1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], [30] s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s."

Transkript

1 1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], [30] s. 2. Klarup C. Forordninger om politiets administration af 22/ igiennemgaaet og henviist til loven og forordningerne. Kjøbenhavn, s. + register. Har register. Inneholder i alt 13 seksjoner. Forfatteren redegjør for politivesenets bakgrunn og mandat i verkets forerindring og innledning. 3. Kristiania politikammer. Instrux for Politibetjentene i Christiania. Christiania, s. Undertegnet: Christiania Politikammer, den 4de Marts O. Sem, constitueret Politimester. 4. Sagen L, Foss H. Municipal-, Justits-, Politie- og Brandvæsen. I: Bergens Beskrivelse. Bergen, 1824: S Forteller kort om forhold i politivesenet i Bergen på begynnelsen av 1800-tallet. Sagen ( ) var lærer og dikter, Foss ( ) var offiser og senere marineminister. 5. Jordhøy JP. Den norske Lensmands vigtigste Pligter og Rettigheder, systematisk frem stillede overeenstemmende med den gjældende Lovgivning. Christiania, Winthers forlag. 112 s. Forfatteren var juridisk embedsmann. I følge Svein Magne Olsen og boka Hestekrefter (s. 300), er dette den første håndboka for lensmenn. 6. Birch-Reichenwald, Collett J, Kyhn L. [Sorenskriver-, foged- og lensmannsforretninger]. Departements-Tidende. 1845;17(11): S Fra en kommisjon som skulle "tage under Overveielse samt afgive Betænkning, og og i saa Fald hvilke Forandringer der bør foretages med Hensyn til den for Tiden stedbefindende Fordeling av de til Sorenskriverne, Fogderne og Lensmændene henlagte Forretninger..." Stykket har ingen egen tittel. 7. Dunker B. Ole Bulls Proces med Bergens-Politi s. Handler om tvisten mellom Ole Bull og Bergens politi, om hvor mange plasser politiet skulle ha rett til under teaterforestillinger. 8. Østmo. En Opbyggelig Historie om Lensmanden i Løgndal, eller Den nye Østmo's Liv og Virkemaade. Throndhjem, Rønnings Forl. 24 s. Undertittel på tittelblad: "Beskreven af ham selv, men funden og ranet fra hans Contoir, samt udgiven efter hans Død". Avskrevet og trykket av C. Høysager. Østmo var lensmann i Løgndal på 1800-tallet. 9. Meltzer H. Smaabilleder af Folkelivet. Kristiania, bind, s.. Forfatteren var ansatt i Politiet i Kristiania. I 1848 ble han av Christiania-Posten bedt om å meddele opplevelser fra Politiet, slik oppstod "Politinotitsier". Denne boken gjengir blant annet disse historiene. Senere utgitt flere ganger, blant annet med titlene "Politinotitser" og "Skizzer". 10. Morgenstierne C. Bestemmelser og veiledning for politikonstablerne i Christiania. [Kristiania], 1862.

2 11. Michelet CJ. Aktstykker vedkommende Politimester Michelets Afsked. Christiania, s. Carl Johan Michelet var politimester i Kristiania og Boken er en offentliggjøring av flere brev mellom Michelet og Justisdepartementet i forkant av Michelets oppsigelse i Schnitler D. Fremstilling af den norske Politilovgivning. Christiania, Steens Forlag. 588 s. Didrik Schnitler var politifullmektig. I følge forordet er dette den første sammenhengende framstilling av gjeldende politilovgivning i Norge. 13. Instrux og Veiledning for Politikonstablerne i Throndhjem. Throndhjem, s. 14. Collett C, Kjerulf A. [Lensmennenes lønnsforhold]. Departements-Tidende. 1874;46(44): S Fra en kommisjon oppnevnt ved kongelig resolusjon, for å vurdere en revisjon av lensmennenes lønningsforhold. Stykket har ingen egen tittel. 15. Underdanigst Indstilling fra den ved Kongelig Resolution af 29de Juli 1874 nedsatte Kommission til at tage Lensmændenes Lønningsforholde under Overveielse m.m. [Christiania], , LXXXI, XLIII, XXXIV, 125 s. 16. Geir, Ring J. En Politimands Oplevelser. Kristiania, P. T. Mallings Boghandels Forlag. 55 s. J. Ring var politibetjent ved oppdagelsespolitiet i Kristiania fra januar Basert på Rings opptegnelser, fortalt av Geir. Bokomtale av Erik Oluf Melvold i St. Hallvard 4/ Heiberg H. Politivirksomhed i Sogn. Bergen, H. Heiberg. 22 s. Handler om H. Heibergs beskrivelse av hendelsesforløp og politiets rolle da han ble anmeldt for brudd på fiskereglene i Holmsen P. Kristiania politis historie Kristiania, Fabritius. 264 s. Boken er kommet i nye utgaver på det amerikanske forlaget BiblioLife (ISBN: ) 19. Kristiania politikammer. Politivedtægter og bygningslov samt sundhedsvedtægter for Christiania : tilligemed taxter for færgemænd, vognmænd og bybud. Kristiania, Aschehoug. 75 s. 20. Stenrud KA. Kristiania ved Nat og Dag, eller Bort med Sløret : Fortællinger om mystiske Forhold i Kristiania. Kristiania, Udgiverens Forlag. 158 s. Forfatteren var ansatt i Kristiania politi, men ble avskjediget. Tidligere utgitt i hefter. 21. Stenrud KA. Politimysterier. Kristiania, Kr. Stenrud. 2 b., s. Tidligere utgitt i hefteform. Forfatteren var ansatt i Kristiania politi, men ble avskjediget.

3 Av forordet: "Jeg gaar til Arbeidet med den Forudsætning, at dets frugter snart skal vise sig, og at Publikum ogsaa opfatter det som et Arbeide i Moralens og Sandhedens Tjeneste for bedre og mere sædelige Forhold og som et Arbeide for den personlige Frihed og Sikkerhed mod Politivilkaarlighed og Tyrani". 22. Hansson E. Haandbog for Lensmænd. 2.utg. Kristiania, Grøndahl & Søns Forlag. 258 s. Forfatteren Emil Hansson var overretssagfører og cand. jur. Boken inneholder i alt 434 punkter. Første utgave fra 1885 har 132 s. 23. Kahrs J. Forslag om forøget Politistyrke samt udkast til Politivedtægt for Stavanger. Stavanger, S. 3-14: Forslag til forøget Politistyrke. S : Utkast til Politivedtægt for Stavanger. Forfatteren var politimester. Finnes i småtrykksamlingen på Nasjonalbiblioteket. 24. Solberg ES, Solberg M. Forundringsbrev, som omhandler Politiassistent i Kristiania, Hilmar Krogh, der har afgivet og beediget en falsk Forklaring for Kristiania Byret, hvorved en fattig Kone er dømt til Straf, 2. Brev. Kristiania, Eget forlag. 13 s. Skrevet av Emma Sofie Solberg i brevs form, 26. januar Stenrud KA. Fortællinger om Livet i Kristiania fra Kristiania, s. 26. Kristiania politikorps. Om politiets pligter og dets myndighedsomraade m.v. Kristiania, s. På tittelbladet: Trykt som manuskript for Kristiania politi. Omhandler regler og retningslinjer for hvordan politiet bør opptre mht. etterforskning, dødsfall, beslaglegging, ransaking, pågripelser m.m. 27. Holmsen P. Haandbog i Politilovgivningen. Kristiania, Fabritius. X, 449 s. Ryggtittel: Politilovgivningen. 28. Trondheim kommune. Politivedtægter for Trondhjem: vedtagne af Repræsentantskabet under 5te, 12te, 19de April, 3die, 11te, 24de Mai, 5te Juli og 11te Oktober 1888 samt 10de Oktober 1889, stadfæstet ved Kgl. Resolution af 22de Februar Trondhjem, [Kommunestyret]. 31 s. 29. Norges Fogder, Sorenskrivere og Lensmænd. 1890[?]. 6 bl. Inneholder små portrettfotografier av norske lensmenn. 30. Bech J. En Politifunktionærs Erindringer : Skildring af det virkelige Liv. Kristiania, S. Mittets forlag. 50 s. Forfatteren var politikonstabel. 31. Aschehoug TH. De norske Communers Retsforfatning før Christiania, I kommission hos Aschehoug. 212 s. Fra tittelbladets bakside: "Særaftryk af Universitetets Festskrift til Hans Majestæt Kong Oscar II i Anledning af Regjeringsjubilæet 1897".

4 32. Aaland J. Nordfjords lensherrer og fogder. I: Bergens historiske forening skrifter No 4. Bergen, Bergens historiske forening: 32 s. Forteller flere fogders historier fra 1500-tallet og 1600-tallet. 33. Lensmannsbladet. Årg.: Norges politilederlag, Oslo. Undertittel varierer. Utgivelsessted varierer. Tidligere medutgivere: Lensmannsbetjentenes landslag og Lensmannsetatens landslag. Tidligere navn på utgiver: Norges lensmannslag og Norges lensmanns- og politilederlag. Fortsettes i: Lensmannsbladet/Politilederen (2009-). Fortsettes delvis i: Lensmannsetaten ( ). Har tatt opp: Lensmannsbetjentenes blad ( ). Har tatt opp: Retsbladet (Lillestrøm) ( ). 34. Kristiania by's Politivedtægt og Sundhedsforskrifter med tilhørende Bestemmelser. Kristiania, 1899[?]. 125 s. På tittelbladet: "Udgivet til brug for Kristiania politi". På de to første sidene finnes en politibekjendtgjørelse med forskrifter for mineringsarbeide i Kristiania, skrevet av N. O. Hesselberg, datert 31. desember Politivedtægter for Trondhjem : Vedtagne af Kommunestyret under 26de September, 21de November og 20de December 1901 samt 9de Mai 1902, stadfæstet ved Kgl. Resolution af 7de Juli Trondhjem, [Kommunestyret]. 36 s. Trykket hos Adresseavisens Bogtrykkeri. Utgitt både innbundet og i heftet versjon. Ny utgave ble trykket hos Joh. Ludv. Vikans boktrykkeri. Den har det samme innholdet, men har mer moderne språk, og har heller ikke gotisk skrift. Revidert utgave ble trykket hos C. Sarheim & Co. i Kristiania politikorps. Kortfattet veiledning i tjenesten for Kristiania politikorps tilligemed uddrag af ordrebogen. Kristiania, Gundersens bogtrykkeri. 218 s. De siste fire sidene er "Tillæg I til Veiledning i tjenesten". Tidligere utgaver: 1884, 1890 og Hagemann A. Kort Fortegnelse over Finmarkens Lensmænd i de sidste 200 Aar. Hammerfest, Finmarkspostens Bogtrykkeri. 27 s. "Føljeton til Finmarksposten". 38. Mørch C. Fra mit Politiliv : typer og Situationer. Kristiania, Dybwad. 110 s. Forfatteren var politifullmektig i Kristiania rundt Bokomtale av Erik Oluf Melvold i St. Hallvard 2/1998, s Olafsen O. Fogder i Hardanger indtil omkring I: Bergens historiske forening skrifter No 10. Bergen, Bergens historiske forening: 31 s. Handler om fogder i Hardanger fra 1400-tallet fram til ca Larsen S. Politiet - dets pligter og opgaver, dets forhold til publikum : udkast til lov om politivæsenet. Lillehammer, S. Larsen. 40 s. Forfatteren var politibetjent. Han argumenterer for at politiet bør være "en beskyttelse for folket af og ved folket". Utgivelsen er et forslag til ny politilovgivning, og består av både utkast til lovforslag og av argumentasjon i essayform. Inneholder brev til forfatteren fra H. Lunde (sogneprest i Kristiania), Arne Garborg, Segelke Trap

5 (fengselsdirektør ved Kirstiania kretsfengsel). 41. Smith H. Lensmændenes forretninger vedkommende skiftevæsenet. Kristiania, Brøgger. 57 s. Forfatteren var skifteforvalter i Aker. 42. Benneche H. Lensmændene og auktionsvæsenet : en haandbog. Kristiania, Grøndahl. 94 s. Handler om hvordan lensmenn skulle oppføre seg hvis de ble nødt til å avholde en tvungen eller frivillig auksjon. Forfatteren var overretssagfører. 43. Daae A. Fingeraftryk-signalementer. Kristiania, s., fold. pl. Forklarer i detalj metode og framgangsmåte for bruk av fingeravtrykk for identifikasjon av personer. Anders Daae var fengseldirektør. På tittelbladet: "Med 17 Afbildninger, 3 Kort og 5 Tabeller". 44. Nyt maanedsskrift. Årg.: Politiembedsmændenes landsforening, Kongsberg. Fortsettes i: Medlemsblad for Politiembedsmennenes landsforening. 45. Steine LT. Fortegnelse over Lensmændene i Østensjø Skibreide og Vikør Tinglag. Hardanger. 1909;2: S Benneche H. Haandbok for lensmænd. Kristiania, Grøndahl. XII, 308 s., pl. Hakon Benneche var overretssakfører. 47. Singdahlsen OL. Lensmændenes arbejde og lønningsforhold. Kristiania, O. Fredr. Arnesen. "Utgit efter foranstaltning av "Lensmændenes Centralstyre"". Boken er en historisk framstilling av de gjeldende regler for arbeids- og lønnsforhold. Inneholder informasjon om lensmennenes ulike ansvarsområder. 48. Norsk Politiblad. Årg.: Norsk Politiforbund, Stavanger / Kristiania / Oslo. Slått sammen med Politimannen i 1974 til Politibladet ( ). 49. Politiraadskomiteen. Andragende med motiver om opprettelse av politiraad for Kristiania og forslag til regler for raadet. Kristiania, Komiteen. 36 s.. Komiteen bestod av politibetjent T. Lode, Andr. Brække, Sigv. Dahl, A. J. Dahl, M. Hamborg, B. H. Nerbø, O. Stranmoe og Albert Sørlie. Heftet inneholder også: Norsk Politiforbunds resolutioner om lov for landets politivæsen og om politiraad. Vedtægt for Bergens Politiraad. Justis- og Politidepartementets skrivelse av 26. novbr til stiftamtmanden i anledning av approbation av sistnævnte vedtægt. Det av "Bestillingsmændenes Landforbund" vedtagne forslag til lov om ansættelse og avskedigelse av bestillingsmænd i stat og kommune (med motiver), behandlet i regjering og storting. Referat fra interpellationen i Stortinget den 2. juni 1910 om sidstnævnte lovs fremme. "Bestill.m. Landsforb."s resolutioner om lov for politivæsenet.

6 50. Larssen R. De underordnede politimænds tjenestevilkaar under den nuværende ordning. Kristiania, Fabritius. 24 s.. Forfatteren var politimann i Kristiania og Oslo mellom 1893 og Sitje O. Enkelte sider av politivæsenets utvikling : historisk oversigt. Kristiania, Fabritius. 46 s. Sorenskriver Sitje var formann i politilovkomiteen. 52. Sund H. Politiets opgave og gjøremaal efter gjældende norsk ret : (særtryk av en utredning, som er utarbeidet for Politilovkomiteen av dennes medlem statsadvokat Sund). [Kristiania], Fabritius. 154 s. 53. Bjørnerudmordet eller Syttiaarenes mysterium : En fremstilling belyst ved akter. Kristiania, Folkelæsningsforlaget. 30 s. Beskriver mordet på to unge jenter på gården Bjørnerud i 1876 og arbeidet med å oppklare mysteriet i de 40 årene som fulgte. 54. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 55. Den Departementale politilovkomite av Indstilling fra den departementale politilovkomite av 1912 : utkast til lov om politiets ordning m.v. Kristiania, s. I komiteen: O. Sitje, Redveld Larssen, Haakon Sund, Ole Svang, M. S. Sørensen, H. M. Wrangell og Harald Thomas. Inneholder en "Historisk oversigt over enkelte sider av politivæsenets utvikling". 56. Milde LE. Politihistorier og Fortællinger fra Retter i Bergen. Bergen, s. Forfatteren var betjent ved politikammeret og byfogdkontoret i Bergen i omtrent 40 år. 57. Olsen J. Politivæsen, strafferetspleien, fængsel, strafanstalter m. v. I: Bergen , Geelmuyden C, Shetelig H (red). [Bergen], I kommission hos John Grieg: S Handler om politi og rettsvesen i Bergen mellom 1814 og Forfatteren drar også linjer til tiden før Helland A. Politi og strafanstalter. I: Bergen. Bergen, 1916: B. 2, s Boken er en del av serien "Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet". 59. Politivedtægt for Bergen : vedtat av kommunens formænd og repræsentanter og i henhold til lov af 17de juni 1869 stadfæstet av kongen den 16de februar Bergen, Politikammeret. IX, 79 s. Politivedekter er også utgitt tidligere i Bergen: I 1880, 1883 og Espeland A. Futane i Sunnhordland. Sunnhordland. 1917;4: S Politivedtækter for Stavanger by : vedtagne af kommunestyret 4 mai og 12 november 1903, app. ved kronprinsregentens resolution af 9 april Stavanger,

7 1919. [Kommunestyret]. 16 s. Trykt hos Dreyers Grafiske Anstalt. 62. Justis- og politidepartementet. Politiavdelingen. Almindelig instruks for rikets polititjenestemenn (politi-instruksen). Oslo, Departementet. 44 s. Omslagstittel: Politi-instruksen. På tittelblad: Fastsatt ved kgl. resolusjon av 6 februar Tancred E. Kvindelig politi. Nylænde. 1921;35(3): S Under tittel: Foredrag holdt av Edith Tancred, bestyrer av den skotske utdannelsesskole for kvindelige politibetjenter og konstabler, ved møtet i Kr.a 16. septbr Øvrebø SM. Lensmanns-yrkje i gamle dagar. Sunnfjord: Tidsskrift um Sunnfjord- Soga, segn og sed. 1921;2(2): S Forfatteren var lensmann på Jølstr. I dette stykket gjengir tre lensmannsbrev fra 1615, 1695 og 1704 fra sin egen samling, og han gir i tillegg en oversikt over lensmenn i Jølstr fra 1613 til Kleiven I. Bygda-lensmenn. I: Lesja og Dovre. Kristiania, Aschehoug: S Om lensmenn og lensmannsyrket i Gudbrandsdalen fra 1500-tallet til 1800-tallet. 66. Leganger NF. Norges lensmenn i Kristiania, Hanche. 164 s. Har register sortert etter fylke. 67. Lensmannsbetjentenes blad : organ for Lensmannsbetjentenes landslag. Årg.: Laget, Oslo. Har gått inn i: Lensmannsbladet ( ). Jubileumsnummer 1954 og Kvalsund O. Norsk politirapportlære : til bruk ved undervisningen ved Statens politiskole. Kristiania, Politiskolen. IX, 234 s. Eksemplarene er nummererte. Tittel på rygg: Rapportlære. Lærebok. 69. Mauland T. Karmsund Fjordung. Haugesund, Haugesunds Dagblad. 67 s. Første del av serien "Lensmenner i Rogaland". Inneholder omtale av lensmenn fra Stangeland, Avaldsnes, Skaare og Hetlands skripreider fra starten av 1600-tallet til starten av 1800-tallet. Inneholder også en oversikt over hvilke gårder som fantes i de ulike skipreidene. Ferdigstilt av Asgaut Steinnes etter forfatterens død. 70. Oslo politikorps. Instruks for Oslo politikorps. Kristiania, [Korpset]. 145 s. Alfabetisk ordnet. 71. Erichsen OW. Fjerdingsfyrsten - blade fra "Surrelagets" annaler : av en forhenværende Kristiania-politimands optegnelser. Oslo, Aschehoug. 147 s. Boken er i romanform, og er basert på politimannen Olav Wilhelm Erichsens opplevelser. 72. Hansen W. Litt om Fingeravtrykk. Oslo, s. Waldemar Hansen var bestyrer av identifiseringssentralen under Oslo Politikammer.

8 Boken forklarer teknikker, fremgansmåter og metoder for bruk av fingeravtrykk ifm. identifisering av personer. Hansens bok "Fingeravtrykk og signalement" fra 1932 bygger på denne. 73. Bjørseth ØL. Om polititjenestens organisation. Oslo, Norsk bokduplicering. 301 s. Grundig gjennomgang av politiets virksomhet og organisasjon. 74. Mauland T. Hemnes Fjordung. Haugesund, Haugesunds Dagblad. 66 s. Andre del av serien "Lensmenner i Rogaland". Inneholder omtale av lensmenn fra Leirang, Vass, Vikedal, Sauda og Suldal skripreider fra slutten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet. Inneholder også en oversikt over hvilke gårder som fantes i de ulike skipreidene. Bindet er delt i to hefter, trykket opp i 1925 og Mauland T. Jæren. Stavanger, Stavanger Aftenblad. 65 s. Fjerde del av serien "Lensmenner i Rogaland". Inneholder omtale av lensmenn fra Goa, Sola, Jåtun, Gand Gjesdal og Klepp skripreider fra slutten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet. Inneholder også en oversikt over hvilke gårder som fantes i de ulike skipreidene. 76. Muus R. Lensmannsmordet : en av vår tids brutaleste forbrydelser - jakten efter morderne. Oslo, Folkelæsningsforl. 32 s. En beretning om mordene på lensmennene Solumsmoen og Ålde, og den påfølgende etterforskning. 77. Medlemsblad for Politiembedsmennenes landsforening. Årg.: Styret, Oslo. 6 nr. pr. år. Fortsettelse av: Nyt maanedsskrift. Fortsettes i: Politiembetsmennenes blad. 78. Lensmannsmorderen Madsen for retten. Oslo, Folkelæsningsforl. 32 s. Omslagstittel: Dommen over lensmannsmorderen Sigurd Madsen : fra efterforskningen og lagmandsretsaken. Handler om mordet på lensmennene Ålde og Sollumsmoen 22.august 1926, og den påfølgende etterforskning og rettssak. 79. Bjerke OO. Lensmenn i Støren. Gauldalsminne: tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. 1928(3. hefte, mars 1928): S Artikkelen har en (ukomplett) oversikt over lensmenn i Støren mellom 1590 og 1923, og et kort sammendrag av lensmannsyrket til ulike tider. 80. Thomle EA. Lidt om Lensmændene i Lesje. Bygd og bonde : tidskrift for historie og folkeminner. 1928;10: S Om lensmenn og lensmannsyrket i Lesja fra 1500-tallet til ca Justis- og politidepartementet. Politiavdelingen. Almindelig instruks for rikets polititjenestemenn (politi-instruksen). Oslo, Departementet. 44 s. På forside og tittelblad: Fastsatt ved kgl. resolusjoner av 6 februar 1920, 15 juni 1923 og 16 desember Oslo Politikammer. Politikretser og patruljestasjoner. Oslo, Politikammeret. 44

9 s. Inneholder regler og patruljeruter for politikretsene i Oslo. Sett hos Politihistorisk selskap. 83. Schønning H. Razziaer i Shanghai. Oslo, Aschehoug. 132 s. Forfatteren var blant annet politiinspektør, sjef for trafikkpolitiet i Oslo og politimester i Porsgrunn. Boken handler om politivirksomhet i Shanghai. 84. Sydnes K. Claus Fastings Virksomhet i Bergen som Politie-Aktor. Bergens historiske forenings skrifter. 1929;35: S Fasting var politiaktor i Bergen. Han var også forfatter, lærer, musiker og redaktør. 85. Diesen GF. Lensmennene i Ytre Mandalen. Bidrag til Agders historie. 1930: S Om lensmenn i Mandal fra 1500-tallet til 1900-tallet. 86. Olafsen A. Våre lensmenn : et bidrag til den norske lensmannsstands historie gjennem 700 år. Halden, s. 87. Sundvor J. Norsk politiforbund, : 25 aars-skrift. Bergen, Forbundet. 200 s. 88. Pryser T, Knutsen F. Et stort møte mellom politiet og pressen. Journalisten. 1931;15(10): S Om forholdet mellom politi og presse, og om et møte mellom politiet og pressen 16. september Sveen R. Den nordiske politichefkonferanse. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1931;1(6): S Konferansen var i Oslo fra 15. til 17. juni Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. Årg.: , Stockholm. 91. Politiembetsmennenes blad. Årg.: Politiembetsmennenes landsforening, Oslo. Fortsettelse av: Medlemsblad for politiembetsmennenes landsforening, 6(1931)nr 5. Fortsettes i: Politijuristen (2009-). Ikke utgitt Birkelund HJ. Kortfattet veiledning i fingeravtrykk : samt litt av fingeravtrykkenes og identifiseringens historie. Oslo, s. H. J. Birkelund var bestyrer av Identifiseringscentralen ved Oslo Politikammer. 93. Hansen W. Fingeravtrykk og signalement. Oslo, Tanum. 88 s. Waldemar Hansen var bestyrer av identifiseringssentralen under Oslo Politikammer. Boken forklarer teknikker, fremgansmåter og metoder for bruk av fingeravtrykk ifm. identifisering av personer. Bygger på Hansens bok "Litt om fingeravtrykk" fra 1925.

10 94. Lassen E. Statspolitiet i Norge. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1932;2(10): S Forfatteren var byråsjef. Nummeret inneholder også tilsvarende artikler om statspolitiet i de andre nordiske landene. 95. Midthaug L. Fogder og sorenskrivere i Hadeland samt lensmenn i Gran og Jevnaker. I: Hadeland: bygdenes historie, b 1, Hadelands bygdebokkomite: S Om fogder, sorenskrivere og lensmenn på Hadeland fra 1600-tallet til Riisnæs S. Vådeskudd eller mordforsøk? : lensmannens efterforskning ga svaret. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1932;2(7): S Om lensmannen i Nissedals innsats for å oppklare en mordsak. Forfatteren var justisminister i Quislings regjering under andre verdenskrig, og tidligere blant annet politifullmektig i Kristiansund fra 1922 til Schønning H. Det prøisiske politi. Norsk militært tidsskrift. 1932: S Artikkelforfatteren var blant annet politifullmektig, politiinspektør, sjef for trafikkpolitiet i Oslo og politimester i Porsgrunn. Han beskriver sin opplevelse av det prøisiske politi, med et ønske om at Norge bør la seg inspirere. 98. Larsen G. To mistenkelige personer : roman. Oslo, Gyldendal. 212 s. Roman basert på den sanne historien om mordet på lensmennene Ålde og Sollumsmoen 22.august 1926, og den påfølgende etterforskning. Forfatteren var journalist, og dekket kriminalsaken for Dagbladet. Nye utgaver i 1983, 1992 og Riisnæs S. Indiciebeviset mot tre sedelighetsforbrytere : vidneprov eller tekniske bevismidler. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1933;3(2 og 3): 17-21, Om tre sedelighetssaker fra 20- og 30-årene, der det hovedsakelig har foreligget indisiebeviser. Forfatteren var justisminister i Quislings regjering under andre verdenskrig, men også blant annet politifullmektig i Kristiansund fra 1922 til Strømsæther H. Norges lensmenn. Oslo, Hanche. 200 s. Ny forøket utg. H. Strømsæther var formann i Lensmennenes Landsforening. Har register, inndelt etter fylke Anderssen JE. Polititegning : en elementær veiledning. Oslo, Cappelen. 147 s. Jak E. Andersen var statsadvokat. Boken er illustrert Haukanes J. Lensmennene i Gravens skipreide. Hardanger. 1934;27: Justis- og politidepartementet. Innstilling fra statspolitiutvalget. Oslo, Fabritius & Sønners Boktrykkeri. 79 s Laberg J. "Goden" : ei futesoga fraa Sogn. Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn. 1934(Nummer 9): S Handler om Gjøde Pedersen, som var fogd i Sogn på første halvdel av 1600-tallet. Pedersen var beskyldt for flere kriminelle handlinger, blant annet drap og bedrag.

11 105. Riisnæs S. Moderne kriminalhundedressur. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1934;4(4 og 5): S , Forfatteren var justisminister i Quislings regjering under andre verdenskrig, og tidligere blant annet politifullmektig i Kristiansund fra 1922 til Schønning H. Fra Singapore til Scotland Yard. Oslo, Aschehoug. 205 s., pl. Forfatteren var blant annet politiinspektør, sjef for trafikkpolitiet i Oslo og politimester i Porsgrunn Aulie A. Kontroll av vidneforklaringene i sedelighetssaker. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1935;5: S. 1-8, I følge forfatteren, kan artikkelen ses på som et suppliment til Riisnæs' artikkel om sedelighetssaker i samme tidsskrift fra Forfatteren ble senere utnevnt til rikspolitisjef av den norske regjering i London i 1943, med tanke på etterkrigstiden Haukanes J. Lensmennene i Ulvik skipreide. Hardanger. 1935;28: S Omhandler lensmenn i Ulvik fra 1500-tallet til 1700-tallet Kolltveit O. Lensmennene i Jondal. Hardanger. 1935;29: S Kaastad H. Sunnhordland - Lensmenn i Tysnes frå eldre og ned til kjend tid. 1935: S Omhandler lensmenn i Sunnhordland fra slutten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet Lassen E. Den foreslåtte nye politiordning i Norge : overgangen til helt statspoliti. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1935;5: S , Forfatteren var byråsjef Politikomiteen. Innstilling fra Politikomiteen : utkast til lov om politiet til avløsning av den gjeldende lov om politiet av 10 juni 1927 / Bilag til Politikomiteens innstilling av 9-15 mars Oslo, Justis- og politidepartementet s Aasgaard R. Centralisasjon av ledelsen av efterforskningen ved større forbrytelser. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1935;5: S Forfatteren var statsadvokat. Artikkelen belyser fordeler ved at politietterforskning sentraliseres Aulie A. Rekonstruksjon på åstedet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1936;6: S , Artikkelen tar for seg tre eksempler på forbrytelser der åstedet rekonstrueres i etterforskningen. Forfatteren var oppdagelsessjef i Bergen, og ble senere utnevnt til rikspolitisjef av den norske regjering i London i 1943, med tanke på etterkrigstiden Haukanes J. Lensmennene i Gravens skipreide fraa Hardanger. 1936;29: S Fortsetter i artikkel i 1937-årgangen.

12 116. Sveen R. Om samarbeidet mellom ordenspolitiet og opdagelsespolitiet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1936;6(1936): S Forfatteren beskriver hvordan han mener samarbeidet mellom oppdagelsespolitiet og ordenspolitiet bør være Haukanes J. Lensmenn i Granvin skipreide fraa Hardanger. 1937;30: S Fortsetter fra artikkel i 1936-årgangen Hegland O. Innstilling om lensmennenes arbeids- og inntektsforhold m.v. [Oslo], Finans- og Tolldepartementet. 126 s. Avgitt av en av Finans- og tolldepartementet den 30. april 1936 nedsatt komité. I komiteen: Olaf Hegland (formann), Sverre Steen og H. Strømsæther. Også vedlegg til St.prp. nr 1, tillegg 17 (1938). Inneholder mye detaljert informasjon om arbeidsforhold i ulike lensmannsdistrikter Kolltveit O. Lensmennene i Strandebarm. Hardanger. 1937;30: S Nr 19. Gatens fugler : politihistorier. Oslo, Tønsbergs forl. 176 s. Nr 19 er psevdonym for August Pedersen. Illustrert av Finn Wigfors Sveen R. Lensmannsmordet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1937;7(7): S Handler om mordet på lensmennene Ålde og Sollumsmoen 22.august 1926, og den påfølgende etterforskning Øverland MC. Trekk fra det mørkeste St Hallvard: Organ for selskabet Oslo byes vel. 1937;15(4): S Forfatteren var politikonstabel, kjent som "Vaterlands skrekk". Artikkelen er gjengitt i Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift 2004, side Birkelund HJ. Telegrafsystem for fingeravtrykk. Oslo, s. Forfatteren var lærer ved Statens politiskole og overbetjent ved Oslo Kriminalpoliti. Trykket for undervisning ved Politiskolen Elstad I. Radio i politibilene. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1938;8(11): S Forfatteren var politifullmektig i Oslo Haukanes J. Lensmennene i Kinsarvik skipreide. Hardanger. 1938;31: S Johnsen AO. Fra fogdereformenes tid. Årsskrift for Nordmøre historielag. 1938;18: S Lie J. Utrykningspolitiet i Norge, dets organisasjon og opgave. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1938;8(8): S Jonas Lie var sjef for utrykningspolitiet, og ble senere politiminister i Nasjonal Samlings regjering under andre verdenskrig Nuland LF. Lensmenner i Feda tinglag. Grannen - Samlingsblad til segn og soga for

13 Flekkefjord og bygdene. 1938;24(1): S Om lensmenn i Nes, Hidra, Bakke, Sirdal, Kvinesdal og Fjotland fra 1600-tallet til 1900-tallet Søhr J. Spioner og bomber : fra opdagelsespolitiets arbeide under verdenskrigen. Oslo, Tanum. 151 s., pl. Forfatteren var politiembetsmann Ny politivedtekt samt vedtekt for offentlige bygninger m. v. for Bergen. Oslo, Grøndahl. 12 s. S. 3-10: politivedtekt 131. Birkelund HJ. Fingeravtrykkenes historie m.m. Oslo, s. Forfatteren var lærer ved Statens politiskole og overbetjent ved Oslo Kriminalpoliti Finne-Grønn SH. Politimester i Trondhjem Mons Lies autobiografi, skrevet året Norsk slektshistorisk tidsskrift. 1940;7: S Også gjengitt i Gauldalsminne: tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne, 4. band 8. hefte Mons Lie ( ) var politimester i Trondheim fra 1817 til sin død. Lie var dikteren Jonas Lies oldefar, og nazisten Jonas Lies tipp-tippoldefar. Se også Norsk biografisk leksikon bind 8 (1938) s og bind 6 (2003) s ) Haukanes J. Lensmennene i Odda Skipreide. Hardanger. 1940;33: S Lie J. Kort rettledning for rapportskriveren. Oslo, s. Lærebok. Beregnet på undervisningen ved Politiskolen. Forfatteren var politiminister i Quislings regjering under andre verdenskrig Politihunden. Årg.: Norsk politihundelag, Oslo Askvig B. Lovbestemmelser, resolusjoner, skrivelser m.v. vedkommende politiets daglige virke. Moss, N.S.R. Østfoldavd. 151 s. Askvig var politimester i Oslo under andre verdenskrig Haukanes J. Lensmennene i Ullensvang skipreide. Hardanger. 1941;34: S Om lensmenn i Ullensvang fra 1300-tallet til 1600-tallet. Fortsetter i artikkel i 1943-årgangen Lie J. Liten håndbok i polititaktikk. Oslo, Nasjonal Samlings Rikstrykkeri. 63 s. Forfatteren var politiminister i Quislings regjering under andre verdenskrig Kunngjøring til politiet. Årg.: , Justis- og politidepartementet, Politiavdelingen, [Oslo]. Opphørt Fortsettelse av: Politimeddelelser ( ). Fortsettes i: Politimeddelelser ( ) The Gestapo at work in Norway : extracts from judicially-attested witness reports of terror and torture in German prisons in Norway. London, Royal Norwegian

14 Government's Information Office. 38 s. Forord av Lord Chancellor Viscount Simon, P. C. Introduksjon av Terje Wold, justis- og politiminister i eksilregjeringen i London. Undertittel på forsiden: "The road to Grini concentration camp" Lie J. Politi og sikkerhet. I: Norges nyreising : artikler om kulturelle og politiske spørsmål - holdt som foredrag i serien "Norges nyreisning". Oslo, Gunnar Stenersens forl.: S Jonas Lie var politiminister i Nasjonal Samlings regjering under andre verdenskrig. Artikkelen beskriver politiets rolle tidligere og i det nye okkuperte Norge Spanser K. - Og så kom politiet... : av en oslodetektivs opplevelser. Oslo, Forlagshuset. 173 s. Karl Spanser er psevdonym for Olav Sondresen Kvaalen. Han var politimann i Oslo i 35 år. Historiene er noe bearbeidet, men basert på Kvaalens egne opplevelser. Boken er skrevet i samarbeid med kriminalrepporter Fridtjof Knutsen Minneskrift til lensmann I.K. Riise, 24. mai 1912, 14. oktober oktober Slektregister for lensmannfamilien Riise i Hjørundfjord Oslo, Familien. 29 s. Utgitt i forbindelse med 100-årsjubileumet for I. K. Riises fødsel Birkelund HJ. Fingeravtrykk og signalement. Oslo, s. Forfatteren var lærer ved Statens politiskole og overbetjent ved Oslo Kriminalpoliti. Fra tittelbladet: "Da bokens innhold er beregnet på politiet må utenforstående ikke gis adgang til å lese den. Ettertrykk av innholdet er forbudt" Grøn KF. Hurdalsmordet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1943;13(2): S Om etterforskningen av mordet på Helmer T. i Hurdal i april Forfatteren var politimester i Florø Haukanes J. Lensmennene i Ullensvang skipreide Hardanger. 1943;36: S Fortsettelse fra artikkel i 1941-årgangen. Fortsetter i artikkel i 1944-årgangen Spanser K. Her lukter svidd. Oslo, Forlagshuset. 168 s. Karl Spanser er psevdonym for Olav Sondresen Kvaalen. Han var politimann i Oslo i 35 år. Historiene er noe bearbeidet, men basert på Kvaalens egne opplevelser. Personnavn og til dels også stedsnavn er fingerte. Boken er skrevet i samarbeid med kriminalrepporter Fridtjof Knutsen Spanser K. Mens stor-oslo sover : av en Oslodetektivs opplevelser. Oslo, Forlagshuset. 180 s. Karl Spanser er psevdonym for Olav Sondresen Kvaalen. Han var politimann i Oslo i 35 år. Historiene er noe bearbeidet, men basert på Kvaalens egne opplevelser. Personnavn og til dels også stedsnavn er fingerte. Boken er skrevet i samarbeid med kriminalrepporter Fridtjof Knutsen Wiesener AM. Bergens byfogder fra 1500 årene til våre dager. Bergens historiske forenings skrifter. 1943;49: S

15 150. Bli politimann! [Oslo], 1943[?]. 11 s. Heftet er i A4-format, og er trykket på Gundersens trykkeri. Inneholder en rekke detaljerte opplysninger om blant annet lønn, om hva som kreves for å bli politimann og om hva man kan vente av politiutdannelsen og et virke i Politiet Grøn KF. Nittedalsmordet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1944;14. Artikkelen er gjengitt i Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift 2001 Forfatteren var politimester i Florø Haukanes J. Lensmennen i Ullensvang II : Tidi 1707 til no. Hardanger. 1944;37: S Fortsettelse fra artikkel i 1943-årgangen Monsen P. Detta är Gestapo : organisation, metoder och arbete - erfarenheter från Norge. Stockholm, Natur och kultur. 158 s. På tittelbladet opplyses det om to forfattere: Bjarne Hagen og J. A. Selander Schønning H. Selvforsvar : jiu-jitsu og politigreb. København, Branner. 104 s. Forfatteren var blant annet politiinspektør, sjef for trafikkpolitiet i Oslo og politimester i Porsgrunn Sveen R. Drap eller ulykke ved nedstyrtning i fjellet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1944;14(4): S Handler om to tilfeller fra og 30-tallet, der forbryteren forsøker å få et drap til å se ut som en ulykke Hirdsjef og leder for Sikkerhetspolitiet, generalmajor K.A. Marthinsen 25/ / Oslo, Hirdfordelings stab. 21 s.. Minneskrift for K.A. Marthinsen, utgitt rett før krigens slutt. Inneholder flere bilder. Bidragsytere: Sverre Riisnæs, Heinrich Fehlis, Jonas Lie, Thorvald Thronsen, Erling Søvik, Orvar Sæther, Eilly Klevenberg Aulie A. Halvårsberetning 1945 fra Rikspolitisjefen. [Oslo], Rikspolitiet. 87 s. Forfatteren ble utnevnt til rikspolitisjef av den norske regjering i London i 1943, med tanke på etterkrigstiden. Registreringen er basert på en kopi sett hos Politihistorisk selskap Haukanes J. Lensmennene i Kvam (Øistese) skipreide. Hardanger. 1945;38: Om lensmennene i Kvam på og 1600-tallet. Fortsetter i artikkel i og 1948-årgangen Mortensen J. Fra krigstiden i Norge : 9. april juni 1940 : situasjonen ved Bø lensmannskontor, Bø i Vesterålen : om arbeidet ved kontoret og om hendinger i distriktet. [Bø i Vesterålen], [John Mortensen]. 18 s Preiss O. På sporet : en politimanns opplevelser med tjenestehund. Oslo, s Spanser K. Det begynte i Vaterland. Oslo, Forlagshuset. 174 s.

16 Karl Spanser er psevdonym for Olav Sondresen Kvaalen. Han var politimann i Oslo i 35 år. Historiene er noe bearbeidet, men basert på Kvaalens egne opplevelser. Personnavn er fingerte. Boken er skrevet i samarbeid med kriminalrepporter Fridtjof Knutsen Sveen R. Kriminaltekniske og retsmedisinske undersøkelser angående skudd gjennom en vindusrute med dødelig utfall. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1945;15(9 og 10): S , Om hendelsene og etterforskningen etter at en mann ble skutt i vinduet i en leilighet i 8. etasje i Artikkelen ble opprinnelig skrevet i 1941, men ble forbudt offentliggjort av tyskerne Politimeddelelser. Årg.: Justis- og politidepartementet, Oslo. Fortsetter i: Kunngjøring til politiet ( ). Fortsetter av: Kunngjøring til politiet ( ) Haukanes J. Lensmennene i Kvam II. Hardanger. 1946;39: Om lensmenn i Kvam Fortsettelse fra artikkel i 1945-årgangen. Fortsetter i artikkel i 1948-årgangen Larssen R. Fra vekterstuen til Møllergaten 19 : Erindringer fra 44 års tjeneste ved Oslo politi. Oslo, Aschehoug. 203 s., pl. Forfatteren var politimann i Kristiania og Oslo mellom 1893 og Lindboe Nordtømme H, Strøm F. Utgravning og identifisering av 183 personer, henrettet av tyskere i Norge. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1946;16(2): S Lindboe Nordtømme var politifullmektig, Strøm var tannlege. Artikkelen handler om ofrene på Trandum Lund T. Horten politiforening : [Horten], bl. Hefte uten omslag. Thorolf Lund var politiforeningens formann Lunde H. Beretning til Norsk politiforbund fra formannen Hermann Lunde Oslo, Norsk politiforbund. Handler om det som skjedde med norsk politivesen under andre verdenskrig, og gjenopprettelsen av politiet og forbundet etter krigens slutt. Merket med "Ettertrykk forbudt". Sett hos Politihistorisk Selskap Nord B. Blandt tjuer og kjeltringer : en eldre politimanns optegnelser. Oslo, Aasmund Engens Annonsekontor AS. 131 s. Bastian Nord er psevdonym for Johannes Hilmar Hestman. Bok består i følge forordet av "noen små erindringer, med spredte tilløp til en karakteristikk av mennesker og forhold, skrevet con amare" Sveen R. Etterforskningen i saker angående pengefalsk. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1946;16(6): S Artikkelen tar sikte på å forklare hensiktsmessige framgangsmåter ved etterforskning av pengeforfalskning.

17 171. Sveen R. Om underslag. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1946;16(7 og 8): S , Under tittelen: Noen bemerkninger om framgangsmåten og etterforskningen Söderman H. Polititroppene i Sverige : skandinavisk mellomspill. Oslo, Gyldendal. 241 s., pl. Söderman var svensk kriminaltekniker. Han var ansvarlig for utdanningen til de norske polititroppene i Sverige under Andre verdenskrig. Polititroppene spilte en sentral rolle ved frigjøringen av Norge Sveen R. Bedrageri og dokumentfalsk. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift ;16-17(12 (1946), 1 (1947)): S , Hamborg M, Stranden EE. Oslo politiforening : Oslo, 1946[?]. 64 s Børve OF. Lensmannsslekten på Børve i Kvam. [Norheimsund], s. På tittelbladet står "Av O.F.B." Omhandler og 1600-tallet Er også trykt i tidsskriftet Hardanger, årgang Haneborg W. Veiledning for lensmenn. Oslo, Sem & Stenersen. 328 s Sveen R. Om etterforskning i regnskapssaker : Taktikk og teknikk. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1947;17(2): S Utseth S. Trondheimspolitiet gjennom tusen år. Trondheim, [Laget]. 262 s., pl Walle OR. Norsk politi bak piggtråd : Stutthofpolitiets historie s. Redaksjonskomite: Anders Eckhoff... [et al.] Undertittel på smusstittelblad: Stutthof-politiets historie Stutthof var en konsentrasjonsleir i Polen under andre verdenskrig. Mange norske politifolk ble sendt hit Den Nordiske politisjefkonferanse. Beretning om den Nordiske politisjefkonferanse i Oslo juni Oslo, s. Norske bidrag av riksadvokat Andr. Aulie, politiinspektør A. Bjørbøk og høyesterettsdommer Erik Solem 181. Haukanes J. Lensmennene i Kvam III. Hardanger. 1948;40: S Om lensmenn i Kvam Fortsettelse fra artikkel i 1946-årgangen Kaltenborn F. Arbeidsordningen ved Oslo kriminalpoliti. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1948;18(9): S Forfatteren var kriminalsjef i Oslo Marhaug J. Bergen politilag gjennom 50 år : , 7. juni. Bergen, Reklametrykk A/S. 80 s., 81 bl.

18 184. Norsk politiforbund. Minneskrift over falne polititjenestemenn i krigen [Oslo], Norsk politiforbund. 70 s. Redaksjonskomite: Johs Blæsterdalen, Erling Hellesjø, Jon Garmaker Rogaland lensmannslag, Norheim O. Rogaland lensmannslag (Stavanger amts lensmannsforening, stiftet 1898) : jubileumsskrift [Stavanger], Lensmannslaget. 181 s. Omslagstittel: Rogaland lensmannslag Berentsen A. Ola Fritzner : en norsk kapteins kamp før og etter frigjøringen. Oslo, I kommisjon hos Arne Gimnes forlag. 370 s. Fritzner var blant annet leder for ordenspolitiet under andre verdenskrig. Som medlem av NS og gjennom kontakter i Gestapo spilte han et dobbeltspill til fordel for Norge. Trykt som manuskript Bjørbæk A. Politiets sivilforsvarstjeneste. Oslo, Sivilforsvaret. 21 s. Utgivelsen beskriver Politiets oppgaver i sivilforsvaret. Forfatteren var politiinspektør Bruff C, Knudsen F, Svendsen G. De tause vitner : av rettskjemiker Ch. Bruffs memoarer. Oslo, Aschehoug. 211 s., pl. Bruff var rettskjemiker, og han behandlet som sakkyndig ca kriminalsaker, for det meste på oppdrag fra politiet Sveen R. Om etterforsking av forbrytelser. Oslo, Statens Politiskole. 285 s. Boken er antatt til bruk ved undervisningen på Statens Politiskole. Bokanmeldelse i Nordisk kriminalteknisk tidsskrift, nummer Lærebok Sveen R, Preiss O. Tjenestehunden : vakt- og forsvarshund : oppfostring og opplæring. 2.utg. [Oslo], Cammermeyer. 135 s. 1.utg. fra Sydnes K. Bergen politi : politi og vakthold i Bergen i gammel og ny tid. Bergen, Bergen politilag. 218 s., pl. "Utgitt i anledning av at det den 6. oktober 1949 er 75 år siden konstabelkorpset i Bergen ble opprettet." Tegninger ved Alf Moss Clausen C, Vassenden AL. Lensmennene i Hordaland. Stavanger, Hordaland lensmannslag. 315 s. Utgitt til Hordaland lensmannslags 60-årsdag 11. desember L'Abée-Lund L. Politiet over og under jorden. I: Norges krig : bind III, Steen S (red). Oslo, Gyldendal: b. 3, s Telemark lensmannslag, Bergan IG. Telemark lensmannslag : jubileums-skrift [Kragerø?], Laget. 151 s. Overtittel: Bratsberg amts lensmandsforening, stiftet 1890.

19 195. Tromsø politiforening, Gran K (red.) Tromsø politiforening : festskrift, 14. mars mars Tromsø, Foreningen. Blant bidragsyterne: Karl Gran, M. Hamborg, T. Lode, J. Skogdal, Joh. B. Olufsen, Egil Fiane, Gabriel Lund, H. Klouman. Tittel på forsiden: Tromsø politiforening 40 år. Foreningen het tidligere Tromsø politifunksjonærers forening Rise OJ. Litt om rettstilhøva i bygda. I: Oppdalsboka : Historie og folkeminne. Oslo, Tanum: Inneholder blant annet en oversikt over lensmenn i Oppdal Ørvik N. Norsk militær i Sverige : Oslo, Mortensen. 254 s. Polititroppene - eller reservepolitiet - var en norsk organisasjon stasjonert i Sverige under andre verdenskrig. De fikk en viktig rolle ved frigjøringen av Norge Jensen HP (red.) Spredte opptegnelser om familien Mellbye, lensmannsslekten fra Trøgstad. [Drammen], s. Trykt i 200 eksemplarer. Familien Mellbye har vært lensmenn i Østfold siden Ole Axelsen var lensamann i Trøgstad fra 1767 til Reinton T. Norges lensmenn Oslo, Cappelen. 211 s. Forordet: Inneholder en del fyldigere opplysninger enn biografiene fra 1923 og 1933, bl.a. opplysninger om tillitsverv, interesser, lønsklasse m.m Søndenaa V. Austreim-ætta - ei lensmannsætt fra Karmøy : enkelte linjer av Hans Simonsens etterslekt. Stavanger, Rogaland historie- og ættesogelag. 53 s. Hans Simonsen ble født senest Boken handler om hans etterkommere helt fram til 1900-tallet Tvedt NF, Netland T. Vest-Agder lensmannslag gjennom 60 år : Kristiansand, s Berg A. Vårt Politi. St Hallvard: Organ for selskabet Oslo byes vel. 1953;31: S Artikkelen handler særlig om Fartein Valen-Sendstads bok "For lov og rett i 200 år. Oslo Politi's Historie" Heber G. Innledning til Våre fogders <futers> historie. Oslo, bl. Stencileret i Oslo i 40 eksemplarer i Forfatteren oppfordrer i avslutningen andre til å fortsette arbeidet han selv har startet Seip JA. Ting og stevne i Rogaland. I: Tingbøker fra Jæren og Dalane : Band I ( ). Stavanger, Ei nemnd ved Rogaland historie- og ættesogelag: XXII s.. Dette er bokens historiske innledning. Særlig sidene V-VII inneholder stoff om lensmenn Valen-Sendstad F. For lov og rett i 200 år : Oslo politis historie. Oslo, Gyldendal. 397 s., 391 pl.

20 206. Birkelund HJ. Fingeravtrykksystemer. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1954;24: S Forfatteren var lærer ved Statens politiskole og overbetjent ved Oslo Kriminalpoliti Senje S. Politimannen i Oslo : hans kamp og historie. Oslo, Prent. 286 s. Sigurd Senje er psevdonym for Sigurd Rasmussen. Utgitt til Oslo politiforenings 60-års jubileum Senje S. Norsk politiforbund gjennom 50 år : Oslo, s. Sigurd Senje er psevdonym for Sigurd Rasmussen Politimannen : tidsskrift for politimenn. Årg.: Politiets sentralorganisasjon, Oslo. Slått sammen med Norsk politiblad i 1974) til Politibladet ( ). 12 nummer pr. år (8 nummer i 1955). Tidligere utgiver: Oslo politiforening Kiær JH. Fra nord og sør : en lensmanns betraktninger gjennom 50 år. [Hønefoss], J. H. Kiær. 279 s Kornbrekke, Hommeren. Kristiansand Politilag 50 år : , 22. februar. [Kristiansand], Laget. 26 s Moen K. Taxidrap. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1956;26(9): S Forfatteren var kriminalførstebetjent ved Kriminalpolitiets drapsgruppe i Oslo. Artikkelen tar for seg fire drap som ble gjennomført i biler, og etterforskningen av dem på 30- og 40-tallet Rekdal L, Sjong A. Ålesund politilag gjennom 50 år : Ålesund, s Svendsen C. Lensmenn i Søndeled. I: Søndeled : Skole og lensmenn. Tvedestrand, 1956: s Tollefsen E. Rjukan politis historie fram til Rjukan, Rjukan politi s. Utgivelsen ser ut til å være maskinskrevet av forfatteren selv. Forfatteren var politisekretær på Rjukan fra 1915 til Sett hos Politihistorisk selskap Justis- og politidepartementet. Politiavdelingen. Almindelig instruks for rikets polititjenestemenn (politi-instruksen). Oslo, Departementet. 45 s. På forside og tittelblad: Fastsatt ved kgl. resolusjoner av 6. februar 1920, 15. juni 1923, 16. desember 1927, 9. november 1951 og 6. juli Moene E. Halden politiforening 50 år : [Halden], [Foreningen]. 27 s Sollum P (red.), Lilaas B (red.) Horten politiforening 50 år : januar [Horten], bl.

2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, 2007. Tjenestehundens hverdag. 28 s.

2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, 2007. Tjenestehundens hverdag. 28 s. 1. Nordisk politisjefkonferanse. 10. Pohjoismainen poliisipaallikkokonferenssi : X. Nordiska polischefskonferansen. Helsinki, 1971. 165 s. Politimester i Oslo Johan Gjerde var fungerende president. Norske

Detaljer

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna.

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 2. Abrahamsen F, Gangdal J. Politi : på liv og død. Oslo,

Detaljer

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København]: [30] s.

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København]: [30] s. 1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København]: 1746. [30] s. 2. Klarup C: Forordninger om politiets administration af 22/10 1701 igiennemgaaet og henviist

Detaljer

Politihistorisk bibliografi

Politihistorisk bibliografi Politihistorisk bibliografi Norsk Politihistorisk Selskap har i en tid ønsket å utarbeide en bibliografi om norsk politihistorie, og høsten 2008 ble bibliotekar Frode Thomassen engasjert for å utføre arbeidet.

Detaljer

Dokument og skriftundersøkelser i Norge

Dokument og skriftundersøkelser i Norge Dokument og skriftundersøkelser i Norge Av politiavdelingssjef Oddmund Dahle. I en artikkel i Årsskriftet for 2001 omtalte jeg utviklingen av de såkalte rettsvitenskapelige undersøkelser i Norge. Denne

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig)

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) Politimester i Agder 2 Karlsen, Runar 48 Visepolitimester Porsgrunn 3 Parnemann, Ole Petter 53 Politiinspektør Bærum 4 Lier, Curt A. 43 Forbundsleder Oslo

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg med Brunla amt (Vestfold)

Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg med Brunla amt (Vestfold) ENDRINGER I FYLKESINNDELINGEN ca. 1660-1996 Amtsinndelingen ifølge reskript av 8.2.1671 Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 123825 - Embete som tingrettsdommer ved Moss tingrett (Ref. 16/397) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet Kvinne ID: 2 - Kristin Gjerde Solevåg Kvinne (41), Oslo. 1995-01

Detaljer

Politikerarkivene - Datauttak

Politikerarkivene - Datauttak Politikerarkivene - Datauttak Treff på søkestrengen "Broch" Ved å klikke på ett navn, får du opp en biografi over vedkommende. For perioden 1814-1903 er det kun tilrettelagt opplysninger om personens politiske

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

1. divisjon: Trondheim 2. divisjon avdeling A: Trondheim 2. divisjon avdeling B: Trondheim 2. divisjon avdeling C: Trondheim

1. divisjon: Trondheim 2. divisjon avdeling A: Trondheim 2. divisjon avdeling B: Trondheim 2. divisjon avdeling C: Trondheim 1. divisjon: Trondheim 1 Vest-Agder 1 Mæsel helgemae@hotmail.com 2 Midt-Trøndelag 2 Våge john.vage@jbv.no 3 Rogaland 1 Hauge rune@007.gg 4 Nord-Trøndelag 1 Davidsen ragnar.davidsen@ntebb.no 5 Hordaland

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Lokalktr Minste + Stillings Ulempe Foto

Detaljer

DAG SOLSTAD (1941-) I det følgende skal det gis en oversikt over Dag Solstads førsteutgaver.

DAG SOLSTAD (1941-) I det følgende skal det gis en oversikt over Dag Solstads førsteutgaver. DAG SOLSTAD (1941-) I det følgende skal det gis en oversikt over Dag Solstads førsteutgaver. Oversikten er i sin helhet basert på den svært verdifulle og imponerende bibliografien av Tore Ness: "Dag Solstad

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagsbilde: Norges Hjemmefrontmuseum Layout: akzidenz as ISBN: 978-82-489-1403-7 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Detaljer

Gestapos hemmelige terrorplan

Gestapos hemmelige terrorplan Christopher Hals Gylseth Gestapos hemmelige terrorplan Operasjon Blumenpflücken Om forfatteren: Christopher Hals Gylseth (f. 1965). Cand. philol, hovedfag i idéhistorie. Forfatter av biografier og dokumentarbøker.

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2006 39 Innholdsfortegnelse Innledning Definisjoner... 41 Saksbehandlingstid... 41 Feilkilder og usikkerhet... 41 Årsstatistikk 2005 for Førsteinstansedomstolene Landstall 02-06 Straffesaker...

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

MATTI AIKIO ( )

MATTI AIKIO ( ) MATTI AIKIO (1872-1929) Matti Aikio het opprinnelig Mathias eller Mattis Isachsen. På tittelbladet i debutboken heter han imidlertid Mathias Isachsen Aikio, senere kjenner vi ham bare som Matti Aikio.

Detaljer

1. divisjon 2. divisjon avdeling A 2. divisjon avdeling B

1. divisjon 2. divisjon avdeling A 2. divisjon avdeling B 1. divisjon 1 Midt-Trøndelag 1 Våge john.vage@jbv.no 2 Midt-Trøndelag 3 Hornslien akselhorn@hotmail.no 3 Hordaland 1 Charlsen thomas.charlsen@gmail.com 4 Vest-Agder 2 JS Hansen jonsolli@broadpark.no 5

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Jarle Elvemo. Grensebarn i krig. De unge og glemte heltene NORGESFORLAGET

Jarle Elvemo. Grensebarn i krig. De unge og glemte heltene NORGESFORLAGET Jarle Elvemo Grensebarn i krig De unge og glemte heltene NORGESFORLAGET 2012 Innholdsfortegnelse side I all takknemlighet 4 Forord 9 Innledende betraktninger 9 Forskningsdata 10 Egen krigsopplevelse 11

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Dato Sted Kontaktperson Dommer Påmeldingsgebyr Frist

Dato Sted Kontaktperson Dommer Påmeldingsgebyr Frist Dato Sted Kontaktperson Dommer Påmeldingsgebyr Frist 17.01.15 Gran på Hadeland Oppland Dachshundklubb Åsveien 111-2740 Roa oppland.dachshund@klubb.nkk.no Oscar W.Nilssen : 31.12.2014 07.02.15 Moss Krapfoss

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2016

NJs lønnsstatistikk for 2016 NJs lønnsstatistikk for 2016 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2016.

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888.

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909 Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. UTSKRIFTSBAR VERSJON FRA DIGITALVERSJONEN VED NORSK

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 137105 - Embete som tingrettsdommer ved Follo tingrett (Ref. 17/646) ID: 1 - Marius Sandvig (48), Oslo. Universitetet i Tromsø 1989-08 - 1995-12 Grad: Cand. Jur. 2013-08 -

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 110527 - Embete som tingrettsdommer ved Nedre Telemark tingrett (Ref. 15/266) ID: 1 - Gunleik Smedstad (54), Bø. 1984-08 - 1991-05 Grad: Cand. Jur. 2010-08 - Politihøgskolen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Høring Utkast til Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker

Høring Utkast til Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker SAKSBEHANDLER Jostein Gundersen VÅR REF. 12/00583-9 ARK. Forvaltningsarkivet 311.1 DERES REF. INNVALGSTELEFON 98202848 DERES DATO VÅR DATO 16.08.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15-skudd Klasse 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2010

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15-skudd Klasse 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2010 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Andreas Madsen Karmøy 48 46 43 95 232 0,- Gave 1. Anna Innvær Bremnes 45 47 47 95 234 0,- Gave 1. Bjørn Vorland Bømlo 49 46 47 93 235 0,- Gave 1. Erlend Auestad Etne 43 38

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang DN Nye medier TV 2 Stavanger Aftenblad Aftenposten Adresseavisen Bergens Tidende

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

7. Folketellingen 1801

7. Folketellingen 1801 7. Folketellingen 1801 3.1 Sammendrag med beskrivelse av dokumentet 3.1.1. Folketellingen 1801 er enestående. Det er fordi den er den første folketellingen som inneholder navn og andre opplysninger for

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER BERGEN BANK MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å Av Svein Røer og Leif Bjornes Ovennevnte tittel er hentet fra 150 års jubileet til Bergen Bank i 1980, og gir et meget godt bilde på hvordan en storbank blir

Detaljer

3 Bok 2 For lov og rett Oslo pkm 250 år Arne Bonde 1994

3 Bok 2 For lov og rett Oslo pkm 250 år Arne Bonde 1994 Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) Innholdsfortegnelse for selskapets arkiv over bøker, tidsskrifter og lignende Boks Type Antall Tittel Forfatter Utgitt Info Fra arbeidslivets rett Kristen Andersen

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

BJØRNSTJERNE BJØRNSON (1832-1910)

BJØRNSTJERNE BJØRNSON (1832-1910) BJØRNSTJERNE BJØRNSON (1832-1910) Bjørnsons politiske og religiøse engasjement resulterte i en rekke artikler og taler som ble trykket i større og mindre opplag. En del av disse er enkle å finne, mens

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Bømlo 25-skudd kl. 1 1. Gisle Vik Fitjar XX99X 48 *X99X 48 9XX9 * 48 => 144 9X9 *X*X9XX 97 => 241 2. Frank Hårvik Os 9X9X9 47 99899 44 XX9XX 49 => 140 XXX99X*X99 96 => 236 25-skudd kl. 2 1. Lars Olav Tveita

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer

3 Bok 2 For lov og rett Oslo pkm 250 år Arne Bonde 1994

3 Bok 2 For lov og rett Oslo pkm 250 år Arne Bonde 1994 Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) Innholdsfortegnelse for selskapets arkiv over bøker, tidsskrifter og lignende Boks Type Antall Tittel Forfatter Utgitt Info Fra arbeidslivets rett Kristen Andersen

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 14. mars 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Fåset 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Knut Bråthen Kongsberg 5 * * *XX 50 X* * *X 50 X* * * * 50 150 99 * *99X* *X 96 246 * * * * * *XX* * 100 346 (22*) 2. Ragnar Flaatnes Sem 5 *XX*

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer