Innhold. Bjørn Møller, Frøydis Langmark Forekomst og dødelighet Relativ overlevelse Kreftoverlevere... 23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Bjørn Møller, Frøydis Langmark Forekomst og dødelighet... 17 Relativ overlevelse... 21 Kreftoverlevere... 23"

Transkript

1 Innhold HVORFOR EN BOK OM KREF TOVERLEVERE KAPIT TEL 1 KREF TOVERLEVEL SE I TALL Bjørn Møller, Frøydis Langmark Forekomst og dødelighet Relativ overlevelse Kreftoverlevere KAPIT TEL 2 EN OVER SI K T OVER KREF TBEHANDLI NG Alexander Fosså, Toto Hølmebakk, Sigbjørn Smeland, Sophie D. Fosså Generell oversikt Standard behandling versus utprøvende behandling Behandlingens målsetning Generelt om bivirk ninger Kirurgisk kreftbehandling Strålebehandling (radioterapi) Medikamentell kreftbehandling KAPIT TEL 3 MEDISI N SKE PROBLEMER HOS KREF TOVERLEVERE Sophie D. Fosså, Cecilie E. Kiserud Generelt om bivirk ninger og seneffekter Utvikling av ny kreft Hjerte- og karsykdommer Hormonforandringer Forstyrrelse av vannlating Mage-tarm-funksjonen Lungefunksjonen Seneffekter fra hjernen eller nervevevet... 52

2 8 innhold Seneffekter fra muskulatur, ledd eller beinvev Plager i arm og skulder hos dem som er behandlet for brystkreft Nedsatt kraft og smerter i nakken eller skulderbuen Beinskjørhet (osteoporose) Mikrobrudd i bekkenbein eller korsrygg etter strålebehandling for kreft i underlivet Andre viktige seneffekter KAPIT TEL 4 VOK SNE OVERLEVERE E T TER KREF T I BARNDOM OG UNGDOM Inga Maria Rinvoll Johannsdottir, Jon Håvard Loge Innledning Generelt om seneffekter etter behandling av kreft hos barn Seneffekter i form av kroppslige sykdommer og plager Sekundær kreft Påvirk ning av hjernens funksjoner Synsvansker Hørselsproblemer Senskader i hjerte- og karsystemet Lungeskader Senskader i hormonsystemet Pubertet og nedsatt fruktbarhet Senskader i urinveiene Seneffekter i muskel- og skjelettsystemet Veksthemming Seneffekter i mage-tarm-systemet Seneffekter på tenner og spyttkjertler Seneffekter etter beinmargstransplantasjon Psykososiale seneffekter Generelle forhold Seneffekter hos barnets eller ungdommens familie Sosiale seneffekter Psykiske seneffekter KAPIT TEL 5 KJØNNSHORMONER OG FRUK TBARHET Cecilie E. Kiserud, Sophie D. Fosså Kreft og kjønnshormonene Erstatning av kjønnshormoner Fruktbarhet KAPIT TEL 6 PROBLEMER MED SEK SUALITET Randi Gjessing, Tore Borg, Alv A. Dahl Seksualitet generelle forhold Den seksuelle responssyklus Seksuelle problemer... 88

3 innhold 9 Forekomsten av seksuelle problemer i befolkningen Seksualitet hos kreftpasienter Årsaker til seksuelle problemer generelt Seksualitet hos langtids kreftoverlevere generelt Fysiske forandringer Psykiske forandringer Kartlegging av seksuelle problemer Mannlig seksualitet Kvinnelig seksualitet Rådgivning og behandling PLISSIT-modellen Rådgiving og behandling av mannlige kreftoverlevere Hjelpemidler ved ereksjonsproblemer Rådgiving og behandling til kvinnelige kreftoverlevere Kvinner og sexlyst Rådgiving til kreftoverlevere KAPIT TEL 7 FATIGUE (TRØT THETSFØLEL SE) OG DEPRE SJON Jon Håvard Loge Depresjon og nedsatt stemningsleie hos kreftpasienter Hva er fatigue? Forekomst av depresjon og fatigue hos kreftpasienter generelt og kreftoverlevere spesielt Depresjon Fatigue Årsaker til depresjon og fatigue hos kreftoverlevere Utredning og diagnostikk Depresjon Fatigue Behandling Depresjon Fatigue Hva kan pasientene gjøre selv? KAPIT TEL 8 P SYKISKE SYMPTOMER OG LI DEL SER Alv A. Dahl Psykiske symptomer og lidelser generelt Sårbarhet og mestring Psykiske reaksjoner på diagnose og behandling Å leve med kreft «Temperaturen» på psykiske plager Legenes oppmerksomhet på psykiske lidelser Angst for tilbakefall, helseangst og somatisering Helseangst Somatisering

4 10 innhold Panikklidelse en viktig differensialdiagnose Psykisk traumatisering og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) Problemer med sammensatte hjernefunksjoner Selvmord hos kreftpasienter Psykiske problemer og kreftprosessen KAPIT TEL 9 LIVSKVALITET Ellen Karine Grov, Jon Håvard Loge, Alv A. Dahl Hva er livskvalitet? Måling av livskvalitet Livskvalitet ved kreftsykdommer Generelle forhold Helserelatert livskvalitet hos langtids kreftoverlevere Global livskvalitet etter gjennomgått kreftsykdom KAPIT TEL 10 DE NÆRME S TE S SITUA SJON Ellen Karine Grov Nærmeste som ressurs, men også med sårbarhet i hjelperrollen Hva innebærer pleie- og omsorgsbyrde? Reaksjoner på hjelperrollen og tilgang til støtte Ektefelle til langtidsoverlevere KAPIT TEL 11 PROBLEMER MED DAGLIGLIVETS AK TIVITETER Ellen Karine Grov, Ingun Ulstein Generelt om ADL-funksjon og kreft Kartlegging av ADL-problemer ADL-problemer som følge av kreftbehandling og seneffekter Begrensninger i instrumentell ADL ADL hos eldre kreftoverlevere Kognitiv svikt og påvirk ning på ADL Hvordan hjelpe og støtte? KAPIT TEL 12 LIVS S TI L: FYSISK AK TIVITET OG RØYKE SLUT T Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset Aktivitetsnivå etter kreft og kreftbehandling Betydning av fysisk aktivitet (trening) på ulike seneffekter og overlevelse Overvekt Hjerte- og karsykdommer Beinskjørhet (osteoporose) Lymfødem Tilbakefall og overlevelse Subjektive helseplager og trøtthetsfornemmelse (fatigue) Anbefalinger og råd om fysisk aktivitet og trening Røykeslutt

5 innhold 11 KAPIT TEL 13 ERNÆRI NG MAT OG DRI KKE Asta Bye Kostråd etter kreft Energibalanse Bær, frukt, grønnsaker og fullkornprodukter Rødt kjøtt Alkohol Kosttilskudd Kostholdets betydning for ulike grupper av kreftoverlevere Brystkreft Prostatakreft Kreft i øre-nese-hals-regionen og øvre del av mage-tarm-kanalen Kreft i tykktarm og endetarm Vektreduksjon Vektreduksjon og alkohol Kostråd ved ulike senskader etter behandling Stråleindusert diaré Fettredusert kost Laktoseredusert kost Probiotiske bakterier Elementaldiett Forstoppelse, kramper og luftsmerter Lymfødem Munntørrhet, tygge- og svelgevansker Ernæringsrelatert komplementær og alternativ medisin Metabolsk behandling Megadoser Diett KAPIT TEL 14 KREF TOVERLEVERE OG REHABI LITERI NG Sævar Berg Gudbergsson Rehabilitering Rehabilitering og individuelle planer Individuelle planer Kreft og arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv KAPIT TEL 15 SOSIALE STØT TEORDN I NGER VED SYKDOM OG DEKN I NG AV HEL SEUTGI F TER Sævar Berg Gudbergsson Arbeids- og velferdsforvaltningen Sykdom og arbeid Sykepenger (folketrygdloven kapittel 8) Noen «milepæler» i sykemeldingsperioden Arbeidsavklaringspenger (folketrygdloven kapittel 11)

6 12 innhold Bedring av arbeidsevne og funksjonsevne i dagliglivet (folketrygdloven kapittel 10) Overgang fra arbeid til pensjon Uføreytelser (folketrygdloven kapittel 12) Ny uføretrygd trer i kraft fra Avtalefestet pensjon (AFP) Alderspensjon ny alderspensjon (folketrygdloven kapittel 19 og 20) Diverse andre helserelaterte ytelser fra NAV Grunn- og hjelpestønad (folketrygdloven kapittel 6) Hjelpemidler for voksne Hjelpemidler tilrettelegging på arbeidsplass Hjelpemidler i fritid og hjem Hjelpemidler under utdanning Bilstønad Diverse andre helseutgifter Egenandeler for helsetjenester Blå resept Tannhelsetjenester Fysioterapi Sosiale tjenester Personlig økonomi Noen punkter for økonomisk planlegging Skatt KAPIT TEL 16 KREF TFOREN I NGENS TI LBUD TI L PA SI ENTER OG PÅRØRENDE Liv Eli Lundeby Om Kreftforeningen Forskning Kreftforeningens tilbud til pasienter og pårørende KAPIT TEL 17 OPP SUMMERI NG OG VEI EN VI DERE Jon Håvard Loge, Alv A. Dahl, Sophie D. Fosså, Cecilie E. Kiserud B I DRAGSYTERE REGISTER

Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl

Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl Innhold Del 1 Modeller og utredning... 29 Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl Typiske reaksjonsforløp etter påkjenninger... 33 Motstandskraft (resiliens)...

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

Seneffekter etter kreftbehandling

Seneffekter etter kreftbehandling Livet etter kreftbehandling Seneffekter etter kreftbehandling I Norge lever omtrent 130 000 kreftpasienter som fikk diagnosen for mer enn fem år siden. Hos om lag 15 % av dem følges vellykket kreftbehandling

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin. Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Kreftsykepleie. Å leve videre. etter kreftbehandling. nr. 2-2014 årgang 30. tidsskrift for kreftsykepleiere. Tema

Kreftsykepleie. Å leve videre. etter kreftbehandling. nr. 2-2014 årgang 30. tidsskrift for kreftsykepleiere. Tema I DETTE NUMMERET: Konsekvenser av gynekologisk kreft Brystkreftoperertes kroppsforståelse Kreft påvirker samlivet Kreftsykepleie nr. 2-2014 årgang 30 tidsskrift for kreftsykepleiere Tema Å leve videre

Detaljer

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF DETTE SKAL JEG SNAKKE OM Sosionomens rolle Å leve med kreft Arbeid Økonomiske støtteordninger fra diagnose

Detaljer

Kreft og seksualitet. Informasjon til pasienter, partnere og andre interesserte. kreftforeningen.no >

Kreft og seksualitet. Informasjon til pasienter, partnere og andre interesserte. kreftforeningen.no > Kreft og seksualitet Informasjon til pasienter, partnere og andre interesserte kreftforeningen.no > < Innledning Innhold Kreft og seksualitet er utgitt av Kreftforeningen. Brosjyreteksten er hentet fra

Detaljer

Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke. Del 1 Befolkningsforhold

Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke. Del 1 Befolkningsforhold Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke Del 1 Befolkningsforhold Folketallet øker i Nord-Trøndelag. Dette skyldes i hovedsak innvandring. Selv om folketallet vokser hos oss, er økningen atskillig

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

«Vanvittig mye å finne ut av» Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen

«Vanvittig mye å finne ut av» Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp «Vanvittig mye å finne ut av» Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft LEUKEMI hos voksne < Fakta om kreft Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi (blodkreft). Retten til informasjon

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08 INNHOLDSFORTEGNELSE Folkehelsemelding Telemark 08 FORORD...4 Folkehelsemelding... 4 Robusthet... 4 Mål for meldinga... 4 Telemark og Norge... 5 Faktagrunnlag... 5 Videre arbeid... 5 Adresse til sekretariatet...

Detaljer

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet MST-rapport 1/2013 MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet Et muskel- og skjelettregnskap 2 0 1 0-2

Detaljer

Rehabilitering av kreftpasienter: nasjonale føringer. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering

Rehabilitering av kreftpasienter: nasjonale føringer. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering av kreftpasienter: nasjonale føringer Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering Definisjon rehabilitering En tidsavgrenset, planlagt prosess Klart definerte mål og virkemidler Flere aktører samarbeider om å

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20 2.1 Befolkningssammensetning (Demografi) Fram mot 2040 vil befolkningssammensetningen i Nordland og Hattfjelldal endres mot en gradvis større andel eldre. En konsekvens av den demografiske endringen er

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer