Logistikk NETTVERK. Jotun velger grønn logistikk (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Logistikk NETTVERK. Jotun velger grønn logistikk (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2008"

Transkript

1 Logistikk NETTVERK Nr 4 November 2008 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Jotun velger grønn logistikk (side 24) Klima og finanskrise (side 6) Jubileumsfrakt (side 18) Cand. sjåfør (side 32)

2 Innspill FINANSKRISE Kjære kunde Enhver forside i aviser og massemedia for øvrig har i den siste tiden møtt oss med et klart og tydelig budskap FINANSKRISE! Litt refleksjon vil for de aller fleste av oss raskt føre til konklusjonen at disse sammenligninger med 1930-tallets depresjon er en kjent gjenganger. De har dukket opp med jevne mellomrom med et tidspenn på 5 8 år. Det vil det også fortsette å gjøre. Derfor er det litt overraskende at vi blir like forbauset hver gang. Det er litt skremmende at våre oppfatninger generelt styres av børskurser og indekser. Den store majoritet av selskaper er ikke børsnoterte. For den minoritet i antall som er det, tilsier enhver fornuft at selskaper som driver sunt ikke helt plutselig bare er verdt halvparten i substans i løpet av noen få måneder. Objektive indikatorer, slik som data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), estimerer at den fabelaktige økonomiske veksten som Norge og verden for øvrig Michael Holmstrøm CEO/Adm. direktør Schenker AS ellers har hatt, nå stanser opp. Vi må dog ikke glemme at det er på et historisk høyt nivå. SSB sin prognose om at arbeidsledigheten vil stige fra 1,6 % til 2,5 % kan høres dramatisk ut, men realiteten er at næringslivet generelt har hatt et underskudd på arbeidskraft, som i visse sektorer har blitt løst med midlertidig import av utenlandsk arbeidskraft. Næringslivets lønnsomhet har heller aldri vært så høy. Ingenting strekker seg gjennom himmelen, men de periodiske korrigeringer betyr ikke at vi igjen er tilbake til 1930-tallets depresjon. Til det har næringsliv og samfunn evolusjonært alt for mye siden den tid. Hos oss i Schenker AS har vi foreløpig ikke merket noen radikal volumnedgang. Dersom den måtte komme vil den ikke endre på vår forretningsplan, nemlig å utvikle og tilby våre kunder markedets beste produkter innenfor landtransporter på inn- og utland i Europa samt sjø- og flyfrakt over hele verden. Vi vil levere kvalitet som gjør at våre kunder vet at et tryggere og sikrere valg kan de ikke ta. Av Michael Holmstrøm CEO/Adm. direktør Schenker AS har en årlig omsetning på 3,8 mrd. kroner, 1500 ansatte og 32 terminaler og kontorer i Norge. Selskapet er et ledende logistikk- og transportselskap og tilbyr land-, sjø- og flyfrakt samt logistikkløsninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt. DB Schenker er en global aktør. Konsernet har ca ansatte ved 1500 kontorer i over 150 land. Konsernet eies av Deutsche Bahn AG. 2 LogistikkNETTVERK 4/2008

3 Innhold 2 Finanskrise 4 Bedre enn sitt rykte s. 6 6 Klima i en tid med finanskrise 8 Det er ikke enkelt å være grønn 9 Håper inntektene øker med bærekraftig logistikk s. 8 s CO 2 -avtrykk hjelper kundene 12 Sammenknytning av verdikjeder gir lavere CO 2 -utslipp 14 Vil kundene betale mer for bærekraftige produkter? 16 Bærekraftig logistikk i DB Schenker 18 Helga & Erik ønsket laks nr. 250 million god tur til Paris 20 Presisjonslogistikk fra gyte til gryte 22 Når møteplassen er viktig s. 20 s Moderne Transport prisen Grønn logistikk avgjørende for Jotun år med Farveringen 28 Solar Logistikk 29 Østerdalen uegnet for godstrafikk 30 Suksessfaktorer for logistikkselskaper 31 Schenkerkurs gir kompetanseoverføring s Fra lastebilkusk til cand. sjåfør 34 Ny rådgivningstjeneste 35 Jens lover penger til samferdselsløft s. 35 Forsidebilde: Einar Spurkeland LogistikkNETTVERK 4/2008 UTGIVER: Schenker AS Erling Sæther Postboks 223 Økern 0510 Oslo Telefon: ANSVARLIG REDAKTØR: Einar Spurkeland Telefon: Mobiltelefon: E-post: ANNONSERING: HS Media as, Pb 80, 2260 Kirkenær Tlf REDAKSJONSRÅD: Nils-Petter Buer Odd Hamnøy Tone Kjeldset Frigg Mosseros Einar Spurkeland ABONNEMENT OG ADRESSERING: Laila Olsen E-post: OPPLAG: eks. Trykt på miljøvennlig papir MILJØMERKET Trykksak GRAFISK PRODUKSJON OG TRYKKING: 07 Gruppen AS UTGIVELSESPLAN 2008: NR MATERIELLFRIST UTGIVELSE februar mars mai juni august september oktober november Artikler uttrykker skribentenes mening. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeidning av innsendte tekster. Vi tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Bladet utgis elektronisk på våre nettsider i tillegg til distribusjon i papirformat. Redaksjonen arbeider etter reglene for god presseskikk. LogistikkNETTVERK 4/2008 3

4 På nett Bedre enn sitt rykte Når man åpner avisene, ser på TV eller lytter til radionyheter kan man noen ganger lure på ryktet eller omdømmet til vår bransje. Det skrives om ulykker, brudd på kjøre- og hviletid, smugling, forurensning og andre problemer. Sjåfører er også takknemlige mobbeobjekter for dårlig kosthold. Spør man kundene om hvordan de opplever bransjen sier de gjerne at vi er trauste, men også seriøse. Mange bedrifter lurer også på hvordan man i det hele tatt blir kunde og overlater sine verdifulle varer til oss. Hvilken transportør kan vi egentlig stole på? Samtidig er samfunnet rundt oss blitt stadig mer komplekst. Når store aktører kjøper logistikk- og transporttjenester forutsetter de at vi kan levere kompliserte transportplaner basert på et nettverk av varestrømmer fra fabrikk, via lager til grossist og kanskje ut til forhandler eller sluttkunde, gjerne også med en returløsning. Varene kommer gjerne fra Fjerne Østen og skal fjernmerkes på forhånd til endelig sluttbruker. Dette krever dyptgående kunnskaper og ferdigheter i forhold til vareflyt, informasjonstjenester og logistikk. Kundene velger da i mange tilfeller å leie inn en egen anbudsorganisasjon eller ansette eksperter på logistikk for å kunne håndtere innkjøpene. Begrunnelsen er gjerne at man da får en uhildet vurdering av løsningen. Dette kan selvfølgelig være vel og bra eller kunne man fått den samme tjenesten hos den aktøren som faktisk skal utføre oppdraget? Logistikkbransjen domineres i dag av noen få store aktører og en underskog av små aktører. De ulike aktørene har forskjellig styrke og svakhet. Faktorer som har betydning for valg av aktør er gjerne kvalitet, prisformater, forutsigbarhet og langsiktighet. Noen har gjerne en lav pris ved førstegangs forhandlinger og en høyere pris ved reforhandlinger. Det kan være en uoversiktlig organisasjon hvor det er vanskelig å finne frem til ansvarlig person i den enkelte sak. Eierskapet kan være i flyt. Tillit bygges over tid gjennom langsiktige eiere. Kundepleie er også et viktig stikkord for samarbeidet. Mens noen er aktive rundt signering av avtalen, er andre der hele veien. Schenker har avklart eierforholdene. DB Schenker med tilhørighet til Deutsche Bahn AG vil bestå i morgen også! Schenker har stor bredde i tjenestetilbudene. I Norge har vi dyktige selgere, godt miljø, høy kvalitet og vi er store nok til å kunne løse utfordringene og kundekravene. Schenker har også et konsept som setter kunden i sentrum. Gjennom avanserte IT-løsninger, tilgang til fremragende logistikkompetanse og industrialiserte driftsløsninger har Schenker det som skal til for å møte hverdagen i næringslivet. Ingen behøver å spørre om lov til å bli kunde. Selv om det for enkelte føles som noe ekstra. Mange kunder er faktisk stolt over å bruke Schenker. Schenker er totalleverandøren som tar hånd om kundenes behov. Vi forstår at enkelte kunder benytter en ekstern partner til å vurdere tilbud i forhold til behov, men gjennom Schenker kan man faktisk spare seg bryderiet. Schenker har logistikkonsulenter som gjør denne jobben uansett, fordi både Schenker og kundene er best tjent med at løsningene blir så gode som mulige. Miljørettet og lønnsom logistikk er faktisk begge parter best tjent med. Spør oss derfor gjerne litt oftere om logistikk! Av Einar Spurkeland Annonsering: HS Media as, Pb 80, 2260 Kirkenær Tlf LogistikkNETTVERK 4/2008

5

6 Schenker Forum 2008 Klima i en tid med finanskrise Erling Sæther samlet 3 spennende personer rundt Det grønne bord for å diskutere klimautfordringene i en tid med finanskrise. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete, leder Lars Haltbrekken, Norges Naturvernforbund og konserndirektør Elisabeth Morthen, Tine BA. Her skulle naturvernbevegelsen, Tine som stor transportkjøper og vår samferdselsminister diskutere et av de viktigste spørsmål i tiden. Viseadm. direktør Erling Sæther i Schenker AS tok på seg både ordstyrerrollen og utfordrerrollen. Sæther ønsker at politikerne setter krav til oljeselskapene om at de nå må få et landsomfattende tilbud av biodrivstoff av typen B30 som passer til de fleste lastebiltyper. I byene ønsker han seg forbud mot Euro 1 og Euro 2 biler, gjerne kombinert med en vrakpantordning, i stedet for avgifter. Adm. dir. Michael Holmstrøm i Schenker AS og Liv Signe Navarsete introduserte debatten med hvert sitt klimaforedrag. Konjunkturindikator Godstransport er en av de tidligste og mest tydelige konjunkturindikatorer. Logistikken tar temperaturen på næringslivet, sa Michael Holmstrøm. Sjø- og flyfrakt indikerer endringer i den globale handelen. Grenseoverskridende landtransporter viser tydelig temperaturen på hva som komme, da dette viser hva norske bedrifter kjøper inn ut fra sine ordrebøker eller forventet etterspørsel ut i sluttbrukerleddet. Innenlands godstransport gir en like rask og tydelig beskjed om hvordan den aktuelle situasjonen er. Det er alltid en tidsforsinkelse i svingninger mellom innlands og utlands godsvolum, både i oppgangs- og nedgangstider. Dette fordi utlandsgodset alltid vil bygges opp i lager (selv om tendensen med lageroppbygging blir mindre og mindre med årene ut fra næringslivets behov for redusert kapitalbinding) i flere ledd, og som vil tæres på før nytt bestillingstidspunkt er nådd. Godstransportbransjen er i forbausede liten grad blitt benyttet som et early warning instrument, selv om bransjen er meget ømfintlig for og raskt registrerer volumforandringer i forhold til et bredt spekter av norsk næringsliv. Hos oss i Schenker AS har vi foreløpig ikke merket noen radikal volumnedgang. Imidlertid har vi den siste tiden merket en nedgang i volumene. Dersom nedgangen kommer vil den ikke endre vår forretningsplan, nemlig å utvikle og tilby våre kunder markedets beste produkter innenfor landtransporter på inn- og utland i Europa samt sjø- og flyfrakt over hele verden, med en kvalitet som gjør at våre kunder ved at et tryggere og sikrere valg kan de Erling Sæther og Liv Signe Navarsete var enig om hva som er miljøvennlig logistikk. 6 LogistikkNETTVERK 4/2008

7 ikke ta, sa Holmstrøm. Vi gjør selvfølgelig løpende vurderinger av hva som er nødvendig for å tilpasse vår kapasitet til etterspørselen. Jeg kan imidlertid ikke med hånden på hjertet si at det er grunn til svartmaling. Imidlertid er vi enig med de som hevder at globale overnasjonale organer må sørge for at finanskrisen blir så kortvarig som mulig, slik at ikke den negative bølgen smitter og utvikler seg til en finansiell epidemi. Finanskrisen merkes Finanskrisen merkes, men den må ikke ta fokus bort fra miljø og klima. Vi må heller ta utfordringene dette fører med seg og bidra til en mer bærekraftig vekst i fremtiden. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) var klokkeklar i sin analyse av hvordan vi må forholde oss til urolighetene i finansmarkedet i sitt hovedinnlegg på Schenker Forum 2008 nylig. Liv Signe Navarsete er i ferd med å skrive seg inn i historien som en av de mest populære samferdselsministrene gjennom tidene, sier en næringslivsleder. Se bare hvordan hun reiste til Brüssel og avtalte at vi kunne innføre modulvogntog i Norge. Nå vil hun redde oss fra det såkalte Eurovignettdirektivet, som vil føre til at rabattordningene i bompengesamband reduseres til et øvre tak på 13 %. Hun taler varmt for at vi skal opprettholde bosetting og næringsliv i distriktene, og sørge for at næringslivet der ikke får nye avstandsulemper. Da må vi ikke gjøre nyttetransporten til og fra distriktene dyrere enn nødvendig. Flere avgifter i distriktene gir ikke bedre miljø, slår hun fast. Den populære samferdselsministeren sier hun også lytter til næringslivet, og forteller at Schenker har vært en konstruktiv medspiller og aktør for å vri godstrafikken i mer miljøvennlig retning. Jeg lytter gjerne til Erling Sæther og Schenker så lenge dere inntar et helhetlig syn og bidrar til å utvikle transportpolitikken i enda mer miljøvennlig retning, fortsatte hun. Forslaget om en egen vrakpant på gamle lastebiler tar jeg med meg til regjeringen. Vi er nå kommet til et punkt der vi må redusere utslippene, sa Navarsete. CO 2 -utslippene har økt med 25 % siden 1990 og må reverseres. Regjeringens mål er å redusere CO 2 - utslippene med 2,5 4,0 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter innen /3 av utslippskuttene skal vi ta i Norge. Regjeringen vil bruke både pisk og gulrot for å lykkes. Jeg er derfor glad for at Schenker har valgt en klar og tydelig strategi, der Erling Sæther ledet samtalen rundt det grønne bord. biodiesel og flere andre tiltak inngår i en samlet plan for selskapet. Regjeringen vil stimulere til bruk av biodrivstoff og skal gå i dialog med oljeselskapene om dette. Jeg skal snakke med olje- og energiminister Terje Riis Johansen om dette. Fortsatt må næringen presse på, så skal vi vurdere stimuleringer og/eller pålegg til oljeselskapene. Navarsete mener god infrastruktur er bra for miljøet. Når lastebilene må bremse og gi gass hele tiden slik at de ikke får flyt i kjøringen, så gir det større utslipp. Vi må få en jevnt god veistandard over hele landet og en jernbanekapasitet som kan ta unna mer gods. Derfor øker vi samferdselsbudsjettet år for år, sa hun. Hele kretsløpet Konserndirektør Elisabeth Morthen i Tine BA fortalte at Tine BA har en strategi som skal gi 30 % reduksjon i CO 2 - utslippene innen Dette er viktig som følge av at Tine BA utfører transport i størrelsesorden 53 millioner km pr år og forbruker 21 millioner liter diesel. CO 2 -utslippene til Tine BA tilsvarer 0,1 % av landets totale utslipp. Vi har iverksatt flere tiltak for å redusere CO 2 -utslippene, fortalte Morthen. Blant annet har 50 sjåfører i Trondheim og Oslo gjennomført kurs i miljøriktig kjørestil Disse sjåførene har redusert sitt forbruk på mellom % sjåfører skal igjennom denne typen opplæring, noe som gjør at vi trolig kan spare inntil 10 % drivstoff. Samtidig stiller vi krav til transportører vi kjøper tjenester hos. Eksempelvis skal transportørene jobbe med å redusere tomkjøring, sørge for opplegg som gir fulle biler, planlegge rutene miljøoptimalt, bruke miljøvennlige biler og være pådrivere for økt bruk av bane. Apatikrise største trussel Lars Haltbrekken slo fast at biodrivstoff ikke er noen trussel mot matvareproduksjonen. Biodrivstoff har i liten grad påvirket matvareprisene. Oljeprisene er mye viktigere her. Men, biodrivstoff kan produseres både bærekraftig og ikke bærekraftig. Riktig produsert er biodrivstoff en del av den fremtidige løsningen for klimaspørsmålet. Derfor er det så viktig at Norge stimulerer til produksjon av 2. generasjon biodrivstoff. Vi har økt CO 2 -utslippene hvert år. Nå må vi bruke de neste 40 årene på å nulle ut CO 2. Da må vi gjennomføre like dristige tiltak som de menneskene som bygget jernbanen i Norge for over 100 år siden. Jeg er glad for at Schenker har gått foran i klimaspørsmålet og er nå mer ambisiøs enn både Storting og regjering. Av Einar Spurkeland Elisabeth Morthen fortalte om miljøstrategien til Tine BA. LogistikkNETTVERK 4/2008 7

8 Grønn logistikk Det er ikke enkelt å være grønn Bærekraftig logistikk har blitt verdensindustriens nye slagord. Også økonomisk sett har det blitt mer og mer tydelig at det å opprettholde status quo ikke lenger er noe alternativ. Nå er det grønn logistikk som gjelder! Kappløpet om effektivitet Transportmåte spiller en nøkkelrolle i å oppnå akseptable logistikkmåter. Transport er en stor faktor i gassutslipp som skader jordens klima. En sofistikert blanding av transportmåter kan redusere CO 2 -utslippene. For interkontinentale transporter er skip miljømessig bedre enn fly. De har et mye lavere utslipp av drivhusgasser. Jernbanen er langt å foretrekke både foran lastebiler og fly når det gjelder innlandstransport. Selv om en stor del av godset må fraktes til kunden på vei, er jernbanens økologiske fordeler på langtransport udiskutable. Tema grønn logistikk: Oversettelse: Tone Kjeldset Tekst og illustrasjoner: Deutsche Bahn/Logistics 8 LogistikkNETTVERK 4/2008

9 Er nærmest forbrukerne: Håper inntektene øker med bærekraftig logistikk Det har blitt gullfeber i ryddige supermarkeder, skinnende rene lagerbygninger og enkelt utrustede kontorer over hele verden. Ledere kjemper for morgendagens logistikk. De ønsker transportløsninger som reduserer drivstoffkostnader og miljøforurensinger, samtidig som de tilpasser seg den globaliserte verdensøkonomien. Akkurat nå er grønne merkelapper litt som ville vesten. Ingenting er sikkert, sier Edgar Blanco hos Massachusetts Institute of Technology. Målemetodene er inkonsekvente. Forskjellige variabler og bruksområder er blandet, og det finnes ingen standard. Blanco og hans MIT kollegaer arbeider med å utvikle standarder for grønn merking: et sertifikat for bærekraftig logistikk. Alle ønsker å være først på markedet med økologisk riktige produkter. Hvorfor? Verden har oppdaget at planetens ressurser ikke er uuttømmelige. Klimaendringer er ikke noe scenario, men en realitet. Energiprisene har blitt uforutsigbare. Sertifikater Ledere og entreprenører fra de største selskapene har oppdaget de grønne trender. Logistikk er ikke immun mot den grønne bølge. Alle snakker om den grønne verdikjeden med logistikktjenester. Lavere CO 2 -utslipp skal forbedre ryktet til energikrevende industrier. Spesialutviklede sertifikater kan Banetransport er viktig for grønn logistikk. en dag gjøre det mulig for kunder å velge gods og tjenester i forhold til hvor mye karbondioksid deres produksjon og transport slipper ut i atmosfæren. Et slikt fremtidig sertifikat kan bli kalt grønn merkelapp eller karbonavtrykk, og vil forhåpentligvis gjenskape ønsket om å forbruke med god samvittighet. Grønn logistikk Grønn logistikk er bærekraftig logistikk som tar hensyn til økologi, sier Frank Steinwender, prosjektleder ved German IMF Fraunhofer Institute i Dortmund. Et konsept kan være at grønn kan bli målt ganske enkelt på reduksjon av utslipp av karbondioksid eller gjennom bevaring av land, vann og andre ressurser. Eller det kan innebære å skape økologisk balanse. Grønn kan inkludere alle aspekter av økonomisk aktivitet som er relatert til transport og logistikk. Kompleksiteten gjør det vanskelig å definere standarder for måling og sammenligning. Samtidig gjør ideens popularitet det enkelt for alle å feste en grønn merkelapp på alt som et markedsføringstriks. Detaljister håper de kan lede an som grønne trendsettere. De møter et stort kostnadspress og kundekonkurranse. I Storbritannia har detaljistkjeden Tesco benyttet karbontrykkmerkelapp for enkelte av sine produkter siden mai Sammen med den fargekodede informasjonen på fett, sukker og salt, innhold som er dagligdags i Storbritannia, inkluderer disse merkelapper også et avtrykk med tall som spesifiserer CO 2 -utslipp relatert til produksjon og transport av dette produktet. En pose potetgull for eksempel angis med 70 gram, mens en T-skjorte angis med 6 kg: cirka 20 ganger vekten av det aktuelle produktet. Jeg ønsker at vi skal kunne introdusere en tydelig merkelapp, slik at kundene i fremtiden skal kunne sammenligne CO 2 - utslipp på de forskjellige produktene, sa CEO i Tesco, sier Sir Terry Leahry. LogistikkNETTVERK 4/2008 9

10 Grønn logistikk CO 2 -avtrykk: Hjelper kundene Når millioner av kunder velger grønt, sender det et meget sterkt økonomisk signal til verdikjedene. Disse sjokkbølgene vil endre handlemønsteret. Den største detaljistkjeden i USA, Wal-Mart, ønsker også å benytte sin markedskraft til å implementere grønne, eller i hvert fall akseptable, logistikkonsepter. Vi ønsker å arbeide med våre leverandører for å ha de mest energieffektive produkter i våre butikker. I løpet av de neste tre årene ønsker vi å øke vår energieffektivitet med 25 %, lovet CEO hos Wal- Mart, Lee Scott, i januar 2008 på et av selskapets årlige kickoff møter. Valgfrihet Wal-Mart ønsker ikke bare å gjøre verden til et bedre sted, de økonomiske effektene er reelle. Kundene vil lettere kunne gjøre et valg. Og de vil føle det bedre når de handler i våre butikker. Gullfeberen er i gang i de angloamerikanske markedene, men har ennå ikke hatt noe gjennombrudd i Tyskland og Norge. Der ønsker detaljistene først å kunne avgjøre hvor store dere klimautslipp egentlig er, før de innfører enda flere kjøpekriterier for sine kunder i tillegg til prislappen. Tengelmann, den åttende største detaljistkjeden i Tyskland, gjennomførte i oktober 2007 en utslippsstudie for sitt hovedkvarter og de fire datterselskapene Kaisers, Plus, Obi og Kik. Studien avdekket at de totale aktivitetene produserte nesten 1,5 millioner tonn av drivhusgasser. Omtrent 1/5 av dette var relatert til godstransport. Metro Group kjeden presenterte også en øko-balanse i juni i år, og man avdekket at deres aktiviteter hadde produsert cirka 4,15 millioner tonn av CO 2 -ekvivalent i Utgjør disse enorme tallene en stor eller liten del av utslippene for andre bedrifter? Det avgjør leseren av slike rapporter, som bare kan utarbeide anslagsvis kalkulasjoner. For å kunne muliggjøre en sammenligning må standardiserte beregninger foreligge. Slik som: En million tonn karbondioksid innebærer en halv milliard kubikkmeter av gass. Dette ville fått plass i en kube hvor hver side er 22,4 kilometer lang. Bærekraftig logistikk Tchibo kaffe og forbrukerkjede har tatt et skritt videre. Selskapet har definert seg selv som bærekraftig bruker av logistikk. De har for eksempel valgt å redusere hastigheten på sine containere og skipsflåte for å bruke mindre drivstoff. Samtidig legger de press på sine leverandører slik at de blir miljøbevisste. Vi styrer vår egen logistikk hele veien til forbrukeren, og vi vet derfor nøyaktig hvilke utslipp vi har hele verdikjeden, forklarer adm.direktør Kay Middendorf i Tchibo Logistik. Selskapet forsyner mer enn tusen avdelinger i Europa. Sikkerheten i forhold til talldata gjelder dog ikke for Tchibos stableprodukt. Kaffe vokser på cirka meters høyde. Hvordan får man produktet ned til havnen? Vi har fremdeles noe igjen på å kunne måle dette på en god måte, sier Middendorf. På bakgrunn av dette ble Tchibo for en del måneder siden med på et pilotprosjekt som involverte andre selskaper og institutter. Prosjektet vil kartlegge tall for drivhusutslipp for forskjellige produkter, og få på plass en internasjonal standard for denne type målinger. Middendorf anser at å samle alle data uten å ha nøyaktige og pålitelige tall for hvert produkt er meningsløst. De må fremskaffe pålitelige data hvis ikke har det ingen betydning. Innhenting av transportdata for et hvilket som helst produkt er først og fremst et kostnadsspørsmål. Konsulentene som foretar denne type arbeid krever høye salærer. Du må belage deg på å bruke mye penger dersom du ønsker å kartlegge dine produktdata, sier Andrea Schön, DB Schenker miljøavdeling i Essen. For et produkt med en enkel verdikjede, koster det opptil 70,000 å måle et karbonavtrykk. For mer komplekse produkter, slik som en bil med tusenvis av deler og komponenter, er kostnaden tilsvarende høy. Det avgjørende punkt ved akseptable logistikkinitiativ er utslippene av gass som forsterker drivhuseffekten og dermed er ansett å være ansvarlig for global oppvarming. Totalt i verden utgjør cirka 13 % av gassene utslipp relatert til transport: DB Schenker arbeider hele tiden med å utvikle mer bærekraftige logistikktjenester. 10 LogistikkNETTVERK 4/2008

11 biler, skip, tog og fly. Selskaper som klarer å minimalisere utslippene som produseres gjennom transport har et stort konkurransefortrinn. Det er derfor ikke rart at store selskap legger press på sine leverandører og deres underleverandører. Transport utslippskilde nr. 5 LogistikkNETTVERK 4/

12 Grønn logistikk Sammenknytning av verdikjeder: Gir lavere CO 2 -utslipp og styrker bærekraftigheten Leverandører er nødt til å omorganisere sine logistikkjeder for å støtte opp under, eller i det minste starte med, en grundig rapport på sin egen miljøpåvirkning. Mange tyske selskaper innenfor industrisektoren forventes å møte økonomiske ulemper i fremtiden dersom de ikke omorganiserer sine verdikjeder. Disse selskaper investerer ofte i avanserte program som er i samsvar med de tjenester og strategier som ligger i verdikjeden. Endrede ruter og bruk av biodiesel har blitt standarder for selskaper som ønsker å bli grønne samtidig som de reduserer sine kostnader. Den grønne bølge viser hvordan mennesker og selskaper velger sine transportmåter. Flyfrakt slipper ut nesten ti ganger så mye avgasser som en lastebil. Flyselskapene gjør derfor hva de kan for å spare drivstoff. Senker farten Når det gjelder sjøfrakt har DB Schenker og Hapag-Lloyd shipping line utarbeidet et fartsreduksjonsprogram. De tilbyr kun- DB frakter nye personbiler med toget og sparer miljøet. 12 LogistikkNETTVERK 4/2008

13 dene muligheten til containerskip som går med redusert fart på strekningen Europa-Asia. Disse skipene bruker ytterligere syv dager på turen, men sparer samtidig 30 % på drivstoffkostnadene ved å ha en gjennomsnittsfart på 20 knop (37 km/time) istedenfor 23 knop. Man undersøker også muligheten for å implementere Sky- Sail, en gigantisk drage/fallskjerm som omgjør vindenergi til fremdrift for fraktskip. Når det gjelder landtransport får sjåførene en intensiv opplæring i kunsten å redusere hastigheten. Erfaringer fra DB Schenkers kontor i Nederland har vist at sjåførene med den rette opplæring kan redusere med opptil 22 % mindre drivstoff. MAN logistikkselskap har videre startet opp egne miljøprogram. De måler sine CO 2 -utslipp, men kan endre svært lite av de miljøutslippene som innleide biler utgjør. Dette er grunnen til at man svært ofte tilbyr kompensasjon andre steder, ved for eksempel å støtte regnskogbevaringen i bytte for transporttjenester. Dette er grunnen til at DB Schenker har et stort fortrinn fremfor sine konkurrenter. Det fordrer et verdensomspennende nettverk. DB Schenker kan som markedsleder kombinere forskjellige typer transportmidler i hele systemet. Andre selskaper er nødt til å planlegge rundt biltransport. Deutsche Bahn og deres partnere har tilgang til hele det europeiske jernbanenettet. Takket være deres internasjonale erfaring har DB Schenker et enormt potensial for å kutte CO 2 -utslipp i transportkjeden. Miljøfortrinn Jernbanen har et usammenlignbart fortrinn fremfor andre transportmåter. Sammenlignet med biler vil tog som håndterer samme godsmengde kun generere en tredjedel av drivhusgassene. Jernbanen er enda bedre sett i forhold til fly. Kostbare og raske flyfraktsendinger kan resultere i at produktets CO 2 -utslipp øker sterkt. Tog går ikke like fort, men å benytte jernbane på lengre distanser er ofte nok til å gjøre et selskaps verdikjede bærekraftig. Deutsche Bahn har lenge vært en markedsleder innenfor miljøvennlig transport. For DB gir dette mulighet til å demonstrere sin bærekraftighet gjennom forskjellige målinger. Det starter med elektrisitet. I dag utgjør mer enn 13 % av strømmen som benyttes på den tyske jernbanen (den såkalte trekkraften) fornybar energi. Denne prosentandelen vil øke i årene fremover. Geotermisk kraft er en løsning. Stråler som trer flere kilometer inn i jordens indre kan bringe ut varme og benyttes som strøm på jernbanenettverket. I dag benytter DB geotermisk strøm for å varme opp jernbaneplattformer og spor i vintermånedene. De siste 18 årene har DB klart å redusere enkelte CO 2 - utslipp fra godstrafikk på jernbane med opptil 44 %, selv om trafikkvolumene øker. Ytterligere reduksjoner forventes de neste 12 årene, også innenfor logistikk. Vår målsetning er å redusere enkelte CO 2 -utslipp med 20 % for alle våre transporttjenester innen Vi finner måter å øke effektiviteten på samt at vi intensiverer samarbeidet mellom de forskjellige transportmidlene, sier Joachim Kettner, direktør i DB Environmental Center. DB Schenker har foretatt en omfattende analyse for sine logistikktjenester, basert på spesifiserte nye planer. Noen ganger er det mer å hente på mange små målinger enn teknologisk utvikling, sier Ulrich Pütz, leder av DB Schenkers miljøavdeling i Essen. Dette inkluderer hybridbiler, resirkuleringsprogram for papir samt deltagelse i SmartWay programmet i USA Environmental Protection Agency. Planlegging og implementering av bærekraftige verdikjeder for fremtiden kan selvsagt innebære reduserte kostnader i det lange løp. Men i de tidlige fasene vil det være behov for store investeringer. Logistikkselskapene og deres leverandører som arbeider med disse løsningene ønsker å vite hvem som skal betale regningen. Forbrukerne stiller krav Forbrukerne ønsker å kunne kjøpe sine produkter med god samvittighet, hvis ikke kan det være at de nøler. De ønsker å være en del av det å kunne løse problemområdene, hvis ikke vil de gå til butikken ved siden av. De ønsker å få kjøpt sine varer uten å måtte mane frem mentale bilder av tornadoer, tørke og flomkatastrofer som et resultat av klimaendringene. Flere undersøkelser bekrefter forbrukernes holdninger. Vi kan også se tilbake på trender som detaljistene forhastet har innført, uten at forbrukerne har vært villig til å betale for det. Det beste eksempelet er i Tyskland med en 3-liters bilmotor, hvor produksjonen ble kansellert fordi ingen ønsket å kjøpe den, selv om den var miljøvennlig. Selskaper kartlegger nå hvorvidt kundene virkelig ønsker grønne sertifikater og etiketter, og hvorvidt de er villige til å akseptere høyere priser. Det er ikke klart hvorvidt kundene vil betale mer for dette, sier Blanco. En håndfull selskaper satser på det, samtidig som de arbeider med å finne ut hvor mye og hvor lenge. Selskaper håper på en tilbakebetaling av kostnader relatert til undersøkelser og samling av informasjon relatert til utslipp og energinivåer samt å overføre denne type informasjon til produktene i form av etiketter. Vil forbrukerne ha en positiv holdning til å kjøpe mer miljøvennlige produkter selv om disse blir dyrere? En karbonetikett eller en utvidet og resertifisert versjon av den tyske Blue Angel etiketten, eller trafikklysetiketten som brukes i Storbritannia på enkelte matvarer kan alle brukes til å overtale forbrukerne til å betale mer for bærekraftige produkter. Avtrykket er et instrument for å unngå samfunnets schizofreni og dermed komme i en modus for fornuftig handling, sier logistikkspesialisten hos Tchibo logistics, Kay Middendorf. Han mener at uansett etikett må den gi forbrukeren en mulighet til å kombinere bærekraftighet relatert til hans/ hennes ønsker og behov. Noen studier har foreslått at kundene vil akseptere 10 % prisøkning dersom dette bidrar til å redusere klimapåvirkningene. Andre studier kommer frem til mer måteholdne resultater hvor kundene ønsker slike produkter men ikke ønsker å betale noe mer. LogistikkNETTVERK 4/

14 Grønn logistikk Vil kundene betale mer for bærekraftige produkter? Mange kunder vet ikke engang hvor mye mer bærekraftig jernbanetransport er fremfor andre reisemåter. De velger tog av mange grunner, men der er ikke bærekraftighet som er viktigst. Undersøkelsen European Travel Insight 2008 konkluderte med at miljøvennlige personreiser kun er rangert som nr. 19 på en liste med gitte kriteria, hvor hurtighet, pris og direkteforbindelse mellom punkt A og punkt B alle har en høyere prioritet. Næringslivet er positive til gode miljøløsninger. Bevisstgjøre kundene Deutsche Bahn planlegger tiltak for å bevisstgjøre kundene om at de faktisk har foretatt et miljøvennlig valg. En type miljøsegl på togbillettene kan for eksempel informere om hvor stor andel karbondioksid som benyttes ved bruk av jernbane fremfor å foreta reisen med bil eller fly. Denne type tiltak kan oppfattes som positivt av kundene, uten at de betaler noe mer for det. Andre industrielle selskap kan bare drømme om en slik mulighet. De er villige til å betale for det, selv om kunden ikke er det. En nylig foretatt undersøkelse av Deutsche Bahn og The Innovation Center for Logistics and Transport (Technical University, Berlin) kunne fortelle at 23 % av selskapene er villige til å betale mer for leverandører som går over til mer bærekraftige verdikjeder. Dette er i samsvar med den holdning som ble fremlagt av Lee Scott til personalet hos Wal-Mart.: Noen ganger må vi simpelthen bruke mer. Men når vi bruker mer i en kort periode for å oppnå høyere kvalitet, vil det betale seg selv i det lange løp. Nesten halvparten av alle selskapene som deltok i undersøkelsen sier at det miljømessige aspektet er en viktig faktor når det gjelder å velge leverandør eller samarbeidspartner. Men de sier at det er vanskeligere å forutsette at en leverandør kan innfri gitte miljøgrenser eller kriterier. Pr. i dag er bærekraftighet et kriterium for valg av leverandør dersom pris og kvalitet på tjenestene er relativt likt. Men dette kan også endre seg. Wal-Mart har spurt sine leverandører om å opplyse om nøyaktige CO 2 -data. Med sitt nye Lotos program arbeider Tchibo med å få sine leverandører til å kutte utslippene med 7 % allerede fra i år. Det å bruke leverandører som er bevisst bærekraftighet er muligens en trend som raskt kan spre seg til andre industrier. Detal- 14 LogistikkNETTVERK 4/2008

15 jistsektoren er nær beslektet med kundene og derfor ganske aggressive når det gjelder raskt å plukke opp trender, sier Blanco. De kommersielle kjempene er ganske konservative innenfor sine egne verdikjeder, og deres håndtering påvirker ofte andre industrier. Rask tilpasning mulig For øyeblikket er bærekraftig logistikk er et slagord for hva som stort sett befinner seg på kartleggingsstadiet, en analyse av verdikjeder, utslippsnivåer og energibruk. Det er dog noen områder hvor bærekraftig håndtering kan oppnås raskt. Dette gjelder for eksempel forretningsreiser, hvor dette ofte har en viktig rolle i ethvert selskaps miljømessige balanse. Deutsche Bahn har funnet ut at bare i Tyskland står forretningsreiser for cirka 150 millioner personkilometer årlig på veier, jernbane og fly. Ved å redusere antall forretningsreiser kan man derfor ha et stort potensial for besparelser. De som reiser ofte kan selvsagt argumentere mot dette, men klimaspørsmålet har lagt til en ny dimensjon. Flere og flere selskaper endrer sine reisevaner av miljømessige årsaker. Jernbanen erstatter flybruken eller den dyre bilflåten til selskapene. Og videokonferanser reduserer også behovet for en del reisevirksomhet. Cisco, som leverer konferansesystemer, opplyser at ved å bruke sitt eget system kuttet de firmareiser med cirka 20 % i fjor. Den kanskje mest spennende trenden når det gjelder forretningsreiser ble synliggjort av prins Charles. Arvingen til den britiske tronen fikk kritikk tidligere i år da han dro til New York med et stort reisefølge for å delta på en konferanse. Charles beklaget dette i etterkant. Da han igjen var invitert til en annen konferanse valgte han ikke å reise, men hadde istedenfor et live hologram av seg selv sendt til Dubai. Atmosfæren ble spart for ytterligere 20 tonn karbondioksid. Den kongelige deltagelsen var ifølge reporterne kun virtuell, men gjorde sterkt inntrykk på delegatene. Den virtuelle reisende Videokonferanser har potensial i å erstatte en vesentlig del av alle forretningsreiser over hele verden, hvorpå man kan kutte CO 2 -utslipp tilsvarende. Dette er dessverre ikke mulig for godstransporter. Vi har ennå til gode å kunne laste ned et beger med youghurt til butikken. Mange ser på regionalisering som et virkemiddel for å redusere antall transporter. Ekspertene ser en trend hvor man går bort fra just-in-time sendinger og hvor man isteden velger regionale eller kontinentale distribusjonssentre eller huber. Forbrukernes etterspørsel etter regionale produkter er økende, fremfor alt innenfor matvareindustrien. SERTIFISERING DB Schenker gjennomgikk nylig en verdensomspennende sertifisering i henhold til ISO standarden, som spesifiserer hvordan selskapet skal måle og rapportere i forhold til utslipp av drivhusgasser. Sertifikatet til DB Schenker ble utstedt av Deloitte Cert Umweltgutachter i Düsseldorf. I mellomtiden har DB Schenkers mange nasjonale datterselskaper jobbet hardt med lokale initiativ. I Nederland har datterselskapet til DB Schenker tilbudt sine sjåfører avansert og profesjonell opplæring i systemet Key Driving Diagnosis. Selv et 1-dags kurs har ført til spektakulære resultat. Sjåførene bremser halvparten så ofte som tidligere, noe som gjør at de har redusert sin vanlige reisetid med 7 %, hvorpå de bruker 13 % mindre drivstoff. Gjennomsnittlig bruker kjøretøyene 12,8 % mindre karbondioksid. I Belgia har DB Schenker inngått partnerskap med Willebroeck (lager) innenfor et prosjekt for forbrukerindustrien. En del av lageret er reservert for gods som krever kjøletemperaturer, med rom som holder en konstant temperatur på enten 18 C eller 15 C. For å øke energieffektiviteten i løpet av sommermånedene har DB Schenker installert et spesielt ventilasjonssystem i taket. Dette gjør at man kan dra nytte av den lavere utendørstemperaturen gjennom natten for å kunne holde det kjølig innendørs på dagtid. Bærekraftighet er et tema som strekker seg mye lenger enn USA og Europa. DB Schenker lanserte nylig et program for ressurskonservering og energiutnyttelse, for eksempel i Indonesia. Dersom vi reduserer unødvendige reiser bidrar vi til mindre CO 2 - utslipp. LogistikkNETTVERK 4/

16 Grønn logistikk Økonomi vs. miljø: Bærekraftig logistikk Mr. Pütz, du er talsmann for miljø og bærekraftighet hos DB Schenker Logistics. Selskapet foretok nylig en undersøkelse på sine CO 2 -utslipp over hele verden. Prøver dere å ta igjen den grønne trenden? Nei. Det er ikke sånn at vi kun har diskutert miljøspørsmål det siste året. DB Schenker Logistics har lenge hatt en miljøavdeling, som inntil nylig var lokalisert i Gøteborg, Sverige. De håndterte alle kundespørsmål relatert til bærekraftig logistikk. I fjor flyttet vi denne enheten til det tyske hovedkontoret i Essen, slik at det i dag er vår avdeling som håndterer forespørsler samt sentralt koordinerer alle våre miljøaktiviteter. DB Schenkers konkurrenter har hatt dette på agendaen veldig lenge og har fått mye oppmerksomhet i media. Hva med DB Schenker? Noen ganger er konkurrentene mer aktive. På den andre siden er ikke alltid medieomtale forbundet med kvalitet. Vårt fokus i år med å beslutte CO 2 -nivåer og bryte dette ned på transportmiddel er en viktig indikator på kvalitet. Det er neppe noen annen logistikktilbyder som har utarbeidet en rapport som er så detaljert som den vi presenterte for noen uker siden. Det var virkelig et sjumilsskritt. Når det gjelder den operative virksomheten, tror du bærekraftig logistikk har blitt et viktig element innenfor verdi- og transportkjeder? Alle har snakket om dette temaet i veldig lang tid. Vi har hatt flere kundeforespørsler enn noensinne om det siden begynnelsen av i år. De spør: Hva slags utslippnivåer produserer vi når vi velger DB Schenker som vår leverandør? Vi er i stand til å kunne besvare spørsmålet nøyaktig og viser kunder over hele verden hva miljøpåvirkningen vil være dersom de velger et gitt transportmiddel. Hvem bærer kostnaden for disse nye og bærekraftige kjedene? Miljø og økonomi utelukker ikke alltid hverandre. Se på vårt hub system for internasjonal landtransport og den nå utstrakte bruken av High Volume Equipment (vekselflak og trailer) i store tettbefolkede områder. Dette har i flere år hjulpet oss å øke effektiviteten og redusere kostnader. De muliggjør en bedre organisering og optimalisert utnyttelse av tilgjengelig kapasitet. Det er bra for miljøet og bra for budsjettet. Vi arbeider videre med nye strukturer. Min erfaring er dog at kundene ennå ikke er rede til å betale mer for bærekraftig logistikk. Når kundene bestemmer er det pris, gjennomføring og kvalitet som er øverst på prioriteringslisten. Deretter kommer nå den miljømessige påvirkningen på de forskjellige transportmidler som en ny faktor. Kundene krever bærekraftig logsitkk. Vil det å gå over til bruk av jernbane et viktig skritt i forhold til bærekraftighet? Det er selvsagt en mulighet. Det er interessant at cirka halvparten av alle CO 2 -utslipp som kommer fra landtransporten kan relateres til distribusjonskjøring, slik som utlevering og innhenting. Dette vil det være vanskelig å legge over til jernbanen. Du vil kunne se påvirkningen innenfor langdistansetrafikk, som står for cirka 57 % av CO 2 -utslippene. Her vil overgang til jernbane være en mulighet. Vi arbeider nå 16 LogistikkNETTVERK 4/2008

17 med å analysere potensial for å redusere CO 2 -utslipp. Dette inkluderer alle muligheter for vurdering av såkalte kombinasjoner av transportmiddel. Finnes en sentral handlingsplan, og hvilke konkrete tiltak DB Schenker Logistics arbeider med? I Europa er 30 av totalt 35 nasjonale datterselskap sertifisert i henhold til ISO Det må anses å være enestående. For øvrig skal vi implementere globale program på samme måte i samtlige land. Vårt fortrinn ligger i vår sentraliserte organisasjon, noe som er viktig for bærekraftigheten. Resultatet er at vi har meget kvalifisert personale i våre regioner og operasjonelle land. Vi har sentralt initierte program så vel som mange andre miljømessige mål som blir implementert både regionalt og nasjonalt. En hel rekke prosjekter er i ferd med å bli implementert eller er på forberedelsesstadiet, slik som hastighetsreduksjonsprogrammet som er utarbeidet i samarbeid med shipping selskapet Hapag-Lloyd. Vi reduserer hastigheten på skip som går i trafikk fra Asia til Europa vice versa. Dette vil redusere bruken av drivstoff samt selvsagt utslipp av drivhusgasser. Et annet eksempel er den nye ruten Danube-Nordic med en vanlig jernbaneovergang mellom Wels, Østerrike og Rostock, Tyskland, en viktig hub hvor du kan skipe til alle skandinaviske land. Og tenk på den planlagte jernbanen mellom Asia og Europa. En slik jernbane vil selvsagt kunne være mye mer miljøvennlig enn å fly, og vil være raskere enn skip. En annen ide er vårt Skybridge konsept. Dette innebærer raske transporter mellom Europa, Asia og Nord-Amerika, hvor man kombinerer sjø- og flytransporter. Dette er en stor forbedring sett i forhold til miljøet, og gir attraktive leveringstider kombinert med lavere rater. Hvilken effekt har disse debattene hatt på logistikkmarkedet? Logistikkmarkedet er inne i en endringperiode. Dagens bærekraftighet diskuteres og de høye energiprisene skaper et ekstra press på markedet. Du møter også på flaskehalser relatert til infrastrukturen, spesielt på veiene, grunnet den stadige vekstplanleggingen. Våre kunder spør seg derfor: hvordan kan jeg endre min egen struktur? Det er her DB Schenker har mange fordeler. Vi kan tilby våre kunder alle tenkelige transportmidler fra èn enkelt leverandør. Og vi kan gi dem råd om hvordan de kan organisere sine verdikjeder på en bedre måte, både når det gjelder effektivitet og miljømessighet. En annen trend ser for øvrig ut til å ha en viss effekt. Den globale økonomien ser ut til å styre i retning av en mye større regionalisering. Dette innebærer at produksjonen igjen vil være nærmere markedene. For oss som logistikktilbyder vil dette ha en stor påvirkning på våre konsepter og planlegging. Men det vil nok antageligvis ikke endre vår virksomhet det er fremdeles slik at gods må transporteres. Sterkt miljøteam Ulrich Pütz (52) har ledet miljøavdelingen i DB Schenker Logistics siden Han er senior viseformann hos Schenker AG i Essen, og har ansvaret for landtransport og nettverksoperasjoner. Pütz innehar en eksamen innenfor logistikkledelse og har vært i Schenker siden Miljøavdelingen er bygget opp basert på ekspertisen fra de svenske kollegaer i DB Schenker, som ledet avdelingen inntil den ble flyttet til hovedkontoret. Avdelingen består i dag av Ulrich Pütz, Dr. Norbert Müller, Ernst-Otto Rau og Andrea Schön. Skybridge kombinerer fly- og sjøfrakt mellom Europa, Asia og Nord-Amerika. LogistikkNETTVERK 4/

18 Termofrakt Helga & Erik ønsket laks nr. 250 million god tur til Paris Helga Pedersen og Erik Lahnstein fra regjeringen ønsket laks nr. 250 million god tur til Paris. Laks nr. 250 million fra Norge til Frankrike fikk en jubelferd gjennom Norge og ut i Europa. Laks har en enorm suksess i Frankrike, men det er ikke uten hardt arbeid, sier Norges ambassadør i Paris, Bjørn Skogmo til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no. Det var på Rungis, verdens største grossistmarked for kjøtt, fisk, grønnsaker, ost og blomster, laksen ble levert. Rungis ble endestasjon for laks nummer 250 million før den ble tilberedt på eksklusive Ritz av mesterkokk Michele Roth. Restauranten har to stjerner i Michelin guiden. Laksen ble servert til selebre gjester. Interessen var enorm for laks nr. 250 million. Et stort fransk pressekorps stilte opp sammen med spesielt inviterte gjester for å hilse den velkommen til Paris. Dette var en flott markering av hvilken suksess oppdrett har hatt siden det startet på 70-tallet, og hvordan den har klart å etablere seg et marked i Frankrike. Det er også en markering av et industrielt eventyr, sier Terje E. Martinussen administrerende direktør i Eksportutvalget for fisk (EFF) til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no. Med dagens vekst i det franske markedet kan vi forvente at fisk nummer 500 million vil ankomme Paris om 8 år. Eksportutvalget for fisk (EFF) har gjort en formidabel innsats og laget en markedsføringsstrategi som er basert på franskmennenes interesse for gastronomi. Laks nummer 250 million ankommer det store fiskemarkedet Rungis ved Paris natt til fredag før den fortsetter turen til Hotell Ritz. Da har reklamekampanjen for Norsk Laks gått i to uker i Paris-regionen med bruk av radioreklame, kjøpesenterkampanjer og mobile reklameplakater. 18 LogistikkNETTVERK 4/2008

19 Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen deltok da jubileumslaksen ble lastet opp på Frøya. Michael Holmstrøm og Erik Lahnstein var med på opplasting av jubileumslaksen på Alnabru. Miljøvennlig frakt Fra Frøya til Trondheim gikk trekkbilen på B30 biodiesel fra YX. Deretter tok fisken nattoget til Oslo, der den igjen ble lastet opp på bil fra fisketerminalen på Alnabru. Med på ferden har fisken hatt et kobbel av franske journalister fra blant annet Le Figaro, TV5, fransk radio, aviser og fagtidsskrifter, foruten norske lokalaviser og fagpresse. Hos Schenker på Alnabru var adm. dir. Michael Holmstrøm vertskap med fantastisk støtte fra de ansatte. Avløfting fra toget ble fotografert og filmet, deretter var det frokost i kantinen. Her fikk vi også lykkeønskninger fra statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet og gode ord med på veien fra CargoNet. På SLT ble det presentasjon av fisketerminalen og fotografering før avreise. YX sto også klar med en tankbil for påfylling av mer B30. Prosjektet har vært et fint samarbeidstiltak mellom Eksportutvalget for fisk og Schenker, som igjen har fått med et sterkt samarbeid med CargoNet, YX, Norsk Scania, Smitz, Thermo King, Truck Rout etc. 30 år med lakseeksport I løpet av 30 år har Frankrike vokst til å bli vårt største sjømatmarked og det største markedet for Norsk Laks. Tirsdag 14. oktober forlot laks nr. 250 million Norge med kurs for en På Alnabru ble containeren med jubileumslaksen løftet fra tog til bil. middagstallerken på Hotell Ritz i Paris. Fra Frøya gikk turen innom Oslo hvor norske logistikkløsinger hos Schenker ble presentert. Med lastebil og tog kan fersk, norsk sjømat innen 48 timer nå 750 millioner konsumenter i vårt europeiske og østeuropeiske hjemmemarked. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen var på plass på Hitra og Frøya der jubileumslaksen ble hentet opp fra havet, slaktet og fraktet med Schenker til Paris. Statssekretær Erik Lahnstein, Samferdselsdepartementet, deltok på omlasting fra tog til bil på Alnabru. Fra Frøya til Paris Denne milepælen i sjømateksporten til Frankrike fant vi det naturlig å markere begivenheten i begge land, sier Johan Kvalheim, fiskeriutsending for EFF i Frankrike, som har ansvar for den to uker lange feiringen som avsluttes på en av de beste restaurantene i Paris. Før den tid har millionlaksen altså fått lykkeønskninger av fiskeriminister Helga Pedersen, norske oppdrettspionerer, franske laksekjøpere, et stort norsk/fransk pressekorps og jublende skolebarn på Frøya. Markeringen er en unik mulighet til å formidle hvor laksen kommer fra, hvor godt den har det i havet, hvordan råvaren behandles for å sikre optimal kvalitet og hvor raskt en norsk laks når frem til markedene i Europa, forteller en entusiastisk fiskeriutsending. I tillegg får vi vist hvor mye sjømaten og lakseoppdrett betyr for Norge og hvor stolt folkene her i regionen er av sjømaten de leverer, sier Kvalheim. Johan Kvalheim har tatt med seg en stor gruppe til Trøndelagskysten for å besøke anlegg tilhørende SalMar og Marine Harvest både på Frøya og Hitra. I tillegg har de deltatt på et miniseminar med fokus på norsk sjømateksport og dens ringvirkninger. Norsk Laks har på få år fått en fantastisk sterk posisjon i Frankrike og i svært mange andre land. Den norske lakseeksporten er et fantastisk industrieventyr, sa en imponert fiskeriog kystminister Helga Pedersen da hun besøkte Hitra. Av Einar Spurkeland Foto: Tom Haga/EEF LogistikkNETTVERK 4/

20 Termo Presisjonslogistikk fra gyte til gryte Transport av fisk krever ekstrem presisjon og overvåking. Schenker er i den sammenheng suverene, og har akkurat gjennomført transport av laks nr i samarbeid med Eksportutvalget for fisk (EEF). De siste ukene har vært hektisk for ansatte på Termoterminalen på Alnabru i Oslo. Driftsjef Erlend Pekeberg har i samarbeid med alle ansatte på terminalen hatt hendene fulle med å tilrettelegge og forberede terminalen i forbindelse med mottak av laks nr Termosjef Ørjan Olsen sier det har vært en spennende uke. Han har fulgt laksen hele veien fra Frøya til Paris, hvor fisken ble tilberedt på hotell Ritz av stjernekokk Michel Roth. Det har vært flott å få tillitt fra Eksportutvalget for fisk til å transportere laks nr , Det viser at vi har et bra system for termotransport, sier en sliten, men stolt Ørjan Olsen. Trender og utvikling Fiskeribransjen i Norge er stadig på jakt etter nye markeder. En trend nå synes å være å foredle mer selv, og ikke sende fisken til utlandet for videreforedling. En konsekvens av dette er mer transport av ferdigvare, noe som gir lavere vekt og dermed lavere pris på transport. Transport av fisk er svært konkurranseutsatt når det gjelder transport til det internasjonale markedet. Ørjan Olsen sier at de særlig merker til konkurransen fra lavkostnadsland som Latvia og Litauen. Det finnes mange mindre aktører som fallbyr transport på fullloads, samt at det handles mye på spot-markedet. Dette samsvarer dårlig med fiskeribransjens egne strenge krav til både temperaturovervåking, sporing, osv. Det er et uttalt krav om topp kvalitet på fisketransport, men det kan virke som pris er viktigere for enkelte aktører. Fremtiden Kvalitet vil alltid være konkurransefortrinn for fiskeeksportører som tenker langsiktig. Schenker er kvalitetsleder på termotransport, og vil for å møte kundenes krav jobbe mer med utvikling og effektivisering fremover. Selv om ting går bra for Termo, må en alltid være i forkant. Den pågående finanskrisen påvirker alle. Det gjør at kundene blir mer fokusert på transportkostnader. Vi skal opprettholde vår fokus på enda mer på effektiv drift og fulle biler, uten å svekke kvaliteten. Det legges også mye ressurser i å være konkurransedyktig på transport til kontinentet, da mye av eksporten går dit. Schenker Termo vet at det alltid er behov for dyktige termotransportører fordi folk må ha (god) mat! Schenker Termo med klare fordeler: stort nettverk av terminaler egen kjøl/frys terminal i Oslo god kvalitet på fremføring gjennom hele transporten fagkompetanse folk med lang fartstid og fagkunnskap innen fiskeribransjen For å drifte termoterminalen i Oslo er det 50 årsverks om er klar for å ordre alt rundt håndtering av fisk Termosjef Ørjan Olsen og driftssjef Erlend Pekeberg. Foto: May-Kristin S. Willoch. Formann Bjørnar Lie og skiftleder Glenn Ekhoug holder orden på alt knyttet til lasting, lossing og transport. Foto: Elin Boger. 20 LogistikkNETTVERK 4/2008

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Schenker Forum 2006: Farvel til Linjegods Inn med Schenker. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2006

Logistikk NETTVERK. Schenker Forum 2006: Farvel til Linjegods Inn med Schenker. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2006 Logistikk NETTVERK Nr 4 November 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Michael Holmstrøm om Schenker. Bjørn Kjos om Norwegian. Odd Børretzen om Linjegods. Side 6: Schenker Forum 2006: Farvel

Detaljer

fremtidsutsikter nettverk Trenger flere transportører Side 13 økende kompetansekrav Side 21 DB Schenker sørger for logistikken Side 10

fremtidsutsikter nettverk Trenger flere transportører Side 13 økende kompetansekrav Side 21 DB Schenker sørger for logistikken Side 10 Nr.2 juni 2010 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Gode fremtidsutsikter Side 2 Foto: Fotolia Trenger flere transportører Side 13 økende kompetansekrav Side 21 DB Schenker sørger for logistikken

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Mer avgifter for tungtrafikken EU-direktiv vil fordyre godstransport (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon

Logistikk NETTVERK. Mer avgifter for tungtrafikken EU-direktiv vil fordyre godstransport (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2007 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Sørger for kollektiv godstransport (side 11). Intermodal transport (side 14 23). Distribusjon for nettbutikker (side 34).

Detaljer

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6 Nr.1 mars 2010 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Schenker Consulting skal utrede EU-lager for Tine BA Side 10 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Nr. 4 desember 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Vekst i flyfrakt! side 16 Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26 Innhold UTGIVER: Schenker AS Postboks 223

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester. Side 4.

Logistikk NETTVERK. Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester. Side 4. Logistikk NETTVERK transport > samferdsel > logistikk > informasjon Nr 1 Mars 2006 Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester Side 4. Logistikeren. Side 34. Oslopakke 3 for hele landet.

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

Europas mest moderne tollstasjon side 18

Europas mest moderne tollstasjon side 18 Nr. 4 desember 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Europas mest moderne tollstasjon side 18 TEMA: KABOTASJE side 8 Hardtslående nettverk side 14 Klar for Sotsji side 22 Innhold VÅR

Detaljer

Tvers gjennom Australia

Tvers gjennom Australia > logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > Post Danmark delprivatiseres TEMA: Australia Alkolås på Schenker-biler Nr 2/2005 N E T T V E R K

Detaljer

Logistikkens dans eller dansens logistikk?

Logistikkens dans eller dansens logistikk? Nr. 2 juni 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Logistikkens dans eller dansens logistikk? side 8 Trender som påvirker logistikken side 4 Løsninger for fremtidens logistikk og transport?

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006 Logistikk NETTVERK Nr 3 September 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Side 16: Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race Side 2: Transportrasjonering Side 10: Transportøren

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Logistikken viktig for fotball-vm. Lager transportløsninger over hele Europa. transport > samferdsel > logistikk > informasjon

Logistikk NETTVERK. Logistikken viktig for fotball-vm. Lager transportløsninger over hele Europa. transport > samferdsel > logistikk > informasjon Logistikk NETTVERK Nr 2 Juni 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Logistikken viktig for fotball-vm Side 6: Lager transportløsninger over hele Europa Side 2: Uventet eksplosivt innlandsmarked

Detaljer

DB Schenker Forskningpris

DB Schenker Forskningpris NR. 3 SEPTEMBER 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vinneren av DB Schenker Forskningpris møter du på Transport & Logistikk 2014! Side 31. Transport & logistikk CLARION HOTEL & CONGRESS

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

Logistikk. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005. Selger transportløsninger. Side 6.

Logistikk. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005. Selger transportløsninger. Side 6. Logistikk N e t t v e r k Logistikk Informasjon Transport Nr. 1 2005 Tema: Asia. Side 20. Selger transportløsninger. Side 6. Skjer ikke hos oss! Side 16. Vet vi nok om hva som påvirker godstransport? Innhold

Detaljer

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING Suksesshistorie Kjedebedrift tjente stort på retail-system DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kysttransport Etterlyser politisk vilje til å satse på havner Innsikt Gode råd for logistikkløsninger

Detaljer

Skandinavias logistikknav Side

Skandinavias logistikknav Side NR. 1 MARS 2015 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Gøteborg: Skandinavias listikknav Side 8 Oslo vil halvere klimagassutslippene side 20 Voss Water tar sjøveien side 10 Stein Erik Grønland

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

SØKELYS PÅ SVENSK HELSELOGISTIKK

SØKELYS PÅ SVENSK HELSELOGISTIKK > logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > All transport for Farveringen! Nike leveringstid viktigst! Lærer amerikanere skandinavisk logistikk!

Detaljer

Tunnelarbeider gir vanskeligere varelevering

Tunnelarbeider gir vanskeligere varelevering NR. 2 JUNI 2015 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Tunnelarbeider gir vanskeligere varelevering i Oslo Side 20 Glamoxlogistikken Side 8 Transportbestiller bestemmer Side 16 Vedlikehold

Detaljer

Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20

Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20 NR. 2 JUNI 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vil ha enklere regler for modulvogntog side 20 Om prisdumping Side 4 Om sjømatfrakt Side 8 Om bylogistikk Side 19 Innhold Like lett å

Detaljer

Grensesprengende transport side 10

Grensesprengende transport side 10 Nr. 1 mars 2014 nettverk Landtransport Sjø- flyfrakt samferdsel Grensesprengende transport side 10 Sjømatmesse i Brüssel side 8 Listikksuksess i Sotsji side 22 Dyrt å velge feil transport side 16 Innhold

Detaljer

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer