for utvikling. I tillegg er kontorfellesskapet 1724 SA i Vang en del av Valdres Næringshage. Der er fem bedrifter samlokalisert. GNIST gründere, næringsliv, innovasjon, samarbeid, tenketank I samarbeid med Berge Invest, har Valdres Næringshage i siste halvdel av 2014 etablert utviklings-arenaen GNIST. Gnist er en arena og et verktøy for entreprenørskap og utvikling., og vi har bygd Valdres første fysiske tenketank. Vi legger til rette for kurs og kompetanseheving, tenketankprosesser, idèverksted, work shops, tilrettelagte kontorplasser og samhandling mellom ulike faggrupper, gründere og etablert næringsliv. Gnist åpnes i januar 2015 Kompetanse og ansatte Arne Erik Fønhus har vært daglig leder i bedriften i 12 år. Foruten å lede virksomheten jobber han mye med utredningsarbeid og bedriftsveiledning. Han har erfaring innenfor nettverksbygging, styrearbeid, og samfunnsutvikling. Arne Erik har tidligere jobbet med naturforvaltning, utmarksplanlegging, naturbasert reiseliv og skogbruk. Hilde Tveiten Døvre jobber med gründere i hele Valdres. Hun har erfaring fra forretningsmodellering, prosjektarbeid, strategi og styrearbeid, bedriftsveiledning og arbeider mye med søknadsskriving og kontakt mot virkemiddelapparatet. Hilde har tidligere jobbet med bl.a salg, undervisning og med yrkesrettet attføring. Ingunn Grimsrud Hamre er vår administrasjonsmedarbeider med 12 års fartstid i bedriften. Hun ordner alt det kontortekniske, regnskap, økonomi og resepsjonstjenester. Ingunn har tidligere jobbet i Valdres Næringsutvikling as og kjenner Valdres ut og inn etter over 20 år i bransjen. Karianne B. Borchgrevink jobber med prosjekter, målbedrifter, salg og markedsføring. Hun har lang erfaring innenfor bedriftsledelse, hotell - og restaurantdrift, reiseliv både i, - og utenfor regionen. Oppstart av bedrifter og bedriftsledelse, samt erfaring fra ulike styreverv er også del av kompetansen. Karianne arbeider mye innenfor reiselivsbaserte -og administrative oppgaver.

4 Bedriftsutvikling Bedriftsutvikling i Valdres Næringshage omfatter flere arbeidsområder: Næringshageprogrammet Nyetablering og vekst, økt verdiskaping, økonomisk merverdi for målbedriftene, internasjonalisering og nettverksbygging er fokusområdene til det nasjonale næringshageprogrammet som har tilknyttet 46 næringshager over hele landet. Programmet gir oss et stort nettverk og flere verktøy å bruke i forbindelse med næringsutvikling. Målbedrifter Et av virkemidlene i Næringshageprogrammet er opplegget rundt målbedrifter. En målbedrift er en virksomhet som har inngått avtale med Valdres Næringshage om bistand til forretningsutvikling. Bedrifter med potensial og ønske om vekst, i og utenfor næringshagen, kan være målbedrifter. Arbeidet med hver enkelt bedrift er basert på individuell kartlegging, og man blir i fellesskap enige om utviklingsløpet og hva som skal gjøres. Bedriften betaler en egenandel. I 2014 hadde VNH 36 målbedrifter, og det er en økning på ni fra Disse målbedriftene skapte til sammen 32 nye arbeidsplasser. I tillegg til dette har vi gitt bistand til 12 bedrifter som ikke har inngått målbedriftsavtale. Kurs og kompetansehevende tiltak Bedriftsutvikling består av mange faktorer. Kurs og kompetansehevende tiltak er en del av dette. I 2014 har vi tilbudt ulike økonomikurs., Leanseminar, Næringslivets dag, og andre mindre kurs. Målbedriften Ryfoss Betong as Ryfoss Betong AS er en av målbedriftene i Valdres Næringshage. Bedriften driver produksjon av grusmaterialer, ferdigbetong, elementer og kommunalvarer av betong, samt handelsvarer i betong, plast og stål. Nesten 60 år har gått siden Anfinn Berge grunnla bedriften som har utvidet driften i takt med etterspørsel. Sønnene Kjell og Andris tok del i driften etter hvert som andre generasjon, og i dag er både tredje og fjerde generasjoner delaktige i virksomheten. -Kampen om kundene blir stadig tøffere og viktigheten av optimalisering og effektivitet blir avgjørende for bedriften, sier daglig leder Marianne Berge som kontaktet Valdres Næringshage for å få bistand med å bla. kartlegge viktige beslutningskriterier for kunden. Bedriften har en solid og sunn økonomi, men profesjonalisering både i administrasjon og i produksjon blir avgjørende for ytterligere vekst, fortsetter Marianne Berge. Næringshagen har i tillegg bistått iht. markedsstrategi og handlingsplaner. Vi får et stort markedsmessig løft når det gjelder systematisering av tiltak. Det å skape helhet i markeds,- og strategiarbeidet, tvinger oss til å benytte eksisterende kunnskap på en bedre måte. VNH sto også for koordineringen av Valdresstanden på Hyttemessen på Exporama vår og høst Valdres har gjort seg bemerket på Hyttemessen de seinere årene med å stille med felles stand. Dette har nå lagt grunnlaget for et bedriftsnettverk med mange av de samme aktørene.

5 Gründerbedriften Reint Tre Norge as Rustikke utemøbler, produsert av lokalt trevirke, er spesialiteten til den nystartede Aurdalsbedriften Reint Tre Norge as. Bak bedriften står de lokale håndverkerne Øyvind Haganæs og Espen Kristiansen. I tillegg har Tronn Røang en liten andel. Med gode tilbakemeldinger fra markedet, lanseres en utemøbelkolleksjon i februar ner, forretningsmodellering og kundesøk. Bedriften ble etablert i april 2014 og tok raskt kontakt med Valdres Næringshage for å få bistand til utvikling. I samarbeid med VNH har Reint Tre Norge arbeidet med markedskartlegging og markedspla- -Uten bistanden fra næringshagen hadde vi ikke hatt mulighet til å satse på den måten vi gjør i dag, sier en fornøyd daglig leder, Øyvind Haganæs. Forretningsmodellering og søknad til Innovasjon Norge har Hilde Tveiten Døvre spesialisert seg på, noe som har gitt grunnlag for videre utvikling av bedriften. Karianne Borchgrevink har jobbet med salgs- og markedsarbeidet, samt koordinering mellom designeren for utarbeidelse av nytt navn, logo og hjemmesiden som er under arbeid. Vi er gode på det håndverksmessige, og vi kan faget vårt. Både Espen og jeg driver egne virksomheter i tillegg til Reint Tre Norge, og det sier seg da at tid og ressurser til å utvikle et helt nytt konsept kan være mangelvare, fortsetter Haganæs. -Vi har benyttet næringshagenes nettverk og fikk tilgang på svært nyttig informasjon som vi ikke har klart å finne på egen hånd, avslutter Haganæs. Etablerersenteret I 2014 har 57 etablerere mottatt veiledning på ulike nivå. Etablerersenteret tilbyr ulike tjenester til etablerere. Dette kan være alt fra gjennomgang og vurdering av forretningsidè, vurdering av produkt og marked, forretningsmodellering, veiledning mtp. økonomi og finansiering, hjelp med forretningsplan, kobling mot rette fagmiljøer, registrering av selskap, strategiutvikling og hjelp med søknader til øvrig virkemiddelapparat. De fordeler seg mellom kommunene på følgende vis: Kommune Kvinne Mann Vang 4 4 Vestre Slidre 3 6 Nord-Aurdal Øystre Slidre 1 5 Etnedal 3 1 Sør-Aurdal 7 Av disse var 16 registrert med organisasjonsnummer fra før, 12 registrerte seg i løpet av Det var liten interesse for Innovasjon Norges etablererkurs, men fire personer deltok på kurset som ble arrangert tidlig i Vårkurset ble avlyst, og høstkurset ble arrangert med en modul med fire deltakere. Ut over det fullførte deltakerne ved å delta andre steder. VNH skrev fire næringsfaglige vurderinger for etablerere innenfor NAV-systemet. Tre gründere fra Valdres deltok på Våg og Vinnkonferansen som fant sted på Høgskolen i Gjøvik i mars. VNH har revitalisert sitt gründerarbeid i 2014 for å være operative fra januar 2015 gjennom nysatsingen GNIST.

