ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B år 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B. 1907 100 år 2007"

Transkript

1 ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2010 Foto: Jon Ivar Søhus NOR SK E NGE L SK SE T T E R K L U B B år 2007

2 Årsberetning 2010 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere...side 3 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb...side 5 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd...side 12 Kommentar til regnskapet...side 39 Resultatregnskap...side 40 Balanse...side 41 Noter...side 42 Revisors rapport...side 45 Aktivitetsoversikt/Medlemskontingent...side 46 Valg side 47 Den Engelske Setter i Sverige...side 48 Den Engelske Setter i Danmark...side 50 Den Engelske Setter i Finland...side 53 Årspremielister...side 55 Grafisk Produksjon: Årsberetning NESK

3 HERVED INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK ENGELSKSETTERKLUBB ( NESK ) ONSDAG 27. APRIL, 2011 KL I NILS HANSENS VEI 20, BRYN, OSLO ( NKK S MØTELOKALER ) Til behandling foreligger: 1. Møtets lovlige innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen. 3. Styrets og avlsrådets årsberetning Regnskap med revisjonsberetning for Aktivitetsplan og budsjett for Fastsettelse av medlemskontingent for Innkomne forslag. Ingen forslag innkommet. 8. Valg til styret: - Valg av to styremedlemmer - Valg av suppleanter til styret 9. Valg av to revisorer. 10. Valg av en person til valgkomite. Velkommen Hilsen Styret i Norsk Engelsksetterklubb Medbring dette heftet til Generalforsamlingen 3 Årsberetning NESK 2010

4 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere i NESK Hans Majestet KONG HARALD V NORSK ENGELSKSETTERKLUBBS ÆRESMEDLEM Æresmedlemmer Ingeniør J. Fr. Eckersberg 1917 Forstmester W. Kildal 1932 Konsul P.A. Munch Gram 1932 Grosserer Andreas Robsahm 1932 Gösta Dalman 1932 Claes C:son Grill 1932 Doktor Anton Raabe 1938 Tannlege J. Eyde Evensen 1941 Fru Lizzie Michelet 1952 Disponent Adolph J. Lund 1954 Direktør I. Harald Skådinn 1954 Dyrlege T. Hemsen 1954 Gross. Christoffer J. Dahl 1957 Disp. Mogens Christensen 1957 O.r. sakfører Birger Meinhardt 1957 Gross. Arne Christensen 1957 Jon Garmaker 1974 Rolf Sevendal 1982 Arne Gran 1982 Ivar Brynildsen 1993 Anders Haugen 2007 Fredrik Aalerud 2007 Årsberetning NESK

5 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere i NESK Gullmerke Jeger Michael Holtermann 1952 Advokat Jan Helmer 1952 Ejnar Tønsager 1957 J. Aarflot 1957 Harald Bakkane 1957 Frithjof Kayser 1957 H.C. Reinersen 1957 Ivar Haugli 1957 Gunnar Amundsen 1957 E.B. Thorvaldsen 1957 Peder Findal 1957 Svein Heglum 1957 Acke Thornquist 1957 Frithj. Arngren 1957 Jon Garmaker 1964 Ivar Brynildsen 1970 Arne Watle 1974 Wrold Espestøyl 1974 Svein Heglum 1974 Trygve Heyerdahl Sr Olav Schjetne 1976 Egil A. Myhrer 1978 Nils Neste 1982 Roar Tønseth jr Einar Aalgaard 1982 Arne Holmesland 1984 Wilhelm Matheson 1987 Kåre Berntsen 1988 Trygve Heyerdahl 1988 Helge Olsen 1989 Fredrik Aalerud 1989 Thorstein Øhren 1990 Elias Melbye 1991 Jens Engum 1997 Kjell Hansen 1997 Kjell Norum 1997 Bjørn Watle 1998 Bente Bogstad 2000 Jon Nesheim 2000 Nils Å. Brekke 2000 Pål Wahlquist 2000 Sven Jørgen Skårdal 2001 Per Arne Watle 2001 Inger Skaarsmoen 2002 Nils Skaarsmoen 2002 Anders Haugen 2003 Kåre Norum 2005 Svein Hoseth 2007 Edle Backe 2007 Alfred Sæther 2007 Helge Amundsen 2007 Jan Graff 2007 Rune Frankmoen 2007 Magne Lindbäck 2007 Mette Møllerop 2008 Stein Helge Østerli 2008 Ingvar Rødsjø 2009 Bror Vold 2010 Frode Lingås 2010 Ellen Bakke Dobloug 2010 Jens F Dahl 2010 Iver Melby Årsberetning NESK 2010

6 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Styrets arbeid Klubbens formål er å arbeide for den engelske setters utvikling som jakthund, jrf. 3 i klubbens lover. Det er i løpet av året avholdt 4 styremøter og 71 saker er behandlet. I tillegg kommer en rekke mindre saker som er behandlet via E post. Styret har vært representert ved FKF`s RS, samtlige møter i Raseutvalget (RU), møter i NKK, Jakthunddivisjonen, Fuglehunden A/S, møter med sponsorer, møter med grunneiere og med distriktsklubber. Den nye lovmal som vi er blitt forespeilet fra NKK er blitt utsatt slik at vi ikke reviderer våre lover før vi ser utkastet fra NKK og tilpasser NESK lover til disse. Vi har i løpet av året fått på plass Distriktskontakter (DK) i alle landsdeler og vi håper at de vil være et godt bindeledd mellom klubben og lokale ES eiere. Når det gjelder arrangementer vil en der det er mulig søke samarbeid med den lokale klubb. Styret vil takke alle DK er som bruker mye av sin tid til beste for klubbens medlemmer. Våre sider i Fuglehunden gir et godt bilde av klubbens virke, en søker å komme litt bort i fra bare resultater som har ligget lenge på nett og over på allmennyttig stoff for ES eiere. Nettsidene våre fungerer også meget bra med en redaksjon som er flinke til å fylle på med aktuelt stoff. Ved slutten av året kom brikkene på plass til nye nettsider som vil være oppe å gå i løpet av våren Avlsrådet har lagt ned et stort arbeid med tilrettelegging av mest mulig informasjon til våre medlemmer gjennom avl.no og Fuglehunden. Det er sendt ut en høring vedrørende om FKF skal bli et reelt forbund. For at NESK skal støtte dette setter vi som et absolutt krav at det kynologiske ansvar for den engelske setter skal ligge hos NESK som raseklubb. Styret er avventende til saken og har kontaktet både FKF og NKK for ytterlig informasjon. En eventuell beslutning i saken kan ikke tas før tidligst i 2012 og da vil styret legge frem sitt syn for NESK Generalforsamling. Saken har også vært oppe i RU og klubbene der er nokså delt på hvordan de skal forholde seg. Sportslig har året vært meget godt med flotte premier både til de mer etablerte hunder og ikke minst de nye stjerner som Derby så tydelig viste. Takk til våre oppdrettere som holder et høyt nivå og ikke er redd for å forsøke nye innfallsvinkler i sin avl til beste for vår rase. Klubben vil takke alle som har stått på for at vi skal få alle arrangementer vel i havn. Uten deres uegennyttige innsats ville vi ikke kunne holde oppe et så variert tilbud til medlemmene. Økonomien i klubben er god. Styret er meget bevisst på at vi forvalter våre medlemmers verdier. Også i år ser vi en gledelig økning både i registrerte ES og antall medlemmer i klubben. I følge NKK sine registreringer er vi den mest populære stående fuglehund og ligger som nr. 5 av alle registrerte hunder i Dette har sin årsak i at vi forvalter en rase som er fremragende både som jakthund og sosial familiemedlem. Årsberetning NESK

7 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 2. Styret Styret har i 2010 hatt denne sammensetning: Formann Viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Fredrik Aalerud Hans-Christian Axelsen Tor Steigedal Marit Hennum Torfinn Stenersen Dorthe Haugen Iver Melby 3. Sponsorer Sponsormarkedet i Norge er i 2010 anslått å ha en total verdi på 3,6 milliarder kroner. Fotball står for hele 37,5% av dette. I Norge er sponsing for en stor del preget av sjefens interesseområde, eller management playground på fagspråk. Det er vanskelig å måle effekt av sponsing, og det eksisterer ikke etablerte prisstrukturer å forholde seg til innen sponsing i Norge. Det fører til at alle statistikker som næringslivet forholder seg til, ikke viser hva sponsing gir i forhold til andre medieutgifter. Arbeidet med sponsorer for NESK. Avtalen med Eukanuba ble inngått i årsskiftet 2009/2010. Eukanuba har fulgt opp avtalen mot våre arrangementer, med premier og annet. Tilbakemeldingene fra våre arrangører og deltakere har vært udelt positive i forhold til avtalen og oppfølgingen fra Eukanuba. Det er derfor gjort avtale med Eukanuba om å videreføre denne avtalen. Mulighetene for å få sponsorinntekter i NESK ligger til de enkelte arrangement, leverandører til oss som forbrukere av hundeutstyr, fôr osv, og fra sponsorer der sponsor/budsjettansvarlig har våre aktiviteter som interesseområde. Provit har bidratt i mange år til NESK, både med pengebeløp til klubbkassa, dommergaver og utmerkede fôrprodukter til våre arrangementer. Vi vil igjen takke våre sponsorer for et flott samarbeid i 2010 og at deres sponsorbidrag til klubben muliggjør større aktivitet i forhold til våre medlemmer. Vi har mange besøk på nettsidene. De er et attraktivt medium for sponsorer. Styret har i løpet av året jobbet med å forbedre dette produktet. Det viktig å være oppdatert, og for eksempel kan vi linke sidene til for noen et nytt medium, facebook, som i 2010 var tredje største medium i Norge, etter NRK og TV 2. NESK vil takke alle bidragsytere for støtten i Distriktskontaktene Arbeidet med DK-ordningen pågår kontinuerlig. Vi har pr i dag 18 distriktskontakter. Gjennom året har noen takket for seg, og andre har kommet til. Vi mangler i dag DK kun i et område, og en i et annet område ønskes avløsning. Hver enkelt distriktskontakt skriver innlegg til Fuglehunden en til to ganger i året. Alle nye DKer presenterer seg i bladet. På nettsiden er det publisert en liste over aktiviteter som DKene har gjennom året. Denne vil bli komplettert etter hvert som nye arrangement blir ferdig planlagt. Det ble planlagt å ha en samling med alle DKene i Det er ikke en enkel sak å få tid og sted til å passe for 20 mennesker fra alle deler av landet, så vi fikk det ikke til i året som gikk. Vi gir oss imidlertid ikke alt for lett, så vi prøver igjen i Det har vært en god del aktivitet i distriktene, blant annet vintertrening i fjellet, dressurkurs, utstillingskurs, treningssamling sommer, medlemskveld med foredrag. Og for ikke å glemme all telefonkontakt mellom medlemmer og alle DKene. Styret er tilfreds med utviklingen i distriktsarbeidet, og takker alle for den gode innsatsen! 7 Årsberetning NESK 2010

8 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 5. Grasrotandelen NESK er nå registrert hos Norsk Tipping og har allerede mottatt midler fra medlemmer som gjennom sin tipping har valgt å støtte klubben. Det er et stort potensiale her og håper at våre medlemmer fremover vil tenke på klubben når de legger inn sine tips. 6. Aktiviteter i klubbens regi i januar Treningssamling/nybegynnerkurs Hordaland 09. februar Samling for unghunder i Ridehallen, Beitostølen, hver tirsdag fra 9. februar og til påske februar Nesk kurs Nøsen. Avlyst på grunn av snøforhold. 03. mars Medlemsmøte Lillestrøm i samarbeid med Romerike FHK. 10. mars Medlemsmøte i samarbeid med Hedmark og Oppland FK mars Jaktprøve Femunden, samarbeid med Romerike FHK april Villmarksmessa. 22. april Utstillingskurs i Oslo. 28. april Generalforsamling. Mai/juni Skytekurs Oslo/Akershus. Avlyst grunnet manglende deltagelse. April/mai Dressurkurs Oslo/Akershus. Due trening for deltakerne på dressurkurset. Mai/juni Dressurkurs, Ryfoss. 8. mai Fuglehundklubbenes Fellesutstilling, Oslo. 19. mai Møte for nye medlemmer i Oslo. 06. juni Spesialutstilling Oslo. 11. juli Spesialutstilling Storli Gård, Storlidalen. Juni/juli/august Aversjonskurs mot sau, Trondheim. 20. august Spesialutstilling, Sjursjøen Lillehammer og 23. august Kiærprøven september Kongsvoldprøven m/norsk Derby 24. oktober Klubbmesterskap i Vestfold. Avlyst grunnet manglende deltagelse. 06. november Fellesutstillingen Midt-Norge 01. desember Medlemsmøte Skytterkollen, Bærum. Anders Haugen holdt foredrag om engelsksetteravl. Hva har vi oppnådd hvordan har vi kommet hit hva ønsker vi hvordan skal vi komme dit. 7. Klubbens sekretariat Klubbens adresse er: Nesk, Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo. Tlf E-post: Bente Bogstad er ansatt som sekretær i 50% stilling. Kontortid mandag torsdag kl Telefontid mandag torsdag kl Telefax Adresser til styremedlemmer, klubbredaktør, avlsråd og distriktskontakter blir kunngjort i klubbens medlemsblad Fuglehunden, og på våre internettsider 8. NESK s arbeidskomiteer oppnevnt av styret Sekretær Regnskapsfører Avlsrådssekretær Bente Bogstad Anne-Grethe Sætrang Anders Haugen Årsberetning NESK

9 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Avlsrådsleder Avlsrådsmedlemmer Valpeformidling Medlemsregister Klubbredaktør, Fuglehunden Web redaksjon Materialforvalter Medlemsmøter Villmarksmessa Jaktprøve, Femunden Jaktprøve, Kiær Jaktprøve, Kongsvold Fellesutstillingen, Oslo Fellesutstillingen, Trondheim Spesialutstillingen, Oslo Spesialutstillingen, Oppdal Spesialutstillingen, Sjursjøen Utstillingsansvarlig Salg, Nesk materiell FKF s representantskapsmøte Elisabeth Kallevig Alfred Sæther, Stein Helge Østerli, Marte Ottesen, Svein Kvåle, Torfinn Stenersen Sekretær, avlsråd og distriktskontakter Bente Bogstad Sirikit Lockert Stig K. Johansen, Mette Møllerop, Roy Allan Skaret Bente Bogstad Distriktskontakter og Oslo/Akershusgruppa Hans Rishovd Anita Gjengedal Dorthe Haugen, Torfinn Stenersen Anne-Grethe Sætrang. Ellen B. Dobloug Kåre Norum, Ellen B. Dobloug, Dorthe Haugen Anne-Grethe Sætrang, Iver Melby Anne-Grethe Sætrang Kjell Hansen, Finn Stenersen Bente Bogstad Jens F. Dahl, Tor Egil Langnes Anne-Grethe Sætrang, Elisabeth Kallevig, Pia Camilla Strandrud Anne-Grethe Sætrang Bente Bogstad Fredrik Aalerud 9. NESKs medlemstall pr Kongelig Æresmedlem Æresmedlemmer Livsvarige medlemmer Betalende medlemmer SUM Engelsksetter registrering I følge Norsk Kennel Klub er det i 2010 registrert 852 engelske settere og vi er den femte mest populære hunderasen Registrerte Medlemsbladet Fuglehunden AS Medlemsbladet kommer ut med seks utgaver pr. år. Bladet er slik styret ser det et viktig kommunikasjonsmiddel med medlemmene. Også i år har Nesk redaktør Sirikit Lockert nedlagt et stort arbeid til glede for alle våre medlemmer. Distriktskontakter og medlemmene har vært flinke til å sende inn stoff. Dette er viktig da det ofte er engelsksetterens fremragende resultater som omtales. Det er fin reklame for å vise hva denne vakre og dyktige jeger presterer slik at omverdenen får kunnskap om hundenes høye kvalitet. Avlsrådet har også bidratt med innlegg av stor interesse for eiere av engelsksettere, som alltid med et 9 Årsberetning NESK 2010

10 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb sterkt faglig innhold og av stor informasjonsverdi. Styret vil takke avlsrådet for det store arbeid de også nedlegger ved sine fine innlegg i bladet. Driften av bladet har for 2010 vært tilfredsstillende også økonomisk, noe styret anser som viktig. En sentral rolle i dette bildet har annonseinntektene. Her gjøres det en stor jobb for å opprettholde et godt nivå, noe som er vanskeliggjort ved at konkurransen er økt etter at bladet Hundesport når den samme målgruppen. Fuglehunden har besluttet å forlenge prøveperioden med løssalg for å se om opplaget kan økes ytterligere, og foreløpig ser det ikke ut til at det har fått noen negativ effekt på vår medlemsmasse. For 2010 gikk løssalget ca. i balanse. Det er viktig for Nesk som eier all den tid enhetskostnaden som belastes klubben avhenger av kostnadsbildet ved selve driften av bladet. Det er også iverksatt en nettsatsing som vil kunne gi ytterligere annonnseinntekter samt en litt annen profil enn selve bladet. Det er for tidlig å konkludere på resutatet av dette ennå. Til slutt nok en gang takk til Sirikit for flott innsats i året som gikk. 12. Nettsider NESK hjemmesider. Dagens Nesk-portal ble etablert i 2004, med en større oppgradering i Utviklingen på dette området går fort og vi har nå et behov for en ny løsning. Den portalløsningen vi har i dag tilfredsstiller ikke nye krav til sikkerhet og funksjonalitet. Over en periode på ca ett år har vi arbeidet med å finne en ny og god løsning for våre hjemmesider. Dette har ikke bydd på noen problemer, men en del utfordringer i henhold til de krav og behov vi har som klubb. Mange medlemmer ønsker å få inn bilder av sine hunder i gallerier, arrangører av våre prøver og utstillinger ønsker å kunne legge inn resultater og referater. Dette skal da kunne gjøres på en slik måte at kurs i flere timer er unødvendig. Valpelister og underlinker skal også være en del av sidene. Forumet ønskes videreført etter samme modell som i dag. Vår moderator Stig K. Johansen har ansvaret for våre sider, Stig er den som har hovedansvaret for den nye siden i samarbeid med styret. Pr. dags dato har vi kommet langt i arbeidet med ny nettløsning. Sidene settes sammen og bygges opp. Den nye siden bygges rundt fri programvare, en løsning lik den de andre fuglehund klubbene bruker. Kostnadsmessig så har vi satt av mellom tusen kroner til hele prosjektet. Vi håper å ha sidene oppe i løpet av kort tid. 13. Årets jaktprøver Kongsvoldprøven m/norsk Derby Norsk Engelsksetterklubb var i år arrangør av Norsk Derby (ND), samtidig avviklet vi vår tradisjonelle prøve. Påmeldingen var i år som før stor, det var ventelister men dette løste seg slik at de fleste fikk sine etterlengtede plasser. Vinteren gjorde sitt inntog natt til fredag. Istedenfor vakre solfylte fjell hadde snøen lagt seg over hele Dovrefjell. Snøen ble liggende alle dagene. Premieringene ble ikke så få som vi fryktet på tross av været, i Derby-finale ble det full liste. i VK ble det 3 premieringer i finalen. Mange sjanser ble ikke alltid positivt benyttet av hundene denne helgen. Været gjorde at det var vanskelige forhold for hundene. Kåre Norum var prøveleder, sammen med seg hadde han Ellen B Dobloug, Dorthe Haugen, Anne Grethe Sæterang, Roy Allan Skaret og Iver Melby. På prøvens første dag ble de totalt 15 premier på de syv VK- partiene og det ene UK / AK - partiet som var ute. Det var snø og vanskelige forhold, men mange lykkes med å få sine premier. ND hadde ute 5 partier i kval, premieringene her var 5 stk. Det var 41 kvalifiserte ES til ND. Lørdag hadde vi ut 7 kvalitetspartier, 2 semi VK og 2 semi ND. Lørdag kveld var det tradisjon tro, jegermiddag og premieutdeling. Under middagen ble det delt ut NESK gullmerke til Årsberetning NESK

11 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Ellen B. Doblaug og Iver Melby. Dette var en stor overraskelse for begge to som de satte stor pris på. Det var veldig hyggelig å få denne utmerkelsen. Videre så holdt Fredrik Aalerud en tale til forsamlingen, hvor han takket deltagere og arrangører for trivelige dager i fjellet og oppholdet på Hjerkinn. Søndag var det duket for finaler og kvalitetspartier. Derby-finalen ble dømt av Kjell Hansen og Stein Helge Østerli, finalen gikk på Hjerkinn lav, etter hvert så havnet de på Hjerkinn høy. Dette etter avtale med finalepartiet som var ferdige tidlig på dagen. Finalen ble dømt av veteranene Knut Grindstuen og Per Nymark, skyttere var Kåre Norum og Iver Melby. Det ble totalt delt ut ca 50 premier i alle klasser på hele prøven. Sponsorer for prøven var Eukanuba og Norsk Dyremat, vi takker disse for at de stiller opp for oss. Vi vil takke alle dommere som stiller opp for oss, dette gjør at vi har det komfortabelt med å skaffe dommere. Takker alle som var på Hjerkinn for ei flott prøvehelg. Retter en stor takk til Derby komiteen som gjennomførte med glans på alle plan under arrangementet. Under ligger premielistene i ND og VK-Finale. Norsk Derby Finale 1. premie Norsk Derby-finale: ES DC, Frank Robert Brekke 2. premie Norsk Derby-finale: IS US Caisa, Tom Rasmussen og Siri Linde 3. premie Norsk Derby-finale: ES Berkjestølen`s Hi-Speed, Ingvar Rødsjø 4. premie Norsk Derby-finale: ES Storåens Daisy, Olav Egeland 5. premie Norsk Derby-finale: ES Berkjestølen`s Lara, Ivar Amundsen/Ingvar Rødsjø 6. premie Norsk Derby-finale: ES Scott, Arne Olav Kleiven VK-Finale 1.VK m/cacit IS US Kuling, Rune Magnussen 2.VK IS Frida Av Miessevarri, Knut Steinar Skiple 3.VK IS Røde Hunders Mi-Rakel, Jørn Presterudstuen Kiærprøven Med over 500 påmeldte og 384 plasser så sier det seg selv at alle dessverre ikke kom med, men de som stod på venteliste og som møtte til opprop, kom med. Lørdag morgen var det som vanlig litt tåke, men den lettet og det ble fint vær, noe som det også var resten av helgen. Vi hadde i år besøk av den tyske dommeren Christiane Lohmann, hun dømte ute i fjellet lørdag og søndag. Finalen ble dømt av Arne Abel-Lunde og Robert Colbjørnsen og resultatlisten i finalen ble som følger: 1. VK m Cacit IS US Kuling R. Magnussen/R. Halvorsen 2. VK res.cacit IS US Rubella Snøhedda - J. Presterudstuen 3. VK KV Tiurbuas Pippi G. Olsen 4. VK P Jutevatnets Radar O. Frøland. Det var som vanlig godt besatt med fugl i terrengene og det ble en premiering på 20%. En stor takk til Anders Kiær som lar oss få leie disse fine terrengene. Takk også til vertskapet på Rustad Hotell for god service. Lørdag kveld var det jegermiddag, grilling ute i det fri, med over 80 deltagere. Prøvens leder var Dorthe Haugen, hun hadde med seg Torfinn Stenersen, Anne-Grethe Sætrang og Ellen Bakke Dobloug. Sponsorer for prøven var Eukanuba og Norsk Dyremat, vi takker disse for at de støtter oss. Vi vil få takke alle dommere som stiller opp for oss, år etter år, det gjør jobben lett med å skaffe dommere. Christiane Lohmann som dømte spesialutstillingen ga to dagers jakt i Tyskland i Det ble loddtrekning blant deltagerene og den flotte premien ble vunnet av Jan Haugen. Til slutt en takk til alle som var på Kiær for en fin og flott prøvehelg. Femundprøven/ vinterprøven Vinterprøven ved Femunden er en samarbeidsprøve mellom Romerike Fuglehundklubb og NESK. På grunn av vanskelige snøforhold måtte en innstille 3 partier hver dag. Dette er en av hovedårsakene til at økonomien i prøven ble dårlig. Prøven ble vunnet av Royaluras D Roya med 1 VK m/cacit, eier og fører Bertil Nyheim. NESK sin representant i samarbeidet, Anita Gjengedal, gjorde en flott jobb for klubben. 11 Årsberetning NESK 2010

12 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 14. Utstillinger Fuglehundklubbenes Fellesutstilling ble avholdt på Bogstad camping i Oslo, 8. mai. Dommer for vår rase var Aase Jacobsen. Det var påmeldt 41 voksne og 8 valper. BIR (og BIS) ble INT NORD UCH NORDV KBHV-08 Piksteinans Ziir til Steinar Berg/Brit Aali og BIM ble NV-09 Bekkensetra s Tiny til Hilde og Knut Albech. NESK spesialutstilling ble avholdt på Bogstad camping i Oslo 6. juni. Det var påmeldt 61 voksne og 11 valper. Dommer var Niels Brandstrup. BIR: NV-09 Bekkensetra s Tiny til Hilde og Knut Albech. BIM: INT NORD UCH NORDV KBHV-08 Piksteinans Ziir til Steinar Berg/Brit Aali. NESK spesialutstilling ble avholdt på Lønset Gård, Storlidalen 11. juli. Det var påmeldt 24 voksne, dommer var John Smedbakken. BIR: Vømmølfjellets Prima Eira til Stein Olav Hestad. BIM: Tjuvreisn s Kasan til Lars Olav Sagberg. NESK spesialutstilling ble avholdt på Sjursjøen, Lillehammer 19. august. Det var påmeldt 18 voksne og 7 valper og dommer var Christiane Lohmann, Tyskland. BIR: Nordvestjyden s Z. Bassimo til Jan Terje Haugen. BIM: Sørhauglien s Tia, Morten Dahlby/Åse Granli. Fellesutstillingen Midt-Norge ble avholdt i Trondheim 6. november og det var påmeldt 14 hunder. Dommer var Arne Foss. BIR: INT NORD UCH NORDV KBHV-08 Piksteinans Ziir til Steinar Berg og /Brit Aali. Det ble ikke kåret noen BIM hund. Styret i NESK Marit Hennum Hans-Christian Axelsen Tor Steigedal Torfinn Stenersen Iver Melby Dorthe Haugen (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Fredrik Aalerud Formann (sign.) Årsberetning NESK

13 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Beretning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Avlsrådets sammensetning i 2010 Leder Sekretær Jaktutvalg Eksteriørutvalg Helseutvalg Utenlandskontakt Elisabeth Kallevig Anders Haugen Alfred Sæther Stein Helge Østerli Torfinn Stenersen Svein Kvåle Marte Ottesen Elisabeth Kallevig 2. Møtevirksomhet Avlsrådet har i perioden avholdt et weekend-møte og ellers telefonmøter. Representanter for gruppen har også deltatt på møter med samarbeidende avlsråd under RU, DU, NKK og Norges Veterinærhøyskole. 3. I 2010 har avlsrådet i NESK blant annet: Arbeidet med felles nordiske utstillingsregler Arbeidet med felles krav for den Nordiske Avlshundlisten Oppdatert krav for NESK avlshunder grunnet nye premiebetegnelser Arbeidet med utstillingskrav for NJCH sett i lys av nye premiebetegnelser Bearbeidet data fra utstillinger Sendt informasjon til norske- og nordiske eksteriørdommere som dømmer ES Sendt inn forslag til NKKs nye datautvalg BITS Behandlet avlshundsøknader Vært i dialog med NKK vedrørende deres HD index og vektlegging av gradene Vært i dialog med NKK sædbank om krav til blodprøver Arbeidet med slektskapsindeksen Sett på mulig forskningssamarbeid med NVH og NGK rundt hypotyreose, kloløsning, PRA mm Revidert statutter for Årets Hunder Revidert statutter for representasjonslag Mottatt kandidater til Årets Hunder i NESK 2010 Mottatt kandidater til Oppdretterpris 2010 Tatt ut representanter til NM lag vinter, høyfjell og lavland Sendt deltagere til VM for britiske stående fuglehunder i Slovakia. Holdt foredrag på julemøtet i Oslo 13 Årsberetning NESK 2010

14 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd 4. Eksternt samarbeid Avlsrådenes samarbeidsutvalg (ASU) ASU skal fungere som et rådgivende organ for RU når det gjelder avlsrelaterte spørsmål. Det har i år vært møter i forbindelse med arbeidet på Ås hvor NESK er med som observatører ettersom NESK har valgt ikke å være med på prosjektet foreløpig. Avlsrådet ser også nærmere på hofteleddsdysplasi innen de enkelte raser og forholdet mellom gradene som er grunnlaget til indeksen. Nordisk Engelsksetter Avlsråd (Finland, Sverige, Danmark og Norge). Det har ikke vært noen møter i løpet av året. All korrespondanse har foregått pr. mail. Avlsrådet har arbeidet med den nordiske avlshundlisten for å prøve å komme frem til felles minimumskrav. Hittil har de forskjellige landene lagt ut avlshunder etter landets egne krav som man finner under hvert lands flagg i headingen. Internasjonalt NESK har vært medlem av Den Internasjonale Engelsksetter Klubb (IEK) siden Det holdes et møte en gang i året. NESK hadde dessverre ikke anledning å stille i år. De arbeider bl.a. fortsatt med å legge til rette for dopingprøvetaging på større prøver. 5. Avlshundene HANNHUNDER Det er godkjent kun 5 nye avlshannhunder i løpet av året: Nye avlshannhunder godkjent i 2010: 13984/07 Sørbølfjellet's Zizou Lien, Erik Hjelmås Flå 09228/07 Tidybird's Albin Av Høimyra Borgen, Svein Skien 13683/06 Påsan Bjørkli, Johnny Selbu 17915/05 Rino Brattset, Hans Ivar Støren 18414/06 Rypekjerret's Storm Mork, Arild Ålesund 4 søknader er avslått. En på grunn av utenlandsk eier, 2 hadde for svak HD-index og en manglet tilstrekkelig jaktprøveresultat. Det er trukket 13 hannhunder fra lista Heidarheimens Elias 16149/ Høy alder Borta Med Vindens Birk S32358/ Høy alder Hårteigens Esop 18998/ Høy alder Hågakollen's General Snus 19218/ Høy alder Reisadalen's Rapp 20574/ Høy alder Gimlekollen's Tommy 19008/ Høy alder Sletthallens Ranger 09122/ Høy alder Sydvindens Fly S12616/ Høy alder Kloppmyra's Z 00942/ Høy alder Berghøi's Ask 10960/ Eieren er ikke NESK-medlem Limingruet's Lucas 21552/ Eieren er ikke NESK-medlem Rotuas Athos Fra Juni 07737/ Oppfylt avkoms kvote Hågakollen's Fido 13995/ Eieren er ikke NESK-medlem Årsberetning NESK

15 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Det er registrert 50 kull i NKK etter NESK-avlshannhunder i 2010 Bekkegården's M 00212/ Shara 04153/04 Flåm, Frode Karifjellets Sita 11016/03 Hoel, Terje Berkjestølen's Zorro 09301/ Hågakollen's Shakira 14000/03 Kleppang, Yngve Johan Rimvarden's Bianca 25577/05 Bergstøl, Harald Borderhaugen's Otto 14728/ Tarpan's Roma-Del Vida 18045/04 Larsen, John Huscetina's Dame Cetina 20199/03 Unneland, Herdis Streitkampen's Katja 25342/06 Tømte, Erik Matsåsens Fibi S29461/2002 Kavli, Vigdis Gårdarnas K Dandy S57189/ Porsangervidda's Missy 24143/07 Hansen, Harry Arnold Harodalen's Figo 22935/ Samanta 03124/03 Andreassen, Atle Nils Siljaættas E Mira 05837/05 Risdal, Frode Hovdmyra's Freddi 21502/ Hovdmyra's She's Alive 09943/07 Hellevik, Jostein Huscetina's Dundee 20193/ Sáráhkká Av Trollætt 25625/04 Hennum, Marit Hågakollen's Fido 13995/ Kleivskogen's Madonna 06268/06 Kleppang, Yngve Johan Hågakollen's Tor 08060/ Klækkenhavnas Cru 15120/05 Sørensen, Steen Blach Rotuas Birdy 07113/06 Halland, Anders Guton Hågakollen's Fey 21881/03 Dahler, Yngve Dovregubbenen's Anne 17459/02 Stensvold, Bjørn Kåre Karifjellets Vahr 04651/ Skyri's Tini 06907/04 Engelstad, Line Langsifjellets Trigger 22964/ Rypekullet's Lady 19344/05 Farstad, Wenche Streitkampen's Tjorven 03348/03 Høystad, Thomas Lurusneisas B-Lissa 11347/03 Benjaminsen, Ronny S Max 02963/ Skyri's Winnie 06906/04 Svendsen, Finn Håkon 15 Årsberetning NESK 2010

16 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Myrhedens G-Granit S21847/ Biloens Luna 12287/05 Løkås, Bjørg Vegerbols Diva S66410/2004 Jacobsen, Bjørn Strand Pei Fang Birk 08745/ Thira 19272/03 Tennebekk, Svein Ravneheias D Kid 09178/ Berkjestølen's Laika 03342/03 Nøkland, Oddleif Reinheimens Dipper 26075/ Rippy's Varri 09329/05 Hansen, Ketil Boye Reinrabben's B-Django 09726/ Rocos Alena 08589/99 Hermo, Paul-Anton Rino 17915/ Berrskallen's Raki 21537/05 Brattbakk, Johnny Rotuas Athos Fra Juni 07737/ Lyngåsen's Lyng 15011/03 Kjeksrud, Arne Senja's Mister Icemann Dk07262/ Hovdmyra's Tula 04557/02 Hammari, Torfinn Rocos Siri 21850/02 Hermo, Paul-Anton Slottvidda's I M Giggs 10328/ Rocos Tuva 21851/02 Granly, Lasse Spjeldberget's Raider 09542/ Steinrøysa's Safir 11546/02 Skogsrud, Åse Lynglia's Sapho 04100/05 Sollesnes, Anne-Liv Spjeldberget's Trym 05959/ Bjønnålia's Inger 16717/04 Rakbjørg, Olav Steinrøysa's Storm Ii 11095/ Fjellrosa's Bella 23895/05 Arild, Audun Furuskogens Tanja Th 00610/03 Sætermo, Helgar Slottvidda's I M Gro 10330/07 Ellingsen, Ivar Sørberget's Tengel 14924/ Hårteigens Petra 17276/02 Petterson, Ole Jens Tidybird's Albin Av Høimyra 09228/ Sønnanåen's Hanni 06816/03 Borgen, Svein Totti 20417/ Rimvarden's Aija 02769/05 Bergstøl Svendsen, Eva M Gucci 17281/02 Haraldsen, Karl Otto Reinheimens Viva 25671/05 Aanensen, Liv Årsberetning NESK

17 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd V' Luca Du Mas D'eyraud Lof Mokleiva's Tidy 21492/02 Stokkebekk, Elisabeth B Storbakken's Sue 14686/01 Hansen, Stig-Håvard Villmarksporten's Mini 06960/ Skrållan 10773/05 Pedersen, Terje Østheia's Eend Jagter 07572/ Thorsheim's Tara 05377/05 Skårdal, Sven Aksel Fønnebø's Oona 06623/03 Nilsen, Lars Biong TISPER Det er godkjent 20 avlstisper i 2010 Nye avlstisper godkjent i 2010: 11884/08 Kari Knudsen, Svein Erik Kristiansund 03693/06 Folgefonna's Hedda Vikne, Janne Tyssedal 04104/05 Lynglia's Vikky Johansen, Alf Dilling 04394/06 Slottvidda's I M Tuva Dekkerhus, Håvard Mørkved 07109/06 Rotuas Beretta Hovde, Arne Brumunddal 07127/05 Gallok's Luna Enoksen, Hans Einar Tverlandet 09227/06 Finnvellen's Luna Nesheim, Jon Stavanger 25591/07 Rotuas C-Ada Folstad, Roger F Lundamo 12003/08 Heggebakken's Tyra Raabakken, Pål Tore Overhalla 11438/07 Lynglia's Kaisa Johansen, Alf Dilling 19784/05 Mina Holthe, Thomas Levanger 03353/07 Stjernevannet's White Garnes, Jørn Erik Ankenesstra 24105/07 Pigghætta's Effie Stenersen, Finn Trondheim 25667/08 Skaididalen's Frøya Pedersen, Idar Helmer Hammerfest 13985/07 Sørbølfjellet's Smilla Lien, Nina Hjelmaas Flå 14420/08 Jøldalens Dixie Nygård, Jan Herbert Bjugn 23768/07 Skaididalen's Molly Karlsen, Jan-Erik Hammerfest 18053/07 Hågakollen's Vixen Kleppang, Yngve Johan Tjodalyng 23322/05 Pigghætta's Fifi Trixiebelle Neergård, Tore Grong 09796/08 Bea Stenumgård, Andre Fåvang 4 søknader er avslått. To med for svak HD-index og to manglet CL-status. Det er trukket 17 avlstisper fra lista. Mange av disse på grunn av for høy alder etter at NKK har endret sine retningslinjer som medfører at tisper over 8 år ikke kan benyttes i avl uten dispensasjon. Lanvatnet's Lynna 04935/ Over 8 år Streamside's Unique 01360/ Over 8 år Damflåtten's Mara 09124/ Over 8 år Hovdmyra's Hera 13250/ Over 8 år Karifjellets Føyka / Over 8 år 17 Årsberetning NESK 2010

18 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Matsåsens Fibi S29461/ Over 8 år Berkjestølen's Tjorven 09745/ Over 8 år Sørheia's Niva 18866/ Over 8 år Vinsterfjellet Nita 15308/ Over 8 år Liedalen's Thea 01011/ Over 8 år Liedalen's Tilla 01010/ Over 8 år Royaluras J A Riise 18874/ Over 8 år Gimlekollen's Tiril 19385/ Over 8 år Rocos Tuva 21851/ Over 8 år Pei Fang Lille 01391/ Over 8 år Engfjell's Apia 16437/ Nær slekt med PRA-bærer. Ikke øyelyst Vinsterfjellet Su 11629/ Nær slekt med PRA-bærer. Ikke øyelyst Det er registrert 33 kull i NKK etter NESK-avlstisper i 2010 Berrskallen's Raki21537/05 Brattbakk, Johnny Rino 17915/05 Biloens Luna 12287/05 Løkås, Bjørg Myrhedens G-Granit S21847/2002 Fingå Ran Fin24500/07 Åsheim, Jonny Limingruet's Hi-Troll 21553/06 Fingå Tri Fin24495/07 Kvåle, Svein Berguglas Hi-Trøkk 07029/06 Fjellrypas Dixie 04981/04 Grande, John Arvid Nordvestjyden's Z.Bassino Dk22836/2005 Hågakollen's Shakira 14000/03 Kleppang, Yngve Johan Berkjestølen's Zorro 09301/04 Jentefjellet's Pet 21140/06 Kvåle, Svein Skott 12646/01 Kloppmyra's Hera 09556/04 Bruflot, Wenke-Nina Berguglas Blåne 07033/06 Lurusneisas B-Lissa 11347/03 Benjaminsen, Ronny S Langsifjellets Trigger 22964/04 Lynglia's Vikky 04104/05 Johansen, Alf Limingruet's Hi-Troll 21553/06 Matsåsens Fibi S29461/2002 Kavli, Vigdis Borderhaugen's Otto 14728/05 Mina 19784/05 Holthe, Thomas Steinrabben's Felix 10107/02 Årsberetning NESK

19 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Pei Fang Førti 08750/04 Holmli, Marianne Kvernmomarka's Troll 20407/02 Rangelfjellet's Miss Putte 08692/04 Sæther, Alfred Trønderviddas Giro 19597/98 Rocos Alena 08589/99 Hermo, Paul-Anton Reinrabben's B-Django 09726/06 Rocos Tuva 21851/02 Granly, Lasse Slottvidda's I M Giggs 10328/07 Rotuas Beretta 07109/06 Hovde, Arne Nordvestjyden's Z.Bassino Dk22836/2005 Rotuas Birdy 07113/06 Halland, Anders Guton Hågakollen's Tor 08060/05 Royaluras F-Racing 18602/07 Skaret, Roy Allan Storbakken's Gottlob 08871/04 Rypekullet's Lady 19344/05 Farstad, Wenche Langsifjellets Trigger 22964/04 Rypekullet's Nike 19343/05 Salomonsen, Are Steinrabben's Felix 10107/02 Skaididalen's Molly 23768/07 Karlsen, Jan-Erik Østkystens V Franco S62745/2008 Skillevatnet's Turte 17895/04 Norum, Kåre Steinrabben's Felix 10107/02 Skuruberget's Hedda 03314/05 Engh, Berit Gallok's Kustus 07124/05 Slottvidda's I M Gro 10330/07 Ellingsen, Ivar Steinrøysa's Storm Ii 11095/03 Slottvidda's I M Tuva 04394/06 Dekkerhus, Håvard Jøldalens Ville 14416/08 Storbakken's Sue 14686/01 Hansen, Stig-Håvard V' Luca Du Mas D'eyraud Lof Sønnanåen's Hanni 06816/03 Borgen, Svein Tidybird's Albin Av Høimyra 09228/07 Thira 19272/03 Tennebekk, Svein Pei Fang Birk 08745/04 19 Årsberetning NESK 2010

20 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Thorsheim's Tara 05377/05 Skårdal, Sven Aksel Østheia's Eend Jagter 07572/06 Vindølas Gaja 23120/01 Brannsten, Per Halvdan Bigjim Loi01/88207 Vindølas C-Nora 14720/04 Brannsten, Per Halvdan Berguglas Hi-Trøkk 07029/06 Vinsterfjellet Su 11629/03 Haugen, Jan Terje Limingruet's Hi-Troll 21553/06 6. Avlsrådgivningen Avlsrådgivningen skjer i hovedsak på to områder. Avlsrådet skal gi råd til Styret i saker om avlsspørsmål slik som og: foreslå kriterier for utvelgelse av avlshunder foreslå tiltak for å bedre rasens mentale, jaktlige og eksteriørmessige utvikling foreslå strategier for bekjempelse av arvelige sykdommer legge frem forslag i forbindelse med revidering av jaktprøve- og utstillingsregler, etc. samle inn opplysninger om jaktprøver, utstillinger, helseopplysninger m.m. I tillegg skal avlsrådet være en informasjonsbank der oppdrettere, valpekjøpere og andre hundeeiere skal kunne hente råd og opplysninger. Mange benytter seg av den informasjon avlsrådet sitter inne med som opplysninger, sammenstillinger og statistikker om: Avlsprinsipper Stamtavler Avkomstatistikker Jaktprøveresultater jaktegenskap statistikker utstillingsresultater tilgjengelig for alle på DogWeb helse statistikker/indekser regelverk 7. Avlsmålsetting Avlsrådet er et rådgivende organ. Oppdretter har selv hovedansvaret for sitt oppdrett. Vår målsetning, gjennom formidling av informasjon og rådgivning, er å forbedre rasens gjennomsnitt for følgende egenskaper i prioritert rekkefølge: mentalitet jaktegenskaper fysisk helse eksteriør Årsberetning NESK

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh

Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh Registreringstall 2016 Ikke store endringer fra år til år 15 kull registrert i 2016 120 valper 9 hunder importert Henvendelser om paringer AR har godkjent 17 parringer,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 Styret i HedOpp FHK 2015. Fra venstre: Arnfinn Berntsen, Lars Perry Øie, Mette Bjørklund, Morten Sørensen, Elisabeth Haukaas Bjerke og Kristian Bryn

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen.

Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen. Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd 2015 Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen. ARBEIDET I AVLSRÅDET Hundedatabasen er en av sakene avlsrådet

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2011 Foto: Jon Ivar Søhus Årsberetning 2011 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere...side 3 Årsberetning for Norsk

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 11. 13. januar 2013. Nordfjeld

Referat fra styremøte i NESK 11. 13. januar 2013. Nordfjeld Referat fra styremøte i NESK 11. 13. januar 2013 Nordfjeld Tilstede: Fredrik Aalerud, Hans Christian Axelsen, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Marit Hennum, Torfinn Stenersen, Øystein Heggelund Dahl Referent:

Detaljer

Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge. Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge

Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge. Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge Norsk wachtelhundklubbs mål for avlen er At oppdrettere kan avertere

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

Fredag var den offisielle åpningen av NM med ordføreren i Hamar Morten Aspeli, flaggheising og synging av nasjonalsang. Deretter ble det høytidelig

Fredag var den offisielle åpningen av NM med ordføreren i Hamar Morten Aspeli, flaggheising og synging av nasjonalsang. Deretter ble det høytidelig NM lavland 2015 og Mjøsprøve I 8. 11.okotber Hedmark og Oppland Fuglehundklubb har hatt gleden av å arrangere årets NM lavland i det flotte kulturlandskapet klubben disponerer på Helgøya og i Vang. Prøvekomiteen

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Marit Skei

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Marit Skei ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2012 Foto: Marit Skei Årsberetning 2012 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere...side 3 Årsberetning for Norsk

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Årsmøte 2007. Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008

Årsmøte 2007. Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008 Årsmøte 2007 Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008 Saksliste Sak 1 Valg av ordstyrer Sak 2 Godkjenning av innkalling Sak 3 Valg av referent Sak 4 Underskrive protokoll 2 personer Sak 5

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen. I tillegg til delegatene

Detaljer

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Dato: Onsdag 29.mars 2017 kl 18.30 Sted: Bowlingen Hamar Tilstede: Arnfinn, Morten, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar og Roar Referent: Arnfinn Saksliste:

Detaljer

En Danske på fjellet

En Danske på fjellet En Danske på fjellet Ført i pennen av Terje Nordheim Vi er bosatt midt i Norge, nærmere bestemt i Trondheim og har holdt på med jakthunder i mange år og som medeier i Kennel Myrteigen har jeg fått opplevd

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund Versjon 1 Gyldig 1.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken

Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Generelt forslag: Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Diskusjonsgrunnlag Det er oppdretters ansvar å drive sin avl i tråd med NKK s etiske retningslinjer. Oppdretter har satt seg inn i informasjonen

Detaljer

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006.

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Hundens Navn: Fører: 1. ES Sletthallens Ranger Fredrik Aalerud 2. IS US Tornado Randi Halvorsen 3. ES Sølenkletten`s Q Tor E Plassgård 4. KV Rampen`s

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Sted Reinertsen Møteleder Geir

Sted Reinertsen Møteleder Geir Styremøte 6.august.2012 Sted Reinertsen Møteleder Ref.nr. NVK-T_Styremøte_nr3_06aug12 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref.

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

NORSK BRETON KLUBB. Stiftet i Bergen 25. februar 1957. www.breton.no. REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009

NORSK BRETON KLUBB. Stiftet i Bergen 25. februar 1957. www.breton.no. REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009 REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009 Til stede: Kjell Engen Hege Meldal Ole John Sæther Rolf Arne Tønseth Arne Abel Lunde Rune Østraat Svein Hjelle Geir Vadstein Ikke møtt: Tor Eivind Båtnes Saksliste

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

- en cup for fuglehundprøveresultater for UK, AK og VK. 1. premie Norsk Derby kvalifisering 9 poeng. 2. premie Norsk Derby kvalifisering 7 poeng

- en cup for fuglehundprøveresultater for UK, AK og VK. 1. premie Norsk Derby kvalifisering 9 poeng. 2. premie Norsk Derby kvalifisering 7 poeng ØFK- Cupen - en cup for fuglehundprøveresultater for UK, AK og VK For å delta i ØFK- Cup trenger ikke hundene å være utstillingspremiert. ØFK- Cupen har følgende klasser: UK, AK og VK. Cupen går over hele

Detaljer

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008!

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! Kvalifiserte: GS Føyka Knut Østmo ES Slottvidda s I M Junior Per Ivar Sveli ES Berkjestølens Hi-Treff Ingvar Rødsjø P Westpoint s Emil Øystein Johansen ES Ranglefjellet

Detaljer

DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016

DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016 DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016 Terreng: Knutshø Nord. Dommere: Bård Sigve Berntsen og Arne Abel Lunde. Finalister: 1 ES Røynåsen's Yr NO41803/15 e/f: Amundsen, Rune / Amundsen, Rune 2 IS Brava NO54122/14

Detaljer

ÅRSMELDING. Vest-Finnmark Fuglehundklubb

ÅRSMELDING. Vest-Finnmark Fuglehundklubb ÅRSMELDING 2013 Vest-Finnmark Fuglehundklubb Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Leder : Idar Helmer Pedersen 2012-2013 Nestleder/sekretær : Marit Kransvik 2013-2014 Kasserer : Monica Svendsen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Dato: 09. mars 2017 - Gunders Kafé i Søgne Antall fremmøtte: 34 medlemmer. 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer: Rune Gjengedal Valg av referent: Kjetil Nygaard Valg av representanter

Detaljer

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder Styremøte 5.apr.2011 Sted Marie, Trondheim Møteleder Ref.nr. Sve Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ref. sendt pr. mail Einar Malm x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref. sendt

Detaljer

Årsberetning 2016 Vk-partiet Sjodalsprøva høsten 2016

Årsberetning 2016 Vk-partiet Sjodalsprøva høsten 2016 Årsberetning 2016 Vk-partiet Sjodalsprøva høsten 2016 Årsmøte i Gudbrandsdal Fuglehundklubb. I henhold til våre vedtekter kalles det inn til årsmøte i Gudbrandsdal Fuglehundklubb den 23.02.2017 på Pillarguri

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus. Foto: Antti Korhonen

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus. Foto: Antti Korhonen ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2013 Foto: Jon Ivar Søhus Foto: Antti Korhonen Styre og avlsråd etter møter på Nordfjeld Årsberetning 2013 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer

Detaljer

Avlsindekser på irsksetter

Avlsindekser på irsksetter Avlsindekser på irsksetter I Søk på hund finner man nå avlsindekser for jaktlyst, viltfinnerevne og HD for alle irsksettere som har 5 eller flere jaktprøvestarter. Indeksene representerer noe helt nytt

Detaljer

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK + Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK AU Norsk Elghund Sort Gardermoen 29.08.15 Camilla Hartz Repshus og Anita Lie + Avlskonferanse 2015 Få deltakere fra NES

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013

Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013 Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013 Dato: Lørdag 25 mai Sted: Konferanserom, Budor Gjestgiveri Tid: Klokken 18.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2013

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2013 NVK BUSKERUD Revisjonsberetning for regnskapsåret 2013 Undertegnede har revidert årsregnskapet til NVK Buskerud for 2013, som viser et overskudd på Kr. 9019,20. Årsregnskapet består av resultatregnskap

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste ÅRSMØTE 2011 Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016

ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016 ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016 Årsmøte: 26. Januar på Nordre Lindeberg Gård kl. 1900 Side 1 DAGSORDEN Til behandling foreligger følgende: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Marit Skei

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Marit Skei ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2014 Foto: Marit Skei Styre og avlsråd samlet på Nordfjeld til sitt årlige fellesmøte. dlejfdronåp retømrettedårslvagoeryts Årsberetning 2014 INNHOLD Innkallelse

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Referat fra Distriktskonferansen 28/1-17

Referat fra Distriktskonferansen 28/1-17 Referat fra Distriktskonferansen 28/1-17 Ordstyrer: Øystein Eriksen Referent: Harriet Wiggen Konferansen åpnes av leder Anders Simensrud som ønsker oss alle velkommen og setter dagsorden. Ordstyrer og

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi for Engelsksetter

Rasespesifikk avlsstrategi for Engelsksetter Rasespesifikk avlsstrategi for Engelsksetter Foto: Ronny Bostrøm Innholdsfortegnelse 1. Om RAS... 3 2. Overordnet mål for rasen... 3 3. Rasens historie... 3 4. Rasens populasjon... 4 4.1 Overordnet mål...

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer Versjon 1 Gyldig 1.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Rasens

Detaljer

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2016 hatt følgende sammensetning: - Leder Terje Methlie - Nestleder Svein Are Olsen - Sekretær Kirsten Andersen - Kasserer Linda

Detaljer

NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme.

NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme. VK Finale Hovden 2-19.04.15 Terreng: Kvikke Dommere: Roar Karlsen & Jørn Gunnar Bowitz NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme. ES Kaldalóns Saga E/F Thomas

Detaljer

Dreiebok Finale Sølvhundprøven Kongsvold

Dreiebok Finale Sølvhundprøven Kongsvold Dreiebok Finale Sølvhundprøven 2016. Kongsvold 30.9-2.102016 Terreng: Hjerkinn Høy Dommere: Birger Stene og Geir Henning Strøm Værforhold: Flotte værforhold, minusgrader om natta, sol og svak vind fra

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015

Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015 Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015 Sted: Marten s Kro, Gjellerâsen i Nittedal Tid: Onsdag 29. april 2015 ki. 18.30 Styreleder Fredrik Aalerud Ønsket velkommen til rets

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE (7) I NORSK IRSKSETTERKLUBB

REFERAT FRA STYREMØTE (7) I NORSK IRSKSETTERKLUBB REFERAT FRA STYREMØTE (7) I NORSK IRSKSETTERKLUBB Dato: 28.-29.11.2015 Lørdag 28.11. Tid: Kl. 10:00 17.45 Søndag 29.11. Tid: Kl. 09:00 14.15 Sted: Tilstede: Fravær: Quality Airport Hotel Gardermoen Tore

Detaljer

Retningslinjer for avl og oppdrett

Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Innledning Retningslinjene for avl og oppdrett bygger på den rasespesifikke avlsstrategien RAS og må leses og forstås

Detaljer

Avlstiltak. Amerikansk Cocker Spaniel. Forslag til Representantskapet 1. og 2. april 2006

Avlstiltak. Amerikansk Cocker Spaniel. Forslag til Representantskapet 1. og 2. april 2006 Amerikansk Cocker Spaniel Det er fremdeles lite problemer og så lav røntgings-frekvens på rasen, at det ikke er tilrådelig å benytte HD-avlesingsresultatene som entydig indikator på utbredelsen av HD.

Detaljer

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent til føring av protokoll 4. Valg av tellekorps 5. Godkjenning av møteinnkalling 6. Godkjenning

Detaljer

DAGSORDEN. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

DAGSORDEN. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere SAK 1 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 3. Årsberetning for 2016 4. Regnskap for 2016 5. Budsjett og handlingsplan for 2017

Detaljer

Vi i avlsrådet har som mål å få til ett nedfrysnings prosjekt av sæd. Dette er for å bevare genmaterialet.

Vi i avlsrådet har som mål å få til ett nedfrysnings prosjekt av sæd. Dette er for å bevare genmaterialet. Info fra avlsrådet for finskstøver Avlsrådet for finskstøver er et valgt organ på RS i NHKF etter forslag fra FFN. De som er valgt inn sitter der på frivillig basis. Avlsrådet sin oppgave er å forbedre

Detaljer

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland NORSK IRSKSETTERKLUBB avdeling 9, Troms ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014 Troms / nordre Nordland Styret. I 2014 har styret bestått av: Leder: Nestleder: Økonomi: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: WEB:

Detaljer

NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE. lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00.

NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE. lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00. I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00.

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Avlsplan for Norsk Irsksetterklubb - Rød Irsksetter

Avlsplan for Norsk Irsksetterklubb - Rød Irsksetter Avlsplan 2008-2013 for Norsk Irsksetterklubb - Rød Irsksetter Utarbeidet av Norsk Irsksetterklubb s avlsråd 12. januar 2008 Arbeidsdokument 1. Innledning 2. Rasens status, mål og tiltak A. Jaktegenskaper

Detaljer

C.I.B. N DK UCH NV-14 SEV-15 EUW-15 Gjermaa`s Storm

C.I.B. N DK UCH NV-14 SEV-15 EUW-15 Gjermaa`s Storm NO41526/12 C.I.B. N DK UCH NV-14 SEV-15 EUW-15 Gjermaa`s Storm 24476/05 N JCH Gaia 28877/88 N UCH Jack Johansen Sigmund Ask / Johansen Irene Høyem Asle, Trygve og Per Steinar Aspelien CERT CACIB BIR NO44921/15

Detaljer

PROTOKOLL. FRA GENERALFORSAMLING 2012 NORSK IRSKSETTERKLUBB Clarion Bergen Airport Hotel, Bergen 12. mai 2012

PROTOKOLL. FRA GENERALFORSAMLING 2012 NORSK IRSKSETTERKLUBB Clarion Bergen Airport Hotel, Bergen 12. mai 2012 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 2012 NORSK IRSKSETTERKLUBB Clarion Bergen Airport Hotel, Bergen 12. mai 2012 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Jørn Presterudstuen, ønsket velkommen. I tillegg til delegatene

Detaljer

Kort om engelsksetteren

Kort om engelsksetteren Jegerens førstevalg Kort om engelsksetteren Vi er den største rasen av de stående fuglehundene i Norge med over 800 registrerte hunder i året En av de 5 mest populære i landet på NKKs registreringsstatistikk.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte )

KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte ) KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte 16.3.2016) SFK CUP er klubbens verktøy for å kåre årets hunder, og tildeler tittelen i følgende klasser: ÅRETS HUND JAKT UK ÅRETS HUND JAKT

Detaljer

Avlskriterier Kleiner Münsterländer

Avlskriterier Kleiner Münsterländer Avlskriterier Kleiner Münsterländer 2017 2027 To lister over godkjente avlshunder; Liste 1 og liste 2. Det stilles de samme kravene til hundene på begge listene, med unntak av jaktpremiering. Helse, gemytt

Detaljer

Innkalling til Årsmøte for 2016

Innkalling til Årsmøte for 2016 1 1 Innkalling til Årsmøte for 2016 2 Troms Elghundklubb Årsmøte for 2016 på Haraldvollen lørdag 11.februar 2017, kl. 13.00. Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

Fuglehundklubbenes Forbund

Fuglehundklubbenes Forbund Fuglehundklubbenes Forbund Skjemaet returneres til: Fuglehundklubbenes Forbund Fartvegen 270 2324 Vang H. Epost: ellenbd@online.no Informasjon: I tillegg til utfylling og innsending av det nye oppgjørsskjema,

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Referat fra styremøte for Norsk engelsksetterklubb 29. mai 2017 kl

Referat fra styremøte for Norsk engelsksetterklubb 29. mai 2017 kl Referat fra styremøte for Norsk engelsksetterklubb 29. mai 2017 kl. 20.30. Tilstede: Øystein Heggelund Dahl (leder), Dorthe Haugen (styremedlem), Iver Melby (nest leder), Stein Martinsen (styremedlem),

Detaljer

Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis

Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis INTERNASJONALE PRØVER. NVK SOM ORGANISASJON- FOKUSOMRÅDER. HVORDAN VI TRENER VÅRE UNGHUNDER. 06.11.15 1 Tore Kallekleiv Kem e eg? Levd i skog og mark rundt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009)

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Innledning NLM arrangeres hvert år. NLM arrangeres som en tilnærmet workingtest for lag. Konkurransen gjennomføres

Detaljer

UNG HUND GRAND PRIX 2008

UNG HUND GRAND PRIX 2008 Dreiebok Unghund Grand Prix 05.10.08 UNG HUND GRAND PRIX 2008 Fredagen er en ren kvalifisering og av de 42 som startet skulle 24 videre til lørdag og den ordinære 1. dagen av Ung Hund Grand Prix. Dagen

Detaljer

Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind.

Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. Finalister: 1 ES Pussjo's C-La Chasse, e/f: Morten Berg

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Bilde 1 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på

Detaljer

Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer.

Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer. Protokoll fra årsmøtet i Norsk Chinese Crested Klubb. Avholdt 21 Februar 2010 I Telemarkshallen, Bø i Telemark 2. Godkjenning av Innkallelsen 3. Årsberetning Vedlegg 1 Steinar Østensen Anne Kari Rudi /

Detaljer

Lover 1 for Norsk Breton Klubb, stiftet 25. februar

Lover 1 for Norsk Breton Klubb, stiftet 25. februar Lover 1 for Norsk Breton Klubb, stiftet 25. februar 1957 2 vedtatt av generalforsamling den 19. mars 1958 med senere endringer, senest av 9. februar 2013 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer