Størst i Nordfjord Nr. 95, 104. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Størst i Nordfjord Nr. 95, 104. årgang"

Transkript

1 Dette bør inspirere andre gründerar til å satse i distriktet. Les dagens leiar Tre mål i solid seier Torbjørn Aabrekk (t.h.) scoret tre av fire mål da Eid slo Spjelkavik på Eid stadion i helgen. sporten Størst i Nordfjord Nr. 95, 104. årgang mandag Mandag 18. august 2014 Løssalg kr. 20,- Mot ny rekord De ansatte ved Bring Måløy har håndtert mye containere på Trollebø i år. side 4 og 5 Hevdar desse var inhabile i kraftsak Førde grunneigarlag klagar på kommunalt vedtak. side 6 Foto: Janne Weltzien listhaug Vil ha lege i bygda Med 510 underskrifter innsamla krev stadsarane å behalde legesenteret sitt. side 2 og 3 La bryllaupet til Elvis-pynta Måløy Vi har fått ein uforgløymeleg dag, seier Stine Blålid og Einar Smette som fekk ein bryllaupsdag litt utanom det vanlege på Elvisfestivalen i Måløy. Her med Johnny Fortuno (t.v.) og Isak Søraa (t.h.). side 12, 13, 14, 15, 16 og 17 Spent på om han kommer på TV Jørn Trollebø Kvalheim fra Måløy er med i årets Idol. side 10 og 11

2 2 MANDAG 18. AUGUST 2014 FJORDENES TIDENDE Abonnent: LINDA NYGARD-STURE - Abonnentsnummer: tips: sms/mms: fjt tips til 2399 epost: aktuelt Redaktør/daglig leder: Erling Wåge Redaksjonssjef: Jo Carlson Journalister: Sindre Blålid Kvalheim Janne Weltzien Listhaug Svanhild Breidalen Siv K. Berg leiar Paneda i Selje er eit av mange selskap som er eit bevis på at det er fullt muleg å utvikle høgteknologi i distrikta. Det er imponerande kva dette selskapet har ått til. Det heile starta i 2001 under namnet LokalDigital AS. Mannen bak var seljeværingen Oddvar Flølo. Han hadde utvikla eit banebrytande system for å formidle trådlaus digitale TV-signal. Seinare har det balla på seg. Paneda DAB har utvikla spesielle løysingar for kringkasting med innbaka overvaking i tunnelar. Dei jobbar innanfor ei smal nisje, men at dei no har ein sterk posisjon der. Administrerande direktør, Geir Gjørsvik seier det er ingen selskap i Europa som har så sterk kompetanse innanfor denne teknologien som Paneda-gruppa Selskapet har vunne fleire prisar, og ikkje minst mange viktige kontraktar. Paneda-gruppa består etter det siste oppkjøpet av eit svensk selskap av Local Digital Holding, Paneda, Paneda Management, Paneda DAB og Paneda Tech AB. I 2013 hadde dei ei samla omsetning på over 38 millionar kroner, og eit resultat før skatt på nær 11 millionar kroner. Selskapa har samla nær 20 tilsette, og år dei kontrakt med Statens ve vesen på utbygging av DAB-signal i tunnelar, vil dei tilsette 6 7 til. Det er berre å ta av seg hatten for det dei driftige personane i Paneda år til. Dette bør inspirere andre gründerar til å satse i trikta. dis- Fjordenes Tidende ønsker å rette seg etter «Vær Varsom-plakaten» sine regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 17, P.b. 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon , e-post: Dette bør inspirere andre gründerar. Erling Wåge redaktør Gir aldri opp ka Det er ikkje første gongen vi har slåst for legekontoret, og vi gir oss ikkje, seier Janne Røkås og Helga Swensen frå Stadlandet som nyleg samla inn 510 underskrifter for å å politikarne til å høyre. Svanhild Breidalen Det bur rundt her på Stadlandet, så 510 underskrifter midt på sommaren, er bra. Det vitnar om at vi står samla, seier Janne Røkås, som saman med Helga Swensen og fleire sette i gong underskriftskampanjen. No vil dei sende brev til ordførar Ottar Nygård med krav om å å behalde doktorkontoret som er prøvestengt fram til nyttår. Vi er faktisk skattebetalarar på denne sida av kommunen også. Vi vil ha igjen litt for pengane, seier Røkås. Fryktar konsekvensane Røkås og Swensen trur yttarste konsekvens av at basistilbod no held fram med å forsvinne frå Stadlandet er fråflytting. Folk reiser jo herifrå. Eg veit folk som ikkje vil busette seg her fordi Nordfjord sjukehus forsvann. Om alt fer, vil ingen bu her, seier Helga Swensen. Fleire politikarar har uttala at ein må å ungdommen til å flytte Skal bestå: Helga Swensen (bildet) og Janne Røkås meiner det er Stad som bidreg med verdiane i Selje, og at ein må få igjen for det. ARKIVFOTO Det er heilt forferdeleg å sjå kor ting forsvinn. Janne Røkås Stadlandet tilbake. Men då må dei møte seg sjølve i døra når dei stemmer for nedlegging av legekontoret, seier Røkås, som trur fleire vil å fastlege i Vågsøy, Eid eller Vanylven om kontoret forsvinn. Swensen, som er medlem i Eldrerådet i Selje, peikar konsekvensane for eldre menneske. Det er greitt for meg som kan køyre bil, men om ein er gamal, og kanskje ufør, blir det vanskar. Eldrerådet står på sin uttale om at dei ønskjer å behalde legordninga som den er, seier ho. fakta Legekontoret på Stad Stadlandet legekontor, som er ope to dagar i veka, har stått i fare for nedlegging fleire gonger, men no er det ein reell fare for at det skjer. Kommunestyret vedtok nemleg før sommaren ein prøveperiode på stenging som varer fram til nyttår. I byrjinga av juli starta derfor ei underskriftskampanje for å behalde kontoret. Vil gjere alt I Selje kommune ser ein nedlegging av legekontoret som ein måte å spare pengar på i ein vanskeleg økonomisk periode, men det er ikkje bra nok, meiner damene. Eg blei fortald at det kostar kroner i året å drifte kontoret. Det er lommepengar! Om det skulle vere problem med pengar til innreiing og utstyr, er vi ikkje verre på det enn at vi startar kronerulling, seier Røkås. Dei synest det er trist å sjå at fleire og fleire ting bli borte. Eg har budd her heile livet, og det er heilt forferdeleg å sjå kor ting forsvinn. Politikarane verkar å jobbe for Selje og sentrum. Vi forstår at vi er ein utkant, men slike avgjerder som denne nører jo godt oppunder den nord-sør-konflikta dei seier vi må legge til side, seier Røkås. INNLEGG Avfall er viktig Nylig lanserte EU en ny politikk for effektiv bruk av ressurser. Hva betyr det for Norge? Endelig skal hele Europa gå i samme retning der ressurseffektivitet er det viktigste. For hva er vel poenget med symbolhandlinger og grønnvasking hvis ikke valgene vi gjør i hverdagen virker? Vi kan ikke se oss blinde på at vi bruker handlenett og kjører kollektivt. Ikke misforstå; slike ting er også viktige. Men nå skal hele Europa skifte fokus fra å behandle problemene som hoper seg opp på grunn av forbruket vårt. Vi skal fortsette å forbruke, men vi skal gjøre det smartere. Avfallet ditt er for viktig til å kastes. Det skal bidra til å gi oss nye produkter og fornybar varme. Den beste garantien for at ressursene blir utnyttet miljøriktig for lokalsamfunnet er kommunenes egne avfallsselskaper. Her er det folkevalgte lokalpolitikere som staker ut kursen. I Norge er vi alt gode på å utnytte avfallet vårt. Men vi skal bli bedre. Målene står Viktig ressurs: KS Bedrift mener nordmenn kan bli enda finkere på å utnytte avfallet sitt. ILLUSTRASJONSFOTO vi samlet om i hele Europa. Så takk for hjelpen så langt og velkommen med videre. Marianne Haugland KS Bedrift INNLEGG Ut med KS! Lærarane sin tillit til KS er brukt opp. Derfor sa 3 av 4 lærarar nei til det framforhandla resultatet i tariffoppgjeret. Forhandlingsleiar i KS, Per Kristian Sundnes, har i media prøvd å forenkle biletet med at lærarane må vere meir til stades på arbeidsplassen, men dette handlar om mykje meir enn kravet om binding av 7,5 timar på skulen. Etter ti år med KS som forhandlingsmotpart, har lærarane har ått nok av detaljstyring og eit aukande byråkrati som gjer at dei år mindre tid til kvar elev. Tid til førebuing og undervisning har gradvis blitt spist opp av krav om meir rapportering og målstyring. KS sine arrogante utspel er uttrykk for stor mistillit til lærarane som yrkesgruppe. Og det hjel-

3 FJORDENES TIDENDE Mandag 18. august Kontorleder: Gerd Gangsøy Markedssjef: Ståle Tennebø Nordfjordsamkøyringa: Markedssjef Rune Henden Konsulent Mette Sandal Fjordenes Tidende: Sentralbord E-postadresser: / / Postadresse: Postboks 55, 6701 Måløy Utgivelsesdager: mandag, onsdag og fredag. Innleveringsfrister for annonser: Småannonser: innen kl én virkedag før utgivelsesdag. Forretningsannonser: innen kl to virkedager før utgivelsesdag. Abonnement: Postnr : 1/4 år 510,- 1/2 år 825,- 1/1 år 1540,- Resten av landet: Portotillegg 60,- pr. år. Papirfaktura: 40,- i tillegg. Avtalegiro: pr. mnd. 135,- Politiet slår narkoalarm... Då er det berre å gå ut å snuse... mpen for legekontoret sitt Vil ha kontoret: Stadsarane vil ikkje måtte køyre tre mil til Selje som ei permanent løysing når dei skal til legen. Dei vil ha ordninga slik den er no med to dagar legekontor på Stadlandet.,og fortel at dei har mange helsearbeidarar i ryggen også. Det er framleis høve til å skrive under på kampanjen om ein kontaktar Janne Røkås. arkivfoto: Janne Weltzien listhaug per ikkje at Sundnes no lovar «bot og betring» og er villig til å snu alle steinar for å få til ei løysing. Det var dåverande kunnskapsminister Kristin Clemet (H) som med eit pennestrøk overførte forhandlingane frå stat til kommune i Og sidan 2008 har alle hovudoppgjera enda med konflikt. No er det på tide å komme seg ut av KS sine klamme klør. Raudt vil at staten igjen skal ta over forhandlingsansvaret for lærarane. Skal vi få til eit nasjonalt lærarløft, er det ikkje nok med fagre ord frå ein handlingslamma kunnskapsminister. Om seks år vil det vere trong for nye lærarar i skulen, og signala vi har sett denne våren lovar ikkje godt for rekrutteringa. Ingunn Kandal Raudt Sogn og Fjordane Delt mening Takker for hjelp Rita Steinfeldt, frå Måløy no busett i Bergen, er på tråden til Fjordenes Tidende. Mor bur i Ålesund og hadde vore i Bergen for å besøkt oss. På veg heim stoppar bussen i Førde, men mor er 80 år og dårleg til beins, så då ho kom ut igjen så køyrde bussen frå henne. Ho vinka og vinka, delt Delta i debatten med leserinnlegg, kronikker eller delte meninger til eller fjt delt til 2399 men bussjåføren såg ho ikkje. Ho blei svært fortvila. Heldigvis kom ein bussjåfør til gåande. Han tok ho med til hovudkontoret til ekspressbussen, og mor forklarte alt. Han på kontoret tok og køyrde etter bussen. Dei tok igjen bussen og ho kom seg på igjen. Ho var så letta. Den uheldige passasjeren hugsar ikkje namnet på bussjåføren, men ho ønsker så gjerne å sende han ein stor takk. Det er ikkje alle som hadde vore så snille! seier Steinfeldt. MARKISER PERSIENNER SCREEN GARASJEPORTER SOMMERkampanje! GODE PRISER NÅ! Bjørn Inge Oppedaltlf: eller ring sentralbordet tlf:

4 4 Mandag 18. august 2014 FJORDENES TIDENDE Abonnent: LINDA NYGARD-STURE - Abonnentsnummer: Det er ei skam! Ifølgje NRK vurderer Møre og Romsdal fylkeskommune å bygge veg i Sogn og Fjordane og ordførar Anne Britt Øen Nygård i Hornindal meiner nedprioriteringa av vegstrekket frå Grodås i Hornindal til Møre og Romsdal grense er ein skandale. Denne vegen har vore så dårleg sidan det vart lagt asfalt på 1970-talet, seier ho til NRK. Ønsker økt fleksibilitet Fiskeri- og havbruksnæringen landsforening (FHL) ber regjeringen om økt fleksibilitet for laks- og ørretprodusentene gjennom å øke tillatt konsesjonsvolum for en periode. Styret i FHL har besluttet å be regjeringen vurdere en økning i MTB med 10 prosent for laks og 20 prosent for ørretprodusentene med snarest mulig virkning, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i FHL og understreker at det ikke skal gå på bekostning av krav knyttet til miljø og fiskehelse. Det kommer fram i en pressemelding fra FHL. Pris på mat går opp Nye tall viser at konsumprisindeksen økte med 0,7 prosent fra juni til juli, mens matvareprisene økte med 3,2 prosent. Det er ti ganger så mye som årets jordbruksoppgjør la opp til. Nå inviterer landbruks- og matminister Sylvi Listhaug matvarekjedene til et møte for å få klarhet i hvorfor prisøkningen. Møte: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer matvarekjeder til møte om prisøkning. Monterer nytt utstyr til overvåking Vi er en liten plass, men vi handler internasjonalt så da må vi vise vilje til å rette oss etter internasjonale regler, sier sikkerhetsleder Tor Harald Granheim i Nordfjord Havn. Det er det interkommunale havneselskapet som eier containerhavna på Trollebø. Alle som skal inn på kaiområdet må skrive en avtale med Nordfjord Havn. De får da et ID-kort og åpner porten med telefonen, forklarer Granheim. Har dere videoovervåking? Ikke per i dag, men det blir montert om ikke så lenge. Hvilken kontroll har dere på innholdet i containerne? Her transporteres veldig mye frossen fisk og vi er derfor mindre sårbare for hva containerne inneholder enn en havn med mer stykkgods, sier Granheim, som understreker at transportørene har ansvaret for innholdet i containerne. Bring Måløy kontrollerer og vasker også alle tomme containere som kommer i land. Krefter: Bring Måløy investerte nylig i en andre containertruck. Terminalarbeiderne jobber mye natt- og helg, og Jonny Blålid forklarer at de bruker 4-5 timer på å ta i mot rundt 100 tomme containerne fra de største containerskipene. Her stabler de mot en ny rekordnotering Sikkerhetsleder: Tor Harald Granheim har ansvaret for sikkerheten i Nordfjord Havn. Aktiviteten skjules av nattemørket I og med at Måløy ligger mellom de større byene Ålesund og Bergen, må terminalarbeiderne leve med ukurante arbeidstider. Vi har veldig mange anløp på nattetid og i helger. Enkelte dager ligger det båter her på dagtid, men her skjer veldig mye som folk ikke vet om fordi det skjer midt på natten, sier Odd Arild Gotteberg som forklarer at de har to ansatte som deler på å arbeide på nattetid. Aldri før har så mange containere blitt fraktet til og fra Måløy. Sindre Blålid Kvalheim Det er nå moroa begynner. Nå starter den pelagiske sesongen, sier avdelingsleder Odd Arild Gotteberg i Bring Måløy, mens han ser over tallene for containeraktiviteten på Trollebø i Måløy. Statistikken er hyggelig lesning for terminaloperatøren. Containervolumet måles i TEUs der de vanligste containerne utgjør to TEU. Med rundt TEU per 1. august, og med de travleste månedene foran seg, ligger man på containerhavna i Måløy foran skjema til rekordåret 2012 da totalt TEU ble fraktet inn- og ut fra fiskeribyen. For det er stort sett fisk i de containerne som forlater havna. Pelagisk fisk er den store tyngden. Vi har også en del laks og torsk, sier Gotteberg. Handel i ubalanse Han forklarer at de aller fleste frysecontainerne som ankommer Måløy er tomme og går ut igjen med last. For tørrcontainerne er det ofte motsatt, inn til Måløy med last og ofte tomme på returen. Vi har en veldig skjev handelsbalanse. Vi jobber med å få mer omlasting her på havna ved å ta i mot containere som skal til Nord-Norge. Men mye har gått over til å gå på jernbane fra Oslo til Trondheim og Bodø, der eksporten av varer i tørrcontainere er mye større enn i Måløy, sier Gotteberg. Men uansett har de syv ansatte ved Bring Måløy, tilkallingshjelpene og de innleide sjauerene hatt mye å gjøre så langt i år. Vi har mellom tre og ti anløp i uken og en båt kan komme med alt fra containere i et anløp, sier Gotteberg. Enklere arbeidsdag De fleste i Bring Måløy jobber på Inter-Com i Måløy er terminalarbeider, men Jonny Blålid en av to som har Trollebø som arbeidssted. Lossing av 100 tomme containere tar vi unna på fire-fem timer, og omtrent den doble tiden på lasting av fulle containere, sier Blålid, som har to store containertrucker til disposisjon på Trollebø. Hans arbeidsdag er blitt enklere etter at containerhavna i 2008 ble flyttet til et langt større område på Trollebø. Der var det veldig mye flytting av containere. Her jobber vi mer effektivt og på et anløp med 100 containere brukte vi i alle fall dobbelt så lang tid i Måløy enn her på Trollebø.

5 FJORDENES TIDENDE Mandag 18. august Skal arrangere kurs for å skrive søknader Siv K. Berg Vågsøy kommune og Vågsøy frivilligsentral skal sammen med Sparebankstiftinga arrangere et kurs for lag og organisasjoner for å hjelpe dem å skrive bedre søknader om tilskudd og gaver. Det var lignende kurs for et par år siden. Da var det deltakere, så en ser behovet, sier Odd Gunnar Myhre, tjenesteleder for kultur i Vågsøy kommune. Kurset vil holdes 27. august, og Myhre håper at både tidligere kursdeltakere og nye ansikter ønsker å møte opp. En ser det er mange potensielle inntektskilder for lag og organisasjoner som har lyst å gjøre noe. Og det er ikke et kurs bare for organisasjoner, men andre kan også finne nytte av det, understreker Myhre, og forteller at en får lære blant annet om å utforme søknad og hvordan skille seg ut. Søknader: Odd Gunnar Myhre håper folk melder seg på kurset i søknadsskriving. Deler ut miljøpris Fiskeridirektoratets Miljøpris for 2014 blir delt ut av fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) og fiskeridirektør Liv Holmefjord i Fiskeridirektoratet på Nor-Fishing tirsdag. Miljøprisen har blitt delt ut siden 2007 og skal synliggjøre innsats innen fiskeri og havbruk som har eller kan ha miljømessig gevinst og dermed bidra til økt bærekraft i fiskeriog havbrukssektoren. fakta Containerhavna i Måløy Bring Måløy opererer containertrafikken i Måløy. Høsten 2008 ble containerhavna flyttet fra Måløy til Trollebø. Aktiviteten lå i Måløy på rundt TEU årlig, men tallet har økt betraktelig etter flyttingen. Havna er den største mellom Bergen og Ålesund containerfartøy er innom havna hver uke. De fleste containerne inneholder pelagisk fisk. Containertrafikk i Måløy* 2008: TEU 2009: TEU 2010: TEU 2011: TEU 2012: TEU 2013: TEU 2014: TEU** * Tallene er i twenty-foot equivalent (TEU) som er basert på målene for en 20 fots container. De fleste containerne ved havna i Måløy er 40 fot store. ** Talllet er per 31. juli. Stor trafikk: Terminalarbeider Jonny Blålid (t.v.) og avdelingsleder Odd Arne Gotteberg ved Bring Måløy kan gledelig konstatere at de er på vei mot å slå rekordtrafikken på containerhavna i Måløy fra alle foto: sindre Blålid KvalheiM Sendes til havner på kontinentet De tyske havnebyene Bremerhaven og Hamburg samt Rotterdam i Nederland er som regel destinasjon for containerbåtene som henter containere i Måløy. Her er tre rederi som går med containere fra Måløy. Det er Maersk, North Sea Container Line (NCL) og Euro Container Line (ECL). Maersk er her en gang i uken og kjører ruten Kristiansand-Stavanger-Bergen-Måløy-Ålesund før de går til Maersk sin base i Bremerhaven. Der ifra går de videre ut i verden, forklarer Odd Arild Gotteberg. Han forteller at de øvrige rederiene, som er innom Måløy cirka to ganger i uken hver, benytter havnene i Hamburg og Rotterdam til omlasting.

6 6 Mandag 18. august 2014 FJORDENES TIDENDE Abonnent: LINDA NYGARD-STURE - Abonnentsnummer: Ikkje habile til å vedta: Førde grunneigarlag meiner Espen Gulliksen (t.v.), Nina Grotle (ved sidan av) og Audun Åge Røys (nr. 2 frå høgre) var inhabile under telefonmøtet 24. juli i år. Kåre Jarl Langeland, heilt til venstre, har plass i formannskapet, men var ikkje med på møtet. Ordførar Karl Vidar Førde (i midten) er allereie inhabil i saka. arkivfoto Meiner trevar inhabile Halve formannskapet var inhabile, påstår Førde grunneigarlag i ein klage på kraftvedtaket i Bremanger kommune i sommar. Svanhild Breidalen 24. juli var formannskapet kalla inn til ekstraordinært formannskapsmøte fordi Olje og energidepartementet (OED) ønskte tilbakemelding frå kommunen på traséval for 420 kvlinja gjennom Bremanger. Ein månad tidlegare hadde nemleg Gulating lagmannsrett kjent OED sitt vedtak om Myklebustdalen for ugyldig. No meiner grunneigarlaget at vedtaket frå møtet er ugyldig fordi tre av sju formannskapsmedlemmer er inhabile i saka. I telefonmøtet deltok varaordførar Nina Grotle, Espen Gulliksen og Audun Åge Røys. Desse tre personane har vore i møte med Myklebust grunneigarlag og framstår for oss som inhabile til å del i realitetshandsaminga av saka, skriv dei i eit brev til kommunen. Førde grunneigarlag kjempa for å få linja vekk frå sin dal, Førdedalen, etter at NVE innstilte på å legge den dit i Etter klage frå dei og Bremanger kommune flytta Ola Borten Moe i 2011 linja til Myklebustdalen, den andre konsesjonssøkte traseen. Dei framstår for oss som inhabile. Sigmund Midthjell Leiar, Førde grunneigarlag Førde grunneigarlag meiner også at formannskapet både trekk fram trasear som ikkje er reelle og unnlet å svare på departementet sine spørsmål. OED ønskte kommunen sine synspunkt på samlokalisering av linjer, konsekvensar for barskogområdet Pyttane og vedtaka dei har gjort lokalt. Kommunen har svart med eit trepunktsvedtak der dei held fram at trasé gjennom austre del av Myklebustdalen er uaktuelt, repeterer at Grov Åskora ein trasé som aldri har vore utgreidd er kommunen sitt primære ønske, og at dei, dersom denne ikkje vert utgreidd, ønskjer det såkalla kombinasjonsalternativet 1.0 eit alternativ som ifølgje Førde grunneigarlag blei lagt vekk allereie i Grunneigarlaget skriv i klagen at dette kombinasjonsalternativet derfor er eit traséalternativ som ikkje var aktuelt då OED skulle ta stilling til anken om linjeføringar gjennom Førdedalen i Førde grunneigarlag krev no ny behandling av saka i formannskapet, og om dei held fast ved vedtaket, krev dei saka for kommunestyret. Dei vurderer også å be Fylkesmannen sjå på handsaminga. Meiner Myklebust har skulda Det var Myklebust grunneigarlag sjølve som ønskte det opphavlege kombinasjonsalternativet vekk, meiner naboane. Kombinasjonsalternativet som Gulating lagmannsrett peikar på burde vore vald som trasé, meiner Førde grunneigarlag må vere «trasé 1.0» som var lagt gjennom Myklebustdalen sin vestlege del, sørover mot Førdedalen og vidare gjennom Førdedalen sin austlege del. Problemet er berre at denne blei trekt allereie i 2008 etter innspel frå nettopp Myklebust grunneigarlag, hevdar Førde grunneigarlag i sin uttale til OED. At 1.0 blei trekt var eit ønskje og eit krav frå nettopp Myklebust grunneigarlag på grunn av nærleik og visuell utsjånad av mastene frå Myklebustsætra. Det nye kombinasjonsalternativet var langt meir skjemmande, frå begge dalar, skriv Førde grunneigarlag og meiner OED har redegjort godt for kvifor dette ikkje var vald. Den nye traseen gjekk sørover frå trafostasjonsområdet H, sørover i Pyttane med master på eggja mellom dalføra, med sterkt skjemmande kraftlinjespenn over Førdedalen, og austover med nærføringar til fast busetnad og husa i grenda Førde, skriv Førde grunneigarlag i uttalen. Ankesaka startar i morgon Medan Førde grunneigarlag klagar til kommunen etter ankesaka i Gulating lagmannsrett, førebur naboane, Myklebust grunneigarlag, seg på ny ankesak om Sørdalen. I desember 2013 fekk Statnett og Miljøverndepartementet medhald av Oslo tingrett i å legge 420 kv linja gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger. Myklebust tapte saka i tingretten, men anka. Og no er det igjen sett av to dagar, 19. og 20. august, til sakskomplekset. Det var aldri tvil om at grunneigarlaget, som hittil har brukt rundt tre milllionar kroner på advokatar og rettssaker, skulle ta saka vidare. Ein slik dom kan ikkje bli ståande. Vi forventar at lagmannsretten går grundigare inn i saka og faktisk vurderer om det var heimel for å gi dispensasjon frå naturmangfaldlova i Sørdalen naturreservat, sa grunneigar Brynjar Myklebust til Fjordenes Tidende tidlegare i år.

7 FJORDENES TIDENDE Mandag 18. august BYTT TIL ENIVEST I DAG! Det kan vere vanskeleg å velje i breibandsjungelen, og kanskje har du allereie valt og vil ikkje bruke meir tid på det? Rein Design Gje oss 20 SEKUND til å fortelje deg kvifor Enivest er eit godt val: Nybygg: Tore Lyng (f.v.), Malvin Silden og Agnar Lyng fra Stadyard er godt fornøyd med at Geir Helge Seljeseth og Florø-rederiet Fanøyvåg velger å utruste sitt nye fartøy ved Raudeberg-verftet. Nybygget er tegnet av Naval Consult, her representert ved Johan Kongsvik. I bakgrunnen dagens utgave av Fanøyvåg. Foto: sindre KvalheiM Vi kjenner distriktet Superraskt breiband Effektiv kundeservice Kompetansearbeidsplassar Millionar i sponsormiddel Verdiskaping i fleng Nært&lokalt Skal utruste nok et nybygg Få dager etter at utrustningen av Torbas startet sikret Stadyard en kontrakt om utrustning av en ny fiskebåt. Vi har bygt ut breiband til HUSSTANDAR og bedrifter i Sogn og Fjordane. Bruk nokre minutt på enivest.no og bytt til din lokale leverandør så veit du at det går verdiar tilbake til fylket. Lokalt breiband Lokale verdiar Sindre Blålid Kvalheim Dette er et kolossalt viktig oppdrag for Stadyard. Selv om det på langt nær er like stort som Torbas-oppdraget, så er dette en båttype som verftet er godt tilrettelagt for, sier administrerende direktør Agnar Lyng ved Stadyard. Det er Florø-rederiet Fanøyvåg som har valgt Raudebergverftet når de skal utruste sitt nye fiskefartøy Fanøyvåg. Vi har hatt et godt samarbeid med Stadyard tidligere. De kom med en pris og et opplegg som vi synes var interessant. Vi har også sett hva de har fått til tidligere, forklarer styreleder og skipper Geir Henning Seljeseth i Fanøyvåg. 28 meter Den nye båten blir knapt 28 meter lang og skal rigges for fiske med garn. Båten skal også utstyres med fabrikk for prosessering av fangst om bord og med frysefasiliteter. Nye Fanøyvåg: 27,97 meter lang og 8,5 meter bred blir nye Fanøyvåg når den står klar før jul neste år. illustrasjon: naval Consult Båten blir syv meter lenger enn den vi har i dag og får en ekstra etasje. Det blir en helt annen verden, sier Seljeseth, mens han ser på den 24 år gamle båten som ligger ved kai på Stadyard på Raudeberg. Florøværingene har hatt båten siden Den har vært forlenget og renovert flere ganger, men nå fant vi ut at det var på tide å si stopp og i stedet bygge noe nytt, forklarer skipperen. Neste sommer Det arbeidet er startet med bygging av skroget i Polen. Neste sommer, når Stadyard er ferdige med Torbas-utrustningen, kommer Fanøyvåg-skroget til Raudeberg. 30. juni kommer denne og da skal vi bruke fire måneder. I november skal den testes og så vil den være spenn klar for å gå på fiske, forklarer Agnar Lyng. Men det er ikke bare Stadyard av Vågsøy-selskapene som vil bidra til ferdigstillelsen av nye Fanøyvåg. Båten er nemlig designet og utviklet av Raudeberg-selskapet Naval Consult, i nært samarbeid med rederiet. Dette er ett av mange oppdrag for oss. Vi begynte med dette i 2012 så vi er ferdige med dette oppdraget for lengst, forklarer Johan Kongsvik fra Naval Consult. Sommartilbo på superrask breiban! FRÅ 298,- PR. MND. LES MEIR PÅ enivest.no/kampanje eller ring oss på *I tillegg får du fri etablering og modem for kr 0,- (ord. pris 1.424,-). Pris første året frå kr 3.576,-. Tilbodet gjeld nye kundar på superraskt breiband (ADSL Maks og VDSL), og føreset 12 mnd. binding. Bestillingsfrist: 31. august V spanderer 100 kroner kvar måna ei år.* Vin weeken for 2! Verd kr Skjerjehamn

8 8 Mandag 18. august 2014 FJORDENES TIDENDE Abonnent: LINDA NYGARD-STURE - Abonnentsnummer: tips: sms/mms: fjt tips til 2399 epost: sport Uten tvil det verste vi har pres FOTBALL (Stryn2 Selje 2-1): Selje, som har gått ubeseiret gjennom sesongen så langt, gikk på sitt første tap da de i helgen møtte Stryn2. Bjørn Erik Drabløs Det var første omgang som ødela for oss. Vi tar ledelsen men så mister vi fullstendig fokus utover i omgangen og tar ikke de ansvarsoppgavene som hver enkelt skal ta, så da får vi to mål imot i en veldig svak omgang, forteller Selje trener Idar Taklo, som sammen med spillertroppen gikk på sitt første Scoret tre: Torbjørn Aabrekk (nr. to f.v.) scoret tre mål mot Spjelkavik i en underholdende fotballkamp på Eid stadion der vertene viste gode offensive takter i det som til slutt ble en solid 4 0 seier. Foto: Bjørn Erik drabløs Målrik avslutningsfest FOTBALL (Eid Spjelkavik 4-0): Torbjørn Aabrekk ble kampens profil med tre mål i sin siste kamp for gultrøyene før han flytter til Bergen. Men den formsterke spilleren håper å fortsatt kunne bidra. Bjørn Erik Drabløs Jeg reiser nå etter helgen, men jeg skal fortsatt stå i Eid og bli med når jeg kan. Jeg håper å få spille de kampene som går i Bergen pluss noen til, forteller spissen som virkelig har funnet formen med fire mål på to hjemmekamper. Det er kjekt å spille hjemme for det er kun de fire målene jeg har i år, smiler Aabrekk som ikke frykter for laget når både han, Andreas Heggelund og Øystein Aabrekk flytter til høsten. Vi har et ungt lag ja, men sånn er det når mange flytter vekk. Men det er et godt lag og det er ikke sånn at de unge må spille fordi vi har lite folk, de unge får spille fordi de er gode nok, understreker Torbjørn Aabrekk. Det var en fysisk tøff kamp de oppmøtte fikk være vitne til på Nordfjordeid. Med et hjemmelag som presset på fra start mot gjestene fra Spjelkavik. Fokuset vårt var å gjenskape litt av det vi gjorde forrige hjemmekamp mot Bergsøy, der kampfakta 3. divisjon, menn Eid - Spjelkavik (1-0) Mål: 1-0 (17) Torbjørn Aabrekk, 2-0 (74) Aabrekk, 3-0 (78) Ove Balsnes, 4-0 (89) Aabrekk Dommer: Asbjørn Kjetil Grinde Håre, Fjøra Gult kort: To til Spjelkavik Eid: T. Ø. Solheim, R. Kullsveen, E. Skrede, O. Balsnes, O. A. Aarvik (82, D. Myklebust), H. Haugen, J. Skorge, S. Lefdal, J. alle skal kjenne til rollene sine individuelt og sammen bli et lag som jobber knallhardt, forteller eidtrener Bjørn Totland som var fornøyd med det laget viste. O. Humborstad (85, J. Heggen), K. Lefdal (70, A. Midthjell), T. Aabrekk Ikke bare tar de nivået de hever det også. Bjørn Totland Spillende Eid-trener Alle spillerne leverte optimalt og de første 35 minuttene hadde vi full kontroll. Så fikk de litt mer trøkk på oss utover i kampen, men da vi fikk 2 0 så var det egentlig slutt. De ga opp og var uten krefter, sier Totland. Han mener at eidarane var bedre trent enn motstanderne. Vi fikk nesten bare mer og mer krefter og da kjørte vi over dem, forteller treneren, som hadde hele fem guttespillere i aksjon. Han gleder seg over fremtiden i Eid fotball. Det var viktige poeng i dag men det som er enda viktigere er at vi fikk svar på at vi har gode guttespillere som er klare for å ta jobben videre. Vi skal la dem få fortsette å spille og gjøre dem klar for det som kommer. Det er mange av 98 kullet som vil være A laget fremover og det er betryggende å se at de leverer så bra som det gjør. Ikke bare tar de nivået, de hever det også, avslutter Bjørn Totland.

9 FJORDENES TIDENDE Mandag 18. august tert i år kampfakta tap for sesongen. Det er synd at det skulle komme, vi hadde håpet å slippe unna denne type kamper men det skjer av og til, sier Taklo, som har sine tanker om hva som gikk galt: Jeg har absolutt kontroll på hva som er store deler av problemet ja, men det skal jeg ta med spillerne på treningen på mandag. Da får vi evaluere og deretter glemme kampen før vi reiser oss igjen, forteller treneren. Han håper at tapet kan gi en positiv efekt. Stemningen etter kampen var jo selvfølgelig lunken og spillerne skjønte at det var dårlige prestasjoner på banen. Men det skal svi å tape og jeg liker at det viser på dem at de ikke er fornøyde. Nå får de kjenne på hvor kjedelig det er å tape i forhold til å vinne fotballkamper, avslutter Idar Taklo. 5. divisjon, menn Stryn2 - Selje (1-2) Mål: 0-1 (6) Martin Grøttå, 1-1 (18), 2-1 (45) Dommer: Sureskumar Kathiravel, Eid Gult kort: Runar Aarsheim og Johannes Osmundsvåg, Selje. Samt ett til Stryn2 Selje: J. Beitveit, K. Hove, J. A. Gulbransen, J. Osmundsvåg, I. da Silva, A. Berstad, R. Aarsheim, O. A. Solheim, A. Kvernevik, M. Grøttå, J. Refvik Innbyttere: S. Grøttå, M. Rye, K. Haugen, A. Hove resultater Fotball 3. divisjon, menn, avd. 8 Tertnes Norborg 1-0 Stryn Arna-Bjørnar 5-0 Bergsøy Årdal 2-2 Eid Spjelkavik 4-0 Aalesund Sogndal Tertnes Stryn Spjelkavik Skarbøvik Hødd Eid Bergsøy Årdal Arna-Bjørnar Norborg Tornado Måløy Larsnes/Gursken Holdt nullen: Keeper Yngve Furnes og resten av spillerne på Skavøypoll klarte å berge tre poeng i en skikkelig slitekamp hjemme på Skavøypoll stadion fredag. foto: bjørn Erik drabløs Unngikk en brøler FOTBALL (Skavøypoll Kaupanger 1-0): Keeper Yngve Furnes mistenker at lagkameratene undervurderte gjestene og at det var årsaken til den tafatte oppvisningen til hjemmelaget. Bjørn Erik Drabløs Men Kaupanger som gikk på et stortap mot Sandane forrige helg (8-2) hadde flere sentrale spillere tilbake i stallen og ga Skavøypoll uventet høy motstand. Vi snakket om det før kampen at vi ikke skulle undervurdere dem, men jeg tror det var det som skjedde og at folk ikke var helt klar, forteller en lettet sisteskanse som holdt nullen for tredje kamp på rad. Det ble en forsvarskamp og en krigekamp. Jeg følte at vi hadde god kontroll bak. Selv om vi gjorde en del rare ting til tider, så vi skal være glade for at vi holdt nullen. Men tre poeng er tre poeng, avslutter Furnes. Hjemmelagets eneste sjanse resulterte i ett av sesongens flotteste mål. kampfakta 4. divisjon, menn Skavøypoll Kaupanger 1 0 (1-0) Mål: 1 0 (39) Rune Solvang Dommer: Ståle Sandal, Breimsbygda Gult kort: Børge Yndestad, Rune Solvang og Kim Andre Gangeskar, Skavøypoll, samt ett til Kaupanger Skavøypoll: Y. Furnes, A. Eldevik, R. Myre, B. Yndestad, Etter 39 minutter fikk spillende trener Rune Solvang ballen på et par og tjue meter og curlet ballen med venstrefoten utakbart opp i vinkelen. En klassescoring fra treneren som håper at innsatsen forbedrer seg til neste kamp hjemme mot bunnlaget Høyang. Det var jevnt, men samtidig V. Rangsæter, J. H. Haraldsson, R. Solvang, K. A. Gangeskar (85, M. Henriksen), E. Sandal, T. -E. Tvendeseter Kupen, N. Midtbø Heggedal (75, C. A. Nedreberg Silden) Det var lite gnist og spilleglede. Rune Sandal Spillende Skavøypoll-trener så var det den svakeste kampen vi har spilt på lenge. Likevel må vi være fornøyd med at vi på en dårlig dag, holder nullen når vi ikke presterer i nærheten av det vi har potensial til. Vi legger ned innsats men det var lite gnist og spilleglede. Det virket som det bare vare en transportetappe der vi bare skulle gjennomføre kampen og bli ferdige, forteller Solvang. Han ser likevel spillemessige lyspunkt etter kampen. Vi holder jo nullen for tredje kamp på rad, så defensivt er det ikke så verst. Ofensivt sliter vi litt med å finne rytmen, men jeg håper at vi til neste helg har klart å knekke koden. Solvang mener at i alt var det en slitekamp. Men vi holder nullen og får tre poeng. Og når de andre lagene rundt oss på tabellen går på en smell så resulterer det i en god dag uansett, avslutter spillende trener Rune Solvang. 4. divisjon, menn Tambarskjelvar Fjøra 4-3 Sogndal3 Dale 7-2 Skavøypoll Kaupanger 1-0 Høyang Sandane 5-3 Vik Årdal2 3-0 Florø Fjøra Skavøypoll Førde Sogndal Sandane Tambarskjelvar Vik Dale Kaupanger Høyang Årdal divisjon, menn, avd. 2 Stryn2 Selje 2-1 Jølster Florø3 0-6 Florø Selje Bremanger Jølster Eid Stryn Anga Hornindal Breimsbygda Gutter 15/16 år, 2. div., avd. 3 Skavøypoll - Svelgen 1-1 Skavøypoll Svelgen Eid Eid Selje Stryn FOTBALL: Sist uke var de første aldersbestemte lagene i aksjon. Denne uken starter skolene og da ruller også fotballen for resten av de lokale spillerne. ANLEGG: Arbeidet med å bytte ut kunstgraset i Nordfjordhallen ble avsluttet før helgen. Se bilder og video fra det nye dekket i hallen på

10 10 Mandag 18. august 2014 FJORDENES TIDENDE Abonnent: LINDA NYGARD-STURE - Abonnentsnummer: tips: sms/mms: fjt tips til 2399 epost: kultur Fikk synge for Kurt Nilsen Inviterer til dans 30. august kommer Steinar Engelbrektson tilbake til Honndalshallen. Da blir det dansegalla i Storstova med Steinar Engelbrekston band, PK, Dansefolket og The Poor Boys. Engelbrektson er i år nominert til Gullskoen for «Årets danseband» og «Årets danselåt» med låten «Heim til Nordfjord». Kommer tilbake: Steinar Engelbrektson kommer til Honndalshallen for dansegalla. arkivfoto Av påmeldte til Idol var Jørn Trollebø Kvalheim fra Måløy og Martin Husabø Igland fra Bremanger blant de under 10 prosentene som fikk synge for dommerne. Svanhild Breidalen Det var hovedmålet. Å få lov å synge foran Kurt og høre hva han synes om det jeg gjør, sier Jørn Trollebø Kvalheim (23). Blant søkere til Idol måtte han gjennom to preauditions før det ble klart at han var blant de rundt 300 som fikk synge foran dommerne. Det var enormt med folk på audition i Oslo der jeg var. Og mye venting. Men å være på de innledende prøvene, foran produsenter og andre, var også veldig bra. Jeg fikk mye konstruktiv tilbakemelding på hva jeg burde jobbe med, sier han. Fikk «litt» black out Han husker ikke alt fra øyeblikkene foran dommerpanelet. Nei, det er litt sånn som når jeg er på spillejobber. Mye forsvinner. Jeg får litt sånn black out av og til, smiler Kvalheim. Han ble ikke nervøs før rett før det var hans tur til å gå inn. Det hjalp ikke akkurat at jeg hadde hørt hun foran meg få masse skryt. Fortjent, for hun var kjempeflink. Men så tenkte jeg: Det er nå det gjelder, forteller han, og legger til at dommerne var veldig hyggelige. De tok seg tid til å prate litt sånn at jeg fikk roet meg ned. Kvalheim hadde valgt å synge Love is All med The Tallest Man on Earth. Det er en følelsesladet sang. Jeg levde meg inn så godt jeg kunne og ga det jeg hadde å gi Og hva sa Kurt? Nå vet jeg ikke hvor mye jeg kan si om det, men han kom med en tilbakemelding som var nyttig for meg, og som jeg kan ta med meg videre. Vil jobbe med musikk Måløyværingen er ikke naiv i forhold til deltakelsen i Idol. Jeg vet jo ikke om jeg kommer på skjermen en gang. En kan ryke på en smell med en gang, og kanskje har jeg ikke det de leter etter i det hele tatt. Det er jo sånn at en kanskje helst vil klare å slå gjennom på egen hånd, men samtidig er dette en stor mulighet om det skulle gå bra, sier Kvalheim som studerer musikk i Volda. Lokalt har 23-åringen etterhvert opparbeidet seg et navn og har deltatt på flere store arrangement i tillegg til spillejobber. Han setter stor pris på alle positive tilbakemeldinger og at folk ønsker å ha ham med. Det var et ordentlig gåsehudøyeblikk for meg da jeg kjente trykket fra Måløy musikklag i ryggen under Dansegallaen, smiler han. Årets Idol-sendinger begynner på TV2 i dag. Nådde målet: Jørn Trollebø Kvalheim ønsker å leve av musikken på en eller annen m det dommerpanelet som består av Kurt Nilsen, Tone Damli, Gunnar Greve Pettersen o På TV i september? TV2s pressesjef Bjarne Lastaad kan ikke love at vi får se Jørn Trollebø Kvalheim eller Martin Husabø Igland på skjermen. Nei, det kan jeg ikke. Og om Jørn skulle bli vist, ligger det nok også en åtte-ni programmer fram i tid. I programmet den 5. eller 10. september, sier Laastad som er svært fornøyd med nivået på årets deltakere. Deltar også: Martin Husabø Igland fra Iglandsvik i Bremanger ble også tatt ut til å spille og synge for hoveddommerne. Det er dermed en mulighet for også å se ham på TV2 utover høsten. Foto: roy darvik Skryter av nivået i år Pressesjefen i TV2 skryter av det høye nivået på årets Idol-deltakere. Av de 300 som kommer på dommeraudition pleier dommerne å ta ut cirka 100 stykker. I år endte de på over 170. Det har aldri før vært sendt så mange videre, sier Bjarne Laastad til Fjordenes Tidende. Martin Husabø Igland (26) fra Bremanger er blant de 300, og blir dermed kanskje å se på TV utover høsten. Igland er en kjent musiker lokalt, blant annet fra Laila B Band, der han også er med på hennes nye plate I kjole av stål. Laila Beathe Førde og Igland spiller også sammen i coverbandet Double Switch. Jørn Trollebø Kvalheim er også kjent med Iglands meritter. Ja, vi gikk på samme årstrinn på videregående i Måløy, og jeg har hørt ham spille. Han har en veldig fin sangstemme og er en dyktig musiker, sier Kvalheim, som legger til: En trivelig fyr som jeg lett ser for meg at blir sendt videre av hoveddommerne. Kvalheim og Igland hadde imidlertid ikke noen enklere vei til Idol-scenen enn tidligere år. Konseptet holder stand og over påmeldte er på helt på høyde med tidligere år Vi har hatt auditions i fem byer, i tillegg til at vi har reist rundt til andre byer for å lete etter de største talentene, sier pressesjef Bjarne Laastad.

11 FJORDENES TIDENDE Mandag 18. august Vil gjenskape årets suksess Morellrekord i 2014 Den norske morellsesongen Janne Weltzien Listhaug Måløy Kunstlag har denne sommaren hatt ei salsutstilling med Hariton Pushwagner i galleriet Den Blå Hesten i Måløy. Som Fjordenes Tidende omtalte måndag, sit kunstlaget igjen med gode besøkstal og kroner igjen i kassa etter salsutstillinga. Neste år ønsker dei å få ein ny anerkjend kunstnar til galleriet. Vi ønsker å gjenskape suksessen neste år med Ørnulf Opdahl, fortel leiar Laila Schult i Måløy Kunstlag. Ho fortel vidare at Opdahl var hos kunstlaget for ti år sidan. Og neste år har vi 35 årsjubileum, smiler Schult og legg til at Opdahl er ein av Norges mestseljande kunstnarar. Opdahl er busett på Godøy i Giske kommune og er kjend for mellom anna sine tolkingar av vestlandsnaturen. Galleri: Laila Schult og Måløy Kunstlag ønsker Ørnulf Opdahl til neste sesong i galleriet. nærmer seg slutten, og omsetningen på nær 600 tonn til konsum er den største siden år Årsaken er at det er plantet mer moreller, samtidig som våren og sommeren har vært bra for de norske morellene. Kvaliteten har vært gjennomgående god og de norske forbrukerne etterspør stadig mer bær. Programslipp fra Operahuset i Eid Torsdag forrige uke slapp Operahuset i Eid sitt høstprogram, og avslører at blant annet Bjørn Eidsvåg blir å se på scenen. Siv K. Berg åte. Blant flere tusen håpefulle som søkte Idol i år, lyktes 23-åringen å komme videre fra preauditions til audition foran g Esben «Dansken» Selvig. Foto: svanhild Breidalen På tampen av forrige uke slapp Operahuset høstens program. Utover høstmånedene vil artister som Bjørn Eidsvåg, Tor Endresen, Sigrid Moldestad og Elisabeth Andreassen komme til Eid for konserter på Operahuset. Artisten Bjørn Eidsvåg sto på scenen på Eid i 2009, bare dager før Operahuset åpnet dørene for første gang. Nå er den 60 år gamle artisten altså klar med ny konsert hvor han tar med seg bandet sitt for å fremføre folkekjøre låter. I tillegg kommer humor- og TV-personen Linda Eide med Sjur Hjeltnes med showet «200 år på to timar inklusivert pause». Her pløyer Eide og Hjeltnes seg gjennom den norske historien med noen sidespor og digresjoner. I tro tradisjon skal Malakoff Rockfestival ha flere konserter i Gymmen til høsten. Her vil en Programslipp: Til høsten kommer blant annet Bjørn Eidsvåg til Nordfjordeid. arkivfoto blant annet få høre Tripod og Martine Rygvol i september, samt Casa Murilo i oktober. Den kjente og populære elektronikafesten, som Veir Media og Malakoff Rockfestival står bak, går av stabelen for tredje gang i år, og arrangeres i desember, skriver Operahuset i en pressemelding. BEST PÅ VOLVO SOMMARGODT FRÅ FRYDENBØ! Eit utval leveringsklare bilar til sals no inklusiv 3 år service - gjer eit svært godt bilkjøp no! Volvo V40 frå kr ,- Volvo V40 Cross Country frå kr ,- Volvo V60 frå kr ,- Volvo V70 frå kr ,- Volvo XC70 frå kr ,- 3ÅR SERVICE INKLUDERT *Vilkår: Lån: 0,99% forutset 35% eigenkapital av kjøpesum (ved 20% til 34% eigenkapital blir renta 1,99% - ved 0% til 19% eigenkapital blir renten 2,99). Tinglysning- og etableringsgebyr kjem i tillegg. Privatleige/leasing: 0,99% rente forutset 20% forskudd (ved 10% forskudd blir renta 1,99%). Prisar inkl. mva. Etableringsgebyr kjem i tillegg. Frydenbø Bilsenter garanterer renta i 3 år, deretter lågaste marknadsrente hos vår samarbeidspartnar på finans. Avbilda bil kan ha ekstrautstyr. Vi tek atterhald om pris-/avgiftsendringar. FØRDE: SANDANE: SOGNDAL: ÅSANE: MINDE: : BG.VEST: KRISTIANSAND:

12 12 Mandag 18. august 2014 FJORDENES TIDENDE Fekk med 22 syklar til Måløy Tore Egeberg og kona Hege hadde tatt den 52 mil lange turen frå Hadeland saman med 45 andre motorsykkelinteresserte til Elvisfestivalen. Det er fantastisk! Eg er her for lite, seier Egeberg, som opphavleg kjem frå Vågsøy. Han synest Elvisfestivalen var ein glimrande idé. Det er knall! Eg elskar alt som har med USA og motorsyklar å gjere. Eg har nokre Elvis-interesserte kompisar som har gleda seg i månedsvis. seier Egeberg, som passa på å vise fram litt av regionen til følgjet. Glis: Tore Egeberg (f.v.) kjem frå Vågsøy og hadde med kona Hege Egeberg og 45 andre til Måløy. Her med Tommy Haug. Parade: Dei 22 syklane kunne ein sjå fleire gongar i parade gjennom Elvis Presley Boulevard (Gate 1) i Måløy. Opna den første Elvisfestivalen Varaordførar Kristin Maurstad stod for den offisielle opninga av festivalen fredag. Ho døypte samtidig om Gate 1 til Elvis Presley Boulevard for helga. Det har mangla noko i festivalbyen Måløy og endeleg har nokon tatt tak, smilte Maurstad og roste samtidig eldsjelene bak Elvisfestivalen. Rocket kirken med hyllest til «The King» Over 20 låter, en rekke lokale artister og ikke minst kjente Elvisimitatorer. «Elvis in Church» ble en suksess for Elvisfestivalen. Siv K. Berg Kjente navn som Johnny Fortuno og Kjell-Elvis, samt en rekke lokale artister som Isak Søraa, Gunnar Domstein, Terje Våge og Tiffany Roxanne Huston sørget for at publikum strømmet til «Elvis in Church». Våges store bass-stemme Over et tjuetall låter fra Elvis sin gospel- og kirkemusikk ble fremført, og det til publikums ville begeistring. Terje Våges duett med Isak Søraa imponerte, og publikum klappet begeistret for hvert refreng Våge tok med sin imponerende bass-stemme. Etter endt konsert ventet det både stående applaus og ekstranummer fra Elvis-gjengen. Tiffany Roxanne Huston, Andrea Santiago og Celine Mork var blant de yngste på scenen under kirkekonserten. Jeg synes det gikk ganske bra. Jeg ble trygg med en gang jeg gikk på scenen, for det var et fantastisk publikum, forteller Tiffany, og beskriver publikum som svært engasjerte. Takk, Helge Hjelle! Mens Tiffany har så å si vokst opp med Elvis' musikk, ble det noen nye låter for Celine og Andrea. Det er ikke akkurat det jeg hører på vanligvis, men det er kul musikk, innrømmer Andrea mens Celine nikker i enighet. Anne Indrebø Refvik og Reidar Refvik var imponert over Elvisfestivalens konsert i kirken. Dette var veldig bra, og det ble en kjempefin konsert, sier Anne, og mener det var vel verdt pengene. De lokale artistene var utrolig flinke, men spesielt også Johnny Fortuno fra Hawaii. Det var virkelig fint, slår de fast. Mens konserten levde opp til forventningene for Anne, ble fakta Elvis in Church Konserten «Elvis in Church» i Sør-Vågsøy kirke torsdag kveld trakk fullt hus. Artistene var Celine Mork, Isak Søraa, Kjell «Elvis», Andrea Santiago, Gunnar Domstein, Sverre Søraa, Kristian Lysebråte, Øystein Hagen, Jacob Conradi, Terje Våge, Tiffany Roxanne Huston, Morgan Vøyen og Johnny Fortuno, samt bandet «Side Show Bob». ektemann Reidar ble positivt overrasket. Nei, dette var mye bedre enn hva jeg hadde trodd på forhånd, sier han med et stort smil. Trioen Evy Hestenes, Sonja Svarstad og Sølvi Degnepoll hadde sikret seg festivalpass til Elvisfestivalen, og var i hundre etter endt «Elvis in Church». Dette var jo kjempegreier. Det er helt fantastisk, og en stor takk til Helge Hjelle som har fått til alt dette, roser de. «Elvis in Church»: Jublende publikum og et imponerende show fra start til slutt er o stemningsfull og overraskende konsert i Sør-Vågsøy kirke. alle foto: siv k. Berg Elvis: Trioen var de yngste på scenen under Elvis in Church. F.v. Andrea Santiago, Celine Mork og Tiffany Roxanne Huston. The King: Kjell-Elvis, eller Kjell Henning Bjørnestad som han egentlig heter, under konserten torsdag kveld. Hawaii: Johnny Fortuno fra Hawaii sang en rek Elvis-låter.

13 dillmascarpone. 1 bit kålrot 1 bit hodekål saft av 1/2 sitron 2 ss smør 1 ss olivenolje DILLMASCARPONE: 1 pakke mascarponeost 1 neve frisk dill 2 ss dijonsennep 320 KCAL PR PORSJON Abonnent: LINDA NYGARD-STURE - Abonnentsnummer: FJORDENES TIDENDE Mandag 18. august Fann endeleg Elvis Vi måtte prøve å finne ut kven denne Elvis var, fortel Yngve Furnes i Skavøypoll barnehage. Barnehagebussen tok dermed eit stopp i Måløy sentrum fredag for å sjå om dei kunne finne ein Elvis. Det gjorde dei også. Ved scena ved Brunsvik trefte dei Kristian Lysebråte og barna var glade for å bli tatt bilde av saman med Elvis. Møte: Skavøypoll barnehage møtte ein Elvis på festivalen. Ta med vårt NYE oppskriftshefte! - ELLER LAST NED KIWI HUSKELISTE PANERT SEI MED RÅKOST OG DILLMASCARPONE Rasp brødet eller kjør det i en kjøkkenmaskin eller stavmikser. 4 seifileter (fersk eller tint frossen) 2 skiver gammelt brød RÅKOST: 1 fennikel 1 gulrot POTET OG PURRESUPPE Kutt potet og purre igrove biter.kok opp vann og melk. Tilsett grønnsaker og buljongterninger og la det koke til potetene er myke.kjør suppen glatt med stavmikser.tilsett sennep,fløte og pepper. Tips: Smaker godt med bacon, skinke, laks eller sei. Vend filetene i olivenolje og rull dem deretter i det raspede brødet. Stekes i smør, ca 3 min på hver side (ikke snu fisken for tidlig). Rasp gulrøttene og kålroten. Skjær fennikel i tynne skiver og kålen i strimler.bland sammen til en salat og hell over sitronsaften. Finhakk dill og bland i mascarponeosten. Smak til med sitrondråper,salt og pepper. Den nystekte fisken serverespåråkostsalaten,med en klatt 2 ss sitronsaft 1 purre salt pepper 490 KCAL PR PORSJON 500 g potet 0,5liter vann 0,5liter melk 2 dl fløte 2 terninger grønnsaksbuljong pepper Førpris 18,69-4% STRIMLET SVINEKJØTT 350 g Gilde, pr. kg 51, Ny pris! Førpris 29,48-32% 100% GROVT BRØD 750 g Bakehuset, pr. kg 26, pr. pakke assortert Ny pris! ppsummeringen etter «Elvis in Church» torsdag kveld. Lokale artister og kjente Elvis-imitatorer sørget for å skape en Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. GULOST 1 kg Synnøve Finden Førpris 69,90-14,3% Ny pris! ke roligere Fornøyd: Evy Hestenes, Sonja Svarstad og Sølvi Degnepoll var strålende fornøyd med konserten. Tusen takk til Helge Hjelle som har fått til dette, sier de jublende. Praktfullt: Gunnar Domstein imponerte under Elvis in Church.

14 14 Mandag 18. august 2014 FJORDENES TIDENDE Parade: Den største paraden under Elvisfestivalen var laurdag og bestod av amerikanske bilar, motorsyklar, Peterbilt-lastebilar og artistar. Vinnarar: Torgrim Stegane (i passasjersetet framme) og Celine Brunsvik Mork fekk sitje på med Knut-Ole Frantzen i paraden. Her med Vidar Letho som song og spelte fleire gongar under festivalen. Utstilt: Peterbilt -lastebilar var utstilt på Torge deltok også i paraden. Fekk sitt eige Hawaii-bryllaup i Måløy Stine Blålid kom tilbake til røtene då ho gifta seg i helga og fekk ein bryllaupsdag litt utanom det vanlege. Janne Weltzien Listhaug Vi har fått ein uforgløymeleg dag, seier Stine Blålid (30) som gifta seg med sin Einar Smette (34) laurdag. Paret bur på Vaksdal, men mor til Stine kjem frå Raudeberg. Og så mykje hadde Stine skrytt av staden at ho fekk med seg Einar til å legge giftarmålet i regionen. Eg har vore her frykteleg mykje og i alle feriar, smiler Blålid som også dreiv Skjærbuda i 2008-sesongen. Vi er forelska i staden, seier Smette og legg til at dei ønskte å gjere bryllaupet til noko ekstra spesielt og vise fram staden til gjestene. Brurefølgjet blei sendt på guida blåtur medan paret stod på scena i Måløy. Vi ville vise gjestene kva som er her og ønskte det skulle bli ei opplevingshelg, seier Blålid. Vi har fått ein uforgløymeleg dag. Stine Blålid Brud Vigde på Selja Etter vigsel på Selja kloster kom paret til kaia ved Torget i Måløy med redningsskøyta Halfdan Grieg. Paret blei så køyrd i open bil av Ragnar Liset gjennom Elvis Presley Boulevard (Gate 1) til scena utanfor festivalteltet Graceland. Der song først Johnny Fortuno Hawaiian Wedding Song (som Elvis song i filmen Blue Hawaii frå 1961) før Isak Søraa song Love me tender. I bakgrunnen skapte hawaiidansarane Waikiki girls ekstra stemning. Mange publikummarar fekk med seg den spesielle hendinga. Bilar, musikk og parade Det var mykje som gjekk føre seg i Måløy sentrum laurdag. I tillegg til utstilling av både amerikanske bilar og Peterbiltlastebilar, var det sangkonkurransar, musikk på to scener og parade. Anfinn Haugland frå Haugane i Eid stilte ut sin 1949 Chevrolet som han fekk pokalen beste bil før 1950 for i premieutdelinga. Eg har hatt den sidan 1986 og det er ein original bil. Den er ikkje restaurert, eg har bare hatt vanleg vedlikehald på den, seier Haugland som likte godt Elvisfestivalen. Det heng veldig i hop, amerikanske bilar og musikken. Det er fint å vere i lag med same meinigheit, smiler han. Publikumsprisen, den gjævaste av dei alle, var det Arvid Storøy, med sin Cadillac frå 1960 som fekk. Mange møtte opp i gata for å få med seg Elvis-paraden med både motorsyklar, amerikanske bilar og Peterbilt-lastebilar. Brudepar: Stine Blålid og Einar Smette gifta seg laurdag på Selja kloster, før dei kom Hawaiian wedding song for paret og Isak Søraa song Love me tender, før dei heldt fram Frå 1949: Anfinn Haugland frå Haugane i Eid stilte ut sin Chevrolet frå 1949 i Måløy. Han fekk også pokalen for beste bil før 1950 på premieutdelinga. Amcar: Arvid Storøy fekk publikumsprisen for sin Cadillac i Amcar-prisutdelinga. Stilte ut: Terje Kvalheim frå Måløy stilte ut sin Ford Mustang frå Festivalen er veldig positivt for miljøet. Her er bilar frå Stryn, Ørsta, Eid, Stårheim, Bryggja, Svelgen, seier Kvalheim. Song: Celine Rockin` on h

15 FJORDENES TIDENDE Mandag 18. august t i Måløy og Kor: Viltkoret var ei av dei lokale musikalske kreftene som skapte stemning i Måløy under Elvisfestivalen. Staseleg: Vågsøy-ordførar Morten Hagen hadde pynta seg i anledning Elvisfestivalen. Stemning: Arve Rutledal (f.v.), William Mittei, Randi Melheim, Vidar Furnes, Jakob Hals, Harald Barmen (skjult) og Annette Myre Silden skapte god stemning på scena ved Brunsvik laurdag. til Måløy og Elvisfestivalen for sitt «Hawaiian wedding» utanfor festivalteltet Graceland. Der song Johnny Fortuno (t.h.) festen på Hagevik Tøndefabrikk. alle foto: Janne Weltzien listhaug Song: Kyrre Stegane deltok og vann i vaksenklassen. Sonen Torgrim blei trekt ut som vinnaren i barneklassen under songkonkurransen. Far og son song seg til kvar sitt Elvis-cruise Torgrim Stegane (6 1/2) var den yngste deltakaren i songkonkurransen laurdag. Han trakk også det lengste strået. Eg har musikk i blodet! sa Torgrim Stegane etter at han hadde framført Blue Suede Shoes under Barnas Elvis laurdag. Songkonkurransen var delt inn i barna, junior og vaksne. Pappa Kyrre Stegane var aller først ut med songen Johnny Be Good i vaksenklassa, og tok seg vidare til finalen som han vann. I finalen hadde han med seg Nina Haugen og Gunnar Jovik. Det var veldig kjekt. Eg synest dei var flinke alle i hop, seier Kyrre Stegane, som fortel at dei kanskje no kan få med besteforeldre på cruise. Vinnarane fekk nemleg kvar sitt Elvis-cruise frå Oslo til Kiel for to vaksne og to barn i september. Dei får også spele inn ein song i studio og Stegane får delta i NM i Elvis Karaoke om bord på cruiset. Celine Brunsvik Mork (13) stakk av med premien i juniorklassen. Eg har ikkje høyrt så mykje på Elvis, men det er gøy å synge songane hans. Det er fine songar, seier ho, og legg til at det var stas å sitje på i Amcar i paraden. Alle finalistane fekk nemleg sitje på i amerikanske bilar under den store Elvis-paraden før finalen. Brunsvik Mork song på Norgespremieren av eaven`s door i teltet laurdag. Frå Bremanger: Det var kjekt å spele, seie Halvor Nesbakk (f.v.), Oliver Igland, Håvard Lågeide og Iver Strand Senneset. Dei var henta inn for å spele begge dagar under festivalen. I paraden: Gunnar Jovik (i baksetet) og Nina Haugen var dei to andre finalistane i songkonkurransen.

16 16 MAndAg 18. August 2014 FJORDENES TIDENDE Abonnent: LINDA NYGARD-STURE - Abonnentsnummer: På hjul: Torskangerpoll Musikklag blei køyrt gjennom Gate 1 i Måløy og spelte konsertar på utvalde stader. Stil: Camilla Westby (f.v.), Wenche Gøthe, Laila Sletten, Sindre Edvardsen Totland, Siv Edvardsen Mahle og Andre Gøthe hadde kledd seg for anledninga. Show: Hawaiidansarane Waikiki Girls skapte st i teltet. Kongeleg stemning i «Graceland» Det blei god stemning i festivalteltet Graceland då ikkje bare ein, men to Elvisar stod på scena under «Aloha from Hawaii». Janne Weltzien Listhaug Hovudkonserten på Elvisfestivalen laurdag var utseld allereie torsdag, og det var dermed eit stappfullt telt som fekk med seg Johnny Fortuno frå Hawaii og Vågsøy sin eigen Elvis, Isak Søraa, på scena. Og Fortuno, som også song i kyrkja på torsdag, ser ikkje vekk frå at han kan komme til bake til Måløy om sjansen skulle by seg. Han var imponert over festivalen. Dei har gjort det veldig bra. Dette er ein av dei beste Elvisfestivalane eg har vore på, fordi dei har fått med seg heile byen, seier Johnny Fortuno. Isak Søraa er svært glad for at Johnny Fortuno kom heile vegen frå Honolulu. Alle oppgåve vi har kasta på han har han fiksa. Han er aldeles herleg. Tenk, han har kome halve jorda rundt for å vere her. Og han seier han ønsker å komme tilbake, seier Søraa som er svært nøgd med festivalen. Dette er heilt fantastisk! Det at folk stiller opp som dei gjer, er kjempeflott. Eg har kost meg heile tida. Det har vore jobb, men det er bare positivt, fortset han. Imponerte bursdagsbarnet Publikum likte tydeleg det dei såg på scena. Blant dei var Wenche Andal som hadde lagt feiringa av 62 årsdagen sin til Dette er ein av dei beste Elvisfestivalane eg har vore på. Johnny Fortuno festivalteltet Graceland. Eg er heilt imponert, sa Andal etter å ha sett «Aloha from Hawaii». Det var også Ann Kristin Hetle og Sølvi Tennebø. Konserten i kyrkja var også heilt nydeleg, seier Tennebø. Om det blir ein ny Elvisfestival i Måløy, vil dei kle seg tidsriktig. Eg skal til og med bestille meg kjole frå nettet om det blir neste år, seier Hetle. To og ei halv øving Lokale krefter var henta inn for å avslutte kvelden i teltet. Vi har kalla dette bandet Seven days wonder. Vi er sju stykke og så har vi bare øvd ei veke. Vi har hatt to og ei halv øving, smiler Jakob Hals, om bandet som er sett saman i anledning Elvisfestivalen. Saman med Annette Myre Silden, Randi Melheim, William Mittei, Harald Barmen, Arve Rutledal og Vidar Furnes fekk han æra av å avslutte Elvisfestivalen i Graceland. Dette har inspirert oss til at vi kanskje kan finne på noko meir, seier Hals. Løfta stemninga: Johnny Fortuno (t.v.) og Isak Søraa sørgde saman med bandet Side Alle foto: JAnne Weltzien listhaug Avslutta med stil: Solistane Annette Myre Silden (f.v.), Jakob Hals og Randi Melheim køyrde stil i teltet laurdag kveld. Gull: Bård Lunde frå Moldefjorden hadde kledd seg i gull frå topp til tå. Elvis: Eit 40-årslag nytta sjansen til å kle seg ut under Elvisfestivalen. Fekk sja

17 FJORDENES TIDENDE Mandag 18. august emning Frå Selje: Bjørn Inge Berge (t.v.) og Geir Stønjum (t.h.) skulle eigentleg vere ein duo, men blei fort eit band då dei spelte på festivalen. Her med William Mittei (på trommer) og trubadur Leonard Wolf. Turn: Det var luftige svev frå Skavøypoll då Kjell Elvis song fredag i teltet. Mat: Mathilde Rake (f.v.), Joakim Gjerde og Thanaphon Yaemsuk kokkelerte for svolte festivalgjengarar. Elvisburgaren er det folk vil ha, smiler Rake. Show Bob for skikkeleg Elvis-stemning i festivalteltet Graceland laurdag kveld under den første Elvisfestivalen i Måløy. I teltet: Pyroeffektar og konfetti gjorde opplevinga i teltet fredag spesiell. Her er Kjell Elvis i lag med lokale dansarar. Eit Las Vegas-show i fyr og flamme Pyroeffektane i teltet fredag kveld sette ein ekstra spiss på Las Vegas-showet der Kjell Elvis og lokale dansarar var blant aktørane. Janne Weltzien Listhaug Det blei eit forrykande show for dei frammøtte i festivalteltet Graceland. Ønsket frå arrangørane var å lage eit show likt det ein får i Las Vegas. Dei hadde derfor henta inn pyroteknikar Espen Kolstad for å få til eit ekstra spektakulært show. Dansarane Christine Midtgaard Gaustad, Synne Weltzien, Malin Kvalheim og Emilie Nyheim dansa til songane. I tillegg til pyroeffektar, song og dans, var det luftig akrobatikk til fengjande Elvis-musikk framfor scena. Det stod turnarar frå Skavøypoll idrettslag for. På scena fredag stod mellom anna Kjell Elvis, som er ein av Norges mest kjende Elvis-imitatorar, i lag med Elvis Tribute Band. Organisasjonssjef i Kreftforeningen, Jacob Conradi, song saman med bandet Side Show Bob. Det var totalt fem innslag på scena etter «Elvis Tribute in Måløy» der Vidar Letho, Morgan Vøien og Kristian Lysebråte også deltok. l: Fleire våga seg fram til Elvis på scena. Bursdagsbarn: Wenche Andal (f.v.) feira bursdagen sin i teltet på laurdag. Her med Ann Kristin Hetle og Sølvi Tennebø. Dei tre var svært imponert over Elvisfestivalen. Flammar: Pyroeffektane kom i tilknyting til musikken.

18 18 Mandag 18. august 2014 FJORDENES TIDENDE Abonnent: LINDA NYGARD-STURE - Abonnentsnummer: Plaget dørvakter Natt til søndag måtte politiet vise vekk en mann i 30-åra fra Måløy sentrum da han hadde oppført seg utagerende mot dørvaktene på et utested. Kjørte av veien En bil kjørte lørdag formiddag av riksvei 15 mellom Eid og Holmøyane. Uhellet skjedde ved Kongenestunnelen og det var en person i bilen. Det er ikke meldt om personskade og det var heller ingen andre biler involvert. Reddet ut etter røykutvikling Brannvesenet fikk klokken lørdag melding om brann/røykutvikling fra et hus på Fiskå i Vanylven kommune. Mannen i 60-åra som befant seg i huset ble berget ut av brannvesenet og undersøkt på stedet av helsepersonell. Politiet sier at det trolig var tørrkoking på kjøkkenet som var årsaken til røykutviklingen. Arresterte hissig mann Politiet måtte natt til lørdag pågripe en mann i Vågsøy. Mannen i 20-åra hadde oppført seg pågående og hissig og blandet seg inn i politiet sitt arbeidet da politiet skulle snakke med en annen mann. Politiet valgte da å pågripe mannen som var godt ruset. Saken vil bli videre etterforsket ved lensmannskontoret i Vågsøy. Best i test: Sogn og Fjordane kom best ut i en undersøkelse som viser hvem i landet som opplever mest sjenanse på sjøen. illustrasjonsfoto Oppfordrer til fornuft på sjøen En av fire fritidsbåtbåtførere i Sogn og Fjordane opplever at andre båtførere er til sjenanse når de ferdes på sjøen. Bjørn Erik Drabløs I sommer tilbringer tusenvis av nordmenn ferien ved sjøen. Ikke alle finner den «roen» de skulle ønske. Høy fart, støy og store bølger er flere momenter som irriterer store deler av båtfolket, sier Arne Voll, informasjonssjef i Gjensidige. Mange båtførerne støyer, kjører for fort, lager for store bølger og overholder ikke vikeplikten. Ofte er det svært unge personer i mange av disse båtene, noe som vitner om at få tar hensyn til aldersbegrensninger og sjøvettregler, sier Voll. Ipsos MMI har på vegne av Gjensidige spurt båteiere om de har opplevd sjenanse fra andre når de ferdes i båt. I Sogn og Fjordane svarer «kun» 27 prosent at de opplever sjenanse på sjøen. 23 prosent i samme fylke svarer at de overprøver fartsgrensene ut ifra egne erfaringer. Senk farten og ta hensyn til omgivelsene. Da blir det sikrere og ikke minst, mye hyggeligere for alle som oppholder seg på sjøen, avslutter Voll. Dekker hele Nordvestlandet! SUNN Raskt og enkelt! Bolig Båt Motor Arbeid Stort/smått Tapt/funnet Gå inn på fjt.no Skriv inn din annonse selv. Legg ved bilde. SKAVØYPOLL IDRETTSLAG TURN Turn søker trenere til de eldste turnerne i aldersgruppen 12 til 20 år Leilighet til leige. Ledig umøblert leilighet i Gate 6. Oppstillingsplass for bil. Tlf Moderne leilighet Gate 1, Måløy til utleige. Leilighet i 3.etg. kan leies eller kjøpes. Ta kontakt for meir info. Tlf Hybel Nordfjordeid Ledig hybel, kr ,- inkl. straum, parabol og internett. Nytt bad, Ca 12 min. å gå til Eid vgs. Tlf Hybelleilighettil leige Hybelleilighet til leige nær Måløy videregåande skule. Stove, kjøken, soverom, bad. Delvis møblert. Alle kvitevarer. Tlf: Bustadtomter på Eid Flotte og store tomter til salgs på Stokkenes. Sjå finn kode: , mail: gmail.com eller ring Tlf Hytte med naust selges på Davik. Takst foreligger. BRA 59 kvm. Prisantydning kr ,- Se finn-kode Starter, Dynamo, Batteri Salg, overhaling av starter, dynamo og batteri til bil, båt, traktor, lastebil, anleggsmaskiner. Gunstige priser. Skaffer alt av deler til starter og dynamo. Vakttelefon mob Opplagshenger Ønsker å kjøpe opplagshenger evt. båthenger for plastbåt 20 fot. Ring tlf Male hus, skifte vinduer, kledn. m.m. Dyktige raske håndverkere, lave priser som tåler sammenlikning. Seriøst norsk firma gjennom 30 år. Tlf Takk for oppdraget, og gratulerer til Flatraket Småbåtlag med nytt og trygt marinaanlegg. Vi har levert anlegget og utført forankring. Totalleverandør av marinaanlegg og flytende konstruksjoner Arbeid utføres Maling av hus og tak, skifting av kledning, skraper og vasker, Har eget stillas. Gode referanser. Har 27 års erfaring. Fast pris. Ring for uforpliktende synfaring. Tlf Tlf Treninger tirsdag og torsdag kl i Nordfjordhallen. Lønn etter avtale. Ta kontakt med Kenneth Silden mob VANYLVEN KOMMUNE Vanylven ligg lengst sørvestpåsunnmøre. Kommunen satsar aktivt på vidareutvikling av trivelege nærmiljø, har eit ekspansivt næringsliv og gode offentlege tenester til innbyggjarane. LEDIGE STILLINGAR IVANYLVEN KOMMUNE I Helse- og omsorgssektoren er fylgjande stillingar ledig: Ved Helse- og omsorgsenteret er det ledig: 100% fast stilling som sjukepleiar, avd. 3, 88,5% fast stilling som sjukepleiar, avd. 3, 75% fast stilling som sjukepleiar, avd. 2, skjerma avdeling 40% fast stilling som sjukepleiar, avd. 2, Søknadsfrist Sjå for fullstendig annonse og søknadsskjema. Rådmannen

19 FJORDENES TIDENDE Mandag 18. august Sogn og Fjordane Påmelding til konfirmasjon 2015: Human-Etisk Forbund tilbyr kurs i livssyn og etikk i Sogndal, i Førde, i Florø og på Eid. Ingen krav om medlemskap. Kursa startar opp i november, og blir avslutta med høgtidelege seremoniar 2. mai Konfirmantleir for alle konfirmantane i fylket siste helg i januar. Påmeldingsfrist 1. oktober. Namnefest: Humanistisk namnefest er ei feiring av at eit barn er født og har fått namn, på eit humanistisk grunnlag. Barnet får utdelt ei namnetavle under seremonien. Ingen krav om medlemskap; namnefest er ope for alle som ønskjer det! Sogndal: 4. oktober 2014 Førde: 4. oktober 2014 Eid: 15. november 2014 Vigsel: Planlegg de vigsel på eit humanistisk grunnlag? Vi har vigslarar som tar oppdrag i heile fylket. Gravferd: Humanistisk gravferd er ein høgtideleg og personleg seremoni til minne om den døde. Seremonien er utan prest eller religiøse innslag. Alle som ønskjer det kan velje Humanistisk gravferd. Spørsmål og påmeldingar kan rettast til fylkeskontoret: Sognefjordv. 40, 6863 Leikanger. Telefon: SELJE pensjonistlag har møte på Selje Hotel onsdag kl Orientering om tur 1. september. Alle velkomne. Styret Vi starter musikkøvelsene på ungdomsskolen torsdag 21. august kl Vi ønsker alle, og særlig nye medlemmer, velkommen. Det er bare å ta sjansen! har du et tips? del! Send det til eller fjt tips til 2399 ONSdag Elisabeth Andreassen og Tor Endresen Halv pris på alle filmar Haust- og vinterturné HAUSTEN DAGAR I OKTOBER LAURDAG LINDA EIDE LAURDAG 25. OG SJUR HJELTNES 200 år på 2 timar 1. OKTOBER NOVEMBER LAURDAG NORSK SØNDAG 1. REISNING Humormusikal, 9. Riksteatret NOVEMBER NOVEMBER KULTURNATT FREDAG CHRISTMAS FREDAG I NORDFJORD WITH NORDIC TENORS Eid kommune14. Juleshow28. NOVEMBER NOVEMBER ONSDAG JULETEATER SØNDAG JULE- 3. TEATER FOR HEILE FAMILIEN Høgskulen i Volda 7. LITT TORSDAG SIGRID MOLDESTAD LAURDAG AV ET PAR! MED BAND Komedie, Riksteatret11. Vintersong13. DESEMBER DESEMBER CASA MURILO Malakoff Rockfestival SØNER AV SOLA Opera Nordfjord TORSDAG LAURDAG SØNDAG TYSDAG ONSdag FREDAG TORSDAG Billettar og informasjon: STRAUM LAURDAG OKTOBER LAURDAG TOR OG BETTAN FOR SWINGANDE DEN STORE KINODAGEN BJØRN EIDSVÅG DESEMBER GYMMEN COMEDY CLUB Joachim Skage og Adam T. LAURDAG DESEMBER TRIPOD & LAURDAG MARTINE RYGVOL SEPTEMBER Malakoff Rockfestival SEPTEMBER Veir Media Malakoff Rockfestival DESEMBER SELJE KOMMUNE - MØTE FORMANNSKAPET TILBOD BRØYTING Selje kommune kl ber med Selje dette Hotel. om tilbod på brøyting og strøing av kommunale vegar og parkeringsplassar for perioden Fortrinnsvis ynskjer kommunen tilbod gjeldande for 3 år framover, men det er også høve til å gje inn tilbod for både kortare og lengre tid. Brøytinga er også lagt ut på Tilbodsdokument får ein ved å vende seg til Servicekontoret, tlf Nærare opplysningar om brøytinga kan ein få ved å kontakte tenesteleiar T. Nybakk på same tlf.nr. Tilbodsfristen er sett til 5. september d.å., kl. 12:00. Tenesteleiar, kommunalteknikk Spelemannsfest i Hyen Laurdag 23. august kl Program og dans ved Fromseier Hockings (Danmark), Snaustrinda Spelemannslag (Trondheim), Naustedalen Spelemannslag Hyen spelemannslag Sal av gode kaker Tilskiparar: Hyen Spelemannslag og Hyen Ungdomslag Steinar Engelbrektson Band PK og Dansefolket og The Poor Boys Dans og god stemning i Honndalshallen frå kl Skjenkeløyve. 18 år. Billett kr. 350 (400 i døra) Førehandssal: YX i Hornindal Tilrettelegging for bobilar Meir info HØSTKAMPANJE KJØKKEN! 25% på våre bestselgere! Levér inn plantegning innen 12. sept. -14 og bli i tillegg med i trekningen av kjøkken til 1/2 pris! Vinneren kunngjøres på Forhandler: Telefon Myrane Industriområde, 6718 Deknepollen

20 20 Mandag 18. august 2014 FJORDENES TIDENDE Abonnent: LINDA NYGARD-STURE - Abonnentsnummer: MANDAG 18. AUGUST 19.45: Er jeg autist? 20.00: Idol 20.55: Årets mesterfotograf 20.30: Asbjørn Brekke-show 20.30: Masterchef Canada Niklas' mat Danmarks flotteste hjem Spis Vietnam Magnus og Petski Jessica Fletcher Med hjartet på rette staden Munter mat Danmarks flotteste hjem NRK nyheter Jan i naturen Halvdan helt akustisk Drama i smådyras rike EM svømming og stup. Stup, lagøvelse. Direkte fra Berlin NRK nyheter Tilbake til 90-tallet NRK nyheter Slik er foreldre Oddasat nyheter på samisk Tegnspråknytt Glimt av Norge: Den store hummerfesten EM svømming og stup Svømming, semifinaler og finaler. Direkte Distriktsnyheter Dagsrevyen Er jeg autist? Br. dokumentar. Uta Frith, som er professor i psykologi, har studert autisme i 50 år Bak kamera i smådyras rike Distriktsnyheter Dagsrevyen Lykkeland (3) Br. krimserie. Bygda rystes av drapet på en ung politikonstabel Hotellenes hemmeligheter (3) Br. underholdning. I Berlin besøker den britiske skuespilleren Richard E. Grant hotellet der David Bowie først bodde Kveldsnytt Vera (4) Br. krimserie Dagbøker frå første verdskrig (1) Ty. dokumentarserie Familiemiddag Den røde ballongens reise Le voyage du ballon rouge. Fr. drama fra Nytt liv i East End Alarm 112 Luftambulansen Nyhetene God morgen Norge God morgen Norge TV 2hjelper deg Familieråd med Jo Frost En moderne familie American Dreams The Millers Last Man Standing Naboer Home and Away Home and Away En moderne familie Ground Floor Hos Martin Nyhetene Været Sportsnyhetene Hotel Cæsar Hotel Cæsar (2686) Norsk dramaserie. Juni er ny hotelldirektør, Vanessa er i avhør og Jens August har forsvunnet Idol (1) Norsk underholdningsprogram. Årets første audition er fra Bergen Nyhetene Været Sportsnyhetene Født i feil kropp (1) Norsk dokumentarserie. I Norge finnes det en rekke mennesker som føler at de er født jente i en guttekropp, eller som gutt i en jentekropp Secrets of the Royal Nursery Br. dokumentar Maria Wern: En forsvunnet gutt Hawaii Five Criminal Minds Numbers Arrow Teen Wolf Alarm 112 På liv og død Alarm Hovedscenen Vi ville sprengje Vasa Fra Sverige til himmelen Så levde de lykkelig De skapte Silicon Valley Slukt av et synkehull Jessica Fletcher Afrikas ukjende historie Med hjartet på rette staden Derrick Dagsnytt atten EM svømming og stup Svømming, semifinaler og finaler. Direkte fra Berlin Glimt av Norge: Sørlandsseilas med Mathilde Det du ikkje veit du bør vite (1) Br. vitenskapsserie Aktuelt Billedbrev Årets mesterfotograf (1) Da. dokumentarserie. Fem unge, talentfulle fotografer konkurrerer om tittelen Årets mesterfotograf Oddasat Dagbøker frå første verdskrig (1) Ty. dokumentarserie Keisarens siste dans Ty.dokudrama Ethel Am. dokumentar Oddasat Distriktsnyheter The Looney Tunes Show America's Funniest Home Videos Ullared Melissa &Joey Cougar Town Den syvende himmel Hus til skrekk og advarsel Millionær søker kjæreste The Big Bang Theory Trophy Wife Melissa & Joey Den syvende himmel Ullared Cougar Town Friends Friends Two and a Half Men Twoand ahalf Men The Big Bang Theory Trophy Wife (4) Am. dramaserie. Kate lar nysingle Meg bo hos dem Top 20 Funniest Asbjørn Brekke-show Brille (8) Norsk underholdning Neste sommer Thomas Giertsen: Helt perfekt Castle CSI Special Victims Unit CSI: Miami timer Boston Public The Bridge Shit My Dad Says Dr. Phil TV-shop Alle elsker Raymond The Ellen DeGeneres Show Dr. Phil Hele Sverige baker Real Housewives of Vancouver The Ellen DeGeneres Show Ekstreme samlere Gordon Ramsay rydder opp How IMet Your Mother How IMet Your Mother Kongen av Queens Anger Management Anger Management NCIS Hele Sverige baker kjendisspesial Luksusfellen Sverige (9) Sv. livsstilsprogram Masterchef Canada (13) Kan. kokkeprogram NCIS: Los Angeles (15) Am. kriminaldramaserie NCIS (2) Am. krimserie How IMet Your Mother (21) Am. komiserie How I Met Your Mother Kongen av Queens NCIS Bones Bones Deception Ekstreme samlere Gordon Ramsay rydder opp RADIO Bondi Beach (12)Austr.realityserie Top Gear (6) Br.underholdningsprogram. Richard Hammond er på landeveien meden ny Range Rover House (20)Am. dramaserie. Arlene Cuddy vender tilbake, og jobbenetil HouseogLisa ståri fare når Arlene går til sak mot sykehuset Street Kings Am. thriller fra I rollene: Keanu Reeves,Forest Whitaker, Hugh Laurie.Regi: David Ayer. (15 år) Top Gear (6) Br.underholdningsprogram House 00.50Nattsending Prikk og Flekk Moro med Klaus Sarah og Kvakk Supermorgen Diverse sendinger SvampeBob Spider-Man M.I. High icarly Big Time Rush 16.35SuzAnn Chumballene Mánáid-TV Roboten og eg Prikk og Flekk Moro med Klaus Sarah og Kvakk Det lille spøkelset Laban Klart eg kan Masha og Mishka Øisteins blyant ABC Alf Prøysens barnesanger Superkviss Supernytt Hotell Morgensending Smallville Scrubs That 70s Show South Park Fraktekrigen Cash Cowboys Alarm 112 På liv og død Inked Fotball: 1. divisjon Tromsø Nest-Sotra, 1. omgang I pausen Høydepunkterfra 1. omgang Fotball: 1. divisjon Tromsø Nest-Sotra 2. omgang Matchball Fotballmagasin Bad Ink Byttebaronene Vikings Las Vegas Jailhouse Nattsending Morgensending Hart of Dixie Raising Hope Rules of Engagement Frustrerte Fruer 12.40Rachael Ray Star-Crossed Drømmehytten Broke Girls New Girl Grey`s Anatomy Hart of Dixie Design Star Broke Girls New Girl Top Model UK (1) Br.realityserie Det Nye-jenta (1) Norsk realityserie Det Nye-jenta (2) Norsk realityserie Tigerstaden Project Runway med Tim Gunn Rules of Engagement 24.00Nattsending Morgensending Salong Makeover Fødeavdelingen Sverige Judge Judy One Tree Hill Switched at Birth Gossip Girl Gilmore Girls One Tree Hill Det lille paret Trinny &Susannah oppdragnorge Unge mødre Unge mødre 18.20Fødeavdelingen Sverige Friends Friends Kakekrigen Ungkarskvinnen Special Victims Unit Rizzoli og Isles Ghost Whisperer The Closer Cold Case Pretty Little Liars Nattsending Morgensending Lagerkrigen Pantelånerne i Las Vegas Top Gear Mann mot mat Nattpatruljen Pantelånerne i Detroit 17.10Fikserne Verdens dummeste Pantelånerne i Las Vegas Lagerkrigen Nattpatruljen Barhjelpen 21.30Impractical Jokers Impractical Jokers The Big Bang Theory The Big Bang Theory Two and ahalf Men Two and a Half Men 00.30Nattsending Morgensending Kongen av Queens Two and ahalf Men Family Guy Simpsons 16.30KongenavQueens How I Met Your Mother Family Guy Simpsons How I Met Your Mother Two and a Half Men Whoseline is it anyways? Whose line is it anyways? The Goldbergs Men at Work Brooklyn Nine Nine Brooklyn Nine Nine Nattsending Dagsnytt hver halvtime kl ,deretter hver hele time Nitimen Lønsj Norgesglasset Distr.prgm Her og nå Kveldsåpent Værmelding med 2-dagersvarsel Kveldsåpent Dagsnytt med værmelding Utakt Nattønsket Feriemusikken Kroppen Radiolangs Morgenandakt Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver halvtime kl ,deretter hver hele time unntatt kl og Ekko Spillerom Samiske nyheter og aktualiteter Nyhetslunsj Kulturhuset Nyhetsettermiddag Salongen Dagsnytt atten Musikk i P Radioteatret: Tordivelen flyr iskumringen Dagsnytt med værmelding P2s Blå Mix Notturno Dagsnytt kl , samt kl , 02.00, og Jørn Ramona og Siggen P3nyheter Christine Verdens Rikeste Land Hallo P Ruben Urørt P3natt Ramona og Siggen P3natt P3natt Ole Morten Kim Sommerstemning Musikkåret Variert musikk Morgensending Bloggistan Made in Finland: Puustinen och Hara Brassgalen Hugo och Josefin Sv. långfilm från Gomorron Sverige Drömturen Engelska antikrundan Sportnytt Rapport Regionala nyheter Inred med loppis Kulturnyheterna Regionala nyheter Rapport Trädgårdsmåndag Hjem The tunnel Mrs Brown's boys (6) Mammy's miracle Rapport The Insider Millennium Nattsending Morgensending Matlagning enligt Heston Sommarandakt Rapport Via Sverige Judarnas historia Nyhetstecken Oddasat Uutiset Simning: EM långbana Förstatävlingsdagens finaler Deadly Vetenskapens värld Aktuellt Aktuellt Kulturnyheterna Regionala nyheter Nyhetssammanfattning Sportnytt Fotbollskväll Weissensee 23.35Agenda Kobra Nattsending Doktor McStuffins Sofia den første Phineas og Ferb Jessie Dog Witha Blog Austin &Ally A.N.T Art Attack Diverse sendinger Austin &Ally Jessie Dog Witha Blog A.N.T Jessie Det var ikke meg A.N.T Shake It Up Jessie Dog Witha Blog Liv og Maddie Phineas og Ferb Friminutt Hannah Montana Det søteliv til sjøs En god latter! Austin &Ally Waverly Place Kveldssending Morgensending Mythbusters Tanked Livsfarlig fangst Gullfeber Femte gir Femte gir Bilfikserne Auction Hunters Baggage Battles Mythbusters Mektige skip Sons of Guns Auction Hunters Baggage Battles Overhaling Bilfikserne Fast and Loud Shark of Darkness: Wrath of the Submarine Sons of Guns Overhaling Fast and Loud Gold Divers Game of Stones Game of Stones Nattsending Morgensending Restaureringsverkstedet Gull i Yukon Gull i Yukon Gull i Yukon Gull i Yukon Gull i Yukon Gull i Yukon Gull i Yukon HighwayThru Hell Alaska State Troopers Dum, dummere, derfor! Dum, dummere, derfor! Jakten på edelsten Jakten på edelsten Skitten profitt Fengslet i utlandet 24.00Tabu USA Dum, dummere, derfor! Dum, dummere, derfor! Skitten profitt Nattsending Bueskyting: V-cup Watts Svømming: EM i Berlin i Tyskland Dag 1. Direkte Friidrett: EM Dag Sykling: Arctic Race of Norway Fjerde etappe Svømming: EM Direkte Fotball: U20-VM for kvinner i Canada 1/4 F: Nord-Korea USA Friidrett: EM Svømming: EM Dag 1. Direkte Watts Watts Pro Wrestling Pro Wrestling: Vintage Collection Friidrett: EM Sykling: Pro Cycling Challenge, USA 1. etappe. Direkte Ligue 1 Bordeaux Monaco Tysk Cup PreußenMünster Bayern München Ligue 1 PSG Bastia Ligue 1 Bordeaux Monaco Ligue 1 Highlights Høydepunkterfra den sistspilte rundeni franskeligue Tysk Cup PreußenMünster Bayern München Tysk Cup Dynamo Dresden Schalke Futbol Mundial Fotballmagasin Ligue 1Highlights Høydepunkterfra den sistspilte rundeni franskeligue1. Nyheter hver hele time 06:00-24:00, hver halvtime 06:00-09:00 og 15:00-18:00.Utvidet nyhetssending kl. 07:30. P4-Kultur kl. 12:45 og 14:45. P4-sport kl. 07:03, 08:03, 09:03, 15:03 og16:03. Nyheter på samisk kl. 17: Radiokompaniet Jorda rundt Michael direkte Midt itrafikken LarsenLIVE P4-kvelden Kjærlighet uten grenser P4-natten Universum

Har en arbeidsdag full av godbiter. Har mista evna til å kjede seg TIL SIST. fredag Fredag 02. januar 2015 Laussal kr. 20,-

Har en arbeidsdag full av godbiter. Har mista evna til å kjede seg TIL SIST. fredag Fredag 02. januar 2015 Laussal kr. 20,- Økonomi og grenser blir viktige tema også i det nye året. Les dagens leiar Har mista evna til å kjede seg TIL SIST Størst i Nordfjord Nr. 1, 105. årgang fredag Fredag 02. januar 2015 Laussal kr. 20,- Sette

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

måløy- dagene Magasintirsdag 23.juni2015

måløy- dagene Magasintirsdag 23.juni2015 måløydagene Magasin tirsdag 23. juni 2015 2 MÅLØYDAGENE 2015 FJORDENES TIDENDE Velkommen til Måløydagane Maiken Nordbø Butikksjef KIWI Måløy Lene Eide Butikksjef KIWI Deknepollen Tipp og vinn en handlevogn

Detaljer

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda 218 kilo, lett! Leiar Slik tenker likevel ikkje ein

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Vinnerne på Vartdal Magasin Magasin Næravisa har laget magasin i anledning påska. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS Frustrerte

Detaljer

Ny politisk vind. «Det passer ikke med politiske kommentarer på glanset papir.» Kommentar side 2

Ny politisk vind. «Det passer ikke med politiske kommentarer på glanset papir.» Kommentar side 2 Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 18 fredag 19.09.2003 Gratis «Det passer ikke med politiske kommentarer på glanset papir.» Kommentar side 2 Ny politisk vind VENSTREDREINING. Med SV, Ap og Venstre

Detaljer

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene bak persiennen SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 2-2008 Varme fra kaldt hav s. 32 33 Frå Snøhetta til Grip s. 36 37 Ansvarleg utgivar:

Detaljer

Ambassadøren Side 11-13

Ambassadøren Side 11-13 Ambassadøren Side 11-13 3. årgang - Desember 2011 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post:

Detaljer

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor.

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor. NA Næravisa Slik Næravisa ser det, har argumenta for sommarstenging falma. Leiar, side 2 Pyntar til påske Jonas (3) var ein av dei som laga gul og kul påskepynt i Engeset barnehage tysdag. Side 8 og 9

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2006. Skapertrang

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2006. Skapertrang FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2006 Skapertrang Volleybaillbyen! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 6-2006 s. 11-13 Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylke Ansvarleg redaktør: Fylkesdirektør

Detaljer

Byter Kakebua mot funkisbygg

Byter Kakebua mot funkisbygg På www.firdaposten.no Sjå bilde av nytt «Kakebua-kvartal» Følg med i skipstrafikken på kysten Følg med på våre lokale web-kamera kystavisa Storturnering i Florø FSK satsar på å byggje opp den største fotballcupen

Detaljer

Til sjøs. Næravisa mønstra på bokbåten Epos for en dag. Der blei det både høgtlesing og mykje god mat. MIDTEN

Til sjøs. Næravisa mønstra på bokbåten Epos for en dag. Der blei det både høgtlesing og mykje god mat. MIDTEN NA Næravisa Til sjøs Næravisa mønstra på bokbåten Epos for en dag. Der blei det både høgtlesing og mykje god mat. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 22. september 2006. Øvingsavis for AMF,

Detaljer

på Solvollen Sist helg arrangerte Volda Rideklubb stevne på selvlaget bane. Hestekreftene var til å ta og føle på. MIDTEN

på Solvollen Sist helg arrangerte Volda Rideklubb stevne på selvlaget bane. Hestekreftene var til å ta og føle på. MIDTEN NA Full Næravisa gallopp på Solvollen Sist helg arrangerte Volda Rideklubb stevne på selvlaget bane. Hestekreftene var til å ta og føle på. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 21 fredag 28. oktober

Detaljer

Datasystem ubrukt i seks år. Ikke tilrettelagt. Bibliotekarene må jobbe manuelt: Homeparty

Datasystem ubrukt i seks år. Ikke tilrettelagt. Bibliotekarene må jobbe manuelt: Homeparty Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 03 fredag 27.02.2004 Gratis Ikke tilrettelagt «Å stryke vil ikke lenger bare være en psykisk og faglig nedtur, men også økonomisk» Leder side 2 Volda kirke er

Detaljer

Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen. Vaksen moro

Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen. Vaksen moro Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 04 fredag 05.03.2004 Gratis Kulturen lyser i Ørsta Det er i Volda at pæra har gått Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen SKYLDER 4, 4 MILLIONER: Over

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11 Næravisa «Har vi lov til å godta Kommentar side 2 diktaturer i 2003?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 Tirsdag 28.01.2003 Gratis Fjernar ikkje omsorgskø Nye Volda Omsorgssenter vil kunne overta dei

Detaljer

Voldamillionær lurt. Hardt ut mot Petter Nome. Privat krafttak mot strømprisene

Voldamillionær lurt. Hardt ut mot Petter Nome. Privat krafttak mot strømprisene Næravisa Kommentar side 2: «Det blir nok en JA-seddel ved neste valg.» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 Onsdag 29.01.2003 Gratis Voldamillionær lurt Slik så den sagsomsuste bilen ut under oppussingsarbeidet

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 onsdag 21. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Her er n!

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 onsdag 21. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Her er n! NA Næravisa På hjortejakt Det ble ingen hjort på Geir Nybø (bildet) mandag kveld. Men han var fornøyd likevel. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 onsdag 21. september 2005. Øvingsavis for AMF,

Detaljer

Bli med på årets viktigaste gåtur

Bli med på årets viktigaste gåtur NA Næravisa Bokhandelen vil fortsatt være i sitt gamle lokale, med hyller fulle av bøker og ansatte på jobb. Det er bare det at kundene ikke får komme inn å handle bøkene sine der. Leder side 2 Spreke

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Ny kamp om Skårasalsvegen Naturvernarar og bønder førebur seg til andre runde i kampen om Skårasalsvegen. Side 3 Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 1. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Lotteritilsynet gransker.

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 1. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Lotteritilsynet gransker. NA Næravisa Tviler på Clemet Onsdagens feståpning av det nynorske opplæringssenteret i Volda bar under overflaten preg av tvil om Kristin Clemets nynorskengasjement. Side 5 Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

Smører avføring på skuleveggane

Smører avføring på skuleveggane Helg: Man må ha en god historie å fortelle helgapraten, side 25 Kjærkomne kvadratmeter helg, side 17 TiPs Oss! 95 400 400 TiPs@smP.NO Lørdag 23. mars 2013 Nr. 70 131. årgang Pris kr 25,- Smører avføring

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 16 fredag 15. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 16 fredag 15. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Møte med veggen Stor stemning i fem-seks meters høyde da VTI Barneidrettsskulen slapp åtteåringene løs i klatreveggen denne uka. Jonas (fra venstre på bildet), Amalie og Kenneth var reine apekatter.

Detaljer