6 Samfunnsbestillingen Partnerskapsavtalen med Valdres Natur- og Kulturpark legger føringer for VNHs bidrag i regional utvikling. Mandatet vårt er å bistå med bedriftsrettede tiltak. I tillegg til dette har vi en del andre regionale oppgaver og plikter som vi skal levere på. Vi oppdaterer og gir ut Valdrestatistikken. Det er en av våre målbedrifter, Krystall Innsikt, som har utarbeidet verktøyet, og det har blitt lagt merke til i andre utviklingsmiljøer i Norge. VNH og Krystall Innsikt har solgt statistikkverktøyet til flere næringshager i Norge. Næringshagen deltar som foredragsholder, ressurs eller innleder på mange møter, seminarer og næringsarrangementer både i Valdres og utenfor Valdres. Dette er vår måte å selge merkevaren Valdres på. Blant annet har Distriktssenteret brukt vår kompetanse på nasjonalt nivå. Videre har vi deltatt i styringsgruppen for bolystprosjektet «Den raude tråden» som Valdres Natur og Kulturpark har ledet og som ble avsluttet i desember VNH har også deltatt i arbeidsgruppen til Yrke 2014, yrkesmessen som ble arrangert i Valdreshallen 11. november. Ungt Entreprenørskap har etablert seg med kontor i Valdres Næringshage, dette er en viktig aktør for oss og Valdres. I samarbeid med Valdres Kompetansevekst as har næringshagen tatt initiativ til norskopplæring for fremmedspråklige finansiert via VOX-midler. Kurset startet høsten 14 og fortsetter våren 15. VNH påtar seg flere utredningsoppgaver for Valdressamfunnet og vil gjerne bli brukt mer! Vi har anskaffet oss ulike redskaper som er til god hjelp i utrednings- og analysearbeid. Eksempler kan være bedriftsanalyseverktøy, statistikkverktøy og tilgang til Norges største database over alle ulike tilskuddsordninger, Tilskuddsportalen.no. VNH er i hht. avtaleverket rådgivende organ for kommunene og VNK i spørsmål rundt næringsutvikling og bedriftsrettede spørsmål. Internasjonalisering Vi ser i økende grad et større internasjonalt perspektiv også for bedrifter i Valdres. Flere av våre målbedrifter har et internasjonalt fokus. Krystall Innsikt har samarbeid med Millenium Institute og arbeider med leveranser av dataanalyse både i Sør-Amerika og Europa. Designbyrået Virilagalaus har midlertidig flyttet fra Valdres Næringshage til Rotterdam for å få ny inspirasjon og lærdom i et internasjonalt miljø. Fleten.net er en målbedrift som til daglig holder til i Danmark, men som ellers har sterk tilknytning til vårt miljø 1724 i Vang. Vi har også bidratt til at målbedriften Tyin/ Fiilefjell utvikling har markedsført seg overfor utenlandske turoperatører og dermed opparbeidet nytt marked. Vi har også tatt i mot og organisert program for en delegasjon fra Latvia. Temaet var entreprenørskap i distriktet, og det var Oppland fylkeskommune som ledet delegasjonen.

7 Forskning og utvikling FoU blir stadig viktigere som redskap for forretningsutvikling i Valdres. Det er i 2014 etablert et nærmere samarbeid med Forskningsrådet, og vi har deltatt på flere kompetansehevende tiltak i regi av dem. Vi har engasjert Senter for bygdeforskning til å evaluere Arenaprosjektet HIVA. Deres rapport blir ferdig i løpet av februar Vi har også hatt et samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing gjennom året i forbindelse med utviklingsprosesser i Valdres Næringshage. For 2015 skal vi utvide samarbeidet slik at det også kommer virksomheter i Valdres til gode. Ut over dette, så har vi bredt nettverk og samarbeidsavtaler med høgskolene på Gjøvik og Lillehammer. Bedriftsnettverk Innovasjon og utvikling foregår i økende grad innenfor bedriftsnettverk. VNH arbeider aktivt for å bidra til flere funksjonelle nettverk i og utenfor regionen. Møter mellom bedrifter, fasilitering, bistand i søknadsprosesser er noen av virkeområdene. Vi avsluttet i 2014 vårt engasjement i arenaprosjektet «Helse i Valdres» som omfatter 14 bedrifter i helse- og rehabiliteringssegmentet. Noen av deltakerbedriftene viderefører selv ansvaret for videre utvikling i bedriftsnettverket. «Enjoy Beito» er et bedriftsnettverk bestående av opplevelsesbedrifter i Beitostølenområdet. De tilbyr unike naturopplevelser, og har gjennomført et forstudium i De skal nå formalisere et samarbeid både når det gjelder marked, salg og kompetanse. Bedriftsnettverket «Hytte i Valdres» er under utarbeidelse med ulike hytterelaterte bedrifter. Valdres Næringshage har en nodeavtale med Kontorfelleskapet 1724 i Vang. Der er det fem bedrifter som er fast lokalisert: Vinjerock AS, Innovangsjon SA, Kosa seg AS, TurApp AS, og Leodesk IT AS. I tillegg er tre andre virksomheter tilknyttet kontorfelleskapet som ambulerende leietakere. I løpet av året er det gjennomført en rekke aktiviteter, blant annet ulike foredrag: -Foredrag for Kreanøst på Tolga i Østerdalen, presentere 1724-modellen. -Foredrag for Fauna på Bygdebegeistringskonferansen i Fauske, presentere 1724-modellen. -Foredrag for Ål kommune og Papirbredden, vise fram modellen i Vang -Foredrag for investorer og næringsliv fra Kirkenes, vise fram modellen i Vang -Dialog med høgskolen på Gjøvik. Finne samarbeidsprosjekter og vise fram bedriftene i Vang Samarbeid: Kontorfellesskapet 1724 har i 2014 inngått i et tettere samarbeid med et kontorfellesskap i Ål i Hallingdal i den hensikt å skape et større kreativt miljø, og for å se om et slikt knutepunktsamarbeid kan bidra til å skape flere arbeidsplasser. Sosiale tiltak: Fredagslunsj - inviterer samarbeidspartnere ogkunder, spillkveld, julebord/julelunsj, sommeravslutning og fotballturnering med Mottaket og Fri-

8 Våre samarbeidspartnere Nettverk og samarbeid er avgjørende for innovasjon og utvikling. Vårt nettverk består av offentlige og private aktører som hver på sin måte bistår oss i vårt arbeid. Vi er en del av det nasjonale Sivanettverket med utviklingsmiljøer ut over hele Norge. Forskningsparker, kunnskapsparker og næringshager og mange tusen bedrifter er knyttet opp mot dette. Berge Invest eier lokalene til Valdres Næringshage, og bedriften er en viktig samarbeidspartner i utvikling av næringshagemiljøet. Innovasjon Norge er en partner vi samarbeider mye med. Høsten 2014 inngikk vi et formelt samarbeid med Innovasjon Norges næringsprogram, «Bedriften i fokus» om oppstart av en rekke kurs rettet mot næringslivet i Valdres. Det første av dette starter opp nå i februar 2015 med tema salg på digitale medier. Vi samarbeider også med Valdres Natur og Kulturpark, valdreskommunene, Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Karrieresenteret, Norges Forskningsråd, Sintef Manufacturing Raufoss og høgskolene på Gjøvik og Lillehammer. Spesielt har vi et tett samarbeid med Landsbyen Næringshage på Dokka både innenfor prosjekter og bedriftsrådgivingsspørsmål. Valdres Næringshage as Skrautvålsvegen Fagernes Tlf Org. nummer: Daglig leder: Arne Erik Fønhus Styreleder: Siri Sjåvik Bankforbindelse: DnB NOR Regnskapsfører: BDO Revisor: Valdres Revisjonskontor as Totalt 48 aksjonærer, største aksjonærer: SIVA 32 % Valdres Gjensidige Brannkasse 7 % Nord Aurdal kommune 7 % Vestre Slidre Sparebank 4 % Asko Oppland 3 %

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK -849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 28 ISS -nr.:84-873 Antall sider: 66 Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging entreprenørskapstiltak

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Landsbyen Næringshage AS Jevnakerveien 3 2870 Dokka post@landsbyen-nh.no www.landsbyen-nh.no Tlf. 61 11 83 33

Landsbyen Næringshage AS Jevnakerveien 3 2870 Dokka post@landsbyen-nh.no www.landsbyen-nh.no Tlf. 61 11 83 33 Landsbyen Næringshage AS Jevnakerveien 3 2870 Dokka post@landsbyen-nh.no www.landsbyen-nh.no Tlf. 61 11 83 33 Årsmelding 2013 1 Formål: 1) Bidra til økt verdiskaping gjennom næringsutvikling 2) Samlokalisering

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

GNISTRENDE RESULTATER

GNISTRENDE RESULTATER GNISTRENDE RESULTATER GNISTrende næringsutvikling Da daværende Indre Sør-Troms regionråd bestemte seg for å sette igang det 3-årige GNIST-programmet, var ambisjonen å etablere et regionalt bedriftutviklingsprogram

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Ragnhild Holmen Waldahl, Tommy Clausen og Gry Alsos Arbeidsnotat nr.: 1006/2014 ISSN-nr: 0804-1873 Prosjektnr: 1291

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL RENNEBU KOMMUNE

OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL RENNEBU KOMMUNE Nasjonalparken Næringshage AS2014 gir deg: Årsoppgjør 2014 Næringshagens arbeid gjennom året Bedriftenes egne historier Befolknings- og næringsstatistikk RENNEBU KOMMUNE OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune.

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune. Listerrådet F a r s u n d F l e k k e fj o r d H æ g e b o s t a d K v i n e s d a l L y n g d a l S i r d a l Årsmelding 2010 w w w. l i s t e r. n o år sm el d in g 2010 LIS T ERRÅDET 1 Innledning Det

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer