Vil du gi ei julegåve til Acta - Barn og Unge i Normisjon? Sjå giroen i bladet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du gi ei julegåve til Acta - Barn og Unge i Normisjon? Sjå giroen i bladet"

Transkript

1 31. mars 5. april: Påske v/fjord og fjell. Inge Hyld. Marta og Johan Vistnes. Ragnhild og Thor Bjørn Tjelta mai: SI-reiser. Pinsetur til Innvik. Påmelding til SI-reiser juni: Konferanse. Veien til Livsglede og sjelefred på Bibelens grunn. Viggo Wilhelmsen og Bernt Christensen (Bryggepresten) Arr.: Breim Misjonssenter >> Klikk for å komme til vår nettside >> utland 5 Vil du være med og se barn og unge møte Region Møre Foto: sxc Misjons Regionblad for Normisjon nr. 6 desember 2010/januar 2011 Årgang 7 Hovudsak: Barn og Unge Vil du gi ei julegåve til Acta - Barn og Unge i Normisjon? Sjå giroen i bladet 600 på slavegospel 16. oktober var om lag 400 konfirmantar med på å markere 100 år for moderne misjon i Spjelkavik. Frå Nepal kom den unge kvinna Bimala Pokharel, som har erkært krig mot sex-slaveriet. >>> Les meir på side 4 Ny regionavis Frå nyttår vil du få ei ny regionavis i posten. Misjonsekko opphøyrer i noverande format og kjem fra nyttår ut som «Nytt fra Normisjon region Møre/Trøndelag». Bladet kjem ut i avisformat og er eit samarbeid mellom Normisjon, region Trøndelag og Møre. Med dette samarbeidet vil vi få innsparingar i trykkeriutgifter, men også få inspirasjon av kvarandre. >>> Les meir på side 2 nytt fra Møre/Trøndelag Sannsynligvis er du flere ganger i uka i kontakt med mennesker som lengter etter kontakt, fellesskap og vennskap. Hvodan møter vi disse og hva gjør vi for dem? Møre 9 Januar/ februar 2011 nr årgang Martin Hansen Trøndelag 2 Elevstrøm til Normisjons skoler Det er stor glede på alle skoler. En 9 drøm har gått i oppfyllelse. Lærere har fått ny giv og gleder seg stort over alle elever som de kan være med å påvirke i positiv retning. Helsehagen gir nytt håp i Mali Vil du satse? Vil du være med og se barn og unge møte Jesus i ditt nærmiljø? Acta satser stort på å knytte til seg engasjerte frivillige personer. Jesus? Vil du gjøre det sammen med Gud, og sammen med oss i Acta? Da kan du være en Medvandrer. norge 7 Ny rektor ved bibelskolen Vil du være med og se barn og unge møte Jesus? Vil du gjøre det sammen med Gud, og sammen med oss i Acta? Da kan du være en Medvandrer. Velkommen til Innvik Fjordhotell! Se giro på baksiden Det nye regionbladet er eit samarbeid mellom region Møre og Trøndelag. Foto: Johan Behrentz Slavegospelkoret imponerte PUSH PUSH står «Pray Until Something Happens». PUSH er ein ungdomsfestival, som Acta arrangerer saman med NmsU og Laget. Også i år var festivalen på Vestnes. >>> Les meir på side 9

2 Synøve Risan er Regionleder i Normisjon, region Møre La oss gå videre! Storgt M O L D E Tlf e-post: Gironr: Regionleder Synnøve Risan Tlf (jobb) e-post: Administrasjonssekretær Liv Johanne Opstad Tlf e-post: ACTA-leder Gunnar Bergem Tlf (jobb), (privat) e-post: ACTA-arbeider Dagny Kristin Mathiesen Tlf e-post: Diakoniarbeidar Elisabeth Østergaard Ho har tlf e-post: - Områdeleder Sunnmøre Knut Gjengedal Tlf (jobb) og (privat) e-post: For en tid tilbake ønsket vi å kartlegge foreningsarbeidet vårt. Vi sendte ut et spørreskjema til noen foreninger slik at de kunne si litt om hvordan arbeidet ble drevet, litt om aktiviteter og ønsker. På spørsmålet om ønsker foreningen hadde, svarte nesten 100 % at de ville ha nye medlemmer, helst yngre folk. Få foreninger hadde imidlertid gjort målrettet arbeid for å få nye medlemmer til foreningen. Vi har lange tradisjoner i mye av vårt arbeid. Det kan av og til være en styrke. Men hvis ikke tradisjonene hele tiden speiles på Bibelen, det samfunnet vi er en del av og de visjoner vi har for arbeidet, vil vi ikke få det sunne fellesskapet Bibelen snakker om for å vokse. De fleste kjenner seg igjen i foreningenes ønske om å få med flere, og de fleste kjenner på at dette er noe av det vanskeligste i vårt arbeid å få til. I Mark 1:35-39 leser vi om hvilke tanker Jesus gjør seg om prioritering og målrettethet. For det første prioriterte han bønn og forsaket søvn og hvile for å ta tid til å be. Da disiplene ville få ham til å møte menneskemengden, visste Jesus hva han ville prioritere: «La oss gå videre.» For det tredje hadde Jesus en klar idé om at han hadde en oppgave: «Det er derfor jeg er kommet». Denne teksten kan også hjelpe oss i vårt arbeide og tjeneste i Guds rike når det gjelder å holde fokus og prioritere. Vi bør av og til sette oss ned og avklare for hverandre hva som er vårt kall og oppdrag. Hvorfor er vi til? Hva vil vi med arbeidet vårt? Så lar vi oss lede gjennom bønn og at Gud kan tale til oss og vise oss hvem vi skal gå til og hvor vårt fokus skal være. Vi har rike og gode tradisjoner i misjonsarbeidet vårt. Det finnes mange behov og mange som «roper» på oss. Men la oss gå videre, kanskje en annen veg, slik Jesus og disiplene gjorde. Velsigna julehøytid! Nytt fra regionstyret VASSBOTTEN LEIRSTED 6674 KVISVIK Tlf Leder i regionstyret Bjørg Tunheim Tlf Høgtun Folkehøgskole 6639 TORVIKBUKT Rektor Edgar Fredriksen Tlf REGIONBLAD MØRE NR. 6/2010 ÅRGANG 7 Ansvarlig redaktør Regionleder Synnøve Risan FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 2500 Utkommer med seks nummer i året. Stoff-frist til neste nummer er 15. januar Reдionblaд Møre 2010 Regionbladet i nytt format Hovedkontorets medieavdeling har lagt til rette for at regionene kan samarbeide om produksjon av regionbladene. Region Møre vil fra nyttår utgi regionblad sammen med Trøndelag. Bladet vil komme i avisformat og endre navn til «Nytt fra Normisjon» region Møre. Med dette samarbeidet vil vi få innsparinger i trykkeriutgifter. Men samarbeidet er også fruktbart med tanke på invitasjoner til ulike arrangementer, utveksle idéer og få inspirasjon av hverandre. Misjonsmesse i Surnadal Under misjonsmessa i Surnadal laurdag 02. oktober kom det inn kr , 50. Messa var godt besøkt og regionen takker for alle som står på år etter år. Bruk av salgssum fra Kirkelandet bedehus Regionstyret vil bruke tid til å drøfte videre strategi og se an grunnlaget for videre aktivitet før det avgjøres om salgssummen skal øremerkes. Det er en forståelse for at salgspengene bør tilfalle Normisjons arbeid på Nordmøre. Årsmøte 2011 Årsmøtet i 2011 legges til Frænabu Misjonssenter i Fræna kommune 30. april. Generalsekretær Rolf Kjøde kommer. Søk først Guds rike er årsmøte-tema. Synnøve Risan

3 Full fart på Phillipshaugen I høst er det ett år siden Acta begynte å samarbeide med NmsU om å ha barneleir på Phillipshaugen i Øksendalen på Nordmøre. Til nå har vi ikke hatt noen avlyste leirer, mange barn og god stemning. I høstferien arrangerte vi i Acta to leirer sammen med NmsU. En leir for trinn og en leir for trinn. På den første var det i underkant av 20 barn og om lag 25 på den andre leiren. Jeg var med på leiren for trinn. Å være på leir er en blanding av både alvor og lek. Jesus er med i begge deler. Temaet for leirene i høst var: Hva har vi i sekken? som handlet om hva Gud har gitt oss for å kunne være gode kristne. I sekken var alt fra kart og kompass, matpakke og klovnenese. For å vise at det å følge Gud er en variert og spennende vei, der vi kan bli overrasket av både brødunder og garn fulle av fisk. For mange kan det å komme på leir være første gang de begynner å tenke mer over hva det vil si å være en etterfølger av Jesus. Derfor er det også viktig at lederne er åpne for samtalen med ungene om det som blir sagt. I tillegg til å se gjennom sekken fra Gud ble det også tid til skattejakt og stafett ute, misjonstivoli og leirfester. Ungene så stort sett ut til å ha det kjempekjekt, litt kjedelig er det jo alltid for noen å måtte gå å legge seg, men slik skal det være på leir. Å være på leir skal være litt som å være på bursdag en hel helg. Savn Savnet var at det ikke var noen fra nordsiden av Øksendalstunnellen. Hva grunnen er vet jeg ikke, men det er trist at der det har vært mest påtrykk om å ha leir, der kommer det heller ingen barn fra. Informasjonen fra vår side kunne sikkert vært bedre, men dessverre er det slik at vi ikke har økonomi til å sende ut invitasjon til alle i målgruppen. Derfor trenger vi det som på ungdomsspråket kaller «Street team» dvs. folk som er ute i distriktet og er med å spre informasjon om leir. En oppfordring til slutt: Å få nok ledere gikk akkurat til disse leirene, stort sett ungdommer, men også noen voksne tok sjansen og ble med som ledere. Min oppfordring til dere som er 30+!! Meld dere som ledere til leir! Det er kjempebra at vi har ungdomsledere, disse er kjempeviktige forbilder for ungene og de gjør en kjempeinnsats. Allikevel skulle vi også gjerne hatt noen med litt flere år på baken. For ungene sin del er en ting, men ungdomslederen trenger også forbilder. Hvilke signaler sender vi når vi i liten grad i voksen alder engasjerer oss i annet enn lokalt kristent arbeid? Å være tilstede som medvandrer for unge ledere er viktig. Gunnar Bergem

4 Foto alle bilder: Johan Behrentz «Slavegospelkoret» imponerte 600 på slavegospel 16. oktober var om lag 400 konfirmantar med på å markere 100 år for moderne misjon i Spjelkavik. Frå Nepal kom den unge kvinna Bimala Pokharel, som har erkært krig mot sex-slaveriet. Korleis øve inn 5 songar til Slavegospel i løpet av nokre laurdagstimar? Kultursjef Bjørn Holum greidde det. -Eg er imponert, sa dirigent Holum då koret, som besto av konfirmantar og ten-singarar frå store delar av Sunnmøre, tok del på konserten i Spjelkavik laurdag. Dei ga alt dei kunne, og skal vi tru applausen, sto dei det med glans. Til saman var nærare 400 konfirmantar med på å markere 100 år for moderne misjon. På konserten var det 600 publikumarar. Rundt 80 frivillige hjelpte til med alt frå kanopadling, dans, ballspel, smykkeverkstad og altså: korverkstad. Frå Nepal Møre Bispedøme og rådet for samarbeid og misjon sto bak arrangementet og invitasjonen av den nepalske kvinna Bimala Pokharel, som har erklært krig mot sex-slaveri. Kvart år blir det truleg selt unge jenter frå Nepal til India der dei må tene som sex-slavar. Einskilde kjelder meiner det er opp mot nepalske kvinner som er tvungne til prostitusjon. Bimala leier arbeidet Higher Ground i Nepal, som mellom anna driv smykkeverkstad og konditori for å gjere det mogleg for prostituerte å kome seg ut av slaveriet. Bruke livet - Unge menneske ønsker å hjelpe folk i naud. Eg ønsker at ungdomane i Møre skal få sjå at Gud er ein realitet og at han er interessert i å ha med oss å gjere. Unge er også på leiting etter korleis dei skal bruke livet sitt. Kvifor ikkje bruke dei naturgåvene Gud har gitt oss til å tene andre? spør Bimala, som ønsker at unge kan besøke Nepal for å bli kjent med andre menneske og kultur.talet på kristne har auka frå null til ein million i løpet av 50 år Det er Møre Bispedøme som har invitert den unge og aktive kvinna til bispedømet i samband med misjonsjubileet. Det er 100 år sidan den tverrkyrkjelege Edinburgh-konferansen vart arrangert. Han vart startskotet til moderne misjon og samarbeid mellom kyrkjer. Bimala Pokharel frå Nepal utfordra ungdomane i forkynninga si Annleis misjon - Mykje har endra seg på hundre år. No er det langt fleire kristne i Afrika og Sør-Amerika enn i Europa. Dei går til sine eigne og dei kjem til oss. Norske misjonærar bidreg meir som rådgjevarar enn til direkte evangelisering. Samstundes er utfordringane blitt større på vårt eige kontinent, seier Liv Anne Bjerkeland i Møre Bispedøme. Ho held kontakt mellom dei kristne organisasjonane Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Israelsmisjonen, Misjonsalliansen, HimalPartner (Tibetmisjonen) og kyrkjelydane i bispedømet. - Misjon er noko som gjeld heile kyrkja, og det skal ikkje berre overlatast til dei kristne organisasjonane, meiner Liv Anne Bjerkeland. Misjon i Møre Bak arrangementet for ungdom i Spjelkavik sto Møre Bispedøme i samarbeid med organisasjonane Normisjon, Det Norske Misjonsselskap,Misjonsalliansen, Den norske Israelsmisjon og Himalpartner. Johan Behrentz/Knut Gjengedal Kanopadling var populært Dans på slavegospel 4 Reдionblaд Møre 2010

5 Vitaminer for sjelen Akkurat som kroppen trenger vitaminer og næring, trenger også sjelen og troslivet vårt næring så troen kan vokse og bli sterk. Når Acta sammen med NMS U og Laget, inviterer ungdom fra fylket for å være med på PUSH, er det den viktigste drivkraften. I fjor ble Acta invitert av Nms U Møre til å være med å arrangere PUSH-festival på Vestnes. PUSH er en stor leir eller liten festival for ungdom. I år var det samlet cirka 60 ungdommer pluss ledere på Helland skole. Spredningen på hvor i fylket ungdommene kom var god, med Øksendal i nord og Ulsteinvik i sør. Noe av det som var ekstra spennende i år er at det i hovedsak var deltakere fra ungdomsskolen. Vi ser et generasjonsskifte når det gjelder deltakere på leir og det er spennende å følge de nye som kommer. Fredag begynte tidlig tidlig på ettermiddagen for en del av oss ledere, med å gjøre i stand klasserom til overnatting, kjøpe inn nok mat og drikke, rigge lydutstyr i aulaen som vi bruker til møtesal. Vi har vært velsignet med dyktige folk som er med frivillig for å ta seg av både det tekniske med lyd og det praktiske rundt mat. Temaet for årets PUSH er «som lam blant ulver» som er hente fra Jesus tale når han sender ut de 70 (Lukas 10). Grunnen til at vi ville ta dette som tema er at det er viktig å snakke med ungdom hva livet handler om. Det handler om å ta de riktige og viktige valgene tidlig i livet. Vi var så heldig å få med oss Andreas Nordli som hovedtaler. Andreas er leder for Ungdom i Oppdrag i Norge og er for tiden bosatt i Lensvika. Han hadde en innledende apell på fredag og en utfordrende bibeltime på lørdag. Hans fokus var det ansvaret vi har, som kaller oss kristne. Vi er en viktig del av Guds plan, og vi trenger å begynne «å gjøre» og ikke bare «å høre.» For mange var dette en kraftigere forkynnelse enn de er vant til. Fredag ble kvelden avsluttet med nattcup i Vestneshallen med stor stemning både på banen og på sidelinjen. Det var turnering i både fotball, volleyball og innebandy. Lørdagen begynte med morgenbønn, frokost og bibeltime. På ettermiddagen var det seminar, med stor bredde både i innhold og aktivitetsnivå. Andreas Nordli hadde seminar om «å høre Guds stemme», noen var i Vestneshallen og hadde ballspill, noen øvde inn dans, andre forberedet seg til PUSH-live på kvelden. Vi var også så heldig at vi hadde fått med oss Bjarte Sandal som jobber i Acta sentralt med Kompis ( fast givertjeneste for ungdom) Han var med og fortalte om steinhoggerprosjektet i India, som både er Kompisprosjekt og PUSHprosjekt i år. Å bevisstgjøre ungdom til å bli glade og gode givere allerede når de er på ungdomsskolen er viktig for å sikre at vi også i fremtiden kan være en giverbasert organisasjon. Søndagen ble avsluttet med gudstjeneste der Andreas talte om misjon i forhold til temaet for helga. Han tok frem fire måter å forholde seg til misjon på. 1.Å sende: være med å be, gi, støttet andre som reiser ut. 2. Snakke med: snakke med de vi møter som ikke har hørt eller tatt imot evangeliet. 3. Misjonsmarken som er kommet til oss: alle de fra nasjoner og land Ca. 60 deltakere var på PUSH som kommer som innvandrer og flyktninger til Norge og som ikke har hørt om Jesus. 4. Å reise ut selv. Gudstjenesten ble på denne måten en utfordrende og inspirerende avslutning på helga og festivalen. Håpet er at alle, både deltakere og ledere, ikke er de samme når de dro fra PUSH som da de kom, at den Hellige Ånd har tatt oss enda lengre inn i det som er livet med Gud. PUSH 2010 har igjen vist at vi når enda lengre når vi kan stå sammen flere. Gunnar Bergem Leder i Ungdom i oppdrag, Andreas Nordli, var hovedtaler

6 Foto: Knut Gjengedal Foto: Knut Gjengedal regionnytt F.v.: Ole Jacob Svartveit, Jostein Rotevatn og Sonja Kesseboom var komen heilt frå Volda saman med områdeleiar Knut Gjengedal for vere med på Alpha-dag. Leif Gordon Kvelland er Alphakonsulent i Normisjon Alpha vår beste evangeliseringsreidskap? Siste laurdagen i oktober inviterte Normisjon til fokus-dag om Alpha. Alpha-konsulent i Normisjon, Leif Gordon Kvelland, underviste. Han antyda at Alpha er vår beste evangeliseringsreidskap Kvelland hevda, at å snakke med Jesus ikkje alltid er like lett. Vi treng verktøy og modellar. Kvifor Alphakurs? Blant anna for at dei som ikkje er evangelistar, skal kunne få eit nytt verktøy. Her kan ein invitere folk inn i eit avslappande felleskap, der ein saman kan utforske den kristne trua. Alpha er for A lle som leiter, medfører L æring og latter, P izza og pasta, under Alpha-kurset H jelper ein kvarandre og A lt kan spørjast om. I Molde driv Moldefelleskapet kurs og 1. februar startar Normisjon og fleire kyrkjelydar eit felles Alpha-kurs i Volda. Ta kontakt med oss i Normisjon, Region Møre, om du lurer på noko i samband med å starte opp kurs. Knut Gjengedal Rekordmange elever på Høgtun folkehøgskole «Som en sang i sinnet som et eneste sollyst minne.» Slik beskrev en elev på 1950 tallet opplevelsen av sitt år på folkehøgskole. Mye har skjedd i folkehøgskolen siden den tid. Dette sitatet er blitt tittelen på et forskningsprosjekt levert av NTNU i Trondheim. I 2008 tok Folkehøgskolerådet initiativ overfor Kunnskapsdepartementet at nå er tiden overmoden for å kunne forske på folkehøgskolen, og hva et slikt år gjør med elevene. Prosjektet kom igang under ledelse av Geir Karlsen, prof. i pedagogikk ved NTNU. Rapporten forelå på sensommeren, statsråden har fått den overrakt, og 4. nov er det en stor folkehøgskolekonferanse i Oslo med temaet; «folkehøgskolen, en skole for hode og hjerte». Her vil bl.a. Forskningsrapporten få stor oppmerksomhet. Denne rapporten er blitt en lesbar forskningsrapport hvor en har forsket på effekten av et folkehøgskoleår og forståelsen av danningsbegrepet som ligger til grunn for folkehøgskolenes virksomhet og prinsipper. Det konkluderes med at det er fire tydelige kjennetegn ved folkehøgskolen: Faglig læring, sosialt engasjement, demokratisk dannelse og godt felleskap. Fem forskjellige kull på fire forskjellige skoler ble plukket ut. Forskjellen mellom de enkelte elevkullene er liten og forskerne påpeker en forbausende stabilitet i hvordan elevene vektlegger kjennetegnene ved skolen. Dette er en viktig rapport, første i sitt slag i Norge. Den stadfester at skoleslaget har livet retts, og gjør en stor forskjell i vårt utdanningssamfunn. Nytt fra skoleåret Det er rekordmange elever på Høgtun denne høsten, 120! Det er nesten for mange. Men det er et modent kull med utrolig mange flotte ungdommer, dermed går det veldig bra. En stor oppmuntring så langt. Vi er godt igang med de fire kjennetegnene som er nevnt ovenfor. Vi arbeider også kontinuerlig med å integrere de kristne grunnverdiene i alt det vi foretar oss. I tillegg er vi godt i gang med det frivillige tilbudet med samtale- og bibelgrupper og kristne møter to ganger i uka. På møtene går det fast mellom 60 og 80 ungdommer. Vi trenger masse forbønn! Volleyballhelg i oktober Volleyballhega i oktober slo alle rekorder, minst 150 tilreisende. 28 lag spilte turnering. Festkvelden på lørdagskvelden ble et høydepunkt. Den ble avsluttet med at alle stor i en stor ring og vi sang velsignelsen. «Høgtunungdommen» «Høgtunungdommen» er det mange som etterlyser. På grunn av utskiftninger i personalet, har vi hatt problemer med å få den laget. Vi tar nå sikte på å lage to nummer i året. Vi håper å kunne sende ut neste blad rundt 20 november. Velkommen til Høgtun! Første åpne arrangement blir nå nyttårsfesten 8 januar. Men sett av 23.mars, for da er det stor kulturkveld. Gjesten er ingen ringere enn Henning Sommerro. 2. april er det bygdekveld på skolen. Edgar Fredriksen (rektor ) På toppen av Såtbakk-kollen (1840 moh) Fra venstre: Hallvard Veium, Thomas Nybø, Sindre Iversen, Ragnhild Bergsland og Malene Bostad. Foran: Vegard Holbæk. Foto: Einar Hals 10 Reдionblaд Møre 2010

7 Resma og datteren Prassansa. Å formidle Guds kjærlighet til barn i Nepal Resma i Nepal er leder for barna i menigheten, som Normisjonsutsending Ingvild Venås fra Surnadal går i. Ho har et klart kall til å arbeide med barn. Ingvild forteller: Nepaliindiske Resma er 24 år og leder for barna i kirken Crossway church der jeg går. Sammen med mannen sin og en datter på 4 bor de nå i Kathmandu hvor begge jobber i tilknytning til Crossway church. Resma er oppvokst nord i India i et område der de har nepali som morsmål. Som barn var hun den første som ble frelst i sin familie. Hun fant trøst i ordet fra Bibelen om at først skal du komme til tro og deretter skal hele din familie bli frelst, og gjennom hennes vitnesbyrd ble alle i familien hennes kristne en etter en. Dette er en visjon hun har for de ikke-kristne barna som kommer på søndagsskolen (eller lørdagsskole, siden Nepali kirker har Gudstjeneste på lørdager): Nemlig at det som blir sådd i dem vil føre til at de blir kristne og deres familier gjennom dem. Undervisningen hun gir barna følger en kronologisk tilnærming, slik at de starter med å lære om de viktigste og mest barnevennlige historiene fra 1. Mosebok, og ender opp med å fortelle om Jesu liv. Ellers forteller hun at hun fokuserer på hvem Gud er og at han elsker barna og ønsker å være sammen med dem. Noen ganger bruker hun historier fra dagliglivet for å understreke viktige sannheter om rett og galt. De har også forskjellige hjelpemidler de bruker til å fortelle historier for barna, og barna får ofte i oppgave å lage tegninger eller fargelegge bilder og lignende aktiviteter som har med det de har hørt å gjøre. Resma pleier som ansvarlig for barna i kirken noen ganger å besøke noen av barna når de har fri eller er syke. Tiden hun ellers har til rådighet bruker hun til å forberede lørdagen, møtevirksomhet og å lære opp de andre som hjelper til med søndagskolearbeidet. I tillegg til å ha ansvar for søndagsskolen, har hun ansvar for møter som Crossway church arrangerer for barna i nabolaget. Blant annet skal de den 21.desember arrangere et barnemøte for alle barna i nabolaget, der mange er fra hindufamilier, slik at de også kan få høre de gode nyhetene om at Gud elsker dem. Det å jobbe med barn er en av Resmas gaver, og er noe hun har likt siden hun var tenåring. Resma er veldig glad for at hun kan være et redskap for at barn kan komme til tro på Gud og være med på å legge grunnlaget for deres tro på ham. Hun sier, at vi som er kristne er formidlere av Gud inn i menneskers liv. Formidlere til barn kan påvirke hele familier og legge fundamentet for barns tro. Formidlingen kan få større ringvirkninger enn det vi våger å tro og håpe på, for det er vi som sår, men det er Gud som gir vekst, og Gud lar ikke sitt ord vende tomt tilbake! Ingvild Venås/Knut Gjengedal Andakt «Eg kjem og samlar alle folk og tungemål.» Oddmund Måseide er nestformann i regionstyret Til alle tider har det føregått folkevandringar. Folkeslag og stammer har flytta frå sitt eige land og folk og slått seg ned der dei kunne finne mat og hus for seg og sine. I dag òg føregår det ei storstilt folkevandring i verda. Også Norge er prega av denne folkevandringa. Stort sett har misjonærar reist til andre land og forkynt evangeliet. I dag kjem mange til våre dører og vi har misjonsutfordringa på vår eiga trapp. Gud let Jesaja få sjå mykje av Guds plan med Israel og folkeslaga. Overskrifta er henta frå Jes.66, 18 ff. Misjonsarbeidet har sin plan i Guds hjarte: via Israel til alle folkeslag. Dette var Guds plan, og Jesus var den som opna for dette verdsvide arbeidet. «..dei skal koma og sjå min herlegdom.» Gjennom evangeliet har døra blitt opna for folkeslaga. Dei skal få sjå inn i Guds rike. Ja, dei skal få sjå Guds herlegdom. Dei skal få del i det Gud har gjort ferdig for dei. Jesus sa det slik til dei som spurde han: «Den som har sett meg, har sett Faderen» (Joh.14,9). Og ein annan stad seier Jesus: «Dette sa Jesaja av di han såg Jesu herlegdom og tala om Jesus» (Joh.12,41) Gjennom evangeliet skal alle folkeslag og alle generasjonar få del i frelsa i Jesus Kristus. Frelsa går frå Jerusalem til verdens ende og tilbake til Jerusalem! Normisjons oppgåve er å nå dei unådde same kvar dei er på denne vegen. Heime eller ute, unge og eldre. Folk av alle stammer og tungemål. Dei skal samlast i Guds rike og sjå Guds herlegdom! Før var det mange som reiste ut med evangeliet. I dag er dei som fører arven vidare i sine land og sine område. Men Jesu kall til oss står ved lag: «Gå ut og forkynn evangeliet!» Om det stundom kan sjå mørkt ut, så er likevel oppdraget ikkje ferdig før den dagen han reiser seg og let att døra. Forkynn hans ord så lenge det er dag! Oddmund Måseide Reдionblaд Møre

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Møre Storgata MOLDE 10 ÅR 10 Ta ÅR vare på deg selv og andre 10 ÅR Sjelesorgkurs på Godøy og Valderøya, 15. jan.-17.febr Kursleder er diakoniarbeider i Normisjon, Region Møre, Elisabeth Østergaard. Påmeldingfrist 10. januar til: Randi Sjåvåg, tlf.: / eller Bjørg Tunheim, tlf / Sjelesorgkurs i Molde (metodistkirken), 18. jan.-15.febr Kursleder er diakoniarbeider i Normisjon, Region Møre, Elisabeth Østergaard. Påmeldingfrist 10. januar til: Normisjon, Region Møre, tlf el. Elisabeth Østergaard, tlf Kalender 05. des.: Misjonsgudsteneste, Spjelkavik krk. Knut Gjengedal. Ingrid og Anders Venås 07. des.: Bibel, bøn og lovsang, Ulsteinvik bedehus. Knut Gjengedal jan.: Mannshelg, Brusdalsheimen. Rolf Kjøde. Knut Gjengedal 16. jan.: Gudsteneste, Spjelkavik. Rolf Kjøde. 16. jan. kl. 17: 10-års jubileumsfest, Spjelkavik bedehus. Gen. sekr. Rolf Kjøde m.fl. 16. jan.: Storsamling, Molde rådhus (Moldefellesskapet). Odd Magnus Venås. 18. jan.: Medarbeidersamling, Frænabu Misjonssenter 02. febr.: Foreningstreff, Kjeldsund. Knut Gjengedal. Synnøve Risan. 03. febr.: Foreningstreff, Brusdalsheimen. Knut Gjengedal. Synnøve Risan 06. febr.: Storfamiliesamling, Frænabu Misjonssenter febr.: Leir, klasse. Phillipshaugen. Gunnar Bergem m.fl. OPPSLAGSTAVLE vi vil videre fusjonerte Den norske Santalmisjon og Det norske lutherske Indremisjonsselskap. I januar 2011 er det 10 år sidan og dette blir markert i Oslo januar 10 ÅR med stor jubileumshelg. Etter 10 år vil vi i Møre også gå vidare med evangeliet. 16. januar kl.17 blir det jubileumsmarkering på Spjelkavik bedehus. Foreiningar i Ålesund kommune & omegn er hermed inviterte. Velkommen til foreiningstreff 2011! 02. februar på Kjeldsund og 03. februar på Brusdalsheimen kl Vi vil med dette invitere til foreiningstreff. Det er mykje som skjer i Normisjon for tida, både her i landet og i samarbeidslanda våre. Det er fint å samlast, få informasjon og samtale om arbeidet, samstundes som det gjer godt å sette fokus på eige foreiningsarbeid. Regionleiar Synnøve Risan og områdeleiar Knut Gjengedal vil undervise og lede. Det er fint om flest mogleg frå kvar foreining kan kome. Vi møtes på Kjeldsund Ungdomssenter 02. februar og på Brusdalsheimen 03. februar 2011 kl til undervisning og fellesskap.(møt der det passer best for dykk.) Kveldsmaten kostar 85,- Påmelding til regionkontoret / eller mail: region. Bindande påmelding innan 27.januar 2011 VEL MØTT! Normisjon region Møre Valderøykvartetten har gitt ut fleire CD-arar MANNSHELG på Brusdalsheimen januar år med mannsmøter på Brusdalsheimen. Tema: Menn som følgjer mannen frå Nasaret HOVEDTALER: Gen. sekr. i Normisjon, Rolf Kjøde SANG/MUSIKK: Valderøykvartetten, Øykameratene, Torstein Remme m.fl. Fredag 14. januar 19.00: Opningsmøte. Rolf Kjøde. Sang v/torstein Remme og Øykam : Kveldsmat. Laurdag 15. januar 09.00: Frokost : Bibeltime : Middag : Misjonssamling. Rolf Kjøde. Sang v/valderøykvartetten : Kveldsmat : Festmøte. Rolf Kjøde. Sang v/valderøykvartetten. PRIS: 650,- for heile helga. PÅMELDING TIL SUNNMØRE INDREMISJON (tlf ) ELLER NORMISJON V/KNUT GJENGEDAL (tlf ) INNEN 10.JANUAR Arr.: Sunnmøre Indremisjon og Normisjon, Region Møre

>>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år.

>>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år. Region Telemark TIDENDE region telemark Foto: Sxc Regionblad for Normisjon nr. 6 desember 2010/januar 2011 årgang 7 250 tweens på festival Fire menigheter, i Skien og Siljan, sender 12-åringer på Acta-leir

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Vi vil videre «Gud vil vi skal gå videre med evangeliet. Vi ser fremover i forventning til hva han ønsker å gjøre» Nytt fra. Vil ha datteren hjem

Vi vil videre «Gud vil vi skal gå videre med evangeliet. Vi ser fremover i forventning til hva han ønsker å gjøre» Nytt fra. Vil ha datteren hjem Nytt fra Øst/Oppland Februar/ Mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Øst Gud lengter etter å bli kjent med oss og å ha en relasjon med oss. Oppland Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv 11 8 Jubileumsfest

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste.

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste. NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3-2010 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Jubileumsfesten, s. 4-5 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s. 10-12 ð Haugetun, s. 13 ð Takk og bønn,

Detaljer

Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag på.

Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag på. Nytt fra Hordaland / Sogn og Fjordane August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag

Detaljer

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon.

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette.... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu Indremisjonsnytt nr. 7-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag side 2 Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid side 4-5 Aktivitetsleir på Frænabu side

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Region Vestfold / Buskerud

Region Vestfold / Buskerud Region Vestfold / Buskerud VEBUstikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 1 januar/februar 2009 årgang 6 Endelig fredag Endelig Fredag er storfamiliesamlinger i Normisjon

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

I sommer har vi hatt 17 leirer. Totalt har det vært over 770 deltakere, dette er litt flere enn i 2009.

I sommer har vi hatt 17 leirer. Totalt har det vært over 770 deltakere, dette er litt flere enn i 2009. Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 Årgang 7 Foto: Kørner Høie På leir i sommer God bruk for energien på «Energi 2010» på Stemnestaden I sommer har vi hatt

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark April/ mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Det er ikkje lett å tru noko så heilt urimeleg at det er ein himmel som er gjord i stand til å ta imot meg! Haldor

Detaljer