TRYGG PÅ SKULDER Når bør vi henvise til ortoped? Informasjon om operasjoner som utføres på SØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG PÅ SKULDER Når bør vi henvise til ortoped? Informasjon om operasjoner som utføres på SØ"

Transkript

1 TRYGG PÅ SKULDER Når bør vi henvise til ortoped? Informasjon om operasjoner som utføres på SØ Kst. overlege Georgi Kotsev ortopedisk avdeling SØ

2 Operasjon / ikke operasjon Når bør en skulderpasient henvises til ortoped. Operasjoner som utføres på SØ

3 Anatomi

4 Anatomi

5 Anatomi

6 Anatomi

7 Anatomi Bony and capsular stability is sacrificed to allow for large range of motion Large range of motion is possible because of few bony restraints

8 Anatomi and a wide glenohumeral joint capsule which does not restrict movement until an extreme of motion occurs

9 How is stability achieved?

10 Dynamic stabilizers Compression into the glenoid results from the simultaneous action of the rotator cuff muscles

11 Operasjon / ikke operasjon Ingen tvil: BRUDD LUKSASJONER AKUTTE BLØTTDELSSKADER

12 Anatomi

13 Operasjon / ikke operasjon INGEN TVIL Ingen tvil: BRUDD Claviculafraktur Scapulafraktur Proximal humerusfraktur Brudd i cervical columna

14 Operasjon / ikke operasjon INGEN TVIL LUKSASJONER ELLER LUKSASJONSFRAKTURER AC leddsluksasjon (sternoclaviculær sjelden) GH leddsluksasjon Luksasjonsfraktur GH ledd eller + claviculafraktur ved høy energitraumer eller floating shoulder(ipsilateral fractures of the clavicle/ac joint injury and scapular neck)

15 Operasjon / ikke operasjon INGEN TVIL Floating shoulder

16 Operasjon / ikke operasjon INGEN TVIL AKUTTE BLØTTDELSSKADER Muskel-/seneskader Nerveskader Karskader Nakkeproblemer-prolaps i nakken Medfødte anomalier: Os acromiale Misdannelser i skulderscapula,clavicula,humerus Artrose / slitasjegikt - simptomgivende

17 Suprascapularis nerven Motorisk nerven Nerven som utspringer fra den øvrige delen av brachial plexus,( C5, C6 røtter, sjelden C4 Inervasjon m.supraspinatus, m. infraspinatus Har kritiske punkter hvor det er trangt og kan lett traumatiseres: suprascapular notch og spinoglenoid notch

18

19 Årsaker: Nervetraksjon: Overhead idrett: volleyball, baseball, vektløfting. Gjentatte mikrotraumer in notch Skulderskader: frakturer eller kontusjon. Kirurgi: iatrogene skader Artroscopisk kirurgi ( med bakre skulderportal) Distal clavicula reseksjon Famillæry kalsifikasjon av superior transverse scapular ligamentet. Kompresjon: ganglion eller paralabrale cyster pga defekt i bakre kapsula og bakre labrumskader. Spinoglenoid notch 75%; Suprascapular notch 20%

20

21 Kliniske prestasjoner Smerter i skulder (posterolaterale) Ømhet over suprascapular notch og over infraspinatus fossa ved palpasjon. Mindre og mer strålende nedover ved kompresjon i spinoglenoid noch. Nedsatt muskelkraft funksjon: Redusert abduksjons og eksternrotasjonskraft. Infraspinatus > Supraspinatus, hvis nervekompresjon ved spinoglenoid noch isolert reduksjon av infraspinatus.

22 Diagnose Anamnes, Klinisk undersøkelse: ROM, kraftprestasjon av supraspinatus/ infraspinatus, stabiltetstesting. Røntgen MR,ultralyd Elektronevrografi og miografi EMG: Denervation in Infraspinatus > supraspinatus.

23 Behandling Konservativ alltid først Hvis ikke mekaniske årsaker for nervekompresjon kan påvises trenger ikke kirurgi og symptommer går over som vanlig. Trenger styrking av enkelte muskelgrupper: trapezius, serratus, romboideus; rotatorkaffen og periskapulær muskulaturtrening. viktig scapularetraksjonsøvelser,

24 Kirurgisk behandling Kirurgisk behandling Hvis ikke responderer på konservativ behandling i løpet 6 mndr. Dekompresjon av n.suprascapularis og spalting av lig. transverse scapularis superior. trapezius-splitting tilgang til scapulær notch Posterior tilgang til å fjerne cyster eller tumor ved spinoglenoidal notch. Skopi for å identifisere bakre labrumskader. cyster og ganglion oftest pga labrum eller posterior capsulaskader.

25

26 N.axillaris nevropatier: skader og Quadrilateral (quadrangular) space syndrom Gowers Deltoid weakness Shoulder is elevated by trapezius. Slight abduction by supraspinatus. Anatomi: C5-6, gren fra plexus brachialis bakre delen. Innervasjon: Motor: Deltoid; Teres minor Sensorisk: hud over lateral skulder. Skadeårsaker: traumer; ledd dislokasjon (anterior); humerusfrakturer, kirurgi. Klinisk: Svak abduksjon & ekstern rotasjon, atrofi i deltoideus m.

27

28 Quadrilateral (quadrangular) space syndrom N.axilaris blir komprimert i quadrangularromet Klinisk prestasjon: Alder: oftest mellom 22 to 35 år,idrett basket, beisball. Smerter rundt i skulder forverres ved abduksjon & ekstern rotasjon. Ømhet ved palpasjon Quadrilateralromet Ved festested av teres minor muscle Paresthesier: Lateral skulder; Upper posterior arm Svekket funksjon av Muscles: Teres minor ± Deltoid External rotasjon og abduksjon

29 Diagnose Diagnose: EMG: Denervasjon av teres minor MRI: Selektiv atrofi av teres minor ± deltoid muskel med normal sen. Subclavia arteriografi. A. circumflexa humerus posterior

30 Skulder - operasjon / ikke operasjon RELATIVE INDIKASJONER Impingement - resistent/ikke effekt av Fysioterapi,NSAID s,cortisoninjeksjoner i en viss periode Cuffskader: på degenerativ bakgrunn, partielle cuffrupturer Labrumskader SLAPskader Bicepstendinitter Multidireksjonell instabilitett

31 NÅR HENVISE Kriterier for henvisning til ortopedkirurgien Smerter - natt / arbeid / sport Kraftnedsettelse Bevegelsesinskrenkning Skuldertraume, hvor symptomerne ikke legger seg i løpet av uker, spesielt yngre Konservativ behandling uten effekt: Fysioterapi, subakromiale blokader, NSAID

32 SKULDERSMERTER Myogene smerter Subacromielle smerter Artrosesmerter Rheumatoid artritt Neuroene smerter Frozen shoulder Labrumskade SLAP lesjon Frittlegeme Instabilitett

33 Den elektive skulderkirurgens tre dominerende sykdomsgrupper Subacromiell smertetilstand Skulderinstabilitett Glenohumeral artrose/artritt

34 Operasjoner som utføres på SØ SKULDER BRUDDBEHANDLING ÅPENT SKOPISK BEHANDLING PROTESEKIRURGI

35 AC leddsluksasjon Klassifikasjon AC-leddsluksasjoner inndeles vanligvis etter Tossy eller Rockwood som følger: Tossy: ( Clin.Orthop 28: 111, 1963 ): Grad I Ingen større feilstilling i leddet ( distorsjon ) Grad II Distale clavicula dislosert med ca. en halv benbredde (subluksasjon ) Grad III Dislokasjon større enn halve benbredden ( totalluksasjon ) Rockwood ( i Rockwood og Green 96): Type I Distorsjon uten feilstilling Type II Ruptur av acromioclaviculære ligamenter, coracoclaviculære lig. Intakt Type III Ruptur av både acromioclav.lig og coracoclav.lig, en benbreddes dislokasjon. Type IVSom III, men posterior dislokasjon av clavicula. Type VSom III, men også avløsning av muskeltilheftninger, svær feilstilling /opprykning. Type VISom III, men inferior dislokasjon av clavicula.

36 AC leddsluksasjon

37

38 Claviculafrakturer

39 Claviculafrakturer

40 FORDELER OPERASJON

41 ULEMPER OPERASJON

42 SCAPULAFRAKTURER Generelle/spesielle karakteristika: Vanligvis oppstått ved direkte skade, sjelden ved indirekte skade og da oftest som overført kraft via strak arm. Vanligvis stabile brudd pga solid muskelmasse. Unntak: Ustabile brudd i selve scapula halsen (collum scapulae), skulderbuen (clavicula med scapulahals= floating shoulder ) eller glenoid med eller uten luksasjon av humerus. Ved floating shoulder uten vesentlig feilstilling av cavitas glenoidale kan stabilisering av clavikula være tilstrekkelig. Diagnostikk: Røntgen. CT er vanligvis nødvendig for å kartlegge fraktur skikkelig.

43 Scapulafrakturer

44 Scapulafrakturer

45 SCAPULAFRAKTURER Primær behandling: Ved stabile brudd : Analgetica, evt.bruk av fatle. Dislokerte brudd i scapulahalsen vurderes behandlet operativt,dvs. blodig reposisjon og øvelsestabil osteosyntese. Dislokerte frakturer av acromion (som etter luxatio errecta i skulderen) vurderes primært operert. Avulsjonsbrudd av nedre scapulaspiss (Serratusavulsjon) hos yngre bør operereres med refiksasjon (viktig for full abduksjon/kraft i skulderen).

46 SCAPULAFRAKTURER Kontroll/røntgen: Scapulahalsfrakturer: Rø.kontroll etter 1 uke. Øvrige frakturer klinisk kontroll etter 2-3 uker. Røntgen kun dersom forholdene tilsier behov for det.

47 SCAPULAFRAKTURER Bony Bankart,

48 SCAPULAFRAKTURER Tidspunkt for aktive øvelser og belastning: Aktive øvelser ved smertefrihet. Belastning etter 3-4 uker. Komplikasjoner: Primært: Skade av Plexus brachialis eller større kar. Sekundært: Nedsatt skulderbevegelighet. Plexusnevritt. Litteratur: 1. Müller M, Willenegger H, Schneider R, Allgøwer M. Manual der Osteosynthese, Third Ed. AO-Technik. Springer verlag, Berlin, Heidelberg, New-York (1991) ss

49 FRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS Forekomst og klassifisering: Osteoporose disponerer for denne frakturtypen, som er hyppigst hos eldre kvinner. Sees sjelden hos barn. Frakturmekanismen er fall på strak arm, eller direkte slag mot skulderen. Røntgenbildet er ofte "uryddig" med mange fragmenter.

50 Proximal humerusfraktur

51 AO klassifikasjon

52 Prox. humerusfrakturer behandling Kan tillates å tilhele i betydelig feilstilling og likevel gi et godt funksjonelt resultat. Konservativ behandling. Brukes ved impakterte flerfragments frakturer. Kortvarig immobilisasjon av skulderleddet er overordnet nesten alle andre hensyn. Armen immobiliseres inntil kroppen med sirkulært bind og med albuen i rett vinkel dersom pasienten har smerter som gjør immobilisasjon helt nødvendig (Velpeau. Legg en pute i akselen. Senere kan fatle anvendes intermitterende. Pasienten kan starte fleksjon/ekstensjon i sagittalplanet etter dager (pendeløvelser), 7 dager senere bevegelse i alle plan (klatring og sveivebevegelser på veggen). Tilhelingstid 6-8 uker. Vent ytterligere 4 uker med kraftøvelser/tungt arbeide. Ta pasienten tilbake til rtg.kontroll og oppfølging av treningsregime allerede etter 1 uke og 2 uker.

53 Prox. humerusfrakturer behandling Operativ behandling Få indikasjoner: Dislokert (over 5-10 mm) avsprengt tuberculum majus (A1) som kan obstruere rommet under acromion (skruefiksasjon, osteosutur, evnt. Tention band). Dislokerte flerfragment frakturer reponeres i anestesi og pinnes percutant fra distalt med tre til 4 Steinmann pinner. Frakturen fikseres øvelsestabilt med plate (vinkelplate med kort klinge eller Weber plate, eventuelt også med cerclage av rotatorcuffen med tuberculum majus, evt. også tuberculum minus).

54 Prox. humerusfrakturer behandling Stor dislokasjon og manglende kontakt mellom caput og skaftfragmentet vil også være indikasjon for reposisjon og fiksasjon. Mange av pasientene vil være osteoporotiske slik at det er dårlig hold fo osteosyntesematerialet. 4-fragmentfraktur). Disse har dårlig prognose pga. tap av blodforsyning til caput. Primær endoprotese (Neers hemiprotese) er her et alternativ. Man forsøker imidlertid å konservere caput dersom mulig og dette er viktigere dess yngre pasienten er. Unge pasienter med god bensubstans opereres med øvelsestabil osteosyntese.

55 Platefiksasjon

56 Platefiksasjon

57 STORE CUFFSKADER Åpen stabilisering/reinsersjon, sutur av supra-, infraspinatus, subscapularissena

58 ARTROSKOPISK BEHANDLING Subacromiell dekompresjon Tendinitis calcarea Lateral claviculareseksjon Bicepstenotomi/tenodese SLAP fiksasjon Fremre instabilitet sutur av fremre labrum Manipulasjon I anestesi og/eller artroskopisk kapselrelease av frozen shoulder

59 IMPINGEMENT Ortopedisk tilnærming Pasienter under 40 år har som regel sekundær impingement, operasjon for impingement alene er som regel feil behandling!!!

60 Konservativ behandling Ca. 80% blir bra av adekvat fysioterapi. Fase 1 Minimere smerte og inflammasjon. Fase 2 Øke bevegelighet. Bevisstgjøre pasienten. Fase 3 Normalisering av funksjonen. Profylakse mot residiv.

61 Kirurgisk behandling Artroskopisk subacromiell dekompresjon. Kartlegger glenohumoralleddet for ledsagende patologi. Full visuell kontroll i det subacromielle rom. Rotatorcuffen AC-leddets underside

62 Bicepssenen Tenodese eller tenotomi.

63 Skulderinstabilitet Fremre Bakre Øvre (SLAP-lesjoner) Multidireksjonell instabilitet

64 Skulderluksasjoner Akutt stabiliserende operasjon ved svær instabilitet etter reposisjon. Operativ behandling etter 2. eller 3.gangs luksasjon eller gjentatte subluksasjoner. Subakutt operasjon hos de yngste er omdiskutert % recidiv hos pasienter under 25 år.

65 Kirurgisk behandling Artroskopisk teknikk Sutur av labrum og oppstramming av ligamentene. Åpen teknikk Ved fraktur av glenoidkanten og eventuelt ved recidiv. Flytter coracoid til glenoidkanten.

66 SLAP-lesjoner Superior Labral Anterior to Posterior lesion

67 SLAP-lesjoner Vidt spektrum av symptomer som ofte inkluderer smerte, nedsatt funksjon og kneppinger i leddet. Uspesifikke kliniske funn. Upresise og usikre radiologiske funn. Finner SLAP-lesjon i ca. 10% av alle artroskopier. Sekundære symptomer i form av impingement er ikke uvanlig.

68 SLAP-lesjon type 2 Øvre labrum og bicepssenefestet er løst fra glenoid.

69 Etiologi SLAP Akutt skade Fall på utstrakt arm Kronisk overbelastning Bruk av armen over hodet Yrkesrelatert Kastere (idrett)

70 Kirurgisk behandling SLAP-lesjon type 2 Fikseres med suturanker.

71 Multidireksjonell instabilitet Atraumatisk, medfødt. Pos. sulcustegn. Sekundære symptomer, typisk er impingement hos yngre pasienter. Langvarig konservativt regime med skulderstabiliserende øvelser, godt resultat hos minst 70-80%. Evt. operasjon med oppstramming av ligamenter og kapsler.

72

73 Cuffskader

74

75 Cuffruptur

76 Ruptur av rotatorcuff klassifisering Rupturene kan klassifiseres etter lokalisasjon, sektor, retraksjonsgrad, størrelse (liten < 1 cm. stor 3-5 cm), dybde (partiell eller total), vertikal eller horisontal, histologisk, atrofisk eller hyper-emisk akutt eller kronisk.

77

78 Cuffskader patofysiologi Impingement kan videreutvikles til rotatorcuffruptur. Eksterne. Anatomiske årsaker som gjør det trangt for rotatorcuffen: Acromions form eller påleiringer på acromion/ac leddet. - Biomekaniske årsaker - abnorm bevegelse pga. -overbelastning, - muskeltretthet, Instabilitet pga. stiv kapsel eller feilfunksjon av muskulaturen - også scapulothoracal dysfunksjon Interne. Degenerasjon i senen. Aldringsprosess eller pga. vaskulære og/eller mekaniske faktorer.

79 Cuffrupturer Behandling Konservativ: Hvile - unngå belastning. Gi medikasjon, tøyninger, stabiliserende styrketrening. Operativ: Debridement, dekompresjon og sutur (blir diskutert nærmere nedenfor).

80 Kirurgisk behandling

81 Sutur når? Indikasjonsstilling Sutur: (12-61 % av tilfellene): Unge, aktive med akutt, gjennomgående ruptur uten retraksjon - lett reponerbar der det ikke foreligger primære impingementtegn og med full passiv bevegelighet. Vurder pasientens behov for arb. over horisontalplanet. Kooperabel pasient. Oftest traumatisk bakgrunn.

82 Sutur når? Sutur og dekompresjon: Under 65 år, aktive med akutt, gjennomgående ruptur uten retraksjon - lett reponerbar der det foreligger impingementtegn og med tilnærmet full passiv bevegelighet. Rupturen er ikke reparerbar dersom det foreligger betydelig infraspinaturatrofi og svakhet øvre migrasjon ( < 7 mm avstand til acromion) retraksjon av rotatorcuffen medialt for glenoid vanskelig mobilisering av cuffen.

83 Debridement og dekompresjon (uten sutur) Debridement og dekompresjon (uten sutur): Impingementtegn og smerter. Gjennomgått konservativ behandling i 6 mnd. Oftest eldre pasienter med store, degenerative rupturer. Der det er balanse mellom kreftene. Der det er aktiv (event. smertefull) elevasjon til mer enn 100 grader og samt extern rotasjonskraft og intakt subscapularissene, oppnår ofte smertelindring og brukbar bevegelighet. Derimot oppnås smertelindrende effekt, men ingen bedring i bevegeligheten, der det ikke er balanse mellom kreftene ved: proksimal migrasjon komplett subscapularisseneruptur stor bakre cuffruptur.

84 For ellet imot Følgende taler for operasjon (sutur): Yngre pasient, Kort sykehistorie, Traume i anamnese, Kraftsvikt, fri passiv bevegelighet, reparerbar skade Følgende taler for konservativ behandling : Eldre pasienter Lang sykehistorie Intet traume Lite kraftsvikt, stiv skulder, ikke reparerbar cuff Partiell eller liten ruptur

85 Operasjons-komplikasjoner Operasjons-komplikasjoner Sees totalt i %. manglende tilheling av rot.cuff 6,2 (???) nerveskade 1,1 % dyp infeksjon 1,1 % frozen shoulder 0,5 % deltoidløsning 0,5 %

86 RESULTATER Andre årsaker til dårlig resultat kan være: Fortsatt trangt (acromion, AC ledd, CA ligament) Deltoid dysfunksjon For aktiv eller passiv rehabilitering.

87 Resultatene etter cuff sutur Resultatene er vanskelig å vurdere - det er så mange variabler det er nesten umulig å sammenligne resultatene. Alle behandlingsmetodene rapporterer smertelindring. De fleste gir også bedre bevegelse og styrke. Sutur, der det er mulig, synes å gi bedre resultater over tid. De med store ikke-reparerte rupturer får over tid økende rotatocuff artropati.

88 Resultatene etter cuff sutur Det er dårligere prognose ved signifikant svakhet, nedsatt abduksjon, acromion-caputavstanden under 7 millimeter og ved høy alder. De fleste rapporterer bedre resultater for små rupturer enn større. Det er fordelaktig å utføre tidlig reparasjon, men viktigere er retraksjonsgrad, størrelse, arrdannelse og muskelatrofi. "Traumatiske" rupturer har bedre prognose enn de degenerative. Noen mener fettdegenerasjonen starter raskt og er irreversibel etter 6 mnd. Det er fortsatt usikkert om tidligere cortisoninjeksjoner har noe betydning for prognosen.

89 Partielle cuffrupturer PRCR Svært omdiskutert hvordan disse skal behandles.

90 Resultater av kirurgisk behandling med sutur av RC Hva studiene viser ved PRCR Mange angir gode eller veldig bra resultater etter enten skopisk eller miniåpen sutur av PRCR. Weber sammenlignet i sin studie 2 grupper med PRCR. De hadde mer en 6mm tykkelses rupturer, follow up 7 år. En gruppe behandlet med subacromial debridement og akromionreseksjon med 14 gode og ingen exellent resultater. I den andre gruppen behandlet med mini åpen sutur av PRCR fant 28 gode og 3 exellent resulatter. Park&andre samenlignet resultater etter skopisk sutur av partiell og full tykkelses ruptur i RC. 34 mndr. Followup samme gode resultater i begge grupper.

91 Konklusjoner - Hva studiene viser ved PRCR For mer sikker diagnose preoperativt bør tas kontrast MR artrografi? Bør man altid mistenke PRCR ved persisterende smerter subacromialt til tross for fysikalsk behandling og uten røntg. tegn for outlet impingement. Aggressiv akromionreseksjon er ikke nødvendig hos yngre pasienter med normal outlet, dessuten fare for løsne anterior deltoid m. Hos yngre, aktive folk generelt settes lavere grense for reparasjon av PRCR, og kanskje burde være 30% tykkelsesruptur. PRCR fra bursa side er skjeldnere men vurderes til reparasjon med lavere terskel.

92 Når rupturene ikke lar seg reparere Senetransposisjoner kan forsøkes. Det er imidlertid ikke enhetlige - gode resultater etter disse. Noen beskrevne teknikker : subscapularis ruptur: pect. maj. til tub.maj. supraspinatusruptur: rapezius til Tub.maj. Eller Deltoidflap til prox.supraspinatus infraspinatusruptur: latissimus til subscap. eller til supraspin.(ingen bedring dersom også subscap.skade - best ved øvre-fremre sublux).

93 Eller Ikke-reparerbar cuffruptur Partiell sutur Sene transfer Skulderprotese Arthrodesis

94 Protesekirurgi

95 Artritt/Artrose

96 Skulderproteser

97 The Delta III reverse shoulder replacement for cuff tear arthropathy

98 Delta skulderprotese

99 Omvend proteser

100 Takk for oppmerksomheten

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Skulderkirurgi Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Disposisjon Anatomi Akutte skader Impingement Rotatorcuffskader Labrumskader/SLAP Bicepsskader Artrose

Detaljer

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitetsfracturer I. 1. Scapula. 2. Clavicula. 3.Proximale

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Skulderlidelser fra ortopedens ståsted. Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014

Skulderlidelser fra ortopedens ståsted. Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014 Skulderlidelser fra ortopedens ståsted Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014 1 Litt historikk 80 årene Tilbakeholdende med operativ behandling av skulderledd 85 de første

Detaljer

Suldersmerter. Emnekurs i klinisk kirurgi 16/9-15 Tarjei Lona

Suldersmerter. Emnekurs i klinisk kirurgi 16/9-15 Tarjei Lona Suldersmerter Emnekurs i klinisk kirurgi 16/9-15 Tarjei Lona Dagens skuldermeny Bildediagnostikk Impingement Rotatorcuff SLAP Skulderprotese Røntgendiagnostikk Rtg. UL? Undersøkeravhengig MR Maloney-line

Detaljer

Lidelser i nakke og overekstremiteter. Bildediagnostikk. Spesiallege/radiolog Gunnar Myhr Unilabs Røntgen Trondheim

Lidelser i nakke og overekstremiteter. Bildediagnostikk. Spesiallege/radiolog Gunnar Myhr Unilabs Røntgen Trondheim Lidelser i nakke og overekstremiteter. Bildediagnostikk Spesiallege/radiolog Gunnar Myhr Unilabs Røntgen Trondheim Nakkesmerter Klinisk anamnese Akutt subakutt kronisk (

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Anatomi: Leddet mellom skulderbladet og overarmsbenet har en liten leddskål og et stort leddhode. Dette gjør at skulderleddet er det mest bevegelige leddet

Detaljer

Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur

Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur Ved Heidi Veeser Gallet Fysioterapeut i klinisk aktivitetsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus 16.09.15 Impingement Impingement symptoms Jobe + Neer

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

Skulderseminar 26.september 2011 Litt røntgen, litt CT, litt MR og mye Ultralyd

Skulderseminar 26.september 2011 Litt røntgen, litt CT, litt MR og mye Ultralyd Skulderseminar 26.september 2011 Litt røntgen, litt CT, litt MR og mye Ultralyd Overlege Arnt Edvin Andersen Radiologisk avdeling Sykehuset Østfold MEDvin ultralyd Dyrendalsveien 13c 1778 Halden Bildemateriale

Detaljer

Vond skulder De vanligste skulderlidelsene

Vond skulder De vanligste skulderlidelsene Vond skulder De vanligste skulderlidelsene Håndtering i allmennpraksis Tilbudet ved Kysthospitalet Tore Prestgaard overlege, spes. fys. med. & rehab., idrettslege NIMF. Skuldersmerter hyppig årsak til

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Skulderen. Diagnostikk og behandling

Skulderen. Diagnostikk og behandling Skulderen. Diagnostikk og behandling Satya P. Sharma Spesialist i allmennmedisin & Samfunnsmedisin MSc. Ortopedisk medisin (London) Stipendiat, IGS, UIB www.bmsklinikken.no Sykehistorier På kontoret ditt

Detaljer

Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Humerus fracturer. Proximale 80% Skaft 14 % Distale 6 %

Detaljer

Skulderundersøkelse. Trond Iversen Namdal legeforum 270314

Skulderundersøkelse. Trond Iversen Namdal legeforum 270314 Skulderundersøkelse Trond Iversen Namdal legeforum 270314 Diagnostic Test Accuracy Review Editorial Group: Cochrane Bone, Joint and Muscle Trauma Group Physical tests for shoulder impingements and local

Detaljer

Hoften fra kirurgens ståsted. Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus

Hoften fra kirurgens ståsted. Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus Hoften fra kirurgens ståsted Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus Bedre i fjor- Den Trønderske Foten Hofter (og knær) fra kirurgens ståsted Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus

Detaljer

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus:

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus: SKULDER Skjelett Skulderleddet danner forbindelsen mellom tre ulike ben: Clavicula, scapula og humerus. Clavicula: Kragebenet er tynt og S-formet. Det holder skulderleddet og dermed overarmen ut fra thorax

Detaljer

Stabilitet viktigst. Coronoid frakturer 50% regelen 24.10.2014. 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL

Stabilitet viktigst. Coronoid frakturer 50% regelen 24.10.2014. 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL Stabilitet viktigst 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL Torstein Husby Oslo Universitetssykehus Ortopedisk avdeling Seksjon for overekstremitetskirurgi LUCL 2. LUCL = posterolat

Detaljer

Skulderlidelser. Stein Morten Sle/en

Skulderlidelser. Stein Morten Sle/en Skulderlidelser Stein Morten Sle/en Aktuelle symptomer Smerter Kra6nedse/else S7vhet Instabilitet Aktuell sykehistorie Medfødt Yrke Fri7d Skade Predisponerende lidelse Aktuelle diagnoser - lokalisering

Detaljer

Satya Sharma, Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset www.bmsklinikken.no

Satya Sharma, Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset www.bmsklinikken.no Skulder kapsulitt Funn: Innskrenkning av passive bevegelser av skulderleddet i et kapsulært mønster. Mest innskrenkning av utad rotasjon, mindre av abduksjon og minst av innad rotasjon. Disse funn indikerer

Detaljer

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14 νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν INNHOLD ννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν 5 Innhold Forord.........................................................

Detaljer

Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis. Allmennmedisin

Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis. Allmennmedisin Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis Referansegruppen for muskelskjelettlidelser I Norsk Forening for Allmennmedisin RÅD OG ANBEFALINGER

Detaljer

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker Ligament skade er en vanlig skade i kneet Selv mindre skade kan føre til større handikapp Selv små skader bør tas alvorlig fordi det kan føre til ustabilitet og eventuell adheranse dannelse Dersom pasienten

Detaljer

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat Barneortopedi Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat orthos = strak, rett paidion = barn 1741 - Nicolas Andry, fransk

Detaljer

Subakromialt smertesyndrom

Subakromialt smertesyndrom Diagnosen kan beskrives som smerter i øvre del av skulderleddet. Det kan skyldes betennelse i den øvre slimposen eller senebetennelse/senerift i senene til kappemusklene i skulderen. Andre kilder til informasjon

Detaljer

En kongelig sykdom??

En kongelig sykdom?? En kongelig sykdom?? Mette Marit effekten? Klassifisering av nakkesmerter Gruppe I: Ingen tegn til alvorlig patologi og liten eller ingen innvirkning på dagliglivets funksjon. Gruppe II: Ingen tegn til

Detaljer

Kompliserte rehabiliteringsforløp. Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd

Kompliserte rehabiliteringsforløp. Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd Kompliserte rehabiliteringsforløp Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd 1 Innhold Infeksjoner Postoperative smertereaksjoner Myalgier og spenninger Tendinopatier Statikkforandringer Scapulær dyskinesi

Detaljer

Helsmerter. Midtporsjons/ non insertional akillessmerter:

Helsmerter. Midtporsjons/ non insertional akillessmerter: Midtporsjons/ non insertional akillessmerter: Helsmerter Non insertional UL og klinikk Sklerosering gitt økt forståelse Eksentrisk trening 1.valg Tradisjonell kirurgi gir ikke normalisering av senen Operasjon:

Detaljer

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta?

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Kasuistikker Nummer 1 Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Høyre Venstre Beskrivelse Nummer 1 Begge skuldre: Ingen undersøkelse til sammenligning. Høyre

Detaljer

Prioriteringsveileder ortopedi

Prioriteringsveileder ortopedi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder ortopedi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Columnaskader. Ivar Rossvoll Ortopedisk avdeling St Olavs. Hospital

Columnaskader. Ivar Rossvoll Ortopedisk avdeling St Olavs. Hospital Columnaskader Ivar Rossvoll Ortopedisk avdeling St Olavs Hospital Brudd i ryggsøylen Brudd i thoracolumbal columna Høyenergetiske skader Tenk på brudd i ryggen!! Fall fra høyde Trafikkulykker Idrett Vær

Detaljer

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitetsfracturer 1: 1. Femur skaft fracturer.

Detaljer

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Ankel og fot Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Anatomi Definisjoner FUNKSJONELL TERMINOLOGI Plantarfleksjon-dorsalfleksjon Varus-valgus Abduksjon-adduksjon

Detaljer

Ikke-traumatiske skulderplager, diagnostikk og behandling. Niels Gunnar Juel Fysikalsk medisinsk poliklinikk Ullevål universitetssykehus

Ikke-traumatiske skulderplager, diagnostikk og behandling. Niels Gunnar Juel Fysikalsk medisinsk poliklinikk Ullevål universitetssykehus Ikke-traumatiske skulderplager, diagnostikk og behandling. Niels Gunnar Juel Fysikalsk medisinsk poliklinikk Ullevål universitetssykehus Skuldersmerter I befolkningen: Vel 50 % av voksne har skuldersymptomer

Detaljer

Ortopedi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009

Ortopedi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009 Ortopedi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi 3 Amputasjon underekstremiteter 4 Ankelinstabilitet

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Seminar 12.03.12 Fredrik Isachsen, Kst. Overlege NLSH Bodø Forekomst Ca 9000 hoftebrudd i Norge pr år Ca 80% er kvinner Ca 18 % av alle kvinner får lårhalsbrudd i løpet av livet. Menn ca 6 % Gjennomsnittsalder

Detaljer

SKULDER INJEKSJONER. Gro F. Bertheussen & Gunn Hege Marchand Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

SKULDER INJEKSJONER. Gro F. Bertheussen & Gunn Hege Marchand Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering SKULDER INJEKSJONER Gro F. Bertheussen & Gunn Hege Marchand Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Skuldersmerter Prevalens 6.9 34% generell befolkning 21% ved > 70 år (Chard 1991) 1.2% av konsultasjoner

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Fleksjon Ekstensjon Proksimale radioulnar

Detaljer

Achillesproblemer. Marius Molund Fot og ankelseksjonen, OUS Ullevål

Achillesproblemer. Marius Molund Fot og ankelseksjonen, OUS Ullevål Achillesproblemer Marius Molund Fot og ankelseksjonen, OUS Ullevål Disposisjon Anatomi/ mekanikk Undersøkelse - utredning Tilstander i achilles Kons Operativ Post op oppfølging Anatomi Anatomi Fellessene

Detaljer

Tilgang til video og presentasjon.

Tilgang til video og presentasjon. 2 Tilgang til video og presentasjon www.friskforlag.no/skuldervideo Dagens tema Hva er galt med skulderen min? Smertelindring Skulderanalysen Basis Leddmyk Leddstram Forebygging Åpent for spørsmål etter

Detaljer

Skulderplager hos. Risikofaktorer Forebygging - Behandling. Rikke Munk Idrettsfysioterapeut MSc

Skulderplager hos. Risikofaktorer Forebygging - Behandling. Rikke Munk Idrettsfysioterapeut MSc Skulderplager hos kastutøvere i håndball Risikofaktorer Forebygging - Behandling Rikke Munk Idrettsfysioterapeut MSc Disposisjon Forekomst Skulderens anatomi og kastets faser Kastskulder symptomer og strukturelle

Detaljer

Rehabilitering etter. traumatisk skulderskade. Rehabilitering etter. Rehabilitering i faser. Rehabilitering i faser.

Rehabilitering etter. traumatisk skulderskade. Rehabilitering etter. Rehabilitering i faser. Rehabilitering i faser. Rehabilitering etter traumatisk skulderskade Hilde Fredriksen Fysioterapeut Spes.man.ter og idr.fysioter MSc Idrettsvitenskap Olympiatoppen Rehabilitering etter traumatisk skulderskade Rehabilitering i

Detaljer

CASE 1. Inneholder 2 bilder

CASE 1. Inneholder 2 bilder HOTSEAT CASE 1 Inneholder 2 bilder Falt fra egen høyde og slått høyre hofte. FCF? KLINISK PROBLEMSTILLING BILDER BESKRIVELSE Det foreligger en udislosert medial collumfemoris fraktur i høyre proximale

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2016 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Proksimale radioulnar - leddet Fleksjon

Detaljer

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim Ankel og fot Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim 1 Ankel og fot Tre buer Indre Ytre Tverr Tre funksjonelle segmenter Bakre Midtre Fremre Definisjoner

Detaljer

nisk undersøkelse av nakke og skulder

nisk undersøkelse av nakke og skulder RTIGRUTEKURSET 2016 nisk undersøkelse av nakke og skulder e Rørvik ialist i manuellterapi og idrettsmedisin MNMF UNDERSØKELSE AV NAKKE Vanskelig? Plager i nakke og skuldre er sammensatte, og krever en

Detaljer

Gipsekurs. Introforelesning. Oslo Chirurgiske Sælskab

Gipsekurs. Introforelesning. Oslo Chirurgiske Sælskab Gipsekurs Introforelesning Fractura radii extremitas distalis - Distal radiusfraktur (DRF) Hyppigste fraktur i Norge Ca. 20% à 15000/år Skademekanisme Hovedtyper Klinisk undersøkelse Radiologi Konservativ

Detaljer

Isolert kraftsvikt ved lumbale prolaps: Indikasjon for operasjon?

Isolert kraftsvikt ved lumbale prolaps: Indikasjon for operasjon? Isolert kraftsvikt ved lumbale prolaps: Indikasjon for operasjon? Elisabeth Rettedal Overlege Ryggseksjonen Ortopedisk Avdeling Stavanger Universitetssjukehus Disposisjon Bakgrunn Forekomst Undersøkelse

Detaljer

TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT. Arild Aamodt. Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus

TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT. Arild Aamodt. Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT Arild Aamodt Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus 1 Trochantersmerter Greater Trochanter Pain Syndrome (GTPS) 1. Tendinose - bursitt 2. Kronisk, atraumatisk partiell

Detaljer

Skulderen. Diagnostikk og behandling

Skulderen. Diagnostikk og behandling Skulderen. Diagnostikk og behandling Satya P. Sharma Spesialist i allmennmedisin & Samfunnsmedisin MSc. Ortopedisk medisin (London) Stipendiat, IGS, UIB www.bmsklinikken.no Skulder diagnoser - forekomst

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader. Registerdata 2015/2016

Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader. Registerdata 2015/2016 Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader Registerdata 2015/2016 Innledning Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader ble etablert ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell

Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell RYGGBRUDD eller VERTEBRALE FRAKTURER Vertebrale frakturer (sammelfallsbrudd) er

Detaljer

Forekomst av skuldersmerter hos kvinnelige norske elitehåndballspillere

Forekomst av skuldersmerter hos kvinnelige norske elitehåndballspillere Lisbeth Hasslan Forekomst av skuldersmerter hos kvinnelige norske elitehåndballspillere En tverrsnittsstudie Masteroppgave i idrettsfysioterapi Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole

Detaljer

Innstabile distale radius frakturer

Innstabile distale radius frakturer Innstabile distale radius frakturer Kan man forutsi hvilke frakturer som vil havarere? Hvilke faktorer er av betydning? Yngvar Krukhaug Overlege/ 1.amanuensis Traumeseksjonen, Ortopedisk klinikk Haukeland

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi Onsdag 12. oktober 2011 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven

Detaljer

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER Bodo Günther Ortopedisk Avdeling Haukeland Univ. Sykehus NIFS SEMINAR 5/6 FEB. BODØ ORTOPEDI Ved svært mange av våre inngrep bruker vi metal/ plast komponenter Disse

Detaljer

Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis

Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis Undersøkelse og konservativ behandling av skulderlidelser i allmennpraksis Del 1: Skulderundersøkelse i allmennpraksis satya p. sharma spesialist i allmennmedisin og fastlege i Bergen Skuldersmerter er

Detaljer

Behandling av luksasjoner Prehospitalt

Behandling av luksasjoner Prehospitalt Behandling av luksasjoner Prehospitalt Olav Røise Klinikkleder og professor Disposisjon Luksasjoner trenger man å bry seg prehospitalt? Prioriteringer ved flere skader Prehospital håndtering av luksasjoner

Detaljer

Rekonstruksjon eller ikke: Klinisk vurdering MARC JACOB STRAUSS

Rekonstruksjon eller ikke: Klinisk vurdering MARC JACOB STRAUSS Rekonstruksjon eller ikke: Klinisk vurdering MARC JACOB STRAUSS OUS/OLYMPIATOPPEN/NSF/NIMI OSLO / 2016.01.18 / / SIDE 1 Epidemiologi (moses 2012, Prodromos 2007) Å rlige insidensen for ACL lesjon er anslått

Detaljer

Plexusskade etter fødsel

Plexusskade etter fødsel Plexusskade etter fødsel En informasjonsbrosjyre fra fysioterapiseksjonen Hva er plexusskade? Det fulle navnet på tilstanden er Obstetrisk Plexus Brachialis Parese, det vil si skade i armens nerver, oppstått

Detaljer

Reumatiske sykdommer og idrett. Dr. Pavel Mustafins Rehabiliteringssenteret Kurbad RNNK

Reumatiske sykdommer og idrett. Dr. Pavel Mustafins Rehabiliteringssenteret Kurbad RNNK Reumatiske sykdommer og idrett Dr. Pavel Mustafins Rehabiliteringssenteret Kurbad RNNK Reumatiske sykdommer (RS) versus idrettsskader Typiske bløtvevsskader (akutte og belastnings) bursitt, tendinopathy,

Detaljer

Brudd i proksimale humerus RANDOMISERT MULTISENTER STUDIE

Brudd i proksimale humerus RANDOMISERT MULTISENTER STUDIE og RANDOMISERT MULTISENTER STUDIE mellom to operative metoder Ortopedisk avdeling Traumeseksjonen OUS Ullevål Tore Fjalestad Overlege PhD T. Fjalestad 04/10 Globalt perspektiv. Epidemiologi og osteoporose

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Postoperativ infeksjon. Sykepleiekongress Stavanger 18.April 2015 v/terje Meling

Postoperativ infeksjon. Sykepleiekongress Stavanger 18.April 2015 v/terje Meling Postoperativ infeksjon Sykepleiekongress Stavanger 18.April 2015 v/terje Meling Mann 60år 5 uker etter margnagle for 4 år gammel pseudartrose Disposisjon Kasuistikk Definisjon Symptomer/ Funn Inndeling

Detaljer

Fotterapi og kreftbehandling

Fotterapi og kreftbehandling Fotterapi og kreftbehandling Autorisert fotteraput Karina Solheim Fagkongress Stavanger 2015 Kreftoverlevere Man regner at 1 av 3 vil bli rammet av kreft i løpet av livet. Den relative femårsoverlevelse

Detaljer

Videregående Skulder SKULDERTESTER. Biceps- intraartikulær: MT Servicekontor Det er svært mange tester, 40+ Det er systematikken som teller!

Videregående Skulder SKULDERTESTER. Biceps- intraartikulær: MT Servicekontor Det er svært mange tester, 40+ Det er systematikken som teller! Videregående Skulder MT Servicekontor ULTRALYD TRØNDELAG Jørn Bjørnaas Meldal Manuellterapi og Akupunkturklinikk www.meldal.manuellterapi.no SKULDERTESTER Det er svært mange tester, 40+ Det er systematikken

Detaljer

SKJELETTRADIOLOGI Rigmor Lundby Klinisk stipendiat, Bilde- og intervensjonsklinikken Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo

SKJELETTRADIOLOGI Rigmor Lundby Klinisk stipendiat, Bilde- og intervensjonsklinikken Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo SKJELETTRADIOLOGI Rigmor Lundby Klinisk stipendiat, Bilde- og intervensjonsklinikken Rikshospitalet-Radiumhospitalet Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo Skjelett. Epifyse Fractur Bruskholdig epifyseskive

Detaljer

"Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum

Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum "Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum 1 Glutealsvikt etter THR Bakgrunn Modifisert Hardinge tilgang Rekonstruksjon ved glutealsvikt Resultater

Detaljer

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 1 Planlegging Pasient:alder og komorbiditeter Anatomiske varianter:dysplasi,sekvele

Detaljer

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Individuell Skriftlig Eksamen i Basal Anatomi (IDR 106) Tid til disposisjon: 3 timer Gir maksimalt 100 poeng Merk videre at: Flersvarsoppgavene har kun ett korrekt

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Nakkesmerter Etiologi og utredning. Cecilie Røe Avd for fys med og rehab

Nakkesmerter Etiologi og utredning. Cecilie Røe Avd for fys med og rehab Nakkesmerter Etiologi og utredning Cecilie Røe Avd for fys med og rehab Nakkesmerter 30 % befolkning Nest etter ryggsmerter Høyere andel av vedvarende plager Høyere andel av kvinner Pasientens nakkeproblemer

Detaljer

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg.

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Arbeidsdeling : SiV-Tønsberg - - - Unilabs Røntgen Tønsberg God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Utveksler nå bilder digitalt. Tilpassede protokoller. Unilabs

Detaljer

NMF Hordaland. Velkommen v/ Peter Lehne

NMF Hordaland. Velkommen v/ Peter Lehne NMF Hordaland Onsdag 13.01.16 holdt NMF Hordaland sitt førte lokale møte. Møtet ble holdt ved Starefossen gård og det var et godt oppmøte hvor 23 av våre 26 medlemmer deltok. Velkommen v/ Peter Lehne Petter

Detaljer

Nidelvkurset Februar 2015

Nidelvkurset Februar 2015 Nidelvkurset Februar 2015 Den vanskelige ryggpasienten. Hva gjør spesialisten? Bjørn Skogstad Tverrfaglig poliklinikk rygg/nakke/skulder St.Olavs Hospital Eller kanskje heller. Pasienten med den vanskelige

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2010-139 26.4.2010 Gjensidige Forsikring Yrkesskade Fall i trapp skulder-/ankelskade sprikende spesialisterklæringer årsakssammenheng Forsikrede (f. 1948 oppvarter/kantineleder)

Detaljer

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. rectus abdominis rette bukmuskelen m. obliquus externus abdominis yttre skrå bukmuskelen

Detaljer

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Arve Jørgensen, Konst. Overlege Klinikk for Bildediagnostikk og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk St. Olavs Hospital og NTNU 15.03.17 1 Læringsmål IB

Detaljer

Vond skulder De vanligste skulderlidelsene

Vond skulder De vanligste skulderlidelsene Vond skulder De vanligste skulderlidelsene Håndtering i allmennpraksis Tore Prestgaard overlege, spes. fys. med. & rehab, idrettslege NIMF. Forekomst Anatomi, fysiologi Patofysiologi Akutt (peri)tendinitt/bursitt

Detaljer

Nakke- og ryggskader i idre.

Nakke- og ryggskader i idre. Nakke- og ryggskader i idre. Repe$sjon anatomi Nakkesmerter Vanlig i befolkningen. 50% av alle voksne årlig. Norske landslagsspillere: 30% med kroniske nakkesymptomer og redusert bevegelelighet Degenera$ve

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i kirurgien Hvordan måle det vi skal måle? Muligheter og tolkninger. Erfaringer fra en ortopedisk avdeling

Kvalitetsindikatorer i kirurgien Hvordan måle det vi skal måle? Muligheter og tolkninger. Erfaringer fra en ortopedisk avdeling Kvalitetsindikatorer i kirurgien Hvordan måle det vi skal måle? Muligheter og tolkninger. Erfaringer fra en ortopedisk avdeling Innlegg NSH april 2004 K.Strømsøe Ortopedisk avdeling, Aker universitetssykehus

Detaljer

Tidsbruk: 8 minutter 2 min 10 min

Tidsbruk: 8 minutter 2 min 10 min Radiologisk utredning av hoftetraume (IIC) Forfatter Navn Institutt Undervisningse E-post Telefon nhet Annja T. Viset ISB Bildediagnostikk annja.viset@stolav.no Eksaminatorer Navn Institutt Undervisningse

Detaljer

SUN Cooperation EDUMED Klinikk Zagreb, Kroatia PRISLISTE 2014. Konsultasjon 350,00

SUN Cooperation EDUMED Klinikk Zagreb, Kroatia PRISLISTE 2014. Konsultasjon 350,00 SUN Cooperation EDUMED Klinikk Zagreb, Kroatia PRISLISTE 2014 MEDISINSKE BEHANDLINGER pris i NOK Konsultasjon 350,00 1 BRYSTOPERASJON Bryst augmentation/implantater, silikon 26.900,00 31.400,00 Korrigering

Detaljer

SKULDERSKADER. Emnekurs i Idrettsmedisin Davor Baros Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Idrettslege NIMF

SKULDERSKADER. Emnekurs i Idrettsmedisin Davor Baros Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Idrettslege NIMF SKULDERSKADER Emnekurs i Idrettsmedisin 07.02.2017 -Akutte skulderskader -Kroniske skulderlidelser : Karakteristiske skader for enkelte idretter Håndball: Skulder instabilitet Hockey: AC ledds dislokasjon

Detaljer

Kortversjon av Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Kortversjon av Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Veileder IS-2410 Kortversjon av Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten Heftets tittel: Kortversjon av

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Ryggoperasjon Dekompresjon ved spinal stenose Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført dekompresjon i rygg. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Surgical treatment of the degenerative radiocarpal joint; how to document the treatment options and to set the gold standard

Surgical treatment of the degenerative radiocarpal joint; how to document the treatment options and to set the gold standard Surgical treatment of the degenerative radiocarpal joint; how to document the treatment options and to set the gold standard PhD Lecture Ole Reigstad Institute of Clinical Medicine/Faculty of Medicine

Detaljer

SLAP-SKADE HOS EN PROFESJONELL HÅNDBALLSPILLER

SLAP-SKADE HOS EN PROFESJONELL HÅNDBALLSPILLER PROSJEKTOPPGAVE VED MEDISINSTUDIET, UNIVERSITETET I OSLO SLAP-SKADE HOS EN PROFESJONELL HÅNDBALLSPILLER BEHANDLING OG PROGNOSE Kjetil F. Isaksen Oslo, desember 2012. Veileder Lars Engebretsen. SLAP-SKADE

Detaljer

Lumbale prolaps. Indikasjon for kirurgisk behandling. Cauda equina syndrom. Prolapspasienter. Tidsramme for operasjon av CES.

Lumbale prolaps. Indikasjon for kirurgisk behandling. Cauda equina syndrom. Prolapspasienter. Tidsramme for operasjon av CES. Indikasjon for kirurgisk behandling Oliver Grundnes NIMI sykehus, Ullevål stadion Lumbale prolaps Ca. 95% i de to nederste nivå Ensidig rotaffeksjon Klinisk påvirkning av L5 eller S1 Midtstilte og/eller

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Torsdag 10. oktober 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

Ortopedisk traumatologi og fracturbehandling.

Ortopedisk traumatologi og fracturbehandling. Ortopedisk traumatologi og fracturbehandling. Lars G. Johnsen Overlege PhD, traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim 1. Ortopedisk traumatologi. Mål for

Detaljer

02.09.14. Topputøvere vs. vanlige pasienter. Funksjonell undersøkelse og rehabilitering av skulderdysfunksjon. Hvorfor får jeg pasienter bra?

02.09.14. Topputøvere vs. vanlige pasienter. Funksjonell undersøkelse og rehabilitering av skulderdysfunksjon. Hvorfor får jeg pasienter bra? Topputøvere vs. vanlige pasienter Funksjonell undersøkelse og rehabilitering av skulderdysfunksjon Treningstilstand Mål Motivasjon -en klinisk innfallsvinkel Hilde Fredriksen Fysioterapeut, spes. idr.fys

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 25. februar 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

SEKUNDÆRE REKONSTRUKSJONER VED FACIALISPARESE. Therese H. Bjark Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Oslo Universitetssykehus

SEKUNDÆRE REKONSTRUKSJONER VED FACIALISPARESE. Therese H. Bjark Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Oslo Universitetssykehus SEKUNDÆRE REKONSTRUKSJONER VED FACIALISPARESE Therese H. Bjark Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Oslo Universitetssykehus ÅRSAKER TIL FACIALISPARESE Idiopatisk Kongenitt isolert Syndrom (f.

Detaljer

Bruskoverflaten flosses. opp. Kondrocytt-nekrose gir. manglende reparasjon. Osteoblastene danner. «reparativt» ben ved subkondrale

Bruskoverflaten flosses. opp. Kondrocytt-nekrose gir. manglende reparasjon. Osteoblastene danner. «reparativt» ben ved subkondrale Artrose. «Slitasjegikt» Degenerativ sykdom. Begynner som brusksvinn i leddet pga feilbelastning (overbelastning??), alder, genetisk betinget?, eller sekundært til artritt. I engelskspråklig litteratur

Detaljer