ORDINÆRT BILJARDTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDINÆRT BILJARDTING"

Transkript

1 ORDINÆRT BILJARDTING Saksdokumenter Ullevål Stadion, Oslo mai 2014

2 1

3 Innhold SAK 1. Godkjenne de fremmøtte representanter... 4 SAK 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 6 a. Godkjenne innkalling...6 b. Godkjenne saksliste...6 c. Godkjenne forretningsorden...7 SAK 3. Velge dirigent, referent, tellekorps og to representanter til å underskrive protokollen... 8 SAK 4. Behandle forbundets beretning... 9 a. Forbundsstyret...9 b. Sport c. Turnering d. Rekruttering e. Anlegg f. Informasjon g. Marked SAK 5. Behandle forbundets regnskap a. Prosjektregnskap b. Prosjektregnskap c. Signert økonomisk årsberetning d. Signert resultatregnskap 2012 med balanse og noter e. Kontrollkomiteens beretning f. Revisjonsberetning g. Signert økonomisk årsberetning h. Signert resultatregnskap 2013 med balanse og noter i. Kontrollkomiteens beretning j. Revisjonsberetning SAK 6. Behandle forslag a. Behandle lovforslagene b. Behandle øvrige forslag og saker SAK 7. Fastsette kontingenter og avgifter SAK 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett a. Behandle langtidsplan b. Behandle langtidsbudsjett SAK 9. Engasjere revisor SAK 10. Velge styre, kontrollkomité, valgkomité og representanter til møter i overordnede organisasjonsledd

4 Program Lørdag Registrering Lunsj Temadebatt Tingforhandlinger 2000 Tingmiddag Søndag Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger 1500 Tinget heves 3

5 Åpning President Kjell Lillestøl åpner tinget og ønsker velkommen. SAK 1. Godkjenne de fremmøtte representanter 1 Kjell Lillestøl Forbundsstyret 2 Pål Morten Kristiansen Forbundsstyret 3 Ingolf Höns Forbundsstyret 4 Robert Gelin Rysjedal Forbundsstyret 5 Christian Johannessen Forbundsstyret 6 Alexander Hansen Forbundsstyret 7 Christian Hansen Forbundsstyret 8 Bjørn B. Andreassen Alta Biljardklubb 9 Jørn Betten Arctic Biljardklubb 10 Øyvind Schjetne Ask Billiard Club 11 Vidar Blidensol Bergen Biljardklubb 12 Henrik Hagen Bex Biljardklubb 13 Velle S. Andersen BPS Carambole Club 14 Katrine Grotle Fjordane Biljardklubb 15 Eystein Gangfløt Fredrikstad Biljardklubb 16 Jan Kjetil Nordrum Gjøvik/Raufoss Biljardklubb 17 Line Marie Sørum Gjøvik/Raufoss Biljardklubb 18 Bjørnar Seeberg Horten Biljardklubb 19 Pål Hatteberg Hyllestad IL 20 Jostein Jullum Kongsvinger Biljardklubb 21 Tor Arne Paulsen Kristiansund Biljardklubb 22 Thomas Stavang Pedersen Oslo Biljardklubb 23 Sri Stinessen Oslo Biljardklubb 24 Edwin Ingebrigtsen Oslo Snooker Klubb 25 Kristian Strøm Reisa Biljardklubb 4

6 26 Roy Einar Jensen Reisa Biljardklubb 27 Erik Strandhus Reka Biljardklubb 28 Olav Westgård Steinkjer Biljardklubb 29 Rune Glørstad Stoppball Nidaros Biljardklubb 30 Kristin Nordskag Stoppball Nidaros Biljardklubb 31 Bernt Even Nilsen Strømmen Biljardklubb 32 Ine J. Helvik Svithun Biljard Klubb 33 Olav Skrudland Svithun Biljard Klubb 34 Johannes Tørresdal Tre Måker Biljardklubb 35 Heidi Skagsoset Tromsø Biljardklubb 36 Trond Larsen Tromsø Biljardklubb 37 Vegar Lind Tromsøstudentenes IL 38 Ronny Kraft Trondheim Biljardklubb 39 Roger A. Strand Trondheim Snookerklubb 40 Tuan Duc Nguyen Unique Biljardklubb 41 Arild Sørum Vestby BK Innstilling: De fremmøtte representanter og deres fullmakter godkjennes Vedtak: 5

7 SAK 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden a. Godkjenne innkalling Innkallingen er sendt ut i henhold til loven. Innstilling: Innkallingen godkjennes Vedtak: b. Godkjenne saksliste Saksliste 1. Godkjenne de fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent, tellekorps og to representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle forbundets beretning 5. Behandle forbundets regnskap i revidert stand 6. Behandle forslag og saker 7. Fastsette kontingenter og avgifter 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 9. Engasjere revisor 10. Velge forbundsstyre 11. Velge kontrollkomite 12. Velge representanter til ting og møter i overordnede organisasjonsledd 13. Velge valgkomite Innstilling: Sakslisten godkjennes Vedtak: 6

8 c. Godkjenne forretningsorden Forretningsorden 1. Tinget ledes av valgt dirigent 2. Protokollen føres av valgt sekretær 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 min første gang og 3 min andre og 2 min tredje gang. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for inntegning av talere. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min taletid. 5. Generalsekretær og øvrige ansatte har talerett i saker som ligger innenfor vedkommendes arbeidsområde. 6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 7. Ved votering gjelder følgende bestemmelser: a) Lovendringer. Gyldig vedtak krever 2/3 av avgitte stemmer. b) Valg og vedtak. Gyldig vedtak med flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer teller ikke og anses som ikke avgitte. 8. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 9. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall avgitte stemmer for og imot. Innstilling: Forretningsorden godkjennes Vedtak: 7

9 SAK 3. Velge dirigent, referent, tellekorps og to representanter til å underskrive protokollen Forslag Dirigent: Bjørn Gran Forslag Referent: Reidunn Hallan Forslag Tellekorps: Forslag To representanter til å underskrive protokollen: Innstilling: De foreslåtte kandidater velges Vedtak: 8

10 SAK 4. Behandle forbundets beretning a. Forbundsstyret Biljardforbundet ledes og forpliktes av styret, som er forbundets høyeste myndighet mellom biljardtingene. I tingperioden har det vært avholdt 11 styremøter. Utøvelsen av styrets arbeid har foregått i form av fysiske møter, telefonmøter, diskusjoner i eget webforum og epost. Styrereferater legges ut på forbundets egen hjemmeside. Nåværende styre og varamedlemmer ble valgt inn ved ordinært ting 17. juni Det har vært noen utskiftinger av styrets medlemmer i løpet av tingperioden. Styrets sammensetning: President Kjell Lillestøl BPS CC Visepresident Pål Morten Kristiansen Tromsø BK Styremedlem Christian Johannessen Christiania BK Styremedlem Ingolf Höns BEX Styremedlem Robert Rysjedal Fjordane BK Styremedlem (rykket opp fra vara ) Alexander Hansen Arctic BK Styremedlem (rykket opp fra vara ) Christian Hansen Grorudddalen BK Gikk ut av styret i perioden: Styremedlem til Kine Krane Groruddalen BK Styremedlem til Irene Snekkerlien Jullum Oslo BK Styremedlem * Camilla Jacobsen Svithun BK * Camilla Jacobsen fikk permisjon fra 14. mars 2013 og ut perioden. NB Biljardstudio Etter at ekstraordinært ting våren 2012 sa nei til NB Biljardstudio i Gjerdrum, ble det varslet millionsøksmål fra Gjerdrum kulturhus mot Norges Biljardforbund. Etter innhenting av juridisk ekspertise endte dette med forlik ved årsskiftet Hovedinnholdet i forliket er at Ask Billiard Club overtar ansvaret for å drive biljardanlegget, Norges Biljardforbund stiller garanti for et underskudd begrenset til i løpet av to år, og tidligere landslagstrener Jørgen Sandman arbeider 40% ved Ask Billiard Club med lønn betalt av Norges Biljardforbund i disse to årene. Forbundet leier også ut bord vederlagsfritt til ABC i 5 år. Etter 2 år (1. mars 2015) bortfaller alle forpliktelser for Norges Biljardforbund med unntak av utleie til ABC av biljardbord i ytterligere 3 år. Økonomi Norges Biljardforbund gikk med et underskudd på kroner i 2012, noe som tærte i stor grad på forbundets egenkapital. Årsakene til underskuddet var kostnader knyttet til forliket vedr. NB Biljardstudio (herunder juridisk bistand), skifte av generalsekretær med overlapping og ekstraordinært 9

11 ting. Det var i utgangspunktet også budsjettert med et underskudd på kroner for Forbundets økonomi er rettet opp i stor grad gjennom et overskudd på kr for PÅ tinget i 2012 ble det vedtatt et styrehonorar på kroner samlet for hele styret. Pga den økonomiske situasjonen sa styret fra seg dette honoraret i Lån til klubber I tingperioden har Biljardforbundet ytt rentefrie lån med rentefri betalingsutsettelse til flere klubber, slik at disse lettere kan komme på beina med egne anlegg og virksomhet. Dette har fungert godt, og klubbene har vært flinke til å nedbetale sine lån i tråd med inngåtte avtaler. Forbundets økonomi gjorde at man begrenset lånene i Internasjonalt Norges Biljardforbund har deltatt på årsmøtene til EPBF og CEB i løpet av tingperioden. Ine Helvik ble på årsmøtet til EPBF i 2013 gjenvalgt som internrevisor i EPBF, mens Katrine Grotle ble valgt som varamedlem i EPBFs Court of Arbitration. Det nordiske samarbeidet som ble etablert i 2010 under navnet Nordic Billiard Council (NBC) ble stoppet i 2012 fordi Sverige ikke ønsket å fortsettesamarbeidet i daværende form. På initiativ fra Norges Biljardforbund ble samarbeidet startet opp igjen høsten 2013, og det arbeides nå aktivt med å planlegge Nordisk jentecamp (U-25), nordisk ungdomscamp for gutter, nordisk mesterskap i pool, nordisk mesterskap i snooker og Nordic Tour i carambole. Anlegg Det har vært arbeidet aktivt det siste året med å lage en fullstendig anleggsplan for Norges Biljardforbund, relatert til målene i langtidsplanen om at vi må få opp selveide anlegg i mye større grad. Komplett anleggsplan forutsettes å være klar høsten Turnering Det har vært en jevnt bra økning i antall deltakelser i de tre grenene de siste to årene. Pool har økt fra 1515 starter i 2011, til 1819 starter i 2012 og til 1859 starter i Også snooker og carambole har hatt økning. Vårt nettbaserte system for påmelding og betaling av lisens/deltakeravgift virker godt innarbeidet og sparer administrasjonen for mye arbeid sammenlignet med tidligere ordninger. Sport (toppidrett) Med tanke på at vi konkurrerer med land i Europa som har titusener av lisensierte spillere i hvert land, med svært god økonomi som innebærer solide månedlige stipendier og endog biler til topputøverne, har Norge hevdet seg rimelig bra. Spesielt på damesiden må fremheves EM-gull til Line Kjørsvik i 14.1 i 2012 og 8-ball i Line har også tatt EM-sølv i 9-ball både i 2013 og 2014 samt sølv for team 2012 sammen med Ine Helvik. I EM 10-Ball og 9-Ball 2012 og 14.1 og 8-Ball 2014 fikk Line Kjørsvik bronse. Bronse ble det også til Norge i EM for team med Line Kjørsvik og Martine Christiansen. I 2013 fikk Martine Christiansen to seire på Eurotour. Også våre juniorer har oppnådd gode resultater. I 2013 fikk Audun Risan Heimsjø bronse i 14.1 under EM U19. I 2012 ble det bronse i EM i team både i U19 med Audun Risan Heimsjø, Mikael Øgaard, Marius Vassli og Even Letnes Wærnes og i U17 med Haris Amini, Elkem Eisajan og Jardar Elken Flage. 10

12 I EM 2013 for veteraner ble det sølv til Vegar Kristiansen i 10-Ball og bronse i team til Vegar Kristiansen, Roger Lysholm, Jorgen Nilsen og Vidar Stjernesund. Administrasjon og organisasjon Tidligere generalsekretær i Norges Biljardforbund sa opp våren 2012, og ny generalsekretær tiltrådte gradvis i løpet av 2012 (full stilling fra ). Arbeidsoppgavene i styret har blitt fordelt etter det såkalte AFA-kartet (Ansvars-, fullmakts- og arbeidsfordeling) som første gang ble tatt i bruk i forbundet i AFA-kartet er i hovedsak opprettholdt som før (sportssjef, turneringssjef, anleggsansvarlig osv.), kun med noen mindre justeringer og med stor grad av delegering til de ansvarlige på hvert område. Grunnet frafall fra styret (bl.a. grunnet utdanning og fødsel), har styret dessverre ikke hatt den ønskede kjønnssammensetning siden oktober Konklusjon Til tross for en svært vanskelig periode har styret og administrasjonen klart å gjennomføre viktige grep for biljardsportens fremtid i Norge, blant annet innenfor anlegg, klubbutvikling og fremtidig økonomi. De positive resultatene av dette arbeidet håper vi blir synlig i løpet av de kommende tingperiodene. Etter noe stagnasjon i medlemsmassen i 2012, har vi fått en økning igjen i 2013 og det jobbes spesielt aktivt med rekruttering av ungdom i et samarbeid med Ungdom og Fritid (interesseorganisasjonen for fritidsklubber i Norge). I samarbeidsprosjekt mellom Ungdom og Fritid og Norges Biljardforbund er det et mål å få til lokalt samarbeid i de fleste regioner i Norge mellom fritidsklubber og biljardklubber. Aktiv rekruttering i aldersgruppen betyr mye økonomisk både for klubber og forbund. Samtidig er dette forutsetningen for at vi etter hvert skal kunne hevde oss internasjonalt. Kjell Lillestøl President Norges Biljardforbund 11

13 b. Sport Sportsutvalget er et administrativt utvalg som skal ivareta forbundets toppidrettssatsning på oppdrag fra forbundsstyret. I 2013 og 2014 har utvalget bestått av: Sportsutvalget Sportssjef Christian Johannessen Oslo BK Medlem Kjell Lillestøl BPS CC Medlem Reidunn Hallan Gen sek I tillegg har utvalget i forbindelse med uttak juniorer benyttet seg av: Bård Arild Sørum Gjermund Flage Unique BK Hyllestad Sportsutvalget (SU) har ansvaret for toppidretten. Herunder talentutvikling og å sørge for helhetlig opplegg for - og oppfølging av - aktuelle landslag, hjemme og ute. Sportssjef og landslagstrener Undertegnede tok over som Sportssjef etter tinget i Dette året ga lite sportslig spillerom årets sportsbudsjett var allerede brukt opp. Følgelig ble 2012 brukt på å sette seg inn i ansvarsområdet og til å planlegge og budsjettere for neste periode. I løpet av 2013 valgte Norges Biljardforbund å avvikle den faste stillingen som Landslagstrener. Dette er en beslutning Sportssjefen stiller seg bak. Det er ikke naturlig å ha en ansatt landslagstrener i fast stilling slike ressurser bør enten ansettes på en tidsbegrenset kontrakt som i de fleste andre idretter, eller kjøpes eksternt ved behov. Dette er noe vi ønsker å fokusere mer på i neste periode, Landslagene Sportssjefen i samråd med sportsutvalget har vært ansvarlig for uttak og samlinger blant våre fremste utøvere innenfor pool (ungdom, herrer, damer, rullestol og veteran). Det har ikke eksistert noe landslag for verken snooker eller carambole, i disse grenene er bredden foreløpig for liten, og nivået i utgangspunktet ikke tilstrekkelig høyt til å sende deltagere på internasjonale turneringer. Alle som har reist og representert Norge både i forbindelse med EM og på Eurotour - har måttet signere landslagskontrakt. EM og VM pool Norge har deltatt i både EM og VM i perioden. Detaljert oversikt med plasseringer er lagt med som eget dokument Euro Tour Som et ledd i satsingen på de beste elitespillerne, etablerte Sportssjefen i 2013 en satsing basert på ranking og resultater hvor Topp 8 fikk økonomisk støtte til deltagelse på Eurotour. Dette er den største sportslige satsningen NB har gjort og selv om resultatene til nå har vært blandet, har vi stor tro på at dette skal gi resultater på sikt. En bekymring i denne forbindelse er at for å oppnå optimal utvikling, bør og skal spillerne delta på alle Eurotourene, ikke bare sporadisk være med. Vi har gjort grep slik at de som 12

14 deltar mest får mest, men denne modellen er fortsatt under utvikling. For å utvikle spillerne, må de delta på høyt nivå internasjonalt. Disse erfaringene vil ikke bare gi sportslig utvikling for de beste, men også for de nest-beste her hjemme, som stadig må utvikle seg for å henge med. I samråd med Turneringssjefen, ble det i 2013 satt opp ett stipend til US Open til de to beste spillerne i Norge. Vegar Kristiansen benyttet seg av dette, og deltok i den kanskje mest prestisjetunge 9-ball turneringen i verden høsten 2013 riktignok med begrenset sportslig suksess. Det er også satt opp et stipend til vinneren av Norgescupen i 2014 til bruk i forbindelse med deltagelse i internasjonale turneringer I Eurotour for damer har NB i en periode nå støttet Martine Christiansen for at hun skal kunne delta internasjonalt. Martine har gjort det svært bra, med individuell seier på Eurotour som høydepunktet. Situasjonen på damesiden er imidlertid noe bekymringsfull våre to beste damespillere er bosatt utenlands og har derfor liten anledning til å delta og å bidra til utvikling her hjemme. Rekrutteringen er også svært dårlig hva gjelder nye damespillere, og NB s styre har allerede ved flere anledninger diskutert hva som skal gjøres med dette. Neste periode vil det bli brukt mer midler på å få frem nye damespillere. Også på juniorsiden er situasjonen relativt uforandret. Selv om Sportssjefens ansvar er toppidrett, er vi avhengig av å ha en jevn strøm av nye spillere med potensiale slik at yngre spillere kan komme opp og utfordre de etablerte. Våre to fremste juniorer de seneste årene Mikael Øgaard og Audun R. Heimsjø er nå blitt seniorspillere, og begge har gode muligheter til å etablere seg i Topp 8 i løpet av Sammen med Kristoffer Mindrebøe og Mats Schjetne disse to har vært senior i noen år nå -, har vi spillere som kan utfordre de etablerte, men det betinger at de har mulighet og anledning til å satse internasjonalt ikke bare delta sporadisk. Uttakskriterier Det vil alltid være diskusjon rundt uttak og det har i inneværende periode vært flere som har vært uenig i uttakene både på herre-, dame-, junior- og sågar veteransiden. Slik vil det alltid være, men jeg vil gjerne til slutt repetere de generelle uttakskriteriene: Spillerne tas ut til representasjon ut fra plassering på ranking Den siste spilleren (f.eks. nr 3 i en EM tropp på 3) som tas ut til landslagsoppgave KAN i særskilte tilfeller tas ut som wild-card istedenfor å følge rankingen. Det skal foreligge særskilte sportslige årsaker til dette. Å være kvalifisert til uttak via ranking gir ingen automatisk billett. Holdninger i og utenfor turnering, seriøsitet og rolle som forbilde KAN også være utslagsgivende. Videre stiller NB følgende krav til spillere som tas ut til landslag og representasjon: Vilje til å ville utvikle seg som biljardspiller Deltakelse på NM Deltakelse på landslagssamlinger Dette er generelle kriterier, og i bunn for uttaket skal oppnådde resultater alltid ligge uavhengig hvor ung eller gammel man er. Imidlertid bes spillere som ønsker å bli tatt ut om nok en gang å merke seg punktet med «Holdninger». Dette vil bli mer og mer avgjørende, og spillere som gjentatte ganger ikke klarer å etterleve dette punktet, må påregne å bli utelatt fra fremtidige representasjonsoppdrag. Christian Johannessen Sportssjef Norges Biljardforbund 13

15 Internasjonale resultater, EM herrer Turnering navn: Katagori: År: Disiplin: Pl.: Deltaker navn: North Cyprus Herrer Oldervik, Ronnie North Cyprus Herrer Rasmussen, Roger North Cyprus Herrer Kristiansen, Vegar North Cyprus Herrer Ball 17 Rasmussen, Roger North Cyprus Herrer Ball 33 Oldervik, Ronnie North Cyprus Herrer Ball 33 Kristiansen, Vegar North Cyprus Herrer Ball 17 Kristiansen, Vegar North Cyprus Herrer Ball 65 Rasmussen, Roger North Cyprus Herrer Ball 65 Oldervik, Ronnie North Cyprus Herrer Ball 17 Rasmussen, Roger North Cyprus Herrer Ball 33 Oldervik, Ronnie North Cyprus Herrer Ball 97 Kristiansen, Vegar North Cyprus Herrer 2014 Team 17 Norway North Cyprus Herrer 2014 Team 17 Oldervik, Ronnie North Cyprus Herrer 2014 Team 17 Rasmussen, Roger North Cyprus Herrer 2014 Team 17 Kristiansen, Vegar Portoroz - Slovenia Herrer Oegaard, Mikael Portoroz - Slovenia Herrer Ullah, Matey Portoroz - Slovenia Herrer Oldervik, Ronnie Portoroz - Slovenia Herrer Ball 33 Oldervik, Ronnie Portoroz - Slovenia Herrer Ball 33 Ullah, Matey Portoroz - Slovenia Herrer Ball 65 Oegaard, Mikael Portoroz - Slovenia Herrer Ball 65 Oegaard, Mikael Portoroz - Slovenia Herrer Ball 65 Ullah, Matey Portoroz - Slovenia Herrer Ball 97 Oldervik, Ronnie Portoroz - Slovenia Herrer Ball 9 Oegaard, Mikael Portoroz - Slovenia Herrer Ball 97 Oldervik, Ronnie Portoroz - Slovenia Herrer Ball 97 Ullah, Matey Portoroz - Slovenia Herrer 2013 Team 13 Norway Portoroz - Slovenia Herrer 2013 Team 13 Oegaard, Mikael Portoroz - Slovenia Herrer 2013 Team 13 Oldervik, Ronnie Portoroz - Slovenia Herrer 2013 Team 13 Ullah, Matey Luxembourg - Luxembourg Herrer Rasmussen, Roger Luxembourg - Luxembourg Herrer Ullah, Matey Luxembourg - Luxembourg Herrer Mindreboe, Kristoffer Luxembourg - Luxembourg Herrer Schjetne, Mats Luxembourg - Luxembourg Herrer Ball 9 Ullah, Matey Luxembourg - Luxembourg Herrer Ball 33 Mindreboe, Kristoffer Luxembourg - Luxembourg Herrer Ball 33 Rasmussen, Roger Luxembourg - Luxembourg Herrer Ball 33 Schjetne, Mats Luxembourg - Luxembourg Herrer Ball 17 Mindreboe, Kristoffer Luxembourg - Luxembourg Herrer Ball 33 Schjetne, Mats 14

16 Luxembourg - Luxembourg Herrer Ball 33 Ullah, Matey Luxembourg - Luxembourg Herrer Ball 65 Rasmussen, Roger Luxembourg - Luxembourg Herrer Ball 17 Schjetne, Mats Luxembourg - Luxembourg Herrer Ball 33 Rasmussen, Roger Luxembourg - Luxembourg Herrer Ball 33 Ullah, Matey Luxembourg - Luxembourg Herrer Ball 97 Mindreboe, Kristoffer Luxembourg - Luxembourg Herrer 2012 Team 5 Norway Luxembourg - Luxembourg Herrer 2012 Team 5 Mindreboe, Kristoffer Luxembourg - Luxembourg Herrer 2012 Team 5 Rasmussen, Roger Luxembourg - Luxembourg Herrer 2012 Team 5 Schjetne, Mats Luxembourg - Luxembourg Herrer 2012 Team 5 Ullah, Matey Gj.sn. plass siffer Antall medaljer Antall norske spillere Internasjonale resultater, EM damer Turnering navn: Katagori: År: Disiplin: Pl.: Deltaker navn: North Cyprus Damer Kjoersvik, Line North Cyprus Damer Christiansen, Martine North Cyprus Damer Ball 5 Kjoersvik, Line North Cyprus Damer Ball 25 Christiansen, Martine North Cyprus Damer Ball 3 Kjoersvik, Line North Cyprus Damer Ball 5 Christiansen, Martine North Cyprus Damer Ball 2 Kjoersvik, Line North Cyprus Damer Ball 25 Christiansen, Martine North Cyprus Damer 2014 Team 3 Norway North Cyprus Damer 2014 Team 3 Christiansen, Martine North Cyprus Damer 2014 Team 3 Kjoersvik, Line Portoroz - Slovenia Damer Kjoersvik, Line Portoroz - Slovenia Damer Christiansen, Martine Portoroz - Slovenia Damer Helvik, Ine Portoroz - Slovenia Damer Ball 5 Kjoersvik, Line Portoroz - Slovenia Damer Ball 17 Helvik, Ine Portoroz - Slovenia Damer Ball 33 Christiansen, Martine Portoroz - Slovenia Damer Ball 1 Kjoersvik, Line Portoroz - Slovenia Damer Ball 5 Christiansen, Martine Portoroz - Slovenia Damer Ball 9 Helvik, Ine Portoroz - Slovenia Damer Ball 2 Kjoersvik, Line Portoroz - Slovenia Damer Ball 17 Christiansen, Martine Portoroz - Slovenia Damer Ball 17 Helvik, Ine Portoroz - Slovenia Damer 2013 Team 7 Norway Portoroz - Slovenia Damer 2013 Team 7 Christiansen, Martine 15

17 Portoroz - Slovenia Damer 2013 Team 7 Helvik, Ine Portoroz - Slovenia Damer 2013 Team 7 Kjoersvik, Line Luxembourg - Luxembourg Damer Kjoersvik, Line Luxembourg - Luxembourg Damer Helvik, Ine Luxembourg - Luxembourg Damer Ball 3 Kjoersvik, Line Luxembourg - Luxembourg Damer Ball 9 Helvik, Ine Luxembourg - Luxembourg Damer Ball 17 Kjoersvik, Line Luxembourg - Luxembourg Damer Ball 49 Helvik, Ine Luxembourg - Luxembourg Damer Ball 3 Kjoersvik, Line Luxembourg - Luxembourg Damer Ball 9 Helvik, Ine Luxembourg - Luxembourg Damer 2012 Team 2 Norway Luxembourg - Luxembourg Damer 2012 Team 2 Helvik, Ine Luxembourg - Luxembourg Damer 2012 Team 2 Kjoersvik, Line Gj.sn. plass siffer Antall medaljer Antall norske spillere Internasjonale resultater, EM rullestol Turnering navn: Katagori: År: Disiplin: Pl.: Deltaker navn: North Cyprus Rullestol Ball 13 Brovold, Per Steinar North Cyprus Rullestol Ball 17 Brovold, Per Steinar North Cyprus Rullestol Ball 17 Brovold, Per Steinar Gj.sn. plass siffer Antall medaljer Antall norske spillere Internasjonale resultater, EM U19 Turnering navn: Katagori: År: Disiplin: Pl.: Deltaker navn: Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Heimsjoe, Audun Risan Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Amini, Haris Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Oegaard, Mikael Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 9 Heimsjoe, Audun Risan Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 9 Oegaard, Mikael Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 17 Amini, Haris Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 5 Oegaard, Mikael Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 17 Amini, Haris Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 17 Heimsjoe, Audun Risan Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 9 Oegaard, Mikael Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 17 Amini, Haris Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 17 Heimsjoe, Audun Risan 16

18 Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Team 5 Norway Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Team 5 Amini, Haris Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Team 5 Heimsjoe, Audun Risan Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Team 5 Oegaard, Mikael Brandenburg - Germany U Heimsjoe, Audun Risan Brandenburg - Germany U Oegaard, Mikael Brandenburg - Germany U Waernes, Even Letnes Brandenburg - Germany U Ball 9 Waernes, Even Letnes Brandenburg - Germany U Ball 17 Heimsjoe, Audun Risan Brandenburg - Germany U Ball 33 Oegaard, Mikael Brandenburg - Germany U Ball 9 Oegaard, Mikael Brandenburg - Germany U Ball 17 Heimsjoe, Audun Risan Brandenburg - Germany U Ball 17 Waernes, Even Letnes Brandenburg - Germany U Ball 33 Vassli, Marius Brandenburg - Germany U Ball 5 Heimsjoe, Audun Risan Brandenburg - Germany U Ball 9 Waernes, Even Letnes Brandenburg - Germany U Ball 33 Oegaard, Mikael Brandenburg - Germany U Ball 33 Vassli, Marius Brandenburg - Germany U Team 3 Norway Brandenburg - Germany U Team 3 Heimsjoe, Audun Risan Brandenburg - Germany U Team 3 Oegaard, Mikael Brandenburg - Germany U Team 3 Vassli, Marius Brandenburg - Germany U Team 3 Waernes, Even Letnes Gj.sn. plass siffer Antall medaljer Antall norske spillere Internasjonale resultater, EM U17 Turnering navn: Katagori: År: Disiplin: Pl.: Deltaker navn: Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Eisajan, Elkem Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Tveraas, Bjornar Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 25 Eisajan, Elkem Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 25 Flage, Jardar Elken Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 17 Flage, Jardar Elken Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 25 Tveraas, Bjornar Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 9 Eisajan, Elkem Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 25 Tveraas, Bjornar Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Ball 33 Flage, Jardar Elken Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Team 9 Norway Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Team 9 Eisajan, Elkem Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Team 9 Flage, Jardar Elken Sarajevo - Bosnia and Herzegovina U Team 9 Tveraas, Bjornar 17

19 Brandenburg - Germany U Ball 9 Amini, Haris Brandenburg - Germany U Ball 25 Eisajan, Elkem Brandenburg - Germany U Ball 33 Flage, Jardar Elken Brandenburg - Germany U Ball 5 Flage, Jardar Elken Brandenburg - Germany U Ball 17 Amini, Haris Brandenburg - Germany U Ball 17 Eisajan, Elkem Brandenburg - Germany U Ball 25 Amini, Haris Brandenburg - Germany U Ball 25 Flage, Jardar Elken Brandenburg - Germany U Ball 33 Eisajan, Elkem Brandenburg - Germany U Team 3 Norway Brandenburg - Germany U Team 3 Amini, Haris Brandenburg - Germany U Team 3 Eisajan, Elkem Brandenburg - Germany U Team 3 Flage, Jardar Elken Gj.sn. plass siffer Antall medaljer Antall norske spillere Internasjonale resultater, EM Veteran Turnering navn: Katagori: År: Disiplin: Pl.: Deltaker navn: Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Kristiansen, Vegar Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Lysholm, Roger Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Stjernesund, Vidar Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Arnesen, Jan Morten Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Espeland, Rune Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Hatteberg, Pal Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Nilsen, Jorgen Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 2 Kristiansen, Vegar Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 5 Lysholm, Roger Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 17 Nilsen, Jorgen Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 33 Stjernesund, Vidar Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 49 Arnesen, Jan Morten Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 49 Espeland, Rune Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 49 Hatteberg, Pal Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 9 Kristiansen, Vegar Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 17 Hatteberg, Pal Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 17 Lysholm, Roger Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 33 Espeland, Rune Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 33 Stjernesund, Vidar Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 49 Arnesen, Jan Morten Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 49 Nilsen, Jorgen Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 33 Hatteberg, Pal Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 33 Kristiansen, Vegar 18

20 Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 33 Lysholm, Roger Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 49 Arnesen, Jan Morten Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 49 Espeland, Rune Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 49 Nilsen, Jorgen Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran Ball 49 Stjernesund, Vidar Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran 2013 Team 3 Norway Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran 2013 Team 3 Kristiansen, Vegar Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran 2013 Team 3 Lysholm, Roger Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran 2013 Team 3 Nilsen, Jorgen Sarajevo - Bosnia and Herzegovina Veteran 2013 Team 3 Stjernesund, Vidar Brandenburg - Germany Veteran Kofoed, Jan Atle Brandenburg - Germany Veteran Espeland, Rune Brandenburg - Germany Veteran Arnesen, Jan Morten Brandenburg - Germany Veteran Strandhus, Bjorn Brandenburg - Germany Veteran Ball 9 Arnesen, Jan Morten Brandenburg - Germany Veteran Ball 17 Espeland, Rune Brandenburg - Germany Veteran Ball 33 Kofoed, Jan Atle Brandenburg - Germany Veteran Ball 33 Strandhus, Bjorn Brandenburg - Germany Veteran Ball 33 Arnesen, Jan Morten Brandenburg - Germany Veteran Ball 33 Espeland, Rune Brandenburg - Germany Veteran Ball 49 Kofoed, Jan Atle Brandenburg - Germany Veteran Ball 49 Strandhus, Bjorn Brandenburg - Germany Veteran Ball 33 Espeland, Rune Brandenburg - Germany Veteran Ball 49 Arnesen, Jan Morten Brandenburg - Germany Veteran Ball 49 Strandhus, Bjorn Brandenburg - Germany Veteran Ball 65 Kofoed, Jan Atle Brandenburg - Germany Veteran 2012 Team 13 Norway Brandenburg - Germany Veteran 2012 Team 13 Arnesen, Jan Morten Brandenburg - Germany Veteran 2012 Team 13 Espeland, Rune Brandenburg - Germany Veteran 2012 Team 13 Kofoed, Jan Atle Brandenburg - Germany Veteran 2012 Team 13 Strandhus, Bjorn Internasjonale resultater, sanksjonert av EPBF Turnering navn: Dato start: Pl.: Deltaker navn: ET W10 - Treviso - Italy Christiansen, Martine ET W10 - Treviso - Italy Helvik, Ine ET O10 - Treviso - Italy Bjerke, Tom ET O9 - CastelBrando Open Ullah, Matey ET O9 - CastelBrando Open Lysholm, Roger ET O9 - CastelBrando Open Bjerke, Tom ET O9 - CastelBrando Open Kristiansen, Vegar ET O9 - Kyrenia - North Cyprus Mindreboe, Kristoffer ET O9 - Kyrenia - North Cyprus Lysholm, Roger ET O9 - Kyrenia - North Cyprus Bjerke, Tom 19

21 ET O10 - Sarajevo - Bosnia & Herzegovina Kristiansen, Vegar ET O10 - Sarajevo - Bosnia & Herzegovina Oldervik, Ronnie ET O10 - Sarajevo - Bosnia & Herzegovina Wolff, Steffen ET O10 - Sarajevo - Bosnia & Herzegovina Lysholm, Roger ET O10 - Sarajevo - Bosnia & Herzegovina Wolff, Tommy ET O10 - Sarajevo - Bosnia & Herzegovina Bjerke, Tom ET W10 - Sweden Helvik, Ine ET W10 - Sweden Christiansen, Martine ET W10 - Sweden Handstad, June Therese SWEDISH 10-BALL OPEN Andersen, Espen M. SWEDISH 10-BALL OPEN Hansen, Askild SWEDISH 10-BALL OPEN Haugen, Joakim SWEDISH 10-BALL OPEN Kristiansen, Vegar SWEDISH 10-BALL OPEN Schjetne, Mats SWEDISH 10-BALL OPEN Eslah, Navid SWEDISH 10-BALL OPEN Gjerde, Helge Shottis SWEDISH 10-BALL OPEN Haldin, Kent SWEDISH 10-BALL OPEN Forde, Fredrik SWEDISH 10-BALL OPEN Stavang Pedersen, Thomas SWEDISH 10-BALL OPEN Sörensen, Egil Arne SWEDISH 10-BALL OPEN Aspheim, Dag Hugo SWEDISH 10-BALL OPEN Lind, Vegar SWEDISH 10-BALL OPEN Skjelbred, Jone Ree SWEDISH 10-BALL OPEN Torvik, Geir Ivan ET W9 - Austria Christiansen, Martine ET W9 - Austria Helvik, Ine ET O9 - Sankt Johann - Austria Kristiansen, Vegar ET O9 - Sankt Johann - Austria Oldervik, Ronnie ET O9 - Sankt Johann - Austria Ullah, Matey ET O9 - Sankt Johann - Austria Wolff, Steffen ET O9 - Sankt Johann - Austria Wolff, Tommy ET O9 - Sankt Johann - Austria Bjerke, Tom ET O9 - Sankt Johann - Austria Lysholm, Roger ET O9 - Sankt Johann - Austria Rasmussen, Roger ET O9 - Sankt Johann - Austria Hatteberg, Pal ET O9 - Sankt Johann - Austria Larsen, Stian ET O9 - Sankt Johann - Austria Ogaard, Mikael ET W8 - Luxembourgh Christiansen, Martine ET W8 - Luxembourgh Helvik, Ine INTERPOOL - 10-ball Challenge - Gävle Schjetne, Mats INTERPOOL - 10-ball Challenge - Gävle Haugen, Joakim INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Schjetne, Mats INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Hedin, Robert INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Rottem Dahle, Martin INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Hedin, Christian INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Stavang Pedersen, Thomas 20

22 INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Sörensen, Egil Arne INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Bjerke, Tom INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Finvold, Anders INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Valberg, Göran INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Arnesen, Jon INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Bratteberg, Björn INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Hagen, Ole Brage INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Haugen, Joakim INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Röstvold, Knut Inge INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Waernes, Even INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Grönlie, Robert INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Heramb, Morten INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Hjeldnes, Frank INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Hjerpbakk, Terje INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Kibsgaard, Mikayla INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Kråkvik, Arild INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Muslimani, Eddy INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Nybo, Franck INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Stinesen, Sri Desak ET W8 - Portugal Christiansen, Martine ET W8 - Portugal Helvik, Ine ET O9 - Treviso - Italy Ullah, Matey ET O9 - Treviso - Italy Bjerke, Tom ET O9 - Treviso - Italy Kristiansen, Vegar ET O9 - Treviso - Italy Lysholm, Roger ET O9 - Treviso - Italy Oldervik, Ronnie ET W9 - Treviso - Italy Christiansen, Martine ET W9 - Treviso - Italy Helvik, Ine ET O9 - European Open - Italy Kristiansen, Vegar ET O9 - European Open - Italy Lysholm, Roger ET O9 - European Open - Italy Oldervik, Ronnie ET O9 - European Open - Italy Ullah, Matey ET O9 - Kyrenia - North Cyprus Schjetne, Mats B. ET O9 - Kyrenia - North Cyprus Larsen, Stian ET O9 - Kyrenia - North Cyprus Ullah, Matey ET O9 - Kyrenia - North Cyprus Hagen, Henrik ET O9 - Kyrenia - North Cyprus Mindreboe, Kristoffer ET O9 - Kyrenia - North Cyprus Nilsen, Jorgen ET O9 - Kyrenia - North Cyprus Ogaard, Mikael ET O9 - Kyrenia - North Cyprus Waernes, Even ET O9 - Kyrenia - North Cyprus Nilsen, Jan Edvard North Cyprus Intern. Pool Tournament - 8 Ball Open Ogaard, Mikael North Cyprus Intern. Pool Tournament - 8 Ball Open Hagen, Henrik North Cyprus Intern. Pool Tournament - 8 Ball Open Nilsen, Jan Edvard North Cyprus Intern. Pool Tournament - 8 Ball Open Nilsen, Jorgen North Cyprus Intern. Pool Tournament - 8 Ball Open Larsen, Stian 21

23 North Cyprus Intern. Pool Tournament - 8 Ball Open Waernes, Even ET W10 - Brandenburg - Germany Christiansen, Martine ET W10 - Brandenburg - Germany Helvik, Ine ET O10 - Brandenburg - Germany Schjetne, Mats B. ET O10 - Brandenburg - Germany Ullah, Matey ET O10 - Brandenburg - Germany Bjerke, Tom ET O10 - Brandenburg - Germany Mindreboe, Kristoffer ET O10 - Brandenburg - Germany Ogaard, Mikael ET O10 - Brandenburg - Germany Waernes, Even ET O10 - Brandenburg - Germany Jostad, Tor Arne ET O10 - Brandenburg - Germany Nordrum, Jan Kjetil OT W10 - Swedish Open Kjorsvik, Line OT W10 - Swedish Open Christiansen, Martine OT W10 - Swedish Open Helvik, Ine OT W10 - Swedish Open Kibsgaard, Mikayla OT W10 - Swedish Open Handstad, June Therese OT W10 - Swedish Open Nordas, Kjersti ET O9 - Sankt Johann - Austria Mindreboe, Kristoffer ET O9 - Sankt Johann - Austria Bjerke, Tom ET O9 - Sankt Johann - Austria Schjetne, Mats B. ET O9 - Sankt Johann - Austria Ullah, Matey ET O9 - Sankt Johann - Austria Rasmussen, Roger OT W8 - Ardennen Cup Christiansen, Martine OT W8 - Ardennen Cup Helvik, Ine OT W8 - Ardennen Cup Grotle, Katrine INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Haugen, Joakim INTERPOOL - 10-ball Challenge - Gävle Haugen, Joakim INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Hjeldnes, Frank INTERPOOL - 10-ball Challenge - Gävle Schjetne, Mats INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Schjetne, Mats INTERPOOL - 10-ball Challenge - Gävle Hjerpbakk, Terje INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Hjerpbakk, Terje INTERPOOL - 10-ball Challenge - Gävle Johannessen, Christian INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Kofoed, Jan Atle INTERPOOL - 10-ball Challenge - Gävle Mindreboe, Kristoffer INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Andersen, Espen M. INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Grönlie, Robert INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Haldin, Kent INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Johannessen, Christian INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Mindreboe, Kristoffer INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Ringebo, Stig INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Röstvold, Knut Inge INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Bjerke, Tom INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Bratteberg, Björn INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Börsa, Morten INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Eslah, Navid 22

24 INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Kråkvik, Arild INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Löe, Rune INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Stavang Pedersen, Thomas INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Olsen, Leif E INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Stjernesund, Vidar INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Arnesen, Jon INTERPOOL OPEN - 9-ball Handicap - Gävle Kibsgaard, Mikayla ET O10 - Treviso - Italy Mindreboe, Kristoffer ET O10 - Treviso - Italy Helgesen, Pal ET O10 - Treviso - Italy Rasmussen, Roger ET O10 - Treviso - Italy Ullah, Matey ET O10 - Treviso - Italy Azizi, Medi ET O10 - Treviso - Italy Bjerke, Tom ET O10 - Treviso - Italy Ogaard, Mikael ET O10 - Treviso - Italy Schjetne, Mats B. ET O10 - Treviso - Italy Skrudland, Olav ET O9 - Sarajevo - Bosnia & Herzegovina Ullah, Matey ET O9 - Sarajevo - Bosnia & Herzegovina Schjetne, Mats B. ET O9 - Sarajevo - Bosnia & Herzegovina Mindreboe, Kristoffer OT W10 - Italy Open Christiansen, Martine OT W10 - Italy Open Helvik, Ine OT W10 - Italy Open Kibsgaard, Mikayla OT W10 - Italy Open Grotle, Katrine Internasjonale resultater, sanksjonert av WPA Turnering navn: Dato start: Pl.: Deltaker navn: Women s world 10-Ball championship Christiansen, Martine Women s world 10-Ball championship Helvik, Ine US OPEN 9-Ball championship Oldervik, Ronny US OPEN 9-Ball championship Kristiansen, Vegar US OPEN 9-Ball championship Kjørsvik, Line WPA Women s world 9-Ball championship Helvik, Ine World Games 2013 Cali Kjørsvik, Line Ultimate 10-BALL championship 2013 women s division Kjørsvik, Line Amway WPA women s 9-ball world open Helvik, Ine Amway WPA women s 9-ball world open Kjørsvik, Line WPBA Masters Kjørsvik, Line WPBA Tour championship Kjørsvik, Line Women s world 10-Ball championship Helvik, Ine WPA World team championship Helvik, Ine WPA World team championship Rasmussen, Roger WPA World team championship Schjetne, Mats WPA World team championship Ullah, Matey Women s world 9-Ball championship Kjørsvik, Line WPBA Masters Kjørsvik, Line 23

25 c. Turnering 2012 Carambole NM Carambole 2012 ble arrangert i Porsgrunn november av BPS CC og hadde 14 deltakere fra 4 forskjellige klubber. 1. pl. Yalcin Iner, Oslo BK 2. pl. Markus Kotvojs, Oslo BK 3. pl. Ismael Rukan Ercan, Oslo BK 3. pl. Egil Arne Sørensen, Oslo BK NC Carambole 2012 hadde totalt 53 starter på 4 turneringer inkl. NM Carambole. Det gir et snitt på 13 starter pr. turnering. 1. pl. Markus Kotvojs, Oslo BK 2. pl. Morten Madsen, Oslo BK 3. pl. Gazi Özcan, Oslo BK Pool Herrer (Åpen Klasse) 2012 NM 8-Ball ble arrangert i Oslo januar av BEX BK og hadde 72 deltakere fra 18 klubber og alle 6 regioner var representert. 1. pl. Kristoffer Mindrebøe, Oslo BK 2. pl. Matey Ullah, Groruddalen BK 3. pl. Steffen Wolff, Hyllestad IL, BG 3. pl. Mikalel Øgaard, BEX BK NM 9-Ball ble arrangert i Trondheim juni av Trondheim BK og hadde 52 deltakere fra 15 klubber og alle 6 regioner var representert. 1. pl. Kristoffer Mindrebøe, Oslo BK H. M. Kongens Pokal 2. pl. Vegar Kristiansen, Stoppball Nidaros BK 3. pl. Ronny Oldervik, Stoppball Nidaros BK 3. pl. Mikael Øgaard, BEX BK NM 10-Ball ble arrangert i Bodø februar av Arctic BK og hadde 46 deltakere fra 14 klubber og alle 6 regioner var representert. 1. pl. Vegar Kristiansen, Stoppball Nidaros BK 2. pl. Kristoffer Mindrebøe, Oslo BK 3. pl. Roger Lysholm, Trondheim BK 3. pl. Ronny Oldervik, Stoppball Nidaros BK NM 14.1 ble arrangert i Fredrikstad desember av Fredrikstad BK og hadde 36 deltakere fra 12 klubber og 4 regioner var representert. 1. pl. Matey Ullah, Groruddalen BK 2. pl. Malvin Bjelland, Tre Måker BK 3. pl. Line Kjørsvik, Stoppball Nidaros BK 3. pl. Vegar Kristiansen, Stoppball Nidaros BK 24

26 NM Damer 2012 NM 8-Ball Damer ble arrangert i Stavanger 3-5. desember av Svithun BK og hadde 5 deltakere fra 3 klubber og 3 regioner var representert. 1. pl. Ine Helvik, Svithun BK 2. pl. Mona Bergstø, Søfteland BK 3. pl. Heidi Bratthammer, Svtihun BK 3. pl. June Therese Håndstad, Tromsø BK NM 9-Ball Damer ble arrangert i Oslo September av Oslo BK og hadde 13 deltakere fra 7 klubber og 5 regioner var representert. 1. pl. Martine Christiansen, Svithun BK 2. pl. Ine Helvik, Svithun BK 3. pl. Christel Johnsen, Oslo BK 3. pl. Mila Kibsgaard, Trondheim BK NM 10-Ball Damer ble arrangert i Stavanger 3-5. desember av Svithun BK og hadde 6 deltakere fra 3 klubber og 3 regioner var representert. 1. pl. Ine Helvik, Svithun BK 2. pl. Camilla Jacobsen, Svithun BK 3. pl. Mona Bergstø, Søfteland BK 3. pl. June Therese Håndstad, Tromsø BK NM 14.1 Damer ble arrangert i Oslo September av Oslo BK og hadde 8 deltakere fra 6 klubber og 5 regioner var representert. 1. pl. Martine Christiansen, Svithun BK 2. pl. Mila Kibsgaard, Trondheim BK 3. pl. Ine Helvik, Svithun BK 3. pl. Christel Johnsen, Oslo BK NM Junior 2012 NM 8-Ball Junior ble arrangert i Fredrikstad mars av Fredrikstad BK NM 8-Ball Junior G18 hadde 6 deltakere fra 5 klubber og 2 regioner var representert. 1. pl. Mikael Øgaard, BEX BK 2. pl. Even Wærnes, Stoppball Nidaros BK 3. pl. Audun Risan Heimsjø, Trondheim BK 3. pl. Martin Kandola, Fredrikstad BK NM 8-Ball Junior J18 hadde 10 deltakere fra 6 klubber og 4 regioner var representert. 1. pl. Renate Backelin, Groruddalen BK 2. pl. Arnhild Eiken, Hyllestad IL, BG 3. pl. Marte Larsen, Groruddalen BK 3. pl. Solbjørg Lien, Groruddalen BK NM 8-Ball Junior G16 hadde 6 deltakere fra 5 klubber og 2 regioner var representert. 1. pl. Jardar Eiken Flage, Hyllesad IL, BG 2. pl. Haris Amini, Groruddalen BK 3. pl. Elkhem Eisajan, Jæren BK 3. pl. Bjørnar Tveraas, Steinkjer BK NM 8-Ball Junior J16 hadde 4 deltakere fra 2 klubber og 1 region var representert. 1. pl. Anna Snellingen, Groruddalen BK 2. pl. Giena Talion, Fredrikstad BK 25

27 3. pl. Stine-Elise Kensland, Groruddalen BK 3. pl. Natalie Zahry, Groruddalen BK NM 9-Ball Junior ble arrangert november i Trondheim av Trondheim BK. NM 9-Ball Junior G18 hadde 8 deltakere fra 5 klubber og 2 regioner var representert. 1. pl. Audun Risan Heimsjø, Trondheim BK 2. pl. Mikael Øgaard, BEX BK 3. pl. Kent Roger Samuelsen, Groruddalen BK 3. pl. Even Wærnes, Stoppball Nidaros BK NM 9-Ball Junior J18 hadde 4 deltakere fra 2 klubber og 2 regioner var representert. 1. pl. Arnhild Eiken, Hyllestad IL, BG 2. pl. Marte Larsen, Groruddalen BK 3. pl. Renate Backelin, Groruddalen BK 3. pl. Nithusha Subraminiam, Groruddalen BK NM 9-Ball Junior G16 hadde 15 deltakere fra 7 klubber og 4 regioner var representert. 1. pl. Jardar Eiken Flage, Hyllesad IL, BG 2. pl. Jonas Holt, Hyllestad IL, BG 3. pl. Elkhem Eisajan, Jæren BK 3. pl. Bjørnar Tveraas, Steinkjer BK NM 9-Ball Junior J16 hadde 4 deltakere fra 1 klubb og 1 region var representert. 1. pl. Stine-Elise Kensland, Groruddalen BK 2. pl. Anna Snellingen, Groruddalen BK 3. pl. Grethe Marie Rommerud, Groruddalen BK 4. pl. Djuely Gomez, Groruddalen BK NM 10-Ball Junior ble arrangert 4-6. mai i Oslo av Groruddalen BK. NM 10-Ball Junior G18 hadde 9 deltakere fra 6 klubber og 3 regioner var representert. 1. pl. Mikael Øgaard, BEX BK 2. pl. Even Wærnes, Stoppball Nidaros BK 3. pl. Philip Gangfløt, Fredrikstad BK 3. pl. Kent Roger Samuelsen, Groruddalen BK NM 10-Ball Junior J18 hadde 6 deltakere fra 3 klubber og 3 regioner var representert. 1. pl. Madeleine Johansen, Fredrikstad BK 2. pl. Arnhild Eiken, Hyllestad IL, BG 3. pl. Renate Backelin, Groruddalen BK 3. pl. Solbjørg Lien, Groruddalen BK NM 10-Ball Junior G16 hadde 11 deltakere fra 5 klubber og 4 regioner var representert. 1. pl. Elkhem Eisajan, Jæren BK 2. pl. Haris Amini, Groruddalen BK 3. pl. Jardar Eiken Flage, Hyllesad IL, BG 3. pl. David Vu, Groruddalen BK NM 14.1 Junior ble arrangert september i Oslo av Oslo BK. NM 14.1 Junior G18 hadde 5 deltakere fra 5 klubber og 2 regioner var representert. 1. pl. Audun Risan Heimsjø, Trondheim BK 2. pl. Mikale Øgaars, BEX BK 3. pl. Philip Gangfløt, Fredrikstad BK 3. pl. Martin Kandola, Fredrikstad BK 26

28 NM 14.1 Junior J18 hadde 4 deltakere fra 3 klubber og 3 regioner var representert. 1. pl. Arnhild Eiken, Hyllestad IL, BG 2. pl. Renate Backelin, Groruddalen BK 3. pl. Victoria Hanssen Aasen, Fauske BK 3. pl. Nithusha Subraminiam, Groruddalen BK NM 14.1 Junior G16 hadde 9 deltakere fra 6 klubber og 5 regioner var representert. 1. pl. Elkhem Eisajan, Jæren BK 2. pl. Bjørnar Tveraas, Steinkjer BK 3. pl. Gard Eiken Flage, Hyllesad IL, BG 3. pl. Jardar Eiken Flage, Hyllesad IL, BG NM Veteran 2012 NM 8-Ball Veteran ble arrangert mars i Haugesund av Tre Måker BK og hadde 13 deltakere fra 7 klubber og 3 regioner var representert. 1. pl. Vidar Blidensol, Bergen BK 2. pl. Jan Helge Kordts, Os BK 3. pl. Ole Eidsheim, Bergen BK 3. pl. Jan Atle Kofoed, Oslo BK NM 9-Ball Veteran ble arrangert november i Fredrikstad av Fredrikstad BK og hadde 27 deltakere fra 10 klubber og 3 regioner var representert. 1. pl. Roger Lysholm, Trondheim BK 2. pl. Jørgen Nilsen, BEX BK 3. pl. Jan Morten Arnesen, Fredrikstad BK 3. pl. Vidar Tom Stjernesund, Oslo BK NM 10-Ball Veteran ble arrangert 4-6. mai i Trondheim av Trondheim BK og hadde 12 deltakere fra 7 klubber og 4 regioner var representert. 1. pl. Roger Lysholm, Trondheim BK 2. pl. Espen Andersen, Trondheim BK 3. pl. Jan Atle Kofoed, Oslo BK 3. pl. Knut Inge Røstvold, Trondheim BK NM 14.1 Veteran ble arrangert september på Strømmen av Strømmen BK og hadde 20 deltakere fra 7 klubber og 3 regioner var representert. 1. pl. Robert Farinetti, BEX BK 2. pl. Vidar Tom Stjernesund, Oslo BK 3. pl. Rune Espeland, Svithun BK 3. pl. Jørgen Nilsen, BEX BK NM Lag 2012 NM Lag ble arrangert i Bergen mai av Norges Biljardforbund og Bergen BK. Det deltok 26 lag fra 16 klubber og 5 regioner var representert. 1. pl. Oslo BK (C. Johannessen, J. Haugen, K. Mindrebøe) 2. pl. BEX BK (J. Nilsen, R. Farinetti, H. Hagen, M. Øgaard) 3. pl. Trondheim BK (R. Lysholm, M.B. Schjetne, T. Hjerpbakk) 3. pl. Hyllestad IL, BG (T. Wolff, S. Wolff, R. A. Wolff) 27

29 NC Elite 2012 NC Elite besto av 33 utøvere fra 16 klubber og 6 regioner var representert. Ranking Elite besto av 4 NC, Matster og 4 NM samt 6 turneringer i EuroTour. 9 turneringer var tellende. Total deltakelse var 169 starter av 297 mulige som gir en startprosent på 57 % og en et snitt på 19 starter pr. turnering. 1. pl. Kristoffer Mindrebøe, Oslo BK 1500p 2. pl. Matey Ullah, Groruddalen BK 1330p 3. pl. Mats Schjetne, Trondheim BK 1270p Topp Topp 8 Elite besto av 8 utøvere fra 6 klubber og 2 regioner var representert. 1. pl. Mats Schjetne, Trondheim BK 2. pl. Roger Lysholm, Trondheim BK 3. pl. Kristoffer Mindrebøe, Oslo BK Elite Kvalik 2012 Elite Kvalik besto av 8 utøvere fra 8 klubber og 5 regioner var representert. Det skulle spilles om 8plasser i Elite Alle påmeldte rykket opp og turneringen ble avlyst. 1. pl. Eirik Johansen, Groruddalen BK 1. pl. Erik Gårdelöf, Oslo BK 1. pl. Henrik Hagen, BEX BK 1. pl. Jan Helge Kordts, Os Bk 1. pl. Martin Rottem Dahle, Stoppball Nidaros BK 1. pl. Olav Skrudland, Svithun BK 1. pl. Pål Hatteberg, Hyllestad IL, BG 1. pl. Vegar Lind, TSI BK NC Div. 1 Øst 2012 NC Div. 1 Øst besto av 54 utøvere fra 8 klubber. Ranking Div. 1 Øst 2012 besto av 9 NC, 4 NM og DM. Total deltakelse var 213 starter som gir et snitt på 19 starter pr. NC og et snitt på 15 starter totalt. 1. pl. Kenneth Rognstad, Gjøvik&Raufoss BK 1060p 2. pl. Eirik Johansen, Groruddalen BK 1030p 3. pl. Erik Gårdelöf, Oslo BK 820p NC Div. 1 Sør 2012 NC Div. 1 Sør besto av 12 utøvere fra 3 klubber. Ranking Div. 1 Sør 2012 besto av 9 NC, 4 NM og DM. Total deltakelse var 77 starter som gir et snitt på 8 starter pr. NC og et snitt på 6 starter totalt. 1. pl. Ine Helvik, Svithun BK 1650p 2. pl. Fredrik Førde, Svithun BK 1370p 3. pl. Bjørn Kåre Ellingsen, Tre Måker BK 1300p NC Div. 1 Vest 2012 NC Div. 1 Vest besto av 36 utøvere fra 5 klubber. Ranking Div. 1 Vest 2012 besto av 9 NC, 4 NM og DM. Total deltakelse var 145 starter som gir et snitt på 14 starter pr. NC og et snitt på 10 starter totalt. 1. pl. Øystein Rønneseth, Hyllestad IL, BG 1610p 2. pl. Pål Hatteberg, Hyllestad IL, BG 1370p 3. pl. Robert Gelin Rysjedal, Fjordane BK 1020p NC Div. 1 Midt 2012 NC Div. 1 Midt besto av 29 utøvere fra 5 klubber. Ranking Div. 1 Midt 2012 besto av 8 NC (NC 8 avlyst), 4 NM og DM. Total deltakelse var 84 starter som gir et snitt på 8 starter pr. NC og et snitt på 6 starter totalt. 28

30 1. pl. Knut Inge Røstvold, Trondheim BK 1420p 2. pl. Tommy Antonsen, Steinkjer BK 1210p 3. pl. Bjørnar Tveraas, Steinkjer BK 880p NC Div. 1 Nord NC Div. 1 Nord 1 besto av 16 utøvere fra 2 klubber. Ranking Div. 1 Nord besto av 5 NC 4 NM og DM. Total deltakelse var 78 starter som gir et snitt på 7 starter pr. NC og et snitt på 6 starter totalt. 1. pl. Trond Viggo Thommesen, Arctic BK 1670p 2. pl. Halvard Berntsen, Arctic BK 1250p 3. pl. Nils Kåre Stemland, Arctic BK 1160p NC Div. 1 Nord NC Div. 1 Nord 2 besto av 28 utøvere fra 3 klubber. Ranking Div. 1 Nord besto av 9 NC, 4 NM og DM. Total deltakelse var 140 starter som gir et snitt på 12 starter pr. NC og et snitt på 10 starter totalt. 1. pl. Øvind Jensen, TSI BK 2150p 2. pl. Arild Moilanen Pedersen, Tromsø BK 1100p 3. pl. Aleksander Kjørren, Tromsø BK 1250p NC Div. 2 Øst 2012 NC Div. 2 Øst besto av 76 utøvere fra 11 klubber. Ranking Div. 2 Øst 2012 besto av 9 NC, 4 NM og DM. Total deltakelse var 293 starter som gir et snitt på 27 starter pr. NC og et snitt på 21 starter totalt. 1. pl. Gøran Valberg, Strømmen BK 1900p 2. pl. Håkon Diep, Oslo Biljard1 PS 1520p 3. pl. Thomas Stavng Pedersen, Oslo BK 1059p NC Div. 2 Sør 2012 NC Div. 2 Sør besto av 20 utøvere fra 3 klubber. Ranking Div. 2 Sør 2012 besto av 9 NC, 4 NM og DM. Total deltakelse var 78 starter som gir et snitt på 8 starter pr. NC og et snitt på 6 starter totalt. 1. pl. Torbjørn Strømmen, Svithun BK 1360p 2. pl. Preben Andersen, Tre Måker BK 1330p 3. pl. Jone Skjelbred, Svithun BK 1200p NC Div. 2 Midt 2012 NC Div. 2 Midt besto av 11 utøvere fra 2 klubber. Ranking Div. 2 Midt 2012 besto av 8 NC (NC 4 avlyst), 4 NM og DM. Total deltakelse var 39 starter som gir et snitt på 4 starter pr. NC og et snitt på 3 starter totalt. 1. pl. Siv Anita Sjøbakk, Steinkjer BK 1350p 2. pl. Erik Mikal Walseth Lyng, Steinkjer BK 1050p 3. pl. Siv Monica Sverkmo Indgjerd, Steinkjer BK 1000p NC Div. 3 Det er registrert resultater i Div. 3-turneringer fra Groruddalen BK (4), Fredrikstad BK (24), Fauske BK (18) og Hyllestad IL, BG (3). Registreringen kan være ufullstendig. Disse turneringene har generert 394 starter. Tallene er ikke medregnet i diagrammer vist i rapporten. 29

31 Snooker NM Snooker 2012 NM Snooker ble arrangert i Oslo september av Oslo Snooker og hadde 25 deltakere fra 9 klubber og 3 regioner var representert. 1. pl. Mats Schjetne, Trondheim BK 2. pl. Andre Hellerud, Oslo Snooker 3. pl. Umar Ali, Oslo Snooker 3. pl. Tore Skagestein, Oslo Snooker NM 6-Reds 2012 NM 6-Reds ble arrangert i Sarpsborg april av Sarpsborg SBK og hadde 16 deltakere fra 4 klubber og 1 region var representert. 1. pl. Chris Watts, Oslo Snooker 2. pl. Bjørn Gulbrandsen, Sarpsborg SBK 3. pl. Andre Hellerud, Oslo Snooker 3. pl. Tore Skagestein, Oslo Snooker NM Lag Snooker 2012 NM Lag Snooker ble avlyst. NC Snooker 2012 NC Snooker besto av 41 utøvere fra 9 klubber og 3 regioner var representert. Ranking Snooker besto av 4 NC, 2 NM og Masters. Total deltakelse var 107 starter som gir et snitt på 15 starter pr. turnering. 1. pl. Tore Skagestein, Oslo Snooker 177p 2. pl. Erik Dullerud, Gjøvik&Raufoss BK 130p 3. pl. Bjørn Gulbrandsen, Sarpsborg SBK 127p Lisenser 2012 Det ble i 2012 innløst totalt 473 lisenser fordelt som følger: 30

32 Lisenser Klasse 19 % 47 % 34 % Veteran Senior Junior Aktivitet 2012 Det var i 2012 totalt 1853 start i turneringer i regi av NB. I tillegg var det 44 starter i sanskjonerte turneringer. 31

33 Kategori 8 % 92 % Damer Herrer 2013 Carambole NM Carambole 2013 ble arrangert i Porsgrunn november av BPS CC og hadde 14 deltakere fra 4 forskjellige klubber. 1. pl. Espen Hauge, Oslo BK 2. pl. Kjell Lillestøl, BPS CC 3. pl. Peter Cleacerly, Oslo BK 3. pl. Gazi Özcan, Oslo BK NC Carambole 2013 hadde totalt 53 starter på 4 turneringer inkl. NM Carambole. Det gir et snitt på 13 starter pr. turnering. 1. pl. Espen Hauge, Oslo BK 32

34 2. pl. Markus Kotvojs, Oslo BK 3. pl. Moises Farfan, Reka BK Pool Herrer (Åpen Klasse) 2013 NM 8-Ball ble arrangert i Tromsø mars av Tromsø BK og hadde 52 deltakere fra 13 klubber og alle 6 regioner var representert. 1. pl. Vegar Kristiansen, Stoppball Nidaros BK 2. pl. Kristoffer Mindrebøe, Oslo BK 3. pl. Ronny Oldervik, Stoppball Nidaros BK 3. pl. Matey Ullah, Unique BK NM 9-Ball ble arrangert i Oslo mars av Oslo BK og hadde 105 deltakere fra 22 klubber og alle 6 regioner var representert. 1. pl. Vegar Kristiansen, Stoppball Nidaros BK H. M. Kongens Pokal 2. pl. Mikael Øgaard, BEX BK 3. pl. Ronny Oldervik, Stoppball Nidaros BK 3. pl. Henrik Hagen, BEX BK NM 10-Ball ble arrangert i Trondheim 6-8. september av Stoppball Nidaros BK og Trondheim BK og hadde 64 deltakere fra 20 klubber og alle 6 regioner var representert. 1. pl. Mats Schjetne, Trondheim BK 2. pl. Roger Rasmussen, Strømmen BK 3. pl. Vegar Kristiansen, Stoppball Nidaros BK 3. pl. Tommy Wolff, Hyllestad IL, BG NM 14.1 ble arrangert i Oslo november av BEX BK og hadde 48 deltakere fra 14 klubber og 5 regioner var representert. 1. pl. Kristoffer Mindrebøe, Oslo BK 2. pl. Roger Rasmussen, Strømmen BK 3. pl. Joakim Haugen, Oslo BK 3. pl. Christian Johannessen, Oslo BK NM Damer 2013 NM 8-Ball Damer ble arrangert på Ask november av Ask BC og hadde 8 deltakere fra 6 klubber og 5 regioner var representert. 1. pl. Line Kjørsvik, Stoppball Nidaros BK 2. pl. Mila Kibsgaard, Gjøvik&Raufoss BK 3. pl. Martine Christiansen, Svithun BK 3. pl. Sri Stinessen, Oslo BK NM 9-Ball Damer ble arrangert på Ask november av Ask BC og hadde 8 deltakere fra 6 klubber og 5 regioner var representert. 1. pl. Line Kjørsvik, Stoppball Nidaros BK 2. pl. Ine Helvik, Svithun BK 3. pl. Martine Christiansen, Svithun BK 3. pl. Mila Kibsgaard, Gjøvik&Raufoss BK NM 10-Ball Damer ble arrangert i Førde november av Fjordane BK og hadde 12 deltakere fra 8 klubber og 5 regioner var representert. 1. pl. Line Kjørsvik, Stoppball Nidaros BK 2. pl. Ine Helvik, Svithun BK 33

35 3. pl. Martine Christiansen, Svithun BK 3. pl. Helene Soleng Lyngmo, Reisa BK NM 14.1 Damer ble arrangert i Førde november av Fjordane BK og hadde 10 deltakere fra 8 klubber og 5 regioner var representert. 1. pl. Martine Christiansen, Svithun BK 2. pl. Ine Helvik, Svithun BK 3. pl. Arnhild Eiken, Hyllestad IL, BG 3. pl. Line Kjørsvik, Stoppball Nidaros BK NM Junior 2013 NM 8-Ball Junior G ble arrangert under Ungdomslekene på Lillehammer april av Norges Biljardforbund og Ungdomslekene G18 og G16 deltok i samme klasse, hadde 32 deltakere fra 12 klubber og 4 regioner var representert. 1. pl. Audun Risan Heimsjø, Trondheim BK 2. pl. Elkhem Eisajan, Jæren BK 3. pl. Haris Amini, Unique BK 3. pl. Ole Kristian Elnæs, Gjøvik&Raufoss BK NM 8-Ball Junior J18 hadde 8 deltakere fra 2 klubber og 1 region var representert. 1. pl. Madeleine, Johansen, Reka BK 2. pl. Stine-Elise Kensland, Unique BK 3. pl. Renate Backelin, Unique BK 3. pl. Anna Snellingen, Unique BK NM 9-Ball Junior 2013 ble arrangert okotber i Oslo av Unique BK. NM 9-Ball Junior G18 hadde 11 deltakere fra 7 klubber og 3 regioner var representert. 1. pl. Philip Gangfløt, Fredrikstad BK 2. pl. Audun Risan Heimsjø, Trondheim BK 3. pl. Jonas Holt, Hyllestad IL, BG 3. pl. Mikael Øgaard, BEX BK NM 9-Ball Junior J18 hadde 8 deltakere fra 1 klubb og 1 region var representert. 1. pl. Anna Snellingen, Unique BK 2. pl. Nithusha Subraminiam, Unique BK 3. pl. Renate Backelin, Unique BK 3. pl. Stine-Elise Kensland, Unique BK NM 9-Ball Junior G16 hadde 22 deltakere fra 12 klubber og 5 regioner var representert. 1. pl. Jardar Eiken Flage, Hyllesad IL, BG 2. pl. Jonas Gangfløt, Fredrikstad BK 3. pl. Emil Bjørkmann, Gjøvik&Raufoss BK 3. pl. Bjørnar Tveraas, Steinkjer BK NM 10-Ball Junior 2013 ble arrangert februar på Strømmen av Strømmen BK. NM 10-Ball Junior G18 hadde 9 deltakere fra 5 klubber og 2 regioner var representert. 1. pl. Audun Risan Heimsjø, Trondheim BK 2. pl. Mikael Øgaard, BEX BK 3. pl. Philip Gangfløt, Fredrikstad BK 3. pl. Jonas Holt, Hyllestad IL, BG NM 10-Ball Junior J18 hadde 6 deltakere fra 2 klubber og 1 region var representert. 1. pl. Renate Backelin, Unique BK 34

36 2. pl. Nithusha Subraminiam, Unique BK 3. pl. Stine-Elise Kensland, Unique BK 3. pl. Grethe Marie Rommerud, Unique BK NM 10-Ball Junior G16 hadde 14 deltakere fra 7 klubber og 4 regioner var representert. 1. pl. Elkhem Eisajan, Jæren BK 2. pl. Jardar Eiken Flage, Hyllesad IL, BG 3. pl. Jonas Gangfløt, Fredrikstad BK 3. pl. Bjørnar Tveraas, Steinkjer BK NM 14.1 Junior 2013 ble arrangert februar på Strømmen av Strømmen BK. NM 14.1 Junior G18 hadde 8 deltakere fra 4 klubber og 2 regioner var representert. 1. pl. Mikael Øgaard, BEX BK 2. pl. Audun Risan Heimsjø, Trondheim BK 3. pl. Philip Gangfløt, Fredrikstad BK 3. pl. Martin Kandola, Fredrikstad BK NM 14.1 Junior J18 hadde 5 deltakere fra 1 klubb og 1 region var representert. 1. pl. Renate Backelin, Unique BK 2. pl. Nithusha Subraminiam, Unique BK 3. pl. Stine-Elise Kensland, Unique BK 3. pl. Nadia Paula, Unique BK NM 14.1 Junior G16 hadde 12 deltakere fra 6 klubber og 4 regioner var representert. 1. pl. Elkhem Eisajan, Jæren BK 2. pl. Bjørnar Tveraas, Steinkjer BK 3. pl. Emil Bjørkmann, Gjøvik&Raufoss BK 3. pl. Jonas Gangfløt, Fredrikstad BK NM Veteran 2013 NM 8-Ball Veteran ble arrangert okotber i Oslo av Oslo BK og hadde 36 deltakere fra 17 klubber og 4 regioner var representert. 1. pl. Tom Bjerke, Gjøvik&Raufoss BK 2. pl. Kent Halldin, Oslo BK 3. pl. Ole Eidsheim, Bergen BK 3. pl. Jan Erik Gundersen, Oslo BK NM 9-Ball Veteran ble arrangert okotber i Oslo av Oslo BK og hadde 39 deltakere fra 17 klubber og 4 regioner var representert. 1. pl. Ole Eidsheim, Bergen BK 2. pl. Espen Saltnes, Bergen BK 3. pl. Tom Bjerke, Gjøvik&Raufoss BK 3. pl. Roger Lysholm, Trondheim BK NM 10-Ball Veteran ble arrangert februar på Raufoss av Gjøvik&Raufoss BK og hadde 27 deltakere fra 10 klubber og 4 regioner var representert. 1. pl. Tom Bjerke, Gjøvik&Raufoss BK 2. pl. Espen Saltnes, Bergen BK 3. pl. Geir Holmqvist, Jessheim BK 3. pl. Espen Saltnes, Bergen BK 35

37 NM 14.1 Veteran ble arrangert februar på Raufoss av Gjøvik&Raufoss BK og hadde 25 deltakere fra 10 klubber og 4 regioner var representert. 1. pl. Espen Saltnes, Bergen BK 2. pl. Roger Lysholm, Trondheim BK 3. pl. Geir Holmqvist, Jessheim BK 3. pl. Egil Arne Sørensen, Oslo BK NM Lag 2013 NM Lag ble arrangert i Oslo mai av Norges Biljardforbund med hjelp av Oslo BK, Oslo Biljard1 PS og Strømmen BK. Det deltok 36 lag fra 16 klubber og 5 regioner var representert. 1. pl. Unique BK 1 (M. Ullah, A.S. Hansen, A.R. Heimsjø) 2. pl. Trondheim BK 1 (R. Lysholm, M.B. Schjetne, T. Hjerpbakk) 3. pl. Stoppball Nidaros BK 1 (V. Kristiansen, R. Oldervik, M.R. Dahle,E. Wærnes) 3. pl. Strømmen BK 1 (R. Rasmussen, P. Helgesen, P. Ødegård) NC Elite 2013 NC Elite besto av 31 utøvere fra 15 klubber og 6 regioner var representert. Ranking Elite besto av 3 NC og 4 NM. Total deltakelse var 164 starter av 217 mulige som gir en startprosent på 76 % og en et snitt på 23 starter pr. turnering. 1. pl. Kristoffer Mindrebøe, Oslo BK 1200p 2. pl. Vegar Kristiansen, Stoppball Nidaros BK 1100p 3. pl. Christian Johannessen, Oslo BK 910p Topp Topp 8 Elite besto av 8 utøvere fra 6 klubber og 3 regioner var representert. 1. pl. Vegar Kristiansen, Stoppball Nidaros BK 2. pl. Tommy Wolff, Hyllestad IL, BG 3. pl. Kristoffer Mindrebøe, Oslo BK Elite Kvalik 2013 Elite Kvalik besto av 12 utøvere fra 8 klubber og 5 regioner var representert. Det skulle spilles om 10 plasser i Elite utøvere møtte ikke til start og turneringen ble avlyst etter runde pl. Navid Eslah, BEX BK 2. pl. Tor Arne Jostad, Gjøvik&Raufoss BK 1. pl. Jan Kjetil Nordrum, Gjøvik&Raufoss BK 1. pl. Dag Jøran Aralden, Hyllestad IL, BG 1. pl. Pål Hatteberg, Hyllestad IL, BG 1. pl. Joakim Haugen, Oslo BK 1. pl. Egil Arne Sørensen, Oslo BK 1. pl. Jason Hansen, Svithun BK 1. pl. Olav Skrudland, Svithun BK 1. pl. Vegar Lind, TSI BK NC Div. 1 Øst 2013 NC Div. 1 Øst besto av 95 utøvere fra 15 klubber. Ranking Div. 1 Øst 2013 besto av 9 NC, 4 NM og DM. Total deltakelse var 230 starter som gir et snitt på 19 starter pr. NC og et snitt på 16 starter totalt. 1. pl. Askild Sjøeng Hansen, Unique BK 1350p 2. pl. Jan Kjetil Nordrum, Gjøvik&Raufoss BK 1020p 3. pl. Tor Arne Jostad, Gjøvik&Raufoss BK 950p NC Div. 1 Sør 2013 NC Div. 1 Sør besto av 24 utøvere fra 3 klubber. Ranking Div. 1 Sør 2013 besto av 9 NC, 4 NM og DM. Total deltakelse var 111 starter som gir et snitt på 11 starter pr. NC og et snitt på 8 starter totalt. 36

38 1. pl. Ine Helvik, Svithun BK 1450p 2. pl. Jason Hansen, Svithun BK 1200p 3. pl. Bjørn Kåre Ellingsen, Tre Måker BK 990p NC Div. 1 Vest 2013 NC Div. 1 Vest besto av 42 utøvere fra 6 klubber. Ranking Div. 1 Vest 2013 besto av 9 NC, 4 NM og DM. Total deltakelse var 174 starter som gir et snitt på 16 starter pr. NC og et snitt på 12 starter totalt. 1. pl. Espen Saltnes, Bergen BK 1450p 2. pl. Geir Inge Torrissen, Fjordane BK 1010p 3. pl. Matias Sætre, Herøy BK 860p NC Div. 1 Midt 2013 NC Div. 1 Midt besto av 43 utøvere fra 6 klubber. Ranking Div. 1 Midt 2013 besto av 8 NC (NC 8 avlyst), 4 NM og DM. Total deltakelse var 106 starter som gir et snitt på 11 starter pr. NC og et snitt på 8 starter totalt. 1. pl. Espen Andersen, Trondheim BK 1800p 2. pl. Knut Inge Røstvold, Trondheim BK 1450p 3. pl. Bjørnar Tveraas, Steinkjer BK 776p NC Div. 1 Nord NC Div. 1 Nord 1 besto av 14 utøvere fra 2 klubber. Ranking Div. 1 Nord besto av 5 NC (NC 4,5,6 og 7 avlyst), 4 NM og DM. Total deltakelse var 46 starter som gir et snitt på 8 starter pr. NC og et snitt på 5 starter totalt. 1. pl. Jan Gustav Imingen, Arctic BK 1120p 2. pl. Anders Brannfjell, Arctic BK 820p 3. pl. Jørn Betten, Arctic BK 730p NC Div. 1 Nord NC Div. 1 Nord 2 besto av 36 utøvere fra 4 klubber. Ranking Div. 1 Nord besto av 9 NC, 4 NM og DM. Total deltakelse var 172 starter som gir et snitt på 15 starter pr. NC og et snitt på 12 starter totalt. 1. pl. Pål Morten Kristiansen, Tromsø BK 1600p 2. pl. Aleksander Kjørren, Tromsø BK 1250p 3. pl. Arild Moilanen Pedersen, Reisa BK 1100p NC Div. 2 Øst 2013 NC Div. 2 Øst besto av 73 utøvere fra 14 klubber. Ranking Div. 2 Øst 2013 besto av 9 NC, 4 NM og DM. Total deltakelse var 338 starter som gir et snitt på 30 starter pr. NC og et snitt på 24 starter totalt. 1. pl. Eirik Riisnæs, Horten BK 1460p 2. pl. Lars Harby, Oslo Biljard1 PS 1350p 3. pl. Bjørnar Seeberg, Horten BK 1220p NC Div. 2 Sør 2013 NC Div. 2 Sør besto av 9 utøvere fra 2 klubber. Ranking Div. 2 Sør 2013 besto av 7 NC (NC 7 og 9 avlyst), 4 NM og DM. Total deltakelse var 33 starter som gir et snitt på 5 starter pr. NC og et snitt på 3 starter totalt. 1. pl. Karl-Werner Rødsås, Svithun BK 1550p 2. pl. Yao Bo Lu, Svithun BK 1100p 3. pl. Heidi Bratthammer, Svithun BK 900p NC Div. 3 Hyllestad Hyllestad IL, BG har som den eneste klubben gjennomført regelmessige Div. 3-turneringer, totalt 9, i sesongen Turneringene har hatt opp mot 10 deltakere og er gjennomført med oppdateringer av resultater på forum. 37

39 Snooker NM Snooker 2013 NM Snooker ble arrangert i Sarpsborg mai av Sarpsborg SBK og hadde 23 deltakere fra 3 klubber og 2 regioner var representert. 1. pl. Chris Watts, Oslo Snooker 2. pl. Tore Skagestein, Oslo Snooker 3. pl. Knut Kvaal Pedersen, Sarpsborg SBK 3. pl. Ken Simon Røed, Sarpsborg SBK NM 6-Reds 2013 NM 6-Reds ble arrangert i Oslo mars av Oslo Snooker og hadde 15 deltakere fra 5 klubber og 2 regioner var representert. 1. pl. Chris Watts, Oslo Snooker 2. pl. Tore Skagestein, Oslo Snooker 3. pl. Umar Ali, Oslo Snooker 3. pl. Anita Rizzuti, Oslo Snooker NM Lag Snooker 2013 NM Lag Snooker ble arrangert i Trondheim oktober av Trondheim Snooker. Det deltok 10 lag fra 3 klubber og 3 regioner var representert. 1. pl. Erik Dullerud & Sekat Nassim, Trondheim Snooker 2. pl. John Fjermestad & Roger André Strand, Trondheim Snooker 3. pl. Tore Skagestein & Hermund Årdalen, Oslo Snooker 3. pl. Nikolai Krill & Mateen Wali, Trondheim Snooker NC Snooker 2013 NC Snooker besto av 34 utøvere fra 9 klubber og 2 regioner var representert. Ranking Snooker besto av 2 NC, 2 NM og Masters. Total deltakelse var 107 starter som gir et snitt på 15 starter pr. turnering. 1. pl. Tore Skagestein, Oslo Snooker 202p 2. pl. Umar Ali, Oslo Snooker 164p 3. pl. Chris Watts, Oslo Snooker 132p Lisenser 2013 Det ble i 2013 innløst totalt 473 lisenser fordelt som følger: Lisenser Type 1 % 11 % 12 % 76 % A-Lisens B-Lisens C-Lisens D-Lisens 38

40 Lisenser Gren 8,1 % 3,8 % 86,7 % Pool Snooker Carambole Lisenser Klasse 16,7 % 50,2 % 31,7 % Veteran Senior Junior Aktivitet 2013 Det var i 2013 totalt 1881 start i turneringer i regi av NB. I tillegg var det 214 start i sanskjonerte turneringer. 3 % 6 % Gren Pool 91 % Carambole Snooker 39

41 Kategori 7 % 93 % Damer Herrer Klasse 44 % 17 % 39 % Veteran Senior Junior Divisjon Pool 24 % 50 % 26 % Elite Div. 1 Div. 2 Statestikk Alle grener Carambole År: Starter: Økning År: Starter: Økning ,20 % ,22 % ,07 % ,98 % Pool Snooker År: Starter: Økning År: Starter: Økning ,77 % ,81 % ,95 % ,45 %

42 Turneringsutvalget Turneringsutvalget har i denne perioden bestått av følgende medlemmer: Ingolf Höns, BEX BK Christian Johannessen, Christiania BK Rune Glørstad, Nidaros Stoppball BK Egil Arne Sørensen, Oslo BK Jan Terje Øyen, Oslo Biljard1 PS Bernt Even Nilsen, Strømmen BK Henrik Hagen, BEX BK Arild Sørum, Groruddalen BK Ine Helvik, Svithun BK Edwin Ingebrigtsen, Oslo Snooker Morten Madsen, Oslo BK Under perioden har Ine Helvik blitt fritatt fra utvalget av sportslige grunner. Edwin Ingebrigtsen har under perioden blitt erstattet med Roger André Strand, Trondheim Snooker. Utvalgsmedlemmet for snooker har kun tatt for seg saker som vedrører grenen snooker. Morten Madsen har under perioden blitt erstattet med Markus Kotvojs, Oslo BK. Utvalgsmedlemmet for carambole har kun tatt for seg saker som vedrører grenen carambole. Utvalget har brukt en gruppe på Facebook som diskusjonsforum. I underkant av 30 forskjellig temaer har vært diskutert. Utvalget har i hovedsak fungert som et diskusjonsforum uten noen form for demokratiske avgjørelser. Utvalgsmedlemmene har i stor grad vært fritatt for oppgaver. Likevel er det riktig å nevne at Bernt Even Nilsen har bidratt i vesentlig grad med arbeidet rundt Turneringsbestemmelser og Regler, samt at Jan Terje Øyen tok tildeling av turneringer i Facebook er et lettvint verktøy for turneringsutvalget. for fremtiden bør man bruke et forum som er tilknyttet biljardforbundet.no med tanke på videreføring av temaer som diskuteres og også innholdet i disse. Ingolf Höns Turneringssjef Norges Biljardforbund 41

43 d. Rekruttering Presidenten og administrasjonen har jobbet med området rekruttering. Veiledere Forbundet har utdannet to veiledere i veilederprogrammet til Norges Idrettsforbund; Olav Skrudland fra Svithun BK og Bernt Even Nilsen fra Strømmen BK. I tillegg er generalsekretæren kvalifisert veileder gjennom NIF sitt utdanningsprogram Coaching og ledelse på NIH. Klubbesøk, start- og oppfølgingsmøter Klubbesøk, start- og oppfølgingsmøter deler i Norges Idrettsforbund sitt klubbutviklingsprogram. Start- og oppfølgingsmøte er en enkel og effektiv prosess idrettslaget kan gjennomføre for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i sitt arbeid. Startmøtet tar tre timer og resulterer i konkrete planer for videre arbeid i idrettslaget. Norges Biljardforbund har i løpet av perioden hatt følgende antall av hver aktivitet ute i klubber: - 8 klubbesøk - 17 startmøter - 3 oppfølgingsmøter Styrearbeid i praksis Dette kurset tar sikte på å gi nye og gamle tillitsvalgte innsikt i hva det vil si å være tillitsvalgt i klubb, gi en oversikt over lover og regler og legge igjen gode verktøy som kan benyttes i klubbarbeidet for å få en god struktur. Norges Biljardforbund har i løpet av perioden hatt styrearbeid i praksis i to klubber. Dette kurset kan i tillegg leveres av idrettskretsene. Pilotklubber Klubbene kunne søke om å bli Pilotklubb i Pilotklubbene vil i 2014 få tilført økonomiske ressurser, kompetanse og en prosess som skal gi klubben synlighet og inspirasjon til videre satsning. Forbundet ønsket en geografisk spredning på pilotklubbene. Følgende 6 klubber vil være pilotklubber i 2014: - Herøy Biljardklubb - Horten Biljardklubb - Oslo Biljardklubb - Reisa Biljardklubb - Svithun Biljardklubb - Trondheim Snookerklubb Som et ledd i det å være en pilotklubb skal klubbene i løpet av 2014: - ha gjennomført startmøte - ha gjennomgått kurset styrearbeid i praksis - ha minst to som har gjennomført aktivitetslederkurs - ha minst to personer som har gjennomført turneringslederkurs Reidunn Hallan Forbundskontoret Norges Biljardforbund 42

44 e. Anlegg Anleggsavdelingen ledes av Anleggsansvarlig. Anleggsavdelingen ivaretar fagområdet anlegg, herunder fremtidig riksanlegg, regionanlegg, klubbanlegg og kombianlegg med andre idretter. Under fagområdet Anlegg hører også utstyr og spillemidler til utstyr. Anleggsutvalget har hatt følgende medlemmer: Leder: Robert Gelin Rysjedal (Styremedlem NBF) Medlem: Christian Hansen (Oslo) Medlem: Vidar Blidensol (Bergen) Medlem: Arild Moilanen Pedersen (Reisa) Medlem: Heidi Bratthammer (Stavanger) Anleggsutvalget har ikke hatt møter med fysisk oppmøte i perioden. Det er opprettet facebook gruppe for anleggsavdelingen. Denne har vært sporadisk nyttet. Langtidsplan mål «Det er behov for å få opp selveide anlegg i mye større grad, bl.a. gjennom mer aktiv utnyttelse av ordningen med spillemidler til idrettsanlegg. Dette kan også være en viktig forutsetning for å skape bedre økonomisk grunnlag for drift av klubbene. Det er også behov for spredning av anleggene til nye steder hvor det i dag ikke finnes tilfredsstillende anlegg» Norges Biljardforbund har i dag 1 anlegg som er bygget med spillemidler. Det er ABC BC på Gjerdrum (Ask). Anlegget fikk kr gjennom søknad knyttet til kulturhuset. Det er ikke pr. i dag noen planlagte anlegg som søker spillemidler. Anleggsplanen for Norges Biljardforbund viser ved innspill at det er 4 klubber som har konkrete planer om å bygge eget anlegg. Det er Horten, Stavanger, Oslo og Vestby biljardklubber. Planen blir ferdigstilt høsten

45 Innspill til anleggsplanen Klubb Bord Kvm Planer Ask Billiard Club Gjerdrum kommune Region Øst Unique Biljardklubb Oslo kommune Region Øst Horten Biljardklubb Horten kommune Region Øst Svithun Biljardklubb Stavanger kommune Region Sør Fjordane Biljardklubb Førde kommune Region Vest Strømmen Biljardklubb Skedsmo kommune Region Øst Vestby Biljardklubb Vestby Kommune Region Øst Oslo Biljardklubb Oslo kommune Region Øst 5 Pool 160 ABC har ikke noen plan om å realisere egne lokaler for biljardsport i den neste 5-årsperiode, men klubben kommer helt sikkert at nytte utstyrsordningen i 2014 og fremover. Det anlegg som ABC leier i dag er tilrettelagt for ungdom, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. 4 Pool + 4 Pool OBK 102 Unique har behov for eget lokale på ca m 2. Lokalet skal ha 8 poolbord, 1 snooker og 1 carambolebord. Klubben ønsker å realisere dette innen I dag har klubben samarbeid med Oslo biljardsenter for å øke kapasitet under turneringer. Klubben regner en kostnad på tilrettelegging av eget lokale på kr Utstyrsordningen blir brukt under etablering. 5 Pool leie 130 HBK har opprettet ett prosjekt i forbindelse med etablering av lokaler for klubben. Det er ønske om lokale på m 2 med 8 pool bord og gjerne snooker og carambole i tillegg. Utstyrsordningen blir brukt under etablering. 10 Pool 2 Snooker 300 Når forbundet kommer på banen og legger til rette for et regionanlegg for vår region sør. Dette kan driftes i samarbeid med forbundet, klubben og Stavanger kommune. Kostnad kr i utstyr og påfølgende leie og driftsutgifter for lokal. Ønsker å realisere dette når det blir behov i vår del av regionen og forbundet legger dette til Stavanger som er mest sentralt og ligger i midten av klubbene i vår region. 5 Pool 160 Klubben jobber med kommunen om å få egne lokaler for biljard i kommunalt hus. Det er behov for m 2. Det nye lokalet må ha plass til 6 poolbord. 10 Pool 176 Med 10 nye bord hos Bowling1 så har Strømmen BK sine ønsker om egne lokaler blitt mindre. Samtidig ville ikke tanken vært fremmed dersom en slik ide kunne latt seg realisere til en akseptabel pris, og på en slik måte at klubben kunne være sikker på at et slikt prosjekt ville vært gjennomførbart med tanke på åpningstider, dugnadsinnsats osv. Det eneste vi ønsker oss er nye kulesett - kulesett som ikke er til kommersielt utleie, men som er klubbens egne kulesett og kun brukes til våre aktiviteter. 4 Pool 105 Fremtidige planer er utvidelse Størrelse på lokale bør være m2. Her vi er i dag kan vi eventuelt få ca 260m2. Dette blir da i to etg, naturlig å dele biljard og snooker. Utvidelse til 6 biljardbord og to stk snookerbord. Ferdigstilles i Utstyrsordningen blir brukt under etablering. Har vært i kontakt med kommunen. De er hjelpsomme og har tilbudt oss hjelp med lokaler eventuelt tomt. Det er fullt mulig å bygge et flott og sentralt anlegg her. 16 Pool 5 Snooker 4 Carambole 900 OBK har realisert anlegget, men har behov for å tenke egne lokaler i fremtiden slik anlegget er bygget nå. 44

46 Langtidsplan strategi og tiltak «Strategier og tiltak: 1. Det arbeides for å få opp selveide biljardanlegg i noen av de større byene, finansiert med spillemidler. Dette kan gjerne være fleridrettsanlegg som fotball/biljard 2. I første omgang er det viktig å få opp gode, rimelige og selveide anlegg i Oslo og Bergen (perioden ). 3. I neste omgang ( ) er det et mål å få opp selveide anlegg flere steder i Norge, herunder også i byer hvor det mangler anlegg i dag (Kristiansand, Skien/Porsgrunn osv.) 4. Klubbene må tilføres kunnskaper om finansieringsordninger for anlegg. 5. Forslag om ett nytt klubbdrevet anlegg pr. år vurderes av forbundsstyret.» Det har vært jobbet aktivt med Vilje BK, Oslo BK og Trondheim BK om realisering av anlegg. Oslo og Trondheim BK har realisert eget anlegg, men leier lokaler. Vilje BK arbeider med prosjektplan. Biljardforbundet.no har fått egen forsidelenke til anlegg. Under anlegg finner man informasjon fra anleggsansvarlig, kravspesifikasjoner, langtidsplan og støtteordninger. Målet er å tilføre klubbene mer kunnskap om anlegg. Målene i langtidsplanen er ikke nådd, men det er lagt ett godt grunnlag for å oppnå dem i årene som kommer. Lån til klubber Klubb Lån Mnd/år fra Mnd/år til Innbetalt Rest Oslo BK Kr Kr Kr 0.- Oslo BK Kr Kr Kr 0.- Tromsø BK Kr Kr Kr Gjøvik/Raufoss Kr Kr Kr 0.- Oslo Snooker Kr Kr Kr 0.- Reisa BK Kr Kr Kr Trondheim Snooker Kr Kr Kr Utestående Kr Alle klubber som har fått «startlån» rentefritt gjennom Norges Biljardforbund, har vært pliktoppfølgende og betalt terminsummer etter avtale. 45

47 Utstyrsmidler 2012 Det kom inn totalt 9 søknader. Total søknadssum kr ,30. Total sum for tildeling kr Trondheim Snooker fikk tildelt utstyrsmidler i 2012, da Stoppball Nidaros fikk avkortning i sum grunnet rimeligere bord enn antatt. Prosentvis fordelingsnøkkel gav disse utbetalingene i 2012: Klubb Ballpakke Biljardbord Biljardduk Totalt Utbetalt 66% 71% 66% BPS Carambole Club 4 944, , ,00 Fredrikstad Biljard Klubb 3 564, , , , ,00 Gjøvik/Raufoss Biljard Klubb , , ,00 Reisa Biljardklubb 2 362, , , , ,00 Sarpsborg Biljard og Snooker 2 178, , , ,00 Steinkjer Biljardklubb 3 300, , ,00 Stoppball Nidaros Biljardklubb 2 362, , , , ,00 Svithun Biljardklubb 3 158, , , , ,00 Trondheim Snooker klubb 2 066, , , , ,00 Trondheim Snooker klubb , , ,00 Utstyrsmidler 2013 Det kom inn totalt 13 søknader. Total søknadssum kr ,48. Total sum for tildeling kr ,00.-. I 2013 fikk Norges Biljardforbund godkjent søknad om dekning av innkjøp av scoretavler ved søknad på utstyrsmidler. Svithun Biljardklubb søkte om dette, og summen under biljardduk er scoretavler.. Prosentvis fordelingsnøkkel gav disse utbetalingene i 2013: Klubb Ballpakke Biljardbord Biljardduk Totalt Tildelt 80,7% 80,7% 80,7% Fjordane Biljardklubb 3 158, , , ,00 Fredrikstad Biljard Klubb 5 742, , , ,00 Gjøvik/Raufoss Biljard Klubb 3 240, , ,00 Kongsvinger Biljardklubb , , ,00 Oslo Biljardklubb , , , , ,00 Q Biljardklubb , , ,00 Reisa Biljardklubb 2 367, , ,00 Steinkjer Biljardklubb 3 733, , ,00 Stord Snookerklubb 2 000, , ,00 Svithun Biljardklubb 6 811, , , , ,00 Tromsø Biljardklubb 6 775, , ,00 Trondheim Snooker klubb 3 768, , ,00 Vestby Biljardklubb 2 013, , , , , , ,00 46

48 Oppgaver Anleggsansvarlig har i perioden hatt samtaler og/eller vært på besøk hos Vilje, Stoppball Nidaros, Tromsø, Strømmen, Bergen, Hyllestad, Horten, Svithun, Oslo BK, Oslo Snooker, Q BK, Oslo biljard1ps, Unique, ABC BC, Trondheim Snooker, Os, Reisa, Herøy, Stord Snookerklubb, Vestby og Tre Måker. Anleggsansvarlig konkluderer med at det er stort engasjement og dugnadsånd i biljardnorge, samtidig som det er behov for kunnskap om hvordan klubbene kan søke midler til utstyr og drift! Anleggsansvarlig har gitt uttale til en rekke idrettspolitiske dokument i kretser, forbund og departement. Det er også laget kravspesifikasjoner for biljardanlegg som er sendt departementet. Disse gjelder for nye anlegg som søker spillemidler. Anleggsansvarlig merker seg at flere klubber har begynt å rette seg etter reglene selv ved anlegg uten støtte fra spillemidler. Anleggsansvarlig har oversatt pool regler som støtte til turneringsansvarlig. Videre har undertegnede jobbet med Ungdom og Fritid sammen med President og Generalsekretær for å få i gang samarbeid mot ungdomsklubber i hele landet. I tillegg har anleggsansvarlig vært forbundet sin representant på en rekke nasjonale turneringer. Saker anleggsansvarlig /89 Fordeling av ansvar, fullmakter og oppgaver i hht AFA-kartet. Tildelt ansvar for anlegg /112 Anleggsplan Godkjent fremdrift /5 Kravspesifikasjoner biljardbord Oppstart /29 Kravspesifikasjoner biljardbord og anlegg Vedtatt på vedtak forum /43 Meldings og drøftelsessaker Presisering av Langtidsplan mål B på hjemmesiden. Robert Gelin Rysjedal Anleggsansvarlig Norges Biljardforbund 47

49 f. Informasjon Informasjonsområdet ledes av informasjonsansvarlig i styret. Området skal ivareta emnene; nettside, Facebook, pressemeldinger, avisutklipp og TV. Informasjonsområdet ble ikke besatt av undertegnede før årsskiftet 2012/2013. Utvalget har i hovedsak bestått av Alexander Hansen (Bodø). Rådføring har skjedd med de resterende medlemmer i Norges Biljardforbunds styre, Generalsekretær og Christian Hansen (Oslo) (før CH rykket opp fra vara og til fullverdig styremedlem). Saker har blitt diskutert på styremøter/skype. Ved ordinært ting, 2012 ble en langtidsplan vedtatt. Denne sa følgende om området som angår informasjon; Langtidsplanens mål: Situasjonen de siste par årene med ekstraordinært ting osv., har skapt en situasjon preget av splittelse og mistillit mellom ulike deler av biljardmiljøet i Norge. Det er en utfordring å gjenskape tillit gjennom åpenhet, dialog og kommunikasjon. Områdeansvarlig har hatt hovedfokus på hvordan man kan løse de flokene som var på informasjonssiden. Aktive i miljøet har uttalt at mange har en følelse av tilbakeholdt informasjon har vært en årsak. Selv om det ikke har vært tilbakeholdt informasjon, har man likevel innsett at den teknologiske utviklingen får vi ikke gjort noe med Facebook utkonkurrerer ofte hjemmesider. Ergo er det nokså sannsynlig at selv om informasjon blir lagt på NBFs hjemmesider, er det ikke gitt at alle vil få det med seg. Langtidsplan strategier og tiltak: 1. Forbundsstyret og administrasjonen må være mer til stede ute i klubbene for å fange opp behov og samtidig være på tilbudssiden. Dermed skapes tillit som resultat av dialog og kommunikasjon. 2. Forbundsstyret må være enda mer aktive med å informere klubbene om tilskuddsordninger mv. 3. Samtidig må klubbene være flinkere til å dele sine erfaringer. Janteloven må unngås! Informasjonsansvarlig har jobbet med en løsning på problemet med informasjonsformidlingen. Løsningen er blitt funnet i et månedlig nyhetsbrev utsendt pr. E-post av Generalsekretær. I skrivende stund er dette enda under utvikling. Ideen er at alle som registrerer seg på automatisk blir mottaker av et nyhetsbrev. I nyhetsbrevet skal all informasjon fra styret, om turneringer, linker til referater etc. foreligge. Dette skal resultere til at alle har fått tilsendt tilstrekkelig informasjon, og ikke må inn på forbundssidene å lete etter dette selv. Det har også, i felleskap innad i styret, blitt jobbet med en ny nettsideløsning. Da nåværende løsning oppleves som lite brukervennlig. I skrivende stund er ingenting fastsatt. Men kravspesifikasjoner er satt av visepresident. 48

50 Målene i langtidsplanen er ikke fullt oppnådd, men grunnlaget videre skal være lagt. Oppgaver Fagansvarlig har hatt ansvaret for å publisere nyheter, frister og gratulasjoner på NBs Facebook-konto. Han har også vært ansvarlig for at innsendte referater/pressemeldinger når ut til rett media. Undertegnede skulle også ha vært ansvarlig for å publisere informasjon, gratulasjoner etc. på NBFs hjemmeside uten at det har fungert helt optimalt. Tanker om videre utvikling av fagområdet Undertegnede ble valgt inn som 1. vara i styret ved ordinært valg, Det gikk ikke lang tid før opprykk til ordinært styremedlem ble gjort, men likevel gikk det en periode før et fagområde ble tildelt. Tildelingen skjedde ved årsskiftet, 2012/2013. I det halvannet året som har gått er det blitt gjort en rekke erfaringer angående fagområdet, og hva det krever. - Det BØR være en rullering på ny og tidligere fagansvarlig, slik at biljardmiljøet ikke må lide for at fagansvarlig må bygge opp alt fra grunnen av uten en reell kompetanse om hva som er gjort tidligere innenfor informasjonsutvalget. - Informasjonsansvarlig må være flink til å opprette et fungerende utvalgt, representert fra alle tre forskjellige biljard-grener. Dette er et minimumskrav. De ulike grenansvarlige får ansvaret for å innhente informasjon fra sin gren, og dermed en bedre kvalitet på det som blir innhentet siden de har tilstrekkelig kompetanse om grenen. - Fagområdet er alt for stort for at én person kan gjøre alt. Fagansvarlig bør delegere ansvar også over på de andre fagområdene. Det er unødvendig om Turneringsansvarlig får tilsendt referat, og informasjonsansvarlig må vente på dette for å publisere det på nettsidene. Publiseringen skjer derfor av de der informasjonen hører inn under. En bør også vurdere hva som skal publiseres dersom all informasjon som er tilgjengelig til en hver tid skal publiseres, vil det kreve mange timer av en uke. Det er ofte mye og forlange av mennesker i full jobb/full studenttilværelse. - Nettsiden må utarbeides slik at informasjon kan lettere publiseres. Dette er dog under utarbeidelse. Fagansvarlig ønsker neste styre lykke til! Alexander Hansen Informasjonsansvarlig Norges Biljardforbund 49

51 g. Marked Fagområdet er blitt ivaretatt forbundskontoret. Særforbundsalliansen (SFA) Norges Biljardforbund er en del av SFA. SFA er et markedssamarbeid mellom 15 små og mellomstore særforbund. Med til sammen ca medlemmer er SFA den nest største grupperingen innen norsk idrett, etter fotball. Forbundene som er med er: Badminton, Bueskyting, Skytterforbundet, Norsk Studentidrett, Bandy, Bordtennis, Gymnastikk og Turn, Klaring, Boksing, Bowling, Dans, Vannski, Biljard, Basket og Fekting. Samarbeidspartnere gjennom SFA - Thon Hotels. Markedseksklusiv samarbeidsavtale (Spons/barter/rabatt), løpende. - First Hotels, samarbeidsavtale knyttet opp mot Thon Hotels, løpende. - Norsk Tipping, samarbeidspartner som en del av avtalen Norsk Tipping har med NIF. Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) SFF er en medlemsbasert interesseorganisasjon for særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Organisasjonen ble stiftet 17. november Samarbeidspartnere gjennom SFF - Norske Vandrerhjem. Gratis medlemskap, - Klubbpakka. Idrettsjuridisk verktøy, Reidunn Hallan Forbundskontoret Norges Biljardforbund Innstilling: Forbundets beretning godkjennes Vedtak: 50

52 SAK 5. Behandle forbundets regnskap a. Prosjektregnskap

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2011 (SM4/11) Når: Fredag 2. september 2011 kl 10-17 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Forfall: Publikum:

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16 Dato/tid : 29. og 30. august Møteramme : lørdag 11:00-19:00, søndag 09:00-16:00 Sted : Ullevaal Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Tirsdag 29. august 2006 kl. 18-23 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

Tilstede: Bernt, Bjørn, Ine, Jan, Johnny, Katrine, Line (etter lunsj), Rolf

Tilstede: Bernt, Bjørn, Ine, Jan, Johnny, Katrine, Line (etter lunsj), Rolf Tilstede: Bernt, Bjørn, Ine, Jan, Johnny, Katrine, Line (etter lunsj), Rolf Ingen referater eller protokoller. 01/10: Vikariat Vikariat for generalsekretær utlyses internt på Idrettens hus snarest. Styret

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Tirsdag 30. mai 2006 kl. 1600-2200 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 2011 Tilstede: Ikke tilstede: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Protokoll styremøte 6 den 13. august 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Bjørn Mindrebøe, Knut Kvaal Pedersen, Kjell Lillestøl, Erik Strandhus,

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE Når: Fredag 11.juni kl 10.00 ca 20.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 4063 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres lunsj

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT STYREMØTE nr 1, 2011 (SM1/11) Når: Fredag 11. februar 2011 kl 10-18 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Til stede: Ikke til stede: Rolf

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREREMØTE Når Tirsdag 19. april 2005, kl. 1800 Hvor Tilstede: Forfall: Ullevål Stadion Knut Kvaal Pedersen, Ingolf Höns, Katrine Grotle, Hermund

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE Når: Fredag 9. september 2005, kl. 1800-2400 Hvor: Tilstede: Ikke tilstede: Hordatun Hotel, Røldal Knut Kvaal Pedersen, Torstein Wik,

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND 33 Referat/ protokoll FORBUNDSTING 2017 z Sak 1: Åpning v/harald Rolfsen I følge NABSF lov 14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Fredag 17. februar kl. 10.00-20.00 Hvor: Tilstede: Ikke tilstede: Jæren Biljardsenter, Bryne Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2)

Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2) Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2) FORSLAG NR 1 Forslagstiller: Trondheim Biljardklubb Forslag: Norges Biljardforbunds Policy vedr alkohol Gjelder alle organisasjonsledd, som særforbund, klubber, avd.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREREFERAT Når: Torsdag 13. september 2007 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Forbundsstyret: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 15 stemmeberettigede

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING NORGES KICKBOXING FORBUND. 4. november Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20 Sarpsborg

REFERAT EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING NORGES KICKBOXING FORBUND. 4. november Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20 Sarpsborg REFERAT EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING NORGES KICKBOXING FORBUND 4. november 2016 Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20 Sarpsborg Saksliste Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter. Sak 2: Godkjenning

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA STYREMØTE Når: Torsdag 16. juni 2005, kl. 1600 Hvor: Tilstede: Ikke tilstede: Ullevål Stadion Knut Kvaal Pedersen, Katrine Grotle,

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå Vi ønsker med dette å informere om prosessen rundt NB Biljardstudio, fra opprinnelig initiativ/ide, til der vi er i dag. 1. Litt anleggshistorikk fra årtusenskiftet

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Protokoll årsmøte 2017 Fana NTN Taekwon-do klubb Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 23 stemmeberettigede

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017.

Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017. Protokoll fra årsmøte i Salten Mikroflyklubb. Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017. Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Styret redegjorde for det antall personer som

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015

Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015 Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015 Saksdokumenter Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Side 1 PROGRAM Fredag 20. mars Ettermiddag/ kveld Ankomster og

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2014 Rogaland Rideklubb Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2014 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREREFERAT Når: Fredag 25. mai 2007 kl 1700-2350 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Tilstede: Ikke tilstede: Forbundsstyret: Knut Kvaal Pedersen,

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2016-03-14 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede til stede

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2016 Bergen 23.-24. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 22.-24. april 2016 i AdO arena i Bergen. Det vil bli anledning til å besøke Svømmemuseet,

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation REFERAT FRA BILJARDTINGET 1.-2. JUNI 2002 Rica Hotell, Gardermoen Til stede: Reidar-Rune Larsen, Arve Larsen, Ingolf Höns, Hermund Årdalen, Bjørn

Detaljer

Tilhører:. BILJARDTING. Thon Hotel Oslo Airport 8. 9. mai 2010. 15. ordinære forbundsting

Tilhører:. BILJARDTING. Thon Hotel Oslo Airport 8. 9. mai 2010. 15. ordinære forbundsting Tilhører:. BILJARDTING Thon Hotel Oslo Airport 8. 9. mai 2010 15. ordinære forbundsting Tidsplan for Forbundstinget 2010 Lørdag 08. mai 11.30 12.00 Registrering 12.00 13.00 Presentasjon av samarbeidspartnere

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport Seksjonsstyrets medlemmer Medlemsklubber NDs President eller dens stedfortreder Leder eller dennes stedfortreder i NDs komiteer/utvalg NDs administrative leder eller dens stedfortreder 3. juni 2016 MEDLEMSMØTE

Detaljer

Søndag 26. november 2017

Søndag 26. november 2017 Ekstraordinært ting 2017 Sør-Trøndelag idrettskrets («Trøndelag idrettskrets») og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag («Idrettens Studieforbund Trøndelag») Sakspapirer Søndag 26. november 2017 Innholdsfortegnelse

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 35 stemmeberettigede delegater til stede. Se vedlagte liste over delegater. 12 Forbundstingets

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte 26. januar 2015 kl 18.00

Protokoll fra ordinært årsmøte 26. januar 2015 kl 18.00 Kristiansands Cykleklubb Org.nr. 975 654 745 Postboks 275, 4663 Kristiansand S Besøksadresse: Henrik Wergelands gate 4 Idrettens Hus Kontortid: To 14.00 17.00 Telefon 95 21 81 12 Hjemmeside: www.kck.no

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer