Stemningsrapport og referat fra GF og kongress. 9th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing i Dublin Doktordisputas i Bergen Abstract

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stemningsrapport og referat fra GF og kongress. 9th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing i Dublin Doktordisputas i Bergen Abstract"

Transkript

1 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: nr årgang Stemningsrapport og referat fra GF og kongress i Oslo mai sidene th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing i Dublin Doktordisputas i Bergen Abstract sidene 30-32

2 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere DIACOR AS LEVERER UTSTYR INNEN HJERTE-, LUNGE-, ANESTESI., INTENSIV- OG NUKLEÆRMEDISIN SAMT NEVROLOGI SCHILLER AT-10plus - Hvile EKG - Arbeids EKG - Spirometri - Strekkodeleser - Trådløs overføring til sykehusets nettverk DIACOR AS leverer: Hvile EKG - Arbeids EKG - Holter EKG - Spirometri - 24 t BT DIACOR AS Postboks 179 Alnabru, 0614 OSLO, Telefon: , Faks: , E-post: 2 Hjerteposten nr

3 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Hjerteposten ISSN Fagtidsskrift for NSF-LKS Kontakttelefon for Hjerteposten: Carina Alm mobil: Epost: Utgivelse 3 ganger årlig. Opplag Neste nr. november 2009 Medlemmer i NSF-LKS får Hjerteposten fritt tilsendt. Sats, layout og trykk: Høgskoleavisa Grafiske AS Sukkerhuset, E.C.Dahls gt. 2, 7012 Trondheim E-post: Tlf: Telefaks: Trykk: Teto Grafiske. Kvinners håndtering av smerter etter hjertekirurgi Innhold Sidene 8-9 Kongress og GF 2009 Sidene Fagdag på Levanger Sidene ANNONSE: DIACOR s 2 LEDER s 4 Verdens hjertedag 2009 «Work with heart» s 5 Styrets adresser s 5 Veiledning for artikkelforfattere i tidskriftet Hjerteposten Artikler og leserinnlegg kan leveres til Tidsskriftet Hjertepostens redaksjonskomité eller styremedlemmene i NSF-LKS. Manuskript leveres elektronisk, fortrinnsvis skrevet i Microsoft Word. Om annen programvare benyttes oppgi hvilken. Manuskriptet bør ikke overskride 7 A4 sider med bruk av Times New Roman skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand. Ved bruk av innrykk i tekst, bruk tabulator, og ikke mellomrom. Hjerteposten ser gjerne at det følger med tabeller, bilder eller illustrasjoner til manuskriptene. De kan legges direkte i teksten, eller leveres på separate filer, angi i så fall plasseringssted og eventuell bildetekst. Det er viktig at illustrasjoner er tydelige. Oppgi også referanseliste dersom det er benyttet. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og bearbeide manuskripter som skal trykkes. Overskrifter og undertitler tar redaksjonen seg av. Tidsskriftet Hjerteposten samarbeider nært med nettsiden til faggruppen av LKS for elektronisk publisering av aktuelle artikler og utvalgt fagstoff. Artikkelforfattere som ønsker å reservere seg mot evt. publisering på nettsiden, må oppgi dette ved innsending av manuskript til Hjerteposten. RETT FRA HJERTET: Møt Mariana Härmälä s 6-7 Marit Leegaard: Kvinners håndtering av smerter etter hjertekirurgi s 8-10 Retningslinjer enkle tiltak for å forebygge hjerte- og karsykdommer s 11 BOKANMELDELSE: Alle hjerters kokebok inspirasjon til sunnere livsstil s 12 ANNONSE: Orion Pharma Simdax s 13 Nye styremedlemmer i NSF-LKS s 14 Vårens stipendmottakere s 15 ANNONSE: Verveannonse LKS s 16 NSF-LKS kongress og GF 2009 i Oslo s ARBEIDSPLASSEN: Røros Rehabiliteringssenter s ANNONSE: Nasjonalforeningen for folkehelsen Hjertelinjen s 28 Skandinaviske thoraxkirurgiske sykepleiere foren dere! SATNU er etablert s 29 ANNONSE: Lipidforum s 29 INTERNASJONALT HJØRNE: 9th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing i Dublin Tove A. Hansen: Disputas i juni, Abstract s LOKALGRUPPENE: Fagdag i Nord-Trøndelag s Hjertesviktforum 2009 i Oslo s 35 LOKALGRUPPENE - adresser s 35 STIPENDUTLYSNING: NSF-LKS Høststipend s 36 Kongresskalender - etterlysning e-postadresser - dato for kongress i Trondheim s 37 ANNONSE: Merck - preparatomtale s 38 ANNONSE: Bergmann Diagnostics s 39 ANNONSE: Merck s 40 Nettadressen til NSF-LKS: 3

4 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Øivind Kristensen, leder i NSF-LKS Kjære LKS-medlemmer! Kongress 2009 Årets kongress er nå tilbakelagt. Tett oppunder 300 deltakere var samlet i Oslo i tre dager. Faglig sett var kongressen en stor suksess. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra deltakere som var fornøyde med programmet. Jeg er spesielt stolt over at vi har så mange dyktige sykepleiere som forelesere. Ni frie foredrag, pluss åpningen og avslutningen, sto sykepleiere for. Dessverre var det en del rot med påmeldingen til både bli-kjent-kvelden og festmiddagen. Deltakere som trodde de hadde meldt seg på, var likevel ikke registrert. Vi klarte å ordne plass til de fleste på begge arrangementene, men ikke til alle. Styret i NSF-LKS beklager dette, men oppfordrer for fremtiden at alle sjekker at beløpet på giroen man får tilsendt, stemmer overens med det man har meldt seg på. I tillegg manglet betaling fra flere enn 50 deltakere ved kongresstart. Det er snakk om store beløp som kan bli avgjørende for om kongressen går i overskudd eller underskudd. Vi ber alle om å passe på at deltakeravgiften blir betalt, selv om det er arbeidsgiver som betaler. Generalforsamling Generalforsamlingen samlet denne gang rundt 60 delegater. Det var en rolig GF uten de store kontroversene. Av saker som ble vedtatt kan nevnes: Valgperioden for leder ble utvidet fra ett til to år for å sikre tilstrekkelig med tid til å komme godt inn i lederfunksjonen. Det skal dannes et rådgivende organ med blant annet tidligere ledere i NSF-LKS, som skal gi råd til styret i vanskelige saker. Det skal dannes et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie. Nettverket skal blant annet bidra til samarbeid på tvers av institusjoner og landsdeler. Nytt styre ble valgt og fordeling av funksjonsområder er gjort. Første styremøte vil være i slutten av juni, og styret vil blant annet arbeide for å styrke lokalgruppenes arbeid, følge opprettelsen av master i kardiologisk sykepleie og arbeide for at NSF-LKS fortsatt skal være synlig både nasjonalt og internasjonalt. Generalforsamlingen innebærer også at noen takker for seg. Både Anita Isaksen og Guri Gundersen har vært medlem av styret siden 2006 og har gjort en kjempegod jobb. Stor takk til dere. Nettsiden NSF har i år skiftet portal. Dette har medført at vår nettside har fått en ny utforming. For styret medfører dette økte muligheter. Vi skal blant annet kunne gå inn og sjekke vår medlemsmasse selv (i dag må det bestilles gjennom NSF medlemsservice). For dere NSF-LKS medlemmer, skal nettsiden bli enklere å bruke. Et portalskifte går aldri smertefritt og det har også denne gang medført problemer. Det å legge ut nye sider som vanligvis er en smal sak, har nå vist seg å være komplisert. Nettsiden har derfor de siste månedene ikke virket som den skal. NSF-LKS har heller ikke fått den opplæringen som vi skulle ha fått i forbindelse med portalskifte. Nå regner vi med at NSF er i ferd med å kvitte seg med barnesykdommene slik at vår nettside igjen kan fungere som den skal. Økonomi Etter kongressen i 2007 som gikk med underskudd, tok styret grep for å rette opp økonomien. I 2008 ble medlemsavgiften økt og styret brukte mindre midler ved blant annet å holde styremøtene i Oslo og bruke gratis møtelokaler hos NSF. Dette resulterte i et lite overskudd i Årets kongress ble avholdt på et kongressenter og ikke på hotell (som er atskillig dyrere), vi brukte et billigere kongressbyrå og vi har fortsatt med styremøter i Oslo. Dette vil medføre at vi sannsynligvis vil få et pent overskudd i 2009 og kan se trygt på aktivitetene i Styret i NSF-LKS ønsker med dette nummer av Hjerteposten alle sine medlemmer en god sommer. 4

5 World Heart Day er World Heart Federations viktigste arrangement for å øke publikums bevissthet om hjerteog karsykdommer, og fremme budskapet om at det nytter med forebyggende tiltak for å redusere forekomsten og dødeligheten av kardiovaskulær sykdom. Hvert år fokuseres det på et gitt tema og man ønsker flest mulig aktiviteter rundt om i verden som bygger opp under budskapet. For eksempel hjertemarsjer, hoppetaukonkurranser eller andre store arrangementer hvor man samler mange mennesker. Dagen er alltid plassert siste søndagen i september. I 2009 er tema for Verdens Hjertedag «Work with Heart». Med dette tema har man i år fokus på arbeidsplasser hvor mange mennesker i riktig alder kan nås med det forebyggende budskap. En sunnere leveførsel med mer fysisk aktivitet, et bedre kosthold og røykeslutt NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere «Work with heart» kan gjøre underverker. For noen vil det i tillegg være behov for forebyggende medikamenter. World Heart Federation er en medlemsorganisasjon med 180 medlemmer verden over, hovedsakelig nasjonale kardiologiselskap og frivillige hjerteorganisasjoner fra 100 land. I Norge er både Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norsk Cardiologisk Selskap medlemmer. Dette nettverk skal styrke samarbeidet mellom de medisinske fagmiljøene og folkehelsearbeidet. Fokus er på lav- og middelinntektslandene, men alle medlemsland forventes å bidra for å forebygge hjerte- og karsykdommer verden over. Solidaritet med utviklingslandene som har dårlig økonomi, ikke godt nok utbygget helsevesen men økning i forekomst av hjerte- og karsykdommer er et viktig anliggende for WHF. Styret i NSF-LKS 2008/2009: Offisiell adresse: NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) NSF-LKS Postboks 465 Sentrum 0104 Oslo Leder: Øivind Kristensen Hjerterehabiliteringen Aker Universitetssykehus HF Trondheimsveien Oslo Tlf a: Mob: Tlf p: E-post a: E-post p: Styremedlemmer: Carina S. Alm Nasjonalforeningen for folkehelsen Herregårdsveien 2A, 1168 Oslo Tlf a: Tlf p: Mob: E-post: nasjonalforeningen.no Irene Drotningsvik Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen Tlf a: Tlf p: Mob: E-post helse-bergen.no E-post p: Hilde Kristin Korbøl 2110 Slåstad Medisinsk poliklinikk Sykehuset Innlandet Kongsvinger Tlf p: Tlf m: E-post p: E-post a: sykehuset-innlandet.no Kirsten Seivaag Valhallagata 29 B 4632 Kristiansand S Mobil: HIE (Hjerte Intermediær Enhet) Kard lab/pol Kardiologisk seksjon Medisinsk avdeling. Sørlandet sykehus HF Kristiansand E-post p: E-post a: Siv Olsen Fridalsveien 35, 5063 Bergen Mobil: E-post p: E-post a: Varamedlemmer: Aase Ervik Kroppanmarka 133, 7075 Tiller Mobil: E-post p: E-post a: Rolf Arne Stein Medisinsk Overvåkning og Hjertepost Oslo Universitetssykehus HF, avd. Aker Trondheimsveien Oslo Mob: E-post p: E-post a: Valgkomite: Tone M. Norekvaal (leder) Tangen, 5177 Bjørøyhamn Tlf: Mobil: E-post: Kari Hanne Gjeilo Haldensgt 26B 7014 Trondheim Tlf a: / Mob: E-post a: E-post p: Lene Rognmo Langset Peersen Sørheia Rogne Sørlandet sykehus, Kristiandsand Mob: E-post p: Autorisert regnskapsfører: Økonomiavdelingen NSF Postboks 465 Sentrum 0104 Oslo Statsautorisert revisor: Kristin Danielsen Økonomiavdelingen NSF Postboks 465 Sentrum, 0104 Oslo Internasjonalt samarbeid: CCNAP Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions of the European Society of Cardiology Vice Chair: Tone M. Norekvål Core Committee of CCNAP Øivind Kristensen Arbeidsgruppe for kardiologiske sykepleiere i Norden: Marianne Sætrang Holm Lille Damsgårdsvei 44 A 5162 Laksevåg E-post: Øivind Kristensen Medlem Hjertesviktforum Merete Gulbrandsen Nordstad Storåsveien Oslo 5

6 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Møt Mariana Härmälä avdelingssykepleier ved hjertemedisinsk overvåkning, St. Olavs Hospital i Trondheim Intervjuet av Eli Grut, redaksjonskomiteen Hjertemedisinsk overvåkning, eller A8 på St. Olav, har til sammen 12 plasser, åtte hjerteintensiv- eller tunge overvåkningsplasser og fire plasser til overvåkning etter PCI. Det er til sammen 43,6 årsverk på avdelingen fordelt på 52 sykepleiere. 30 prosent av sykepleierne er intensivsykepleiere, én er spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie og én er klinisk spesialist. Tunge pasienter Pasientene er akutte, kritisk syke hjertepasienter med hjertesvikt, multiorgansvikt, hjerteinfarkt eller hjertestans. Pasienter som har vært til hjertekirurgi og behøver respiratoravvenning, dialyse eller har andre postoperative komplikasjoner kommer også hit. Avdelingen har forandret seg fra overvåkning til en kombinasjon av hjerteintensiv og tung overvåkning, og de dårligste kardiologiske pasientene kommer nå hit, og ikke til intensivavdelingen. Det er mulig å ha to respiratorpasienter på avdelingen samtidig. Avdelingen kjennetegnes ellers av at det er en beredskapsavdeling med bare øyeblikkelig-hjelp-innleggelser, mye medisinsk teknisk utstyr og stor forskjell på liggetid. Noen har svært kort liggetid, mens andre blir lenge i avdelingen. Finsk utdannelse Mariana er som navnet tilsier finsk, og hun har sin sykepleieutdannelse derfra. Hun var ferdig utdannet i Før hun flyttet til Norge i 2002, rakk hun å ta videreutdanning i både intensiv og ledelse. I tillegg hadde hun jobberfaring fra kirurgi, lungemedisin og akuttmottak. Hun har jobbet både som vanlig sykepleier, spesialsykepleier og leder. Starten på yrkeskarrieren i Norge var på tung overvåkning på Lungeavdelingen på St. Olav, og fra 2004 har hun vært avdelingssykepleier på hjertemedisinsk overvåkning. Der har hun ansvar for personal, fag, kompetanse og økonomi. Kompetanse Tema eller områder som Mariana som leder først og fremst er opptatt av, er den generelle sykepleierkompe- 6

7 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere tansen og helhetlig sykepleie. Det stilles krav til de som begynner på avdelingen om at de skal være intensivsykepleiere eller minimum ha to års erfaring, helst innenfor kardiologi. Utover det å heve den generelle kompetansen, legger hun også vekt på å heve kompetansen innenfor kardiologi og intensivmedisin. Alle som jobber på avdelingen skal blant annet gå hjerteskole som arrangeres på St. Olav. Det er laget en kompetanseplan for Klinikk for hjertemedisin, og denne blir fulgt. St. Olavs Hospital har fire kjerneverdier, og som leder har hun hatt mye fokus på hva hver enkelt sykepleier legger i disse verdiene. I tillegg er det blitt jobbet mye med målsettingen for avdelingen, og alle som jobber her må stå inne for det som står i målsettingen. Visjonær motivator På spørsmål om hvordan hun bruker lederrollen, og hvordan den bør brukes, legger Mariana stor vekt på at hun som leder må være tilstede, men samtidig på vei inn i fremtiden. Hun må ha kunnskap om hverdagen, men ikke bli oppslukt av drifta. Hun må kunne løfte blikket og være visjonær i tillegg til å motivere. Hun drifter avdelingen to dager i uka, og de andre dagene er det assisterende avdelingssykepleier Grethe Aas som tar seg av det. Det å være i avdelingen to dager er viktig både for å holde seg oppdatert og å bli bedre kjent med sykepleierne på avdelingen. Det er viktig å SE sykepleierne, tilby dem utfordringer, gi ros og veiledning. Det gjelder å kjenne hver enkelt godt. Et verktøy til dette er den årlige medarbeidersamtalen, der det blant annet lages en faglig handlingsplan for hver enkelt sykepleier. Det at alle pasientene nå har en fast sykepleier mener Mariana har bidratt til å bedre sykepleien og tjenestetilbudet til både pasient og pårørende. Det sikrer kontinuitet i sykepleietjenesten. Et annet tiltak er at avdelingen har begynt med stille rapport, og dette er noe som har ført til bedring av dokumentasjonen. Ellers ønsker Mariana økt fokus på forskning, og er opptatt av at det må legges bedre til rette for sykepleieforskning og skapes et miljø for dette på St. Olav. Nå holder en av avdelingens intensivsykepleiere, Kjerstin Tevik, på med sin masteroppgave om hjertesviktpasienten, ernæring og screeningsmetode. Kunnskapsheving på agendaen Mariana sier hun prioriterer arbeidet med å øke interessen for kompetanse- og kunnskapsutvikling høyt. Hun har som avdelingssykepleier det faglige ansvaret og tar dette på alvor. Den årlige virksomhetsplanen blir fulgt, og det er et godt samarbeid med undervisningssykepleierne Marit Husby og Grete Christoffersen. Avdelingen har faglig møte 15 minutter hver morgen, der det samme temaet går igjen hver dag hele uka for å nå flest mulig. Det skrives referat fra disse møtene. All informasjon sendes ut til alle gjennom «fredagsavisa». Det arrangeres tre temadager i året som alle er med på. Hvert øre av kurspenger som avdelingen har i budsjettet brukes opp, og sykepleierne sendes på ulike kurs og kongresser både innenlands og utenlands. A8 har en veiledergruppe der seks sykepleiere får sykepleiefaglig veiledning, og de har totalt 10 samlinger. Avdelingen prioriterer dessuten at personalet får hospitere på andre aktuelle avdelinger. Kursene blir satt inn i årsplanen. Hovedutfordringen med å lykkes med faglig utvikling og bedring av pasienttjenester, mener Mariana er å hele tiden holde fokus på fag og kompetanseheving. Ikke la alt drukne i økonomi. Jeg må som leder holde meg oppdatert på både fag og ledelse. Ha et klart kvalitetsmål som setter tydelige rammer for meg og min ledelse og ikke gi etter for disse. Jeg må passe på at vi hele tiden driver faglig forsvarlig, og holder oss innenfor lovverket. Ellers er det viktig å beholde det gode teamet med ass. avdelingssykepleier og undervisningssykepleier rundt meg. De både veileder og utfordrer meg som leder. Det å ha kolleger med høy eller ulik kompetanse som samarbeidspartnere fører til at vi oppnår en konstant vekst både som menneske og sykepleier, sier Mariana. På spørsmålet om NSF- LKS har et tilstrekkelig faglig fokus, svarer Mariana et klart ja. Når det gjelder faggruppens forhold til ledere, kjenner hun lite til det. Vi ledere må selv ta initiativ og ansvar for å holde oss oppdatert, avslutter en engasjert avdelingssykepleier. 7

8 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Kvinners håndtering av Marit Leegaard, PhD, CRNA, RN, 1. amanuensis, avd. for sykepleierutdanning, Høgskolen i Oslo Denne doktorgraden viser at kvinner ikke fulgte anbefalte retningslinjer for smertelindring etter tidlig utskriving fra åpen hjertekirurgi, selv om de rapporterte at smertene var sterke eller moderate. Smerter i brystbenet var som kvinnene forventet, de mest intense. Smerter i nakke, skuldre og rygg var uventet, og derfor mer bekymringsfulle. Smertene innvirket mest på søvn, generell aktivitet og husarbeid. Likevel var det ingen som ønsket å klage over smertefulle opplevelser. De ønsket å ta så lite smertestillende som mulig, eller ventet til smertene var uutholdelige. Egen håndtering av smerte var mer avhengig av kvinnenes tidligere kunnskaper og forventninger til smerter og smertelindring generelt, enn av rådene de fikk av helsepersonell. Pasienter trenger mer tilpasset informasjon og konkret undervisning om hvorfor god smertelindring er viktig for en vellykket rehabilitering etter tidlig utskriving, og for å unngå komplikasjoner senere i livet. Bakgrunn Studier viser at mange pasienter fortsatt opplever utilstrekkelig smertelindring etter hjertekirurgi til tross for økt oppmerksomhet rundt postoperative smerter og smertelindring (1; 2). Postoperative smerter etter sternotomi og venehøsting bør normalt sett være minimale 1-2 måneder etter operasjonen, men forskning viser at vedvarende smerter i sternum forekommer hos opp til 40 % av pasientene 1-3 år etter hjertekirurgi (3; 4). Vedvarende smerter samsvarer med intensiteten av postoperative smerter de første dagene og ukene etter operasjonen (5). Utilstrekkelig smertelindring kan føre til forlenget rehabilitering, reinnleggelse og utvikling av vedvarende smerteproblemer (6). Eksperimentelle og epidemiologiske smertestudier rapporterer at kvinner tåler mindre smerte enn menn. Kvinner har også rapportert om høyere smertescore enn menn postoperativt (7). Dette har blitt forklart ved at kvinner er flinkere til å beskrive smerteopplevelsene enn menn, og spesielt til unge kvinnelige sykepleiere (8). Sosiologiske forklaringer på smerte foreslår at smerte alltid foregår i en sosial kontekst og derfor blir uttrykt innenfor en gruppes tro og verdier. Dette har gitt nye forklaringer på smerte som et kjønnsrelatert fenomen og de allmenne antakelsene om at smerte er en naturlig egenskap hos kvinner og ikke hos menn, og at kvinner (som føder barn) tåler mer smerte ((9). Begrepet håndtering knyttes gjerne opp mot aktiviteter som bidrar til å skape orden og kontroll i folks liv, eller en pasients evne til å takle en situasjon (10). Tradisjonelt forventer pasienter at postoperative smerter er helsepersonell sitt ansvar når de er innlagt på sykehus (2; 11). Etter utskriving må de imidlertid håndtere denne oppgaven på egen hånd, og stadig tidligere utskriving etter åpen hjertekirurgi har gitt pasientene nye utfordringer når det gjelder adekvat smertelindring (12; 13). Problemstilling Helsepersonell trenger mer kunnskaper om kvinners erfaringer med postoperative smerter etter utskriving fra hjertekirurgi så de kan hjelpe pasientene til en mer adekvat håndtering av slike smerter når de skal klare seg selv. Dette førte til følgende problemstilling for denne doktorgraden: Hvordan beskriver kvinner sine erfaringer med smerte og håndtering av smerter de første ukene etter utskriving? Metoder Doktorgraden bygger på to studier: Studie 1 som er en syntese av 19 kvalitative studier som beskriver pasienters erfaringer etter koronar hjertekirurgi. Målet var å utforske om funn fra kvalitative studier kunne kombineres og integreres, og til slutt gi ny innsikt i pasienters postoperative erfaringer etter koronar hjertekirurgi (14). Studie 2 er en empirisk studie av 11 norske kvinner som har gjennomgått hjertekirurgi. Her er fokus på deres smerteopplevelser og håndtering av disse etter tidlig utskriving. Smerteopplevelsene ble beskrevet gjennom dagbøker de første to ukene etter utskriving, BPI (Brief Pain Inventory) og personlige intervjuer hjemme 8-14 dager etter utskriving. I intervjuene ble det snakket om daglig aktivitet og hvile, behov for hjelp, bruk av smertestillende, smertelindring og smerteerfaringer generelt hjemme og på sykehuset. Målet var å bruke ulike data for å få frem flere aspekter ved problemstillingen som var håndtering av postoperativ smerte (15-17). Funn Studie 1 utviklet 5 nøkkelerfaringer som karakteriserer opplevelsen av koronar hjertekirurgi: 8

9 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere smerter etter hjertekirurgi Marit Leegaard ved sin poster på spring meeting i Dublin 1. En sammensatt opplevelse av ensomhet til tross for støtte fra de nærmeste. Dette viser hvor selvmotsigende pasientenes egne erfaringer var. Støtte fra pårørende, venner og andre pasienter var avgjørende for at livet skulle fortsette etter operasjonen. Samtidig var det å overleve selve operasjonen i seg selv en eksistensiell erfaring som det var vanskelig å dele med andre. 2. Forstyrrelser av egen oppfatning. Kroppslige forandringer etter hjertekirurgi ble beskrevet som overveldende. Disse funnene inkluderer beskrivelser fra rent fysiske forandringer etter sternumsplitten til hvordan operasjonen hadde ført til at de ikke lenger følte seg hjemme i sin egen kropp. 3. Tap. Denne nøkkelerfaringen sentrerer seg rundt funn som beskriver problemer med å få på seg vanlige klær grunnet smerter i skuldrene, og bekymringer over ikke lenger være i stand til å gjennomføre tidligere hverdagsoppgaver. Disse funnene var spesielt fremme i studier med kvinnelige informanter. 4. Frykt. Disse funnene beskriver opplevelser hvor frykten for hva fremtiden vil bringe var fremtredende. Kvinner engstet seg for å være til belasting for andre, mens menn fryktet at deres yrkesaktive karriere var over etter operasjonen. 5. Ønsket om å leve videre. Til tross for at koronar hjertekirurgi ble beskrevet som en intens opplevelse og større utfordring enn forventet, konsentrerte pasientene seg om å mestre hverdagen og å leve videre. De utrykte et sterkt ønske om å være fremtidsorienterte. I studie 2 var hovedfunnene: De 11 kvinnene beskrev intense smerter i brystkassen nesten hver dag etter utskriving, men disse smertene hadde de forventet. Smerter i nakke, skuldre og rygg varte lenger og bekymret dem mer fordi de ikke hadde forventet slike smerter. Kvinnene rapporterte om verste postoperative smerte som 5 eller høyere på en skala fra 0-10 (hvor 0 9

10 er ingen smerte og 10 er verst tenkelige smerte) de første to ukene etter utskriving, men i den andre uken var det færre kvinner som noterte i smertedagboken. Smertene i brystkassen ble beskrevet som en smerte de burde tåle, og ingen av kvinnene ønsket å klage over postoperative smerter i løpet av intervjuene. Forbruket av smertestillende varierte fra nærmest ingen piller og heller vente til smertene var uutholdelige, til det å ta smertestillende regelmessig hver 6. time. Paracetamol med kodein ble beskrevet som den mest effektive smertebehandlingen, men kvinnene hadde motstridende følelser når det gjaldt å bruke denne medisinen. De beskrev mye usikkerhet knyttet opp til å bruke smertestillende medikamenter generelt. Søvnproblemer gjorde smertene verre og førte til vansker med å komme i gang hver morgen. Kvinnene syntes informasjon om smertelindring på sykehuset var for generell og/eller vanskelig å huske etter utskriving. Kvinnene prøvde å følge rådene fra fysioterapeut om å gå tre korte turer hver dag etter utskriving og enkle øvelser for nakke og armer. Aktiviteten ble begrenset av det å føle seg sliten hele tiden. Samtidig var de mer oppmerksomme på betydningen av å gjøre disse øvelsene enn å ta smertestillende medikamenter regelmessig. Når det gjaldt smerters innvirkning på daglige aktiviteter kom det flest kommentarer til vasking av klærne og det å holde huset rent. Det var greit å få hjelp til husarbeid, men de ønsket å organisere arbeidet slik at for eksempel klærne ikke ble ødelagt i vasken. For enkelte var det problematisk at menn ikke ser støvet i huset. Konklusjon Hjertekirurgi kan påvirke pasienters liv i mange år etterpå. Håndtering av smerter etter tidlig utskriving fra hjertekirurgi var mer avhengig av kvinnenes allmenne kunnskaper og forventninger til postoperative smerter før innleggelse på sykehus, enn råd som ble gitt av helsepersonell. Informasjonen må være mer individuelt tilpasset og de må lære at god postoperativ smertelindring er viktig for en vellykket rehabilitering og for å unngå utvikling av fremtidige komplikasjoner. Kvinnene beskrev også at de trengte mer spesifikk hjelp for å vite hvilke valg de har når de skal håndtere egne smerter. Helsepersonell har store utfordringer når det gjelder å gjøre pasienter i stand til og motiverte for å håndtere postoperative smerter på egenhånd etter tidlig utskriving. Veien videre Det er behov for mer forskning og ny kunnskap for å kunne hjelpe pasienter med å håndtere postoperative smerter etter hjertekirurgi og tidlig utskriving. Her følger noen forslag: Det er viktig å utforske videre når det er best å gi pasienter informasjon om hva de kan forvente før, under og etter hjertekirurgi. Det trengs også større studier for å kunne vurdere om det finnes reelle kjønnsforskjeller på smerteopplevelser og evne til adekvat håndtering av smerter etter hjertekirurgi. Slike studier vil kunne bidra til mer skreddersydde undervisningsprogrammer for pasientene. Det er også foreslått å kombinere smerteundervisning for både pasienter og sykepleiere, slik at disse kan forsterke hverandre. Litteratur 1. Watt-Watson, J., Stevens, B., Katz, J., Costello, J., Reid, G. J., & David, T. (2004b). Impact of preoperative education on pain outcomes after coronary artery bypass graft surgery. Pain, 109, Apfelbaum, J. L., Chen, C., Mehta, S. S., & Gan, T. J. (2003). Postoperative pain experience: results from a national survey suggest postoperative pain continues to be undermanaged. Anesthesia And Analgesia, 97, Kehlet, H., Jensen, T. S., & Woolf, C. J. (2006). Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention. Lancet, 367, Bruce, J., Drury, N., Poobalan, A. S., Jeffrey, R. R., Smith, W. C. S., & Chambers, W. A. (2003). The prevalence of chronic chest and leg pain following cardiac surgery: a historical cohort study. Pain, 104, Kalso, E., Mennander, S., Tasmuth, T., & Nilsson, E. (2001). Chronic poststernotomy pain. Acta anaesthesiologica Scandinavica, 45, Watt-Watson, J., McGillion, M., Stevens, B., & Costello, J. (2008). Patients' pain management following discharge home after cardiac surgery. European Journal of Cardiovascular Nursing, 7, S Miaskowski, C. (1997). Women and pain. Critical Care Nursing Clinics of North America, 9, Puntillo, K. & Weiss, S. J. (1994). Pain: its mediators and associated morbidity in critically ill cardiovascular surgical patients. Nursing Research, 43, Bernardes, S. F., Keogh, E., & Lima, M. L. (2008). Bridging the gap between pain and gender research: A selective literature review. European Journal of Pain, 12, Kralik, D., Koch, T., Price, K., & Howard, N. (2004). Chronic illness selfmanagement: taking acion to create order. Journal of Clinical Nursing, 13, Watt-Watson, J., Garfinkel, R., Gallop, P., Stevens, B., & Streiner, D. (2000). The impact of nurses' empathic responses on patients' pain management in acute care. Nursing Research, 49, Svennevig, J. L. (2007). Heart surgery in Norway Rikshospitalet, Oslo, Norway. 13. The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (2005). Second Adult Cardiac Surgical Report UK: Dendrite Clinical Systems Ltd. England 14. Leegaard, M. & Fagermoen M. S. (2008). Patients key experiences after coronary artery bypass grafting: a synthesis of qualitative studies. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, Leegaard, M., Nåden, D., & Fagermoen, M. S. (2008). Postoperative pain and self-management: women s experiences after cardiac surgery. Journal of Advanced Nursing, 63, Leegaard, M. & Fagermoen, M. S. (2008). Women s descriptions of postoperative pain and pain management after discharge from cardiac surgery. Journal of Clinical Nursing, 17, Leegaard, M., Rustøen, T., & Fagermoen, M. S. (2009). Interference of postoperative pain on women s daily life after early discharge from cardiac surgery. Pain Management Nursing, In press. Den 23. januar i år forsvarte Marit Leegaard sin avhandling «Self-management of postoperative pain: Women s experience after early discharge from cardiac surgery» ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, og kan nå titulere seg philosophiae doctor. 10

NSF-LKS kongress i Drammen 4. 6. mai 2011

NSF-LKS kongress i Drammen 4. 6. mai 2011 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 3-2010 - 12. årgang NSF-LKS kongress i Drammen 4. 6. mai 2011 Foto: Birgitte

Detaljer

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-07 - 9. årgang HOVEDARTIKKEL: Syke kvinnehjerter trenger rehabilitering Sidene

Detaljer

«Gjennom 15 år med hjerter som slår»

«Gjennom 15 år med hjerter som slår» Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 1-08 - 10. årgang Kongress 2008 i Tromsø 17. - 19. april «Gjennom 15 år med

Detaljer

«Hjerter i utakt taktfull sykepleie»

«Hjerter i utakt taktfull sykepleie» Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 3-09 - 11. årgang KONGRESS I TRONDHEIM 4. - 6. MAI 2010 «Hjerter i utakt taktfull

Detaljer

NSF-LKS kongress i Molde 25. 27. april 2012

NSF-LKS kongress i Molde 25. 27. april 2012 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS kongress i Molde 25. 27. april 2012 NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks sidene 25-28 nr. 3-2011 - 13. årgang

Detaljer

Fra kongress og GF i Molde 25. 27. april 2012 sidene 21-35

Fra kongress og GF i Molde 25. 27. april 2012 sidene 21-35 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-2012 - 14. årgang Fra kongress og GF i Molde 25. 27. april 2012 sidene 21-35

Detaljer

Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen

Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-06 - 8. årgang Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen

Detaljer

Dyspnoe; NSF-LSK jubileumsseminar sidene 12-13 - 22. opplevelsen av ikke å få puste side 6-9. Nå kan du stilleditt kandidatur til styreverv!

Dyspnoe; NSF-LSK jubileumsseminar sidene 12-13 - 22. opplevelsen av ikke å få puste side 6-9. Nå kan du stilleditt kandidatur til styreverv! Medlemsblad for NSF s landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Dyspnoe; opplevelsen av ikke å få puste side 6-9 Nå kan du stilleditt kandidatur til styreverv! side 15 NSF-LSK jubileumsseminar sidene 12-13

Detaljer

nr 3 2009 LEDER... 3 Redaktøren har ordet... 5

nr 3 2009 LEDER... 3 Redaktøren har ordet... 5 nr 3 2009 årgang 25 For at hjelpeapparatet skal fungere som en ressurs / en støtte for den kreftrammede familien er det helt sentralt at hjelpesystemene fungerer raskt og smidig. Kunnskap om de andres

Detaljer

L U N G E P O S T E N TEMA: KOLS -97

L U N G E P O S T E N TEMA: KOLS -97 L U N G E P O S T TEMA: KOLS E N 24-06 -97 KJÆRE NSF FLU MEDLEMMER! Først vil jeg rette en stor takk til arbeidsgruppen i Kristiansand for et flott Fagmøte med gode faglige innlegg og fine sosiale arrangementer.

Detaljer

TEMA: Kurs og konferanser

TEMA: Kurs og konferanser Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2011 ERS 2011 Husk Fagmøtet i Trondheim 2012 Husk Respirasjonsfysiologi og måleteknikk kurset i Oslo Husk Vervekonkurranse vinn deltakeravgiften i Trondheim

Detaljer

FSU konferanse: NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi. Likeverdig kreftbehandling, uavhengig av bosted. Tor Tausvik om Prostatakreftforeningen PROFO

FSU konferanse: NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi. Likeverdig kreftbehandling, uavhengig av bosted. Tor Tausvik om Prostatakreftforeningen PROFO Nr. 2 - juni 2009-20. årg. Likeverdig kreftbehandling, uavhengig av bosted Tor Tausvik om Prostatakreftforeningen PROFO Fagdag ved Orkdal Sykehus Fra kurs for hjemmesykepleiere Kongressdeltakere på besøk

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer

rganet 30 år siden første hjertetransplantasjon Tilbakeblikk på 30 år med hjertetransplantasjon Medlemsblad for Hjerte -LungeTransplanterte

rganet 30 år siden første hjertetransplantasjon Tilbakeblikk på 30 år med hjertetransplantasjon Medlemsblad for Hjerte -LungeTransplanterte NR. 2 NOVEMBER 2013 årgang 23 Y rganet Medlemsblad for Hjerte -LungeTransplanterte 30 år siden første hjertetransplantasjon Tilbakeblikk på 30 år med hjertetransplantasjon Fra Redaktøren Aktiv høst Det

Detaljer

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi Nr. 2 - Juni 2014-25. årg. ISSN 1891-5116 8 Åpning av EAUN 10 Overvekt og svangerskap 14 Testikkelkreft - Hitting below the belt 24 Urinretensjon eller overaktiv blære? 28 En pasienthistorie NSFs Faggruppe

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi I dette nummeret: Oktober 2013 Mobilization-Network - noe for deg? Frisklivssentralen Aktiv Eiker Har du sett Trikset? Fysioterapi

Detaljer

Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte

Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte Astrid Steen Isaksen 2004 Britt 50 år holdt på å skrive om det å bli alvorlig syk, da hun selv ble rammet

Detaljer

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent...

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent... Nr. 1 Mars 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Boken En gave for livet PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo Tur til Tenerife i november Rekord

Detaljer

Jordmora. Abort eller ikke? nr. 2-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf

Jordmora. Abort eller ikke? nr. 2-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf I DETTE NUMMERET: Prematurfødte på mammas bryst Slik feiret vi jordmordagen Kompetansesenter for revmatisme Jordmora nr. 2-2013 årgang 11 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Abort eller ikke? Har du fått

Detaljer

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring?

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Nei, men så må det også sies at tulipanprakten var voldsom! Det vil være urettferdig å si

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag 4BACH Wasif Butt, Abdiweli Mohamed Moalim Abdulle og Mohammed Ali Abshir Veileder: Liv Bekkeli Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Guidance to heart attack

Detaljer

Jeg har møtt mye arroganse

Jeg har møtt mye arroganse 6. mars 2008 96. årgang MAGASIN 05 Jeg har møtt mye arroganse Madhu Sharma i Bærum har hjulpet mange flyktninger til å tilpasse seg Norge. Nå er hun blitt pekt ut som internasjonal rollemodell. Det har

Detaljer

Bli medlem i Ryggforeningen

Bli medlem i Ryggforeningen Nr. 2 2011 17. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser BekkOpp Spondylolisthese Advokaten svarer Nakke- og ryggdagene

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

En fjær i hatten til norsk dagkirurgi!

En fjær i hatten til norsk dagkirurgi! Vintermøte 16 og 17 jan.-2004 Møtet hadde enda en gang en fantastisk oppslutning med over 340 deltagere i salen. Dessverre var det også over 100stykker som ikke kom med. Dette har vi vært nødt til å gjøre

Detaljer

Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET. Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon

Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET. Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon FORUM Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon Et lett valg En lavdosert p-pille 1 med høy preventiv sikkerhet 2 1 Gestagenet drospirenon: 3 4

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: ISO-sertifiserting av helsetjenester Lederskifte Fasiliteringens mange faser Ledelse nr. 2-2015 årgang 3 nsfs faggruppe for ledere Ny vår for ledelsesfaget LEDELSE LEDELSE blir utgitt

Detaljer

Ryggstøtten. Bli medlem i Ryggforeningen. Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser

Ryggstøtten. Bli medlem i Ryggforeningen. Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser Nr. 4 2010 16. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Ryggstøtten Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser Muritunet Bekkenløsning Bekkenplager Smerteelektrode

Detaljer