Rehabilitering i og utenfor sykehus. 16.desember 2009 Nancy Haugan Dagfinn Thorsvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rehabilitering i og utenfor sykehus. 16.desember 2009 Nancy Haugan Dagfinn Thorsvik"

Transkript

1 Rehabilitering i og utenfor sykehus Levanger formannskap 16.desember 2009 Nancy Haugan Dagfinn Thorsvik

2 Menneskeverd Ver`kje vonlaus, om helsa veiknar Sume får glede av søner, sume av frendar Sume av å eige fe, sume av velgjort verk. Er du halt, kan du ri, handlaus kan du gjete. Er du døv, kan du duge i strid. Blind er betre enn enn brend å vera. - Lite duger et lik Fra Håvamål

3 Rehabilitering = Gjeninnsette i verdighet

4 Rehabilitering - offisiell definisjon tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet. St.meld nr.21/99 Ansvar og meistring

5 ICF - en bio- psyko- sosial modell for rehabilitering Helsetilstand (sykdom eller forstyrrelse) Kroppsfunksjoner Kroppsstrukturer Aktivitet Deltakelse Miljøfaktorer Personlige faktorer

6 Forskrift om habilitering og rehabilitering (28.juni 2001) Formål, definisjon, virkeområde 1-6 Habilitering og rehabilitering i kommunen 7-11 Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 12-17

7 Nord-Trøndelag innbyggere (3% av Norge) 24 (26) kommuner innbyggere Helse NT SH Levanger: 10 kommuner innb SH Namsos: 16 kommuner innb 4 opptreningsinstitusjoner Meråker Bjørnang Kastvollen Namdal

8 Re-/habilitering i NT noen aktører 24 kommuner Helse, PPT, sos.ktr Helse NT Habilitering barn Habilitering voksne Rehab avdeling Andre avdelinger LMS 4 rehabiliteringsinstitusjoner Høgskolen (HiNT) NAV (Trygdekontor/A-etat) Hjelpemiddelsentralen Statped - Trøndelag kompetansesenter Brukerorganisasjonene Fylkesmannen Friskgårdene

9 Nord-Trøndelags-modellen Basisavtale for samhandling mellom helseforetak og kommunene - Samarbeidsutvalg Koordinerende enhet i helseforetaket Koordinerende enheter i kommunene Koordinatorforum Re-/habiliteringskonferanser Kommunikasjons-nettverket Felles henvisningsmottak for rehabilitering Web-side: (

10 Koordinerende enhet (KE) i Nord-Trøndelag Habiliteringstjenesten for barn Habiliteringstjenesten for voksne Rehabiliteringsavdelingen NAV - Hjelpemiddelsentralen Statped - Trøndelag kompetansesenter Sekretær: Nancy Haugan

11 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Rehabiliteringsavdelingen) Helse Nord-Trøndelag Åpnet 2002 Sengepost 15 plasser Primærrehabilitering Vurdering/treningsopphold Poliklinikk Fysikalsk medisin Rehabilitering Rygg/nakke Førerkortvurdering Yrkesmessig rehabilitering Tverrfaglig miljø Hensiktsmessige lokaliteter

12 Aldersfordeling % n= < >80

13 Sykdomsårsak (%) Årsakskategorier Total (n=463) Primær (n=209) Vurdering (n=125) Hjerneslag 27,0 43,1 15,2 Traumatisk hjerneskade 6,0 6,7 8,0 Kreft 3,2 6,2 0,8 Medfødt tilstand 4,8 2,9 4,8 Progressiv nevrologsk sykdom 16,8 8,1 24,0 Spinalskade 4,3 2,4 4,8 Revmatisk sykdom 14,7 5,7 11,2 Rygglidelse 9,3 5,7 20,0 Andre muskelskjellettsykdommer 4,1 0,5 9,6 Hjerte- og lungesykdommer 2,2 3,8 Multitraumer 5,8 12,0 Psykiske lidelser 0,9 1,0 1,6 Andre sykdommer 0,9 1,9

14 Funksjon (%-fordeling) Type funksjonssvikt Primær (n=209 Total (n=463) Kognitive utfall 47,8 32,8 Syn/hørsel 19,6 9,9 Tale 24,9 16,0 Sensomotorisk funksjon 79,9 67,4 Amputasjon 3,8 2,4 Respirasjon/sirkulasjon 4,8 4,8 Smerter 8,6 20,3 Mental retardasjon 8,6 11,4 Allmenntilstand/ærnæring 17,7 12,5 Leddfunksjon 6,7 15,8 Vannlating/avføring 8,6 10,4

15 Rehabiliteringsplasser i Nord- Trøndelag - forbruksmønster Prosjekt: Sammen om rehabilitering Felles henvisningsmottak fra 2008 Tallgrunnlag: 2009 Analyse utført av Øivind Stenvik Allmennleger- sykehusavdelinger Pasientsammensetning (alder, kjønn,diagnoser, brukerpreferanser Forbruk i Kommuner, sykehusområder

16 Kommunevis bruk av spesialisert rehabilitering 2009 Henvisninger/opphold pr 1000 innb Kommune Rehab.inst Rehab-sykehus Steinkjer Stjørdal Frosta Inderøy Levanger Verdal Namsos Nærøy Snitt

17 Rehabilitering i Nord- Trøndelag i 2010 Situasjonen etter anbudstildeling Situasjonen etter anbudstildeling fra Helse Midt-Norge

18 Tildelingskriterier Pasienter med større assistansebehov (Bartel index 40) Mindre ortopedi Mer KOLS, hjerneslag, MS, Parkinson Habilitering Psykiatri Flere dagplasser Kontraktsmengde: 204 mill

19 Kontrakter etter anbudsrunde Tilbudsbrev sendt 8 institusjoner Kastvollen (nevrolog,ortopedi) Muritunet (overvekt,lunge, ortopedi) Selli (Hjerte, lunge,kreft,gastro,ortopedi) Namdal (Ortopedi) Coperiosenteret (smerte, tinnitus) Betania, Malvik (psykiatri, hjerneslag,ortopedi,amputasjoner, revmatologi, hjerneskader) Røros (hjerte, lunge, overvekt) Meråker (habilitering, hjerneslag, revmatologi, ortopedi) Bjørnang falt ut av konkurransen! Tilbudsfrist: 12.desember

20 Antall plasser i NT 2010 (2009) Institusjon Kontraktsum( mill.kr) Døgnplasser Kastvollen 21.9 (13.0) 23 (23) 0 Namdal 6.0 (9.0) 8 (10) 0 Meråker 28.0 ( ) 30 (45) 4 Bjørnang 0 0 (30) 0 (8) Sum plasser 61 (108) 4 (8) Dagplasser

21 Konsekvenser Tildeling av kontrakter spesialisert rehabilitering Reduksjon i antall plasser (40-50) Mulige konsekvenser Redusert pasienttilbud Driftsituasjonen ved sykehusavdelingene Risiko for øket ventetid på elektive inngrep Risiko for opphopning av ferdigbehandlede pasienter ved medisinske avdelinger Økte kostnader til pasienttransport

22 Behovet for rehabiliteringsplasser Ortopedi Protesekirurgi (hofter,knær,skulder) Ingen endringer i teknologi! Skadekirurgi (fall, osteoporose hos eldre) Andre diagnosegrupper (kols, geriatri, nevro, revma, hjerneslag, gen.kirurgi Kortere liggetid Sengetallsreduksjon

23 Tiltak i Helse Nord-Trøndelag Drøfting av situasjonen med Helse Midt-Norge møte Intern (klinikkvis) gjennomgang i HNT Møte/drøfting med institusjonene i NT Dialog med kommunene/samarbeidsutvalget Nye prioriteringskriterier i felles mottak? Utviklingsprosjekt ortopedisk rehabilitering DMS Stjørdal Inntrøndelag Levanger/Verdal? Ortopedisk avd. SL/Rehab: Poliklinisk/dagplass/hotell rehabilitering/opptrening av ortopedipasienter med lavt assistansebehov Felles henvisningsmottak rehabilitering Trøndelag ved SL

24 Henvisningsmottak for spesialisert rehabilitering Felles adresse for henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner i NT fra Prioritering/rettighetsvurdering Kapasitetsoversikt Informasjon om rehabiliteringstilbud Registrering/statistikk

25 Henvisningsmottak for spesialisert rehabilitering Hensikt: Innfri pasientrettighetslovgivningen Styring av tilgjengelige ressurser Dekke informasjonsbehov Forbedre henvisningskvalitet Forbedre dokumentasjon Fremskaffe kunnskap om rehabiliteringsbehov

26 Levanger kommune, antall henvisninger til spesialisert rehabilitering, fordelt på private rehabiliteringsinstitusjoner 2009, pr Meråker Bjørnang Kastvollen Namdal rehab annet ikke avklart Fastlegehenvisninger Sykehushenvisninger

27 Levanger antall henvisninger fordelt på diagnose Fastlege Sykehus Totalt Ortopedi Hjerte/lunge Hjerneslag Revma Nevrologi Muskel/skjel ett/smerter Øvrige Sum

28 Levanger antall henvisninger fordelt på alder Fastlege Sykehus Totalt > 80 år år år år år år < 30 år SUM

Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger

Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger Vi skal fremme helse og livskvalitet Avdeling for rehabilitering Avd,sjef Koordinerende enhetsfunksjon

Detaljer

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Desember2013 Forord Fagråd for rehabilitering takker for oppdraget med å revidere Regional plan for habilitering og rehabilitering.

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008

Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 HELSE NORD-TRØNDELAG Lærings og mestringssenteret Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med representanter

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering?

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? -et første forsøk på å tallfeste det nasjonale rehabiliteringsbehovet i spesialisthelsetjenesten. NHO Service 01/15 Oppsummering NHO Service har private

Detaljer

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGU-15/7325-1 44277/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 12.05.2015 Funksjonshemmedes råd

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan

Detaljer

Fritt valg av privat rehabiliteringsinstitusjon

Fritt valg av privat rehabiliteringsinstitusjon Rapport IS-2178 Fritt valg av privat rehabiliteringsinstitusjon Inkludering av private rehabiliteringsinstitusjoner i ordningen med fritt sykehusvalg Publikasjonens tittel: Fritt valg av privat rehabiliteringsinstitusjon

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013 Utviklingen på rehabiliteringsfeltet etter samhandlingen og videre framover, med fokus på ansvarsfordeling og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver

Detaljer

Rehabilitering i sykehjem

Rehabilitering i sykehjem Rehabilitering i sykehjem Riskatun rehabiliteringssenter Døgnavdeling med 15 korttidsplasser åpnet i mai 2007 Økt til 20 korttidsplasser i juni 2012 Organisert under Resultatenhet Fysio- og ergoterapi

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Mitt utgangspunkt Helsehjelp Definisjon helsehjelp: (Lov om helsepersonell) handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende,

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge. Dato: 17.06.04

Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge. Dato: 17.06.04 Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge Dato: 17.06.04 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BEREGNING AV BEHOV... 6 2.1 HABILITERINGSBEHOV, BARN... 6 2.2 AKTIVITET...

Detaljer

Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre. Brickless centre 22 25 oktober

Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre. Brickless centre 22 25 oktober Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre Brickless centre 22 25 oktober Litt historie Sunnaas sykehus HF ble grunnlagt av ekteparet Birgit og Rolf Sunnaas i 1954.

Detaljer

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.2009 2010 2013 Side 2 Dette er den tredje reviderte utgave av Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering. Planen ble første gang vedtatt i kommunestyret 16.06.99 under

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Habilitering og rehabilitering Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Definisjon «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser

Detaljer