BYGGETRINN III. Svartvatnet Boligområde B10-3 LEILIGHETER SVARTVATNET BOLIGOMRÅDE. Pris fra ,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGETRINN III. Svartvatnet Boligområde B10-3 LEILIGHETER SVARTVATNET BOLIGOMRÅDE. www.vibo.no Pris fra 1 995.000,-"

Transkript

1 BYGGETRINN III LEILIGHETER SVARTVATNET BOLIGOMRÅDE Svartvatnet Boligområde B10-3 Pris fra ,-

2 2

3 Perspektiv fasader sør-vest: Fasader: 3

4 Planløsning underetg.: Planløsning 1.etg.: Snitt: 4

5 Planløsning leiligheter underetasje: - 78,4m2 BRA - Carport 25,1m2 - Sportsbod 6m2 5

6 Planløsning leiligheter 1.etg.: - 82,3m2 BRA - Carport 25,1m2 - Sportsbod 6,4m2 6

7 VIBO Prosjektutvikling AS Byggedeklarasjon og kontraktsbetingelser Svartvatnet Boligområde B Generelt 2. Generelle forutsetninger 3. Fellesanlegg 4. Leveransestandard 5. Diverse 7

8 1. GENERELT BYGGHERRE - UTBYGGER VIBO Prosjektutvikling AS Stokkøyan 6657 Rindal - - Tlf: Fax: PROSJEKTETS ART OG OMFANG Sammen med Bustadsparelaget for eldre har VIBO Prosjektutvikling AS prosjektert 6 selveierleiligheter i rekkehus/lavblokk med parkering i carport. Boligene vil få adresse i 6650 Surnadal. Boligene blir registrert i Grunnboken under gårdsnummer 35 og bruksnummer 297, seksjonsnummer tildeles etter seksjonering TIDSPLAN Leilighetene ferdigstilles innen 12 mnd etter igangsetting, med 3 ukers varsel på overtakelse. Prosjektet igangsettes etter at det minimum er omsatt 6 av de 6 leilighetene, tidligst medio ANDRE FORBEHOLD Selger tar forbehold om at 6 av 6 leiligheter er solgt før byggestart. Medlemmer i Bustadsparelaget for eldre har forkjøpsrett av leiligheter såfremt bindende kjøpetilbud inngås innen dette iht avtale mellom Bustadsparelaget for eldre og VIBO Prosjektutvikling. Såfremt alle seks leiligheter selges til medlemmer i Bustadsparelaget innen vil styret i Bustadsparelaget foreta tildeling av leiligheter etter ansiennitet og iht. vedtektene. Såfremt overnevnte forkjøpsrett ikke benyttes gjelder først til mølla prinsippet ift å inngå bindende kjøpetilbud på det åpne marked, herunder også medlemmer i Bustadsparelaget. Såfremt selgers forbehold ikke er avklart innen , står selger og kjøper fritt til å heve avtalen. Signert kjøpetilbud er å anse som bindende fram til Det tas forbehold om endring i offentlige skatter og avgifter, herunder en eventuell økning av mva. mv. Videre tas det forbehold om byggetillatelse, herunder dispensasjon for avkjørsler iht. situasjonsplan. Dokumentenes rangeringsordning: 1. Bindende kjøpsbekreftelse. 2. Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser. 3. Tegninger/brosjyremateriell. Dvs. beskrivelser i dette dokument går foran tegninger/brosjyremateriell. 8

9 1.04 TILLEGG TIL KONTRAKT: Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtagelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig. Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette gir selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. Dette forhold må også hensyntas ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Fristen for ferdigstillelse gir ikke kjøper rett til å utsette overtakelse, såfremt overtakelse og ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper bli varslet iht. avtalt frist i kjøpekontrakt KONTRAKTSBETINGELSER Kontrakt mellom kjøper og selger er basert på Avtale om kjøp av bolig som ikke er fullført Byggblankett Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova) og lov om endringer i bustadoppføringslova og avhendingslova av 10.desmber 2010 nr 74. I samsvar med loven brukes betegnelsene entreprenøren om selgeren, og forbrukeren om kjøperen. Denne loven gir kjøper diverse rettigheter som ikke kan innskrenkes ved avtale, jfr. lovens 3. Selger skal stille sikkerhet for kontraktsforpliktelsene i henhold til 12 og 47 i Bustadoppføringslova. Sikkerheten er gjeldende i byggeperioden og fram til 5 år etter overtagelsen av leiligheten. Denne tjener også som sikkerhet for boligdelens fellesareal og utomhusareal samt ferdigstillelse av disse. For øvrig gjelder 5 års reklamasjonsrettigheter i henhold til Bustadoppføringslova. 2. GENERELLE FORUTSETNINGER Byggebeskrivelsen beskriver hvilken teknisk standard som inngår i leveransen og omfatter leveranse opp til beskrevet kvalitet. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er beskrevet spesifikke bestemmelser i kontrakt, gjelder følgende: Offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk. For øvrig gjelder Byggeforskriftene av 2010 og NS utgave oktober Byggherre betinger seg retten til å foreta mindre endringer i materialvalg og/eller løsninger på konstruksjoner e.l. som er nødvendig etter hvert som prosjektet detaljprosjekteres. Endringer som følge av nye offentlig rettslige krav, kan gi utbygger rett til å kreve prisøking. Dersom byggherre er nødt til å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter byggherre å gi kjøper umiddelbar beskjed. Rettigheter og forpliktelser: Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet. 9

10 3.01 GENERELT 3. FELLESANLEGG Fellesanleggene defineres som alle arealer som ikke ligger innenfor en leilighets arealer: Utvendig: innkjørsel/adkomst og plass for parkering, grøntanlegg. Til hver bolig følger egen plass for parkering i carport. Utvendig opparbeides det seks parkeringsplasser for gjesteparkering én foran hver carport. Til hver bolig følger egen bod i carport og egen terrasse i tilknytning boligen GRUNNARBEIDER UTOMHUS 4. LEVERANSESTANDARD Asfaltert innkjørsel/adkomst og parkering. Isådd plen på øvrige arealer BETONGARBEIDER Vegger i underetasje i mur iht. tegning. Gulv på grunn og dekke i carport utføres i betong. Pipe leveres i henhold til tegning til hver leilighet YTTERVEGGER I TRE Yttervegger med 198mm bindingsverk oppbygging fra innside: Ferdigmalte panelplater, plastfolie, 200mm isolasjon, 198mm bindingsverk, vindsperre, lekter, Royalimpregnert stående kledning / sementbaserte fasadeplater. Murvegger i leiligheter utlektes og kles med ferdigmalte panelplater på innside. Hvitmalte ytterdører, balkongdører og vinduer INNERVEGGER Innvendige lettvegger utføres med isolasjon og ferdigmalte panelplater baderomspanel i bad. Hvitmalte innerdører. Foringer og listverk leveres hvitmalt DEKKER GULV - HIMLINGER Gulv på grunn i underetasje utføres i plasstøpt betong parkett / plastlaminat på gulv i leiligheter gulvflis i bad. Dekke over 1.etg. med I-bjelker utføres som lydskille parkett / plastlaminat på gulv i leiligheter gulvflis i bad. Himlinger i leilighetene utføres med hvitmalte himlingsplater YTTERTAK Yttertak med Decra takpanner. Takrenner, nedløpsrør, pipebeslag og ventilasjonhatter i svart utførelse. 10

11 4.07 FAST INVENTAR Kjøkken iht. tegning; type Norema Format Hvit. Baderomsinnredning iht. tegning; 120cm med heldekkende servant. Garderobeskap i vindfang og soverom iht. tegning; Norema Hvit Kombi HJELPEARBEIDER For å få frem føringer for avløpsrør og kanaler kan det være aktuelt å etablere mindre vertikale og / eller horisontale kasser på vegg/himling SANITÆRANLEGG Sanitæranlegg leveres i leiligheter iht. inntegnet utstyr på tegning: Sluk i badegulv Varmtvannsbereder Dusjbatteri og forkrommet dusjgarnityr Dusjvegger, avrundet 90x90 Opplegg for tilkobling og avløp vaskemaskin og oppvaskmaskin Ett-greps batteri til servant i bad og oppvaskkum i kjøkken med avstengingskran Klosett i hvit porselen - veggmontert Heldekkende servant i bad Installasjonen utføres som rør-i-rør 4.09 OPPVARMING Pipe m/mulighet for kjøper å montere peis/ovn i stue for leiligheter. Varmekabler i badegulv - termostatstyrt Elektriske panelovner - termostatstyrt 4.10 VENTILASJONSANLEGG Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning type Flexit K2 Rotor AC eller tilsvarende ELEKTRISKE INSTALLASJONER Det leveres komplett anlegg med sikringsskap med automatsikringer, jordfeilbryter, overbelastningsvern etc. Én strømmåler/abonnement for hver boenhet. Opplegget i leilighetene blir i hovedsak skjult anlegg. Åpent anlegg der det er påkrevd. El.installasjon: Lampepunkt med armatur på veranda, vf, gang, kjøkken, soverom og bod, spotskinne i bad, baderomsinnredning med armatur Varmekabel i bad Panelovn i vindfang, kjøkken, stue og soverom Komfyrvakt Elotec Jubilee brannsentral med tre detektorer per leilighet Røranlegg radio-tv-data Ringeanlegg 4.12 BALKONGER-REKKVERK-TRAPPER Terrasser med rekkverk. Tett konstruksjon. Platt på mark. 11

12 4.13 TILLEGGS - / ENDRINGSKONTRAKTER For leilighetskjøperne vil det være mulig å endre på følgende: 1) Type parkett og laminat ut fra definert sortiment 2) Panelplater ut fra definert palett 3) Baderomspanel ut fra definert palett 4) Tilvalg kjøkkeninnredning, baderomsinnredning, el.installasjon, utsyr rør-sanitær. Frist for endringer så lenge det er praktisk mulig. Ved endringer/ tillegg må det påregnes tilleggskostnader etter skriftlig avtale med byggherre EIENDOMMEN 5. DIVERSE Eiendommen B10-3 (35/297) i Svartvatnet Boligområde seksjoneres i 6 eierseksjoner, der hver seksjon/bolig får eget seksjonsnummer. Med eierseksjon i Sameiet har hver seksjon sameieandel (1/6) med tilknyttet eksklusiv bruksrett til sin bruksenhet med eget seksjonsnummer hver seksjon eier samtidig 1/6 av Sameiets definerte fellesarealer REGULERING Eiendommen er godkjent regulert til boligformål TOMTEFORHOLD Alt uteområde er felleseie for kjøpere av leilighet i Sameiet FELLESKOSTNADER/FORRETNINGSFØRER Det blir utarbeidet budsjett for fellesutgifter, herunder strøm fellesarealer, ev. vaktmestertjenester, vedlikehold og kontroll heis, ev. kommunale avgifter, ev. renovasjonsavgifter mv LIGNINGSVERDI Ligningsverdi for leilighetene fastsettes etter ferdigstillelse KOMMUNALE AVGIFTER Ikke fastsatt 5.07 TEGNINGER Alle areal fremgår av tegninger vedlagt kontrakt. De oppgitte arealer i markedsføring er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. Alle arealer er angitt som BRA OVERTAGELSE Overtagelsesbefaring skjer pr. overtagelsesdato. Overtagelse vil skje etter spesifisering i pkt 1.02, dog med forbehold om forsinkelser pga. force majure, streik ol. som beskrevet i dette dokuments pkt Overtagelse kan skje tidligere enn beskrevet, hvor 12

13 kjøper plikter å overta straks leiligheten er ferdigstilt. Endelig overtagelse vil bli varslet med 3 ukers skriftlig forvarsel. Overtagelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert alle omkostninger og tilleggsavtaler bestilt via utbygger er innbetalt. Det samme gjelder såfremt midlertidig brukstillatelse ikke foreligger. Fristen for ferdigstillelse i pkt gir ikke kjøper rett til å utsette overtagelsen såfremt overtagelse og ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper blir varslet i henhold til avtalt frist i kjøpekontrakt BETALINGSBETINGELSER Betalingsplan: 1. Ved igangsetting 15% 2. Betongarbeider igangsatt 15% 3. Tømrerarbeider igangsatt 20% 4. Innredningsarbeider igangsatt 40% 5. Ved overtakelse 10% Det må stilles en finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen. Selger må stille sikkerhet iht Bustadoppføringslova 12 og 47 før innbetaling fra kjøper kan kreves. Omkostninger utgjør: Dokumentavgift vil utgjøre 2,5 % av tomteverdien. Dok.avg. p.t. kr ,- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr ,- Tinglysingsgebyr pantobligasjon p.t. kr ,- Grunnboksutskrift p.t. kr. 172,- Kjøper aksepterer at ev. økning i mva som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økt mva i henhold til entreprenørens oppstilling. Ev. økning i offentlige satser til dokumentavgift og tinglysing betales også av kjøper. Selger har gjennomgått byggebeskrivelse/kjøpsbetingelser og garanterer riktigheten av alle opplysninger som fremkommer her. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes interesserte henvende seg til selger. Det er viktig at dette skjer før bindende avtale om kjøp av leilighet blir inngått. 13

14 SITUASJONSPLAN 14

15 ROMSKJEMA 15

16 KJØPETILBUD Fast eiendom selveierleilighet i prosjekt Svartvatnet Boligområde B10-3 (35/297) Undertegnede ønsker å inngå kontrakt på følgende leilighet i prosjekt Svartvatnet Boligområde B10-3: Leilighet nr Bruksareal Carport og bod Pris Sett kryss 1 78,4 m2 31,1 m ,- 2 78,4 m2 31,1 m ,- 3 78,4 m2 31,1 m ,- 4 82,3 m2 31,5 m ,- SOLGT! 5 82,3 m2 31,5 m ,- 6 82,3 m2 31,5 m ,- Kontrakt baseres på Byggblankett 3427 Bustadoppføringslova kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (eierseksjon). I forbindelse med inngåelse av kontrakt Byggblankett 3427 plikter kjøper å legge fram finansieringsbevis og selger plikter å stille garanti iht. Bustadoppføringslova 12 og 47. Undertegnede er klar over at kjøpetilbud er juridisk bindende for begge parter, og ved ev. avbestilling betaler kjøper avbestillingsgebyr, 5% av kjøpesum, iht. Bustadoppføringslova 54 / Byggblankett SELGER VIBO Prosjektutvikling AS KJØPER Navn: Navn: Org.nr.: Stokkøyan, 6657 Rindal F.nr.: F.nr.: Adr.: Tlf.: e-post: Dato: Sign.: Tlf.: e-post: Dato: Sign.: Signert kjøpetilbud sendes/leveres til: fax: VIBO Prosjektutvikling AS, Stokkøyan, 6657 Rindal 16

OPPHEIMSTUNET. Romslige leiligheter med høy standard på vakre Oppheim

OPPHEIMSTUNET. Romslige leiligheter med høy standard på vakre Oppheim OPPHEIMSTUNET Romslige leiligheter med høy standard på vakre Oppheim ANSVARLIG MEGLER André Jensvoll OPPDRAGSNUMMER 79-0404/07 EIENDOM Oppheimstunet, Gnr. 316,318, bnr. 10,51 i Voss kommune EIER Seimen

Detaljer

Kirkebakken BRL Prisliste av 26.11.04 (Rev. 30.03.06) Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad

Detaljer

Byggingen er igang. Kroppantunet

Byggingen er igang. Kroppantunet Kroppantunet Beliggende i et meget barnevennlig boområde i Kroppanmarka. Boligene på 145 m 2 BRA har meget gode planløsninger. Bill.mrk. Meget barnevennlig > Kjedet enebolig med carport Byggingen er igang

Detaljer

Se www.nyeskansen.no

Se www.nyeskansen.no Utbygger: Vestbyen Eiendom AS Nye Skansen Visningsleilighet Ilaparken Ilaskole Kongens gate Sentrum Skansen Adresse Nedre Ila 9b Se www.nyeskansen.no for nærmere informasjon Kontakt: tlf. 73 82 00 20 mob.

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYGGETRINN 2

KLÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYGGETRINN 2 KÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYETRI 2 2 Innhold Intro byggetrinn 2 Klæbu trygge og rolige boforhold Klæbu kommune Kjøkken Bad Plantegninger Deklarasjon Kjøpsbetingelser side 5 side 7 side

Detaljer

1. byggetrinn 24 leiligheter

1. byggetrinn 24 leiligheter 1. byggetrinn 24 leiligheter INNHOLD Nytt møter gammelt side 3 Velkommen side 5 Området side 7 lanoversikt side 9 lantegninger side 10 Leveringsbeskrivelse side 35 Kjøpsbetingelser side 38 2 OUTZEN STRØKET

Detaljer

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg Samfjordgårdene Nøkkelferdige leiligheter for salg Leiligheter fra 42-235 m2 Unik beliggenhet i Brattvåg Vi gjør oppmerksom på at bildene i prospektet er illustrative og endringer kan forekomme 2 Brattholmen,

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

PROSPEKT. Bjørndalslia Borettslag

PROSPEKT. Bjørndalslia Borettslag PROSPEKT Bjørndalslia Borettslag www.ullaland.no www.12hjemmeside.no/bygg/ Bjørndalslia Borettslag Bjørndalslia Borettslag med «Nordmarka» sine turstiar som næraste nabo! Attraktive Husbankfinansierte

Detaljer

fosslia hageby - ditt hverdagsparadis 1. BYGGETRINN MIDT-NORGE

fosslia hageby - ditt hverdagsparadis 1. BYGGETRINN MIDT-NORGE fosslia hageby 1. BYGGETRINN - ditt hverdagsparadis MIDT-NORGE - ditt hverdagsparadis - ditt hverdagsparadis 3 - for deg og dine Innhold Utbygger side 5 10 gode grunner side 9 Tilvalg side 11 Om prosjektet

Detaljer

SANDSLI. 18 nye boliger i populært og barnevennlig boligområde på Sandsli. P-rom: 74-122 m 2

SANDSLI. 18 nye boliger i populært og barnevennlig boligområde på Sandsli. P-rom: 74-122 m 2 SANDSLI GOSEN 57-91, 5253 SANDSLI P-rom: 74-122 m 2 Innskudd: kr 1 168 000-1 928 000 BRA: 78-126 m 2 Fellesgjeld: kr 1 752 000-2 892 000 Totalt: kr 2 920 000-4 820 000 18 nye boliger i populært og barnevennlig

Detaljer

byggetrinn 3 33 unike leiligheter rett ved fjorden Sjøsiden trondheims fineste hemmelighet

byggetrinn 3 33 unike leiligheter rett ved fjorden Sjøsiden trondheims fineste hemmelighet byggetrinn 3 33 unike leiligheter rett ved fjorden Sjøsiden trondheims fineste hemmelighet Innhold 33 nye leiligheter bokstavelig talt på sjøsiden... s. 4 småbysjarm og moderne komfort... s. 7 på historisk

Detaljer

Leilighetene: Listverk: Parkett: Vinduer: Himling: Sprinkling: Ytterdør: Innv. dører : El-anlegg: Signalanlegg: Ventilasjon: Oppvarming: Hvitevarer: Bad: Varsling: Fellesareal: Leveres hvit malt uten synlige

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter BB17 Ca. P-rom Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg Salgspris Salgspris inkl. omkostninger

Detaljer

DALE / DRAGET. Prosjekterte 1/2 part to-mannsboliger med garasje/carport. Piggsoppen To-mannsboliger, 6518 KRISTIANSUND N

DALE / DRAGET. Prosjekterte 1/2 part to-mannsboliger med garasje/carport. Piggsoppen To-mannsboliger, 6518 KRISTIANSUND N Oppdragsnr: 17130039 DALE / DRAGET Piggsoppen To-mannsboliger, 6518 KRISTIANSUND N Prisant. 2.990.000 / 3.290.000 kr + omk. Adresse Piggsoppen To-mannsboliger Postnr/sted 6518 Kristiansund Bra ca. 127kvm

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leiligheter Leilighet Etasje BRA kvm P-ROM kvm Soverom Terrasse/ balkong Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B2/3/2 3 70,1 m 2 67,2 m 2 2 Nei 3.705.932 3.690.000 B3/3/2

Detaljer

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter og rekkehus. B17 Ca. BRA Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg inkl. omkostninger

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato:.06.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type Ca.

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris. Leilighet E0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt. Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris. Leilighet E0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt. Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt Apeloen Prisliste Dato: 10.12.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Leilighet D0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt Leilighet D0201 49.51

Detaljer

Austrått, Hovemarka leiligheter

Austrått, Hovemarka leiligheter Austrått, Hovemarka leiligheter Prisliste Dato: 24.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet Bygg 3 3-A 76 m² 2 Solgt Leilighet Bygg 3 3-B 76 m² 2 kr 2 920 000 Leilighet Bygg 3 3-C 76 m² 2 Solgt Leilighet

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3

Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3 Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3 VELKOMMEN TIL DEN SKJULTE PERLEN Har du hørt om Bakkehellet? 4 Gled deg til du oppdager denne perlen av en beliggenhet, godt gjemt i bakkene mellom Lerkendal

Detaljer

SvebergToppen 26 NØKKELFERDIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG. Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden

SvebergToppen 26 NØKKELFERDIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG. Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden SvebergToppen NØKKELFERIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden 1 Gangavstand til fine friluftsområder. Bildet er tatt fra Stavsjøen Innhold nøkkelferdige

Detaljer

LYSE, MODERNE LEILIGHETER PÅ TOPPEN AV TROMSØYA MIDT I NATUREN - NÆR BYEN

LYSE, MODERNE LEILIGHETER PÅ TOPPEN AV TROMSØYA MIDT I NATUREN - NÆR BYEN LYSE, MODERNE LEILIGHETER PÅ TOPPEN V TROMSØY MIDT I NTUREN - NÆR YEN RINKSVINGEN 1 // DETTE ER STEDET FOR DEG SOM SØKER NOE HELT SPESIELT NOE EGET // DET FINNES IKKE MKEN På toppen av Tromsøya, et kvarters

Detaljer