Electric Artwork Oslo i neon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Electric Artwork Oslo i neon"

Transkript

1 Electric Artwork Oslo i neon Essay digital fotografering Nettstudie ved Høgskolen i Bergen, høsten Petter Andresen kandidatnr.:

2 Innledning Målet med prosjektoppgaven er å presentere et antall sentrale neonlysreklamer fra Oslo sentrum i en kontekst som berører både lyshistorie, reklamehistorie og byhistorie, dog uten å være en komplett katalog, eller vitenskapelig anlagt i så måte. Nå skal det legges til at ekte neon ikke utgjør noen stor andel av Oslos belysning, eller belyst reklame. Jeg har likevel begrenset meg til noen få sentrumskvartaler. Dels fordi utvalget er representativt, og fordi oppgaven med dette blir overkommelig. Jeg har valgt å presentere bildene som et interaktivt web-album fordi dette gir muligheten for animasjon og dynamiske løsninger. Dessuten gir dataskjermen større spillerom til motivene; kraftige farger, lys i kveldsmørke, med additive farger til forskjell fra en trykksak hvor synsinntrykket er basert på refleksjoner av tilstedeværende lys; subtraktiv fargeblanding (Hoem, 2008: Farger). Definisjoner Album: Peter Larsen forklarer ordets historie fra antikken til 1800-tallets første fotoalbum. Opprinnelig: det hvite om gipsplater brukt som oppslag på offentlig sted. Senere som metafor for alt fra minnebøker for studentene i Wittenberg på 1500-tallet til små musikkstykker og nyere tiders fotoalbum og scrap-books. I mitt barndoms hjem var min far familiens album-redaktør. Albumbladene var sorte, og bildene ble kreativt beskåret og montert som helhetlige oppslag, forsynt med tekster, anekdoter og illustrasjoner skrevet med hvit blekk på de sorte sidene. Disse albumene er nok et viktig forbilde for mitt Oslo i neon. Innhold Innledning side 2 Definisjoner 2 Del 1 generell del 3 Et bilde lyver aldri om fotografen 3 Det digitale fotografiet senker terskelen 5 Manipulasjon 6 Hdr High Dynamic Range 6 Stillbilder til film 6 Panorama 7 Abstraksjon 7 Del 2 Oslo i neon 8 Høyspent, elektrisk og deilig 8 Utrustning 8 Luftfuktighet og sikt 9 Planlegging av nettstedet 9 DHTML Dynamic Hyper Text Markup Language 10 Motivvariasjon og bruk av RAW-format 10 Sammendrag 11 Referanser 12 URL (Uniform Resource Locator): Prosjektoppgaven er publisert på eget nettsted, De enkelte bildene er presentert på sider som er organsert numerisk (1.0.html osv). Når jeg i teksten benevner kun filnavnet for siden er den komplette URL en altså Lightbox: På websidene har jeg benyttet et Javascript Lightbox 2.0 som gir brukeren mulighet til å åpne en forstørret versjon av bildet på den samme siden, samtidig som bakgrunnen dimmes ned. Hypermedia: Brukt om medier som tillater hyperlenker som knytter informasjon sammen over nettverk, eller innefor samme publikasjon. CSS (Cascading Style Sheets): Maler for sideutforming, farger og tekstformattering som lar web-designeren gjøre globale endringer for alle websider som er lenket til samme stilark. Flash: Film, anmasjon og eventuelt vektorbaserte elementer for dynamisk innhold på web-sider. Kan også inneholde script, og fungerer som selvstendige applikasjoner. Basert på Adobe Flash (standard) XML (Extensible Markup Language): Scriptspråk som muliggjør strukturering og beskrivelse av data mellom ulike web-standarder, som feks Flash og HTML. Electric Artwork Oslo i Neon Essay digtal fotografering side 2

3 Del 1 generell del Innledningsvis problematiserer Peter Larsen i boka Album ordet fotografi. Han foretar en etymologisk demontering av ordet; phos, gresk for lys og graphos, gresk for skrift uten at begrepet skrive med lys er noen fullverdig tilnærming til hva et fotografi er. Graphos dukker opp i en rekke sammenhenger som suffikset grafi og blir forstått som beskrivelse (tekst) i for eksempel geografi (beskrivelse av jorden), ren tekst som i kalligrafi og stenografi og som bilde i grafiske teknikker; litografi, serigrafi og xylografi. Litografiet (Lithos: stein) fikk stor utbredelse i moderne tid med den kommersielle plakaten på siste halvdel av 1800-tallet; bilde i kombinasjon med tekst senere rendyrket som billedkunst. Et bilde lyver aldri om fotografen I filosofien skiller man mellom graphos; skrift og logos; ord. Overført til bilder tenker jeg at disse representerer graphos, altså skriften, beskrivelsen, mens konteksten representerer logos siden bilder er styrt av den konteksten det står i. Samtidskunsten i perioden 1920 til 1950 viste med begeistring fram røykspyende fabrikkpiper, jernbane, havner med gigantiske løftekraner som symboler for menneskets teknologiske framskritt. Jfr. freskomalerier i Oslo rådhus; for eksempel Alf Rolfsens nordvegg i rådhushallen: Norsk arbeidsliv fra de drivende garn til skogene i øst. Tatt ut av sin kontekst og epoke er dette like gjerne en illustrasjon av forurensing av miljøet. At billedleggingen av håndskrevene bibler (illuminering) var allegoriske og ikke nødvendigvis sannferdige, lå i publikasjonens natur. Det samme gjelder illustrasjoner for trykk i kombinasjon med blysats utført som xylografi (tresnitt, brukt før man kunne gjengi foto med rasterpunkter), selv om disse var basert på fotografier. Fotografiets iboende autoritet som et øyeblikks sannferdige lysavtrykk på asfalt, sølvnitrat, bromsølv eller en CCD-brikke, er en del av denne teknikkens natur. Utviklingen av fotografiet, teknisk og estetisk, synes å være drevet av særlig tre årsaker; behovet for å dokumentere, behovet for å illustrere og litt esoterisk behovet for bilder med artistiske kvaliteter; til atspredelse, som selverkjennelse, som formidling av budskap og følelser eller til forskjønnelse av omgivelsene. Magnar Fjørtoft bruker begrepene fakta, prosa og poetisk om den samme tre delingen av fotografiets sjangere (Fjørtoft, 2007 s. 252). Om dokumentasjonsfotoet representerer den hele og fulle sannhet (fakta) avhenger av flere ting; intensjon, utvalg, utsnitt og eventuelt grad av manipulering. Da fotograf Øystein Kleiven og journalist Per Vassbotn fra Dagbladet skulle intervjue statsminister Per Borten i 1969, og de ble mottatt en statsminister kun iført hatt og underbukse var sikkert intensjonen den beste. Og så kan man jo lure på hva intensjonen var ved å velge og trykke bildet. Intervjuet fant sted få dager før statsministeren skulle motta dronning Elizabeth av Storbritannia på offisielt besøk på Bortens gård. Den britiske avisen Daily Mirror trykket bildet over to sider med følgende tittel: Nå er den norske statsministeren klar til å ta imot dronningen. Bildet vakte med dette internasjonal oppsikt, og Borten i underbuksa gikk inn i dagligtalen og fulgte politikeren resten av livet. Men det eneste som ble dokumentert var at statsministeren var litt i overkant privat da han møtte pressen. Ikke noe galt med det, men litt vanskelig å ta mannen helt på alvor etterpå. Et bilde som gikk sin seiersgang verden rundt under vietnamkrigen er bildet av den lille, nakne jenta som løper nedover en vei. Bildet av Kim Phuc vant Purlizer-prisen i Fotografen var Huỳnh Công Út. Bildet oppildnet den amerikanske motstanden mot krigen. Ironisk nok deltok ikke USA i akkurat dette angrepet, som var en fatal Sør-Vietnamesisk offensiv. Prisvinnerbildet er et utsnitt av en større helhet, som reduserer situasjonens dramatiske tilsnitt. Det eneste som ble dokumentert var at statsministeren var litt i overkant privat da han møtte pressen. Ikke noe galt med det, men litt vanskelig å ta mannen helt på alvor etterpå. Foto: VG/Øystein Kleven. Bildet av Kim Phuc vant Purlizer-prisen i Fotografen var Huỳnh Công Út. Versjonen over er den versjonen som gikk verden rundt i Versjonen nederst viser hele bildet. Electric Artwork Oslo i Neon Essay digtal fotografering side 3

4 Det redaksjonelle, faktabaserte bildet skal være minst mulig påvirket av fotografen. (Fjørtoft, s.252) Her finnes det selvsagt en glidende overgang fra å velge ut den eksponering som tjener hensikten best, til valg av utsnitt og ytterste fall; retusjering og ren manipulering. Men selv om historiske bilder av Lenins ankomst til Moskva i 1917 noen ganger har med, og andre ganger ikke har med kamerat Trotskij så er bildene i seg selv en dokumentasjon av sensur og en nokså primitiv historieforfalsking. Det er vanskelig å heve seg over den redaksjonelle intensjonen et nyhetsbilde har. I tillegg vil fotografens tilstedeværelse også i større eller mindre grad påvirke situasjonen og motivet. Den 7. august 1930 var studiofotografen Lawrence Beitler tilstede og fotograferte lynsjingen av Thomas Shipp og Abraham Smith. I følge nettstedet nationmaster.com produserte Beitler de neste ti døgnene tusenvis av kopier som han solgte for femti cent stykket. Jeg antar at lynsjinger i de dager var relativt spontane, og at siden Beitler var studiofotograf så var vel ikke fotograferingen på noens oppdrag, eller grundig forberedt. Hans intensjon var, eller ble vel å tjene en slump penger på en bisarr souvernir. Bildet er uansett blitt et vitnesbyrd på noe som åpenlyst foregikk i USA for en snau generasjon siden. I følge nationmaster.com skal bildet ha inspirert Abel Meerpool til å skrive låta Strange Fruit som ble Billy Holidays signatur og som har bidratt til å gjøre både bildet, fotografen og hendelsen kjent. Basert på disse gjetningene kvalifiserer vel bildet til å karakteriseres som et snapshot. I dokumentersjangeren blir snapshotet av Larsen presentert som et nullpunkt for fotografiet. Snapshotet er ikke tatt i forbifarten, men i all hast, i «det avgjørende øyeblikk». (Larsen, 2004, side 171). Snapshots blir ofte sett på som en vulgær form for fotografering, vulgær i betydningen folkelig. Og det er jo greit nok i og med at folk flest dokumenterer sine egne liv i denne sjangeren. Når Larsen bruker begrepet nullpunkt må det imidlertid oppfattes som et origo. Larsen bruker William Klein som eksempel på snapshots, han er bildekunstner men ikke fotograf. Han gir seg imidlertid fotograferingen i vold i New York Klein betegner snapshots som den reneste form for dokumentasjon. Dette må jo da også omfatte folk flest sine fotoalbum. Hvor mye dokumentasjon vi har fra de ulike epokene styres jo til dels av teknologi; på 1950 og 1960-tallet var ikke et fotoapparat allemanns eie. Men de som fotograferte fotograferte i sort/hvitt og fikk til gjengjeld holdbare kopier tilbake. Senere ble apparatene billigere mens fargekopiene ble langt mindre holdbare. Jeg antar at 1970-tallet er blassere dokumentert enn noe annet tiår. Hvor ble det av fyren på trappa? Strange Fruit. Lynsjingen av Thomas Shipp og Abraham Smith 7. august Foto: Lawrence Beitler. Electric Artwork Oslo i Neon Essay digtal fotografering side 4

5 Det digitale fotografiet senker terskelen Det digitale fotografiet har de siste til årene er terskelen senket for fotografering for folk flest. Sam tidig er kostnadene redusert for bildeproduksjon, bildebehandling og publisering av bilder hos den profesjonelle. Dette innebærer også helt nye standarder for fotografi og bruk av fotografi. Digital fotografering er én faktor, mens rimelig PCutstyr som er kraftig nok for høyoppløselige bilder er en annen. Digital distribusjon av fotografi åpner også for helt nye bruksområder både for amatører og profesjonelle. Mediebransjen; forlag, magasiner, aviser, reklame-, design- og informasjonsbyråer har tradisjonelt vært fotografenes viktigste oppdragsgiver, eventuelt arbeidsgivere. Bruk av fotografi i alle sjangere; fakta, prosa og poesi, var før digitaliseringen en vesentlig kostnad. Dette hang først og fremst sammen med repro- og trykkost nader. Magasiner og bøker hadde firefargetrykk på en begrenset del av publikasjonene; gjerne omslags- og midtlegget. Fargetrykk var forbeholdt spesielle anledninger i avisene fram til 1990-tallet. Det mest fordyrende leddet var repro; før scannerteknologien kom på slutten 1970-tallet var dette en ren fotomekanisk prosess, hvor rasterpunktene ble til ved belysning av lith-filmmateriale (høykontrast i praksis: ren sort + transparent) gjennom en halvtonemaske, pluss filtrering for firefargersettet. Med scannere og fotosettere endret mediebildet seg radikalt på 1970 og 1980-tallet; forbruket av bilder foto og illustrasjon økte, og designerne fikk friere rammer da de ikke lenger trengte å forholde seg til blysatsmaskinenes linearitet. I praksis er dette det første skrittet inn i den digitale hverdagen vi lever i idag. Fotosetteren gjorde i prinsippet det samme som dagens PC-er med vektorbaserte fonter i stedet for gammeldagse typer. Den viktigste forskjellen var infrastrukturen settemaskinen måtte kjøre ut resultatet på papir eller film for videre ombrekking og tilrettelegging av bilder og farger for øvrig. En tilsvarende prosess var påkrevet for repro av foto. Med Apple Macintosh 1984, og senere Windows NT, fikk man micromaskiner som var rimelige nok til at alle utøvere innen mediebransjene kunne bygge ut egne inhouse-produksjonslinjer, i hvert fall for design, layout og sideombrekking. Foto var fortsatt for tungt for datidens vanligste datalagringsmateriale; disketten. Ut over 1990-tallet kom romsligere formater for distribusjon, med CD-R og DVD-R som de foreløpig endelig standardene. Fra 1993 ble det også vanlig å flytte data med en enkel ISDN-forbindelse, senere erstattet av Internett og FTP (File Transfer Protocol). Den kulørte pressen ble enda mer fargerik ut over på og 1990-tallet. Vi ble eksponert for flere fotografier enn noensinne. Når de digitale fotoapparatene kom på midten av 1990-tallet, først som kompaktkameraer for folk flest, senere som digtale bakstykker til studiokameraer og til slutt som småformatskameraer, speilrefleks var skrittet tatt fullt ut. Mørkerom og kjemisk film ble til kuriositeter, forbeholdt kunstnere og eldre som ikke helt stoler på negativer man ikke kan holde i hånda. Samtidig som kamerateknologien blir billigere og med høyere oppløsning, og både forbruker og den profesjonelle designer kan holde seg med datamaskiner og programvare som tilfredsstiller profesjonelle krav for en billig penge, er kravet til høy oppløsning dramatisk redusert med distribusjon for skjermbaserte medier. Dagens album for hjemmebruk kan være en DVD-R for DVD-spillere, hjemmenettverk med Apple TV eller Windows Media Center. Men aller vanligst; Internett-album som Picasa, Photobucket, Facebook eller andre tilsvarende gratistjenester. Våre bildereferanser øker altså i omfang ved økt medieeksponering totalt. At folk flest disponerer minst et kamera (til enhver tid?), og at kostnadene ved fotografering i praksis er lik null gjør at vi fotograferer og med det; dokumenterer uendelig mye mer enn noen gang. Det faktum at digital fotografering innebærer et umiddelbart, kostnadsfritt resultat muliggjør mer eksperimentering og et påfølgende høyere nivå med tanke på utsnitt og komposisjon. Noe annet som er nytt med det digitale fotografiet er muligheten for etterarbeide, noe jeg belyser i neste kapittel. Innholdet i dette kapittelet er basert på egne erfaring fra mediebransjen. Jeg har jobbet på trykkerisiden i perioden (serigrafi, boktrykk og offset). Jeg tok Westerdals School of Communication (dengang: IFM Westerdals) og har jobbet som Art Director og designer med trykksaker og multimedia fra Bildemanipulering i en predigital tid; bildet over er kopiert på halvmatt papir. Skisporene og stavavtrykkene er påmalt med retusjfarger. Foto: Terje Enge, retusjering: Terje Børresen. Det nederste bildet er manipuert i mørkerommet. Mellomformat dias er forstørret til storformat med en enkel maske for spotlightlyset. Foto og etterarbeide: Terje Enge. Begge eksemplene er fra egen portfolio, årstallet er no/~pettera/portefolio/frameset_strandoglund.htm Electric Artwork Oslo i Neon Essay digtal fotografering side 5

6 Manipulasjon Nå er jo manipulasjon, retusjering og collage ikke noe nytt jfr. digital fotografering. Henry Peach Robinson ble til dels kritisert da han presenterte sine metoder for sammenstilling av flere kilder til fotomontasje en teknikk han kalte kombinasjonsprinting, på et møte i The Photographic Society of Scotland i (Christine Tolpinrud, fotopia.no) Hans første og mest kjente kombinasjonsbilde er Fading Away (1858) en ung pike på sitt dødsleie, med familien samlet rundt seg. Motivet var kontroversielt, da man ikke fant døden passende for et fotografi. I tillegg hadde Robinson altså kombinert fem ulike negativer i dette kombinasjonsbildet. Paradoksalt nok gjorde denne erkjennelsen det lettere å akseptere bildets motiv. Moderne programvare for digitalt etterarbeide muliggjør grovt bedrag og forenkler prosesser som er mer synlige; med muligheter for å sammenstille ulike negativer i prosesser som tradisjonelt har ligget utenfor mørkerommets rekkevidde men selvsagt også helt tradisjonelle teknikker. Fading Away, Foto: Henry Peach Robinson HDR High Dynamic Range HDR, kan i en analog verden best sammenliknes med duo- eller triotone reproduksjon for trykk. På 1990-tallet fikk fotografen Morten Krogvold flere av sine bøker (feks. Portretter, 1983) med sort/hvit-bilder trykket med to, eller tre reprosett for sort for å sikre spisspunkter i begge ender av gråtoneskalaen. Med HDR oppnår vi dette og en høy grad av detaljestyring for farger og kontrast når vi jobber med bilder med stort kontrastomfang. Med tre eller flere eksponeringer, og med eskalerende blendertrinn, kan programvare som Photomatix eller Photoshop kombinere og etablere en fargedybde og dynamikk som vi ellers ikke oppnår med en enkelt eksponering. Det digitale fotografiet ikke klarer å fange det samme dynamiske lysomfanget som øyet klarer. I det digitale bildet er det mindre forskjeller mellom det aller mørkeste og det aller lyseste, noe som gjør at det er en utfordring å fotografere motiver med store kontrastforskjeller. (Hoem, 2008) Stillbilder til film Å bruke stillbilder som utgangspunkt for bevegelse som i film er heller ikke spesielt nytt. I TV-produksjoner, særlig rettet mot barn, er dette en enkel fortellerteknikk. En klassiker her er Snekker Andresen og julenissen, en julefortelling av Alf Prøysen. (Tegninger: Hans Normann Dahl. Forteller: Svein Erik Brodal). Her er Hans Normann Dahls tegninger filmet med zoom og panoreringer. Anja Breiens Solvorn (kortfilm, 9. min, Norsk filminstitutt, 1998) er satt sammen av kopier av glassplate-negativer som hennes farmor hadde fotografert, mange av dem med fjernutløser. Filmens dialog er mellom Anjas voice-over og bestemorens bilder. Dette er et av de mest helstøpte eksemplene i sjangeren og kunne ikke vært løst på annet vis. Bildene ble funnet ved en tilfeldighet, og Anja undres over denne bestemoren; kvinne som fotograferer? På 1800-tallet? I en trang liten fjord på Vestlandet? Og det mest mystiske; alle bildene er tatt over et nokså kort tidsrom og så holder bestemoren opp å fotografere. Hvorfor? Mitt utgangspunkt var et ganske annet; jeg ville lage en mollstemt film som illustrerer konsekvensene av den pågående økonomiske krisa, ved å dvele ved et byggeprosjekt som har stoppet fullstendig opp. I redigeringen har latt meg inspirere av Solvorn ved å legge vekt på rytme og variasjon i bildenes bevegelse. Til høyre: Skjermdump av Blues for Milton Friedman min oppgaveløsning på stillbilder til film. Electric Artwork Oslo i Neon Essay digtal fotografering side 6

7 Panorama Med Photoshop og tilsvarende gis muligheten for å sammenstille flere eksponeringer og etablere et sømløst resultat. I en predigital tidsalder fantes det spesialkameraer (Noblex, Horizon) som beveget objektivet samtidig som filmen ble trukket fram i panoreringens retning. Resultatet var cm lange filmstriper på 135 mm film. Allerede de første kompaktkameraene (Canon IXUS for eksempel) hadde støtte for panoramafotografering med visning av foregående eksponering på LCDdisplayet og medfølgende programvare for stitching. Dagens programvare som Photoshop CS3 og CS4 løser stitchingen med langt større toleranse enn urteknologien fra forrige århundre. Programmet analyserer og gjenkjenner sammenfallende punkter og legger underlaget lagvis i mosaikk og justerer farger. Abstraksjon Abstrakt fotografi er et begrep som volder meg litt hodebry. Abstrakte bilder er kjent fra kunsthistorien, med et slags gjennombrudd med Vasilly Kandinskys Komposisjoner fra tidlig 1900-tall. Kandinskys bilder viser imidlertid i likhet med den samtidige Piet Mondrian en glidende overgang fra impresjonisme til stadig mer abstrakte naturskildringer, i betydningen en formal forenkling hvor struktur og tekstur blir de gjenværende virkemidlene. (Ingvild Pharo, forelesning i kunsthistorie, Folkeuniversitetet, 1993) Spørsmålet er vel hvor mye man kan frigjøre seg fra impresjonene som ligger til grunns for prosjektet. Det kan synes som Kasimir Malevitsj med Sort firkant (1913, olje på lerret) tar skrittet fullt ut og tøyer begrepet abstrakt maksimalt. Men det sorte kvadratet forholder seg til lerretets avgrensing og blir umiskjennelig et bilde, altså konkret. Bildet kommenterer dessuten bilder i sin allminnelighet og den konteksten det står i. Tilsvarende tanker dukker opp foran Jackson Pollocks action-malerier tilsynelatende abstrakte men uten evne til å avstå fra å kommentere kunst i sin alminnelighet. En fotografisk registrering blir enda mer konkret; noe må jo registreres i form av lys, skygge, tekstur og så videre. På fotopia.no (www.fotopia.no/fullnews. asp?newsid=1312) blir skyer, rennende vann, kryptiske utsnitt og uskarpheter presentert som abstraksjoner. Pussig siden alle motivene og fenomenene i mitt hode er svært så konkret. Da jeg gikk i kast med mine løsninger (jeg valgte oppgavene både på tross av, og på grunn av dette jeg nettopp har skrevet) bestemte jeg meg for at selv om det abstrakte fotografiet kanskje bare er en teoretisk mulighet, så kan jeg forholde meg til begrepet non-figurativt. Jeg satset på å jobbe med teksturerer og strukturer. Like fullt synes jeg at jeg bare delvis er i mål; selv collager har et element av figur og konkrete objekter Panorama fra Valdresflya; Bitihorn og utsikt mot nordvest. Seks eksponeringer satt sammen i Photoshop CS3. Under: Malevich, Kasimir Sort firkant [1913] Olje på lerret x cm. Det russiske statsmuseet, St. Petersburg Nederst: Grid et av mine abstraksjoner collage av flere egne fotografier. Electric Artwork Oslo i Neon Essay digtal fotografering side 7

8 Del 2 Oslo i Neon Målet med å prosjektet mitt er å etablere et album med en ensartet motivkrets; neonlys som skilt eller reklame. Motivasjonen for temaet ligger dels i en personlig fascinasjon for motivene, dels utfordringen med å fotografere om kvelden og dels en ambisjon om å registrere, og dele, et stykke uttrykkshistorie avgrenset til eget nærområde. Bruk av neonlys i Oslo er historisk avgrenset til en relativt kort epoke sammenliknet med andre land; fra mellomkrigstiden og fram til 1970-tallet. Noe av det som er satt opp er nå fredet som kulturhistoriske minner. Deler av det øvrige risikerer å bli fjernet i den pågående debatten om visuell forsøpling. Siden medienes visuelle uttrykk, og særlig reklamen, bare sporadisk blir samlet, sammenstilt og analysert som deler av uttrykkshistorien, følte jeg meg også forpliktet etter 25 år som Art Director i reklamebyrå, og nå som lærer i medier og kommunikasjon på videregående skole. Her jeg underviser bla i medie- og uttrykkshistorie. Målgruppen for albumet mitt er primært oslofolk med interesse for byhistorie den samme målgruppen som kjøpte oslofilmene fra Norsk Filminstitutt: By og gate, buss og trikk, By og park, fjord og mark og By og blokk, dugnad og rock til sammen 74 kortfilmer som fra Under visning av disse filmene har folk vist en påfallende interesse for detaljer som bla reklameskilt og andre prosaiske elementer i bybildet som er endret over tid. (Egne observasjoner i samtaler.) I min første framdriftsplan var ambisjonen å både lage en bok og et nettsted. Etter råd fra veileder prioriterte jeg vekk boka, og fokuserte på nettstedet. I løpet av prosjektet har jeg kommet til at dette var smart av flere grunner enn arbeidsmengden; skjermvisning av bildene yter jo neonlyset langt mer rettferdighet enn trykt på papir Høyspent, elektrisk og deilig Jeg har i flere år hatt et enkeltmannsforetak registrert under navnet Electric Artwork. Forretningsideen var opprinnelig å levere digitale bilder (illustrasjoner) og design for trykk og web. Navnet er egentlig inspirert av Knut Hamsuns Sult, der hovedpersonen referer til en venn som arbeider på en elektrisk bibel. I de første årene fikk Electric Artwork imidlertid en rekke henvendelser om neonreklame Etter at jeg begynte som lærer har jeg beholdt foretaket, mest på grunn av fordelene et organisasjonsnummer gir i forhold til å registrere.no-domener på Internett. Uansett så passer navnet perfekt for mitt Oslo i neon-prosjekt. Som nevnt er Oslos neonhistorie et kort kapittel. Det varer fra 1926 til slutten av 1960-tallet. Det meste er å finne i sentrum av Oslo. Selv om det finnes fine neon-arbeider i Bogstadveien og ved Majorstua, måtte jeg gjøre denne avgrensingen for holde prosjektet nede på et håndterbart nivå. Jeg hadde en noenlunde oversikt over hvilke motiver jeg ville ha med, og begynte prosjektarbeidet med å gå ut omtrent ved mørkets frembrudd, og jobbe meg gjennom ei rute jeg hadde lagt opp. Utrustning Alle bildene er tatt på stativ og de fleste med snorutløser. Jeg ville ikke kompromisse med lysstøy og dybdeskarpet, så eksponeringstidene ble ganske lange når jeg valgte ISO 100 og blender Kamera er Nikon D80, og objektivene Sigma mm 1:2,8 for motiver på gateplan og opp til annen etasje. Sigma 105 mm 1:2,8D et objektiv jeg primært bruker til macro-bilder, men som gir crispe bilder ved tele; men begrenset av aksjonsradiusen. Sigma mm 1:4-5,6 for høye motiver. Lyssvakheten ved det sistnevnte objektivet medførte selvsagt enda lengere eksponeringer. Electric Artwork Oslo i Neon Essay digtal fotografering side 8

9 Luftfuktighet og sikt Jeg har ikke så mye erfaring med kveldsfotografering. Men jeg har lagt merke til at klar luft og kulde gir en skjerping av motivene, og særlig selve neonrøret. Siden prosjektet sammenfaller med høsten, og alle høstens luner, har jeg forsøkt å agere på kvelder etter tørre dager og helst med lave temperaturer. Diffusjonen øker uansett med kveldsmørket og avstand. Lengre eksponeringer og mer luft som lyset skal forsere på vei til objektivet. Det ideelle hadde vært å unngå å fotografere senere enn 45 min etter solnedgang, for å kunne gjøre bruk av tegningen i de omkringliggende omgivelsene men det ville kreve langt flere kvelder enn jeg hadde til rådighet i perioden. Men jeg har tatt hensyn til dette i planlegging av kveldsturene. Særlig refleksjonen av Oslo Spektrum-skiltet i glassfasaden til Oslo Plaza (5.0.html) er jeg fornøyd med. Her sto jeg og ventet på at kveldslyset skulle svinne. Planlegging av nettstedet Etter to kvelder og ca 50 motiver begynte jeg å planlegge nettstedet. Jeg sorterte motivene etter beliggenhet og etablerte kapitlene Grünerløkka, Samfunnshuset, Youngstorget, Grønland, Jernbanetorget, Karl Johans gate, Grensen, Spikersuppa og Nationalteateret og i tillegg et innledende kapittel med litt neonhistorie og bakgrunn for prosjektet i form av et flytdiagram. Nå er jo web et hypermedium, og med det nonlineært. På tross av det ville jeg etablere en lineær struktur for dette prosjektet med en pil for neste side på høyre side av navigasjonsbaren jeg hadde jo med flytdiagrammet etablert en slags lysløype. Neste side er altså gitt, mens forrige side -pila til venstre i navigasjonsbaren er utstyrt med et javascript som tar deg reelt tilbake til den forrige siden som brukeren har besøkt, jfr. loggen i brukers nettleser. I tilegg til denne statiske organiseringen av sidene ville jeg lage et interaktivt webkart (1.3.html) som brukeren kan navigere etter som alternativ til det opptrukne lysløypa. For å gjøre kartet redigerbart, og ikke altfor tungt (antall KB), har på denne siden brukt AP-elements, bilde og tekstbokser med absolutt plassering. Kartet er gjengitt som GIF, med åtte genuine gråtoner med en relativ stor bildeflate som ikke veier over 100 KB. De fargede tekstboksene er således bare kode, og kan flyttes fritt rundt i Dreamweaver CS3, som jeg har brukt til å redigere sidene, og administrere nettstedet. Designet for øvrig er bygget opp med CSS (Cascading Style Sheets), med malsider for fire ulike layouts. 5.0.html Oslo Spektrum 5.1.html Posten 5.3.html Pigalle 5.4.html Adam & Eva 5.4.html Jens Evensen 5 Grønland 4.0.html Triconette 4.1.html Venstres hus 4.2.html LO 4.3.html Bar/Dinner 4 Youngstorget 3.0.html Oslo Sportslager 3.2.html Sentrum Scene/Kino 3.3.html Gunerius 2.0.html Parkteateret 2.1.html Ramona 2.2.html Beckers 2 Grünerløkka html Shangri-la html Expressen html Diner 6.0.html Karl A. Haraldsen 6.1.html Oslo City 6.3.html Trafikanten 6.4.html Rica Hotel Home 7 Karl Johan 7.0.html Scotsman 7.1.html Freiauret 7.2.html Tostrup 7.2.html Hard Rock Café 7.3.html Last Train 7.4.html Dizzie Flytdiagram. Jeg starter planleggingen med å sortere sidene i kapitler og gi dem filnavn. Jeg har også definert fargene for de ulike kapitlene allerede her. 8 Grensen 8.0.html Indiska 8.1.html G html Da Vinci 8.3.html Fru Lyng 8.4.html Oslo Nye 8.5.html Bristol html Oslo i Neon 1.1.html Historie 1.2.html Fonter 1.3.html Kart 1.4.html Lysbildeshow 9 Spikersuppa 9.0.html Peppes Pizza 9.1.html VG King Oscar Elektro Vakuum 10.1.html Torstvedt Europcar Expert Canon 5.2.html Bussterminalen 6.2.html Østbanehallen 3.1.html Samfunnshuset 3 Arbeidersamf. 6 Jernbanetorget 10 Nationalteateret 10.0.html Odd Fellow Turtlewax Jetpak Aftenposten Lexus Manpower HP Electric Artwork Oslo i Neon Essay digtal fotografering side 9

10 Det var opplagt å legge bakgrunnsfargen i sort for å understreke motivkretsen. I tillegg har jeg brukt fargespekteret for å lage fargekodene for de ulike kapitlene; rollover-buttons, farget understreking på det kapittelet du til enhver tid er inne på samt fargekvadratet øverst til venstre, som for øvrig er en rollover-button for home. DHTML Dynamic Hyper Text Markup Language En av fordelene med å presentere dette prosjektet er muligheten for å tillempe dynamikk; beveglighet, i bildene. Nå er bruken av animasjon i Oslos vesle neonjungel begrenset. Men det er særlig to motiver jeg gjerne ville presentere med dynamikk. Club Pigalle har et skilt i beste Las Vegas-stil med sparkepiken som, opprinnelig, løftet benet i en enkel animasjon (5.3.html). Nå er det ene stadiet i animasjonen ikke lenger intakt, men det løftede benet blinker i det minste. Så jeg slicet dette bildet i fem deler og brukte en to-trinns gif-animasjon for segmentet med benet, med omtrent samme frekvens som i virkeligheten. Dette er en mulighet ved det digitale fotografiet som er ny dog forbeholdt skjermbasert visning. Det andre motivet som fortjener dynamikk er Freiauret (7.1.html). Freiauret ble satt opp i 1909, men fikk neon først i 1956 og er Nord-Europas største taklysreklame. Animasjonen består av flere sett med neorør som tennes serielt og veksler mellom rødt og blått, samt at logoen endres og fylles med ulike farger. En filmsnutt ville ytt animasjonen full rettferdighet, men siden dette er et fotoprosjekt tok jeg en rekke eksponeringer over noen minutter, og forsøkte å få med et representativt antall trinn i animasjonen. Da jeg hadde prioritert at utvalg av disse igjen og satt dem i en korrekt rekkefølge var problemet at minuttviseren hoppet litt fram og tilbake så jeg retusjerte alle avvikene og fikk viseren på samme sted. Animasjonen min består av en enkel Flash-fil med et ActionScript som adresserer bildene, oppdateringsfrekvens og inn/uttoning. Filen inneholder ingen bilder, disse blir koplet inn via en XML-fil. Flash og XML er i dag standarder som støttes av de aller fleste nettlesere. Jeg har også forsynt malsidene mine med et JavaScript (LightBox) som jeg bruker for forstørrede visninger av vignettbilder i teksten. Siden dimmes ned og det hentes inn en forstørret versjon av bildet, eventuelt med bildetekst og kreditering. Jeg har brukt en del historiske bilder jeg ikke har tatt selv disse er presentert med denne metoden. Motivvariasjon og bruk av RAW-format De fleste av motivene mine befinner seg i trange gater. Jeg har forsøkt å få med noe av omgivelsene som en del av komposisjonen. I bildet av Gunerius (3.3.html) har jeg tatt med lysrefleksene i et av forretningsbyggene i gata der jeg står. Hovedbildet av Postgirobygget (5.1.html) viser bygget som refleks i en søledam i gata. Jeg har også brukt Camera RAW-konverter for å hente fram mest mulig av neonlysskinnet i de nærmeste bygningsdelene; tak, karnappviduer og fasader. Jeg har brukt erfaringene fra HDR-oppgaven, og brukt denne teknikken der motivet omfatter mer enn selve skiltet (Sentrum Scene 3.2.html). Jeg har også brukt panorama; Parkteateret (2.0.html) og Sportslageret (3.0.html). Electric Artwork Oslo i Neon Essay digtal fotografering side 10

11 Illustrasjon i kombinasjon med foto forsidebildet trinn for trinn. 1. Fasadebildet er fra Vulkanhallen, en gammel industribygning 2. Adjustmentlayers for Gradient Fill, Exposere og Hue/Saturation for å gi fasaden kveldslys 3. Skiltet er tegnet i Illustrator 4. Kroppen til neonbokstavene med Drop Shadow for troverdig dybde 5. Neonrørene får farge, samt Inner Glow og Outer Glow 6. Ekstra Outer Glow for strølys fra neonrørene. Sammendrag Jeg er ganske fornøyd med prosessen; prosjektideen var tidlig klar så jeg prioriterte å ferdigstille de øvrige oppgavene før jeg begynte på Oslo i neon i så måte lå jeg langt foran framdriftsplanen. Likevel har innspurten på prosjektet blitt noe hektisk. Fotograferingen har gått etter planen. Men jeg ser i ettertid at jeg hadde hatt mer å spille på om jeg hadde utnyttet kveldslyset ved ikke å holde på så sent de kveldene jeg var ute. Her ble nok prosjektet litt for stort i forhold til den tiden jeg har hatt til rådighet i perioden. Research for, og skriving av tekstene til artiklene har også tatt mer tid enn planlagt. Design og programmering av web-delen er nok den delen som var mest forutsigbar. Jeg er godt fornøyd med resultatet som album. Websidene har fått den utformingen jeg etterstrebet, og har den fleksibiliteten som trengs om jeg skulle ønske å utvide med de delene av Oslo jeg ikke har dekket i denne prosjektperioden. Noen av bildene kommer jeg også til å oppgradere men de jeg har i tankene er i øyeblikket i uorden; enkelte neonrør er slukket siden jeg tok de første bildene Et av bildene er alt oppdatert; i første versjon av Samfunnshuset (3.1.html) var S og a mørke, men disse var på plass i forrige uke. Jeg kommer til å promovere nettstedet mitt mot historielagene i byen for at Electric Artwork Oslo i neon skal fungere som referansenettsted for de som er fascinert av denne delen av oslohistorien. Electric Artwork Oslo i Neon Essay digtal fotografering side 11

12 Referanser: Bøker: Larsen, Peter (2004): Album, Spartacus Fjørtoft, Magnar (2006): Digital fotograf i praksis, Abrakadabra Gartside, Tim (2006): Digital Night Low-Light Photography, Ilex Krogvold, Morten (1983): Portretter/Portraits, Grøndahl Grønvold, Ulf, Anker, Nils, Sørensen, Gunnar (2000): Det store løftet Rådhuset i Oslo, Aschehoug Nettsider : Hoem, Jon (2008) Tekster Farger ( ) Dhakar, Lokesh (2008) Lightbox 2 ( ) VG: - Kall meg gjerne drengkaill i anledning Per Bortens bortgang (2005) ( ) Encyclopedia: Lawrence Beitler (2008) ( ) Tolpinrud, Christine (2008) Fading Away (1858) av Henry Peach Robinson ( ) Hoem, Jon (2008) High Dynamic Range - Photomatix ( ) Norsk Filminstitutt (2008) Ansikter - 11 kortfilmer av Anja Breien ( ) Norsk Filminstitutt (2008) Oslofilmer ( ) Andresen, Petter (2001) Portfolio, ( ) Electric Artwork Oslo i Neon Essay digtal fotografering side 12

Fotojournalistikkens nyere utvikling

Fotojournalistikkens nyere utvikling Fotojournalistikkens nyere utvikling En kvalitativ studie av Bergens Tidende fra 1990 til 2010 Hildegunn Holtet Masteroppgave i medievitenskap Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Innholdsliste. Innledning

Innholdsliste. Innledning 1 Innholdsliste Innledning s. 2 Del 1 Hva er multimediedesign? s.3 Del 2 Målgruppe & budskap s. 6 Del 3 Medietyper s. 13 Del 4 Interaksjon s. 30 Del 5 Designprosessen s. 35 Del 6 Copyright s. 40 Del 7

Detaljer

Innhold [tilt] # Leder. Vil du bruke blogg i opplæringen? Læringsbloggen eleven som fagperson på nett

Innhold [tilt] # Leder. Vil du bruke blogg i opplæringen? Læringsbloggen eleven som fagperson på nett Innhold [tilt] Mediepedagogisk tidsskrift # 2 mai 2011 10. årgang # Leder # ALBERTINE AABERGE: Vil du bruke blogg i opplæringen? # ALBERTINE AABERGE: Læringsbloggen eleven som fagperson på nett # HÅVARD

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

FORSKNINGSETIKK. 3. årgang juni 2003. Fotografi og etikk flere dilemmaer

FORSKNINGSETIKK. 3. årgang juni 2003. Fotografi og etikk flere dilemmaer FORSKNINGSETIKK 3. årgang juni 2003 Nr. 2-03 Fotografi og etikk flere dilemmaer FORSKNINGSETIKK UTGIS AV DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEER I REDAKSJONEN Lise Ekern (ansv. redaktør) lise.ekern@etikkom.no

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

ERLING SIVERTSEN MEDIERTE ARGUMENTER AVISINNLEGG OG KRONIKKER FRA OG MED 1992 TIL OG MED 2001

ERLING SIVERTSEN MEDIERTE ARGUMENTER AVISINNLEGG OG KRONIKKER FRA OG MED 1992 TIL OG MED 2001 ERLING SIVERTSEN MEDIERTE ARGUMENTER AVISINNLEGG OG KRONIKKER FRA OG MED 1992 TIL OG MED 2001 AVDELING FOR MEDIEFAG HØGSKULEN I VOLDA 2002 erling sivertsen INNHOLD INDEKSER, INGEN KUNST... 1 TORDENSKIOLDS

Detaljer

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle HOVEDPROSJEKT: Visualisering av Feiring jernverk FORFATTERE: Inga Kristine Holen Anne Kari Røise Martin Hængsle Dato: 19. 05. 03 0 Forord Dette har vært et interessant prosjekt, som har gitt oss mulighet

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet.

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet. INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900 Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet Vår 2012 Andreas Skog Waaler 1 1 Forord Sosiale medier er et meget spennende

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk.

FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk. FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk. Fotokompendie - sist revidert: 10.04.07 No rights reserved Forord Dette kompendiet ble opprinnelig skrevet til bruk ved kurs.

Detaljer

k u r s Grafisk arbeid

k u r s Grafisk arbeid kurs Grafisk arbeid INNHOLDSFORTEGNELSE GRAFISK ARBEID 6 PERSEPSJON OG OPPMERKSOMHET 6 A1 6 ENSIDIG OG TOSIDIG ARGUMENTASJON 6 PYRAMIDE-, KLIMAKS- OG ANTIKLIMAKSOPPBYGGING 7 RASJONELL, EMOSJONELL OG MORALSK

Detaljer

Terningkast syv! Terningen mellom layout og ideologi av Yngve Eknes

Terningkast syv! Terningen mellom layout og ideologi av Yngve Eknes Terningkast syv! Terningen mellom layout og ideologi av Yngve Eknes Hovedoppgave for cand.polit-graden Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen November 2005 Forord Denne oppgaven

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Skrifter. Tidvise. Digital lesing. [Nr. 49] Terje Hillesund HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK

Skrifter. Tidvise. Digital lesing. [Nr. 49] Terje Hillesund HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK Tidvise Skrifter HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK [Nr. 49] Terje Hillesund Digital lesing Tidvise Skrifter nr. 49 HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK Terje Hillesund DIGITAL LESING Skriftserien «Tidvise Skrifter»

Detaljer

Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang

Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang Innhold [tilt] Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang Roy Søbstad [ U t g i t t a v L a n d s l a g e t f o r m e d i e u n d e r v i s n i n g ] w w w. l m u. n o Leiaren har ordet Kjære

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Artiklene i boken med kort omtale

Artiklene i boken med kort omtale Navn på kapittel kommer her også 13 Artiklene i boken med kort omtale Av Arne Langeland Fra slektsforsker til forfatter Denne innledende artikkelen prøver å ta tak i de vanligste unnskyldningene du kanskje

Detaljer

Paal Christian Bjønnes

Paal Christian Bjønnes 24. april 2009 Bacheloroppgave «Hvordan kan digitale verktøy benyttes i uterommet med barn i barnehagen?» Paal Christian Bjønnes Dronning Mauds Minne Høgskole Innhold 1 Innledning...4 1.1 Problemstilling...4

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer