STYRETS ÅRSBERETNING 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING 2011"

Transkript

1 STYRETS ÅRSBERETNING

2 Resymé 2011 Henie Onstad Kunstsenter (HOK) inntar i dag en sentral plass i norsk kunstliv med sin særegne stilling som arena for kunst, musikk og performance. Formidling rettet mot et stort publikum, kritisk blikk på samtiden gjennom dagsaktuell kunst og utstillinger med modernistisk kunst er nøkkelbegreper for Kunstsenterets virksomhet i Kurator ved HOK Tone Hansen ble ansatt som ny direktør 1. august og representerer i så måte både fornyelse og kontinuitet for Kunstsenteret. En rekke milepæler er nådd og nye prosjekter er i oppstart: Formidlingstiltak Verdens første formidlingsbaserte KunstApp hvor en skulptur av Dubuffet ble til et elektronisk puslespill markerte Kunstsenterets fokus på barn, ungdom og teknologi. Arbeidet videreføres i årene fremover med fokus på barn, teknologi og kunst. Faglig engasjement på internasjonalt nivå basert på tverrfaglige seminarer og utgivelser er et annet meget viktig fokus. Den internasjonalt orienterte antologien (Re)Staging the Art Museum har vist seg å være et viktig debattinnlegg. Internasjonalt perspektiv og fagkritisk virksomhet har gjort HOK til en ledende institusjon innen dette feltet i Norden. Nytt er et langvarig samarbeid med Antirasistisk senter som startet med Adventssamtaler i desember. Prosjektet vil fortsette i årene fremover med ulike arrangement. Samarbeid Biblioteket er nå overført til Nasjonalmuseet og et samarbeid med tilgang til deres bibliotek og tjenester er etablert. Et Studiomagasin med bøker som omhandler samlingen, samt arkiv er etablert og er tilgjengelig for publikum etter avtale. Et langsiktig samarbeid med Kunstakademiet, KHIO er etablert, der Kunstsenteret er ressurssenter og studiested for studenter og professorer. Resultatet blir vist som lang rekke foredrag og utstillinger. Kunstgaven i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR har i 2011 resultert to nye verk til samlingen ved HOK. Ytterligere to prosjekter er under planlegging for Grunnleggende vedlikehold En ekstraordinær bevilgning fra Akershus Fylkeskommune på 2 mill. øremerket fasadeoppussing har ført til ny aluminiumsbekledning, samt nytt glasstak over den sentrale heisen i bygningen. Samtidig har arbeidet avdekket grunnleggende behov for vedlikehold av bygningen, og det arbeides med en trepartsløsning mellom Stat, Bærum Kommune og Akershus Fylkeskommune for å kunne finansiering av dette over en treårsperiode fra Forsidefoto: Installasjonsbilde, Dubuffet som arkitekt Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. 2

3 SAMLET AKTIVITET 2011 Installasjonsbilde, Erling Nebys samling Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. Utstillinger 11 utstillinger ble arrangert i 2011, hvorav 2 var tematiske samlingsutstillinger. Utstillingsprogrammet for 2011 var i tråd med Henie Onstad Kunstsenters programprofil. Fokus på bredde og god kunstformidling gjennom nyskapende utstillinger som Dubuffet Arkitekt har stått sentralt. Den retrospektive presentasjonen av Per Inge Bjørlos kunst ble svært godt mottatt av presse og publikum. Utstillingen av Nebys unike privatsamling ga publikum innsikt i den abstrakte, konkrete kunsten på høyt internasjonalt nivå. Den kanadiske kunstneren Judy Raduls store installasjon World Rehearsal Court satte fokus på jussens forhold til bildet som vitne og bevis. Utstillingen brakte sammen problemstillinger fra flere fagfelt, noe som møter Kunstsenterets uttalte mål av å være en tverrfaglig arena. Terje Nicolaisens tegninger og Terje Bergstads sterke malerier og tegninger satte fokus på to spesielle kunstnerskap i Norge, og to generasjoners kunst ble presentert side om side. Kunstsenteret fortsetter satsningen på Kurt Schwitters i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR og Romsdalsmuseet og er i ferd med å bli et viktig ressurssenter for kunstnerens forhold til Norge, noe som allerede har gitt internasjonal oppmerksomhet. Konservator Caroline Ugelstads doktorgradsarbeid om Fluxus-samlingen er en meget viktig del av ivaretakelse av samlingen og institusjonens historie på faglig relevant nivå. 3

4 Installasjonsbilde, Terje Nicolaisen - Paperworks Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. Installasjonsbilde, Fin Serck-Hanssen Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. 4

5 Installasjonsbilde, Judy Radul - World Rehearsal Court Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. Installasjonsbilde, Per Inge Bjørlo Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. 5

6 Arrangementer: Musikk, møter og seminarer Det ble arrangert 21 konserter i Det var 6 musikalske innslag på utstillingsåpningene. Kunstsenteret er nå godt etablert som et viktig og anerkjent sted for eksperimentell musikk og performance på tvers av sjangre. Utstrakt samarbeid med institusjoner som ULTIMA og Ny musikk sikrer bredde i program og publikum, noe som vil fortsette i fremtiden. Hele seks bestillingsverk av ulike musikere og kunstnere ble fremført: Oren Ambarchi Wreckage (bidrag til Ultima-festivalen), Helge Sten/Pekke Stokke/Hans Magnus Ryan As Above So Below, Maja Ratkje/Stephen O'Malley Engebøfjellet (med Ny Musikk), Camille Norment Toll, Årabrot Untitled og Masselys/Christopher Nielsen Jimmy Polaris. Dette er store produksjoner hvor HOKs musikkavdeling jobbet nært med artistene i utviklingen av verkene som ble skreddersydd for Studio. Det musikalske spennet er bredt; jazz, klassisk, rock, elektronika, støy og samtidsmusikk. I tillegg var det konserter med artister som Peter Brötzmann, Joe McPhee, Terje Rypdal (utescenen), Enslaved (utescenen) og Christian Wallumrød Ensemble. I tillegg ble den årlige St. Hansfeiringen avviklet med utekonsert i samarbeid med Bærum Kommune. Helge Sten og Hans Magnus Ryan fremfører bestillingsverket As Above So Below Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. 6

7 Håkon Kornstad spiller konsert Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. Oren Ambarchi og Ensemble neon fremfører bestillingsverket Wreckage Foto: Lasse Marhaug / Henie Onstad Kunstsenter. 7

8 Symposiet A Thousand Eyes: Media Technology, Law and Aesthetics gikk over to dager og tiltrakk seg et internasjonalt publikum, symposiet markerte også utgivelse av antologi med samme navn. I samarbeid med Fondet for dansk norsk samarbeid og Fritt Ord, ble en todagers rundebordssamtale arrangert der ledende museumsdirektører kom sammen for å diskutere etiske problemstillinger kunstmuseene står overfor i dag. Samtalen publiseres i begynnelsen av 2012 under tittelen Conversations on Museum Ethics. Samarbeid med Antirasistisk senter er etablert som et langsiktig prosjekt med fokus på Kunstsenteret som en møteplass mellom kulturer og individer, og som arena for kritisk debatt. Første arrangerte prosjekt var Adventssamtalene der fem statsløse palestinere knyttet til palestinerleir.no valgte et kunstverk de kunne knytte sin livssituasjon til. Resultatet ble samtaler om politikk, liv og kunst og sterke møter. Samtalene foregikk hver søndag i advent for et engasjert publikum. Adventsamtale i samarbeid med Antirasistisk senter, 18.desember

9 Publikasjoner 10 publikasjoner og 4 CD-er i ble utgitt i Det ble publisert i alt 5 monografiske utstillingskataloger for Terje Bergstad, Terje Nicolaisen, Saskia Holmkvist, og Per Inge Bjørlo (utgitt 2012) og Dubuffet Arkitekt, samt 1 bred presentasjon av Neby-samlingen og 2 kataloger til Kunstgaven med Sparebankstiftelsen DNB NOR med Camille Norment og Angel Nevarez/Valerie Tevere. Prisma Records ga ut 4 utgivelser med Kåre Kolberg, Masselys/Christopher Nielsen, Rolf Aamot og Muskap. Disse ble utgitt på CD og ITunes/Spotify. De frittstående antologiene (Re)Staging the Art Museum (Revolver forlag) og A Thousand Eyes: Media Technology, Law and Aesthetics (Sternberg Press) har vært med på å markere Kunstsenteret som en internasjonal arena for viktige kunstneriske og samfunnsmessige spørsmål som teknologi, juss og estetikk. HOK har i 2011 samarbeidet med henholdsvis 6 ulike forlag: Revolver Press, Sternberg, Orfeus Forlag, Skira Forlag, Hazan og Pax, alle med internasjonal distribusjon. Formidling Våren 2011 lanserte Henie Onstad Kunstsenter verdens første app som formidler billedkunst til barn. Appen ble laget for ipad i forbindelse med visningen av den store utstillingen Dubuffet som arkitekt. Etter lansering har appen blitt lastet ned av brukere over hele verden og blitt brukt aktivt av barn og unge på besøk i Kunstsenteret. Etter endt utstilling, ble appen montert som en fast installasjon i Kunstsenterets mediatek, slik at publikum fritt kan jobbe med oppgavene den presenterer. Høsten 2011 startet Kunstsenteret forarbeidet til hva som i 2012 vil bli en større satsning innen formidling. Grunnlaget for en ny avdeling med fokus på medier, kommunikasjon og formidling ble lagt, og en ny stilling opprettet fra 1. januar Kunstsenteret videreførte i 2011 tilbudet om gratis omvisninger hver søndag og omvisninger i sommermånedene i skulpturparken og tirsdagsforedragene i vår og høstsemesteret. I tillegg var det foredrag knyttet til enkelte av utstillingene. Barneverkstedet holdt åpent på søndagene, barna ble fordelt etter alder på to ulike tidspunkt. Sommerskoletilbudet til barn og unge inkluderte også i 2011 kurset Elleville dager utviklet i samarbeid med Sommer som vinter i Bærum. 130 barn deltok på sommerskolen i Kunstsenteret fortsatte også samarbeidet med Bærum Kommune om det nasjonale prosjektet Den kulturelle skolesekken. Gjennom dette programmet besøker alle 10. klassinger i Bærum Henie Onstad Kunstsenter. I 2011 innebar det 1500 elever fordelt på 50 skoleklasser. Kunstsenteret tilbyr i samarbeid med Musikk og Kulturskolen i Bærum kunstskolen for barn tirsdag og onsdag i vår og høstsemesteret. Antall deltakere i 2011 var 40 elever. 9

10 En egen app for ipad ble laget til utstillingen Dubuffet som Arkitekt. Appen er laget med barn som målgruppe. Gjennom samspill og interaksjon kan barna selv oppleve hvordan Dubuffet satte sammen sine arbeider med puslespillteknikk. 10

11 Barneverksted på Henie Onstad Kunstsenter hver eneste søndag. 11

12 Besøksutvikling Totalt nådde Kunstsenteret i 2011 ca besøkende med billett hvorav 35 % var gratisbesøkende. Gjennomsnittlig entréinntekt per besøkende var i 2011 kr. 30 mot kr. 35 i 2010 som var rekordår med Miró utstilling. Kunstsenteret arbeider med å omsette den økte interessen vi ser på våre digitale kanaler til reelle besøk på Kunstsenteret. Tross svært god pressedekning og kåring til en av årets beste utstillinger, har besøkstallet sunket for Det arbeides med tiltak for å treffe et bredere publikum og på å utdanne et kommende publikum gjennom tiltak rettet mot unge voksne. På sikt vil vi skape nye publikummere. På årsbasis regner HOK totalt med et gjennomsnittlig besøk på ca Det omfatter både den del av senterets besøkende som utløser billett (både gratis og betalende gjester) og de som kun for eksempel benytter restauranten eller besøker butikken. I tillegg kommer alle som besøker Kunstsenterets skulpturpark på Høvikodden, og de ca konferansegjester som årlig vil besøke Galleri Høvikodden på Lysebu i Oslo, der deler av samlingen vises permanent. Billettpriser ble uendret: kr. 80/voksen, kr. 60/honnør, kr. 50/student og kr. 30/barn 6-16 år. Nytt i 2011 var innføring av familiebillett (kr. 150 for en familie opptil 4 personer). Informasjon og markedsføring I løpet av 2011 har Kunstsenteret hatt 1128 nasjonale presseklipp med direkte kobling til Henie Onstad Kunstsenter. I tillegg til disse kommer en stor andel internasjonale klipp og saker som baserer seg på aktiviteter og hendelser på Høvikodden. Den norske medieomtalen har både vært lokal og riksdekkende, fordelt både på print og etermedier. Medieomtalen har vært jevnt fordelt over året, med unntak av mars og september. I disse to månedene har interessen vært dobbelt så stor, med fokus på Per Inge Bjørlo, Jean Dubuffet og ny interesse i forbindelse med ansettelse av ny direktør. I takt med økt fokus på sosiale medier, har Kunstsenteret høsten 2011 utarbeidet en strategi for tilstedeværelsen i disse. Henie Onstad Kunstsenter har mange fans og følgere på Facebook, Twitter og YouTube. Besøket på hjemmesiden hok.no har økt med 40 % i 2011, og skyldes trolig integrasjon med sosiale medier og en nysatsning på egen nettbutikk hvor publikum kan kjøpe HOKs egne produkter (bøker, kataloger, designprodukter, plakater og musikk). Antall unike besøkende på hok.no ligger nå på 1115 personer hver dag i snitt. Antall besøkende er både stort i norsk sammenheng og med tanke på antall fysiske besøk på museet. En del av forklaringen på de høye tallene ligger i antall internasjonale treff på hjemmesiden. Med jevne mellomrom sender Kunstsenteret ut nyhetsbrev til en medlemsmasse på om lag 3000 personer. 12

13 Venneforeningen Venneforeningen hadde 1019 medlemmer pr Oppslutningen fra vennene er god med aktiv bruk av Kunstsenteret, men foreningen har i 2011 arbeidet for å engasjere nye venner. Venneforeningen har i 2011 blitt invitert til 9 meget godt besøkte åpningsarrangementer i forbindelse med nye utstillinger. I tillegg ble venner invitert til en omvisning i utstillingen Dubuffet og arkitekturen ved Karin Hellandsjø i mars, til en omvisning og venneaften med servering og sosialt samvær i forbindelse med utstillingen Neby samling og gaveoverrekkelse av Anna-Eva Bergman verk Blå båt til Kunstsenteret i mai, til en familiedag i september med over 600 besøkende, samt til en kunstnersamtale og boklansering med Håkon Bleken i desember. Venneforeningen ga et verk (Blå båt, 1969, 150 cm x 300 cm) av kunstneren Anna- Eva Bergman til Kunstsenteret i I tillegg har Venneforeningen i 2011 gitt et betydelig bidrag til finansieringen av Kunstsenterets 2010 årbok, samt støttet en festskrift til ære for Karin Hellandsjø som gikk av som direktør da Kunstsenteret nye direktør Tone Hansen tok over. Bærum Kommune og Akershus Fylkeskommune Kunstsenteret er en viktig arena for kommunen og fylkeskommunen og fortsetter et nært samarbeid, hvor arbeidet med Kulturskolen og Den Kulturelle skolesekken står sentralt. Samarbeidet søkes utvidet. Fellesarrangement i form av St. Hansfeiring trakk et stort publikum til parken på Høvikodden. Andre samarbeidspartnere Høsten 2011 startet Sandvika Storsenter og Henie Onstad Kunstsenter et samarbeid rundt gratis busstransport Sandvika, Høvikodden, Oslo. Resultatet har blitt Senterbussen som kjører gratis fra Thon Hotel Opera ved Oslo S, Frognerparken, Skøyen, Høvikodden og Sandvika Storsenter annen hver time tur retur. Ordningen ble lansert med tre måneders prøvetid i slutten av I 2012 vil ordningen fortsette som en permanent turbuss for tre nye år. Kunstakademiet i Oslo, KHIO, er partner i en rekke prosjekter for

14 Henie Onstad Kunstsenter og Sandvika Storsenters nye Senterbuss Installasjonsbilde, Kurt Schwitters. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. 14

15 Kurt Schwitters og Norge Den permanente presentasjonen av Kurt Schwitters i Sal Haaken blir kontinuerlig oppdatert med nye verk da Sparebankstiftelsen DNB NOR utvider sitt deponi her. Prosjektet utvikles i samarbeid med Romsdalsmuseet. Turnerende utstillinger Per Inge Bjørlos utstilling går videre til Bergen Kunstmuseum i februar Dubuffet som arkitekt gikk videre til Skissernas Museum i Sverige. Museum Ethics I samarbeid med Fondet for dansk norsk samarbeid og Fritt ord, ble en todagers rundebordssamtale arrangert med ledende museumsdirektører for å diskutere dagens museumsetiske problemstillinger. Galleri Høvikodden: Fra fjord til fjell. Hele året: Lysebu Et utvalg på 214 kunstverk er langtidsdeponert ved Lysebu og er forankret som en langvarig utstilling. Samarbeidet fortsetter med møtevirksomhet og andre utvekslinger av tjenester. Kunstgaven: Sparebankstiftelsen DNB NOR Andre prosjekt i Kunstgaven i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR ble lansert under Ultimafestivalen, der Camille Norments utendørs lydverk Within the Toll ble avduket. Prosjektet fortsetter frem til Kunstgaven er en donasjon på 4.5 mill. fordelt over tre år til produksjon og innkjøp av ny kunst. Camille Norment fremfører en liveversjon av verket Within the Toll Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. 15

16 BYGNINGSDRIFT, VEDLIKEHOLD OG SIKKERHET Henie Onstad Kunstsenter høsten Drift og vedlikehold Av Kunstsenterets samlede driftskostnader utgjør driften av anlegget den nest største posten: inkludert avskrivninger og sikringsmidler ca. 34 % i I 2011 ble fasaden renovert etter et ekstraordinært tilskudd fra Fylkeskommunen. Den hvite aluminiumskledningen ble byttet ut, glasstaket over rondellen ble byttet, utelys ble etablert langs med administrasjonsfløyen, samt at taklekkasjer ble utbedret. Det ble også fra samme bevilgning satt av midler til å gjennomføre en forstudie med bytting av et vindu i glassfasaden for å hente erfaring til å planlegge en senere total utskifting av alle vinduer i gamle fasaden. Dametoalettet i vestibylen ble renovert med ny heldekkende servantbenk i corian med integrerte vasker og automatiske blandebatterier. Toalettavlukker ble malt og nye låser med håndtak montert i dørene. Møte og konferanse rommene ble oppgradert med nytt moderne AV utstyr for ca ,- kr. I studio ble det montert en kraftig projektor med høy ytelse for optimal utnyttelse av det store lerretet. Gjesteleiligheten i byggets underetasje ble i 2011 betydelig oppgradert med nytt kjøkken og ny maling på alle vegger. Biblioteket i underetasjen ble omgjort til studiemagasin sommeren 2011 og vil bli ytterligere oppgradert i

17 Ny heis mellom varemottak, kjøkken og kontorfløy i utleiedelen ble også kontrahert i 2011 etter at den gamle ble stengt pga. store mangler på sensommeren. Ny heis vil stå ferdig i april Sikring Gjennom bidrag fra Norsk Kulturråd og Stiftelsen UNI fortsatte Kunstsenteret i 2011 arbeidet med sikring av bygget og samlingen. Adgangskontrollanlegget ble utvidet med 5 stk. nye kortlesere på eksisterende dører. Innglassing av spesielle verk i samlingen, samt nytt godkjent støvavsug i rom for stasjonært sagbord. Det ble også bestilt nye spesialoppheng for sikker oppbevaring av kunstverk i magasiner og for veggmontering. ØKONOMI Regnskap 2011 Henie Onstad Kunstsenter hadde i 2011 et positivt aktivitetsresultat på kr etter skatt. Kunstsenteret hadde i 2010 bokettersyn av Skatt Øst for perioden Basert på Skatt øst vedtak måtte Kunstsenteret i 2011 etterbetale merverdiavgift på kr hvorav kr. 2 mill. ble avsatt i 2010 årsregnskap og resten ca. kr. 2 mill. kostnadsført i 2011 regnskap. HOK har ikke fått innvilget ettergivelse av merverdiavgift som ble sendt i Kostnadsført merverdiavgift påvirker resultatet betydelig også i Avgjørelsen påklages til Skatteetaten innen fristen resultat inkluderer også avkastning av Utviklingsfondets plasseringer kr , siste del av Steenberg gave kr og kr tilført ved sammenslåing av tre mindre stiftelser med Sonja Henies og Niels Onstads stiftelse. Resultatet disponeres ved å overføre ovennevnte avkastning, gave og tilførte midler ved fondssammenslåing, totalt kroner , (redusert med tilskudd til ENØK tiltak i 2006) til Kunstsenterets Utviklingsfond, og ved å redusere annen formålskapital med kr Offentlige tilskudd Bevilgningen fra Staten til HOK øket også i 2011; med kr Med dette er statstilskuddet til HOK hevet med godt over 60 % siden 2005; fra kr i 2005 til kr i Akershus Fylkeskommunes ordinære bevilgning til HOK i 2011 ble hevet med kr til kr I tillegg bevilget fylkeskommunen HOK i 2011 et ekstraordinært tilskudd på kr for fasadeoppussing. Bærum Kommune hevet bevilgningen til HOK med kr fra kr i 2010 til kr i De offentlige ordinære tilskuddene samt ekstraordinært tilskudd fra Akershus fylkeskommune utgjorde i 2011 ca. 65 % av stiftelsens totale anskaffelse av midler. 17

18 Private tilskudd Aktivitetsprogrammet også for 2011 var omfattende og ambisiøst, i tråd med Kunstsenterets virksomhetsplan Sponsoravtalen inngått med DNB ble forlenget med 1 år for 2012 med årlig tilskudd på kr Andre tilskudd: Sparebankstiftelsen DNB NOR utbetalte første delen på kr. 1 mill. av Kunstgaven på kr. 4,5 mill. til innkjøp/produksjon av samtidskunst til HOKs samling. Venneforeningen bidro med ca. kr til HOKs Årbok 2010, kr til festskrift for Karin Hellandsjø da hun sluttet i stillingen som direktør, samt med en betydelig kunstgave i form av Anna-Eva Bergmans verk Blå båt. Stiftelsen Fritt Ord bidro i 2011 med kr til et internasjonalt seminar om museumsetikk og tilhørende publikasjon i regi av HOK, med kr til seminaret World Rehearsal Court og tilhørende publikasjon, samt med kr til en ny antologi (Re)Staging the Art Museum. Kulturkontakt Nord har bidratt med EUR til antologien (Re)Staging the Art Museum Samarbeidsavtalen med advokatfirmaet Wiersholm ble forlenget med to år til juli Avtalen innbefatter et mindre utlån fra samlingen for fast henging i Wiersholms lokaler i Oslo, kontantstøtte til HOK på kr samt juridisk rådgivning ved behov for inntil samme beløp. Bama AS bidro med to ukentlige leveringer av frukt til de ansatte, samt i forbindelse med enkelte arrangementer. Panduro AS leverte utstyr til barneverksted og andre formidlingsaktiviteter for ca Stiftelsen UNI og Norsk Kulturråd har gjennom flere år gitt betydelig støtte til ulike sikringstiltak. For 2011 ble det innvilget sikringsmidler totalt fra stiftelsen UNI og Norsk Kulturråd ca. kr Norsk Kulturråd støttet med kr forskning av Kunstsenterets Fluxusarkiv. Henie Onstad Kunstsenter fremsto som en av hovedarvinger i Liv Hazel og Odd Kristian Steenbergs testamente i Siste del av testamentgave, kr ble utbetalt i Utviklingsfondet for Sonja Henie og Niels Onstads stiftelse Med virkning fra 1. januar 2011 er følgende legater innlemmet i Uviklingsfondet for Sonja Henie og Niels Onstads Stiftelse: Ferdinand Finnes Gledesfond, Bitle Moes Fond, samt Fond for internasjonal samtidskunst. Dette medfører at Kunstsenteret vil omtale fondet under ett navn. Forvaltning av Utviklingsfondet ivaretas av styret i samsvar med stiftelsens vedtekter og etter spesielle retningslinjer vedtatt av styret i Fondets plasseringer var ved utgangen av 2011 kr inkludert 2011 avkastning og 18

19 renter fra plasseringer på kr samt kr som siste utbetaling på arv i henhold til Liv Hazel og Odd Kristian Steenbergs testamente. Fondets kapital inkluderer nå stiftelsene Ferdinand Finnes Gledesfond, Bitle Moes Fond og Fond for Internasjonal Samtidskunst totalt på kr Utviklingsfondet forvaltes etter forsiktige retningslinjer der risikoen i fondsinvesteringene holdes lavt. Utviklingsfondets midler er allokert til samlingsutvikling og kunstnerisk virksomhet, mens de årlige avkastninger kan, etter særskilte behov og ved styrevedtak, tilføres virksomheten. 19

20 ORGANISASJON Tone Hansen - Ny direktør ved Henie Onstad Kunstsenter fra 1.august Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. Ansatte Ved årets utgang hadde senteret 10 heltidsansatte og 12 deltidsansatte, tilsvarende 17 årsverk. Endringer i organisasjonen i 2011: Karin Hellandsjø sluttet i stillingen som direktør ved HOK ved fylte 67 år og Tone Hansen tiltrådte som ny direktør fra Caroline Ugelstad var i 50 % permisjon i 2011 for arbeid med doktorgradstudiet med HOKs Fluxus-samling som basis. Milena Høgsberg tiltrådte i august som kurator og samtidig fungerende sjefskurator og avdelingsleder for kunstfaglig avdeling under Caroline Ugelstads permisjon. Lars Mørch Finborud ble innvilget 18 måneders permisjon fra for å ta sin mastergrad med bl.a. HOKs musikkscene som tema. Lars Mørch Finborud har arbeidet i ca. 10 % stilling på Kunstsenteret under sin permisjonstid i Lasse Marhaug har fungert som ansvarlig musikk-koordinator i Lars Mørch Finboruds permisjonstid, og gikk over til en fast 50 % stilling fra Teknisk konservator Hilde Heggtveit gikk over til en fast 80 % stilling fra Under Ellen Fodstads fødselspermisjon fra 1.3. vikarierte Anne Britt Haaland som administrasjons-, utleie- og formidlingskoordinator. 20

21 I forbindelse med flytting av HOKs bibliotek til Nasjonalmuseet gikk Herlof Hatlebrekke over til en fast 80 % stilling som museumsvert i november. Christine Snekkenes hadde et praksisopphold på HOK våren 2011 i forbindelse med museologistudier. Resepsjonsmedarbeider Anette Farstad i 60 % stilling gikk over til fødselspermisjon i desember Camilla Sune tok over som vikar for henne. Anne Sollund, Camilla Sune, Sinikka Olsen, Anette Farstad, Ingrid Pettersen og Johanna Zwaig har arbeidet som formidlere, Hege Kjeldsen, Amanda Spjelkavik Sparre, Kenneth Alme, Tiana K Ringseth Ellen Linken Lunder, Cornelia Sparre Spjelkavik, Tove Sørvåg, Siv Nordsveen og Magnus Andre Vinjum har arbeidet som museumsverter ved behov. Brit Kristin Heltne har arbeidet i museumsbutikken hver tredje helg. Hege Kjeldsen, Amanda Spjelkavik Sparre, Kenneth Alme og Tiana K Ringseth. Det ble også i 2011 trukket inn ekstrahjelp i forbindelse med utstillingsskift og spesielle prosjekter. Det er ikke inntruffet skader eller ulykker i I oktober ble det arrangert et internt arbeidsmiljøseminar med tema samspill og samarbeid med hjelp av en ekstern foredragsholder. Styret konstaterer en fortsatt positiv utvikling i sykefraværet som i 2011 var 3,4 % mot 3,5 % i Personalrelaterte kostnader er den største enkeltkostnadsposten og utgjorde i 2011 ca. 35 % av totale kostnader. Styret Styrets sammensetning i 2011 var: Halvor Stenstadvold (leder), Anne Carine Tanum (nestleder), Rolf Sæther, Christian Gether, Helene Berge Holm, Siri Hov Eggen, Brit Moe og ansattes representant Herlof Hatlebrekke. Det ble avholdt 5 styremøter, hvorav ett av styremøtene var et fellesmøte med styrmedlemmenes vararepresentanter i Representantskapet Representantskapet, som tjener som et rådgivende organ, hadde følgende sammensetning i 2011: Karin Brodin Seljelid (leder), Øivind Storm Bjerke, Morten Skauge, Carl Wilhelm Tyren, Kristin Theisen, Terje Hegge, Bjørn Frodahl, Nils Pettersen-Hagh og Thomas Holst. Opplysninger i henhold til regnskapsloven Sonja Henies og Niels Onstads stiftelse driver Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i Bærum. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Virksomheten forurenser i begrenset grad. HOK søker ENØKtiltak for å redusere dette. Stiftelsen har som mål å være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. Av stiftelsens 21 ansatte per var 14 kvinner. Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 21

22 FREMTIDSUTSIKTER I 2011 gikk Karin Hellandsjø av som direktør. Kurator ved HOK Tone Hansen ble rekruttert som ny direktør fra staben og tiltrådte stillingen Med Hansen videreutvikles Kunstsenterets uttalte visjon om å være en arena for det 20. og 21. århundrets kunst, der fokus på forhold mellom kunst, musikk og performance står sentralt. Planene for de kommende årene er offensive og fokus på internasjonalt samarbeid er viktig for å få til de brede utstillingene av høy internasjonal kvalitet, og for å kunne formidle norske kunstprosjekter internasjonalt. Kunstsenteret forsterker videre sin tverrfaglige stilling og søker å gjøre brede presentasjoner av historisk og samtidig kunst satt i samfunnsmessig sammenheng og der forhold mellom de visuelle kunstformene fremkommer tydelig. Kunstsenteret arbeider langsiktig med planer for et mer offensivt formidlingsprogram for barn, unge og voksne, der den skapende deltakelsen står sentralt. Kunstsenteret ønsker å bli et ressurssenter for kunst og ny teknologi. Første kurs gjennom Kulturskolen i digitalt fotografi har vært svært populært og viser at få unge får tilbud om forståelse av teknologiens muligheter knyttet mot visuell kunnskap fra skolevesenet. Her har Kunstsenteret en misjon i å skape forståelse og evne innen feltet. Varslede nybygg og åpning av nye museer for billedkunst (Astrup Fearnley i 2012 samt Nasjonalmuseet og Munch museet) vil føre til et større tilbud og økt konkurranse for Henie Onstad Kunstsenter fra På sikt vil trolig de nye tilskuddene til feltet bidra til å utvikle et større publikum for billedkunst, noe som kan bidra til økt publikumstilstrømming til Høvikodden. Men på kort sikt, må Henie Onstad Kunstsenter være forberedt på nedgang i besøkstallene gitt nyhetens interesse for de nye museene. I 2011 har Kunstsenteret avdekket store behov for grunnleggende vedlikehold av bygningen og arbeider nå aktivt for å finne finansiering til restaurering av bygningen fra 1968, samt oppgradering av de andre anleggene. Det er laget en foreløpig plan for vedlikeholdet som strekker seg over fire år. Noen prekære tiltak er igangsatt over regulært budsjett Vareheis for restauranten byttes i 2011 og dekkes over to budsjetter. Flere andre tiltak er allerede utsatt i påvente av finansiering. Dette er kostnader som er umulig å bære over det vanlige vedlikeholdsbudsjettet. Styret retter stor takk til alle medarbeidere på Kunstsenteret for innsatsen i En engasjert stab er med på å skape gode, helhetlige kunstopplevelser for publikum. 22

23 Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden 28. mars

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

STYRETS ÅRSBERETNING 2010

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Resymé 2010 markerte gjennomføringen av en rekke viktige milepæler for Kunstsenteret: Kunstgaven For perioden 2011-2013 vil Henie Onstad Kunstsenter

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2009

STYRETS ÅRSBERETNING 2009 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 DEN SAMLEDE AKTIVITETEN I 2009 Utstillinger Utstillingsprogrammet for 2009 var i tråd med Henie Onstad Kunstsenters programprofil slik den nå fremstår,

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser. Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser. Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2008 Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser Organisasjonsnummer: 943762058 Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelse er registrert som en privat stiftelse og følger lov om stiftelser med mer

Detaljer

KUNST, LEDELSE OG DET NYE MUNCHMUSEET I BJØRVIKA

KUNST, LEDELSE OG DET NYE MUNCHMUSEET I BJØRVIKA KUNST, LEDELSE OG DET NYE MUNCHMUSEET I BJØRVIKA Kunnskap i en ny tid - Biblioteklederkonferansen 2017 Torsdag 26. oktober 2017 Stein Olav Henrichsen, Direktør Munchmuseet Sterke uttrykk sterke inntrykk

Detaljer

HOK ÅRSBERETNING 2012

HOK ÅRSBERETNING 2012 HOK ÅRSBERETNING 2012 Forord... 4 1. Kunstfaglig arbeid... 6 2. Kommunikasjon, formidling og marked... 16 3. Drift og sikkherhet... 24 4. Økonomi... 26 5. Organisasjon... 32 6. Fremtidsutsikter... 34 Revisors

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 Kunsthåndverk 2013 Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 FORMIDLINGSPROGRAM KUNSTHÅNDVERK 2013 «Kunsthåndverk 2013» er Norske Kunsthåndverkeres juryerte

Detaljer

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Dans i Drammen Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Kunsthistorieprofessor Øivind Storm Bjerke anmelder utstillingen Trisha Brown Company i Nøstetangenrommet, Drammens Museum. Utstillingen står til

Detaljer

KUNSTSILO KUNSTSILOFILMEN

KUNSTSILO KUNSTSILOFILMEN KUNSTSILO DET STARTET MED EN. FREMDRIFT SÅ LANGT 25.04.15 Nicolai Tangen lanserer kunstgaven til Sørlandet 27.05.15 Formannskapet i Kristiansand oppretter arbeidsgruppe 13.01.16 Formannskapet i Kristiansand

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 11120/2015 2014/1109 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 04.03.2015 15/22 Bystyret 26.03.2015 Adelsteen Normann Stiftelsen

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Orange clockwork, Marianne Arneberg/BONO2100 Foto: Ellen R. Karlowicz

Orange clockwork, Marianne Arneberg/BONO2100 Foto: Ellen R. Karlowicz Orange clockwork, Marianne Arneberg/BONO2100 Foto: Ellen R. Karlowicz Visjon, strategi, organisasjon og virksomhet Nøkkeltall og samarbeidspartnere Kunstnerisk råd, utstillinger og kunstprosjekter Samarbeide

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer)

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Gategalleriet i Trondheim Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Eksempel av garegalleriet fra Beograd Om gategalleriet Flytting av galleriet i det offentlige utendørs

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Nature is what surrounds us

Nature is what surrounds us Nature is what surrounds us NNKS galleri, Torvet i Svolvær 16.08.2009 20.09.2009 7 billedkunstnere og to forfattere tar for seg kunstens relasjon til naturen og natur som objekt for kunst og kunstnerisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 KUNSTPLAN Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 Kunstplanen er utarbeidet av kunstutvalget for Greveløkka skole Spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad, post@olasendstad.no, 416

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n program 2007 [arena] v e s t f o s s e n senter for samtidskunst åpning 5. mai kl. 15.00 www.arenavestfossen.com Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av ni gallerier,

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

O R G A N I S A S J O N

O R G A N I S A S J O N O R G A N I S A S J O N FORSKNING OG SAMLING FORSKERE, DOKUMENTASJON, FORVALTNING DIREKTØR FORMIDLING FORMIDLERE ADMINISTRASJON STAB F O R M Å L S P A R A G R A F Norges rusmuseum er en uavhengig institusjon

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Adresseinformasjon Institusjonens Navn Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Besøksadresse Historisk museum, Frederiks gt. 2, 0164 Oslo

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum ÅRSMØTE 2015 Onsdag 11. mars kl. 19.00 Lychepaviljongen, Drammens Museum Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole.

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Vålerenga

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Kunsten å falle Informasjonsformidling gjennom kunst

Kunsten å falle Informasjonsformidling gjennom kunst Kunsten å falle Informasjonsformidling gjennom kunst "Den som reiser om natten" av Kirsti Grotmol Prosjektrapport - Bakgrunn En av s viktigste oppgaver er å spre kunnskap og informasjon om epilepsi. Mange

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: SAK 147/2011: BESLUTNINGSSAK VALG AV STYRE I BARNESTIFTELSEN, SAMMENSLÅING

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

LAMPEN & SPEILET SPEILET. poesi og politikk i samtidskunsten. DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN

LAMPEN & SPEILET SPEILET. poesi og politikk i samtidskunsten. DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN LAMPEN & SPEILET SPEILET poesi og politikk i samtidskunsten VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN 2017-18 DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe LÆRERVEILEDNING Kort fortalt gir prosjektet innblikk

Detaljer

Strategiplan 2016 2020

Strategiplan 2016 2020 9 Fokusområde 7: Organisering og arbeidsmiljø Fokusområdet omfatter organisatoriske og administrative forhold, retningslinjer og rutiner. Forhold som går på samhandling kollegaer/avdelinger, roller og

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Sogn og Fjordane. Museum

Sogn og Fjordane. Museum Sogn og Fjordane K u n s t Museum 1 2011 > w w w.sfk.museum.no og flickr > Ålesund Hornindal Sogn og Fjordane Kunstmuseum Anders Svor Museum Florø Førde Jølster Astruptunet Eikaasgalleriet Lærdal Sogn

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Styrets årsberetning...5. Kunstfag... 11. Kommunikasjon, formidling og marked... 19. Drift og sikkerhet... 29. Økonomi... 33. Organisasjon...

Styrets årsberetning...5. Kunstfag... 11. Kommunikasjon, formidling og marked... 19. Drift og sikkerhet... 29. Økonomi... 33. Organisasjon... Årsberetning 2014 Styrets årsberetning...5 Kunstfag... 11 Kommunikasjon, formidling og marked... 19 Drift og sikkerhet... 29 Økonomi... 33 Organisasjon... 36 Fremtidsutsikter... 38 Revisors beretning...

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 22. april 2009

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 22. april 2009 Sak 2009/1188 BERGEN MUSEUM Protokoll fra styremøtet onsdag 22. april 2009 STYRET FOR BERGEN MUSEUM PROTOKOLL FRA STYREMØTET Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl 13.00-14.15 Sted: Muséplass 1 Disse møtte:

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 LETTLEST PÅ NORSK Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 Hva og hvem er Kulturrådet? Kulturrådet 2013 Flere ulike statlige forvaltningsoppgaver Norsk kulturfond Statens kunstnerstipend

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013 Årsberetning 2012 Bergen, 29. mars 2013 AVGARDEs formål og målsetting Foreningen AVGARDE som ble stiftet høsten 2006 har som sitt formål å opprettholde en kontinuerlig arena for ny musikk i Bergen og omegn.

Detaljer

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 2014 var et spennende år for Trysil folkebibliotek. Vi åpnet Knøttebiblioteket på Prestgardsjordet, og pusset opp og malte den

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

PROSJEKT // BW OFFSHORE/BERGESEN ga Kunstverket i oppdrag å komme med flere forslag til utsmykking av fire møterom. Med likt interiør på møterommene valgte vi å engasjere én kunstner til oppdraget. Kunstneren

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

HOK årsberetning 2013

HOK årsberetning 2013 HOK årsberetning 2013 3 Styrets årsberetning 1. Kunstfag 2. Kommunikasjon, formidling og marked 3. Drift og sikkerhet 4. Økonomi 5. Organisasjon 6. Fremtidsutsikter Revisors beretning Aktivitetsregnskap

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014 REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 2. april 2014 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby og John Olsen

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

Akershus Kunstforeningers Fylkesorganisasjon. årsmelding 2 0 1 1

Akershus Kunstforeningers Fylkesorganisasjon. årsmelding 2 0 1 1 Akershus Kunstforeningers Fylkesorganisasjon årsmelding 2 0 1 1 1 Akershus Kunstforeningers Fylkesorganisasjon HOVEDMÅL Ø Støtte kunstforeningene i deres virksomhet og arbeide for en styrket kunstformidling

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rådgiver for digital formidling og kommunikasjon for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Konkurransegrunnlag Rådgiver for digital formidling og kommunikasjon for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Konkurransegrunnlag Rådgiver for digital formidling og kommunikasjon for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 1 Innledning Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design inviterer til konkurranse

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Bakgrunn og formål Sparebankstiftelsen Halden ble dannet 1.11.2011 som følge av sammenslåing av Halden Sparebank og Rygge og Vaaler Sparebank til SpareBank1 Østfold Akershus.

Detaljer

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk?

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Av Hege Huseby 09.05.2012 12:52 Kulturhistoriske og naturhistoriske utstillinger blir i pressen først og fremst omtalt som hyggelige søndagsaktiviteter. Dette

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling) Til Fra Telefon Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen Dato 7. mai 2014 Møtedato 21. mai 2014 Møtetid 17.00 20.00 (middag ca kl 20) Møtested Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13 Oslo Møtegruppe

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer