Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2003 2003"

Transkript

1 Årsmelding FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I NARVIK DELIKATESSEN NARVIK AS PRORESPONS AS OG FAGBOKHANDELEN AS Paintballanlegget SSiN har bygget er popul¾rt.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse FORORD 3 STYRETS BERETNING 4 Høgskoler tilsluttet samskipnaden/ antall studenter 4 Miljøet 4 Styrets sammensetning 4 Styrets medlemmer 4 ADMINISTRASJONEN 4 ANSATTE 4 Besatte stillinger ved årsskiftet 5 Tariffavtale 6 Arbeidsmiljøet 6 Sykefravær 6 Internkontroll og kvalitetssikring 6 Likestilling 6 BOLIGDRIFT 6 Utleiepriser 6 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 7 Sommerdrift og vandrerhjem 7 Formidling av private boliger 7 STORHUSHOLDNING 8 Góbiten Café 8 Friminuttet kiosk & kaffebar 8 Delikatessen Narvik AS 8 BARNEHAGEDRIFT 8 Soria Moria Barnehage 8 HELSE OG IDRETT 9 Idrettssenteret 9 Fastlegeordning og helsekasse 9 Rådgivningstjeneste 9 Juridisk rådgivning 9 BOKHANDEL 9 ANDRE VELFERDSTILTAK 9 Velferdshytte 9 Forsikring av studentene 10 Fritidsvelferd 10 Andre tilbud 10 ANNEN VIRKSOMHET 10 Informasjonsarbeid/rekruttering 10 Narvik Vandrerhjem 10 Nordkalotten Mottak 10 ProRespons AS 10 HISTORIKK 11 ØKONOMI 12 Regnskapet, kommentarer 12 Balansen, kommentarer 12 Revisjon 12 Nøkkeltall 13 Nøkkeltall konsern 13 Regnskapet 14 Balansen 15 Noter til regnskapet 16 Kontantstrømanalyse 17 DELIKATESSEN NARVIK AS 18 Styrets beretning 19 Regnskapet 20 Balansen 21 Noter til regnskapet 22 Revisjonsberetning 23 PRORESPONS AS 24 Styrets beretning 25 Regnskapet 26 Balansen 27 Noter til regnskapet 28 Revisjonsberetning 29 FAGBOKHANDELEN AS 30 Virksomheten 31 KONSERNREGNSKAP 32 KONSERNBALANSE 33 REVISJONSBERETNING 34 Å R S M E L D I N G

3 FORORD AV ADM DIR LARS SKJØNNÅS 2003: 2003: I forkant I forkant av av utviklingen utviklingen Studentsamskipnaden i Narvik - SSiN - legger herved frem årsberetning og regnskap for sin virksomhet i 2003, inklusiv datterselskapene Delikatessen Narvik AS, ProRespons AS og Fagbokhandelen AS. Studentsamskipnaden i Narvik har i hele sin virketid vært meget resultatorientert. Da resultater i form av gode velferds- og fritidstilbud for sine studenter. Vi har over år bygd opp tilbud til våre studenter som er fullt på høyde med, eller bedre enn, det man finner ved andre studiesteder har vært et godt år for Studentsamskipnaden i Narvik. Jeg vil benytte anledningen til å takke de ansatte for innsatsen i året som har gått. Narvik 2. juni 2004 Vi fortsetter i samme ånd, små studiesteder som Narvik må alltid være i forkant av utviklingen. Vi utvider nå vårt Idrettsenter ved Høgskolen i Narvik, bl.a. med klatrehall og squashbane. Og vi åpnet et innendørs paintballanlegg i januar Resultatet for 2003 i Studentsamskipnaden i Narvik ble et overskudd på kr ,-. Som konsern ble resultatet et overskudd på kr ,- Administrerende direktør Lars Skjønnås SSiN Lars Skjønnås administrerende direktør S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 3 I N A R V I K

4 STYRETS BERETNING Styrets Styrets beretning beretning I gjennomsnitt var det studenter tilsluttet SSiN i Studentsamskipnaden i Narvik ble tillatt opprettet 1/1-88 og kan således nå avlegge sitt 16. årsregnskap. Årsmeldingen sendes til Utdannings- og Forskningsdepartementet, Riksrevisjonen, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna, Folkeuniversitetet i Narvik, Narvik kommune, Nordland Fylke, Studentparlamentet i Narvik, Stiftelsen Narvik Studentersamfunn, landets samskipnader og andre samarbeidspartnere. Styret har i 2003 behandlet 69 saker i totalt 9 styremøter. Det er utbetalt kr ,- i styrehonorarer. HØGSKOLER TILSLUTTET SAMSKIPNADEN ANTALL STUDENTER For tiden er studenter ved Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna og Folkeuniversitetet i Narvik tilsluttet Samskipnaden. Våren 2003 hadde vi studenter, høsten 2003 hadde Studentsamskipnaden i Narvik studenter tilsluttet organisasjonen. Gjennomsnittlig antall studenter i 2003 er Antall studenter STYRETS MEDLEMMER, ved utgangen av 2003: Styreleder: Cato Kaasa Larsen Student Vara: Pål G. Conradi Olsen Nestleder: Ruben Nergård Vara: Tore Simonsen Styremedlem: Stian Tobiassen Vara: Bengt Strand Styremedlem: Astrid Hoel Johansen Vara: Are Johan Hansen Styremedlem: Jens Are Rikardsen Vara: Torkild Sivertsen Styremedlem: Per Åge Ljunggren Prorektor HiN Vara: Aage Frantzen Studiesjef HiN Styremedlem: Olav Soleng Direktør HiN Vara: Eirin F. Mellund Øk. & p-sjef HiN Styremedlem: Kenneth Brustad Førstek. bolig SSiN Vara: Eirin Holte Regnskapssekr SSiN Styremedlem: Viggo Remman Nesteder DRV SSiN Vara: Unni Zimmermann Renholdsass SSiN ADMINISTRASJONEN Administrasjonen holder til ved Høgskolen i Narvik i Lodve Langes gt. 2. Samskipnadens daglige virksomhet har vært ledet av administrerende direktør Lars Skjønnås. ANSATTE Studentsamskipnaden hadde ved årets slutt 58 ansatte totalt. I tillegg har det i sommermånedene vært engasjert kontorhjelp, vedlikeholdsassistenter og personale ved Narvik Vandrerhjem. Regnet om til årsverk utgjør vår faste arbeidsstokk ved årsskiftet 53 årsverk.totalt 173 personer har i løpet av året mottatt skattepliktige ytelser fra samskipnaden. Antall ansatte SSiN MILJØET Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Studentsamskipnaden i Narvik består av ni medlemmer. Fem studenter valgt på årsmøtet i Studentparlamentet i Narvik, to representanter oppnevnt av styret ved Høgskolen i Narvik og to representanter valgt av og blant våre ansatte. Studentene har flertallet i styret og styrelederen skal velges blant studentenes styremedlemmer. KONSERN Å R S M E L D I N G

5 STYRETS BERETNING Styrets beretning VED ÅRSSKIFTET 2003/2004 VAR FØLGENDE STILLINGER BESATT: Heltid Deltid % Totalt: ADMINISTRASJONEN: Administrerende direktør 1 Assisterende direktører 2 Administrasjonssekretær 1 Totalt 4 ØKONOMI & PERSONALSEKSJON: Økonomi & personalsjef 1 Førstekonsulent 1 Regnskapssekretær 1 Totalt 3 BOLIGSEKSJON: Førstekonsulent 1 Boligkonsulent 1 Totalt 2 IKT-SEKSJON: IKT-ansvarlig 1 IKT-konsulent 1 50 % IT-trainee 1 40 % Totalt 3 GO BITEN CAFÉ: Kjøkkensjef 1 Ass. kjøkkensjef 1 1. kokk 1 80 % Kokk 1 Kokkelærling 1 Kantineassistenter % Totalt 7 IDRETTSSENTERET HEI: Idrettsleder 1 Instruktør/nestleder 1 Instruktører 4 30 % Resepsjonist 1 Totalt 7 SORIA MORIA BARNEHAGE: Barnehageleder 1 Førskolelærere/ pedagogiske ledere 5 Barnehageassistenter 10 Ekstra ressurs 2 50/80% Totalt 18 Heltid Deltid % Totalt: NORDKALOTTEN MOTTAK: Mottaksleder 1 Nestleder/infokons. 1 Økonomikonsulent 1 Miljøkonsulent 1 Miljømedarbeider 1 Totalt 5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD: Driftsleder 1 Nestleder/fagarbeider 1 Vaktmester 2 Renholdsassistenter % Totalt 7 ANNET: Organisasjonskonsulent 1 Sosialrådgiver 1 50% Totalt 2 SUM: DELIKATESSEN NARVIK AS: Driftsleder 1 Kokk 1 Driftsmedarbeider 1 Kantineassistenter 2 67/95% Totalt 5 PRORESPONS AS: Daglig leder/redaktør 1 50% Partnere 2 30% Totalt 3 FAGBOKHANDELEN AS: Bokhandler 1 Butikkmedarbeidere 2 Totalt 3 SUM INKL DATTERSELSKAPER: S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 5 I N A R V I K

6 STYRETS BERETNING Styrets beretning Marita Vang jobber i SSiNs servicetorg. Kvinner utgjør hele 66 % av samskipnadens ansatte. TARIFFAVTALE Samskipnaden er tilsluttet Studentsamskipnadenes Arbeidsgiverforening (SSAF). Bedriften har tariffavtale med Norsk Tjenestemannslag (NTL), Undervisningsforbundet (UF) og Flerfaglig Fellesorganisasjon (2FO). De fleste av våre ansatte er organisert i ett av disse forbundene. ARBEIDSMILJØET Samskipnaden anser arbeidsmiljøet i bedriften og miljøet rundt bedriften for å være godt og har ikke iverksatt spesielle tiltak på disse områdene. Vår personalforening har gjennomført flere sammenkomster og arrangementer i løpet av året. SYKEFRAVÆR Vi arbeider kontinuerlig for å holde sykefraværet på et minimum. Målet er å holde oss under gjennomsnittlig sykefravær for landets studentsamskipnader. I 2003 hadde vi et sykefravær på 6,6 %, mens gjennomsnittlig sykefravær i samskipnadene var på 8,9 %. Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker i INTERNKONTROLL OG KVALITETSSIKRING Vi har etablert et system for internkontroll og utarbeidet internkontrollhåndbøker. Hele bedriften har deltatt i arbeidet og resultatet er godkjent av Arbeidstilsynet i Narvik. Systemet vedlikeholdes jevnlig. Vi er inne i en prosess som skal lede til at hele bedriften får et kvalitetssikringssystem. LIKESTILLING Foretaket og dets datterselskaper praktiserer full likestilling mellom kjønnene. Studentsamskipnaden har overvekt av kvinnelige ansatte, av 58 ansatte er 38 kvinner. Styret består av 9 medlemmer, 8 menn og 1 kvinne. Styret har ut fra en helhetsvurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. BOLIGDRIFT Samskipnaden eide ved årets utløp 368 boliger; 280 hybler og 88 leiligheter. Av disse er 198 hybler og 56 leiligheter studentboliger finansiert med tilskudd fra Utdannings- og Forskningsdepartementet og lån i Statens Husbank. De resterende 82 hyblene og 32 leilighetene har SSiN fremskaffet på siden av det offentlige tilskuddssystemet, disse er finansiert med egenkapital og privatbanklån. Å R S M E L D I N G

7 STYRETS BERETNING Styrets beretning Vi har nå ca studenter tilsluttet Samskipnaden. Samskipnadens direkte boligdekning blant studentene i Narvik blir derved ca. 28,4 % hvis man regner i forhold til det totale antallet boenheter, 38,7 % hvis man regner leilighetene som 2,5 hybelenheter. Hvis man bare tar med de studentboligene vi har fått støtte fra Utdannings- og Forskningsdepartementet til å bygge, blir dekningsgraden 19,5 % regnet mot antallet boenheter, 26,0 % hvis man regner leilighetene som 2,5 boenheter. I tillegg til disse studentene finnes det ca elever på videregående nivå i Narvik. Hvis vi antar at ca. 500 av disse er tilreisende gir dette til sammen personer som konkurrerer om en plass å bo i kommunen. Størstedelen av studentene ved Høgskolen i Narvik har ikke hjemstedsadresse i Narvik Studentsamskipnaden i Narvik har tilnærmet nådd sitt mål om full boligdekning. Dette innebærer at alle studenter nå får tilbud om akseptabel bolig til akseptable vilkår. Det eneste vi ser at vi har for lite av er toroms leiligheter. Alle våre eiendommer ligger i gangavstand til Høgskolen i Narvik og Soria Moria Barnehage. De fleste ligger mellom 300 og 700 meter fra HiN, de to eiendommene som ligger lengst unna ligger 2,5 km fra HiN. Eiendom: Hybler Leiligh. Byggeår Avstand Jaklamyra ,5 km Skistua / m Fjellveien / m Roald Amundsv /1992 2,5 km Alpinveien m Skoglia m Snorres gt / km Håreks gt / m Kongens gate / km Sum: Leilighetene fordeler seg som følgende: 17 en-roms, 20 to-roms, 47 tre-roms og 4 fire-roms leiligheter. Det samlede resultat for våre eiendommer/boligdrift ble et overskudd på kr ,-. UTLEIEPRISER PR. MND. FØR ÅRSSKIFTET 02/03: Gjennomsnittlig månedlig hybelpris i SSiN var kr ,-, en-roms leilighet kr ,-, to-roms leilighet kr ,-, tre-roms kr ,- og fire-roms kr ,-. Strøm, kabel-tv, datanett (Internett) og interntelefon er inkludert i leien. Ved sammenlikning av Studentsamskipnadens husleie mot det private markedet må man ta hensyn til at man her ofte må betale strøm og IKT selv. Strømforbruket i 2003 for hybler og en-roms leiligheter inklusive andel av fellesrom er beregnet til kr. 293,- pr. mnd, for større leiligheter kr. 586,- pr. mnd. IKT er tidligere kostnadsberegnet til kr. 175,- pr. enhet pr. mnd. Når man trekker fra IKT og energikostnadene blir vår gjennomsnittlige månedlige hybelpris kr ,-, enroms leilighet kr ,-, to-roms leilighet kr ,-, tre-roms kr ,- og fire-roms kr ,-. Vi har som et prinsipp at alle våre boliganlegg skal være selvfinansierende. De priser vi fastsetter er et resultat av de rammebetingelser vi arbeider under. INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI, IKT Alle våre eiendommer, unntatt Håreks gate 10, er koplet opp i et høyhastighets datanett med meget høy kapasitet. IKT-tilbudet inneholder videre ISDNtelefon og kabel-tv/info-tv til alle studentboligene. Datanettet gir studentene full tilgang til høgskolens datanett og Internett, 24 timer i døgnet. Nettet har meget høy kapasitet, flere gigabits i stamnettet og inntil 100 Mb/s ut til hver bruker. Tilbudet er meget populært og benyttes i stor utstrekning. SOMMERDRIFT OG VANDRERHJEM Samskipnaden leier ut ledige boliger til studenter som tar forskjellige sommerkurs i Narvik. Våre studentboliger hadde tilnærmet fullt belegg sommeren Fra og med 1998 inngikk vi avtale med Norske Vandrerhjem om drift av vandrerhjem i Narvik. Vi benytter 2/3-deler av Jaklamyra Studentby til slikt formål. Narvik Vandrerhjem har 120 senger og holder åpent i sommersesongen når studentene har ferie. FORMIDLING AV PRIVATE BOLIGER Samskipnaden driver hver sommer en hybelformidling i samarbeid med de videregående skolene i byen. Her formidles private hybler og leiligheter til skoleelever og studenter. Hver sommer formidles i overkant av 100 enheter. Tjenesten er gratis for brukerne. S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 7 I N A R V I K

8 STYRETS BERETNING Styrets beretning FRIMINUTTET KIOSK & KAFFEBAR Friminuttet Kiosk har åpent fra klokken til klokken hver ukedag unntatt fredag, da stenger man klokken I 2003 ble resultatet et overskudd på kr ,-. Kiosken ble solgt til eget nyopprettet datterselskap Fagbokhandelen AS pr DELIKATESSEN NARVIK AS Kantinen ved HiN har alltid vært benyttet til større arrangementer og tilstelninger i Narvik. For å kunne tilby servering til andre enn høgskolemiljøet har Studentsamskipnaden etablert et datterselskap innen catering/selskaper som kan tilby disse tjenestene også til kommersielle kunder. Gjennom et datterselskap organisert som aksjeselskap driver vi denne virksomheten på like vilkår med bransjen for øvrig. Hensikten med slik virksomhet er å skape positiv inntjening til vår primærvirksomhet. I 2003 hadde vi overskudd på driften av Delikatessen på kr ,-. Se egen årsberetning. BARNEHAGEDRIFT Studentsamskipnaden i Narvik har full barnehagedekning. Dette innebærer at alle studenter som hadde behov for barnehageplass har fått tilbud om dette i løpet av året. Anita Grimeland er styrer i Soria Moria Barnehage. Hun kunne tilby alle studentbarn plass i STORHUSHOLDNING Samskipnaden driver kantine og kiosk/kaffebar ved Høgskolen i Narvik og har et datterselskap som driver med catering, selskapsavvikling og bedriftskantiner. Kantinen ved HiN betjener ca mennesker og har 412 sitteplasser, kaffebaren har 50 sitteplasser. Storhusholdning tilbyr servering døgnet rundt ved hjelp av automater for kaffe, te, sjokolade, brus, melk, godterier og mat. Samlet brutto omsetning for storhusholdningsdriften i 2003 var kr ,-. Samlet resultat for storhusholdningsdriften ble et underskudd på kr ,-. GÓBITEN CAFE Kantinen ved HiN skal drives til selvkost. Åpningstidene er fra kl til kl hver ukedag. Man hadde i 2003 et underskudd på driften, stort kr ,-. I tillegg til barnehageplasser for studentenes barn har Samskipnaden reservert 4 plasser for barn til egne ansatte. Høsten 2003 hadde studentene 66 barnehageplasser til disposisjon. Man hadde i 2003 et overskudd på barnehagevirksomheten på kr ,-. Vi mottar ikke kommunal driftsstøtte for vår barnehagevirksomhet, slik øvrige private barnehager får. Vi mottar UFD-støtte for kun 56 plasser, mens vi helt siden oppstarten i 1992 har tilbudt 66 plasser for studenters barn. Hvis vi hadde fått UFD-støtte for de resterende 10 plassene som studenter disponerer, eller hvis vi hadde fått kommunal driftsstøtte, ville vi maktet å senke prisene til studentene ytterligere SORIA MORIA BARNEHAGE Barnehagen har fem avdelinger med plass til inntil 90 barn. Høsten 2003 var det 70 barn i barnehagen fordelt på 2 avdelinger for barn under tre år og 3 avdelinger for barn mellom tre og seks år. Barnehagen ligger 500 meter fra Høgskolen i Narvik. Å R S M E L D I N G

9 STYRETS BERETNING Styrets beretning HELSE OG IDRETT Studentene har eget idrettslag tilsluttet Studentersamfunnet, HiNIL. Idrettsslaget har i overkant av 400 betalende medlemmer. Aktiviteten er meget variert og omfatter bl.a. volleyball, innebandy, fotball, judo, kickboksing og klatring. Studentsamskipnaden driver et idrettssenter ved HiN. Videre eier vi 10 % av aksjene i Narvikhallen AS og vi deltar sammen med Narvik kommune og byens øvrige næringsliv Narvik Idrettspark AS, vår eierandel her er på 4 %. IDRETTSSENTERET Idrettssenteret inneholder treningssenter, gymnastikksal, klatrerom, solarium, garderober og badstuer, og tilbyr bl.a styrketrening, spinning, aerobic og bodywork. Senteret hadde i 2003 i overkant av 800 betalende brukere. Resultatet for 2003 ble et overskudd på kr ,-. FASTLEGEORDNING OG HELSEKASSE Samskipnaden har avtale med Alleén Legesenter om fastlegeordning for studentene. Dette har resultert i at ventetiden for legebesøk er redusert til maksimalt en uke. Vi har også helsekasse for studentene og deres barn som reduserer deres egenandeler ved sykdom. RÅDGIVNINGSTJENESTE SSiN driver i samarbeid med HiN, Prosten i Ofoten og studentorganisasjonene i Narvik rådgivningstjeneste for studentene. Tjenesten har fast kontortid ved HiN, tilsvarende 60 % stilling. JURIDISK RÅDGIVNING Samskipnaden gir et årlig driftstilskudd til JussHjelpa, som drives av jusstudentene i Tromsø. Dette sikrer våre medlemmer tilgang til juridisk veiledning, i tillegg besøker JussHjelpa Høgskolen i Narvik to ganger årlig for saksinntak og informasjon om sitt tilbud. Kai Lilleseth har ansvaret for driften av Idrettssenteret Hei. Blant de populære tilbudene er spinning. BOKHANDEL Studentsamskipnaden i Narvik har inntil hatt et formalisert samarbeid med Narvik Libris om drift av bokhandel ved HiN. Fra og med denne dato overtok Studentsamskipnaden bokhandelvirksomheten ved HiN. Virksomheten er organisert i et eget datterselskap, Fagbokhandelen AS. ANDRE VELFERDSTILTAK I tillegg til tilbudene innen våre fire hovedvirksomheter har SSiN velferdstilbud til studentene av noe enklere karakter. VELFERDSHYTTE Studentsamskipnaden eier en velferdshytte for studentene - Toppåsen på Øyjord. Hytta er et rent velferdstiltak og er ikke selvfinansierende. Man S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 9 I N A R V I K

10 STYRETS BERETNING Styrets beretning hadde i 2003 et underskudd på drift av velferdshytta på kr ,-. FORSIKRING AV STUDENTENE SSiN har en kollektiv ulykkesforsikring for alle sine studenter. Forsikringen er på kr ,- og gjelder døgnet rundt over hele verden. Forsikringen dekker varige mén etter skade og utgifter til behandling som ikke dekkes av folketrygden. FRITIDSVELFERD Gjennom et samarbeid med stiftelsen Narvik Studentersamfunn (NSS) driver SSiN fritidsvelferd. Studentersamfunnet har lange tradisjoner. Det ble grunnlagt i 1955 under navnet Narvik Teknikersamfunn. Det endret navn til Narvik Studentersamfunn i 1993 fordi man hadde fått en studentpopulasjon i Narvik som omfattet også andre typer utdannelser enn de rent tekniske. Studentsamskipnaden har sitt utspring i Studentersamfunnet. Samfunnet drev tidligere blant annet kantinen ved Høgskolen i Narvik og velferdshytta på Bjørnfjell. Man har nå avtalt en arbeidsfordeling som innebærer at Samskipnaden tar seg av tyngre velferdsbehov som boliger, kantine, barnehage, idrettsanlegg, etc, mens Studentersamfunnet tar seg av «lettere» behov som interesseklubber, idrettslag og studentkro. Tilbudet fra Studentersamfunnet er meget variert og drives utelukkende av studenter: Studentkro, konserter, studentavis, studentkor, musikkgrupper, nærradioklubb, idrettslag, samt interesseklubber som data, foto/video, elektronikk, radioamatører, friluftsgruppe, dykkerklubb, dataklubb, paintballklubb og spillklubb, for å nevne noe. Studentuka i Narvik sammenfaller med byens Vinterfestuke. Studentene og Studentersamfunnet gjør seg meget godt bemerket i den årlige Vinterfestuka i Narvik. Studentersamfunnet er en fargeklatt i byen. Samskipnaden er meget godt fornøyd med samarbeidet med stiftelsen Narvik Studentersamfunn. Samskipnaden bevilger årlig midler til stiftelsen Narvik Studentersamfunn og Studentparlamentet i Narvik (SPiN). For driftsåret 2003 ble det bevilget totalt ,- kroner til studentenes virksomheter. ANDRE TILBUD I samarbeid med Høgskolen i Narvik driver vi beskjedservice for studentene og utleie av skap til studentene (550 stk). Vi driver vaskerier i alle studentbyene og ved HiN leier ut tilhengere utlån av badstue og dusjanlegg, automatsalg ved boliganleggene og ved HiN. ANNEN VIRKSOMHET SSiN driver i tillegg til sin primærvirksomhet noe annen virksomhet av mer eller mindre permanent karakter. Hensikten med slik virksomhet er i all hovedsak å skape positiv inntjening til Studentsamskipnaden. INFORMASJONSARBEID/REKRUTTERING For å trekke studenter til Narvik er det meget viktig at man får informert om de tilbud man kan gi utdanningssøkende her. Vi vurderer derfor rekrutteringsarbeid som meget viktig. Samskipnaden har også i 2003 deltatt i høgskolens arbeid med å bedre den langsiktige rekrutteringen til Høgskolen. NARVIK VANDRERHJEM Vi inngikk fra og med 1998 avtale med Norske Vandrerhjem om drift av vandrerhjem. Narvik Vandrerhjem har 120 senger og holder åpent i sommersesongen når studentene har ferie. Sommeren 2003 hadde vi ca overnattinger. Resultatet for 2003 ble et underskudd på kr ,-. NORDKALOTTEN MOTTAK Vi har avtale med Utlendingsdirektoratet om drift av asylmottak primært i eiendommen Havnegata 3 i Narvik. Dagens avtale med UDI løper frem til , med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Inntil utløpet av 2003 drev vi et komplett statlig mottak som innlosjerer inntil 75 asylsøkere, mot slutten av året hadde vi en opptrapping av aktiviteten. Fra og med er antallet beboere ved mottaket økt til 100. Resultatet for denne virksomheten i 2003 ble et overskudd på kr ,-. PRORESPONS AS For å ivareta behovet for en egen avis rettet mot studentene etablerte vi i 2001 datterselskapet Pro- Respons AS sammen med tidligere redaktør i Ofotens Tidende, Terje Næsje, og Roger Kristoffersen som var markedssjef samme sted. SSiN eier 52% av aksjene i selskapet, og det blir dermed behandlet som et datterselskap av oss. Foruten studentavis leverer selskapet også andre kommersielle avisprodukter, trykksaker, innholdsleveranse til blant annet Internett samt undersøkelser. Resultatet for 2003 ble et underskudd på kr Se ellers selskapets egen beretning. Å R S M E L D I N G

11 STYRETS BERETNING Styrets beretning HISTORIKK 1955 Narvik Teknikersamfunn ble dannet. I perioden frem til 1988 bygger Teknikersamfunnet ut velferdstilbud for studentene på flere områder. Bl.a. kantine, studentkro, velferdshytte og idrettslag Studentsamskipnaden i Narvik ble opprettet. Narvikstudentene så behovet for en mer organisert drift av de ulike velferdstiltakene og etablerte en Studentsamskipnad. Samskipnaden hadde sitt utspring i daværende Narvik Teknikersamfunn SSiN overtok den driften av kantinen ved Narvik Ingeniørhøgskole fra Narvik Teknikersamfunn. SSiN tok på seg ansvaret som forretningsfører for Jaklamyra Studentby som var bygd og eid av «Stiftelsen student- og elevboliger i Narvik». I denne forbindelse ble det ansatt vaktmester/tilsynsmann. Planlegging av bygging av studentboliger ble påbegynt Man påbegynte byggingen av Skistua Studentby Skistua Studentby stod ferdig. Man overtok fra Narvik kommune et kommunalt hybelhus, Fjellveien 33. SSiN overtok Jaklamyra Studentby fra «Stiftelsen student- og elevboliger i Narvik». SSiN planlegger og starter bygging av barnehage mot slutten av året. Administrasjonen flyttet ut av Narvik Ingeniørhøgskole, og til egne lokaler i Fjellveien Soria Moria Barnehage stod ferdig høsten -92, fem-avdelings barnehage. Fjellveien 33 ble totalrenovert og bygd ut med 12 hybler. SSiN kjøpte eiendommen Roald Amundsensvei Høsten 1993 åpner Samskipnaden kiosk ved Høgskolen i Narvik Stud-Bo Nord utbygging ble tilnærmet ferdigstilt i 1994 og SSiN har nå to nye studentbyer; Alpinveien og Sildretunet Man etablerer idrettssenter ved Høgskolen i Narvik og overtar Studentersamfunnets hytte på Bjørnfjell. Åtte hybler ved Jaklamyra ble bygd om til 4 to-roms leiligheter Tilbudene til studentene blir utvidet med ytterligere en velferdshytte - den nye ligger på Øyjord. Samskipnaden kjøper eiendommen Snorres gate 79. Videre overtar man to fjellanlegg fra Sivilforsvaret. områdene storhusholdning og idrett. Man kjøper et eksisterende firma innen kantinedrift, selskaper og catering, det dannes et aksjeselskap med navnet Delikatessen Narvik AS. Man deltar som stifter/eier i firmaet Narvik Idrettspark AS - NIPAS, dette selskapet skal forestå utbygging av Narvik Stadion/Narvik Idrettspark og står for drift av dette anlegget. HINIL går inn som eier i Narvikhallen AS Man har i løpet av året etablert flere nye virksomheter som skal gi hovedvirksomheten positive bidrag. Dette er vandrerhjem, asylmottak og kommersielle idrettstilbud Høyhastighets datanett, innlagt telefon og egen infokanal på kabel-tv er nye tilbud i studentboligene i 1999, i tillegg er det etablert rådgivningstjeneste i samarbeid med STiN, HiN og KUF Studentavis som bilag til lokalavis ble etablert. SSiN har fokusert på kvalitets- og kompetanseheving gjennom bedring av rutiner og ved nyansettelser. Videre har man jobbet med å heve servicegraden for kundene vi har endret vår hovedprofil til servicepartner i stedet for velferdsbedrift SSiN har vedtatt å bygge studenthus i sentrum av Narvik og kjøpt egnet tomt til dette formålet, Kongens gate 57. Vi har kjøpt egen eiendom med billige hybler for å ha et tilbud i dette segmentet, Håreks gate 10. Vi har bygd ut våre IKT-systemer til også å omfatte trådløst datanett til de studenter som ikke bor i våre boliger. Vi har utvidet våre idrettstilbud med spinning og vi har innført helsekasse for studentene. Vi har videre etablert ytterligere et datterselskap; ProRespons AS, primært for utgivelse av studentavis Byggetrinn I på studenthuset ble påbegynt, samtidig med at prosjekteringen av byggetrinn II pågikk. Utvidelse av Idrettssenteret med klatrehall og squash planlegges. Bad og ventilasjonsanlegg i Sildretunet Studentby ble renovert. Narvik Studentersamfunn tok steget fra forening til stiftelse SSiN opprettet datterselskapet Fagbokhandelen AS og overtok driften av bokhandelen ved HiN fra Narvik Libris. Studentenes utested Tekniker n flyttet fra HiN til studenthuset i sentrum. Bygging av paintballhall, klatrehall og squashbane påbegynnes Studentsamskipnaden utvider sine tilbud på S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 11 I N A R V I K

12 STYRETS BERETNING Styrets beretning styringen av bedriften. Verdier skapt i Narvik skal omgjøres til goder for studentene. Våre aktiva skal være tilstrekkelig til å sikre at Samskipnaden er en trygg og solid bedrift, til beste for våre studenter og ansatte, samt for lokalsamfunnet. Samskipnaden har totalt sett god økonomi. Forutsetning om fortsatt drift av selskapet ligger til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. REGNSKAPET De samlede driftsinntektene til Samskipnaden utgjorde for regnskapsperioden 2003 kr ,-. Av dette beløpet er kr ,- statstilskudd fra Utdannings- og Forskningsdepartementet til drift av Samskipnaden. Sum ordinære driftsutgifter utgjorde kr ,-. Driftsresultatet ble således positivt, kr ,-. Cato Kaasa Larsen er styreleder i SSiN. STYRELEDERE: Tore Drtina - Odal Tore Wiik - Bodø Lars Skjønnås - Leknes Tom Pettersen - Andenes Martin Dahlgren - Stockholm Anders Bang - Mosjøen Vidar Bolle - Tromsø Morten Wirkola - Tromsø Trond Johan Mikkelsen - Kvæfjord 03-dd. Cato Kaasa Larsen Ulefoss DIREKTØRER: Rolf W. Edvardsen Lars Skjønnås Børje Kajander 94-dd. Lars Skjønnås ØKONOMI Vårt formål er å yte flest mulig og best mulige velferdstilbud for studentene til en lavest mulig pris. Dette reflekteres i den overordnede økonomiske Samskipnaden hadde i tillegg kr ,- i finansinntekter. Videre kr ,- i finanskostnader, slik at resultat før ekstraordinære poster ble positivt, kr ,-. Ekstraordinære inntekter utgjorde kr. 0,-. Ekstraordinære utgifter utgjorde kr ,-. Årsresultatet for regnskapsåret 2003 ble derved et overskudd stort kr ,-. BALANSEN Samskipnadens omløpsmidler utgjorde ved utgangen av 2003 kr ,-. Anleggsmidlene kr ,-. Sum omløpsmidler og eiendommer beløper seg til kr ,-. Egenkapitalen til Studentsamskipnaden var ved utgangen av 2003 kr ,-. Samskipnaden har totalt sett god soliditet. Alle nødvendige periodiseringer er utført. I balansen fremkommer derfor alle utestående fordringer og påløpne gjeldsforpliktelser. REVISJON Samskipnadens revisor er Revisortjenester Arvid Hansen AS. Å R S M E L D I N G

13 FORORD STYRETS AV DIREKTØR BERETNING LARS SKJØNNÅS Styrets beretning NØKKELTALL Antall studenter, snitt Omsetning, brutto 40,3 38,2 33,8 26,5 21,2 16,3 10,4 1,7 0,4 Omsetning, netto 36,3 34,3 31,6 25,2 18,8 15,2 10,4 1,7 0,4 Omsetning pr. årsverk 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 Driftsresultat 4,4 4,4 3,8 1,8 2,2 3,2 2,2 0,5 0,1 Resultat 0,2-0,1 0,4-0,5-0,3 0,3-0,05 0,7 0,1 Omløpsmidler 7,5 9,0 7,4 6,1 7,5 5,1 4,3 1,5 0,1 Kortsiktig gjeld 9,3 9,7 5,7 4,6 3,8 2,8 2,9 0,2 0,0 Arbeidskapital -1,8-0,7 1,7 1,5 3,7 2,3 1,4 1,3 0,1 (omløpsmidler-kg) Langsiktig gjeld 74,5 70,9 59,4 56,9 54,1 46,6 31,2 2,6 0,0 Egenkapital 65,7 64,3 61,9 58,8 56,9 56,3 36,2 6,3 0,1 Totalkapital 149,4 144,9 127,1 120,2 114,7 105,7 70,3 9,1 0,1 Gjeldsgrad (Gjeld/EK) 1,28 1,25 1,05 1,04 1,02 0,87 0,74 0,44 0,03 Egenkapitalen i % 44,0 44,4 48,7 48,9 49,5 53,3 51,5 69,1 96,9 (EK/Tot.kap x 100 %) Antall hybler Antall leiligheter Antall studentboliger Antall dep. stud.bol Antall bh.plasser Sitteplasser i kantine Sitteplasser i kaffebar Antall ansatte Antall årsverk NØKKELTALL KONSERN Omsetning, brutto 44,9 40,2 34,4 26,5 21,2 16,3 10,4 1,7 0,4 Omsetning, netto 40,4 36,3 32,1 25,2 18,8 15,2 10,4 1,7 0,4 Omsetning pr. årsverk 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 Driftsresultat 4,7 4,4 3,8 1,8 2,2 3,2 2,2 0,5 0,1 Resultat 0,5-0,1 0,1-0,5-0,3 0,3-0,05 0,7 0,1 Omløpsmidler 8,2 8,7 6,5 6,1 7,5 5,1 4,3 1,5 0,1 Kortsiktig gjeld 9,9 10,1 5,8 4,6 3,8 2,8 2,9 0,2 0,0 Arbeidskapital -1,7-1,4 0,7 1,5 3,7 2,3 1,4 1,3 0,1 (omløpsmidler-kg) Langsiktig gjeld 75,0 70,9 59,4 56,9 54,1 46,6 31,2 2,6 0,0 Egenkapital 65,1 63,4 60,9 58,8 56,9 56,3 36,2 6,3 0,1 Totalkapital 150,0 144,3 126,3 120,2 114,7 105,7 70,3 9,1 0,1 Gjeldsgrad (Gjeld/EK) 1,30 1,28 1,07 1,04 1,02 0,87 0,74 0,44 0,03 Egenkapitalen i % 43,4 43,9 48,2 48,9 49,5 53,3 51,5 69,1 96,9 (EK/Tot.kap x 100 %) Antall ansatte Antall årsverk Alle økonomiske tallstørrelser i millioner kroner. S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 13 I N A R V I K

14 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER VARESALG KANTINE OG KIOSK INNTEKTER BARNEHAGE INNTEKTER IDRETTSENTERET LEIEINNTEKTER DRIFTSTILSKUDD ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER VAREFORBRUK KANTINE/KIOSK/IDRETT LØNN, FERIEPENGER ETC ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE PERSONALKOSTNADER ANDRE DRIFTS- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER TAP PÅ KRAV ORDINÆRE AVSKRIVNINGER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER SUM FINANSINNTEKTER/KOSTNADER RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER SUM EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/KOSTNADER RESULTAT OVERSKUDD/-UNDERSKUDD OVERFØRINGER OVFØRT FRI EGENKAPITAL/UNDERSKUDD SUM OVERFØRINGER Å R S M E L D I N G

15 BALANSE Balanse Balanse NOTER BYGNINGER 2, TOMTER 2, MASKINER, INVENTAR O.L AKSJER OG ANDELER SUM ANLEGGSMIDLER ANDRE AKSJER/ANDELER VARELAGER/BEHOLDNINGER KUNDEFORDRINGER FORDRINGER DATTERSELSKAPER ANDRE FORDRINGER 4, KONTANTER OG BANKINNSKUDD SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL UDEKKET UNDERSKUDD/FRI EGENKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL PANTELÅN TEKNOLOGIDAGPRISEN SUM LANGSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD KASSEKREDITT SKYLDIG MVA/SKATT LØNN/FERIEPENGER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL PANTESTILLELSER Styret i Studentsamskipnaden i Narvik Cato K. Larsen Styreleder Einar H. W. Larssen Tore Simonsen Reidun Kleppe Ruben Nergård Nestleder Viggo Remman Kenneth Brustad Olav Soleng Per Åge Ljunggren Lars Skjønnås Adm direktør S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 15 I N A R V I K

16 NOTER TIL REGNSKAPET Noter Noter til til regnskapet regnskapet NOTE 1 VARELAGER VARELAGERET ER OPPTALT OG BOKFØRT TIL ANSKAFFELSESKOST. DET ER FORETATT REGNSKAPSMESSIG NEDSKRIVNING ETTER LAVESTE VERDIS PRINSIPP. NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER T0MTER BYGG DRIFTSLØSØRE ANSKAFFELSESKOST TILGANG I ÅRET AVGANG I ÅRET ANSKAFFELSESKOST AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER ÅRETS AVSKRIVNINGER AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGSPROSENT 0-2 % 10-20% BOKFØRT VERDI ÅRETS AVSKRIVNINGER TILGANG I ÅRET AVGANG I ÅRET BOKFØRT VERDI FRA OG MED REGNSKAPSÅRET 2001 HAR VI ENDRET VÅRE AVSKRIVNINGSPRINSIPPER. ÅRSAKEN ER AT TIDLIGERE AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER HAR FØRT TIL AT FASTE EIENDOMMER STÅR BOKFØRT MED VERDIER BETYDELIG UNDER MARKEDSVERDI. VI HAR DERFOR FORETATT REDUKSJONER I AVSKRIVNINGER FOR DE EIENDOMMER SOM ER AVSKREVET TIL UNDER MARKEDSVERDI, OG ØKT AVSKRIVNINGENE PÅ DE EIEN- DOMMENE SOM HAR ANTATT LAVERE VERDI ENN BOKFØRT BELØP. NOTE 3 NOTE 4 NOTE 5 NOTE 6 KUNDEFORDRINGER. KUNDEFORDRINGER ER OPPFØRT TIL PÅLYDENDE ETTER FRADRAG AV PÅREGNELIG TAP. ANDRE FORDRINGER REFUSJON LØNN ARBEID-./TRYGDEKTR REFUSJON KOSTNADER UDI INTERIMSFØRTE LEVRANDØRKOSTNAD FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER FORSKUDDSBETALT LØNN FORDRINGER ANSATTE TILSAMMEN BANKINNSKUDD AV SELSKAPETS BANKINNSKUDD ER KR BUNDET I SKATTETREKKSMIDLER. AKSJER OG ANDELER ANDEL STIFTELSEN VU NARVIK ANDEL KIOSKKJEDEN KIWIGA BA AKSJER NIPAS AKSJER GNIST AS AKSJER UNIPA AKSJER STUDENT SKANDINAVIA AS AKSJER DELIKATESSEN NARVIK AS AKSJER PRORESPONS AS AKSJER FAGBOKHANDELEN AS TILSAMMEN ANDRE BØRSNOTERTE AKSJER OG ANDELER AKSJEFOND K-FONDENE AKSJEINDEKS FARMASI TILSAMMEN Å R S M E L D I N G

17 NOTER TIL REGNSKAPET Noter til regnskapet NOTE 7 VEDLIKEHOLDSFOND DET ER AVSATT KR TIL EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD. HVORAV KR ER ANVENDT SOM PÅKOSTNING AV FAST EIENDOM I NOTE 8 ANNEN KORTSIKTIG GJELD PÅLØPNE RENTEKOSTNADER INNESTÅENDE DEPOSITUM FORSKUDDSBETALTE TILSKUDD SUM: NOTE 9 OPPLYSNINGER OM ANSATTE OG UTBETALINGER FRA SELSKAPET SELSKAPET HAR 58 ANSATTE FORDELT PÅ 53 ÅRSVERK. LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DIREKTØR UTGJORDE I 2003 KR HONORAR REVISJON FOR 2003 UTGJORDE KR HERAV KR I BISTAND. NOTE 10 NOTE 11 NOTE 12 PANTESTILLELSER AV SAMSKIPNADENES GJELD ER KR SIKRET MED PANT. BOKFØRT VERDI AV EIENDELER SOM ER STILT SOM SIKKERHET ER KR OVERSIKT OVER INVESTERINGER/AVGANG VARIGE DRIFTSMIDLER DRIFTSLØSØRE: TILGANG: AVGANG: FAST EIENDOM: TILGANG: AVGANG: PENSJONSFORPLIKTELSER PENSJONSFORPLIKTELSER SOM OMFATTES AV FORSIKREDE ORDNINGER ER IKKE BALANSEFØRT. FORSIKREDE ORDNINGER OMFATTER 47 INNMELDTE PERSONER. DET ER I REGNSKAPSÅRET INNBETALT PENSJONSPREMIE FOR KR OG INNBETALINGEN TIL PREMIEFONDET BLE FORETATT MED KR , SLIK AT PENSJONSPREMIE- FONDET OPPFØRT SOM LANGSIKTIG FORDRING I BALANSEN UTGJØR KR DET ER IKKE INNTEKTSFØRT NOEN AVKASTNING I NOTE 13 EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER STIFTELSESKAPITAL NARVIK STUDENTERSAMFUNN KR NOTE 14 KONTANTSTRØMANALYSE KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER RESULTAT ORDINÆRE AVSKRIVNINGER AVSETNING VEDLIKEHOLDSFOND GEVINST/TAP VED SALG AV ANLEGGSMIDLER ØKNING VARELAGER ØKNING I KUNDEFORDRINGER REDUKSJON ANDRE FORDRINGER ØKNING VARELEVERANDØRGJELD ØKNING KORTSIKTIG GJELD ØKNING I OFFENTLIGE AVGIFTER A NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELL VIRKSOMHET KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER INNBETALINGER VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER UTBETALINGER VED KJØP AV VARIGE DRIFTSMIDLER UTBETALINGER VED KJØP AV AKSJER B NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER INNBETALING FRA NY LANGSIKTIG GJELD UTBETALINGER VED NEDBETALING AV LANGSIKTIG GJELD NEDGANG I KASSEKREDITT C NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO ENDRING I KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER ( A - B + C ) KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER PR KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER PR S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 17 I N A R V I K

18 Årsmelding Årsmelding for for Delikatessen DelikatessenNarvik Narvik AS AS Ved kjøpet av Victoria Hotel driver Delikatessen nå hotell, kafe og vandrerhjem i Narvik sentrum. Å R S M E L D I N G

19 DELIKATESSEN NARVIK AS Styrets Styrets beretning; beretning; Delikatessen Delikatessen Narvik Narvik AS AS Delikatessen Narvik AS ble opprettet som heleid datterselskap av Studentsamskipnaden i Narvik den , og avlegger nå sitt 7. årsregnskap. 250 aksjer a kr. 1000,- eies alle av Studentsamskipnaden i Narvik. Begrunnelsen for å ha ett slikt datterselskap er å kunne legge all kommersiell storhusholdningsvirksomhet til Delikatessen. Dette har man gjort for at denne delen av vår virksomhet skal drives på like vilkår med øvrig næringsliv som man konkurrerer mot. Delikatessens drift i 2003 har bestått av kantinedrift, catering og selskapsavvikling. Ved årsskiftet 2003/2004 bestod styret av: Styreleder: Lars Skjønnås Adm direktør SSiN vara: Lena Moe Ass direktør SSiN Nestleder: Cato Kaasa Larsen Student vara: Astrid Hoel Johansen Student Medlem: Ruben Nergård Student vara: Jens Are Rikardsen Student Det er avholdt 5 ordinære styremøter i 2003, man har behandlet 17 saker i alt. Det er utbetalt kr ,- i styrehonorar i Generalforsamlingen for Delikatessen Narvik AS er styret i Studentsamskipnaden i Narvik. mens driftskostnadene utgjorde kr ,-. Driftsresultatet ble positivt på kr ,-. Resultat etter finansposter er positivt på kr ,-. Delikatessens omløpsmidler var ved utgangen av 2002 kr ,-. Anleggsmidler kr ,- Sum eiendeler og gjeld/egenkapital beløper seg til ,- Alle nødvendige periodiseringer er utført. I balansen fremkommer derfor alle utestående fordringer og påløpne gjeldsforpliktelser. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger at SSiN er garantist for at videre drift forsvares. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er inne i en positiv trend. Egenkapitalen i selskapet er tapt i sin helhet. Aksjekapitalen er vedtatt økt til kr ,- i I løpet av 2003 har våre nye satsingsområder for Delikatessen, med bla. lunsjcatering til bedrifter, bidratt til ett positivt resultat. Etter overtagelse av driften for Victoria Hotel, Victoria Café og Narvik Vandrerhjem forventes en omsetningsøkning for Delikatessens revisor er Revisortjenester Arvid Hansen AS Delikatessen daglige virksomhet har vært ledet av Jens-Kristian Dybwad, godtgjørelse kr ,- er betalt for disse tjenester. I tillegg har man betalt morselskapet kr ,- for merkantile tjenester. Delikatessen hadde ved årets slutt 5 fast ansatte. Ved arrangement har det vært innleid personale. Totalt 32 personer har i 2003 mottatt skattepliktige ytelser fra Delikatessen. Det er intet sykefravær i selskapet. Arbeidsmiljøet anses som godt, det har ikke forekommet skader eller ulykker i regnskapsåret, og virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Bedriften har 5 ansatte, 3 menn og 2 kvinner, Styret består av 3 menn og 0 kvinner. Styret har utfra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendige med tiltak mht likestilling. Selskapets driftsinntekter var i 2003 på kr ,- S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 19 I N A R V I K

20 DELIKATESSEN NARVIK AS Resultatregnskap Resultatregnska NOTER DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER: Annen renteinntekt Annen rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORD.INNT. OG KOSTNADER: 0 0 RESULTAT AV EKSTRAORD.POSTER 0 0 ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Fremføring av udekket tap SUM OVERFØRINGER Å R S M E L D I N G

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmelding 2004 2004 FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I NARVIK DELIKATESSEN NARVIK AS PRORESPONS AS OG FAGBOKHANDELEN AS. SSiN er studentenes servicepartner.

Årsmelding 2004 2004 FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I NARVIK DELIKATESSEN NARVIK AS PRORESPONS AS OG FAGBOKHANDELEN AS. SSiN er studentenes servicepartner. Årsmelding 2004 2004 FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I NARVIK DELIKATESSEN NARVIK AS PRORESPONS AS OG FAGBOKHANDELEN AS SSiN er studentenes servicepartner. INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr.

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr. Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnr. .------ LEVANGER FRITIDSPARK AS Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER G DRIFTSKSTNADER Driftsin ntekter Annen inntekt 71458 Leieinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer