Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenkapitalbeviskonferansen 2012"

Transkript

1 Egenkapitalbeviskonferansen 2012 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf

2 SADG: Selvstendig lokalbank med hovedfokus i sentrale Rogaland og Oslo NONG: Regionalbank i SB1 Alliansen med 75 kontorer i 3 fylker Nøkkeltall SADG NONG Etablert Strategisk innretning Selvstendig Allianse Ansatte Kontorer 7 75 Utlån*. NOK m PM-andel 63 % 69 % Egenkapital, NOK m Eierbrøk 57 % 42 % Market Cap, NOK m * Inkludert Boligkreditt 2

3 SADG er i konsolideringsfase etter høy vekst og utvidede aktiviteter NONG har opplevd en mer moderat vekstbane de siste ti år 300 % Sparebanker - Vekst i samlede utlån (inkl Boligkreditt) 2000 = 0. Regionbanker: SRBANK, MING, SVEG, MORG 250 % Regionbanker 200 % SADG 150 % NONG 100 % 50 % 0 % H12 3

4 1 2 3 SADG har redusert utlån med 17% etter finanskrisen primært i bedriftsmarkedet, men også PM (utilsiktet?). Positiv vekst for NONG, men under snittet Vekst i utlån siden Justert for Boligkreditt Q12. Regionbanker: SRBANK, MING, SVEG, MORG 50% Brutto utlån Bedriftsmarked Personmarked 40% 30% 36 % 28 % 27 % 41 % 33 % Region bank 20% 10% 0% -10% 18 % NONG SADG -20% -17 % -13 % -30% -23 % Kilde: Selskapene 4

5 NOK mill Nedbygging av store enkeltengasjement i SADG synes vellykket tegn til økt utlånsvekst de siste kvartalene, men fortsatt negativt fortegn SADG - Store engasjement og ansvarlig kapital NOK mill Store engasjement Ansvarlig kapital % SADG - Utlånsvekst siste fire kvartal % Q12 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 5

6 NONG har i enda større grad blitt en personmarkedsbank de siste 10 årene klare tegn til økte utlån til bedrift på ryggen av økte oljerelaterte aktiviteter de siste kvartalene 80% 70% NONG - Andel av utlån til person- og bedriftsmarked* *% av totale utlån inkludert Boligkreditt. Personmarked Bedriftsmarked 69 % 60% 50% 40% 52 % 48 % 55 % 45 % 30% 20% 10% 0% Q12 Kilde: Årsrapporter, SpareBank 1 Markets 31 % 14% 12% 10% NONG - Utlånsvekst siste fire kvartaler* *Inkludert Boligkreditt 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 6

7 Vekstprofil de siste årene har vært dimensjonerende for inntektssiden SADG: omstilling har ført til betydelig inntektsbortfall på 30% siden 2007 NONG: moderat utlånsvekst og stillstand i boligmarkedet har gitt en flat utvikling i inntekter 250 % Sparebanker - Utvikling i kundedrevne inntekter* *Rentenetto + provisjoner og andre inntekter. Regionbanker: SRBANK, MING, SVEG, MORG 200 % 150 % SADG 100 % Regionbanker 50 % NONG 0 % Kilde: SpareBank 1 Markets E 7

8 Nedgangen i rentemargin har vært bratt for sparebankene siste 10 år spesielt relativt til DNB. Klare tegn til økte marginer i 2012 for sparebankene Kundemargin* utlån & innskudd - Norske banker *Rentenetto eks rentebidrag fra egenkapital. Inkl Boligkreditt. % av utlån og innskudd 1,70 % 1,45 % 1,20 % DNB 0,95 % 1Q12 2Q12 +8bps Snitt regionale og lokale sparebanker 0,70 % 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 8

9 Tilpasningen til lavere rentemarginer har slått ulikt ut for SADG og NONG NONG har opplevd større nedgang gjennom et harmonisert marginbilde SADG har vært delvis tilpasset et lavt nivå (og annen produktmiks), dog betydelig fall under krisen 1,8 % Kundemargin* utlån & innskudd - Spareanker *Rentenetto eks rentebidrag fra egenkapital. Inkl Boligkreditt. % av utlån og innskudd 1,5 % 1,2 % NONG 0,9 % Regionbanker SADG 0,6 % Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 9

10 Rentemarginen på boliglån øker i 2012 etter rentefall boligrenten justert ned i juni, men NIBOR har falt nesten like mye siden da økt fokus på personmarkedet fra DNB, men ingen signaler om lavere rente på bolig 10

11 Marginøkningen vil og må fortsette fremover i privatmarkedet er mye allerede gjort, økningen blir størst for bedriftene de neste kvartalene 2,75 % 2,50 % 2,25 % 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,50 % 0,25 % Utlånsmargin: Gjennomsnitt av SRBANK, MING og SVEG* *Gjennomsnittlig kunderente relativt til 3mnd NIBOR 1,21 % 1,24 % 0,64 % 0,55 % 1,37 % 1,31 % 0,79 % 1,03 % 1,67 % 1,64 % 1,59 %1,55 % 1,54 % 1,51 1,46 % 1,99 % 1,97 % 2,21 % 2,20 % 2,17 % 2,17 % 2,14 % 2,10 % 2,13 % 2,08 % 1,39 % 1,41 % 1,31 % 1,33 % 1,20 % 1,10 % 1,05 % 2,36 % 1,52 % 2,48 % 1,78 % Bedriftsmarked Privatmarked 0,00 % 1Q08 3Q08 1Q09 3Q09 1Q10 3Q10 1Q11 3Q11 1Q12 Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 11

12 Utviklingen i fundingmarkedet styrende for rentemargin spreadene har kommet inn i det norske markedet, men fortsatt høye 12

13 Spreadene på senior går inn, men den gjennomsnittlige trekker opp prismekanismen endrer seg når den marginale blir lik den gjennomsnittlige fundingkostnad samtidig hindrer negativ innskuddsmargin kryssubsidiering mellom utlån/innskudd 13

14 Fremmedkapitalfinansieringen i SADG og NONG lik en gjennomsnittlig sparebank innskuddsdekning noe over snittet i NONG og litt under i SADG 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 19% 19% 27% 57% Finansiering av utlån norske banker *pr % 26% 52% 55% NONG SADG Sparebanker Senior OMF - Boligkreditt Innskudd Kilde: SpareBank 1 Markets 14

15 Bps For SADG forfaller både historisk dyre (+250bps) og billige lån i 2013 (+14bps) refinansieringskostnaden for senior ca 60bps høyere enn historisk fundingkost (+185 vs +131) 300 Senior: Historisk fundingkostnad og forfallstidspunkt Bps over NIBOR Refinansiering, 5år Ca +185bps Snitt senior i dag Ca +130bps apr. 12 aug. 13 des. 14 mai. 16 sep. 17 feb. 19 jun. 20 okt. 21 mar. 23 Ticker NOK m Spread* Forfall Emittert Løpetid SADG38 PRO feb feb-07 0,4 SADG43 PRO mar-13 4-jan-08 0,5 SADG48 PRO aug apr-09 0,9 SADG46 PRO nov-13 4-nov-08 1,2 SADG51 PRO jan jan-11 1, mai mai-08 1,7 SADG52 PRO sep aug-11 2,0 SADG49 PRO mar mar-10 2,5 SADG50 PRO nov-15 4-nov-10 3,2 SADG feb-16 3-feb-06 3,4 SADG54 PRO jan jan-12 4,4 SADG55 PRO apr apr-12 4,6 SADG57 PRO aug-17 1-aug-12 4,9 SADG56 PRO jun jun-12 9,8 Sum/snitt totalt ,6 Kilde: SpareBank 1 Credit Research * Spread over 3m NIBOR. Flytende lån i svart er utstedt spread. * Røde er estimert spread fra observerte lån i samme periode. 15

16 Bps NONG har en lavere refinansieringskostnad enn SADG men også lavere historisk fundingkostnad. Refinansiering 50bps over dagens gjennomsnitt 250 NONG Senior: Historisk fundingkostnad og forfallstidspunkt Bps over NIBOR Refinansiering, 5år Ca +165 bps Snitt senior idag Ca +110 bps apr. 12 aug. 13 des. 14 mai. 16 sep. 17 feb. 19 jun. 20 okt. 21 mar. 23 Ticker NOK m Spread* Forfall Emittert Løpetid NONG okt okt-05 0,1 NONG51 PRO des-12 4-jun-10 0,2 NONG56 PRO mar sep-10 0, jun mar-12 0, aug aug-06 0,9 NONG59 PRO aug aug-11 0,9 NONG45 PRO sep sep-08 1,1 NONG46 PRO okt-13 2-okt-08 1,1 NONG64 PRO des apr-12 1,3 NONG58 PRO jul jan-11 1,9 NONG53 PRO okt-14 6-jul-10 2,1 NONG49 PRO feb feb-10 2,4 NONG52 PRO jun jun-10 2,8 NONG54 PRO okt aug-10 3,1 NONG57 PRO jan jan-11 3,4 NONG60 PRO aug aug-11 3,9 NONG55 PRO sep-16 6-sep-10 4,0 NONG50 PRO apr-17 7-apr-10 4,6 NONG65 PRO sep jun-12 5,0 NONG61 PRO okt okt-11 5,1 NONG63 PRO apr apr-12 9,6 EURO lån jul jul-06 0,9 EURO lån sep sep-06 4,0 Sum ,7 Kilde: SpareBank 1 Credit Research * Spread over 3m NIBOR. Flytende lån i svart er utstedt spread. * Røde er estimert spread fra observerte lån i samme periode. 16

17 Bruken av Boligkreditt øker ettersom billig senior forfaller SADG har overført 44% av boliglånene mot 39% i NONG 80% 70% 69% 65% 63% Andel boliglån overført til Boligkredittforetak* *Pr For DNB er det andel boliglån finansiert med OMF DNB har overført 86% av boliglån til Boligkreditt og utstedt OMF tilsvarende 67%. Overført Overført % 55% 50% 49% 50% 47% 44% 43% 41% 40% 30% 39% 35% 35% 36% 33% 35% 28% 27% 24% 20% 10% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Research 17

18 Bps Bps Manglende rating for SSB Boligkreditt medfører en fundingulempe vi anslår ca 25-30bps på 5 år løpetid for OMF med og uten rating historisk fundingkostnad for SSB Bolig er 60bps, mot refinansieringskostnad på ca 85-90bps Fundingkostnad OMF - Med og uten rating Basispunkter og løpetid Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Uten rating Med rating , SSB Boligkreditt - Historisk fundingkostnad og forfallstidspunkt 120 Refinansiering: 100 Uten rating 80 Med rating mai. 13 nov. 13 jun. 14 des. 14 jul. 15 jan. 16 aug. 16 mar. 17 sep

19 Fallende rentemargin og høy lønnsinflasjon har økt C/I for sektoren bedring i andre kvartal på kostnadsfokus og marginøkning 70 % Norske banker - Utvikling i cost/income *Eks ekstraordinære elementer og eierinteresser. Vist som 2 kvartal rullerende. NB! DnB NOR eks Vital. 65 % 60 % 55 % 50 % Lokale sparebanker Regionale sparebanker DNB ex Markets 45 % DNB inkl Markets 40 % 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 Regionale: ROGG, MING, NONG, SVEG, MORG. Lokale: SBVG, RVSBG, TOTG, SADG, NTSG, HELG Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 19

20 Vi ser tilsvarende utvikling for SADG og NONG SADG på vei til å tilpasse kostnadene et lavere inntektsnivå 100 % SADG og NONG - Utvikling i cost/income *Eks ekstraordinære elementer og eierinteresser. Vist som 2 kvartal rullerende. 1Q05 = 0 90 % 80 % 70 % 60 % SADG NONG 50 % 40 % 30 % Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 20

21 Generelt sett ble tapene lavere enn fryktet under finanskrisen SADG opplevde imidlertid høye tap knyttet til eiendom. Problemengasjement fra 6% til 4% siste tre år NONG moderat tap under krisen, men større enkelttap knyttet til konkurs i REC i 3Q12 1,00 % SADG og NONG - Tap på utlån *Netto tap i % av brutto utlån inkl Boligkreditt. Medianverdier 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % NONG SADG 0,00 % -0,20 % Kilde: SpareBank 1 Markets E 21

22 Vi estimerer ROE for 2013 på 10% for NONG og 5% for SADG økt aktivitet i nord bør understøtte NONG SADG må fortsatt balansere kostnadssiden mot et lavt aktivitetsnivå 25% SADG og NONG - Egenkapitalavkastning* *Som rapportert, ingen justeringer 20% 15% 10% NONG 5% SADG 0% -5% Kilde: Årsrapporter. SpareBank 1 Markets E 13E 22

23 Alle norske banker over 9%-kravet fra Finanstilsynet sannsynlig at de fleste bankene vil ligge på et enda høyere nivå fremover NONG står foran en periode med økt vekst, SADG fortsatt i konsolideringsfase med negativ vekst 23

24 Vekst i beregningsgrunnlag For de fleste vokser beregningsgrunnlaget raskere enn kjernekapitalen økte kapitalkrav krever bedre balanse mellom vekst og lønnsomhet (margin må opp) Vekst i ren kjernekapital* og beregningsgrunnlag hittil i 2012 *Kjernekapital eks fondsobligasjoner., inkludert 50% av overskudd i første halvår NTSG SBVG Hedmark 10% 8% 6% 4% 2% HELG SOAG RING PLUG NONG MING DNB SRBANK 0% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% -2% TOTG SVEG SPOG MORG -4% -6% -8% SADG -10% Vekst i ren kjernekapital (eks emisjoner) Kilde: SpareBank 1 Markets Research 24

25 IAS 19: Balanseføring av pensjoner vil redusere kapitaldekning i 2013 SADG og NONG blant bankene som er minst berørt (eksisterende estimatavvik er lavt) 25

26 Sterk kursoppgang i nordiske og europeiske banker siste to måneder sparebankene lagger markedet, spesielt NONG har vært svak 26

27 Pecking order: Svensk bank mot tidligere topper, DNB rett under boken regionbankene prises marginalt over de europeiske bankene 27

28 Verdsettelsen av sektoren fremstår som moderat hverken NONG (0.58) eller SADG (0.39) er krevende priset på Pris/Bok 1,20 1,00 Kilde: SpareBank 1 Markets Pris/Bok* vs egenkapitalavkastning 2013E - Norske banker *P/B basert på estimert bok pr ,2 % 10,2 % 10,4 % 10,0 % 9,5 % 9,3 % 9,9 % 8,8 % Pris/Bok 2012 ROE 2013E 12% 10% 0,80 0,60 6,5 % 8,1 % 7,0 % 6,3 % 6,7 % 6,2 % 8% 6% 0,97 5,4 % 0,40 0,75 0,71 0,69 0,69 0,67 0,67 4% 0,58 0,57 0,20 0,50 0,48 0,45 0,45 0,42 0,39 2% 0,00 DNB SRBANK MING MORG RING SPOG PLUG NONG SVEG SBVG NTSG SOAG TOTG HELG SADG 0% 28

29 P/E multiplene er heller ikke krevende SADG billig, men ikke billigere enn de fleste. NONG med rabatt til sektoren 29

30 Likviditet i sparebankenes egenkapitalinstrumenter har falt de siste årene NONG omsatt for NOK 134m hittil i år, tilsvarende omsetningshastighet på 12% SADG omsatt for NOK 26m i 2012, omsetningshastighet 9% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sparebanker - Omsetningshastighet* *Ant bevis omsatt / utestående ant bevis Kilde: Oslo Børs YTD Regionbanker NONG SADG Omsetning sparebanker 2012 YTD NOK mill. Bevis og aksjer SR-BANK SRBANK Midt-Norge MING 786 Nord-Norge NONG 134 Møre MORG 55 Ringerike RING 54 Vest SVEG 31 Øst SPOG 31 Sandnes SADG 26 Toten TOTG 19 Buskerud-Vestfold SBVG 18 Helgeland HELG 15 Aurskog AURG 10 Melhus MELG 8 Østfold-Akershus SOAG 6 Pluss PLUG 4 Indre Sogn ISSG 4 Nes NESG 3 Nøtterøy NTSG 3 Klepp KLEG 2 Holand HSPG 1 Holand HOLG 0 30

31 SADG: Nøytral, NOK 65 lav prising balanseres av lav likviditet og moderat lønnsomhet. Er struktur sannsynlig? SADG, NOK mill E 2013E Netto renteinntekter Netto provis jons inntekter Kurs gevins ter verdipapirer Andre inntekter Utbytte og tilknyttede s els kap Totale andre driftsinntekter Lønn og adminis tras jons kos tnader Andre driftskos tnader Totale kostnader Driftsresultat før tap og skatt Tap på utlån og garantier Gevins t/tap langs iktige eiendeler Resultat før skatt Skatt og minoritetsinteres s er Netto resultat Underliggende resultat før tap Rapportert EPS -6,84 6,36-1,20 6,41 7,56 8,13 Justert EPS -2,40 7,82-2,10 6,51 7,51 8,11 Utbytte 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 Rapportert ROE -5,3 % 4,8 % -0,9 % 4,6 % 5,2 % 5,4 % Justert ROE -1,9 % 5,9 % -1,6 % 4,7 % 5,2 % 5,4 % Bokført EK pr bevis Positive momenter: Verdsettelsen lav P/B 0.39 Reduksjon i store engasjement Redusert mislighold Bedring underliggende drift Fallende kostnader Negative momenter Fortsatt store problemlån Vanskelig å balansere høy lokal lønnsvekst med lav utlånsvekst Meget lav likviditet Økende regulatorisk kompleksitet krevende som selvstendig Ingen rating av Boligkreditt Ønsker selvstendighet, ingen strukturmuligheter? 31

32 NONG: Kjøp, NOK 46 meget lavt priset på under 6X våre 2013E og P/B økt vekst er kapitalkrevende, noe usikkerhet rundt tap relatert til REC i det korte bildet NONG E 13E Netto renteinntekter Netto provis jons inntekter Kurs gevins ter verdipapirer / valuta Andre inntekter Eierinteres s er SpareB1 s els kaper Totale andre driftsinntekter Lønn og adminis tras jons kos tnader Andre driftskos tnader Totale kostnader Driftsresultat før tap og skatt Tap på utlån og garantier Gevins t/tap langs iktige eiendeler Resultat før skatt Skatt og minoritetsinteres s er Resultat etter skatt EPS - rapportert 2,37 6,16 5,62 3,09 3,56 4,37 EPS jus tert (eks kurs gevins ter/tap) 4,16 5,12 4,74 3,38 3,57 4,18 Utbytte 1,07 2,40 2,05 1,40 1,60 2,00 ROE rapportert 8,1 % 18,7 % 15,1 % 8,6 % 8,3 % 9,9 % ROE justert 14,1 % 15,5 % 12,7 % 9,5 % 8,5 % 9,7 % Positive momenter: Verdsettelsen lav P/B P/E 5.7 på 2013E. Økende lokal aktivitet. Kostnadsprogram NOK 70m. Harmonisering av marginnivå gjennomført. Negative momenter Økt vekst i bedriftsmarked er kapitalkrevende. Usikkerhet rundt tap relatert til REC i det korte bildet. Moderat likviditet Bokført EK pr bevis 31,7 35,3 39,3 41,5 43,0 45,7 32

33 IMPORTANT DISCLOSURES This document provides additional disclosures and disclaimers relevant to research reports and other investment recommendations ( Recommendations ) issued by SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ), cf. the Norwegian Securities Trading Act section 3-10 with further regulations. SpareBank 1 Markets will act as joint lead manager for SR-Bank ASA regarding the planned equity issue, cf. notification published by SR-Bank ASA on the Oslo Stock Exchanges NewsWeb 10 February SpareBank 1 Markets is owned by Sparebank 1 Gruppen AS which is partly owned by SR-Bank ASA. SpareBank 1 Markets and/or their employees may hold shares, options or other securities of any issuer referred to in this material, and may as brokerage firm, buy or sell such securities. Further, as the case may be, it cannot either be excluded that SpareBank 1 Markets may have other financial interests in transactions involving the securities in question. Standards and supervisory authorities SpareBank 1 Markets complies with the standards for recommendations issued by the Norwegian Securities Dealers Association (www.nfmf.no) and the Norwegian Society of Financial Analysts. The lead analyst (see front page) is employed by SpareBank 1 Markets, which is legally responsible for this report and is under the supervision of The Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet). Previous Recommendations For an overview of SpareBank 1 Markets research reports and other investment recommendations regarding the financial instruments of the issuer the past 12 months, including data on changes in such research reports and other investment recommendations, please see SpareBank 1 Markets website, (log-in required) Planned updates Unless explicitly stated otherwise in this report, SpareBank 1 Markets expects, but not undertake, to issue updates to this report following the publication of new figures or forecasts by the issuer covered, or upon the occurrence of other events which could potentially have a material effect on it. Information sources Important sources of information: the issuer, including its quarterly and annual reports, Oslo Stock Exchange, Statistics Norway (Statisktisk Sentralbyrå). Sources are cited when referred to in the Recommendation. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated. The Recommendations has not been presented to the issuer/ the issuers of the financial instrument presented before dissemination. SpareBank 1 Markets interests and disclosure of assignments and mandates Financial instruments held by the analyst(s) and/or close associate in the issuer/ issuers herein: 0 employees currently hold shares in SR-Bank ASA (30 March 2012). Other material interest (if any): SpareBank 1 Markets SpareBank 1 Markets does not alone or together with related companies or persons, hold a portion of the shares exceeding 5 % of the total share capital in any companies where a recommendation has been produced or distributed by SpareBank 1 Markets, or holds other interest likely to affect the objectivity of a recommendation, except when disclosed, cf. below. SpareBank 1 Markets may hold financial instruments in companies where a recommendation has been produced or distributed by SpareBank 1 Markets in connection with rendering investment services, including market making. For important disclosures, such as an overview of all financial instruments in which SpareBank 1 Markets or related companies are market makers or liquidity providers, all financial instruments where SpareBank 1 Markets or related companies have been lead managers or co-lead managers over the previous 12 months, and all issuers of financial instruments to whom SpareBank 1 Markets or related companies have rendered investment banking services over the previous 12 months, please refer to SpareBank 1 Markets equity research website: (login required) Please note that agreements and services subject to confidentiality are excluded /09/2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal

Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal 17.11.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Odd Weidel Finansanalytiker +47 24

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Høstjakt etter utbytteaksjer

Høstjakt etter utbytteaksjer Høstjakt etter utbytteaksjer Direktør SNN Markets Tom R. Solstad-Nøis E-mail: trsn@snn.no Telefon: (+47) 776 22493 Mobiltel: (+47) 958 21 408 Ansvarsfraskrivelse: Denne presentasjonen er ikke ment som

Detaljer

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 36 High Risk Sparebanken Øst 78 øre kjøper deg en krone Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker

Ukerapport norske banker Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 05.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 22.09.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Billigere fastrentelån - samme

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.07.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Sterkest kredittvekst for husholdningene

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter To attraktive, men ulike investeringsmuligheter Sparebank 1 Kjøp kursmål NOK 97 Sparebank 1 SR-Bank Kjøp kursmål NOK 48 September 09 1 Sparebank 1 : Befolkning 463 tusen 81 kontorer Forvaltningskapital:

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 15.09.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Rentemargin norske banker moderat

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: 3Q estimater og kommentarer

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 27.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: DNB bygger kapital, raskt Konklusjoner

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 12.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 23.02.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 18.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: God lønnsomhet for norske banker

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Investorpresentasjon 3. kvartal og per Investorpresentasjon 3. kvartal og per 30.09.2016 Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall 30.09.16 2015 Ren kjernekapitaldekning 14,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Paretos favorittaksjer for 2016

Paretos favorittaksjer for 2016 9 November 1 Paretos favorittaksjer for 1 AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last pages of this document Jon D. Gjertsen Direct: +7 1 1 78 Email: jon@paretosec.com Hvordan har tipsene

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Vårt markedsområde er Østfold og Akershus syd - 25 kommuner og 400.000 innbyggere Kommentar Forvarsområder Moss og Halden Satsningsområder Nedre Glommaregionen Akershus

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 25.11.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 16.03.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker - Utsikter for sparebanksektoren

Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker - Utsikter for sparebanksektoren Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker - Utsikter for sparebanksektoren 19.10.2017 Nils Christian Øyen Odd Weidel Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 +47 24 17 74 81 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal Kvartalsrapport 2014 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal 2014 ble 3,3 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland"

En drivkraft for vekst på Helgeland "En drivkraft for vekst på Helgeland" 1 Adm. Banksjef Arnt Krane 2 Sentrale strategiske målsettinger Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vi skal opprettholde vår

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 26.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rygge-Vaaler Sparebank

Rygge-Vaaler Sparebank Rygge-Vaaler Sparebank Kapitalmarkedsdag 12.11. Ivar Listerud Adm. dir. 1857 1896 1918 1971 1996 2001 2005 2008 Rygge Sparebank opprettet Vaaler Sparebank opprettet Soon Sparebank opprettet Sparebankene

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 13.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Filialdøden fortsetter i USA

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 13.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer