TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM"

Transkript

1 Nr. 1, 2008 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Fagdag, årsmøte og fylkesledermøte i Tromsø mai Se s. 10 Se s. 5

2 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland Sommeren er her - med et tidsskrift fyllt av optimisme Les om fremgangen med å få til et nasjonalt kompetansesenter, - Konferansen Det nytter - det er mulig øke livskvalitet for våre pasienter når det legges til rette for det. - Det skal igjen arrangeres kurs for unge med HS i familien. Se søknadsskjema side 7. - Du kan lese om et fantastisk årmøte i Tromsø. Stor takk til landsstyret som ga dette årsmøtet en spesiell dimensjon ved å arrangere fagdagen. En riktig God sommer ønskes dere alle. Jorun Å VÆRE I FAMILIE (Fra boken Blå hester i Guds hage - av Kristin Bae Mysen) På plakaten september Europeisk konferanse i Lisboa (program finnes på 13.september Likemannsseminar /Fylkesledermøte i Kristiansand Tema: Hvordan ivareta barn og unge i HS-familier? november. Kurs for unge i HS-familier (16-35 år) i Trondheim Se påmeldingsskjema og program s. 7 Kjære bror, kjære søster. Jeg håper å bli flinkere til å ringe deg, og høre hvordan du har det. Jeg håper å få en slik telefon fra deg. Jeg håper du lever et godt liv. Jeg håper vi i løpet av året kan ha noen faste møteplasser. Hilsen meg Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Matt.7,12 Nå kan du i g j e n få kjøpt Trehalose Litt før nyttår var all Trehalose utsolgt. Styret trodde interessen for sukkeret var liten og vi hadde derfor ikke bestilt inn ny forsyning fra Tyskland. Men, etter å ha fått flere henvendelser fra personer som ønsker å kjøpe mer, har vi bestilt inn et parti som nå er i salg. Du kan kjøpe sukkeret ved å gå inn på denne linken: Send stoff til evt. Boks 154, 4792 Lillesand Tlf , fax Innhold Redaktøren har ordet 2 Lederen har ordet 3 Nok et bevis på effekt av trening 4 Hvem bryr seg om hvordan jeg har det? 5 Trening utsetter sykdomsstart 5 Samling for "Risikopersoner" for HS 6 Kurs for unge mennesker med HS i familien 7 Økte utgifter til mat ved HS 8 Det er god grunn til å være optimist 9 Britisk forskning med håpefulle resultater 9 Fagdag, Årsmøte og Fylkesledermøte i Tromsø mai Fagdag 12 Referat fra årsmøte Årsberetning for lhs 13 Regnskap 15 Årsmeldinger fylkeslagene 16 Nytt fylkeslag i Nord-Trøndelag 19 Gledlig gjensyn med Fiona! 19 Referat fra Fylkesledermøte i LHS 20 Informasjonsmateriell 21 Presymptomatisk test 22 Medlemskap/Likemannsarbeid 23 Viktige og nyttige adresser 24 Huntingtons Sykdom Tidsskrift for Huntingtons Sykdom (THS) er et medlemsblad for Landsforeningen for Huntingtons Sykdom (LHS). Huntingtons Sykdom (HS) er en arvelig form for hjernesvinn som vanligvis utvikles i års alderen. Den er uhelbredelig og har dødelig utgang i løpet av år. HS pasienter får karakteristiske rykninger, taper kognitive funksjoner, gjennomgår store adferdsendringer (personlighetsendringer) og blir svært hjelpavhengige. Det er ca HS-pasienter i Norge i dag. I tillegg er det omlag risikopersoner i ca. 170 familier. LHS har omlag 470 medlemmer. Side 2

3 Lederen har ordet av Astri Arnesen Ny vår gir nytt liv og nytt håp. For noen uker siden kom det endelig melding fra Helsedirektoratet om at de var i gang med en utredning av et Kompetansesenter for Huntington sykdom. Bodil Stokke, som tidligere jobbet på Smågruppesenteret, har fått i oppdrag å utarbeide et konkret forslag til hvordan et slikt senter bør organiseres, hvilke tjenester som bør gis og ikke minst hvor det bør plasseres. Målsettingen er at rapporten skal oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet i slutten av august. Klarer vi det er vi et laaaangt stykke videre. Som den store optimist jeg er, har jeg håp om at vi vinteren 2009 er i gang med å etablere et nasjonalt kompetansesenter. Det vil gi oss helt nye muligheter for å utvikle og spre kunnskap om behandling og oppfølging av Huntington-familier. Nord- Trønderlag har fått eget fylkeslag Fagkonferansen foreningen arrangerte i mai het: Det nytter behandling av Huntington sykdom. Alle vi som er berørt av sykdommen har i mange år ventet på medisinen som skal utsette eller hindre sykdomsutbrudd. Vi venter fortsatt.. Konferansen understreker at det er mye som kan gjøres for pasienter med de behandlingsmetoder vi allerede har. Gjennom systematisk oppfølging og behandling kan sykdomsutvikling og livskvalitet hos både pasienter og pårørende bedres betraktelig. Fysisk fostring, trening av pust og tale hos logoped, fysioterapi, ergoterapi osv kan gi pasientene både bedre motoriske og kognitive funksjoner og ikke minst et mer verdig liv. og belastningen større når en familie ikke klarer å snakke om hva det fører med seg at mor eller far er syk. Barn bør, utfra sitt modenhetsnivå og behov for informasjon, få vite om sykdommen allerede i førskolealder. Faktisk er det slik at jo tidligere man får vite jo lettere er det å akseptere og leve med sin situasjon. Foreningen har vært gjennom et aktivt halvår og medlemstallet vokser. Vervekampanjen og mange brukere av internett har bidratt til en fin vekst i Relativt nytt er det at stadig flere melder seg inn og ønsker å støtte arbeidet vårt fordi de har en venn eller venninne som er blitt syk. Aktiviteten i de ulike fylkeslagene varierer mye. Noen fylkesledere er helt alene om ansvaret og får lite respons fra medlemmene. Dessverre ble fylkeslaget i Vestfold nedlagt nå i vår. Leder gjennom mange år, Sissel Kranstad, fortjener all honnør og takk for sin innsats. Vi håper det kommer andre som kan overta slik at laget kan gjenoppstå. Andre steder er det stor aktivitet, f.eks i Trøndelag. May Hallås har gått i bresjen og startet eget fylkeslag i Nord-Trøndelag. Det er utrolig inspirerende og gledelig med alle dere som orker å ta initiativ og drive aktivitet. Alt fylkeslagene gjør er viktig selv om det noen ganger kan synes lite og uvesentlig. Vi trenger hverandre det er derfor vi har en forening. Det er både trøst og styrke å finne hos hverandre. Det er ikke bare pasientene som kan få bedre livskvalitet på tross av sykdommen, det gjelder også familien. Forskere og fagfolk gir nå stadig klarere råd: Snakk om det! Det gjør både smerte Mitt sommerønske er at alle må få oppleve noe som bryter litt med den daglige rutine og som blir et lyst og godt minne å ta med inn i vintermørket; når den tid kommer. LHS Informasjonstelefon Tlf Side 3

4 Nok et bevis på effekt av trening En gruppe på 40 HS-pasienter har gjennomgått et forsøk med intensiv trening med både motoriske, kognitive og språklige øvelser. Programmet innebar 3 uker 3 ganger i året med opplegg over 40 timer pr uke. Resultatene viser at pasientene opprettholdt og faktisk viste noe forbedring på alle ferdighetene. -Dette er et svært positivt resultat sier leder Astri Arnesen. -Vi har tidligere vist til en rekke dyreforsøk som viser at trening bidrar til opprettholdelse av ferdigheter og funksjoner. Her har forskere i Euro-hd vist at det har god effekt for pasienter i tidlig og midtre fase av sykdommen. Effekter av et intensivt rehabiliteringsprogram for pasienter med Huntington sykdom: En pilot studie. Paola Zinzi et al., Clinical Rehabilitation 2007; 21: Huntington sykdom (HS) karakteriseres av forstyrrelser knyttet til motorikk (bevegelse), adferd (humør) og kognitive (tenkning) funksjoner. Grovmotoriske symptomer på HS er ufrivillige bevegelser (korea = danslignende bevegelser), forsinkelse av frivillige bevegelser (bradykinesi), en tendens til unormale, langvarige holdninger (dystoni) og unormal økning i muskeltonus (rigiditet). Holdning, balanse og gange blir stadig dårligere ettersom sykdommen progredierer. Språket blir gradvis mer utydelig og slørete. Vanligvis utvikler pasienten vanskeligheter med svelging, noe som igjen øker risikoen for kveling og aspirasjonspneumoni (lungebetennelse som følge av innånding av fast eller flytende føde i luftveger og lunger). Svelgeproblemene fører som regel også til vekttap. Adferdsmessige og kognitive symptomer er blant annet, depresjon, apati, intellektuell forringelse og hukommelses problemer. Siden det i øyeblikket ikke finnes noen kur for HS, kan medikamentell behandling kun ha gunstige effekt på symptomer og ofte er det også bivirkninger. Derfor anstrenger en del forskere seg for å identifisere og utvikle ikke-farmakologiske terapeutiske intervensjoner som kan gi forbedring av både fysiske og psykologiske symptomer av HS. Forskere anstrenger seg for å identifisere og utvikle ikke-farmakologiske terapeutiske intervensjoner som kan gi forbedring av både fysiske og psykologiske symptomer av HS. Denne interessante publikasjonen rapporterer resultatene fra en pilotstudie, med målsetting om å undersøke effektene av et intensivt, tverrfaglig rehabiliteringsprogram for mennesker som er rammet av HS. Rehabiliteringsterapi har vist seg å forbedre livskvaliteten for pasienter med visse nevrogenerative sykdommer. Men, i forhold til HS, har de fleste studier som omhandler fysioterapi ikke vært vitenskaplig robuste nok til kunne gi klare anbefalinger. Målet for denne studien var å vitenskapelig understøtte nytten av fysioterapi mht mestring av symptomer i HS. Programmet besto av fysio-, ergo- og språkterapi, samt respiratoriske (puste) og kognitive øvingsoppgaver. Behandlingen ble fordelt over perioder på tre uker med et intensivt regime som innebærer 44 timer per uke og som repeteres tre ganger i året. Øvelsesoppgavene ble utført både individuelt og i grupper. Førti HS pasienter i tidlig til midtre fase av sykdommen ble innrullert i studien. Målinstrumenter som ble brukt til å vurdere resultatene av terapien besto av Barthel Indeksen (aktiviteter av daglig liv), Tinetti Scale (balanse og gange), Physical Performance test (Fysisk utførings test; PPT; funksjonelle oppgaver) og en depresjonsskåre (Zung). Måleresultatene etter behandling var bedre enn før behandling. Hver intervensjonsperiode resulterte i forbedringer i motorisk utføring og dagliglivsaktiviteter. Gjennomsnittlig økning var 4.7 for Tinetti og 5.2 for PTT skårene. Forbedringer i depresjonsskårene ble også funnet. Ingen motorisk forverring ble funnet over to år, noe som antyder at pasientene vedlikeholdt sine funksjonelle, kognitive og motoriske prestasjoner. Vedlikehold av basale nivåer over en slik periode kan betraktes som et positiv resultat, siden HS er en progredierende sykdom med en vedvarende nedgang i utføring og i klinisk stabilitet. Denne pilotstudien viser at intensiv rehabilitering kan være gunstig for HS pasienter. By Diana Raffelsbauer, PharmaWrite (Germany) Oversatt av Marleen van Walsem, EHDN Nordisk koordinator og Astri Arnesen, leder for LHS I Norge. Side 4

5 En arbeidsgruppe i Gøteborgsregionen har utarbeidet en rapport om barn i Huntington familier. Den heter: Vem bryr seg om hur jag mår? Rapporten baserer seg på en undersøkelse som er gjort gjennom Huntingtonorganisasjonene i Europa. Man har intervjuet personer i Sverige og Skottland om deres erfaringer og tanker rundt sin oppvekst med en syk far eller mor. Konklusjonen i rapporten er krystall-klar: Barna bør informeres om situasjonen så tidlig som mulig, helst allerede i førskolealder. Den taushet som ofte benyttes fra de voksne for å beskytte barna virker mot sin hensikt. Barn merker når noe ikke er som det skal og kan oppdage familiehemmeligheter selv om foreldrene ikke snakker om det. Barn som føler at noe i familien ikke må snakkes om, blir usikre og mange får skyldfølelse. Derfor kan flere føle seg THS Nr Hvem b ry r seg om hvordan jeg har det? Om barn i Huntington-familier av Astri Arnesen sviktet, og slett ikke beskyttet, av dem som har latt være å fortelle om sykdommen. Noen blir bitre og sinte. Jo yngre barna er når de får vite om at Huntington finnes i familien, jo lettere er det å akseptere og leve med situasjonen. Det finnes flere rapporter som beskriver at barn som får vite om sykdommen tidlig i livet klarer seg bedre enn dem som får vite det sent i oppveksten eller i voksen alder. Når man begynner å snakke om temaet i tidlig alder får barnet en aksept for at dette ikke er farlig å snakke om. Det gir trygghet og gjør situasjonen lettere å håndtere. For både barn og voksne gjelder det at byrder som deles med andre blir lettere å bære. De voksne bør formidle kunnskap om sykdommen ut fra barnets alder og modenhet og barnet må alltid få svar på sine spørsmål. Rapporten konkluderer også med at mange voksne synes det er svært vanskelig å snakke med barna om sykdommen. Man har ikke lyst til å komme med dårlige nyheter. Da kan det være en god idè å søke hjelp fra en venn eller en fagperson. Det viktigste er at denne personen har barnets tillit og at vedkommende kjenner godt til sykdommen. Det kan også være til god hjelp å snakke med andre foreldre i tilsvarende situasjon. Trening utsetter sykdomsstart Start med trening tidlig og det er stor sjanse for at du utsetter sykdomsutviklingen av Huntington. Det er i korte trekk konklusjonen til forskere i England og Australia. I en rapport som ble offentliggjort 1.april beskrives forsøk med HS-mus. Musene fikk så tidlig som ved 4 uker mulighetene til å trene i løpehjul. En gruppe fikk også ytterligere muligheter for å holde seg aktive både fysisk og mentalt. Musene som løp viste motoriske symptomer senere enn de som ikke fikk mulighet for fysisk aktivitet. Les hele artikkelen her: Noe av det kanskje mest oppsiktsvekkende ved denne studien er at når man undersøkte hjernen til musene, var det ingen forskjell i celledød og skade på hjernevev. Begge typene hadde samme mengde huntingtinklumper i nervecellene. Det ser altså ut til at aktivitet som starter tidlig i livet setter hjernen i stand til å kompensere for skader mye bedre enn de som ikke er aktive. Så hvis du er risikoperson eller genbærer: Hold deg aktiv - tren - følg med og bruk hodet! Side 5

6 Samling for Risikopersoner for Huntingtons sykdom Våren 2007 arrangerte Senter for sjeldne diagnoser en weekend for personer som lever i familier med Huntingtons sykdom. Samlingen fant sted på Hurdal Folkehøyskole. Tidspunktet for samlingen viste seg å havne midt i eksamenstiden for mange av de aktuelle deltagere. Noen var optimister og håpet at de ikke kom opp til muntlig eksamen på fredagen, men den gang ei. Derfor velger vi å legge årets samling til en weekend på høsten. Evalueringen i fjor viste at vi hadde truffet godt med temaene som ble tatt opp. Det ble etterspurt mer tid til egenaktivitet og samtaler i grupper. Det ønsker vi å etterkomme i år. Programmet i 2007 var lagt opp etter innkomne svar på en undersøkelse blant målgruppen. Ved påmeldingen ble deltagerne oppfordret til å komme med ønsker om temaer. Fokuset ble derfor lagt på hvordan det er å leve i en familie med Huntingtons sykdom. Andre tema var risikoen for selv å få sykdommen og å føre den videre til egne barn. Det ble en intens helg både faglig og sosialt. Deltagerne opplevde det svært positivt å få møte personer i samme situasjon som seg selv. Ulikhet i alder og erfaringer medførte at temaene ble belyst fra forskjellige sider. Det gjaldt også tanker om det å være risikoperson. To søstre som fortalte om hvordan det var å vokse opp med en syk forelder fikk svært positiv respons. De fortalte om valgene de hadde tatt i forhold til å få egne barn og til å teste seg. De svarte på spørsmål, og viste stor grad av åpenhet om hvilke tanker de hadde gjort seg om sin egen situasjon. Som arrangører var vi godt fornøyd med helgen og deltagernes vilje til å delta både på arbeidsøktene og i fritid. Vi på Senter for sjeldne diagnoser opplever at flere unge tar kontakt for å få en samtale om sin situasjon. Mange av spørsmålene de kommer med har vært vanskelige å ta opp med foreldrene. Vi tror derfor at det er et behov for en samling i år også. I Trøndelag har unge som lever med Huntingtons sykdom i familien startet en egen ungdomsgruppe. Vi ønsker å gi dem et ekstra puff og vil derfor arrangere årets samling i Trøndelag. Weekenden blir lagt til overgangen oktober november Noen av dere vil få tilsendt invitasjon fra deres eget fylkeslag. Dere kan også be om få den tilsendt direkte fra oss(ssd) Dere finner og invitasjon i bladet og på internettsiden til HS foreningen og Senter for sjeldne diagnoser. Vi håper dere setter av denne helgen til en tur til Trøndelag og en hyggelig weekend sammen med likesinnede. Gunvor A Ruud Rådgiver SSD Storverk fra Tone Holte Av Sigrun Rosenlund Dette er anmeldelse på Tone Holtes bok i Østlandets Blad, boken om FRAMBU, INNSATS OG OMSORG EN BOK OM Frambuhistorien Det er sikkert mange fra familier med HS som har interesse av å lese den boken. Mange familier kom flere ganger og fant det godt å komme til Frambu å treffe andre i samme situasjon. Det var mange som fant venner for livet, og fremdeles har kontakt etter mange år. Vi er mange som savner oppholdene på Frambu. Tone Holte har arbeidet i flere år der, og har godt kjennskap til systemet på Frambu, og fikk kunnskap om de ulike gruppene som hadde opphold.der. Boken kan kjøpes hos bokhandlere (be dem skaffe hvis de ikke har den) Pris ca. 350 kr. Den kan anbefales. Det er egentlig et eventyr hvordan det kunne utvikle seg fra en sommerleir for barn som ikke kom på noe ferie, til den gode og fantastiske institusjonen den ble til. Side 6

7 Kurs f o r unge mennesker m e d Huntingtons sykdom i familien. 31. oktober - 2. november 2008 Kursinformasjon Senter for sjeldne diagnoser (SSD) inviterer til kurs for unge mennesker som lever i familier med Huntingtons sykdom. SSD er et landsdekkende kompetansesenter som har ansvar for informasjon til brukere, pårørende og fagfolk som er berørt av denne diagnosen. Sted og tid Kurset vil være i Trøndelag, lett tilgjengelig fra Værnes flyplass og jernbanestasjon. Kurset starter fredag ettermiddag og avsluttes etter lunsj søndag. Målgruppe Kurset er for mennesker mellom 16 og 35 år som lever med Huntington i familien og som selv har risiko for å få diagnosen. Også de som har testet seg og fått godt svar er velkommen til å søke på kurset. Program Vi vil sette sammen et variert program med grupper og erfaringsdeling som sentrale elementer. I tillegg vil disse temaene være aktuelle i programmet: Familiehemmeligheter Misforståelser Når mor eller far forandrer seg Tanker om fremtiden Informasjon om sykdommen Taushet Åpenhet Mestring Testing Økonomiske forhold Senter for sjeldne diagnoser dekker kostnader for kurs og opphold. Dekning av reiseutgifter må avklares med ditt lokale trygdekontor. De som kommer med på kurset får nærmere informasjon om dette. Invitasjon Du kan komme til å få tilsendt flere invitasjoner til dette kurset. Dette er fordi det sendes ut både fra SSD og fra Landsforeningen for Huntington sykdom, og vi kan ikke samordne våre lister på grunn av taushetsplikt. Vennligst gi invitasjonen videre til noen som er i målgruppen dersom du ikke er det selv. Søknad Søknadskjemaet sendes til: Senter for sjeldne diagnoser Rikshospitalet 0027 Oslo Faks Søknadsfrist: 8. september 2008 Spørsmål Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart! Telefon: eller på mail: Søknadsskjema - Huntingtons sykdom Kurs for unge mennesker med HS i familien Søknadsfrist: 8. september 2008 Er det spesielle ting du ønsker foreleserne skal ta opp eller som vi kan snakke om i grupper? Sett opp stikkord: Navn:... Fødselsdato:... Adresse:... Postnr:...Postadresse... Telefon:...Mobil:... Epost:... Søknadsskjemaet sendes til Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet, 0027 Oslo Telefon , Telefaks , E-post: Internett: Side 7

8 Økte utgifter til m at ved Huntingtons sykdom! Det er vist at pasienter med Huntingtons sykdom vanligvis har større energibehov enn friske. Mange forteller om økt appetitt relativt tidlig i sykdomsforløpet. De fleste spiser mer, noen klager over stadig sult og mange opplever ufrivillig vektreduksjon. Vansker med å dekke ernæringsbehovene blir større etter hvert som sykdommen medfører økte spise- og svelgeproblemer. Energibehovet kan reduseres igjen sent i sykdomsforløpet, når pasientene blir sengeliggende. Men da er spise- og svelgproblemene vanligvis svært omfattende. Vektnedgang, sultfølelse og væskeunderskudd kan forverre allmenntilstanden og redusere velværet for pasientene. Økte utgifter til mat ved Huntingtons sykdom kan skyldes: Økt aktivitet på grunn av ufrivillige bevegelser. Forskere mener at sykdommen også gir endret omsetning i kroppens celler (mitokond riene). Hvordan dette påvirker behovene for energi og eventuelle spesielle næringsstoffer er foreløpig usikkert. Økt svinn av mat under tillaging og spising. Ufrivillige bevegelser kan føre til søl og svinn ved tillaging, servering og spising. Pasienter med Huntingtons sykdom får etter hvert problemer med rutiner og organisering av daglige aktiviteter, dette påvirker også måltider og matlaging. Mat må være enkel å tilberede, servere og spise. Pasientene blir da mer avhengig av ferdige retter, noe som igjen betyr dyrere mat. Spiseproblemer kan medføre feilsvelging og brekninger. Dette kan føre til behov for å supplere hele eller deler av måltidet. Ved problemer med svelging og tygging må konsistensen på mat og drikke tilpasses. Matlagingen blir mer komplisert og medfører behov for fortykningsmidler. Fortykningsmidler anbefales brukt blant annet for å dekke væskebehovet. Etter hvert som spiseproblemene øker, blir det behov for å supplere matinntaket med spesialprodukter for å tilrettelegge konsistens og øke næringstettheten: Næringsdrikker og pulver kan erstatte eller berike andre matvarer. Produktene kan være ernæringsmessig fullverdige eller gi tilskudd av energi og visse næringsstoffer. Tilsetninger for å tilpasse konsistens etter pasientens behov. Pulver som fortykker drikke, bløtgjør tørre matvarer som brød, eller bedrer konsistens på moset mat. Dekning av utgifter til "næringsmidler til spesielle medisinske formål" Pasienter kan ha krav på å få næringsdrikke eller -tilskudd på blå resept bl.a. ved "... sykelige prosesser i munn, svelg, spiserør, mage eller tarm som hindrer tilførsel eller opptak av vanlig mat... Pasienter med Huntingtons sykdom bør kunne defineres inn her. (Se også Folketrygdloven 5-14, og henvisning 3A.1) For å få dietetiske næringsmidler på blå resept, kan pasienten ikke være innlagt på sykehus eller i institusjon. Det betales egenandel på vanlig måte, inntil frikort er oppnådd. "... Ved kreft eller annen sykdom som medfører sterk svekkelse, kan man dessuten få støtte til næringsmidler gjennom bidragsordningen...". For å kunne få bidrag må man legge fram kvitteringer for utleggene sammen med legeattest. Regelverket ( 5-22) beskriver betingelsene for å kunne få bidrag til næringsmidler. Når fastsatt grense er nådd, kan 90 prosent av utgiftene dekkes etter søknad. (Se Folketrygdloven 5-22, og henvisning 3A.1) Søknad om støtte til næringsmidler til spesielle medisinske forhold på blå resept eller etter bidragsordningen må godkjennes av NAV/Trygdekontor. Søknad må fremmes av lege som er spesialist på området. Det er utarbeidet egen liste over næringsmidler som kan skrives ut på blå resept (se // Helsetjenester // Næringsmidler eller mat/ernaering/spesiell/medisinsk). For videre informasjon kontakt Senter for sjeldne diagnoser Side 8

9 -Det er g o d grunn til å v æ r e optimist Forsker og nobelprisvinner Arvid Carlson er optimistisk på vegne av Huntington-forskningen. I et intervju som ble presentert på en konferanse i Gøteborg 10. april, uttaler legenden blant annet at ny teknologi som gjør det mulig å fotografere hvordan ulike substanser påvirker hjerne-aktivitet, gir forskerne muligheter til å forstå prosessene i hjerne mye raskere enn tidligere. Svenskene arrangerte Nasjonalt Huntingtonmøte i Arvid Carlssons Sal på Sahlgrenska Universitetssykehus. Dessverre kunne ikke Carlson være tilstede på møtet, men han var representert gjennom et portrett-maleri som hang på veggen. Carlson spår at vi i løpet av få år vil ha muligheter for å utsette symptomutviklinge hos genbærere og pasienter i tidlig stadium av sykdommen. Carlsons eget forskningsteam er nå inne i fase 3 av forsøk med medikamentet ACR 16. Denne medisinen har vist positive resultater i tidligere forsøk og går alt etter planen kan den være i salg på apoteket i løpet av I samtale med professor Jan Wahlstrøm forteller Carlson at han gjennom sin forskning på signalsubstansen Dopamins betydning for Parkinson sykdom kom inn på Huntington sykdom. Ved Parkinson sykdom er det for lite dopaminaktivitet mellom hjernecellene mens det ved Huntington er for høy aktivitet. Stoffet ACR 16 ser ut til å virke stabiliserende på Dopamin-aktiviteten enten den er for høy eller lav. I de forsøkene som har vært gjennomført på Huntingtonpasienter har medisinen effekt både i forhold til motoriske og kognitive funksjoner. Britisk forskning med håpefulle resultater Her ved ærverdige Cambridge University er en forskergruppe, ledet av professor David C Rubinsztein, på sporet av nye muligheter for behandling av Huntington sykdom. Forskerne bruker allerede godkjente medikamenter som stimulerer cellenes egne renovasjons- systemer. Håpet er at man via behandlingen skal sette kroppen i stand til å kvitte seg med forlenget Huntingtin. - Å styrke selvdestruksjonen av uønskede proteiner som foregår i cellene, er en lovende strategi for å forebygge eller utsette utviklingen av Huntington, sier professor Marsha L. Miller i en kommentar til Rubinszteins resultater. Forskerne ved Cambridge har gjort forsøk med Verapamil, et blodtrykksregulerende medikament, og Conidine, som brukes for migrene. Disse medikamentene virker på ulike måter styrkende på cellenes muligheter for å kvitte seg med "giftige" proteiner. Man har gjennomført forsøk på celler, fruktfluer og sebrafisk. Neste skritt er å prøve behandlingen på HD-mus. Cellene våre er bygd opp av proteiner. Når et protein er utviklet trenger det å foldes riktig for å kunne utføre sine oppgaver. Av og til foldes proteinet feil, hvilket er tilfelle med forlenget Huntingtin. Nettopp fordi det ikke er uvanlig at det "går galt" med noen proteiner, har cellene et godt utviklet "renovasjonssystem" som skal håndtere dårlig protein - "søppel". Det ene renovasjonssystemet kalles UPS (ubiquitin protesome system). I denne prosessen brytes proteinet ned til sine opprinnelige bestanddeler - aminosyrer- som kan brukes om igjen. UPS fungerer ikke godt nok til å kvitte seg med tilstrekkelig av de forlengede Huntingtin-kjedene. Det hersker faglig uenighet om årsaken til dette er at UPS er svekket eller om mengden Huntingtin er for stor til at det er mulig for UPS å håndtere det godt nok. Det finnes et medikament som ser ut til å styrke UPS. Rapamycin, et gammelt antibiotika-stoff som har positiv effekt på UPS, men medikamentet har så store bivirkninger at man ikke har ønsket å prøve ut forsøk med så store doser Rapamycin over lang tid. En annen prosess som ser ut til å være avgjørende for å holde cellene "rene" for ødeleggende proteiner, er selvødeleggelse. Medikamentene Verapamil og Conidine har på ulike måter positiv effekt på cellenes klima for at selvødeleggelse skal iverksettes når proteinfoldingen går galt. Det gjenstår å se om de lovende effektene man har sett i flue- og fiskeforsøkene også viser seg i museforsøk og hos mennesker. Uansett bidrar Rubinsztein og co med verdifull kunnskap om prosessene knyttet til cellenes håndtering av forlenget Huntingtin. Side 9

10 Fag dag, årsmøte o g fylkesledermøte i Tro m s ø m a i 2008 Det var mye som skulle skje denne lang-helga mai 2008, og stedet det var Tromsø. For noen av oss var det første møte med nordens Paris - og byen møtte oss i sin fineste drakt., med hvite fjell, blå fjord og sol heile natta! Temperaturen var ikke mange grader over null, men jeg tror jeg taler for alle - når jeg sier - Takk Tromsø du var vel verd å stifte bekjentskap med. Noen av oss kom allerede torsdag - ja styret i LHS kom faktisk allerede på onsdagen. De av oss som ikke hadde offisielle plikter fikk tid til å ta byen i øyensyn, og spise utelunsj på Skarven. Som bildene viser gjorde vi også nytten som løpepiker for styret. Godt å møtes igjen er det alltid - det har jeg visst skrevet om til det kjedsommelige - men det er sant og det må sies. Om kvelden hadde vi fellesmiddag på en kinesisk restaurant - deilig mat. Siden vi søringer ikke er vant til å legge oss før enn skumringen faller på, tok det litt tid før det gikk opp for oss at dette ikke kom til å skje. Etter en liten runde på byens utesteder tuslet vi hjem til hotellet. Noen måtte gå ærend for hovedstyret Dagen etter var det lagt opp til Fagkonferanse med temaet. Behandling nytter! Vi haddde nok håpet på større tilstrømning fra hjelpeapparatet og fagmiljøene. Det er så viktig å nå frem til fagmiljøene med budskapet at det faktisk nytter, at det er muligheter for en bedre hverdag, og at hjelpeapparatet må samhandle og se både pasient og pårørende som hele mennesker En sightseeing av de skjeldne. Takk Tromsø Side 10

11 Takk til Sissel for innsatsen i styret. Hvem fortjener vel mer en ekstra god klem enn Turid fra Ålesund. - for å gjøre et av utsagnene til Sture Johanson til mitt. Mange sterke historier ble det, og en ting som iallefall gleder oss i foreningen er at samtlige av fagpersonene som var tilstede følte at de hadde stort utbytte av konferansen. Dagen hadde bare forsvunnet, men det ble tid til en kort hvil før middag - som var fellesmiddag igjen denne gangen på hotellet. En liten tur på Rorbua hørte jo med når vi var i Tromsø - men nå lot vi oss i lure av at sola sto høyt på himmelen. Vi kom oss i seng. Årsmøtet ble gjennomført raskt og effektivt. I vår forening starter vi ikke dagen så tidlig, det er godt å ta det litt med ro om morgenen. Etter møtet og en bedre lunsj fikk vi tidenes sightseeing. En utrolig omvisning i byen. Bussen som tok oss gjennom trange smau og med en guide som slett ikke var skåret for tungebåndet, ble det noen lattermilde timer. Vi endte på toppen av fjellet etter en ferd i heisen.fantastisk opplevelse av både natur og guide (har aldri opplevd maken). Troms og Finnmark fylkeslag jubilerer! Fylkeslagetet fyllte 10 år og ble behørig feiret med taler og blomster under festmiddagen. En kåsør fortalte om Tromsøs historie. Interessant var det å høre gamle uttalelser som: at her vil nok ingen turister komme, her med all snøen og de stygge, høye fjell. Med sola som skinner hele døgnet, er det ikke for folk å være. Så feil går det altså an å ta! Dagen etter var det fylkesledermøte, og etter det dro vi hver til vårt. Glade for nok et vellykket arrangement i LHS regi, glade for å ha fått muligheten til å treffe hverandre igjen, fått og forhåpentligvis også gitt litt inspirasjon til å fortsette videre... Red Asgeir med frue fra Danmark Noen tok seg tid til å trimme Rorbua. Styret kan også slappe av Side 11

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland GOD SOMMER! God sommer til deg som leser bladet akkurat nå, og til alle våre medlemmer! - til dere som har sendt inn

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2004 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Den glemte person ved Huntingtons Chorea s. 4 Nordisk konferanse s. 6 Årsmøte i Kristiansand s. 10 Ny webside s. 15 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM NR. 3-2003

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2008 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årets julegave Til Huntingtonfamilier Fra Stortinget se s. 8 Oktoberrose se s. 5 Fylkesledersamling og temadag på Sodefjed fra s. 14 Redaktøren har ordet av

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

If one of us win, we all win!

If one of us win, we all win! Nr. 2, 2009 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Likemannssamling på Sodefjed 6.-8. november. Fra side 8 Verdenskonferanse i Vancouver side 4 Nye rehabiliteringstilbud. side 10 Den originale Huntington stolen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM En riktig God Jul til alle våre lesere R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Det er lenge siden jeg har fått så mange innlegg til tidsskriftet. Tusen takk

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM En riktig God Jul til alle våre lesere REDAKTØREN HAR ORDET av Jorun Vatland Innboksen på e-posten min er ganske full om dagen - og nå er det også tiden for

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff Nr. 4 oktober 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Trønderan på jubileumstur Utredning og oppfølging av levende givere av nyre Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge Hva skjer i LNT

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk Nr. 2 juni 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller

Detaljer

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Nr. 4 desember 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Cytomegalovirusinfeksjon hos nyretransplanterte pasienter Nordisk treff i Finland Filmpremiere og representantskapsmøte LNTs besøkstjenestekurs

Detaljer

Du ska få en dag i måra, som rein og ubrukt står (En ønskedrøm for mange av oss )

Du ska få en dag i måra, som rein og ubrukt står (En ønskedrøm for mange av oss ) Nr. 1, 2011 21. årgang Du ska få en dag i måra, som rein og ubrukt står (En ønskedrøm for mange av oss ) LFS har tilbakelagt nok et travelt år med mange utfordrende og spennende oppgaver. Flere av lokallagene

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

Jeg har hatt kreft i underlivet!

Jeg har hatt kreft i underlivet! NR. 4 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Få vekk tabuene: Jeg har hatt kreft i underlivet! 10 14 18 Legene må tørre å snakke om sex Tannpuss ekstra viktig når du er syk Hjalp kvinner

Detaljer

DYSTO-NYTT. Medlemsblad for Norsk Dystoniforening. Nr 2/2010 Årgang nr 13

DYSTO-NYTT. Medlemsblad for Norsk Dystoniforening. Nr 2/2010 Årgang nr 13 DYSTO-NYTT Medlemsblad for Norsk Dystoniforening Nr 2/2010 Årgang nr 13 Jul 2010 Lederens hjørne Overgangen fra høst til vinter har i år gått fort. Jeg håper bestandig på en varm solrik høst, da min dystoni

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 4 2013

MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Nora (6) i farta! Pål Eikrem om sin ALS: Gi meg ett minutts pause! TEMA: Fagkonferansen VEIEN VIDERE FOR FFM Tone Edvardsen: Ferietips Leder

Detaljer

DEBRA NYTT VÅREN 2009

DEBRA NYTT VÅREN 2009 DEBRA NYTT VÅREN 2009 Lederens hjørne mars 2009.03.18 Først vil jeg starte med å si at vi i styret beklager at det er lenge siden debra nytt har vært ute. Det har vært en del omstendigheter som har gjort

Detaljer

Genene gav Marit kreft

Genene gav Marit kreft NR. 3 /4 / 2011-10. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Genene gav Marit kreft datteren testet frisk 10 14 18 Lytt til kroppen selv om du har vært på kontroll Amputert feminimitet Forsker frem mer

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer