BARBUBUKT: OPPSUMMERING VERKSTEDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARBUBUKT: OPPSUMMERING VERKSTEDER"

Transkript

1 BARBUBUKT: OPPSUMMERING VERKSTEDER Verksted 1 - tirsdag 25. januar kl åpent for alle Verksteder 2 - tirsdag 8. februar og Verksted 3 - tirsdag 22. februar kl forbeholdt en bredt sammensatt Arbeidsgruppen. MÅL: Gjennom en åpen og inkluderende prosess skal det avklares hvilke formål i som bør og kan realiseres, for å bidra til en bærekraftig byutvikling. Formålene forelegges bystyret i mars, før kommunens reguleringsarbeid påbegynnes. Arbeidsgruppen: representanter fra interesseorganisasjoner grunneiere og naboer til planområdet samt Kommuneplanutvalget

2 ULIKE AKTUELLE AREALBRUKSFORMÅL I BARBUBUKT: A. PARK, BYROM OG LIV B. SMÅBÅTHAVN C. BOLIG/LEILIGHETER - I KOMBINASJON MED ANDRE FUNKSJONER I 1.ETASJE: D. NÆRING & TJENESTETILBUD: E. KOMBINASJON AV FORMÅL: F. ANDRE FORMÅL (f.eks kultur, utdanning).

3 Barbubukt: Mål - Bærekraftig byutvikling Utvikling av Barbubukt skal bidra til en forbedring av miljømessige, sosiale og helsemessige kvaliteter som medvirker til at Arendal er et godt sted å være og bo i ikke minst for de som bor i den eksisterende bebyggelsen som grenser til området.

4 Oppsummering Verksted 2 og & 22.februar 2011 Arbeidsgruppens mandat og mål: Avklare formålet for bruk av Barbubukt. - Med for- og motargumenter. Argumenter som skal forelegges bystyret i mars

5 EKSEMPLER FRA QUESTBACK RESULTATER 674 SVAR (6.2) 688 SVAR (12.2)

6 BAKGRUNNSSPØRSMÅL: 1. Din alder: 685 personer 1 Under 15 år (15) år (48) år (80) år (146) år (275) 6 60 år og over (121) 19,5% (økt til 20,9%) Under 15 til 29år Denne undersøkelsen 674 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 6

7 2. Hvor bor du? 1 Barbu/ Arendal sentrum 2 Andre steder i Arendal 3 Andre steder i landet 61,7% Andre steder i Arendal Denne undersøkelsen 674 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 7

8 5. Hvor mye av det totale areal bør avsettes til en definert grønn park /byplass? 1 Inntil 25% 2 50% 3 75% 56,2 % Park inntil 50% Denne undersøkelsen 658 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 8

9 5. Hvor mye av det totale areal bør avsettes til en definert grønn park /byplass? 1 Inntil 25% 2 50% 78,9 % Park 50-75% 3 75% Denne undersøkelsen 658 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 9

10 6. Hvilke deler av Barbubukt egner seg best til en grønn park/byplass i forhold til mikroklima - sol, vind, støy & forurensing? 1 Vest 2 Sentralt 3 Øst 4 Så mye som mulig 5 Mot riksvei 6 Mot sjøen Mot sjøen Denne undersøkelsen 671 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 10

11 E. KOMBINASJON AV FORMÅL: MÅL: For å unngå spredning av funksjoner i sentrumsnære områder er det en målsetting å kombinere flere arealbruksformål. Dette vil gi økt arealeffektivitet og skape synergier som mer liv mellom husene og økt trygghet og trivsel. Dersom flere formål kombineres i Barbubukt vil en gjennom utbyggingsavtaler og eventuelt salg av kommunal eiendom/areal også kunne oppnå økonomi for opparbeidelse av fellesområder som park og strandpromenade.

12 15. Hvilke formål mener du best kan kombineres i Barbubukt for å bidra til liv mellom husene? Her kan du sette flere kryss. 89% Park 1 Park/ byrom 2 Småbåthavn 3 Næring og tjenestetilbud 4 Bolig 5 Andre Denne undersøkelsen 660 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 12

13 15. Hvilke formål mener du best kan kombineres i Barbubukt for å bidra til liv mellom husene? Her kan du sette flere kryss. 1 Park/ byrom 2 Småbåthavn Småbåthavn, næring tjeneste, bolig & andre 3 Næring og tjenestetilbud 4 Bolig 5 Andre Denne undersøkelsen 660 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 13

14 Verksted 2: Alle skal i Gruppearbeidet fokusere på: (a) En liste med fordeler og ulemper med KOMBINASJON AV FORMÅL med (1) 25% - (2) 50% og (3) 75% Park. (b) Hvilke formål mener du best kan kombineres i Barbubukt for å bidra til liv mellom husene?

15 F.eks Parkformål 75% av Barbubukt Ca m2 av m2 flaten 75% park

16 Hvor stor er Barbubukt?

17 25. feb Barbubukt Lillesand sentrum

18 25. feb Lillesand sentrum

19 Lillesand sentrum byrom & park feb

20 Barbubukt Lillesand sentrum feb

21 Barbubukt Kristiansand Bystrand Aquarama Badeland, hotel, conferansesenter Kristiansand Tangen v.g skole 800 nye leiligehter

22 Kristiansand Bystrand : Rent badevann, rene strender og de beste tilbudene til badefolket. 25. feb

23 Bystrand/sjøbadet i Moss 6 mål 7,0 mill.kr ( )

24 Verksted 3: Program Hvilke formål mener du best kan bidra til liv mellom husene i Barbubukt? 1730 Velkommen: Mandat og mål v/ leder kommuneplanutvalget Robert C. Nordli (10 min) 1740 Presentasjon av gruppearbeid fra verksted 2 - fordeler og ulemper v/byplanlegger Michael Fuller-Gee (20 min) 1800 Questback resultater kommentarer v/ landskapsarkitekt Kristin Fløystad og arkitekt Elin Lunde (20 min) 1820 Presentasjon 1: v/ Peder Syrdalen (15 min) 1835 Spørsmål/kommentarer (10 min) 1845 Pause (15 min) 1900 Presentasjon 2: v/ Olav Eikland (15 min) 1915 Spørsmål/kommentarer (10 min) 1925 Presentasjon 3: v/ Øystein Bjøløw (15 min) 1940 Spørsmål/kommentarer (10 min) 1950 Presentasjon 4: v/ Bengt Michaelsen (15 min) 2005 Spørsmål/kommentarer (10 min) 2015 Oppsummering/ veien videre kommuneleder Geir Skjæveland og Robert C. Nordli 2030 Slutt

25 Gruppearbeid og presentasjon av innspill fra verksted 2 Fordeler og Ulemper : NB! Et utvalg av kommentarer Alternativ 1: 25% Park og 75% Bebyggelse Alternativ 2: 50% Park og 50% Bebyggelse Alternativ 3: 75% Park og 25% Bebyggelse

26 Alternativ 1: 25 % park - med 75% bebyggelse Fordeler/styrke Realisme gjennomføring (økonomi). Et stort bygningsvolum kan finansiere både folkebadet og de foreslåtte fellesanlegg Styrke Arendal sentrum med sentrumsnære boliger og arbeidsplasser Mange bolig - for flere - blir rimeligere Styrker kommunens miljøprofil - reduserte bilbruk, Mer profitt for eiendomsutviklere, kommunen. Dårlig byggegrunn miljøutfordringer mm fordeling av utgifter til kompliserte fundamenter Den høye utnyttelse ved sentrum gir en betydelig stimulans for vekst og utvikling i kommunen

27 Alternativ 1: 25 % park - med 75% bebyggelse Ulemper/svakhet Eneste sted med plass til park i byen. Strandstedet Barbu mister sin kontakt med sjøen og sin historiske forankring. Begrenset tilbud i parken - 5 mål er ikke park, dette er et grøntområde til den nye bebyggelsen For liten plass til parkaktivitet og ulike arenaer. Boligbygging i rød støysone krever tiltak. Arealer for næring og boliger finnes andre steder også nær sentrum

28 Alternativ 2: 50 % park med 50% bebyggelse Fordeler/styrke Imøtekomme begge parter, både grønt + bebyggelse. Realisme gjennomføring (økonomi). Økt status for miljøbyen Arendal med sentrumsnære boliger, arbeidsplasser og bypark ved sjøen. Styrke bysentrum Bolig for flere blir rimeligere. Sykkel- og gangvei kan legges gjennom parken En relativ stor solrik park (ca 7 mål) sommer/vinter aktiviteter Mulighet for både park og badeland.

29 Alternativ 2: 50 % park med 50% bebyggelse Fordeler/styrke En stor del av utsynet fra og innsynet til Barbu kan opprettholdes Viktigste siktlinjene kan bevares. Mindre kostnader til opparbeidelse av mindre park. Park krever mange mennesker/brukere i nærmiljø. Nye bebyggelse vil redusere støy i parken. Profitt for eiendomsutviklere, kommunen. Dårlig byggegrunn miljøutfordringer mm fordeling av utgifter til kompliserte fundamenter.

30 Alternativ 2: 50 % park med 50% bebyggelse Ulemper/svakhet Mindre realisme for både park og badeland (økonomi). Større kostnader for hver enkelt boenhet. På grunn av økonomi blir husene høyere = mer skygge i parken. Vil fortsatt stenge inne en del av gammel bebyggelse i Barbu. Mindre utbyggingsvolum gir - mindre stimulans for veksts og utvikling - mindre styrking av sentrum og sentrumshandelen - mindre reduksjon av bilavhengighet og CO2 utslipp

31 Alternativ 3: 75 % park med 25% bebyggelse Fordeler/styrke Barbubukt er det eneste sted i Arendal hvor en park ved sjøen kan lokaliseres Parken må være stor for å få status som regional friområde finansiering fra staten Et godt alternativ for alle aldre -sommer/vinter aktiviteter. Solrik beliggenhet både vest og øst for Barbuelv Utsynet fra og innsynet til strandstedet Barbu bevares fullt ut Økt status for miljøbyen Arendal alle ordentlige byer har en bypark av en viss størrelse. Plass til sirkus og tivoli og flere type aktiviteter

32 Alternativ 3: 75 % park med 25% bebyggelse Ulemper/svakhet Utfordring: park alene må være attraktivt nok for å trekke folk Barbu blir en mindre levende bydel. Mindre utbyggingsvolum gir - mindre stimulans for veksts og utvikling - mindre styrking av sentrum og sentrumshandelen - mindre reduksjon av bilavhengighet og CO2 utslipp Ikke plass til et Folkebad Utbyggingsvolumet blir lite og kan neppe finansiere alle de foreslåtte fellesanleggene eller Folkebad Finansiering må utredes ordentlig Mye mindre profit for eiendomsutviklere Må opparbeides over tid

33 Questback resultater NB! Et utvalg av de ca kommentarer

34 8. Hvordan mener du at Parken og fellesarealer kan finansieres? Gjennom utbyggingsavtaler med private utbyggere som ønsker å bygge nærings/boligbygg. Ved å danne en stiftelse, dugnad og kommunale midlersamme måte som Arendal Kulturhus Gjennom eiendomsskatten Statlige midler

35 8. Hvordan mener du at Parken og fellesarealer kan finansieres? Kommunen bør søke råd hos andre kommuner. Drammen, Larvik, Moss og Hamar har klart det, må jo Arendal få dette til. Arendal kan ikke være så fattig at dette ikke kan prioriteres. Av beboerne i Barbu Vel. De får mest igjen for det. Huseierne i området må betale for 70% av investeringene

36 12. Dersom du mener at Barbubukt IKKE skal innholder flere nye boliger i fremtiden - hvor og hvordan bør nye sentrumsnære boliger bygges? Hvorfor i all verden skal alle bo i sentrum? Å bygge ut sentrum med boliger gjør ikke sentrum mer attraktiv. Boligbygging må ut av sentrum. Riv kommunehuset og bygg der.

37 12. Dersom du mener at Barbubukt IKKE skal innholder flere nye boliger i fremtiden - hvor og hvordan bør nye sentrumsnære boliger bygges? Mange bygårder kan utnyttes bedre til boligformål. Fortetning av eksisterende boligområder. Boligblokker på Strømsbusletta/Myrene. Sjømannsskolen, vgs Strømsbu, Dampen, Kittelsbukt Barbudalen, Jernbanen, Vindholmen. Vesterveien opp langs Skibberhei utnyttes til praktfulle terrassehus e.l. Vesterveien legges i tunnel - fortauet langs beholdes som i dag. Bygg mest mulig i høyden etasjer.

38 16. Hvilke andre funksjoner/formål eller næringer mener du bør legges i Barbubukt? -BYGG Fiskerestaurant /café med ute- og inneservering Hotell og badeland - helse/ SPA - rehabiliteringssenter fysisk velvære, treningssenter Sjøfartsmuseum på land og sjø med Fredensborgutstilling, Flaskeskutesamilngen Offentlige kontor - Fylkesadministrasjon, politiet, SFO, barnehage

39 16. Hvilke andre funksjoner/formål eller næringer mener du bør legges i Barbubukt? -BYGG Rendyrke Kunnskapshavn og Barbu med kompetansebasert kontorer, forskning/utdanning. Sykehjem, helsestasjon, legekontor, helserelaterte tjenester og næring Fiskemottaket bør bygges ut som i Kr sand med poll og lave 2-3 etasjer. Markedsplads Små nisjebutikker, skomaker, advokatkontorer, seilmaker, brukskunst eller kortreist mat Kunstnerkvarter - brukskunst/verksted/utsalg m bolig i 2 etg mot riksveien..

40 16. Hvilke andre funksjoner/formål eller næringer mener du bør legges i Barbubukt? - PARK Aktiviteter for ungdom flerbruksbaner, sandhåndballbane, vollyballbaner, ballbinge, lekeapperater, skatepark, scene - gymtimer for Barbu vg Havnebad som i København. Vinter/isbading Liten skøytebane om vinteren. Seil og båtsportsenter, båtutleie. Ferjeterminal med stopp for Hisøy- og Tromøyfergen Plass for sirkus, tivoli, o.l. Inngjerdet hundepark! Veldig sosialt

41 17. Har du andre kommentarer? Vil ha park. Arendal MÅ sikre seg ETT sjønært friluftsområde. Dette er ENESTE muligheten. Vi trenger ikke park i en kommune som består av 90% skog! - Men et badeanlegg hadde vært sosialt og fint. Max arealutnyttelse, Høyhus, ny og moderne bydel. Bygg i høyden og heller færre bygg Område med mye liv og aktiviteter som lever også om kvelden.

42 17. Har du andre kommentarer? La dere ikke presse av Barbu Vel, selv om de skriker høyt. Her virker egeninteressen altfor stor! Som fagmann på området, gjennomskuer jeg dette liksom-demokratiet og vemmes! Dette er en manipulerende undersøkelse. Dette skjemaet gir ikke rom for fri meningsdannelse. (NB! Kommentarer!!) Bra det er igangsatt en kollaborativ planprosess. Stedet Barbu er mer enn naboenes bakhage - Barbu er et rom for hele Arendal. Ja til byutvikling!

43 4 PRESENTASJONER: Med hovedfokus på: Formål i planen muligheter for kombinasjon av nye formål (hvilke?) Årstidsvariasjoner muligheter for aktiviteter hele året Realisme, gjennomføring - økonomisk, teknisk og etappemessig Drift og vedlikehold Hensyn til /utnyttelse av kulturhistoriske verdier utsyn og innsyn Park og rekreasjon - hvor mye ca % er park/byrom og hvorfor dette anses som nok (tilfredsstillende). Bygningshøyder og fotavtrykk Støyforhold Hvordan dere ser på egen løsning og forholdet til arealbruk for øvrig i sentrum Offentlige og private rom /allmenn tilgjengelighet Parkeringskrav/behov Revideringsmuligheter

44 Presentasjon 1: v/ Peder Syrdalen

45 Formål Barbu strandpark kombinerer opplevelse i et aktivt inne og utemiljø med livskvalitet både for besøkende og beboere. Den tilbyr et visuelt uttrykk som ingen andre fremlagte prosjekter kan måle seg med. Prosjektet tilfører regionen en attraksjon som støtter opp under samværet mellom generasjoner (barn,foreldre, besteforeldre) og bidrar til flerkulturell utfoldelse. Behovet for svømmeopplæring, Svømmeidrett trening og konkurranser dekkes også i vid forstand. Altså et gedigent idretts, - helse og velvære-prosjekt, både for gammel og ung! Parkuttrykket fremhever det gamle bomiljøet og forsterker attraktiviteten og kvaliteten i bydelen. Møteplass Sosiale medier er den virtuelle møteplassen i dagens samfunn. Egentlig for alle Samfunnslag, flerkulturelt og alle aldersgrupper. Den andre kommunikasjonsform er mobiltelefonen. Men den viktigste møteplass det er den vi er tilstede på her i dag den virkelige, den fysiske og etter min oppfatning den mest givende. Hvilke slike finnes i Arendal i den mørke årstid eller på en regnværsdag? Selvsagt finnes restauranter og kafeer, kino og kulturhus men tenk deg om : hvilke steder kan du møte andre mennesker helt tilfeldig, til aktivitet, til opplevelse, til helsebringende aktivitetog til berikelse for alle uansett alder. Svaret ligger i Barbu i dette helt unike prosjekt! Årstidsvariasjoner Barbu strandpark er like attraktivt inne sommer som vinter. Tenk hvor mange regnværsdager det er om sommeren! OG burde ikke Arendal som en sommerby tilby sommeraktiviteter hele året! Barbu strandpark er attraktivt ute i den lyse årstid men kan også anvendes ute om vinteren. Barbu Strandpark -Opplevelse,aktivitet og attraksjon Realisme Barbu strandpark er en form for et AQUARAMA i mindre format. Kristiansand Kommune bygger et kombinert badeland, offentlig bad, treningssenter og idrettshall rett i sentrum. De bekoster dette selv rent investeringsmessig. Så har de leiet inn et Driftselskap som skal drifte dette i 60 år. For dette betaler de årlig 13,5 mill kr og det er for å kunne benytte sitt eget anlegg uten driftskostnad i tiden Og i Kristiansand har barneskoler og ungdomsskoler en mye mer perifer beliggenhet til anlegget enn det man får i Arendal Gågater, trappene i Pollen og Kirkegatenopprustning, orgelet i Trefoldighet, mange Kunstgressbaner og Bjønnes er eksempler. Barbu Strandpark bør ikke være noe unntak! Det er i prosjektets bakkant avsatt 1400 kvm til et næringsareal. Det kan bebygges i 1. etg. Det arealet kan selges for kr 7 mill. as is. I tillegg kan tomteareal tiltenkt treningssenter og helseforetak selges for 8 mill. Dette bringer umiddelbart inn kr 15 mill. Bare frasalget av denne del av gulvarealet er mer enn det prosjektet i Kunnskapshavna (Skeie og Havnegården) ga i netto bidrag til Arendal Kommune. Dette er penger som Kommunen kan bruke til park og utenomhusanlegg. 1. Arendal Kommune må satse på å tilpasse badeanleggene til den tid vi lever i. Nåværende anlegg er gamle og uhensiktsmessige. Det er et etterslep i vedlikehold på ca 70 mill. Gjennom et nytt badeanlegg som er åpent for skoler og publikum på dagtid og kveld kan offentlig bruk kombineres med kommersiell bruk. 2. Arendal får en attraksjon for egen befolkning, turister og tilreisende som er åpen hele året uten værforbehold. Dermed er vi på linje med svært mange andre byer i Norge som allerede har dette tilbudet Molde, Kristiansund og Lyngdal her nevnt som mindre byer med fantastiske tilbud I Kristiansand ble det laget en rekke analyser av prosjektet Aquarama før det ble vedtatt. Det samme må selvsagt foretas i Arendal. Alle svarene kan ikke foreligge på det tidspunkt der politikerne sier JA til å regulere til et offentlig bad kombinert med park og et velværesenter og små andre næringsarealer.

46 Drift og vedlikehold Jeg viser til erfaringstall som kan hentes blant de prosjekter som er operative i Norge i dag og det materialet som er lagt til grunn i Kristiansand. Brukerne må dekke drift og vedlikehold. Utsyn og innsyn Prosjektet kan tilpasses både utsyn og innsyn fra eksisterende bebyggelse. I det uttegnede prosjekt er det laget en forhøyning i taket mot vest der stupetårn er anlagt. Hvorvidt dette skal være der eller ikke vil man kunne avgjøre senere. Park i prosent av totalt tilgjengelig areal. Her er det meste park og bygningsvolumet er tilpasset 1-2,5 etg skrånende fra øst mot vest. Formen på anlegget innbyr til bruk av parken/taket og det vises til den suksess operaen i Oslo har blitt med taket som en bieffekt av sitt egentlige formål. I Tromsø er det også fremlagt et kjøpesenter som tar opp i seg elementer av operaens eksteriør mot vannet og utnyttelsen av taket som park. Bygningshøyder og fotavtrykk Bygningshøyden er variabel fra øst mot vest fra 0 til 2,5 etg. Fotavtrykket synes jeg er aldeles vakkert! Offentlig og privat rom Her bygger vi for almennheten i Arendal og for tilreisende og turister. Her skal våre barn og barnebarn gis svømmeopplæring, her skal ungdommen utfolde seg og her skal vi lage den møteplassen for barn, unge og eldre som er helt væruavhengig hele året. Her er ingen del av anlegget privatisert her er alle velkomne. Og her sitter ingen på et Kontor kun fra 8-16 og stenger muligheten for livsutfoldelse for alle andre! Tvert imot her sitter det folk på tribune og nyter utsikten til et fantastisk svømmeanlegg! Heves blikket ser man rett ut Galtesund til Torungene! Det er livskvalitet for alle! Parkering Det er nødvendig å avsette areal til parkering i u.etg. Her er det tegnet inn 120 p-plasser. De legger beslag på et areal på kvm og vil koste ca 25 mill. Inntekten fra parkeringen vil dekke husleien for parkeringen og driften av denne. Pollen P-hus under Nesheia vil dekke opp behovet for enda mer parkering. Avstanden til det anlegget vil være svært overkommelig. Det må avsettes gode lommer for av-og påstigning fra buss. Det må også legges sikker undergang fra disse busslommer til anlegget. Fremdrift Jeg ønsker at dette prosjektet skal analyseres med Arendal Kommune i førersetet. Om andre aktører ønsker å delta i analysefasen så er det bare positivt. Og ikke minst hadde det vært positivt om naboene kunne ta del i prosessen slik at man fikk en helhet. Barbu Strandpark -Opplevelse,aktivitet og attraksjon

47

48

49 Presentasjon 2: v/ Olav Eikland

50 Barbu Havnebad med havnepark og boliger

51

52

53

54

55

56 Presentasjon 3: v/ Øystein Bjøløw

57 INNLEGG Først. Følgende foreninger/råd/ firmaer som er tilstede støtter det opplegget som jeg nå skal redegjøre for. Ungdommens Bystyre, Arendal videregående skole, Skydebaneområdets Vel, Barbu Vel, Kreative Krefter, Ide`Forum Arendal, Byparkaksjonen, Arendal Historielag, Fortidsminneforeningen, Rådet for funksjonshemmede i Arendal, Innvandrerrådet og Jeppesen A/S. (Kan nevne at Alf Jeppesen er medlem i Arendal Næringsråd) Jeg skal prøve å holde meg mest mulig til den spørsmålslista som Mike har satt opp. Det var relevante og greie spørsmål, men vi savner et spørsmål om forholdet til barn-og unges oppvekstvilkår! Vi har valgt å se Barbubukt i en større sammenheng og knytte Sentrum/Kunnskapshavna og Barbubukt sammen med Myra i det vi kaller DENGRØNNE KULTURAKSEN. UNDERVISNING, IDRETT, FRITIDSAKTIVITETER, KULTUR, KULTURMINNEVERN, REKREASJON, TURISME er stikkord for prosjektet. Til selve sakens kjerne Barbubukt Formålet i planen er Friluftsområde. Oppramsing: Aktiviteter og Rekrasjon for alle aldersgrupper. Dette er bare et foreløpig forslag. Først og fremst ungdommen bør bestemme innholdet i parken og plassering av funksjonene! Bystrand, Sandvolleyball, grusbane til volleyball/basket/ handball/ fotball/skatepark, minigolf, petanque, boggia, sjakk, lekeplass, servicebygg m/garderober, toaletter, kiosk, utleie fiskeredskap, båter, sykler, utstyr til idrettsaktiviteter, service for marinaen og introduksjon til Agder Kulturhistoriske Senter, Bomuldsfabriken og Den Grønne kulturaksen. Benker, beplantning, ballasthage, skulpturpark. Støyvoll. Scene for konserter, arrangementer. Elva videreføres. Bro, Gang/sykkelsti Området blir aktuelt å bruke i skolenes gym.timer. Marina, miljøstasjon, flytemolo, fiskekummer, skjerm mot fremherskende vindretninger, kystbussankomst, Tromøyferja, Merdøferja, D/S Pelle, Eksisterende næring m. ny adkomst, god parkerings manøvreringsplass. Fiskemottaket kan utvides mot vest med uteservering og mot øst med flytebrygge. Nye formål: Næring knyttet til hovedformålet, friluftsliv, marina for eksempel restaurant med uteservering, maritim butikk båt/fiskeutstyr. Årstidsvariasjoner Marina hele året. Evnt restaurant. Skøytebane. Helårs scateboarding. Aking støyvoll.ski. Snøskulpturer Realisme, gjennomføring- økonomisk, teknisk og etappemessig Gjennomføres uten inngrep, terrenget kan stort sett beholdes som i dag Uavhengig av fylling, dybder, miljøgifter, flomsituasjoner får mindre konsekvenser, Rask rømming. Statstilskudd (viser til Stortingsmelding 26 ( ) og Rundskriv fra Miljødep. T- 1/10, Gode muligheter for regionalt anlegg og opp mot 100% statstilskudd. Kan også dekke utgifter til erverv av den del av Barbu Brygge som ønskes til park. Alternativt kan en tenke seg makeskifte. Videre tippemidler, dugnadsinnsats (Kreative Krefter har liste på over 300 personer som gir en dag av sitt liv. Vi kjenner entreprenører som vil stille med utstyr og maskiner.). Inger Marie Nilsen opprettet en egen konto til formål park. Leonard Richard har gitt et bilde som kan kopieres opp og selges. Originalen kan selges på auksjon. Sponsing, andelsbevis i evnt. stiftelse. Veldig enkelt med etappevis utbygging.

58 Drift og vedlikehold Fortrinnsvis kommunal oppgave. Kommunen kan sikkert svare på hva det skal til for å drifte en park. Det er ikke nødvendig å legge lista så høyt. Næringsdrivende ta sin del.. Inntekter av utleie: fiskeutstyr, båter, sykler, turopplegg, sportsutstyr. Servicebygg kan utleies til private. Scene og plass kan utleies i forbindelse med arrangementer. Inngangspenger ved evnt. konserter til støtte for parkopparbeidelse/drift. Sommerjobber for skoleungdom. Velvilje fra byens innbyggere som vil føle eierskap til anlegget. Hensyn til/utnyttelse av kulturhistoriske verdier-utsyn og innsyn. Avgjørende vekt på disse forhold. Optimal løsning. Park og rekreasjon-hvor mye ca% er park/byrom- og hvorfor dette anses som nok (tifredsstillende) (offentlig-privat?) Mest mulig park/ aktivitets areal, men aksepterer bygninger knyttet til friluftsformål og marina. Det er tidliger snakket om en park på 20daa. Den parken vi har tegnet er på 14,5daa. Må være såpass stor for å få plass til alle aktiviteter. VIS parken i forhold til Tresse, Kristiansand, Wergelandsparken og Torvet i Arendal. Apropos Kristiansand: Bystranda, Tresse, Nupenparken, Odderøya, Wergelandsparken, Ravnedalen, Baneheia. Hva har vi i Arendal??? Bygningshøyder og fotavtrykk. Bygninger knyttet til bypark/marina i maks.1,5etasjer. Minst mulig fotavtrykk, mest mulig åpne arealer. Støyforhold. Støy mot veien dempes med lav, beplantet støyvoll som samtidig tjener som småbakker/sklier. Hvordan dere ser på egen løsning og forholdet til arealbruk for øvrig i sentrum Vår løsning er et supplement til sentrum. Vil ikke konkurrere om kunder, men pga. sin attraktivitet trekke til seg folk/turister som også vil benytte sentrum. Vil gjøre det mer interessant for bla. barnefamilier å bosette seg i Arendal. Offentlige og private rom/allmenn tilgjengelighet. Lagt vekt på at stedet skal være tilgjengelig for alle. Offentlig rom. Parkeringskrav/behov Funksjonene utløser ikke spesielle parkeringskrav. Offentlige plasser kan benyttes. Revideringsmuligheter Løsningen er, i motsetning til utbygging, reversibel og fremtidsrettet. Kostbar utbygging låser. TIL SLUTT DE VIKTIGSTE ARGUMENTER FOR VÅRT FORSLAG: IDENTITET/kulturhistoriske verdier/hensynssone BARN OG UNGES oppvekstvilkår. Sosialøkonomiske fordeler. OVERORDNET BYPLANLEGGING. Bærekraftig utvikling.langsiktig strategi. SISTE MULIGHET til større grøntområde i sentrum. Trivsel. Rekreasjon. Mest logiske løsning for MILJØBYEN Arendal. Grøntområder binder CO2. Bypark reduserer unødig transport til friluftsområder langt utenfor byen. Supplement som vil STYRKE SENTRUM

59 Den Grønne Kulturaksen

60

61 Wergelandsparken

62 Wergelandsparken Wergelandsparken

63 Arendal Torv Arendal Torv

64 De viktigste argumentene for IDENTITET / kulturhistoriske verdier / hensynssone BARN OG UNGES oppvekstvilkår Sosialøkonomiske fordeler OVERORDNET BYPLANLEGGING Bærekraftig utvikling. Langsiktig strategi SISTE MULIGHET til større grøntområde i sentrum. Trivsel. Rekreasjon Mest logiske løsning for MILJØBYEN Arendal Bypark reduserer unødig transport til friluftsområder langt utenfor byen. Grøntområder binder CO2 Supplement som vil STYRKE SENTRUM

65 Presentasjon 4: v/ Bengt Michaelsen

66

67

68

69

70

71

Hva vil vi med Barbubukt?

Hva vil vi med Barbubukt? Hva vil vi med Barbubukt? Publisert fra 25.01.2011 til 18.02.2011 688 respondenter (1 unike) 1. Din alder: BAKGRUNNSSPØRSMÅL: Alternativer Prosent Verdi 1 Under 15 år 2,2 % 15 2 15-19 år 7,0 % 48 3 20-29

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei.

From: Lasse Meholm <lasse@finansit.no> Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei. Hei. From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Jeg har fått tilsendt byutviklingplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er Utarbeidet på oppdrag fra Kongsberg Høyre ved leder og gruppeleder Kongsberg 15. februar, 2012 Kjell Gunnar

Detaljer

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik:

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik: Grimstad Havnestyre Et innspill til arealdisponering i Grimstad Havn Bakgrunn for arbeidet Kommunestyret vedtok i 1998 en havneanalyse for Grimstad. Et sentralt tema i denne planen var etablering av en

Detaljer

Arendal den grønne byen ved det blå havet.

Arendal den grønne byen ved det blå havet. Utkast Forslag program 0-0-0 Utkast Forslag til program Arendal Venstre 0-0 Arendal den grønne byen ved det blå havet. 0 I politikken er partienes arbeidsform ofte like viktig som standpunkter i enkeltsaker.

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Teknisk Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Høyhus i Kristiansand 1 FORORD HØYHUSUTREDNING I forbindelse med behandling av detalj- og områdeplaner

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

Gjennomgang av innspill til bystrategi Drammen 2036: Medvirkningsprosessen januar februar 2012

Gjennomgang av innspill til bystrategi Drammen 2036: Medvirkningsprosessen januar februar 2012 Notat til bystyret Gjennomgang av innspill til bystrategi Drammen 2036: Medvirkningsprosessen januar februar 2012 I gruppeledermøte 12. november 2012 ble det etterlyst et referansedokument knyttet til

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer