Uniformsbestemmelser for Heimevernet TJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uniformsbestemmelser for Heimevernet TJ"

Transkript

1 Uniformsbestemmelser for Heimevernet TJ fastsettes til bruk i Heimevernet Terningmoen, 3. juni 2016 Tor Rune Raabye Generalmajor Generalinspektør for Heimevernet

2 FORORD VED GENERALINSPEKTØREN FOR HEIMEVERNET Uniformen har til hensikt å skape ensartethet, felleskap og identitet. En heimevernssoldat skal være stolt av å bære sin uniform og på den måten representere Heimevernet. Da Heimevernet ikke lenger har sitt eget uniformsreglement, er det på uniformstegn og beret man skal bli gjenkjent som soldat i Heimevernet. Det er disse elementene som symboliserer vår historie, våre tradisjoner og vår profesjonsidentitet som soldater tilhørende Heimevernet. Hvis man vil være god er det første og enkleste å ta fatt i hvordan man bærer sin uniform. Det kan den enkelte sørge for helt på egenhånd med den kunnskap man har fra sin førstegangstjeneste. Gjennom den daglige bruken av uniformen skal vi huske på at vi fremstår som forbilder og representanter for vår avdeling og for Heimevernet. Det er et sjefsansvar å gi føringer for nødvendige tilpasninger basert på tid, sted, oppdrag, vær og føreforhold. Tilpasninger som skal fremstå ensartet og disiplinert og ha i seg en forståelse at når man er i uniform så representerer man nasjonens væpnede makt. Som Generalinspektør for Heimevernet stiller jeg derfor høye krav til bæring av uniform. Jeg er overbevist om at klare krav for uniformsbruk, som for alle andre militære forhold, bidrar til stolthet internt og at Heimevernet framstår på en god og presentabel måte utad. Dette skrivet er et vedlegg til forsvarsgrenenes uniformsreglement og erstatter Heimevernets uniformsreglement fra Dette vedlegget har også tatt opp i seg forhold knyttet til spesialistkorpset. Tor Rune Raabye Generalmajor Generalinspektøren for Heimevernet Side 2 av 33

3 Metadata KORTTITTEL: TJ SIKKERHETSGRADERING: HJEMMEL: GJELDER FOR: UTGIVER: FAGMYNDIGHET: UGRADERT Organisasjons- og instruksjonsmyndigheten Heimevernet Generalinspektøren for Heimevernet Sjef Forsvarsstaben FAGANSVAR: - IKRAFTTREDELSE: FORRIGE VERSJON: TJ Uniformsreglement for Heimevernet av Innhold 1. Innledning FORMÅL VIRKEOMRÅDE BESTEMMELSER OM FELLES UNIFORMSREGLER I FORSVARET Bruk av uniform i Heimevernet GENERELT DEFINISJONER DAGLIG TJENESTE BEFAL DISPONERT I HEIMEVERNETS KRIGSORGANISASJON/STYRKESTRUKTUR STADIG TJENESTEGJØRENDE BEFAL I HEIMEVERNETS FREDSORGANISASJON/PRODUKSJONSSTRUKTUR ADGANG TIL Å BÆRE UNIFORM FOR IKKE STADIG TJENESTEGJØRENDE BEFAL I HEIMEVERNET PARADE FANEVAKT VED HEIMEVERNETS DISTRIKTER (TILSVARENDE) OVERTAKELSE OG AVLEVERING AV KOMMANDO MINNEHØYTIDELIGHET OFFISIELL BEGRAVELSE MILITÆR ELLER SIVIL BEGRAVELSE Uniformer i Landheimevernet YRKESOFFISERER OG BEFAL I PRODUKSJONSSTRUKTUREN ALT BEFAL OG SOLDATER I STYRKESTRUKTUREN SOLDATER I FØRSTEGANGSTJENESTE OG SPESIALISTER/LÆRLINGER (OR1-4) HV-MUSIKKORPS GODKJENTE HODEPLAGG Oversikt over Heimevernets feltantrekk og uniformer Distinksjoner og andre uniformstegn i Heimevernet DISTINKSJONER LUEMERKER Luemerke beret Beret Heimevernet med merke Godkjente bakplater/flash til beret Luemerke felt Uniformsknapper Våpenartmerke for HV Bruken av Hærens våpenart, troppeart eller bransjetegn i Landheimevernet Uniformer i Luftheimevernet Side 3 av 33

4 6.1 YRKESOFFISERER I PRODUKSJONSSTRUKTUREN HEIMEVERNSBEFAL OG -SOLDATER SOLDATER I FØRSTEGANGSTJENESTE OG SPESIALISTER/LÆRLINGER (OR1-4) GODKJENTE HODEPLAGG ANDRE ARTIKLER BILDER AV ANTREKK OG UNIFORMER Distinksjoner og andre uniformstegn i Luftheimevernet LUEMERKER Luemerke beret Luemerke felt og felt vinter Uniformsknapper Bruken av Luftforsvarets bransjemerker i LUHV Uniformer i Sjøheimevernet YRKESOFFISERER I PRODUKSJONSSTRUKTUREN SOLDATER I FØRSTEGANGSTJENESTE OG SPESIALISTER/LÆRLINGER (OR1-4) ALT BEFAL OG SOLDATER I STYRKESTRUKTUREN ANDRE ARTIKLER GODKJENTE HODEPLAGG BILDER AV ANTREKK OG UNIFORMER Sjøantrekk (SA) Lett felt blå, antrekk 1 (LFB 1) Feltantrekk 1 (F 1) Lett felt grønn, antrekk 1 (LFG 1) Distinksjoner og andre uniformstegn i Sjøheimevernet DISTINKSJONER LUEMERKER Luemerke felt Luemerke beret mørkeblå SHV-våpenmerke HV-merker, avdelingsmerker og spesielt utstyr HEIMEVERNSMERKER Generelt Fellesmerke Bæres på venstre arm på felt grønn(m98/04) og blått sjøantrekk(sa og LFB1) Avdelingsmerker for Heimevernets avdelinger Godkjente feltmerker for HVST, distriktene og HVSKS Feltmerker, Sjøheimevernet Bæres på høyre arm på felt grønn(m98/04) og blått sjøantrekk(sa og LFB1) Heimevernsungdom Ikrafttredelse Side 4 av 33

5 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med Uniformsbestemmelser for Heimevernet er å sikre enhetlig, korrekt og proper bruk av uniform i Heimevernet, samt bidra til å bevare Heimevernets spesielle behov, særegenhet og tradisjon når det gjelder uniformer. 1.2 Virkeområde Bestemmelsen gjelder for Heimevernet. 1.3 Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret 1 utgitt av sjef Forsvarsstaben fastsetter regler om bruk av uniform i Forsvaret, både nasjonalt og internasjonalt, og skal følges av alt personell i Forsvaret. 2. Bruk av uniform i Heimevernet 2.1 Generelt Uniform skal nyttes ved alle former for tjeneste i Heimevernet. Unntak fra denne hovedregelen gis kun når helt spesielle forhold tilsier bruk av sivile klær. Avdelingssjefer kan også gjøre unntak fra hovedregelen ved fellesarrangement i Heimevernet. 2.2 Definisjoner a. Spesialist tjenestegjør i spesialistkorpset, OR 1-9 b. Vernepliktig befal skoleutdannet befal med tjenesteplikt c. Utskrevet befal befal utdannet under førstegangstjenesten d. Produksjonsstruktur personell i daglig tjeneste i Heimevernet/Heimevernets fredsorganisasjon. e. Styrkestruktur personell som inngår i Heimevernets krigsorganisasjon. 2.3 Daglig tjeneste Det daglige antrekk er avhengig av tjenestens art, stående ordre og administrative bestemmelser. Det er avdelingssjefen som bestemmer det daglige antrekk. 2.4 Befal disponert i Heimevernets krigsorganisasjon/styrkestruktur Yrkesbefal, vernepliktig befal, utskrevet befal og spesialister som er disponert i Heimevernets krigsorganisasjon/styrkestruktur, skal bære feltantrekk 1, 2 og 3 som beskrevet i nedenfor, så lenge han eller hun tjenestegjør i Heimevernet. Vedkommende bærer også Heimevernets avdelingsmerke på venstre erme. 2.5 Stadig tjenestegjørende befal i Heimevernets fredsorganisasjon/produksjonsstruktur Yrkesbefal, vernepliktig befal, utskrevet befal og spesialister som tjenestegjør i Heimevernets fredsorganisasjon/produksjonsstruktur, skal bære egen forsvarsgrens eller eget våpens uniform, med Heimevernets avdelingsmerke på venstre erme. 2.6 Adgang til å bære uniform for ikke stadig tjenestegjørende befal i Heimevernet 2 Ikke stadig tjenestegjørende befal regnes i denne sammenheng alt befal som tjenestegjør i styrkestrukturen. Dette er befal som har; gått av for aldersgrense 44 år gått av for aldersgrense 55 år (vernepliktig befal) gått av for aldersgrense 60 år (alt frivillig befal ut over 44). 1 Forsvarets uniformsregler 2 Se Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret av , pkt Side 5 av 33

6 Ikke stadig tjenestegjørende befal har anledning til å bære uniform ved anledninger av militær eller sivil art der bruk av uniform er passende. 2.7 Parade Ved parade i avdeling fra Landheimevernet nyttes normalt feltantrekk II. Ved parade i avdeling fra Sjøheimevernet nyttes normalt feltantrekk II (M98/04) eventuelt Lett felt blå (LFB 1). Ved parade i avdeling fra Luftheimevernet nyttes normalt feltantrekk II. 2.8 Fanevakt 3 ved Heimevernets distrikter (tilsvarende) Fanevakt i Heimevernet består normalt av 1. (OF/OR (sjefssersjant)) og 2. (OF/OR) fanefører samt 2 fanesoldater. Alternativt 4 eller 8 fanesoldater etter distriktssjefens ordre. Fanevakt skal være antrukket som avdelingens øvrige personell i feltuniform (1-3), likt hodeplagg og støvler. Fanevakt skal nytte hvite hansker. I anledninger hvor tjenesteuniform/messeantrekk nyttes av distriktstabens stadig tjenestegjørende personell, skal fanevakt i Heimevernet nytte feltuniform (1-3), likt hodeplagg, støvler og hvite hansker. Spesielt for fanevakten: 1. og 2. fanefører bærer hvitt fanebelte med doppsko i lær. Fanesoldater 2 eller 4 (alternativt 8) bærer våpen i rem over VENSTRE skulder. 2.9 Overtakelse og avlevering av kommando Ved overtakelse og avlevering av kommando nyttes etter ordre feltantrekk II eller det antrekk avdelingssjefen bestemmer Minnehøytidelighet Befal (OF/OR) som foretar eller assisterer ved avduking eller bekransning av minnesmerke, bauta og monument, skal nytte feltantrekk II (M98/04) når avdukingen eller bekransningen foretas under årets trening og utdanning. Befal (OF/OR) som er offisiell representant for Heimevernet eller for egen heimevernsavdeling, skal nytte beste antrekk Offisiell begravelse Befal (OF/OR) og mannskaper fra heimevernsavdeling som stiller æresvakt eller bårevakt, skal nytte feltantrekk II (M98/04) eller beste antrekk Militær eller sivil begravelse Befal (OF/OR) fra styrkestrukturen som er representant for Heimevernet, nytter feltantrekk II (M98/04). Befal (OF/OR) fra produksjonsstrukturen som er representant for Heimevernet nytter T1. Befal (OF/OR) som ønsker å være til stede på egne vegne, kan nytte samme antrekk som offisiell representant. 3. Uniformer i Landheimevernet 3.1 Yrkesoffiserer og befal i produksjonsstrukturen Yrkesoffiserer og befal fra Hæren som tjenestegjør i Heimevernet skal følge TJ , med unntak av at Heimevernets avdelingsmerke skal bæres på tjeneste- og feltuniformer på venstre erme. Godkjente avdelingsmerker skal bæres på høyre erme. Tjenestegjøringsmerke i emalje bæres til T1 på venstre brystlomme. 3 Reglement for flagg og faner i Forsvaret av TJ Bestemmelse for Hærens uniformsantrekk - sammensetning og bruk av Side 6 av 33

7 3.2 Alt befal og soldater i styrkestrukturen Alt befal og soldater i styrkestrukturen skal følge TJ På grunn av ulikheter i utlevert personlig bekledning og utrustning (PBU) mellom innsatsstyrkene og områdestrukturen gis følgende tilleggsbestemmelser til TJ for Heimevernet, begrenset til følgende uniformer: Feltantrekk 1 Feltantrekk 2 Feltantrekk 3 MP-antrekk Tjenesteantrekk og mørk uniform infanteri med knapper med HV-symbol kan skaffes tilveie og disponeres av befal for egen kostnad. 3.3 Soldater i førstegangstjeneste og spesialister/lærlinger (OR1-4) Soldater og spesialister/lærlinger (OR1-4) skal følger TJ På grunn av ulikheter i utlevert personlig bekledning og utrustning (PBU) mellom førstegangstjeneste og innsatsstyrkene gis følgende tilleggsbestemmelser til TJ for Heimevernet, begrenset til følgende uniformer: Feltantrekk 1 Feltantrekk 2 Feltantrekk 3 Tjenesteantrekk mannskaper. 3.4 HV-musikkorps HV musikkorps benytter utlevert antrekk i henhold til spilleoppdrag. 3.5 Godkjente hodeplagg Feltlue M51 Beret Forsvarets vinterlue Hjelm. Side 7 av 33

8 4. Oversikt over Heimevernets feltantrekk og uniformer Feltantrekk 1 (M75) Bilde 1 Feltantrekk 1 Bilde 2 Hjelm og stridsvest (I-styrke) Beskrivelse: Enkel feltuniform til bruk under alle feltforhold, sommer og vinter. Består av feltbukse og feltjakke. Felthette bæres normalt sammen med jakken, og kan festes rundt kragen med knapper. Tekstilet er impregnert slik at det er vannavstøtende når det er nytt, og det har en viss vindbeskyttende egenskap. Bruksområde: Feltuniform for alle forhold. Brukes av: HVST, HVSKS, D-stab, I-styrker og områdestrukturen. Merknader: Kan kombineres med: Feltlue, vinterlue, beret og hjelm. Forskjellige under- og mellomplagg (f. eks. fleecejakke, dunjakke og jakke ullfrottè 600g ). Forskjellig utlevert fottøy (M77 og tilsvarende) og fotposer. Side 8 av 33

9 Strids- og feltutrustning. Overtrekksuniform snø-kamuflasje. Regntøy. Feltantrekk 2 (M98/M04) Bilde 3 Feltantrekk 2 Beskrivelse: Lett feltuniform til generell bruk. Bruksområde: Feltuniform og daglig uniform for alle forhold, både i garnison og i felt. Brukes av: HVST, HVSKS, D-stab, I-styrker og områdestrukturen Merknader: Gjeldende versjoner av F2 er M-98 og M-04. Uniformsjakken bæres normalt åpen i halsen. Kan kombineres med: Side 9 av 33

10 Feltlue, vinterlue, beret og hjelm. Membranuniform M-02. Forskjellige under- og mellomplagg (f. eks. fleecejakke, dunjakke og jakke ullfrottè 600g). Forskjellig utlevert fottøy. (M77 og tilsvarende) og fotposer. Strids- og feltutrustning. Overtrekksuniform, snø-kamuflasje. Feltjakke fra F1. Bilde 4 Feltantrekk 2 MP Side 10 av 33

11 Feltantrekk 3 (membranuniform M02) Bilde 5 Feltantrekk 3 Beskrivelse: Feltuniform/overtrekksuniform med pustende membran, som gir beskyttelse mot fuktighet og vind. Bruksområde: Under daglig tjeneste, feltøvelser eller operasjoner, når vær og føreforhold tilsier det. Brukes av: D-stab, I-styrker (ev. deler av områdestrukturen). Merknader: Kan kombineres med: Feltlue, vinterlue, beret og hjelm. Forskjellige under- og mellomplagg (f. eks. fleecejakke, dunjakke og jakke ullfrottè 600g). Forskjellig utlevert fottøy. (M77 og tilsvarende) og fotposer. Strids- og feltutrustning. Overtrekksuniform snø-kamuflasje. Side 11 av 33

12 5. Distinksjoner og andre uniformstegn i Heimevernet 5.1 Distinksjoner I Landheimevernet nyttes distinksjoner som faller sammen med Hærens. 5.2 Luemerker Luemerke beret Luemerke beret er laget i sølv. Merket er preget med Hans Majestet Kongens monogram med eikekrans. Merket festes slik at dets midtlinje står vinkelrett på luens svetterem. Underkanten av merket skal være 20 mm over svetteremmen Beret Heimevernet med merke Bilde 6 Luemerke beret Beret for Heimevernet er i grå farge etter modell av M-35 (Hærens uniform modell 1935) og skal benyttes av alt personell i styrkestrukturen, herunder alt personell i innsatsstyrken, HVUB samt HVU. For befal og mannskaper i styrkestrukturen, gjelder sort/grønn bakplate («flash») som settes med grønn del øverst og sort nederst. Kongemerke i sølv, settes utenpå flash. Vernepliktig- og utskrevet befal i styrkestrukturen benytter flash fra den våpengren en ble utdannet ved. GIHV bestemmer til enhver tid hvilken beret som stadig tjenestegjørende i produksjonsstrukturen (fast ansatte) i Heimevernet skal benytte. Militærpoliti nytter rød beret med sort/grønn flash (HV-flash). Tillatte beretter i Heimevernet: Grå HV- beret. Rød MP beret. Dagens bereter (fast ansatte). Bilde 7 HV-beret Side 12 av 33

13 5.2.3 Godkjente bakplater/flash til beret HV Bilde 8 Bakplate/flash Luemerke felt Luemerke felt er laget av tøy med Heimevernets merke innvevd i sort farge på olivengrønn bunn. Bilde 9 Luemerke Befal fra Hæren som tjenestegjør i Heimevernet, skal bruke luemerke felt med Hærens monogram innvevd med sort farge på olivengrønn bunn. Merket festes midt foran på luens front 25 mm over lueskyggen. Side 13 av 33

14 5.2.5 Uniformsknapper Befal utdannet i HV som skaffer seg Hærens tjenesteuniform og mørk uniform skal benytte sølvknapper preget med Heimevernets avdelingsmerke Våpenartmerke for HV Benyttes på jakkeslag på tjenesteuniform av befal utdannet i HV som anskaffer slik uniform. Merket viser to korslagte økser med foranliggende budstikke. Bilde 10 Våpenartmerke Bruken av Hærens våpenart, troppeart eller bransjetegn i Landheimevernet Befal fra Hæren i Landheimevernets organisasjon skal bære slik våpenart, troppeart eller bransjetegn som ble nyttet i opprinnelig våpen, troppeart eller bransje. 6. Uniformer i Luftheimevernet 6.1 Yrkesoffiserer i produksjonsstrukturen Yrkesoffiserer og befal fra Luftforsvaret som tjenestegjør i Heimevernet skal følge BFL 025-1, med unntak av at Heimevernets avdelingsmerke skal bæres på tjeneste- og feltuniformer på venstre erme. Godkjente avdelingsmerker skal bæres på høyre erme. Tjenestegjøringsmerke i emalje bæres til T1 på venstre brystlomme. Heimevernets avdelingsmerke skal ikke bæres på genser og blå ytterplagg. 6.2 Heimevernsbefal og -soldater Alt befal og soldater i styrkestrukturen skal følge BFL På grunn av ulikheter i utlevert personlig bekledning og utrustning (PBU) mellom innsatsstyrkene og områdestrukturen gis følgende tilleggsbestemmelser til BFL 025-1T for Luftforsvaret, begrenset til følgende uniformer: Tjenesteantrekk Feltantrekk 1 Feltantrekk 2 Feltantrekk Soldater i førstegangstjeneste og spesialister/lærlinger (OR1-4) Soldater og spesialister/lærlinger (OR1-4) skal følger BFL På grunn av ulikheter i utlevert personlig bekledning og utrustning (PBU) mellom førstegangstjeneste og innsatsstyrkene gis følgende tilleggsbestemmelser til BFL for Heimevernet, begrenset til følgende uniformer: Feltantrekk 1 Feltantrekk 2 Feltantrekk 3 Tjenesteantrekk mannskaper. Side 14 av 33

15 6.4 Godkjente hodeplagg Feltlue M51 Beret Forsvarets vinterlue Hjelm. 6.5 Andre artikler Dersom personell i LUHV frivillig anskaffer andre typer godkjente effekter, eller komplette uniformer, skal disse bæres i samsvar med bestemmelsene i BFL Bilder av antrekk og uniformer Feltantrekk 1 (M75) Bilde 11 Feltantrekk 1 Beskrivelse Enkel feltuniform i bomull, til bruk under alle feltforhold, sommer og vinter. Består av feltbukse og feltjakke. Felthette bæres normalt sammen med jakken, og kan festes rundt kragen med knapper. Tekstilet er impregnert slik at det er vannavstøtende når det er nytt, og det har en viss vindbeskyttende egenskap. Bruksområder: Feltuniform for alle forhold. Brukes av: Alle. Side 15 av 33

16 Merknad: Kan kombineres med: Feltlue, vinterlue, beret og hjelm. Jakke, regn, olivengrønn. Bukse, regn, olivengrønn. Forskjellig utlevert fottøy (M77 og tilsvarende) og fotposer. Strids- og feltutrustning. Overtrekksuniform, snø-kamuflasje. Jakke ullfrottè 600g (underbekledning). Hansker, sorte. Fleecejakke skal ikke brukes til feltantrekk 1 (stridstenikk), da den ikke er flammesikker Feltantrekk 2 (M98/M04) Bilde 12 Feltantrekk 2 Beskrivelse: Bukse, felt II. Jakke, felt II. Lue, felt. Støvler, felt, sorte. Trøye, grønn. Bruksområder: F2 benyttes normalt til felttjeneste og øvingsaktiviteter. Avdelingssjef kan også godkjenne bruk av F2 for personell som har vekslende tjeneste innen- og utendørs når tjenesten er av en slik art at dette faller naturlig. Brukes av: HVST, HVSKS, D-stab, I-styrke og områdestrukturen. Side 16 av 33

17 Merknad: Erstatnings- og tilleggsutstyr. Båtlue. Beret (kun luftvern, baseforsvar og MP). Fotposer. Fleecejakke, olivengrønn. Hansker, sorte. Jakke, felt I, (som ytterplagg). Lue, båt. Lue, vinter. Navnebånd. Navneskilt (etter ordre). Skjorte, felt, olivengrønn. Jakke ullfrottè 600g. Til F2 nyttes trøye, olivengrønn. Andre farger (f. eks. sort eller hvit) skal ikke brukes. Skjorte felt, samt jakke ullfrottè 600g og fleecejakke, olivengrønn kan nyttes som underplagg når klimaforholdene tilsier det. Fleecejakke, olivengrønn, med distinksjoner, kan også brukes som ytterplagg, men ikke under felt- og øvingsforhold (på grunn av manglende brannsikkerhet). Fleecejakke skal ikke brukes ved offentlig opptreden eller på offentlige transportmidler. Feltantrekk 3 (membranuniform M02) Bilde 13 Feltantrekk 3 Beskrivelse: Feltuniform/overtrekksuniform med pustende membran, som gir beskyttelse mot fuktighet og vind. Bruksområde: Under daglig tjeneste, feltøvelser eller operasjoner, når vær og føreforhold tilsier det. Brukes av: HVST, HVSKS, D-stab og deler av områdestrukturen. Side 17 av 33

18 Merknader: Kan kombineres med: Feltlue, vinterlue, beret og hjelm. Forskjellige under- og mellomplagg (f. eks. fleecejakke, dunjakke og jakke, ullfrotté). Forskjellig utlevert fottøy. (M77 og tilsvarende) og fotposer. Strids- og feltutrustning. Overtrekksuniform, snø-kamuflasje. 7. Distinksjoner og andre uniformstegn i Luftheimevernet 7.1 Luemerker Sersjanter Yrkes- og stadig tjenestegjørende befal fra Luftforsvaret som tjenestegjør ved HVST eller HVs BRAer, skal bruke luemerke felt med Luftforsvarets merke (krone og falk) innvevd i hvit farge på mørk blå bunn. Merket festes midt foran på luens front 20 mm over lueskyggen. Bilde 14 Eksempel på luemerke vinterlue Luemerke beret Stort luemerke i forsølvet metall og utstanset med Hans Majestet Kongens monogram bæres på pullens forkant. Underkanten av merket skal være 20 mm over svetteremmen. Bilde 15 Luemerke beret og beret luft Side 18 av 33

19 7.1.2 Luemerke felt og felt vinter Luemerke felt er laget av tøy med Heimevernets merke innvevd i sort farge på olivengrønn bunn. Luemerke, felt, Luftheimevernet Luemerke, felt, luftforsvaret Bilde 16 og 17 Luemerke felt Uniformsknapper Det skal nyttes forsølvet knapp med Luftforsvarets falk til tjenesteantrekk Bruken av Luftforsvarets bransjemerker i LUHV I LUHV nyttes bransjemerker som er identiske med Luftforsvarets. 8. Uniformer i Sjøheimevernet 8.1 Yrkesoffiserer i produksjonsstrukturen Yrkesoffiserer og befal (OF/OR) fra Sjøforsvaret som tjenestegjør i Heimevernet, skal følge SAP-7 i sin helhet med unntak av at Heimevernets avdelingsmerke bæres på tjeneste- og feltuniformer på venstre erme. 8.2 Soldater i førstegangstjeneste og spesialister/lærlinger (OR1-4) Soldater og spesialister/lærlinger (OR1-4) skal følge SAP-7 med unntak av at Heimevernets avdelingsmerke skal bæres på tjeneste- og feltuniformer på venstre erme. 8.3 Alt befal og soldater i styrkestrukturen Alt befal og soldater i styrkestrukturen skal følge SAP-7. På grunn av ulikheter i utlevert personlig bekledning og utrustning (PBU) mellom innsatsstyrkene og områdestrukturen gis følgende tilleggsbestemmelser til SAP-7 for Sjøforsvaret, begrenset til følgende uniformer: - Sjøantrekk (SA) - Lett felt blå, antrekk 1 (LFB 1) - Feltantrekk 1 (F1) - Lett felt grønn, antrekk 1 (LFG 1). Tjenesteantrekk 1 kan skaffes tilveie og disponeres for egen kostnad. 8.4 Andre artikler Dersom personell i SHV frivillig anskaffer andre typer godkjente effekter, eller komplette uniformer, skal disse bæres i samsvar med SAP Godkjente hodeplagg - Felt lue M51 - Beret - Forsvarets vinterlue Side 19 av 33

20 - Hjelm 8.6 Bilder av antrekk og uniformer Sjøantrekk (SA) Bilde 18 Sjøantrekk 1m/vinterlue Beskrivelse: - Jakke, overtrekk (M), med standard hylsedistinksjoner av klede (M). - Bukse, overtrekk (M). - Skjorte, felt blå (M). - Jakke, lett felt blå M/00 (M). - Bukse, lett felt blå M/00 (M). - Bukse, lang, under, ullfrotté. - Trøye, under, ullfrotté. - Støvler, fartøy med verne-tå (M). - Flashgear (skal bæres på kropp og settes på ved behov). - Vinterlue. - Navnebånd i hvitt broderi på blå bunn. Bruksområde: Standard bekledning ved tjeneste om bord. For øvrig som LFB 1. Brukes av: Alle som er fast disponert om bord på fartøy eller båt. Merknad: Side 20 av 33

21 Tilleggsutstyr: - Hjelm, kevlar (M) med blått trekk (M). - Hansker, sorte, arbeid. - Skjerf, blått (M). Dette antrekket er sammensatt som et komplett antrekk for blant annet å beskytte optimalt både mot kaldt vær og flammer i en krigssituasjon. Når situasjonen ikke tilsier behov for komplett sjøantrekk, se LFB 1 og LFB 2 for regler vedrørende mer fleksibel sammensetning og bruk av uniformsartiklene Lett felt blå, antrekk 1 (LFB 1) Bilde 19 Lett felt blå Beskrivelse: - Jakke, lett felt blå M/04 (M), med standard hylsedistinksjoner av klede. - Bukse, lett felt blå M/04 (M). - Belte, sort, lær (M). - Støvler, marsj (M). - Lue, beret, mørkeblå (M) med luemerke i samsvar med grad. - Navnebånd i hvitt broderi på blå bunn. Bruksområde: Brukes som daglig antrekk når tjenesten er av en slik art at bruk av denne uniformen er påkrevd. Uniformen er daglig antrekk om bord. Uniformen skal ikke brukes ved staber, kontortjeneste eller annen form for tjeneste som ikke krever arbeidsantrekk. Uniformen kan brukes til og fra jobb ved egen avdeling og ved korte ærender utenfor militært område i arbeidstiden. Uniformen kan også brukes Side 21 av 33

22 som reiseantrekk dersom antrekket skal brukes på bestemmelsesstedet. Sjef for avdeling kan bestemme at uniformen kan brukes som permisjonsantrekk for besetningsmedlemmer når det av værmessige årsaker eller andre spesielle forhold er uhensiktsmessig å bruke T1/Parade. I slike tilfeller forutsettes det at uniformen er ren og proper. Brukes av: Alle. Merknad: Tilleggsutstyr: - Våpen- og kvalifiseringstegn (M) vevet i hvitt på blå bunn (M). - Heraldisk våpen i tekstil. - Skjorte, felt blå (M). - T-skjorte, mørkeblå. - Hjelm, kevlar (M) med blått trekk (M). - Flashgear (M). - Hansker, sorte. - Belte, assault, sort. - Skyggelue, blå, fartøy (M). - Vinterlue, blå (M). - Lue, vinter vindstopp (M). - Jakke, overtrekk (M) (PT-jakke). - Bukse, overtrekk (M) (PT-bukse). - Skjerf, blått (M). - Sko, sorte (M). - Støvler, fartøy med verne-tå (M) (skal brukes ombord). - Sokker, sorte. - Gummistøvler, sorte (M). - Jakke, allværs, befal eller gast (M) (skal ikke brukes ombord). - Bukse, allværs (M) (skal ikke brukes ombord). Øverste knapp i jakken skal normalt være åpen. Knapper kneppes ved behov for tildekking. I tiden 1/5 30/9 tillates jakkeermer med 5 cm bred oppbrett, 5 cm ovenfor innsiden av albueleddet. Det er ikke tillatt å benytte Natogenser på utsiden av jakke, lett felt. Natogenser kan benyttes i stedet for jakke, lett felt, se LFB 2. Det er ikke tillatt å benytte andre hodeplagg enn de som er nevnt ovenfor. Vinterluer skal kun benyttes i vinterhalvåret eller under ekstreme værforhold til ytterantrekk. Side 22 av 33

23 8.6.3 Feltantrekk 1 (F 1) Bilde 20 Feltantrekk Beskrivelse: - Jakke, felt (M) med vevd hylsedistinksjon i sort på grønt (M). - Venstre skulderdistinksjon skal benyttes på jakker uten skulderklaffer. - Bukse, felt (M) med bukseseler. - Skjorte, felt (M). - Støvler, marsj (M). - Lue, felt (M) (befal skal benytte luemerke). - Navnebånd i sort broderi på grønn bunn. Bruksområder: Under feltøvelser for alle avdelinger i Sjøheimevernet, og ellers etter ordre i den daglige tjenesten. Brukes av: Alle. Merknad: Tilleggsutstyr som kan benyttes ved garnison: - Våpen- og kvalifiseringstegn (M) i sort på grønt broderi (M). - Hette, felt (M). - Natogenser, grønn (M). - T-skjorte, grønn (M). - Hjelm, kevlar (M) med kamuflasjetrekk (M). Side 23 av 33

24 - Flashgear (M). - Vinterlue, olivengrønn (M). - Vinterlue, vindstopp, kamuflasje (M). - Lue, beret, mørkeblå (M) med luemerke i samsvar med grad. - Headover (M). - Vanter, olivengrønne (M). - Votter, skyte (M). - Votter, vind (M). - Hansker, sorte. - Støvler, gummi (M). - Overtrekksfottøy (M). - Belte, pistol, web, olivengrønt (M) eller belte, assault, grønt (M) (benyttes kun ved funksjonelt behov eller etter ordre). - Jakke ullfrottè 600g (underbekledning) - Regntøy, felt. - Kamuflasjedrakt, hvit (M). Under- og mellombekledning iht avdelings PBU: For eksempel: Jakke ullfrottè 600 g; jakke, fleece; jacket in a bag ; mv. Under- og mellombekledning er ikke tillatt som ytterantrekk. Vinterluer skal kun benyttes i vinterhalvåret eller under ekstreme værforhold til ytterantrekk Lett felt grønn, antrekk 1 (LFG 1) Bilde 21 Lett felt grønn (LFG 1) Side 24 av 33

25 Beskrivelse: - Jakke, lett felt grønn M/04 (M) med vevd hylsedistinksjon i sort på grønt (M) i samsvar med grad. Venstre skulderdistinksjon skal benyttes på jakker uten skulderklaffer. - Bukse, lett felt grønn M/04 (M). - Støvler marsj (M). - Belte, pistol, web, olivengrønt (M). - Beret, mørkeblå med luemerke i samsvar med grad. - Navnebånd i sort broderi på grønn bunn. Bruksområder: Brukes til feltmessig tjeneste og øvelser, når det ikke er behov for feltantrekk 1. Uniformen er daglig antrekk for avdelinger i MJV. Uniformen skal ikke brukes ved staber, kontortjeneste eller annen form for tjeneste som ikke krever arbeidsantrekk. Uniformen kan brukes til og fra jobb ved egen avdeling og ved korte ærender utenfor militært område i arbeidstiden. Uniformen kan også brukes som reiseantrekk dersom antrekket skal brukes på bestemmelsesstedet. Uniformen kan brukes som permisjonsantrekk for gaster når det av værmessige årsaker eller andre spesielle forhold er uhensiktsmessig å bruke T1/parade. Brukes av: Alle. Merknad: Tilleggsutstyr: - Jakke, felt (M) ev. med hette, felt (M). - Våpen- og kvalifiseringstegn (M) i sort på grønt broderi (M). - T-skjorte, grønn (M). - Hjelm, kevlar (M) med kamuflasjetrekk (M). - Flashgear (M). - Lue, felt (M) (befal skal benytte luemerke). - Lue, felt, vinter, olivengrønn (M). - Lue, vinter, vindstopp, kamuflasje (M). - Headover (M). - Vanter, olivengrønne (M). - Votter, skyte (M). - Votter, vind (M). - Hansker, sorte. - Støvler, gummi (M) (værforbehold). - Overtrekksfottøy (M). - Regntøy, felt. - Overtrekksuniform snøkamuflasje(m). Under- og mellombekledning i henhold til avdelings PBU. For eksempel: Ullfrotté; genser, felt, grønn (M); jakke, fleece; jacket in a bag ; mv. Øverste og nederste knapp i jakken skal normalt være åpne. Knappene kneppes ved behov for tildekking. I tiden 1/5 30/9 tillates jakkeermer med 5 cm bred oppbrett, 5 cm ovenfor innsiden av albueleddet. Vinterluer skal kun benyttes i vinterhalvåret eller under ekstreme værforhold til ytterantrekk. Side 25 av 33

26 9. Distinksjoner og andre uniformstegn i Sjøheimevernet 9.1 Distinksjoner I Sjøheimevernet benyttes distinksjoner som sammenfaller med Sjøforsvaret 9.2 Luemerker Luemerke felt Luemerke felt er laget av tøy med Heimevernets merke innvevd i sort farge på olivengrønn bunn. Luemerke, felt er laget av tøy med Heimevernets merke innvevd i sort farge på olivengrønn bunn. Befal fra Sjøforsvaret som tjenestegjør i Heimevernet, skal bruke luemerke felt, med sjø monogram innvevd med sort farge på olivengrønn bunn. Merket festes midt foran på luens front 25 mm over lueskyggen. Bilde 22 Luemerke felt Side 26 av 33

27 9.2.2 Luemerke beret mørkeblå Personell mobiliseringsdisponert i SHV bærer luemerke, beret, forgylt (Kongens monogram). Befal fra Sjøforsvaret som tjenestegjør ved HVST eller HVs avdelinger, skal bruke Sjøforsvarets luemerker, beret. Merkene er laget i forgylt metall og er en forminsket utgave av det broderte luemerke for offiserer og spesialister. Merket plasseres på luen slik at luemerket kommer rett over venstre øye når luen bæres. Bilde 23 Luemerke beret sjø Side 27 av 33

28 9.2.3 SHV-våpenmerke SHV-våpenmerke i metall og SHV-våpenmerke i brodert utførelse bæres tilsvarende som for Sjøforsvarets våpenmerker. SHV-våpenmerke bæres på tjenesteuniform i stedet for HV-avdelingsmerke. 10. HV-merker, avdelingsmerker og spesielt utstyr 10.1 Heimevernsmerker Generelt På Heimevernets uniformer er det ikke tillatt å bære andre merker/«patcher» enn de som til en hver tid er godkjent for bruk i Heimevernet Fellesmerke Bokstavene HV i gult på sort bunn omkranset av en grønn eikeløvkrans med riksvåpenkrone over. Vevet utgave nyttes av alt personell i Heimevernet på jakke felt I og sjøantrekk i HV. Brodert utgave i farger nyttes på tjenesteantrekk (T1) av befal ved HVST og Heimevernets avdelinger, unntatt SHV. Bilde 24 SHV våpenmerke Bilde 25 Fellesmerke Side 28 av 33

29 Broderte utgaver av avdelingsmerke, LHV-, SHV- og LUHV-merkene har bredde 65 mm og høyde 75 mm. Alle heimevernsmerker påsys venstre erme. Avstanden fra skuldersømmen til det påsydde merkes øverste kant skal være 70 mm. Merke felt grønn på svart bunn med borrelås bredde 85 mm og høyde 85 mm. Sjøheimevernet felt hvit på blå bunn med borrelås bredde 85 mm og høyde 85 mm. Bæres på venstre arm på felt grønn(m98/04) og blått sjøantrekk(sa og LFB1) Avdelingsmerker for Heimevernets avdelinger Bilde 26 Tjenestegjøringsmerke Side 29 av 33

30 Godkjente feltmerker for HVST, distriktene og HVSKS Bæres på høyre arm på felt grønn (M98/04). Bilde 27 Feltmerker for HVST, HVSKS og D- staber Side 30 av 33

31 Bæres på høyre arm på felt grønn (M98/04). Bilde 28 Feltmerker for innsatsstyrkene land Side 31 av 33

32 Feltmerker, Sjøheimevernet Bæres på høyre arm på felt grønn(m98/04) og blått sjøantrekk(sa og LFB1) Bilde 29 SHV merke Feltmerker, SHVUKS SHVUKS SHVUKS Bilde 30 SHVUKS merke Bilde 31 SHV- innsatsstyrke Side 32 av 33

33 Heimevernsungdom Fellesmerke for Heimevernsungdom i LHV, LUHV og SHV. Størrelsen på merkene er standard 85x85 mm og bæres på høyre arm. Bilde 32 Merke for HV ungdom 11. Ikrafttredelse Uniformsbestemmelser i Heimevernet trer i kraft Samtidig settes TJ Uniformsreglement for Heimevernet av ut av kraft. Side 33 av 33

ANBEFALT UNIFORMSREGLEMENT FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN

ANBEFALT UNIFORMSREGLEMENT FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN ANBEFALT UNIFORMSREGLEMENT FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN INNHOLD 1 Kapittel 1 Alminnelige retningslinjer... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Ansvar... 2 1.3 Respekt for uniformen... 2 1.4 Reglementert antrekk...

Detaljer

Uniformsbestemmelser for Luftforsvaret BFL 025-1 Forkortet utgave for Internett. Antrekk

Uniformsbestemmelser for Luftforsvaret BFL 025-1 Forkortet utgave for Internett. Antrekk TAS / 1.10.2013 1 Uniformsbestemmelser for Luftforsvaret BFL 025-1 Forkortet utgave for Internett Antrekk 1 Generelt I Luftforsvaret skilles det mellom blå og grønne antrekk. For blå antrekk stilles det

Detaljer

sammensetning og bruk

sammensetning og bruk TJ 12-3-3 Bestemmelse for Hærens uniformsantrekk sammensetning og bruk fastsettes til bruk i Hæren Bardufoss, 18. mars 2015 Rune Jakobsen Generalmajor Generalinspektøren for Hæren Side 1 av 61 TJ 12-3-3

Detaljer

Uniformsbestemmelser Christianssand Artillerie Compagnie

Uniformsbestemmelser Christianssand Artillerie Compagnie Uniformsbestemmelser Christianssand Artillerie Compagnie Disse uniformsbestemmelsene gir råd om antrekk og bruk av hverdagstøy og uniformer i Christianssand Artillerie Compagnie. Uniformens historie går

Detaljer

Uniformsbestemmelser for Sjøforsvaret SAP 7 2013 Forkortet utgave for internett

Uniformsbestemmelser for Sjøforsvaret SAP 7 2013 Forkortet utgave for internett Uniformsbestemmelser for Sjøforsvaret SAP 7 2013 Forkortet utgave for internett Innholdsfortegnelse 1 Generelt...3 2 Uniformsantrekk...4 3 Gradstegn, merker, tegn og utstyr...23 4 Illustrasjoner...28 Side

Detaljer

UNIFORMSREGLEMENT FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN

UNIFORMSREGLEMENT FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN UNIFORMSREGLEMENT FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN Innhold 1. Alminnelige retningslinjer... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Ansvar... 2 1.3. Respekt for uniformen... 2 1.4. Reglementert antrekk... 2 1.5. Fornyelse...

Detaljer

Uniforms- og honnørreglement for Sivilforsvaret

Uniforms- og honnørreglement for Sivilforsvaret Uniforms- og honnørreglement for Sivilforsvaret Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. januar 2010 Forord Dette uniforms- og honnørreglement for Sivilforsvaret er fastsatt av Direktoratet

Detaljer

Uniformsreglement for Sjøforsvaret SAP 7 (F)

Uniformsreglement for Sjøforsvaret SAP 7 (F) Uniformsreglement for Sjøforsvaret SAP 7 (F) Metadata KORTTITTEL: SAP 7 (F) SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 1. november 2007 HJEMMEL: Organisasjons- og instruksjonsmyndighet ANSVARLIG FAGMYNDIGHET:

Detaljer

GENERELLE REGLER OM SKJORTER UTSTYR I BELTE. Skjorte med kort arm kan benyttes i perioden 15. mai til 30. september.

GENERELLE REGLER OM SKJORTER UTSTYR I BELTE. Skjorte med kort arm kan benyttes i perioden 15. mai til 30. september. Uniformsreglement GENERELLE REGLER Vektere som utfører oppdrag på samme objekt eller samme tjeneste i et definert geografisk område skal stille i lik uniform. Ved avvik fra uniformsreglementet skal dette

Detaljer

TJ Bestemmelse for Hærens uniformsantrekk. sammensetning og bruk

TJ Bestemmelse for Hærens uniformsantrekk. sammensetning og bruk TJ 12-3-3 Bestemmelse for Hærens uniformsantrekk sammensetning og bruk fastsettes til bruk i Hæren Bardufoss, 26. april 2016 Odin Johannessen Generalmajor Generalinspektøren for Hæren TJ 12-3-3 Bestemmelse

Detaljer

På tegningene er ermene noe vridd for å vise plasseringen. Merkene på ermene skal midtstilles under skulderen. Oktober 2015

På tegningene er ermene noe vridd for å vise plasseringen. Merkene på ermene skal midtstilles under skulderen. Oktober 2015 SPEIDER- DRAKTEN KFUK-KFUM-SPEIDERNES DRAKTREGLEMENT kfuk-kfum-speidernes drakt består av grønn speider skjorte, og skjerf i enhetens farge. Til speider skjorta benyttes mørke bukser, shorts eller skjørt.

Detaljer

Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret

Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 2013-06-18 Jan Eirik Finseth Viseadmiral Sjef Forsvarsstaben Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret Metadata

Detaljer

Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret

Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 14. august 2015 Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret

Detaljer

Uniformsreglement for Abildsø Skoles Musikkorps

Uniformsreglement for Abildsø Skoles Musikkorps Uniformsreglement for Abildsø Skoles Musikkorps Innholdsfortegnelse Uniformskomitéen... 2 Gode ambassadører for korps og skole... 3 Korpsets inndeling og uniformstyper... 4 Aspirantkorps og aspirantuniformen...

Detaljer

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD SPEIDER- DRAKTEN SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kfuk-kfum-speiderne.no kfuk-kfum-speiderne.no

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret [Oslo, 1. oktober 2015] Tor Rune Raaby Generalmajor Generalinspektør for Heimevernet Jon Erling Tenvik Kommandør President NROF Samarbeidsavtale

Detaljer

LEGEVAKT NASJONAL UNIFORM

LEGEVAKT NASJONAL UNIFORM LEGEVAKT NASJONAL UNIFORM 04.09-2013 JAKKE HELÅRS GORE-TEX 2LAYER + MESHFOR, HELGUL HI-VIS, HERRE 49648-19802 En lett og komfortabel helårs- og allværsjakke (skalljakke) som er vann- og vindtett. Jakken

Detaljer

Uniforms- og utstyrsreglement 2016 NAF/DRU

Uniforms- og utstyrsreglement 2016 NAF/DRU Uniforms- og utstyrsreglement 2016 NAF/DRU Generelt På de fleste kamper er det kun dommerne som representerer forbundet. Derfor kan man si at uniformen er forbundets ansikt utad. Dette forplikter både

Detaljer

BFS AFA i Sjøforsvaret

BFS AFA i Sjøforsvaret BFS 5-1-1-1-5 AFA i Sjøforsvaret Generalinspektøren for Sjøforsvaret fastsetter instruks for administrativ foresatt avdeling (AFA) i Sjøforsvaret til bruk i Sjøforsvaret. Oslo, 2009-12-17 Haakon Bruun-Hanssen

Detaljer

Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig

Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig Jørgen Roaldset GENERALSEKRETÆR LANDSRÅDET FOR HEIMEVERNET Heimevernet Innhold Historien Organisering og oppdrag HVs egenart HV-tjenesten

Detaljer

En Shin Ryu. Graderingsreglement for kyu og dan graderinger

En Shin Ryu. Graderingsreglement for kyu og dan graderinger En Shin Ryu Graderingsreglement for kyu og dan graderinger Versjon 3.1 1. august 2010 INNHOLD 2 Bestemmelser vedrørende graderingsanbefaling... 3 Bestemmelser vedrørende graderingstest (**)... 4 Bestemmelser

Detaljer

LEGEVAKT NASJONAL UNIFORM

LEGEVAKT NASJONAL UNIFORM LEGEVAKT NASJONAL UNIFORM 04.09-2013 JAKKE HELÅRS GORE-TEX 2LAYER + MESHFOR, HELGUL HI-VIS, HERRE 49648-19802 En lett og komfortabel helårs- og allværsjakke (skalljakke) som er vann- og vindtett. Jakken

Detaljer

SPESIFISERING: Uniformer ved Trafikant- og kjøretøyavdelingen

SPESIFISERING: Uniformer ved Trafikant- og kjøretøyavdelingen SPESIFISERING: Uniformer ved Trafikant- og kjøretøyavdelingen side 2 / 22 Innhold: Logo- og fargespesifikasjoner side 3 Herrejakke, vevd side 4 Damejakke, vevd side 5 Parkas side 6 Allværsjakke side 8

Detaljer

ET KOMPLETT KONSEPT FRA INNERST TIL YTTERST Vårt sortiment av basisbekledning komplementerer våre arbeidstøykolleksjoner.

ET KOMPLETT KONSEPT FRA INNERST TIL YTTERST Vårt sortiment av basisbekledning komplementerer våre arbeidstøykolleksjoner. BASIS- BEKLEDNING ET KOMPLETT KONSEPT FRA INNERST TIL YTTERST Vårt sortiment av basisbekledning komplementerer våre arbeidstøykolleksjoner. I vårt sortiment av basisbekledning inngår et utvalg av basisplagg

Detaljer

VEDLEGG E1-1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG E1-1 KRAVSPESIFIKASJON Del II VEDLEGG E1-1 Kravspesifikasjon for utfylling Side 1 av 11 VEDLEGG E1-1 KRAVSPESIFIKASJON Del II VEDLEGG E1-1 Kravspesifikasjon for utfylling Side 2 av 11 1 Tekniske spesifikasjoner Tekniske krav:

Detaljer

EGENSKAPER. Vann- og vindtett med pustende membran. Rikelig med lommeløsninger, glidelåser og justeringsmuligheter. Plass til profilering

EGENSKAPER. Vann- og vindtett med pustende membran. Rikelig med lommeløsninger, glidelåser og justeringsmuligheter. Plass til profilering EGENSKAPER Vann- og vindtett med pustende membran Rikelig med lommeløsninger, glidelåser og justeringsmuligheter Plass til profilering Tekstiler og tilbehør som er nøye utvalgt etter komfort og slitestyrke

Detaljer

TJ Bestemmelse for Hærens distinksjoner og andre uniformstegn

TJ Bestemmelse for Hærens distinksjoner og andre uniformstegn TJ 12-3-2 Bestemmelse for Hærens distinksjoner og andre uniformstegn fastsettes til bruk i Hæren Bardufoss, 26. april 2016 Odin Johannessen Generalmajor Generalinspektøren for Hæren Side 1 av 85 TJ 12-3-2

Detaljer

Strikket Dusker/snorer hengende fra øreklaffene (samler snø eller puttes i munnen).

Strikket Dusker/snorer hengende fra øreklaffene (samler snø eller puttes i munnen). Bekledning- og utstyrstips for barnehagen I kaldt og/eller vått vær er klærne alfa og omega for å kunne trives. Ingen normale turklær vil holde et helt passivt barn (eller voksen) varm, så det å holde

Detaljer

2015/ 7103 Tilbudskonferanse Rammeavtale for bekledning for hele DSBs virksomhet. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2015/ 7103 Tilbudskonferanse Rammeavtale for bekledning for hele DSBs virksomhet. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 2015/ 7103 Tilbudskonferanse Rammeavtale for bekledning for hele DSBs virksomhet 1 Innhold Presentasjon av deltakere fra DSB Informasjon om konkurransen og avtalen Fremvisning av nåværende effekter Spørsmål

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Orientering til Fylkesberedskapsrådet Oppland 3 mai 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM

RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM Jakke med avtakbare ermer AR-1009 Rød bukse med refleks AR-1001 Jakke i polyester og bomull med refleks. To store lommer foran på jakken. Lomme på venstre arm og innerlomme.

Detaljer

Lue Størrelse: (2-4) 6-12 år Garnmengde Farge 1 Lys blått 5904: 150 gram alle str Farge 2 Naturhvitt 1012: 100 gram alle str

Lue Størrelse: (2-4) 6-12 år Garnmengde Farge 1 Lys blått 5904: 150 gram alle str Farge 2 Naturhvitt 1012: 100 gram alle str Nr 1 Mariusgenser og lue i sisu Størrelse: (1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) 14 år Plaggets mål Overvidde: (62) 66 (71) 75 (80) 84 (89) 93 cm Lengde: (34) 38 (42) 46 (49) 52 (55) 58 cm Ermelengde: (24) 27 (30) 34

Detaljer

Softshelljakke. Art.nr.: UN100520-3A. Brystlomme med festeanordning for ID-kort. Jakkelommer i ventilerende tekstil.

Softshelljakke. Art.nr.: UN100520-3A. Brystlomme med festeanordning for ID-kort. Jakkelommer i ventilerende tekstil. AMBULANSE KATALOG 2011/2012 Vi i Univern Senter Holmestrand AS jobber hver dag med klær og fottøy til yrke og fritid. Vi holder til i Holmestrand med en butikk på 400 kvm. Univern Senter Holmestrand AS

Detaljer

HEIMEVERNET I OMSTILLING

HEIMEVERNET I OMSTILLING Foredrag i Oslo Militære Samfund 21. oktober 2002 ved Generalinspektør for Heimevernet Generalmajor Odd Frøise Tangen HEIMEVERNET I OMSTILLING Stortingsbehandling av prop 45 (2000-01) 13-14 juni 01 og

Detaljer

Klær og utstyr i barnehagen

Klær og utstyr i barnehagen Klær og utstyr i barnehagen Vellebarnehagene Klær og utstyr i barnehagen For at barnet skal ha en god dag i barnehagen er det viktig at det er riktig kledd. Vi anbefaler at barnet har to hele skift i kurven

Detaljer

Totalforsvaret i et nytt lys?

Totalforsvaret i et nytt lys? Totalforsvaret i et nytt lys? Trussebilde Sivilt-militært samarbeid FSJs Fagmilitære råd «Vi hadde forsømt å forberede oss også på det verste alternativet, hvilket et suverent rike må gjøre» Jens Chr Hauge

Detaljer

str. herre tidligere 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 68 str. dame tidligere 34 36 38 40 42 44 44 46 48 50 52 54

str. herre tidligere 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 68 str. dame tidligere 34 36 38 40 42 44 44 46 48 50 52 54 RØDE KORS UNIFORM Jakke med avtakbare ermer AR-1009 Rød bukse med refleks AR -1001 Jakke i polyester og bomull med refleks. To store lommer foran på jakken. Lomme på venstre arm og innerlomme. Etter 25

Detaljer

INDUSTRI - NÆRINGSMIDDEL

INDUSTRI - NÆRINGSMIDDEL PRODUKTKATALOG 2015/2016 INDUSTRI - NÆRINGSMIDDEL SKIPSFART & OFFSHORE HOTELL & RESTAURANT HELSE VASKERI ARBEIDSTØY E TEKSTILLEVERANDØR TIL STO LEDENDE TEKSTILLEVERANDØR T SIDEN 1868 I L S T O R B R U

Detaljer

NYHETER 2013. Hotell og servering

NYHETER 2013. Hotell og servering NYHETER 2013 Hotell og servering 1032 650 100 % bomull KOKKEJAKKE DAME, C34 50 Batavia-stoff av ekstra fin kvalitet. Bord rundt krage, forkant, mansjett. Brystinnsnitt. Håndsydde, strykbare tøyknapper.

Detaljer

INNSATSBEKLEDNING. FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning

INNSATSBEKLEDNING. FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning INNSATSBEKLEDNING FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning Rosenbauer - BESKYTTENDE BEKLEDNING FIRE MAX II Sertifisert i henhold til EN FIRE MAX II utrykningsdress er utviklet for å gi maksimal beskyttelse

Detaljer

RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM

RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM Jakke med avtakbare ermer AR-1009 Rød bukse med refleks AR-1001 Jakke i polyester og bomull med refleks. To store lommer foran på jakken. Lomme på venstre arm og innerlomme.

Detaljer

RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM

RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM RØDE KORS HJELPEKORPS UNIFORM Jakke med avtakbare ermer AR-1009 Jakke i polyester og bomull med refleks. To store lommer foran på jakken. Lomme på venstre arm og innerlomme. Etter 25 vask kan refleksen

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Behov og funksjoner. Jakkekonsept for Politiet

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Behov og funksjoner. Jakkekonsept for Politiet Vedlegg A Kravspesifikasjon Behov og funksjoner Jakkekonsept for Politiet Innholdsfortegnelse Jakkekonsept for Politiet...1 1. Beskrivelse av behovet...3 2. Minimumskrav...3 1. Farge... 3 2. Merking utvendig...

Detaljer

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse***

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse*** Dato For hvem Aktivitet Tirs 3. mai som Nå nærmer 17.mai seg med stormskritt og det kan være lurt å Fra 1730-1900 i trenger ny ta en siste titt på uniformen og kanskje prøve om den fortsatt B- størrelse

Detaljer

Ferdighetsmerker generelt

Ferdighetsmerker generelt 1 Ferdighetsmerker generelt Generelle bestemmelser for militære ferdighetsmerker Arrangør Alle militære avdelinger/institusjoner samt lokalforeninger av Norges Reserveoffisers Forbund (NROF) kan arrangere

Detaljer

Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret

Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret FSJ fastsetter Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i

Detaljer

Ermer: Legg opp (40) 44 (48) 52 m med. mellombrun på strømpep nr 2½,

Ermer: Legg opp (40) 44 (48) 52 m med. mellombrun på strømpep nr 2½, Hefte 1214 Tema 4 Oppskrift: Sandnes Garn A: HEL DRESS (0-3) 6 (12) 18-24 mnd Plaggets mål: Overvidde: (48) 52 (60) 64 cm Lengde fra skrittet og opp: (36) 38 (42) 45 cm Ermelengde: (14) 16 (21) 24 cm,

Detaljer

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Innhold Fakta om Heimevernet HV-14 Sivilt-militært samarbeid lokalt VERNER VOKTER VIRKER De enkle fakta om HV 45 000 soldater.

Detaljer

TJ Bestemmelse for Hærens hodeplagg

TJ Bestemmelse for Hærens hodeplagg TJ 12-3-4 Bestemmelse fr Hærens hdeplagg fastsettes til bruk i Hæren Bardufss, 26. april 2016 Odin Jhannessen Generalmajr Generalinspektøren fr Hæren TJ 12-3-4 Bestemmelse fr Hærens hdeplagg Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Kravspesifikasjon Sommerjakker for Los-tjenesten

Kravspesifikasjon Sommerjakker for Los-tjenesten Kravspesifikasjon Sommerjakker for Los-tjenesten Utgave Dato Av Kontrollert Godkjent 2 07.02.08 PEO/AR LOS/AWS LOS/AWS 1 01.02.08 PEO/AR LOS/AWS LOS/AWS Dokument nr: / Avdeling: FFM Forsyningsenheten,

Detaljer

15-15. 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B

15-15. 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B 15-15 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B G F D E C Versjon nr 1 15-15 BARBIEKLÆR I MINI ELLER BABY PASCAL GARNKVALITET Mini Ull (100 % ull) og Mini Akryl (100 % Akryl), 1 nøste ca.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00 Fax 78 99 22 12 postmottak@sor-varanger.kommune.no

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00 Fax 78 99 22 12 postmottak@sor-varanger.kommune.no SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00 Fax 78 99 22 12 postmottak@sor-varanger.kommune.no FORSKRIFTER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN FOR SØR-VARANGER Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre

Detaljer

Produkter Bestillingsfrist på fusbutikken.no Levering juli 2018

Produkter Bestillingsfrist på fusbutikken.no Levering juli 2018 Produkter 2018 Bestillingsfrist på fusbutikken.no 29.12.2017 Levering juli 2018 Allværsjakke og bukse Lett og sporty skalljakke og skallbukse som er vindtett, vanntett og pustende. Allværsjakke, Dame (blå)

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Kontaktmøte for beredskapsansvarlige Oppland 21 mars 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

Vedlegg A KRAVSPESIFIKASJON. Luer med mer Svensk norsk samarbeid

Vedlegg A KRAVSPESIFIKASJON. Luer med mer Svensk norsk samarbeid Vedlegg A KRAVSPESIFIKASJON Luer med mer Svensk norsk samarbeid 201400105 Politiets Fellestjenester Åpen anbudskonkurranse INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON...3 1.1 BESKRIVELSE AV PRODUKTER OG BRUKSSITUASJON...3

Detaljer

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

IT S ALL ABOUT SCHOOL. Fargeglade bukser. fra 129 kr KAXS PROXTEC VIND- OG VANNTETTE PARKDRESSER

IT S ALL ABOUT SCHOOL. Fargeglade bukser. fra 129 kr KAXS PROXTEC VIND- OG VANNTETTE PARKDRESSER IT S ALL *VI BYR PÅ DEN BILLIGSTE. KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE RABATTER ELLER TILBUD. GJELDER TOM 18/8 201 ABOUT SCHOOL BARNEOVERDELER * Fargeglade bukser fra 129 kr KAXS PROXTEC VIND- OG VANNTETTE PARKDRESSER

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner)

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) I I forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt foreslås følgende endringer:

Detaljer

Rekvisisjon må tas med. Denne fås normalt av prosjektkoordinator. Få med ordrebekreftelse tilbake!

Rekvisisjon må tas med. Denne fås normalt av prosjektkoordinator. Få med ordrebekreftelse tilbake! VERNETØY/SKO VED KHM Bekken&Strøm er vår leverandør av vernetøy/sko, og holder til på Alnabru Caspar Storms vei 19, se kart. De har også et utsalg i Sandefjord som kan benyttes ved spesielle behov, de

Detaljer

Profilhåndbok. Profilhåndbok Kjelsås IL

Profilhåndbok. Profilhåndbok Kjelsås IL Profilhåndbok Profilhåndbok Kjelsås IL Tinget i Kjelsås Idrettslag vedtok ny logo for klubben i februar 2004. I tillegg til hovedlogoen er det utviklet egne logoer for klubbens forskjellige grupper. Alle

Detaljer

Fremtidens Heimevern

Fremtidens Heimevern Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 7. februar 2005 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Fremtidens Heimevern Heimevernet har siden 1993 tilpasset den operative

Detaljer

Personlig måltagning (etter behov), tilpasninger og enkle reparasjoner skal utføres uten ekstra kostnader for AKT.

Personlig måltagning (etter behov), tilpasninger og enkle reparasjoner skal utføres uten ekstra kostnader for AKT. Vedlegg 2 07.03.11 Kravspesifikasjon uniform og uniformeffekter Generelt AKT har 43 ansatte som består av trafikkledere, vaktmestere og administrasjon. Det er ca. 32 trafikkledere som bruker uniformen

Detaljer

Regler for bæring av ordener og hederstegn

Regler for bæring av ordener og hederstegn Regler for bæring av ordener og hederstegn (Vedtatt på landsmøte 5/10 1985) 1 Ved vanlige møter og tilstelninger bæres ingen medaljer. På NOF-uniformen kan på venstre side bære eget forbundsmerke og likedan

Detaljer

Ambulansetjenesten i Norge. Nasjonalt uniformsreglement Pr. 1. oktober 2001

Ambulansetjenesten i Norge. Nasjonalt uniformsreglement Pr. 1. oktober 2001 Ambulansetjenesten i Norge Nasjonalt uniformsreglement Pr. 1. oktober 2001 Retningslinjer for nasjonal standard ambulanseuniform pr. 1. oktober 2001 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 FORMÅL MED UNIFORMEN 1.2 ANSVAR

Detaljer

VEILEDER PÅKLEDNING KLÆR OG UTSTYR

VEILEDER PÅKLEDNING KLÆR OG UTSTYR VEILEDER PÅKLEDNING KLÆR OG UTSTYR 1 Innhold: Innledning..3 Generelt om påkledning og klær..3 Undertøy 3 Mellombekledning. 3 Ytterbekledning..4 Vinterdressen..4 Regntøy.4 Votter.4 Skotøy og sokker 4 Utstyr

Detaljer

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Innhold 1. Historikk 2. Værnes Garnison og HV 12 i dag 3. Muligheter 4. Utfordringer Historikk

Detaljer

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 10. november 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

Unik benavslutning klipp din egen lengde

Unik benavslutning klipp din egen lengde Nordic Fight GOLD Tilpassede brystlommer Belglomme (kjøpes separat) kan enkelt legges til eller taes bort med borrelås. Lommen kan brukes både på høyre og venstre bryst. Unik benavslutning klipp din egen

Detaljer

Bestillingsskjema. Katalog. Skoleåret

Bestillingsskjema. Katalog. Skoleåret Bestillingsskjema Katalog Skoleåret V Å R T M O D E L L U T V A L G Het tejakker GRACE farge, svart 99 GERRY, farge pistol 96 DANVERS, farge marine 58 ELMORE, farge hvit 00 00 35 55 00 35 55 00 58 86 00

Detaljer

EGENSKAPER. Økt beskyttelse. Transporterer fukt effektivt bort fra huden. Isolerer godt. Behagelig og høy komfort

EGENSKAPER. Økt beskyttelse. Transporterer fukt effektivt bort fra huden. Isolerer godt. Behagelig og høy komfort EGENSKAPER Økt beskyttelse Transporterer fukt effektivt bort fra huden Isolerer godt Behagelig og høy komfort 104 VELG RIKTIG LAG Riktig under- og mellombekledning øker komforten samtidig som det kan være

Detaljer

MARKEN Beskrivelse av innslaget:

MARKEN Beskrivelse av innslaget: MARKEN Beskrivelse av innslaget: Overgang fra kor (Gloger): Kor går over scenen som om de går på Marken som markens-publikum og forsvinner gradvis ut på sidene. På den måten får vi et folkemylder i starten

Detaljer

GODT HÅNDVERK STARTER MED GODT ARBEIDSTØY

GODT HÅNDVERK STARTER MED GODT ARBEIDSTØY GODT HÅNDVERK STARTER MED GODT ARBEIDSTØY For oss er arbeidstøyet håndverkerens viktigste verktøy, og som markedsleder innenfor arbeidstøy kjenner vi godt de krav profesjonelle håndverkere stiller. Vår

Detaljer

Kilimanjaro Utstyrsliste

Kilimanjaro Utstyrsliste Her finner du en komplett liste over alt du trenger å ha med deg på turen til Kilimajaro med påfølgende safari. Legg merke til at vi har gitt fyldig beskrivelse på mye av utstyret slik at det skal bli

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Orientering om Sjøheimevernet. Ved sjef SHVUKS, Kommandørkaptein Johan Lefstad

Orientering om Sjøheimevernet. Ved sjef SHVUKS, Kommandørkaptein Johan Lefstad Orientering om Sjøheimevernet Ved sjef SHVUKS, Kommandørkaptein Johan Lefstad Heimevernets hovedoppgaver Å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner, herunder: Styrkebeskyttelse uttak/rullering

Detaljer

BRUTTO PRISLISTE SORTIMENTOVERSIKT 2013 PRIS EKS. MVA.

BRUTTO PRISLISTE SORTIMENTOVERSIKT 2013 PRIS EKS. MVA. BRUTTO PRISLISTE SORTIMENTOVERSIKT 2013 PRIS EKS. MVA. bukser 3355 Håndverksbukse, Denim Side: 16 6504 809,- 0214 Håndverkshelbukse med hylsterlommer, Canvas+ Side: 19 1818 915,96 KNEPUTER 3211 Håndverksbukse

Detaljer

BESTILLINGSSKJEMA PROFILKLÆR T-shirt

BESTILLINGSSKJEMA PROFILKLÆR T-shirt BESTILLINGSSKJEMA PROFILKLÆR T-shirt Artikkel 523 Maui Camus, Herremodell. Forkrympet t-skjorte hvor man får maksimalt trykkresultat. Holder seg fin vask etter vask. 100% bomull, 180 gr. Serie i kjemmet

Detaljer

27701 DESIGN: ANNE-KIRSTI ESPENES DALE BABY ULL. JAKKE, BUKSE, LUE og SOKKER. Størrelser: Jakke, bukse og lue: (0-1) 3 (6-9) 12 mnd

27701 DESIGN: ANNE-KIRSTI ESPENES DALE BABY ULL. JAKKE, BUKSE, LUE og SOKKER. Størrelser: Jakke, bukse og lue: (0-1) 3 (6-9) 12 mnd 27701 DESIGN: ANNE-KIRSTI ESPENES DALE BABY ULL JAKKE, BUKSE, LUE og SOKKER Jakke, bukse og lue: (0-1) 3 (6-9) 12 mnd Sokker: (0-3) 6-9 (12) mnd Overvidde: (47) 52 (56) 61 cm Lengde: ca (22) 25 (28) 31

Detaljer

Medlemmer som ikke ønsker å være krigere skal ha utstyr etter nivå Småbonde (Ikke kriger).

Medlemmer som ikke ønsker å være krigere skal ha utstyr etter nivå Småbonde (Ikke kriger). Utstyrskrav for Borrefylkingen Utstyret til Borrefylkingens medlemmer skal være basert på det som er sannsynlig at norske vikinger fra området rundt Viken ville gått med i perioden 850-1050. Moderne materialer

Detaljer

Her er den nye Skreiakolleksjonen

Her er den nye Skreiakolleksjonen OFFISIELL KOLLEKSJON KLUBBEN BESTILLER FOR DEG! Her er den nye Skreiakolleksjonen KORT LEVERINGS- TID Beito, vattert jakke unisex Koksgrå/oransje, brodert Skreia-logo høyre bryst Meget behagelig, god og

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Arbeidstøy Profileringstøy Gave- og profileringsartikler 2014

Norsk Landbruksrådgiving Arbeidstøy Profileringstøy Gave- og profileringsartikler 2014 Norsk Landbruksrådgiving Arbeidstøy Profileringstøy Gave- og profileringsartikler 2014 Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har innhentet tilbud på arbeidstøy fra Helly Hansen med NLR-profilering. Prisene som

Detaljer

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 UGRADERT Oslofjord heimevernsdistrikt 01 Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 Innhold Heimevernet Hva og hvem er HV-01? Daglig virksomhet

Detaljer

RETNINGSLINJER OM SPEIDERDRAKT (jfr. NSF lover 4)

RETNINGSLINJER OM SPEIDERDRAKT (jfr. NSF lover 4) RETNINGSLINJER OM SPEIDERDRAKT (jfr. NSF lover 4) 1. PRINSIPPER OM SPEIDERDRAKT 1.1 Hensikten med speiderdrakten er: Identitet speidere skal føle at de er del av en verdensomspennende barne- og ungdomsbevegelse/fellesskap.

Detaljer

Plaggene i våre vinterkolleksjoner kan merkes med bedrift ens logo, og vi bidrar med kvalitetsmessig utførelse av design, broderi og trykk.

Plaggene i våre vinterkolleksjoner kan merkes med bedrift ens logo, og vi bidrar med kvalitetsmessig utførelse av design, broderi og trykk. VINTER VARM, KOMFORTABEL OG SIKKER Wenaas vinterarbeidstøy er utviklet for å gi beskyttelse mot et barskt og variert norsk vinterklima. Plaggene holder høy kvalitet, og er utviklet gjennom et tett samarbeid

Detaljer

1.2. Speiderdrakten skal være et enkelt og praktisk tur- og møteantrekk. 1.3. Speiderdrakt bør brukes når en eller flere enheter opptrer offentlig.

1.2. Speiderdrakten skal være et enkelt og praktisk tur- og møteantrekk. 1.3. Speiderdrakt bør brukes når en eller flere enheter opptrer offentlig. Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo RETNINGSLINJER OM SPEIDERDRAKT (Jfr. NSFs lover 4) 1. PRINSIPPER OM SPEIDERDRAKT 1.1 Hensikten med speiderdrakten er: Identitet speidere skal føle at de

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUNDS REKLAMEBESTEMMELSER

NORGES SKISKYTTERFORBUNDS REKLAMEBESTEMMELSER NORGES SKISKYTTERFORBUNDS REKLAMEBESTEMMELSER 1 Virkeområde, omfang og formål Disse bestemmelsene ( Reklamebestemmelsene ) gjelder for Norges Skiskytterforbund (NSSF) og NSSFs organisasjonsledd (klubber/lag

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen. Kontingent 2016

Vernepliktsundersøkelsen. Kontingent 2016 Vernepliktsundersøkelsen Kontingent 2016 Prosjektinformasjon Metode: Web Feltperiode: 16.11.16 31.12.16 15.02.17 09.04.17 Målgruppe: Antall intervju: 3662 Svarprosent: 53% Vernepliktige i førstegangstjeneste

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Mod. 054R-3. Jakke med hette, genser, lue, leggvarmere og poncho med ermer. RAUMA ULLVAREFABRIKK AS www.raumaull.no. Garn: Rauma Babygarn

Mod. 054R-3. Jakke med hette, genser, lue, leggvarmere og poncho med ermer. RAUMA ULLVAREFABRIKK AS www.raumaull.no. Garn: Rauma Babygarn RAUMA ULLVAREFABRIKK AS www.raumaull.no Mod. 054R-3 Jakke med hette, genser, lue, leggvarmere og poncho med ermer Garn: Rauma Babygarn Hvit nr B10 eller rød nr B35 Hvit nr B10, lilla nr B42 Lue med øreklaffer:

Detaljer

Orientering fra HV-08

Orientering fra HV-08 Orientering fra HV-08 Firas Brahimi Kaptein Ass G-9 SIMIS 2013.10.29 1 Agenda Heimevernets historie oppgaver og egenart Organisasjon Heimevernets bistand til det sivile samfunn HV kapasiteter 2013.10.29

Detaljer

BARNEHAGE- GUIDEN. Varme, tørre og uthvilte barn er glade barn!

BARNEHAGE- GUIDEN. Varme, tørre og uthvilte barn er glade barn! BARNEHAGE- GUIDEN Varme, tørre og uthvilte barn er glade barn! BARNEHAGESTART For mange er det en viktig milepæl i livet når barnet skal starte i barnehagen. Den lille går fra å være hjemme med mor eller

Detaljer

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive.

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive. 1 Det militære skarpskyttermerket Historikk/Hensikt Skyttermerket ble i 1861 innstiftet som en "Skydepremie" og erstattet med det Militære skarpskyttermerket i 1886. Utførelsen av merket er som det tidligere

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen 2015

Vernepliktsundersøkelsen 2015 Vernepliktsundersøkelsen 2015 Prosjektinformasjon Metode: Web Feltperiode: 17.11.15 31.12.15 og 17.02.16 04.04.16 Målgruppe: Vernepliktige inne til førstegangstjeneste Antall intervju: 2524 (6810 utsendte

Detaljer

KAMPANJE. hhworkwear.com

KAMPANJE. hhworkwear.com Mars-/April- KAMPANJE hhworkwear.com 79146 STOKE JACKET W/O HOOD POLYESTERSTOFF 992 BLACK/ORANGE, 999 BLACK/DARK GREY S-3XL 88 % polyester/12 % bomull, fiberpels inni - 425 g/m Kanting med refleks Frontglidelås

Detaljer

De klær som bestilles vil bli påført Hermes logo der dette er naturlig. Videre vil bestillerens navn påføres dersom dette er ønskelig.

De klær som bestilles vil bli påført Hermes logo der dette er naturlig. Videre vil bestillerens navn påføres dersom dette er ønskelig. Utgave nr.: 2 Dato: 11.09.09 ARBEIDSKLÆR Katalog til bruk ved bestilling av arbeidsklær fra NOFI. INFORMASJON For å oppnå best mulige priser på arbeidsklær for våre ansatte har Hermes AS inngått et samarbeid

Detaljer

LIF KLUBBKOLLEKSJON. Retningslinjer for trykking av offisielle LIF produkter

LIF KLUBBKOLLEKSJON. Retningslinjer for trykking av offisielle LIF produkter LIF KLUBBKOLLEKSJON Retningslinjer for trykking av offisielle LIF produkter Lørenskog IF har utstyrsavtale med Umbro, og har valgt Umbro Diamond serien som utgangspunkt for klubbkolleksjonen. Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon

Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon Regler for bruk av liturgiske klær (8.2) Forslag til revidert tekst etter KM 2015 1. BRUK AV LITURGISK DRAKT Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon Begrunnelse/kommentar 00KR 66.1/15

Detaljer

KOSTYMER, HÅR OG SMINKE.

KOSTYMER, HÅR OG SMINKE. KOSTYMER, HÅR OG SMINKE. Her er oversikt over kostymer for alle elevene våre på Kick, i rekkefølge etter alderstrinn. Vi prøver å gjøre det så lett som mulig for dere. Kanskje dere allerede har noe i klesskapet

Detaljer

PÅ TOPPEN, lue/hals. Strikket i Fin

PÅ TOPPEN, lue/hals. Strikket i Fin Tradisjon, jakke PÅ TOPPEN, lue/hals Strikket i Fin Tradisjon - Jakke med hette STØRRELSER 6 9 (12 18) 24 mnd. MÅL Plagg: Overvidde: 64 (68) 72 cm. Hel lengde: 30 (34) 38 cm. Ermelengde: 18 (20) 24 cm.

Detaljer