Månedsrapport Holberg Norden Februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Norden Februar 2015"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Norden Februar 2015

2 Historisk avkastning 2 Holberg Norden Februar 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 5,8 8,9 12,9 14,0 7,6 7,5 Volatilitet % 8,3 11,6 14,7 21,5 Sharpe ratio 1,4 1,1 0,4 0,2 Avk. referanseindeks (%) 5,0 10,0 25,1 23,9 17,3 8,2 Alle avkastningstall utover ett år er annualisert (årlig geometrisk avkastning). Alle volatilitetstall er annualisert og beregnet ut fra månedlige observasjoner. Aktiv andel uttrykker hvor stor del av porteføljen som er utenfor indeks.

3 Fondskommentar Avkastning Holberg Norden ga en avkastning på 5,8% i februar, mens referanseindeksen steg 5,0%. Alle de nordiske landene hadde positiv avkastning i måneden. Målt i norske kroner var Danmark sterkest med 6,5% oppgang. Nordiske børser er blant de sterkeste aksjemarkedene så langt i En rekke selskaper i regionen er globalt eksponert og inntjeningen får drahjelp av en sterkere dollar. Dette har bidratt til å løfte aksjekursene oppover.. Så langt i år har Carlsberg og våre finske selskaper bidratt med høy avkastning. Russland-uroen har lagt seg noe og markedet har fått mer fokus på underliggende inntjening og verdier. Selvaag Bolig viser fortsatt god utvikling og leverte knallsterke tall og høyere utbytte enn ventet. Aksjen er opp 40% i år. Securitas ble honorert for gode resultater med 19% kursstigning i februar. På den negative siden skilte Opera Software seg ut med et kursfall på over 40%. Dette drog alene fondet ned 1% i februar. I det nordiske aksjemarkedet er det store forskjeller i verdsettingen av selskaper som er direkte eller indirekte påvirket av oljeprisen, og de som har liten eller ingen eksponering mot olje. Verdsettingen begynner å bli krevende på flere selskaper utenfor oljesfæren, men lave renter gjør betalingsviljen høy. Porteføljesammensetning Holberg Norden består i dag av 33 børsnoterte aksjer og enkelte unoterte aksjer (ca. 1% av porteføljen). I februar kjøpte vi Det Norske Oljeselskap og solgte aksjene våre i Vostok Nafta og Rec Solar. Sistnevnte blir kjøpt av et kinesisk selskap. Vi solgte aksjene i markedet med en liten rabatt i forhold til budet. Det Norske Oljeselskap (DETNOR) har oljefelt med «lavt» kostnadsnivå og selskapet har store merverdier knyttet til Johan Sverdrup. Både oljeprisen og DETNOR har halvert seg på seks måneder. Vår holdning til oljeprisen er at den er upredikerbar og posisjoneringen vår i oljesektoren baseres derfor på scenarioanalyser kombinert med risiko-/gevinstbetraktninger. Vi finner DETNOR attraktiv på dagens kursnivåer. Skulle selskapet trenge mer egenkapital, har de god tilgang på kapitalmarkedet. Se for øvrig selskapsbeskrivelsen på side 7. Holberg Norden søker å eie kvalitetsselskaper til en fornuftig pris. Selskapene har en sterk markedsposisjon og en robust balanse som vi over tid forventer vil gi høy verdiskapning. Vi investerer kun i selskaper som tilfredsstiller våre kriterier uavhengig av vekt i referanseindeksen. Porteføljen har i dag på en P/E på 15,8 en pris/bok på 2x og en utbytteavkastning på 3% for

4 Selskapsnyheter Svenska Cellulosa (3,9% av porteføljen) Styeret tilsatte Magnus Roth som ny CEO etter den siste tids turbulens. Roth tiltrer 1. mars Roth har jobbet som ansvarlig for selskapets konsumvaredivisjon i Europa siden I tillegg til Roth vil Pär Boman, CEO i Handelsbanken, tiltre som ny styreformann. Endringene i SCA opplever vi som positive, da vi forventer at ledelsen og styret vil øke det operasjonelle fokuset etter siste tids hendelser. De nye lederne har en god «track record». Opera Software (2% av porteføljen) Opera Software var månedens store skuffelse og bidrog alene til at fondet falt ca. 1%. Markedet ble skuffet av selskapets forventning til inntjening i 2015 og sendte aksjekursen ned 40% Selskapet skylder på lavere inntekter i Russland og endring av produktsammensetningen, som har gitt lavere margin Opera har fortsatt høy vekst og en sterk industriposisjon i fremvoksende markeder, men er nå priset som et verdiselskap. De har en sterk balanse og netto positiv kontantbeholdning. Flere av medlemmene i styret til Opera Software kjøpte aksjer i etterkant av rapporteringen, noe vi oppfatter som et tegn på tillitt til selskapet. Vi har inn til videre opprettholdt eksponeringen i selskapet USD Kilde: Bloomberg Omsetning Opera Software 4

5 Selskapsnyheter Carlsberg (4,8% av porteføljen) Selskapet annonserte Cees t Hart som ny CEO fra 15 juni. Hart har bakgrunn fra Hollandske Royal Friesland Campina, et av verdens største selskaper innenfor dagligvarer. Novo Nordisk sin CEO, Lars R. Sørensen, er foreslått som ny styreformann etter at nåværende styreformann trer til side etter fylt 70 år. Carlsberg har en langt svakere avkastning på kapitalen enn sine konkurrenter og tilsvarende svak aksjeavkastning. Dette er temaer som den nye ledelsen ventes å sette høyt på agendaen. Novo Nordisk (5,2% av porteføljen) Selskapet annonserte positive resultater av Fase II-studie innenfor oral medisinering av diabetes. Produktet er fortsatt i tidlig fase, men aksjemarkedet belønnet den positive nyheten med en oppgang på 9% i februar. Hittil i år er aksjekursen til Novo Nordisk opp 23%. Novo Nordisk er et selskap som over tid har levert ekstremt gode resultater og aksjemarkedet verdsetter dette i form av en høy prising (P/E). 5 Selvaag Bolig (2,1% av porteføljen) Selskapet leverte sterk operasjonell drift i fjerde kvartal 2014 og kontantstrømmen er sterk. Selskapet har solgt 85% av boligene som ferdigstilles i 2015 Selvaag Bolig øker utbyttet fra 50 øre per aksje til kr. 1,20. Innsiderne kjøpte mer aksjer i februar. Millioner danske kroner. Kilde: Bloomberg

6 Det Norske Oljeselskap Selskapsbeskrivelse Fullverdig norsk oljeselskap Produserer cirka fat olje per dag Venter betydelig produksjonsvekst de kommende årene gjennom Ivar Aasen og Johan Sverdrup Produksjonskostnad på USD 10 per fat. Med Sverdrup i produksjon vil dennebli enda lavere Gjeldsgrad er lavere enn hva balansen tilsier Gjeldsgraden er tilsynelatende høy med 15% egenkapitalandel Men i balansen ligger ingen verdier på Johan Sverdrup, et oljefelt i verdensklasse. Selskapet har tilgang på kapital om det trengs gjennom salg av eiendeler, emisjon eller fra banker Høy kapitalavkastning Overbevisende vekstutsikter Ledelsestillit Bransjeattraktivitet Eierfokus Regnværsbeskyttelse Grådig billig Aker er største aksjonær med 50% eierskap Aker har de økonomiske ressursene som trengs dersom Det Norske skulle trenge mer kapital Vårt investeringsgrunnlag Store merverdier knyttet til Johan Sverdrup Vi tillegger større sannsynlighet for oljeprisoppgang nå enn for seks måneder siden Lav produksjonskost på attraktive oljefelt 6

7 DETNORSKE: Endring i risiko/gevinst Juli 2014 Februar 2015 USD 110 Aksjekurs NOK 65,- USD 55 Aksjekurs NOK 35,- Bokverdi per aksje NOK 21,- Bokverdi per aksje NOK 24,- 7

8 10 største investeringer (1-5) Selskap Andel Kommentarer 5,2% 5,1% Novo Nordisk er et verdensledende legemiddelfirma innen diabetesbehandling. De er også langt fremme på behandling av overvekt og relaterte sykdommer i tillegg til veksthormoner. Diabetes er i sterk økning over hele verden og Novo Nordisk er posisjonert til å generere betydelige inntekter og resultater i mange år fremover. Investeringsgrunnlag; Verdensledende aktør. Strukturell vekst. God inntjeningsvekst. Dansk transport og logistikk selskap med globale operasjoner. DSV har en kapitallettmodell hvor underleverandørene eier transportmidlene. Selskapet har over tid levert stabil margin og kontantstrøm. Har over tid skapt høy verdiskapning. Godt posisjonert for å ta del i globalisering. Investeringsgrunnlag; Sterk produktplattform. Stabile marginer. Høy kapitalavkastning. 5,0% Danske Bank har vært gjennom en vanskelig periode med svekket lønnsomhet blant annet som følge av et svakt dansk eiendomsmarked, en uheldig eksponering mot eiendomsmarkedet i Irland og for høye kostnader. Banken har tatt flere grep for å forbedre lønnsomheten. Vi forventer at de langt på vei vil lykkes og at markedet er villig til å prise opp aksjen fremover. Investeringsgrunnlag; Forsterket kostnadsfokus. Bedre dansk økonomi. Potensial for økt verdsetting. 4,9% Carlsberg er en av verdens største ølprodusenter med salg i over 150 land. Foruten Carlsberg-øl produserer selskapet kjente merker som Tuborg, Holsten og Baltika. Vest-Europa er Carlsbergs hovedmarked, men fremvoksende økonomier står for en stadig større del av salget (ca. 40%). Har et marginforbedringspotensial som ikke er priset inn. Investeringsgrunnlag; Sterk merkevare. Stabil kontantstrøm. Forbedringspotensial på kapitalbinding. 8 4,7% Nordens største bank. Har klart seg bra gjennom finanskrisen. Banker får anledning til å øke marginene for å bygge opp en større egenkapitalbuffer jfr. nye kapitalregler. Mener selv at kapitalbufferen nå er sterk nok til å kunne betale solide utbytter. Investeringsgrunnlag; Marginekspansjon. Forsterket kostnadsfokus. Potensial for økt verdsetting.

9 10 største investeringer (6-10) Selskap Andel Kommentarer 4,6% Svensk klesgigant med over 2000 butikker lokalisert i 37 markeder. All produksjon i lavkostland (Øst- Europa, Asia, Afrika og Sentral-Amerika). Godt drevet og i ferd med å rulle ut sin suksessoppskrift i nye markeder. Dyktig på merkevarebygging. Satser på fremvoksende økonomier. HM gir eksponering til et av verdens sterkeste merkevarenavn og en mer konsumentdrevet økonomi enn den råvarebaserte. Investeringsgrunnlag; Sterk merkevare. Fortsatt vekstpotensial. Dyrt verdsatt, men sterk verdiskapning. 4,4% Nokian Renkaat (Tyres) er Nordens største dekkprodusent og mest kjent for sine vinterdekk. Selskapet er notert på Helsinki-børsen. Volummessig er Russland og Sentral-/Øst-Europa de viktigste markedene, mens markedsandelen er størst i Norden med 25-30%. Produksjonen skjer i Russland og Finland, med den russiske andelen er kraftig stigende. Investeringsgrunnlag; Verdensledende aktør. Sterk ledelse. Langsiktig god verdiskapning. 4,4% Lundin er et svensk olje- og gass leteselskap (E&P). Veldrevet selskap med et av Nordens beste letemiljø innen olje og gass. Selskapet oppnådd en høy funnrate på sine letebrønner og med det lagt grunnlaget for stadig økende reserver og produksjon. Investeringsgrunnlag; Imponerende funnrate. Sterk ledelse. Prises under diskontert verdi. 4,3% Royal Unibrew er et dansk basert bryggeri og et resultat av flere fusjoner opp gjennom årene. De lever lykkelig som nummer to i sine markeder. Øl, ikke-alkoholholdige drikker samt en maltbasert energidrikk er dere hovedområder. Norden, Baltikum, Italia og Afrikanske miljøer (maltdrikken) er hovedmarkedene. Investeringsgrunnlag: Sterk operasjonell og finansiell drift. Høyt aksjonærfokus. Sterk verdiskapning. 9 4,1% Fullintegrert fiskeriselskap med fiskerettigheter i Peru, Chile og Norge. Majoritetseier i Lerøy Seafood og Norway Pelagic. Austevoll Seafood kontrollerer marint protein og marine oljer fra hav til matfatet. Investeringsgrunnlag: Marginpotensial på oppdrett. Godt distribusjonsnettverk. Undervurderte eierandeler i pelagiske markeder. Potensiell konsolidering av pelagisk industri rundt Nordsjøen.

10 Porteføljesammensetning (geografi) Finland 10% Norge 25% Danmark 25% Sverige 40 % 10

11 Porteføljesammensetning (bransje) Finans 16% Helsevern 13 % Kontanter IT 3% Energi 2% Utilities 8% Materialer 1% 3% BRANSJE- SAMMEN- SETNING Industri 17 % Konsum 18% Forbruksvarer 19% 11

12 Nøkkeltall for fondets 20 største investeringer 12 Andel P/E P/E EPS-vekst Utbytteavk. ROE P/B fond 2015E 2016E 2016E 2015E 2015E siste 1 Novo Nordisk, B 5,2 % 26,5 21,4 24 % 2,0 % 71 % 17,5 2 DSV 5,1 % 18,3 16,3 12 % 1,0 % 31 % 5,5 3 Danske Bank 5,0 % 11,7 10,6 11 % 4,0 % 10 % 1,1 4 Carlsberg B 4,9 % 17,0 15,1 13 % 2,0 % 8 % 1,4 5 Nordea 4,7 % 13,0 12,3 6 % 3,0 % 12 % 1,6 6 Hennes & Mauritz, B 4,6 % 26,5 23,7 11 % 3,0 % 41 % 10,0 7 Nokian Renkaat 4,4 % 17,6 15,3 15 % 6,0 % 16 % 2,8 8 Lundin Petroleum 4,4 % - 16, % 7,6 9 Royal UNIBREW A/S 4,3 % 20,0 18,6 8 % 3,0 % 25 % 4,6 10 Austevoll Seafood 4,1 % 8,4 6,4 31 % 5,0 % 12 % 0,9 11 Bakkafrost 4,1 % 10,1 9,4 8 % 5,0 % 31 % 2,9 12 Svenska Cellulosa, B 3,9 % 16,9 15,8 7 % 3,0 % 12 % 1,9 13 Modern Times Group, B 3,2 % 13,8 12,9 7 % 3,0 % 20 % 2,7 14 Kungsleden AB (publ) 3,0 % 15,2 13,6 12 % 3,0 % 5 % 1,3 15 DnB ASA 2,9 % 10,0 9,6 5 % 4,0 % 12 % 1,2 16 Atlas Copco, B 2,9 % 19,4 17,9 9 % 2,7 % 29 % 5,7 17 Securitas, B 2,8 % 16,1 15,2 7 % 3,0 % 21 % 3,4 18 Tikkurila 2,8 % 19,0 17,2 11 % 4,0 % 21 % 3,9 19 Astra Zeneca 2,7 % 16,0 16,3-2 % 4,0 % 14 % 4,3 20 Weifa ASA 2,4 % 23,0 19,0 21 % 2,0 % 6 % 1,1 SUM Topp 20 77,4 % Holberg Norden 100 % 15,3 13,1 17 % 3,0 % 12,4 % 1,9 Kilde: Bloomberg pr 02/09/14 P/E: Price/earnings. Aksjekurs i forhold til inntjening pr. aksje P/B: Price/book. Aksjekurs i forhold til bokført egenkapital ROE: Return on equity. Avkastning på bokført egenkapital

13 Historisk avkastning Differanseavkastning 13 Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningskostnader.

14 Største bidragsytere til fondets avkastning siste 12 måneder Bakkafrost Atlas Copco, B Securitas, B Royal UNIBREW A/S Kungsleden AB (publ) Opera Software Petroleum Geo Services Fram Exploration Subsea 7 Prosafe kroner 14

15 Jaktloven Aktive forvaltere o Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers. o Vi er indeksuavhengige i sammensetningen av våre porteføljer o Vi har konsentrerte porteføljer der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. o Vi søker å redusere risikoen gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering. Langsiktighet o Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Selskapsfokus o Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi er skeptisk til prognostisering av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser. 15

16 Jakten på det gode selskap Vi jakter på selskaper med: Høy kapitalavkastning Overbevisende vekstutsikter Ledelsestillit Bransjeattraktivitet Eierfokus Regnværsbeskyttelse Grådig billig 16

17 Våre fond og forvaltere Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg OMF Holberg Triton Holberg Rurik Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt 17

18 Kontaktinformasjon og forbehold Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap. 18

Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015 Våre fond og forvaltere Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg OMF Holberg Triton Holberg Rurik Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden MARS 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,1 11,2 15,9 15,4 7,5 7,9 Volatilitet % 8,2 11,6 14,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 Våre fond og forvaltere Hogne Tyssøy Jann Molnes Robert Lie Olsen ansvarlig forvalter Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden Mai 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 17,4 18,2 22,4 9,9 8,2 Avk. referanseindeks (%) 2,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge April 2015

Månedsrapport Holberg Norge April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge April 2015 Historisk avkastning Holberg Norge APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 8,5 4,9 7,9 1,6 9,3 Volatilitet % 9,5 16,1 21,8 Sharpe

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge April 2015

Månedsrapport Holberg Norge April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge April 2015 Historisk avkastning Holberg Norge APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 8,5 4,9 7,9 1,6 9,3 Volatilitet % 9,5 16,1 21,8 Sharpe

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 Vårt jaktlag Hogne Tyssøy ansvarlig forvalter Jann Molnes Robert Lie Olsen Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod Vågenes Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2014

Månedsrapport Holberg Norge November 2014 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Mai 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge August 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Juni 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global ga en avkastning på 1,9% i januar, mens fondets referanseindeks steg 1,5%. Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 Fondskommentar 2 Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,0% i februar, mens fondets referanseindeks steg 5,0%. Hittil i år er Holberg Global opp

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt 0,4 % i juni, mens referanseindeksen falt 1,3 %. Hittil i år er Holberg Global opp 9,5%, noe som er 1,4% bedre enn

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global November 2014

Månedsrapport Holberg Global November 2014 1 Månedsrapport Holberg Global November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global August 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton April 2015

Månedsrapport Holberg Triton April 2015 1 Månedsrapport Holberg Triton April 2015 Fonds- og markedskommentar Holberg Triton hadde sin andre operative måned i april. Fondet falt 4,6% i denne perioden. Utviklingen i laksesektoren påvirket fondet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global Juli 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport September 2002 6 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer