Nøkkeltall Høydepunkter 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall 2009. Høydepunkter 2009"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Nøkkeltall Driftsinntekter Driftsresultat (EBIT) Årsresultat før skatt Resultatgrad før skatt 5,6 % 6,9 % 5,7 % Årsresultat etter skatt Årsverk Egenkapital Egenkapitalandel 26,5 % 28,2% 15,1% Høydepunkter 2009 Gjennomført generasjonsskifte og ferdigstilt omorganisering av konsernet Ferdigstilt Seltors hittil største kontrakt bygging av fabrikkene REC ScanWafer III/IV Regionsfinalist i Ernst&Youngs kåring Entrepreneur of the year Nominert til årets Gaselle i Telemark for andre året på rad Seltor Øst flyttet i desember inn i nye lokaler på Lysaker Torg 2 Seltor Gruppen Årsrapport 2009

3 Riktige holdninger - riktig resultat Gode resultater skapes av engasjerte medarbeidere med riktige holdninger. I Seltor har vi over lang tid etablert en kultur, der gode og dokumenterte rutiner gjennomsyrer alle deler av selskapet. Samtidig stiller vi like strenge krav til våre underleverandører, som vi gjør til oss selv. Seltor har etablert en «nullvisjon» for skader på personell og omgivelser. I praksis betyr dette at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er en integrert del av bygge-prosessen. Noe som stiller strenge krav både når det gjelder prosjektering og gjennomføring. Sikkerhet Det skal være trygt å gå på jobb i Seltor. Vi har hele tiden fokus på sikkerheten. Hverken ansatte, kunder eller andre skal være i tvil om at vi tar sikkerheten på alvor. Miljø Miljøet er viktig for Seltor. Derfor streber vi kontinuerlig etter å designe og utvikle løsninger, som gjør at vi kan jobbe mest mulig skånsomt overfor våre omgivelser. Vi er stolte av å ligge i forkant når det gjelder utvikling av miljøvennlige løsninger. Trivsel Trivsel skaper trygghet og lojalitet. I Seltor er vi derfor opptatt av å skape en hverdag preget av glede, inspirasjon og yrkesstolthet. Noe som gjør at våre ansatte blir i selskapet - og som gir oss muligheter til å videreutvikle kompetanse og trygge arbeidsplasser. Seltor Gruppen Årsrapport

4 Fra idé til komplett leveranse Seltor har unik kompetanse og kapasitet til å ta ansvar for hele byggeprosessen. Få entreprenørselskaper besitter like store ressurser til å gjennomføre krevende prosjekter fra A til Å. Seltor påtar seg større og mindre totalentrepriser for private og offentlige byggherrer. For å få optimal fremdrift i hvert prosjekt, har vi delt inn virksomheten i ulike fagområder. Sammen med arbeidet vi legger i kontinuerlige forbedringsprosesser, mener vi å kunne tilby våre kunder effektiv prosjektgjennomføring og en solid garantioppfølging med egen serviceavdeling. - Byggherren beslutter å gå videre med prosjektet på grunnlag av godkjent reguleringsplan. - BH og SG inngår intensjonsavtale for prosjektet. - BH beslutter byggestart, på grunnlag av pristilbud fra SG - BH og SG inngår avtale for byggeprosjektet. Fase 0 Regulering Fase 1 Forprosjekt Fase 2 Prosjektering Fase 3 Gjennomføring Fase 4 Garanti På grunnlag av skisser og budsjettpris beslutter BH om videre prosjekt for utarbeidelse av rammesøknad. BH = Byggherre SG = Seltor Gruppen Seltor har sentral godkjenning innenfor følgende 5 områder: Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3 4 Seltor Gruppen Årsrapport 2009

5 Våre tjenester Historie Bolig Seltor har vist gjennom utallige prosjekter, at selskapet har den riktige fagkompetansen til å kunne utvikle og bygge leilighetskomplekser av høy kvalitet. Vi har hjernekraft til å utvikle rasjonelle og kostnads- effektive boligbygg, som samtidig ivaretar kundens krav til estetikk. Dessuten har vi en solid stamme av håndverkere, som er i stand til å gjennomføre krevende prosjekter. Utvikling Et av fortrinnene til Seltor er kompetansen selskapet har innen design, prosjektering og utvikling av prosjekter. Vi kaller det hjernekraft. Våre arkitekter og sivilingeniører har bred erfaring på sine fagfelt. En solid bakgrunn som gjør at du som kunde kan være sikker på at Seltor alltid utvikler et vellykket, lønnsomt prosjekt. Industri En effektiv industri er avhengig av effektive løsninger. Sammen med ulike byggherrer, utvikler og bygger Seltor industribygg tilpasset virksomhetens behov. Ved å kombinere vår erfaring med byggherrens ønsker og krav, kan vi utvikle de mest gjennomtenkte og fremtidsrettede løsningene. Seltor har i samarbeid med tunge internasjonale aktører utviklet og gjennomført en rekke industribygg. Det har gitt oss en unik kompetanse og fremstår som et solid konkurransefortrinn for oss. Næring Vi vet at lønnsomhet og effektivitet henger sammen. Derfor har vi spesialisert oss på fremtidsrettede næringsbygg, som legger forholdene til rette for en lønnsom, effektiv virksomhet. Seltor har både ingeniører og håndverkere med nødvendig kompetanse for å kunne utvikle og oppføre kostnadseffektive næringsbygg. Det vet vi at kundene våre setter pris på. Anlegg Veier, jernbane og broer. Grunnarbeid. Betongkonstruksjoner. VA-anlegg. Masseflytting. Dette er bare noe av det Seltor utfører i forbindelse med ulike byggeprosjekter eller som egne anleggsprosjekter. Vi har bygget opp et solid team som er i stand til å utføre komplekse anleggsentrepriser. Kombinert med egne utviklere og konsulenter, står vi sterkt når private eller offentlige prosjekter skal planlegges og gjennomføres Råmunddal Møbelfabrikk ble etablert i Lårdal i Telemark. Etter krigen produserte firmaet hovedsakelig skoleinventar Firmaet startet husproduksjon og kjøpte et sagbruk i Lårdal. Firmaet skiftet navn til Råmunddal Bygg & Trevare Firmaet bygde sagbruk i Seljord og flyttet administrasjonen dit Skiftet navn til Seltor AS. Firmanavnet har sin bakgrunn i produksjonsstedene og familienavnet og er sammensatt av forkortelser for Seljord (Sel), Tokke (to) og Råmunddal (r) Byggdelen ble utskilt som eget selskap og overtok firmanavnet Seltor AS. Seltor AS flyttet samme året til kontorer i Borgeåsen i Skien Seltor AS bygde nytt kontorbygg på Vallermyrene i Porsgrunn og flyttet sin administrasjon dit Seltor Øst AS blir etablert som et heleid datterselskap, med kontor på Høvik Seltor organiseres som konsern - Seltor Gruppen AS 2009 Seltor Eiendom AS etableres og konsernets eiendomsinvesteringer samles i dette selskapet Byggfornyelse Før eller siden må et bygg - uansett kategori - fornyes. Med lang erfaring innen rehabilitering, skaper Seltor effektive bygg for fremtiden. Vi finner løsninger som tilfredsstiller byggherrens og brukernes behov. Dessuten kan du alltid stole på at Seltor gjennomfører prosjektet som avtalt. Det handler om stolthet og fagkunnskap. Seltor Årsrapport

6 Trygghet, ærlighet og langsiktighet er våre kjerneverdier og kjennetegner hele vår virksomhet. 6 Seltor Gruppen Årsrapport 2009

7 Seltor Gruppen Seltor Gruppen består av virksomhetene Seltor AS med hovedkontor i Porsgrunn, Seltor Øst AS med kontor i Oslo, samt Seltor Eiendom AS som ivaretar konsernets eiendomsinteresser. har hele østlandsregionene som sitt nedslagsfelt. har røtter tilbake til 1938 hvor forløperen til dagens entreprenørvirksomhet startet opp i Lårdal i Telemark. 70-års jubileet ble feiret med rekordomsetning for konsernet som helhet, samt at Seltor Øst AS som ble stiftet høsten 2007 etablerte seg som en solid aktør i nordre del av østlandsregionen. Seltor Gruppen AS ble stiftet i 2008 som følge av restrukturering av det tidligere eierselskapet Råmunddal Holding AS. s forretningside er å skape langsiktige verdier gjennom utvikling, oppføring og rehabilitering av industri, næring, bolig og offentlige bygg. Vi jobber tett med kunden fra idè til ferdig bygg. For å bistå kunden på en tilfredsstillende måte i hele byggeprosessen prioriterer vi å ha et sterkt fagmiljø også innenfor prosjektuvikling og prosjektering. Vår mest utbredte gjennomføringsmodell er basert på intensjonsavtale, hvor vi utvikler prosjektet fra ide til ferdig bygg i tett samarbeid med kunden. Vi tilbyr også gjennomføringsmodeller basert på totalentrepriser, hovedentrepriser og regningsarbeid. Trygghet, Ærlighet og Langsiktighet (TÆL) er våre kjerneverdier og kjennetegner hele vår virksomhet. Vi fokuserer sterkt på å ha et godt forhold til alle våre kunder både før, under og etter byggeprosessen. Kun på den måten kan vi fortsette å utvikle Seltor Gruppen som en foretrukket leverandør innenfor vår bransje. Forretningsidé Seltor skal skape langsiktige verdier gjennom utvikling og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Visjon Seltor skal være den mest attraktive og sunne samarbeidspartneren i markedet. Verdier Våre verdier er rettesnoren for hvordan vi jobber og forholder oss til hverandre og våre omgivelser. Verdiene er derfor med på å skape vår kultur og dermed vårt omdømme. TÆL - tre enkle verdier som gjør Seltor attraktiv og sterk Trygghet Være en trygg, trivelig arbeidsplass Gjennomføre alle prosjekter uten uhell eller ulykker Levere det vi har lovet Ærlighet Ikke villede eller lure kunden Være en forutsigbar samarbeidspartner Langsiktighet Skape og bevare tillit i markedet Ta lønnsomme beslutninger i et langtidsperspektiv Seltor Gruppen Årsrapport BOUVET ÅRSRAPPORT

8

9 Seltor Gruppen AS Årsregnskap Styrets årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter til årsregnskapet 15 Revisjonsberetning 23

10 Seltor Gruppen AS Styrets årsberetning for 2009 Seltor Gruppen AS er et konsern med virksomhet hovedsakelig innenfor byggog anleggsbransjen. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Porsgrunn. har hele østlandsregionen som nedslagsfelt gjennom selskapene Seltor AS og Seltor Øst AS. Seltor Gruppen AS er et konsern med virksomhet hovedsakelig innenfor bygg- og anleggsbransjen. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Porsgrunn. har hele østlandsregionen som nedslagsfelt gjennom selskapene Seltor AS og Seltor Øst AS. I 2009 ble Seltor Eiendom AS etablert som et heleid datterselskap av Seltor Gruppen AS for å ivareta konsernets eiendomsinvesteringer. Konsernregnskapet til Seltor Gruppen AS viser den samlede økonomiske stillingen pr for morselskapet, Seltor AS, Seltor Øst AS og Seltor Eiendom AS. s virksomhet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Det er likevel en del av konsernets strategi å være blant de beste i bransjen hva gjelder miljø. har i 2009 startet en prosess for å oppnå miljøsertifisering. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse fyldestgjørende opplysninger om driften i 2009 og om stillingen pr har i 2009 ikke hatt skader som resulterte i sykefravær. Samlet sykefravær har vært 4% i løpet av året. Skader og sykefravær følges løpende opp gjennom felles konserninterne rutiner. Omsetningen i konsernet utgjorde i 2009 kr 294 mnok. Seltor AS og Seltor Øst AS er konsernets største selskaper og begge har i 2009 omsetning og resultat som anses meget tilfredsstillende. arbeider kontinuerlig med et langsiktig perspektiv for å sikre stabil inntjening i konsernselskapene også i årene fremover. har god likviditet og egenkapitalen anses tilfredsstillende i forhold til virksomhetens omfang og risiko. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning ved bedømmelse av konsernet. Ved regnskapsårets slutt var det ansatt 63 personer i konsernet, herav tre kvinner. tilstreber kjønnsnøytral behandling av alle ansatte. Arbeids-miljøet er godt. Styret i Seltor Gruppen AS består av seks menn. Porsgrunn 25. mars 2010 Gunnar Råmunddal Stian Råmunddal Dan Gunnar Råmunddal Styrets leder Styremedlem/daglig leder Styremedlem Terje Kaasa Larsen Kjell Gisholt Dag Eric Skoe Styremedlem Styremedlem Styremedlem 10 Seltor Gruppen Årsrapport 2009

11 Seltor Gruppen AS konsern Resultatregnskap Morselskap Konsern Note Note Driftsinntekter - - Salgsinntekt Driftskostnader - - Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinnekt Ordinært overskudd før skatt Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årest overskudd Overføringer Foreslått utbytte Avgitt konsernbidrag Overført til annen egenkapital Udekket tap Sum overføringer - - Seltor Gruppen Årsrapport

12 Seltor Gruppen AS konsern Balanse per 31. desember Morselskap Konsern Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - - Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler - - Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, Driftsløsøre, inventar, verktøy ol 4, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Andre langsiktige fordringer 5, Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer - - Varer Fordringer - - Kundefordringer 7, 8, Andre fordringer 8, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Seltor Gruppen Årsrapport 2009

13 Seltor Gruppen AS konsern Balanse per 31. desember Morselskap Konsern Note Note Egenkapital Innskutt egenkapital , 11 Selskapskapital 10, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser - - Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld - - Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld 7, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Porsgrunn 25. mars 2010 Gunnar Råmunddal Stian Råmunddal Dan Gunnar Råmunddal Styrets leder Styremedlem/daglig leder Styremedlem Terje Kaasa Larsen Kjell Gisholt Dag Eric Skoe Styremedlem Styremedlem Styremedlem Seltor Gruppen Årsrapport

14 Seltor Gruppen AS konsern Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat før skatt Betalt skatt Ordinære avskrivninger Resultat fra tilknyttede selskap Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - - Økning langsiktig fordring Investert i goodwill Investert i inventar, utstyr og parkeringsplasser Investert i aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte Tilførsel ved etablering av konsernet Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i likvider i perioden Beholdning av likvider Beholdning av likvider Seltor Gruppen Årsrapport 2009

15 Seltor Gruppen AS konsern Noter til regnskapet Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Seltor Gruppen AS med de heleide datterselskapene Seltor AS, Seltor Øst AS og Seltor Eiendom AS og dets heleide datterselskap Rødmyrsvingen 62 AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, urealiserte interne gevinster, fordringer og gjeld elimineres. Kostprisen på aksjene i konsoliderte datterselskap elimineres mot egenkapitalen på etableringstidspunktet. Klassifiserings- og vurderingsprinsipper Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er bokført til historisk anskaffelseskost. Driftsmidlene avskrives årlig etter en lineær avskrivningssats hvor den økonomiske levetiden er lagt til grunn. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Datterselskap Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte og konsernbidrag er i selskapsregnskapet inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Tilknyttede selskaper Eierandeler i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Andel av resultat etter skatt resultatføres blant finansposter. I selskapsregnskapet benyttes kostmetoden. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Langsiktige tilvirkningskontrakter Fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid, hvor selskapet har resultatansvar, blir vurdert til faktiske direkte kostnader, med fradrag av delfakturerte inntekter. Hvis kalkylen eller prognoser på noen av prosjektene viser netto tap blir det totale beregnede tapet utgiftsført i regnskapet. Dersom betingelsene for løpende avregning med fortjeneste er oppfylt blir en beregnet andel av dekningsbidraget inntektsført. Fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom påløpte prosjektkostnader og estimerte totalkostnader for prosjektet. Fullføringsgraden bestemmer også andel av resultatført fortjeneste. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende Seltor Gruppen Årsrapport

16 midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Garanti Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiavsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Prinsipper for kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten. Note 2: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt i perioden Kostnadsførte honorarer til revisor Revisjons- og revisjonsrelatert bistand Skatte- og avgiftsrådgivning Annen bistand Seltor Gruppen Årsrapport 2009

17 Note 3: Skatter og skattekostnad Grunnlag for beregning av utsatt skatt / utsatt skattefordel Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring: Forskjeller som utlignes: Langsiktige tilvirkningskontrakter Driftsmidler Garantiavsetning Pensjonsforpliktelser Gevinst/-tapskonto Fremførbart underskudd Sum Utsatt skattefordel Begrensning av utsatt skattefordel - - Netto utsatt skattefordel Endring utsatt skatt Resultatført skattekostnad Grunnlag Skattekostnad 28% Betalbar skatt Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Resultatført konsernbidrag Mottatt skattepliktig konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Alminnelig inntekt Skattekostnad i konsernet 2009 Betalbar skatt Endring utsatt skatt Resultatført skattekostnad Seltor Gruppen Årsrapport

18 Note 4: Driftsmidler og avskrivninger Goodwill Transportmidler, maskiner og inventar Parkeringsplasser Forretningsbygg Tomt Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Akkumulerte ekstraordinære avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi Avskrivninger i året Avskrivningssatser 20 % 20-33% 2 % 2 % - Årets leiekostnader for driftsmidler som leies og som ikke er balanseført Note 5: Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskap, konsern m.v. Datterselskap Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel/st.andel Kostpris Bokført verdi Seltor AS Porsgrunn 100 % Seltor Øst AS Porsgrunn 100 % Seltor Eiendom AS Porsgrunn 100 % Sum datterselskaper Rødmyrsvingen 62 AS eies av Seltor Eiendom AS og er et datter-datterselskap som også er konsolidert. Tilknyttede selskaper eid av Seltor Eiendom AS Andel egenkapital Lillegården Eiendom AS Dr. Munchsgt AS Sum tilknyttede selskaper De tilknyttede selskapene er regnskapsført etter egenkapitalmetoden i konsernet. Selskapene er tatt inn pr og hele effekten av implementeringen har medført en negativ resultateffekt i konsernet på totalt kr Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap Andre fordringer Dr. Munchsgt. AS Lillegården Eiendom AS Sum Seltor Gruppen Årsrapport 2009

19 Note 6: Fordringer med forfall senere enn ett år Fordringer med forfall senere enn ett år Dr. Munchsgt AS Lillegården Eiendom AS Sum Note 7: Anleggskontrakter Anleggskontrakter pr Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader knyttet til opptjent inntekt Netto resultatført på igangværende prosjekter Opptjent ikke fakturert inntekt på igangværende anleggskontrakter inkludert i andre kundefordringer Forskuddsfakturert produksjon inkludert i annen kortsiktig gjeld Note 8: Andre fordringer Kundefordringer består av Kundefordringer Opptjent ikke fakturert på igangværende prosjekter Sum andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer består av Fordring på Seltor AS Fordring på Seltor Øst AS Fordring på Vipeveien 51 AS Fordring på Vipevegen 41 AS Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer Seltor Gruppen Årsrapport

20 Note 9: Bundne midler Bankinsskudd Bundne skattetrekksmidler på egen konto Note 10: Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital pr Tilgang v/fusjon Årets resultat Utbytte Egenkapital pr Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat Utbytte Egenkapital pr Note 11: Antall aksjer, aksjeeiere m.v s aksjekapital er kr fordelt på 270 A-aksjer à kr og 30 B-aksjer à kr Aksjonærer i selskapet pr Antall A-aksjer Antall B-aksjer Eierandel Stemmeandel Malmfrid Råmunddal % 20 % Gunnar Råmunddal % 20 % Stian Råmunddal % 20 % Vipeveien 2 AS % 30 % Jubali AS % 5 % TKL Invest AS % 5 % Sum % 100 % 20 Seltor Gruppen Årsrapport 2009

21 Note 12: Pensjonsforpliktelser De ansatte i Seltor Øst AS har en innskuddsbasert ordning. Datterselskapet Seltor AS har en kollektiv ytelsesbasert ordning. I tillegg er de tilsluttet LO/NHO ordningen med rett til uttak AFP fra fylte 62 år. Oversikt over ordningen i Seltor AS Aktive Pensjonister 7 7 Spesifikasjon av pensjonsforpliktelsen Beregnede brutto pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Amortisering av plan-og estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto balanseførte pensjonsforpliktelser Årets pensjonskostnad Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Gevinst v/ overgang til innskuddsordning/resultatføring av plan - og estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Egenandel ansatte Årets netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,40 % 5,80 % Forventet lønnsregulering/g-regulering 4,00 % 4,00 % Forventet avkastning på fondsmidlene 5,60 % 5,80 % Forventet årlig avgang 6,00 % 6,00 % Årlig regulering av pensjoner 1,30 % 1,50 % Uttakstilbøyelighet AFP 50,00 % 50,00 % Netto pensjonsforpliktelser for Seltor AS fordeler seg på kr i overfinansiert sikret ordning og kr i pensjonsforpliktelse usikret ordning. For 2008 var tilsvarende beløp pensjonsforpliktelse i sikret ordning kr og pensjonsforpliktelse usikret ordning kr I tillegg har Seltor Øst AS et premiefond med innestående kr pr Seltor AS har fra og med gått over til en innskuddspensjonsordning. Seltor Gruppen Årsrapport

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Agathon Borgen AS Årsrapport 2013

Agathon Borgen AS Årsrapport 2013 Agathon Borgen AS Årsrapport 2013 Agathon Borgen AS Foto forsiden og dette oppslag: Hurdal skole og idrettshall. Hurdal skole og kultursenter Byggherre: Hurdal kommune Arkitekt: Tegn 3/Sweco Byggestart:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 6 8 4 0 Styrets årsberetning 2009 Forskningsparken AS har i 2009, i tråd med sitt formål, ønsket å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Forskningsparken

Detaljer

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN Årsrapport A Innhold Hovedtall og sammendrag fra årsregnskapet 2014 3 Årsberetning for 2014 4 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12. 9 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet 12 Revisjonsberetning

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer