Årbok 2013 SOMMERFEST Baptistenes Sommerfest. Liv BAPTISTENE. Med sakspapirer for landsmøtet Det Norske Baptistsamfunns 111.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årbok 2013 SOMMERFEST 2013. Baptistenes Sommerfest. Liv BAPTISTENE. Med sakspapirer for landsmøtet 2013. Det Norske Baptistsamfunns 111."

Transkript

1 Årbok 2013 Med sakspapirer for landsmøtet 2013 SOMMERFEST 2013 BAPTISTENE Ba Baptistenes Sommerfest Det Norske Baptistsamfunns 111. landsmøte Liv Ins Næ Kra

2 Årbok 2013 Med sakspapirer til landsmøtet i Stavern juli Et fellesskap av levende menigheter Grepet av Kristus Midt i verden med evangeliet

3 Det Norske Baptistsamfunn Årbok 2013 Utgitt av Norsk Litteraturselskap 2013 Isbn: Redaksjon: Terje Aadne (ansv), og Roger Dahl Grafisk design: Moxus Media AS, Haugesund (omslag) og Roger Dahl Trykk: Land Trykkeri AS

4 Forord Kjære venner Årboka er ikke bare en årlig tradisjon, men et nyttig arbeidsredskap. De siste årene har vi valgt å kombinere årboka med sakspapirer til Baptistsamfunnets landsmøte. I årets utgave finnes oppdatert informasjon: menighetsadresser og medarbeideradresser, adresseopplysninger for økumeniske kontakter i inn og utland og statistisk materiale, rapporter og referater. Årboka gir et innblikk i livet og utviklingen i Det Norske Baptistsamfunn og statistikker og årsrapporter gir også i år et godt bilde på den gode og positive veksten vi ser i vårt kirkesamfunn og våre menigheter. Fredtun Folkehøgskole i Stavern vil også i år være rammen rundt Landsmøtet. Vår nye satsning på BLINK, vårt nye konsept for Baptistsamfunnets sommerfest er nå inne i sitt andre år av fire planlagte år på Stavern. Det første året med Blink gav stor mersmak og vi gleder oss til å se hvordan vi kan videreutvikle BLINK til å bli en sommerfest som kan være en inspirasjonskilde og en møteplass for livet med Jesus, et godt åndelig fellesskap og en gedigen ferieopplevelse med god tid til å være blant familie og venner. Du kan lese mer om dette på våre hjemmesider og melde deg på til hele sommerfesten! Saksliste for landsmøtet finnes i årboka. Den finnes også på Baptistsamfunnets hjemmeside: Sakslisten inneholder en rekke saker av rent forretningsmessig karakter: Årsrapporter, regnskap, valg til styrer og komiteer og arbeidsplaner. Vi skal være med på å gjøre prioriteringer som har konsekvenser for fellesskapets framtid. I tillegg er landsmøtet invitert til å ønske mye menigheter velkommen inn i fellesskapet vårt. Vi er en menighetsbevegelse og det er de lokale menighetene som er bærebjelken i vårt kirkesamfunn. Samtidig kan vi uttrykke vårt fellesskap og felles identitet som baptister når vi sammen bestemmer retningen og innholdet av vårt felles arbeid. Landsmøtets funksjon er å fokusere på felles oppgaver, felles mål og prioriteringer. Landsmøtet er ikke en møteplass for noen få, men for alle. Det er viktig at menighetene er representert så Guds retning og vilje i Det Norske Baptistsamfunn kan bli uttrykt gjennom stemmene fra bredden av våre lokale menigheter over hele vårt vidstrakte land. Når vi samles til landsmøte på Fredtun ønsker vi å løfte opp vårt nasjonale og Internasjonale misjonsengasjement, Sammen kan vi nå ut med evangeliet til det norske folk lokalt gjennom våre menigheter, nasjonalt og internasjonalt ved vårt felles arbeid. Vi vil at vår visjon skal være en rød tråd i alt vi gjør og er: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet. Vel møtt i Stavern på Fredtun!! Terje Aadne Generalsekretær

5

6 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: ADRESSER 7 Det Norske Baptistsamfunn 8 Norske Baptister Barne og Ungdomsforbund 11 Høyskolen for Ledelse og Teologi 12 Holtekilen Folkehøgskole 13 De Norske Baptisters Kvinneforbund 14 Øvrige arbeidsgrener, styrer og utvalg 15 Godkjente predikanter 16 Menighetene 19 Annen virksomhet 33 Leirsteder / hytter 33 Kapittel 2: DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN 35 Protokoll fra Landsmøtet i Stavern Misjonsfelt 48 Informasjons- og mediastrategi 49 Betenkning om demokrati 54 Vedtekter 56 Kapittel 3: NORSKE BAPTISTERS BARNE- OG UNGDOMSFORBUND 61 Saksliste Ung baptists årsmøte 62 Landsstyrets årsrapport for Arbeidsmål og resultat 2011, 2012 og Regnskap 2012 og budsjett Landsstyrets arbeidsplaner Vedtekter for NBUF 68 Kapittel 4: DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS LANDSMØTE Orientering om fullmakter 72 Saksliste 73 Sak 2H Forslag forretningsorden 78 Sakene 4-7 medlemssøknader 79 Sak 4 Søknad om medlemskap Vest Agder Chin Church, Kvinesdal 79 Sak 5 Søknad om medlemskap Lighthouse International Church of God, Sandenessjøen 85 Sak 6 Søknad om medlemskap Ebenezer Chin Baptist Church, Langesund 90 Sak 7 Søknad om medlemskap Bykirka, Lillehammer 94 Sak 8 Det Norske Baptistsamfunn rapport og regnskap A. Rapport Rapport målsettinger C. Foreløpig regnskap Sak 9 Holtekilen folkehøgskole rapport og regnskap A Rapport (foreløpig) B Resultat 2012 (foreløpig) 117 Sak 11 Holtekilen Drift rapport Sak 12 Høyskolen for Ledelse og Teologi rapporter og planer 121 Sak 13 Faste fonds rapport og regnskap A Rapport B Foreløpig regnskap Sak 14 Det Norske Baptistsamfunn strategier og målsettinger A Strategier 152 Målsettinger B Rev budsj og budsjett Sak 15 Holtekilen folkehøgskole planer og budsjett A Planer for B Budsjett 2013 (rev) og Sak 17 Holtekilen Drift budsjett 169 Sak 18 Organisering av BTS, HD og forvaltning av eierskap i HLT Foreløpig saksframstilling 170 Forslag vedtekter for nyebts 171 Forslag vedtekt for Baptistenes høyskoleråd 173 Vedtekter BTS 174 Vedtekter HD 177 Sak 19 Det Norske Baptistsamfunn vedtektsendringer 178 Sak 20 Det Norske Baptistsamfunn valg 179 Sak 21 Holtekilen folkehøgskole valg 182 Sak 22 Baptistenes Teologiske Seminar valg 183 Sak 23 Holtekilen drift valg 184 Kapittel 5: DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUNDS ÅRSMØTE Saksliste 186 Årsrapport Regnskap Kapittel 6: STATISTIKK 195 Statistikk Tidligere landsmøter 206

7

8 Kapittel 1 Adresser 7

9 Det Norske Baptistsamfunn Adresser BAPTISTSAMFUNNETS ADMINISTRASJON Michelets vei 62 C, 1368 Stabekk - telefon telefaks E-post: Web: Giro: Generalsekretær: Terje Aadne tlf / , e-post: Misjonsleder Arild Harvik tlf / , e-post: Økonomileder: Håkon Sigland tlf / , e-post: Integrasjonsleder: Mette Marie Bommen tlf / , e-post: Integrasjonspastor: Peter Ngaidam tlf / , e-post: Informasjonsleder: Roger Dahl tlf / , e-post: Misjonskonsulen: Øyvind Hadland tlf , e-post: MAGASINET BAPTIST.NO Hovedorgan for Det Norske Baptistsamfunn Giro: Redaktør: Roger Dahl, dir. tlf , e-post: Grafisk form: Moxus Media AS Trykk: Land Trykkeri AS REVISJON Hovedrevisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby. HOVEDSTYRET Per Øvergaard, Oslo 1 (leder) Gunnar Krunenes, Stavanger (nestleder) Hege Norøm, Sandefjord (medlem au) Thang Hlun, Norway Chin Mission Church Svanhild Gaasvær, Vikna Inga Marie Tolås, Haugesund Øystein Lode, Sortland Harald Hem, Skien (trakk seg høsten 2012) Anton Sinnathamby, Oslo 5 Den tamilske baptistmenighet Generalsekretæren deltar fast på Hovedstyremøtene. Øvrige ansatte deltar i saker relatert til ansvarsområde. Varamedlemmer hovedstyret: May Britt Lund, Kvæfjord Nord-Norge) Odd Erling Uv, Oppdal (Midt-Norge) Lillian K. Thorsen, Haugesund (Vestlandet) Jon Vestøl, Kragerø (Sørlandet) Jesmine Christopher, Oslo 6 Tamil Grace Evangelical Church (Østlandet) ANSETTELSESRÅDET Generalsekretær Terje Aadne, Gardermoen HS-leder Per Øvergaard, Oslo 1 Seminarets rektor: Kai Tore Bakke, Brumunddal Adelfias leder: Vidar Bergsland, Ålgård BEREDSKAPSTEAMET Generalsekretær Terje Aadne Torbjørn Andersen, Raufoss Daglig leder i NBUF Roald Zeiffert Hilde Mikalsen, Oslo 1 Kjersti Westre Fremmegård, Oslo 1. DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS FASTE FONDS Giro Forretningsfører: Økonomileder Håkon Sigland, tlf / , e-post: Styret Bernt Hansen, Sommarøy (leder) Trygve Nedland, Gyland Ole Johan Skjæveland, Stavanger Økonomileder Håkon Sigland (sekretær) 8

10 Varamedlem: Revisor Revisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby. HOLTEKILEN DRIFT Styret: Bjørn Martens, Drammen (leder) Armann Aardal, Bærum Bendik Førrisdahl, Drammen Ivar Aakerman (pers. repr.) Svein Arild Pihlstrøm, Bærum (BTS-styret) Ernst Georg Hovland (HFH-leder) Gjermund Tolås, Haugesund (trakk seg ved årsskiftet) Varamedlemmer: Axel Kolflaath, Haugesund KONTROLLUTVALGET Arne Petter Andreassen, Haugesund (leder) Knut Bendikssen, Porsgrunn Koll Kyllingstad, Ålgård Kai Johansen, Halden LØNNS- OG PERSONALUTVALGET Hovedstyrerepresentant: Hege Norøm Sandefjord (leder) Adelfias representant: Magnus Lund, Kvæfjord Holtekilen Folkehøgskoles styreleder: Ernst Georg Hovland, Ålgård Seminarets styreleder: Mathias Eidberg, Bærum NBUFs landsleder: Morten Øhrn, Oslo Vara for repr. for ansatte skolesenteret: Roger Dahl Fra administrasjonen: Generalsekretær Terje Aadne (sekretær) MEDIERÅDET Fred Habberstad, Oslo 1. (leder) Caroline TarAngen, Oslo Inga Marie Tolås (HS repr.) Åsmund Kilde, Gardermoen Generalsekretær Terje Aadne Informasjonsleder Roger Dahl (sekretær) NORSK LITTERATURSELSKAP Bankgiro Kontakt: informasjonsleder Roger Dahl VALGKOMITÉ Ola Liland, Halden (sammenkaller) Karin Kvarsnes Pedersen, Vikna Britt Elin Veen Mecea, Stavanger Varamedlemmer: Kjell Ove Hveding, Sommarøy Magne Hultgren, Porsgrunn Knut Kringen, Stavanger VEILEDNINGSTEAMET Hermod Bakkevoll, Andenes Kristin Krunenes, Stavanger Marith Bakkevoll, Nordkapp Dag Frode Vaagsnes, Arendal Carl Peter Vikdal, Vikna Elin Flatebø, Bærum Mai Britt Lund, Kvæfjord Ingrid Hartveit Svendsen, Raufoss NORSK REPRESENTASJON I: European Baptist Federation Executive: Jan Sæthre, Skien, leder for finanskomiteen Board of trust IBTS: Håkon Sigland Council: Håkon Sigland, Per Øvergaard og Terje Aadne European Baptist Mission Executive: Arild Harvik, president Council: Inga Tolås og Roger Dahl 9

11 Baptist World Alliance Council: Jan Sæthre Nordisk Baptistsamvirke Terje Aadne DISTRIKTSSTYRENE Nord Norge distrikt Styret: Odd Nilssen, Harstad (leder) Heidi Myhre, Tromsø (nestleder) Elsa J. Paulsen, Balsfjord Vara: Almar Martinsen, Bø Marith Bakkevoll, Nordkapp (kasserer) Jahn Aage Olsen, Ballangen Frank Einar Hansen, Aune Distriktsarbeider: Hermod Bakkevoll, Andenes Distrikts Nytt Utgis i samarbeid med magasinet Baptist.no Midt Norge distrikt Kontaktperson: Grethe Norøm Spolén, Steinkjer 10

12 Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (Ung baptist) Adresser Postboks 10, 4661 Kristiansand tlf.: e-post: Vår hjemmeside inneholder aktuelle informasjon, ulike skjemaer og retningslinjer, arrangementspåmelding og mulighet for bestilling av materiell. Ung baptists bankgironummer er ANSATTE: Daglig leder: Roald Zeiffert, e-post: Lokallagskonsulent: Espen Thilesen, tlf , e-post: Inger Lise Salvesen, tlf , e-post: Mary Hram Sui, tlf , e-post: Kontorassistent: Siang Sui Bawi Hrin, tlf , e-post: Revisor: Knut Østbye LANDSSTYRET Morten Øhrn, Oslo (landsleder) Reine Chiluka, Tistedal Lah May Chit, Åmli Anniken Myhre, Tromsø Maria Bækkelie, Trondheim (viselandsleder) Dag Frode Vaagsnes, Arendal Salai Ram Thang Dam Due, Immanuel Sandenes Daglig leder møter i Landsstyret. Øvrige ansatte møter ved behov. Varamedlemmer: Ole Thorvald Helland, Ålgård Roar Christensen, Sortland DISTRIKTSSTYRER: ØBU Julia Oseland, Oslo 1 (leder) VBU Espen Thilesen, Stavanger (leder) SBU Bård Aasland, Skien (leder) MBU Knut Andreas Eikland, Trondheim (leder) NNBU John Erling Madsen, Kasfjord (leder) Leir- og ungdomskoordinator: David Hunstad, Tromsø (slutter i juli) 11

13 Høyskolen for ledelse og teologi Adresser Michelets vei 62 A, 1368 Stabekk, Telefon , Faks E-post: Web: Bankgiro Ansatte Rektor: Lærere: Øvrige ansatte: Kai Tore Bakke, dir. tlf , e-post: Tor E. Mikalsen, dir. tlf , e-post: Karl Inge Tangen, e-post: Truls Aakerlund, e-post: Øyvind Gaarder Andersen, e-post: Lars Tore Jørgersen, e-post: Thomas Hoholm, e-post: Esther Petrenko, e-post: Vitali Petrenko, e-post: Bente Sandtorp (studieveileder), dir , e-post: Tonje Hande (førstekonsulent), dir , e-post: David Aanje (førstekonsulent, engelsk BA) dir , e-post: Georgeta Sigland (administrativ leder) dir , e-post: David Andersen (adm. konsulent) dir , e-post: Kara Tangen (sekretær), dir , e-post: Høyskolen for Ledelse og Teologi eies med 50 prosent av Baptistenes Teologiske Seminar og 50 prosent av menigheten Filadelfia Oslo. Styret for Baptistenes Teologiske Seminar er medlemmer av generalforsamlingen for Høyskolen for Ledelse og Teologi. Seminarets styre Mathias H. Eidberg, Bærum (leder) Oddvar Rønsen, Oslo 1. Svein Arild Pihlstrøm, Bærum Varamedlemmer: Bjørn Bråtveit, Sandnes Roald Zeiffert, Kristiansand (nestleder) Unni Hansen, Sommarøy Jarl Jakobsen, Bærum Revisor: Revisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby. Bilagsrevisor: Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl, Trondheim 12

14 Holtekilen Folkehøgskole Adresser Michelets vei 55, 1368 Stabekk Telefon Telefaks E-post: Web: Bankgiro Ansatte: Rektor: Elin Evenrud, dir. tlf Inspektører: Marianne Stormoen Jepsen og Niels Fredrik Skarre Lærere: Karin Suizu, Kari Cecilie Wedum Barman, Ruben Eiksund, Ronnie M.A.G. Larsen, Niklas Arnesen, Birgitte K. Velund, Odd Arne Jacobsen, Agnete Kjølsrud, Tor Kristian Orset Øvrige ansatte: Tor Egil brandsrød (økonomileder), Mone K. Welde (skolesekretær), Dilani Alakakoon (renholder), Omar Belrami (kjøkkenassistent), Ivar Åkerman (internatleder), Steinar Berg (vaktmester), Asitha Kahavidanalage (kokk) Folkehøgskolens styre Ernst Georg Hovland, Ålgård (leder) Ole Johan Skjæveland, Stavanger Niels Fredrik Skarre (personalrepresentant) Silje Nordby Skøien, Oslo (nestleder) Klaus Hestnes, Ålgård Simen Ø. kristiansen (Elevrepresentant) Varamedlemmer: Ellen Oseland, Drammen Gunhild T. Lien, Trondheim Elin Flatebø, Bærum Sondre Taranger, Skien Ruben Eiksund (vara for personalets representant) Revisor: Thor-Erik Bakke i revisjonsfirmaet Bakke og Hjelmaas Larsen Bilagsrevisor: Koll Kyllingstad, Ålgård 13

15 Baptistkvinnene - De Norske Baptister Kvinneforbund Adresser Gylandsvegen 204, 4436 Gyland Tlf E-post: Web: Bankgiro Kvinneforbundets styre Turid Nedland, Gyland (leder) Jorunn Haraune, Sommarøy (sekretær) May helen Dahlø, Eidsvoll Ruth Bråtveit, Sandnes Varamedlemmer: Åse Adolfsen, Langesund Elisabeth Jacobsen, Bærum Signhild Storlien Lund, Trondheim (nestleder) Liv Flatebø, Skien May K. Angelsen, Aune Astri Bjørshol, Sandnes Prosjektleder for Sierra Leone satsningen: Synnøve G. Angen Kvinneforbundet i Nord Norge Ingrid Kollbotn, Aune (leder) 14

16 Øvrige arbeidsgrener, styrer og utvalg Adresser NORSK BAPTISTHISTORISK SELSKAP Michelets vei 62 A, 1368 Stabekk - Telefon Faks Postgiro Styret Jan Arnth Larssen, Drammen (leder) Ellen Oseland, Drammen Peder A. Eidberg, Bærum (arkivleder) Geir Rise, Drammen Frank Tidemandsen, Porsgrunn Varamedlemmer: Eva Baggerød, Bærum og Finn Rønning, Langesund Regnskapsfører: Mariann Eidberg, Bærum Tidsskriftet Baptist: Peder A. Eidberg, Bærum (ansv. redaktør) PREDIKANTFORENINGEN ADELFIA Styret: Vidar Bergsland, Ålgård (leder) Arild Brun Svendsen, Fredrikstad Magnus Lund, Kvæfjord Åge Frantzen, Bergen (kasserer) Linda Aadne, Gardermoen PREDIKANTEKTEFELLEFORENINGEN Solveig Bergsland, Ålgård (leder) MISJONÆRFORENINGEN Elna M. Bakken, Ålgård (leder) Arnhild S. Edvardsen, Skien (kasserer) Jon Vestøl, Kragerø (sekretær) Arne J. Holte, Skien Marianne Kristoffersen, Drammen (vara) 15

17 Godkjente predikanter Navn og adresser Amundsen, Roald Werner, Høgholtet 32, 9414 Harstad Anin, Joseph, Nedre Frydendal 104, 1384 ASKER, , Anin-Kyeremateng, Jemima, Nedre Frydendal 104, 1384 ASKER, Armann, Tom Magne, Borgentoppen 64, 1388 Borgen, / , Aune, Aase Johanne, Krokrabben 2, 9415 Harstad, / , Bakke, Kai Tore, Skjønhaugvegen 12, 2312 Ottestad, , Bakkevold, Svein Oddvar, Pettersvollen 29 B, 3032 DRAMMEN, , Bakkevoll, Hermod Arne, Daniel Olaisens V 70, 8480 Andenes, / / , Bendiksen, Peter Andre, Langedal, 4790 LILLESAND Berge, Knut William, Bergli 22, 4886 GRIMSTAD, / , Bergsland, Sten Vidar, Per Spelemannsvei 8, 4330 ÅLGÅRD, / , Bommen, Mette Marie, Haugåsveien 22b, 4016 STAVANGER, / , Botten, Steinar, Lom, 2686 Lom, / , Brattestad, Herleik, Gml. lommedalsvei 116, 1348 Rykkinn, , Brovold, Bjørn, Møllerstuveien 4, 1415 Oppegård, / , Celeti, Gerson, Gå Ut senterethurdal, Hurdal, , Chin, Pum Za, Skipsbyggergata 17, 4085 Hundvåg, , Chit, David Tha Gay, Kyrkjebygda, 4865 ÅMLI, / , Croos, Nicholas J Stephen, Granstangen 12 A, 1051 Oslo, / , Dahl, Roger, Fjellstien 10, 3426 Gullaug, / , Doan, Phuc Hau, Nedre Rælingsveg 483, 2008 FJERDINGBY, Duesund, Knut, Olav Bjaalandsgt. 31, 3675 NOTODDEN, Eidberg, Peder, Jernbaneveien 127, 1369 STABEKK, Eidem, Atle Henning, Stenerødveien 16, 1784 HALDEN, / / , Eines, Gunnar Jan, Knut Hamsuns Veg 23, 2830 Raufoss, , Ekelund, Rolf, Ørving 30 A, 4790 Lillesand, Feler, Gay Paw, Tegebærvn. 17. B, 9403 Harstad, Frantzen, Åge, Aurdalslia 22, 5253 SANDSLI, / , Frøyland, Kjell Birger, Hattefjeld, 1792 Tistedal, Gauslaa, Tor Marius, Lofthus, 4790 Lillesand, / , Habberstad, Fred, Larsbråtveien 62, 0674 OSLO, Hadland, Øyvind, Solåsveien 12, 4330 ÅLGÅRD, , HANSEN, Bjørn Olav, Frusethenga 65, 2817 Gjøvik, , Heimtun, Anders Olai, c/o Udland Omsorgsenter, 3.etg.Stallveien 30, 5517 HAUGESUND, Heranger, Henry, Riisalleen 40, 2007 Kjeller, Hlawnceu, Ceumang, Tuftene 2, 4340 BRYNE, , Hoff, Ragnar, Parkveien 12, 8400 Sortland, , Holien, Kai Bjarne, Lyngv 121 D, 3930 Porsgrunn Holmes, Alan Richard, Røssholmvegen 25, 2840 Reinsvoll Holte, Arne Johannes, P.A. Munchsgt. N 78, 3717 Skien, , Holtet, Kjell, Andøyfaret 36, 4623 kristiansand S, / , Hunstad, David, Manetv 5, 9100 KVALØYSLETTA, , Husby, Gunnar, 7113 Husbysjøen, , 16

18 Häger, Asbjørn Konrad, Odinsvei 21, 1781 Halden, Idland, Rolf, Heia 50, 9414 Harstad, , Joø, Odd Arne Wasmuth, Bjørnstadv 30, 3440 Røyken, / , Juliussen, Roald, Turistvegen 1691, 2372 Brøttum, Kavli, Alf Olav, Rognvegen 13, 2380 Brumunddal, / , Kiangebeni, Pedro Neves, Elveveien 8, 1408 KRÅKSTAD, , Knutsen, Morten, Kringsjåvn. 6, 4700 Vennesla, Kolflaath, Axel Gustav, Lahammarv 53, 5542 Karmsund, Konradsen, Bjarne, Barlindkroken 2 C, 3970 Langesund, / , Liland, Ola, Hugins Vei 12, 1782 HALDEN, / , Liland, Peder Martin Idsøe, Storg 16 E, 4790 Lillesand, / / , Lode, Øystein, Strand, 8406 Sortland, Lund, Magnus, Brattliveien 5, 9475 BORKENES, / , LØRUM, Rolf, Fremstadveien 39, 2380 Brumunddal, , Løsnesløkken, Siri, Fagerliv 8, 2312 Ottestad, / , Løvdahl, Ulf Magne, Lerkeveien 2, 7072 HEIMDAL, / , Låås, Ronny, Furutoppen 5, 3790 HELLE, , Manum, Tore, Rørenveien 191, 3300 HOKKSUND, Midteide, Per Johan, Eikeleinstien 52, 3472 Bødalen, / , Mikalsen, Ellen Gyland, Blåbergveien 6, 1389 Heggedal, / , Mikalsen, Hilde, Larsbråtveien 62, 0674 OSLO, , Mikalsen, Jens Edvin, Båtstangveien 30, 3230 SANDEFJORD, Mikalsen, Tor Egil, Blåbergveien 6, 1389 Heggedal, , Mikkelsen, Alf Archtander, Stovnerskogen sykehjem Rutsvei 4, 980 OSLO, Myreng, Ivald, Styrivegen 100, 2080 Eidsvoll, Mæland, Magnar, Vølstad, 4330 ÅLGÅRD, , Ngaidam, Peter, Fossveien 11B, 3403 LIER, Nguyen, Evita Talberga, Kisveien 1, 8540 Ballangen, / , Nguyen, Phung Minh, Kisveien 1, 8540 Ballangen, / , Nielsen, Kjell Arvid, Baldersvei 1, 4330 ÅLGÅRD, /, Noreid, Dag Eivind, Kløverveien 4 B, 4326 SANDNES, / , Normannseth, Arild Knut, Tiriltunet 8, 3268 Larvik, Norøm, Tor Erling James, Maurv 75 A, 3218 Sandefjord, , Norøm, Ivar, Njårds V 4, 7724 Steinkjer, / , Oke, Van Lian, Hestespranget 16b, 4460 MOI, , Oma, Lisbeth H Fredheim, Hardangerfjordsveien 403, 5610 ØYSTESE, Oseland, Håvard, Hestheia 22, 4790 Lillesand, Pau, Vum Khat, Kvartsveien 7, 1158 OSLO, , Paulsen, Elsa Johanne, Kirkeveien 2, 9050 Storsteinnnes, , Rokstad, Arnt, Nordsmøla, 6570 Smøla, / , Rød, Rolf, Riarveien 5, 4326 SANDNES, / , Rønneberg, Tor Ludvig, Falkevegen 38, 3940 Porsgrunn, / , Sagen, Egil,, 7387 SINGSÅS, , Sandnes, Rolf Julius, Hageveien 10 A, 1791 TISTEDAL Sandtorp, Bente, Dynekilgata 15, 0569 OSLO, Sebastian, Antonystallin, Bånkallstubben 24 A, 0964 OSLO, / , Sekkelsten, Jan Roar, Presteholten 18 D, 6800 Førde, , Seln, Eh Ka Mwee, Tvetevoll 9Bykum, 4754 BYKLE, , 17

19 Sigland, Håkon, Fossveien 9L, 3403 LIER, / / , Sinnathamby, Anton Balakumar, Skolev 6, 1914 Ytre Enebakk, / , Solsbak, Jonn, Riggen 1 B, 4950 Risør, Spolén, Grethe Norøm, Idunsvei 39, 7724 Steinkjer, Staalesen, Pauli Georg, Ileveien 9 B, 1591 SPERREBOTN, , Stensland, Einar M., Frøyas gate 52, 1608 FREDRIKSTAD, / , Storheim, Per Andreas, Hjalmar Brantings V 43, 5143 Fyllingsdalen, Svendsen, Arild Brun, Trosvikhavna 20, 1614 FREDRIKSTAD, / , Sæli, Agnar, Høystadveien 11, 1792 Tistedal, Søderqvist, Anne-Marie, Boks 217, 7901 RØRVIK, / , Taranger, Billy, Sehestedsgt. 13 F, 3045 DRAMMEN, /, Thilesen, Espen, Norvald Frafjordsgate 1a, 4041 HAFRSFJORD, , Torhus, Finn Atle, Johan Sverdrups Gate 6, 2819 Gjøvik, Tuft, Svein Unneland, Erlevn. 54, 5097 BERGEN, / , Turpeinen, Edvard Kullervo, Sommarøyvn. 17, 9110 Sommarøy, , Vaagen, Sveinung, Strømdal Terrasse 23, 3718 SKIEN, / , Vaagsnes, Dag Frode, Mørfjær, 4851 SALTRØD, / /113,957433, Vikdal, Carl Peter Strand, Lauvøya, 7900 RØRVIK, Vikestad, Steinar Arthur, Mogopsvingen 9, 7340 OPPDAL, , Westergren, Kent Remi, L. Hervigsvei 164 D, 3035 DRAMMEN, , Windstad, Jon-Ivar, Meieribakken 16, 3410 SYLLING, , Østlien, Sissel Rigmor, Skartsetherveien 114, 2830 RAUFOSS, , Aadne, Linda, Beverveien 52, 2030 Nannestad, , Aadne, Terje, Beverveien 52, 2030 Nannestad, , Aandal, Arnfinn, Turistveien 44 a, 7075 TILLER, , Aasland, Håvard, Hannevik Terrasse 43, 4613 KRISTIANSAND S, , Medforbehold om feil i opplysningene 18

20 Menighetene Adresser ANDENES BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 266, 8483 Andenes. Besøksadresse: Roald Amundsens gate 12, Andenes. E-post: Forstander: Hermod A. Bakkevoll Tlf Kasserer: Berit Rydland Tlf NBUFs kontakt: Ingebjørg Stenhaug Tlf Kvinneforening: Berit Rydland Tlf ARENDAL BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 1225 Nyli, 4861 Arendal. Tlf Besøksadresse: Engekjærveien 31, Arendal E-post: Web: Forstander: Dag Frode Vaagsnes Tlf: / Viseforstander: Øystein marcussen Tlf Andre ansatte: Bjørn Ivar Sigbjørnsen Tlf Tluang Peng Tlf Kasserer: Alf Dønnestad Tlf: / NBUFs kontakt: Dag Frode Vaagsnes Tlf / CARSON BAPTIST CHURCH, ARENDAL Adresse: Langåsen 2, 4820 Froland Besøksadresse: Engekjærveien 31, Arendal E-post: Forstander Doris Dayin Tlf / Kasserer. Kung Lian Hniang Za Thang Tlf NBUF kontakt Hrang Thuam AUNE BAPTISTMENIGHET Adresse: c/o Kollbotn, Asurveien 6c, 9409 Harstad. Besøksadresse: Aune E-post: Web: Forstander: Bård-Jørgen Kollbotn Tlf Viseforstander: Frank Einar Hansen Tlf NORWAY CHIN BAPTIST CHURCH, AURSKOG Adresse: Riserveien 30, 1930 Aurskog E-post: Forstander: Thawng Bik Tlf Viseforstander: Khua Ling Boilu Tlf Kasserer: Lia Pa Lung Rung Tu Tlf NBUF kontakt: Thang Tin lian Sangpi Tlf BALLANGEN - NARVIK BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 98, 8540 Ballangen Besøksadresse: Vassli kirke E-post Forstander: Evita Talberga Nguyen Tlf Viseforstander: Jahn Aage Olsen Tlf Kasserer: Inger-Solveig Olsen Tlf NBUF kontakt: Hege M. Arntsen Tlf BALSFJORD BAPTISTMENIGHET Adresse: Kirkeveien 2, 9050 Storsteinnes, Tlf E-post: Forstander: Elsa J. Paulsen Tlf Viseforstander: Margareth Åseng Tlf / Kasserer: Margareth Åseng Tlf / NBUFs kontakt: Elsa J. Paulsen Tlf /

21 BERGEN BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 2549 Slettebakken, 5828 Bergen. Tlf Besøksadresse: Vilhelm Bjerknesvei 16, Bergen E-post: Web: Forstander: Åge Franzen Tlf Viseforstander: Svein Tuft Tlf Kasserer: Svein Tuft Tlf NBUF kontakt: Alexander S. Dee Tlf BJARKØY BAPTISTMENIGHET Adresse Heia 50, 9414 Harstad. Besøksadresse: Bjarkøy E-post: Web: baptist.no/bjarkoy Forstander: Rolf Idland Tlf Menigheten legges ned i løpet av 2013 BRUMUNDDAL BAPTISTMENIGHET Adresse: Skolevegen 5, 2380 Brumunddal E-post: Web: Forstander: Alf O. Kavli Tlf Kasserer: Ludvik Stenberg Tlf NBUFs kontakt Alf O. Kavli Tlf BÆRUM BAPTISTMENIGHET Adresse: Holtet Stabekk E-post: Web: Forstander: Kent Remi Westergren Tlf Leder mgh rådet: Marcella Aardal Tlf Kasserer: Vidar Kvistum Tlf NBUF kontakt: Mariann Eidberg Tlf BØ BAPTISTMENIGHET Adresse: Ramberg, 8470 Bø i Vesterålen. Besøksadresse: Lokkøy, Bø i Vesterålen Forstander: Almar Martinsen Tlf DRAMMEN BAPTISTMENIGHET Adresse: Torgeir Vraas Plass 7, 3044 Drammen. E-post: Web: Forstander: Kent Remi Westergren Tlf Viseforstander: Roger Dahl Tlf Kasserer: Arild Harvik Tlf NBUF kontakt: Kent Remi Westergren Tlf ZION BAPTIST CHURCH, EGERSUND Adresse: Johan Feyersgt 13, 4370 Egersund E-post: Forstander: Bawi Lian Mang lai Mang Tlf Viseforstander: Thawng Uk Johnny Tlf Kasserer Bawi Hlun Huang Neh Tlf NBUF s kontakt: Hei Ling Thia Cung Tlf EIDSVOLL BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 163, 2081 Eidsvoll. Møtelokale: Sundhøi, Prost Krags veg 1 Eidsvoll E-post: Menighetsleder: May Helen Dahlø Tlf Menighetsarbeider: Morten Sundquist Tlf PENIL MATU CHRUCH, ELVERUM Adresse: Grøndalsbakken 140c, 2407 Elverum E-post: 20

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet landsmøtet. 2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer. 3. Minneord over

Detaljer

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Kl. 09.00: Åpning 1. Velkomstord v/ pastor Anne Marie Söderqvist fra Vikna Baptistmenighet 2. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet

Detaljer

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder

Detaljer

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015. Kl. 09.00: Åpning 1.

Detaljer

Årbok 2014. Bap tenes Sommerfest. Det Norske Baptistsamfunns 112. landsmøte. Med sakspapirer for landsmøtet O K .B A W

Årbok 2014. Bap tenes Sommerfest. Det Norske Baptistsamfunns 112. landsmøte. Med sakspapirer for landsmøtet O K .B A W Årbok 2014 Ba Med sakspapirer for landsmøtet S BAPTISTENE Li In Næ Kr STAV ERN FRE DT FO LK EH UN Ø 1. LE KO GS LI U.J O /B LIN K -6 MMERFEST Bap tenes Sommerfest.B A W WW P T.N S I T Det Norske Baptistsamfunns

Detaljer

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden.

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden. Rundskriv 3/2012 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Januar 18.-20. Inspirasjonshelg på Rivermont. Februar 8.-10.

Detaljer

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke.

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke. Rundskriv 1/2013 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Februar 8.-10. Hovedstyret på Stabekk 9.Samarbeidsråd Mars:

Detaljer

Så har vi fått et tilbud om kurs om Selvmordsforebygging som vi sender videre for dem som har lyst, tid og anledning å delta. Se vedlegg.

Så har vi fått et tilbud om kurs om Selvmordsforebygging som vi sender videre for dem som har lyst, tid og anledning å delta. Se vedlegg. Rundskriv 3/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 24-25/9 regional ledersamling og kontaktutvalgsmøte på

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010:

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Tilstede: Per Øvergaard (leder), Gunnar Krunenes, Anton Sinnathamby, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, Thang

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt

Detaljer

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars Vinne, bygge og engasjere 90 2012 1922 Velkommen til LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars 2012 Program Fredag 18.00 Kveldsmat, HLT-bygget 19.00 Åpningsmøte og bursdagsfest Lørdag 08.30 Frokost

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Tilstede: HS medlemmer: Jan Sæthre (leder), Hermod Bakkevoll, Svanhild Gaasvær, Gunnar Krunenes, Øystein Lode (ikke sak 15c), Anton Sinnathamby,

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Barnerepresentant Lisbeth Gulseth Loppedåpan barnehage 3748 SILJAN Telenor Servicesenteret

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Russisk korbesøk i Norge Ecclesiastes

Russisk korbesøk i Norge Ecclesiastes Ola Liland, Oppdatert 18.09.2003 Huginsvei 12, 1782 Halden Tlf.69187842/414 14 555 e-post: ola.liland@baptist.no Russisk korbesøk i Norge Ecclesiastes Det Internasjonale Bibelselskapet har også i år fått

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås, Thang Hlun, Jesmine Christopher (vara for Sinnathamby) og Odd

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015

Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015 Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015 Åpning og velkomsthilsen v/landsleder Morten Øhrn Sak 1: Fullmaktkomiteens rapport v/siang Sui Baw Hrin Sak 2: Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Tilstede HS medlemmer: Per Øvergaard(leder), Øystein Lode, Jon Vestøl, Thang Hlun, Svanhild Gaasvær, Inga Tolås, Halvor Krunenes, Tor Rønneberg (vara

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner.

Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner. Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner. Baptistkvinnene har også i 2014 arbeidet for misjonens sak i Norge og andre land. Behovene er stadig store. Det er i løpet av året samlet inn betydelige midler til

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, Alta Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Steinar Karlstrøm Forfall fra:

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Årsrapport 2012 DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUND

Årsrapport 2012 DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUND Årsrapport 2012 DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUND Vi kan igjen se tilbake på et begivenhetsrikt år med mye glede og takknemlighet til Gud og hverandre for hva som er blitt gjort. Vi retter en hjertelig

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN Gnr Bnr Eiers navn Eiers adresse 220 48 SKIEN KOMMUNE, 221 834 BERGSODDEN EVA VEFALD FAUSKERUDVEGEN 15, 2390 MOELV 221 834 GLØSMYR LAILA VEFALD SANDTAKVEGEN 21, 3728 SKIEN 221 561 Storg 79 AS c/o Javid

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer