Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene"

Transkript

1 Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Onsdag den 20. desember 2006 kl ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver Nils Dalseide Professor Knut Karlberg Professor Knut Rønningen Lensmannsbetjent Bjørn Vethe Til stede for øvrig (med møterett, ikke stemmerett): Lagman Claes Werdinius, Ordförande i svenska besvärsnämnden Advokat Bjørn Nærvik var innkalt, men meldte forfall umiddelbart før nemndsmøtet. Sekretær: Avlsleder Tore Kvam, Norsk Hestesenter Protokollfører: Klagenemndas formann Sak nr. 02/2006 Klager: Thor-Egil Haugen, 3620 Flesberg Saken gjelder: Klage over kåringsnemndas avgjørelse av november 2006 om ikke å kåre kaldblods traverhingsten Haugs Gutten N for avlsbruk.... 1

2 I medhold av forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien, fastsatt av Landbruksdepartementet med hjemmel i lov om husdyravl av 4. desember 1992 og avlsplaner for de ulike hesteraser, vedtatt av Styret i Stiftelsen Norsk Hestesenter første gang 7. september 1995, jf. kapittel om klageadgang med tilhørende vedlegg, og vedtak av 15. november 1996 om opprettelse av permanente klagenemnder, behandler klagenemnda klagesaker vedrørende kåringsavgjørelser for ulike hesteraser. For kaldblods traverhingsters vedkommende reguleres klagenemndas rettslige kompetanse også gjennom den svensknorske kaldblodsavtale av 13. oktober Klagenemnda behandler i henhold til tildelt kompetanse klager over kåringsvedtak for traverrasene. Under hingsteutstillingen på Biri den november 2006 ble kaldblods traverhingsten Haugs Gutten N ikke kåret for avlsbruk. Vedtaket var bl.a. begrunnet med følgende: ennå ikke tilfredsstillende egenprestasjoner med spesiell vekt på lav seiersprosent. I brev innstemplet ved Norsk Hestesenter den 27.november 2006 har Thor-Egil Haugen påklaget kåringsnemndas vedtak. Klagen er rettidig, og fremmet av en klageberettiget, jf. forvaltningslovens 29-30, jf. 28. I medhold av klagereglementets pkt. 4, annet punktum, har klageren fått anledning til å fremlegge sin sak direkte for klagenemnda i møtet. Klager benyttet seg av denne anledningen. Klagerens anførsler: Klageren har i klagebrevet anført at: Haugs Gutten har ikke fått en rettferdig behandling begrunnet ut i fra ikke tilfredsstillende egenprestasjoner med hovedvekt på lav seiers prosent. Det er ikke tilfeldig at han har kjempet høyt oppe blant de beste gang etter gang, men at han faktisk er så god at han hører hjemme blant de beste i årgangen. Haugs Gutten har vist meget bra holdbarhet (ingen veterinære anmerkninger ved kåringsutstilling) etter 3 knallharde sesonger og talent noe utenom det vanlig for årgangen, med tanke på de konkurrentene han har møtt hele tiden. Han fikk ikke uttalelsen godt hingstepreg, etter det publikum som endog applauderte han for måten han beveget seg rundt med kjempe steg i manesjen med halen rett ut og blåste i nesen, inntil han roet seg ned når han ble oppstilt for dommerne. I tillegg til dette oppførte han seg eksemplarisk under veterinærundersøkelsene og gjennomførte en meget bra kjøreog trekkprøve. 2

3 Han gjennomførte travprøven på kilometer tiden på en flott måte, noe som er fort uansett alder. Som konklusjon anføres det at nemnda har dømt han alt for hardt ut i fra faktiske prestasjoner og lagt alt for stor vekt på seiersprosent totalt disse 3 år (8,8 prosent.)i stedet for å bedømme han utifra at han har tilhørt toppen av en meget hard og tøff årgang hvor han stort sett bare har tapt for den ypperste årgang elite, i de løpene de fleste bare drømmer om å få være med i. Dersom man har en nedre prosent grense på seire og tar lite eller ingen hensyn til øvrige prestasjoner, og ikke setter dette i sammenheng med hva slags løp hestene deltar i og hvilken motstand de står ovenfor, bør dette komme til uttrykk i regelverket slik at hesteeierne kan regne ut dette på forhånd selv for så å spare innmeldingsavgiften pålydende 2500 kr når man vanskelig kan bli opptatt i det gode selskap ved lav seiers prosent, uten å sette, i dette tilfellet unghest prestasjonene i sammenheng. Haugs Gutten har etter hva eier har registrert av de som var til kåring, uten å bli diskvalifisert eller på annen måte avvist, faktisk hvert den som har vist størst talent som unghest ut i fra resultater i årgangsløp og innkjørte penger som unghest totalt sett. Han har fulgt opp med å øke grunnlaget sitt hvert år, fra 103,211 som 3 åring til 156,000 som 4 åring til 168,000 hittil som 5 åring. I år som 5 åring har han i gjennomsnitt kjørt inn kroner pr. start. Haugs Gutten er godkjent for bedekning av egen hoppe og har bedekt 2 ganger med resultat 1 stort hoppeføll som forøvrig ser ut til å ha arvet hans lynne og bevegelser, og 1 bekreftet drektighet i år. Dette kan tyde på god sæd kvalitet som også er ett positivt moment. Han skal betjene 2 hopper til våren. (Kunne fått 5). I forhold til, med all respekt for Grindstad jahn var ikke den nå kårede Grindstad jahn i nærheten av Haugs Gutten som 3 åring, samt at han også hadde lavere inntekt som 4 åring. I år som 5 åring har Grindstad Jahn høyere seiers prosent så langt 28,6 mot Haugs Guttens 13,4, men lavere trippel prosent 44,7 mot Haugs Guttens 53,3. Det er naturlig å trekke sammenligninger disse to imellom, da de er av samme årgang, de oppnådde også samme poengsum totalt ved kåringen. I tilegg til Grindstad Jahn fikk han den nest høyeste poengsum totalt av alle hingstene som gjennom førte hele utstillingen uten å ha blitt trukket eller avvist og Haugs Gutten fikk den høyeste karakteren på bevegelser. Det ser dessverre slik ut at det er bedre å kjøre på mandager i hverdags løp i billig selskap for å sanke seire, enn å kjøre storløp og årgangsløp med 2,3,og 4 plasser og kanskje 1 seier som unghest. Dersom man har ambisjoner og ett stort talent på stallen men ikke den absolutte toppen, bør man allikevel stille opp, ellers blir stor løpene fattigere med lav deltagelse. Jeg trodde det var alle hesteeieres drøm å få være med i stor løp, og når jeg ser på veggen hjemme å ser ett diplom fra både Norsk Travkriterium og Norsk trav Derby, og ikke minst at det er den samme hesten som har klart dette kunststykke i en knallhard årgang, blir jeg stolt. Det er mange som opp igjennom årene har fått en diplom fra Kriteriet og Derby, men begge 2 er det betydelig mindre av, og igjen vil jeg påstå at det 3

4 ikke er tilfeldigheter som gjør at Haugs Gutten har klart dette. Haugs Gutten fikk en av de beste omtaler på bevegelser og helse ved presentasjonen, noe som etter min oppfattelse bør vektlegges mer i avls sammenheng.(hingst vist i full trening med ubetydelige veterinære anmerkninger og Romslige ledige bevegelser.) Jeg har forsøkt å gi ett riktig bilde av hva min hest har utrettet i løps banen så langt, og håper dette kan sette hans prestasjoner i det lyset det fortjener. Videre håper jeg at konklusjonen blir at man kan tilhøre årgangs toppen, vise klasse og å oppnå kåring uten å bli tilsidesatt fordi man ikke rader opp seire. Helt til slutt, vil jeg påpeke noen feil i presentasjonen som ligger på internett og som jeg fikk utlevert ved utstillingen. Her står det under presentasjonen av hans mor,( som ifølge presentasjonen til Kriteriet og Derby kommer fra det bunnsolide slaget etter ulvi, som det utspringer flere elite og avls hester fra, opp igjennom årene), Det står at Haugs Gutten er etter Minpil. Og at hans søster er etter Slogum Bjørn. Haugs Gutten og Ulsrud Nina er helsøsken og således etter Lykke Gutten begge 2. Klageren har krevet kåringsvedtaket omgjort, og hingsten kåret for avl. Klagerens brev er in completo vedlagt saken. Klagen har vært forelagt kåringsnemnda, som den 13.desember 2006 har avgitt følgende uttalelse i anledning klagen: Klager utdyper i klagedokumentet hingstens egenprestasjoner i løpssammenheng. Kåringsnemnda kan ikke se at det i denne redegjørelsen framkommer opplysninger som var ukjent for nemnda på avgjørelsestidspunktet. Dette fordi det fra Norsk Hestesenters administrasjon forut for kåringa sendes ut detaljerte opplysninger om de innmeldte hingsters karriere. I denne dokumentasjonen kan man se hvilke løp hesten har gått, hvilke konkurrenter den har møtt og hvilke plasseringer som er oppnådd. Hovedbegrunnelsen for å ikke kåre Haugs Gutten var Ennå ikke tilfredsstillende egenprestasjoner, med spesiell vekt på lav seiersprosent. I gjeldende avlsplan for kaldblods travere, siste gang revidert 23. aug 2006 heter det bl.a Minimumskrav for unghestprestasjoner (3-5 år): - Hingsten bør tilhøre årgangstoppen, dvs. være blant de 5% beste av alle startende hanndyr i årgangen med hensyn til rekord, grunnlag og plassering i storløp. - For å kunne bedømme unghestprestasjonene bør hingsten ha startet minst 10 ganger (for 3-åringer gjelder 5 starter). Går man dypere inn i det statistiske materialet som kåringsnemnda hadde tilgjengelig på tidspunktet for kåringsavgjørelsen og plasserer både Grindstad Jahn og Haugs Gutten i 4

5 forhold til sin årgang, har kåringsnemnda laget et sammendrag for disse to hingstene. Dette framkommer slik: Haugs Gutten Grindstad Jahn Antall starter Antall seire 5 9 Seiers% 8,8 19,6 Trippel% 42,1 45,7 Innkjørte penger kr kr Innkjørt pr. start kr kr Nr.på statistikk /hanndyr f.2001 med inntjening 12/324 10/324 % i årgang av hanndyr 3,7 3,1 Beste km.tid 26,4 24,8 Beste seierstid 26,8aM 25,6aK Nr.på statistikk /hanndyr f.2001 med rekord 33/306 13/306 % i årgang av hanndyr 10,8 4,2 Antall løp med km.tid under Antall løp under 1.27 (antall seire-annen-tredje) 3 (1-1-0) 9 (2-3-1) Eksteriørpoeng Indeks pr 30.nov Innavlskoeff 6,03 4,56 Mankehøyde i cm ,5 Pr 20.des 06 Kåringsnemnda vurderer det slik at Haugs Guttens grunnlag tilfredsstiller bestemmelsene gitt i avlsplanen, mens hingstens rekord ikke gjør det. Grindstad Jahn tilfredsstiller begge punkter. Plassering i storløp er et punkt som nemnda mener er for lite spesifikt til at man kan vekte det særlig tungt i avgjørelsene for hingster som ikke klart har hevdet seg helt i toppen. Grindstad Jahn har dessuten høyere forventet avlsverdi og en noe lavere innavlskoeffisient enn Haugs Gutten. Grindstad Jahns far Sjefen er ung i avlen og har hittil ikke hatt kåret sønn i norsk avl. Haugs Guttens far Lykke Gutten er eldre og har hittil hatt tre godkjente sønner. I tillegg har Grindstad Jahns mor og mormor bedre avlsmeritter enn Haugs Guttens morlinje. Under bedømmelsen ble det gitt poeng for de eksteriøre egenskaper. Her scoret Grindstad Jahn 2 poeng mer enn Haugs Gutten på rasetype og preg, mens Haugs Gutten scoret tilsvarende mer på sine bevegelser under mønstringen. Haugs Gutten oppnådde 7 poeng av 10 mulige på rasetype, mens Grindstad Jahn oppnådde 9 poeng. Dette forholdet ble også vektlagt ved avgjørelsen. Klagers anførsel om feil i faktaopplysningene i utskriften av dommerkort er korrekt. Kåringsnemnda har i ettertid fått forklart fra Norsk Hestesenter at dette skyldes en feil i utskriften fra Norsk Rikstoto/ DNTs database som muligens skriver seg fra konverteringen til nytt datasystem nå i Feilen er påpekt og vil bli sjekket ut av personalet som jobber med dataløsningene. 5

6 Det fremkommer i klagen ingen nye opplysninger som skulle tilsi at kåringsavgjørelsen for Haugs Gutten ble fattet på feil grunnlag. Kåringsnemnda opprettholder sitt tidligere vedtak om å ikke kåre hingsten. Vedtaket er enstemmig. Nemnda tilføyer at hingsten er velkommen tilbake ved en senere anledning med forbedrede prestasjoner. Klageren har fått anledning til å kommentere kåringsnemndas uttalelse i klagesaken. I mail registrert inn ved Norsk Hestesenter mandag 18. desember 2006 har klager anført at: Nemnda velger å kalle Haugs Guttens meget sterke prestasjoner i storløp som difuse når man ikke klart har hevdet seg i toppen, en merkelig retorikk med tanke på at han med unntak av H.G.Balder, Mørtvedt Jerkeld og Alm viktor og dersom en av disse ikke deltok, kjempet om trippelplass hver gang, Når de samtidig legger frem en regel dokumentasjon som sier at hingsten bør og ikke skal tilhøre årgangs toppen,(noe han forøvrig beviselig har gjordt). Prestasjoner i storløp er ett moment i helhetsvurderingen ved siden av grunnlag og rekord. Hvordan skal man vurdere hesten dersom man ikke skal vurdere hesten ut i fra de løpene han faktisk deltok i? Hadde man lagt litt godvilje til, ville det dukket opp flere navn på hester som av en eller annen grunn blir rangert foran min hest, men som var bak ham i stort sett alle storløpene samt mange andre løp. Min hest tilfredstiller altså kravene på 2 av 3 punkter og på alle 3 i minimumskrav for unghest prestasjoner, dersom man tar volte tid med i betraktning. Det kan nesten forståes dit hen at det å ikke være dårligere enn nr 3,4 og 5 med unntak av kriterie finalen (nr 9)i alle storløp han deltok i som 3 åring spesiellt, samt seier i Momarkens eliteløp for 3 åringer, ikke blir definert som årgangs toppen. Hva da med Grindstad jahn som ikke deltok i noen storløp dette året. I 4 årssesongen, Året etter ble Grindstad Jahn nr 2 i Jarlsberg midtsommerløp mens Haugs Gutten ble nr 3. I Derby finalen ble vi likt premiert med 5000 kr. Dette er tydeligvis ikke difust og innenfor rammen av kravene til storløp, hva Grindstad Jahn vedkommer. Nemnda trekker frem Haugs Guttens avstamning som ikke tilfredstillende mens de trekker frem Grindstad Jahns stamme med fremhevelse av hoppe derby vinner i nær slekt,mens de unnlater å si at Haugs Guttens mormors mormor er søster til Elite hoppa Dalsvinni som vant blandt annet Laumb-løpet, samt kårings hingsten Siljan Baus. Jeg kunne skrevet bok om denne stammen hvor det kommer mange kåringshingster og elite hester fra, og vilken betydning disse har hatt i norsk avl og travsport. Det er ett faktum at det er ikke mange stammer som overgår denne stammen etter Ulvi på kaldblods siden, og var en av hovedgrunnene til at jeg ønsket meg nettop denne stammen, da jeg leide Haugs Guttens mor med daverende avls indeks 107. Jeg vil nevne noen som kommer herfra. Polar Storm, Polar Front, Prins Vinter, Ulfrigg, Lundfrigg, Siljan Baus, Sandsvær Prinsen, Benn, Ulnix og Frigg Elden, dette er alle kårings hingster og bare noen av de mange meget begavede traverne som har sitt utspring her. Det er ikke ueffent at Hallvilla har avlet frem Haugs Gutten heller. 6

7 Jeg registrerer at nemnda og Norsk travselskap ikke har samme oppfattelsen av kvaliteten på stammen til Haugs Gutten, der nemnda hevder at Haugs Guttens morstamme er nærmest å betrakte som høyst ordinær, sier Norsk travselskapet at denne morstammen er av det bunnsolide Ulvi slaget, jmf. presantasjonen til norsk travkriterium og norsk trav derby. Det kan virke som om nemnda setter disse to hingstene Grindstad Jahn og Haugs Gutten opp i mot hverandre på en slik måte at bare en i årgangen kunne godkjennes dette året, i stedet for at de etter min mening helt klart hadde muligheten til å kåre begge to med bakgrunn i de kvaliteter de har som gjør dem fortjent til kårings brevet. Det står ingen steder i min klage at Haugs Gutten etter min mening skulle kåres på bekostning av, men tvert i mot mener jeg at han burde blitt godkjent i tilegg til Grindstad Jahn, noe man kan få forståelsen av når man leser vedtaket. Jeg registrerer at nemnda legger høyde og preg som mer vektleggende egenskap enn bevegelser. Med eksamen artium fra idrettsgymnas og tidligere landslagsutøver i styrkeløft kan jeg bekrefte at fysiske forutsetninger har høyere prestasjonspotensiale enn utseende. (dette er ett faktum og ikke en påstand.) I tillegg vil man sannsynligvis minske farene for nedarving av dårlig bevegelser samt redusere belastnings skader. Når man ser mange hester i banen i dag, ser man at de snart har på seg like mye sikkerhets og beskyttelses utstyr som en is hokkey spiller, bør man kanskje dreie øynene mer mot dette problemet og i stedet fremheve bevegelses egenskapene. Min Hingst har ett flott spenstig og åpent trav og til dags dato aldri behøvd noen ting. Det ble kåret hester ved denne utstillingen som hadde betydelig veterinære anmerkninger og som knapt nok kunne gå, i tilegg til dette kunne venstre testikkel roteres 180 grader på en av hingstene. Mens Haugs Gutten som var blandt de høyeste rangerte på poeng totalt sett og beveget seg best av samtlige, gjennomførte kjøre og trekk prøve med meget god omtale samt travprøve i topp sjiktet, ikke blir funnet verdig. Hva er vitsen med utstilling hvis utstillings resultatet har lite eller ingen nevneverdig betydning? For å understreke forskjellsbehandlingen nemnda etter min mening bevisst bedriver har jeg sammenlignet 4 av hingstenes karakterer på bevegelser. Grindstad Jahn Ledige noe trange bevegelser Karakter 7 Kåret. Hornmo Prinsen Romslige ledige bevegelser karakter 7 Kåret. Rapp Best Ledige gode bevegelser Karakter 8 Kåret. Haugs Gutten Romslige ledige bevegelser Karakter 9 ikke Kåret. Jeg ønsker at noen kan forklare meg forskjellen på Romslige ledige bevegelser, Ledige gode bevegelser og Romslige ledige bevegelser. Videre legger de til grunn at Haugs Guttens Avls indeks er forventet lavere enn Grindstad Jahns, Haugs Gutten hadde i så måte høyere indeks (116 )enn 2 av de 4 kårede hingstene det var utarbeidet indeks på. Hornmo Prinsen og Viggo. de hadde begge 110 i 7

8 indeks.haugs Gutten hadde også lavere innavlskoeffisent enn Hornmo Prinsen, og betydelig bedre unghest prestasjoner enn Viggo. Nemnda trekker frem regelverk og avlsplaner i sine begrunnelser, her er det tydelig stor forskjellsbehandling av hestene, la meg minne om regler for offisielle heste utstillinger hvor det står under 6 Hestens Kvaliteter. her står det blandt annet at hester som er halte ved utstilling skal avvises, og hesten må være typisk for sin rase. H.G.Balder som er en av vår årgangs aller beste travere var halt under mønstring i trav og ikke rasetypisk, med en hel del veterinære anmerkninger allerede. I tilegg har han høyere innavlskoeffisent enn min hingst(dersom dette er så viktig),det er her altså to klare brudd på gjeldene regler. 3 årige Raikkonen ble avist for halthet pga. (tråsår),og Bles Høvding på rasetype og størrelse, her ser man alså at regelverket blir fulgt for alt det det er verdt, til tross for at meget gode Bles Høvding i en alder av bare 6 år har nær 1,1 million kroner innkjørt. Det er trist å måtte sette hestene opp mot hverandre på denne måten men rettferdigheten bør råde, slik at lover og regler er like for alle. Jeg må nok innrømme at vi føler oss forbigått mot bedre vitende i denne saken, etter å ha fulgt denne årgangen fra innsiden. Det er med stor beklagelse jeg sitter med en følelse av at denne saken blir en prinsipp sak for nemnda, i forhold til beskyttelse av eget vedtak fremfor likebehandling etter lover og regler. ved individuell bedømmelse. Statistikk kan brukes til så mangt ut fra hva man ønsker. og at man leter etter ubetydelige avvik, til tross for at min hingst faktisk var blandt de høyets bedømte totalt under denne utstillingen. Tar man for seg statistikken som helhet vil man se at min hingst kommer høyere opp i forhold til om det er volte eller auto start, nemnda har også her valgt den statistikken som stiller min hingst i dårligs mulig lys i stedet for å se hans prestasjoner i en helhetlig sammenheng. Kåringsnemnda begrunner feil i dommer protokollen med data svikt fra travselskapet, dette er besynderlig da disse opplysningene er å finne på samme nettsted som de opplysningene de sier de hadde full oversikt over vedrørende Haugs Guttens karriere, i beste fall er dette en uholdbar unnskyldning og en bortforklaring jeg ikke har sett på lenge, for ikke å ha gjordt en grundig nok undersøkelse i forkant, Disse opplysningene har vært tilgjengelige hele tiden, jeg har selv hentet ned disse opplysningene fra travselskapets sider under min hests stamme presentasjon. Kvalitets sikring kan varmt anbefales. Kårings nemnda skriver i sitt tilsvar til meg at på grunn av at Lykke Gutten er eldre enn Grindsta Jahns far og har 3 kårede Hingster fra før i Norge, og at det også var ett moment i forhold til avgjørelsen dem imellom, tipper jeg at Leif Langberget (Eier av Lykke Gutten) ikke akkurat blir imponert av den uttalelsen. Det blir da ikke mindre spennende å følge Elding, Jærvsøfax og Moe Odin i fremtiden dersom dette får betydning. Jeg registrerer at jeg er velkommen tilbake ved en senere anledning. Med de begrunnelser som er lagt til grunn for avslag, ser jeg at dette kan bli vanskelig da min hingst er snart 6 år og sannsynligvis ferdig utvokst. I tilegg er hans mor død (etter hva jeg er blitt fortalt, nødslaktet i samme ulykke som da Haugs Guttens søster ødela seg.)så det blir nok bare 8

9 han som kommer i banen derfra. Etter hvert som grunnlaget stiger blir det heller ikke lettere å samle seire, så jeg er redd dette var vår sjanse. Min hest har såvisst bevist at han har tilhørt årgangs eliten, det er bare så synd at kun seire teller i dette systemet og at 2 og 3 plasser ikke betyr allverden. Hvor er det blitt av de hestene vi kjempet mot i årgangsløpene, Alm viktor, Wikvinn, Frigg Elden og H.G.Balder er etter Haugs Gutten pr. dags dato i år på innkjørte penger. Dette kan tyde på god holdbarhet hos Haugs Gutten som debuterte allerede som 2 åring, og som ikke hadde noen veterinære anmerkninger ved utstillingen og har hitil i år som 5 åring tjent kr. og står nå med kr totalt. Haugs Gutten har vært rangert betydelig høyere enn Grindstad Jahn både som 2, 3 og 4 åring med ca kr mer i grunnlag før årets 5 års sesong, og Først i år har Grindstad Jahn etter en flott sesong kommet opp på hans nivå og passert Haugs Gutten med ca Dette strider kraftig i mot min rettferdighets sans og kan ikke være riktig. Det heter seg at han bør være innenfor 5 prosent for å bli Kåret, Haugs Gutten er rangert innenfor 3,7 prosent. Dette må etter min mening være ett sannhets vitne på at han er javn, god og tilhører toppen av årgangen. Han må nødvendigvis kjempe i toppen for å ha mulighet til å oppnå så høy rangering, da Grindstad jahn er på 3,1 med flere seire. Jeg kan ikke skjønne at dette ikke indikerer en meget god hest som er så høyt rangert uten å rade opp seire. Haugs Gutten er ikke godkjent med hovedvekt på for lav seiersprosen, Under klagebehandlingen har nemnda bestemt seg for å trekke hans rekord inn i avslaget som ikke godkjent, Haugs Gutten og Grindstad Jahn har forøvrig helt lik volterekord 26,4. Det er 2 typer rekord, auto og volte, som tidligere nevnt kommer min hingst bedre ut i forhold til volte enn auto.dette har tydeligvis ingen betydning. Det er ikke slik at man kan legge til momenter utover opprinnelig avslagsgrunnlag etter eget godtbefinnende forut for en hver anke innstans, da man kanske ser at avslags grunnlaget etter min mening er noe svakt. Jeg har befalsutdanning og er er utdannet fengselsbetjent med 14 års praksis som betjent, 1 betjent og fung.i nspektør, nå engasjert i barnevernet. Det har ingen relevans for saken, men Jeg nevner dette fordi jeg på bakrunn av det, er genuint opptatt av rettferdighet og likhet for loven i alle sammen henger, og har derfor også har latt dette styre mine yrkesvalg. Jeg har derfor stor tillit til at Klagenemnda med den spisskompetanse de har i alle ledd, fatter den riktige besluttningen til slutt. Jeg vil uansett ta deres besluttning til etterretning og håper at dersom dette ikke går vår vei, ihvertfall kan skape debatt i forhold til de forskjellsbehandlingene og i beste fall tøyning av reglene, som beviselig er der, samt den arbeids metodikk som blir lagt til grunn ved innhentelse av relevante opplysninger. Klageren benyttet seg av sin adgang til å møte direkte for klagenemnda, hvor han bl.a. har anført følgende: Hovedpoenget er ikke anerkjennelse ut fra prestasjoner, bl.a. i storløp. Sammenlignet med den som møtte, var Haugs Gutten 9

10 rangert før både som 2-åring, 3-åring, 4-åring og til sept som 5-åring. Da ble han passert av Grindstad Jahn i innkjørte penger. På volterekord er hingsten rangert som nr 4 i årgangen, hoppene unntatt. Klager la fram statistikk utarbeidet av DNT pr 19.des 06. Innenfor 1,1%. Det er kåret hingst i årgangen med bedømmelsen Ikke rasetypisk. Klageren la i den forbindelse fram kopi av hingste-katalogen 2006 vedr HG Balder. Hingsten har i tillegg startet etter kåringa, bl.a. 2 ganger siste uka med en tredje og en seier sist mandag. Han har spesielt gode bevegelser, bedre enn Grindstad Jahn, med karakter 9 mot 7. Hingsten kvalifiserte seg til både Kriteriet og Derby, etter eiers skjønn meget gode unghestprestasjoner. Seiersprosenten pr i dag er 10 (6 seire). Også andre kårede hingster i årgangen har lav seiersprosent, bl.a. Frigg Elden med 6% (ikke kvalitetssikret) og Slettvold Rambo. Haugs Gutten har hele tiden møtt de beste i årgangen. Han har bl.a. seiers% i V75-løp på 50 og trippel% på 75. Klager føler på denne bakgrunn at hingsten er forbigått i forhold til øvrige hingster i årgangen. Hingsten er etter klagers oppfatning innenfor minimumsgrensene satt til de 5% beste på innkjørt, rekord og plassering i storløp. Skuffelsen er formidabel. Har bl.a. slått Wikvinn og Frigg Elden av de allerede kårede hingster i samme årgang. Hingsten har et unikt lynne. Hingsten kunne ha fått 6 hopper, hvorav den ene er nå overført til hingsteeier slik at hun kan gå inn på kvoten av to egne hopper. Hingsten har god holdbarhet. Etter tre harde sesonger i løpsbanen fantes det ved helseundersøkelsen ingen påviselige slitasjefunn. Klagenemnda skal bemerke: Etter forskrift om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien 9 gjelder det et krav om kåring for alle hingster og avlsretninger i Norge. 10

11 Alle hingster som skal benyttes i avl i Norge må være godkjent av en norsk kåringsnemnd, eller felles svensk/norsk kåringsnemnd - hvor det kreves. Kåring av hingster skal etter forskriften 10 foregå på offentlig utstilling, eller i særskilte tilfeller utenom offentlig utstilling. Kåringsnemnda kan også fornye tidligere kåring eller avkåre premierte eller kårede hingster i tråd med avlsplanen for rasen uten at hingsten møter, jf. forskriften 10 fjerde ledd. Ved kåringsavgjørelsen skal kåringsorganet rette seg etter de anvisninger som er gitt i pkt. 11 i Avlsplanen, jf. forskrift om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien (fastsatt av Landbruksdepartementet ) 11 Krav til hingsten. Den samlede vurdering av de vektlagte egenskapene som inngår i avlsmålet, skal danne grunnlaget for kåringsavgjørelsen, jf. Avlsplanen pkt De nærmere kriterier for relevante egenskaper fremgår av pkt samme sted. Det fremgår for øvrig av avlsplanens egen ordlyd at det skal foretas en helhetsvurdering. Kåringsavgjørelsene skal etter klagenemndas vurdering bygge på et helhetlig hestefaglig skjønn, hvori flere parametere inngår i vurderingen med mindre regelens innhold tilsier noe annet. Klagenemnda har full kompetanse til å prøve alle sider ved klagen, saksbehandlingen, lovanvendelsen og alle sider ved skjønnet, så som f. eks. de avlsfaglige, veterinære og juridiske elementer, jf. forvaltningsloven 34. Klagenemnda har rett og plikt til - ikke bare å ta hensyn til nye opplysninger om forholdene på tidspunktet for kåringsnemndas vedtak, men også til forhold som eventuelt har endret seg etter førsteinstansvedtaket. Det foretas således ikke kun en ren overprøving av forholdene på tidspunktet for førsteinstansvedtaket, men en fullstendig ny og uavhengig prøving av saken. Klagenemnda har plikt til å ta hensyn til slike eventuelle endrede forhold som fremgår av sakens dokumenter. Klagenemnda kan også ha plikt til å ta opp, og utrede også andre forhold enn de parten selv direkte har påberopt, jf. prinsippet i forvaltningsloven 17, første ledd, jf 34. Klagenemnda har således f. eks. en selvstendig plikt til å overprøve om vedtaket er lovlig og har 11

12 tilstrekkelig hjemmel, selv om klageren eventuelt ikke direkte har tatt opp dette. Klagenemnda er heller ikke bundet av de grunner som klageren har anført i klagen, men kan om den finner det nødvendig - bygge sin avgjørelse på andre grunner enn de parten har anført. Spørsmålet er hvorvidt kaldblods traverhingsten Haugs Gutten N etter en samlet vurdering kan sies å ha slike egenskaper at den kan og bør kåres. Etter det klagenemnda kan se har kåringsnemnda lagt korrekt faktum til grunn, og klagenemnda kan ikke se at det i ettertid har fremkommet nye relevante og vesentlige opplysninger. Klagenemnda finner ut fra en samlet vurdering av hingstens avlsmateriale, dens prestasjoner som unghest og dens holdbarhet i det alt vesentlige å kunne tiltre dens begrunnelse. Kåringsnemndas vedtak blir etter dette å stadfeste. Vedtaket er enstemmig. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, med mindre Kongen bestemmer annerledes, jf. klagereglementets pkt. 5, 2. ledd. Klageren underrettes ved utskrift av møteprotokollen. Vedtak: Klagen tas ikke til følge. Nils Dalseide (s.) leder Knut Karlberg Knut Rønningen Bjørn Vethe Claes Werdinius s. s. s. s. Rett kopi bekreftes. 12

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 16.30 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Mandag den 2.juli 2007 kl. 18.00 ble møte avholdt i møtelokalene til Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 2. juli 2007 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 20.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for fjordhest på møterommet Hemsen, Administrasjonsbygget, Norges Veterinærhøgskole,

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 17.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for varmblods ridehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for varmblods ridehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for varmblods ridehest Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 19.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for varmblods ridehest på møterommet Hemsen, Administrasjonsbygget,

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 18.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester (ASIN) på møterommet

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Onsdag den 30.mars 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 14.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene Onsdag den 30.mars 2011 kl. 18.30 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Stein Husby Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 12.00 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser Tirsdag den 27. mai 2008 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 9. juni 2009 kl. 15.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 25. oktober 2005 kl. 17.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest. Tirsdag den 27. mai 2008 kl ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo.

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest. Tirsdag den 27. mai 2008 kl ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 27. mai 2008 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Nils Dalseide Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Mandag den 2.juli 2007 kl. 17.00 ble møte avholdt i møtelokalene til Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser (paint)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser (paint) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser (paint) Torsdag 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Grensen 3, Oslo Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 27. mai 2008 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Nils

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest. Tirsdag den 9. juni 2009 kl ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo.

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest. Tirsdag den 9. juni 2009 kl ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Tirsdag den 9. juni 2009 kl. 15.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver Nils

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 17.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester på møterommet Hemsen,

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 13.30 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 15.45 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 27. mai 2008 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Nils

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Mandag den 26.juni 2006 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene til Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Onsdag den 30. mars 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Stein

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 26. april 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på møterom Hemsen, Hovedbygget ved Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser og ponniraser

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser og ponniraser Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser og ponniraser Tirsdag den 27. mai 2008 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Nils

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 12.45 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere Norsk avlsplan for varmblods travhester 2015 1 Innledning Avlsarbeidet med hest er i Norge basert på sterke tradisjoner. Planmessig satsing fra DNT, interesserte oppdrettere, statskonsulenttjenesten, kåringsnemnder

Detaljer

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan 1. INNLEDNING 1.1. Mandat DNT styret vedtok i juli 2009 å nedsette et eget kaldblodsutvalg. Dette utvalget skulle legge frem forslag til tiltak som bidrar til at kaldblodsrasen får en sunn utvikling, at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Glassrommet, Herredshuset Verdal Dato: 24.08.2017 Tid: 08:30-10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tilbudsevaluering Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av bedriftshelsetjenester. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tromsø parkering KF Postboks 822 9258 Tromsø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/18 15.03.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010.

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010. Vår ref.: Dato: 11/1459 16.04.2012 Saksnummer: 11/1459 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 12. mars 2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som

Detaljer

Hellin Faxen 34år. rek. 1.22,6aK. 1 762 770 kr. Oppdretter: Kjell Arne Nilsen, Holmestrand Eier: Håkon Hermansen, Holmestrand

Hellin Faxen 34år. rek. 1.22,6aK. 1 762 770 kr. Oppdretter: Kjell Arne Nilsen, Holmestrand Eier: Håkon Hermansen, Holmestrand Hellin Faxen 34år. rek. 1.22,6aK. 1 762 770 kr. Oppdretter: Kjell Arne Nilsen, Holmestrand Eier: Håkon Hermansen, Holmestrand Faren, Elitehingsten Järvsöfaks (SE) (indeks 126) er en av tidenes aller beste

Detaljer

Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30

Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30 Endelig protokoll Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30 Til stede: Ole C. Ødegaard, Tone M. Blindheim, Per Erik Hagen, Hans Emil Hansen og Berit Tveter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ HW UTTALELSE I SAK OM PÅSTAND OM FORSKJELLSBEHANDLING PGA ALDER VED LØNNSFASTSETTELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ HW UTTALELSE I SAK OM PÅSTAND OM FORSKJELLSBEHANDLING PGA ALDER VED LØNNSFASTSETTELSE Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1816-18-HW 21.09.2007 UTTALELSE I SAK OM PÅSTAND OM FORSKJELLSBEHANDLING PGA ALDER VED LØNNSFASTSETTELSE Likestillings- og diskrimineringsombudets

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Vedtak av 9. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 9. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak 9/2017-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 9. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Astrid Merethe Svele Anne

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS LØPSBULLETINEN JANUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 mail: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 10/2010 Sakens parter: X kommune

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende rammeavtale for en kombinasjon av kjøp, leie, leasing og avbetalingskjøp av kopimaskiner, med serviceavtale.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Relativ bedømmelsestvil. Avvisning av tilbud. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5, tildelingsevaluering og begrunnelse. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tiltakstjenester

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Den rette hingsten for min hoppe

Den rette hingsten for min hoppe Den rette hingsten for min hoppe Da er snart avls sesongen over oss og for de som skal bedekke i år er det en spennende og viktig tid fremover. Hvordan skal jeg velge riktig hingst til min hoppe? Dette

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av arbeidsmarkedstiltaket "Oppfølging til arbeid". Klagers anførsler knyttet til tildelingsevalueringen

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST 2016

LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST 2016 LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

Avlsplan. Generell del for. Nordlands/ Lyngshest. Dølahest og. Fjordhest.

Avlsplan. Generell del for. Nordlands/ Lyngshest. Dølahest og. Fjordhest. Avlsplan Generell del for Nordlands/ Lyngshest Dølahest og Fjordhest. 1 Del 1 Generell del 1. INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Rammeverk for avlsplanen... 3 2.1. Lovverk... 3 2.2. Reglementer... 4 3. Rollefordeling...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold på ulike roder, og tildelte kontrakt for én av disse rodene til klager. Klagenemnda

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

12/1541-30- MH 07.01.2014

12/1541-30- MH 07.01.2014 Vår ref.: Dato: 12/1541-30- MH 07.01.2014 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1541 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 Dato for uttalelse: 14. juni 2013 Den 10. juni 2011 oppsøkte A Sentrum politistasjon

Detaljer

Anonymiserrt versjon av uttalelse- utestengelse og undervisning. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. april 2008 fra A.

Anonymiserrt versjon av uttalelse- utestengelse og undervisning. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. april 2008 fra A. NOTAT Til: Fra: Monica Hox Vår ref. 08/515-32/SF-420, SF-560.0, SF- 711, SF-902, SF-961, SF-970//MH Dato: 19.11.2009 Anonymiserrt versjon av uttalelse- utestengelse og undervisning Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13

NOTAT. Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 NOTAT Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 06/809-12/LDO-//MSOE 23.04.2008 UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings-

Detaljer

Sak nr. 2/2004. i klagenemnda for nordlandshest/lyngshest' ProtokolLf,ører: Klagenem rdas sekretær. Vigdis Falkenstein, Gryta, 68L7 Naustdal

Sak nr. 2/2004. i klagenemnda for nordlandshest/lyngshest' ProtokolLf,ører: Klagenem rdas sekretær. Vigdis Falkenstein, Gryta, 68L7 Naustdal Møtebok for Klagenemnda for kå ringsavgi ørelser for nordlandshest/ lyngshest onsdag d.en 25. august 2OO4 ki. o9.oo ble det' avholdt telefonmøte i klagenemnda for nordlandshest/lyngshest' Klagenernndas

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest i godkjent travløp arrangert etter reglement vedtatt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Vedtak av 16. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 16. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 15/2017-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 16. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Anne Lise Rønneberg

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. De grunnleggende kravene i loven 5. Begrunnelse. Annet. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du?

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du? Skoleåret 2015/2016 INNHOLD Hva kan du klage på?... 1 Hvem kan klage på karakter?... 1 Når er klagefristen?... 1 Før du klager... 1 Hvordan klager du?... 1 Hva skjer med klagen din... 2 Behandlingen av

Detaljer

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 MELD DIN HEST PÅ NETT - Enklere, bedre og gratis! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 /

Detaljer

Det Norske Travselskaps Domskomité

Det Norske Travselskaps Domskomité Det Norske Travselskaps Domskomité Kjennelse Sak nr. : 08/2010 Dato : 2010-09-19 Saksøker: Det Norske Travselskap v/styrets leder Merete Johansen Postboks 194 Økern 0510 Oslo Saksøkt: Ola Engevold Pilegrimsvegen

Detaljer

Protokoll i sak 890/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 890/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 890/2017 for Boligtvistnemnda 06.04.2017 Saken gjelder: Reklamasjoner vedrørende loddavik baderoms vegg. -------------------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 e-post: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 32/2010 Sakens parter: A.

Detaljer

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall Julehilsen 2015 Så er det jul igjen og et nytt år banker på døren. Som vanlig går tankene nå tilbake på året som er gått, og TAKKNEMLIGHET står med STORE bokstaver over kapitlet 2015. Julehilsen 2015 Så

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/45 Innklaget virksomhet: Klager: Statsbygg Øst, Saksnummer: 2009/45 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Elevator AS Att: Glenn Skjæret Postboks 4399 2308 Hamar Deres referanse Vår referanse Dato 2010/44 25.01.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.04.14 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/14: Sirkulært, utsendt på mail 17.mars 2014. Deltagere: Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Torgeir Svalesen,

Detaljer

Ombudsmannssak 2011/711 Klage på boplikt. Seniorrådgiver Jon Jamtli. Fylkesmannens landbruksavdeling

Ombudsmannssak 2011/711 Klage på boplikt. Seniorrådgiver Jon Jamtli. Fylkesmannens landbruksavdeling Ombudsmannssak 2011/711 Klage på boplikt Seniorrådgiver Jon Jamtli Fylkesmannens landbruksavdeling 1 Fylkesmannen kommenterte klagers anførsler om den etablerte praksisen: «Advokat Jonny Holen viser til

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for prosjektering

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer