BARBUBUKT: OPPSUMMERING VERKSTEDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARBUBUKT: OPPSUMMERING VERKSTEDER"

Transkript

1 BARBUBUKT: OPPSUMMERING VERKSTEDER Verksted 1 - tirsdag 25. januar kl åpent for alle Verksteder 2 - tirsdag 8. februar og Verksted 3 - tirsdag 22. februar kl forbeholdt en bredt sammensatt Arbeidsgruppen. MÅL: Gjennom en åpen og inkluderende prosess skal det avklares hvilke formål i som bør og kan realiseres, for å bidra til en bærekraftig byutvikling. Formålene forelegges bystyret i mars, før kommunens reguleringsarbeid påbegynnes. Arbeidsgruppen: representanter fra interesseorganisasjoner grunneiere og naboer til planområdet samt Kommuneplanutvalget

2 ULIKE AKTUELLE AREALBRUKSFORMÅL I BARBUBUKT: A. PARK, BYROM OG LIV B. SMÅBÅTHAVN C. BOLIG/LEILIGHETER - I KOMBINASJON MED ANDRE FUNKSJONER I 1.ETASJE: D. NÆRING & TJENESTETILBUD: E. KOMBINASJON AV FORMÅL: F. ANDRE FORMÅL (f.eks kultur, utdanning).

3 Barbubukt: Mål - Bærekraftig byutvikling Utvikling av Barbubukt skal bidra til en forbedring av miljømessige, sosiale og helsemessige kvaliteter som medvirker til at Arendal er et godt sted å være og bo i ikke minst for de som bor i den eksisterende bebyggelsen som grenser til området.

4 Oppsummering Verksted 2 og & 22.februar 2011 Arbeidsgruppens mandat og mål: Avklare formålet for bruk av Barbubukt. - Med for- og motargumenter. Argumenter som skal forelegges bystyret i mars

5 EKSEMPLER FRA QUESTBACK RESULTATER 674 SVAR (6.2) 688 SVAR (12.2)

6 BAKGRUNNSSPØRSMÅL: 1. Din alder: 685 personer 1 Under 15 år (15) år (48) år (80) år (146) år (275) 6 60 år og over (121) 19,5% (økt til 20,9%) Under 15 til 29år Denne undersøkelsen 674 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 6

7 2. Hvor bor du? 1 Barbu/ Arendal sentrum 2 Andre steder i Arendal 3 Andre steder i landet 61,7% Andre steder i Arendal Denne undersøkelsen 674 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 7

8 5. Hvor mye av det totale areal bør avsettes til en definert grønn park /byplass? 1 Inntil 25% 2 50% 3 75% 56,2 % Park inntil 50% Denne undersøkelsen 658 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 8

9 5. Hvor mye av det totale areal bør avsettes til en definert grønn park /byplass? 1 Inntil 25% 2 50% 78,9 % Park 50-75% 3 75% Denne undersøkelsen 658 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 9

10 6. Hvilke deler av Barbubukt egner seg best til en grønn park/byplass i forhold til mikroklima - sol, vind, støy & forurensing? 1 Vest 2 Sentralt 3 Øst 4 Så mye som mulig 5 Mot riksvei 6 Mot sjøen Mot sjøen Denne undersøkelsen 671 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 10

11 E. KOMBINASJON AV FORMÅL: MÅL: For å unngå spredning av funksjoner i sentrumsnære områder er det en målsetting å kombinere flere arealbruksformål. Dette vil gi økt arealeffektivitet og skape synergier som mer liv mellom husene og økt trygghet og trivsel. Dersom flere formål kombineres i Barbubukt vil en gjennom utbyggingsavtaler og eventuelt salg av kommunal eiendom/areal også kunne oppnå økonomi for opparbeidelse av fellesområder som park og strandpromenade.

12 15. Hvilke formål mener du best kan kombineres i Barbubukt for å bidra til liv mellom husene? Her kan du sette flere kryss. 89% Park 1 Park/ byrom 2 Småbåthavn 3 Næring og tjenestetilbud 4 Bolig 5 Andre Denne undersøkelsen 660 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 12

13 15. Hvilke formål mener du best kan kombineres i Barbubukt for å bidra til liv mellom husene? Her kan du sette flere kryss. 1 Park/ byrom 2 Småbåthavn Småbåthavn, næring tjeneste, bolig & andre 3 Næring og tjenestetilbud 4 Bolig 5 Andre Denne undersøkelsen 660 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 13

14 Verksted 2: Alle skal i Gruppearbeidet fokusere på: (a) En liste med fordeler og ulemper med KOMBINASJON AV FORMÅL med (1) 25% - (2) 50% og (3) 75% Park. (b) Hvilke formål mener du best kan kombineres i Barbubukt for å bidra til liv mellom husene?

15 F.eks Parkformål 75% av Barbubukt Ca m2 av m2 flaten 75% park

16 Hvor stor er Barbubukt?

17 25. feb Barbubukt Lillesand sentrum

18 25. feb Lillesand sentrum

19 Lillesand sentrum byrom & park feb

20 Barbubukt Lillesand sentrum feb

21 Barbubukt Kristiansand Bystrand Aquarama Badeland, hotel, conferansesenter Kristiansand Tangen v.g skole 800 nye leiligehter

22 Kristiansand Bystrand : Rent badevann, rene strender og de beste tilbudene til badefolket. 25. feb

23 Bystrand/sjøbadet i Moss 6 mål 7,0 mill.kr ( )

24 Verksted 3: Program Hvilke formål mener du best kan bidra til liv mellom husene i Barbubukt? 1730 Velkommen: Mandat og mål v/ leder kommuneplanutvalget Robert C. Nordli (10 min) 1740 Presentasjon av gruppearbeid fra verksted 2 - fordeler og ulemper v/byplanlegger Michael Fuller-Gee (20 min) 1800 Questback resultater kommentarer v/ landskapsarkitekt Kristin Fløystad og arkitekt Elin Lunde (20 min) 1820 Presentasjon 1: v/ Peder Syrdalen (15 min) 1835 Spørsmål/kommentarer (10 min) 1845 Pause (15 min) 1900 Presentasjon 2: v/ Olav Eikland (15 min) 1915 Spørsmål/kommentarer (10 min) 1925 Presentasjon 3: v/ Øystein Bjøløw (15 min) 1940 Spørsmål/kommentarer (10 min) 1950 Presentasjon 4: v/ Bengt Michaelsen (15 min) 2005 Spørsmål/kommentarer (10 min) 2015 Oppsummering/ veien videre kommuneleder Geir Skjæveland og Robert C. Nordli 2030 Slutt

25 Gruppearbeid og presentasjon av innspill fra verksted 2 Fordeler og Ulemper : NB! Et utvalg av kommentarer Alternativ 1: 25% Park og 75% Bebyggelse Alternativ 2: 50% Park og 50% Bebyggelse Alternativ 3: 75% Park og 25% Bebyggelse

26 Alternativ 1: 25 % park - med 75% bebyggelse Fordeler/styrke Realisme gjennomføring (økonomi). Et stort bygningsvolum kan finansiere både folkebadet og de foreslåtte fellesanlegg Styrke Arendal sentrum med sentrumsnære boliger og arbeidsplasser Mange bolig - for flere - blir rimeligere Styrker kommunens miljøprofil - reduserte bilbruk, Mer profitt for eiendomsutviklere, kommunen. Dårlig byggegrunn miljøutfordringer mm fordeling av utgifter til kompliserte fundamenter Den høye utnyttelse ved sentrum gir en betydelig stimulans for vekst og utvikling i kommunen

27 Alternativ 1: 25 % park - med 75% bebyggelse Ulemper/svakhet Eneste sted med plass til park i byen. Strandstedet Barbu mister sin kontakt med sjøen og sin historiske forankring. Begrenset tilbud i parken - 5 mål er ikke park, dette er et grøntområde til den nye bebyggelsen For liten plass til parkaktivitet og ulike arenaer. Boligbygging i rød støysone krever tiltak. Arealer for næring og boliger finnes andre steder også nær sentrum

28 Alternativ 2: 50 % park med 50% bebyggelse Fordeler/styrke Imøtekomme begge parter, både grønt + bebyggelse. Realisme gjennomføring (økonomi). Økt status for miljøbyen Arendal med sentrumsnære boliger, arbeidsplasser og bypark ved sjøen. Styrke bysentrum Bolig for flere blir rimeligere. Sykkel- og gangvei kan legges gjennom parken En relativ stor solrik park (ca 7 mål) sommer/vinter aktiviteter Mulighet for både park og badeland.

29 Alternativ 2: 50 % park med 50% bebyggelse Fordeler/styrke En stor del av utsynet fra og innsynet til Barbu kan opprettholdes Viktigste siktlinjene kan bevares. Mindre kostnader til opparbeidelse av mindre park. Park krever mange mennesker/brukere i nærmiljø. Nye bebyggelse vil redusere støy i parken. Profitt for eiendomsutviklere, kommunen. Dårlig byggegrunn miljøutfordringer mm fordeling av utgifter til kompliserte fundamenter.

30 Alternativ 2: 50 % park med 50% bebyggelse Ulemper/svakhet Mindre realisme for både park og badeland (økonomi). Større kostnader for hver enkelt boenhet. På grunn av økonomi blir husene høyere = mer skygge i parken. Vil fortsatt stenge inne en del av gammel bebyggelse i Barbu. Mindre utbyggingsvolum gir - mindre stimulans for veksts og utvikling - mindre styrking av sentrum og sentrumshandelen - mindre reduksjon av bilavhengighet og CO2 utslipp

31 Alternativ 3: 75 % park med 25% bebyggelse Fordeler/styrke Barbubukt er det eneste sted i Arendal hvor en park ved sjøen kan lokaliseres Parken må være stor for å få status som regional friområde finansiering fra staten Et godt alternativ for alle aldre -sommer/vinter aktiviteter. Solrik beliggenhet både vest og øst for Barbuelv Utsynet fra og innsynet til strandstedet Barbu bevares fullt ut Økt status for miljøbyen Arendal alle ordentlige byer har en bypark av en viss størrelse. Plass til sirkus og tivoli og flere type aktiviteter

32 Alternativ 3: 75 % park med 25% bebyggelse Ulemper/svakhet Utfordring: park alene må være attraktivt nok for å trekke folk Barbu blir en mindre levende bydel. Mindre utbyggingsvolum gir - mindre stimulans for veksts og utvikling - mindre styrking av sentrum og sentrumshandelen - mindre reduksjon av bilavhengighet og CO2 utslipp Ikke plass til et Folkebad Utbyggingsvolumet blir lite og kan neppe finansiere alle de foreslåtte fellesanleggene eller Folkebad Finansiering må utredes ordentlig Mye mindre profit for eiendomsutviklere Må opparbeides over tid

33 Questback resultater NB! Et utvalg av de ca kommentarer

34 8. Hvordan mener du at Parken og fellesarealer kan finansieres? Gjennom utbyggingsavtaler med private utbyggere som ønsker å bygge nærings/boligbygg. Ved å danne en stiftelse, dugnad og kommunale midlersamme måte som Arendal Kulturhus Gjennom eiendomsskatten Statlige midler

35 8. Hvordan mener du at Parken og fellesarealer kan finansieres? Kommunen bør søke råd hos andre kommuner. Drammen, Larvik, Moss og Hamar har klart det, må jo Arendal få dette til. Arendal kan ikke være så fattig at dette ikke kan prioriteres. Av beboerne i Barbu Vel. De får mest igjen for det. Huseierne i området må betale for 70% av investeringene

36 12. Dersom du mener at Barbubukt IKKE skal innholder flere nye boliger i fremtiden - hvor og hvordan bør nye sentrumsnære boliger bygges? Hvorfor i all verden skal alle bo i sentrum? Å bygge ut sentrum med boliger gjør ikke sentrum mer attraktiv. Boligbygging må ut av sentrum. Riv kommunehuset og bygg der.

37 12. Dersom du mener at Barbubukt IKKE skal innholder flere nye boliger i fremtiden - hvor og hvordan bør nye sentrumsnære boliger bygges? Mange bygårder kan utnyttes bedre til boligformål. Fortetning av eksisterende boligområder. Boligblokker på Strømsbusletta/Myrene. Sjømannsskolen, vgs Strømsbu, Dampen, Kittelsbukt Barbudalen, Jernbanen, Vindholmen. Vesterveien opp langs Skibberhei utnyttes til praktfulle terrassehus e.l. Vesterveien legges i tunnel - fortauet langs beholdes som i dag. Bygg mest mulig i høyden etasjer.

38 16. Hvilke andre funksjoner/formål eller næringer mener du bør legges i Barbubukt? -BYGG Fiskerestaurant /café med ute- og inneservering Hotell og badeland - helse/ SPA - rehabiliteringssenter fysisk velvære, treningssenter Sjøfartsmuseum på land og sjø med Fredensborgutstilling, Flaskeskutesamilngen Offentlige kontor - Fylkesadministrasjon, politiet, SFO, barnehage

39 16. Hvilke andre funksjoner/formål eller næringer mener du bør legges i Barbubukt? -BYGG Rendyrke Kunnskapshavn og Barbu med kompetansebasert kontorer, forskning/utdanning. Sykehjem, helsestasjon, legekontor, helserelaterte tjenester og næring Fiskemottaket bør bygges ut som i Kr sand med poll og lave 2-3 etasjer. Markedsplads Små nisjebutikker, skomaker, advokatkontorer, seilmaker, brukskunst eller kortreist mat Kunstnerkvarter - brukskunst/verksted/utsalg m bolig i 2 etg mot riksveien..

40 16. Hvilke andre funksjoner/formål eller næringer mener du bør legges i Barbubukt? - PARK Aktiviteter for ungdom flerbruksbaner, sandhåndballbane, vollyballbaner, ballbinge, lekeapperater, skatepark, scene - gymtimer for Barbu vg Havnebad som i København. Vinter/isbading Liten skøytebane om vinteren. Seil og båtsportsenter, båtutleie. Ferjeterminal med stopp for Hisøy- og Tromøyfergen Plass for sirkus, tivoli, o.l. Inngjerdet hundepark! Veldig sosialt

41 17. Har du andre kommentarer? Vil ha park. Arendal MÅ sikre seg ETT sjønært friluftsområde. Dette er ENESTE muligheten. Vi trenger ikke park i en kommune som består av 90% skog! - Men et badeanlegg hadde vært sosialt og fint. Max arealutnyttelse, Høyhus, ny og moderne bydel. Bygg i høyden og heller færre bygg Område med mye liv og aktiviteter som lever også om kvelden.

42 17. Har du andre kommentarer? La dere ikke presse av Barbu Vel, selv om de skriker høyt. Her virker egeninteressen altfor stor! Som fagmann på området, gjennomskuer jeg dette liksom-demokratiet og vemmes! Dette er en manipulerende undersøkelse. Dette skjemaet gir ikke rom for fri meningsdannelse. (NB! Kommentarer!!) Bra det er igangsatt en kollaborativ planprosess. Stedet Barbu er mer enn naboenes bakhage - Barbu er et rom for hele Arendal. Ja til byutvikling!

43 4 PRESENTASJONER: Med hovedfokus på: Formål i planen muligheter for kombinasjon av nye formål (hvilke?) Årstidsvariasjoner muligheter for aktiviteter hele året Realisme, gjennomføring - økonomisk, teknisk og etappemessig Drift og vedlikehold Hensyn til /utnyttelse av kulturhistoriske verdier utsyn og innsyn Park og rekreasjon - hvor mye ca % er park/byrom og hvorfor dette anses som nok (tilfredsstillende). Bygningshøyder og fotavtrykk Støyforhold Hvordan dere ser på egen løsning og forholdet til arealbruk for øvrig i sentrum Offentlige og private rom /allmenn tilgjengelighet Parkeringskrav/behov Revideringsmuligheter

44 Presentasjon 1: v/ Peder Syrdalen

45 Formål Barbu strandpark kombinerer opplevelse i et aktivt inne og utemiljø med livskvalitet både for besøkende og beboere. Den tilbyr et visuelt uttrykk som ingen andre fremlagte prosjekter kan måle seg med. Prosjektet tilfører regionen en attraksjon som støtter opp under samværet mellom generasjoner (barn,foreldre, besteforeldre) og bidrar til flerkulturell utfoldelse. Behovet for svømmeopplæring, Svømmeidrett trening og konkurranser dekkes også i vid forstand. Altså et gedigent idretts, - helse og velvære-prosjekt, både for gammel og ung! Parkuttrykket fremhever det gamle bomiljøet og forsterker attraktiviteten og kvaliteten i bydelen. Møteplass Sosiale medier er den virtuelle møteplassen i dagens samfunn. Egentlig for alle Samfunnslag, flerkulturelt og alle aldersgrupper. Den andre kommunikasjonsform er mobiltelefonen. Men den viktigste møteplass det er den vi er tilstede på her i dag den virkelige, den fysiske og etter min oppfatning den mest givende. Hvilke slike finnes i Arendal i den mørke årstid eller på en regnværsdag? Selvsagt finnes restauranter og kafeer, kino og kulturhus men tenk deg om : hvilke steder kan du møte andre mennesker helt tilfeldig, til aktivitet, til opplevelse, til helsebringende aktivitetog til berikelse for alle uansett alder. Svaret ligger i Barbu i dette helt unike prosjekt! Årstidsvariasjoner Barbu strandpark er like attraktivt inne sommer som vinter. Tenk hvor mange regnværsdager det er om sommeren! OG burde ikke Arendal som en sommerby tilby sommeraktiviteter hele året! Barbu strandpark er attraktivt ute i den lyse årstid men kan også anvendes ute om vinteren. Barbu Strandpark -Opplevelse,aktivitet og attraksjon Realisme Barbu strandpark er en form for et AQUARAMA i mindre format. Kristiansand Kommune bygger et kombinert badeland, offentlig bad, treningssenter og idrettshall rett i sentrum. De bekoster dette selv rent investeringsmessig. Så har de leiet inn et Driftselskap som skal drifte dette i 60 år. For dette betaler de årlig 13,5 mill kr og det er for å kunne benytte sitt eget anlegg uten driftskostnad i tiden Og i Kristiansand har barneskoler og ungdomsskoler en mye mer perifer beliggenhet til anlegget enn det man får i Arendal Gågater, trappene i Pollen og Kirkegatenopprustning, orgelet i Trefoldighet, mange Kunstgressbaner og Bjønnes er eksempler. Barbu Strandpark bør ikke være noe unntak! Det er i prosjektets bakkant avsatt 1400 kvm til et næringsareal. Det kan bebygges i 1. etg. Det arealet kan selges for kr 7 mill. as is. I tillegg kan tomteareal tiltenkt treningssenter og helseforetak selges for 8 mill. Dette bringer umiddelbart inn kr 15 mill. Bare frasalget av denne del av gulvarealet er mer enn det prosjektet i Kunnskapshavna (Skeie og Havnegården) ga i netto bidrag til Arendal Kommune. Dette er penger som Kommunen kan bruke til park og utenomhusanlegg. 1. Arendal Kommune må satse på å tilpasse badeanleggene til den tid vi lever i. Nåværende anlegg er gamle og uhensiktsmessige. Det er et etterslep i vedlikehold på ca 70 mill. Gjennom et nytt badeanlegg som er åpent for skoler og publikum på dagtid og kveld kan offentlig bruk kombineres med kommersiell bruk. 2. Arendal får en attraksjon for egen befolkning, turister og tilreisende som er åpen hele året uten værforbehold. Dermed er vi på linje med svært mange andre byer i Norge som allerede har dette tilbudet Molde, Kristiansund og Lyngdal her nevnt som mindre byer med fantastiske tilbud I Kristiansand ble det laget en rekke analyser av prosjektet Aquarama før det ble vedtatt. Det samme må selvsagt foretas i Arendal. Alle svarene kan ikke foreligge på det tidspunkt der politikerne sier JA til å regulere til et offentlig bad kombinert med park og et velværesenter og små andre næringsarealer.

46 Drift og vedlikehold Jeg viser til erfaringstall som kan hentes blant de prosjekter som er operative i Norge i dag og det materialet som er lagt til grunn i Kristiansand. Brukerne må dekke drift og vedlikehold. Utsyn og innsyn Prosjektet kan tilpasses både utsyn og innsyn fra eksisterende bebyggelse. I det uttegnede prosjekt er det laget en forhøyning i taket mot vest der stupetårn er anlagt. Hvorvidt dette skal være der eller ikke vil man kunne avgjøre senere. Park i prosent av totalt tilgjengelig areal. Her er det meste park og bygningsvolumet er tilpasset 1-2,5 etg skrånende fra øst mot vest. Formen på anlegget innbyr til bruk av parken/taket og det vises til den suksess operaen i Oslo har blitt med taket som en bieffekt av sitt egentlige formål. I Tromsø er det også fremlagt et kjøpesenter som tar opp i seg elementer av operaens eksteriør mot vannet og utnyttelsen av taket som park. Bygningshøyder og fotavtrykk Bygningshøyden er variabel fra øst mot vest fra 0 til 2,5 etg. Fotavtrykket synes jeg er aldeles vakkert! Offentlig og privat rom Her bygger vi for almennheten i Arendal og for tilreisende og turister. Her skal våre barn og barnebarn gis svømmeopplæring, her skal ungdommen utfolde seg og her skal vi lage den møteplassen for barn, unge og eldre som er helt væruavhengig hele året. Her er ingen del av anlegget privatisert her er alle velkomne. Og her sitter ingen på et Kontor kun fra 8-16 og stenger muligheten for livsutfoldelse for alle andre! Tvert imot her sitter det folk på tribune og nyter utsikten til et fantastisk svømmeanlegg! Heves blikket ser man rett ut Galtesund til Torungene! Det er livskvalitet for alle! Parkering Det er nødvendig å avsette areal til parkering i u.etg. Her er det tegnet inn 120 p-plasser. De legger beslag på et areal på kvm og vil koste ca 25 mill. Inntekten fra parkeringen vil dekke husleien for parkeringen og driften av denne. Pollen P-hus under Nesheia vil dekke opp behovet for enda mer parkering. Avstanden til det anlegget vil være svært overkommelig. Det må avsettes gode lommer for av-og påstigning fra buss. Det må også legges sikker undergang fra disse busslommer til anlegget. Fremdrift Jeg ønsker at dette prosjektet skal analyseres med Arendal Kommune i førersetet. Om andre aktører ønsker å delta i analysefasen så er det bare positivt. Og ikke minst hadde det vært positivt om naboene kunne ta del i prosessen slik at man fikk en helhet. Barbu Strandpark -Opplevelse,aktivitet og attraksjon

47

48

49 Presentasjon 2: v/ Olav Eikland

50 Barbu Havnebad med havnepark og boliger

51

52

53

54

55

56 Presentasjon 3: v/ Øystein Bjøløw

57 INNLEGG Først. Følgende foreninger/råd/ firmaer som er tilstede støtter det opplegget som jeg nå skal redegjøre for. Ungdommens Bystyre, Arendal videregående skole, Skydebaneområdets Vel, Barbu Vel, Kreative Krefter, Ide`Forum Arendal, Byparkaksjonen, Arendal Historielag, Fortidsminneforeningen, Rådet for funksjonshemmede i Arendal, Innvandrerrådet og Jeppesen A/S. (Kan nevne at Alf Jeppesen er medlem i Arendal Næringsråd) Jeg skal prøve å holde meg mest mulig til den spørsmålslista som Mike har satt opp. Det var relevante og greie spørsmål, men vi savner et spørsmål om forholdet til barn-og unges oppvekstvilkår! Vi har valgt å se Barbubukt i en større sammenheng og knytte Sentrum/Kunnskapshavna og Barbubukt sammen med Myra i det vi kaller DENGRØNNE KULTURAKSEN. UNDERVISNING, IDRETT, FRITIDSAKTIVITETER, KULTUR, KULTURMINNEVERN, REKREASJON, TURISME er stikkord for prosjektet. Til selve sakens kjerne Barbubukt Formålet i planen er Friluftsområde. Oppramsing: Aktiviteter og Rekrasjon for alle aldersgrupper. Dette er bare et foreløpig forslag. Først og fremst ungdommen bør bestemme innholdet i parken og plassering av funksjonene! Bystrand, Sandvolleyball, grusbane til volleyball/basket/ handball/ fotball/skatepark, minigolf, petanque, boggia, sjakk, lekeplass, servicebygg m/garderober, toaletter, kiosk, utleie fiskeredskap, båter, sykler, utstyr til idrettsaktiviteter, service for marinaen og introduksjon til Agder Kulturhistoriske Senter, Bomuldsfabriken og Den Grønne kulturaksen. Benker, beplantning, ballasthage, skulpturpark. Støyvoll. Scene for konserter, arrangementer. Elva videreføres. Bro, Gang/sykkelsti Området blir aktuelt å bruke i skolenes gym.timer. Marina, miljøstasjon, flytemolo, fiskekummer, skjerm mot fremherskende vindretninger, kystbussankomst, Tromøyferja, Merdøferja, D/S Pelle, Eksisterende næring m. ny adkomst, god parkerings manøvreringsplass. Fiskemottaket kan utvides mot vest med uteservering og mot øst med flytebrygge. Nye formål: Næring knyttet til hovedformålet, friluftsliv, marina for eksempel restaurant med uteservering, maritim butikk båt/fiskeutstyr. Årstidsvariasjoner Marina hele året. Evnt restaurant. Skøytebane. Helårs scateboarding. Aking støyvoll.ski. Snøskulpturer Realisme, gjennomføring- økonomisk, teknisk og etappemessig Gjennomføres uten inngrep, terrenget kan stort sett beholdes som i dag Uavhengig av fylling, dybder, miljøgifter, flomsituasjoner får mindre konsekvenser, Rask rømming. Statstilskudd (viser til Stortingsmelding 26 ( ) og Rundskriv fra Miljødep. T- 1/10, Gode muligheter for regionalt anlegg og opp mot 100% statstilskudd. Kan også dekke utgifter til erverv av den del av Barbu Brygge som ønskes til park. Alternativt kan en tenke seg makeskifte. Videre tippemidler, dugnadsinnsats (Kreative Krefter har liste på over 300 personer som gir en dag av sitt liv. Vi kjenner entreprenører som vil stille med utstyr og maskiner.). Inger Marie Nilsen opprettet en egen konto til formål park. Leonard Richard har gitt et bilde som kan kopieres opp og selges. Originalen kan selges på auksjon. Sponsing, andelsbevis i evnt. stiftelse. Veldig enkelt med etappevis utbygging.

58 Drift og vedlikehold Fortrinnsvis kommunal oppgave. Kommunen kan sikkert svare på hva det skal til for å drifte en park. Det er ikke nødvendig å legge lista så høyt. Næringsdrivende ta sin del.. Inntekter av utleie: fiskeutstyr, båter, sykler, turopplegg, sportsutstyr. Servicebygg kan utleies til private. Scene og plass kan utleies i forbindelse med arrangementer. Inngangspenger ved evnt. konserter til støtte for parkopparbeidelse/drift. Sommerjobber for skoleungdom. Velvilje fra byens innbyggere som vil føle eierskap til anlegget. Hensyn til/utnyttelse av kulturhistoriske verdier-utsyn og innsyn. Avgjørende vekt på disse forhold. Optimal løsning. Park og rekreasjon-hvor mye ca% er park/byrom- og hvorfor dette anses som nok (tifredsstillende) (offentlig-privat?) Mest mulig park/ aktivitets areal, men aksepterer bygninger knyttet til friluftsformål og marina. Det er tidliger snakket om en park på 20daa. Den parken vi har tegnet er på 14,5daa. Må være såpass stor for å få plass til alle aktiviteter. VIS parken i forhold til Tresse, Kristiansand, Wergelandsparken og Torvet i Arendal. Apropos Kristiansand: Bystranda, Tresse, Nupenparken, Odderøya, Wergelandsparken, Ravnedalen, Baneheia. Hva har vi i Arendal??? Bygningshøyder og fotavtrykk. Bygninger knyttet til bypark/marina i maks.1,5etasjer. Minst mulig fotavtrykk, mest mulig åpne arealer. Støyforhold. Støy mot veien dempes med lav, beplantet støyvoll som samtidig tjener som småbakker/sklier. Hvordan dere ser på egen løsning og forholdet til arealbruk for øvrig i sentrum Vår løsning er et supplement til sentrum. Vil ikke konkurrere om kunder, men pga. sin attraktivitet trekke til seg folk/turister som også vil benytte sentrum. Vil gjøre det mer interessant for bla. barnefamilier å bosette seg i Arendal. Offentlige og private rom/allmenn tilgjengelighet. Lagt vekt på at stedet skal være tilgjengelig for alle. Offentlig rom. Parkeringskrav/behov Funksjonene utløser ikke spesielle parkeringskrav. Offentlige plasser kan benyttes. Revideringsmuligheter Løsningen er, i motsetning til utbygging, reversibel og fremtidsrettet. Kostbar utbygging låser. TIL SLUTT DE VIKTIGSTE ARGUMENTER FOR VÅRT FORSLAG: IDENTITET/kulturhistoriske verdier/hensynssone BARN OG UNGES oppvekstvilkår. Sosialøkonomiske fordeler. OVERORDNET BYPLANLEGGING. Bærekraftig utvikling.langsiktig strategi. SISTE MULIGHET til større grøntområde i sentrum. Trivsel. Rekreasjon. Mest logiske løsning for MILJØBYEN Arendal. Grøntområder binder CO2. Bypark reduserer unødig transport til friluftsområder langt utenfor byen. Supplement som vil STYRKE SENTRUM

59 Den Grønne Kulturaksen

60

61 Wergelandsparken

62 Wergelandsparken Wergelandsparken

63 Arendal Torv Arendal Torv

64 De viktigste argumentene for IDENTITET / kulturhistoriske verdier / hensynssone BARN OG UNGES oppvekstvilkår Sosialøkonomiske fordeler OVERORDNET BYPLANLEGGING Bærekraftig utvikling. Langsiktig strategi SISTE MULIGHET til større grøntområde i sentrum. Trivsel. Rekreasjon Mest logiske løsning for MILJØBYEN Arendal Bypark reduserer unødig transport til friluftsområder langt utenfor byen. Grøntområder binder CO2 Supplement som vil STYRKE SENTRUM

65 Presentasjon 4: v/ Bengt Michaelsen

66

67

68

69

70

71

ARENDAL KUNNSKAPSHAVN ARENDAL KUNNSKAPSHAVN

ARENDAL KUNNSKAPSHAVN ARENDAL KUNNSKAPSHAVN GRUNNLAG FORUTSETNINGER PROJEKT BEGRUNNELSE PROJEKT ETAPPER ALTERNATIV UTFORMING GRUNNLAG FORUTSETNING LANDSKAP UTSIKT VIKTIGE STEDER LANDSKAPELIGE FORUTSETNINGER LANDSKAP UTSIKT VIKTIGE STEDER KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Fysisk utforming som premissleverandør for god folkehelse i stedsutviklingen. Eksempler på hvordan planlegging kan bidra til bedre folkehelse.

Fysisk utforming som premissleverandør for god folkehelse i stedsutviklingen. Eksempler på hvordan planlegging kan bidra til bedre folkehelse. God samfunnsplanlegging og helsefremmende stedsutvikling. Tettstedsutvikling, nærmiljø og gode møteplasser. Mandag 26. september 2016 Fysisk utforming som premissleverandør for god folkehelse i stedsutviklingen

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Ulsteinvik sentrum. Bibliotek & idrettshall m/svømmehall. Sjøboder & leiligheter. Ungdoms & VG Skole. Park. Gågater MPG. Næring & leiligheter

Ulsteinvik sentrum. Bibliotek & idrettshall m/svømmehall. Sjøboder & leiligheter. Ungdoms & VG Skole. Park. Gågater MPG. Næring & leiligheter Ulsteinvik sentrum Park Sjøboder & leiligheter Bibliotek & idrettshall m/svømmehall Gågater Ungdoms & VG Skole Næring & leiligheter MPG Hotel & kulturhus Saunespark Norheimsund: vinner 2013 18 29 åringer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Elin Lunde, tlf 37013402 Referanse: 2010/1575 / 47 Ordningsverdi: 2214pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret 25.08.2011 Planforslag

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Søknad om støtte. Åfjord Kommune 7170 ÅFJORD. Øvre Årnes ÅFJORD. «møtene» skjer via skjerm). Prosjekt møteplass

Søknad om støtte. Åfjord Kommune 7170 ÅFJORD. Øvre Årnes ÅFJORD. «møtene» skjer via skjerm). Prosjekt møteplass Åfjord Kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Prosjekt møteplass V/lngvill Hoås Butli Stordalsveien 1 7170 ÅFJORD Søknad om støtte Søker med dette tilskudd fra Refses Laks' idretts og kulturfond. Prosjekt møteplass,

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Utvikling av aktive og attraktive bysentrum i et kortsiktig og langsiktig perspektiv

Utvikling av aktive og attraktive bysentrum i et kortsiktig og langsiktig perspektiv Seminar om utvikling av de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder. 3.februar 2016 Utvikling av aktive og attraktive bysentrum i et kortsiktig og langsiktig perspektiv Sjefarkitekt-byplanlegger Michael J.

Detaljer

Utskrift A3 Arealplankart

Utskrift A3 Arealplankart Kommuneplan: Tegnforklaring Reguleringsplan: 0 200 m Utskrift A3 Arealplankart Med forbehold om feil i kartgrunnlaget. Produktet er etablert med data fra Skedsmo kommune og Geovekst. Kartet kan ikke brukes

Detaljer

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK Oppdragsgiver: Oppdrag: 610369-01 Lokalklimavurdering Grandkvartalet Notat Dato: 28.09.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Else Bingen Sande LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

Detaljer

Fornebu En samferdselspolitisk nøtt. Fremtidens Byer - Sandvika 23.01.12

Fornebu En samferdselspolitisk nøtt. Fremtidens Byer - Sandvika 23.01.12 Fornebu En samferdselspolitisk nøtt Fremtidens Byer - Sandvika 23.01.12 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu - En gave til samordnet ATP? Over 3000 dekar byggegrunn 7 km fra Oslo sentrum Flatt som en pannekake

Detaljer

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og enda litt til. Lyse kvelder, nydelig

Detaljer

Rolf Olsen AS vil bygge nytt kontorbygg langs sjøen i Strandens grend som en kopi av en sjøbod som de selv fikk revet for over 20 år siden.

Rolf Olsen AS vil bygge nytt kontorbygg langs sjøen i Strandens grend som en kopi av en sjøbod som de selv fikk revet for over 20 år siden. Rolf Olsen AS vil bygge nytt kontorbygg langs sjøen i Strandens grend som en kopi av en sjøbod som de selv fikk revet for over 20 år siden. Velforeningen i Strandens grend protesterer fordi de vil miste

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Hva Gulskogen vel jobber med Gulskogen vel har fokus på bærekraftig utvikling av bydelen. Gulskogen vel jobber for et trygt og godt miljø, trygg skolevei, grønne

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Hus C. www.jessheimpark.no

Hus C. www.jessheimpark.no Hus C www.jessheimpark.no Om prosjektet P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

er av illustrativ karakter.

er av illustrativ karakter. 2 Bildet er av illustrativ karakter. - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: L /334 Dato: SAKSFRAMLEGG

Ørland kommune Arkiv: L /334 Dato: SAKSFRAMLEGG Ørland kommune Arkiv: L12-2014/334 Dato: 03.06.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Oddgeir Myklebust Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget - Ørland kommune Planutkast - områdeplan Brekstad Vedlegg: 1 20140603

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Skolene presenterer sine innspill til planarbeidet for Vikersund sentrum

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende oppgave.

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/2290 / 35 Ordningsverdi: 09062014-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Arealstrategi for Vågsøy kommune

Arealstrategi for Vågsøy kommune Arealstrategi for Vågsøy kommune Målet vårt er å være en bærekraftig og klimavennlig kommune som legger stor vekt på utvikling av lokale sentre, redusering av bilbruk og skaper arena for mangfold av aktiviteter.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

SMS prosjektet (2011-2013) Stedsutvikling Medvirkning Sosiale møteplasser

SMS prosjektet (2011-2013) Stedsutvikling Medvirkning Sosiale møteplasser SMS prosjektet (2011-2013) Stedsutvikling Medvirkning Sosiale møteplasser Interreg IV A Kristiansand kommune deltar i Interreg IVAprosjektet SMS, der Vest-Agder fylkeskommune er norsk prosjekteier. Prosjektet

Detaljer

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement HVEM ER VI? Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) v/ Odd Terje Døvik, styreleder Rambøll Kristiansand v/ Arild Richard Syvertsen,

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Stedsutvikling og ungdom Hvordan skape aktivitet i sentrum?

Stedsutvikling og ungdom Hvordan skape aktivitet i sentrum? Stedsutvikling og ungdom Hvordan skape aktivitet i sentrum? På tur mot Framtida 03.09.2014 Samling for kommunale saksbehandlere med ansvar for idrett og friluftsliv. Espen Evensen Reinfjord, landskapsarkitekt

Detaljer

John Sigurd Tolo Innspill kommundedelplan stavanger sentrum.pdf

John Sigurd Tolo Innspill kommundedelplan stavanger sentrum.pdf Fra: John Sigurd Tolo Sendt: 30. september 2016 08:14 Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Felles Postmottak for KBU Maria til Kommunedelplan for Stavanger Sentrum kommundedelplan stavanger

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Ing. Arnold om reguleringerne i Arendal, Kristiania 1883

Ing. Arnold om reguleringerne i Arendal, Kristiania 1883 Arendal havde før 1883 et eiendommelig og malerisk utseende.ikke underlig, at byen, på grund av sin karakteristiske bebyggelse ved vandet og indvånernes velbekjendte storartede driftighed på sjøen, hyppig

Detaljer

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det?

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Bynatt 18. oktober 2013 Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune 23. okt. 2013 1 23. okt. 2013 1 2 Risør

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena, mulighetenes teater Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena er Norges nye storstue for innendørs sykkelsport. Et mulighetens teater for unge,

Detaljer

Gode uteområder i fortettingsprosjekter. Innlegg Planfaglig nettverkssamling 23. april 2013 v/espen Evensen Reinfjord

Gode uteområder i fortettingsprosjekter. Innlegg Planfaglig nettverkssamling 23. april 2013 v/espen Evensen Reinfjord Gode uteområder i fortettingsprosjekter Innlegg Planfaglig nettverkssamling 23. april 2013 v/espen Evensen Reinfjord Gode uterom og kvalitet i fortetting? Fortetting er en forståelse av at avstander er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING FORMÅLETT MED REGULERINGSPLANEN OG TILHØRENDE BESTEMMELSER: 1. Å sikre området for utvikling som næringsområde med formål turisme iht. vedtatt kommuneplan.

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

Byplan Sortland Blåbyen Møte i Planforum

Byplan Sortland Blåbyen Møte i Planforum Byplan Sortland Blåbyen 2013-2025 Møte i Planforum 24.09.2013 Presentasjon av Byplanen Planprogram vedtatt april 2012 Analyser, kartlegging, undersøkelser og registreringer gjennomført fra januar 2012

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009) Godkjent av det faste planutvalg dato: sak nr.: Godkjent av Moss bystyre dato: sak nr.: 1. FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

LEVANGER SØR. Felles kinosatsing i Levanger kommune

LEVANGER SØR. Felles kinosatsing i Levanger kommune Felles kinosatsing i Levanger kommune Berg Eiendom AS har i informasjonsmøte på rådhuset 21.01.11, presentert en mulighetsstudie for Levanger Sør. I denne mulighetsstudien er det presentert en bedre utnyttelse

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Torsdag 17. mars arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med 85-90 engasjerte deltakere.

Torsdag 17. mars arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med 85-90 engasjerte deltakere. Lund Torv åpent møte Torsdag 17. mars arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med 85-90 engasjerte deltakere. Møtet ble arrangert med følgende dagsorden: I tillegg til innlederne

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009 NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD FRITT TILGJENGELIG GRØNTOMRÅDE I NORD, KNUTEPUNKT FOR FOTGJENGERE OG SYKLISTER SKULPTURELL UTFORMET SIGNALBYGG UTSYN NEDOVER ELVEN FERDSEL LANGS VANNET Følgende

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Helsefremmende byplanlegging

Helsefremmende byplanlegging NLA Fagdag, Kristiansand 5. april 2013 Helsefremmende byplanlegging Sjefarkitekt-byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune 10. apr. 2013 1 10. apr. 2013 1 Det er

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11 - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B ENEBOLIGER MED KORT VEI TIL SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Gård ligger godt plassert med kort vei til småbåthavnen

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

Velkommen til Mandal! Et fengsel som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav

Velkommen til Mandal! Et fengsel som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav Velkommen til Mandal! Et fengsel som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav. 14.11.14 Mandal kommune Nytt fengsel på Sørlandet i Mandal! En løsning som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering.

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering. Narvik kommune Dato for siste revisjon: 20.08.2007 Vedtatt av Narvik bystyre:.0.2007 Trer i kraft fra kunngjøring: 0..2007 Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Etablerte områder og busstilgang Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Disposisjon: RVU folks bruk og opplevelse av kollektivtilbudet Hvordan samsvarer folks oppfatning

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Suksesskriterier: Hva kjennetegner attraktiv og gode steder?

Suksesskriterier: Hva kjennetegner attraktiv og gode steder? Kongsvinger 27. august 2015 Suksesskriterier: Hva kjennetegner attraktiv og gode steder? Sjefarkitekt-byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune 2. sep. 2015 1 2.

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

Åpent møte. 21 mai Prosjektleder Line Brånå. Utvikling av Otta som regionsenter

Åpent møte. 21 mai Prosjektleder Line Brånå. Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte Utvikling av Otta som regionsenter 21 mai 2014 Prosjektleder Line Brånå FOTO: HARALD VALDERHAUG Bakgrunn Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune Interessentanalyse Arne U. Hoff Levanger havn grunnkart Vår oppfatning av situasjonen Nåsituasjon Kommunen mangler kapital til å realisere kulturhus Ønske om å koble hotell og kulturhus. Et signalbygg.

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer

Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer Til: Fra: Sola kommune arealbruk Norconsult Stavanger Dato/Rev: 20.10.2014 Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer I forbindelse med høring av plan Kjerrberget sørvest

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen En skole i samfunnet Et samfunn i skolen 100990 1.1 27/9/12 Når kommuneøkonomien ikke strekker til. behov behov behov Oslo Kommune: Kjøper en tomt på 22 mål i transformasjonsområde i Groruddalen Har behov

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

.no. byenhavetlivet. Moderne kontorlokaler

.no. byenhavetlivet. Moderne kontorlokaler Dale+Bang FUNDAMENT Foto: Stian Herdal Flyfoto: Anders Martinsen Illustrasjon: Linda Blom/ Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb byenhavetlivet.no Alle opplysninger i dette prospekt er gitt med forbehold

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste og nest viktigste årsak slått sammen (%) 60 50 40 30 20 10 0 53 20 17 14 12 4 2 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Frisør, bank, post

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

KRAGERØ. Buck og Beyer Arkitekter AS, Larvik

KRAGERØ. Buck og Beyer Arkitekter AS, Larvik KRAGERØ Buck og Beyer Arkitekter AS, Larvik Nye realiteter Det er, har vært og vil bli en av Norges største utfordringer fremover å utvikle og beholde talentene. Det er helt avgjørende at samfunnet og

Detaljer

Fra visjon til gjennomføring

Fra visjon til gjennomføring Fra visjon til gjennomføring kommunens virkemidler i arbeidet med bærekraftig tettstedutvikling Presentasjon for Lunner kommune 02. mars 2016 Alf Waage, prosjektleder NAL Kystbyen Brekstad Iillustrasjon:

Detaljer