Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor"

Transkript

1 Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor

2 Kompetanseoppbygging i fysioterapi i Norge Bachelorutdanning år turnustjeneste Fysioterapispesifikke videreutdanninger 60 og 30 studiepoeng Masterutdanning Manuell terapi Psykiatrisk/psykomotorisk fysioterapi Idrettsfysioterapi Fysioterapivitenskap Fysioterapi ved hjerte/lungelidelser Fysioterapi ved ortopediske og revmatiske lidelser PHD studier Professorater Om lag 20 professorer i Norge pr. i dag

3 Fysioterapeuters kompetanse og arbeidsområder Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø har utdanning for fysioterapeuter på Bachelornivå Masternivå PhD studier Fysioterapeuter jobber med: barn, ungdom, voksne, eldre i institusjons og kommunehelsetjenesten både i privat og offentlig regi og innen områder som bedriftshelsetjeneste, idrettsmedisin

4 Fysioterapispesialister jobber både i kommune og institusjon Manuell terapi Psykomotorisk fysioterapi Nevrologi/ortopedi/revmatologi Kvinnehelse Onkologi og lymfologi Idrettsskader Hjerte/lungerehabilitering Ergonomi/bedriftshelsetjenesten Geriatri

5 Fysioterapeuter tar utgangspunkt i Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Disse elementene påvirkes av konteksten, som kan være kultur, ressurser, kompetanse, etiske forhold og politikk. Derfor kan det være vanskelig å overføre kunnskap fra forskning til den enkelte pasient

6 Fysioterapeuter forholder seg til internasjonale retningslinjer ved muskel og skjelettplager Retningslinjer ved nakkeplager Ryggretningslinjer Retningslinjer ved artrose i hofte og kne Retningslinjer ved bekkenløsning

7 Områder som bla er godt dokumentert effekt av fysioterapi (fra British Medical Journal) Intervensjon ved LBP for å forhindre stillstand og fravær fra arbeid Kvinner og urininkontinens Slagrehabilitering Lungeprofylakse ifht postop. komplikasjon Pulmonal rehab. ifht astma og KOLS Trening reduserer falltendens hos eldre

8 Trening av nakke og ryggplager Resultatene fra den mest oppdaterte systematiske oversikten av Hayden J et al. og Kay TM et al. og retningslinjer på feltet støtter bruk av trening for kroniske rygg- og/eller nakke smerter, og da spesielt veiledet individuell tilpasset trening med riktig dosering. Foreskrevet behandling for kroniske rygg- og/eller nakkesmerter viser til dels liten bruk av trening som behandling. Det forligger forskjeller mellom heleprofesjonene mht hvor ofte trening blir foreskrevet for disse pasientene. Hayden J, van Tulder MW, Malmivaara A, Koes BW. Exercise therapy for treatment of non-specific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub2. Kay TM, Gross A, Goldsmith CH, Hoving JL, Brønfort G. Exercises for mechanical neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub3.

9 Trening og ryggplager Grunnlaget for dagens tenkning Pasienter med langvarige ryggsmerter som deltok i fysiske treningsopplegg hvor det samtidig ble fokusert på avdramatisering av plagene og med uttalt fokus på gjenvinning av funksjonsevne og arbeidsevne, fikk mindre smerte, bedre funksjonsevne og mer arbeidsførhet enn kontrollgruppen, som enten fikk tradisjonell behandling av leger og fysioterapeuter eller kun råd og veiledning for å avdramatisere plagene. Lindström I, Öhlund C, Eek C, Wallin L, Peterson LE, Fordyce WE et al. The effect of graded activity on patients with subacute low back pain: a randomized prospective clinical study with an operant-conditioning behavioral approach. Phys Ther 1992; 72(4): Klaber Moffett J, Torgerson D, Bell-Syer S, Jackson D, Llewlyn-Phillips H, Farrin A et al. Randomised controlled trial of exercise for low back pain: clinical outcomes, costs, and preferences. BMJ 1999; 319:

10 DOKUMENTASJON LEDDMOBILISERING og ØVELSER Manipulasjon alene: Ingen dokumentasjon for bedre enn andre konservative behandl.ifht nakkeplager/hodepine Leddmobilisering: Tendens til bedre kort og langtidseffekt sammenlignet med ingen beh ifht nakke- og hodepineplager Leddmobilisering pluss fysikalske metoder: Moderat dokumentasjon for ingen effektforskjell sammenlignet med div. behandl.kombinasjoner ifht nakkeplager og hodepine Leddmobilisering pluss spesifik øvelsesterapi: Sterk dokumentasjon for kombinasjonen ifht akutt/kron. nakkeplager og hodepine Gross AR, Hoving JL,Goldsmith CH, Kay T, Aker P, Bronford G:Manipulation nd mobilisation mech. Neck disorders. The Cochrane database of Systematic Reviews 2005 Issue 4.

11 Kompetanse ved rygg - og nakkeplager Nakke/ryggpoliklinikken ved Avd. Fys.med og rehab UNN - Fysioterapeuter gjør vurderinger og tiltak - 2 dagers gruppe - Tre ukers gruppe - «Raskere tilbake» - «I bedrift» Private institutt Individuell og gruppebehandling

12 Retningslinjer for behandling av kne - og hofteatrose Den optimale behandlingen kombinerer ikkefarmakologisk og farmakologisk behandling Fysioterapi med spesifikke øvelser og instruksjon i hjemmetrening Livsstilforandring, trening, vektreduksjon, gående aktivitet og egenansvar for helse Osteoarthr Cartil. 2008; 16:

13 Rådende anbefalinger ved behandling av kneartroser Fra Danske Sundhetsstyrelsen 2007 Trening Vektreduksjon Øke pasientens compliance Undervisning Tens, Laser, akupunktur for smertedemping De to første punktene er viktigst!!

14 Hvor jobber fysioterapeuter? Allmennpraktikere og Private institutt ulike spesialister i tillegg til manuell terapi og psykomotorisk fysioterapi - Kvinnehelse; inkontinens, bekkenrelaterte plager - Slagrehabilitering, MS - Lymfedrenasje: kreftbehandl, etter fettsuging!, traumer, amputasjoner - Kolspasienter - Revmatikere

15 Private institutt Allmennpraktikere og ulike spesialister jobber med belastningslidelser - nakke/skulder og ryggplager - artrosepasienter; hofte, kne - akutte og langvarige belastninger; idrett Plager med en psykososial bakgrunn Kan få delegert ansvar fra kommunehelsetjenesten

16 Fysioterapi i kommunehelsetjenesten Barn, ungdom 0-18 år Voksne funksjonshemmede Kroniske lidelser Eldre NB! Forebyggende virksomhet har vært nedbygget grunnet økonomi, men antas å bli styrket gjennom samhandlingsreformen

17 Hvor jobber fysioterapeuter? Helsestasjon og i skolehelsetjenesten Helsestasjon (0-12) Vurdering av motorisk utvikling Veiledning av foreldre og fagpersonell Barselgrupper Skolehelsetjenesten Screening av 1. klasse ( Tromsø kommune: tidligere systematisk, i dag prosjekt på to skoler) På henvisninger i forhold til forsinket motorisk utvikling, muskel-skjelettplager, hjelpemidler, tilrettelegging

18 Henvisninger barn ungdom Til kommunefysioterapeut Motoriske vurderinger Miljøvurdering Tverrfaglig samarbeid Til privatpraktiserende Muskel-skjelettplager

19 Hvor jobber fysioterapeuter? Fysioterapi i institusjoner - sykehus Fokus på de medisinske inndelingene: - Ortopedi - Nevrologi - Revmatologi - Gynekologi - Fysikalsk medisin og rehabilitering - Barn og premature - Hjerte/lunge - Kreft - Smerteklinikken

20 Hvor jobber fysioterapeuter? Fysioterapi i institusjoner - rehabilitering Rehabiliteringsinstitusjoner Kurbad Hjerte/lunge sentre Livsstil Mental helse (eks Modum bad)

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter?

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter? Fjodor Dostojevsky skrev en gang at mennesker har en så stor forkjærlighet for systemer og abstrakte slutninger, at vi har en tendens til å overse sannheten. Denne artikkelen handler om at bruk av evidensbasert

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 muskel skjelett Nummer 4/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Nakkesmerter med vekt på nakkesleng og cervicobrachialgi utredning

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5 Pasientforløp: Langvarige muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 28.8.2007 1. Sammendrag... 3 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3.1

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

SAK 3.3. Fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF: TRYGDEREFUSJON SKAL FØLGE PASIENTEN

SAK 3.3. Fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF: TRYGDEREFUSJON SKAL FØLGE PASIENTEN Fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF: TRYGDEREFUSJON SKAL FØLGE PASIENTEN UFF viser til vedlagte konsekvensanalyse som viser at det vil være store fordeler med å la trygderefusjonen følge pasienten

Detaljer

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer

Den norske legeforening

Den norske legeforening Den norske legeforening Arbeids- og inkluderingsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 07/4656 dokument4 Dato : 14.12.2007 Høring - Utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter Vi

Detaljer

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Rapport nr. 7/2004 Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Medisinsk metodevurdering basert på internasjonal

Detaljer

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis www.hernesinstitutt.no Kristin Haugen, John Henry Strupstad, Ole Jo Kristoffersen, Hilde Nitteberg Teige, Monica Lillefjell, Camilla Ihlebæk Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF.

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese i livsløpspespektiv Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese (CP) blir definert som:

Detaljer

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 har en visjon om bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Målet er å øke andelen

Detaljer

opp på tredemølla Bort fra flaska 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Lindring av uro i palliativ fase FYSIOPRIM: Teori og praksis

opp på tredemølla Bort fra flaska 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Lindring av uro i palliativ fase FYSIOPRIM: Teori og praksis 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Bort fra flaska opp på tredemølla Kontroversiell kompetanse FYSIOPRIM: Teori og praksis Lindring av uro i palliativ fase Takstgodkjenning til besvær RIKTIG UTSTYR

Detaljer

Barn med risiko for cerebral parese

Barn med risiko for cerebral parese 11.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Barn med risiko for cerebral parese Uoversiktlig takstbruk Dosert aktivitet i Stavanger Fra fysioterapi til fotokunst ME-pasient: Reisen tilbake innhold Fysioterapeuten

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Yoga for helsepersonell. 1.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Lite kjent at MT kan henvise og sykemelde. Ny helse- og omsorgslov bekymrer

Yoga for helsepersonell. 1.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Lite kjent at MT kan henvise og sykemelde. Ny helse- og omsorgslov bekymrer 1.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Yoga for helsepersonell Ny helse- og omsorgslov bekymrer Lite kjent at MT kan henvise og sykemelde Per Fugelli og det slanke ideal TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 muskel skjelett Nummer 2/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 Vi vil takke manuellterapeutene

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Testing av motoriske ferdigheter hos barn

Testing av motoriske ferdigheter hos barn 8.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Testing av motoriske ferdigheter hos barn Kronisk syk, frisk nok for Birken Primærkontakt et potent verktøy Slankere og mer handlekraftig En myldreplass for forskere

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Kunnskapsbasert fysioterapi Første trinn er å formulere gode spørsmål

Kunnskapsbasert fysioterapi Første trinn er å formulere gode spørsmål Fysioterapeuten nr. 2/2000 Kunnskapsbasert fysioterapi Første trinn er å formulere gode spørsmål Gunvor Hilde Gro Jamtvedt Dette er andre artikkel i serien om kunnskapsbasert fysioterapi. I forrige artikkel

Detaljer

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Desember2013 Forord Fagråd for rehabilitering takker for oppdraget med å revidere Regional plan for habilitering og rehabilitering.

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte?

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? muskel skjelett Nummer 1/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? Side 10 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer

Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer Fra praksis Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer Norske psykologer står overfor en reell utfordring i møtet med pasienter som strever med både somatiske og depressive plager.

Detaljer

Saksframlegg. Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018

Saksframlegg. Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: G27 Saksmappe: 2014/1303-18804/2015 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Rådet

Detaljer