REKRUTTREGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REKRUTTREGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF"

Transkript

1 REKRUTTREGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF 1. juli 2010 Siste oppdatering 4. januar 2016 Utarbeidet av: Bente Bjanes Marie Moltubakk Anne-Toril Østrem

2 Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 DEL 1: GENERELT... 7 GENERELT... 8 ALDERSINNDELING... 8 KONKURRANSEKLASSER INDIVIDUELT... 8 KONKURRANSEKLASSER DUO/TRIO KONKURRANSEKLASSER TROPP LENGDEN AV ET PROGRAM DOMMERGRUPPER OVERDOMMERTREKK DEL 2: INDIVIDUELT...14 VANSKEGRAD INNLEDNING OBLIGATORISKE ELEMENTER GENERELT OBLIGATORISKE ELEMENTER TAU TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER TAU TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER RING TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER RING TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER RING TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER RING TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER RING TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER BALL TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER BALL TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER BALL TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER BALL TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER BALL TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER KØLLER TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER KØLLER TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER KØLLER TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER KØLLER TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER KØLLER TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER BÅND TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER BÅND TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER BÅND TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER BÅND TRINN OBLIGATORISKE ELEMENTER BÅND TRINN OPPSUMMERING, TAU OPPSUMMERING, RING OPPSUMMERING, BALL OPPSUMMERING, KØLLER OPPSUMMERING, BÅND TILLEGGSVANSKER Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 3

4 OVERSIKT VANSKEGRAD, MINIREKRUTT OVERSIKT VANSKEGRAD, REKRUTT ARTISTERI UTFØRELSE BEREGNING AV TOPPKARAKTER BEREGNING AV TOPPKARAKTER, MINIREKRUTT BEREGNING AV TOPPKARAKTER, REKRUTT DEL 3: TROPP A...55 TROPP: VANSKEGRAD TROPP: OBLIGATORISKE ELEMENTER TROPP: TILLEGGSVANSKER TROPP: OVERSIKT KOMPOSISJON TROPP: ARTISTERI TROPP: UTFØRELSE TROPP: BEREGNING AV TOPPKARAKTER DEL 4: REKRUTTROPP RG FOR ALLE...61 REKRUTTROPP RG FOR ALLE REGLER ALDERSINNDELING BEDØMMING POENG Veiledning for Mini-rekrutt tropp Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 4

5 INNLEDNING Rekruttreglementet for rytmisk gymnastikk tilbyr en utviklingsstige som kan brukes på gymnaster fra nybegynnernivå. Det anbefales å trene etter dette systemet fra 7-8-årsalderen. Både minirekrutter (10 år og yngre) og rekrutter (11-12 år) konkurrerer etter rekruttreglementet. Reglene er stort sett like. I de tilfellene der reglene er ulike, presenteres dette alltid som følger: Minirekrutt Her kommer reglene som gjelder for minirekrutt. Rekrutt Her kommer reglene som gjelder for rekrutt. Tanken bak dette reglementet er å styrke bredden i norsk rytmisk gymnastikk, ved å hjelpe trenerne i deres arbeid, lære gymnastene viktige teknikker, samt å tilby et konkurransesystem der alle kan konkurrere på sitt nivå. Men på sikt har dette systemet også til hensikt å utvikle bedre toppgymnaster på junior- og seniornivå. Reglementet for individuelle gymnaster er bygd opp med 5 trinn i hvert redskap og i frittstående. Gymnastene konkurrerer på det trinnet som passer for deres nivå, i hvert enkelt redskap og i frittstående. (For eksempel: Trinn 2 i frittstående, trinn 3 i ball og tau, og trinn 1 i køller.) Gymnaster på ulike trinn kan konkurrere i samme klasse. Fra 2013 er det innført obligatoriske program i frittstående. Fra 2016 er det ulike obligatoriske program for mini-rekrutt og rekrutt. Det er også obligatoriske program med redskapene tau og ring som benyttes i divisjonsklassene for rekrutt og for mini-rekrutt. Alle obligatoriske program ligger på Trinnsystemet for individuelle gymnaster hensyntar gymnastenes individuelle behov. På tropp er reglene derimot åpne: Gymnaster på ulike nivåer kan delta på samme tropp, og tropper på ulike nivåer kan konkurrere under felles regler. Formålet med dette er at flest mulig skal kunne delta i troppskonkurranser. Rekruttreglementet inneholder selve regelverket for minirekrutt og rekrutt, mens heftet ABC for RG-trenere er et viktig verktøy i det daglige treningsarbeidet. Heftet omhandler alle delene av rytmisk gymnastikktrening for unge gymnaster, og er bygget opp rundt kravene som rekruttreglementet stiller, blant annet med metodikk for de obligatoriske elementene i frittstående. Det anbefales å benytte dette heftet som basis for all trening av RG-utøvere i alderen 7-12 år. Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 5

6 NB: Dette heftet henviser til enkelte andre offisielle dokumenter: Internasjonalt reglement Dokumentet Konkurranseklasser Alle disse dokumentene finnes på under Aktiviteter Rytmisk gymnastikk Reglement/bestemmelser. Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 6

7 DEL 1: GENERELT Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 7

8 GENERELT ALDERSINNDELING Minirekrutt Frem til og med det året man fyller 10 år Rekrutt De årene man fyller 11 og 12 år Denne todelingen har utgangspunkt i aldersinndelingene i Norges idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett. For duo/trio og tropp er aldersinndelingen den samme, men enkelte overlappinger tillates (se senere). Overlappingen følger Norges idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett. KONKURRANSEKLASSER INDIVIDUELT Både minirekrutter og rekrutter er delt i ulike klasser, etter alder og nivå: Minirekrutt klasse 1 Alder: Årene man fyller 6-9 år Antall program: 1 Redskap: Frittstående Obligatorisk Minirekrutt program trinn 1-2 Minirekrutt klasse 2 Alder: Antall program: Redskap: Årene man fyller 6-9 år 2, begge teller Frittstående Obligatorisk Minirekrutt program trinn 1-2 Ring Obligatorisk program trinn 1 Minirekrutt klasse 3 Alder: Året man fyller 10 år Antall program: 1 Redskap: Frittstående Obligatorisk Minirekrutt program trinn 1-3 Minirekrutt klasse 4 Alder: Antall program: Redskap: Året man fyller 10 år 2-3 (frittstående + beste redskap teller) Frittstående Obligatorisk Minirekrutt program trinn 1-3 Ring Obligatorisk program trinn 1-3 (alle må kjøre ring) Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 8

9 Se dokumentet Konkurranseklasser for redskap for et evt. 3.program, frivalgt etter mini-rekrutt reglementet. 2016: Ball frivalgt etter minirekrutt reglene Rekrutt Nasj. 11år Div. A Alder: Det året gymnasten fyller 11år Antall program: 2-3 (frittstående + beste redskap teller) Redskap: Frittstående Obligatorisk Rekrutt- program trinn 1-5 Tau Obligatorisk program trinn 1-3 Ring Obligatorisk program trinn 1-3 Rekrutt Nasj. 11år Div. B Alder: Det året gymnasten fyller 11år Antall program: 2 (frittstående + Tau) Redskap: Frittstående Obligastorisk Rekrutt- program trinn1-5 Tau Obligatorisk program trinn 1-3 Rekrutt Nasj. 12år Div. A Alder: Det året gymnasten fyller 12år Antall program: 2-3 (frittstående + Ring + ett valgfritt redskap) Redskap: Frittstående Obligatorisk rekrutt -program trinn 1-5 Ring Obligatorisk program trinn 1-3 Ett valgfritt program med valgfritt redskap etter nasj. jr/sr reglement Rekrutt Nasj. 12 år Div. B Alder: Det året gymnasten fyller 12år Antall program: 2 (frittstående + Ring) Redskap: Frittstående Obligatorisk rekrutt -program trinn 1-5 Ring Obligatorisk program trinn 1-3 Rekrutt Nasj. Div. C Alder: Det året gymnasten fyller 11 og 12år Antall program: 1 Redskap: Ring Obligatorisk program trinn 1-3 Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 9

10 Rekrutt Int. Nivå 1 Alder: Antall program: Redskap: Det året gymnasten fyller 11 år 3 eller 4, (frittstående + de 2 beste redskapene teller) Frittstående Obligatorisk Rekrutt- program trinn beste karakterer av de 3 gitte redskap teller * Rekrutt Int. Nivå 2 Alder: Det året gymnasten fyller 12 år Antall program: 4, alle teller Redskap: Frittstående Obligatorisk program trinn gitte redskap * * For noen klasser setter teknisk komité rytmisk gymnastikk (TKRG) opp gitte redskap for hvert kalenderår. Alle som deltar i disse klassene må velge disse redskapene. Informasjon om hvilke redskap som er satt opp for de ulike klassene for aktuelt år finnes i dokumentet Konkurranseklasser. NB: De angitte klasseinndelingene, valg av redskap m.m. gjelder for NGTFs offisielle konkurranser. Vi anbefaler kretser og lag å følge dette. Arrangører står likevel fritt til å velge andre organiseringsformer, for eksempel konkurranser i enkeltredskap. Det må da informeres om dette i invitasjonen. KONKURRANSEKLASSER DUO/TRIO En duo består av to gymnaster som utfører et program sammen. En trio består av tre gymnaster som utfører et program sammen. Minirekrutter konkurrerer ikke i duo/trio. Rekrutt duo/trio Alder: Antall gymnaster: 2-3 Antall program: 1 Redskap: Årene man fyller 11 og 12 år. I tillegg kan man ha med én gymnast som fyller 13 år. Valgfritt redskap (tau ring ball køller bånd). Det skal være ett redskap per gymnast. Alle Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 10

11 gymnastene kan ha samme redskap, eller man kan benytte ulike redskap. Rekrutt Duo/Trio konkurrerer etter reglementet Tropp A. KONKURRANSEKLASSER TROPP Både minirekrutter og rekrutter har tilbud om ulike troppsklasser, avhengig av antall gymnaster og nivå: Minirekrutt tropp Alder: Til og med det året man fyller 11 år Antall gymnaster: 3-30 Redskap: Valgfritt (også tillatt med utradisjonelle redskap) Se veiledning for mini-rekrutt tropp, vedlegg til dette reglementet. Rekrutt tropp A frittstående Alder: Årene man fyller 11 og 12 år. I tillegg kan man ha med opptil 2 gymnaster som fyller 13 år. Antall gymnaster: 5-8 Rekrutt tropp A redskap Alder: Årene man fyller 11 og 12 år. I tillegg kan man ha med opptil 2 gymnaster som fyller 13 år. Antall gymnaster: 5-8 Redskap: Settes opp av TKRG for hvert kalenderår Rekrutt tropp RG for alle Alder: Årene man fyller 11, 12 og 13 år Antall gymnaster: 3-30 Redskap: Settes opp av TKRG for hvert kalenderår Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 11

12 LENGDEN AV ET PROGRAM Lengden av de obligatoriske programmene følger musikken, lengden for de frivalgte programmene er: Minirekrutt Minirekrutt individuelt: * Max 0:45 Minirekrutt tropp RG for alle: 1:00 til 1:30 * Lengden av programmene kontrolleres. Overdommertrekk: Programmer som er tydelig lengre enn 45 sekunder: 1,0 p. Programmer som er lengre enn 60 sekunder: 2,0 p. Rekrutt Rekrutt individuelt: 1:00 til 1:30 Rekrutt duo/trio: 1:00 til 1:30 Rekrutt tropp A: 1:00 til 1:30 Rekrutt tropp RG for alle: 1:00 til 1:30 DOMMERGRUPPER Dommergruppe 1: Vanskegrad:Obligatoriske elementer Dommergruppe 2: Vanskegrad:Tilleggsvansker Dommergruppe 3: Artisteri og utførelse OVERDOMMERTREKK Som i internasjonalt reglement Samt: Minirekruttprogrammer individuelt tydelig lengre enn 45 sek: 1,0 p. Minirekruttprogrammer individuelt lengre enn 60 sek: 2,0 p. Rekrutt Tropp RG for alle tilfredsstiller ikke reglene (se senere): 5,0 p. Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 12

13 Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 13

14 DEL 2: INDIVIDUELT Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 14

15 VANSKEGRAD INNLEDNING Vanskegrad bedømmes av to dommergrupper: Obligatoriske elementer Tilleggsvansker Trinn 1 med redskap er lagt opp til at man skal utføre enkeltstående obligatoriske elementer uten musikk. Det er likevel tillatt å utføre disse elementene som et program til musikk. På trinn 2 til 5 er det i tillegg til obligatoriske elementer også poeng for kroppstekniske tilleggsvansker, som trener og gymnast selv velger. Alle kroppstekniske vansker, både obligatoriske elementer og tilleggsvansker, hentes fra internasjonalt reglement. Alle kroppstekniske vansker har samme krav til godkjenning som i internasjonalt reglement. Unntak: Det tillates rolig, men kontrollert preparasjon før vanskene. Men dersom gymnasten er ustø i preparasjonen, godkjennes ikke vansken. Unntak : Kun isolerte vansker (ikke sammensatte vansker eller piruettkombinasjoner) Det tillates bruk av rotasjon eller bølger i forbindelse med vanskene som i internasjonalt reglement. OBLIGATORISKE ELEMENTER GENERELT Antall obligatoriske elementer: Minirekrutt Trinn 1: Gymnasten får poeng for maksimalt 10 obligatoriske elementer. Trinn 2-5: Gymnasten får poeng for maksimalt 5 obligatoriske elementer. Rekrutt Trinn 1: Gymnasten får poeng for maksimalt 10 obligatoriske elementer. Trinn 2-5: Gymnasten får poeng for maksimalt 7 obligatoriske elementer. Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 15

16 Det er viktig å velge et trinn som gymnasten mestrer: Minirekrutt Trinn 1-5: Det skal ikke trekkes for manglende obligatorisk element. Rekrutt Trinn 1: Det skal ikke trekkes for manglende obligatorisk element. Trinn 2-5: Minimum 5 obligatoriske elementer må være godkjent for at trinnet skal være godkjent. Trekk: Verdien av ett obligatorisk element: 0,4 p. på trinn 2 0,6 p. på trinn 3 osv.* * Nytt fra 2016: Trekk for mindre enn 5 godkjente obligatoriske elementer; Dommerne gir poeng for det antall obligatoriske elementer som er godkjent. Eventuelt trekk foretas automatisk av hovedskjemaet, dersom snittet av dommerkarakterene tilsier mindre enn 5 godkjente obligatoriske elementer. Program med redskap I program med redskap består de obligatoriske elementene i hovedsak av redskapsteknikk. Hele elementet må utføres teknisk korrekt for at det obligatoriske elementet skal være godkjent. De obligatoriske elementene må utføres nøyaktig slik som reglementet beskriver, med riktig antall repetisjoner, i riktig plan, og så videre. Noen av elementene med redskap skal utføres i forbindelse med kroppstekniske vansker. Dette er beskrevet i tabellene som følger: A = utføres med valgfri sprangvanske A = utføres med valgfri balansevanske A = utføres med valgfri rotasjonsvanske A = utføres med valgfri vanske fra valgfri gruppe I disse tilfellene kan vansken velges fritt fra angitt gruppe kroppsteknikk. Vanskegraden man velger (A, B eller høyere), påvirker ikke verdien av det obligatoriske elementet. I enkelte elementer er det satt opp en spesifikk kroppsteknisk vanske. Denne kan ikke byttes ut med en annen vanske. Derimot tillates videreutvikling av den angitte vansken. F.eks.: Enkel storhaugvending kan gjøres dobbel. NB: I noen tilfeller krever vi statisk balansevanske på tå og i noen tilfeller krever vi piruettvansker på tå. Da er dette skrevet spesielt. I alle tilfeller må den kroppstekniske vansken være godkjent for at det obligatoriske elementet skal være godkjent. Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 16

17 Obligatoriske elementer som er beskrevet uten kroppsteknisk vanske (uten A), regnes ikke som obligatorisk element dersom de utføres med vanske. På samme måte som man kan videreutvikle kroppstekniske vansker, tillates det å videreutvikle preakrobatiske elementer. Der kravet er å gjøre én rulle, broovergang eller hjul under kast, er det tillatt å gjøre to eller flere. Det samme gjelder lignende elementer som chaineer, storhaugvendinger og så videre. Utover det som er beskrevet i tabellene, skal alle kast være høye. Alle kast må utføres med kontroll. Dersom gymnasten må ta mer enn ett utilsiktet steg for å fange redskapet, er elementet ikke godkjent. Dersom type fanging er valgfri, kreves det kun at fangingen utføres rent: Det vil si at fangingen er bestemt og at gymnasten umiddelbart får kontroll over redskapet. Tabeller over obligatoriske elementer Deretter er de obligatoriske elementene med redskap beskrevet i detalj, med symboler og kriterier for godkjenning. Til slutt følger oppsummerende tabeller med én side per redskap. Disse er ment som en oversikt til bruk i treningsarbeidet, og inneholder ikke alle detaljer om hvert element. NB: Symbolene er valgt slik at dommere og trenere raskt skal kunne gjenkjenne de ulike elementene. Dette er prioritert, fremfor å følge internasjonalt reglement for 2013 fullt ut. For noen elementer benyttes symboler som internasjonalt reglement per i dag ikke tillater. Dette gjelder for eksempel overlevering på trinn 1. Rekruttreglementet kan ikke brukes som mal for programskjemaer for junior og senior. Kun de kriteriene som er påkrevd vises med symboler. Det tillates å utføre andre symboler/kriterier i tillegg. For eksempel kan fanging uten hender godt utføres i posisjon på gulvet. Forkortelser: 4g = 4 ganger 4H 4V = 4 ganger med høyre hånd, 4 ganger med venstre hånd 1h = 1 hånd Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 17

18 OBLIGATORISKE ELEMENTER TAU TRINN 4 Nr 7 elementer á 0,8 Kriterier for godkjenning 1 A 2 Rotasjon av åpent, ustrakt tau, med overlevering, i rotasjonsvanske Småhoppserie med dobbeltsving og kryss Tauet holdes på midten med hendene, og overleveres rundt kroppen i horisontalplanet Tauet skal være utstrakt tauendene tilnærmet 180 fra hverandre Godkjent rotasjonsvanske Småhoppserie med minimum tre hopp Hvert hopp skal ha ett sving med kryss og ett uten Dobbeltsvingene skal utføres med letthet, og uten tung landing 3 A Sprangvanske gjennom dobbelt tau, med forlengs eller baklengs sving Passering gjennom tauet med to spagatsprang for A Kast med rotasjon forover, fang med sprangvanske gjennom A Kast i sprangvanske, valgfri rotasjon, fang i knuten(e) 7 spiral Spiral med minst 3 rotasjoner av tauenden før den fanges, med dansetrinn. Godkjent sprangvanske Uten tung landing Godkjente spagatsprang Passering gjennom tauet i begge sprangene Maksimalt 2 berøringer av bakken mellom sprangene Utføres med flyt, uten stopp mellom sprangene Kast der tauet roterer i sagittalplanet forover Tauet skal rotere i sagittalplanet, forover, i luften Tauendene skal fanges max 10 cm fra knuten Fanging (på vei opp) i godkjent sprangvanske, med direkte passering gjennom tauet, uten å stoppe tauets bevegelse eller ødelegge formen Kast i godkjent sprangvanske Valgfritt element med rotasjon av kroppen mens redskapet er i svev Fanging av én knute i hver hånd, begge knuter i samme hånd, eller ren fanging av én knute, umiddelbart etter rotasjonen Valgfritt plan Minimum 3 rotasjoner av tauenden Tauets form og bane skal være ren Tauenden skal fanges med en hånd, max 10 cm fra knuten Dansetrinn: Minst 4 sek., i takt med musikken Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 18

19 OBLIGATORISKE ELEMENTER TAU TRINN 5 Nr 7 elementer á 1,0 Kriterier for godkjenning 1 A Rotasjon av åpent, utstrakt tau, uten hender i rotasjonsvanske Småhoppserie baklengs: Vekselvis kryss / ikke kryss, avsluttes med to dobbelthopp Småhoppserie gjennom tauet, med to suksessive toss, med slipp under benet Passering gjennom tauet med spagatringsprang Toss, fang utenfor synsfelt med umiddelbar passering gjennom tauet med hoppelement A Kast utenfor synsfelt med benet, fang i rotasjonsvanske Kast under benet, rulle, fang Tauet holdes på midten med en annen kroppsdel enn hendene Tauet skal være utstrakt tauendene tilnærmet 180 fra hverandre Godkjent rotasjonsvanske Småhoppserie med minimum tre hopp Minimum to hopp med kryss i den første serien Avsluttes med to dobbelhopp direkte etter hverandre, med kryss i minst ett av hoppene (med et sving åpent og et krysset, eller to kryssede) Hoppene skal utføres uten stopp (uten at bena festes i tauet) Tauets form skal ikke ødelegges av eventuell berøring av bakken Jevn rytme i hoppene Dobbeltsvingene skal utføres med letthet, og uten tung landing Småhopp gjennom tauet slipp av en tauende under benet fanging med umiddelbar passering gjennom tauet ny toss med passering gjennom Tauet skal ha ren form i svevet (ikke unødvendig sleng ) Tauenden skal fanges med motsatt hånd, max 10 cm fra knuten Serien skal utføres med flyt Godkjent spagatringsprang gjennom tauet Slipp av en tauende fanging utenfor synsfelt med umiddelbar passering gjennom tauet med hoppelement (baklengs) Tauet skal ha ren form i svevet (ikke unødvendig sleng ) Tauenden skal fanges med motsatt hånd, max 10 cm fra knuten Kast med benet, bak kroppen Fanging i godkjent rotasjonsvanske Kast under benet Rulle (forlengs eller baklengs) mens redskapet er i svev Valgfri, ren fanging, umiddelbart etter rulle Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 19

20 OBLIGATORISKE ELEMENTER RING TRINN 1 Nr 10 elementer á 0,2 Kriterier for godkjenning Trilling fra nakken, ned ryggen. 1H 1V Reversering på gulvet. 1H 1V Rotasjon innover om ringens akse, fra en hånd til den andre uten å stoppe rotasjonen, strake armer. 2g frem og tilbake 4 rotasjoner bakover, halv vending (med bytte av hånd), 4 forover, vend, 4 bakover, vend, 4 forover, vend og stopp i grep. 1H 1V Ringen skal trille i sagitalplanet Ringen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen Kontrollert armbevegelse fra trilling til mottak Avslutning ved å føre ringen ned og frem foran kroppen Reverseringsbevegelsen skjer i håndleddet, armen tilnærmet strak Ringen skal være i kontakt med gulvet i hele trillingen Ringen skal sendes og returnere i samme bane, ingen forflytning for å fange ringen Overlevering av ringen fra den ene hånden til den andre uten at rotasjonen stopper Overleveringen skal foregå midt foran kroppen Ringen skal ikke berøre kroppen Full strekk av armene og kroppen Start og avslutning av hver rotasjon med strak arm ut til siden, ringen i frontalplanet Elementet utføres to ganger: En gang starter man med rotasjon bakover med høyre hånd, slik at rotasjon forover utføres med venstre hånd. Den andre gangen starter man med rotasjon bakover med venstre hånd, slik at rotasjon forover utføres med høyre hånd Vendingen av kroppen må være tydelig, med 180 vending og bytte av hånd hver gang Ringen skal rotere i sagittalplanet i hele elementet Rotasjonen utføres i håndleddet, med armen lett bøyd slik at ringen roterer så nært inntil kroppen som mulig Jevn rytme, også i vekslingen fra hånd til hånd Kontrollert stopp av ringen, med strak arm foran kroppen 5 sløyfe Sløyfesving foran kroppen, frem og tilbake, direkte det samme bak kroppen Start og avslutning av hver sløyfe med strake armer ut til siden, ringen i frontalplanet Sving av ringen i frontalplanet, ned mot kroppen Rotasjon av ringen på begge hender idet håndflatene møtes midt foran kroppen Sving ut på andre hånd, deretter ned igjen til ny sløyfe bak kroppen Grepskifte bak ryggen i sløyfesvinget, med hendene inntil hverandre Øvelsen skal utføres med flyt Naturlig bøyde armer i selve sløyfene Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 20

21 OBLIGATORISKE ELEMENTER RING TRINN 1 (forts) Nr 10 elementer á 0,2 Kriterier for godkjenning Tre småhopp gjennom ringen Lave kast: 2g flatt, 2g ½ rotasjon, 2g 1 rotasjon forøv Forøvelse til kast, bytte hånd foran. 4g sag Kast i sagittalplanet, fra grep, fang i grep. 1H 1V 10 flatt Lavt kast: Ringen faller over kroppen, hopp på den med bena Hopp med bena sammen, med heving av tyngdepunktet Hoppene skal utføres uten stopp (uten at bena festes i ringen) Jevn rytme i hoppene Bøy knærne strekk knærne, opp på tå, kast med strak kropp og stopp av armene I de to første kastene skal ringen ligge helt flatt i luften, i de neste kastene rotere nøyaktig en halv eller en hel gang Kastene skal utføres med strake armer Rotasjonen skapes av håndleddene Stå på full fot, ringen på gulvet i sagittalplanet med armen litt foran kroppen Bøy knærne, ringen føres bakover med strak arm Strekk knærne maksimalt, opp på tå, samtidig med at strak arm føres frem og opp slik at hånden passerer hodehøyde Overlevering av ringen fra en hånd til den andre på toppen Armene skal beveges parallelt Strake armer i svingene Bytte av hånd skal utføres med maksimal strekk av kropp og armer, og med fiksert håndledd Ringen skal svinges i sagittalplanet i hele øvelsen Start med ringen i sagittalplanet foran kroppen Bøy knærne (ringen kan føres bakover hvis man ønsker, men det er ikke et krav at man bruker denne kastteknikken) strekk knærne, opp på tå, kast med strak kropp og stopp av armene Ringen skal rotere i sagittalplanet i luften, uten vibrasjon Hold stillingen mens ringen er i luften Kastet skal være presist, max 1 steg for å fange ringen Fanging med grep, med strak arm Ringen føres kontrollert ned til siden av kroppen Bøy knærne mens ringen føres ned strekk knærne, opp på tå, kast med strak kropp og stopp av armene Ringen skal ligge helt flatt i luften i svevet Kastet skal være presist, max 1 steg for å komme inn i ringen Ringen skal lande flatt i gulvet, i samme øyeblikk som hoppet utføres Landing direkte på ringen, umiddelbart etter at ringen har landet Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 21

22 OBLIGATORISKE ELEMENTER RING TRINN 2 Nr 7 elementer á 0,4 Kriterier for godkjenning 1 for Lang trilling over armene, foran kroppen Ringen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen Fanging når ringen møter hånden, eventuelt direkte rotasjon av ringen i frontalplanet 2 3 A Reversering med valgfri vanske Ringen roterer om fingrene, 2 ganger Ringen skal være i kontakt med gulvet i hele trillingen Reverseringsbevegelsen skjer i håndleddet, armen tilnærmet strak Ringen skal sendes og returnere i samme bane, ingen utilsiktet forflytning for å fange ringen Godkjent vanske fra valgfri gruppe kroppsteknikk Vansken må utføres idet ringen slippes, fanges, eller med passering over trillingen Rotasjonen utføres på valgfritt sted i forhold til kroppen Jevn rotasjon om ringens akse, uten stopp mellom de to gangene Strak arm, rotasjonen foregår om fingrene, rotasjonen skapes av håndleddet 4 8 horis Ringen vannrett foran kroppen, åttetall utover i horisontalplanet, med bytte bak kroppen 5 A Sprangvanske gjennom ringen 6 7 Rotasjonskast sag Kast i sagittalplanet, fang ved å tråkke på ringen Strak arm i hele den store sirkelen over hodet, med ringen maksimalt ut til begge sider Lett bøyde armer i overleveringen bak kroppen Ringen skal være i horisontalplanet i hele øvelsen, inkludert overleveringen Utføres med flyt, uten stopp mellom tilløp/chassé og sprang Godkjent sprangvanske gjennom ringen Kast med rotasjon om ringens akse Aksen ringen roterer om, skal ikke endre seg i løpet av svevet Fanging med grep av ringen med en eller to hender Kast der ringen roterer i sagittalplanet Ringen skal rotere i sagittalplanet i luften, uten vibrasjon Foten løftes og plasseres på ringen i det øyeblikk den treffer gulvet Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 22

23 OBLIGATORISKE ELEMENTER RING TRINN 3 Nr 7 elementer á 0,6 Kriterier for godkjenning Lang trilling over armene, bak kroppen A Reversering, spark til høyt kast, sprangvanske på valgfritt sted A Minimum 1 rotasjon uten hender i rotasjonsvanske Ringen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen Fanging når ringen møter hånden, eventuelt direkte rotasjon av ringen i frontalplanet Reverseringsbevegelsen skjer i håndleddet, armen tilnærmet strak Ringen skal være i kontakt med gulvet i hele trillingen Ringen skal sendes og returnere i samme bane, max ett steg forflytning for å kunne sparke ringen Ringen sparkes opp i luften idet den returnerer fra trillingen Valgfri, ren fanging Godkjent sprangvanske, idet ringen reverseres, kastes, fanges, eller med passering over trillingen Minst 1 rotasjon av ringen om en annen kroppsdel enn armene/hendene Ringen skal rotere i horisontalplanet Godkjent rotasjonsvanske skal holdes i hele elementet 4 8 front A Åttetall i frontalplanet, foran og bak kroppen, med statisk balanse-vanske i hele elementet Rotasjonskast med benet, fang med hoppelement gjennom ringen sag Kast i sagittalplanet, chainé, fang mellom knærne flatt Flatt kast, fang på ryggen i hoppelement med rotasjon, passering gjennom ringen Åttetall med fullstendige sirkler foran og bak kroppen Godkjent statisk balansevanske på TÅ skal holdes i hele elementet Rotasjonskast med benet Aksen ringen roterer om, skal ikke endre seg i løpet av svevet Fanging (på vei opp) i hoppelement, med direkte passering gjennom ringen, uten å stoppe ringens bevegelse Kast der ringen roterer i sagittalplanet Ringen skal rotere i sagittalplanet i luften, uten vibrasjon Chainé utføres med fullstendig strekk i kroppen, maksimalt på tå og kontrollert rotasjon, mens redskapet er i svev Fanging mellom knærne, umiddelbart etter chainé Kast der ringen ligger horisontalt i luften Fanging ved at ringen faller ned over kroppen, ringen gripes med hånden på ryggen (på vei opp) i hoppelement med rotasjon, og passeringen gjennom ringen avsluttes før landing Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 23

24 OBLIGATORISKE ELEMENTER RING TRINN 4 Nr 7 elementer á 0,8 Kriterier for godkjenning 1 Lang trilling bak hodet, halv vending av kroppen, fortsett på samme arm 2 A Ringen på håndflaten, rotasjon om ringens akse, avslutning i grep, med vanske i hele elementet A Rotasjon innover om ringens akse, med overlevering bak ryggen, i rotasjonsvanske A Kast, fang med sprangvanske gjennom ringen Rotasjonskast med benet, bak kroppen Kast, broovergang, fang uten hender Skråkast, fang i penché med håndstøtte Trilling fra den ene hånden, over armen og bak hodet halv vending av kroppen bort fra ringen, slik at ringen kan trille videre på samme arm Ringen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen Fanging når ringen møter hånden, eventuelt direkte rotasjon av ringen i frontalplanet Minimum en hel rotasjon på håndflaten Godkjent vanske fra valgfri gruppe kroppsteknikk, utføres idet ringen roterer fritt på håndflaten Avslutning med kontrollert grep Start med rotasjon innover om ringens akse med den ene hånden, samtidig med piruett der man dreier kroppen bort fra den hånden som holder ringen Overlevering av ringen fra den ene hånden til den andre, uten at rotasjonen stopper Overleveringen skal foregå bak ryggen Ringen skal ikke berøre kroppen Rotasjonen om ringens akse avsluttes med den andre hånden Godkjent rotasjonsvanske skal holdes i hele elementet Valgfritt utkast Fanging (på vei opp) i godkjent sprangvanske, med direkte passering gjennom ringen, uten å stoppe ringens bevegelse Rotasjonskast med benet/bena, utenfor synsfelt Aksen ringen roterer om, skal ikke endre seg i løpet av svevet Valgfri, ren fanging Valgfritt utkast Broovergang (forlengs eller baklengs) mens redskapet er i svev Fanging uten hender, umiddelbart etter broovergang Kast der ringen ligger skrått i luften Fanging ved at ringen faller ned over kroppen, i penché Penchéposisjonen skal utføres med tilnærmet spagat, overkroppen skal være bøyd ned, men hendene kan støtte på gulvet Ringen skal ikke falle ukontrollert på gulvet, men fanges enten ved at den stoppes av armer og ben, eller med hånden Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 24

25 OBLIGATORISKE ELEMENTER RING TRINN 5 Nr 7 elementer á 1,0 Kriterier for godkjenning 1 A 3 lange trillinger, den ene i balansevanske 2 A Ringen på en annen kroppsdel enn hender/armer, rotasjon om ringens akse, vanske i hele elementet A horis Minimum 1 rotasjon på valgfritt ben, i piruettvanske på tå med benet horisontalt eller høyere Rotasjon på benet i broovergang Kast med benet i storhaugvending Kast i spagatsprang, 2 ruller, fang A Kast i sprangvanske, fang med trilling Serie suksessive trillinger på ulike kroppsdeler, i ulike retninger, med endring av kroppsposisjon Trillingene skal flyte over i hverandre, men det tillates en kort føring eller en rotasjon mellom trillingene. Stopp for å endre retning eller lignende godtas ikke. Ringen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingene Den ene trillingen skal utføres med godkjent balansevanske Balansevansken skal holdes i hele trillingen Minimum en hel rotasjon på kroppen (utenom hender/armer) Godkjent vanske fra valgfri gruppe kroppsteknikk, utføres idet ringen roterer fritt Godkjent piruettvanske med løftet ben i horisontalplanet eller høyere Minst 1 rotasjon av ringen, om ståbenet eller løftet ben Ringen skal rotere i horisontalplanet Godkjent piruettvanske på tå skal holdes gjennom hele elementet Broovergang forover eller bakover, med eller uten benveksling Minst 1 rotasjon av ringen om et ben/bena Kontrollert inngang til og utgang fra broovergangen Kast med benet i inngangen til storhaugvending (med/uten rotasjon) Storhaugvendingen skal være uten håndstøtte, med avslutning i samme retning som utgangspunktet Valgfri, ren fanging Kast i godkjent spagatsprang 2 ruller mens redskapet er i svev Valgfri, ren fanging, umiddelbart etter rulle Kast i godkjent sprangvanske Fanging der ringen triller over minimum 2 kroppsdeler Ringen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 25

26 OBLIGATORISKE ELEMENTER BALL TRINN 1 Nr 10 elementer á 0,2 Kriterier for godkjenning 1 Sprettserie med angitt rytme. 1H 1V 2 2h Trilling med to hender, opp magen og frem på armene Liggende på ryggen, trilling fra føttene, fang på brystet Trilling fra nakken, ned ryggen forøv Forøvelse til kast, bytte hånd foran. 4g Sprettene skal utføres med lett bøyd arm Sprettene skal utføres med rund hånd, fingrene samlet Rytmen i sprettene skal være tydelig Ballen fanges i rund hånd etter siste sprett Ingen forflytning for å sprette eller fange ballen Trillingen skal utføres med fingrene samlet Ballen skal trille fritt på en del av magen/brystet, ikke føres helt opp Ballen skal trille fritt frem på strake armer Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen Mottak av trillingen med strake håndledd, armene skal strekkes maksimalt ut fra kroppen Ballen plasseres på føttene/anklene Bena løftes strake litt opp fra gulvet slik at ballen begynner å trille, uten hjelp fra føttene eller hendene Ballen skal trille fritt opp langs bena og magen Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen Armene skal ligge i gulvet til ballen skal stoppes, ikke brukes til å hindre ballen i å trille til sidene Ballen stoppes med en eller to hender høyt oppe på brystet Ballen holdes med to hender, føres opp til nakken, og slippes med fingertuppene Ballen triller nedover jevnt krummet rygg Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen Ren fanging med en eller to hender nede ved korsryggen Ballen skal ikke klaske mot håndflaten(e) Stå på full fot, ballen i rund hånd, armen ned mot gulvet men litt foran kroppen Bøy knærne, ballen føres litt tilbake Strekk knærne maksimalt, opp på tå, samtidig med at strak arm føres frem og opp slik at hånden passerer hodehøyde Overlevering av ballen fra en hånd til den andre på toppen, med fingrene samlet Armene skal være strake og beveges parallelt i føringene Bytte av hånd skal utføres med maksimal strekk av kropp og armer, og med fiksert håndledd Ballen skal føres i sagittalplanet i hele øvelsen Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 26

27 OBLIGATORISKE ELEMENTER BALL TRINN 1 (forts) Nr 10 elementer á 0,2 Kriterier for godkjenning 6 1h 7 Kast, ballen spretter i bakken, fang. 1H 1V Kast med 1 hånd, fang med 2 hender. 1H 1V Bøy knærne mens ballen føres ned og bakover strekk knærne, opp på tå, kast med strak kropp og stopp av armene Ballen forlater fingertuppene sist, fingrene samlet Hold stillingen til ballen spretter i gulvet Kastet skal være presist, max 1 steg for å fange ballen Ballen skal fanges med tilnærmet strak arm og myk hånd, og dempes ned Bøy knærne mens ballen føres ned og bakover strekk knærne, opp på tå, kast med strak kropp og stopp av armene Ballen forlater fingertuppene sist, fingrene samlet Kastet skal være presist, max 1 steg for å fange ballen Ballen møtes høyt oppe med strake armer og føres ned foran kroppen 8 ½ 8 Stå, halve åttetall med underarmen, uten at ballen berører underarm/ kropp. 2H 2V 9 Ballen føres til siden og over hodet, overlevering til andre hånd, føres ned på andre side, strake armer. 1H 1V 10 flips Fra plié, opp på tå med flips der armen beveges rundt ballen og under den igjen, og tilbake. 2H 2V Ballen holdes i rund hånd, med strak arm ut til siden Ballen føres frem og inn mot kroppen mens albuen bøyes slik at ballen beveges i en halvsirkel under armen Stopp i posisjon med lett bøyde knær og strak arm til siden (da er armen dreid innover) Ballen føres tilbake samme vei Ballen skal ikke gripes med fingrene eller berøre underarmen Ballen holdes i rund hånd, med strak arm ned langs kroppen Ballen føres ut til siden og opp over hodet Runde hender og fingrene samlet idet ballen overleveres fra den ene hånden til den andre Overleveringen skal foregå midt over hodet Ballen føres ut til siden og ned igjen med motsatt arm Ballen holdes i rund hånd, med strak arm ut til siden Bevegelsen starter ved at knærne bøyes (plié), samtidig som ballen føres litt ned. Bevegelsen fortsetter med å gå opp på tå, samtidig som hele armen løftes opp og rundt ballen. Bevegelsen avsluttes ved at knærne bøyes og ballen ligger i rund hånd, nå med armen dreid forover. Bevegelsen fra plié, opp på tå og ned i plié gjentas, mens armens bevegelse reverseres slik at man kommer tilbake til utgangsposisjon Ballen skal være i kontakt med håndflaten i hele elementet Ballen skal ikke gripes med fingrene eller berøre underarmen Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 27

28 OBLIGATORISKE ELEMENTER BALL TRINN 2 Nr 7 elementer á 0,4 Kriterier for godkjenning 1 T A Sprettserie i balansevanske 2 for Lang trilling over armene, foran kroppen, frem og tilbake Liggende på ryggen, trilling fra armene til føttene Armene i favn, lavt kast fra side til side og tilbake 1h Kast i hoppelement, fang med én hånd Kast, fang på ryggen 7 8 inn Åttetall innover med stor bevegelse av kroppen Sprettene utføres med lett bøyd arm Sprettene utføres med rund hånd, fingrene samlet Minst 3 sprett, i musikkens rytme Ingen forflytning for å fange ballen Godkjent statisk balansevanske på TÅ skal holdes i hele elementet Trillingen settes i gang ved at armen løftes litt, ikke ved bevegelse i håndleddet Strakt håndledd og strake armer i trillingen Kroppen skal følge ballen slik at ballen triller jevnt og kontrollert fra armen, over på brystet, og ut igjen på motsatt arm Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen Ballen stoppes med tilnærmet strakt håndledd, ved at armen strekkes maksimalt og løftes litt Hold ballen med begge hender, med strake armer over hodet Trillingen settes i gang ved at armene løftes, ikke ved bevegelse i håndleddet Ballen triller på armene, over brystet og magen, og nedover bena Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen Ballen stoppes ved føttene, enten med en hånd, ved å flekse vristene, ved å løfte bena så farten stopper, eller lignende Ballen holdes i rund hånd, med strake armer ut til sidene Lavt kast fra den ene hånden, svev over hodet, og fanging med den motsatte hånden. Nytt kast tilbake over hodet til første hånd. Kastene skal utføres i frontalplanet Kastene må komme direkte etter hverandre, med flyt Kastene skal være presise, max 1 utilsiktet steg Kast i et hoppelement Ballen møtes med strak arm, fingrene samlet, fingertuppene møter ballen først Ballen dempes kontrollert ned med strak arm Valgfritt utkast Hele kroppen må være helt strak i mottaket Ballen fanges med begge hender bak på ryggen Åttetallsbevegelse av ballen, i horisontalplanet, innover Ballen holdes i rund hånd, med strak arm ut til siden Ballen føres frem og inn mot kroppen mens albuen bøyes slik at ballen beveges i en halvsirkel under armen Når armen er strukket ut fortsetter armen i en stor sirkel: Frem foran kroppen, over på motsatt side, bak kroppen, ut til utgangsstilling og til slutt frem foran kroppen Overkroppen skal beveges rundt: Frem i lett krum i den lille sirkelen under armen, deretter følges armen til motsatt side, så bakover med stor bøyning, ut til første side, før kroppen strekkes når ballen kommer foran kroppen igjen Ballen skal ikke gripes med fingrene eller berøre underarmen Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 28

29 OBLIGATORISKE ELEMENTER BALL TRINN 3 Nr 7 elementer á 0,6 Kriterier for godkjenning Spark bakover til spagat, mens ballen sprettes med brystet Trilling fra brystet til armene Serie suksessive trillinger 3 små kast med dansetrinn. cha 1h A Kast i chassé, fang med én hånd i sprangvanske Kast, fang mellom anklene stående Kontrollert sprett mot gulvet, utført med brystet Sprettet utføres i forbindelse med at det ene benet sparkes bakover til spagat (ikke krav om fiksering), samtidig som overkroppen bøyes forover mot ballen (ingen krav til overkroppens posisjon, utover at man må treffe ballen) Ingen forflytning for å fange ballen Bakoverbøyning på kne, skuldrene i hoftehøyde eller lavere Trilling av ballen fra magen og direkte over strake armer, bakover mot gulvet Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen Ballen stoppes ved hendene, med strake håndledd Serie suksessive trillinger uten avbrudd, på ulike kroppsdeler, i ulike retninger, med endring av kroppsposisjon Trillingene skal utføres med flyt Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingene 3 små kast med variasjon i teknikk, retning, høyde, type fanginger eller uten fanging (med sprett på kroppen) Kastene må komme direkte etter hverandre, med flyt Kastene utføres med dansetrinn: Minst 4 sekunder, i takt med musikken Kast i chassé, med stopp av armen Ballen forlater fingertuppene sist, fingrene samlet Ballen møtes med strak arm, fingrene samlet, fingertuppene møter ballen først Ballen dempes kontrollert ned med strak arm Godkjent sprangvanske i fangingen Valgfritt utkast Ballen fanges mellom anklene i stående posisjon 7 8 ut Åttetall utover med stor bevegelse av kroppen Åttetallsbevegelse av ballen, i horisontalplanet, utover Ballen holdes i rund hånd, med strak arm foran kroppen Ballen føres ut til siden, videre bakover og over til andre siden, frem igjen foran kroppen, og deretter i liten sirkel under armen som holder ballen, og til slutt ut til siden med strak arm Overkroppen skal følge armen i den store sirkelen, til siden, bakover, over til andre siden, deretter med lett krum i den lille sirkelen, og til slutt strekkes opp når ballen kommer ut til siden igjen Ballen skal ikke gripes med fingrene eller berøre underarmen Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 29

30 OBLIGATORISKE ELEMENTER BALL TRINN 4 Nr 7 elementer á 0,8 Kriterier for godkjenning 1 Trilling fra strake armer over hodet, fang på ryggen, og trill opp igjen til strake armer 2 T A Serie suksessive trillinger, inkl trilling i favn bak ryggen, med balansevanske Trilling på bena i bryststående 1h Kast, storhaugvending, fang med én hånd cha 1h Kast i chassé, fang med én hånd i spagatsprang Kast, chainé, rulle, fang uten hender på gulvet Armene strake frem foran kroppen Trillingen settes i gang ved at armene løftes rolig Ballen triller over armene, videre på nakken og ned på ryggen Ballen fanges på ryggen med begge hender Fingrene gir ballen impuls til trilling motsatt vei Ballen triller opp langs ryggen, over nakken og ut på strake armer foran kroppen Vri hendene utover så håndflatene kommer under ballen, og fang med strake håndledd Serie suksessive trillinger uten avbrudd, på ulike kroppsdeler, i ulike retninger, med endring av kroppsposisjon Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingene Trillingene skal utføres med flyt En av trillingene skal være over begge armer, i favn, og ballen skal passere bak hodet Godkjent balansevanske i løpet av trillingene Gymnasten skal være i posisjon på gulvet, med støtte på brystet og evt. armene, med strake ben opp mot taket Lang trilling fra føttene, ned langs bena, ballen fanges med eller uten hender ved magen Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen Valgfritt utkast Storhaugvendingen under kastet skal være uten håndstøtte, med avslutning i samme retning som utgangspunktet Ballen møtes med strak arm, fingrene samlet, fingertuppene møter ballen først Ballen dempes kontrollert ned med strak arm Kast i chassé, med stopp av armen Ballen forlater fingertuppene sist, fingrene samlet Ballen møtes med strak arm, fingrene samlet, fingertuppene møter ballen først Ballen dempes kontrollert ned med strak arm Godkjent spagatsprang i fangingen Valgfritt utkast Chainé og rulle (forlengs eller baklengs) mens redskapet er i svev Fanging med bena i posisjon på gulvet, umiddelbart etter rulle 7 8 Stort åttetall i oppgang over vristene Valgfri åttetallsbevegelse av ballen, i horisontalplanet Godkjent kroppsbølge med oppgang over tærne fra sittende på gulvet, i løpet av åttetallet Ballen skal ikke gripes med fingrene eller berøre underarmen Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 30

31 OBLIGATORISKE ELEMENTER BALL TRINN 5 Nr 7 elementer á 1,0 Kriterier for godkjenning Broovergang til splitt med kroppen horisontalt, med sprettserie 1. Trill fra hånden, over brystet, fang med samme hånd bak ryggen. 2. Trill opp magen til andre arm. 3. Trill fra siden opp armen, kroppen bøyd sidelengs Liggende på magen, trilling fra strake armer og ned bena, kast ballen frem igjen med bena Kast i rundspagatsprang, fang uten hender 1h Kast, 2g chainé, fang med én hånd inn i broovergang stup Kast, stupesprang, rulle, fang uten hender på gulvet Broovergang til albuestående, lavt kast som fanges uten hender i albuestående Sprettene utføres med rund hånd, fingrene samlet Minst 3 sprett, i musikkens rytme Ingen forflytning for å fange ballen Godkjent broovergang til splitt med overkroppen horisontalt Sprettene utføres mens kroppen er i splitt med overkroppen horisontalt Avslutningen av første trilling kan gjerne utføres med vending av kroppen bort fra ballen, og videre vending mot ballen igjen på vei inn i andre trilling, ved at ballen trilles opp brystet og ut på armen I tredje trilling skal armen og kroppen danne en naturlig linje Trillingene skal utføres med flyt Strake håndledd i trillinger og mottak, fingrene samlet Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingene Trilling i mageliggende posisjon fra armene, nedover ryggen og bena Umiddelbart lavt kast med bena, og fanging med en eller to hender Ballen skal være i kontakt med kroppen i hele trillingen /forflytning Kast med armen i godkjent rundspagatsprang Fanging uten hender Valgfritt utkast To chainéer utføres med fullstendig strekk i kroppen, maksimalt på tå og kontrollert rotasjon, mens redskapet er i svev Flytende overgang fra chainéer til broovergang Ballen møtes med strak arm, fingrene samlet, fingertuppene møter ballen først, på vei inn i broovergang (forlengs eller baklengs) Valgfritt utkast Stupesprang (spagatsprang med kroppen bøyd forover mot gulvet) og direkte rulle, mens redskapet er i svev Fanging med bena i posisjon på gulvet, umiddelbart etter rulle Baklengs broovergang (fra stående eller fra gulvet) til albuestående, godkjent I albuestående posisjon utføres lavt kast, ballen fanges uten hender (med ryggen eller bena) i albuestående posisjon Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 31

32 OBLIGATORISKE ELEMENTER KØLLER TRINN 1 Nr 10 elementer á 0,2 Kriterier for godkjenning 1 bak 1 kølle: Rotasjon bakover. 10H 10V 2 for 1 kølle: Rotasjon forover. 10H 10V 3 sirkel 1 kølle: Stor sirkel bakover, direkte rotasjon bakover. 1H 1V 4 rundt 1 kølle: Grep i hodet, føring rundt kroppen 2g hver vei 5 opp 1 kølle: Føres til siden og over hodet, overlevering til andre hånd, føres ned på andre side, strake armer. 1H 1V Armen holdes strak frem foran kroppen Køllen skal rotere i sagittalplanet Køllehodet roterer løst og ledig i rommet mellom tommel og pekefinger Rotasjonene skal utføres i jevnt tempo Armen skal være tilnærmet strak Armen holdes strak frem foran kroppen Køllen skal rotere i sagittalplanet Køllehodet roterer løst og ledig i rommet mellom tommel og pekefinger Rotasjonene skal utføres i jevnt tempo Armen skal være tilnærmet strak Start med køllen ned Armen svinges strak i en stor sirkel bakover Håndleddet skal være fiksert, slik at køllen er i forlengelse av armen i hele sirkelen Når sirkelen er fullført (køllen ned), roteres køllen bakover med håndleddet Køllen skal gå direkte fra sirkel til rotasjon, uten stopp Køllen føres rundt kroppen med strake armer, armene peker ned Øvelsen skal utføres med jevnt tempo, uten stopp i overlevering fra hånd til hånd Håndleddet skal være fiksert, slik at køllen er i forlengelse av armen i hele bevegelsen Overleveringen skal foregå midt foran og midt bak kroppen Køllen holdes i hånden, med strak arm ned langs kroppen Køllen føres ut til siden og opp over hodet Håndleddet skal være fiksert, slik at køllen er i forlengelse av armen i hele bevegelsen Overleveringen skal foregå midt over hodet Køllen føres ut til siden og ned igjen med motsatt arm Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 32

33 OBLIGATORISKE ELEMENTER KØLLER TRINN 1 (forts) Nr 10 elementer á 0,2 Kriterier for godkjenning 6 ½ 1 kølle: Kast med håndleddet med ½ rotasjon, 4g, bytt hånd bak kroppen, 4g andre hånd 7 Køllene holdt i kroppen, rytmeslag over hodet, foran kroppen, bak ryggen 8 1/1 1 kølle: Kast med håndleddet med 1 rotasjon, bytt hånd bak kroppen. 1H 1V 9 forøv 1 kølle: Forøvelse til kast, bytt hånd foran. 4g 10 sløyfe 1 kølle, holdt i hodet: Sløyfesving foran kroppen, frem og tilbake Armen holdes tilnærmet strak frem foran kroppen Rotasjonen skapes av håndleddet Køllen skal rotere nøyaktig en halv gang i luften: Første kast fanges i kroppen, andre kast i hodet, tredje i kroppen og fjerde i hodet Køllen skal ikke gå høyere enn hodehøyde Rytmeslag som vist på tegning (lang kort kort) Rytmen slås først over hodet med tilnærmet strake armer, deretter foran kroppen, deretter bak ryggen Det må være jevn rytme i hele serien, det vil si at intervallet mellom første og andre slagserie må være lik intervallet mellom andre og tredje serie Armen holdes tilnærmet strak frem foran kroppen Rotasjonen skapes av håndleddet Køllen skal rotere nøyaktig en hel gang i luften Køllen skal ikke gå høyere enn hodehøyde Køllen skal fanges i den tynneste halvdelen Stå på full fot, køllen ned mot gulvet med armen litt foran kroppen Bøy knærne, køllen føres litt bakover Strekk knærne maksimalt, opp på tå, samtidig med at strak arm føres frem og opp slik at hånden passerer hodehøyde Overlevering av køllen fra en hånd til den andre på toppen Armene skal beveges parallelt Strak arm og strakt håndledd i svingene Bytte av hånd skal utføres med maksimal strekk av kropp og armer, og med fiksert håndledd Køllen skal svinges i sagittalplanet i hele øvelsen Start og avslutning av hver sløyfe med strake armer ut til siden, køllen på linje med armen Sving av køllen i frontalplanet, ned mot kroppen Køllen roterer en gang foran kroppen, i samme retning som svinget Midt i rotasjonen (mens køllen peker oppover) byttes køllen over i motsatt hånd Sving ut til den andre siden, og deretter ned igjen til ny sløyfe Øvelsen skal utføres med flyt Naturlig bøyde armer i selve sløyfene Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 33

REKRUTTREGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF

REKRUTTREGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF REKRUTTREGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF 1. juli 2010 Tillegg Januar 2013 TROPP JUSTERT HØSTEN 2013 Utarbeidet av: Bente Bjanes Marie Moltubakk Anne-Toril Østrem Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE TAU PROGRAM REKRUTT PROGRAM RYTMISK GYMNASTIKK NGTF. Januar 2014

BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE TAU PROGRAM REKRUTT PROGRAM RYTMISK GYMNASTIKK NGTF. Januar 2014 BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE TAU PROGRAM REKRUTT PROGRAM RYTMISK GYMNASTIKK NGTF Januar 2014 Feltkoreografien er laget slik at det er mulig for to gymnaster å kjøre programmet ved siden av hverandre på

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund 4. januar 2016 Rekruttreglement Frittstående obligatoriske elementer TRINN 1 1. Balanse med løftet ben i horisontalplanet foran Stå på tå med samlede ben, armer ut i favn. Ett skritt direkte på tå. Ben

Detaljer

NASJONALT REGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF

NASJONALT REGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF NASJONALT REGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK 2013-2016 NGTF Februar 2013 Oppdatert med Nasjonalt reglement +, September 2014 Oppdatert redskapsteknikk, Oktober 2014 GENERELT Nasjonalt reglement er beregnet på

Detaljer

NASJONALT REGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK 2018 NGTF

NASJONALT REGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK 2018 NGTF NASJONALT REGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK 2018 NGTF Versjon 1 Gyldig fra 01.01.2018 Utarbeidet av: TKRG GENERELT Nasjonalt reglement er beregnet på junior- og seniorgymnaster som ønsker et enklere system

Detaljer

TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016

TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016 TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016 Gymnastene får kun ett forsøk pr øvelse (evt pr side). = høyre hånd/ bein, = venstre hånd/ bein Hver gymnast får en samlet poengsum i hver av kategoriene (sendes til

Detaljer

REGLEMENTSNYTT JANUAR 2016

REGLEMENTSNYTT JANUAR 2016 REGLEMENTSNYTT JANUAR 2016 Dette dokumentet inneholder presiseringer fra trener- og dommerseminaret og informasjon om justeringer av reglementene for 2016. Innholdet må leses nøye av trenere som skal ha

Detaljer

TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016

TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016 TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016 Gymnastene får kun ett forsøk pr øvelse (evt pr side). = høyre hånd/ bein, = venstre hånd/ bein Hver gymnast får en samlet poengsum i hver av kategoriene (sendes til

Detaljer

Musikk med sangtekst: Rekrutt, alle klasser: Musikk med sangtekst ikke tillatt

Musikk med sangtekst: Rekrutt, alle klasser: Musikk med sangtekst ikke tillatt Reglementnytt 6. oktober 2016 Som kjent gjelder nytt internasjonalt reglement fra årsskiftet. Dette medfører endringer for en del norske konkurranseklasser. Nytt rekruttreglement er også på vei. For å

Detaljer

Rekrutt obligatoriske program 2017: Obligatoriske elementer tau og ring RYTMISK GYMNASTIKK NGTF

Rekrutt obligatoriske program 2017: Obligatoriske elementer tau og ring RYTMISK GYMNASTIKK NGTF Rekrutt obligatoriske program 2017: Obligatoriske er tau og ring RYTMIK GYMNATIKK NGTF 27. oktober 2016 BAKGRUNN 1. januar 2017 trer nytt rekruttreglement i kraft. amtidig benyttes i 2017 de obligatoriske

Detaljer

TEKNISK UTFØRELSE INDIVIDUELT

TEKNISK UTFØRELSE INDIVIDUELT NASJONAL MODELL : TEKNISK UTFØRELSE Oktober 2016 Når vi skal vurdere TEKNISK UTFØRELSE ser vi på hvordan gymnasten beveger seg. Dette gjelder hele programmet fra det starter til det avsluttes, (forflytninger,

Detaljer

RYTMISK GYMNASTIKK UT I KLUBBENE

RYTMISK GYMNASTIKK UT I KLUBBENE RYTMISK GYMNASTIKK UT I KLUBBENE INNLEDNING RYTMISK GYMNASTIKK UT I KLUBBENE Rytmisk gymnastikk er en kjempe fin idrett for barna. Alle barn kan drive med dette. Denne idretten utvikler eleganse, smidighet,

Detaljer

Velkommen til Veteranklasser Glade RG dager 2017

Velkommen til Veteranklasser Glade RG dager 2017 Velkommen til Veteranklasser Glade RG dager 2017 I forbindelse med Glade RG dager 2017 har vi den glede å invitere til veteranklasser. Nå er det muligheter for å komme i god gammel RG-form for deg som

Detaljer

REKRUTTREGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF

REKRUTTREGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF REKRUTTREGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF 27.10.2016 Utarbeidet av: Gry-Anette Berge Haanes Olga Ivanova Marie Moltubakk Bozena Pietura Rekruttreglement rytmisk gymnastikk 2017 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

REKRUTTREGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF

REKRUTTREGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF REKRUTTREGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF Versjon 1 04.10.2017 Gyldig fra 01.01.2018 Endringer er markert med gult Utarbeidet av: Gry-Anette Berge Haanes Olga Ivanova Marie Moltubakk Bozena Pietura Rekruttreglement

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.4 2015

Infoskriv TKRG nr.4 2015 Endring av reglement for rekrutter i Landsfinalen På grunn av forskjellige regler for dømming av obligatoriske og frivalgte redskapsprogram i rekruttklassen har det ikke blitt helt rettferdig når disse

Detaljer

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE FONDEE 1881 INTERNASJONALT REGLEMENT RYTMISK GYMNASTIKK 2013-2016 Av FIGs tekniske komité for rytmisk gymnastikk Norsk oversettelse av Marie Moltubakk/NGTF, etter

Detaljer

Feil Bøyde armer I araber x x. Mangelfull strak kropp på brettet x x x

Feil Bøyde armer I araber x x. Mangelfull strak kropp på brettet x x x Hopp Nivå 3 Araber strak salto bakover fra brettet D Verdi 4.00 Land på bena og FALL bakover til ryggliggende, hopp bakover etter landing ikke tillatt Landings matte 80 cm eller 20 cm ekstra matte for

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

Rekrutteringsreglement i gymnastikkhjul

Rekrutteringsreglement i gymnastikkhjul Rekrutteringsreglement i gymnastikkhjul Alle gymnaster skal stille i alle tre disipliner; hopp, spiral og linje. Rekrutter og junior nasjonal klasse SKAL følge stigen. I godkjenningskolonnen i tabellene

Detaljer

BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE FRITTSTÅENDE PROGRAM REKRUTT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF. 4. januar 2016

BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE FRITTSTÅENDE PROGRAM REKRUTT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF. 4. januar 2016 BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE FRITTSTÅENDE PROGRAM REKRUTT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF 4. januar 2016 Filmene av programmene kan være noe annerledes enn beskrivelsene i dette dokumentet. Det er beskrivelsene

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast over soner. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast: Fra bakken, fra luften - Sirkelkast: Fra bakken, fra luften, liten sirkel, stor sirkel.

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke RUM / RLM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Oppvarming Øvelse 1 - Hoppetau - Trener ben og kondisjon. klubben.

Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Oppvarming Øvelse 1 - Hoppetau - Trener ben og kondisjon. klubben. TREN UTE! Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Å trene ute påvirker sansene våre mer enn innetrening i en sal eller på en tredemølle gjør. Usikker på hva du skal

Detaljer

Spicheren Treningssenter

Spicheren Treningssenter 1 - Utfall til siden 1 siden. Før det aktive benet ut og legg tyngden av kroppen over til denne siden. Når foten treffer gulvet bremses bevegelsen. Ved sluttstilling er det aktive ben bøyd, og standbenet

Detaljer

Balansetrening nivå 1 og 2

Balansetrening nivå 1 og 2 Balansetrening nivå 1 og Det er ekstra viktig å trene balanse med økende alder for å forebygge fall og mestre dagliglivets oppgaver. Dette er viktig informasjon til treningsgruppen din. Balansetreningen

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

STYRKETRENING FOR FOTBALLSPILLERE

STYRKETRENING FOR FOTBALLSPILLERE Alder 4 år ØVELSE - Situps ball Fokus er å klemme på ballen mens man tar en jevn sit-up. Rolig opp og rolig ned. Nivå : 5 stk serier Nivå : 0 stk serier ØVELSE - Alle 4 Fokus er at hofte og korsrygg skal

Detaljer

BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE FRITTSTÅENDE PROGRAM MINI-REKRUTT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF. 4. januar 2016

BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE FRITTSTÅENDE PROGRAM MINI-REKRUTT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF. 4. januar 2016 BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE FRITTSTÅENDE PROGRAM MINI-REKRUTT RYTMISK GYMNASTIKK NGTF 4. januar 2016 Filmene av programmene kan være noe annerledes enn beskrivelsene i dette dokumentet. Det er beskrivelsene

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke SUM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende styrke

Detaljer

1. Hoftemobilisering. 2. Krum og svai av korsrygg ved å bevege bekken. 3. Rotasjoner. 4. Knebøy med rotasjon. 5. Core stabilitet partner

1. Hoftemobilisering. 2. Krum og svai av korsrygg ved å bevege bekken. 3. Rotasjoner. 4. Knebøy med rotasjon. 5. Core stabilitet partner STUP / NIVÅ 1 1. Hoftemobilisering Skyv annenhvert ben til siden Rolige og avslappede bevegelser på hvert ben 2. Krum og svai av korsrygg ved å bevege bekken Hensikt: utvikle evne til å sitte i riktig

Detaljer

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Friskere og Gladere medarbeidere Treningsprogram Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Hva Øvelse Moderat intensitet Mer intensivt Repetisjoner Bein & Rumpe Knebøy Som beskrevet Knebøy på 1 fot Utfall

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 4 - Finteteknikk Tema: - Innlæring og utvikling av finter. Hovedbudskap i økten: Hensiktsmessig finteteknikk er en viktig del av alle spilleres personlig tekniske register.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast og mottak. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast: Fra bakken, fra luften - Sirkelkast: Fra bakken, fra luften, liten sirkel, stor sirkel. -

Detaljer

1. Trekantløp. 2. Løp med kast bakover. 3. Løp med stem. 4. Hopp med landing og dytt. 5. Sideliggende rotasjon. 6. Pil og bue

1. Trekantløp. 2. Løp med kast bakover. 3. Løp med stem. 4. Hopp med landing og dytt. 5. Sideliggende rotasjon. 6. Pil og bue HÅNDBALL / NIVÅ 1 1. Trekantløp Løp tre steg på skrå Løp tre steg tilbake Løp tre steg i motsatt retning Ha kne over tå 2. Løp med kast bakover Hensikt: Oppvarming + bedre styrken i baksiden av skulderen

Detaljer

1. Mageliggende kryss. 2. Ryggliggende kryss. 3. Hofteleddsbøyer. 4. Lårcurl. 5. Knestående rotasjon. 6. Sidehev. 7. Push up + 8.

1. Mageliggende kryss. 2. Ryggliggende kryss. 3. Hofteleddsbøyer. 4. Lårcurl. 5. Knestående rotasjon. 6. Sidehev. 7. Push up + 8. VOLLEYBALL / NIVÅ 1 1. Mageliggende kryss Armene skal være i kontakt med underlaget Før den ene foten mot motsatt hånd 2. Ryggliggende kryss Begge skuldre i kontakt med underlaget Sving strakt bein sakte

Detaljer

Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV!

Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV! OPPGAVERALLY Målsetting med timen: Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV! Utstyr: Seks A4 ark nummereres fra 1-6 (legges i plast)

Detaljer

1. Ryggliggende kryss. 2. Mageliggende kryss. 3. Knebøy & rotasjon hopp og vending. 5. Bekkenkontroll. 6. Planken. 7. Sideliggende planke

1. Ryggliggende kryss. 2. Mageliggende kryss. 3. Knebøy & rotasjon hopp og vending. 5. Bekkenkontroll. 6. Planken. 7. Sideliggende planke SNOWBOARD / NIVÅ 1 1. Ryggliggende kryss Sving strakt bein sakte fra side til side Kontrollerte bevegelser 2. Mageliggende kryss Før den ene foten mot motsatt hånd 3. Knebøy & rotasjon Stå i dyp knebøy

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast og mottak Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast:

Detaljer

Program 1 Program 2 Program 3

Program 1 Program 2 Program 3 HÅNDBALLPROGRAM Håndball og skulderplager henger dessverre ofte tett sammen. Mange harde kast, taklinger i skuddøyeblikket og generell stor belastning på skulderen har ført til mange vonde skuldre. Det

Detaljer

1. Mageliggende kryss. 2. Ryggliggende kryss. 3. Korsrygg- og bekkenkontroll. 4. Sidebøy. 5. Brystrygg mobilisering. 6. Sideliggende rotasjon

1. Mageliggende kryss. 2. Ryggliggende kryss. 3. Korsrygg- og bekkenkontroll. 4. Sidebøy. 5. Brystrygg mobilisering. 6. Sideliggende rotasjon BUESKYTING / NIVÅ 1 1. Mageliggende kryss Hensikt: Utvikle mobiliteten på forsiden av hoftene Hold begge skuldre i kontakt med underlaget gjennom hele øvelsen 1. Løft strukket ben 2. Rotasjon av rygg 3.

Detaljer

Styrkeprogram nivå 2. Det anbefales å gjøre øvelsene i den rekkefølgen de er satt opp, men du kan variere hvis du foretrekker det.

Styrkeprogram nivå 2. Det anbefales å gjøre øvelsene i den rekkefølgen de er satt opp, men du kan variere hvis du foretrekker det. Styrkeprogram nivå 2 Dette styrketreningsprogrammet kan utføres hjemme eller på treningssenter. Øvelsene gjøres enklere ved å redusere bevegelsesutslaget (hvor langt ned/ut man går). De gjøres tyngre ved

Detaljer

Nytt stigereglement i linje, hopp og spiral. Presiseringer og endringer i reglement for rekrutter og junior

Nytt stigereglement i linje, hopp og spiral. Presiseringer og endringer i reglement for rekrutter og junior Nytt stigereglement i linje, hopp og spiral Presiseringer og endringer i reglement for rekrutter og junior Alle gymnaster skal stille i alle tre disipliner. Rekrutter og junior SKAL følge stigen. Hoppstigen

Detaljer

KEEPERTRENING I GIMLETROLL

KEEPERTRENING I GIMLETROLL KEEPERTRENING I GIMLETROLL NFF mener at det bør startes med spesiell keeperopplæring for de som er interessert når de er i 11-12 års alderen. Man bør fortsatt rullere noe på plassene inntil de starter

Detaljer

Trekk skuldre bakover press

Trekk skuldre bakover press TRENINGSGUIDE 1 (Periode 06.01.11. 22.02.11.) Velkommen. - Satt av tid til å bruke på oss selv roe oss ned være her og nå. - Hold fokus på egen kropp og eget utgangspunkt! - Fokus på det du får til! Ikke

Detaljer

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker!

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! INVITASJON GLADE RG-DAGER og cup ASKER 2.-4. MAI 2014 For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! ANTATT KONKURRANSEOPPSETT: Vi tar utgangspunkt i følgende konkurranseopsett.

Detaljer

De lange ryggstrekkerne. De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer.

De lange ryggstrekkerne. De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer. 42 Muskelstyrke De lange ryggstrekkerne De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer. Ligg på magen med beina litt fra hverandre. Hold armene

Detaljer

Treningsøkt 5/2017 G2006

Treningsøkt 5/2017 G2006 Treningsøkt 5/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse!

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse! Styrkeprogram nivå 1 Dette er et treningsprogram for deg som skal begynne med forsiktig styrketrening. Du trenger ikke ha noe utstyr, og du kan gjennomføre treningsprogrammet hjemme i stua. Dersom du er

Detaljer

Generell periodeplan i friidrett (5 leksjoner)

Generell periodeplan i friidrett (5 leksjoner) Generell periodeplan i friidrett (5 leksjoner) Mål med periodeplanen: Øve opp gode ferdigheter innen friidrett. Avslutte med en friidrettens dag i skolen. Grunnleggende ferdigheter: Å kunne regne i kroppsøving

Detaljer

Skulder hev-senk. Skuldre frem-tilbake. Rull med skuldrene

Skulder hev-senk. Skuldre frem-tilbake. Rull med skuldrene Øvelsesbank Treningsprogram Når en setter opp treningsprogram for hver enkelt pasient må en velge ut de 5-7 viktigste øvelse for hver enkelt. Samtidig bør et program inneholde minst en øvelse fra hver

Detaljer

SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER

SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER Rå pilatesøvelser for SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER Har du en halvtime å spandere på rumpa di tre ganger i uka? Da kan vi love deg resultater med dette effektive programmet. Du trenger bare en yogamatte!

Detaljer

Impulsuka 2014. Sted/Dato/Navn

Impulsuka 2014. Sted/Dato/Navn Impulsuka 2014 Sted/Dato/Navn NSFs teknikkoppbygging Crawl Teknikk på grunnleggende nivå (grovkoordinert) Kroppsposisjon: horisontal, rett, strømlinje, ansiktet i vannet Føtter og bein: på linje med kroppen;

Detaljer

Manualtrening BRYST. Flies

Manualtrening BRYST. Flies Manualtrening Manualtrening gir utallige muligheter for øvelser som styrker muskulaturen i kroppen. Her har vi valgt ut en del øvelser for ulike muskelgrupper. Merk også at mange av øvelsene som er vist

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill SoneUtviklingsMiljø år Økt 8 - Pådrag / viderespill Tema: - Pådrag og viderespill Hovedbudskap i økten: Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Beredskapsstilling. - Forflytning. - Samarbeide to og to i forsvar. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du

Detaljer

INVITASJON GLADE RG-DAGER og Twentyfour cup

INVITASJON GLADE RG-DAGER og Twentyfour cup INVITASJON GLADE RG-DAGER og Twentyfour cup ASKER 6.-8. MAI 2016 For 26. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! FREDAG 6. MAI: Dommer- og Lagledermøte kl. 12.00, Konkurransestart

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796

Detaljer

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER MAI For 22. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker!

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER MAI For 22. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! INVITASJON GLADE RG-DAGER og cup ASKER 4.-6. MAI 2012 For 22. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! ANTATT KONKURRANSEOPPSETT: Vi tar utgangspunkt i følgende konkurranseopsett.

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Velkommen til Drammens Turnforening Challenge

Velkommen til Drammens Turnforening Challenge Velkommen til Drammens Turnforening Challenge Troppskonkurransen Treningsplan Troppskonkurransen Konkurranseplan SALTO Troppsgymnastikk Hva er Troppsgymnastikk? Troppsgymnastikk er en lagidrett som består

Detaljer

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med Treningsprogram Treningsprogram med 22 ulike øvelser Disse 22 øvelsene vil vise deg eksempler på treningsprogram som vil jobbe med muskler og muskelgrupper som buk, rygg, overarm og skulder. Start programmet

Detaljer

Melodi 1: Big, big world med Gheorge Zamfir.

Melodi 1: Big, big world med Gheorge Zamfir. Melodi 1: Big, big world med Gheorge Zamfir. 3,19min Nivå 1: Alle begynner inne på oppvisningsarenaen. Hvert par ligger tett sammen i fosterstilling, på bunnens merke. Toppen bak bunnen. Bak hvert par

Detaljer

1. Sittende roing. 2. Sittende rotasjon. 3. Albuestrekk. 4. Sideliggende rotasjon. 5. Sidestabilitet. 6. Utadrotasjon skulder. 7.

1. Sittende roing. 2. Sittende rotasjon. 3. Albuestrekk. 4. Sideliggende rotasjon. 5. Sidestabilitet. 6. Utadrotasjon skulder. 7. PARASPORT / NIVÅ 1 1. Sittende roing Hensikt: Bedre kontrollen i skulderbuen Vær rett i overkroppen 2. Sittende rotasjon Hensikt: Bedre mobiliteten i brystryggen Sitt i skredderposisjon Hold overkroppen

Detaljer

INVITASJON GLADE RG-DAGER, Twentyfour cup og NM for junior lag

INVITASJON GLADE RG-DAGER, Twentyfour cup og NM for junior lag INVITASJON GLADE RG-DAGER, Twentyfour cup og NM for junior lag ASKER 28. -30. APRIL 2017 For 27. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! FREDAG 28. APRIL: Dommer- og

Detaljer

SUMMARY INDIVIDUAL DIFFICULTY. Same shape. Same shape. Same shape

SUMMARY INDIVIDUAL DIFFICULTY. Same shape. Same shape. Same shape SUMMARY INDIVIDUAL DIFFICULTY Repetisjon av same shape tillates kun i serie av identiske, Same shape = vansker vist i samme rute i tabellene Eksempler: Same shape Förbundsdomarkurs RG 2017 Marie Moltubakk

Detaljer

Treningsøkt 7/2017 G2006

Treningsøkt 7/2017 G2006 Treningsøkt 7/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Jobb med fritt ben ut til siden. Sørg for at du ikke senker hoften når du løfter.

Jobb med fritt ben ut til siden. Sørg for at du ikke senker hoften når du løfter. Skrå ryggmuskulatur blir ofte oversett og den jobber gjerne mye statisk. Å jobbe dynamisk med å føre høyre hånd mot venstre ankel er gunstig for koordinasjonen og for muskelkvaliteten. Ønsker du å tilføre

Detaljer

Styrkeprogram nivå 3. Rett teknikk er alltid viktigere enn å ta flere repetisjoner, så ta heller 7 gode repetisjoner, enn 13 dårlige.

Styrkeprogram nivå 3. Rett teknikk er alltid viktigere enn å ta flere repetisjoner, så ta heller 7 gode repetisjoner, enn 13 dårlige. Styrkeprogram nivå 3 Dette styrketreningsprogrammet er for deg som er klar for en utfordring. Det går selvfølgelig an å gjøre færre repetisjoner enn det som er satt dersom det blir for mange til å begynne

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796

Detaljer

NASJONAL BASISSTIGE OG TURNSTIGEN. Utgave november 2013 revidert desember 2015

NASJONAL BASISSTIGE OG TURNSTIGEN. Utgave november 2013 revidert desember 2015 NASJONAL BASISSTIGE OG TURNSTIGEN Utgave november 2013 revidert desember 2015 1 HOPP BASISSTIGEN TRINN A TOPPVERDI: 0,5 Hopp til huksitt eller strekkhopp opp på Pegasus (1.15m) strekkhopp ned med halv

Detaljer

GLADE RG-DAGER og NM for Senior Duo/Trio

GLADE RG-DAGER og NM for Senior Duo/Trio INVITASJON GLADE RG-DAGER og cup NM for Senior Duo/Trio ASKER 3.-5. MAI 2013 For 23. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! ANTATT KONKURRANSEOPPSETT: Vi tar utgangspunkt

Detaljer

Styrketrening nivå 1 og 2

Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening er viktig for å forebygge skader og vondter, og for å mestre dagliglivets oppgaver. i blir anbefalt å trene styrke to ganger i uken. Dette er viktig informasjon

Detaljer

SANDAR G14 PROGRAM FOR SOMMERTRENING 2010 19.07. - 01.08.

SANDAR G14 PROGRAM FOR SOMMERTRENING 2010 19.07. - 01.08. SANDAR G14 PROGRAM FOR SOMMERTRENING 2010 19.07. - 01.08. Da er det tid for litt oppkjøring til høstens utfordringer. Fellestreninger starter opp mandag 2.8. Kl 18:00. Før den tid legges det opp til litt

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 MUSIKK-REGLER FRA 1.JUNI 2014 Fra 1.juni 2014 er det tillatt med sangtekst for alle individuelle juniorklasser. I likhet med seniorklassene og

Detaljer

NASJONAL BASISSTIGEN Utgave januar 2013

NASJONAL BASISSTIGEN Utgave januar 2013 NASJONAL BASISSTIGEN Utgave januar 2013 1 HOPP BASISSTIGEN TRINN A TOPPVERDI: 0,5 På kloss høyde ca 50 cm Tilløp sats på brett hopp til stående nedhopp: strekkhopp med 360 graders vending til stående på

Detaljer

1. Ankelbøy. 2. Bekkenkontroll. 3. Hamstring. 4. Hofteleddsbøyer. 5. Push up + 6. Lårcurl. 7. Rotasjon. 8. Sidehev. 9. Stuperen SKISKYTING / NIVÅ 1

1. Ankelbøy. 2. Bekkenkontroll. 3. Hamstring. 4. Hofteleddsbøyer. 5. Push up + 6. Lårcurl. 7. Rotasjon. 8. Sidehev. 9. Stuperen SKISKYTING / NIVÅ 1 SKISKYTING / NIVÅ 1 1. Ankelbøy 3 x 30 sek Plasser strikk over ankelleddet Skyv kneet frem og tilbake 3 x 30 sek på hvert bein 2. Bekkenkontroll Ligg på ryggen med bein i kryss Rull bekkenet rolig bakover

Detaljer

1. Ryggekstensjon. 2. Elefanten. 3. Knebøy. 4. Utfall forover. 5. Korte skøytehopp. 6. Ettbens hopp med dytt. 7. Sideplanke

1. Ryggekstensjon. 2. Elefanten. 3. Knebøy. 4. Utfall forover. 5. Korte skøytehopp. 6. Ettbens hopp med dytt. 7. Sideplanke SHORT TRACK / NIVÅ 1 1. Ryggekstensjon Hensikt: Styrke bevegelighet i rygg Ligg på magen over ballen Bøy og strekk ryggen Ha rolige bevegelser 2. Elefanten Hensikt: Utvikle mobilitet bakside ben Prøv å

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk Tema: - Sperreteknikk. NB! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter. Her ligger det også linker til mer materiell

Detaljer

Tromsø Turnforening i samarbeid med NNGTK. inviterer til Nord-Norsk mesterskap i Rytmisk Gymnastikk

Tromsø Turnforening i samarbeid med NNGTK. inviterer til Nord-Norsk mesterskap i Rytmisk Gymnastikk NNGTK Tromsø Turnforening i samarbeid med NNGTK inviterer til Nord-Norsk mesterskap i Rytmisk Gymnastikk Dato: Lørdag 15 oktober 2016 Sted: Gyllenborghallen, Skolegata 34/36, Tromsø Takhøyde: Ca 8,5 m

Detaljer

Personlig trenings program

Personlig trenings program Personlig trenings program Utformet av : Knut Stian Fjellestad Dato : 29.11.2007 Firefotstående. Veksel bensving bak. Hælsittende til knesittende. 1. Hælsittende, løft armene frem/opp. 2. Hold armene rett,

Detaljer

Treningshefte. manualer. www.abilica.no

Treningshefte. manualer. www.abilica.no Muskler som kommer... Treningshefte for manualer www.abilica.no FØR DU BEGYNNER Dette heftet er laget med tanke på deg som ønsker å begynne å trene med manualer for å få en sterkere og strammere kropp.

Detaljer

ONGO BEVEGELSESØVELSER TRENINGSPROGRAMMER

ONGO BEVEGELSESØVELSER TRENINGSPROGRAMMER ONGO BEVEGELSESØVELSER ONGO -stolen fremmer aktiv sitting for å redusere anspenthet, styrke ryggmusklene og forbedre kroppsholdningen din. Den gjør det mulig å legge øvelser inn i dagliglivet, ikke bare

Detaljer

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 101. STOPP SITT 102. STOPP SITT STÅ 103. STOPP SITT DEKK 104. STOPP SITT DEKK SITT 105. STOPP SITT - GÅ RUNDT 106 STOPP SITT DEKK - GÅ RUNDT 107 HØYRE SVING

Detaljer

A DOMMERTEGN. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommertegnene. Gyldig fra August 2014. A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt.

A DOMMERTEGN. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommertegnene. Gyldig fra August 2014. A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt. 56 Gyldig fra A DOMMERTEGN A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt. A.2 Når dommeren henvender seg til sekretariatet er det anbefalt at man i tillegg til tegnbruken også bruker stemmen.

Detaljer

FYSISKE TESTER REKRUTT f.o.m. 2016

FYSISKE TESTER REKRUTT f.o.m. 2016 Bevegelighet/ fleksibilitet: 1. Damespagat (begge bein) FYSISKE TESTER REKRUTT f.o.m. 2016 0 (på 2 cm 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm gulv) Spagater måles først på gulv (flatt): Gymnasten

Detaljer

Avspenning - nivå 1 og 2

Avspenning - nivå 1 og 2 Avspenning - nivå 1 og 2 Avspenning er stressreduserende og det har også vist god effekt på blodtrykket. Gi denne informasjonen til treningsgruppen din. Avspenningsøvelsene er delt opp i to sekvenser.

Detaljer

Treningsøkt 7/2017 G2006

Treningsøkt 7/2017 G2006 Treningsøkt 7/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Bedre håndball. - og uten skader! Veiledende treningsprogram

Bedre håndball. - og uten skader! Veiledende treningsprogram Bedre håndball - og uten skader! Veiledende treningsprogram Innledning Treningsprogrammet er laget for å forbedre prestasjon og forebygge skader hos yngre håndballspillere. Øvelsene i programmet har til

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker Tema: - Skuddteknikker Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hovedbudskap i økten: Hva er viktig ved

Detaljer

Kom i ditt livs form med High Intensity Training hvis du overlever!

Kom i ditt livs form med High Intensity Training hvis du overlever! H.I.T Kom i ditt livs form med High Intensity Training hvis du overlever! 68 I FORM 13/2014 Svetten kommer til å renne, du vil hive etter pusten og kanskje få blodsmak i munnen med I FORMs beinharde H.I.T.-program.

Detaljer

Se rett fremover. Stolt og rett holdning i ryggen. Stå skulderbredt med føttene pekende ca. 15 utover. Ha tyngden på hælene under hele knebøyen.

Se rett fremover. Stolt og rett holdning i ryggen. Stå skulderbredt med føttene pekende ca. 15 utover. Ha tyngden på hælene under hele knebøyen. ØVELSESBANK STYRKE TYRKETRENIN / Knebøy inn 1. Assistert knebøy Se rett fremover. Stolt og rett holdning i ryggen. Stå skulderbredt med føttene pekende ca. 15 utover. Ha tyngden på hælene under hele knebøyen.

Detaljer

Treningsøkt 6/2017 G2006

Treningsøkt 6/2017 G2006 Treningsøkt 6/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

I BEVEGELSE EN TRENINGSVEILEDER. Vi skal vise deg!

I BEVEGELSE EN TRENINGSVEILEDER. Vi skal vise deg! Vi skal vise deg! INNHOLD Forord: Hold kroppen i bevegelse........................................... 4 Innledning: I bevegelse en treningsveileder............................... 5 Du trenger................................................................

Detaljer

Øvelser for Pivot C20 Multigym

Øvelser for Pivot C20 Multigym Øvelser for Pivot C20 Multigym C20 gir deg mulighet til å trene en rekke muskelgrupper, og billedserien som følger viser deg en del sentrale øvelser du kan gjøre og hvordan du stiller inn apparatet for

Detaljer

ØVELSER PÅ SPORTSMASTER TREKKAPPARAT

ØVELSER PÅ SPORTSMASTER TREKKAPPARAT ØVELSER PÅ SPORTSMASTER TREKKAPPARAT De fleste øvelsene vist nedenfor kan utføres både på Enkelt trekkapparat og på Dobbelt trekkapparat. Trekkapparatene gir mulighet for mange ulike øvelser. Her vil vi

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 15 år

SoneUtviklingsMiljø 15 år SoneUtviklingsMiljø 15 år Økt 2 - Skudd fra posisjoner/valgøvelser Tema: - Skudd fra posisjoner/valgøvelser Felles fokusområder i skuddtrening: - Balanse og kroppskontroll i alle aksjoner. - Troverdig

Detaljer

Aleksander Kilde, junior verdensmester i storslalåm2013

Aleksander Kilde, junior verdensmester i storslalåm2013 Styrketreningsprogram Alpint v/ Aleksander Kilde, junior verdensmester i storslalåm2013 Under følger forslag til to forskjellige økter tatt ut fra treningsopplegget til landslagsalpinist Aleksander Kilde

Detaljer