nr 35/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 35/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser ter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Sltelser, begjært av innehaver Varemerkeregistreringer som ikke er forny Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rtigher Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Merkeendringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Rtelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystem (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerkekst (541) Merk er ordmerke (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merk er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merk (591) Merk er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løp av tre måneder fra i dag kan d fremstes innsigelse mot registreringen av varemerk, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 ann ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke DJUPEDALEN INVEST AS, Postboks 677, 9257 TROMSØ Klasse:9 Fjernstyringsapparater Klasse:12 Luftfartøyer Klasse:41 Fotografering (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Panasonic Corp, 1006, Oaza Kadoma, KADOMA-SHI, OSAKA, Japan (JP) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:9 Videokameraer og videospillere for profesjonell bruk, brukerprogramvare for videokameraer og videospillere for profesjonell bruk. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Panasonic Corp, 1006, Oaza Kadoma, KADOMA-SHI, OSAKA, Japan (JP) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:9 Videokameraer og videospillere for profesjonell bruk, brukerprogramvare for videokameraer og videospillere for profesjonell bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TIGER Asics Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 7- chome, Chuo-ku KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE, Japan (JP) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:25 Skotøy. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MINIC Inspecta AS, Herbergveien 2, 1710 SARPSBORG Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO Klasse:37 Klasse:41 Klasse:42 Byggevirksomh; reparasjonsvirksomh; installasjonsvirksomh. Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke PERFUMERIA JULIA SA, Avda. Carlemany, 115, 700 ESCALDES, Andorra (AD) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eriske oljer, kosmikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; daljhandelstjenester for parfymevarer, kosmikk, hygieniske produkter og skjønnhsprodukter. Klasse:44 Medisinske tjenester; verinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PERFUMERIA JULIA PERFUMERIA JULIA SA, Avda. Carlemany, 115, 700 ESCALDES, Andorra (AD) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:3 Klasse:35 Klasse:44 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eriske oljer, kosmikk, hårvann; tannpussemidler. Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; daljhandelstjenester for parfymevarer, kosmikk, hygieniske produkter og skjønnhsprodukter. Medisinske tjenester; verinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266648) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke HELLAS.NO AS, Strandveien 8 Inng A, 1366 LYSAKER, Norge Klasse:35 Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av handelstjenester; annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsopplysninger; forrningsog forbruksinformasjon- og rådgivning; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; markedsføring; markedsundersøkelser; on-line annonsering på datantverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handelsog reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; presentasjon av varer gjennom medier, for daljsalg; prissammenligningstjenester; publisering av reklamekster; radioreklame og -annonsering; reklamevirksomh; salg av dagligvarer; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av husholdningsartikler; salg av interiørartikler; salg av inventarartikler; salg av matvarer; salg av suvenirer; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; utsendelse av vareprøver. Klasse:38 Elektroniske oppslagstavler; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; telekommunikasjonsvirksomh. Klasse:39 Båttransport; båtutleie; fergransport; organisering av cruisefart; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomh; reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; sjøtransport; sjåførtjenester; spedisjonstjenester; trafikkinformasjon; transport av reisende; transportinformasjon; transportreservering; transporttjenster; transportvirksomh; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; turoperatører; utleie av biler; utleie av busser; utleie av båt; utleie av kjørøyer; utleie av passasjervogner; utsendelse av varer via postordre. Klasse:41 Rekreasjonsinformasjon; tolkjenester; treningsleirtjenester; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomh; undervisning; utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter; utgivelse av tekster, andre enn reklamekster. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; feriehus; hoteller; hotellreservering; reservering av midlertidig innkvartering. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266649) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke HELLAS.NO AS, Strandveien 8 Inng A, 1366 LYSAKER, Norge Klasse:35 Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av handelstjenester; annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsopplysninger; forrningsog forbruksinformasjon- og rådgivning; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; markedsføring; markedsundersøkelser; on-line annonsering på datantverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handelsog reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; presentasjon av varer gjennom medier, for daljsalg; prissammenligningstjenester; publisering av reklamekster; radioreklame og -annonsering; reklamevirksomh; salg av dagligvarer; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av husholdningsartikler; salg av interiørartikler; salg av inventarartikler; salg av matvarer; salg av suvenirer; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; utsendelse av vareprøver. Klasse:38 Elektroniske oppslagstavler; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; telekommunikasjonsvirksomh. Klasse:39 Båttransport; båtutleie; fergransport; organisering av cruisefart; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomh; reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; sjøtransport; sjåførtjenester; spedisjonstjenester; trafikkinformasjon; transport av reisende; transportinformasjon; transportreservering; transporttjenster; transportvirksomh; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; turoperatører; utleie av biler; utleie av busser; utleie av båt; utleie av kjørøyer; utleie av passasjervogner; utsendelse av varer via postordre. Klasse:41 Rekreasjonsinformasjon; tolkjenester; treningsleirtjenester; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomh; undervisning; utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter; utgivelse av tekster, andre enn reklamekster. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; feriehus; hoteller; hotellreservering; reservering av midlertidig innkvartering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266650) (220) Inndato: GRØNT GREP Grønt Grep AS, Tåsenveien 140, 0880 OSLO, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:44 Hagebrukstjenester; gartnertjenester; landskapsarkitekter og landskapsdesigntjenester. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266651) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Aquarius Holding AS, Strandveien 8 Inngang A, 1366 LYSAKER, Norge Klasse:35 Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av handelstjenester; annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsopplysninger; forrningsog forbruksinformasjon- og rådgivning; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; markedsføring; markedsundersøkelser; on-line annonsering på datantverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handelsog reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; presentasjon av varer gjennom medier, for daljsalg; prissammenligningstjenester; publisering av reklamekster; radioreklame og -annonsering; reklamevirksomh; salg av dagligvarer; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av husholdningsartikler; salg av interiørartikler; salg av inventarartikler; salg av matvarer; salg av suvenirer; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklamematriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; utsendelse av vareprøver. Klasse:38 Elektroniske oppslagstavler; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; telekommunikasjonsvirksomh. Klasse:39 Båttransport; båtutleie; fergransport; organisering av cruisefart; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomh; reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; sjøtransport; sjåførtjenester; spedisjonstjenester; trafikkinformasjon; transport av reisende; transportinformasjon; transportreservering; transporttjenster; transportvirksomh; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; turoperatører; utleie av biler; utleie av busser; utleie av båt; utleie av kjørøyer; utleie av passasjervogner; utsendelse av varer via postordre. Klasse:41 Rekreasjonsinformasjon; tolkjenester; treningsleirtjenester; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomh; undervisning; utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter; utgivelse av tekster, andre enn reklamekster. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; feriehus; hoteller; hotellreservering; reservering av midlertidig innkvartering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266652) (220) Inndato: Små Skattar SOLVEIG HAUKÅS, Slåttåveien 28, 4262 AVALDSNES, Norge Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, barnøy, forklekjoler, jakker, kjoler, kapper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266653) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Axxe Logistics AS, Postboks 1053, 1787 BERG, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magniske databærere, grammofonplater; salgsautbmater og mekanismer for myntstyrte apparater; regnemaskiner. Klasse:39 Transportvirksomh; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266654) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Kye Systems Corp, No 492, Sec 5, Chongxin Rd, TW SANCHONG DIST., NEW TAIPEI CITY, Taiwan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Datamaskiner, datamaskinvare, datamaskinperiferiutstyr, databehandlingsutstyr; innrninger for inndata og utdata i form av tastaturer og skrivere; pekeinnrninger for bruk med datamaskiner i form av laserpekere; markørinnrninger i form av datamus, musematter, styreballer, tastaturer, skannere, skrivere, multifunksjonsskrivere; innrninger for håndskrift-inndata i form av digitaliseringsbrt, digitale notisblokker samt digitale penner; videoog dataspillprogrammer; videospillstyreinnrning med videospillprogrammer og -skjermer; spillstyringsinnrninger for dataspill og videospill i form av styrespaker, spillmatter, rattkonsoll; datamaskinskjermer, flytende krystall skjermer, flytende krystall projektorer; laserpekere og lyspekere for bruk med datamaskiner; trådløse presenterere i form av en trådløs fjernpeker; fjernmarkørstyring for datamaskiner; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; lydhøyttalere, høyttalere, forsterkere, stereoavstemmere; hjemmekinoutstyr bestående av personlig stereoutstyr og forsterkere; lydkort; videoopptakskort, videoskjermer, grafisk kort; mikrofoner, hørelefoner, ørelefoner, hodelefoner for bruk med datamaskiner; fjernstyring for underholdningsinnrninger i form av fjernsynsapparater og stereoanlegg; videobokser for bruk med fjernsynsapparater; dekodermodem; digitale videorammer for fremvisning av digitale bilder, videoklipp og musikk; MP3 spillere, MP4 spillere, bærbare mediaspillere, kombinerte videospillere og - opptakere; digitale videoopptakere; digitale lydspillere; personlig stereoutstyr; radioer; fotografiske og optiske apparater og instrumenter i form av kameraer, videokasstkameraer, digitale kameraer, datamaskin kameraer, videokameraer, webkameraer, digitale videokameraer, stativer for kameraer; stativer og støtteanordninger for fotografiapparater i form av kameraer; IPntverkskameraer; datalagringsinnrninger i form av harddisker; lagringsinnrninger for datamaskiner i form av elektroniske kortlesere, harddiskdrivere, minnepinner, direkte minnedrivere for datamaskiner; datantverks- og kommunikasjonsinnrninger i form av modemer, datantverkkonsentratorer, -svitsjer, -rutere, - broer, globalt posisjoneringsutstyr, datantverk grensesnittkort, PCMCIA kort; telefaksmodemkort for datamaskiner; LAN (lokalnt) tilgangspunkter for tilkobling av ntverksdatamaskinbrukere; elektrisk kraftforsyningsapparat; avbruddsfrie kraftforsyningsapparater; dokkingstasjon for datamaskiner; håndholdte datamaskiner; laderinnrninger for oppladbart utstyr, batteriladere, batteriladerinnrninger; internt telefoner; optiske datamedia for opptak av dataprogrammer; datamaskinbyggest i form av hovedkort for datamaskiner, bærevesker for datamaskiner, datamaskinkabler; datamaskin kortadapter; datamaskin ntverk adaptere; hern adaptere; minnekort adaptere; datamaskinprogramvare innspilt på CD-ROM for bruk ved drift av datamaskinperiferiutstyr; kofferter, vesker, reisevesker, ryggsekker, ransler, beholdere, bærevesker og bagger, dokumentmapper, alle tilpass for frakt av elektrisk og elektronisk utstyr, innbefatt bærbare datamaskiner og fotografisk utstyr; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; bagger for kameraer og fotografisk utstyr; kamerafutteraler. Klasse:18 Bagger, beholdere, bærevesker, futteraler, trekk, omslag, dokumentmapper, vesker, alle med innvendig støtdempende materiale, tøyelige og/eller regulerbare og/eller deformerbare bagger, futteraler, beholdere, bærevesker, trekk, omslag, dokumentmapper, vesker, alle med innvending støtdempende materiale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266655) (220) Inndato: SCIELO Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, Eastgate, IE- LITTLE ISLAND, COUNTY CORK, Irland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266656) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266658) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Øyvind Morris Faye, Elleveien 25, 1440 DRØBAK, Norge Klasse:29 Melkedrikk, salater, frosne og kokte frukter, konserverte frukter, grønnsaker, geleer, syltøy, egg, kompotter, spiselige oljer og ft, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, oster. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sauser, krydderier, nøtter. Klasse:32 Mineralvann, saft, øl, fruktdrikker, fruktjuicer, vann, kullsyreholdige vann og andre ikke -alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/452,923 (210) Søknadsnr.: (266657) (220) Inndato: HP ULTRAFOLIO Hewlt-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Datamaskiner; bærbare datamaskiner; tablcomputere; bordmaskiner (datamaskiner); datahardware; mobile datamaskiner og databehandlingsmaskiner; smarttelefoner; datasoftware; dataperiferiutstyr. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke JØRN HARTMANN, STRØMSVEIEN 230B, 1472 FJELLHAMAR, Norge Klasse:9 Kamera overvåkingsprodukter; alarm- /signal - anlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266659) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke INVIVOGRUPPEN DA, Strøk 9, 1383 ASKER, Norge Vallhall Bedriftshelsjeneste AS, Postboks 6585 Etterstad, 0607 OSLO, Norge Klasse:9 Dataprogrammer, CD-plater og datalagringsmedium med musikk/tale og video. Klasse:16 Bøker, instruksjons- og undervisningsmateriell, inspirasjonskort, trykksaker. Klasse:25 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:44 Klær for gymnastikk- og fritidsbruk. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Bedriftsrådgivning innen ledelse, organisasjon, HMS, omstillinger, omorganisering, effektivisering, rekruttering. Kartlegging og tester. Prosjektledelse. Opplæringsvirksomh; coaching; veiledning; sportslige og kulturelle aktiviter. Kvalitssikring. Sertifisering. Medisinske tjenester; kroppsbehandling; psykoterapi; stressmestring, hygienisk behandling; velværjenester og skjønnhspleie for mennesker. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (266660) (220) Inndato: Snowflake Gram Commercial A/S, Aage Grams Vej 1, DK-6500 VOJENS, Danmark Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge Klasse:11 Kjøleskap og frysere til catering; kjøledisker; svaldisker, nemlig kjøledisker til oppbevaring av matvarer over 4 C; frysebokser; frysedisker/fryseskap med gjennomsiktig front; fryseseksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/452,867 (210) Søknadsnr.: (266663) (220) Inndato: HP FOLIO Hewlt-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Datamaskiner; bærbare datamaskiner; tablcomputere; bordmaskiner (datamaskiner); datahardware; mobile datamaskiner og databehandlingsmaskiner; smarttelefoner; datasoftware; dataperiferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/393,595 (210) Søknadsnr.: (266661) (220) Inndato: HP STOREOPEN Hewlt-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Datasoftware; datahardware; dataperiferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266662) (220) Inndato: OPTIMAG Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266664) (220) Inndato: FG CARAT BUTIKKDRIFT AS, Postboks 7696 Spjelkavik, 6022 ÅLESUND, Norge Klasse:14 Edle maller og deres legeringer og varer av edle maller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266665) (220) Inndato: Noas Ark Clothing DAMRONG SIRIKHAN, Lindebergveien 51C, 1069 OSLO, Norge Klasse:14 Smykker og juvelervarer, armbånd, halskjede, tilbehør, knapper. Klasse:18 Lommebøker. Klasse:25 Klær, skjorte, t-skjorte, genser, cardigan, jakker; hodeplagg, hatt, lue, sixpence, cap; slips, skjerf, halstørklær og lommørklær. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/443,080 (210) Søknadsnr.: (266666) (220) Inndato: SPECTRE Hewlt-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Datamaskiner; bærbare datamaskiner; tablcomputere; bordmaskiner (datamaskiner); datahardware; datasoftware; dataperiferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (266667) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke NODES AS, Austerheimvegen 93A, 4050 SOLA, Norge Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eriske oljer, kosmikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg, belter, hansker, skjerf Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; daljhandeltjenester på parfymvarer, kosmikk, klær, hodeplagg, belter, hansker, skjerf; import og eksport; organisering av kommersielle arrangementer; info og råd om ovennevnte tjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266668) (220) Inndato: Samsung Family Story Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, KR- GYEONGGI-DO, Sør-Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:7 Klasse:9 Klasse:11 Klasse:35 Elektriske vaskemaskiner for klær; elektriske støvsugere for husholdningsbruk; elektriske mixere for husholdningsbruk; automatiske oppvaskmaskiner; støvsugerposer; robot støvsugere; gressklippere; elektriske gressklippere; avfallskverner for mat; symaskiner for husholdningsformål; lyddempere for motorer og maskiner; luftkompressorer; automatiske vaskemaskiner for kjørøy; likestrømsgeneratorer; elektriske motorer for vaskemaskiner; elektriske motorer for maskiner. Halvledere; USB-kort; datamaskin ntverk huber, svitsjer og rutere; modem; smarttelefoner; mobiltelefoner; trådløse hodest for mobiltelefoner, MP3 spillere og/eller telefoner; elektriske mobil telefon batteriladere; datamaskin servere; digitale s-top bokser, nemlig digitale media mottakere og dekodere, kabelfjernsynskonvertere, Ethern streaming media konvertere; harddiskstasjoner; optiske diskstasjoner; datamaskiner; skrivere for datamaskiner; skjermer for datamaskiner; personlig digitale assistenter; fjernsynsmottakere; telefaksmaskiner; kassaapparater; batterier for bruk i mobiltelefoner; optiske fiberkabler; video telefoner; telefoner; videotape opptakere; DVD spillere; MP3 spillere; bærbare multimediaspillere; høyttalere for datamaskiner; CD-spillere; filmkamera; videokamera; filmprojektorer; spill programvare (innregistrerte); datamus; videopptakere; videospillere; hjemmekinoanlegg bestående av fjernsynsmottakere; DVD-spillere; forsterkere og høytalere; data programvare; ntbrt; datamaskin software for PDA anordninger, ntbrt og andre bærbare og håndholdte digitale elektroniske anordninger; data applikasjons programvare for smarttelefoner; data applikasjons programvare for telefoner eller mobiltelefoner; programmerbar datamaskinprogramvare applikasjoner for mobile anordninger, fjernsyn, og andre videoanordninger. Dentalovner; vannrenseapparater for husholdningsbruk; engangs steriliserings poser for husholdningsbruk; is-kjøling kjøleskap, ikkeelektrisk; gasskomfyrer; bider; gassovner; luftkondisjoneringsapparater; ventilatorer for husholdningsbruk, nemlig for luftkondisjoneringsapparater; gasslamper; ornamentale fontener; luftvarmere for skip; luftkondisjoneringsapparater for kjørøy; luftfiltrerings installasjoner; luftrensings apparater og maskiner; ismaskiner og apparater; fluorescerende lamper; infrarøde lamper; elektriske vifter; elektriske kjøleskap; luftfuktere; hårtørrere; elektriske ovner; elektriske tørkromler; elektriske brødristere; elektriske varmepper; mikrobølgeovner; sengevarmere; gassovn tennsatser; induksjonsovner; bakeovner. Interntjenester, nemlig opprtelse av indekser av informasjon, sider og andre ressurser tilgengelig i globale datantverk for andre; søk, skumlesing og gjenopprting av informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig i globale 11

12 registrerte varemerker /12 datantverk og andre kommunikasjonsntverk for andre; daljsalgtjenester av mobiltelefoner, smarttelefoner, ntbrt, mobile intern anordninger, hodest, kamera, datamaskiner, elektroniske husholdningsapparater, fjernsynsmottakere, dataskjermer, hjemmekinoanlegg, DVD spillere, optiske disk spillere, briller, 3D-briller, USB-kort, modem, elektriske mobiltelefon batteriladere, digitale stop bokser, harddiskstasjoner, optiske diskstasjoner, bærbare datamaskiner, skrivere for datamaskiner, personlige digitale assistenter, telefaksmaskiner, kassaapparater, underholdningsapparater tilpass for bruk med fjernsynsmottakere, videotelefoner, videotape opptakere, MP3 spillere, bærbare multimediaspillere, høyttalere for datamaskiner, CD-spillere, filmprojektorer, videoopptakere og video disk spillere. Klasse:38 Innholdstilbydende tjenester via TV; innholdstilbydende tjenester via Intern; elektronisk overføring og streaming av digitale mediainnhold for andre via globale eller lokale datantverk; elektronisk overføring av streamed og nedlastbare multimediafiler og filmer via datamaskiner og andre kommunikasjonsntverk, telekommunikasjonstjenester; elektronisk overføring av dataprogramvare via Intern og andre datamaskiner og elektroniske kommunikasjonsntverk; tilbud av tilgang til elektroniske kommunikasjonsntverk, for overføring eller mottak av lyd, video eller multimedia innhold; tilbud av on-line kommunikasjonstjenester; kringkasting av bestillingsvideoer; kringkasting av bestilling kabel- TV programmer; kringkasting av bestillingsfjernsynsprogrammer. Klasse:42 Vertserver for hjemmesider som tilbyr digitalt innhold; teknisk support tjenester, nemlig problemløsing i form av diagnostisering og reparering av brukerprogramvare problemer for mobiltelefoner, personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner, fjernsyn og MP3 spillere; design, utvikling, vedlikehold og forvaltning av brukerprogramvare for mobiltelefoner, personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner, fjernsyn og MP3 spillere; vedlikehold, reparasjon og oppdatering av dataprogram, datamaskin operativsystem programvare, datamaskin systemprogramvare; framskaffelse av informasjon vedrørende datamaskin programvare via Intern og andre datamaskin og elektoniske kommunikasjonsntverk; framskaffelse av konsultasjonstjenester og teknisk problemløsing for datamaskin programvare og for håndholdte mobile digitale elektroniske anordninger og annen forbrukerelektronikk; datamaskinutstyr og programvare konsultasjonstjenester; multimedia og audio-visuelle konsultasjonstjenester; dataprogrammering, support og konsultasjonstjenester for utvikling av datasystemer og databaser; informasjon relatert til datautstyr eller programvare tilbudt on-line fra globalt datantverk eller Intern; tillaging og vedlikehold av web-sider; design og utvikling av web-sider for multimediamateriale; vertserver for hjemmesider for andre; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266669) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Inspecta AS, Herbergveien 2, 1710 SARPSBORG, Norge Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Norge Klasse:37 Byggevirksomh; reparasjonsvirksomh; installasjonsvirksomh. Klasse:41 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266670) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Artisti AS, Strømsveien 308, 1081 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, skjeer og gafler; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse:14 Edle maller og deres legeringer og varer av edle maller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronomriske instrumenter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker, håndvesker, lommebøker, attachékofferter, dokumentmapper; spaserstokker, sveper, seløy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266671) (220) Inndato: NETHERREALM STUDIOS Warner Bros Entertainment Inc, 4000 Warner Blvd, US- CA91522 BURBANK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:28 Klasse:41 Spillefilmer (kinofilmer) omfattende komedie, drama, action, eventyr og/eller animasjon, og spillefilmer for fjernsyn omfattende komedie, drama, action, eventyr og/eller animasjon; lydkasster, audio/videobånd, audio/videokasster, audio/videoplater og digitale flerbruksdiskter inneholdende musikk, komedie, drama, action, eventyr, og/eller animasjon; stereo hodelefoner, batterier, trådløse telefoner, kasst- og CD-spillere; CD ROM-plater med dataspill; CD-spillere, digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer; musematter; briller, solbriller og tilhørende uier; spillutstyr solgt som enh beregn på "parlor" dataspill, nedlastbar programvare for bruk til å spille online dataspill, nedlastbar dataspillprogramvare; dataspillprogramvare til bruk på trådløse telefoner og mobiltelefoner; video- og dataspillprogrammer, videospillkasster og videospillpatroner; dataapplikasjonsprogramvare; mobiltelefon tilbehør, nemlig hands-free-tilbehør, mobiltelefondeksler og -frontdeksler; kodede magniske kort, nemlig, telekort, kredittkort, kontantkort, debkort og magniske nøkkelkort; dekorative magner. Leker, spill og lekøy, nemlig actionfigurer og deres tilbehør, plysjleker, ballonger; utstyr solgt som enher for å spille kortspill; lekebiler; dukker; sendeplater; elektroniske håndholdte spillkonsoller; spillutstyr solgt som enh for å spille brtspill, kortspill, manipulasjonsspill, selskapsspill og actionpregede skytespill; frittstående videospillmaskiner; puslespill og manipulasjonspuslespill; pappmasker; skateboard; skøyter; vannpistoler av alle slag; sportsartikler og julrepynt. Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av online videospill, tilveiebringelse av online dataspill, tilveiebringelse av ikke-nedlastbare dataspill; produksjon av programvare for video- og dataspill; underholdningstjenester i form av liveaction, komedie, drama og animerte tv-serier; produksjon av live-action, komedie, drama og animerte tv-serier, distribusjon og visning av liveaction, komedie, drama og animerte spillefilmer; produksjon av live-action, komedie, drama og animerte spillefilmer; animerte og ikke-animerte teaterforestillinger; Internt-tjenester som tilveiebringer informasjon via elektronisk globalt datantverk innen underholdning knytt spesifikt til spill, filmer og tv; filmklipp, fotografier og ann multimedia- materiale tilveiebralt via ntsted; tilveiebringelse av informasjon om og underholdning via elektronisk globalt kommunikasjonsnt i form av live-action, komedie, drama og animerte programmer og produksjon av live-action komedie, action og animerte spillefilmer for distribusjon via globalt datantverk; gjennomføring av online-konkurranser; tilveiebringelse av dataspill som brukeren kan gis adgang til via telekommunikasjonsntver; online spill; elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering av tekst og grafiske arbeider av andre online med artikler, "novelizations", manuskripter, tegneserier, strategiguider, fotografier og visuelt materiale. Klasse:42 Design og utvikling av dataspillprogramvare og videospillprogramvare til bruk på datamaskiner, videospillprogramsystemer og datantverk; design av computer software; utvikling av computer software; videospillutviklingstjenester; videospillprogrammeringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266672) (220) Inndato: TOUCHPOINT TeliaSonera AB, Stureplan 8, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomh. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266673) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Montfort Services Sdn Bhd, Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, HK- KOWLOON, Hong Kong Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:18 Sportbagger for universalbruk, idrtsbagger for universalbruk, ryggsekker, bagger og vesker for sportsklær, reisevesker, gymbagger, sportssekker, rumpasker. Klasse:25 Idrtstøy for kvinner, nemlig, trøyer, singler (tank top), sports-bh, vester, bukser, shorts, jakker og treningsgensere. Klasse:28 Ankel- og håndleddsvekter for trening, idrtsutsyr, nemlig treningsanordninger til å ha på kroppen for støtte, bagger spesielt tilpass for treningutstyr, sportsballer, manualer, treningsballer, treningsstenger, treningsutstyr, treningsvekter, benvekter, portable skibærere, løpehansker, leggbeskyttere for idrtsbruk, skulderbeskyttelse for idrtsbruk, elastiske bånd for bruk ved yoga og fysisk trening, tredemøller, trillebagger spesielt tilpass sportsutstyr, belter for vektløfting, hansker for vektløfting, treningshansker, håndleddbeskyttelse for idrtsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266674) (220) Inndato: GREEN GIANT General Mills Marking Inc, Number One General Mills Boulevard, US-MN55426 MINNEAPOLIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft; hermiserte, frosne, kokte eller konserverte grønnsaker og frukter; frosne klargjorte ferdigrter inkludert kjøtt eller fjærkre, grønnsaker og ris og/eller pasta. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier; frosne middagsblandinger bestående hovedsakelig av pasta eller ris og inneholdende mindre porsjoner av grønnsaker og/eller kjøtt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266675) (220) Inndato: SILVERTOUCH The Gillte Company, One Gillte Park, US-MA02127 BOSTON, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:8 Barberkniver, -høvler og -maskiner, barberblader, barberredskaper; dispensere, uier og patroner, alle inneholdende barberblader; deler og komponenter for alle forannevnte varer. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266676) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Aktiebolag Bandindustri, Box 29, SE KUMLA, Sverige Albihns.Zacco AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:9 Måleinstrumenter. Klasse:21 Skobørster; skotøylester [former]; former [holdere] for sko og støvler; skohorn; støvelknekter. Klasse:25 Klær; strømper; sokker; anti-sklianordning for sko og støvler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266677) (220) Inndato: CHEESY SMILES Estrella Maarud Brands AB, Angereds Storåsväg, SE ANGERED, Sverige Albihns.Zacco AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; yoghurt og frossen yoghurt; spiselige oljer og ft; tomatpuré og tomatjuice (for matlaging); snacksprodukter basert på poter, grønnsaker eller frukt; ristede, stekte, tørkede og krydrede nøtter. Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, te, kakao, inkludert drikker derav; sukker og naturlige søtningsmidler; mel og næringsmidler tilvirk av korn, frokostcerealer, pasta og andre deigprodukter, nemlig pizzaer, piroger, paier, brød, konditorvarer og godsaker, Inkludert sjokoladeprodukter og godterier; is, yoghurtis, fross yoghurt og is; salt, sennep, kshup, eddik, sauser (smakstilsninger), krydder, snacksprodukter i form av pop corn og maischips samt snacksprodukter basert på mais, ris, korn, rug eller bakverk. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266678) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Estrella Maarud Brands AB, Angereds Storåsväg, SE ANGERED, Sverige Albihns.Zacco AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; yoghurt og frossen yoghurt; spiselige oljer og ft; tomatpuré og tomatjuice (for matlaging); snacksprodukter basert på poter, grønnsaker eller frukt; ristede, stekte, tørkede og krydrede nøtter. Klasse:30 Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, te, kakao, inkludert drikker derav; sukker og naturlige søtningsmidler; mel og næringsmidler tilvirk av korn, frokostcerealer, pasta og andre deigprodukter, nemlig pizzaer, piroger, paier, brød, konditorvarer og godsaker, Inkludert sjokoladeprodukter og godterier; is, yoghurtis, fross yoghurt og is; salt, sennep, kshup, eddik, sauser (smakstilsninger), krydder, snacksprodukter i form av pop corn og maischips samt snacksprodukter basert på mais, ris, korn, rug eller bakverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266679) (220) Inndato: SNILLESNACKS Estrella Maarud Brands AB, Angereds Storåsväg, SE ANGERED, Sverige Albihns.Zacco AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:29 Klasse:30 Klasse:35 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; yoghurt og frossen yoghurt; spiselige oljer og ft; tomatpuré og tomatjuice (for matlaging); snacksprodukter basert på poter, grønnsaker eller frukt; ristede, stekte, tørkede og krydrede nøtter. Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, te, kakao, inkludert drikker derav; sukker og naturlige søtningsmidler; mel og næringsmidler tilvirk av korn, frokostcerealer, pasta og andre deigprodukter, nemlig pizzaer, piroger, paier, brød, konditorvarer og godsaker, inkludert sjokoladeprodukter og godterier; is, yoghurtis, fross yoghurt og is; salt, sennep, kshup, eddik, sauser (smakstilsninger), krydder, snacksprodukter i form av pop corn og maischips samt snacksprodukter basert på mais, ris, korn, rug eller bakverk. Reklamevirksomh; forrnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; salgsfremmende tjenester og salg av matvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266680) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Solid Management AS, Postboks 2265, 6503 KRISTIANSUND N, Norge Klasse:6 Klasse:35 Klasse:42 Stålkonstruksjoner. Rådgivning vedrørende HMS; rådgivning om organisasjons- og forrningsledelse; konsultasjoner for bedrifts- og forrningsledere. Ingeniørvirksomh [teknisk ekspertise]; sertifiseringstjenester (kvalitskontroll); materialtesting; industridesign; prosjektstudider (tekniske). 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266681) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266683) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Solid Management AS, Postboks 2265, 6503 KRISTIANSUND N, Norge Klasse:6 Klasse:35 Klasse:42 Stålkonstruksjoner. Rådgivning vedrørende HMS; rådgivning om organisasjons- og forrningsledelse; konsultasjoner for bedrifts- og forrningsledere. Ingeniørvirksomh [teknisk ekspertise]; sertifiseringstjenester (kvalitskontroll); materialtesting; industridesign; prosjektstudider (tekniske). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266682) (220) Inndato: CARTO 3 SMARTTOUCH Cordis Corporation, 430 Route 22, US-NJ08807 BRIDGEWATER, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Medisinsk applikasjonsprogramvare som kalkulerer og viser katerkraftavlesninger og -stand brukt i forbindelse med medisinske diagnostiske kartleggingssystemer. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke L B North Events Ltd, c/o Toula Aastorp, Gruvelia 1B, 0957 OSLO, Norge Klasse:35 Daljhandel relatert til kost- og ernæringsmidler, mineraler, kosttilskudd; daljhandel relatert til konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, fruktsalater, grønnsaksalater, tomatpuré, hermiske oliven, olivenolje, oster, tunfisk, spreads (smøreprodukter), melkeprodukter, yoghurt; daljhandel relatert til kaffe, konfektyrer, honning, salt, sennep, eddik, sauser, krydder, krydderier, urter, bakverk, posteier, spreads (smøreprodukter), halvah, kjeks, pasta; daljhandel relatert til friske frukter og grønnsaker, linser, urter, nøtter, oliven; daljhandel relatert til fruktdrikker, fruktjuicer, alle de overnevnte varer med opprinnelse fra Hellas; daljhandel relatert til kosmiske preparater for hudpleie, kosmiske kremer, oljer for kosmisk bruk, såper, eriske oljer, sjampo, hårvann, tannpasta; daljhandel relatert til helsekost preparater, mineraler, kosttilskudd; daljhandel relatert til blader, magasiner, tidsskrifter; daljhandel relatert til søtsaker, sukkertøy, tyggegummi. Klasse:39 Tjenester som består av informasjon om reiser; reisearrangørtjenester. Klasse:41 Kulturelle aktiviter. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (266684) (220) Inndato: INCENTRO Incentro International BV, Rijnzathe 40, NL-3454PV DE MEERN, Nederland Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge Klasse:41 Klasse:42 Gjennomføring av opplæring i bruk og anvendelse av dataprogrammer; opplæring og arrangering og ledelse av praktiske seminarer; redigering av bøker og brosjyrer som omhandler visualisering og presentasjon av strukturerte og ustrukturerte data, især til styring av spesifikke data; arrangering av kongresser og seminar. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; rådgivning i forbindelse med bygging og implementering av programvareløsninger til informasjonsstyring (Enterprise Information Management). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266686) (220) Inndato: AMIGO Chiquita Brands LLC, 250 East 5th Stre, US-OH45202 CINCINNATI, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:31 Ferske frukter og friske grønnsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266687) (220) Inndato: GING ANTOINETTE BOTTI, Gange-Rolvs gate 6B, 0273 OSLO, Norge Klasse:32 ikke-alkoholholdige drikker; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266685) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Statoil Fuel & Rail ASA, Sørkedalsveien 8, 0369 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; ildslukningsmidler; hydrogen og transmisjonsoljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266688) (220) Inndato: SENSIVIEW Transitions Optical Inc, 9251 Belcher Road, US-FL33782 PINELLAS PARK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Brillelinser og linser ("lens blanks"). 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266689) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke EEK TRADING, Formervegen 16, 2345 ÅDALSBRUK, Norge Klasse:12 Kjørøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vann. Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og lekøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266692) (220) Inndato: STARASOSA Joyvitae AS, Kyrkjeveien 9, 4070 RANDABERG, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:35 Klasse:41 Markedsføringsvirksomh; salg av reklame- og profileringsartikler i forbindelse med sportslige aktiviter. Underholdningsvirksomh; utgivelse av tekster; sportslige- og kulturelle aktiviter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266690) (220) Inndato: PLAY YOUR BEST Karsten Manufacturing Corp, 2201 West Desert Cove, US- AZ85029 PHOENIX, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:25 Klær, nemlig skjorter, sweatere, gensere, vindjakker, pullovere, vester, benklær, bukser, slacks, shorts, skjørt, bukseskjørt, jakker, kåper, frakker, regntøy, hansker, votter, belter, sokker; fottøy; hodeplagg, nemlig hatter, luer, capser, skyggeluer og lueskygger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266693) (220) Inndato: OLAV Accelerate Brands AS, Postboks 3035, Elisenberg, 0207 OSLO, Norge Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266691) (220) Inndato: ACULON Nikon Corp, 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, JP TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Kameraer; digital kameraer; riflekikkerter (teleskopiske); kikkerter; teleskoper; luper; laseravstandsmålere 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266694) (220) Inndato: INQPHARM InQpharm Europe Ltd, Invision House, Wilbury Way, GB- SG40TY HITCHIN, HERTFORDSHIRE, Storbritannia Advokatfirma Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Norge Klasse:5 Klasse:10 Klasse:42 Farmasøytiske og verinære preparater; farmasøytiske, verinære og andre preparater for medisinske formål; kjemiske preparater for medisinske og farmasøytiske formål; kjemiske preparater for verinære formål; kosttilskudd; diisk mat, drikke og stoffer for helsjenester og medisinske formål; planteekstrakter tilpass for diisk, helsjeneste-, medisinsk, ernæringsmessig og farmasøytisk bruk. Medisinsk utstyr for mekanisk fedmebehandling, mabolsk syndrom, gastroenterologi og allergi. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning knytt hertil; laboratorijenester for vitenskapelig forsking; forskning og tekniske analyser av data i d farmasøytiske og ernæringsmessige felt; forskning og produktutvikling i d farmasøytiske og ernæringsmessige felt; teknisk rådgivning innen forskning innen farmasi og ernæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266695) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Svein Inge Pilskog, Tverrveien 9, 3515 HØNEFOSS, Norge Frode Overå, Veiginveien 117, 3517 HØNEFOSS, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeid naturlig harpiks; bladmaller og mallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:6 Uedle maller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av mall; transportable hus av mall; materialer av mall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av mall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av mall (isenkramvarer); mallrør, sikkerhsskap og - skrin; varer av uedelt mall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjørøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjørøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magniske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innrninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvfltverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Klasse:27 Klasse:28 Klasse:35 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Tepper, ryer, matter, linoleum og ann gulvbelegg; taper (ikke av tekstilmateriale). Spill og lekøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julrepynt. Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 50/06-2006.12.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 50/06-2006.12.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 50/06-2006.12.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer