Årbok 2013 SOMMERFEST Baptistenes Sommerfest. Liv BAPTISTENE. Med sakspapirer for landsmøtet Det Norske Baptistsamfunns 111.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årbok 2013 SOMMERFEST 2013. Baptistenes Sommerfest. Liv BAPTISTENE. Med sakspapirer for landsmøtet 2013. Det Norske Baptistsamfunns 111."

Transkript

1 Årbok 2013 Med sakspapirer for landsmøtet 2013 SOMMERFEST 2013 BAPTISTENE Ba Baptistenes Sommerfest Det Norske Baptistsamfunns 111. landsmøte Liv Ins Næ Kra

2 Årbok 2013 Med sakspapirer til landsmøtet i Stavern juli Et fellesskap av levende menigheter Grepet av Kristus Midt i verden med evangeliet

3 Det Norske Baptistsamfunn Årbok 2013 Utgitt av Norsk Litteraturselskap 2013 Isbn: Redaksjon: Terje Aadne (ansv), og Roger Dahl Grafisk design: Moxus Media AS, Haugesund (omslag) og Roger Dahl Trykk: Land Trykkeri AS

4 Forord Kjære venner Årboka er ikke bare en årlig tradisjon, men et nyttig arbeidsredskap. De siste årene har vi valgt å kombinere årboka med sakspapirer til Baptistsamfunnets landsmøte. I årets utgave finnes oppdatert informasjon: menighetsadresser og medarbeideradresser, adresseopplysninger for økumeniske kontakter i inn og utland og statistisk materiale, rapporter og referater. Årboka gir et innblikk i livet og utviklingen i Det Norske Baptistsamfunn og statistikker og årsrapporter gir også i år et godt bilde på den gode og positive veksten vi ser i vårt kirkesamfunn og våre menigheter. Fredtun Folkehøgskole i Stavern vil også i år være rammen rundt Landsmøtet. Vår nye satsning på BLINK, vårt nye konsept for Baptistsamfunnets sommerfest er nå inne i sitt andre år av fire planlagte år på Stavern. Det første året med Blink gav stor mersmak og vi gleder oss til å se hvordan vi kan videreutvikle BLINK til å bli en sommerfest som kan være en inspirasjonskilde og en møteplass for livet med Jesus, et godt åndelig fellesskap og en gedigen ferieopplevelse med god tid til å være blant familie og venner. Du kan lese mer om dette på våre hjemmesider og melde deg på til hele sommerfesten! Saksliste for landsmøtet finnes i årboka. Den finnes også på Baptistsamfunnets hjemmeside: Sakslisten inneholder en rekke saker av rent forretningsmessig karakter: Årsrapporter, regnskap, valg til styrer og komiteer og arbeidsplaner. Vi skal være med på å gjøre prioriteringer som har konsekvenser for fellesskapets framtid. I tillegg er landsmøtet invitert til å ønske mye menigheter velkommen inn i fellesskapet vårt. Vi er en menighetsbevegelse og det er de lokale menighetene som er bærebjelken i vårt kirkesamfunn. Samtidig kan vi uttrykke vårt fellesskap og felles identitet som baptister når vi sammen bestemmer retningen og innholdet av vårt felles arbeid. Landsmøtets funksjon er å fokusere på felles oppgaver, felles mål og prioriteringer. Landsmøtet er ikke en møteplass for noen få, men for alle. Det er viktig at menighetene er representert så Guds retning og vilje i Det Norske Baptistsamfunn kan bli uttrykt gjennom stemmene fra bredden av våre lokale menigheter over hele vårt vidstrakte land. Når vi samles til landsmøte på Fredtun ønsker vi å løfte opp vårt nasjonale og Internasjonale misjonsengasjement, Sammen kan vi nå ut med evangeliet til det norske folk lokalt gjennom våre menigheter, nasjonalt og internasjonalt ved vårt felles arbeid. Vi vil at vår visjon skal være en rød tråd i alt vi gjør og er: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet. Vel møtt i Stavern på Fredtun!! Terje Aadne Generalsekretær

5

6 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: ADRESSER 7 Det Norske Baptistsamfunn 8 Norske Baptister Barne og Ungdomsforbund 11 Høyskolen for Ledelse og Teologi 12 Holtekilen Folkehøgskole 13 De Norske Baptisters Kvinneforbund 14 Øvrige arbeidsgrener, styrer og utvalg 15 Godkjente predikanter 16 Menighetene 19 Annen virksomhet 33 Leirsteder / hytter 33 Kapittel 2: DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN 35 Protokoll fra Landsmøtet i Stavern Misjonsfelt 48 Informasjons- og mediastrategi 49 Betenkning om demokrati 54 Vedtekter 56 Kapittel 3: NORSKE BAPTISTERS BARNE- OG UNGDOMSFORBUND 61 Saksliste Ung baptists årsmøte 62 Landsstyrets årsrapport for Arbeidsmål og resultat 2011, 2012 og Regnskap 2012 og budsjett Landsstyrets arbeidsplaner Vedtekter for NBUF 68 Kapittel 4: DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS LANDSMØTE Orientering om fullmakter 72 Saksliste 73 Sak 2H Forslag forretningsorden 78 Sakene 4-7 medlemssøknader 79 Sak 4 Søknad om medlemskap Vest Agder Chin Church, Kvinesdal 79 Sak 5 Søknad om medlemskap Lighthouse International Church of God, Sandenessjøen 85 Sak 6 Søknad om medlemskap Ebenezer Chin Baptist Church, Langesund 90 Sak 7 Søknad om medlemskap Bykirka, Lillehammer 94 Sak 8 Det Norske Baptistsamfunn rapport og regnskap A. Rapport Rapport målsettinger C. Foreløpig regnskap Sak 9 Holtekilen folkehøgskole rapport og regnskap A Rapport (foreløpig) B Resultat 2012 (foreløpig) 117 Sak 11 Holtekilen Drift rapport Sak 12 Høyskolen for Ledelse og Teologi rapporter og planer 121 Sak 13 Faste fonds rapport og regnskap A Rapport B Foreløpig regnskap Sak 14 Det Norske Baptistsamfunn strategier og målsettinger A Strategier 152 Målsettinger B Rev budsj og budsjett Sak 15 Holtekilen folkehøgskole planer og budsjett A Planer for B Budsjett 2013 (rev) og Sak 17 Holtekilen Drift budsjett 169 Sak 18 Organisering av BTS, HD og forvaltning av eierskap i HLT Foreløpig saksframstilling 170 Forslag vedtekter for nyebts 171 Forslag vedtekt for Baptistenes høyskoleråd 173 Vedtekter BTS 174 Vedtekter HD 177 Sak 19 Det Norske Baptistsamfunn vedtektsendringer 178 Sak 20 Det Norske Baptistsamfunn valg 179 Sak 21 Holtekilen folkehøgskole valg 182 Sak 22 Baptistenes Teologiske Seminar valg 183 Sak 23 Holtekilen drift valg 184 Kapittel 5: DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUNDS ÅRSMØTE Saksliste 186 Årsrapport Regnskap Kapittel 6: STATISTIKK 195 Statistikk Tidligere landsmøter 206

7

8 Kapittel 1 Adresser 7

9 Det Norske Baptistsamfunn Adresser BAPTISTSAMFUNNETS ADMINISTRASJON Michelets vei 62 C, 1368 Stabekk - telefon telefaks E-post: Web: Giro: Generalsekretær: Terje Aadne tlf / , e-post: Misjonsleder Arild Harvik tlf / , e-post: Økonomileder: Håkon Sigland tlf / , e-post: Integrasjonsleder: Mette Marie Bommen tlf / , e-post: Integrasjonspastor: Peter Ngaidam tlf / , e-post: Informasjonsleder: Roger Dahl tlf / , e-post: Misjonskonsulen: Øyvind Hadland tlf , e-post: MAGASINET BAPTIST.NO Hovedorgan for Det Norske Baptistsamfunn Giro: Redaktør: Roger Dahl, dir. tlf , e-post: Grafisk form: Moxus Media AS Trykk: Land Trykkeri AS REVISJON Hovedrevisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby. HOVEDSTYRET Per Øvergaard, Oslo 1 (leder) Gunnar Krunenes, Stavanger (nestleder) Hege Norøm, Sandefjord (medlem au) Thang Hlun, Norway Chin Mission Church Svanhild Gaasvær, Vikna Inga Marie Tolås, Haugesund Øystein Lode, Sortland Harald Hem, Skien (trakk seg høsten 2012) Anton Sinnathamby, Oslo 5 Den tamilske baptistmenighet Generalsekretæren deltar fast på Hovedstyremøtene. Øvrige ansatte deltar i saker relatert til ansvarsområde. Varamedlemmer hovedstyret: May Britt Lund, Kvæfjord Nord-Norge) Odd Erling Uv, Oppdal (Midt-Norge) Lillian K. Thorsen, Haugesund (Vestlandet) Jon Vestøl, Kragerø (Sørlandet) Jesmine Christopher, Oslo 6 Tamil Grace Evangelical Church (Østlandet) ANSETTELSESRÅDET Generalsekretær Terje Aadne, Gardermoen HS-leder Per Øvergaard, Oslo 1 Seminarets rektor: Kai Tore Bakke, Brumunddal Adelfias leder: Vidar Bergsland, Ålgård BEREDSKAPSTEAMET Generalsekretær Terje Aadne Torbjørn Andersen, Raufoss Daglig leder i NBUF Roald Zeiffert Hilde Mikalsen, Oslo 1 Kjersti Westre Fremmegård, Oslo 1. DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS FASTE FONDS Giro Forretningsfører: Økonomileder Håkon Sigland, tlf / , e-post: Styret Bernt Hansen, Sommarøy (leder) Trygve Nedland, Gyland Ole Johan Skjæveland, Stavanger Økonomileder Håkon Sigland (sekretær) 8

10 Varamedlem: Revisor Revisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby. HOLTEKILEN DRIFT Styret: Bjørn Martens, Drammen (leder) Armann Aardal, Bærum Bendik Førrisdahl, Drammen Ivar Aakerman (pers. repr.) Svein Arild Pihlstrøm, Bærum (BTS-styret) Ernst Georg Hovland (HFH-leder) Gjermund Tolås, Haugesund (trakk seg ved årsskiftet) Varamedlemmer: Axel Kolflaath, Haugesund KONTROLLUTVALGET Arne Petter Andreassen, Haugesund (leder) Knut Bendikssen, Porsgrunn Koll Kyllingstad, Ålgård Kai Johansen, Halden LØNNS- OG PERSONALUTVALGET Hovedstyrerepresentant: Hege Norøm Sandefjord (leder) Adelfias representant: Magnus Lund, Kvæfjord Holtekilen Folkehøgskoles styreleder: Ernst Georg Hovland, Ålgård Seminarets styreleder: Mathias Eidberg, Bærum NBUFs landsleder: Morten Øhrn, Oslo Vara for repr. for ansatte skolesenteret: Roger Dahl Fra administrasjonen: Generalsekretær Terje Aadne (sekretær) MEDIERÅDET Fred Habberstad, Oslo 1. (leder) Caroline TarAngen, Oslo Inga Marie Tolås (HS repr.) Åsmund Kilde, Gardermoen Generalsekretær Terje Aadne Informasjonsleder Roger Dahl (sekretær) NORSK LITTERATURSELSKAP Bankgiro Kontakt: informasjonsleder Roger Dahl VALGKOMITÉ Ola Liland, Halden (sammenkaller) Karin Kvarsnes Pedersen, Vikna Britt Elin Veen Mecea, Stavanger Varamedlemmer: Kjell Ove Hveding, Sommarøy Magne Hultgren, Porsgrunn Knut Kringen, Stavanger VEILEDNINGSTEAMET Hermod Bakkevoll, Andenes Kristin Krunenes, Stavanger Marith Bakkevoll, Nordkapp Dag Frode Vaagsnes, Arendal Carl Peter Vikdal, Vikna Elin Flatebø, Bærum Mai Britt Lund, Kvæfjord Ingrid Hartveit Svendsen, Raufoss NORSK REPRESENTASJON I: European Baptist Federation Executive: Jan Sæthre, Skien, leder for finanskomiteen Board of trust IBTS: Håkon Sigland Council: Håkon Sigland, Per Øvergaard og Terje Aadne European Baptist Mission Executive: Arild Harvik, president Council: Inga Tolås og Roger Dahl 9

11 Baptist World Alliance Council: Jan Sæthre Nordisk Baptistsamvirke Terje Aadne DISTRIKTSSTYRENE Nord Norge distrikt Styret: Odd Nilssen, Harstad (leder) Heidi Myhre, Tromsø (nestleder) Elsa J. Paulsen, Balsfjord Vara: Almar Martinsen, Bø Marith Bakkevoll, Nordkapp (kasserer) Jahn Aage Olsen, Ballangen Frank Einar Hansen, Aune Distriktsarbeider: Hermod Bakkevoll, Andenes Distrikts Nytt Utgis i samarbeid med magasinet Baptist.no Midt Norge distrikt Kontaktperson: Grethe Norøm Spolén, Steinkjer 10

12 Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (Ung baptist) Adresser Postboks 10, 4661 Kristiansand tlf.: e-post: Vår hjemmeside inneholder aktuelle informasjon, ulike skjemaer og retningslinjer, arrangementspåmelding og mulighet for bestilling av materiell. Ung baptists bankgironummer er ANSATTE: Daglig leder: Roald Zeiffert, e-post: Lokallagskonsulent: Espen Thilesen, tlf , e-post: Inger Lise Salvesen, tlf , e-post: Mary Hram Sui, tlf , e-post: Kontorassistent: Siang Sui Bawi Hrin, tlf , e-post: Revisor: Knut Østbye LANDSSTYRET Morten Øhrn, Oslo (landsleder) Reine Chiluka, Tistedal Lah May Chit, Åmli Anniken Myhre, Tromsø Maria Bækkelie, Trondheim (viselandsleder) Dag Frode Vaagsnes, Arendal Salai Ram Thang Dam Due, Immanuel Sandenes Daglig leder møter i Landsstyret. Øvrige ansatte møter ved behov. Varamedlemmer: Ole Thorvald Helland, Ålgård Roar Christensen, Sortland DISTRIKTSSTYRER: ØBU Julia Oseland, Oslo 1 (leder) VBU Espen Thilesen, Stavanger (leder) SBU Bård Aasland, Skien (leder) MBU Knut Andreas Eikland, Trondheim (leder) NNBU John Erling Madsen, Kasfjord (leder) Leir- og ungdomskoordinator: David Hunstad, Tromsø (slutter i juli) 11

13 Høyskolen for ledelse og teologi Adresser Michelets vei 62 A, 1368 Stabekk, Telefon , Faks E-post: Web: Bankgiro Ansatte Rektor: Lærere: Øvrige ansatte: Kai Tore Bakke, dir. tlf , e-post: Tor E. Mikalsen, dir. tlf , e-post: Karl Inge Tangen, e-post: Truls Aakerlund, e-post: Øyvind Gaarder Andersen, e-post: Lars Tore Jørgersen, e-post: Thomas Hoholm, e-post: Esther Petrenko, e-post: Vitali Petrenko, e-post: Bente Sandtorp (studieveileder), dir , e-post: Tonje Hande (førstekonsulent), dir , e-post: David Aanje (førstekonsulent, engelsk BA) dir , e-post: Georgeta Sigland (administrativ leder) dir , e-post: David Andersen (adm. konsulent) dir , e-post: Kara Tangen (sekretær), dir , e-post: Høyskolen for Ledelse og Teologi eies med 50 prosent av Baptistenes Teologiske Seminar og 50 prosent av menigheten Filadelfia Oslo. Styret for Baptistenes Teologiske Seminar er medlemmer av generalforsamlingen for Høyskolen for Ledelse og Teologi. Seminarets styre Mathias H. Eidberg, Bærum (leder) Oddvar Rønsen, Oslo 1. Svein Arild Pihlstrøm, Bærum Varamedlemmer: Bjørn Bråtveit, Sandnes Roald Zeiffert, Kristiansand (nestleder) Unni Hansen, Sommarøy Jarl Jakobsen, Bærum Revisor: Revisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby. Bilagsrevisor: Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl, Trondheim 12

14 Holtekilen Folkehøgskole Adresser Michelets vei 55, 1368 Stabekk Telefon Telefaks E-post: Web: Bankgiro Ansatte: Rektor: Elin Evenrud, dir. tlf Inspektører: Marianne Stormoen Jepsen og Niels Fredrik Skarre Lærere: Karin Suizu, Kari Cecilie Wedum Barman, Ruben Eiksund, Ronnie M.A.G. Larsen, Niklas Arnesen, Birgitte K. Velund, Odd Arne Jacobsen, Agnete Kjølsrud, Tor Kristian Orset Øvrige ansatte: Tor Egil brandsrød (økonomileder), Mone K. Welde (skolesekretær), Dilani Alakakoon (renholder), Omar Belrami (kjøkkenassistent), Ivar Åkerman (internatleder), Steinar Berg (vaktmester), Asitha Kahavidanalage (kokk) Folkehøgskolens styre Ernst Georg Hovland, Ålgård (leder) Ole Johan Skjæveland, Stavanger Niels Fredrik Skarre (personalrepresentant) Silje Nordby Skøien, Oslo (nestleder) Klaus Hestnes, Ålgård Simen Ø. kristiansen (Elevrepresentant) Varamedlemmer: Ellen Oseland, Drammen Gunhild T. Lien, Trondheim Elin Flatebø, Bærum Sondre Taranger, Skien Ruben Eiksund (vara for personalets representant) Revisor: Thor-Erik Bakke i revisjonsfirmaet Bakke og Hjelmaas Larsen Bilagsrevisor: Koll Kyllingstad, Ålgård 13

15 Baptistkvinnene - De Norske Baptister Kvinneforbund Adresser Gylandsvegen 204, 4436 Gyland Tlf E-post: Web: Bankgiro Kvinneforbundets styre Turid Nedland, Gyland (leder) Jorunn Haraune, Sommarøy (sekretær) May helen Dahlø, Eidsvoll Ruth Bråtveit, Sandnes Varamedlemmer: Åse Adolfsen, Langesund Elisabeth Jacobsen, Bærum Signhild Storlien Lund, Trondheim (nestleder) Liv Flatebø, Skien May K. Angelsen, Aune Astri Bjørshol, Sandnes Prosjektleder for Sierra Leone satsningen: Synnøve G. Angen Kvinneforbundet i Nord Norge Ingrid Kollbotn, Aune (leder) 14

16 Øvrige arbeidsgrener, styrer og utvalg Adresser NORSK BAPTISTHISTORISK SELSKAP Michelets vei 62 A, 1368 Stabekk - Telefon Faks Postgiro Styret Jan Arnth Larssen, Drammen (leder) Ellen Oseland, Drammen Peder A. Eidberg, Bærum (arkivleder) Geir Rise, Drammen Frank Tidemandsen, Porsgrunn Varamedlemmer: Eva Baggerød, Bærum og Finn Rønning, Langesund Regnskapsfører: Mariann Eidberg, Bærum Tidsskriftet Baptist: Peder A. Eidberg, Bærum (ansv. redaktør) PREDIKANTFORENINGEN ADELFIA Styret: Vidar Bergsland, Ålgård (leder) Arild Brun Svendsen, Fredrikstad Magnus Lund, Kvæfjord Åge Frantzen, Bergen (kasserer) Linda Aadne, Gardermoen PREDIKANTEKTEFELLEFORENINGEN Solveig Bergsland, Ålgård (leder) MISJONÆRFORENINGEN Elna M. Bakken, Ålgård (leder) Arnhild S. Edvardsen, Skien (kasserer) Jon Vestøl, Kragerø (sekretær) Arne J. Holte, Skien Marianne Kristoffersen, Drammen (vara) 15

17 Godkjente predikanter Navn og adresser Amundsen, Roald Werner, Høgholtet 32, 9414 Harstad Anin, Joseph, Nedre Frydendal 104, 1384 ASKER, , Anin-Kyeremateng, Jemima, Nedre Frydendal 104, 1384 ASKER, Armann, Tom Magne, Borgentoppen 64, 1388 Borgen, / , Aune, Aase Johanne, Krokrabben 2, 9415 Harstad, / , Bakke, Kai Tore, Skjønhaugvegen 12, 2312 Ottestad, , Bakkevold, Svein Oddvar, Pettersvollen 29 B, 3032 DRAMMEN, , Bakkevoll, Hermod Arne, Daniel Olaisens V 70, 8480 Andenes, / / , Bendiksen, Peter Andre, Langedal, 4790 LILLESAND Berge, Knut William, Bergli 22, 4886 GRIMSTAD, / , Bergsland, Sten Vidar, Per Spelemannsvei 8, 4330 ÅLGÅRD, / , Bommen, Mette Marie, Haugåsveien 22b, 4016 STAVANGER, / , Botten, Steinar, Lom, 2686 Lom, / , Brattestad, Herleik, Gml. lommedalsvei 116, 1348 Rykkinn, , Brovold, Bjørn, Møllerstuveien 4, 1415 Oppegård, / , Celeti, Gerson, Gå Ut senterethurdal, Hurdal, , Chin, Pum Za, Skipsbyggergata 17, 4085 Hundvåg, , Chit, David Tha Gay, Kyrkjebygda, 4865 ÅMLI, / , Croos, Nicholas J Stephen, Granstangen 12 A, 1051 Oslo, / , Dahl, Roger, Fjellstien 10, 3426 Gullaug, / , Doan, Phuc Hau, Nedre Rælingsveg 483, 2008 FJERDINGBY, Duesund, Knut, Olav Bjaalandsgt. 31, 3675 NOTODDEN, Eidberg, Peder, Jernbaneveien 127, 1369 STABEKK, Eidem, Atle Henning, Stenerødveien 16, 1784 HALDEN, / / , Eines, Gunnar Jan, Knut Hamsuns Veg 23, 2830 Raufoss, , Ekelund, Rolf, Ørving 30 A, 4790 Lillesand, Feler, Gay Paw, Tegebærvn. 17. B, 9403 Harstad, Frantzen, Åge, Aurdalslia 22, 5253 SANDSLI, / , Frøyland, Kjell Birger, Hattefjeld, 1792 Tistedal, Gauslaa, Tor Marius, Lofthus, 4790 Lillesand, / , Habberstad, Fred, Larsbråtveien 62, 0674 OSLO, Hadland, Øyvind, Solåsveien 12, 4330 ÅLGÅRD, , HANSEN, Bjørn Olav, Frusethenga 65, 2817 Gjøvik, , Heimtun, Anders Olai, c/o Udland Omsorgsenter, 3.etg.Stallveien 30, 5517 HAUGESUND, Heranger, Henry, Riisalleen 40, 2007 Kjeller, Hlawnceu, Ceumang, Tuftene 2, 4340 BRYNE, , Hoff, Ragnar, Parkveien 12, 8400 Sortland, , Holien, Kai Bjarne, Lyngv 121 D, 3930 Porsgrunn Holmes, Alan Richard, Røssholmvegen 25, 2840 Reinsvoll Holte, Arne Johannes, P.A. Munchsgt. N 78, 3717 Skien, , Holtet, Kjell, Andøyfaret 36, 4623 kristiansand S, / , Hunstad, David, Manetv 5, 9100 KVALØYSLETTA, , Husby, Gunnar, 7113 Husbysjøen, , 16

18 Häger, Asbjørn Konrad, Odinsvei 21, 1781 Halden, Idland, Rolf, Heia 50, 9414 Harstad, , Joø, Odd Arne Wasmuth, Bjørnstadv 30, 3440 Røyken, / , Juliussen, Roald, Turistvegen 1691, 2372 Brøttum, Kavli, Alf Olav, Rognvegen 13, 2380 Brumunddal, / , Kiangebeni, Pedro Neves, Elveveien 8, 1408 KRÅKSTAD, , Knutsen, Morten, Kringsjåvn. 6, 4700 Vennesla, Kolflaath, Axel Gustav, Lahammarv 53, 5542 Karmsund, Konradsen, Bjarne, Barlindkroken 2 C, 3970 Langesund, / , Liland, Ola, Hugins Vei 12, 1782 HALDEN, / , Liland, Peder Martin Idsøe, Storg 16 E, 4790 Lillesand, / / , Lode, Øystein, Strand, 8406 Sortland, Lund, Magnus, Brattliveien 5, 9475 BORKENES, / , LØRUM, Rolf, Fremstadveien 39, 2380 Brumunddal, , Løsnesløkken, Siri, Fagerliv 8, 2312 Ottestad, / , Løvdahl, Ulf Magne, Lerkeveien 2, 7072 HEIMDAL, / , Låås, Ronny, Furutoppen 5, 3790 HELLE, , Manum, Tore, Rørenveien 191, 3300 HOKKSUND, Midteide, Per Johan, Eikeleinstien 52, 3472 Bødalen, / , Mikalsen, Ellen Gyland, Blåbergveien 6, 1389 Heggedal, / , Mikalsen, Hilde, Larsbråtveien 62, 0674 OSLO, , Mikalsen, Jens Edvin, Båtstangveien 30, 3230 SANDEFJORD, Mikalsen, Tor Egil, Blåbergveien 6, 1389 Heggedal, , Mikkelsen, Alf Archtander, Stovnerskogen sykehjem Rutsvei 4, 980 OSLO, Myreng, Ivald, Styrivegen 100, 2080 Eidsvoll, Mæland, Magnar, Vølstad, 4330 ÅLGÅRD, , Ngaidam, Peter, Fossveien 11B, 3403 LIER, Nguyen, Evita Talberga, Kisveien 1, 8540 Ballangen, / , Nguyen, Phung Minh, Kisveien 1, 8540 Ballangen, / , Nielsen, Kjell Arvid, Baldersvei 1, 4330 ÅLGÅRD, /, Noreid, Dag Eivind, Kløverveien 4 B, 4326 SANDNES, / , Normannseth, Arild Knut, Tiriltunet 8, 3268 Larvik, Norøm, Tor Erling James, Maurv 75 A, 3218 Sandefjord, , Norøm, Ivar, Njårds V 4, 7724 Steinkjer, / , Oke, Van Lian, Hestespranget 16b, 4460 MOI, , Oma, Lisbeth H Fredheim, Hardangerfjordsveien 403, 5610 ØYSTESE, Oseland, Håvard, Hestheia 22, 4790 Lillesand, Pau, Vum Khat, Kvartsveien 7, 1158 OSLO, , Paulsen, Elsa Johanne, Kirkeveien 2, 9050 Storsteinnnes, , Rokstad, Arnt, Nordsmøla, 6570 Smøla, / , Rød, Rolf, Riarveien 5, 4326 SANDNES, / , Rønneberg, Tor Ludvig, Falkevegen 38, 3940 Porsgrunn, / , Sagen, Egil,, 7387 SINGSÅS, , Sandnes, Rolf Julius, Hageveien 10 A, 1791 TISTEDAL Sandtorp, Bente, Dynekilgata 15, 0569 OSLO, Sebastian, Antonystallin, Bånkallstubben 24 A, 0964 OSLO, / , Sekkelsten, Jan Roar, Presteholten 18 D, 6800 Førde, , Seln, Eh Ka Mwee, Tvetevoll 9Bykum, 4754 BYKLE, , 17

19 Sigland, Håkon, Fossveien 9L, 3403 LIER, / / , Sinnathamby, Anton Balakumar, Skolev 6, 1914 Ytre Enebakk, / , Solsbak, Jonn, Riggen 1 B, 4950 Risør, Spolén, Grethe Norøm, Idunsvei 39, 7724 Steinkjer, Staalesen, Pauli Georg, Ileveien 9 B, 1591 SPERREBOTN, , Stensland, Einar M., Frøyas gate 52, 1608 FREDRIKSTAD, / , Storheim, Per Andreas, Hjalmar Brantings V 43, 5143 Fyllingsdalen, Svendsen, Arild Brun, Trosvikhavna 20, 1614 FREDRIKSTAD, / , Sæli, Agnar, Høystadveien 11, 1792 Tistedal, Søderqvist, Anne-Marie, Boks 217, 7901 RØRVIK, / , Taranger, Billy, Sehestedsgt. 13 F, 3045 DRAMMEN, /, Thilesen, Espen, Norvald Frafjordsgate 1a, 4041 HAFRSFJORD, , Torhus, Finn Atle, Johan Sverdrups Gate 6, 2819 Gjøvik, Tuft, Svein Unneland, Erlevn. 54, 5097 BERGEN, / , Turpeinen, Edvard Kullervo, Sommarøyvn. 17, 9110 Sommarøy, , Vaagen, Sveinung, Strømdal Terrasse 23, 3718 SKIEN, / , Vaagsnes, Dag Frode, Mørfjær, 4851 SALTRØD, / /113,957433, Vikdal, Carl Peter Strand, Lauvøya, 7900 RØRVIK, Vikestad, Steinar Arthur, Mogopsvingen 9, 7340 OPPDAL, , Westergren, Kent Remi, L. Hervigsvei 164 D, 3035 DRAMMEN, , Windstad, Jon-Ivar, Meieribakken 16, 3410 SYLLING, , Østlien, Sissel Rigmor, Skartsetherveien 114, 2830 RAUFOSS, , Aadne, Linda, Beverveien 52, 2030 Nannestad, , Aadne, Terje, Beverveien 52, 2030 Nannestad, , Aandal, Arnfinn, Turistveien 44 a, 7075 TILLER, , Aasland, Håvard, Hannevik Terrasse 43, 4613 KRISTIANSAND S, , Medforbehold om feil i opplysningene 18

20 Menighetene Adresser ANDENES BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 266, 8483 Andenes. Besøksadresse: Roald Amundsens gate 12, Andenes. E-post: Forstander: Hermod A. Bakkevoll Tlf Kasserer: Berit Rydland Tlf NBUFs kontakt: Ingebjørg Stenhaug Tlf Kvinneforening: Berit Rydland Tlf ARENDAL BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 1225 Nyli, 4861 Arendal. Tlf Besøksadresse: Engekjærveien 31, Arendal E-post: Web: Forstander: Dag Frode Vaagsnes Tlf: / Viseforstander: Øystein marcussen Tlf Andre ansatte: Bjørn Ivar Sigbjørnsen Tlf Tluang Peng Tlf Kasserer: Alf Dønnestad Tlf: / NBUFs kontakt: Dag Frode Vaagsnes Tlf / CARSON BAPTIST CHURCH, ARENDAL Adresse: Langåsen 2, 4820 Froland Besøksadresse: Engekjærveien 31, Arendal E-post: Forstander Doris Dayin Tlf / Kasserer. Kung Lian Hniang Za Thang Tlf NBUF kontakt Hrang Thuam AUNE BAPTISTMENIGHET Adresse: c/o Kollbotn, Asurveien 6c, 9409 Harstad. Besøksadresse: Aune E-post: Web: Forstander: Bård-Jørgen Kollbotn Tlf Viseforstander: Frank Einar Hansen Tlf NORWAY CHIN BAPTIST CHURCH, AURSKOG Adresse: Riserveien 30, 1930 Aurskog E-post: Forstander: Thawng Bik Tlf Viseforstander: Khua Ling Boilu Tlf Kasserer: Lia Pa Lung Rung Tu Tlf NBUF kontakt: Thang Tin lian Sangpi Tlf BALLANGEN - NARVIK BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 98, 8540 Ballangen Besøksadresse: Vassli kirke E-post Forstander: Evita Talberga Nguyen Tlf Viseforstander: Jahn Aage Olsen Tlf Kasserer: Inger-Solveig Olsen Tlf NBUF kontakt: Hege M. Arntsen Tlf BALSFJORD BAPTISTMENIGHET Adresse: Kirkeveien 2, 9050 Storsteinnes, Tlf E-post: Forstander: Elsa J. Paulsen Tlf Viseforstander: Margareth Åseng Tlf / Kasserer: Margareth Åseng Tlf / NBUFs kontakt: Elsa J. Paulsen Tlf /

21 BERGEN BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 2549 Slettebakken, 5828 Bergen. Tlf Besøksadresse: Vilhelm Bjerknesvei 16, Bergen E-post: Web: Forstander: Åge Franzen Tlf Viseforstander: Svein Tuft Tlf Kasserer: Svein Tuft Tlf NBUF kontakt: Alexander S. Dee Tlf BJARKØY BAPTISTMENIGHET Adresse Heia 50, 9414 Harstad. Besøksadresse: Bjarkøy E-post: Web: baptist.no/bjarkoy Forstander: Rolf Idland Tlf Menigheten legges ned i løpet av 2013 BRUMUNDDAL BAPTISTMENIGHET Adresse: Skolevegen 5, 2380 Brumunddal E-post: Web: Forstander: Alf O. Kavli Tlf Kasserer: Ludvik Stenberg Tlf NBUFs kontakt Alf O. Kavli Tlf BÆRUM BAPTISTMENIGHET Adresse: Holtet Stabekk E-post: Web: Forstander: Kent Remi Westergren Tlf Leder mgh rådet: Marcella Aardal Tlf Kasserer: Vidar Kvistum Tlf NBUF kontakt: Mariann Eidberg Tlf BØ BAPTISTMENIGHET Adresse: Ramberg, 8470 Bø i Vesterålen. Besøksadresse: Lokkøy, Bø i Vesterålen Forstander: Almar Martinsen Tlf DRAMMEN BAPTISTMENIGHET Adresse: Torgeir Vraas Plass 7, 3044 Drammen. E-post: Web: Forstander: Kent Remi Westergren Tlf Viseforstander: Roger Dahl Tlf Kasserer: Arild Harvik Tlf NBUF kontakt: Kent Remi Westergren Tlf ZION BAPTIST CHURCH, EGERSUND Adresse: Johan Feyersgt 13, 4370 Egersund E-post: Forstander: Bawi Lian Mang lai Mang Tlf Viseforstander: Thawng Uk Johnny Tlf Kasserer Bawi Hlun Huang Neh Tlf NBUF s kontakt: Hei Ling Thia Cung Tlf EIDSVOLL BAPTISTMENIGHET Adresse: Postboks 163, 2081 Eidsvoll. Møtelokale: Sundhøi, Prost Krags veg 1 Eidsvoll E-post: Menighetsleder: May Helen Dahlø Tlf Menighetsarbeider: Morten Sundquist Tlf PENIL MATU CHRUCH, ELVERUM Adresse: Grøndalsbakken 140c, 2407 Elverum E-post: 20

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Statistikk... 4 Nasjonal

Detaljer

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport 2014 85 B Resultat 2014 88 C Arbeidsplaner 2015/16

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Tilstede: HS medlemmer: Jan Sæthre (leder), Hermod Bakkevoll, Svanhild Gaasvær, Gunnar Krunenes, Øystein Lode (ikke sak 15c), Anton Sinnathamby,

Detaljer

Russisk korbesøk i Norge Ecclesiastes

Russisk korbesøk i Norge Ecclesiastes Ola Liland, Oppdatert 18.09.2003 Huginsvei 12, 1782 Halden Tlf.69187842/414 14 555 e-post: ola.liland@baptist.no Russisk korbesøk i Norge Ecclesiastes Det Internasjonale Bibelselskapet har også i år fått

Detaljer

God sommer! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 3/2008 - Årgang 22

God sommer! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 3/2008 - Årgang 22 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 3/2008 - Årgang 22 Tilbake i Norge Eivind Strandheim og Anders Homme tilbake fra Sierra Leone Sidene 6-7 Nyansatt Birgit Andersen ansatt i 20 % med fokus på barn og unge

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt

Detaljer

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Odd Fellow 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang Forsidebildet: Det gamle Ordenshuset i Horten Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Les i bladet: Intervju

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst!

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst! Forord til adresse-liste pr 2010: Etter å ha fått mange spørsmål: Nedenstående navn er fra stor-lista pluss navn som kom til etter hvert. Deretter ble adressene oppdatert før 2010-treffet. Var du på 2004-lista,

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Juniorleir på Vegårtun! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Ungdommene på K2 brukte vinterferien i Moldova. Familien Shein forteller om sin nye start i

Juniorleir på Vegårtun! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Ungdommene på K2 brukte vinterferien i Moldova. Familien Shein forteller om sin nye start i SKIEN BAPTISTMENIGHET 1/2011 - Årgang 25 Ungdommene på K2 brukte vinterferien i Moldova Sidene 6 og 7 Familien Shein forteller om sin nye start i Telemark Sidene 8 og 9 Besøk fra vår søsterkirke i Kongo

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

Bladet 6 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang

Bladet 6 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang 6 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang Foto: Nina Dreyer: «Grefsheim Gård» ønsker alle sine lesere en fredfull jul og et riktig godt nytt år! Intervju med Asbjørn Bekken side

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008

Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008 Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008 Norges Musikkorps Forbund Alta, 4. - 6 april 2008 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta 2008 1 Vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 32. ordinære landsmøte

Detaljer

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 1/2007 - Årgang 21 Dåp Ingrid M. Løkken og Linn Merete Lysø Sølyst har blitt døpt Side 4 24/7 Undersøkte bønneliv i London Sidene 8-9 Harald Edvardsen Kjerka og bassgitar

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET Med hjertelig hilsen 3x25 år s. 29 Skolebryllup s. 17 Styrkar Foss s. 19 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Fravær i vgs... 4 Andakt... 5 Nytt fra gårdsbruket...

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

Vakker mørketid! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 3/2009 - Årgang 23

Vakker mørketid! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 3/2009 - Årgang 23 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 3/2009 - Årgang 23 Ungdomsarbeidet På onsdager fra kl. 14.00 er det masse ungdommer i kirken Sidene 6-7 Flott gudstjeneste! Barnevelsignelse, medlemsopptagelse, dåp og

Detaljer

En riktig god jul og alt godt for det nye året!!

En riktig god jul og alt godt for det nye året!! 6 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang ønsker alle sine lesere En riktig god jul og alt godt for det nye året!! Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal side 3 Utnevnte Storembeds- menn

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer