Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenkapitalbeviskonferansen 2012"

Transkript

1 Egenkapitalbeviskonferansen 2012 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf

2 SADG: Selvstendig lokalbank med hovedfokus i sentrale Rogaland og Oslo NONG: Regionalbank i SB1 Alliansen med 75 kontorer i 3 fylker Nøkkeltall SADG NONG Etablert Strategisk innretning Selvstendig Allianse Ansatte Kontorer 7 75 Utlån*. NOK m PM-andel 63 % 69 % Egenkapital, NOK m Eierbrøk 57 % 42 % Market Cap, NOK m * Inkludert Boligkreditt 2

3 SADG er i konsolideringsfase etter høy vekst og utvidede aktiviteter NONG har opplevd en mer moderat vekstbane de siste ti år 300 % Sparebanker - Vekst i samlede utlån (inkl Boligkreditt) 2000 = 0. Regionbanker: SRBANK, MING, SVEG, MORG 250 % Regionbanker 200 % SADG 150 % NONG 100 % 50 % 0 % H12 3

4 1 2 3 SADG har redusert utlån med 17% etter finanskrisen primært i bedriftsmarkedet, men også PM (utilsiktet?). Positiv vekst for NONG, men under snittet Vekst i utlån siden Justert for Boligkreditt Q12. Regionbanker: SRBANK, MING, SVEG, MORG 50% Brutto utlån Bedriftsmarked Personmarked 40% 30% 36 % 28 % 27 % 41 % 33 % Region bank 20% 10% 0% -10% 18 % NONG SADG -20% -17 % -13 % -30% -23 % Kilde: Selskapene 4

5 NOK mill Nedbygging av store enkeltengasjement i SADG synes vellykket tegn til økt utlånsvekst de siste kvartalene, men fortsatt negativt fortegn SADG - Store engasjement og ansvarlig kapital NOK mill Store engasjement Ansvarlig kapital % SADG - Utlånsvekst siste fire kvartal % Q12 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 5

6 NONG har i enda større grad blitt en personmarkedsbank de siste 10 årene klare tegn til økte utlån til bedrift på ryggen av økte oljerelaterte aktiviteter de siste kvartalene 80% 70% NONG - Andel av utlån til person- og bedriftsmarked* *% av totale utlån inkludert Boligkreditt. Personmarked Bedriftsmarked 69 % 60% 50% 40% 52 % 48 % 55 % 45 % 30% 20% 10% 0% Q12 Kilde: Årsrapporter, SpareBank 1 Markets 31 % 14% 12% 10% NONG - Utlånsvekst siste fire kvartaler* *Inkludert Boligkreditt 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 6

7 Vekstprofil de siste årene har vært dimensjonerende for inntektssiden SADG: omstilling har ført til betydelig inntektsbortfall på 30% siden 2007 NONG: moderat utlånsvekst og stillstand i boligmarkedet har gitt en flat utvikling i inntekter 250 % Sparebanker - Utvikling i kundedrevne inntekter* *Rentenetto + provisjoner og andre inntekter. Regionbanker: SRBANK, MING, SVEG, MORG 200 % 150 % SADG 100 % Regionbanker 50 % NONG 0 % Kilde: SpareBank 1 Markets E 7

8 Nedgangen i rentemargin har vært bratt for sparebankene siste 10 år spesielt relativt til DNB. Klare tegn til økte marginer i 2012 for sparebankene Kundemargin* utlån & innskudd - Norske banker *Rentenetto eks rentebidrag fra egenkapital. Inkl Boligkreditt. % av utlån og innskudd 1,70 % 1,45 % 1,20 % DNB 0,95 % 1Q12 2Q12 +8bps Snitt regionale og lokale sparebanker 0,70 % 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 8

9 Tilpasningen til lavere rentemarginer har slått ulikt ut for SADG og NONG NONG har opplevd større nedgang gjennom et harmonisert marginbilde SADG har vært delvis tilpasset et lavt nivå (og annen produktmiks), dog betydelig fall under krisen 1,8 % Kundemargin* utlån & innskudd - Spareanker *Rentenetto eks rentebidrag fra egenkapital. Inkl Boligkreditt. % av utlån og innskudd 1,5 % 1,2 % NONG 0,9 % Regionbanker SADG 0,6 % Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 9

10 Rentemarginen på boliglån øker i 2012 etter rentefall boligrenten justert ned i juni, men NIBOR har falt nesten like mye siden da økt fokus på personmarkedet fra DNB, men ingen signaler om lavere rente på bolig 10

11 Marginøkningen vil og må fortsette fremover i privatmarkedet er mye allerede gjort, økningen blir størst for bedriftene de neste kvartalene 2,75 % 2,50 % 2,25 % 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,50 % 0,25 % Utlånsmargin: Gjennomsnitt av SRBANK, MING og SVEG* *Gjennomsnittlig kunderente relativt til 3mnd NIBOR 1,21 % 1,24 % 0,64 % 0,55 % 1,37 % 1,31 % 0,79 % 1,03 % 1,67 % 1,64 % 1,59 %1,55 % 1,54 % 1,51 1,46 % 1,99 % 1,97 % 2,21 % 2,20 % 2,17 % 2,17 % 2,14 % 2,10 % 2,13 % 2,08 % 1,39 % 1,41 % 1,31 % 1,33 % 1,20 % 1,10 % 1,05 % 2,36 % 1,52 % 2,48 % 1,78 % Bedriftsmarked Privatmarked 0,00 % 1Q08 3Q08 1Q09 3Q09 1Q10 3Q10 1Q11 3Q11 1Q12 Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 11

12 Utviklingen i fundingmarkedet styrende for rentemargin spreadene har kommet inn i det norske markedet, men fortsatt høye 12

13 Spreadene på senior går inn, men den gjennomsnittlige trekker opp prismekanismen endrer seg når den marginale blir lik den gjennomsnittlige fundingkostnad samtidig hindrer negativ innskuddsmargin kryssubsidiering mellom utlån/innskudd 13

14 Fremmedkapitalfinansieringen i SADG og NONG lik en gjennomsnittlig sparebank innskuddsdekning noe over snittet i NONG og litt under i SADG 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 19% 19% 27% 57% Finansiering av utlån norske banker *pr % 26% 52% 55% NONG SADG Sparebanker Senior OMF - Boligkreditt Innskudd Kilde: SpareBank 1 Markets 14

15 Bps For SADG forfaller både historisk dyre (+250bps) og billige lån i 2013 (+14bps) refinansieringskostnaden for senior ca 60bps høyere enn historisk fundingkost (+185 vs +131) 300 Senior: Historisk fundingkostnad og forfallstidspunkt Bps over NIBOR Refinansiering, 5år Ca +185bps Snitt senior i dag Ca +130bps apr. 12 aug. 13 des. 14 mai. 16 sep. 17 feb. 19 jun. 20 okt. 21 mar. 23 Ticker NOK m Spread* Forfall Emittert Løpetid SADG38 PRO feb feb-07 0,4 SADG43 PRO mar-13 4-jan-08 0,5 SADG48 PRO aug apr-09 0,9 SADG46 PRO nov-13 4-nov-08 1,2 SADG51 PRO jan jan-11 1, mai mai-08 1,7 SADG52 PRO sep aug-11 2,0 SADG49 PRO mar mar-10 2,5 SADG50 PRO nov-15 4-nov-10 3,2 SADG feb-16 3-feb-06 3,4 SADG54 PRO jan jan-12 4,4 SADG55 PRO apr apr-12 4,6 SADG57 PRO aug-17 1-aug-12 4,9 SADG56 PRO jun jun-12 9,8 Sum/snitt totalt ,6 Kilde: SpareBank 1 Credit Research * Spread over 3m NIBOR. Flytende lån i svart er utstedt spread. * Røde er estimert spread fra observerte lån i samme periode. 15

16 Bps NONG har en lavere refinansieringskostnad enn SADG men også lavere historisk fundingkostnad. Refinansiering 50bps over dagens gjennomsnitt 250 NONG Senior: Historisk fundingkostnad og forfallstidspunkt Bps over NIBOR Refinansiering, 5år Ca +165 bps Snitt senior idag Ca +110 bps apr. 12 aug. 13 des. 14 mai. 16 sep. 17 feb. 19 jun. 20 okt. 21 mar. 23 Ticker NOK m Spread* Forfall Emittert Løpetid NONG okt okt-05 0,1 NONG51 PRO des-12 4-jun-10 0,2 NONG56 PRO mar sep-10 0, jun mar-12 0, aug aug-06 0,9 NONG59 PRO aug aug-11 0,9 NONG45 PRO sep sep-08 1,1 NONG46 PRO okt-13 2-okt-08 1,1 NONG64 PRO des apr-12 1,3 NONG58 PRO jul jan-11 1,9 NONG53 PRO okt-14 6-jul-10 2,1 NONG49 PRO feb feb-10 2,4 NONG52 PRO jun jun-10 2,8 NONG54 PRO okt aug-10 3,1 NONG57 PRO jan jan-11 3,4 NONG60 PRO aug aug-11 3,9 NONG55 PRO sep-16 6-sep-10 4,0 NONG50 PRO apr-17 7-apr-10 4,6 NONG65 PRO sep jun-12 5,0 NONG61 PRO okt okt-11 5,1 NONG63 PRO apr apr-12 9,6 EURO lån jul jul-06 0,9 EURO lån sep sep-06 4,0 Sum ,7 Kilde: SpareBank 1 Credit Research * Spread over 3m NIBOR. Flytende lån i svart er utstedt spread. * Røde er estimert spread fra observerte lån i samme periode. 16

17 Bruken av Boligkreditt øker ettersom billig senior forfaller SADG har overført 44% av boliglånene mot 39% i NONG 80% 70% 69% 65% 63% Andel boliglån overført til Boligkredittforetak* *Pr For DNB er det andel boliglån finansiert med OMF DNB har overført 86% av boliglån til Boligkreditt og utstedt OMF tilsvarende 67%. Overført Overført % 55% 50% 49% 50% 47% 44% 43% 41% 40% 30% 39% 35% 35% 36% 33% 35% 28% 27% 24% 20% 10% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Research 17

18 Bps Bps Manglende rating for SSB Boligkreditt medfører en fundingulempe vi anslår ca 25-30bps på 5 år løpetid for OMF med og uten rating historisk fundingkostnad for SSB Bolig er 60bps, mot refinansieringskostnad på ca 85-90bps Fundingkostnad OMF - Med og uten rating Basispunkter og løpetid Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Uten rating Med rating , SSB Boligkreditt - Historisk fundingkostnad og forfallstidspunkt 120 Refinansiering: 100 Uten rating 80 Med rating mai. 13 nov. 13 jun. 14 des. 14 jul. 15 jan. 16 aug. 16 mar. 17 sep

19 Fallende rentemargin og høy lønnsinflasjon har økt C/I for sektoren bedring i andre kvartal på kostnadsfokus og marginøkning 70 % Norske banker - Utvikling i cost/income *Eks ekstraordinære elementer og eierinteresser. Vist som 2 kvartal rullerende. NB! DnB NOR eks Vital. 65 % 60 % 55 % 50 % Lokale sparebanker Regionale sparebanker DNB ex Markets 45 % DNB inkl Markets 40 % 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 Regionale: ROGG, MING, NONG, SVEG, MORG. Lokale: SBVG, RVSBG, TOTG, SADG, NTSG, HELG Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 19

20 Vi ser tilsvarende utvikling for SADG og NONG SADG på vei til å tilpasse kostnadene et lavere inntektsnivå 100 % SADG og NONG - Utvikling i cost/income *Eks ekstraordinære elementer og eierinteresser. Vist som 2 kvartal rullerende. 1Q05 = 0 90 % 80 % 70 % 60 % SADG NONG 50 % 40 % 30 % Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 20

21 Generelt sett ble tapene lavere enn fryktet under finanskrisen SADG opplevde imidlertid høye tap knyttet til eiendom. Problemengasjement fra 6% til 4% siste tre år NONG moderat tap under krisen, men større enkelttap knyttet til konkurs i REC i 3Q12 1,00 % SADG og NONG - Tap på utlån *Netto tap i % av brutto utlån inkl Boligkreditt. Medianverdier 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % NONG SADG 0,00 % -0,20 % Kilde: SpareBank 1 Markets E 21

22 Vi estimerer ROE for 2013 på 10% for NONG og 5% for SADG økt aktivitet i nord bør understøtte NONG SADG må fortsatt balansere kostnadssiden mot et lavt aktivitetsnivå 25% SADG og NONG - Egenkapitalavkastning* *Som rapportert, ingen justeringer 20% 15% 10% NONG 5% SADG 0% -5% Kilde: Årsrapporter. SpareBank 1 Markets E 13E 22

23 Alle norske banker over 9%-kravet fra Finanstilsynet sannsynlig at de fleste bankene vil ligge på et enda høyere nivå fremover NONG står foran en periode med økt vekst, SADG fortsatt i konsolideringsfase med negativ vekst 23

24 Vekst i beregningsgrunnlag For de fleste vokser beregningsgrunnlaget raskere enn kjernekapitalen økte kapitalkrav krever bedre balanse mellom vekst og lønnsomhet (margin må opp) Vekst i ren kjernekapital* og beregningsgrunnlag hittil i 2012 *Kjernekapital eks fondsobligasjoner., inkludert 50% av overskudd i første halvår NTSG SBVG Hedmark 10% 8% 6% 4% 2% HELG SOAG RING PLUG NONG MING DNB SRBANK 0% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% -2% TOTG SVEG SPOG MORG -4% -6% -8% SADG -10% Vekst i ren kjernekapital (eks emisjoner) Kilde: SpareBank 1 Markets Research 24

25 IAS 19: Balanseføring av pensjoner vil redusere kapitaldekning i 2013 SADG og NONG blant bankene som er minst berørt (eksisterende estimatavvik er lavt) 25

26 Sterk kursoppgang i nordiske og europeiske banker siste to måneder sparebankene lagger markedet, spesielt NONG har vært svak 26

27 Pecking order: Svensk bank mot tidligere topper, DNB rett under boken regionbankene prises marginalt over de europeiske bankene 27

28 Verdsettelsen av sektoren fremstår som moderat hverken NONG (0.58) eller SADG (0.39) er krevende priset på Pris/Bok 1,20 1,00 Kilde: SpareBank 1 Markets Pris/Bok* vs egenkapitalavkastning 2013E - Norske banker *P/B basert på estimert bok pr ,2 % 10,2 % 10,4 % 10,0 % 9,5 % 9,3 % 9,9 % 8,8 % Pris/Bok 2012 ROE 2013E 12% 10% 0,80 0,60 6,5 % 8,1 % 7,0 % 6,3 % 6,7 % 6,2 % 8% 6% 0,97 5,4 % 0,40 0,75 0,71 0,69 0,69 0,67 0,67 4% 0,58 0,57 0,20 0,50 0,48 0,45 0,45 0,42 0,39 2% 0,00 DNB SRBANK MING MORG RING SPOG PLUG NONG SVEG SBVG NTSG SOAG TOTG HELG SADG 0% 28

29 P/E multiplene er heller ikke krevende SADG billig, men ikke billigere enn de fleste. NONG med rabatt til sektoren 29

30 Likviditet i sparebankenes egenkapitalinstrumenter har falt de siste årene NONG omsatt for NOK 134m hittil i år, tilsvarende omsetningshastighet på 12% SADG omsatt for NOK 26m i 2012, omsetningshastighet 9% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sparebanker - Omsetningshastighet* *Ant bevis omsatt / utestående ant bevis Kilde: Oslo Børs YTD Regionbanker NONG SADG Omsetning sparebanker 2012 YTD NOK mill. Bevis og aksjer SR-BANK SRBANK Midt-Norge MING 786 Nord-Norge NONG 134 Møre MORG 55 Ringerike RING 54 Vest SVEG 31 Øst SPOG 31 Sandnes SADG 26 Toten TOTG 19 Buskerud-Vestfold SBVG 18 Helgeland HELG 15 Aurskog AURG 10 Melhus MELG 8 Østfold-Akershus SOAG 6 Pluss PLUG 4 Indre Sogn ISSG 4 Nes NESG 3 Nøtterøy NTSG 3 Klepp KLEG 2 Holand HSPG 1 Holand HOLG 0 30

31 SADG: Nøytral, NOK 65 lav prising balanseres av lav likviditet og moderat lønnsomhet. Er struktur sannsynlig? SADG, NOK mill E 2013E Netto renteinntekter Netto provis jons inntekter Kurs gevins ter verdipapirer Andre inntekter Utbytte og tilknyttede s els kap Totale andre driftsinntekter Lønn og adminis tras jons kos tnader Andre driftskos tnader Totale kostnader Driftsresultat før tap og skatt Tap på utlån og garantier Gevins t/tap langs iktige eiendeler Resultat før skatt Skatt og minoritetsinteres s er Netto resultat Underliggende resultat før tap Rapportert EPS -6,84 6,36-1,20 6,41 7,56 8,13 Justert EPS -2,40 7,82-2,10 6,51 7,51 8,11 Utbytte 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 Rapportert ROE -5,3 % 4,8 % -0,9 % 4,6 % 5,2 % 5,4 % Justert ROE -1,9 % 5,9 % -1,6 % 4,7 % 5,2 % 5,4 % Bokført EK pr bevis Positive momenter: Verdsettelsen lav P/B 0.39 Reduksjon i store engasjement Redusert mislighold Bedring underliggende drift Fallende kostnader Negative momenter Fortsatt store problemlån Vanskelig å balansere høy lokal lønnsvekst med lav utlånsvekst Meget lav likviditet Økende regulatorisk kompleksitet krevende som selvstendig Ingen rating av Boligkreditt Ønsker selvstendighet, ingen strukturmuligheter? 31

32 NONG: Kjøp, NOK 46 meget lavt priset på under 6X våre 2013E og P/B økt vekst er kapitalkrevende, noe usikkerhet rundt tap relatert til REC i det korte bildet NONG E 13E Netto renteinntekter Netto provis jons inntekter Kurs gevins ter verdipapirer / valuta Andre inntekter Eierinteres s er SpareB1 s els kaper Totale andre driftsinntekter Lønn og adminis tras jons kos tnader Andre driftskos tnader Totale kostnader Driftsresultat før tap og skatt Tap på utlån og garantier Gevins t/tap langs iktige eiendeler Resultat før skatt Skatt og minoritetsinteres s er Resultat etter skatt EPS - rapportert 2,37 6,16 5,62 3,09 3,56 4,37 EPS jus tert (eks kurs gevins ter/tap) 4,16 5,12 4,74 3,38 3,57 4,18 Utbytte 1,07 2,40 2,05 1,40 1,60 2,00 ROE rapportert 8,1 % 18,7 % 15,1 % 8,6 % 8,3 % 9,9 % ROE justert 14,1 % 15,5 % 12,7 % 9,5 % 8,5 % 9,7 % Positive momenter: Verdsettelsen lav P/B P/E 5.7 på 2013E. Økende lokal aktivitet. Kostnadsprogram NOK 70m. Harmonisering av marginnivå gjennomført. Negative momenter Økt vekst i bedriftsmarked er kapitalkrevende. Usikkerhet rundt tap relatert til REC i det korte bildet. Moderat likviditet Bokført EK pr bevis 31,7 35,3 39,3 41,5 43,0 45,7 32

33 IMPORTANT DISCLOSURES This document provides additional disclosures and disclaimers relevant to research reports and other investment recommendations ( Recommendations ) issued by SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ), cf. the Norwegian Securities Trading Act section 3-10 with further regulations. SpareBank 1 Markets will act as joint lead manager for SR-Bank ASA regarding the planned equity issue, cf. notification published by SR-Bank ASA on the Oslo Stock Exchanges NewsWeb 10 February SpareBank 1 Markets is owned by Sparebank 1 Gruppen AS which is partly owned by SR-Bank ASA. SpareBank 1 Markets and/or their employees may hold shares, options or other securities of any issuer referred to in this material, and may as brokerage firm, buy or sell such securities. Further, as the case may be, it cannot either be excluded that SpareBank 1 Markets may have other financial interests in transactions involving the securities in question. Standards and supervisory authorities SpareBank 1 Markets complies with the standards for recommendations issued by the Norwegian Securities Dealers Association (www.nfmf.no) and the Norwegian Society of Financial Analysts. The lead analyst (see front page) is employed by SpareBank 1 Markets, which is legally responsible for this report and is under the supervision of The Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet). Previous Recommendations For an overview of SpareBank 1 Markets research reports and other investment recommendations regarding the financial instruments of the issuer the past 12 months, including data on changes in such research reports and other investment recommendations, please see SpareBank 1 Markets website, (log-in required) Planned updates Unless explicitly stated otherwise in this report, SpareBank 1 Markets expects, but not undertake, to issue updates to this report following the publication of new figures or forecasts by the issuer covered, or upon the occurrence of other events which could potentially have a material effect on it. Information sources Important sources of information: the issuer, including its quarterly and annual reports, Oslo Stock Exchange, Statistics Norway (Statisktisk Sentralbyrå). Sources are cited when referred to in the Recommendation. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated. The Recommendations has not been presented to the issuer/ the issuers of the financial instrument presented before dissemination. SpareBank 1 Markets interests and disclosure of assignments and mandates Financial instruments held by the analyst(s) and/or close associate in the issuer/ issuers herein: 0 employees currently hold shares in SR-Bank ASA (30 March 2012). Other material interest (if any): SpareBank 1 Markets SpareBank 1 Markets does not alone or together with related companies or persons, hold a portion of the shares exceeding 5 % of the total share capital in any companies where a recommendation has been produced or distributed by SpareBank 1 Markets, or holds other interest likely to affect the objectivity of a recommendation, except when disclosed, cf. below. SpareBank 1 Markets may hold financial instruments in companies where a recommendation has been produced or distributed by SpareBank 1 Markets in connection with rendering investment services, including market making. For important disclosures, such as an overview of all financial instruments in which SpareBank 1 Markets or related companies are market makers or liquidity providers, all financial instruments where SpareBank 1 Markets or related companies have been lead managers or co-lead managers over the previous 12 months, and all issuers of financial instruments to whom SpareBank 1 Markets or related companies have rendered investment banking services over the previous 12 months, please refer to SpareBank 1 Markets equity research website: (login required) Please note that agreements and services subject to confidentiality are excluded /09/2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern 2. KVARTAL 2015 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management Swedbank Asset Management Månedsrapport Markedskommentar Usikkerheten rundt Kina og fremvoksende økonomier generelt kulminerte i august og førte til kraftige fall i verdens aksjemarkeder. Oslo Børs falt

Detaljer

Credit rating on covered bonds

Credit rating on covered bonds Credit rating on covered bonds OMF-Forum, Oslo 20 January 2015 Rolv Kristian Heitmann Credit Analyst, DNB Markets rh@dnb.no +47 24 16 90 49 The Credit Research Team in DNB Markets - Contact information

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap pr 2. kvartal 2015

Regnskap pr 2. kvartal 2015 Regnskap pr 2. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 6. august 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10 Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Innholdsfortegnelse 3 Makrobildet for kreditt 4 Hvordan går det egentlig i USA 12 Rating og endrede ratinger 16 Utviklingen

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. kvartal 2012 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013 Dato: 24.02.2014 OFFENTLIG VERSJON Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 9 STRUKTUREN

Detaljer