ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B år 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B. 1907 100 år 2007"

Transkript

1 ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2010 Foto: Jon Ivar Søhus NOR SK E NGE L SK SE T T E R K L U B B år 2007

2 Årsberetning 2010 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere...side 3 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb...side 5 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd...side 12 Kommentar til regnskapet...side 39 Resultatregnskap...side 40 Balanse...side 41 Noter...side 42 Revisors rapport...side 45 Aktivitetsoversikt/Medlemskontingent...side 46 Valg side 47 Den Engelske Setter i Sverige...side 48 Den Engelske Setter i Danmark...side 50 Den Engelske Setter i Finland...side 53 Årspremielister...side 55 Grafisk Produksjon: Årsberetning NESK

3 HERVED INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK ENGELSKSETTERKLUBB ( NESK ) ONSDAG 27. APRIL, 2011 KL I NILS HANSENS VEI 20, BRYN, OSLO ( NKK S MØTELOKALER ) Til behandling foreligger: 1. Møtets lovlige innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen. 3. Styrets og avlsrådets årsberetning Regnskap med revisjonsberetning for Aktivitetsplan og budsjett for Fastsettelse av medlemskontingent for Innkomne forslag. Ingen forslag innkommet. 8. Valg til styret: - Valg av to styremedlemmer - Valg av suppleanter til styret 9. Valg av to revisorer. 10. Valg av en person til valgkomite. Velkommen Hilsen Styret i Norsk Engelsksetterklubb Medbring dette heftet til Generalforsamlingen 3 Årsberetning NESK 2010

4 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere i NESK Hans Majestet KONG HARALD V NORSK ENGELSKSETTERKLUBBS ÆRESMEDLEM Æresmedlemmer Ingeniør J. Fr. Eckersberg 1917 Forstmester W. Kildal 1932 Konsul P.A. Munch Gram 1932 Grosserer Andreas Robsahm 1932 Gösta Dalman 1932 Claes C:son Grill 1932 Doktor Anton Raabe 1938 Tannlege J. Eyde Evensen 1941 Fru Lizzie Michelet 1952 Disponent Adolph J. Lund 1954 Direktør I. Harald Skådinn 1954 Dyrlege T. Hemsen 1954 Gross. Christoffer J. Dahl 1957 Disp. Mogens Christensen 1957 O.r. sakfører Birger Meinhardt 1957 Gross. Arne Christensen 1957 Jon Garmaker 1974 Rolf Sevendal 1982 Arne Gran 1982 Ivar Brynildsen 1993 Anders Haugen 2007 Fredrik Aalerud 2007 Årsberetning NESK

5 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere i NESK Gullmerke Jeger Michael Holtermann 1952 Advokat Jan Helmer 1952 Ejnar Tønsager 1957 J. Aarflot 1957 Harald Bakkane 1957 Frithjof Kayser 1957 H.C. Reinersen 1957 Ivar Haugli 1957 Gunnar Amundsen 1957 E.B. Thorvaldsen 1957 Peder Findal 1957 Svein Heglum 1957 Acke Thornquist 1957 Frithj. Arngren 1957 Jon Garmaker 1964 Ivar Brynildsen 1970 Arne Watle 1974 Wrold Espestøyl 1974 Svein Heglum 1974 Trygve Heyerdahl Sr Olav Schjetne 1976 Egil A. Myhrer 1978 Nils Neste 1982 Roar Tønseth jr Einar Aalgaard 1982 Arne Holmesland 1984 Wilhelm Matheson 1987 Kåre Berntsen 1988 Trygve Heyerdahl 1988 Helge Olsen 1989 Fredrik Aalerud 1989 Thorstein Øhren 1990 Elias Melbye 1991 Jens Engum 1997 Kjell Hansen 1997 Kjell Norum 1997 Bjørn Watle 1998 Bente Bogstad 2000 Jon Nesheim 2000 Nils Å. Brekke 2000 Pål Wahlquist 2000 Sven Jørgen Skårdal 2001 Per Arne Watle 2001 Inger Skaarsmoen 2002 Nils Skaarsmoen 2002 Anders Haugen 2003 Kåre Norum 2005 Svein Hoseth 2007 Edle Backe 2007 Alfred Sæther 2007 Helge Amundsen 2007 Jan Graff 2007 Rune Frankmoen 2007 Magne Lindbäck 2007 Mette Møllerop 2008 Stein Helge Østerli 2008 Ingvar Rødsjø 2009 Bror Vold 2010 Frode Lingås 2010 Ellen Bakke Dobloug 2010 Jens F Dahl 2010 Iver Melby Årsberetning NESK 2010

6 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Styrets arbeid Klubbens formål er å arbeide for den engelske setters utvikling som jakthund, jrf. 3 i klubbens lover. Det er i løpet av året avholdt 4 styremøter og 71 saker er behandlet. I tillegg kommer en rekke mindre saker som er behandlet via E post. Styret har vært representert ved FKF`s RS, samtlige møter i Raseutvalget (RU), møter i NKK, Jakthunddivisjonen, Fuglehunden A/S, møter med sponsorer, møter med grunneiere og med distriktsklubber. Den nye lovmal som vi er blitt forespeilet fra NKK er blitt utsatt slik at vi ikke reviderer våre lover før vi ser utkastet fra NKK og tilpasser NESK lover til disse. Vi har i løpet av året fått på plass Distriktskontakter (DK) i alle landsdeler og vi håper at de vil være et godt bindeledd mellom klubben og lokale ES eiere. Når det gjelder arrangementer vil en der det er mulig søke samarbeid med den lokale klubb. Styret vil takke alle DK er som bruker mye av sin tid til beste for klubbens medlemmer. Våre sider i Fuglehunden gir et godt bilde av klubbens virke, en søker å komme litt bort i fra bare resultater som har ligget lenge på nett og over på allmennyttig stoff for ES eiere. Nettsidene våre fungerer også meget bra med en redaksjon som er flinke til å fylle på med aktuelt stoff. Ved slutten av året kom brikkene på plass til nye nettsider som vil være oppe å gå i løpet av våren Avlsrådet har lagt ned et stort arbeid med tilrettelegging av mest mulig informasjon til våre medlemmer gjennom avl.no og Fuglehunden. Det er sendt ut en høring vedrørende om FKF skal bli et reelt forbund. For at NESK skal støtte dette setter vi som et absolutt krav at det kynologiske ansvar for den engelske setter skal ligge hos NESK som raseklubb. Styret er avventende til saken og har kontaktet både FKF og NKK for ytterlig informasjon. En eventuell beslutning i saken kan ikke tas før tidligst i 2012 og da vil styret legge frem sitt syn for NESK Generalforsamling. Saken har også vært oppe i RU og klubbene der er nokså delt på hvordan de skal forholde seg. Sportslig har året vært meget godt med flotte premier både til de mer etablerte hunder og ikke minst de nye stjerner som Derby så tydelig viste. Takk til våre oppdrettere som holder et høyt nivå og ikke er redd for å forsøke nye innfallsvinkler i sin avl til beste for vår rase. Klubben vil takke alle som har stått på for at vi skal få alle arrangementer vel i havn. Uten deres uegennyttige innsats ville vi ikke kunne holde oppe et så variert tilbud til medlemmene. Økonomien i klubben er god. Styret er meget bevisst på at vi forvalter våre medlemmers verdier. Også i år ser vi en gledelig økning både i registrerte ES og antall medlemmer i klubben. I følge NKK sine registreringer er vi den mest populære stående fuglehund og ligger som nr. 5 av alle registrerte hunder i Dette har sin årsak i at vi forvalter en rase som er fremragende både som jakthund og sosial familiemedlem. Årsberetning NESK

7 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 2. Styret Styret har i 2010 hatt denne sammensetning: Formann Viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Fredrik Aalerud Hans-Christian Axelsen Tor Steigedal Marit Hennum Torfinn Stenersen Dorthe Haugen Iver Melby 3. Sponsorer Sponsormarkedet i Norge er i 2010 anslått å ha en total verdi på 3,6 milliarder kroner. Fotball står for hele 37,5% av dette. I Norge er sponsing for en stor del preget av sjefens interesseområde, eller management playground på fagspråk. Det er vanskelig å måle effekt av sponsing, og det eksisterer ikke etablerte prisstrukturer å forholde seg til innen sponsing i Norge. Det fører til at alle statistikker som næringslivet forholder seg til, ikke viser hva sponsing gir i forhold til andre medieutgifter. Arbeidet med sponsorer for NESK. Avtalen med Eukanuba ble inngått i årsskiftet 2009/2010. Eukanuba har fulgt opp avtalen mot våre arrangementer, med premier og annet. Tilbakemeldingene fra våre arrangører og deltakere har vært udelt positive i forhold til avtalen og oppfølgingen fra Eukanuba. Det er derfor gjort avtale med Eukanuba om å videreføre denne avtalen. Mulighetene for å få sponsorinntekter i NESK ligger til de enkelte arrangement, leverandører til oss som forbrukere av hundeutstyr, fôr osv, og fra sponsorer der sponsor/budsjettansvarlig har våre aktiviteter som interesseområde. Provit har bidratt i mange år til NESK, både med pengebeløp til klubbkassa, dommergaver og utmerkede fôrprodukter til våre arrangementer. Vi vil igjen takke våre sponsorer for et flott samarbeid i 2010 og at deres sponsorbidrag til klubben muliggjør større aktivitet i forhold til våre medlemmer. Vi har mange besøk på nettsidene. De er et attraktivt medium for sponsorer. Styret har i løpet av året jobbet med å forbedre dette produktet. Det viktig å være oppdatert, og for eksempel kan vi linke sidene til for noen et nytt medium, facebook, som i 2010 var tredje største medium i Norge, etter NRK og TV 2. NESK vil takke alle bidragsytere for støtten i Distriktskontaktene Arbeidet med DK-ordningen pågår kontinuerlig. Vi har pr i dag 18 distriktskontakter. Gjennom året har noen takket for seg, og andre har kommet til. Vi mangler i dag DK kun i et område, og en i et annet område ønskes avløsning. Hver enkelt distriktskontakt skriver innlegg til Fuglehunden en til to ganger i året. Alle nye DKer presenterer seg i bladet. På nettsiden er det publisert en liste over aktiviteter som DKene har gjennom året. Denne vil bli komplettert etter hvert som nye arrangement blir ferdig planlagt. Det ble planlagt å ha en samling med alle DKene i Det er ikke en enkel sak å få tid og sted til å passe for 20 mennesker fra alle deler av landet, så vi fikk det ikke til i året som gikk. Vi gir oss imidlertid ikke alt for lett, så vi prøver igjen i Det har vært en god del aktivitet i distriktene, blant annet vintertrening i fjellet, dressurkurs, utstillingskurs, treningssamling sommer, medlemskveld med foredrag. Og for ikke å glemme all telefonkontakt mellom medlemmer og alle DKene. Styret er tilfreds med utviklingen i distriktsarbeidet, og takker alle for den gode innsatsen! 7 Årsberetning NESK 2010

8 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 5. Grasrotandelen NESK er nå registrert hos Norsk Tipping og har allerede mottatt midler fra medlemmer som gjennom sin tipping har valgt å støtte klubben. Det er et stort potensiale her og håper at våre medlemmer fremover vil tenke på klubben når de legger inn sine tips. 6. Aktiviteter i klubbens regi i januar Treningssamling/nybegynnerkurs Hordaland 09. februar Samling for unghunder i Ridehallen, Beitostølen, hver tirsdag fra 9. februar og til påske februar Nesk kurs Nøsen. Avlyst på grunn av snøforhold. 03. mars Medlemsmøte Lillestrøm i samarbeid med Romerike FHK. 10. mars Medlemsmøte i samarbeid med Hedmark og Oppland FK mars Jaktprøve Femunden, samarbeid med Romerike FHK april Villmarksmessa. 22. april Utstillingskurs i Oslo. 28. april Generalforsamling. Mai/juni Skytekurs Oslo/Akershus. Avlyst grunnet manglende deltagelse. April/mai Dressurkurs Oslo/Akershus. Due trening for deltakerne på dressurkurset. Mai/juni Dressurkurs, Ryfoss. 8. mai Fuglehundklubbenes Fellesutstilling, Oslo. 19. mai Møte for nye medlemmer i Oslo. 06. juni Spesialutstilling Oslo. 11. juli Spesialutstilling Storli Gård, Storlidalen. Juni/juli/august Aversjonskurs mot sau, Trondheim. 20. august Spesialutstilling, Sjursjøen Lillehammer og 23. august Kiærprøven september Kongsvoldprøven m/norsk Derby 24. oktober Klubbmesterskap i Vestfold. Avlyst grunnet manglende deltagelse. 06. november Fellesutstillingen Midt-Norge 01. desember Medlemsmøte Skytterkollen, Bærum. Anders Haugen holdt foredrag om engelsksetteravl. Hva har vi oppnådd hvordan har vi kommet hit hva ønsker vi hvordan skal vi komme dit. 7. Klubbens sekretariat Klubbens adresse er: Nesk, Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo. Tlf E-post: Bente Bogstad er ansatt som sekretær i 50% stilling. Kontortid mandag torsdag kl Telefontid mandag torsdag kl Telefax Adresser til styremedlemmer, klubbredaktør, avlsråd og distriktskontakter blir kunngjort i klubbens medlemsblad Fuglehunden, og på våre internettsider 8. NESK s arbeidskomiteer oppnevnt av styret Sekretær Regnskapsfører Avlsrådssekretær Bente Bogstad Anne-Grethe Sætrang Anders Haugen Årsberetning NESK

9 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Avlsrådsleder Avlsrådsmedlemmer Valpeformidling Medlemsregister Klubbredaktør, Fuglehunden Web redaksjon Materialforvalter Medlemsmøter Villmarksmessa Jaktprøve, Femunden Jaktprøve, Kiær Jaktprøve, Kongsvold Fellesutstillingen, Oslo Fellesutstillingen, Trondheim Spesialutstillingen, Oslo Spesialutstillingen, Oppdal Spesialutstillingen, Sjursjøen Utstillingsansvarlig Salg, Nesk materiell FKF s representantskapsmøte Elisabeth Kallevig Alfred Sæther, Stein Helge Østerli, Marte Ottesen, Svein Kvåle, Torfinn Stenersen Sekretær, avlsråd og distriktskontakter Bente Bogstad Sirikit Lockert Stig K. Johansen, Mette Møllerop, Roy Allan Skaret Bente Bogstad Distriktskontakter og Oslo/Akershusgruppa Hans Rishovd Anita Gjengedal Dorthe Haugen, Torfinn Stenersen Anne-Grethe Sætrang. Ellen B. Dobloug Kåre Norum, Ellen B. Dobloug, Dorthe Haugen Anne-Grethe Sætrang, Iver Melby Anne-Grethe Sætrang Kjell Hansen, Finn Stenersen Bente Bogstad Jens F. Dahl, Tor Egil Langnes Anne-Grethe Sætrang, Elisabeth Kallevig, Pia Camilla Strandrud Anne-Grethe Sætrang Bente Bogstad Fredrik Aalerud 9. NESKs medlemstall pr Kongelig Æresmedlem Æresmedlemmer Livsvarige medlemmer Betalende medlemmer SUM Engelsksetter registrering I følge Norsk Kennel Klub er det i 2010 registrert 852 engelske settere og vi er den femte mest populære hunderasen Registrerte Medlemsbladet Fuglehunden AS Medlemsbladet kommer ut med seks utgaver pr. år. Bladet er slik styret ser det et viktig kommunikasjonsmiddel med medlemmene. Også i år har Nesk redaktør Sirikit Lockert nedlagt et stort arbeid til glede for alle våre medlemmer. Distriktskontakter og medlemmene har vært flinke til å sende inn stoff. Dette er viktig da det ofte er engelsksetterens fremragende resultater som omtales. Det er fin reklame for å vise hva denne vakre og dyktige jeger presterer slik at omverdenen får kunnskap om hundenes høye kvalitet. Avlsrådet har også bidratt med innlegg av stor interesse for eiere av engelsksettere, som alltid med et 9 Årsberetning NESK 2010

10 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb sterkt faglig innhold og av stor informasjonsverdi. Styret vil takke avlsrådet for det store arbeid de også nedlegger ved sine fine innlegg i bladet. Driften av bladet har for 2010 vært tilfredsstillende også økonomisk, noe styret anser som viktig. En sentral rolle i dette bildet har annonseinntektene. Her gjøres det en stor jobb for å opprettholde et godt nivå, noe som er vanskeliggjort ved at konkurransen er økt etter at bladet Hundesport når den samme målgruppen. Fuglehunden har besluttet å forlenge prøveperioden med løssalg for å se om opplaget kan økes ytterligere, og foreløpig ser det ikke ut til at det har fått noen negativ effekt på vår medlemsmasse. For 2010 gikk løssalget ca. i balanse. Det er viktig for Nesk som eier all den tid enhetskostnaden som belastes klubben avhenger av kostnadsbildet ved selve driften av bladet. Det er også iverksatt en nettsatsing som vil kunne gi ytterligere annonnseinntekter samt en litt annen profil enn selve bladet. Det er for tidlig å konkludere på resutatet av dette ennå. Til slutt nok en gang takk til Sirikit for flott innsats i året som gikk. 12. Nettsider NESK hjemmesider. Dagens Nesk-portal ble etablert i 2004, med en større oppgradering i Utviklingen på dette området går fort og vi har nå et behov for en ny løsning. Den portalløsningen vi har i dag tilfredsstiller ikke nye krav til sikkerhet og funksjonalitet. Over en periode på ca ett år har vi arbeidet med å finne en ny og god løsning for våre hjemmesider. Dette har ikke bydd på noen problemer, men en del utfordringer i henhold til de krav og behov vi har som klubb. Mange medlemmer ønsker å få inn bilder av sine hunder i gallerier, arrangører av våre prøver og utstillinger ønsker å kunne legge inn resultater og referater. Dette skal da kunne gjøres på en slik måte at kurs i flere timer er unødvendig. Valpelister og underlinker skal også være en del av sidene. Forumet ønskes videreført etter samme modell som i dag. Vår moderator Stig K. Johansen har ansvaret for våre sider, Stig er den som har hovedansvaret for den nye siden i samarbeid med styret. Pr. dags dato har vi kommet langt i arbeidet med ny nettløsning. Sidene settes sammen og bygges opp. Den nye siden bygges rundt fri programvare, en løsning lik den de andre fuglehund klubbene bruker. Kostnadsmessig så har vi satt av mellom tusen kroner til hele prosjektet. Vi håper å ha sidene oppe i løpet av kort tid. 13. Årets jaktprøver Kongsvoldprøven m/norsk Derby Norsk Engelsksetterklubb var i år arrangør av Norsk Derby (ND), samtidig avviklet vi vår tradisjonelle prøve. Påmeldingen var i år som før stor, det var ventelister men dette løste seg slik at de fleste fikk sine etterlengtede plasser. Vinteren gjorde sitt inntog natt til fredag. Istedenfor vakre solfylte fjell hadde snøen lagt seg over hele Dovrefjell. Snøen ble liggende alle dagene. Premieringene ble ikke så få som vi fryktet på tross av været, i Derby-finale ble det full liste. i VK ble det 3 premieringer i finalen. Mange sjanser ble ikke alltid positivt benyttet av hundene denne helgen. Været gjorde at det var vanskelige forhold for hundene. Kåre Norum var prøveleder, sammen med seg hadde han Ellen B Dobloug, Dorthe Haugen, Anne Grethe Sæterang, Roy Allan Skaret og Iver Melby. På prøvens første dag ble de totalt 15 premier på de syv VK- partiene og det ene UK / AK - partiet som var ute. Det var snø og vanskelige forhold, men mange lykkes med å få sine premier. ND hadde ute 5 partier i kval, premieringene her var 5 stk. Det var 41 kvalifiserte ES til ND. Lørdag hadde vi ut 7 kvalitetspartier, 2 semi VK og 2 semi ND. Lørdag kveld var det tradisjon tro, jegermiddag og premieutdeling. Under middagen ble det delt ut NESK gullmerke til Årsberetning NESK

11 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Ellen B. Doblaug og Iver Melby. Dette var en stor overraskelse for begge to som de satte stor pris på. Det var veldig hyggelig å få denne utmerkelsen. Videre så holdt Fredrik Aalerud en tale til forsamlingen, hvor han takket deltagere og arrangører for trivelige dager i fjellet og oppholdet på Hjerkinn. Søndag var det duket for finaler og kvalitetspartier. Derby-finalen ble dømt av Kjell Hansen og Stein Helge Østerli, finalen gikk på Hjerkinn lav, etter hvert så havnet de på Hjerkinn høy. Dette etter avtale med finalepartiet som var ferdige tidlig på dagen. Finalen ble dømt av veteranene Knut Grindstuen og Per Nymark, skyttere var Kåre Norum og Iver Melby. Det ble totalt delt ut ca 50 premier i alle klasser på hele prøven. Sponsorer for prøven var Eukanuba og Norsk Dyremat, vi takker disse for at de stiller opp for oss. Vi vil takke alle dommere som stiller opp for oss, dette gjør at vi har det komfortabelt med å skaffe dommere. Takker alle som var på Hjerkinn for ei flott prøvehelg. Retter en stor takk til Derby komiteen som gjennomførte med glans på alle plan under arrangementet. Under ligger premielistene i ND og VK-Finale. Norsk Derby Finale 1. premie Norsk Derby-finale: ES DC, Frank Robert Brekke 2. premie Norsk Derby-finale: IS US Caisa, Tom Rasmussen og Siri Linde 3. premie Norsk Derby-finale: ES Berkjestølen`s Hi-Speed, Ingvar Rødsjø 4. premie Norsk Derby-finale: ES Storåens Daisy, Olav Egeland 5. premie Norsk Derby-finale: ES Berkjestølen`s Lara, Ivar Amundsen/Ingvar Rødsjø 6. premie Norsk Derby-finale: ES Scott, Arne Olav Kleiven VK-Finale 1.VK m/cacit IS US Kuling, Rune Magnussen 2.VK IS Frida Av Miessevarri, Knut Steinar Skiple 3.VK IS Røde Hunders Mi-Rakel, Jørn Presterudstuen Kiærprøven Med over 500 påmeldte og 384 plasser så sier det seg selv at alle dessverre ikke kom med, men de som stod på venteliste og som møtte til opprop, kom med. Lørdag morgen var det som vanlig litt tåke, men den lettet og det ble fint vær, noe som det også var resten av helgen. Vi hadde i år besøk av den tyske dommeren Christiane Lohmann, hun dømte ute i fjellet lørdag og søndag. Finalen ble dømt av Arne Abel-Lunde og Robert Colbjørnsen og resultatlisten i finalen ble som følger: 1. VK m Cacit IS US Kuling R. Magnussen/R. Halvorsen 2. VK res.cacit IS US Rubella Snøhedda - J. Presterudstuen 3. VK KV Tiurbuas Pippi G. Olsen 4. VK P Jutevatnets Radar O. Frøland. Det var som vanlig godt besatt med fugl i terrengene og det ble en premiering på 20%. En stor takk til Anders Kiær som lar oss få leie disse fine terrengene. Takk også til vertskapet på Rustad Hotell for god service. Lørdag kveld var det jegermiddag, grilling ute i det fri, med over 80 deltagere. Prøvens leder var Dorthe Haugen, hun hadde med seg Torfinn Stenersen, Anne-Grethe Sætrang og Ellen Bakke Dobloug. Sponsorer for prøven var Eukanuba og Norsk Dyremat, vi takker disse for at de støtter oss. Vi vil få takke alle dommere som stiller opp for oss, år etter år, det gjør jobben lett med å skaffe dommere. Christiane Lohmann som dømte spesialutstillingen ga to dagers jakt i Tyskland i Det ble loddtrekning blant deltagerene og den flotte premien ble vunnet av Jan Haugen. Til slutt en takk til alle som var på Kiær for en fin og flott prøvehelg. Femundprøven/ vinterprøven Vinterprøven ved Femunden er en samarbeidsprøve mellom Romerike Fuglehundklubb og NESK. På grunn av vanskelige snøforhold måtte en innstille 3 partier hver dag. Dette er en av hovedårsakene til at økonomien i prøven ble dårlig. Prøven ble vunnet av Royaluras D Roya med 1 VK m/cacit, eier og fører Bertil Nyheim. NESK sin representant i samarbeidet, Anita Gjengedal, gjorde en flott jobb for klubben. 11 Årsberetning NESK 2010

12 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 14. Utstillinger Fuglehundklubbenes Fellesutstilling ble avholdt på Bogstad camping i Oslo, 8. mai. Dommer for vår rase var Aase Jacobsen. Det var påmeldt 41 voksne og 8 valper. BIR (og BIS) ble INT NORD UCH NORDV KBHV-08 Piksteinans Ziir til Steinar Berg/Brit Aali og BIM ble NV-09 Bekkensetra s Tiny til Hilde og Knut Albech. NESK spesialutstilling ble avholdt på Bogstad camping i Oslo 6. juni. Det var påmeldt 61 voksne og 11 valper. Dommer var Niels Brandstrup. BIR: NV-09 Bekkensetra s Tiny til Hilde og Knut Albech. BIM: INT NORD UCH NORDV KBHV-08 Piksteinans Ziir til Steinar Berg/Brit Aali. NESK spesialutstilling ble avholdt på Lønset Gård, Storlidalen 11. juli. Det var påmeldt 24 voksne, dommer var John Smedbakken. BIR: Vømmølfjellets Prima Eira til Stein Olav Hestad. BIM: Tjuvreisn s Kasan til Lars Olav Sagberg. NESK spesialutstilling ble avholdt på Sjursjøen, Lillehammer 19. august. Det var påmeldt 18 voksne og 7 valper og dommer var Christiane Lohmann, Tyskland. BIR: Nordvestjyden s Z. Bassimo til Jan Terje Haugen. BIM: Sørhauglien s Tia, Morten Dahlby/Åse Granli. Fellesutstillingen Midt-Norge ble avholdt i Trondheim 6. november og det var påmeldt 14 hunder. Dommer var Arne Foss. BIR: INT NORD UCH NORDV KBHV-08 Piksteinans Ziir til Steinar Berg og /Brit Aali. Det ble ikke kåret noen BIM hund. Styret i NESK Marit Hennum Hans-Christian Axelsen Tor Steigedal Torfinn Stenersen Iver Melby Dorthe Haugen (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Fredrik Aalerud Formann (sign.) Årsberetning NESK

13 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Beretning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Avlsrådets sammensetning i 2010 Leder Sekretær Jaktutvalg Eksteriørutvalg Helseutvalg Utenlandskontakt Elisabeth Kallevig Anders Haugen Alfred Sæther Stein Helge Østerli Torfinn Stenersen Svein Kvåle Marte Ottesen Elisabeth Kallevig 2. Møtevirksomhet Avlsrådet har i perioden avholdt et weekend-møte og ellers telefonmøter. Representanter for gruppen har også deltatt på møter med samarbeidende avlsråd under RU, DU, NKK og Norges Veterinærhøyskole. 3. I 2010 har avlsrådet i NESK blant annet: Arbeidet med felles nordiske utstillingsregler Arbeidet med felles krav for den Nordiske Avlshundlisten Oppdatert krav for NESK avlshunder grunnet nye premiebetegnelser Arbeidet med utstillingskrav for NJCH sett i lys av nye premiebetegnelser Bearbeidet data fra utstillinger Sendt informasjon til norske- og nordiske eksteriørdommere som dømmer ES Sendt inn forslag til NKKs nye datautvalg BITS Behandlet avlshundsøknader Vært i dialog med NKK vedrørende deres HD index og vektlegging av gradene Vært i dialog med NKK sædbank om krav til blodprøver Arbeidet med slektskapsindeksen Sett på mulig forskningssamarbeid med NVH og NGK rundt hypotyreose, kloløsning, PRA mm Revidert statutter for Årets Hunder Revidert statutter for representasjonslag Mottatt kandidater til Årets Hunder i NESK 2010 Mottatt kandidater til Oppdretterpris 2010 Tatt ut representanter til NM lag vinter, høyfjell og lavland Sendt deltagere til VM for britiske stående fuglehunder i Slovakia. Holdt foredrag på julemøtet i Oslo 13 Årsberetning NESK 2010

14 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd 4. Eksternt samarbeid Avlsrådenes samarbeidsutvalg (ASU) ASU skal fungere som et rådgivende organ for RU når det gjelder avlsrelaterte spørsmål. Det har i år vært møter i forbindelse med arbeidet på Ås hvor NESK er med som observatører ettersom NESK har valgt ikke å være med på prosjektet foreløpig. Avlsrådet ser også nærmere på hofteleddsdysplasi innen de enkelte raser og forholdet mellom gradene som er grunnlaget til indeksen. Nordisk Engelsksetter Avlsråd (Finland, Sverige, Danmark og Norge). Det har ikke vært noen møter i løpet av året. All korrespondanse har foregått pr. mail. Avlsrådet har arbeidet med den nordiske avlshundlisten for å prøve å komme frem til felles minimumskrav. Hittil har de forskjellige landene lagt ut avlshunder etter landets egne krav som man finner under hvert lands flagg i headingen. Internasjonalt NESK har vært medlem av Den Internasjonale Engelsksetter Klubb (IEK) siden Det holdes et møte en gang i året. NESK hadde dessverre ikke anledning å stille i år. De arbeider bl.a. fortsatt med å legge til rette for dopingprøvetaging på større prøver. 5. Avlshundene HANNHUNDER Det er godkjent kun 5 nye avlshannhunder i løpet av året: Nye avlshannhunder godkjent i 2010: 13984/07 Sørbølfjellet's Zizou Lien, Erik Hjelmås Flå 09228/07 Tidybird's Albin Av Høimyra Borgen, Svein Skien 13683/06 Påsan Bjørkli, Johnny Selbu 17915/05 Rino Brattset, Hans Ivar Støren 18414/06 Rypekjerret's Storm Mork, Arild Ålesund 4 søknader er avslått. En på grunn av utenlandsk eier, 2 hadde for svak HD-index og en manglet tilstrekkelig jaktprøveresultat. Det er trukket 13 hannhunder fra lista Heidarheimens Elias 16149/ Høy alder Borta Med Vindens Birk S32358/ Høy alder Hårteigens Esop 18998/ Høy alder Hågakollen's General Snus 19218/ Høy alder Reisadalen's Rapp 20574/ Høy alder Gimlekollen's Tommy 19008/ Høy alder Sletthallens Ranger 09122/ Høy alder Sydvindens Fly S12616/ Høy alder Kloppmyra's Z 00942/ Høy alder Berghøi's Ask 10960/ Eieren er ikke NESK-medlem Limingruet's Lucas 21552/ Eieren er ikke NESK-medlem Rotuas Athos Fra Juni 07737/ Oppfylt avkoms kvote Hågakollen's Fido 13995/ Eieren er ikke NESK-medlem Årsberetning NESK

15 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Det er registrert 50 kull i NKK etter NESK-avlshannhunder i 2010 Bekkegården's M 00212/ Shara 04153/04 Flåm, Frode Karifjellets Sita 11016/03 Hoel, Terje Berkjestølen's Zorro 09301/ Hågakollen's Shakira 14000/03 Kleppang, Yngve Johan Rimvarden's Bianca 25577/05 Bergstøl, Harald Borderhaugen's Otto 14728/ Tarpan's Roma-Del Vida 18045/04 Larsen, John Huscetina's Dame Cetina 20199/03 Unneland, Herdis Streitkampen's Katja 25342/06 Tømte, Erik Matsåsens Fibi S29461/2002 Kavli, Vigdis Gårdarnas K Dandy S57189/ Porsangervidda's Missy 24143/07 Hansen, Harry Arnold Harodalen's Figo 22935/ Samanta 03124/03 Andreassen, Atle Nils Siljaættas E Mira 05837/05 Risdal, Frode Hovdmyra's Freddi 21502/ Hovdmyra's She's Alive 09943/07 Hellevik, Jostein Huscetina's Dundee 20193/ Sáráhkká Av Trollætt 25625/04 Hennum, Marit Hågakollen's Fido 13995/ Kleivskogen's Madonna 06268/06 Kleppang, Yngve Johan Hågakollen's Tor 08060/ Klækkenhavnas Cru 15120/05 Sørensen, Steen Blach Rotuas Birdy 07113/06 Halland, Anders Guton Hågakollen's Fey 21881/03 Dahler, Yngve Dovregubbenen's Anne 17459/02 Stensvold, Bjørn Kåre Karifjellets Vahr 04651/ Skyri's Tini 06907/04 Engelstad, Line Langsifjellets Trigger 22964/ Rypekullet's Lady 19344/05 Farstad, Wenche Streitkampen's Tjorven 03348/03 Høystad, Thomas Lurusneisas B-Lissa 11347/03 Benjaminsen, Ronny S Max 02963/ Skyri's Winnie 06906/04 Svendsen, Finn Håkon 15 Årsberetning NESK 2010

16 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Myrhedens G-Granit S21847/ Biloens Luna 12287/05 Løkås, Bjørg Vegerbols Diva S66410/2004 Jacobsen, Bjørn Strand Pei Fang Birk 08745/ Thira 19272/03 Tennebekk, Svein Ravneheias D Kid 09178/ Berkjestølen's Laika 03342/03 Nøkland, Oddleif Reinheimens Dipper 26075/ Rippy's Varri 09329/05 Hansen, Ketil Boye Reinrabben's B-Django 09726/ Rocos Alena 08589/99 Hermo, Paul-Anton Rino 17915/ Berrskallen's Raki 21537/05 Brattbakk, Johnny Rotuas Athos Fra Juni 07737/ Lyngåsen's Lyng 15011/03 Kjeksrud, Arne Senja's Mister Icemann Dk07262/ Hovdmyra's Tula 04557/02 Hammari, Torfinn Rocos Siri 21850/02 Hermo, Paul-Anton Slottvidda's I M Giggs 10328/ Rocos Tuva 21851/02 Granly, Lasse Spjeldberget's Raider 09542/ Steinrøysa's Safir 11546/02 Skogsrud, Åse Lynglia's Sapho 04100/05 Sollesnes, Anne-Liv Spjeldberget's Trym 05959/ Bjønnålia's Inger 16717/04 Rakbjørg, Olav Steinrøysa's Storm Ii 11095/ Fjellrosa's Bella 23895/05 Arild, Audun Furuskogens Tanja Th 00610/03 Sætermo, Helgar Slottvidda's I M Gro 10330/07 Ellingsen, Ivar Sørberget's Tengel 14924/ Hårteigens Petra 17276/02 Petterson, Ole Jens Tidybird's Albin Av Høimyra 09228/ Sønnanåen's Hanni 06816/03 Borgen, Svein Totti 20417/ Rimvarden's Aija 02769/05 Bergstøl Svendsen, Eva M Gucci 17281/02 Haraldsen, Karl Otto Reinheimens Viva 25671/05 Aanensen, Liv Årsberetning NESK

17 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd V' Luca Du Mas D'eyraud Lof Mokleiva's Tidy 21492/02 Stokkebekk, Elisabeth B Storbakken's Sue 14686/01 Hansen, Stig-Håvard Villmarksporten's Mini 06960/ Skrållan 10773/05 Pedersen, Terje Østheia's Eend Jagter 07572/ Thorsheim's Tara 05377/05 Skårdal, Sven Aksel Fønnebø's Oona 06623/03 Nilsen, Lars Biong TISPER Det er godkjent 20 avlstisper i 2010 Nye avlstisper godkjent i 2010: 11884/08 Kari Knudsen, Svein Erik Kristiansund 03693/06 Folgefonna's Hedda Vikne, Janne Tyssedal 04104/05 Lynglia's Vikky Johansen, Alf Dilling 04394/06 Slottvidda's I M Tuva Dekkerhus, Håvard Mørkved 07109/06 Rotuas Beretta Hovde, Arne Brumunddal 07127/05 Gallok's Luna Enoksen, Hans Einar Tverlandet 09227/06 Finnvellen's Luna Nesheim, Jon Stavanger 25591/07 Rotuas C-Ada Folstad, Roger F Lundamo 12003/08 Heggebakken's Tyra Raabakken, Pål Tore Overhalla 11438/07 Lynglia's Kaisa Johansen, Alf Dilling 19784/05 Mina Holthe, Thomas Levanger 03353/07 Stjernevannet's White Garnes, Jørn Erik Ankenesstra 24105/07 Pigghætta's Effie Stenersen, Finn Trondheim 25667/08 Skaididalen's Frøya Pedersen, Idar Helmer Hammerfest 13985/07 Sørbølfjellet's Smilla Lien, Nina Hjelmaas Flå 14420/08 Jøldalens Dixie Nygård, Jan Herbert Bjugn 23768/07 Skaididalen's Molly Karlsen, Jan-Erik Hammerfest 18053/07 Hågakollen's Vixen Kleppang, Yngve Johan Tjodalyng 23322/05 Pigghætta's Fifi Trixiebelle Neergård, Tore Grong 09796/08 Bea Stenumgård, Andre Fåvang 4 søknader er avslått. To med for svak HD-index og to manglet CL-status. Det er trukket 17 avlstisper fra lista. Mange av disse på grunn av for høy alder etter at NKK har endret sine retningslinjer som medfører at tisper over 8 år ikke kan benyttes i avl uten dispensasjon. Lanvatnet's Lynna 04935/ Over 8 år Streamside's Unique 01360/ Over 8 år Damflåtten's Mara 09124/ Over 8 år Hovdmyra's Hera 13250/ Over 8 år Karifjellets Føyka / Over 8 år 17 Årsberetning NESK 2010

18 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Matsåsens Fibi S29461/ Over 8 år Berkjestølen's Tjorven 09745/ Over 8 år Sørheia's Niva 18866/ Over 8 år Vinsterfjellet Nita 15308/ Over 8 år Liedalen's Thea 01011/ Over 8 år Liedalen's Tilla 01010/ Over 8 år Royaluras J A Riise 18874/ Over 8 år Gimlekollen's Tiril 19385/ Over 8 år Rocos Tuva 21851/ Over 8 år Pei Fang Lille 01391/ Over 8 år Engfjell's Apia 16437/ Nær slekt med PRA-bærer. Ikke øyelyst Vinsterfjellet Su 11629/ Nær slekt med PRA-bærer. Ikke øyelyst Det er registrert 33 kull i NKK etter NESK-avlstisper i 2010 Berrskallen's Raki21537/05 Brattbakk, Johnny Rino 17915/05 Biloens Luna 12287/05 Løkås, Bjørg Myrhedens G-Granit S21847/2002 Fingå Ran Fin24500/07 Åsheim, Jonny Limingruet's Hi-Troll 21553/06 Fingå Tri Fin24495/07 Kvåle, Svein Berguglas Hi-Trøkk 07029/06 Fjellrypas Dixie 04981/04 Grande, John Arvid Nordvestjyden's Z.Bassino Dk22836/2005 Hågakollen's Shakira 14000/03 Kleppang, Yngve Johan Berkjestølen's Zorro 09301/04 Jentefjellet's Pet 21140/06 Kvåle, Svein Skott 12646/01 Kloppmyra's Hera 09556/04 Bruflot, Wenke-Nina Berguglas Blåne 07033/06 Lurusneisas B-Lissa 11347/03 Benjaminsen, Ronny S Langsifjellets Trigger 22964/04 Lynglia's Vikky 04104/05 Johansen, Alf Limingruet's Hi-Troll 21553/06 Matsåsens Fibi S29461/2002 Kavli, Vigdis Borderhaugen's Otto 14728/05 Mina 19784/05 Holthe, Thomas Steinrabben's Felix 10107/02 Årsberetning NESK

19 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Pei Fang Førti 08750/04 Holmli, Marianne Kvernmomarka's Troll 20407/02 Rangelfjellet's Miss Putte 08692/04 Sæther, Alfred Trønderviddas Giro 19597/98 Rocos Alena 08589/99 Hermo, Paul-Anton Reinrabben's B-Django 09726/06 Rocos Tuva 21851/02 Granly, Lasse Slottvidda's I M Giggs 10328/07 Rotuas Beretta 07109/06 Hovde, Arne Nordvestjyden's Z.Bassino Dk22836/2005 Rotuas Birdy 07113/06 Halland, Anders Guton Hågakollen's Tor 08060/05 Royaluras F-Racing 18602/07 Skaret, Roy Allan Storbakken's Gottlob 08871/04 Rypekullet's Lady 19344/05 Farstad, Wenche Langsifjellets Trigger 22964/04 Rypekullet's Nike 19343/05 Salomonsen, Are Steinrabben's Felix 10107/02 Skaididalen's Molly 23768/07 Karlsen, Jan-Erik Østkystens V Franco S62745/2008 Skillevatnet's Turte 17895/04 Norum, Kåre Steinrabben's Felix 10107/02 Skuruberget's Hedda 03314/05 Engh, Berit Gallok's Kustus 07124/05 Slottvidda's I M Gro 10330/07 Ellingsen, Ivar Steinrøysa's Storm Ii 11095/03 Slottvidda's I M Tuva 04394/06 Dekkerhus, Håvard Jøldalens Ville 14416/08 Storbakken's Sue 14686/01 Hansen, Stig-Håvard V' Luca Du Mas D'eyraud Lof Sønnanåen's Hanni 06816/03 Borgen, Svein Tidybird's Albin Av Høimyra 09228/07 Thira 19272/03 Tennebekk, Svein Pei Fang Birk 08745/04 19 Årsberetning NESK 2010

20 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Thorsheim's Tara 05377/05 Skårdal, Sven Aksel Østheia's Eend Jagter 07572/06 Vindølas Gaja 23120/01 Brannsten, Per Halvdan Bigjim Loi01/88207 Vindølas C-Nora 14720/04 Brannsten, Per Halvdan Berguglas Hi-Trøkk 07029/06 Vinsterfjellet Su 11629/03 Haugen, Jan Terje Limingruet's Hi-Troll 21553/06 6. Avlsrådgivningen Avlsrådgivningen skjer i hovedsak på to områder. Avlsrådet skal gi råd til Styret i saker om avlsspørsmål slik som og: foreslå kriterier for utvelgelse av avlshunder foreslå tiltak for å bedre rasens mentale, jaktlige og eksteriørmessige utvikling foreslå strategier for bekjempelse av arvelige sykdommer legge frem forslag i forbindelse med revidering av jaktprøve- og utstillingsregler, etc. samle inn opplysninger om jaktprøver, utstillinger, helseopplysninger m.m. I tillegg skal avlsrådet være en informasjonsbank der oppdrettere, valpekjøpere og andre hundeeiere skal kunne hente råd og opplysninger. Mange benytter seg av den informasjon avlsrådet sitter inne med som opplysninger, sammenstillinger og statistikker om: Avlsprinsipper Stamtavler Avkomstatistikker Jaktprøveresultater jaktegenskap statistikker utstillingsresultater tilgjengelig for alle på DogWeb helse statistikker/indekser regelverk 7. Avlsmålsetting Avlsrådet er et rådgivende organ. Oppdretter har selv hovedansvaret for sitt oppdrett. Vår målsetning, gjennom formidling av informasjon og rådgivning, er å forbedre rasens gjennomsnitt for følgende egenskaper i prioritert rekkefølge: mentalitet jaktegenskaper fysisk helse eksteriør Årsberetning NESK

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Quality Airport Hotel Stjørdal lørdag 8. februar 2014 Breton-Info Side 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 8. FEBRUAR 2014 med festmiddag og en del sjølskryt.

Detaljer

Rapport. Nr. 1 2013 47. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org

Rapport. Nr. 1 2013 47. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 03 47. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Oddgeir Andersen, 934 66 706 Vargstadveien 43, 69 Lillehammer oan@nina.no Nestleder:

Detaljer

Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling

Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling Dansk - norsk vennskapskamp på Nøsen 24. aug. 2007 ved NISKs jubileumsprøve 90 år. Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling i Tromsø 9. - 10. februar 2008 Nina og Lollipop - vinner NM Høgfjell vinter 2007,

Detaljer

rapport www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB NR. 2-2006 40. ÅRGANG

rapport www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB NR. 2-2006 40. ÅRGANG www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB rapport NR. 2-2006 40. ÅRGANG Styret og utvalg Hed-Opp FHK 2006 2 INNHOLD Leder: Iver Melby.................Tlf. priv: 61 18 53 14 Skumsrud,

Detaljer

Rapport. Nr. 2 2008 42. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org

Rapport. Nr. 2 2008 42. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2008 42. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Iver Melby, tlf. 61 18 53 14 414 85 314 Skumsrud, 2836 Biri iver.m@online.no Nestleder:

Detaljer

Nr. 2 2011 45. årgang

Nr. 2 2011 45. årgang www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2011 45. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Oddgeir Andersen, 934 66 706 Vargstadveien 43, 2619 Lillehammer oan@nina.no Nestleder:

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

Nr. 1 2008 42. årgang

Nr. 1 2008 42. årgang www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 008 4. årgang Styret og utvalg Leder: Iver Melby, tlf. 6 8 53 4 44 85 34 Skumsrud, 836 Biri iver.m@online.no Nestleder:

Detaljer

Nr. 2 2014 48. årgang

Nr. 2 2014 48. årgang www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2014 48. årgang Styret og utvalg 2 Leder: elisabeth Haukaas Bjerke, 952 17 636 Kantvegen 68, 2618 Lillehammer ehb@glor.no

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET WSA-handlere Tone Løw og Sondre Hansen på jobb i Østerrike. Foto: Siv Hansen. Frida og Snutte-Putt. Foto: Bente Sofie Alhaug. Foto: Toril Wiik Johansen. Les mer om Eri og

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Samojed på elgjakt Alt om aktivitestmerket Mental aktivisering Innholdsfortegnelse Ny redaktør søkes Tillitsvalgte i Norsk Polarhundklubb Mindy på elgjakt

Detaljer

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68 Side 1 av 68 Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport PROGRAM 8. 9.5.15 Fredag 8.5. Kl. 10.00 Kl. 18.00 Kl. 18.00 Styremøte Ledermøte Møter i komitéer og utvalg etter behov Middag fredag 8.5. må

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt

medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt retriever nytt medlemsblad for Norsk Retrieverklubb, Heimdalsveien 52, 7080 Heimdal telefon/faks 72 58 07 43 e-mail post@retrieverklubben.no

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Pointer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Pointer Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Pointer Foto: Inger Lill Løkås Pedersen 1. Versjon Gyldig t.o.m.01.07.2020 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 RAS sammendrag mål, strategi og tiltaksplan... 4

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

GOD SOMMER! Wwww.eurasierklubben.no. nr. 17, årgang 5

GOD SOMMER! Wwww.eurasierklubben.no. nr. 17, årgang 5 NEK-nytt Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006 GOD SOMMER! Ellers i dette nummeret bl.a: Nytt fra styret Innavlsgrad - hva er det? Fellestur til Skraperudtjern MH avholdt 5. juni Avlsstretegier

Detaljer

Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen

Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen Velkommen ved Pål og praktisk informasjon ved Unn. Veldig positivt at så mange kunne møte på denne samlingen; flere distrikter møter med flere representanter.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Spaniel Klub SPANIELS. Nr 2 2013

Medlemsblad for Norsk Spaniel Klub SPANIELS. Nr 2 2013 Våre Medlemsblad for Norsk Spaniel Klub SPANIELS Nr 2 2013 2 Våre spaniels VS_2_13.indd 1 02.06.13 21:25 Lederen har ordet Våre SPANIELS Medlemsblad for Norsk Spaniel Klub Nr 2 2013 Nytt styre, nye muligheter

Detaljer

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no -nytt Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006 Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Nytt fra styret Årsmøteprotokoll Årets utstillingseurasier 2009 Spesialen

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktpersoner... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer