STYRETS ÅRSBERETNING 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING 2011"

Transkript

1 STYRETS ÅRSBERETNING

2 Resymé 2011 Henie Onstad Kunstsenter (HOK) inntar i dag en sentral plass i norsk kunstliv med sin særegne stilling som arena for kunst, musikk og performance. Formidling rettet mot et stort publikum, kritisk blikk på samtiden gjennom dagsaktuell kunst og utstillinger med modernistisk kunst er nøkkelbegreper for Kunstsenterets virksomhet i Kurator ved HOK Tone Hansen ble ansatt som ny direktør 1. august og representerer i så måte både fornyelse og kontinuitet for Kunstsenteret. En rekke milepæler er nådd og nye prosjekter er i oppstart: Formidlingstiltak Verdens første formidlingsbaserte KunstApp hvor en skulptur av Dubuffet ble til et elektronisk puslespill markerte Kunstsenterets fokus på barn, ungdom og teknologi. Arbeidet videreføres i årene fremover med fokus på barn, teknologi og kunst. Faglig engasjement på internasjonalt nivå basert på tverrfaglige seminarer og utgivelser er et annet meget viktig fokus. Den internasjonalt orienterte antologien (Re)Staging the Art Museum har vist seg å være et viktig debattinnlegg. Internasjonalt perspektiv og fagkritisk virksomhet har gjort HOK til en ledende institusjon innen dette feltet i Norden. Nytt er et langvarig samarbeid med Antirasistisk senter som startet med Adventssamtaler i desember. Prosjektet vil fortsette i årene fremover med ulike arrangement. Samarbeid Biblioteket er nå overført til Nasjonalmuseet og et samarbeid med tilgang til deres bibliotek og tjenester er etablert. Et Studiomagasin med bøker som omhandler samlingen, samt arkiv er etablert og er tilgjengelig for publikum etter avtale. Et langsiktig samarbeid med Kunstakademiet, KHIO er etablert, der Kunstsenteret er ressurssenter og studiested for studenter og professorer. Resultatet blir vist som lang rekke foredrag og utstillinger. Kunstgaven i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR har i 2011 resultert to nye verk til samlingen ved HOK. Ytterligere to prosjekter er under planlegging for Grunnleggende vedlikehold En ekstraordinær bevilgning fra Akershus Fylkeskommune på 2 mill. øremerket fasadeoppussing har ført til ny aluminiumsbekledning, samt nytt glasstak over den sentrale heisen i bygningen. Samtidig har arbeidet avdekket grunnleggende behov for vedlikehold av bygningen, og det arbeides med en trepartsløsning mellom Stat, Bærum Kommune og Akershus Fylkeskommune for å kunne finansiering av dette over en treårsperiode fra Forsidefoto: Installasjonsbilde, Dubuffet som arkitekt Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. 2

3 SAMLET AKTIVITET 2011 Installasjonsbilde, Erling Nebys samling Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. Utstillinger 11 utstillinger ble arrangert i 2011, hvorav 2 var tematiske samlingsutstillinger. Utstillingsprogrammet for 2011 var i tråd med Henie Onstad Kunstsenters programprofil. Fokus på bredde og god kunstformidling gjennom nyskapende utstillinger som Dubuffet Arkitekt har stått sentralt. Den retrospektive presentasjonen av Per Inge Bjørlos kunst ble svært godt mottatt av presse og publikum. Utstillingen av Nebys unike privatsamling ga publikum innsikt i den abstrakte, konkrete kunsten på høyt internasjonalt nivå. Den kanadiske kunstneren Judy Raduls store installasjon World Rehearsal Court satte fokus på jussens forhold til bildet som vitne og bevis. Utstillingen brakte sammen problemstillinger fra flere fagfelt, noe som møter Kunstsenterets uttalte mål av å være en tverrfaglig arena. Terje Nicolaisens tegninger og Terje Bergstads sterke malerier og tegninger satte fokus på to spesielle kunstnerskap i Norge, og to generasjoners kunst ble presentert side om side. Kunstsenteret fortsetter satsningen på Kurt Schwitters i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR og Romsdalsmuseet og er i ferd med å bli et viktig ressurssenter for kunstnerens forhold til Norge, noe som allerede har gitt internasjonal oppmerksomhet. Konservator Caroline Ugelstads doktorgradsarbeid om Fluxus-samlingen er en meget viktig del av ivaretakelse av samlingen og institusjonens historie på faglig relevant nivå. 3

4 Installasjonsbilde, Terje Nicolaisen - Paperworks Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. Installasjonsbilde, Fin Serck-Hanssen Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. 4

5 Installasjonsbilde, Judy Radul - World Rehearsal Court Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. Installasjonsbilde, Per Inge Bjørlo Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. 5

6 Arrangementer: Musikk, møter og seminarer Det ble arrangert 21 konserter i Det var 6 musikalske innslag på utstillingsåpningene. Kunstsenteret er nå godt etablert som et viktig og anerkjent sted for eksperimentell musikk og performance på tvers av sjangre. Utstrakt samarbeid med institusjoner som ULTIMA og Ny musikk sikrer bredde i program og publikum, noe som vil fortsette i fremtiden. Hele seks bestillingsverk av ulike musikere og kunstnere ble fremført: Oren Ambarchi Wreckage (bidrag til Ultima-festivalen), Helge Sten/Pekke Stokke/Hans Magnus Ryan As Above So Below, Maja Ratkje/Stephen O'Malley Engebøfjellet (med Ny Musikk), Camille Norment Toll, Årabrot Untitled og Masselys/Christopher Nielsen Jimmy Polaris. Dette er store produksjoner hvor HOKs musikkavdeling jobbet nært med artistene i utviklingen av verkene som ble skreddersydd for Studio. Det musikalske spennet er bredt; jazz, klassisk, rock, elektronika, støy og samtidsmusikk. I tillegg var det konserter med artister som Peter Brötzmann, Joe McPhee, Terje Rypdal (utescenen), Enslaved (utescenen) og Christian Wallumrød Ensemble. I tillegg ble den årlige St. Hansfeiringen avviklet med utekonsert i samarbeid med Bærum Kommune. Helge Sten og Hans Magnus Ryan fremfører bestillingsverket As Above So Below Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. 6

7 Håkon Kornstad spiller konsert Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. Oren Ambarchi og Ensemble neon fremfører bestillingsverket Wreckage Foto: Lasse Marhaug / Henie Onstad Kunstsenter. 7

8 Symposiet A Thousand Eyes: Media Technology, Law and Aesthetics gikk over to dager og tiltrakk seg et internasjonalt publikum, symposiet markerte også utgivelse av antologi med samme navn. I samarbeid med Fondet for dansk norsk samarbeid og Fritt Ord, ble en todagers rundebordssamtale arrangert der ledende museumsdirektører kom sammen for å diskutere etiske problemstillinger kunstmuseene står overfor i dag. Samtalen publiseres i begynnelsen av 2012 under tittelen Conversations on Museum Ethics. Samarbeid med Antirasistisk senter er etablert som et langsiktig prosjekt med fokus på Kunstsenteret som en møteplass mellom kulturer og individer, og som arena for kritisk debatt. Første arrangerte prosjekt var Adventssamtalene der fem statsløse palestinere knyttet til palestinerleir.no valgte et kunstverk de kunne knytte sin livssituasjon til. Resultatet ble samtaler om politikk, liv og kunst og sterke møter. Samtalene foregikk hver søndag i advent for et engasjert publikum. Adventsamtale i samarbeid med Antirasistisk senter, 18.desember

9 Publikasjoner 10 publikasjoner og 4 CD-er i ble utgitt i Det ble publisert i alt 5 monografiske utstillingskataloger for Terje Bergstad, Terje Nicolaisen, Saskia Holmkvist, og Per Inge Bjørlo (utgitt 2012) og Dubuffet Arkitekt, samt 1 bred presentasjon av Neby-samlingen og 2 kataloger til Kunstgaven med Sparebankstiftelsen DNB NOR med Camille Norment og Angel Nevarez/Valerie Tevere. Prisma Records ga ut 4 utgivelser med Kåre Kolberg, Masselys/Christopher Nielsen, Rolf Aamot og Muskap. Disse ble utgitt på CD og ITunes/Spotify. De frittstående antologiene (Re)Staging the Art Museum (Revolver forlag) og A Thousand Eyes: Media Technology, Law and Aesthetics (Sternberg Press) har vært med på å markere Kunstsenteret som en internasjonal arena for viktige kunstneriske og samfunnsmessige spørsmål som teknologi, juss og estetikk. HOK har i 2011 samarbeidet med henholdsvis 6 ulike forlag: Revolver Press, Sternberg, Orfeus Forlag, Skira Forlag, Hazan og Pax, alle med internasjonal distribusjon. Formidling Våren 2011 lanserte Henie Onstad Kunstsenter verdens første app som formidler billedkunst til barn. Appen ble laget for ipad i forbindelse med visningen av den store utstillingen Dubuffet som arkitekt. Etter lansering har appen blitt lastet ned av brukere over hele verden og blitt brukt aktivt av barn og unge på besøk i Kunstsenteret. Etter endt utstilling, ble appen montert som en fast installasjon i Kunstsenterets mediatek, slik at publikum fritt kan jobbe med oppgavene den presenterer. Høsten 2011 startet Kunstsenteret forarbeidet til hva som i 2012 vil bli en større satsning innen formidling. Grunnlaget for en ny avdeling med fokus på medier, kommunikasjon og formidling ble lagt, og en ny stilling opprettet fra 1. januar Kunstsenteret videreførte i 2011 tilbudet om gratis omvisninger hver søndag og omvisninger i sommermånedene i skulpturparken og tirsdagsforedragene i vår og høstsemesteret. I tillegg var det foredrag knyttet til enkelte av utstillingene. Barneverkstedet holdt åpent på søndagene, barna ble fordelt etter alder på to ulike tidspunkt. Sommerskoletilbudet til barn og unge inkluderte også i 2011 kurset Elleville dager utviklet i samarbeid med Sommer som vinter i Bærum. 130 barn deltok på sommerskolen i Kunstsenteret fortsatte også samarbeidet med Bærum Kommune om det nasjonale prosjektet Den kulturelle skolesekken. Gjennom dette programmet besøker alle 10. klassinger i Bærum Henie Onstad Kunstsenter. I 2011 innebar det 1500 elever fordelt på 50 skoleklasser. Kunstsenteret tilbyr i samarbeid med Musikk og Kulturskolen i Bærum kunstskolen for barn tirsdag og onsdag i vår og høstsemesteret. Antall deltakere i 2011 var 40 elever. 9

10 En egen app for ipad ble laget til utstillingen Dubuffet som Arkitekt. Appen er laget med barn som målgruppe. Gjennom samspill og interaksjon kan barna selv oppleve hvordan Dubuffet satte sammen sine arbeider med puslespillteknikk. 10

11 Barneverksted på Henie Onstad Kunstsenter hver eneste søndag. 11

12 Besøksutvikling Totalt nådde Kunstsenteret i 2011 ca besøkende med billett hvorav 35 % var gratisbesøkende. Gjennomsnittlig entréinntekt per besøkende var i 2011 kr. 30 mot kr. 35 i 2010 som var rekordår med Miró utstilling. Kunstsenteret arbeider med å omsette den økte interessen vi ser på våre digitale kanaler til reelle besøk på Kunstsenteret. Tross svært god pressedekning og kåring til en av årets beste utstillinger, har besøkstallet sunket for Det arbeides med tiltak for å treffe et bredere publikum og på å utdanne et kommende publikum gjennom tiltak rettet mot unge voksne. På sikt vil vi skape nye publikummere. På årsbasis regner HOK totalt med et gjennomsnittlig besøk på ca Det omfatter både den del av senterets besøkende som utløser billett (både gratis og betalende gjester) og de som kun for eksempel benytter restauranten eller besøker butikken. I tillegg kommer alle som besøker Kunstsenterets skulpturpark på Høvikodden, og de ca konferansegjester som årlig vil besøke Galleri Høvikodden på Lysebu i Oslo, der deler av samlingen vises permanent. Billettpriser ble uendret: kr. 80/voksen, kr. 60/honnør, kr. 50/student og kr. 30/barn 6-16 år. Nytt i 2011 var innføring av familiebillett (kr. 150 for en familie opptil 4 personer). Informasjon og markedsføring I løpet av 2011 har Kunstsenteret hatt 1128 nasjonale presseklipp med direkte kobling til Henie Onstad Kunstsenter. I tillegg til disse kommer en stor andel internasjonale klipp og saker som baserer seg på aktiviteter og hendelser på Høvikodden. Den norske medieomtalen har både vært lokal og riksdekkende, fordelt både på print og etermedier. Medieomtalen har vært jevnt fordelt over året, med unntak av mars og september. I disse to månedene har interessen vært dobbelt så stor, med fokus på Per Inge Bjørlo, Jean Dubuffet og ny interesse i forbindelse med ansettelse av ny direktør. I takt med økt fokus på sosiale medier, har Kunstsenteret høsten 2011 utarbeidet en strategi for tilstedeværelsen i disse. Henie Onstad Kunstsenter har mange fans og følgere på Facebook, Twitter og YouTube. Besøket på hjemmesiden hok.no har økt med 40 % i 2011, og skyldes trolig integrasjon med sosiale medier og en nysatsning på egen nettbutikk hvor publikum kan kjøpe HOKs egne produkter (bøker, kataloger, designprodukter, plakater og musikk). Antall unike besøkende på hok.no ligger nå på 1115 personer hver dag i snitt. Antall besøkende er både stort i norsk sammenheng og med tanke på antall fysiske besøk på museet. En del av forklaringen på de høye tallene ligger i antall internasjonale treff på hjemmesiden. Med jevne mellomrom sender Kunstsenteret ut nyhetsbrev til en medlemsmasse på om lag 3000 personer. 12

13 Venneforeningen Venneforeningen hadde 1019 medlemmer pr Oppslutningen fra vennene er god med aktiv bruk av Kunstsenteret, men foreningen har i 2011 arbeidet for å engasjere nye venner. Venneforeningen har i 2011 blitt invitert til 9 meget godt besøkte åpningsarrangementer i forbindelse med nye utstillinger. I tillegg ble venner invitert til en omvisning i utstillingen Dubuffet og arkitekturen ved Karin Hellandsjø i mars, til en omvisning og venneaften med servering og sosialt samvær i forbindelse med utstillingen Neby samling og gaveoverrekkelse av Anna-Eva Bergman verk Blå båt til Kunstsenteret i mai, til en familiedag i september med over 600 besøkende, samt til en kunstnersamtale og boklansering med Håkon Bleken i desember. Venneforeningen ga et verk (Blå båt, 1969, 150 cm x 300 cm) av kunstneren Anna- Eva Bergman til Kunstsenteret i I tillegg har Venneforeningen i 2011 gitt et betydelig bidrag til finansieringen av Kunstsenterets 2010 årbok, samt støttet en festskrift til ære for Karin Hellandsjø som gikk av som direktør da Kunstsenteret nye direktør Tone Hansen tok over. Bærum Kommune og Akershus Fylkeskommune Kunstsenteret er en viktig arena for kommunen og fylkeskommunen og fortsetter et nært samarbeid, hvor arbeidet med Kulturskolen og Den Kulturelle skolesekken står sentralt. Samarbeidet søkes utvidet. Fellesarrangement i form av St. Hansfeiring trakk et stort publikum til parken på Høvikodden. Andre samarbeidspartnere Høsten 2011 startet Sandvika Storsenter og Henie Onstad Kunstsenter et samarbeid rundt gratis busstransport Sandvika, Høvikodden, Oslo. Resultatet har blitt Senterbussen som kjører gratis fra Thon Hotel Opera ved Oslo S, Frognerparken, Skøyen, Høvikodden og Sandvika Storsenter annen hver time tur retur. Ordningen ble lansert med tre måneders prøvetid i slutten av I 2012 vil ordningen fortsette som en permanent turbuss for tre nye år. Kunstakademiet i Oslo, KHIO, er partner i en rekke prosjekter for

14 Henie Onstad Kunstsenter og Sandvika Storsenters nye Senterbuss Installasjonsbilde, Kurt Schwitters. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. 14

15 Kurt Schwitters og Norge Den permanente presentasjonen av Kurt Schwitters i Sal Haaken blir kontinuerlig oppdatert med nye verk da Sparebankstiftelsen DNB NOR utvider sitt deponi her. Prosjektet utvikles i samarbeid med Romsdalsmuseet. Turnerende utstillinger Per Inge Bjørlos utstilling går videre til Bergen Kunstmuseum i februar Dubuffet som arkitekt gikk videre til Skissernas Museum i Sverige. Museum Ethics I samarbeid med Fondet for dansk norsk samarbeid og Fritt ord, ble en todagers rundebordssamtale arrangert med ledende museumsdirektører for å diskutere dagens museumsetiske problemstillinger. Galleri Høvikodden: Fra fjord til fjell. Hele året: Lysebu Et utvalg på 214 kunstverk er langtidsdeponert ved Lysebu og er forankret som en langvarig utstilling. Samarbeidet fortsetter med møtevirksomhet og andre utvekslinger av tjenester. Kunstgaven: Sparebankstiftelsen DNB NOR Andre prosjekt i Kunstgaven i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR ble lansert under Ultimafestivalen, der Camille Norments utendørs lydverk Within the Toll ble avduket. Prosjektet fortsetter frem til Kunstgaven er en donasjon på 4.5 mill. fordelt over tre år til produksjon og innkjøp av ny kunst. Camille Norment fremfører en liveversjon av verket Within the Toll Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. 15

16 BYGNINGSDRIFT, VEDLIKEHOLD OG SIKKERHET Henie Onstad Kunstsenter høsten Drift og vedlikehold Av Kunstsenterets samlede driftskostnader utgjør driften av anlegget den nest største posten: inkludert avskrivninger og sikringsmidler ca. 34 % i I 2011 ble fasaden renovert etter et ekstraordinært tilskudd fra Fylkeskommunen. Den hvite aluminiumskledningen ble byttet ut, glasstaket over rondellen ble byttet, utelys ble etablert langs med administrasjonsfløyen, samt at taklekkasjer ble utbedret. Det ble også fra samme bevilgning satt av midler til å gjennomføre en forstudie med bytting av et vindu i glassfasaden for å hente erfaring til å planlegge en senere total utskifting av alle vinduer i gamle fasaden. Dametoalettet i vestibylen ble renovert med ny heldekkende servantbenk i corian med integrerte vasker og automatiske blandebatterier. Toalettavlukker ble malt og nye låser med håndtak montert i dørene. Møte og konferanse rommene ble oppgradert med nytt moderne AV utstyr for ca ,- kr. I studio ble det montert en kraftig projektor med høy ytelse for optimal utnyttelse av det store lerretet. Gjesteleiligheten i byggets underetasje ble i 2011 betydelig oppgradert med nytt kjøkken og ny maling på alle vegger. Biblioteket i underetasjen ble omgjort til studiemagasin sommeren 2011 og vil bli ytterligere oppgradert i

17 Ny heis mellom varemottak, kjøkken og kontorfløy i utleiedelen ble også kontrahert i 2011 etter at den gamle ble stengt pga. store mangler på sensommeren. Ny heis vil stå ferdig i april Sikring Gjennom bidrag fra Norsk Kulturråd og Stiftelsen UNI fortsatte Kunstsenteret i 2011 arbeidet med sikring av bygget og samlingen. Adgangskontrollanlegget ble utvidet med 5 stk. nye kortlesere på eksisterende dører. Innglassing av spesielle verk i samlingen, samt nytt godkjent støvavsug i rom for stasjonært sagbord. Det ble også bestilt nye spesialoppheng for sikker oppbevaring av kunstverk i magasiner og for veggmontering. ØKONOMI Regnskap 2011 Henie Onstad Kunstsenter hadde i 2011 et positivt aktivitetsresultat på kr etter skatt. Kunstsenteret hadde i 2010 bokettersyn av Skatt Øst for perioden Basert på Skatt øst vedtak måtte Kunstsenteret i 2011 etterbetale merverdiavgift på kr hvorav kr. 2 mill. ble avsatt i 2010 årsregnskap og resten ca. kr. 2 mill. kostnadsført i 2011 regnskap. HOK har ikke fått innvilget ettergivelse av merverdiavgift som ble sendt i Kostnadsført merverdiavgift påvirker resultatet betydelig også i Avgjørelsen påklages til Skatteetaten innen fristen resultat inkluderer også avkastning av Utviklingsfondets plasseringer kr , siste del av Steenberg gave kr og kr tilført ved sammenslåing av tre mindre stiftelser med Sonja Henies og Niels Onstads stiftelse. Resultatet disponeres ved å overføre ovennevnte avkastning, gave og tilførte midler ved fondssammenslåing, totalt kroner , (redusert med tilskudd til ENØK tiltak i 2006) til Kunstsenterets Utviklingsfond, og ved å redusere annen formålskapital med kr Offentlige tilskudd Bevilgningen fra Staten til HOK øket også i 2011; med kr Med dette er statstilskuddet til HOK hevet med godt over 60 % siden 2005; fra kr i 2005 til kr i Akershus Fylkeskommunes ordinære bevilgning til HOK i 2011 ble hevet med kr til kr I tillegg bevilget fylkeskommunen HOK i 2011 et ekstraordinært tilskudd på kr for fasadeoppussing. Bærum Kommune hevet bevilgningen til HOK med kr fra kr i 2010 til kr i De offentlige ordinære tilskuddene samt ekstraordinært tilskudd fra Akershus fylkeskommune utgjorde i 2011 ca. 65 % av stiftelsens totale anskaffelse av midler. 17

18 Private tilskudd Aktivitetsprogrammet også for 2011 var omfattende og ambisiøst, i tråd med Kunstsenterets virksomhetsplan Sponsoravtalen inngått med DNB ble forlenget med 1 år for 2012 med årlig tilskudd på kr Andre tilskudd: Sparebankstiftelsen DNB NOR utbetalte første delen på kr. 1 mill. av Kunstgaven på kr. 4,5 mill. til innkjøp/produksjon av samtidskunst til HOKs samling. Venneforeningen bidro med ca. kr til HOKs Årbok 2010, kr til festskrift for Karin Hellandsjø da hun sluttet i stillingen som direktør, samt med en betydelig kunstgave i form av Anna-Eva Bergmans verk Blå båt. Stiftelsen Fritt Ord bidro i 2011 med kr til et internasjonalt seminar om museumsetikk og tilhørende publikasjon i regi av HOK, med kr til seminaret World Rehearsal Court og tilhørende publikasjon, samt med kr til en ny antologi (Re)Staging the Art Museum. Kulturkontakt Nord har bidratt med EUR til antologien (Re)Staging the Art Museum Samarbeidsavtalen med advokatfirmaet Wiersholm ble forlenget med to år til juli Avtalen innbefatter et mindre utlån fra samlingen for fast henging i Wiersholms lokaler i Oslo, kontantstøtte til HOK på kr samt juridisk rådgivning ved behov for inntil samme beløp. Bama AS bidro med to ukentlige leveringer av frukt til de ansatte, samt i forbindelse med enkelte arrangementer. Panduro AS leverte utstyr til barneverksted og andre formidlingsaktiviteter for ca Stiftelsen UNI og Norsk Kulturråd har gjennom flere år gitt betydelig støtte til ulike sikringstiltak. For 2011 ble det innvilget sikringsmidler totalt fra stiftelsen UNI og Norsk Kulturråd ca. kr Norsk Kulturråd støttet med kr forskning av Kunstsenterets Fluxusarkiv. Henie Onstad Kunstsenter fremsto som en av hovedarvinger i Liv Hazel og Odd Kristian Steenbergs testamente i Siste del av testamentgave, kr ble utbetalt i Utviklingsfondet for Sonja Henie og Niels Onstads stiftelse Med virkning fra 1. januar 2011 er følgende legater innlemmet i Uviklingsfondet for Sonja Henie og Niels Onstads Stiftelse: Ferdinand Finnes Gledesfond, Bitle Moes Fond, samt Fond for internasjonal samtidskunst. Dette medfører at Kunstsenteret vil omtale fondet under ett navn. Forvaltning av Utviklingsfondet ivaretas av styret i samsvar med stiftelsens vedtekter og etter spesielle retningslinjer vedtatt av styret i Fondets plasseringer var ved utgangen av 2011 kr inkludert 2011 avkastning og 18

19 renter fra plasseringer på kr samt kr som siste utbetaling på arv i henhold til Liv Hazel og Odd Kristian Steenbergs testamente. Fondets kapital inkluderer nå stiftelsene Ferdinand Finnes Gledesfond, Bitle Moes Fond og Fond for Internasjonal Samtidskunst totalt på kr Utviklingsfondet forvaltes etter forsiktige retningslinjer der risikoen i fondsinvesteringene holdes lavt. Utviklingsfondets midler er allokert til samlingsutvikling og kunstnerisk virksomhet, mens de årlige avkastninger kan, etter særskilte behov og ved styrevedtak, tilføres virksomheten. 19

20 ORGANISASJON Tone Hansen - Ny direktør ved Henie Onstad Kunstsenter fra 1.august Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. Ansatte Ved årets utgang hadde senteret 10 heltidsansatte og 12 deltidsansatte, tilsvarende 17 årsverk. Endringer i organisasjonen i 2011: Karin Hellandsjø sluttet i stillingen som direktør ved HOK ved fylte 67 år og Tone Hansen tiltrådte som ny direktør fra Caroline Ugelstad var i 50 % permisjon i 2011 for arbeid med doktorgradstudiet med HOKs Fluxus-samling som basis. Milena Høgsberg tiltrådte i august som kurator og samtidig fungerende sjefskurator og avdelingsleder for kunstfaglig avdeling under Caroline Ugelstads permisjon. Lars Mørch Finborud ble innvilget 18 måneders permisjon fra for å ta sin mastergrad med bl.a. HOKs musikkscene som tema. Lars Mørch Finborud har arbeidet i ca. 10 % stilling på Kunstsenteret under sin permisjonstid i Lasse Marhaug har fungert som ansvarlig musikk-koordinator i Lars Mørch Finboruds permisjonstid, og gikk over til en fast 50 % stilling fra Teknisk konservator Hilde Heggtveit gikk over til en fast 80 % stilling fra Under Ellen Fodstads fødselspermisjon fra 1.3. vikarierte Anne Britt Haaland som administrasjons-, utleie- og formidlingskoordinator. 20

21 I forbindelse med flytting av HOKs bibliotek til Nasjonalmuseet gikk Herlof Hatlebrekke over til en fast 80 % stilling som museumsvert i november. Christine Snekkenes hadde et praksisopphold på HOK våren 2011 i forbindelse med museologistudier. Resepsjonsmedarbeider Anette Farstad i 60 % stilling gikk over til fødselspermisjon i desember Camilla Sune tok over som vikar for henne. Anne Sollund, Camilla Sune, Sinikka Olsen, Anette Farstad, Ingrid Pettersen og Johanna Zwaig har arbeidet som formidlere, Hege Kjeldsen, Amanda Spjelkavik Sparre, Kenneth Alme, Tiana K Ringseth Ellen Linken Lunder, Cornelia Sparre Spjelkavik, Tove Sørvåg, Siv Nordsveen og Magnus Andre Vinjum har arbeidet som museumsverter ved behov. Brit Kristin Heltne har arbeidet i museumsbutikken hver tredje helg. Hege Kjeldsen, Amanda Spjelkavik Sparre, Kenneth Alme og Tiana K Ringseth. Det ble også i 2011 trukket inn ekstrahjelp i forbindelse med utstillingsskift og spesielle prosjekter. Det er ikke inntruffet skader eller ulykker i I oktober ble det arrangert et internt arbeidsmiljøseminar med tema samspill og samarbeid med hjelp av en ekstern foredragsholder. Styret konstaterer en fortsatt positiv utvikling i sykefraværet som i 2011 var 3,4 % mot 3,5 % i Personalrelaterte kostnader er den største enkeltkostnadsposten og utgjorde i 2011 ca. 35 % av totale kostnader. Styret Styrets sammensetning i 2011 var: Halvor Stenstadvold (leder), Anne Carine Tanum (nestleder), Rolf Sæther, Christian Gether, Helene Berge Holm, Siri Hov Eggen, Brit Moe og ansattes representant Herlof Hatlebrekke. Det ble avholdt 5 styremøter, hvorav ett av styremøtene var et fellesmøte med styrmedlemmenes vararepresentanter i Representantskapet Representantskapet, som tjener som et rådgivende organ, hadde følgende sammensetning i 2011: Karin Brodin Seljelid (leder), Øivind Storm Bjerke, Morten Skauge, Carl Wilhelm Tyren, Kristin Theisen, Terje Hegge, Bjørn Frodahl, Nils Pettersen-Hagh og Thomas Holst. Opplysninger i henhold til regnskapsloven Sonja Henies og Niels Onstads stiftelse driver Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i Bærum. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Virksomheten forurenser i begrenset grad. HOK søker ENØKtiltak for å redusere dette. Stiftelsen har som mål å være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. Av stiftelsens 21 ansatte per var 14 kvinner. Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 21

22 FREMTIDSUTSIKTER I 2011 gikk Karin Hellandsjø av som direktør. Kurator ved HOK Tone Hansen ble rekruttert som ny direktør fra staben og tiltrådte stillingen Med Hansen videreutvikles Kunstsenterets uttalte visjon om å være en arena for det 20. og 21. århundrets kunst, der fokus på forhold mellom kunst, musikk og performance står sentralt. Planene for de kommende årene er offensive og fokus på internasjonalt samarbeid er viktig for å få til de brede utstillingene av høy internasjonal kvalitet, og for å kunne formidle norske kunstprosjekter internasjonalt. Kunstsenteret forsterker videre sin tverrfaglige stilling og søker å gjøre brede presentasjoner av historisk og samtidig kunst satt i samfunnsmessig sammenheng og der forhold mellom de visuelle kunstformene fremkommer tydelig. Kunstsenteret arbeider langsiktig med planer for et mer offensivt formidlingsprogram for barn, unge og voksne, der den skapende deltakelsen står sentralt. Kunstsenteret ønsker å bli et ressurssenter for kunst og ny teknologi. Første kurs gjennom Kulturskolen i digitalt fotografi har vært svært populært og viser at få unge får tilbud om forståelse av teknologiens muligheter knyttet mot visuell kunnskap fra skolevesenet. Her har Kunstsenteret en misjon i å skape forståelse og evne innen feltet. Varslede nybygg og åpning av nye museer for billedkunst (Astrup Fearnley i 2012 samt Nasjonalmuseet og Munch museet) vil føre til et større tilbud og økt konkurranse for Henie Onstad Kunstsenter fra På sikt vil trolig de nye tilskuddene til feltet bidra til å utvikle et større publikum for billedkunst, noe som kan bidra til økt publikumstilstrømming til Høvikodden. Men på kort sikt, må Henie Onstad Kunstsenter være forberedt på nedgang i besøkstallene gitt nyhetens interesse for de nye museene. I 2011 har Kunstsenteret avdekket store behov for grunnleggende vedlikehold av bygningen og arbeider nå aktivt for å finne finansiering til restaurering av bygningen fra 1968, samt oppgradering av de andre anleggene. Det er laget en foreløpig plan for vedlikeholdet som strekker seg over fire år. Noen prekære tiltak er igangsatt over regulært budsjett Vareheis for restauranten byttes i 2011 og dekkes over to budsjetter. Flere andre tiltak er allerede utsatt i påvente av finansiering. Dette er kostnader som er umulig å bære over det vanlige vedlikeholdsbudsjettet. Styret retter stor takk til alle medarbeidere på Kunstsenteret for innsatsen i En engasjert stab er med på å skape gode, helhetlige kunstopplevelser for publikum. 22

23 Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden 28. mars

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

STYRETS ÅRSBERETNING 2010

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Resymé 2010 markerte gjennomføringen av en rekke viktige milepæler for Kunstsenteret: Kunstgaven For perioden 2011-2013 vil Henie Onstad Kunstsenter

Detaljer

Styrets årsberetning...5. Kunstfag... 11. Kommunikasjon, formidling og marked... 19. Drift og sikkerhet... 29. Økonomi... 33. Organisasjon...

Styrets årsberetning...5. Kunstfag... 11. Kommunikasjon, formidling og marked... 19. Drift og sikkerhet... 29. Økonomi... 33. Organisasjon... Årsberetning 2014 Styrets årsberetning...5 Kunstfag... 11 Kommunikasjon, formidling og marked... 19 Drift og sikkerhet... 29 Økonomi... 33 Organisasjon... 36 Fremtidsutsikter... 38 Revisors beretning...

Detaljer

Årsmelding 2007 Henie Onstad Kunstsenter

Årsmelding 2007 Henie Onstad Kunstsenter Årsmelding 2007 Henie Onstad Kunstsenter Innhold Morgendagens kunst i dag side 3 Styrets årsberetning side 4 Kunstfaglig beretning 2007 side 9 Arrangementer side 14 Formidling side 15 Utlån fra samlingen

Detaljer

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014 Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014 Side 2 Innhold 1. ANSVARSOMRÅDE... 4 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL OG RESULTATER... 7 2.1.a Situasjonsbeskrivelse... 7 2.1.b Mål... 9 2.2 Strategier

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008

ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 ÅRSMELDING2008 1 ÅRSMELDING 2008 Styrets beretning 5 Innledning ved direktør Anniken Thue 6 Styret 8 Representantskapet 8 Besøk, salg 8 Økonomi 8 Personalet 8 Informasjon, web, mediekontakt, marked 8 Sikkerhet

Detaljer

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2011

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2011 Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2011 Innhold 1. ANSVARSOMRÅDE... 3 1.1 Organisasjon/bemanning... 4 2. MÅL OG RESULTATER... 5 2.1.a Situasjonsbeskrivelse... 5 2.1.b Målsetninger... 7 2.2 Strategier

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013 Side 2 Innhold 1. ANSVARSOMRÅDE... 4 1.1 Organisasjon/bemanning... 5 2. MÅL OG RESULTATER... 7 2.1.a Situasjonsbeskrivelse... 7 2.1.b Mål... 11 2.2 Strategier

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Bilde forside, Edvard Munchs Løsrivelse 1896 Munch-museet / Munch-Ellingsen Gruppen / BONO 2011 2 Innholdsfortegnelse Forord 3 1. ANSVARSOMRÅDER 5 1.1 Organisasjon/bemanning

Detaljer

Foto: Magnus Knutsen Bjørke / SCANPIX

Foto: Magnus Knutsen Bjørke / SCANPIX Nasjonalmuseets årsmelding 2006 Nasjonalmuseet satser sterkt på formidling av kunst til barn. Her forteller kurator formidling, Morten Eid, en skoleklasse om Edvard Munchs Skrik. Munchs skriver selv

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004. Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum

PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004. Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004 Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning... s. 3 Administrasjonens beretning... s. 10 Regnskap 2004... s. 21 Resultatmål

Detaljer

8 AVDELING FOR SAMLINGER 46 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 4 5 LANDSDEKKENDE PROGRAM 22 11 AVDELING FOR ADMINISTRASJON 96

8 AVDELING FOR SAMLINGER 46 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 4 5 LANDSDEKKENDE PROGRAM 22 11 AVDELING FOR ADMINISTRASJON 96 ÅRSMELDING 2005 Innhold 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 4 1.1 Aktiviteten 1.2 Kyss Frosken! Forvandlingens kunst 1.3 Landsdekkende formidling 1.4 Utlån 1.5 Innkjøp av kunst 1.6 Personal og arbeidsmiljø 1.7

Detaljer

2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport

2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport 2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport Flamenco-oppvisning i rød sal i Permanenten under Kulturnatt 2011. Styrets beretning Virksomhetens art og sted Stiftelsen Kunstmuseene i Bergen ble stiftet i 28.07.2006.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING Christianssands kunstforening Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: kontakt@kristiansandkunsthall.no www.kristiansandkunsthall.no Telefon 38 02 58 53/ 932 10 688 Org.nummer: NO 971 550

Detaljer

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer

Innhold. Hilsen fra styreleder 04. Dette er KODE 06. Besøkstall 08. Intervju med direktør Karin Hindsbo 10. Organisasjon 14.

Innhold. Hilsen fra styreleder 04. Dette er KODE 06. Besøkstall 08. Intervju med direktør Karin Hindsbo 10. Organisasjon 14. Årsrapport 2014 Innhold Hilsen fra styreleder 04 Dette er KODE 06 Besøkstall 08 Intervju med direktør Karin Hindsbo 10 Organisasjon 14 Utstillinger 16 Konserter 20 Formidling 22 Forvaltning 24 Kommunikasjon

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994)

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Rapport 2007 Galleri Espolin AS Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Innhold 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Visjon Mål 2 Personale 3 Besøk og statistikker

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 prosjektrapport WEIDEMANN KUNSTSENTER Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 Fotografer: Frode Johansen s 7 Lillehammer kunstmuseum s 34 Jan Martinsen s 15 Odd Georg Skjemstad s 20, 26 Morten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. kunstmuseene i bergen

ÅRSRAPPORT 2010. kunstmuseene i bergen ÅRSRAPPORT 2010 kunstmuseene i bergen 1 Det var folksomt i Stenersen da utstillingen Blodig alvor - norsk kunst på 80-tallet åpnet i januar. ÅRSMELDING 2010 Styrets beretning 5 Innledning ved direktør

Detaljer

årsmelding 2013 - HEDMARK FYLKESMUSEUM

årsmelding 2013 - HEDMARK FYLKESMUSEUM Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2013 org. nr: 994 933 272 - stiftet: 10. desember 2009 aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i Hedmark fylkesmuseum AS: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer