HELHETLIG BEHANDLINGSKJEDE MED AXELINA 16. og 17. mars 2006 Alexandra Hotell, Loen - Stryn - Nordfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELHETLIG BEHANDLINGSKJEDE MED AXELINA 16. og 17. mars 2006 Alexandra Hotell, Loen - Stryn - Nordfjord"

Transkript

1 HELHETLIG BEHANDLINGSKJEDE MED AXELINA 16. og 17. mars 2006 Alexandra Hotell, Loen - Stryn - Nordfjord BAKGRUNN Sykdommer i bevegelsesapparatet utgjør ca 60 % av kostnadene for sykemeldinger og førtidspensjon i alderen år. Svenske undersøkelser viser at hos pasienter som søker primærhelsetjenesten for smerter i bevegelsesorganene, var smerten lokalisert til skulder/nakke hos 30 %, mens smerten var lokalisert til korsryggen i 23 % av tilfellene. Vi ser nå en økning av pasienter med skulder/nakkesmerter, mens smerter i korsrygg holder seg rimelig konstant. Det er derfor viktig med en helhetlig tilnærming til pasienter med smerter i skulder-regionen. HELHETLIG BEHANDLINGSKJEDE VED HJELP AV AXELINA Ortopedisk avdeling, Nordfjord Sjukehus, har over flere år behandlet pasienter med ortopediske skulderlidelser. Vi har etter hvert fått et nært samarbeid med ortopediske miljøer i Sverige. Svenske ortopeder har utviklet et kurskonsept beregnet på primærleger, fysioterapeuter, kiropraktorer og ortopeder samt leger i utdanning i de aktuelle spesialitetene. Dette kurskonseptet kalles Axelina. Axelina er resultat av et ti-årig utviklingsarbeid der målet har vært å etablere en helhetlig behandlingskjede for pasienter med smerter og funksjonsnedsettelse i skulderleddet. Den helhetlige behandlingskjeden betoner viktigheten av en felles forståelse for diagnostikk og behandling i de ulike faggruppene og behandlingsnivåene. Pasienten gjennomgår en standardisert diagnostikk og behandling, og får derfor raskt korrekt håndtering for problemet sitt. Det første kurset ble holdt i Uppsala i 1999, og det er nå utdannet over 1000 helsepersonell (leger og fysioterapeuter) i Axelina-konseptet. De ulike landstingene (fylkene) i Sverige har utarbeidet felles samhandlingsdokument, og opprettet tverrfaglige grupper som følger opp håndteringsrutiner, ansvarsfordeling og pasientflyt i denne pasientgruppen. Dette sikrer kvalitativ god pasientbehandling. Axelinakonseptet har fått den svenske Forsikringsmedisinske forenings pris for beste forsikringsmedisinske (trygdemedisinske) kurs år Konseptet har også fått andre priser. Det er utviklet flere hjelpemidler i dette arbeidet. AXELINA-KURS Kurset inneholder; Anatomi. Diagnostiske tester. Diagnose-analyseskjema (svært godt verktøy i diagnostikk av skulderlidelser!). Behandlingsprogram. Pasientvideo. Subacromiell injeksjonsteknikk (må injiserer på hverandre på kurset). Diagnoserelatert behandlingsprogram for fysioterapi/rehabilitering. Utarbeidelse av samhandlingsdokument mellom trygdekontor, 1. og 2. linjetjeneste. Kurset strekker seg over 2 dager, se vedlagt foreløpig program.

2 ØVINGSDEL Denne øvingsdelen inneholder 158 øvelser i 10 aktivitetsgrupper. Rehabiliteringsplaner pre og postoperativt. For mer informasjon, se KOMMUNIKASJONSPLATTFORM PÅ INTERNETT. Axelinadeltagerne får egen mailadresse på kommunikasjonsplattformen, og kan søkes opp via fylke, arbeidsplass og lignende. Man kan kommunisere med andre deltagere i 1.og 2. linjetjenesten. Pasientinformasjon og rehabiliteringsplaner kan skrives ut. Nye kurs. Linker. Se mer informasjon på KURSETS MÅLGRUPPE Kurset er godkjent som emnekurs i videre - og etterutdanning av spesialister i allmennmedisin med 16 timer. Kurset er også godkjent i spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi, valgfritt kurs, med 16 timer. Det retter seg også mot behandlende fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer. Saksbehandlere ved trygdekontorene, som er viktige samarbeids-partnere i håndteringen av denne pasientgruppen, oppfordres også til å delta. KURSINNHOLD Kurset skal holdes på Alexandra Hotell (www.alexandra.no) torsdag 16. og fredag 17. mars Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom ortopedisk avd. Nordfjord Sjukehus og prosjektet Axelina, ved ortoped Nowak och fysioterapeut Berith Svensson, Skuldersektionen, Ortopedkliniken, Samariterhemmets sjukhus, Uppsala. Deltagerantallet er begrenset. Forelesninger og praktiske øvelser skjer ut fra videoinnspillinger av pasienter med typiske skuldersykdommer. Deltagerne får lære seg alle viktige diagnostiske tester av skulderleddet. Deltagerne skal også lære å bruke hjelpemidlene, som er diagnoseanalyseskjemaet, utrednings- og behandlingsplaner og rehabiliteringsøvelser. Legene lærer å legge en subacromiell injeksjon. Fysioterapeutene/kiropraktorene går gjennom spesifikke øvelser. Se vedl. tidskjema. Under kurset går man også gjennom utrednings og behandlingslogistikken, og ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingsnivåene konkretiseres gjennom samhandlingsdokumentet. Kursmateriell er kursperm samt tilgang til nettsiden til Axelina. Dette er en kommunikasjonsplattform der man har adressene til andre som har gått Axelina- Kurset, adresser til behandlede ortopeder, fysioterapeuter og kiropraktorer. Kursdeltagerne får også informasjon om de siste nyhetene innen håndtering av denne pasientgruppen, samt at de kan laste ned diagnoseanalyseskjemaet og initiale håndteringsplaner for de ulike skulderpasientene. Samhandlingsdokumentet vil finnes her, samt adressene til Samhandlingsgruppen for skulderpasienter, dersom vi lykkes med å etablere en slik gruppe. Det vil arrangeres oppfølgingskurs senere.

3 LÆRERE Overlege Nowak og fysioterapeut Berith Svensson, Skuldersektionen, Ortopedkliniken Samariterhemmets sjukhus, Uppsala, samt ortopedene Ulf Sennerby, Rune Muri, Bengt Erik Larsson, Erik Kjærsgaard, assistentlege Kristian Sørland Humborstad, Ortopedisk avd. Nordfjord Sjukehus, Helse Førde HF. PÅMELDING Påmelding skjer via nettsiden Gå til "kurs" (velges nederst på startsiden), og klikk på interesseanmälan under rubrikken aktuelle kurser i venstre margen. Påmeldingsfeltene fylles her ut etter å ha valgt kurset som går på Alexandra Hotell 16. og 17. mars Påmeldingssiden skal være tilpasset norske forhold med valg av land (Noreg) og fylkesnavn. Dere må skrive inn adresse til legekontor/kommuner/sykehus selv, dette ved å velge legg til ny under valget sjukhus/vc/mottagning Trykk deretter på spara. Fortsett å fylle ut nødvendige opplysninger i påmeldingsskjemaet. Les nøye alle instruksjoner og beskjeder for å unngå problemer med påmeldingen. Vi ber om at de som skal ha dagpakke på kurset, og ikke skal overnatte, gir beskjed om det under rubrikken meddelande, slik at kursarrangør kan dimensjonere bestilling av slik dagpakke. Mye av kommunikasjonen skjer via . Det er derfor viktig at den adressen som oppgis, leses regemessig. Like etter at du har meldt deg på, får du en bekreftende tilbake, på at du er registrert som søker på kurset. Kontroller at du får denne bekreftende en. Påmelding for de som ikke har internett, kan skje telefonisk til avd.leiar for medisinsk kontorteneste Torill Kriken, Nordfjord Sjukehus, tlf på dagtid mellom kl KURSPRIS Kurset koster kr.2600,- Av dette er kr. 1600,- kursavgift og kr. 1000,- betaling for kursmateriell, kursperm, tilgang til hjemmeside. Giro for betaling av kursavg. sendes ut når man har fått plass på kurset. Overnatting eller dagpakke må betales av kursdeltager separat: Overnatting på Alexandra hotell bestilles direkte med hotellet, tlf Gi beskjed om at bestiller er deltager på Axelinakurset arrangert av Nordfjord Sjukehus. Priser vi har forhandlet oss frem til: Priser pr. døgn enkelt medium rom/kursmiddag/lunch 2 dager kr. 1285,- Tillegg for ledsager kr. 770,- Dagmøtepakke for de som ikke overnatter; kr. 350,- Kursmiddag for de som ikke overnatter; kr. 425,- Frist for påmelding er 15.februar 2006.

4 Det er mulig med etteranmeldelse, men det må da skje pr. tlf. til avd.leiar for medisinsk kontorteneste Torill Kriken, Nordfjord Sjukehus, tlf på dagtid mellom kl VELKOMMEN TIL KURS Ulf Sennerby Ortoped/kursleder Rune Muri Ortoped/Leder undervisningsutv. Nordfjord Sjukehus Kristian Sørland Humborstad Ass.lege/spes. allmenmed./sekr. kurskomiteen Spørsmål kan rettes til ovennenvte personer ved Nordfjord Sjukehus evt. via til; Ulf Sennerby Kristian S.Humborstad

5 OBRUTEN VÅRDKEDJA med AXELINA Torsdagen den 16 mars, REGISTRERING. Kaffe/The med smörgås INTRODUKTION & ANATOMI Introduktion Målsättning med kursen Genomgång av schema och kurspärm. Skuldrans anatomi. Anatomi video. Klassifikation Gruppindelning läkare sjukgymnaster Gruppövning av anatomin. Ulf Sennerby Nowak Alla LUNCH SMÄRTA PRIMÄRT SUBACROMIELLT IMPINGEMENT / ROTATORCUFFRUPTUR Introduktion vårdprogram. Undersökningsteknik/ diagnostiska tester. Video diagnos/behandling. Sjukgymnastisk rehabilitering, allmänt och för subacromiellt impingement Berith Svensson PAUS Kaffe/The med kaka SMÄRTA fortsättning PRIMÄRT SUBACROMIELLT IMPINGEMENT / ROTATORCUFFRUPTUR Introduktion vårdprogram Undersökningsteknik/diagnostiska tester. Video diagnos/behandling. Gruppövning. Undersökningsteknik/diagnostiska tester. Alla PAUS Kaffe/The med kaka GRUPPARBETE Läkare Sjukgymnaster Praktisk injektion- och undersökningsteknik. Praktik rehabilitering och rehabiliteringsplaner Middag

6 OBRUTEN VÅRDKEDJA med AXELINA SMÄRTA fortsättning Patientvideo Fredagen den 17 mars, AXELINAS KOMMUNIKATIONSPLATTFORM som kommunikationsplattform STELHET FRUSEN SKULDRA Vårdprogram patientvideo analys Rehabilitering. DIABETES SKULDRA Vårdprogram analys. Rehabiliteringsplan. GLENOHUMERAL ARTROS Vårdprogram patientvideo analys. Ulf / Berith PAUS Kaffe/The med smörgås STABILITETSPROBLEM GLENOHUMERAL INSTABILITET ANTERIORT Vårdprogram Patientvideo Diagnos/rehabilitering GLENOHUMERAL INSTABILITET MULTIDIREKTIONELLT Vårdprogram Patientvideo Diagnos/rehabilitering Gruppövning. Undersökningsteknik /diagnostiska tester. Ulf / Berith OBRUTEN VÅRDKEDJA Patientvideo / Diagnos/rehabilitering/redovisning. Introduktion av Samverkansdokumentet LUNCH GRUPPARBETE Läkare Sjukgymnaster Genomgång /diskussion "Samverkansdokument". Praktik rehabilitering och rehabiliteringsplaner PAUS Kaffe/The med kaka AVSLUTNING Sammanfattning samverkansdokumentet Okänd examenspatient. Kursutvärdering. Avslut. Kursintyg.

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund... 1 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord... 4 2 «Hjem»-siden - startbildet...

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold Innledningside side 3 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord side 4 2 «Hjem»-siden startbildetside side 5 3 Symboler du ofte møter i KursAdmin

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 HVOR/NÅR Ressursgruppe krevende lende inviterer til «Metode- og instruktørsamling i redning i krevende lende

Detaljer

Skjørt samarbeid En konferanse om osteogenesis imperfecta

Skjørt samarbeid En konferanse om osteogenesis imperfecta Skjørt samarbeid En konferanse om osteogenesis imperfecta Diagnostikk, oppfølging og behandling ortopedisk og medikamentell Tid og sted: 23. og 24. september 2010 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Passer

Detaljer

Påmelding til partier i Sandved Turn

Påmelding til partier i Sandved Turn Påmelding til partier i Sandved Turn Sandved Turn benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere

Detaljer

Hvordan komme i gang på www.nakos.no?

Hvordan komme i gang på www.nakos.no? Hvordan komme i gang på www.nakos.no? De fleste kurs og ressurser krever at du er registrert bruker for å få tilgang til innholdet. Du skriver inn www.nakos.no i adressefeltet i nettleseren, eller søker

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Oppdatert manual kan lastes ned fra http://afr.norsktest.no Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Praktisk informasjon... 3 2.

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Creato Booking Creato Booking tilbyr online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. Vårt

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Hei alle sammen. Vi har den glede å ønske velkommen til Kulturhelga 2015, som arrangeres i Molde 11., 12, og 13. september.

Hei alle sammen. Vi har den glede å ønske velkommen til Kulturhelga 2015, som arrangeres i Molde 11., 12, og 13. september. K u l t u r h e l g a 2 0 1 5i M o l d e Hei alle sammen Vi har den glede å ønske velkommen til Kulturhelga 2015, som arrangeres i Molde 11., 12, og 13. september. Kulturhelga blir omtrent som den har

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

KursAdmin. Basisfunksjoner

KursAdmin. Basisfunksjoner KursAdmin Basisfunksjoner Innhold side 1 Innledning. 4 2 Hvordan komme i gang brukernavn og passord. 5 3 Start-siden 7 4 Symboler du ofte møter i KursAdmin... 8 5 Godkjente studieplaner.. 9 6 Kurs-senteret

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

HUSK Å MELDE DEG PÅ INNEN FRISTEN FOR HVERT ENKELT KURS!!! (Fristen er satt pga. bestilling av mat).

HUSK Å MELDE DEG PÅ INNEN FRISTEN FOR HVERT ENKELT KURS!!! (Fristen er satt pga. bestilling av mat). SPISS KURSKATALOG Våren 2014 Besøksadresse: Mosseveien 144 1172 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 2 Velkommen til kurs hos SPISS! Alle kursene våre er åpne for og beregnet på både pårørende og fagfolk

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Veileder for kurskomiteer

Veileder for kurskomiteer Veileder for kurskomiteer Generell informasjon for arrangering av kurs Oslo, Oktober 2011 Den norske legeforening 2 Innhold: Innledning side 3 Generelt side 3 Planlegging av kurs side 3 Når må planleggingen

Detaljer