Sikkerhet og pålitelighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet og pålitelighet"

Transkript

1 Sikkerhet og pålitelighet PUBLIKASJONER 2005

2 22 publikasjoner ved internasjonale konferanser Johnsen, S.O., Hansen, C.W., Nordby, Y. and Dahl, M.B.: Measurement and improvement of information security and safety culture Asia-Pacific Conference on Risk Management and Safety, Hong Kong, 1. desember. Steiro, T.: Management and Ethics: Why focus on it in Transportation? First conference on The Ethics of Traffic and Transportation, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, November Steiro, T. & Elvebakk, B.: Dialogue on Vision Zero. 7th Conference on Social and Community Psychology Trondheim, Norway, November , Tveiten, C. K. & Steiro, T.: Implementation of Integrated Operations- Technology and Dialogue. 7th Conference on Social and Community Psychology Trondheim, Norway, November , Elvebakk, B. & Steiro, T.: Vision Zero - Effects and Challenges. 13th International Conference, Road Safety on four Continents, Warszawa, Poland, October Herrera, I.: Major Organizational Changes and Safety. Annual Symposium on Aerospace Safety, Toulouse september Vatn, J. and Johnsen, S.O.: Safety culture in networks. Vulnerability Assessment of Infrastructure and Urban Systems. England, 8. september

3 Hokstad, P.: Probability of Failure on Demand (PFD) - the formulas of IEC61508 with focus on the 1oo2D voting. ESREL 2005, Gdansk, Polen, juni. Sandtorv, H. A., R. Østebø, R. and H. Kortner, H.: Collection of reliability and maintenance data - development of an ISO Standard (14224). ESREL 2005, Gdansk, Polen, juni. Sklet, S., Steiro, T. and Tjelta, O.: Qualitative Analysis of Human, Technical and Operational Barrier Elements during Well Interventions. ESREL 2005, Gdansk, Polen, juni. Sklet, S., Aven, T., Hauge, S. and Vinnem, J.E.: Incorporating human and organizational factors in risk analysis for offshore installations. ESREL 2005, Gdansk, Polen, juni. Johnsen, S.O. and Tungland, M.: Does deregulation of the railways increase safety in rail transportation. ESREL 2005, Polen, 28/ Johnsen, S.O., Lundteigen, M.A., H. Fartum, H. and Monsen, J.: Identification and reduction of risks in remote operations of offshore oil and gas installations. ESREL 2005, Polen, 28/ Johnsen, S.O., Askildsen, A. and Hunnes, K.: Challenges in remote control and remote co-operation of offshore oil and gas installations in the North Sea. ESREL 2005, Polen, 28/ Aase, K., Skjerve, A. B. and Rosness, R.: Why Good Luck has a Reason: Mindful Practices in Offshore Oil and Gas Drilling. 6th International Conference on Organizational Learning and Knowledge, University of Trento, Italy, 9-11 June Elvebakk, B. & Steiro, T.: Vision Zero- Possibilities and Obstacles for Implementation. The 16th Nordic Research Conference on Safety- NOFS XVI. Intervention- what works? Gilleleje, Denmark June 8-10,

4 Okstad, E.: Risk Identification, Mitigation and Control in Fishery. Nordic Conference on Safety - NoFS XVI, June 8-10, 2005, Gilleleje, Denmark. Onsøyen, L. E., Spjelkavik, I. & Steiro, T.: Knowledge Transfer Between Projects- Applying Social Exchange Theory. XII European Congress of Work and Organizational Psychology, Istanbul, May 12-15, Steiro, T. & Tveiten, C. K.: Lessons Learned Regarding Implementation of Remote Operations. XII European Congress of Work and Organizational Psychology, Istanbul, May 12-15, Johnsen, S.O.: SafeCulture. A method developed by UIC for assessing and improving Organisational Safety at Interfaces. SAMNET/SAMRAIL Workshop, 8 th of April-2005 in Paris. Vatn, J. and Johnsen, S.O.: UIC Safety Culture at Interfaces. Workshop in Bucharest januar Elvebakk, B. and Steiro, T.: Normative premisser for transportsikkerhetspolitikken. Transportforum, Linköping, januar

5 10 publikasjoner ved nasjonale konferanser Øien, K.: Vurdering av sikkerhetsintegritet ved store endringer. Sikkerhetssystemkonferansen 2005, Oslo Rosness, R.: Helhetlig HMS-styring i en kompleks verden. Sikkerhetsforums årsmøte, Stavanger, 13. oktober Alteren, B., Jan Hovden, J., Rosness, R., Steiro, T., Tveiten, C.K.: Når enden er god, er allting godt. Haleproduksjon gir økt utvinning - av HMS? PETROMAKS- seminar. Bergen, 4-5. oktober Rosness, R.: Mellom barken og veden - om målkonflikter og sikkerhet. Sikkerhet 2005, august, Haugesund. Johnsen, S.O.: Leveransesikkerhet i integrerte operasjoner (safety and security). Automatisering og integrerte operasjoner, Norsk Forening for Automatisering, Høgskolen i Østfold, Halden, juni Rosness, R.: Hvilke utfordringer gir konkurranseutsetning når det gjelder målkonflikter? Jernbaneverkets sikkerhetskonferanse 2005: Sikkerhet i en jernbane i organisasjonsmessig forandring, Lillestrøm, mai Rosness, R.: Deregulering er ikke deregulering. Presentasjon av RISIT-prosjektet. Sikkerhetsmessige konsekvenser av deregulering i transportsektoren, DSB, Tønsberg, 29. april Johnsen, S.O.: Deregulering og Transportsikkerhet. Presentasjon av RISIT-prosjektet. Sikkerhetsmessige konsekvenser av deregulering i transportsektoren, DSB, Tønsberg, 29. april

6 Bodsberg, L.: Utviklingstrekk innen sikkerhetsforskningen. ESRA- Norge seminar, Erfaringer og forbedringsbehov innen sikkerhetsstyring, Oslo, 6 april Johnsen, S.O.: Sikkerhetskultur i organisasjoner. Plant - Automatisering av prosesser på et IKT-sikkert grunnlag. Norsk Forening for Automatisering, Bergen, Januar

7 2 bidrag til bøker Lindqvist, B. H. og Langseth, H.: Statistical Modelling and Inference for Component Failure Times under Preventive Maintenance and Independent Censoring. Mathematical and Statistical Methods in Reliability, side World Scientific Publishers (Singapore, 2005) Johnsen, S.O, Vatn, J. og Rosness, R.: Cross border railway operations: Building safety at cultural interfaces. Kapittel 36 i Rail Human Factors - Supporting the Integrated Railway. pp , Ashgate, England, artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter Hokstad, P., Langseth, L., Lindqvist, B.H. og Vatn, J.: Failure modeling and maintenance optimization for a railway line. International Journal of Performability Engineering 1(1): 51-64, Langseth, H., Nielsen, T. D.: Latent Classification Models. Machine Learning Vol. 59 (3) pp (2005). Johnsen, S.O, Vatn, J. og Rosness, R.: Cross border railway operations: Building safety at cultural interfaces. Special issue of the journal Cognition Technology and Work,

8 30 bidrag til forskningsformidling Øien, K.: Human Reliability Analysis. EVU-kurs i risikoanalyse, 5. desember 2005, NTNU, Trondheim. Bodsberg, L.: Application of IEC and IEC in the Norwegian Petroleum Industry. Production Process Automation Day, Delft, The Netherlands, 30 November Rosness, R.: Sikkerhetkultur? Sikkerhetsdressur? Ukultur? Foredrag, Byggeplass Sikkerhetsseminar, Norsk Hydro, Klekken, 10. november Tinmannsvik, R.K.: Nye utfordringer, prinsipper og metoder for systematisk HMS-arbeid. Tema 1: Sikkerhet ved endring. Tema 2: Sikkerhet i møte mellom struktur og kultur. Tema 3: Elementer i systematisk HMS-arbeid. Tema 4: Ulykkesgranskning. Vernelederskolen offshore. Haugesund, 25. og 26 april og 28. og 29. november Nøttestad, O. (STS), Herrera, I.: Ensuring safety through aircraft maintenance. Vedlikeholdsforum Midt-Norge, Rosness, R.: Rapporteringsprosessen og den menneskelige faktor. Foredrag, Human Factors-seminar, Norsk Hydro, Porsgrunn, 19. oktober Steiro, T.: Integrerte operasjoner- sikkerhetsmessige implikasjoner. HMS Petroleum, møte i referansegruppen, SINTEF, Trondheim. 14. oktober Rosness, R.: Både sikkert og uvisst. Intervju, Gemini nr 4, september

9 Rosness, R.: HMS i dagliglivet. Forelesning og diskusjonsopplegg på dagskurset "HMS for ledere" i SINTEF. 13 september Okstad, E.: RCM analyse og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner. Kurs tilrettelagt for fremtidig serviceleverandør. INTEK Engineering AS, Raufoss, 1-2. september Sklet, S. og Steiro, T.: Kabeloperasjoner. Scenarier som kan føre til utslipp av hydrokarboner med potensial for storulykke (brann, eksplosjon og forurensing). Industriseminar arrangert av Petroleumstilsynet, 30. august Rosness, R.: Deregulering er ikke deregulering. Presentasjon av RISIT-prosjektet Sikkerhetsmessige konsekvenser av deregulering i transportsektoren for styret i SINTEF Teknologi og samfunn, 3. juni Rosness, R.: Kollegakontroll hindrer ulykker. Intervju, Arbeidervern, nr. 2/2005, s.8. Jersin, E.: Hvem har skylda? Gemini nr 3, juni Okstad, E.: Vedlikehold i forkant - RCM analyser. Programsamling IV for industrinettverket "Innovasjon Nord". Universitetet i Tromsø, 2-3. mai Rosness, R.: Analyse av sikkerhet - den menneskelige faktor. Kurs om Brann-, gass- og nødavstengningssystemer, april 2005, Rica Victoria Hotell, Stavanger. Herrera, I.: Evaluating FP6 aeronautics proposals. Norges forsknings- råd seminar, Europeisk forskning innen luftfart. Oslo 19 april Steiro, T. : Nullvisjonen i vegtrafikken. Kurs i HMS Sikkerhetsledelse, tirsdag 26. april

10 Steiro, T. og Tveiten, C.: Endring og sikkerhet- menneske, teknologi og organisasjon. Kurs i HMS Sikkerhetsledelse, tirsdag 26. april Elvebakk, B. og Steiro, T.: Nullvisjon for bystrøk? Kronikk i Dagsavisen, torsdag 21. april Steiro, T.: Outsourcing - analyse og ledelse. Del av kurs for Forsvarets Forvaltningsskole, Halden, 21. april Bodsberg, L.: Bruk av barrierebegrepet offshore. Seminar i trafikkulykker og barrierer, Værnes, 3 mars Sklet, S.: Metoder for ulykkesgransking med hovedvekt på STEPmetoden. Seminar i Trafikkulykker og barrierer, Værnes, 3. mars Rosness, R.: Mennesket og barrierer. Seminar i Trafikkulykker og barrierer, Værnes, 3. mars Hokstad, P.: Barriereanalyse av møte- og utforkjøringsulykker. Seminar i Trafikkulykker og barrierer, Værnes, 3. mars Jersin, E.: Ulykker i transportsektoren: Tilfeldig hvem som tiltales. Omtale i Adresseavisen 2. mars Rosness, R. m.fl.: Jakten på fortjeneste. Intervju, Gemini, nr. 1, februar 2005, s Rosness, R. og Steiro, T.: - Dyrt med politisk drevet konkurranse. Jernbanemagasinet nr , s Tharaldsen, J-E. og Rosness, R.: Den tveeggede globaliseringen. Kronikk, Stavanger Aftenblad, 9. februar

11 8 åpne rapporter Sklet, S. og Steiro, T.: "Lekkasje i forbindelse med kabeloperasjoner. Tekniske og operasjonelle forholds betydning for lekkasjer med storulykkespotensiale". STF50 A05177 ( ) Hokstad, P.: "Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for samferdselssektoren". STF50 A05152 (ISBN ) Øien, K.: "Safety and reliability reports ". STF50 A05118 (ISBN ) Rosness, R., Forseth, U., Herrera, I., Jersin, E., Johnsen, S.O. Tinnmannsvik, R.K. og Tveiten, C.T.: Flysikkerhet under omstillingsprosesser. STF50 A05102 (ISBN ) Alteren, B., Lie, T. (RF) og bistand fra Bang, P. (Ptil): Tiltak vedrørende verneombudet offshore. STF50 A05062 (ISBN ) Vatn, J.: "Vurdering av samfunnssikkerheten ved etablering av NOKAS anlegg i Stavanger". STF50 A05053 (ISBN ) Sandtorv, H.: Pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer Årsrapport for STF50 A05050 (ISBN ) Alteren, B., Hokstad, P., Moe, D. og Sakshaug, K.: Møte- og utforkjøringsulykker i et barriereperspektiv. STF50 A05001 (ISBN ) 11

12 SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Besøksadresse: S.P. Andersensv Trondheim Postadresse: S.P. Andersensv Trondheim Telefon: Telefax: E-post: WWW: 12

Presentasjon av forskningsmiljøet ved NTNU og SINTEF

Presentasjon av forskningsmiljøet ved NTNU og SINTEF Presentasjon av forskningsmiljøet ved NTNU og SINTEF Stein Haugen K. G. Jebsen Professor i teknisk sikkerhet / Leder ROSS Geminisenter Institutt for Produksjons- og Kvalitetsteknikk NTNU 1 Hva er ROSS?

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047189 504144 113

FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047189 504144 113 TITTEL RAPPORT HFC forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Kompetansebehov og erfaringer

Detaljer

Seminar om Samfunnssikkerhet og diskusjon av forskningsresultater

Seminar om Samfunnssikkerhet og diskusjon av forskningsresultater Seminar om Samfunnssikkerhet og diskusjon av forskningsresultater Tirsdag 6. oktober kl 09.30 16.00 Sted: S. P. Andersens v 5, Trondheim Program Møteleder: Lars Bodsberg, SINTEF 09.30 Velkommen, hvorfor

Detaljer

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt

Detaljer

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Årsrapport 2007 Del II Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon 1 Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2007 og inneholder

Detaljer

Risikostyring og samfunnssikkerhet. Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no

Risikostyring og samfunnssikkerhet. Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no Risikostyring og samfunnssikkerhet Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no Ullandhaug Campus University of Stavanger Ullandhaug Campus 1200 administration,

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrift m. referee: 2004 1. Matusiak, B. The limits of the mirror box as an overcast sky simulator.

Detaljer

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2010 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Roy Henrik Knudsen: Myter og sannheter om risikoanalytisk

Detaljer

Teknologiforum 2014. Torsdag 11. september 2014 Seminar i Trondheim Lerchendal gård, Strindvegen 2

Teknologiforum 2014. Torsdag 11. september 2014 Seminar i Trondheim Lerchendal gård, Strindvegen 2 NTVA Teknologiforum 2014 Torsdag 11. september 2014 Seminar i Trondheim Lerchendal gård, Strindvegen 2 Teknisk naturvitenskapelig kunnskap i samfunnssikkerhetsarbeid Kvikkleireskred ved Malvik i Sør-Trøndelag

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80 TITTEL SINTEF RAPPORT Risiko og sikkerhet i transport (RISIT) SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks:

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Master student projects

Master student projects CENTER FOR INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SENTER FOR INDUSTRIELL TEKNOLOGI OG DRIFTSLEDELSE CIAM Master student projects CIAM - Center for Industrial Asset Management 2010 Determination of an optimum testing

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING MASTEROPPGAVE Vårsemester 2009 Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING Jeg erklærer herved på ære og samvittighet at jeg har utført ovennevnte hovedoppgave

Detaljer

Styring av risiko i endringsprosesser fra «etter snar» til «føre var»

Styring av risiko i endringsprosesser fra «etter snar» til «føre var» Styring av risiko i endringsprosesser fra «etter snar» til «føre var» Petroleumstilsynets erfaringer fra revisjoner og granskinger ESRA 12.mars 2013 Jorunn Elise Tharaldsen Sjefingeniør/PhD Arbeidsmiljø/Organisatorisk

Detaljer

Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport. SINTEF Teknologi og samfunn

Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport. SINTEF Teknologi og samfunn STF50 A07017 Åpen RAPPORT - Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport Lillian Fjerdingen, Erik Jersin, Terje Skjønhals, Yngve Frøyen og Per Anders Engelsen SINTEF

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 1 Søknadsnummer: ES469936 Prosjektnummer: 0 Søker Prosjektansvarlig Institusjon

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten. Stort program Petroleumsforskning PETROMAKS 2

Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten. Stort program Petroleumsforskning PETROMAKS 2 Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten Stort program Petroleumsforskning PETROMAKS 2 DEL XX / seksjonstittel Om programmet PETROMAKS 2 Temaområde 5 Helse,

Detaljer

Utfordringer ved bruk av kost/nytteanalyse og ALARP-prinsippet Transportsektoren

Utfordringer ved bruk av kost/nytteanalyse og ALARP-prinsippet Transportsektoren Utfordringer ved bruk av kost/nytteanalyse og ALARP-prinsippet Transportsektoren Liv Bjørnå Market Responsible Transportation Norway Stavanger 26. nov 2014 Working together for a safer world Lloyd s Register

Detaljer

HFC møte 17-18.oktober 2007

HFC møte 17-18.oktober 2007 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 17-18.oktober 2007 SAK, FORMÅL

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer