Årbok 2013 SOMMERFEST Baptistenes Sommerfest. Liv BAPTISTENE. Med sakspapirer for landsmøtet Det Norske Baptistsamfunns 111.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årbok 2013 SOMMERFEST 2013. Baptistenes Sommerfest. Liv BAPTISTENE. Med sakspapirer for landsmøtet 2013. Det Norske Baptistsamfunns 111."

Transkript

1 Årbok 2013 Med sakspapirer for landsmøtet 2013 SOMMERFEST 2013 BAPTISTENE Ba Baptistenes Sommerfest Det Norske Baptistsamfunns 111. landsmøte Liv Ins Næ Kra

2 Årbok 2013 Med sakspapirer til landsmøtet i Stavern juli Et fellesskap av levende menigheter Grepet av Kristus Midt i verden med evangeliet

3 Det Norske Baptistsamfunn Årbok 2013 Utgitt av Norsk Litteraturselskap 2013 Isbn: Redaksjon: Terje Aadne (ansv), og Roger Dahl Grafisk design: Moxus Media AS, Haugesund (omslag) og Roger Dahl Trykk: Land Trykkeri AS

4 Forord Kjære venner Årboka er ikke bare en årlig tradisjon, men et nyttig arbeidsredskap. De siste årene har vi valgt å kombinere årboka med sakspapirer til Baptistsamfunnets landsmøte. I årets utgave finnes oppdatert informasjon: menighetsadresser og medarbeideradresser, adresseopplysninger for økumeniske kontakter i inn og utland og statistisk materiale, rapporter og referater. Årboka gir et innblikk i livet og utviklingen i Det Norske Baptistsamfunn og statistikker og årsrapporter gir også i år et godt bilde på den gode og positive veksten vi ser i vårt kirkesamfunn og våre menigheter. Fredtun Folkehøgskole i Stavern vil også i år være rammen rundt Landsmøtet. Vår nye satsning på BLINK, vårt nye konsept for Baptistsamfunnets sommerfest er nå inne i sitt andre år av fire planlagte år på Stavern. Det første året med Blink gav stor mersmak og vi gleder oss til å se hvordan vi kan videreutvikle BLINK til å bli en sommerfest som kan være en inspirasjonskilde og en møteplass for livet med Jesus, et godt åndelig fellesskap og en gedigen ferieopplevelse med god tid til å være blant familie og venner. Du kan lese mer om dette på våre hjemmesider og melde deg på til hele sommerfesten! Saksliste for landsmøtet finnes i årboka. Den finnes også på Baptistsamfunnets hjemmeside: Sakslisten inneholder en rekke saker av rent forretningsmessig karakter: Årsrapporter, regnskap, valg til styrer og komiteer og arbeidsplaner. Vi skal være med på å gjøre prioriteringer som har konsekvenser for fellesskapets framtid. I tillegg er landsmøtet invitert til å ønske mye menigheter velkommen inn i fellesskapet vårt. Vi er en menighetsbevegelse og det er de lokale menighetene som er bærebjelken i vårt kirkesamfunn. Samtidig kan vi uttrykke vårt fellesskap og felles identitet som baptister når vi sammen bestemmer retningen og innholdet av vårt felles arbeid. Landsmøtets funksjon er å fokusere på felles oppgaver, felles mål og prioriteringer. Landsmøtet er ikke en møteplass for noen få, men for alle. Det er viktig at menighetene er representert så Guds retning og vilje i Det Norske Baptistsamfunn kan bli uttrykt gjennom stemmene fra bredden av våre lokale menigheter over hele vårt vidstrakte land. Når vi samles til landsmøte på Fredtun ønsker vi å løfte opp vårt nasjonale og Internasjonale misjonsengasjement, Sammen kan vi nå ut med evangeliet til det norske folk lokalt gjennom våre menigheter, nasjonalt og internasjonalt ved vårt felles arbeid. Vi vil at vår visjon skal være en rød tråd i alt vi gjør og er: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet. Vel møtt i Stavern på Fredtun!! Terje Aadne Generalsekretær

5

6 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: ADRESSER 7 Det Norske Baptistsamfunn 8 Norske Baptister Barne og Ungdomsforbund 11 Høyskolen for Ledelse og Teologi 12 Holtekilen Folkehøgskole 13 De Norske Baptisters Kvinneforbund 14 Øvrige arbeidsgrener, styrer og utvalg 15 Godkjente predikanter 16 Menighetene 19 Annen virksomhet 33 Leirsteder / hytter 33 Kapittel 2: DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN 35 Protokoll fra Landsmøtet i Stavern Misjonsfelt 48 Informasjons- og mediastrategi 49 Betenkning om demokrati 54 Vedtekter 56 Kapittel 3: NORSKE BAPTISTERS BARNE- OG UNGDOMSFORBUND 61 Saksliste Ung baptists årsmøte 62 Landsstyrets årsrapport for Arbeidsmål og resultat 2011, 2012 og Regnskap 2012 og budsjett Landsstyrets arbeidsplaner Vedtekter for NBUF 68 Kapittel 4: DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS LANDSMØTE Orientering om fullmakter 72 Saksliste 73 Sak 2H Forslag forretningsorden 78 Sakene 4-7 medlemssøknader 79 Sak 4 Søknad om medlemskap Vest Agder Chin Church, Kvinesdal 79 Sak 5 Søknad om medlemskap Lighthouse International Church of God, Sandenessjøen 85 Sak 6 Søknad om medlemskap Ebenezer Chin Baptist Church, Langesund 90 Sak 7 Søknad om medlemskap Bykirka, Lillehammer 94 Sak 8 Det Norske Baptistsamfunn rapport og regnskap A. Rapport Rapport målsettinger C. Foreløpig regnskap Sak 9 Holtekilen folkehøgskole rapport og regnskap A Rapport (foreløpig) B Resultat 2012 (foreløpig) 117 Sak 11 Holtekilen Drift rapport Sak 12 Høyskolen for Ledelse og Teologi rapporter og planer 121 Sak 13 Faste fonds rapport og regnskap A Rapport B Foreløpig regnskap Sak 14 Det Norske Baptistsamfunn strategier og målsettinger A Strategier 152 Målsettinger B Rev budsj og budsjett Sak 15 Holtekilen folkehøgskole planer og budsjett A Planer for B Budsjett 2013 (rev) og Sak 17 Holtekilen Drift budsjett 169 Sak 18 Organisering av BTS, HD og forvaltning av eierskap i HLT Foreløpig saksframstilling 170 Forslag vedtekter for nyebts 171 Forslag vedtekt for Baptistenes høyskoleråd 173 Vedtekter BTS 174 Vedtekter HD 177 Sak 19 Det Norske Baptistsamfunn vedtektsendringer 178 Sak 20 Det Norske Baptistsamfunn valg 179 Sak 21 Holtekilen folkehøgskole valg 182 Sak 22 Baptistenes Teologiske Seminar valg 183 Sak 23 Holtekilen drift valg 184 Kapittel 5: DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUNDS ÅRSMØTE Saksliste 186 Årsrapport Regnskap Kapittel 6: STATISTIKK 195 Statistikk Tidligere landsmøter 206

7

8 Kapittel 1 Adresser 7

9 Det Norske Baptistsamfunn Adresser BAPTISTSAMFUNNETS ADMINISTRASJON Michelets vei 62 C, 1368 Stabekk - telefon telefaks E-post: Web: Giro: Generalsekretær: Terje Aadne tlf / , e-post: Misjonsleder Arild Harvik tlf / , e-post: Økonomileder: Håkon Sigland tlf / , e-post: Integrasjonsleder: Mette Marie Bommen tlf / , e-post: Integrasjonspastor: Peter Ngaidam tlf / , e-post: Informasjonsleder: Roger Dahl tlf / , e-post: Misjonskonsulen: Øyvind Hadland tlf , e-post: MAGASINET BAPTIST.NO Hovedorgan for Det Norske Baptistsamfunn Giro: Redaktør: Roger Dahl, dir. tlf , e-post: Grafisk form: Moxus Media AS Trykk: Land Trykkeri AS REVISJON Hovedrevisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby. HOVEDSTYRET Per Øvergaard, Oslo 1 (leder) Gunnar Krunenes, Stavanger (nestleder) Hege Norøm, Sandefjord (medlem au) Thang Hlun, Norway Chin Mission Church Svanhild Gaasvær, Vikna Inga Marie Tolås, Haugesund Øystein Lode, Sortland Harald Hem, Skien (trakk seg høsten 2012) Anton Sinnathamby, Oslo 5 Den tamilske baptistmenighet Generalsekretæren deltar fast på Hovedstyremøtene. Øvrige ansatte deltar i saker relatert til ansvarsområde. Varamedlemmer hovedstyret: May Britt Lund, Kvæfjord Nord-Norge) Odd Erling Uv, Oppdal (Midt-Norge) Lillian K. Thorsen, Haugesund (Vestlandet) Jon Vestøl, Kragerø (Sørlandet) Jesmine Christopher, Oslo 6 Tamil Grace Evangelical Church (Østlandet) ANSETTELSESRÅDET Generalsekretær Terje Aadne, Gardermoen HS-leder Per Øvergaard, Oslo 1 Seminarets rektor: Kai Tore Bakke, Brumunddal Adelfias leder: Vidar Bergsland, Ålgård BEREDSKAPSTEAMET Generalsekretær Terje Aadne Torbjørn Andersen, Raufoss Daglig leder i NBUF Roald Zeiffert Hilde Mikalsen, Oslo 1 Kjersti Westre Fremmegård, Oslo 1. DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS FASTE FONDS Giro Forretningsfører: Økonomileder Håkon Sigland, tlf / , e-post: Styret Bernt Hansen, Sommarøy (leder) Trygve Nedland, Gyland Ole Johan Skjæveland, Stavanger Økonomileder Håkon Sigland (sekretær) 8

10 Varamedlem: Revisor Revisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby. HOLTEKILEN DRIFT Styret: Bjørn Martens, Drammen (leder) Armann Aardal, Bærum Bendik Førrisdahl, Drammen Ivar Aakerman (pers. repr.) Svein Arild Pihlstrøm, Bærum (BTS-styret) Ernst Georg Hovland (HFH-leder) Gjermund Tolås, Haugesund (trakk seg ved årsskiftet) Varamedlemmer: Axel Kolflaath, Haugesund KONTROLLUTVALGET Arne Petter Andreassen, Haugesund (leder) Knut Bendikssen, Porsgrunn Koll Kyllingstad, Ålgård Kai Johansen, Halden LØNNS- OG PERSONALUTVALGET Hovedstyrerepresentant: Hege Norøm Sandefjord (leder) Adelfias representant: Magnus Lund, Kvæfjord Holtekilen Folkehøgskoles styreleder: Ernst Georg Hovland, Ålgård Seminarets styreleder: Mathias Eidberg, Bærum NBUFs landsleder: Morten Øhrn, Oslo Vara for repr. for ansatte skolesenteret: Roger Dahl Fra administrasjonen: Generalsekretær Terje Aadne (sekretær) MEDIERÅDET Fred Habberstad, Oslo 1. (leder) Caroline TarAngen, Oslo Inga Marie Tolås (HS repr.) Åsmund Kilde, Gardermoen Generalsekretær Terje Aadne Informasjonsleder Roger Dahl (sekretær) NORSK LITTERATURSELSKAP Bankgiro Kontakt: informasjonsleder Roger Dahl VALGKOMITÉ Ola Liland, Halden (sammenkaller) Karin Kvarsnes Pedersen, Vikna Britt Elin Veen Mecea, Stavanger Varamedlemmer: Kjell Ove Hveding, Sommarøy Magne Hultgren, Porsgrunn Knut Kringen, Stavanger VEILEDNINGSTEAMET Hermod Bakkevoll, Andenes Kristin Krunenes, Stavanger Marith Bakkevoll, Nordkapp Dag Frode Vaagsnes, Arendal Carl Peter Vikdal, Vikna Elin Flatebø, Bærum Mai Britt Lund, Kvæfjord Ingrid Hartveit Svendsen, Raufoss NORSK REPRESENTASJON I: European Baptist Federation Executive: Jan Sæthre, Skien, leder for finanskomiteen Board of trust IBTS: Håkon Sigland Council: Håkon Sigland, Per Øvergaard og Terje Aadne European Baptist Mission Executive: Arild Harvik, president Council: Inga Tolås og Roger Dahl 9

11 Baptist World Alliance Council: Jan Sæthre Nordisk Baptistsamvirke Terje Aadne DISTRIKTSSTYRENE Nord Norge distrikt Styret: Odd Nilssen, Harstad (leder) Heidi Myhre, Tromsø (nestleder) Elsa J. Paulsen, Balsfjord Vara: Almar Martinsen, Bø Marith Bakkevoll, Nordkapp (kasserer) Jahn Aage Olsen, Ballangen Frank Einar Hansen, Aune Distriktsarbeider: Hermod Bakkevoll, Andenes Distrikts Nytt Utgis i samarbeid med magasinet Baptist.no Midt Norge distrikt Kontaktperson: Grethe Norøm Spolén, Steinkjer 10

12 Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (Ung baptist) Adresser Postboks 10, 4661 Kristiansand tlf.: e-post: Vår hjemmeside inneholder aktuelle informasjon, ulike skjemaer og retningslinjer, arrangementspåmelding og mulighet for bestilling av materiell. Ung baptists bankgironummer er ANSATTE: Daglig leder: Roald Zeiffert, e-post: Lokallagskonsulent: Espen Thilesen, tlf , e-post: Inger Lise Salvesen, tlf , e-post: Mary Hram Sui, tlf , e-post: Kontorassistent: Siang Sui Bawi Hrin, tlf , e-post: Revisor: Knut Østbye LANDSSTYRET Morten Øhrn, Oslo (landsleder) Reine Chiluka, Tistedal Lah May Chit, Åmli Anniken Myhre, Tromsø Maria Bækkelie, Trondheim (viselandsleder) Dag Frode Vaagsnes, Arendal Salai Ram Thang Dam Due, Immanuel Sandenes Daglig leder møter i Landsstyret. Øvrige ansatte møter ved behov. Varamedlemmer: Ole Thorvald Helland, Ålgård Roar Christensen, Sortland DISTRIKTSSTYRER: ØBU Julia Oseland, Oslo 1 (leder) VBU Espen Thilesen, Stavanger (leder) SBU Bård Aasland, Skien (leder) MBU Knut Andreas Eikland, Trondheim (leder) NNBU John Erling Madsen, Kasfjord (leder) Leir- og ungdomskoordinator: David Hunstad, Tromsø (slutter i juli) 11

13 Høyskolen for ledelse og teologi Adresser Michelets vei 62 A, 1368 Stabekk, Telefon , Faks E-post: Web: Bankgiro Ansatte Rektor: Lærere: Øvrige ansatte: Kai Tore Bakke, dir. tlf , e-post: Tor E. Mikalsen, dir. tlf , e-post: Karl Inge Tangen, e-post: Truls Aakerlund, e-post: Øyvind Gaarder Andersen, e-post: Lars Tore Jørgersen, e-post: Thomas Hoholm, e-post: Esther Petrenko, e-post: Vitali Petrenko, e-post: Bente Sandtorp (studieveileder), dir , e-post: Tonje Hande (førstekonsulent), dir , e-post: David Aanje (førstekonsulent, engelsk BA) dir , e-post: Georgeta Sigland (administrativ leder) dir , e-post: David Andersen (adm. konsulent) dir , e-post: Kara Tangen (sekretær), dir , e-post: Høyskolen for Ledelse og Teologi eies med 50 prosent av Baptistenes Teologiske Seminar og 50 prosent av menigheten Filadelfia Oslo. Styret for Baptistenes Teologiske Seminar er medlemmer av generalforsamlingen for Høyskolen for Ledelse og Teologi. Seminarets styre Mathias H. Eidberg, Bærum (leder) Oddvar Rønsen, Oslo 1. Svein Arild Pihlstrøm, Bærum Varamedlemmer: Bjørn Bråtveit, Sandnes Roald Zeiffert, Kristiansand (nestleder) Unni Hansen, Sommarøy Jarl Jakobsen, Bærum Revisor: Revisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby. Bilagsrevisor: Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl, Trondheim 12

14 Holtekilen Folkehøgskole Adresser Michelets vei 55, 1368 Stabekk Telefon Telefaks E-post: Web: Bankgiro Ansatte: Rektor: Elin Evenrud, dir. tlf Inspektører: Marianne Stormoen Jepsen og Niels Fredrik Skarre Lærere: Karin Suizu, Kari Cecilie Wedum Barman, Ruben Eiksund, Ronnie M.A.G. Larsen, Niklas Arnesen, Birgitte K. Velund, Odd Arne Jacobsen, Agnete Kjølsrud, Tor Kristian Orset Øvrige ansatte: Tor Egil brandsrød (økonomileder), Mone K. Welde (skolesekretær), Dilani Alakakoon (renholder), Omar Belrami (kjøkkenassistent), Ivar Åkerman (internatleder), Steinar Berg (vaktmester), Asitha Kahavidanalage (kokk) Folkehøgskolens styre Ernst Georg Hovland, Ålgård (leder) Ole Johan Skjæveland, Stavanger Niels Fredrik Skarre (personalrepresentant) Silje Nordby Skøien, Oslo (nestleder) Klaus Hestnes, Ålgård Simen Ø. kristiansen (Elevrepresentant) Varamedlemmer: Ellen Oseland, Drammen Gunhild T. Lien, Trondheim Elin Flatebø, Bærum Sondre Taranger, Skien Ruben Eiksund (vara for personalets representant) Revisor: Thor-Erik Bakke i revisjonsfirmaet Bakke og Hjelmaas Larsen Bilagsrevisor: Koll Kyllingstad, Ålgård 13

15 Baptistkvinnene - De Norske Baptister Kvinneforbund Adresser Gylandsvegen 204, 4436 Gyland Tlf E-post: Web: Bankgiro Kvinneforbundets styre Turid Nedland, Gyland (leder) Jorunn Haraune, Sommarøy (sekretær) May helen Dahlø, Eidsvoll Ruth Bråtveit, Sandnes Varamedlemmer: Åse Adolfsen, Langesund Elisabeth Jacobsen, Bærum Signhild Storlien Lund, Trondheim (nestleder) Liv Flatebø, Skien May K. Angelsen, Aune Astri Bjørshol, Sandnes Prosjektleder for Sierra Leone satsningen: Synnøve G. Angen Kvinneforbundet i Nord Norge Ingrid Kollbotn, Aune (leder) 14

16 Øvrige arbeidsgrener, styrer og utvalg Adresser NORSK BAPTISTHISTORISK SELSKAP Michelets vei 62 A, 1368 Stabekk - Telefon Faks Postgiro Styret Jan Arnth Larssen, Drammen (leder) Ellen Oseland, Drammen Peder A. Eidberg, Bærum (arkivleder) Geir Rise, Drammen Frank Tidemandsen, Porsgrunn Varamedlemmer: Eva Baggerød, Bærum og Finn Rønning, Langesund Regnskapsfører: Mariann Eidberg, Bærum Tidsskriftet Baptist: Peder A. Eidberg, Bærum (ansv. redaktør) PREDIKANTFORENINGEN ADELFIA Styret: Vidar Bergsland, Ålgård (leder) Arild Brun Svendsen, Fredrikstad Magnus Lund, Kvæfjord Åge Frantzen, Bergen (kasserer) Linda Aadne, Gardermoen PREDIKANTEKTEFELLEFORENINGEN Solveig Bergsland, Ålgård (leder) MISJONÆRFORENINGEN Elna M. Bakken, Ålgård (leder) Arnhild S. Edvardsen, Skien (kasserer) Jon Vestøl, Kragerø (sekretær) Arne J. Holte, Skien Marianne Kristoffersen, Drammen (vara) 15

17 Godkjente predikanter Navn og adresser Amundsen, Roald Werner, Høgholtet 32, 9414 Harstad Anin, Joseph, Nedre Frydendal 104, 1384 ASKER, , Anin-Kyeremateng, Jemima, Nedre Frydendal 104, 1384 ASKER, Armann, Tom Magne, Borgentoppen 64, 1388 Borgen, / , Aune, Aase Johanne, Krokrabben 2, 9415 Harstad, / , Bakke, Kai Tore, Skjønhaugvegen 12, 2312 Ottestad, , Bakkevold, Svein Oddvar, Pettersvollen 29 B, 3032 DRAMMEN, , Bakkevoll, Hermod Arne, Daniel Olaisens V 70, 8480 Andenes, / / , Bendiksen, Peter Andre, Langedal, 4790 LILLESAND Berge, Knut William, Bergli 22, 4886 GRIMSTAD, / , Bergsland, Sten Vidar, Per Spelemannsvei 8, 4330 ÅLGÅRD, / , Bommen, Mette Marie, Haugåsveien 22b, 4016 STAVANGER, / , Botten, Steinar, Lom, 2686 Lom, / , Brattestad, Herleik, Gml. lommedalsvei 116, 1348 Rykkinn, , Brovold, Bjørn, Møllerstuveien 4, 1415 Oppegård, / , Celeti, Gerson, Gå Ut senterethurdal, Hurdal, , Chin, Pum Za, Skipsbyggergata 17, 4085 Hundvåg, , Chit, David Tha Gay, Kyrkjebygda, 4865 ÅMLI, / , Croos, Nicholas J Stephen, Granstangen 12 A, 1051 Oslo, / , Dahl, Roger, Fjellstien 10, 3426 Gullaug, / , Doan, Phuc Hau, Nedre Rælingsveg 483, 2008 FJERDINGBY, Duesund, Knut, Olav Bjaalandsgt. 31, 3675 NOTODDEN, Eidberg, Peder, Jernbaneveien 127, 1369 STABEKK, Eidem, Atle Henning, Stenerødveien 16, 1784 HALDEN, / / , Eines, Gunnar Jan, Knut Hamsuns Veg 23, 2830 Raufoss, , Ekelund, Rolf, Ørving 30 A, 4790 Lillesand, Feler, Gay Paw, Tegebærvn. 17. B, 9403 Harstad, Frantzen, Åge, Aurdalslia 22, 5253 SANDSLI, / , Frøyland, Kjell Birger, Hattefjeld, 1792 Tistedal, Gauslaa, Tor Marius, Lofthus, 4790 Lillesand, / , Habberstad, Fred, Larsbråtveien 62, 0674 OSLO, Hadland, Øyvind, Solåsveien 12, 4330 ÅLGÅRD, , HANSEN, Bjørn Olav, Frusethenga 65, 2817 Gjøvik, , Heimtun, Anders Olai, c/o Udland Omsorgsenter, 3.etg.Stallveien 30, 5517 HAUGESUND, Heranger, Henry, Riisalleen 40, 2007 Kjeller, Hlawnceu, Ceumang, Tuftene 2, 4340 BRYNE, , Hoff, Ragnar, Parkveien 12, 8400 Sortland, , Holien, Kai Bjarne, Lyngv 121 D, 3930 Porsgrunn Holmes, Alan Richard, Røssholmvegen 25, 2840 Reinsvoll Holte, Arne Johannes, P.A. Munchsgt. N 78, 3717 Skien, , Holtet, Kjell, Andøyfaret 36, 4623 kristiansand S, / , Hunstad, David, Manetv 5, 9100 KVALØYSLETTA, , Husby, Gunnar, 7113 Husbysjøen, , 16

18 Häger, Asbjørn Konrad, Odinsvei 21, 1781 Halden, Idland, Rolf, Heia 50, 9414 Harstad, , Joø, Odd Arne Wasmuth, Bjørnstadv 30, 3440 Røyken, / , Juliussen, Roald, Turistvegen 1691, 2372 Brøttum, Kavli, Alf Olav, Rognvegen 13, 2380 Brumunddal, / , Kiangebeni, Pedro Neves, Elveveien 8, 1408 KRÅKSTAD, , Knutsen, Morten, Kringsjåvn. 6, 4700 Vennesla, Kolflaath, Axel Gustav, Lahammarv 53, 5542 Karmsund, Konradsen, Bjarne, Barlindkroken 2 C, 3970 Langesund, / , Liland, Ola, Hugins Vei 12, 1782 HALDEN, / , Liland, Peder Martin Idsøe, Storg 16 E, 4790 Lillesand, / / , Lode, Øystein, Strand, 8406 Sortland, Lund, Magnus, Brattliveien 5, 9475 BORKENES, / , LØRUM, Rolf, Fremstadveien 39, 2380 Brumunddal, , Løsnesløkken, Siri, Fagerliv 8, 2312 Ottestad, / , Løvdahl, Ulf Magne, Lerkeveien 2, 7072 HEIMDAL, / , Låås, Ronny, Furutoppen 5, 3790 HELLE, , Manum, Tore, Rørenveien 191, 3300 HOKKSUND, Midteide, Per Johan, Eikeleinstien 52, 3472 Bødalen, / , Mikalsen, Ellen Gyland, Blåbergveien 6, 1389 Heggedal, / , Mikalsen, Hilde, Larsbråtveien 62, 0674 OSLO, , Mikalsen, Jens Edvin, Båtstangveien 30, 3230 SANDEFJORD, Mikalsen, Tor Egil, Blåbergveien 6, 1389 Heggedal, , Mikkelsen, Alf Archtander, Stovnerskogen sykehjem Rutsvei 4, 980 OSLO, Myreng, Ivald, Styrivegen 100, 2080 Eidsvoll, Mæland, Magnar, Vølstad, 4330 ÅLGÅRD, , Ngaidam, Peter, Fossveien 11B, 3403 LIER, Nguyen, Evita Talberga, Kisveien 1, 8540 Ballangen, / , Nguyen, Phung Minh, Kisveien 1, 8540 Ballangen, / , Nielsen, Kjell Arvid, Baldersvei 1, 4330 ÅLGÅRD, /, Noreid, Dag Eivind, Kløverveien 4 B, 4326 SANDNES, / , Normannseth, Arild Knut, Tiriltunet 8, 3268 Larvik, Norøm, Tor Erling James, Maurv 75 A, 3218 Sandefjord, , Norøm, Ivar, Njårds V 4, 7724 Steinkjer, / , Oke, Van Lian, Hestespranget 16b, 4460 MOI, , Oma, Lisbeth H Fredheim, Hardangerfjordsveien 403, 5610 ØYSTESE, Oseland, Håvard, Hestheia 22, 4790 Lillesand, Pau, Vum Khat, Kvartsveien 7, 1158 OSLO, , Paulsen, Elsa Johanne, Kirkeveien 2, 9050 Storsteinnnes, , Rokstad, Arnt, Nordsmøla, 6570 Smøla, / , Rød, Rolf, Riarveien 5, 4326 SANDNES, / , Rønneberg, Tor Ludvig, Falkevegen 38, 3940 Porsgrunn, / , Sagen, Egil,, 7387 SINGSÅS, , Sandnes, Rolf Julius, Hageveien 10 A, 1791 TISTEDAL Sandtorp, Bente, Dynekilgata 15, 0569 OSLO, Sebastian, Antonystallin, Bånkallstubben 24 A, 0964 OSLO, / , Sekkelsten, Jan Roar, Presteholten 18 D, 6800 Førde, , Seln, Eh Ka Mwee, Tvetevoll 9Bykum, 4754 BYKLE, , 17

19 Sigland, Håkon, Fossveien 9L, 3403 LIER, / / , Sinnathamby, Anton Balakumar, Skolev 6, 1914 Ytre Enebakk, / , Solsbak, Jonn, Riggen 1 B, 4950 Risør, Spolén, Grethe Norøm, Idunsvei 39, 7724 Steinkjer, Staalesen, Pauli Georg, Ileveien 9 B, 1591 SPERREBOTN, , Stensland, Einar M., Frøyas gate 52, 1608 FREDRIKSTAD, / , Storheim, Per Andreas, Hjalmar Brantings V 43, 5143 Fyllingsdalen, Svendsen, Arild Brun, Trosvikhavna 20, 1614 FREDRIKSTAD, / , Sæli, Agnar, Høystadveien 11, 1792 Tistedal, Søderqvist, Anne-Marie, Boks 217, 7901 RØRVIK, / , Taranger, Billy, Sehestedsgt. 13 F, 3045 DRAMMEN, /, Thilesen, Espen, Norvald Frafjordsgate 1a, 4041 HAFRSFJORD, , Torhus, Finn Atle, Johan Sverdrups Gate 6, 2819 Gjøvik, Tuft, Svein Unneland, Erlevn. 54, 5097 BERGEN, / , Turpeinen, Edvard Kullervo, Sommarøyvn. 17, 9110 Sommarøy, , Vaagen, Sveinung, Strømdal Terrasse 23, 3718 SKIEN, / , Vaagsnes, Dag Frode, Mørfjær, 4851 SALTRØD, / /113,957433, Vikdal, Carl Peter Strand, Lauvøya, 7900 RØRVIK, Vikestad, Steinar Arthur, Mogopsvingen 9, 7340 OPPDAL, , Westergren, Kent Remi, L. Hervigsvei 164 D, 3035 DRAMMEN, , Windstad, Jon-Ivar, Meieribakken 16, 3410 SYLLING, , Østlien, Sissel Rigmor, Skartsetherveien 114, 2830 RAUFOSS, , Aadne, Linda, Beverveien 52, 2030 Nannestad, , Aadne, Terje, Beverveien 52, 2030 Nannestad, , Aandal, Arnfinn, Turistveien 44 a, 7075 TILLER, , Aasland, Håvard, Hannevik Terrasse 43, 4613 KRISTIANSAND S, , Medforbehold om feil i opplysningene 18

20 Menighetene Adresser ANDENES BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 266, 8483 Andenes. Besøksadresse: Roald Amundsens gate 12, Andenes. E-post: Forstander: Hermod A. Bakkevoll Tlf Kasserer: Berit Rydland Tlf NBUFs kontakt: Ingebjørg Stenhaug Tlf Kvinneforening: Berit Rydland Tlf ARENDAL BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 1225 Nyli, 4861 Arendal. Tlf Besøksadresse: Engekjærveien 31, Arendal E-post: Web: Forstander: Dag Frode Vaagsnes Tlf: / Viseforstander: Øystein marcussen Tlf Andre ansatte: Bjørn Ivar Sigbjørnsen Tlf Tluang Peng Tlf Kasserer: Alf Dønnestad Tlf: / NBUFs kontakt: Dag Frode Vaagsnes Tlf / CARSON BAPTIST CHURCH, ARENDAL Adresse: Langåsen 2, 4820 Froland Besøksadresse: Engekjærveien 31, Arendal E-post: Forstander Doris Dayin Tlf / Kasserer. Kung Lian Hniang Za Thang Tlf NBUF kontakt Hrang Thuam AUNE BAPTISTMENIGHET Adresse: c/o Kollbotn, Asurveien 6c, 9409 Harstad. Besøksadresse: Aune E-post: Web: Forstander: Bård-Jørgen Kollbotn Tlf Viseforstander: Frank Einar Hansen Tlf NORWAY CHIN BAPTIST CHURCH, AURSKOG Adresse: Riserveien 30, 1930 Aurskog E-post: Forstander: Thawng Bik Tlf Viseforstander: Khua Ling Boilu Tlf Kasserer: Lia Pa Lung Rung Tu Tlf NBUF kontakt: Thang Tin lian Sangpi Tlf BALLANGEN - NARVIK BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 98, 8540 Ballangen Besøksadresse: Vassli kirke E-post Forstander: Evita Talberga Nguyen Tlf Viseforstander: Jahn Aage Olsen Tlf Kasserer: Inger-Solveig Olsen Tlf NBUF kontakt: Hege M. Arntsen Tlf BALSFJORD BAPTISTMENIGHET Adresse: Kirkeveien 2, 9050 Storsteinnes, Tlf E-post: Forstander: Elsa J. Paulsen Tlf Viseforstander: Margareth Åseng Tlf / Kasserer: Margareth Åseng Tlf / NBUFs kontakt: Elsa J. Paulsen Tlf /

21 BERGEN BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 2549 Slettebakken, 5828 Bergen. Tlf Besøksadresse: Vilhelm Bjerknesvei 16, Bergen E-post: Web: Forstander: Åge Franzen Tlf Viseforstander: Svein Tuft Tlf Kasserer: Svein Tuft Tlf NBUF kontakt: Alexander S. Dee Tlf BJARKØY BAPTISTMENIGHET Adresse Heia 50, 9414 Harstad. Besøksadresse: Bjarkøy E-post: Web: baptist.no/bjarkoy Forstander: Rolf Idland Tlf Menigheten legges ned i løpet av 2013 BRUMUNDDAL BAPTISTMENIGHET Adresse: Skolevegen 5, 2380 Brumunddal E-post: Web: Forstander: Alf O. Kavli Tlf Kasserer: Ludvik Stenberg Tlf NBUFs kontakt Alf O. Kavli Tlf BÆRUM BAPTISTMENIGHET Adresse: Holtet Stabekk E-post: Web: Forstander: Kent Remi Westergren Tlf Leder mgh rådet: Marcella Aardal Tlf Kasserer: Vidar Kvistum Tlf NBUF kontakt: Mariann Eidberg Tlf BØ BAPTISTMENIGHET Adresse: Ramberg, 8470 Bø i Vesterålen. Besøksadresse: Lokkøy, Bø i Vesterålen Forstander: Almar Martinsen Tlf DRAMMEN BAPTISTMENIGHET Adresse: Torgeir Vraas Plass 7, 3044 Drammen. E-post: Web: Forstander: Kent Remi Westergren Tlf Viseforstander: Roger Dahl Tlf Kasserer: Arild Harvik Tlf NBUF kontakt: Kent Remi Westergren Tlf ZION BAPTIST CHURCH, EGERSUND Adresse: Johan Feyersgt 13, 4370 Egersund E-post: Forstander: Bawi Lian Mang lai Mang Tlf Viseforstander: Thawng Uk Johnny Tlf Kasserer Bawi Hlun Huang Neh Tlf NBUF s kontakt: Hei Ling Thia Cung Tlf EIDSVOLL BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 163, 2081 Eidsvoll. Møtelokale: Sundhøi, Prost Krags veg 1 Eidsvoll E-post: Menighetsleder: May Helen Dahlø Tlf Menighetsarbeider: Morten Sundquist Tlf PENIL MATU CHRUCH, ELVERUM Adresse: Grøndalsbakken 140c, 2407 Elverum E-post: 20

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet landsmøtet. 2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer. 3. Minneord over

Detaljer

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Kl. 09.00: Åpning 1. Velkomstord v/ pastor Anne Marie Söderqvist fra Vikna Baptistmenighet 2. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet

Detaljer

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet juli 2017 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet juli 2017 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet. 5.-6. juli 2017 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder

Detaljer

Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart I forbindelse med åpningsgudstjenesten holdt Hovedstyreleder Hege Norøm sin tale.

Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart I forbindelse med åpningsgudstjenesten holdt Hovedstyreleder Hege Norøm sin tale. Referat for Baptistenes Landsmøte 2017 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 5. juli-6. juli 2017 14.00 15.00 Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart

Detaljer

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015. Kl. 09.00: Åpning 1.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Årbok 2014. Bap tenes Sommerfest. Det Norske Baptistsamfunns 112. landsmøte. Med sakspapirer for landsmøtet O K .B A W

Årbok 2014. Bap tenes Sommerfest. Det Norske Baptistsamfunns 112. landsmøte. Med sakspapirer for landsmøtet O K .B A W Årbok 2014 Ba Med sakspapirer for landsmøtet S BAPTISTENE Li In Næ Kr STAV ERN FRE DT FO LK EH UN Ø 1. LE KO GS LI U.J O /B LIN K -6 MMERFEST Bap tenes Sommerfest.B A W WW P T.N S I T Det Norske Baptistsamfunns

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke.

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke. Rundskriv 1/2013 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Februar 8.-10. Hovedstyret på Stabekk 9.Samarbeidsråd Mars:

Detaljer

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden.

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden. Rundskriv 3/2012 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Januar 18.-20. Inspirasjonshelg på Rivermont. Februar 8.-10.

Detaljer

Så har vi fått et tilbud om kurs om Selvmordsforebygging som vi sender videre for dem som har lyst, tid og anledning å delta. Se vedlegg.

Så har vi fått et tilbud om kurs om Selvmordsforebygging som vi sender videre for dem som har lyst, tid og anledning å delta. Se vedlegg. Rundskriv 3/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 24-25/9 regional ledersamling og kontaktutvalgsmøte på

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars Vinne, bygge og engasjere 90 2012 1922 Velkommen til LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars 2012 Program Fredag 18.00 Kveldsmat, HLT-bygget 19.00 Åpningsmøte og bursdagsfest Lørdag 08.30 Frokost

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010:

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Tilstede: Per Øvergaard (leder), Gunnar Krunenes, Anton Sinnathamby, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, Thang

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Tilstede: HS medlemmer: Jan Sæthre (leder), Hermod Bakkevoll, Svanhild Gaasvær, Gunnar Krunenes, Øystein Lode (ikke sak 15c), Anton Sinnathamby,

Detaljer

Aune Baptistmenighet`s kvinneforening, May K Angelsen, Aune, 9402 Harstad MAIL ADR: TLF:

Aune Baptistmenighet`s kvinneforening, May K Angelsen, Aune, 9402 Harstad MAIL ADR: TLF: ADRESSELISTE, DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUND NORD NORGE Andenes Baptistmenighet`s kvinneforening Berit Rydland, Bruvollvn. 18, Bleik, 8481 Andenes Aune Baptistmenighet`s kvinneforening, May K Angelsen,

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Barnerepresentant Lisbeth Gulseth Loppedåpan barnehage 3748 SILJAN Telenor Servicesenteret

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

Russisk korbesøk i Norge Ecclesiastes

Russisk korbesøk i Norge Ecclesiastes Ola Liland, Oppdatert 18.09.2003 Huginsvei 12, 1782 Halden Tlf.69187842/414 14 555 e-post: ola.liland@baptist.no Russisk korbesøk i Norge Ecclesiastes Det Internasjonale Bibelselskapet har også i år fått

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015

Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015 Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015 Åpning og velkomsthilsen v/landsleder Morten Øhrn Sak 1: Fullmaktkomiteens rapport v/siang Sui Baw Hrin Sak 2: Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Tilstede HS medlemmer: Per Øvergaard(leder), Øystein Lode, Jon Vestøl, Thang Hlun, Svanhild Gaasvær, Inga Tolås, Halvor Krunenes, Tor Rønneberg (vara

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås, Thang Hlun, Jesmine Christopher (vara for Sinnathamby) og Odd

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen 27.08.2011 Postboks 25 8483 ANDENES dverberg@skytterlag.no andenes@skytterlag.no Lillejord, Mathias R 50 48 47 145 95 240 97 337 85,- 56,-

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristoffer Aksnes Søgne 41 44 47 86 218 0,- Gave 1. Øyvind Flokenes Farsund 45 45 49 93 232 0,- Gave 1. Emma Gyland Greipstad 48 48 49 91 236 0,- Gave 1. Kamilla R. Homme

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Ung baptist årsmøte 2017

Ung baptist årsmøte 2017 Ung baptist årsmøte 2017 Åpning og velkomsthilsen v/landsleder Shalome Croos Sak 1: Fullmaktkomiteens rapport v/siri Dufset Fjeldberg Sak 2: Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 11.06.2013 Tid: 14:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik Madsen 1949 Kirkeøy

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer