RAPPORT 6. MIDTNORDISKE ARKEOLOGIDAGER. Stenen i Grönan Dal (foto Per Steinar Brevik)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 6. MIDTNORDISKE ARKEOLOGIDAGER. Stenen i Grönan Dal (foto Per Steinar Brevik)"

Transkript

1 RAPPORT 6. MIDTNORDISKE ARKEOLOGIDAGER 1 Stenen i Grönan Dal (foto Per Steinar Brevik) 1

2 RAPPORT 6. MIDTNORDISKE ARKEOLOGIDAGER 2 De 6. Midt-Nordiske arkeologidagene ble i 2013 arrangert av Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal kommune, Nord-Trøndelag. I løpet av tre dager overvar 59 deltagere fra Sverige og Norge i alt 11 foredrag og deltok på en ekskursjon. Utgangspunktet for dette seminaret og de fem foregående i rekken, er det politisk initierte Midtnordensamarbeidet. Arkeologidagene er forankret i og mottar også betydelig støtte fra Midtnordenkomiteén, som en konferanse som går på omgang mellom de tre landene Norge, Sverige og Finland. Konferansen på Stiklestad var den sjette konferansen siden oppstarten i Vasa i Siden da har konferansen vært holdt i Härnösand i 1995, Trondheim 1999, Saarijärvi 2007 og ved Jamtli i Östersund i Konferansen er en arena der Midtnordiske arkeologer kan samles for å dele kunnskap om arkeologisk forskning i Midt-Norden. Til de Midt-Nordiske arkeologidagene kommer forskere og studenter fra universiteter, feltarkeologer og skrivebordsarkeologer, ansatte ved museer, kommuneansatte, ansatte fra fylkeskommuner, amatørarkeologer og andre historieinteresserte. Temaet i år var Spor etter frykt, tvang, håp og glede: hva kan arkeologisk materiale fortelle om tro og verdensbilde?. Valget av tema var et bevisst forsøk på å finne et tema som spenner på tvers av tidsepoker og geografiske områder. Håpet var også at vi gjennom et så teoretisk og filosofisk anlagt tema, kunne vise hvilket potensiale som kan ligge i det arkeologiske kildematerialet, og derigjennom vise bredden i den kunnskap som kan hentes ut av de gravninger som gjennomføres i det Midtnordiske området. Et viktig mål med de Midtnordiske Arkeologidagene er at de skal være et møtepunkt for arkeologer og forskere i Midtnorden. Samtidig skal det også være et forum der den historisk interesserte menigmann skal kunne delta og se hva det forskes på i arkeologimiljøet i regionen. Vi håper årets tema lyktes litt å skape interesse både blant fagfolk og andre interesserte Det var god kvalitet på forelesningene, og de fleste hadde gjort et godt forsøk på å si noe om seminarets tema, selv om det var ganske utfordrende. Å se spor etter frykt, tvang, håp og glede i det arkeologiske materialet er ikke umiddelbart lett håndgripelig. 2

3 RAPPORT 6. MIDTNORDISKE ARKEOLOGIDAGER 3 Fra ekskursjonen. Her er får vi god gaiding på Skeifeltet av Ellen Grav Ellingsen, arkeolog ved NTNU- Vitenskapsmuseet i Trondheim. Det var svært god deltakelse fra Sverige, men dessverre ingen fra Finland, selv om det ble gjort flere forsøk på å få arkeologer fra Finland til Stiklestad. Det ble stilt reisestøtte til rådighet for evt. deltagere fra Finland, gjennom øremerket bidrag fra Midtnordenkomiteén, men dette ble da ikke benyttet. Ekskursjonen ble en flott opplevelse, med godt høstvær, spennende innlegg om de ulike stedene vi besøkte og trivelige og engasjerte deltakere! Seminaret ble gjennomført på Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), samt et foredrag og lunsj på Egge museum i Steinkjer. Ekskursjonen foregikk stort sett i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag. Arrangementskomiteen ved SNK bestod av: Eskil Følstad, Bodil Østerås, Gunhild Rikstad, Frode Kristiansen og Per Steinar Brevik Til sammen i denne komiteen ble det brukt 8,4 ukeverk på arrangementet; Eskil Følstad: 45 timer Bodil Østerås: 90 timer Gunhild Rikstad: 50 timer Frode Kristiansen: 23 timer Per Steinar Brevik: 107 timer Til sammen: 315 timer = 8,4 uker 3

4 RAPPORT 6. MIDTNORDISKE ARKEOLOGIDAGER 4 Publisering: Seminaret er planlagt publisert i SNKs bokserie, populært kalt «svartserien», i løpet av Kostandene til publisering er forventet å ligge på omkring nkr ,- Det vil settes av midler til dette fra tilskuddene til seminaret, og arbeidet med publiseringen vil i hovedsak foregå våren Budsjett og regnskap: Det var i budsjettet kalkulert med et deltakerantall på 100 personer. Det ble på seminaret betydelig færre enn dette, noe som reduserte inntektene av deltakeravgiften betydelig. Men dette har også selvsagt redusert utgiftene til buss, servering m.m. en del. Imidlertid har ikke dette påvirket arbeidsmengden i vesentlig grad, og anslaget på antall timer i administrasjon av konferansen viste seg å være ganske godt. Publikasjonen er ikke påbegynt ennå, og derfor ikke med i dette regnskapet. Vi mener budsjettet for denne fortsatt er realistisk. Stiklestad Per Steinar Brevik Konservator og arkeolog Vedlegg: - Budsjett - Regnskap per Seminarprogram - Deltakerliste - Ekskursjonsprogram 4

5 RAPPORT 6. MIDTNORDISKE ARKEOLOGIDAGER 5 Budsjett og regnskap BUDSJETT (prosjektnr 2511) REGNSKAP (prosjektnummer 2511) Forarbeid Forarbeid Prosjektleder (Eskil) veke 350,- kr pr time Eskil 30 timer a 350, Arbeidsgruppe (Bodil og Per Steinar) veke 350,- kr pr time Bodil 38 timer a 350, Servering/møterom ,- pp pr dag Reisegodtgjering (Midtnordisk planleggingsmøte) Trykksaker, program SUM SUM Konferansen Konferansen Prosjektleder veker Prosjektleder (Bodil/Per Steinar) 159 timer a 350, Arb. Gruppe (Frode, Gunhild, Eskil) 88 timer a 350, Arbeidsgruppe veker Leie av lokale med utstyr, kaffepauser, frukt og lunsjbuffe 425,- pp pr dag Bilgodtgjøring arb. gruppe 865 Reise og opphald for foredragsholdere 12 pers x Reise og opphold foredragshold Omvisning kyrkja, folkemuset og amfiet 80,- x Omvisning, billetter 100,- x Middagsbuffè fredag 325,- x 100 pers Trykksaker og program 50,- x Viking-gilde i Stiklastadir 600,- x 100 pers Servering og lokaler, 59 pers SUM SUM Ekskursjon Ekskursjon Buss til ekskursjon 5600,- x Buss ekskursjon 4750,- x

6 RAPPORT 6. MIDTNORDISKE ARKEOLOGIDAGER Formidler 120,- x Formidler 120,- x SUM SUM Publikasjon Publikasjon i løpet av 2014 Redaksjonsarbeid 4 veker Trykking i "Svartbok- serien" 300 ex Utsending, porto Uforutsette utgifter SUM Utgifter FINANSIERING INNTEKTER (inkl. egeninnsats) Midtnordenkomiteen Midtnordenkomiteen Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Stiklestad Nasjonale Kultursenter Stiklestad Nasjonale Kultursenter (egeninnsats hittil) Deltakeravgift 800,- x Deltakeravgift Sal av bøker 200,- x Salg av bøker

7 1 Stenen i Grönan Dal (foto Per Steinar Brevik) 1

8 2 PROGRAM 6. Midtnordiske arkeologidager Stiklestad Nasjonale Kultursenter oktober 2013 Torsdag 3. oktober 13:30 Registrering 14:00 Velkommen! Praktisk informasjon Innledning omkring årets tema 14:30 17:00 Foredrag (se neste side) 17:00 Slutt for ettermiddagen, tid for innsjekking i hotell og langhus 18:30 Middagsbuffè i restauranten ved SNK 20:00 Informasjon om Stiklestad Nasjonale Kultursenter og kveldsrunde i utstillinger og Stiklestad kirke (oppmøte i foajeen) Ved fagsjef Per Steinar Raaen Fredag 4. oktober 08:15 09:45 Foredrag (se neste side) 09:45 Kaffe 10:15 18:00 Ekskursjon, avreise med buss fra Stiklestad klokken 10:15. Se eget program i ekskursjonsfolder. 19:30 Gjestebud i langhuset på Middelaldergården Stiklastadir Lørdag 5. oktober 08:30 12:45 Foredrag (se neste side) 12:45 De neste Midtnordiske arkeologidager, hvor og når? 13:00 De 6. Midtnordiske arkeologidagene er over Lunsj på egen hånd og avreise 2

9 3 Foredrag: Torsdag 3. oktober 14:30 Jämtlänska husoffer Anders Hansson, 1:e antikvarie/chefsarkeolog, Jamtli 15:15 En sydsamisk boplats från pestårens tid Erik Norberg, enhetsleder/ prosjektleder, Saemien Sijte 16:00 Offerplats från järnalderen i en våtmark Ola George, antikvarie, Murberget Länsmuseet Västernorrland 16:45 Oppsummering av dagens innlegg, ved Stig Welinder Fredag 4.oktober 08:15 Preserving Saami identities though religion and the use of sacred stone circles David Loeffler, antikvarie/ arkeolog, Murberget Länsmuseet Västernorrland 09:00 Pilegrimskorsene i Skurdalsporten Eva Lindgaard, overingeniør/ arkeolog, NTNU Vitenskapsmuseet 09:40 Oppsummering av dagens innlegg, ved Ove Hemmendorff Lørdag 5. oktober 08:30 Två bonader från Överhogdal Staffan Mjönes, student, Universitetet i Umeå 09:15 Krigens praksis i Midt Norge ca e.kr. Ingrid Ystgaard, stipendiat, NTNU Vitenskapsmuseet 10:00 Kaffe 10:30 Bjälkar, brädor och befolkning nya undersökningar av medeltida kyrktak i Jämtland Björn Olofsson, antikvarie, Jamtli 11:15 Tru og verdsbilete i bergkunsten Heidrun Stebergløkken, stipendiat, NTNU Institutt for historiske studier 12:00 Smykkebærerens død deponeringen av ravsmykker langs kysten av Møre og Trøndelag i senneolittikum Merete Moe Henriksen, prosjektleder/arkeolog, NTNU Vitenskapsmuseet 12:40 Oppsummering av dagens innlegg, ved Axel Christophersen 3

10 4 4

11 Program per Ekskursjon fredag 4. oktober: Avreise med buss fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter klokken 10:15 10:45 Mære kirke: Vikingtidshov og middelalderkirke Info ved Øystein Ekroll, forsker/arkeolog, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 12:00 Dalemfunnet fra folkevandringstid. Foredrag ved Lars Forseth, spesialrådgiver/arkeolog, Nord-Trøndelag fylkeskommune 12:45 Lunsj i Fylkesmannsgården, Egge museum i Steinkjer 13:45 Gaidet tur langs Eggevammen til Høvdingsetet Egge med Frode Kristiansen, museumsbestyrer/arkeolog Egge museum 14:45 Helleristningene på Bardal: Veideristninger og jordbruksristninger Info ved Helle Vangen Stuedal, arkeolog, Bergkunstmuseet - Det magiske berget 15:45 Toldnes: Gravfelt fra bronsealderen. Info ved Geir Grønnesby, forsker/arkeolog, NTNU Vitenskapsmuseet 16:45 Fruktpause på Skeifeltet: Rikt gravfelt med funn fra yngre jernalder. Info ved Ellen Johanne Grav Ellingsen, Førstekonsulent/arkeolog, NTNU Vitenskapsmuseet 17:30 Ekskursjonen er slutt og vi kjører tilbake til Stiklestad 18:00 Ankomst Stiklestad

12 6. Midtnordiske arkeologidager Stiklestad Deltakerliste Deltaker Fra E-postadresse Alf Olsen Meråker Historielag Amanda Jönsson Jamtli Anders Hansson Jamtli Anna Ehrhardt Museet Midt Anna Engman Jamtli Audun Bartnes Axel Christophersen NTNU Vitenskapsmuseet Björn Olofsson Jamtli Bjørn Roar Krogstad Meråker-Musea Clas Rønning Nord-Trøndelag fylkeskommune Curt Lofterud Dag Lantz Sametinget David Loeffler Murberget Ellen Grav Ellingsen NTNU Vitenskapsmuseet Erik Norberg Saemien Sijte Eva Lindgaard NTNU Vitenskapsmuseet Eva Mjönes Frode Kristiansen SNK Egge museum Geir Grønnesby NTNU Vitenskapsmuseet Gunhild Rikstad Stiklestad Nasjonale Kultursenter Guro Skogvold Harald Bugge Midthjell Sametinget Heidi Carine Brimi Nasjonalt Pilegrimssenter Heidrun Stebergløkken NTNU Institutt for historiske studier Helle Vangen Stuedal SNK Bergkunstmuseet Hilde Arna Tokle Yri Nord-Trøndelag fylkeskommune Inger Marie Kimo Nord-Trøndelag fylkeskommune Ingrid Ystgaard NTNU Vitenskapsmuseet Johan Solheim Egge historielag John Molin Länsstyrelsen i Västernorrlands län Kai Johansen Stiklestad Nasjonale Kultursenter Karl-Johan Olofsson Jamtli Kristin Engelstad Lars-Inge Lööv Jamtli Maiken L Jørgensen SNK Egge museum Malin Holthe Steinkjer 1

13 Maria Lindeberg Murberget Marit Halvorsen Stiklestad Nasjonale Kultursenter Merete Henriksen NTNU Vitenskapsmuseet Nina Elisabeth Valstrand Odd Kristian Bendiksen Nord-Trøndelag fylkeskommune Ola George Murberget Ole - Aleksander Ulvik Olle Hörfors Länsstyrelsen Jämtlands län Ove Hemmendorff Per Steinar Brevik Stiklestad Nasjonale Kultursenter Peter Persson Länsstyrelsen i Västernorrlands län Pia Nykvist Länsstyrelsen i Västernorrlands län Sandvik Einar Nord-Trøndelag fylkeskommune Silje Maria Fagervoll Siri Neslein Skule Olaus Svendsen Spjelkavik Sondre Brynjulvssønn Ribe Øverby Staffan Mjönes Stig Welinder Mittuniversitetet Therese Hellqvist Saemien Sijte Torbjørn Haugen Egge historielag Øystein Ekroll Nidarosdomens Restaureringsarbeider Øyunn Wathne Sæther 2

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Prosjektrapport Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger

Prosjektrapport Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger Prosjektrapport Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger Sjøgata 40. Foto: Tove Nordgaard Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Delprosjekt 1 - Mulighetsstudie

Detaljer

Slagene på Re -prosjektbeskrivelse

Slagene på Re -prosjektbeskrivelse Slagene på Re -prosjektbeskrivelse 1 Slagene på Re-der folk er Slagene på Re gjennomføres med offentlige midler i perioden 2007-2010. Prosjektet vil gjøre arkeologi og forskning mer folkelig og tilgjengelig

Detaljer

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09 Rapport Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009 Dato: 26.10.09 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Forberedelse... 3 3. Gjennomføring... 5 4. Evaluering og tilbakemeldinger fra deltakerne...

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

Derfor bygger vi Stiklastadir

Derfor bygger vi Stiklastadir A?rbok 2010, ny:årbok 2005 q.dok 10-11-10 14:17 Side 30 Derfor bygger vi Stiklastadir Av Eskil Følstad Til Stiklestad Nasjonale Kultursenter kommer det hvert år titusener av mennesker. De aller fleste

Detaljer

Sluttrapport over Connecting Communities/Kulturmøter 2009

Sluttrapport over Connecting Communities/Kulturmøter 2009 Sluttrapport over Connecting Communities/Kulturmøter 2009 Utarbeidet av Riksantikvaren, november 2009. OPPSUMMERING Prosjekt: Connecting Communities Tidsramme: mars november 2009 Prosjektansvarlig/koordinator:

Detaljer

Velkommen til Troms Historielags årsmøte 9.-10. mars på Reisafjord hotell i Sørkjosen, Nordreisa

Velkommen til Troms Historielags årsmøte 9.-10. mars på Reisafjord hotell i Sørkjosen, Nordreisa Troms Historielag Gottesjord 9310 Sørreisa Org.nr 997 890 760 Leder Elin Myhre, tlf 928 57 294 e-post: post@tromshistorielag.no www.troms.historielag.org 2013-02-07 Foto: Geir Dyvik dyvik.nett Velkommen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI Vedlegg 1 INNLEDNING Institutt for Psykoterapi er en undervisnings- og medlemsorganisasjon som har til formål å fremme en landsdekkende forståelse for og

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 2 INNHOLD 1.0 OPPSUMMERING AV FESTIVALEN 3 2.0 PROGRAM 4 2.1 Programråd 4 2.2 Artister 6 3.0 SPILLESTEDER 9 4.0

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer Norges Kristelige Legeforening Generalforsamling, 26. mars 2011 Sakspapirer Sak 1) Konstituering av generalforsamlingen 1.1) Godkjenning av innkalling Innkallingen til generalforsamlingen er utført i henhold

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2008

Norsk Forfattersentrum 2008 Arsmelding 2008 Norsk Forfattersentrum 2008 Den ledende aktøren Norsk Forfattersentrum er den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi formidler flere forfattere til flere oppdrag

Detaljer

Tema 2015 MØTE. Olsokdagene på 22. 29. JULI 2015 PROGRAM

Tema 2015 MØTE. Olsokdagene på 22. 29. JULI 2015 PROGRAM Tema 2015 Olsokdagene på 22. 29. JULI 2015 PROGRAM Vi fortsetter nedtellingen mot 2030! Velkommen til Olsokdagene på Stiklestad 2015 Temaet for årets olsokdager er. TEMA FOR OLSOKDAGENE PÅ STIKLESTAD 2015

Detaljer

Attraktivt å besøke Skogmo Industripark

Attraktivt å besøke Skogmo Industripark SI-NYTT Attraktivt å besøke Skogmo Industripark NR 4 DESEMBER 2014 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS Skogmo Industripark er et aktivt industrimiljø i Nord-Trøndelag og består av 30 bedrifter med over

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Rapport publisert 21.12.2011. Demensdagene 2011

Rapport publisert 21.12.2011. Demensdagene 2011 Rapport publisert 21.12.2011 Demensdagene 2011 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 5 2.0 ORGANISERING OG PLANLEGGING... 5 2.1 PROSJEKTORGANISASJON

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2012

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2012 31.03.2013 RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2012 09/2377 - Kort rapport for to gruppetilbud Vidar Hårvik post@marborg.no www.marborg.no Side 1 av 13 post@marborg.no www.marborg.no Side 2 av

Detaljer

Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland

Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland Utgivelsesdato august 2013 Månedens meny: Vervekonkurranse Verktøykasse for verving av nye frivillige og medlemmer

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Side 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Side 2 Innhold 1. OPPSUMMERING AV FESTIVALEN... 3 2. GJENNOMFØRING AV DØLAJAZZ 2013... 4 2.1. Programarbeid...

Detaljer

KLÆBU ARKIVSAKt R. Jorun Kraft Mo, Seminarplassen 4, 7540 Klæbu Klæbu, 04.03.10

KLÆBU ARKIVSAKt R. Jorun Kraft Mo, Seminarplassen 4, 7540 Klæbu Klæbu, 04.03.10 Fra: Til: cc: Knut Brauteset/Klabu jorun@kraft-mo.no, eengen_7@hotmail.com Postmotta k/kla bu@kla bu KLÆBU ARKIVSAKt R 0 1 519 JOURNALNR. of 3 Dato: Emne: Fredag,12 mars, 2010 14:58 Vs: øk.søkn. Æ0Å-2010

Detaljer

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer