BARBUBUKT: OPPSUMMERING VERKSTEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARBUBUKT: OPPSUMMERING VERKSTEDER"

Transkript

1 BARBUBUKT: OPPSUMMERING VERKSTEDER Verksted 1 - tirsdag 25. januar kl åpent for alle Verksteder 2 - tirsdag 8. februar og Verksted 3 - tirsdag 22. februar kl forbeholdt en bredt sammensatt Arbeidsgruppen. MÅL: Gjennom en åpen og inkluderende prosess skal det avklares hvilke formål i som bør og kan realiseres, for å bidra til en bærekraftig byutvikling. Formålene forelegges bystyret i mars, før kommunens reguleringsarbeid påbegynnes. Arbeidsgruppen: representanter fra interesseorganisasjoner grunneiere og naboer til planområdet samt Kommuneplanutvalget

2 ULIKE AKTUELLE AREALBRUKSFORMÅL I BARBUBUKT: A. PARK, BYROM OG LIV B. SMÅBÅTHAVN C. BOLIG/LEILIGHETER - I KOMBINASJON MED ANDRE FUNKSJONER I 1.ETASJE: D. NÆRING & TJENESTETILBUD: E. KOMBINASJON AV FORMÅL: F. ANDRE FORMÅL (f.eks kultur, utdanning).

3 Barbubukt: Mål - Bærekraftig byutvikling Utvikling av Barbubukt skal bidra til en forbedring av miljømessige, sosiale og helsemessige kvaliteter som medvirker til at Arendal er et godt sted å være og bo i ikke minst for de som bor i den eksisterende bebyggelsen som grenser til området.

4 Oppsummering Verksted 2 og & 22.februar 2011 Arbeidsgruppens mandat og mål: Avklare formålet for bruk av Barbubukt. - Med for- og motargumenter. Argumenter som skal forelegges bystyret i mars

5 EKSEMPLER FRA QUESTBACK RESULTATER 674 SVAR (6.2) 688 SVAR (12.2)

6 BAKGRUNNSSPØRSMÅL: 1. Din alder: 685 personer 1 Under 15 år (15) år (48) år (80) år (146) år (275) 6 60 år og over (121) 19,5% (økt til 20,9%) Under 15 til 29år Denne undersøkelsen 674 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 6

7 2. Hvor bor du? 1 Barbu/ Arendal sentrum 2 Andre steder i Arendal 3 Andre steder i landet 61,7% Andre steder i Arendal Denne undersøkelsen 674 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 7

8 5. Hvor mye av det totale areal bør avsettes til en definert grønn park /byplass? 1 Inntil 25% 2 50% 3 75% 56,2 % Park inntil 50% Denne undersøkelsen 658 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 8

9 5. Hvor mye av det totale areal bør avsettes til en definert grønn park /byplass? 1 Inntil 25% 2 50% 78,9 % Park 50-75% 3 75% Denne undersøkelsen 658 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 9

10 6. Hvilke deler av Barbubukt egner seg best til en grønn park/byplass i forhold til mikroklima - sol, vind, støy & forurensing? 1 Vest 2 Sentralt 3 Øst 4 Så mye som mulig 5 Mot riksvei 6 Mot sjøen Mot sjøen Denne undersøkelsen 671 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 10

11 E. KOMBINASJON AV FORMÅL: MÅL: For å unngå spredning av funksjoner i sentrumsnære områder er det en målsetting å kombinere flere arealbruksformål. Dette vil gi økt arealeffektivitet og skape synergier som mer liv mellom husene og økt trygghet og trivsel. Dersom flere formål kombineres i Barbubukt vil en gjennom utbyggingsavtaler og eventuelt salg av kommunal eiendom/areal også kunne oppnå økonomi for opparbeidelse av fellesområder som park og strandpromenade.

12 15. Hvilke formål mener du best kan kombineres i Barbubukt for å bidra til liv mellom husene? Her kan du sette flere kryss. 89% Park 1 Park/ byrom 2 Småbåthavn 3 Næring og tjenestetilbud 4 Bolig 5 Andre Denne undersøkelsen 660 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 12

13 15. Hvilke formål mener du best kan kombineres i Barbubukt for å bidra til liv mellom husene? Her kan du sette flere kryss. 1 Park/ byrom 2 Småbåthavn Småbåthavn, næring tjeneste, bolig & andre 3 Næring og tjenestetilbud 4 Bolig 5 Andre Denne undersøkelsen 660 N :47 Hva vil vi med Barbubukt? 13

14 Verksted 2: Alle skal i Gruppearbeidet fokusere på: (a) En liste med fordeler og ulemper med KOMBINASJON AV FORMÅL med (1) 25% - (2) 50% og (3) 75% Park. (b) Hvilke formål mener du best kan kombineres i Barbubukt for å bidra til liv mellom husene?

15 F.eks Parkformål 75% av Barbubukt Ca m2 av m2 flaten 75% park

16 Hvor stor er Barbubukt?

17 25. feb Barbubukt Lillesand sentrum

18 25. feb Lillesand sentrum

19 Lillesand sentrum byrom & park feb

20 Barbubukt Lillesand sentrum feb

21 Barbubukt Kristiansand Bystrand Aquarama Badeland, hotel, conferansesenter Kristiansand Tangen v.g skole 800 nye leiligehter

22 Kristiansand Bystrand : Rent badevann, rene strender og de beste tilbudene til badefolket. 25. feb

23 Bystrand/sjøbadet i Moss 6 mål 7,0 mill.kr ( )

24 Verksted 3: Program Hvilke formål mener du best kan bidra til liv mellom husene i Barbubukt? 1730 Velkommen: Mandat og mål v/ leder kommuneplanutvalget Robert C. Nordli (10 min) 1740 Presentasjon av gruppearbeid fra verksted 2 - fordeler og ulemper v/byplanlegger Michael Fuller-Gee (20 min) 1800 Questback resultater kommentarer v/ landskapsarkitekt Kristin Fløystad og arkitekt Elin Lunde (20 min) 1820 Presentasjon 1: v/ Peder Syrdalen (15 min) 1835 Spørsmål/kommentarer (10 min) 1845 Pause (15 min) 1900 Presentasjon 2: v/ Olav Eikland (15 min) 1915 Spørsmål/kommentarer (10 min) 1925 Presentasjon 3: v/ Øystein Bjøløw (15 min) 1940 Spørsmål/kommentarer (10 min) 1950 Presentasjon 4: v/ Bengt Michaelsen (15 min) 2005 Spørsmål/kommentarer (10 min) 2015 Oppsummering/ veien videre kommuneleder Geir Skjæveland og Robert C. Nordli 2030 Slutt

25 Gruppearbeid og presentasjon av innspill fra verksted 2 Fordeler og Ulemper : NB! Et utvalg av kommentarer Alternativ 1: 25% Park og 75% Bebyggelse Alternativ 2: 50% Park og 50% Bebyggelse Alternativ 3: 75% Park og 25% Bebyggelse

26 Alternativ 1: 25 % park - med 75% bebyggelse Fordeler/styrke Realisme gjennomføring (økonomi). Et stort bygningsvolum kan finansiere både folkebadet og de foreslåtte fellesanlegg Styrke Arendal sentrum med sentrumsnære boliger og arbeidsplasser Mange bolig - for flere - blir rimeligere Styrker kommunens miljøprofil - reduserte bilbruk, Mer profitt for eiendomsutviklere, kommunen. Dårlig byggegrunn miljøutfordringer mm fordeling av utgifter til kompliserte fundamenter Den høye utnyttelse ved sentrum gir en betydelig stimulans for vekst og utvikling i kommunen

27 Alternativ 1: 25 % park - med 75% bebyggelse Ulemper/svakhet Eneste sted med plass til park i byen. Strandstedet Barbu mister sin kontakt med sjøen og sin historiske forankring. Begrenset tilbud i parken - 5 mål er ikke park, dette er et grøntområde til den nye bebyggelsen For liten plass til parkaktivitet og ulike arenaer. Boligbygging i rød støysone krever tiltak. Arealer for næring og boliger finnes andre steder også nær sentrum

28 Alternativ 2: 50 % park med 50% bebyggelse Fordeler/styrke Imøtekomme begge parter, både grønt + bebyggelse. Realisme gjennomføring (økonomi). Økt status for miljøbyen Arendal med sentrumsnære boliger, arbeidsplasser og bypark ved sjøen. Styrke bysentrum Bolig for flere blir rimeligere. Sykkel- og gangvei kan legges gjennom parken En relativ stor solrik park (ca 7 mål) sommer/vinter aktiviteter Mulighet for både park og badeland.

29 Alternativ 2: 50 % park med 50% bebyggelse Fordeler/styrke En stor del av utsynet fra og innsynet til Barbu kan opprettholdes Viktigste siktlinjene kan bevares. Mindre kostnader til opparbeidelse av mindre park. Park krever mange mennesker/brukere i nærmiljø. Nye bebyggelse vil redusere støy i parken. Profitt for eiendomsutviklere, kommunen. Dårlig byggegrunn miljøutfordringer mm fordeling av utgifter til kompliserte fundamenter.

30 Alternativ 2: 50 % park med 50% bebyggelse Ulemper/svakhet Mindre realisme for både park og badeland (økonomi). Større kostnader for hver enkelt boenhet. På grunn av økonomi blir husene høyere = mer skygge i parken. Vil fortsatt stenge inne en del av gammel bebyggelse i Barbu. Mindre utbyggingsvolum gir - mindre stimulans for veksts og utvikling - mindre styrking av sentrum og sentrumshandelen - mindre reduksjon av bilavhengighet og CO2 utslipp

31 Alternativ 3: 75 % park med 25% bebyggelse Fordeler/styrke Barbubukt er det eneste sted i Arendal hvor en park ved sjøen kan lokaliseres Parken må være stor for å få status som regional friområde finansiering fra staten Et godt alternativ for alle aldre -sommer/vinter aktiviteter. Solrik beliggenhet både vest og øst for Barbuelv Utsynet fra og innsynet til strandstedet Barbu bevares fullt ut Økt status for miljøbyen Arendal alle ordentlige byer har en bypark av en viss størrelse. Plass til sirkus og tivoli og flere type aktiviteter

32 Alternativ 3: 75 % park med 25% bebyggelse Ulemper/svakhet Utfordring: park alene må være attraktivt nok for å trekke folk Barbu blir en mindre levende bydel. Mindre utbyggingsvolum gir - mindre stimulans for veksts og utvikling - mindre styrking av sentrum og sentrumshandelen - mindre reduksjon av bilavhengighet og CO2 utslipp Ikke plass til et Folkebad Utbyggingsvolumet blir lite og kan neppe finansiere alle de foreslåtte fellesanleggene eller Folkebad Finansiering må utredes ordentlig Mye mindre profit for eiendomsutviklere Må opparbeides over tid

33 Questback resultater NB! Et utvalg av de ca kommentarer

34 8. Hvordan mener du at Parken og fellesarealer kan finansieres? Gjennom utbyggingsavtaler med private utbyggere som ønsker å bygge nærings/boligbygg. Ved å danne en stiftelse, dugnad og kommunale midlersamme måte som Arendal Kulturhus Gjennom eiendomsskatten Statlige midler

35 8. Hvordan mener du at Parken og fellesarealer kan finansieres? Kommunen bør søke råd hos andre kommuner. Drammen, Larvik, Moss og Hamar har klart det, må jo Arendal få dette til. Arendal kan ikke være så fattig at dette ikke kan prioriteres. Av beboerne i Barbu Vel. De får mest igjen for det. Huseierne i området må betale for 70% av investeringene

36 12. Dersom du mener at Barbubukt IKKE skal innholder flere nye boliger i fremtiden - hvor og hvordan bør nye sentrumsnære boliger bygges? Hvorfor i all verden skal alle bo i sentrum? Å bygge ut sentrum med boliger gjør ikke sentrum mer attraktiv. Boligbygging må ut av sentrum. Riv kommunehuset og bygg der.

37 12. Dersom du mener at Barbubukt IKKE skal innholder flere nye boliger i fremtiden - hvor og hvordan bør nye sentrumsnære boliger bygges? Mange bygårder kan utnyttes bedre til boligformål. Fortetning av eksisterende boligområder. Boligblokker på Strømsbusletta/Myrene. Sjømannsskolen, vgs Strømsbu, Dampen, Kittelsbukt Barbudalen, Jernbanen, Vindholmen. Vesterveien opp langs Skibberhei utnyttes til praktfulle terrassehus e.l. Vesterveien legges i tunnel - fortauet langs beholdes som i dag. Bygg mest mulig i høyden etasjer.

38 16. Hvilke andre funksjoner/formål eller næringer mener du bør legges i Barbubukt? -BYGG Fiskerestaurant /café med ute- og inneservering Hotell og badeland - helse/ SPA - rehabiliteringssenter fysisk velvære, treningssenter Sjøfartsmuseum på land og sjø med Fredensborgutstilling, Flaskeskutesamilngen Offentlige kontor - Fylkesadministrasjon, politiet, SFO, barnehage

39 16. Hvilke andre funksjoner/formål eller næringer mener du bør legges i Barbubukt? -BYGG Rendyrke Kunnskapshavn og Barbu med kompetansebasert kontorer, forskning/utdanning. Sykehjem, helsestasjon, legekontor, helserelaterte tjenester og næring Fiskemottaket bør bygges ut som i Kr sand med poll og lave 2-3 etasjer. Markedsplads Små nisjebutikker, skomaker, advokatkontorer, seilmaker, brukskunst eller kortreist mat Kunstnerkvarter - brukskunst/verksted/utsalg m bolig i 2 etg mot riksveien..

40 16. Hvilke andre funksjoner/formål eller næringer mener du bør legges i Barbubukt? - PARK Aktiviteter for ungdom flerbruksbaner, sandhåndballbane, vollyballbaner, ballbinge, lekeapperater, skatepark, scene - gymtimer for Barbu vg Havnebad som i København. Vinter/isbading Liten skøytebane om vinteren. Seil og båtsportsenter, båtutleie. Ferjeterminal med stopp for Hisøy- og Tromøyfergen Plass for sirkus, tivoli, o.l. Inngjerdet hundepark! Veldig sosialt

41 17. Har du andre kommentarer? Vil ha park. Arendal MÅ sikre seg ETT sjønært friluftsområde. Dette er ENESTE muligheten. Vi trenger ikke park i en kommune som består av 90% skog! - Men et badeanlegg hadde vært sosialt og fint. Max arealutnyttelse, Høyhus, ny og moderne bydel. Bygg i høyden og heller færre bygg Område med mye liv og aktiviteter som lever også om kvelden.

42 17. Har du andre kommentarer? La dere ikke presse av Barbu Vel, selv om de skriker høyt. Her virker egeninteressen altfor stor! Som fagmann på området, gjennomskuer jeg dette liksom-demokratiet og vemmes! Dette er en manipulerende undersøkelse. Dette skjemaet gir ikke rom for fri meningsdannelse. (NB! Kommentarer!!) Bra det er igangsatt en kollaborativ planprosess. Stedet Barbu er mer enn naboenes bakhage - Barbu er et rom for hele Arendal. Ja til byutvikling!

43 4 PRESENTASJONER: Med hovedfokus på: Formål i planen muligheter for kombinasjon av nye formål (hvilke?) Årstidsvariasjoner muligheter for aktiviteter hele året Realisme, gjennomføring - økonomisk, teknisk og etappemessig Drift og vedlikehold Hensyn til /utnyttelse av kulturhistoriske verdier utsyn og innsyn Park og rekreasjon - hvor mye ca % er park/byrom og hvorfor dette anses som nok (tilfredsstillende). Bygningshøyder og fotavtrykk Støyforhold Hvordan dere ser på egen løsning og forholdet til arealbruk for øvrig i sentrum Offentlige og private rom /allmenn tilgjengelighet Parkeringskrav/behov Revideringsmuligheter

44 Presentasjon 1: v/ Peder Syrdalen

45 Formål Barbu strandpark kombinerer opplevelse i et aktivt inne og utemiljø med livskvalitet både for besøkende og beboere. Den tilbyr et visuelt uttrykk som ingen andre fremlagte prosjekter kan måle seg med. Prosjektet tilfører regionen en attraksjon som støtter opp under samværet mellom generasjoner (barn,foreldre, besteforeldre) og bidrar til flerkulturell utfoldelse. Behovet for svømmeopplæring, Svømmeidrett trening og konkurranser dekkes også i vid forstand. Altså et gedigent idretts, - helse og velvære-prosjekt, både for gammel og ung! Parkuttrykket fremhever det gamle bomiljøet og forsterker attraktiviteten og kvaliteten i bydelen. Møteplass Sosiale medier er den virtuelle møteplassen i dagens samfunn. Egentlig for alle Samfunnslag, flerkulturelt og alle aldersgrupper. Den andre kommunikasjonsform er mobiltelefonen. Men den viktigste møteplass det er den vi er tilstede på her i dag den virkelige, den fysiske og etter min oppfatning den mest givende. Hvilke slike finnes i Arendal i den mørke årstid eller på en regnværsdag? Selvsagt finnes restauranter og kafeer, kino og kulturhus men tenk deg om : hvilke steder kan du møte andre mennesker helt tilfeldig, til aktivitet, til opplevelse, til helsebringende aktivitetog til berikelse for alle uansett alder. Svaret ligger i Barbu i dette helt unike prosjekt! Årstidsvariasjoner Barbu strandpark er like attraktivt inne sommer som vinter. Tenk hvor mange regnværsdager det er om sommeren! OG burde ikke Arendal som en sommerby tilby sommeraktiviteter hele året! Barbu strandpark er attraktivt ute i den lyse årstid men kan også anvendes ute om vinteren. Barbu Strandpark -Opplevelse,aktivitet og attraksjon Realisme Barbu strandpark er en form for et AQUARAMA i mindre format. Kristiansand Kommune bygger et kombinert badeland, offentlig bad, treningssenter og idrettshall rett i sentrum. De bekoster dette selv rent investeringsmessig. Så har de leiet inn et Driftselskap som skal drifte dette i 60 år. For dette betaler de årlig 13,5 mill kr og det er for å kunne benytte sitt eget anlegg uten driftskostnad i tiden Og i Kristiansand har barneskoler og ungdomsskoler en mye mer perifer beliggenhet til anlegget enn det man får i Arendal Gågater, trappene i Pollen og Kirkegatenopprustning, orgelet i Trefoldighet, mange Kunstgressbaner og Bjønnes er eksempler. Barbu Strandpark bør ikke være noe unntak! Det er i prosjektets bakkant avsatt 1400 kvm til et næringsareal. Det kan bebygges i 1. etg. Det arealet kan selges for kr 7 mill. as is. I tillegg kan tomteareal tiltenkt treningssenter og helseforetak selges for 8 mill. Dette bringer umiddelbart inn kr 15 mill. Bare frasalget av denne del av gulvarealet er mer enn det prosjektet i Kunnskapshavna (Skeie og Havnegården) ga i netto bidrag til Arendal Kommune. Dette er penger som Kommunen kan bruke til park og utenomhusanlegg. 1. Arendal Kommune må satse på å tilpasse badeanleggene til den tid vi lever i. Nåværende anlegg er gamle og uhensiktsmessige. Det er et etterslep i vedlikehold på ca 70 mill. Gjennom et nytt badeanlegg som er åpent for skoler og publikum på dagtid og kveld kan offentlig bruk kombineres med kommersiell bruk. 2. Arendal får en attraksjon for egen befolkning, turister og tilreisende som er åpen hele året uten værforbehold. Dermed er vi på linje med svært mange andre byer i Norge som allerede har dette tilbudet Molde, Kristiansund og Lyngdal her nevnt som mindre byer med fantastiske tilbud I Kristiansand ble det laget en rekke analyser av prosjektet Aquarama før det ble vedtatt. Det samme må selvsagt foretas i Arendal. Alle svarene kan ikke foreligge på det tidspunkt der politikerne sier JA til å regulere til et offentlig bad kombinert med park og et velværesenter og små andre næringsarealer.

46 Drift og vedlikehold Jeg viser til erfaringstall som kan hentes blant de prosjekter som er operative i Norge i dag og det materialet som er lagt til grunn i Kristiansand. Brukerne må dekke drift og vedlikehold. Utsyn og innsyn Prosjektet kan tilpasses både utsyn og innsyn fra eksisterende bebyggelse. I det uttegnede prosjekt er det laget en forhøyning i taket mot vest der stupetårn er anlagt. Hvorvidt dette skal være der eller ikke vil man kunne avgjøre senere. Park i prosent av totalt tilgjengelig areal. Her er det meste park og bygningsvolumet er tilpasset 1-2,5 etg skrånende fra øst mot vest. Formen på anlegget innbyr til bruk av parken/taket og det vises til den suksess operaen i Oslo har blitt med taket som en bieffekt av sitt egentlige formål. I Tromsø er det også fremlagt et kjøpesenter som tar opp i seg elementer av operaens eksteriør mot vannet og utnyttelsen av taket som park. Bygningshøyder og fotavtrykk Bygningshøyden er variabel fra øst mot vest fra 0 til 2,5 etg. Fotavtrykket synes jeg er aldeles vakkert! Offentlig og privat rom Her bygger vi for almennheten i Arendal og for tilreisende og turister. Her skal våre barn og barnebarn gis svømmeopplæring, her skal ungdommen utfolde seg og her skal vi lage den møteplassen for barn, unge og eldre som er helt væruavhengig hele året. Her er ingen del av anlegget privatisert her er alle velkomne. Og her sitter ingen på et Kontor kun fra 8-16 og stenger muligheten for livsutfoldelse for alle andre! Tvert imot her sitter det folk på tribune og nyter utsikten til et fantastisk svømmeanlegg! Heves blikket ser man rett ut Galtesund til Torungene! Det er livskvalitet for alle! Parkering Det er nødvendig å avsette areal til parkering i u.etg. Her er det tegnet inn 120 p-plasser. De legger beslag på et areal på kvm og vil koste ca 25 mill. Inntekten fra parkeringen vil dekke husleien for parkeringen og driften av denne. Pollen P-hus under Nesheia vil dekke opp behovet for enda mer parkering. Avstanden til det anlegget vil være svært overkommelig. Det må avsettes gode lommer for av-og påstigning fra buss. Det må også legges sikker undergang fra disse busslommer til anlegget. Fremdrift Jeg ønsker at dette prosjektet skal analyseres med Arendal Kommune i førersetet. Om andre aktører ønsker å delta i analysefasen så er det bare positivt. Og ikke minst hadde det vært positivt om naboene kunne ta del i prosessen slik at man fikk en helhet. Barbu Strandpark -Opplevelse,aktivitet og attraksjon

47

48

49 Presentasjon 2: v/ Olav Eikland

50 Barbu Havnebad med havnepark og boliger

51

52

53

54

55

56 Presentasjon 3: v/ Øystein Bjøløw

57 INNLEGG Først. Følgende foreninger/råd/ firmaer som er tilstede støtter det opplegget som jeg nå skal redegjøre for. Ungdommens Bystyre, Arendal videregående skole, Skydebaneområdets Vel, Barbu Vel, Kreative Krefter, Ide`Forum Arendal, Byparkaksjonen, Arendal Historielag, Fortidsminneforeningen, Rådet for funksjonshemmede i Arendal, Innvandrerrådet og Jeppesen A/S. (Kan nevne at Alf Jeppesen er medlem i Arendal Næringsråd) Jeg skal prøve å holde meg mest mulig til den spørsmålslista som Mike har satt opp. Det var relevante og greie spørsmål, men vi savner et spørsmål om forholdet til barn-og unges oppvekstvilkår! Vi har valgt å se Barbubukt i en større sammenheng og knytte Sentrum/Kunnskapshavna og Barbubukt sammen med Myra i det vi kaller DENGRØNNE KULTURAKSEN. UNDERVISNING, IDRETT, FRITIDSAKTIVITETER, KULTUR, KULTURMINNEVERN, REKREASJON, TURISME er stikkord for prosjektet. Til selve sakens kjerne Barbubukt Formålet i planen er Friluftsområde. Oppramsing: Aktiviteter og Rekrasjon for alle aldersgrupper. Dette er bare et foreløpig forslag. Først og fremst ungdommen bør bestemme innholdet i parken og plassering av funksjonene! Bystrand, Sandvolleyball, grusbane til volleyball/basket/ handball/ fotball/skatepark, minigolf, petanque, boggia, sjakk, lekeplass, servicebygg m/garderober, toaletter, kiosk, utleie fiskeredskap, båter, sykler, utstyr til idrettsaktiviteter, service for marinaen og introduksjon til Agder Kulturhistoriske Senter, Bomuldsfabriken og Den Grønne kulturaksen. Benker, beplantning, ballasthage, skulpturpark. Støyvoll. Scene for konserter, arrangementer. Elva videreføres. Bro, Gang/sykkelsti Området blir aktuelt å bruke i skolenes gym.timer. Marina, miljøstasjon, flytemolo, fiskekummer, skjerm mot fremherskende vindretninger, kystbussankomst, Tromøyferja, Merdøferja, D/S Pelle, Eksisterende næring m. ny adkomst, god parkerings manøvreringsplass. Fiskemottaket kan utvides mot vest med uteservering og mot øst med flytebrygge. Nye formål: Næring knyttet til hovedformålet, friluftsliv, marina for eksempel restaurant med uteservering, maritim butikk båt/fiskeutstyr. Årstidsvariasjoner Marina hele året. Evnt restaurant. Skøytebane. Helårs scateboarding. Aking støyvoll.ski. Snøskulpturer Realisme, gjennomføring- økonomisk, teknisk og etappemessig Gjennomføres uten inngrep, terrenget kan stort sett beholdes som i dag Uavhengig av fylling, dybder, miljøgifter, flomsituasjoner får mindre konsekvenser, Rask rømming. Statstilskudd (viser til Stortingsmelding 26 ( ) og Rundskriv fra Miljødep. T- 1/10, Gode muligheter for regionalt anlegg og opp mot 100% statstilskudd. Kan også dekke utgifter til erverv av den del av Barbu Brygge som ønskes til park. Alternativt kan en tenke seg makeskifte. Videre tippemidler, dugnadsinnsats (Kreative Krefter har liste på over 300 personer som gir en dag av sitt liv. Vi kjenner entreprenører som vil stille med utstyr og maskiner.). Inger Marie Nilsen opprettet en egen konto til formål park. Leonard Richard har gitt et bilde som kan kopieres opp og selges. Originalen kan selges på auksjon. Sponsing, andelsbevis i evnt. stiftelse. Veldig enkelt med etappevis utbygging.

58 Drift og vedlikehold Fortrinnsvis kommunal oppgave. Kommunen kan sikkert svare på hva det skal til for å drifte en park. Det er ikke nødvendig å legge lista så høyt. Næringsdrivende ta sin del.. Inntekter av utleie: fiskeutstyr, båter, sykler, turopplegg, sportsutstyr. Servicebygg kan utleies til private. Scene og plass kan utleies i forbindelse med arrangementer. Inngangspenger ved evnt. konserter til støtte for parkopparbeidelse/drift. Sommerjobber for skoleungdom. Velvilje fra byens innbyggere som vil føle eierskap til anlegget. Hensyn til/utnyttelse av kulturhistoriske verdier-utsyn og innsyn. Avgjørende vekt på disse forhold. Optimal løsning. Park og rekreasjon-hvor mye ca% er park/byrom- og hvorfor dette anses som nok (tifredsstillende) (offentlig-privat?) Mest mulig park/ aktivitets areal, men aksepterer bygninger knyttet til friluftsformål og marina. Det er tidliger snakket om en park på 20daa. Den parken vi har tegnet er på 14,5daa. Må være såpass stor for å få plass til alle aktiviteter. VIS parken i forhold til Tresse, Kristiansand, Wergelandsparken og Torvet i Arendal. Apropos Kristiansand: Bystranda, Tresse, Nupenparken, Odderøya, Wergelandsparken, Ravnedalen, Baneheia. Hva har vi i Arendal??? Bygningshøyder og fotavtrykk. Bygninger knyttet til bypark/marina i maks.1,5etasjer. Minst mulig fotavtrykk, mest mulig åpne arealer. Støyforhold. Støy mot veien dempes med lav, beplantet støyvoll som samtidig tjener som småbakker/sklier. Hvordan dere ser på egen løsning og forholdet til arealbruk for øvrig i sentrum Vår løsning er et supplement til sentrum. Vil ikke konkurrere om kunder, men pga. sin attraktivitet trekke til seg folk/turister som også vil benytte sentrum. Vil gjøre det mer interessant for bla. barnefamilier å bosette seg i Arendal. Offentlige og private rom/allmenn tilgjengelighet. Lagt vekt på at stedet skal være tilgjengelig for alle. Offentlig rom. Parkeringskrav/behov Funksjonene utløser ikke spesielle parkeringskrav. Offentlige plasser kan benyttes. Revideringsmuligheter Løsningen er, i motsetning til utbygging, reversibel og fremtidsrettet. Kostbar utbygging låser. TIL SLUTT DE VIKTIGSTE ARGUMENTER FOR VÅRT FORSLAG: IDENTITET/kulturhistoriske verdier/hensynssone BARN OG UNGES oppvekstvilkår. Sosialøkonomiske fordeler. OVERORDNET BYPLANLEGGING. Bærekraftig utvikling.langsiktig strategi. SISTE MULIGHET til større grøntområde i sentrum. Trivsel. Rekreasjon. Mest logiske løsning for MILJØBYEN Arendal. Grøntområder binder CO2. Bypark reduserer unødig transport til friluftsområder langt utenfor byen. Supplement som vil STYRKE SENTRUM

59 Den Grønne Kulturaksen

60

61 Wergelandsparken

62 Wergelandsparken Wergelandsparken

63 Arendal Torv Arendal Torv

64 De viktigste argumentene for IDENTITET / kulturhistoriske verdier / hensynssone BARN OG UNGES oppvekstvilkår Sosialøkonomiske fordeler OVERORDNET BYPLANLEGGING Bærekraftig utvikling. Langsiktig strategi SISTE MULIGHET til større grøntområde i sentrum. Trivsel. Rekreasjon Mest logiske løsning for MILJØBYEN Arendal Bypark reduserer unødig transport til friluftsområder langt utenfor byen. Grøntområder binder CO2 Supplement som vil STYRKE SENTRUM

65 Presentasjon 4: v/ Bengt Michaelsen

66

67

68

69

70

71

ARENDAL KUNNSKAPSHAVN ARENDAL KUNNSKAPSHAVN

ARENDAL KUNNSKAPSHAVN ARENDAL KUNNSKAPSHAVN GRUNNLAG FORUTSETNINGER PROJEKT BEGRUNNELSE PROJEKT ETAPPER ALTERNATIV UTFORMING GRUNNLAG FORUTSETNING LANDSKAP UTSIKT VIKTIGE STEDER LANDSKAPELIGE FORUTSETNINGER LANDSKAP UTSIKT VIKTIGE STEDER KOMMUNEPLANEN

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

Utvikling av aktive og attraktive bysentrum i et kortsiktig og langsiktig perspektiv

Utvikling av aktive og attraktive bysentrum i et kortsiktig og langsiktig perspektiv Seminar om utvikling av de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder. 3.februar 2016 Utvikling av aktive og attraktive bysentrum i et kortsiktig og langsiktig perspektiv Sjefarkitekt-byplanlegger Michael J.

Detaljer

Ing. Arnold om reguleringerne i Arendal, Kristiania 1883

Ing. Arnold om reguleringerne i Arendal, Kristiania 1883 Arendal havde før 1883 et eiendommelig og malerisk utseende.ikke underlig, at byen, på grund av sin karakteristiske bebyggelse ved vandet og indvånernes velbekjendte storartede driftighed på sjøen, hyppig

Detaljer

Fornebu En samferdselspolitisk nøtt. Fremtidens Byer - Sandvika 23.01.12

Fornebu En samferdselspolitisk nøtt. Fremtidens Byer - Sandvika 23.01.12 Fornebu En samferdselspolitisk nøtt Fremtidens Byer - Sandvika 23.01.12 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu - En gave til samordnet ATP? Over 3000 dekar byggegrunn 7 km fra Oslo sentrum Flatt som en pannekake

Detaljer

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/2290 / 35 Ordningsverdi: 09062014-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

Hus C. www.jessheimpark.no

Hus C. www.jessheimpark.no Hus C www.jessheimpark.no Om prosjektet P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Gode uteområder i fortettingsprosjekter. Innlegg Planfaglig nettverkssamling 23. april 2013 v/espen Evensen Reinfjord

Gode uteområder i fortettingsprosjekter. Innlegg Planfaglig nettverkssamling 23. april 2013 v/espen Evensen Reinfjord Gode uteområder i fortettingsprosjekter Innlegg Planfaglig nettverkssamling 23. april 2013 v/espen Evensen Reinfjord Gode uterom og kvalitet i fortetting? Fortetting er en forståelse av at avstander er

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og enda litt til. Lyse kvelder, nydelig

Detaljer

er av illustrativ karakter.

er av illustrativ karakter. 2 Bildet er av illustrativ karakter. - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende oppgave.

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Skolene presenterer sine innspill til planarbeidet for Vikersund sentrum

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena, mulighetenes teater Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena er Norges nye storstue for innendørs sykkelsport. Et mulighetens teater for unge,

Detaljer

SMS prosjektet (2011-2013) Stedsutvikling Medvirkning Sosiale møteplasser

SMS prosjektet (2011-2013) Stedsutvikling Medvirkning Sosiale møteplasser SMS prosjektet (2011-2013) Stedsutvikling Medvirkning Sosiale møteplasser Interreg IV A Kristiansand kommune deltar i Interreg IVAprosjektet SMS, der Vest-Agder fylkeskommune er norsk prosjekteier. Prosjektet

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Torsdag 17. mars arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med 85-90 engasjerte deltakere.

Torsdag 17. mars arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med 85-90 engasjerte deltakere. Lund Torv åpent møte Torsdag 17. mars arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med 85-90 engasjerte deltakere. Møtet ble arrangert med følgende dagsorden: I tillegg til innlederne

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009 NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD FRITT TILGJENGELIG GRØNTOMRÅDE I NORD, KNUTEPUNKT FOR FOTGJENGERE OG SYKLISTER SKULPTURELL UTFORMET SIGNALBYGG UTSYN NEDOVER ELVEN FERDSEL LANGS VANNET Følgende

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING FORMÅLETT MED REGULERINGSPLANEN OG TILHØRENDE BESTEMMELSER: 1. Å sikre området for utvikling som næringsområde med formål turisme iht. vedtatt kommuneplan.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009) Godkjent av det faste planutvalg dato: sak nr.: Godkjent av Moss bystyre dato: sak nr.: 1. FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Aust-Agder Kulturhistoriske senter - 2.gangsbehandling

Reguleringsplanforslag for Aust-Agder Kulturhistoriske senter - 2.gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Elin Lunde, tlf 37013402 Referanse: 2010/1576 / 25 Ordningsverdi: 2016pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget 18.08.2011 Bystyret 25.08.2011

Detaljer

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement HVEM ER VI? Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) v/ Odd Terje Døvik, styreleder Rambøll Kristiansand v/ Arild Richard Syvertsen,

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Svelvik en attraktiv perle

Svelvik en attraktiv perle Temamøter Det ble arrangert fire temamøter i kommuneplanens høringsperiode; 1. Svelvik en attraktiv perle 2. God oppvekst i Svelvik 3. God alderdom i Svelvik 4. Vekst og gode bomiljøer Hovedmålet med temamøtene

Detaljer

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune Interessentanalyse Arne U. Hoff Levanger havn grunnkart Vår oppfatning av situasjonen Nåsituasjon Kommunen mangler kapital til å realisere kulturhus Ønske om å koble hotell og kulturhus. Et signalbygg.

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018 Kunnskap, by- og stedsutvikling Kunnskap, by- og stedsutvikling. Mer enn noen gang trenger Larvik et budsjett som gir grunnlag for vekst og tilflytting. Områdene

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Erik Munks vei 19.05.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks vei. Intensjonen med planforslaget er å rette opp i

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen En skole i samfunnet Et samfunn i skolen 100990 1.1 27/9/12 Når kommuneøkonomien ikke strekker til. behov behov behov Oslo Kommune: Kjøper en tomt på 22 mål i transformasjonsområde i Groruddalen Har behov

Detaljer

Planutvalget vedtar at ordfører, varaordfører og opposisjonsleder forestår forhandlinger med utbygger sammen med rådmannen.

Planutvalget vedtar at ordfører, varaordfører og opposisjonsleder forestår forhandlinger med utbygger sammen med rådmannen. Saksprotokoll - Planutvalget 15.06.2011 Behandling: Tormod Vågsnes, Krf, fremmet følgende forslag: Reguleringsplanforslaget for Barbubukt med bestemmelser datert 07.06.2011 legges ut til offentlig ettersyn

Detaljer

Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse

Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse Bakgrunn Denne mulighetsstudien er laget av LPO arkitekter i Longyearbyen på oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre v/ Linn Tautra Grønseth i juni 2015.

Detaljer

Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer

Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer Til: Fra: Sola kommune arealbruk Norconsult Stavanger Dato/Rev: 20.10.2014 Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer I forbindelse med høring av plan Kjerrberget sørvest

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE 1 av 6 Vassøy Bru-komité c/o Neri Askland Regeberget 3 4076 Vassøy Til: Stavanger Formannskap Stavanger 1. Mars 2015 Kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger Postboks 8001 4068 Stavanger Kopi:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

3.0 Lokalisering og utnyttelse - boligbebyggelse

3.0 Lokalisering og utnyttelse - boligbebyggelse 3.0 Lokalisering og utnyttelse - boligbebyggelse Utvikling av dette sentrumsnære boligområdet er i tråd med nasjonale målsettinger om samordna areal og transportplanlegging. Det gir en bosituasjon som

Detaljer

Urbant friluftsliv i Oslo

Urbant friluftsliv i Oslo Urbant friluftsliv i Oslo Oslo Europas sunne og grønne hovedstad Byen med sunt hjerte, grønne lunger og blå årer Historisk tilbakeblikk 1875-1916 - Oslo har et beplantningsvæsen - Hovedfokus er forskjønnelse

Detaljer

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG 16.10.2014 BYMILJØETATEN V/ GUNHILD BØGSETH Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan? Vaskebakkestranda Hva er en park? En

Detaljer

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Hva skal til for å få til boligbygging En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Det var en gang! Da jeg som ung arkitekt kjøpte hus i Stavanger

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

Planbestemmelser 4004 VELDETUNKRYSSET, GNR. 88/64

Planbestemmelser 4004 VELDETUNKRYSSET, GNR. 88/64 Planbestemmelser 4004 VELDETUNKRYSSET, GNR. 88/64 Arkivsak: 06/3147 Arkivkode: PLANR 4004 Sakstittel: PLAN NR. 4004 - REGULERINGSPLAN FOR VELDETUNKRYSSET Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

Konsept Odderøya museumshavn

Konsept Odderøya museumshavn Konsept Odderøya museumshavn Navn: Odderøya museumshavn Del av: - «Prosjekt Odderøya utvikling». - Nasjonal museumshavn, Kristiansand. Politisk forankring: «å skape et moderne senter for formidling av

Detaljer

TREKANTTOMTEN. k u n s t r e i s e n

TREKANTTOMTEN. k u n s t r e i s e n TREKANTTOMTEN k u n s t r e i s e n t e n k om en kunstreise kunne være et bindeledd mellom bydeler? Frogner Slottsparken Henrik Ibsensgate Vika Munkedamsveien Sentrum Trekanttomten E18 Aker Brygge Filipstad

Detaljer

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen!

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen! Solrike boligtomter En tilnærmet perfekt beliggenhet Like ovenfor idylliske Nærsnes og med nærhet til badeplasser og et yrende båtliv ligger Morbergtoppen. Du snører på deg skoene og tar deg en løpetur

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være Velkommen til nye Velkommen til nye Engerdal sentrum med fokus på Engerdal Torg nærmiljøsenter Rett og slett et triveligere sted å være Informasjon Innledning Hovedprosjektet Sentrumsutvikling har definert

Detaljer

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det?

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Bynatt 18. oktober 2013 Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune 23. okt. 2013 1 23. okt. 2013 1 2 Risør

Detaljer

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K FREDRIKSTAD KOMMUNE H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K OPPSUMMERING WORKSHOP med ungdommer fra Frederik II videregående skole og representanter fra ungdomsrådet 6. november 2014 Workshop den

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer leke- og uteoppholdser Begrunnelse for nye bestemmelser og retningslinjer og illustrasjoner som viser konsekvensene Sandefjord kommune - Kommuneplanen 2014-2028 leke- og uteoppholdser vil sammen med krav

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11 - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B ENEBOLIGER MED KORT VEI TIL SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Gård ligger godt plassert med kort vei til småbåthavnen

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2012

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2012 ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2012 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og politisk. Kommunens

Detaljer

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - ER OPPLEVELSESRIK sanselig variasjon attraktiv sjøkant fortelling møteplasser byrom flerkulturelt gjestfrihet sosial temagate intimt fjordbyen

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde

Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde Sak til orientering i Grimstad Kommunestyre 27. Oktober 2008 Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde Bakgrunn

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Møte for Forhandlingsutvalget 14-15. desember

Møte for Forhandlingsutvalget 14-15. desember Møte for Forhandlingsutvalget 14-15. desember Bakgrunn for samlingen Gode tilbakemeldinger etter felles formannskapsmøte 12.11. Mange er opptatt av at vi nå må bli mest mulig konkrete så raskt som mulig.

Detaljer

ASKØY KOMMUNE DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER FOR PLAN 310 NYBORG GNR. 19, DEL AV BNR. 260 M.FL. HANØY jf.plan- og bygningslova (pbl) 12-7

ASKØY KOMMUNE DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER FOR PLAN 310 NYBORG GNR. 19, DEL AV BNR. 260 M.FL. HANØY jf.plan- og bygningslova (pbl) 12-7 ASKØY KOMMUNE DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER FOR PLAN 310 NYBORG GNR. 19, DEL AV BNR. 260 M.FL. HANØY jf.plan- og bygningslova (pbl) 12-7 Nasjonal arealplan-id : 1247_310 Vedtatt : Dato : 10.10.2013

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

.no. byenhavetlivet. Moderne kontorlokaler

.no. byenhavetlivet. Moderne kontorlokaler Dale+Bang FUNDAMENT Foto: Stian Herdal Flyfoto: Anders Martinsen Illustrasjon: Linda Blom/ Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb byenhavetlivet.no Alle opplysninger i dette prospekt er gitt med forbehold

Detaljer

Høringsmerknad. Kommunedelplan for Stavanger Sentrum

Høringsmerknad. Kommunedelplan for Stavanger Sentrum Høringsmerknad Kommunedelplan for Stavanger Sentrum Som engasjerte stavangerborgere opptatt av kystkultur og et levende sentrum synes vi planforslaget har mange positive sider. Mulighetene for å trekke

Detaljer

Fortett med vett Husbanken og Hageselskapets boligkurs 29.10.2014 Lene Schmidt, NIBR

Fortett med vett Husbanken og Hageselskapets boligkurs 29.10.2014 Lene Schmidt, NIBR Fortett med vett Husbanken og Hageselskapets boligkurs 29.10.2014 Lene Schmidt, NIBR Formål og bakgrunn Eksempelsamling: Kvalitet i uterom i by : løfte frem 2-3 gode eksempler fra fire byer, drøfte utfordringene

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan for Rypefjord Marina: gnr/bnr 16/2 og 17/2,5,55

Bestemmelser til reguleringsplan for Rypefjord Marina: gnr/bnr 16/2 og 17/2,5,55 Bestemmelser til reguleringsplan for Rypefjord Marina: gnr/bnr 16/2 og 17/2,5,55 jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Datert 17.06.10 Følgende planer oppheves delvis som følge av denne plan: Ytre Rypefjord

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer