Vond skulder De vanligste skulderlidelsene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vond skulder De vanligste skulderlidelsene"

Transkript

1 Vond skulder De vanligste skulderlidelsene Håndtering i allmennpraksis Tore Prestgaard overlege, spes. fys. med. & rehab, idrettslege NIMF.

2 Forekomst Anatomi, fysiologi Patofysiologi Akutt (peri)tendinitt/bursitt Subacromialt skuldersyndrom Cuffrupturer Frozen shoulder Arthrose Instabilitet Labrumskader Idrettsskulder Klinisk undersøkelse Injeksjonsteknikk

3 Forekomst skulderplager Epidemiologisk undersøkelse i en østlandskommune: 46 % skuldersmerter siste år. Tromsø: 13 % av mennene og 25 % av kvinnene ukentlige smerter i nakke/skulder. Svensk studie, supraspinatustendinitt: 18 % hos sveisere, 2 % hos kontorister. Idrett: Kastidretter. Ishockey. Svømming. Tennis.

4 Skuldersmerter hyppig årsak til sykefravær RTV: sykepengeutgifter til nakke-skulder-arm de siste årene ca. 10% av totale antall sykedager Ved Kysthospitalet, Stavern: skulderrelaterte lidelser ca. 30% av alle henvendelser til poliklinikken

5 Skulder er det så enkelt? The shoulder is the most rewarding and straightforward joint to deal with in the whole body and the finding of a limited or painful movement regularly means exactly what it should mean on anatomical grounds. Lesions of the joint and soft tissues are easily treated; once relieved, they seldom recur. (James Cyriax, Orthopaedic medicine, 1983) In recent years, there have been many advances in understanding the abnormalities underpinning shoulder pain and in new treatment for shoulder problems. However, the shoulder remains one of the most challenging regions for all sports medicine practitioners. (Brukner & Kahn, Clinical Sports Medicine, 2001)

6 Anatomi

7

8 Skulderens muskulatur Pectoralis minor

9 Rotatorcuff M. subscapularis M. supraspinatus M. infraspinatus M. teres minor

10 Fra Axelina

11 Glenoid, kapsel, ligamenter, sener

12 Supraspinatus, bursa subacr. Obs: ac-ledd!

13 Ligamenter

14 Særtrekk ved skulderens anatomi og biomekanikk Grunn leddskål (glenoid), dårlig benet stabilisering, derfor store krav til bløtdelene, caput må holdes på plass i fossa glenoidale av bl.a. rotatorcuffen Cuff <-> deltoid Humeroskapulær rytme

15 Humeroskapulær rytme M. trapezius M. serratus anterior

16 Forstyrret humeroskapulær rytme

17 Holdning Økt thorakal kyfose Stram pectoralismusk?

18 Særtrekk ved skulderens fysiologi God kollateral sirkulasjon, men blodforsyningen til distale del av supra- og infraspinatussenen kompromitteres ofte. stram fascie, øket intramuskulært trykk både ved lett og maksimal belastning. Blodtilførsel strupes når kapillærtrykk overstiges av i.m. trykk. Tilsv ca. 30 graders abduksjon uten vekt.

19 Rotatorcuff, patofysiologi: Neer: 3 stadier I: tendinitt/bursitt II: tendinose/kronisk bursitt og degenerasjon III: ruptur Forkalkninger og partielle rupturer 40-årsalder: 70% har mikroskopiske rupturer (??). 70-årsalder: 60% makroskopiske forandringer (??) Ingen tydelig assosiasjon mellom degenerative forandringer og skuldersmerter!

20 Prevalence and characteristics of asymptomatic tears of the rotator cuff AN ULTRASONOGRAPHIC AND CLINICAL STUDY (Moosmayer et al.) We undertook clinical and ultrasonographic examination of the shoulders of 420 asymptomatic volunteers aged between 50 and 79 years. MRI was performed in selected cases. Full-thickness tears of the rotator cuff were detected in 32 subjects (7.6%). The prevalence increased with age as follows: 50 to 59 years: 2.1% 60 to 69 years: 5.7% 70 to 79 years: 15%. The mean size of the tear was less than 3 cm and tear localisation was limited to the supraspinatus tendon in most cases (78%). Asymptomatic tears of the rotator cuff should be regarded as part of the normal ageing process in the elderly but may be less common than hitherto believed.

21 Kalk Peritendinitis calcarea (- feil?) Hydroxyapatitt Etiologi ukjent Traume ikke årsak Inflammatorisk fase, kalken blir bløtere, tømmer seg, gir smerter Kan gi impingement pga størrelse Vår erfaring: de fleste kalkforandringer uten klinisk betydning

22 Kalk

23 Kalkball som bygger opp supraspinatussenen

24

25 Andre faktorer Laxity / hypermobilitet -> instabilitet Tidligere skader/luksasjoner Acromions form (type I III)

26 Forslag til enkel strategi for behandling av vond skulder Vond skulder Frozen shoulder? Subacromiale plager Akutt ruptur med kraftsvikt? Til spesialist Fastlege/ primærhelsetjeneste Til spesialist/billeddiagnostikk

27 Akutt peritendinitt/bursitt Uvant aktivitet, mindre traumer Sterke smerter. Bevegelse (aktiv og passiv) og kraft ofte nedsatt pga reflektorisk smertehemming Symptomlindring ved diagnostisk subacromial blokade (kan være vanskelig) Steroidinjeksjon. NSAID. Is Vanligvis raskt tilbake i jobb

28 Subacromialt skulder-syndrom Med eller uten impingement/inneklemming Axelina

29 Subacr. skuldersyndrom Klinisk diagnose Heterogen patoanatomi/fysiologi Usikker smertemekanisme Inflammasjon (bursa)? Rutine-MR / ultralyd: info som vil predikere utfall?? Når henvise???

30 Published RCTs for shoulder pain 1998 NSAID 17 Steroid injection 10 Physiotherapy (electromagnetic field, laser, exercise, ice, ultrasound, most appropriate, mobilisation) 5 Arthrographic distension /hydrodilatation 2 Oral steroid 2 Manipulation under anaesth esia 1 Surgery - Suprascapular nerve block - Biofeedback, relaxation, positive setting - Acetic acid iontophoresis - Acupuncture - Extracorporeal shock wave therapy - Topical glyceryl trinitrate

31 Difficulties in drawing firm conclusions about effectiveness of treatments Poor overall quality of primary trials Lack of uniformity in labeling/defining shoulder disorders Wide variation in outcome assessment and timing Heterogeneity of interventions preventing pooling Inadequate reporting of results Small sample sizes Green S, Buchbinder R, Forbes A, Glazier R. Systematic review of randomised controlled trials of interventions for painful shoulder: selection criteria, outcome assessment, and efficacy. BMJ 1998:16:

32 Impingement (Fra Bruckner & Kahn)

33 Impingement, bursitt, tendinose Forstyrret bevegelsesmønster, svakere cuff, dårlig styring leddhodet Smertefull skulder! Frykt for å bevege skulderen, feil bruk

34 Sansemotorisk kontroll Ved betennelse finnes inflammasjonsceller/substanser i bursa Frie nerveendinger i bursa Mekanoreseptorer og frie nerveendinger fordelt omkring i rotatocuffen kan forårsake smerter -> dysfunksjonelt bevegelsesmønster, svak rotatorcuff, dårlig kontroll?

35 Subacr. skuldersyndrom Klinikk Ofte belastende/statisk arbeid Vansker/smerter ved abduksjon, elevasjon over horisontalen, helle ut av kanne. Nattlige smerter når liggende på affisert side. Protraksjon av skulderblader? Acromion-type? Påleiringer under ac-ledd? Forkalkninger? Instabilitet?

36 Subacr. syndrom Klinisk u.s.: Forstyrret hum-skap rytme, vansker med elevasjon Painful arc Positive isometriske tester, positive inneklemmingstegn (impingement) Smertelindring etter subacr. blokade Kalk ofte tilstede, kan avta/forsvinne etter behandling Supraspinatustendinose hyppig

37 Subacr. syndrom Behandling Viktig med god forklaring/info Subacr. steroidinjeksjon(?) Veiledet treningsterapi (i Stavern: Ullevål/Axelina) basert på hjemmetrening med strikk og/eller slynge og andre øvelser. Bedring av scapulas funksjon, styrke rotatorcuff, bedre sentrering og styring av caput humeri, m.m.. Hvis mulig unngå langvarig sykmelding Adaptasjonsevnen til sener er langsom, derfor langvarig behandling. Immobilisering i 6 uker kan svekke senen med 40 %.

38 Slynge og strikk

39 Subacr. syndrom Ved større kaudale påleiringer subacromialt (ac-ledd, acromion type III), manglende effekt, evtl manglende motivasjon/evne til veiledet trening: >kirurgi (acromionreseksjon, evtl lateral claviculareseksjon)

40 Rotatorcuff-rupturer Nomenklatur: intrasubstans, gjennomgående, ikke gjennomgående, partiell.. Ved gjennomgående rupturer lekker det ut leddvæske til bursasystemet. Kan fremskynde arthrose? Husk at mindre rupturer er vanlige etter 50-årsalder og ikke nødvendigvis gir symptomer. Skuldernær ruptur av lange bicepssene: bicepsmuskelbuken ligger lenger distalt enn på frisk arm. Ingen behandling.

41 Studie av Moosmayer, Martina Hansen Hospital, 2009 Treatment of Rotator Cuff Tears Tendon repair vs physiotherapy Comparison of treatment effects from physiotherapy and tendon repair in the treatment of small and medium-sized rotator cuff tears Rupturer verifisert med både MR og ultralyd, < 3 cm

42 Conclusion Treatment effect was shown for both approaches Treatment benefit was larger after surgery Between group differences after 12 months were statistically significant and clinically important Using secondary surgery as a rescue procedure reduces the between group differences Both treatment options should be considered in the treatment of rotator cuff tears Further follow-ups are necessarry for therapeutic conclusions

43 Større cuff-rupturer Yngre personer: oftest traumer. Supraspinatus vanligst. God klinisk undersøkelse viktig. Større rupturer/totalrupturer gir kraftsvikt, med svært liten bedring etter subacr. blokade. Bør vurderes relativt snarlig med tanke på operasjon (sutur)! Hos eldre personer ofte ruptur på degenerativ basis. Operasjonsindikasjon avhengig av smerte og funksjon. Billeddiagnostikk: MR, ultralyd

44 AC-leddsartrose Ac-leddet: det glemte ledd sterkt undervurdert Smerter ved cross-body, O Brians test, max abduksjon, vondt å ligge på affisert side. Kan forårsake trange forhold for supraspiantus Forsøke injeksjoner intraart. Kirurgi

45 AC-ledd

46 Frozen shoulder / adhesiv kapsulitt Duplay 1872: Periarthritis Codman 1934: Frozen shoulder "This entity is difficult to define, difficult to treat, and difficult to explain from the point of view of pathology. Naviesar 1945: Adhesive capsulitis

47 Definisjon/karakteristika Smerte Initialt progredierende smerte, mest uttalt om natten og ved bevegelser i skulderen mot ytterstillinger Stivhet/kontraktur Innskrenket passiv og aktiv humeroskapulær ROM, kapsulært mønster

48 Definisjon/karakteristika Langvarig forløp, karakterisert ved tre stadier/faser: Smertestadiet (painful freezing phase) 3-8 mnd?? slow in onset: 61 %, sudden in 39% Adhesjonsstadiet (adhesive phase, intermediate phase) 4-12 mnd Tilhelingsstadiet (resolution phase) 1-3 mnd

49 Definisjon/karakteristika En klinisk diagnose Interobserver agreement dårlig i nederlandsk studie Svært vanskelig før tilstivning

50 Descriptors of adhesive capsulitis (frozen shoulder, periarthritis) (Buchbinder) No uniformity or standard criteria 4% 4% 4% 4% 34% 34% No definition given 8% 4% 4% 4% 4% pain at night with restriction of active and passive motion 22% 22% 4%

51 Standard terminology needed to label and define disorders Adhesive capsulitis pain and stiffness in predominantly one shoulder and restriction of passive motion > 30 in 2 planes Rotator cuff disease pain in predominantly one shoulder and pain on active abduction or external rotation and positive shoulder impingement test not > 50% restriction of passive range in 2 planes True glenohumeral osteoarthritis Other, based upon valid criteria (Buchbinder)

52 Karakteristika.. I tillegg til smerter og stivhet og >30 grader nedsatt passiv ROM i to plan: Som oftest et kapsulært mønster: Utadrotasjon < abduksjon < fleksjon/innadrotasjon Brå, smertefull endefølelse Ikke annen patologi som forklarer tilstanden Ingen (vesentlig) endring etter diagnostisk blokade Ultralyd: Som oftest væske rundt lange bicepssene MR: forandringer i kapsel

53 Patofysiologi Idiopatisk lidelse/ukjent årsak. Patofysiologi uavklart. Kan inntre etter traume eller kirurgisk inngrep i eller nær skulderen I forbindelse med lammelser etter apoplexi: lignende tilstand Sees i relasjon til diabetes mellitus, thyreoideasykdommer og hypertriglyceridemi.

54 Patofysiologi.. Leddkapsel affisert Den nedsatte ROM sannsynligvis forårsaket av en prosess i det coracohumerale ligament, i rotatorintervallet, i m. subscapularis (og bursa subacromiale?) Ved arthroskopi: lite ledd, fravær av axillærfolden, trang fremre kapsel, mild eller moderat synovitt, ingen adheranser Hyperplastisk fibroplasi and eksessiv type III collagen -> stivhet/kontaktur (kapsulær fibrose) Histopatologisk likhet med Dupuytrens kontaktur (men reversibel) Spesifikke genetiske avvik i fibroblastene i kapselen er blitt identifisert i forb. med kirurgi (sent i forløpet)

55 Patofysiologi Algonevrodystrofisk prosess? Autonom sympaticus-dysfunksjon? (derfor smerte før stivhet?) Post-operativt, post-traumatisk? Overfølsomhet/sensitivisering i nerveendinger? Nedsatt mikrosirkulasjon?

56 Klinikk/forløp 3 stadier. 1-2 år vanlig Stadium 1 Nattlige smerter, uten forutgående årsak, etter hvert smerter hele døgnet, sterke smerter ved brå bevegelse mot ytterstilling. Etter hvert innskrenket ROM Stadium 2 Vedvarende smerter, etter hvert avtagende. Stivhet/kontraktur, nedsatt ROM. Begrensning av vanlige aktiviteter. Stadium 3 Avtagende smerter, gradvis bedring av ROM.

57 Forløp Blir alle/de fleste bra? Studier viser: 41 pas., 5-10 år oppfølging: 39% full restitusjon, 54% klinisk innskrenket bevegelighet, men uten funksjonelle plager, 7% funksjonelle plager 61 pas.: 50% en viss grad av smerte og stivhet i gjennomsnittlig 7 år etter sykdomsdebut Hand et al, 2008: 223 pas, 269 skuldre: 59% normal eller tilnærmet normal funksjon 6 % betydelige symptomer Unbearable symptoms første 6 mnd predikerte dårligere outcome (Oxford shoulder score)

58 Forekomst Gj.snittsalder : år (40 70 år) Kvinner > menn (1,5 : 1) Ikke-dominant side > dominant side Prevalens: 2-5% 11% prevalens hos diabetikere. Diabetikere type 1: 40% risiko for å få frozen shoulder i løpet av livet 14-17% får senere tilstanden på motsatt skulder Sees 2-3 ganger årlig i en vanlig norsk allmennpraksis Residiv uvanlig

59 Lab/billediagnostikk SR hvis mistanke om polymyalgia rheumatica Malignitet? Rtg MR kan vise kapselfortykning Ultralyd

60 Behandling Cochrane Database of Systematic Reviews Buchbinder, Green, Youd 2003: Corticosteroid injection for shoulder pain..intraarticular injections for adhesive capsulitis may be beneficial although their effect may be small and not well-maintained.

61 Behandling Buchbinder et al 2004: Arthrographic joint distension with saline and and steroid improves function and reduces pain in patients with stiff and painful shoulder Tveitå 2007 >3 mnd sykehistorie, oppfølging etter 3, 6 og 12 uker. Signifikant bedring. Men var det steroid eller distensjon som virket?

62 Intra-artikulære injeksjoner Eustace et al: 68% of shoulder injections performed by expert specialist physicians without radiologic guidance failed to hit their target. Overall, when radiologic guidance is not used, the accuracy of the injections is poor. When anatomic landmarks are used, the rate of misplacement is as high as 58% in the glenohumeral joint. Accuracy of the injection is associated with improved clinical results. Egne erfaringer: Ultralydveiledet injeksjon mer treffsikker

63 Behandling Perorale steroider 50 pasienter, dobbeltblindstudie, randomisert: Bedring initialt, men etter 6 uker ingen effekt.

64 Behandling Fysioterapi: Although studies have shown the efficacy of physical therapy, no current evidence has suggested that physical therapy alone improves function in the treatment of frozen shoulder. However, physical therapy associated with an intra-articular injection of corticosteroid improves function and ROM more rapidly than does intra-articular corticosteroid injection alone. Randomisert placebokontrollert studie: sammenligning fysioterapi med en rtg-veiledet intraartikulær steroidinjeksjon, kombinasjon steroid-inj og fysio Fysio alene: begrenset effekt. Enkel steroidinj og fysio: effektiv mht smertereduksjon og bedring av funksjon

65 Behandling sent i adhesjonsstadiet Steroidinjeksjoner ikke lenger indisert (?) Arthroskopisk release (kapselspalting) Austgulen Manipulasjon i narkose Gode kontrollerte studier mangler. Mange komplikasjoner. Distensjon, arthrografisk (med cortison?)????? Nerveblokade?

66 Rotator(cuff)intervallet

67 Ved arthroskopi: Predileksjonsstedet synes å være rotatorintervallet Synovitt med hyperemi Arraktige forandringer

68 Rotatorintervallet -- Histologic layers of rotator cuff as described by Clark and Harryman Caput humeri Krief, O. P. Am. J. Roentgenol. 2005;184: Copyright 2007 by the American Roentgen Ray Society

69 --Drawing, according to Gohlke et al Krief, O. P. Am. J. Roentgenol. 2005;184: Copyright 2007 by the American Roentgen Ray Society

70 Normalt rotatorintervall på MR B SSP SSC CHL og SGHL kan knapt skilles, svart pilhode. CHL løper under supraspinatus til kapselen, hvitt pilhode Krief, O. P. Am. J. Roentgenol. 2005;184: Copyright 2007 by the American Roentgen Ray Society

71 Ultralyd: Fortykket og hypoekkoisk rotatorintervall (svært vanskelig å fremstille) Hyperemi i fremre del av intervallet ved kapsulitt kan av og til fremstilles, helst i tidlig stadium

72 Lange bicepssene i lengdesnitt væske rundt

73 Lange bicepssene i tverrsnitt væske rundt

74 kapsulitt 6 ml inn i leddet - bakre tilgang

75 GH-leddsartrose Eldre personer Nedsatt bevegelighet, smerter. Forsøke steroidinjeksjoner for symptomlindring. Kirurgi (protese)

76 Instabilitet Instabilitet er ikke det samme som øket laxity/hypermobilitet Unidireksjonal Vanligvis traumatisk. Unge mennesker. Opereres ofte etter 1 eller 2 luxasjoner. Multidireksjonal Vanligvis atraumatisk. Obs hypermobilitetssyndrom. Manglende nevromuskulær kontroll. Oftest ikkeoperativ behandling.

77 Instabilitet Grundig anamnese og klinisk undersøkelse Apprehension test, relocation test, sulcus tegn, anterior/posterior translasjon. Kan gi impingement Labrumskader? Bør vurderes av spesialist?

78 Idrettsskulder Kastidretter (spydkast, baseball, håndball), tennis, svømming, ishockey. Ekstreme belastninger Komplisert problematikk Instabilitetsproblemer Intern/bakre impingement Ekstrem utadrotasjon i abdusert stilling, svekket innadrotasjon Labrumskader > til spesialist

79 Labrum-skader SLAP, m.fl. Paralabrale cyster Behandling?

80 Forslag til enkel strategi for behandling av vond skulder Vond skulder Frozen shoulder? Subacromiale plager Akutt ruptur med kraftsvikt? Til spesialist Fastlege/ primærhelsetjeneste Til spesialist/billeddiagnostikk

81 Behandling subacr. skulderplager: I allmennpraksis: De fleste bør kunne undersøkes og behandles. Skille ut de som bør til spesialist Diagnostisk blokade! Evtl med kortisoninjeksjon. Billeddiagnostikk Veiledet treningsterapi!! Følg opp behandlingen. Aktiv/passiv behandling?

82 Klinisk undersøkelse Nevrologisk u.s. Nakkeundersøkelse Palpasjon/inspeksjon. Atrofier? Aktiv bevegelighet (arom). Observer bakfra Passiv humero-skapulær bevegelighet (frozen shoulder?) Smerte og kraft: isometriske tester Innadrotasjon, utadrotasjon, abuksjon Albue inntil kroppen!!! Sammenligne med frisk side» Avdekke større rupturer!! Diagnostisk blokade

83 Subscapularis Lift off test Belly-press test (Napoleon test)

84 Øvre cuff vs biceps? Empty can test - øvre cuff Speed s test - biceps (bedre med arm ut til siden?)

85 Impingement - inneklemming Hawkins impingement-tegn/test: Neer s impingement-tegn (demo)

86 Ac-ledd: Cross body test O Brians test Arm inntil øret Palpasjon

87 Laxity/Instabilitet Anterior/posterior drawer test Sulcus-tegn Apprehension test

88 Labrum-skade (SLAP) O Brian 1. og 2. del Krank test Posterior stress test

89 Subacromial injeksjonsteknikk (diagnostisk og terapeutisk)

90 Subacromial injeksjonsteknikk Pas. sitter med armen i nullstilling. Bakre laterale hjørne av acromion palperes. Gå ned 1-2 cm like medialt for en tenkt loddrett linje fra det bakre hjørnet. Nålen vinkles opp mot skuldertaket/sentrale deler av acromion og medikamentet injiseres oppunder acromion. Grønn nål 0.8 mm x 50 med mer (evtl blå nål, litt lengre) Blandingsforhold steroid/lokalanestesi: 1 ml/4 ml Alternativt kan en bruke lateral tilgang.

91

92 Injeksjon i AC-ledd

93 Injeksjon i AC-ledd Palper ut AC-leddet. Ofte kan dette være litt vanskelig. Forsøk å finne leddspalten anteriort eller mobiliser leddet ved å få pas. til å trykke albuen mot underlaget. Marker innstikkspunktet. Hold nålen i ca. 60 grader vinkel. Penetrer kapselen. Husk at det er tilstrekkelig å komme innenfor eller i leddkapselen. Nål: Blå 0.6 x 30 mm Blandingsforhold medikament/lokalanestesi: 1:1

94 Intraartikulær injeksjonsteknikk

95 Oversikt over tilgjengelige steroidhormonpreparater med farmakologiske egenskaper (Fra Norsk fysikalsk medisin 2. utgave)

96 Takk for oppmerksomheten! Fysikalsk-medisinsk avd, Kysthospitalet Stavern

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Skulderkirurgi Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Disposisjon Anatomi Akutte skader Impingement Rotatorcuffskader Labrumskader/SLAP Bicepsskader Artrose

Detaljer

Nr 4/2015 Årgang 24. i Privat Praksis

Nr 4/2015 Årgang 24. i Privat Praksis Nr 4/2015 Årgang 24 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Henvisning Sykemelding Epikrise HELFO Radiologi eresept Labsvar Pasientreiser Legeerklæring Dialogmelding Etablering

Detaljer

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS Innledning 2 Erik L. Werner og Satya P. Sharma Nakke og rygglidelser 4 Erik L. Werner Skulder 7 Satya

Detaljer

NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI. Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging

NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI. Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2005 20. ÅRGANG Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging Forskningspriser Dopingbruk Styrene 2006 MINDRE SMERTE OG STØRRE

Detaljer

Nakkesleng og cervicobrachialgi

Nakkesleng og cervicobrachialgi Nakkesleng og cervicobrachialgi utredning og behandling Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Manuellterapeutenes Servicekontor ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Velkommen

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus ISSN - NR. 0805-7230 NR. 1-2003 Lederen har ordet... I tiden

Detaljer

Tema Minimalt-invasiv leddkirurgi Side 7. Spesialistforeninger Ortopedisk Høstmøte Side 29. Fagnytt/debatt Cystiske pancreas neoplasmer Side 39

Tema Minimalt-invasiv leddkirurgi Side 7. Spesialistforeninger Ortopedisk Høstmøte Side 29. Fagnytt/debatt Cystiske pancreas neoplasmer Side 39 NR. 4/2007 Spesialistforeninger Ortopedisk Høstmøte Side 29 Tema Minimalt-invasiv leddkirurgi Side 7 Minimalt invasiv kirurgi Urologene går foran Side 49 Fagnytt/debatt Cystiske pancreas neoplasmer Side

Detaljer

Retningslinjer for BRUK AV INJEKSJONER innen manuellterapi. Versjon: Juni 2014

Retningslinjer for BRUK AV INJEKSJONER innen manuellterapi. Versjon: Juni 2014 Retningslinjer for BRUK AV INJEKSJONER innen manuellterapi Versjon: Juni 2014 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 1.1 FORMÅL MED RETNINGSLINJER... 4 1.2 FAGLIGE RETNINGSLINJERS RETTSLIGE STATUS...

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Forskningsprosjekter Labrumskader i hofte Intervju med John Vikne Referat fra: Høstkongress, Updateseminar-rygg og Butlerkurs ISSN - NR. 0805-7230

Detaljer

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 1/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Gleden med sunnhet! TRAVEl hverdag? Solaray Mega-b-stress inneholder alle b- vitaminer samt C-vitamin og magnesium

Detaljer

Nr 4/2012 Årgang 21. i Privat Praksis

Nr 4/2012 Årgang 21. i Privat Praksis Nr 4/2012 Årgang 21 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Hvor trener dine pasienter etter endt behandling? «Fra pasient til medlem» er et konsept hvor vi hjelper deg

Detaljer

muskel skjelett Manuellterapiklinikker vokser fram i Oslo Kurs og seminarer, se side 3 Om drift av manuellterapipraksis, se side 6-9

muskel skjelett Manuellterapiklinikker vokser fram i Oslo Kurs og seminarer, se side 3 Om drift av manuellterapipraksis, se side 6-9 muskel skjelett Nummer 3/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Kurs og seminarer, se side 3 Et gjennomarbeidet produkt Side 13 Seminar 2008: Differensialdiagnostikk et skritt videre

Detaljer

Ultralydsymposium 2015

Ultralydsymposium 2015 Ultralydsymposium 2015 Røros 15. 17. april Norsk Forening for Ultralyd-Diagnostikk Norwegian Society for Diagnostic Ultrasound in Medicine Velkommen til Røros og til NFUDs 39. symposium Røros ligger for

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 412 8

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 412 8 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 412 8 Kasper Dahl Kristensen og Peter Stoustrup Juvenil idiopatisk artritt hva en tannlege bør vite Juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt)

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

Nr 7/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 7/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 7/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Foreløpig program på kongressen: Thon hotel Vika Atrium, Oslo, 13. og 14. mars 2015 «Bevegelse, smertebehandling

Detaljer

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 muskel skjelett Nummer 4/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Nakkesmerter med vekt på nakkesleng og cervicobrachialgi utredning

Detaljer

skjelett Klassifisering av rygglidelser Ny definisjon av manuellterapeut Side 11-13 Side 5-6

skjelett Klassifisering av rygglidelser Ny definisjon av manuellterapeut Side 11-13 Side 5-6 muskel skjelett Nummer 1/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Klassifisering av rygglidelser Side 11-13 Ny definisjon av manuellterapeut Side 5-6 muskel skjelett Innhold Argusøyne

Detaljer

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Kompendium Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Introduksjon Dette er et kompendium med fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og vanngymnastikk.

Detaljer

Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd

Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd Rapport fra Kunnskapssenteret nr 17 2009 Systematisk kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Gjennom de siste tiårene

Detaljer

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11 muskel skjelett Nummer 1/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer, se side 3 Sa opp direkteoppgjørsavtale med HELFO Side 10 Nakkeslengskade i sen fase side 13-25

Detaljer

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere!

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere! Nr 8/2014 Årgang 23 i Privat Praksis God jul til alle våre lesere! www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi AlfaCare Kurskalender 2015 23.-24. januar Kinesio Taping KT 1 Oslo 13.-14. februar

Detaljer

Senesykdommer Ungdoms OL Abstracts til høstkongressen. Antidoping Kongress referat Årsberetninger. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Senesykdommer Ungdoms OL Abstracts til høstkongressen. Antidoping Kongress referat Årsberetninger. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 3-007. ÅRGANG Senesykdommer Ungdoms OL Abstracts til høstkongressen Antidoping Kongress referat Årsberetninger ut på tur!!!

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Nasjonale faglige retningslinjer IS-1899 Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonal

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo

Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo Kandidat nummer: 125392 Antall ord: 9284 Manuellterapi teori: MANT 395 Masterprogram i helsefag Studieretning: Klinisk masterstudium

Detaljer

Bacheloroppgave våren 2010

Bacheloroppgave våren 2010 Høgskolen i Bergen Avdeling for helse- og sosialfag Kandidatnummer: 559 Bacheloroppgave våren 2010 Institutt for fysioterapi, BFY330 Fysioterapeuter og ultrasonografi (Peetrons, 2001) Physiotherapists

Detaljer

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2008 23. ÅRGANG Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning Idrett og artrose

Detaljer