Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene"

Transkript

1 Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Onsdag den 20. desember 2006 kl ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver Nils Dalseide Professor Knut Karlberg Professor Knut Rønningen Lensmannsbetjent Bjørn Vethe Til stede for øvrig (med møterett, ikke stemmerett): Lagman Claes Werdinius, Ordförande i svenska besvärsnämnden Advokat Bjørn Nærvik var innkalt, men meldte forfall umiddelbart før nemndsmøtet. Sekretær: Avlsleder Tore Kvam, Norsk Hestesenter Protokollfører: Klagenemndas formann Sak nr. 02/2006 Klager: Thor-Egil Haugen, 3620 Flesberg Saken gjelder: Klage over kåringsnemndas avgjørelse av november 2006 om ikke å kåre kaldblods traverhingsten Haugs Gutten N for avlsbruk.... 1

2 I medhold av forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien, fastsatt av Landbruksdepartementet med hjemmel i lov om husdyravl av 4. desember 1992 og avlsplaner for de ulike hesteraser, vedtatt av Styret i Stiftelsen Norsk Hestesenter første gang 7. september 1995, jf. kapittel om klageadgang med tilhørende vedlegg, og vedtak av 15. november 1996 om opprettelse av permanente klagenemnder, behandler klagenemnda klagesaker vedrørende kåringsavgjørelser for ulike hesteraser. For kaldblods traverhingsters vedkommende reguleres klagenemndas rettslige kompetanse også gjennom den svensknorske kaldblodsavtale av 13. oktober Klagenemnda behandler i henhold til tildelt kompetanse klager over kåringsvedtak for traverrasene. Under hingsteutstillingen på Biri den november 2006 ble kaldblods traverhingsten Haugs Gutten N ikke kåret for avlsbruk. Vedtaket var bl.a. begrunnet med følgende: ennå ikke tilfredsstillende egenprestasjoner med spesiell vekt på lav seiersprosent. I brev innstemplet ved Norsk Hestesenter den 27.november 2006 har Thor-Egil Haugen påklaget kåringsnemndas vedtak. Klagen er rettidig, og fremmet av en klageberettiget, jf. forvaltningslovens 29-30, jf. 28. I medhold av klagereglementets pkt. 4, annet punktum, har klageren fått anledning til å fremlegge sin sak direkte for klagenemnda i møtet. Klager benyttet seg av denne anledningen. Klagerens anførsler: Klageren har i klagebrevet anført at: Haugs Gutten har ikke fått en rettferdig behandling begrunnet ut i fra ikke tilfredsstillende egenprestasjoner med hovedvekt på lav seiers prosent. Det er ikke tilfeldig at han har kjempet høyt oppe blant de beste gang etter gang, men at han faktisk er så god at han hører hjemme blant de beste i årgangen. Haugs Gutten har vist meget bra holdbarhet (ingen veterinære anmerkninger ved kåringsutstilling) etter 3 knallharde sesonger og talent noe utenom det vanlig for årgangen, med tanke på de konkurrentene han har møtt hele tiden. Han fikk ikke uttalelsen godt hingstepreg, etter det publikum som endog applauderte han for måten han beveget seg rundt med kjempe steg i manesjen med halen rett ut og blåste i nesen, inntil han roet seg ned når han ble oppstilt for dommerne. I tillegg til dette oppførte han seg eksemplarisk under veterinærundersøkelsene og gjennomførte en meget bra kjøreog trekkprøve. 2

3 Han gjennomførte travprøven på kilometer tiden på en flott måte, noe som er fort uansett alder. Som konklusjon anføres det at nemnda har dømt han alt for hardt ut i fra faktiske prestasjoner og lagt alt for stor vekt på seiersprosent totalt disse 3 år (8,8 prosent.)i stedet for å bedømme han utifra at han har tilhørt toppen av en meget hard og tøff årgang hvor han stort sett bare har tapt for den ypperste årgang elite, i de løpene de fleste bare drømmer om å få være med i. Dersom man har en nedre prosent grense på seire og tar lite eller ingen hensyn til øvrige prestasjoner, og ikke setter dette i sammenheng med hva slags løp hestene deltar i og hvilken motstand de står ovenfor, bør dette komme til uttrykk i regelverket slik at hesteeierne kan regne ut dette på forhånd selv for så å spare innmeldingsavgiften pålydende 2500 kr når man vanskelig kan bli opptatt i det gode selskap ved lav seiers prosent, uten å sette, i dette tilfellet unghest prestasjonene i sammenheng. Haugs Gutten har etter hva eier har registrert av de som var til kåring, uten å bli diskvalifisert eller på annen måte avvist, faktisk hvert den som har vist størst talent som unghest ut i fra resultater i årgangsløp og innkjørte penger som unghest totalt sett. Han har fulgt opp med å øke grunnlaget sitt hvert år, fra 103,211 som 3 åring til 156,000 som 4 åring til 168,000 hittil som 5 åring. I år som 5 åring har han i gjennomsnitt kjørt inn kroner pr. start. Haugs Gutten er godkjent for bedekning av egen hoppe og har bedekt 2 ganger med resultat 1 stort hoppeføll som forøvrig ser ut til å ha arvet hans lynne og bevegelser, og 1 bekreftet drektighet i år. Dette kan tyde på god sæd kvalitet som også er ett positivt moment. Han skal betjene 2 hopper til våren. (Kunne fått 5). I forhold til, med all respekt for Grindstad jahn var ikke den nå kårede Grindstad jahn i nærheten av Haugs Gutten som 3 åring, samt at han også hadde lavere inntekt som 4 åring. I år som 5 åring har Grindstad Jahn høyere seiers prosent så langt 28,6 mot Haugs Guttens 13,4, men lavere trippel prosent 44,7 mot Haugs Guttens 53,3. Det er naturlig å trekke sammenligninger disse to imellom, da de er av samme årgang, de oppnådde også samme poengsum totalt ved kåringen. I tilegg til Grindstad Jahn fikk han den nest høyeste poengsum totalt av alle hingstene som gjennom førte hele utstillingen uten å ha blitt trukket eller avvist og Haugs Gutten fikk den høyeste karakteren på bevegelser. Det ser dessverre slik ut at det er bedre å kjøre på mandager i hverdags løp i billig selskap for å sanke seire, enn å kjøre storløp og årgangsløp med 2,3,og 4 plasser og kanskje 1 seier som unghest. Dersom man har ambisjoner og ett stort talent på stallen men ikke den absolutte toppen, bør man allikevel stille opp, ellers blir stor løpene fattigere med lav deltagelse. Jeg trodde det var alle hesteeieres drøm å få være med i stor løp, og når jeg ser på veggen hjemme å ser ett diplom fra både Norsk Travkriterium og Norsk trav Derby, og ikke minst at det er den samme hesten som har klart dette kunststykke i en knallhard årgang, blir jeg stolt. Det er mange som opp igjennom årene har fått en diplom fra Kriteriet og Derby, men begge 2 er det betydelig mindre av, og igjen vil jeg påstå at det 3

4 ikke er tilfeldigheter som gjør at Haugs Gutten har klart dette. Haugs Gutten fikk en av de beste omtaler på bevegelser og helse ved presentasjonen, noe som etter min oppfattelse bør vektlegges mer i avls sammenheng.(hingst vist i full trening med ubetydelige veterinære anmerkninger og Romslige ledige bevegelser.) Jeg har forsøkt å gi ett riktig bilde av hva min hest har utrettet i løps banen så langt, og håper dette kan sette hans prestasjoner i det lyset det fortjener. Videre håper jeg at konklusjonen blir at man kan tilhøre årgangs toppen, vise klasse og å oppnå kåring uten å bli tilsidesatt fordi man ikke rader opp seire. Helt til slutt, vil jeg påpeke noen feil i presentasjonen som ligger på internett og som jeg fikk utlevert ved utstillingen. Her står det under presentasjonen av hans mor,( som ifølge presentasjonen til Kriteriet og Derby kommer fra det bunnsolide slaget etter ulvi, som det utspringer flere elite og avls hester fra, opp igjennom årene), Det står at Haugs Gutten er etter Minpil. Og at hans søster er etter Slogum Bjørn. Haugs Gutten og Ulsrud Nina er helsøsken og således etter Lykke Gutten begge 2. Klageren har krevet kåringsvedtaket omgjort, og hingsten kåret for avl. Klagerens brev er in completo vedlagt saken. Klagen har vært forelagt kåringsnemnda, som den 13.desember 2006 har avgitt følgende uttalelse i anledning klagen: Klager utdyper i klagedokumentet hingstens egenprestasjoner i løpssammenheng. Kåringsnemnda kan ikke se at det i denne redegjørelsen framkommer opplysninger som var ukjent for nemnda på avgjørelsestidspunktet. Dette fordi det fra Norsk Hestesenters administrasjon forut for kåringa sendes ut detaljerte opplysninger om de innmeldte hingsters karriere. I denne dokumentasjonen kan man se hvilke løp hesten har gått, hvilke konkurrenter den har møtt og hvilke plasseringer som er oppnådd. Hovedbegrunnelsen for å ikke kåre Haugs Gutten var Ennå ikke tilfredsstillende egenprestasjoner, med spesiell vekt på lav seiersprosent. I gjeldende avlsplan for kaldblods travere, siste gang revidert 23. aug 2006 heter det bl.a Minimumskrav for unghestprestasjoner (3-5 år): - Hingsten bør tilhøre årgangstoppen, dvs. være blant de 5% beste av alle startende hanndyr i årgangen med hensyn til rekord, grunnlag og plassering i storløp. - For å kunne bedømme unghestprestasjonene bør hingsten ha startet minst 10 ganger (for 3-åringer gjelder 5 starter). Går man dypere inn i det statistiske materialet som kåringsnemnda hadde tilgjengelig på tidspunktet for kåringsavgjørelsen og plasserer både Grindstad Jahn og Haugs Gutten i 4

5 forhold til sin årgang, har kåringsnemnda laget et sammendrag for disse to hingstene. Dette framkommer slik: Haugs Gutten Grindstad Jahn Antall starter Antall seire 5 9 Seiers% 8,8 19,6 Trippel% 42,1 45,7 Innkjørte penger kr kr Innkjørt pr. start kr kr Nr.på statistikk /hanndyr f.2001 med inntjening 12/324 10/324 % i årgang av hanndyr 3,7 3,1 Beste km.tid 26,4 24,8 Beste seierstid 26,8aM 25,6aK Nr.på statistikk /hanndyr f.2001 med rekord 33/306 13/306 % i årgang av hanndyr 10,8 4,2 Antall løp med km.tid under Antall løp under 1.27 (antall seire-annen-tredje) 3 (1-1-0) 9 (2-3-1) Eksteriørpoeng Indeks pr 30.nov Innavlskoeff 6,03 4,56 Mankehøyde i cm ,5 Pr 20.des 06 Kåringsnemnda vurderer det slik at Haugs Guttens grunnlag tilfredsstiller bestemmelsene gitt i avlsplanen, mens hingstens rekord ikke gjør det. Grindstad Jahn tilfredsstiller begge punkter. Plassering i storløp er et punkt som nemnda mener er for lite spesifikt til at man kan vekte det særlig tungt i avgjørelsene for hingster som ikke klart har hevdet seg helt i toppen. Grindstad Jahn har dessuten høyere forventet avlsverdi og en noe lavere innavlskoeffisient enn Haugs Gutten. Grindstad Jahns far Sjefen er ung i avlen og har hittil ikke hatt kåret sønn i norsk avl. Haugs Guttens far Lykke Gutten er eldre og har hittil hatt tre godkjente sønner. I tillegg har Grindstad Jahns mor og mormor bedre avlsmeritter enn Haugs Guttens morlinje. Under bedømmelsen ble det gitt poeng for de eksteriøre egenskaper. Her scoret Grindstad Jahn 2 poeng mer enn Haugs Gutten på rasetype og preg, mens Haugs Gutten scoret tilsvarende mer på sine bevegelser under mønstringen. Haugs Gutten oppnådde 7 poeng av 10 mulige på rasetype, mens Grindstad Jahn oppnådde 9 poeng. Dette forholdet ble også vektlagt ved avgjørelsen. Klagers anførsel om feil i faktaopplysningene i utskriften av dommerkort er korrekt. Kåringsnemnda har i ettertid fått forklart fra Norsk Hestesenter at dette skyldes en feil i utskriften fra Norsk Rikstoto/ DNTs database som muligens skriver seg fra konverteringen til nytt datasystem nå i Feilen er påpekt og vil bli sjekket ut av personalet som jobber med dataløsningene. 5

6 Det fremkommer i klagen ingen nye opplysninger som skulle tilsi at kåringsavgjørelsen for Haugs Gutten ble fattet på feil grunnlag. Kåringsnemnda opprettholder sitt tidligere vedtak om å ikke kåre hingsten. Vedtaket er enstemmig. Nemnda tilføyer at hingsten er velkommen tilbake ved en senere anledning med forbedrede prestasjoner. Klageren har fått anledning til å kommentere kåringsnemndas uttalelse i klagesaken. I mail registrert inn ved Norsk Hestesenter mandag 18. desember 2006 har klager anført at: Nemnda velger å kalle Haugs Guttens meget sterke prestasjoner i storløp som difuse når man ikke klart har hevdet seg i toppen, en merkelig retorikk med tanke på at han med unntak av H.G.Balder, Mørtvedt Jerkeld og Alm viktor og dersom en av disse ikke deltok, kjempet om trippelplass hver gang, Når de samtidig legger frem en regel dokumentasjon som sier at hingsten bør og ikke skal tilhøre årgangs toppen,(noe han forøvrig beviselig har gjordt). Prestasjoner i storløp er ett moment i helhetsvurderingen ved siden av grunnlag og rekord. Hvordan skal man vurdere hesten dersom man ikke skal vurdere hesten ut i fra de løpene han faktisk deltok i? Hadde man lagt litt godvilje til, ville det dukket opp flere navn på hester som av en eller annen grunn blir rangert foran min hest, men som var bak ham i stort sett alle storløpene samt mange andre løp. Min hest tilfredstiller altså kravene på 2 av 3 punkter og på alle 3 i minimumskrav for unghest prestasjoner, dersom man tar volte tid med i betraktning. Det kan nesten forståes dit hen at det å ikke være dårligere enn nr 3,4 og 5 med unntak av kriterie finalen (nr 9)i alle storløp han deltok i som 3 åring spesiellt, samt seier i Momarkens eliteløp for 3 åringer, ikke blir definert som årgangs toppen. Hva da med Grindstad jahn som ikke deltok i noen storløp dette året. I 4 årssesongen, Året etter ble Grindstad Jahn nr 2 i Jarlsberg midtsommerløp mens Haugs Gutten ble nr 3. I Derby finalen ble vi likt premiert med 5000 kr. Dette er tydeligvis ikke difust og innenfor rammen av kravene til storløp, hva Grindstad Jahn vedkommer. Nemnda trekker frem Haugs Guttens avstamning som ikke tilfredstillende mens de trekker frem Grindstad Jahns stamme med fremhevelse av hoppe derby vinner i nær slekt,mens de unnlater å si at Haugs Guttens mormors mormor er søster til Elite hoppa Dalsvinni som vant blandt annet Laumb-løpet, samt kårings hingsten Siljan Baus. Jeg kunne skrevet bok om denne stammen hvor det kommer mange kåringshingster og elite hester fra, og vilken betydning disse har hatt i norsk avl og travsport. Det er ett faktum at det er ikke mange stammer som overgår denne stammen etter Ulvi på kaldblods siden, og var en av hovedgrunnene til at jeg ønsket meg nettop denne stammen, da jeg leide Haugs Guttens mor med daverende avls indeks 107. Jeg vil nevne noen som kommer herfra. Polar Storm, Polar Front, Prins Vinter, Ulfrigg, Lundfrigg, Siljan Baus, Sandsvær Prinsen, Benn, Ulnix og Frigg Elden, dette er alle kårings hingster og bare noen av de mange meget begavede traverne som har sitt utspring her. Det er ikke ueffent at Hallvilla har avlet frem Haugs Gutten heller. 6

7 Jeg registrerer at nemnda og Norsk travselskap ikke har samme oppfattelsen av kvaliteten på stammen til Haugs Gutten, der nemnda hevder at Haugs Guttens morstamme er nærmest å betrakte som høyst ordinær, sier Norsk travselskapet at denne morstammen er av det bunnsolide Ulvi slaget, jmf. presantasjonen til norsk travkriterium og norsk trav derby. Det kan virke som om nemnda setter disse to hingstene Grindstad Jahn og Haugs Gutten opp i mot hverandre på en slik måte at bare en i årgangen kunne godkjennes dette året, i stedet for at de etter min mening helt klart hadde muligheten til å kåre begge to med bakgrunn i de kvaliteter de har som gjør dem fortjent til kårings brevet. Det står ingen steder i min klage at Haugs Gutten etter min mening skulle kåres på bekostning av, men tvert i mot mener jeg at han burde blitt godkjent i tilegg til Grindstad Jahn, noe man kan få forståelsen av når man leser vedtaket. Jeg registrerer at nemnda legger høyde og preg som mer vektleggende egenskap enn bevegelser. Med eksamen artium fra idrettsgymnas og tidligere landslagsutøver i styrkeløft kan jeg bekrefte at fysiske forutsetninger har høyere prestasjonspotensiale enn utseende. (dette er ett faktum og ikke en påstand.) I tillegg vil man sannsynligvis minske farene for nedarving av dårlig bevegelser samt redusere belastnings skader. Når man ser mange hester i banen i dag, ser man at de snart har på seg like mye sikkerhets og beskyttelses utstyr som en is hokkey spiller, bør man kanskje dreie øynene mer mot dette problemet og i stedet fremheve bevegelses egenskapene. Min Hingst har ett flott spenstig og åpent trav og til dags dato aldri behøvd noen ting. Det ble kåret hester ved denne utstillingen som hadde betydelig veterinære anmerkninger og som knapt nok kunne gå, i tilegg til dette kunne venstre testikkel roteres 180 grader på en av hingstene. Mens Haugs Gutten som var blandt de høyeste rangerte på poeng totalt sett og beveget seg best av samtlige, gjennomførte kjøre og trekk prøve med meget god omtale samt travprøve i topp sjiktet, ikke blir funnet verdig. Hva er vitsen med utstilling hvis utstillings resultatet har lite eller ingen nevneverdig betydning? For å understreke forskjellsbehandlingen nemnda etter min mening bevisst bedriver har jeg sammenlignet 4 av hingstenes karakterer på bevegelser. Grindstad Jahn Ledige noe trange bevegelser Karakter 7 Kåret. Hornmo Prinsen Romslige ledige bevegelser karakter 7 Kåret. Rapp Best Ledige gode bevegelser Karakter 8 Kåret. Haugs Gutten Romslige ledige bevegelser Karakter 9 ikke Kåret. Jeg ønsker at noen kan forklare meg forskjellen på Romslige ledige bevegelser, Ledige gode bevegelser og Romslige ledige bevegelser. Videre legger de til grunn at Haugs Guttens Avls indeks er forventet lavere enn Grindstad Jahns, Haugs Gutten hadde i så måte høyere indeks (116 )enn 2 av de 4 kårede hingstene det var utarbeidet indeks på. Hornmo Prinsen og Viggo. de hadde begge 110 i 7

8 indeks.haugs Gutten hadde også lavere innavlskoeffisent enn Hornmo Prinsen, og betydelig bedre unghest prestasjoner enn Viggo. Nemnda trekker frem regelverk og avlsplaner i sine begrunnelser, her er det tydelig stor forskjellsbehandling av hestene, la meg minne om regler for offisielle heste utstillinger hvor det står under 6 Hestens Kvaliteter. her står det blandt annet at hester som er halte ved utstilling skal avvises, og hesten må være typisk for sin rase. H.G.Balder som er en av vår årgangs aller beste travere var halt under mønstring i trav og ikke rasetypisk, med en hel del veterinære anmerkninger allerede. I tilegg har han høyere innavlskoeffisent enn min hingst(dersom dette er så viktig),det er her altså to klare brudd på gjeldene regler. 3 årige Raikkonen ble avist for halthet pga. (tråsår),og Bles Høvding på rasetype og størrelse, her ser man alså at regelverket blir fulgt for alt det det er verdt, til tross for at meget gode Bles Høvding i en alder av bare 6 år har nær 1,1 million kroner innkjørt. Det er trist å måtte sette hestene opp mot hverandre på denne måten men rettferdigheten bør råde, slik at lover og regler er like for alle. Jeg må nok innrømme at vi føler oss forbigått mot bedre vitende i denne saken, etter å ha fulgt denne årgangen fra innsiden. Det er med stor beklagelse jeg sitter med en følelse av at denne saken blir en prinsipp sak for nemnda, i forhold til beskyttelse av eget vedtak fremfor likebehandling etter lover og regler. ved individuell bedømmelse. Statistikk kan brukes til så mangt ut fra hva man ønsker. og at man leter etter ubetydelige avvik, til tross for at min hingst faktisk var blandt de høyets bedømte totalt under denne utstillingen. Tar man for seg statistikken som helhet vil man se at min hingst kommer høyere opp i forhold til om det er volte eller auto start, nemnda har også her valgt den statistikken som stiller min hingst i dårligs mulig lys i stedet for å se hans prestasjoner i en helhetlig sammenheng. Kåringsnemnda begrunner feil i dommer protokollen med data svikt fra travselskapet, dette er besynderlig da disse opplysningene er å finne på samme nettsted som de opplysningene de sier de hadde full oversikt over vedrørende Haugs Guttens karriere, i beste fall er dette en uholdbar unnskyldning og en bortforklaring jeg ikke har sett på lenge, for ikke å ha gjordt en grundig nok undersøkelse i forkant, Disse opplysningene har vært tilgjengelige hele tiden, jeg har selv hentet ned disse opplysningene fra travselskapets sider under min hests stamme presentasjon. Kvalitets sikring kan varmt anbefales. Kårings nemnda skriver i sitt tilsvar til meg at på grunn av at Lykke Gutten er eldre enn Grindsta Jahns far og har 3 kårede Hingster fra før i Norge, og at det også var ett moment i forhold til avgjørelsen dem imellom, tipper jeg at Leif Langberget (Eier av Lykke Gutten) ikke akkurat blir imponert av den uttalelsen. Det blir da ikke mindre spennende å følge Elding, Jærvsøfax og Moe Odin i fremtiden dersom dette får betydning. Jeg registrerer at jeg er velkommen tilbake ved en senere anledning. Med de begrunnelser som er lagt til grunn for avslag, ser jeg at dette kan bli vanskelig da min hingst er snart 6 år og sannsynligvis ferdig utvokst. I tilegg er hans mor død (etter hva jeg er blitt fortalt, nødslaktet i samme ulykke som da Haugs Guttens søster ødela seg.)så det blir nok bare 8

9 han som kommer i banen derfra. Etter hvert som grunnlaget stiger blir det heller ikke lettere å samle seire, så jeg er redd dette var vår sjanse. Min hest har såvisst bevist at han har tilhørt årgangs eliten, det er bare så synd at kun seire teller i dette systemet og at 2 og 3 plasser ikke betyr allverden. Hvor er det blitt av de hestene vi kjempet mot i årgangsløpene, Alm viktor, Wikvinn, Frigg Elden og H.G.Balder er etter Haugs Gutten pr. dags dato i år på innkjørte penger. Dette kan tyde på god holdbarhet hos Haugs Gutten som debuterte allerede som 2 åring, og som ikke hadde noen veterinære anmerkninger ved utstillingen og har hitil i år som 5 åring tjent kr. og står nå med kr totalt. Haugs Gutten har vært rangert betydelig høyere enn Grindstad Jahn både som 2, 3 og 4 åring med ca kr mer i grunnlag før årets 5 års sesong, og Først i år har Grindstad Jahn etter en flott sesong kommet opp på hans nivå og passert Haugs Gutten med ca Dette strider kraftig i mot min rettferdighets sans og kan ikke være riktig. Det heter seg at han bør være innenfor 5 prosent for å bli Kåret, Haugs Gutten er rangert innenfor 3,7 prosent. Dette må etter min mening være ett sannhets vitne på at han er javn, god og tilhører toppen av årgangen. Han må nødvendigvis kjempe i toppen for å ha mulighet til å oppnå så høy rangering, da Grindstad jahn er på 3,1 med flere seire. Jeg kan ikke skjønne at dette ikke indikerer en meget god hest som er så høyt rangert uten å rade opp seire. Haugs Gutten er ikke godkjent med hovedvekt på for lav seiersprosen, Under klagebehandlingen har nemnda bestemt seg for å trekke hans rekord inn i avslaget som ikke godkjent, Haugs Gutten og Grindstad Jahn har forøvrig helt lik volterekord 26,4. Det er 2 typer rekord, auto og volte, som tidligere nevnt kommer min hingst bedre ut i forhold til volte enn auto.dette har tydeligvis ingen betydning. Det er ikke slik at man kan legge til momenter utover opprinnelig avslagsgrunnlag etter eget godtbefinnende forut for en hver anke innstans, da man kanske ser at avslags grunnlaget etter min mening er noe svakt. Jeg har befalsutdanning og er er utdannet fengselsbetjent med 14 års praksis som betjent, 1 betjent og fung.i nspektør, nå engasjert i barnevernet. Det har ingen relevans for saken, men Jeg nevner dette fordi jeg på bakrunn av det, er genuint opptatt av rettferdighet og likhet for loven i alle sammen henger, og har derfor også har latt dette styre mine yrkesvalg. Jeg har derfor stor tillit til at Klagenemnda med den spisskompetanse de har i alle ledd, fatter den riktige besluttningen til slutt. Jeg vil uansett ta deres besluttning til etterretning og håper at dersom dette ikke går vår vei, ihvertfall kan skape debatt i forhold til de forskjellsbehandlingene og i beste fall tøyning av reglene, som beviselig er der, samt den arbeids metodikk som blir lagt til grunn ved innhentelse av relevante opplysninger. Klageren benyttet seg av sin adgang til å møte direkte for klagenemnda, hvor han bl.a. har anført følgende: Hovedpoenget er ikke anerkjennelse ut fra prestasjoner, bl.a. i storløp. Sammenlignet med den som møtte, var Haugs Gutten 9

10 rangert før både som 2-åring, 3-åring, 4-åring og til sept som 5-åring. Da ble han passert av Grindstad Jahn i innkjørte penger. På volterekord er hingsten rangert som nr 4 i årgangen, hoppene unntatt. Klager la fram statistikk utarbeidet av DNT pr 19.des 06. Innenfor 1,1%. Det er kåret hingst i årgangen med bedømmelsen Ikke rasetypisk. Klageren la i den forbindelse fram kopi av hingste-katalogen 2006 vedr HG Balder. Hingsten har i tillegg startet etter kåringa, bl.a. 2 ganger siste uka med en tredje og en seier sist mandag. Han har spesielt gode bevegelser, bedre enn Grindstad Jahn, med karakter 9 mot 7. Hingsten kvalifiserte seg til både Kriteriet og Derby, etter eiers skjønn meget gode unghestprestasjoner. Seiersprosenten pr i dag er 10 (6 seire). Også andre kårede hingster i årgangen har lav seiersprosent, bl.a. Frigg Elden med 6% (ikke kvalitetssikret) og Slettvold Rambo. Haugs Gutten har hele tiden møtt de beste i årgangen. Han har bl.a. seiers% i V75-løp på 50 og trippel% på 75. Klager føler på denne bakgrunn at hingsten er forbigått i forhold til øvrige hingster i årgangen. Hingsten er etter klagers oppfatning innenfor minimumsgrensene satt til de 5% beste på innkjørt, rekord og plassering i storløp. Skuffelsen er formidabel. Har bl.a. slått Wikvinn og Frigg Elden av de allerede kårede hingster i samme årgang. Hingsten har et unikt lynne. Hingsten kunne ha fått 6 hopper, hvorav den ene er nå overført til hingsteeier slik at hun kan gå inn på kvoten av to egne hopper. Hingsten har god holdbarhet. Etter tre harde sesonger i løpsbanen fantes det ved helseundersøkelsen ingen påviselige slitasjefunn. Klagenemnda skal bemerke: Etter forskrift om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien 9 gjelder det et krav om kåring for alle hingster og avlsretninger i Norge. 10

11 Alle hingster som skal benyttes i avl i Norge må være godkjent av en norsk kåringsnemnd, eller felles svensk/norsk kåringsnemnd - hvor det kreves. Kåring av hingster skal etter forskriften 10 foregå på offentlig utstilling, eller i særskilte tilfeller utenom offentlig utstilling. Kåringsnemnda kan også fornye tidligere kåring eller avkåre premierte eller kårede hingster i tråd med avlsplanen for rasen uten at hingsten møter, jf. forskriften 10 fjerde ledd. Ved kåringsavgjørelsen skal kåringsorganet rette seg etter de anvisninger som er gitt i pkt. 11 i Avlsplanen, jf. forskrift om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien (fastsatt av Landbruksdepartementet ) 11 Krav til hingsten. Den samlede vurdering av de vektlagte egenskapene som inngår i avlsmålet, skal danne grunnlaget for kåringsavgjørelsen, jf. Avlsplanen pkt De nærmere kriterier for relevante egenskaper fremgår av pkt samme sted. Det fremgår for øvrig av avlsplanens egen ordlyd at det skal foretas en helhetsvurdering. Kåringsavgjørelsene skal etter klagenemndas vurdering bygge på et helhetlig hestefaglig skjønn, hvori flere parametere inngår i vurderingen med mindre regelens innhold tilsier noe annet. Klagenemnda har full kompetanse til å prøve alle sider ved klagen, saksbehandlingen, lovanvendelsen og alle sider ved skjønnet, så som f. eks. de avlsfaglige, veterinære og juridiske elementer, jf. forvaltningsloven 34. Klagenemnda har rett og plikt til - ikke bare å ta hensyn til nye opplysninger om forholdene på tidspunktet for kåringsnemndas vedtak, men også til forhold som eventuelt har endret seg etter førsteinstansvedtaket. Det foretas således ikke kun en ren overprøving av forholdene på tidspunktet for førsteinstansvedtaket, men en fullstendig ny og uavhengig prøving av saken. Klagenemnda har plikt til å ta hensyn til slike eventuelle endrede forhold som fremgår av sakens dokumenter. Klagenemnda kan også ha plikt til å ta opp, og utrede også andre forhold enn de parten selv direkte har påberopt, jf. prinsippet i forvaltningsloven 17, første ledd, jf 34. Klagenemnda har således f. eks. en selvstendig plikt til å overprøve om vedtaket er lovlig og har 11

12 tilstrekkelig hjemmel, selv om klageren eventuelt ikke direkte har tatt opp dette. Klagenemnda er heller ikke bundet av de grunner som klageren har anført i klagen, men kan om den finner det nødvendig - bygge sin avgjørelse på andre grunner enn de parten har anført. Spørsmålet er hvorvidt kaldblods traverhingsten Haugs Gutten N etter en samlet vurdering kan sies å ha slike egenskaper at den kan og bør kåres. Etter det klagenemnda kan se har kåringsnemnda lagt korrekt faktum til grunn, og klagenemnda kan ikke se at det i ettertid har fremkommet nye relevante og vesentlige opplysninger. Klagenemnda finner ut fra en samlet vurdering av hingstens avlsmateriale, dens prestasjoner som unghest og dens holdbarhet i det alt vesentlige å kunne tiltre dens begrunnelse. Kåringsnemndas vedtak blir etter dette å stadfeste. Vedtaket er enstemmig. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, med mindre Kongen bestemmer annerledes, jf. klagereglementets pkt. 5, 2. ledd. Klageren underrettes ved utskrift av møteprotokollen. Vedtak: Klagen tas ikke til følge. Nils Dalseide (s.) leder Knut Karlberg Knut Rønningen Bjørn Vethe Claes Werdinius s. s. s. s. Rett kopi bekreftes. 12

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 2. juli 2007 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 18.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester (ASIN) på møterommet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale med flere leverandører om plasser i godkjent barnevernsinstitusjon. Klagenemnda

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/161 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/161 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess.

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. En kvinne hevdet seg forskjellsbehandlet på grunn av foreldrepermisjon ved manglende lønnsutvikling og

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp: Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Utført av Commshop AS på vegne

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av skadeforsikringer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved gjennomføringen

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon:

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon: BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 2/2013 Avgjørelse av 26. juni 2013 i sak om krav om dekning av saksomkostninger fremsatt av Intex Resources ASA etter Børsklagenemndens vedtak av 16. april 2013 om opphevelse av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandlinger for anskaffelse av varmeleveranse basert på biobrensel til kommunale bygg i Lom kommune. Klagenemnda fant

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Notodden Fotballklubb (advokat Lars Holo) mot Jukka Sakari Hakala Terje Reinertsen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtaler vedrørende behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte

Detaljer

Tvisteløsninger i forsikring i Norge

Tvisteløsninger i forsikring i Norge Tvisteløsninger i forsikring i Norge NFT 1/1993 av Elisabeth Berthelsen, Forbrukernes Forsikringskontor, Oslo I artikkelen beskrives bakgrunnen for etableringen av en egen klageinstans for forsikring i

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/49 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/49 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Ombudsmannen for Forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret Kjell Arne Bratli Fra norsk merkeår til internasjonal merkevare: Ombudsmannen for Forsvaret 1952-2002 @ 2002. Utgiver: Sjømilitære Samfund v/norsk Tidsskrift for Sjøvesen Boks 150, 4086 Hundvåg. ISBN:

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Sluttvurdering. en historie fra praksis

Sluttvurdering. en historie fra praksis Sluttvurdering en historie fra praksis av inger langseth En konkret situasjon med en elev som klager på karakteren, får en erfaren språklærer til å undersøke nøyere hva som kreves for å sette standpunktkarakter

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 30.03.2012 i Oslo tingrett, 10-079693TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Lise Bogen Behrens

OSLO TINGRETT DOM. 30.03.2012 i Oslo tingrett, 10-079693TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Lise Bogen Behrens OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 30.03.2012 i Oslo tingrett, 10-079693TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Lise Bogen Behrens Saken gjelder: Krav om erstatning etter nedsettelse av styrehonorar i stiftelse

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, sist vedtatt 22.januar 2011. Innholdsfortegnelse 1 OVERORDNET AVLSMÅLSETTING FOR NORSK PONNIAVLSFORENING... 4 2 AVLSMÅL

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer