Velsignet jul! Buressivdniduvvon juovllat! Samenes Venn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velsignet jul! Buressivdniduvvon juovllat! Samenes Venn"

Transkript

1 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 85 Til kirken samle seg fra hver gård og grend de unge, gamle av kvinner og av menn. Vi ønsker eder så glad en julefest, Guds rikes gleder, Guds fred i Jesus best. På sorgens steder vår Herre selv vær gjest! (Norsk Salmebok nr 59, vers 2) Velsignet jul! Buressivdniduvvon juovllat!

2 Møtetur til Finnmark sommeren 2010 Tekst: Bøye Vigdal Foto: NSMs arkiv Bøye Vigdal er både predikant og håndtverker når han er i Finnmark. Øde skogstrekninger så langt øyet når. Innlandsvegen i Nord-Sverige byr på variasjoner, fra store øde ømråder til et og annet huset liggende lunt til i skogkanten, og innimellom mindre og større tettbebyggelser og småbyer. Mye å se og glede seg over, men også vemodig å se de mange der tomme og falleferdige. Tidene forandrer seg på godt og vondt, noe vi alle blir dradd inn i om vi liker det eller ikke. Tenk bare at der satt jeg i bilen på vei nordover, for å være med i misjonens Fredrikstad til Finnmark på et par dager. Bilen fylt opp med verktøy som jeg regnet med å få bruk for på leirstedet Karalaks, som jeg tenkte å bruke som base for tiden der oppe. Jeg gledet meg til å komme til Finnmark igjen og hadde god tid der i bilen til å tenke gjennom mange ting. Tenk hvilken nåde det er av Gud, at jeg får være hans sendebud synger vi i en sang. Ikke bare ved å forkynne Guds ord, men ved å bruke alle våre evner og gaver til å tjene Gud og våre medmennesker. For et previlegium, - for en nåde! Fremme ved Svappavarra deler veien seg, og jeg valgte å kjøre om Kiruna og videre over Bjørnfjell, hvor det var harde kamper under siste krig i forbindelse med kampen om Narvik, og ned til Rombakfjorden, en vei jeg ikke hadde kjørt før. Det var blitt lørdag og jeg skulle være med på husmøte på Sekkemo i Kvenangen på ettermiddagen, - hadde god tid og kunne ta det med ro gjennom indre Troms. Valgte å kjøre veien gjennom Tamokdalen, en vei som også var ny for meg, et frodig ved Sekkemo møtte jeg Klemet J.O. Hetta som jeg skulle være sammen med, og vi fant frem til huset til Anne og Johan Sara. Det var ikke den store forsamlingen da møtet begynte, men det var godt å synge sammen, be og dele Guds ord. Klemet ledet det hele, og tolket så møtet var det tid for kaffe og mat, og god tid til å samtale. For oss gjekk så turen videre østover til Langfjorden der vi skulle være i Sopnes kirke på søndag. Som vanlig overnattet jeg i bilen, like ved kirken, og med Langfjorden liggende som et speil i det strålende været. været og folket kom, ikke full kirke, men om lag tjue stykker både barn, unge og voksne. Organisten spilte opp og snart fyltes kirkerommet med orgeltoner og salmesang både på samisk og norsk. Da vi ikke hadde prest tilstede var det Klemet som ordnet det som skulle til, ledet oss i bønnene, trosartiklene, delte Guds Ord og tolket. For meg var det godt i all enkelhet å dele Ordet med en lydhør forsamling. Og så takker vi Gud for at hans ord er levende og kraftig. Ikke fordi at budbæreren er noe, som Paulus sier, men fordi Herren selv gir det liv så det skaper hva det nevner, - trenger igjennom og kløver ånd og sjel, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. (Hebr ) Gunnhild Buljo til middag, kaffe og en god prat, før turen gjekk videre Isnestoften ble det tid til, for å se hva de hadde å by på, som driver butikk på veikanten der. Klemet og jeg hadde blitt enig om å stikke innom på Sennalandet kapell da Nils B. Teigen skulle ha gudstjeneste der kl 19.00, og jeg likevel skulle den veien over til Porsanger. Alta, og noen av fjellets folk var samlet da klokkeklangen fra tårnet tonet utover vidda, for å rope enda fellesskapet om, - også det synlige høre de saliggjørende ordene. For meg gjekk så turen videre mot Porsanger og Lakselv der jeg tok inn hos Arne og Kari Isaksen. Veldig kjekt å møte de igjen, mimre om tidliger tider da jeg bodde en tid hos de, høre nytt og planlegge hva som skulle gjøres på Karalaks. Der ble det travle dager med mange utfordringer, da det alltid er behov for vedlikehold og omgjøringer for å ta godt vare på et slikt sted. Flokken som står ansvarlig for driften er ikke stor og det gjør det ekstra kjekt å få gi en hjelpende hånd. Mange nye ansikter ble det og anledning til å bli kjent med da det denne uken var Sommerdager på Karalaks med bibeltime på formiddagen og møte på kvelden. Samtidig drives stedet som Vandrerhjem og mange var de som benyttet seg av det. Sommerens store høydepunkt ble med Anders Sokki til Sørøya. Noen sommerbeite på øya, og derfor er det blitt vanlig at Samemisjon reiser ut og har samlinger der. Vi tok ferja lørdagsmorgen over til Hasvik og kjørte hele veien ut til Sørvær, - et fasinerende landskap, som viste seg fra sin beste side med strålende vær. Det ble husbesøk og husmøte på Ikke mange kom, men når det står skrevet at en sjel er mer verdt enn hele verden er det godt å gi Ordet ut til den enkelte som hungrer og nærvær. Søndag var det kunngjort friluftgudstjeneste i Sandvika, - et Fortsettelse side 7.

3 Møte/arbeidstur til Finnmark i sommar 2 På lederplass Herren er vår glede Kvanne smf som feira 90-års jubileum 7 Sigfred P. Giskegjerde på besøk i øst og vest 8-10 Basar på Hegrestad, Jæren 11 Ragnhild Aastorp Walles liv nr. 2 (fra boka Fire liv) Sangen som aldri kan dø 14 Loppemarked på Skjervøy 15 Høstmøte på Nordlys ved Stavanger 16 Forsidebildet er tatt av Thor Henrik With og viser Lade kirke Det er adventstid nå. Vi har tent de første adventslysene, og vi kjenner en glede i oss ved å ta fram adventsstaken og tenne lysene. For vi vet at lysene taler om Jesus vår frelser. De taler om Herren, vår glede. som vi gjør rett i å stanse ved. Vi minnes han som kom til jord i tidens fylde for å frelse oss fra synd, død og satans makt. Vi tenker på Ham som en dag skal komme igjen med himmelens skyer for å holde dom over levende og døde, og opprette sitt herlighets rike. Og vi tenker på Jesus, han som møter oss i sin kirke på jord, gjennom ord og sakrament. Den kirke vi tilhører kan være både svak og skrøpelig, men den Herren vi tror på er både stor, sterk og mektig. Men når vi har stanset ved disse 3 sidene ved adventstida, kan det noen ganger skje at det begynner å boble inni oss. Det er gleden som bryter fram på terskelen til julehelga, gleden over Jesus. Vi får bokstavelig talt oppleve at Herren er vår glede. Mot slutten av 1600-tallet kjempet presten og salmedikteren Thomas Kingo for å få til et utkast til en ny salmebok i Danmark og Norge. I har blitt stående gjennom de 311 år inneholder dette verset: Opp, gledes alle, gledes nu Med fryd la fylles sinn og hu I Herren, deres glede! For Jesus han er nå så nær Og vil fordi han har oss kjær Nå i vårt kjød seg klede L.R. nr 100 v. 1 Salmeverset rommer en sterk oppfordring til å glede seg i Herren i vandringen på veien mot julehelga. La fryd og glede fylle sinn og hu, i Herren, vår store glede! Nå kan det hende at noen av oss har problem med å kjenne på den store glede i forkant av julehøytiden. Det har kanskje hendt noe i din nære familie eller vennekrets, som har kastet skygger over de siste uker og måneder. Vi gjør rett i å ha et realistisk forhold til det som skjer rundt oss, på godt og vondt. Men samtidig skal vi som kristne vite at gleden i Herren er en dyrebar skatt under alle livets forhold. Apostelen Paulus har lært oss en lekse om det, - en lekse som Apostelen satt bundet i lenker i Filippi fengsel. Vi kunne tenke at han satt der med nederlagsstemning og tunge tanker. Men han gjorde ikke det. Han var fylt av seierstro og glede, og han skrev disse vers i Fil 4, 4-7: - Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Gleden i Herren er som en gyllen stein i våre liv. Og den er helt annerledes enn den gleden vi kan vinne oss på denne verdens vis. Den er tuftet på Guds gjerning i Kristus Jesus, og den har en veldig bærekraft. Den har kraft til å bære oss helt inn i Herlighetens rike. Og så vil vi takke Thomas Kingo for den påminnelsen han gav oss i den siste delen av salmeverset vi siterte. Herren er helt nær oss. Og han er inderlig glad i oss. Og i julehelga skal vi få minnes og glede oss over at Han i tidens fylde ikledte seg kjød og blod, til vår frelse og evige gavn. Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! God adventstid! Gledelig jul! Magne Gamlemshaug

4 Rohkos Matteus Go Johanas gulai giddagasas maid Kristus dagai, de son vuolggahii muhtumiid máhttájeddjiinis jearrat sus: «Leat go don dat guhte galgá boahtit, vai galgat go mii vuordit muhtun eará?» Jesus vástidii sidjiide: «Mannet muitalit Johanassii maid gullabehtet ja oaidnibehtet., lápmásat ja bealjeheamit gullet, ja evangelium sárdniduvvo guhte mus ii vearrán.» Go sii ledje olbmuide Johanasa birra: «Manne dii šloahtain. Manne de manaidet dohko? Oaidnit profehta? Áibbas riekta, ja mun cealkkán didjiide:. Johannes lea stuorámus gii nissonis lea riegádan, cealká Jesus 11. vearssas. Dát teaksta muitala Johannesa birra gii lea giddagasas go Antipas (Mark ). Herodesa bilkideapmi dáiddii leat heajumus dahku maid Johannes sáhttii dahkat, ja áinnas go dáhpáhuvai Johannes ollašuhtii su bálvalusa ná. Herodes áinnas guldalii Johannesa eallimis go soai sártnodeigga, ja son liikui suinna ságastallat. Muhto go Johannes su sivahalai go lei vielja eamida náitán, de dan ii sáhttán Herodes gierdat ja Johannes biddjui giddagassii. Dát muitala Johannesa eallima ja bálvalusa loahpaheami eatnama alde. Jesusa. Johannes gullá boares lihtu áigái, ovdalgo Jesusa dagut álget. buot olbmuide. de mii máhccat dan áigái go dát álggahuvvui Jesusiin ja Johannesiin. alla agis. Sakárja ii oskon dáidda sániide, ja nu son bisui gielaheapmin Johannes, nu movt vierru lei. Maiddái Maria, Jesusa eadni, bokte ahte son galgá riegádahttit lea sahkanahttojuvvon! Maria oskkui dáidda sániide ja vurkii daid váibmosis. Josef ii dáhtton heahpášuhttit su ja lei gearggus lohpádaddan dalle go Maria šattai ahpeheapmin ja galggai riegádahttit oinnii Maria buorástahttima, de lihkastii ohki (gii lei Johannes) olu dáhpáhusat. Ovdagihtii lei mearriduvvon ahte soai galggaiga dahkat stuora daguid dán eallimis. Soai galggaiga gudnejahttit Ipmila ja goappašagat bijaiga earáid ovdalii boahtá son gean gámavuoddagiid son ii leat dohkálaš nuollat. Jesus celkkii 11.a vearssas: «Sin gaskkas go gásttašeaddji Johannes.» Johannesa dilli ii lean ollinge buorre. Son lei giddagasas ja sus fargga, mii máhttit áddet makkár dilis Johannes lei giddagasas. Áidna su máhttájeaddjit muitaledje sutnje iskat buot maid sii gulle Messiasa daguid birra. fortsettelse side 6

5 Andakt Matteus I fengselet fekk Johannes høyra om alt Kristus gjorde. Han sende bod den som skal koma, eller skal vi venta ein annan?» Jesus svara: «Gå og fortel Johannes kva de høyrer og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske blir reine, og, opp, og den gode bodskapen blir forkynt for fattige. Sæl er den som ikkje vender seg bort frå meg!» Då dei gjekk bort, tok Jesus til å tala til folket om Johannes: «Kva gjekk de som svaiar i vinden? Nei! Kva gjekk til i slotta hos kongane. Kva gjekk seier dykk: Meir enn ein profet! Det er om han dette er skrive:, han Johannes var den største fødd av ei kvinne seier Jesus i vers 11. Teksten vi har framom oss beskriv Johannes som er i fengsel for å ha spotta Herodes Antipas offentleg (Mark ). Å spotta kong Herodes var svært sannsynleg noko av det minst taktfulle Johannes kunne ha gjort, og særleg offentleg. Men når Herodes trengte å høyre kva sanning var, oppfylte på denne måten Johannes si teneste. Herodes høyrte gjerne på Johannes og kom i tvil om mange ting i sitt liv medan dei tala saman, men han likte å tale med han. Då Johannes kritiserte han for å ha gifta seg med sin brors kone, var det likevel dråpen som fekk det til å renne over for Herodes, Johannes vart fengsla. Dette innleiar avslutninga på Johannes sitt liv og teneste på jorda. Johannes var bodberaren som kom før Jesus. Johannes høyrte heime i den gamle pakt, før Jesu gjerning hadde byrja. Jesus var starten på den nye til alle menneskjer. Før vi går vidare inn i denne teksten vil eg ta dykk med til der det heile starta mellom Jesus og Sakarja at han skulle få ein son i godt Fordi han ikkje trudde på dette vart han stum heile svangerskapet. Heilt til Johannes vart fødd og faren sjølv ga guten namnet Johannes, slik skikken var. Maria, Jesu mor fekk kort tid etter også beskjed av ein engel at ho skulle verta med barn - ved Den Heilage Ande! Maria trudde og grunna på det i hjarta sitt. Josef ville ikkje bringe skam over henne og var klar til å gå frå henne i det stille. Dei var bare trulova då ho og Maria var nære slektningar, og Maria legg av stad for å besøkje auge på kvarandre, hoppar Johannes i magen til mora fordi han vert rørt av Den Heilage Ande. Desse to gutane fekk ein utruleg spanande start på sitt jordiske liv. Det var på førehand bestemt at dei skulle gjera store ting i dette livet. Dei skulle gje Gud ære og begge kom til å setje den andre høgare enn seg sjølv. Johannes sa at det vil komma ein som eg ikkje er verdig til å løyse sandalreimane til. Og Jesus sa i vers 11a: Noen større enn døyparen Johannes er ikkje oppreist blant dei som er født av kvinner. Situasjonen var ikkje akkurat god for Johannes. Han sat i fengsel og hadde meir enn nokon behov for informasjon. I vårt informasjonssamfunn kan vi levande sette oss inn i korleis Johannes måtte ha det i fengselet der han berre fekk høyre det disiplane hans fortalde når dei besøkte han. Han sendte straks bod med dei at dei skulle sjekke alt dei høyrte at Messias gjorde. Messias vart fort kjent, spesielt fordi han gjorde mange under! Ryktet om dette spreidde seg raskt gjennom landet. Det var likevel ikkje det som var det viktigaste. Johannes sine disiplar lurte på om det var Han som skulle komma, eller om dei skulle venta ein annan? Hadde Johannes byrja å tvila på Jesus? kva grunn kunne Johannes ha for å stille eit slikt spørsmål gjennom fortsettelse side 6

6 Samisk Rohkos (fortsettelse fra side 4) Norsk Andakt (fortsettelse fra side 5) Messiasa birra sáhka manai fargga, dasgo son dagai olu oavdudaguid! Miehtá riikka manne ságat su birra. Dát ii almmatge lean deháleamos. Johannesa máhttájeaddjit jearahedje leigo son dat guhte galgá boahtit, vai galget go sii vuordit muhtin eará? Leigo Johannes eahpidišgoahtán Jesusa geat eahpidedje, vai lei go Johannes ieš eahpádusas? Jáhkkimis Johannes ii eahpidan, muhto son áinnas hálidii birra. 5-6). Profehta Jesajas cealká: «Son boahtá ieš ja beastá din.» Ipmil min mielde, ieš Immanuel galggai boahtit ja beastit máilmmi. Son galggai dahkat veagalaš daguid maid mii eat máhte ipmirdit jus eat oskko. Ii leat logihkka oskut Jesusa oavdudaguide, muhto evangeliuma sáhka Ipmila bestojumi birra mas midjiide lea ealli doaivva Son lea alfa ja omega, álgu ja loahppa. Mii sáhttit ollásii luohttit dasa ahte Su sátni bissu nanusin agálaš áigái. Mii jogat dan ávdin meahcis» (Jes. 35,6b). ávdin guovlluide.» Israelii! gudnin ja Israelii ávkin. Sii galge máttarváhnema Jakoba árbbi doalvut viidáset. Johannes beasai jalget geainnu badjelasas ja lei gulolaš gitta jápmimii, velá ruossa jápmimii! Dan dihtii lea Ipmil alidan Su ja addán su nama badjel buot eará namaid Jesus Kristus lea Hearrá! Mánná gii Betlehema stáljás riegádii láibeviesus. Son Slavaboga Ipmilii gudni. Sáván buressivdniduvvon adveanta- ja juovlabasiid. disiplane sine? Var det disiplane til Johannes som tvilte eller var det Johannes sjølv som tvilte? Mest sannsynleg var det ikkje Johannes som tvilte, men han hadde kanskje eit varmt ynskje om at Messias skulle stå fram med kven Han verkeleg var. Legg merke til at forfattaren brukar namnet Messias om Jesus. I vers 5 understrekar Jesus at han gjer dei gjerningar Faderen har lagt på Han å gjera i frelsa si tid (Jes ). Profeten Jesaja proklamerer at: Han kommer sjølv og frelser dykk (Jes.35.4b). Gud med oss, Immanuel i eigen person skulle komma for å frelse verda. Han skulle gjera mektige gjerningar som vi ikkje kan fatte om vi ikkje trur. Det er ikkje logikk å tru på Jesu undergjerningar, men det er ein underbar kronologi i oppbygginga av evangeliet om Guds frelsesplan og eit levande håp gjennom Jesu Kristi oppstading frå dei døde. Han er alfa og omega, byrjinga og enden. vi kan fullt og fast sette vår lit til at Hans ord står urokkeleg til evig tid. Vi vil stemme i med Jesaja at kjelder bryter frem i ørkenen, og bekker i øydemarken (Jes.35.6b). Som det også står i Jes.43.19: Nå skaper eg noko nytt. Det spirer allereie fram. Merker de det ikkje? Ja, eg legger vei i øydemarken og stiger i ørkenen. Det som braut fram av kjelder i øydemarka møtte skrinn jord. Det braut fram mellom eit stridlynt folk, eit folk som ikkje likte å forhalde seg til Guds lover og Guds bod. Gud kunne valt å gje dei opp, men kjærleiken var for stor til paktsfolket, eigedomsfolket, demonstrasjonsfolket - Israel! Han kunne laga eit nytt Sodoma, men han valte å sende sin einaste Son til jorda til Guds ære og Israels gagn. Dei skulle bære arven vidare frå deira stamfar Jakob. Johannes fekk gå framom i øydemarka og leve ein nøktern livsstil som oppfordra til omvending. Han viste vegen for korleis Jesus ville vi skulle leve våre liv. I kjærleik til Gud og vår neste. Han brukte døme frå Johannes sitt liv for å forklare storleiken i sitt eige verk. Han let seg døype i Jordan av Johannes, for å vise at han tok på seg ein tenars skikkelse og vart lydig til døden, ja, korsets død! Derfor har Gud høgt opphøgd Ham og gitt ham namnet over alle namn - Jesus Kristus er Herre! Barnet som vart fødd i stallen i Betlehem - brødhuset. Han som sjølv vart livets brød er verkeleg Guds son! Slavabogo - Ære til Gud Med ynskje om ei velsigna advents og julehelg

7 90-årsjubileum for Kvanne Samemisjonsforening lørdag 30. okt Foto: Odd Jarle Osborg Vi var ca 30 samla i Bedehuset til fest da vi stemte i lovsongen åpninga leste formannen Johanne Rodal, 90-årsmeldinga som viste at foreninga har vore i kontinuerlig drift sidan starten i Det var mange medlemmer i starten, men no er vi berre 5 (og gjennomsnittsalderen er nokså høg). I 2006 arrangerte foreninga Samemisjonsforening, og dei deltok også ved jubileet. Foreninga har ca 7-8 møter i året, dessutan nokre få opne møter ved besøk. Dei siste 10 åra har foreninga samla inn til saman noko over kr til misjonen. På jubileumsfesten hadde vi besøk av kretssekretær Odd J. Osborg som Hans helsing til foreninga var Jes. 54, 10. Han var også festtalar. Han bruka ei kjent tekst fra Joh. 4 om den samaritanske kvinna som kom til Sykars brønn for å henta vatn. Jesus kom i samtale med henne. Han har omsorg for den enkelte, han fordømte henne ikkje, men ville gi henne det levande vatnet. Sverre Hatle frå Surnadal har vore han song 2 vers av Samefolkets sang på samisk. servering hadde Odd J. Osborg misjonsinformasjon, og viste ein problemer der, og det er fortsatt 4 av medlemmene i Kvanne smf. behov for forbønn. Johanne Rodal, som hadde vore formann i foreninga i 34 år, fekk velfortjent blomster og takk for trufast tjeneste. helsingar til foreninga. O.J. Osborg bar fram helsing og takk frå kretsstyret og generalsekretær Magne Gamlemshaug. Til slutt song Osborg: Det enda som bær og lyste velsigninga. Møtetur til Finnmark (fortsettelse fra side 2) om været var litt mer utrygt kom folket, - prest og organist. Organisten var fra Danmark men hadde bodd der i 10 år. Han hadde med seg et lite tråkke-orgel så her ble det orgeltoner til salmesangen. Solen kom frem, folket koste seg og det var en fryd å få dele Guds Ord, med Anders som bare undres over hvordan Gud virker under de forskjelligste forhold. Før vi tok ferja tilbake på ettermiddagen samtale og be sammen med en mor og en datter. I strålende vær stimet ferja tilbake til Øksfjord, og vi kunne beskue den irrgrønne Stjernøya som vi passerte, og Øksfjordjøkelen i horisonten. Ukedagene ble igjen brukt på Karalaks, men søndag den 8. aug. gjekk turen til Øvre Stilla og møte hos Marit og Aslak Sara. Dette stedet ligger oppe på vidda med en fantastisk utsikt så i øst kunne vi se Vourjegaisa reise seg mot himmelen. Her ble det mye folk i alle aldre fra smårollingen i vogna til de godt tilårskomne, så det var en fryd å oppleve en forsamling på over tretti stemme i de gamle kjære salmene og bønnene, som er formet gjennom lange tider, og som er gode å ty til under alle livets forhold. være med på kanoleir i Passvikdalen, sammen med norske og russiske del i. Dermed var ukene i Finnmark til ende og en kan se tilbake på mange velsignede stunder, i møte med enkeltmennesker og i forsamlinger. Det fyller en med takk og tilbedelse over å få være med, en sår, en vanner, men det er Gud som gir vekst, - all ære til HAN. «Direktesendte møter» - Radio DSF Trøndelag krets, Inderøy Trøndelag krets, Rennebu (Opptak 9.12)) Karasjok kirke, (Opptak 12.10) Opptak Sørlandet krets Flekkerøy Stavanger krets, Øvre Vats Menighetshuset, Tana Bru Indre Billefjord kapell

8 KOLASEKRETÆR SIGFRED P. GISKEGJERDE var på besøk i Oslo og Romerike krets og i Bergen krets de to første ukene i november. I Oslo og Romerike krets: Vi hadde gledet oss lenge. Allerede Østfold, et til Sarpsborg til bedehuset Betlehem foreninger. Etter en sang til ble ordet gitt ord. Arbeidere fra alle samfunnslag Etter pausen fortsatte Sigfred øte med en kultur og et politisk system så annerledes enn det vi er vant til, og samtidig Sigfred forkynte, viste bilder og fortalte fra arbeidet på Kola - her på Opheim kyrkjestove å. M for.

9 I Bergen krets i tiden Vi ble godt tatt i mot og ble tatt med seanse for alle. Etter to timer om samenes situasjon i dag og det Blåsere på Norheimsund bedehus. På Jondalen bedehus, fra venstre Sigfred P. Giskegjerde, Ingebjørg Kråkevik (mor til Herborg) Inge Augestad, Børge Sjælland Schmidt forsamling. samarbeid med Samemisjonen be for de som arbeider i tjenesten utan.

10 seier Sigfred. bed ho for Samemisjonen og dei i Det var sang av Magne Strandheim og Leif Egil Kalstad på Hafslo bedehus Minnerik misjonsfest i Hafslo Bedehus. Fredag 12. november var det stelt i stand til misjonsfest på bedehuset i Hafslo, der Kolasekretær Giskegjerde var talar og orienterte frå arbeidet i Russland. Mange av misjonsvenene i nabobygdane hadde funne vegen til Hafslo denne kvelden Tema for talen: TRE TRE I TRE: kunnskapens tre inn til Gud stengt. Krossens tre Forbanninga sitt tre: Livsens tre. Johs.openb. 22. Etter matpausen orienterte og han orienterte om arbeidet i den rette personen. Misjonsofferet Mat og fellesskap er viktig, Hafslo bedehus

11 SÅ KOM DAGEN Minneord om Berta Slagstad ( ) Berta og Albert, Albert og Berta, desse to hadde Samemisjonen som arbeidsområde, utan betaling i form av pengar, men som eit kall. Bare slik kan me forstå alt arbeid dei la ned for misjonen i bygda og på Nordlys. Det var ikkje lenge sidan Albert blei henta heim. Så kom dagen til Berta. 28. okt. var gravferdsdagen. Berta var eit menneske med tak i, og eit menneske med meiningar. Me såg henne på kjøkkenet på Nordlys og i foreningen for leirplassen. Berta hadde meiningar om det meste. Me visste kvar me hadde henne. Berta var også engasjert i Riska menighet, spesielt i arbeid for eldre, tidlegare også i barne- og ungdomsarbeid. Den nye Riska kirke var fullsett 28.okt. Mange var med til minnemøte. Det var gripande å høyra Olaug, Ingvar Kalviknes hadde også minneord og krans fra Samemisjonen. På minnemøtet etterpå vart det sagt at barna hadde vakse opp i ein god heim, der venner kunne ta inn, og der kristenlivet var synleg. Første salme i kyrkja var Blix-salmen Det heiter i andre strofa Lær oss livsens veg å velja medan det er enno tid! Sokneprest Hans Olav Westen trekte fram i talen kva han trudde Berta ville sagt til den store forsamlingen. Det måtte vera noko slik som at me alle måtte velja livsens veg. Med desse orda lyser me fred over Berta sitt minne. SAMEMISJONSBASAR på Hegrestad forsamlingshus 23. sept Forsamlingshuset på Hegrestad tok en pause i oppussinga denne torsdagskvelden, slik at Samemisjonen kunne ha basar. Jeg talte 42 mennesker i salen, og stort ikke lenge før det ble tungt å puste, og vinduer og dører kom opp. Godt med frisk luft. Primus motor Sollaug Gjengedal ønsket velkommen. De hadde et emne å synge om, om synden som forsvant i nådens hav, om en himmel der det ikke er tårer. De sang om en frelser rik og stor, og ham ville de ære. De konkluderte Det var trangt om plassen i det gamle klasserommet. med at det var godt å elske Gud, og ba: Vær meg nær når dagen gryr. Det var moro å se og høre hvordan både vertskap og gjester trivdes i hverandres selskap. talte om Sakkeus, den kortvokste mannen som tilhørte en uglesett yrkesgruppe. De hadde ord på seg for å svindle folk. Sakkeus ville se Jesus, og fant seg en godt gjemt utkikksplass i et stort tre. Der ble han selv sett av Jesus. Jesus ville besøke Sakkeus, og det reagerte folk på. Men Jesus bryr seg om alle, også dem ingen andre bryr seg om. 1. Tim. 2,4. Sakkeus ble så glad for å få besøk at han bestemte seg for å ordne opp i svindelen han hadde drevet med. Liv og røre ble det i pausen. beverte enn vanlig, men det var nok Praten gikk livlig i benkeradene. Det var ganske enkelt godt å være der. De to som skulle rigge til PC og Det var veldig trangt, og de kunne ikke trekke seg bakover i salen. trekning. Både små og store misjonsdamer var med på å levere gevinster. Mange havnet hos kveldens gjester, og det var moro. Det ble et svært godt resultat denne kvelden. Basarfolket hadde lagt igjen rundt kr. Vigrestad Musikklag deltok på basaren med frisk og god sang

12 Ragnhild og Kai Aastorp bodde i Finnmark (Lakselv) fra 1964 og i 17 år framover. Mange av disse årene var de arbeidere i Norges Samemisjon. De sto ellers bl.a for oppbyggingen av Karalaks Ungdomssenter. Kai døde i Ragnhild ga i 2009 ut boka Fire liv, og vi gjengir her noen bruddstykker fra del 2 i boka, om årene i Finnmark Boka kan bestilles hos Ragnhild Aastorp Walle, tlf eller mail: Prisen er kr 350,- (frakt vil betales av selger) Fra boka Fire liv av Ragnhild Aastorp Walle (Del 2, mitt andre liv Finnmark) Finnmark. Fra Samemisjonen eller Lakselv. Da Lakselv hadde stedet. Samemisjonen het på den tiden Finnemisjonsselskapet, og kommunen het Kistrand, ikke Porsanger, som nå. Far med sin utferdselstrang, var svært oppmuntrende til vår avgjørelse. Det var bare ett stort problem, Den kalde krigen. Finnmark var i høy beredskap militært, med stadige store utbygginger av forlegningen på Porsangmoen og Banak nest lengste i Norge med sine 3200 meter, og fra fortet på vestsiden av Porsangerfjorden ble det holdt kontinuerlig vakt. Hva om russerne tok Finnmark for å komme til våre isfrie havner? Ja, så vil vi ikke få se dere igjen, gråt mor. At det var nære Ankomst Lakselv "God morgen. Dette er kapteinen. Vi går snart inn for landing på Stabbursdalen. Snart vil dere se Porsangerfjorden på deres venstre over Lakselv mot Skoganvarre før vi snur og går ned mot nord. Vennligst spenn sikkerhetsbeltene og slå opp bord- og seteryggene." Vi strakte hals så langt det gikk. mo med bjørkebusker og sand. Sola sto høyt på himmelen, og varmen slo 5 om morgenen 22. juli Vårt nye, ukjente liv få foran oss. For en vakker morgen! Ingen søvn. Vi måtte bare ut og lete etter Helsehuset, hvor vi skulle bo. Med drakt, hatt og sko med snellehæler og barnevogn begav vi oss oppover Meieriveien. Fra hotellrommet hadde vi sett tre hus og ei brakke, delvis malt. Ved enden spurt oss fore. "Dokker kommer fra hotellet? Gå tilbake. Helsehuset er det lille huset bak S-laget." Helsehuset var "brakken" fra hotellvinduet. Det sto skilt på huset: Norske kvinners Sanitetsforening. Døra var åpen. Inne var det rundvask. "Kommer dokker alt nå? Hjertelig velkommen!" Åse Berntsen og fru Clemens, kona til distriktslegen, ga oss det gode, varme møte med fremtiden. Huset hadde ca. 50 m 2 Oppe stue 15 m 2, to soverom á 10 m 2, kjøkken, spiskammers, gang, yttergang og WC som var frosset i stykker. På kjøkkenet var det en hjemmelaget oppvaskbenk, utslagsvask og en stor svart komfyr til matlaging. gang hadde det nok vært en stolthet for Lakselv. Lakselv Folkebad. Ragnhild klar for å reise til Finnmark (Brudekjolen solgt, stoff kjøpt for pengene og denne drakten sydd) Badstuerom med benker i etasjer. Den digre ovnen var innemurt mellom badstuerommet og fyrrommet. Isen sto i vannrørene overalt nede og WC i stykker som oppe. Med hjelp fra Alf Kr Tellefsen skulle vi etter hvert komme i orden. Velkomst Mange kom etter hvert innom for å hilse på oss. Familien Sivertsen hadde nærmest adoptert oss. Det var jo fru Ingeborg som hadde fått Samemisjonen til å satse i Lakselv. Johannes Bieska kom syklende ens ærend fra Karasjok, 75 km, for å ta oss i øyesyn og bli kjent. Han kunne sykle helt til Kvalsund for å hilse på nye sykepleiere der, i Samemisjonens sykestue. Det vanskeligste besøket i den første tiden var "Høvdingen" i Samemisjonen. Jacob B. Børretsen, far til Odd Børretsen. Han hadde mørke, buskete øyebryn, skarpt blikk, og direkte og noe hardt språk. Han satte meg på en hard

13 prøve. Vasken på soverommet var luksus. Og det var ikke nødvendig å skifte kjøkkenbenk. Han åpnet skapdøra til benken, stakk armen i dressjakka på en lang spiker. "Du," sa han og så strengt på meg. "Du skal stoppe dette slik at det ikke synes." Jeg ble som lammet. Jeg kunne jo ikke stoppe, men dette måtte jeg klare. Fra jakkas indre dro jeg ut tråder fra stoffet ved sømmene, satte meg ned og gjorde mitt beste. Det ble godkjent. Siste gang jeg var sammen med Børretsen fortalte jeg ham hvor redd jeg hadde vært den gangen, og han ga meg en klem. Gunnar Brustad holdt til i Tromsø. Han reiste rundt og forkynte og besøkte folk. Ingen var glemt av vitnet om ekte kjærlighet til Gud og mennesker. Leder for læstadianerne, Peder oppsøkte oss etter en gudstjeneste i Lakselv kirke. Det ble en hel dag med mye lærdom, om læstadianismen og deres lutherske tro. Utpå ettermiddagen måtte kona gå hjem for å "ta fjøsen". Jeg trodde at hun ville bruke deres felles sykkel, men den måtte han ha, når han skulle hjem, senere. Jeg husker ennå at Berit hadde solide spasersko med tykke sokker oppi, strikkejakke og samelue. Peder ble igjen, sammen med sykkelen, som de hadde felles. Fremkomstmidler Det var bare noen få i Lakselv som hadde bil. Noen voksne hadde sykkel. I skolegården hadde lærerne sine sykler parkert. Presten, lensmannen, banksjefen, meieribestyreren, Bjørn Lillebo, trygdesjefen, distriktslegen, vanlig at Kai ble spurt om å kjøre hit og dit, blant annet av ordfører Hans A. Opstad når han skulle på oppdrag. Vinterstid gikk det på sparkstøtting, og mødrene dro barna på kjelker når de skulle på Samvirkelaget for å men innlagt vann. Som diakon reiste Kai mye rundt og besøkte folk. Fra samemisjonsforeninger i Sør-Norge og lignende. Godt ment, men det meste ubrukelig. Ofte lå det lapper oppi: Til fattige samer i Finnmark. sukkerbiter, kaffe og lignende i pakkene. Dette var før barnetrygd ble utbetalt til mødrene, og det var mye alkohol blant mennene. Barne- og ungdomsarbeid Behovet meldte seg fort for et eget sted å være for barne- og ungdomsarbeid. Allerede første året i Helsehuset slo vi ned vegger, skar ut varmtvannstanken, dro ut badstueovnen gjennom vinduet og rev ned badstuebenkene. Disse ble senere brukt som sofabenker i peisestua. Vi prøvde forskjellig for å skaffe midler til peisestua. Ikke alt var like vellykket. Før jul tenkte jeg at juledekorasjoner måtte være tingen. Alle jentene i jenteklubben ble sendt ut for å samle kvister, mose, einer og tyttebærlyng. Med iver og iherdighet ble det produsert i mengder. S-laget hadde salgsbord til låns. Det merkelig var at det bare var søringer som kjøpte. Vi satt der med et stort lager. Så begynte einerkvistene å kaste nåler. Som byjente var dette ukjent for meg. Jeg mener at noen syntes synd på oss og kjøpte. Jeg hadde ikke tenkt på at læstadianerne ikke brukte julepynt. var nok løsningen på økonomien til peisestua.. De mange basarene på Samvirkelaget og samfunnshuset var en sikker inntekt, og det første loppemarkedet i Nord-Norge så dagens lys i Lakselv i Dette var et arrangement som samlet folk fra hele Finnmark. Folk i som var brukt. Jeg husker spesielt en mann som kjøpte seg en lite sa følgende. "Denne skal jeg bruke i fjøsen." Søndagen etter ser jeg ham i kirken med dressen. De beste årene Våre 17 år i Finnmark var de beste i Kais og mitt liv. Varmen fra en åpen og inkluderende befolkning, slik vi møtte den er ennå dypt forankret i meg. Helt spesielt var det at formann i skolelaget i sendte meg disse ordene i 2008: Du og Kai var det beste som kunne skje Lakselv på den tiden dere var her. Vi er nok mange som ofte tenker på deg, Ragnhild! Det var derfor godt å se reportasjen i Sagat for et par år siden der dette gikk frem Helsehuset i Lakselv, bolig for familien Aastorp og her ble det etter hvert peisestue/ungdomslokale i kjelleren

14 Sangen som aldri kan dø trenger å få opplyst at det er julesangen det her tenkes på, gledens himmeltone, sjelens glade pilgrimssang. Dette er sangen som aldri kan dø. Kan den ikke dø? Nei, evig er englenes sang. ikke noe julebud. Det var vi, menneskene på jorden som trengte julens glade budskap. Og dette budskap kom til oss gjennom englemunn: Ære være Gud i det høyeste, fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Men så ble den vår sang. Kan den ikke dø? Nei, ingen jordisk trengsel, ingen jordisk smerte skal bringe den til taushet. Det hendte en gang at de to Herrens apostler Paulus og Silas ble kastet i fengsel. Først ble de hudstrøket, så kastet i fengslets innerste rom. Der ble de lagt i bolt og jern. Ryggene deres var et eneste åpent sår, og kanskje skulle de samme natt bli hentet til retterstedet, de kunne ikke vite. Men midt på natten holdt Paulus og Silas bønn og sang Gud lovsanger. Jo, de sang Gud lovsanger! Og hva mer? Det skjedde at mens de sang, så falt lenkene av dem og fengselsportene åpnet seg. Alt dette skjedde til stor forferdelse for fangevokteren, som straks kastet seg ned for Paulus og ropte: Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Nei, tror noen at sangen kan dø bare ved at noen som tror på Jesus blir hudstrøket og så kastet i fengsel, så tror de feil. Det har hendt så mang en gang at kristne i trengselstider har sunget lenkene både av seg selv og sine medfanger. Hva skjedde f.eks med Hans Nielsen Hauge i fengslet for over 200 år siden. Som straff for at han forkynte Guds ord satt han i fengsel som en kjeltring og lovbryter, men der i fengslet ble denne julesalmen til: Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden meg om den en stund får råde og stenge meg min vei. om den mitt legem binder i fengslets mørke skjul dog ånden overvinner og holder glad sin jul! Nei, aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang, Aldri? Kan det ikke tenkes at vondskapen i verden blir så stor at Guds rike blir borte? Ser vi kanskje ikke tegn på at den store menneskemengde mer og mer glir vi prøver å se på kristendommens stilling i vår tid? Nei, la oss ikke nære noen bekymring for Guds rike! Det er ingen krise i himmelen. Gud er fortsatt på tronen. Vi kan forholde oss ganske rolige i forvissningen om at Gud er like mektig i dag som fordum, og at han nok skal ta vare på sitt rike -. La være at de som sår Guds rikes sæd ut, må så med gråt. La være at det går et rop om at riket er lagt øde. Det så også mørkt ut den gang Jesus var blitt hengt på korset midt i mellom to røvere. Mengdens rop hadde fått overhånd, står det. Hvor var englene med sin sang? Men akkurat da mengden spottet og hånet ham, da det så ut som han hadde utspilt sin rolle akkurat da var Jesus i ferd med å frelse en røver inn i sitt rike. Det han trengte, var blott et sukk ei mer. Det sukk ble en himmelsang. Sannelig i dag skal du være med meg i Paradis. Så var den der likevel, englesangen. Den var endog meget nær. Aldri forstummer tonen fra himlen. Men hvorfor sier vi ikke mer om emnet for denne sang? I dag er det født dere en frelser.. Slik lød det først for markens hyrder. Og siden lød det deg og meg. Han la i min munn en ny sang, står det i salmen. I munnen? Nei, i hjertet. Det hendte se sine synder og ropte til Gud om frelse for sin sjel. Og da skjedde det at den Hellige Ånd kom og forklarte Kristus for synderen. Vi kan si det med forskjellige ord, men egentlig kan det ikke forklares, vi vet bare at Jesus er vår Frelser vi har møtt ham, sett ham og opplevd hans nåde. Navnet Jesus ble tonen fra himlen for oss. Vi ble borgere av himlenes rike, og gjester og fremmede på jorden. Og på vei til vårt himmelske hjem er navnet Jesus vår pilgrimssang. stakkarslig ut med oss når de har lagt oss i kisten og bærer oss bort. Men: Da synger jeg for tronen glad et bedre kvad og svinger palmegrener! Nei, sangen kan aldri dø.

15 Hjerte for Kola, - aktive kvinner på Skjervøy Det er oktober måned, den første snøen er kommet, det er snøslaps på veien utover til Skjervøy. Vel gang med å selge lopper, kaffe og hjelp på Kola. Synnøve Reiersen var den som tok initiativ til å starte med loppemarked for år siden etter sin tur til Kola. Hele veien har hun hatt trofaste medarbeidere med seg, både til å organisere salget og til å ordne med kaffe og kaker. Det har heller ikke vært problemer med å få lopper, som til tider har vært av meget høy kvalitet. forteller Synnøve. Loppemarkeddamene fra venstre Synnøve Reiersen, Evy Edvardsen, Rigmor Myrseth og Ruth Boberg Olsen. understreker Synnøve. Det er en klar oppfatning av at det arbeidet Hjelp Kola` er med på i Russland vinner gjenklang hos befolkningen i Nord- Troms. I løpet av de år Karoline Tromsø-området vært med. Også personer fra Alta-distriktet har de senere år viser seg at mange som har vært til Kola har engasjert seg spesielt i arbeidet. Dette gjelder både unge og eldre deltakere. De som reiser ser at hjelpen nytter, barn og eldre får mat, og livskvaliteten hos den enkelte øker. Resultatet av være med på å mette mange sultne mager på Kola - varme måltider mat tre ganger i uka. Bli med på: Landsmøte på Øytun folkehøgskole, Alta 30.juni 3. juli 2011 Turer til Kolahalvøya i forbindelse med landsmøtet: Stavanger Oslo St.Petersburg Kola Alta hjem Turen er under planlegging i samarbeid med Fokus Reiser. Turen vil vare noe over 14 dager og prisen ca kr Alta/Karasjok Kirkenes Murmansk Lovozero retur I forkant evt. etter landsmøtet. Pris ca 5000 kr. Tur med buss / evt. minibuss Følg med i Samenes Venn i 2011! Samenes Venn Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Magne Gamlemshaug Redaktør: Jon Amundal Samenes Venn Norges Samemisjon Vestre Kanalkai Trondheim Tlf Fax: Internett: 11 nr. pr. år Ordinær årspris: kr. 295,- Til utlandet: kr. 350,- For kontingent: Konto nr.: For offer og gaver til misjonsarbeidet (også skattefrie): Konto nr.: Norges Samemisjon er en uavhengig organisasjon med samme bekjennelsesgrunn som Den norske kirke. Samemisjonens mål er: På bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. Siden 1993 har Samemisjonen også startet opp arbeid blant samer på Kolahalvøya. Samemisjonen ser det som en oppgave å støtte samisk språk og kulturarv. Støttevirksomheten omfatter 7 kretser. Landsstyrets formann: Sven Sunnset 4588 Kvås Tlf Trykk: Wennbergs Trykkeri AS

16 B-PostAbonnement RETUR: NORGES SAMEMISJON, VESTRE KANALKAI 20, 7010 TRONDHEIM Høstmøte på Nordlys 25. sept Tre generasjoner kretssekretærer var til stede under høstmøtet ønsket velkommen og åpnet møtet. Stein Ingvar Kalviknes er i midten. Han hadde ansvar for Nordlysbasaren tidligere i år. Sigmund Hauge er eldst, og røpet at han skulle fylle 80 år 31. oktober. I katalog over alt Herren har gjort for å få se oss i Himmelen. Salme 103,1-14. Holger Kjølvik har allerede sunget en lovsang og en vekkelsessang, og fellessangen. Nå holder han fram for oss hvor viktig det er å høre Det er viktig å lese det hjemme, men å høre det i forsamlinga, det er selve livpulsåra i kristenlivet. Bibelen har mange fortellinger Familien Lie har kommet med CD igjen, med tittelen Det ventar ein himmel. CD- en inneholder 13 nye sanger med tekst/melodi skrevet av Mathias Lie. Det er Bente og Mathias Lie sammen med dei fem borna sine som også syng på denne fjerde utgivelsen. Det er 8 år sidan dei kom ut med Jeg vil ære Herren, og familien meinte no at det var på tide med en ny utgivelse. Totalt er det snart blitt skrevet 200 sanger av den ivrige skribenten frå Lie, som har gjort Karmøybu av seg. Dei siste 10 åra har familien Lie budd på Karmøy,med adresse Åkrehamn. om kamp og strid. Kamper mellom Satans rike og Guds rike. Åp. 12,7. Kristenlivet har også sine kamper, og det mest makelige er å være verdslig. For den kristne venter en seierspris, sier Paulus i Filipperbrevet. Om den kristne er i strid, er han like fullt på den seirendes side. Kjølvik peker på ordet om korset, som er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 1. Kor. 1,18. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Salme 40,4. I nyter vi bordets mange gleder, og slår av en prat med noen vi kjenner, eller hilser på andre vi ikke kjenner. har pågått siden i sommer. Lotterisjef Aud Norunn Strømsvik har sammen med Astrid DET VENTAR EIN HIMMEL! Med en dikters ord og til trekkspillets toner synger Holger om å ha lest i Bibelen om mange store under, og om at ingenting er for vanskelig for Gud hatt det praktiske arbeidet med å skaffe gevinster, pakke loddbøker, oppmuntre loddselgere. I dag er det åresalg med tilhørende trekning, og kunngjøring av hovedtrekningen. Det økonomiske resultatet var ikke klart da møtet sluttet. CD- en inneheld god evangelisk sang, med variert arrangement. En flott cd som inneheld titler som: Det ventar ein himmel, Pris Herren, Jeg kan ei glemme Golgata, Ut av Egyptens land, og avslutningssangen. Takk for Faderhanda. Det er ein CD som heile familienkan ha glede av. Denne CD- en ønsker familien Lie skal være til velsignelse for folk, misjon og land, derfor vil den bli solgt av Bergen Samemisjon, til inntekt for leirstaden Fagertun som Samemisjonen eig i Eksingedalen. Ved å kjøpe denne cd- en gjennom Samemisjon Bergen krins er du med å støtta leirstaden Fagertun. Tlf E-postadresse. Pris pr CD Kr. 180 pluss porto.

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik)

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas 1,6 Kristi himmelferd: Jesus reiste frå jorda og opp til himmelen. Han skal koma att på same måten som han reiste. 2,1 Anden kjem pinsedagen: Læresveinane vart fylte

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Vi er nå midt inne i fastetiden som startet Askeonsdag 22 februar. Fastetiden varer 40 dager, frem

Detaljer