101 BLADET. 101 Bladet «tar av» 101-bladet tar av Tariffoppgjøret 2005 Forsvaret på 3 søyler. side 2 side 4 side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "101 BLADET. 101 Bladet «tar av» 101-bladet tar av Tariffoppgjøret 2005 Forsvaret på 3 søyler. side 2 side 4 side 7"

Transkript

1 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr Bladet «tar av» 101-bladet tar av Tariffoppgjøret 2005 Forsvaret på 3 søyler side 2 side 4 side 7

2 Redaktøren 101 bladet «tar av» Med den nye redaktøren fra en flystasjon kunne man jo tro det, men den største forandringen er et nytt utseende på bladet. For selv om redaktøren kommer fra en flystasjon med operativ flydrift, er jeg «heldigvis» ansatt på bakken. Det er med den største ydmykelse og spenning jeg takket ja til vervet som ny redaktør for 101 bladet. Jeg føler det vel nærmest som å skulle «hoppe etter Virkola» med hensyn til å ta over vervet etter Birgit, som har utført denne jobben på en utrolig profesjonell måte. Nå har jeg vært så heldig å få med meg Tom-Rune Klemetsen og Lena Bakke fra Landsforeningens kontor samt Roy Ulvmoen grenader fra Luftforsvarets stasjon Mågerø. Disse og undertegnede utgjør det nye redaksjonsutvalget som i fremtiden skal forsøke å lage et blad for medlemmene, med aktuelt medlemsstoff fra vårt langstrakte land. Siden det verken er tid eller resurser til å drive oppsøkende journalistisk virksomhet fra vår side, er vi avhengig av innspill og stoff fra dere der ute. Som dere ser fant vi det riktig å foreta noen endringer i bladet. Bladet kommer i en ny «drakt» med ny forside og litt endringer på oppbygging av innhold. Noen vil vel hevde at «ny krefter» alltid må endre på noe som er bra fra før. Det er ikke vår mening å endre for å endre, men siden vi nå er en ny gruppe som skal sy sammen bladet, følte vi at tiden var moden for å foreta noen endringer i utseende. Det blir selvfølgelig opp til dere og vurdere om vi har «bommet». Vi er mottagelig for ris og tilbakemeldinger fra dere som lesere, det er heller ikke å forakte med ros der hvor det måtte passe. Dette skal jo uten tvil være et blad for dere som medlemmer, og ikke et for oss som lager det. Sitter i skrivende stund med et lite hefte og et brev i fra sjefen i FLO/Driftsdivisjonen i hånden, overskriften er «kjære medarbeider i Driftsdivisjonen» og «FLO Våre verdier i en utfordrende tid». Dette brevet og det lille heftet er tydeligvis sendt hjem til alle ansatte i FLO/ driftsdivisjonen. Slik at for de av oss som skulle være i tvil, vi er i en omstillingssituasjon. Vi får redegjort for dette og blir gitt noen tips om hva som er viktig i disse tider. Det blir skrevet om FLO s verdier: Nærhet, glede, Kompetanse og I Forkant, videre om hvor viktig det er å ta vare på hverandre i disse tider. Noen vil nok å driste seg til å mene at dette ikke er verdt papiret det er trykket på, men uansett hva vi måtte mene så tror i alle fall jeg at i disse tider og i fremtiden er det viktig at man står sammen og at vi tar vare på hverandre. Samhold og felleskap tror jeg er nøkkelord uansett om man er ansatt i FLO, andre enheter i forsvaret, eller Forsvarsbygg. For å sitere en ukjent kilde «det er i alle fall en ting som er sikkert, det er at det er usikkert». Versegod her har dere det første 101 bladet i 2005, «pakket i ny drakt», men forhåpentligvis med innhold som faller i smak. Ønsker samtidig alle en riktig god påske. 101 BLADET Adresse: 101-bladet, NTL Landsforening 101, Postboks 8788, Youngstorget, 0028 Oslo Redaktør: Vidar Hansen, Moaveien 28, 1719 Greåker, Mobil: Redaksjonsutvalget: Vidar Hansen, Lena Bakke, Tom-Rune Klemetsen og Roy Ulvmoen Redaksjonen avsluttet: 8. mars 2005 Produksjon: Stiftelsen Aktuell Opplag: 7500 eks Adresse-endring for medlemmer av 101-bladet: NTL, Møllergt 10, 0179 Oslo Frist for stoff til neste nummer: 12. mai Sendes til Landsforeningen. Forsidebildet: Forsvarets digitale bildearkiv BLADET NR

3 Lederen Hvor skal det ende? Det går en vekkelsesbølge over landet. Den heter New Public Management, og innebærer at stadig mer av samfunnsutviklingen overlates til markedskreftene. Den er bakgrunnen for privatiseringsiveren til Forsvarsledelsen. Den er også bakgrunnen for Forsvarets fokus på kjerneoppgaver. Dette igjen er årsaken til mange av de problemene Forsvaret har hatt den senere tiden. Det har vært en ensidig fokus på det operative med tilsvarende nedvurdering av viktige støttefunksjoner og forvaltningsoppgaver. Resultatet ser vi nå. Den ene skandalen avløser den andre: Først vil ikke Riksrevisjonen godkjenne Forsvarets regnskap for Deretter blir vi presentert et megautunderskudd på regnskapet for 2004: 941 millioner! Hvordan kan sånt skje? Det er nok ikke et enkelt svar på dette, men en vesentlig årsak er etter min mening at Forsvaret la ned de lokale regnskapskontorene og kvittet seg med helt nødvendig kompetanse lokalt før det nye regnskapssystemet var tilstrekkelig utprøvd. Det har også helt tydelig manglet regnskapsforståelse og budsjettdisiplin hos en del sjefer: om dette skyldes manglende opplæring eller er et resultat av en ukultur skal være usagt. Det må uansett tas tak i, og det raskt, da det er Forsvarets troverdighet som står på spill. Men hva skjer? I stedet for å ta tak i problemstillingen, og seriøst undersøke hva som egentlig har skjedd, opplever vi nå en alles kamp mot alle. I stedet for å ta det ansvaret de vitterlig har, skyver Forsvarsminister og Forsvarssjef ansvaret nedover i organisasjonen. GIH og Sjef FLO får beskjed gjennom media i at de må gå. GIH nedsetter et eksternt utvalg som skal granske årsakene til overskridelsene i hæren. Rapporten, som peker på en del viktige årssakssammenhenger, blir raskt karakterisert som et bestillingsverk som skal frikjenne GIH. En stund så det ut til at Forsvarsministeren måtte gå av på grunn av regnskapsrotet i Forsvaret. Og ikke sitter jeg på fasiten når det gjelder hvem som har informert hvem i denne prosessen. Men en ting vet jeg Hun er iallfall sterkt medskyldig når det gjelder tempo og omfang av omstillingsprosessen. Hadde hun hørt på advarselene som har kommet fra flere av Forsvarets sjefer og ikke minst fra tjenestemannsorganisasjonene, ville hun vært spart for det råkjøret hun nå blir utsatt for! NTL 101 på Forsvarets intranett Nå kan du også følge med på hva som skjer via NTL 101s nye sider på Forsvarets intranet. På denne siden finner du relevante lover og avtaler, avdelingskontakter, informasjon om kurs, oversikt over tillitsvalgte og aktuell informasjon om det som foregår i Forsvaret for tiden. Du finner sidene på: Dette er dessverre kun tilgjengelig for de som jobber i FMO og som har tilgang til FisBasis, men vi håper at vi snart også skal få anledning til å legge ut egne sider for Forsvarsbygg. 101-BLADET NR

4 Tariffoppgjøret 2005 TONE RØNOLDTANGEN NTLs tariffpolitiske uttalelse: I februar vedtok landsstyret i NTL sin tariffpolitiske uttalse, som er styrende for forbundet i det kommende mellomoppgjøret. Blant annet gir den føringer for forbundsledelsen videre arbeid opp mot LO, og LO s prioritering i de innledende forhandlingene. Uttalelsen kan leses i sin helhet på NTLs hjemmsider, her følger et lite utdrag: Økonomiske betraktninger og utfordringer Hovedutfordringen for lønnsoppgjøret i år 2005 er å sikre medlemmene en rettmessig andel av verdiskapingen og sikre lik lønn for likeverdig arbeid. Fagbevegelsen må fortsatt kjempe en felles kamp for å opprettholde et høyt velferdsnivå. Utviklingen vi nå har mot et lavere velferdsnivå er resultat av bevisste politiske valg. NTL tar sterk avstand fra en slik utvikling som er med på å redusere kvaliteten på det generelle velferdstilbudet og presser fram tariffdumping. NTL krever at alle tariffavtaler må inneholde tjenestepensjonsordninger, og forventer at dette er på plass før dagens tariffperiode går ut. Tjenestepensjon må behandles separat til våren, uavhengig av behandlingen av øvrige tema i pensjonsreformen. Likelønn NTL arbeider for lik lønn for likt og likeverdig arbeid, og vi vil fjerne lønnsforskjeller som skyldes kjønn, etnisk bakgrunn, tradisjoner, status eller tilfeldigheter. Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser en svak forbedring på likelønnsutviklingen mellom kvinner og menn. Innenfor NTL sine største tariffområder, Staten og NAVO, har likelønnsutviklingen stagnert. Likelønn er derfor et høyt prioritert krav fra NTL ved årets tariffoppgjør. Lønnsutvikling For NTL er det et mål at ingen voksne arbeidstakere skal ha en inntekt under 85 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (ca ). NTL vil kreve at lønnsoppgjøret må innrettes slik at skjevhetene rettes opp for grupper som har et lavt lønnsnivå, eller har hatt dårligere lønnsutvikling enn sammenlignbare grupper. Dette må kombineres med kravet om lik lønn for arbeid av lik verdi. Erfaringer viser at den mest rettferdige og utjevnende lønnsdannelsen skjer ved generelle tillegg og justeringer, og ved at hoveddelen av lønnsdannelsen skjer der konfliktretten er. Dette vil derfor være NTLs utgangspunkt for årets oppgjør. I det statlige tariffområdet kan disse målsettinger best ivaretas ved at hoveddelen av lønnsdannelsen skjer sentralt og ved kombinasjon av krone og prosenttillegg eller ved å kombinere kronetillegg med lønnstrinnsendringer. Neste trinn i tariffoppgjøret er LOs representantskap som vedtar hvilke hovedlinjer LO skal jobbe etter i det kommende lønnsoppgjøret. Selv om LO ikke forhandler direkte for statsansatte, er disse hovedlinjene også styrene for våre oppgjør. Representantskapet vedtok blant annet følgende krav til det kommende oppgjøret: Det skal legges spesiell vekt på lavlønte og likelønn Lønnsvekst hos ledere må ikke avvike fra andre grupper Det må opprettes flere tiltaksplasser for arbeidsledige, samt iverksettes tiltak som får arbeidsledigheten ned Undersysselsetting og uønsket deltid må bort Sosial dumping må motarbeides Brutaliseringen av arbeidslivet må everseres Alle arbeidstakere må sikres en god tjenestepensjon. Turid Lilleheie og Gerd Liv Valla. (Foto: Nina Hanssen) BLADET NR

5 Grødegaard A/S blir en del av ISS BJØRG MATHISEN HTV FOR NTL I GRØDEGAARD Foto: Anne-Grete Lossius Salget av Grødegaard AS til ISS, 100 %, er et faktum som ingen kan gjøre noe med. Ingen kan heller gjøre noe med at det er vemodig for mange ansatte. Vi har jo tross alt drevet kantiner i 57 år. Begynnelsen til slutten startet vel , ved den første store omstillingen, da vi gikk fra å være forvaltningsorgan til statsforetak, 100 % eid av Staten v/forsvarsdepartementet. I desember 2000 ble vi overført fra Forsvarsdepartementet til Næringsdepartementet. I januar 2001 ble vi så omgjort til AS samtidig som vi byttet navn fra Statens Kantiner til Grødegaard AS. Stortinget hadde på det tidspunktet startet en prosess med å selge ut statlige bedrifter. Noen lurte på hvorfor Staten skulle drive kantiner, og dermed var det duket for salg. Medlemskapet i Statens Pensjonskasse (SPK) ble videreført da Statens Kantiner ble Grødegaard AS. Det viste seg etter hvert at kostnadene ved dette medlemskapet var mye høyere for aksjeselskapet Grødegaard enn det tidligere statsforetaket. En periode var gjelda til Statens Pensjonskasse oppe i ca 56 millioner kroner, og Grødegaard i realiteten teknisk konkurs. Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor Grødegaard AS måtte belastes hele regningen, da SPK ikke hadde gjort jobben sin og startet de nye beregningene to år på etterskudd. Hvis Grødegaard AS skulle overleve måtte noe gjøres med pensjonsordningen. Det er nå ISS kommer inn. Direktør Bjørn Nilsen i ISS sa i en artikkel i Dagens Næringsliv at ISS var med på å berge Grødegaard AS i Jeg må få korrigere dette. Fakta er at ISS satt på gjerdet og ventet til fagforeningene (les: NTL) hadde forhandlet fram ny pensjonsordning. Det var betingelsen for at de skulle kjøpe bedriften. Etter min mening var det NTL som berget Grødegaard AS fra skifteretten. Det var snakk om timer før bedriften av konkurs. Det ble oppnådd enighet om ny pensjonsavtale, og ISS kjøpte 48 % av aksjene fra Næringsdepartement. Den opprinnelige avtalen var at ISS kunne kjøpe resten av aksjene ved utgangen av Etter en imponerende innsats fra administrasjonen, med opprydding i kontraktene, og ikke minst innsatsen fra de ansatte ute i kantinene, som har vært med i alle omstillingene,(det har gått fort i svingene til tider), har Grødegaard AS gått fra et underskudd i 2001 på ca 29 millioner til et overskudd på over 11 millioner. Nå har det skjedd at salget av de siste 52 % foretas et par år tidligere enn beregnet. Ny avtale ble undertegnet Virksomhetsoverdragelsen ble først satt til , men er nå endret til Alle ansatte skal overføres til ISS. De individuelle avtalene overføres automatisk, men de kollektive avtalene (lønnsvilkår osv) kan videreføres etter forhandlinger. Forbundet har startet prosessen med å kreve disse videreført ut tariffperioden, som går ut Livet går ellers som vanlig fram til overdragelsen, med lønnsforhandlinger og lignende. Ledelsen informerer fortløpende, og er opptatt av å følge Hovedavtalen (for en gangs skyld). Likevel vil det være usikkerhet ute blant de ansatte, og som tillitsvalgt merker jeg en økning av henvendelser. Og jeg oppfordrer folk til å ta kontakt hvis det er noe de lurer på. Jeg svarer så godt jeg kan, og det jeg ikke kan, finner jeg ut av andre steder. Men vitsene mine får du: Modig gjort - Jeg har stått ansikt til ansikt med en løve en gang, skrøt mannen til en kollaga på jobben. - Nei, er det sant? sa kollegaen. - Ja, og jeg var helt ubevæpnet. - Men, hva gjorde du? - Hva kunne jeg gjøre? Jeg stirret den først rett inn i øynene, og da den begynte å bevege seg mot meg, rygget jeg tilbake. Men den fortsatte å komme mot meg... - Men hvordan kom du deg vekk? - Jeg beveget meg over til apeburet. Trykk på knappen Gamle Ola hadde bodd på landet i hele sitt liv og kom en tur til Oslo. Utenfor en dør så han et skilt med «Trykk på knappen» - og gjorde som skiltet sa. Ut kom en herre med høytidelig mine og spurte, «Nå, hva ønsker De?» «Ikke noe» sa Ola «Jeg bare gjorde som det stod på skiltet». Mannen så overlegent på han og sa, «På landet dukker tydeligvis idiotene opp av marken» «Mulig det» svarte Ola «Og her i byen kommer de frem bare man trykker på en knapp!» 101-BLADET NR

6 Nytt fra Forsvarsbygg Arbeid med ny struktur ANN BERIT SAGEDAL Konserntillitsvalgt Det er nedsatt en gruppe bestående av enkelte ledere, ansatte og tillitsvalgte som skal komme med en anbefalt organisering av overordnet struktur i Forsvarsbygg. Gruppen kalles POC, og møtene avholdes på Oscarsborg. Gruppen har nå lagt frem et foreløpig forslag til ny struktur som det nå skal jobbes videre med. Endelig anbefaling vil bli forhandlet utpå vårparten. Etter at hovedstrukturen er på plass, skal de enkelte divisjoner gå i gang med en tilsvarende prosess for å se på en optimal organisering av den enkelte divisjon. Det vil nå bli arbeidet videre med grenseoppganger mellom enhetene, organisering av stabsstruktur og detaljert implementeringsplan. Dette vil bli behandlet i møte i POC 14/3. Foreløpig forslag til ny organisasjonsstruktur for Forsvarsbygg Forsvarsbyggs verdier Forsvarsbygg har også laget et verdigrunnlag som det er forventninger om at kan bli et levende dokument i virksomheten. Verdiene er: Fokusert Nytenkende Gjensidig tillit og respekt Helhetlig mangfold Status i omstillingen Forsvarsdepartementet har satt som mål at Forsvarsbygg skal ha 1320 årsverk pr Det har vært relativt stor frivillig avgang i virksomheten, og det kan se ut som om måltallet kan nås uten oppsigelser (la oss håpe det). Det siste tallet jeg har fått presentert er at det gjenstår ca 60 årsverk for å nå måltallet. Det antas at noen flere vil slutte fordi de går over i andre jobber, og at flere vil takke ja til tilbud om AST (Avgangsstimulerende tiltak). I forbindelse med tilbud om AST er jeg noe bekymret, da Forsvarsdepartementet i sitt direktiv for AST nærmest åpner for at arbeidsgiver kan gi tilbud til ansatte de ikke «ønsker». Jeg vil derfor henstille til tillitsvalgte om å være på vakt i forhold til forsøk på å presse ansatte ut av jobbene ved å tilby fratreden med AST. Det er også viktig at våre medlemmer melder ifra til tillitsvalgte dersom de får et tilbud som de ikke ønsker, og føler seg presset. ADFB STAB EIENDOMS- STYRING Asset Management (E) BYGGING (P) UTLEIE Property Management (AE) NASJONALE FESTNINGS- VERK (P) SKIFTE EIENDOM Salg (P) FORSVARS SPESIFIKK RÅDGIVNING (P) FELLES- TJENESTER (A) EIENDOMS- SERVICE Facility Management (P) Oscarsborg. Foto: Torbjørn Kjosvold BLADET NR

7 Forsvaret på 3 søyler Det er ikke mange år siden Forsvarssjefen (FSJ) sa at han ville styre Forsvaret via 3 søyler. Det ble lansert som den fremtidige styringsmodellen. Nå skulle det hele deles opp i operativ virksomhet, utdanning og logistikk. ASBJØRN JOSEFSEN Siden lanseringen er mye gått galt, i hvert fall hva styringssystemene angår. Forslaget virket tilsynelatende fornuftig. Den tidligere organiseringen av Forsvaret, kunne neppe fortsette. Det hele minnet om et konglomerat, med småkonger over alt, hvor alle skulle styre innenfor sitt spesielle område. I ettertid har vi sett at fullt så enkelt var det ikke å samle styring og ansvar, for å få et mer helhetlig Forsvar med en samordnet marsj mot et nytt felles mål. Men hva har så gått galt? Kort sagt er vel mye av omstillingsplanene basert mer på ønsketenkning enn realiteter. Det ble lagt opp til innføring av nye systemer uten at disse var godt nok utviklet, personell ble plassert i stillinger de langt fra hadde nok kompetanse til å fylle. Og mange oppdaget undervegs at deres makt ble redusert eller helt forsvant. Flere utspill er kommet etter hvert gjennom militærfaglige utredninger (MFU), Stortingsvedtak og iverksettingsbrev (IVB) og direktiver. Men så begynner konsekvensene av omstillingene å komme for en dag. Det blir å gå fra vondt til verre: Forsvaret henviser til hva Stortinget har bestemt. Stortinget har bestemt det Forsvaret anbefalte minus politisk hestehandling. Statsråden sier det som FD mener ligger i Stortingets vedtak. Forsvaret kommer med innspill til IVB som må ta hensyn til hva Stortinget har vedtatt eller ikke vedtatt, til FD sin tolkning av det Stortinget har vedtatt eller ikke vedtatt, samt til Forsvaret sine egne behov eller var det tidligere presenterte målsettinger som nå trengte harmonisering. Ja, hvem vedtok egentlig hva når og hvordan? Vi opplever altså at FD gjentar og gjentar hvem som har ansvaret, brev skrives og spørsmål besvares og enda flere føler seg «lurt». Så kommer Forsvarskomiteen med forklaringer, brev sendes til statsråden og til lokale politikere. Det prøves opprydding i uklarhetene, og det meste blir enda mer uklart. Om ikke det er nok så reiser FSJ rundt og presiserer at aldri har man vært så gode som man er nå. Nedbemanningen går slik Stortinget har vedtatt. Forsvaret produserer og leverer som aldri før og kostnadene, ja hva med dem? Det ble visst ikke nevnt! Men det irriterte statsråden at FSJ sjelden var å se på kontoret. Og hvor er departementsråden? Ja, si det forvirringen synes total. Eksemplene er uendelig mange på at situasjonen er uoversiktlig. Men politisk handlekraft skal vises, koste hva det koste vil. Prisen begynner å bli høy. Kort fortalt, slik er det i dag. Forsvaret styres helt riktig via 3 søyler: Stortinget bestemmer, Statsråden har ansvaret og Forsvarssjefen produserer styrker - til FN-tjeneste, eller var det til bushkrig? Så enkelt er det. Fra NTLs prinsipp- og handlingsporgram «Privatisering, konkurranseutsetting og outsourcing kan ikke løse utfordringene samfunnet står overfor» (NTLs prinsipp- og handlingsprogram , Prioriterte politiske satsningsområder - krav overfor myndighetene) «Oppsplitting av virksomheter medfører pulverisering av arbeidsgiveransvaret og svekket medbestemmelse» (NTLs prinsipp- og handlingsporgram , Faglig del - krav overfor arbeidsgiver) «Velferdsstaten skal organiseres med utgangangspunkt i likeverdige tjenestetilbud uansett bosted, sosial bakgrunn og økonomisk evne» (NTLs Prinsipp- og handlingsprogram , Visjon for samfunnet) 101-BLADET NR

8 Styremøte i NTL Forsvaret januar 2005 Noen aktuelle saker fra møtet Styremøtet i 101 ble denne gangen avholdt på LOs kurs og konferansesenter på Sørmarka utenfor Oslo. To av styremedlemmene hadde søkt fritak og det måtte gjennomføres suppleringsvalg til styret. Styremedlem og redaktør Birgit Stav ble på LO Stats representantskapsmøte i november valgt til LO Stats distriktssekretær i Hordaland. På bakgrunn av dette søkte hun seg fritatt fra verv som styremedlem og redaktør for 101 bladet. Vara til styret, Reidulf Høybakken, har blitt innvilget avgangspakke fra Forsvaret og sluttet 1. januar Med bakgrunn i dette meddelte han styret om at han måtte trekke seg fra sitt verv som vara. Begge søknader om fritak ble innvilget av styret. Kim Johnsen la fra innstillingen fra den særskilte valgkomiteen for styret og følgende personer ble valgt: Vidar Hansen, Rygge ble valgt til nytt styremedlem og redaktør av 101- bladet. Sølvi Thomassen, Porsanger ble valgt som ny 2. vara (Sølvi vil forøvrig bli presentert i neste nummer av 101 bladet). I tillegg til fritak og valgssakene så hadde også styret fått inn søknader om økonomisk støtte og bevilget følgende beløp til solidaritetsarbeid og prosjekter: 4000 kr til Solidaritetsarbeidet i Eritrea kr til Norsk Folkehjelps arbeid i Sudan kr til Norsk Folkehjelps arbeid i Flomkatastrofen. Lederen Tone Rønoldtangen takker av Birgit Stav.... og Reidulf Høybakken. Nestleder Per-Håvard Osmark ønsker Birgit lykke til med nye oppgaver. Avtroppende redaktør og styremedlem Birgit Stav og varamedlem Reidulf Høybakken BLADET NR

9 101-bladets nye redaksjon Tom-Rune Klemetsen, Roy Ulvmoen, Vidar Hansen og Lena Bakke. (Foto: Tore Ryssdalsnes.) Den nye redaksjonsutvalget var den 3. februar på besøk i Stiftelsen Aktuell sine lokaler i Møllergata 10 i Oslo. Vi ble her godt tatt i mot av «sjefen» og noen av hans stab. Vi fikk innsikt i organiseringen av Aktuell som profesjonell aktør innen produksjon av forskjellige blader og aviser hovedsakelig for organisasjoner i Staten. Vi fikk også tips og hint ift hvordan vi kunne utvikle 101 bladet og hva man må passe på når man skal lage et blad. For oss i redaksjonskomiteen var dette veldig nyttig siden ingen av oss har veldig mye «ballast» verken som journalister eller fotografer. Vi ble vel ikke utdannet «papparatsier», men fikk veldig mange tips og ideer som vi tok med oss og som forhåpentligvis kan benyttes i 101 bladet. Videre fikk vi omvisning i lokalene og så på trykkeriet, der blant annet det bladet du nå holder i hånden blir trykket og bearbeidet. Vi fikk god dialog med vår kontakt i huset, så etter en fin formiddag følte vi at nå var det klart for å ta fatt på oppgavene. Vidar Hansen Vi ønsker stoff til bladet fra dere som medlemmer eller tillitsvalgte For å kunne dele problemer, glede eller annet med leserne av 101 bladet er det fint visst dere der ute kan sende inn ting dere vil ha på trykk. Det være seg frustrasjoner rundt jobb eller andre relaterte saker. Det er også veldig hyggelig visst noen har en «solskinnshistorie» eller flere dere ønsker å dele med oss andre. Stoff til neste nummer av 101 bladet må sendes landsforeningen senest 12. mai. 101-BLADET NR

10 Ny arbeidsmiljølov en lov for hvem? Regjeringen la fredag 25. februar 2005 fram sitt forslag til ny arbeidsmiljølov, i Stortingsproposisjon nr 49 ( ). LENA BAKKE Hvordan arbeidsmiljøloven er utformet er av meget stor betydning for den enkelte arbeidstaker. Med denne artikkelen forsøker vi å belyse en del punkter omkring dette forslaget til ny lov. Først og fremst må det presiseres at innstilingen fra regjeringen kun er et forslag så langt, og at denne enda ikke er vedtatt. Innstillingen må opp i Stortinget til behandling før den eventuelt kan bli til en ny lov. Arbeidervernlovenes historie De første arbeidervernlovene kom allerede mot slutten av 1800-tallet. Disse lovene var ikke for arbeidsfolk flest, men var først og fremst rettet mot vern av industriarbeidere når det gjaldt ulykker og helsefare i fabrikker og industri. Den første arbeidervernloven som i stor grad dekket alle arbeidsforhold ble innført i I denne loven fikk blant annet arbeidstakerne rett til ferie og et vern mot usakelig oppsigelse. Loven var i stor grad uforandret fram til 1956 da en ny lov ble vedtatt som blant annet gav oppsigelsesvern ved sykemelding og regler om organisert vernearbeid. Dagens arbeidsmiljølov ble innført i Arbeidslivslovsutvalget Det er arbeidslivslovsutvalget som har jobbet med å lage en ny arbeidsmiljølov. Dette utvalget ble satt ned av regjeringen Stoltenberg i august LO støttet også tanken om en ny arbeidsmiljølov. Via egne kampanjer og utredninger hadde man funnet at økende press, stress og tempo i arbeidet, og krav om fleksibilitet var utfordringer som gjorde at det var behov for å styrke loven. LO ønsket på denne bakgrunnen et lovverk som pekte framover og hvor arbeid, helse og vernet av arbeidstakerne skulle stå i sentrum i forhold til de økte kravene til enkeltmennesker i forhold til kompetanse, fleksibilitet og omstillingsevne. Innstilling til ny arbeidsmiljølov Arbeidsmiljøloven som ble innført i 1977 var en lov til beskyttelse av arbeidstakeren fordi denne ble ansett som den svake parti i arbeidslivet. Med arbeidsmiljøloven på «sin side» ville arbeids-takeren bli mer jevnbyrdig med arbeidsgiver. I forslaget til ny lov ser man allerede i formålsparagrafen en stor endring. Det foreslås å utvide 1 med en tekst som sier at loven skal bidra til et «inkluderende arbeidsliv som på best mulig måte ivaretar arbeidstakernes, virksomhetenes og samfunnets behov». Med denne formuleringen i formålsparagrafen til loven blir det tydelig at denne loven ikke lenger er arbeidstakernes lov, dette er en lov for arbeidslivet som ikke bare skal ivareta arbeidstakeren men også i stor grad ivareta virksomhetens og samfunnets behov. Den nye loven gir større mulighet for midlertidig ansette enn det dagens arbeidsmiljølov har. Det gis mulighet for generell adgang til midlertidig ansettelse i 6 måneder med mulighet for forlengelse i inntil 6 måneder. Det blir også et forbud mot forskjellsbehandling av deltids- og midlertidig tilsatte, og dette forbudet gjelder både ansettelsesvilkår, arbeidsvilkår og lønn. Deltidsansatte skal få en lovfestet rett til utvidet stilling framfor at det foretas nyansettelse i virksomheten, forutsatt at de deltidsansatte er kvalifisert. Det særlige oppsigelsesvernet for statsansatte er foreslått fjernet, og tjenestemenn skal i følge forslaget omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser fullt ut. Det samme gjelder regler om prøvetid. Hovedregelen om retten til å fortsette i stillingen videreføres men hovedregelen speilvendes dersom oppsigelsen kjennes gyldig og påankes. Dvs at hvis arbeidstaker blir oppsagt og går til sak mot arbeidsgiver får arbeidstaker stå i stilling til saken er avgjort i første rettsinstans. Hvis utfallet i første rettsinstans er at oppsigelse kjennes gyldig, og arbeidstaker anker saken til neste rettsinstans får han/hun ikke lenger lov til å stå i stilling i påvente av avgjørelse herfra. Hvem mener hva om den nye loven? Noen av de store «kampområdene» i den nye loven vil bli utvidet adgang til midlertidige tilsettinger og svekkelsen av arbeidstakeres stillingsvern. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet er mot utvidet rett til midle rtidige ansettelser på bakgrunn av at dette gir arbeidstakeren svekkede rettigheter og gir mer makt til arbeids-giverne. De mener at økt bruk av midlertidige ansettelser og fjerningen av rett til å stå i stilling vil føre til et råere og tøffere arbeidsliv, og flere utrygge arbeidsforhold. Hva mener NTL? Det er her forsøkt å gi en forholdsvis saklig framstilling av det som nå foregår i for BLADET NR

11 bindelse med temaet ny arbeidsmiljølov slik at den enkelte selv skal kunne gjøre seg noen tanker omkring dette. NTL som en del av LO deler selvfølgelig LOs bekymringer når det gjelder en del vesentlige områder i forslaget til ny lov. Statsansatte har mulighet for midlertidige ansettelser i dag i inntil 6 mnd. I Forsvaret ser vi nå til stadighet at Tjenestemannsloven brytes på dette punktet, og selv når NTL påpeker at loven brytes og det kreves at tilsetting gjøres i henhold til lov så etterkommer arbeidsgiver ofte ikke dette. Det er dessverre ingen grunn til å tro at dette vil bli noe annerledes hvis det åpnes for midlertidige ansettelser i samfunnet for øvrig. Arbeidsmiljøloven er godt nok formulert på dette området i dag, og det er ingen grunn til å vedta lovendringer som i det lange løp mest sannsynlig vil medføre at hoved-regelen om fast ansettelse svekkes. Det er også meget bekymringsfullt hvis forslaget skal gå igjennom og stillingsvernet svekkes i forbindelse med tvist om urettmessig oppsigelse. Omstillingshastigheten er høy både i Forsvaret og samfunnet for øvrig. Arbeidsgivere er ofte så fokusert på å spare og effektivisere i en slik hast at de tar en del snarveier for å nå til mål. Dette vil mest sannsynlig medføre at man i fremtiden vil se et større behov for å rettsprøve de oppsigelsene som kommer, og det er da meget viktig at arbeidstakeren har rett til å stå i sin stilling til saken endelig er avgjort. Denne artikkelen ble innledet med å si at forslaget til ny arbeidsmiljølov har meget stor betydning for den enkelte arbeidstakers liv. Det er nå viktigere enn noensinne å følge med på hva de politiske partiene mener om denne og andre saker, slik som f.eks. pensjonsspørsmålet. Denne artikkelen avsluttes derfor med en oppfordring den enkelte av dere til å sette dere litt inn i programmene til de enkelte politiske partiene, og se på hva de mener på punkter som arbeidsliv, pensjon, sykelønn saker som er veldig viktige for alle. Ved valget til høsten vil nemlig nettopp DU ha mulighet til å stemme for det arbeidslivet og det samfunnet som du ønsker deg. En distriktssekretærs hverdag Siden Birgit Stav ga seg som redaktør og styremedlem i NTL 101 forsvaret har hun gått inn i det nye vervet som distriktssekretær i LO stat Hordaland. Her kommer et lite utdrag fra «dagboken» til den nyvalgte distriktssekretæren. Jeg har reist litt rundt i Sogn og fjordane i det siste, og besøkte tillitsvalgte i Postkom da de hadde tillitsvalgtsamling på Skei. Deretter dro jeg på arbeidsplassbesøk for å informere om prosjekt 2005 til medlemmer og tillitsvalgte ved Sandane lufthavn, trygdekontoret i Sandane, likningskontoret i Nordfjordeid, Florø lufthavn, Førde lufthavn Bringeland, NRK-kontoret i Førde og LO-kontoret i Førde (som hjalp til med å kopiere opp flere svarskjemaer). (Takk til «guide» og tillitsvalgt Rune Loftesnes fra Sogndal, for ellers hadde jeg nok kjørt feil mange ganger på veien.) Det ble mange mil etter hvert, men heldigvis var været bra, og det var en positiv opplevelse å få møte så mange hyggelige tillitsvalgte og medlemmer. Tilbake i Bergen var det bare å bytte koffert og reise til Stjørdal på IA-konferanse. Moderniseringsdepartementet har invitert til flere IA-konferanser rundt omkring i landet, og vi var 3 deltakere fra Fylkeskartellene i Hordaland og Sogn og fjordane som reiste til Stjørdal, ettersom konferansen i Stavanger kolliderte med NTL-dagen i Bergen. Av ca 100 deltakere var det mange som hadde positive erfaringer med IA, og man ser jo nå at sykefraværet reduseres i bedrifter med IA-avtale. Vi får bare håpe at ordningen videreføres også etter Jeg har også vært på kort visitt hos NTL-medlemmer ved FRA, og det var veldig hyggelig å treffe tillitsvalgte, tidligere kolleger og kjente fra Haakonsvern, og se at de har det bra. Kontorlokalene var lyse og fine, og det var positivt at ledelsen var opptatt av helse og trivsel på arbeidsplassen. Det scannes å registreres ca 1000 fakturaer hver dag ved FRA og både systemet og rutinene fungerer bra. Spørsmålet er om det fungerer like bra ute på avdelingene når det ofte er utskifting/fravær av personell som skal attestere. Men det var godt å merke at innkjøringsstresset i FRA var over, og at folk trivdes og så frem til sosiale aktiviteter som torskeaften mm. Dagene går ellers til forberedelse av et 2-dagers kurs i «håndtering av media» i neste måned, for mange av våre tillitsvalgte får plutselig besøk av journalister, og det er ikke alltid lett å takle. Jeg skal også delta/hjelpe til på forskjellige kurs og konferanser i LO og LO Stats regi i tiden fremover, så det er nok å gjøre i tillegg til administrasjon og andre fagforeningssaker. Nå ble jeg ufrivillig «logget ut» av intranettet i LO Stat, og det er et teknisk problem som kan være frustrerende til tider, for på serveren i Oslo ligger både mail og dokumenter. I morgen er det NTL-dag og jeg har en del jeg skal ordne før dagen er slutt. Håper jeg får se mange 101-medlemmer på kurs, konferanser eller på arbeidsplassen i tiden fremover. Det blir nok fortsatt mange utfordringer med omorganisering og nedbemanning i Forsvaret, så da er det nyttig å møte tillitsvalgte fra andre etater og diskutere felles problemer og kanskje finne nye løsninger. God påske, hilsen Birgit. 101-BLADET NR

12 På tide med et generasjonsskifte? Den siste tids negative medieoppmerksomhet rundt Forsvaret sliter på personellet. Det er faktisk så ille at det kommer tilbakemeldinger på at enkelte blir mobbet eller sjikanert på grunn av alt det negative fokuset. EGIL KVITNE Forsvarets assisterende hovedverneombud Aviser og andre media er fulle av spekulasjoner om manglende styring og mistillit til både Forsvarsminister og Forsvarets øverste ledere. De som lider under denne krisen er alle ansatte som er mer eller mindre et offer for Stortinget og regjerings politikk og ambisjon om et bedre og mer rasjonelt Forsvar. Omstillingen eller rettere sagt nedbemanningen tærer voldsomt på de som er berørt og det er vi jo alle i større eller mindre grad. Hva var det vi sa? Det er lett å gå tilbake å lese i referater om advarsler om for høyt tempo og for rask nedbemanning der konsekvensene blir kompetansetap og systemkollaps. Ja hva var det vi sa? Dette kunne det sikkert skrives side opp og ned om, men det hjalp ikke da og det hjelper sikkert ikke nå heller. Å lære av andres feil er vanskelig men å lære av egne er jo komplett umulig heter det i et berømt sitat. Stortingspolitikere er for tiden mest opptatt av å finne nok negativt til å plassere ansvaret på Forsvarsministeren. De må ikke glemme at alt det som skjer rundt omstillingen er vedtatt av de samme politikere. Som ansatt i Forsvaret blir det belastende å være en del av et system som blir så til de grader berørt av den kampen som nå pågår. For egen del oppleves det hele som en maktkamp mellom generaler, byråkrater og politisk ledelse i Forsvarsdepartementet. For oss vanlige arbeidstakere virker det som om det er om å gjøre å fraskrive seg mest mulig ansvar i alle ledd. Forsvarets øverste ledelse er også opptatt av å finne «syndebukker» å plassere ansvaret på. Er det betimelig å stille spørsmålstegn ved beslutningen om iverksettelsesdato for de nye datasystemene før de var gjennomprøvd og alle «barnesykdommer» var luket ut? Det manglet ikke på advarsler. Tusenkronersspørsmålet blir nå hvordan komme ut av denne «gjørma». I følge siste nummer av Forsvarets forum slutter de aller fleste i den øverste ledelsen i løpet av våren. Er dette et tap for Forsvaret eller en det en gyllen mulighet til å etablere nye koster med en annen kultur og ledelsesstil. Det er mye som tyer på at spenningsnivået mellom enkelte sentrale aktører er så høyt at det er på tide med nye koster. Den og de som overtar har en formidabel utfordring med å etablere tillit til både Storting og ikke minst til alle de som er berørt av omstillingen. Nytt Iverksettingsdirektiv - Virkemidler ved omstillingen av Forsvaret og forvaltning av overtallige Direktivet er gjeldende fra 1 januar 2005 Endringene i direktivet ble i det alt vesentlige skissert i brev fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsstaben 1. oktober i år. De vesentligste endringene i forhold til gjeldende direktiv er at tildeling av avgangstimulerende tiltak (AST) ikke lenger skal skje etter søknad, men som et tilbud fra arbeidsgiver. Direktivet legger opp til en målrettet bruk av AST i omstillingen, noe som medfører et større ansvar for sjefene i Forsvaret, mht. bruk av dette virkemiddelet i Videre er vilkårene for ekstra vederlag endret slik at denne kun kan tildeles dersom tilbud om AST aksepteres innen en måned og fratreden skjer innen utgangen av Også utmålingsreglene for sluttvederlag og studiestønad er noe endret. Sakset fra Forsvarets intranett BLADET NR

13 40-åringen «40-årsmerket må da være en glimrende anledning til å skifte fast lege», tenkte jeg da jeg var på tur inn til min nye sådanne for noen dager siden. Han hadde da allerede foretatt allehånde tester på mitt fysiske legeme, tester av både fysisk og kjemisk art. Etter å ha lest gjennom helserapporten smilte han til meg og sa at jeg var... «i forholdsvis bra form». Litt bekymret over at ikke ovasjonene var tydeligere enn som så, klarte jeg ikke å motstå fristelsen til å spørre om han trodde jeg kom til å oppleve min egen 80-årsdag. «Tja...», svarte han, «Du røyker altså ikke, ikke en gang en festsigar?» - «Nei» «Og du nyter ikke større mengder alkohol?» Jeg måtte da si som sant var, at jeg nøt sorten, men ikke i store mengder. «Består menyen din av store deler stekte koteletter, oksesteik, saftige biffer, grillribbe og lignende typer mat?» -«Å nei», svarte jeg, «- man har jo tross alt lest om at rødt kjøtt kan være skadelig!» «Oppholder du deg mye i sola, og spiller golf eller driver med seiling, ballongflyging, fjellklatring eller lignende?» - «Nei, nei», var det naturlige svaret, «risikosport har aldri vært min greie» Nytt spørsmål. «Spiller du poker eller andre typer pengespill som kan sette deg i økonomisk forlegenhet?» - «Nei er du på styr!» måtte jeg måpende replisere. «Har du, og benytter du motorsykkel, snøscooter eller åpne sportsbiler?» - «Nei dessverre», og nå sank motet litt, «jeg har så langt ikke fått anledning til det...» «Lever du et utflytende liv, rent seksuelt da?» avbrøt doktor'n... Med rett rygg og fast blikk kunne jeg fastslå at det hadde jeg ALDRI bedrevet! Han kikket på meg over brillekanten, og nå var blikket hans nesten sørgmodig; - «Kan du da fortelle meg hvorfor du i det hele tatt bryr deg om å bli 80?» Kilde ukjent Medlemsfordeler: Medlemstelefon: Fax: E-post: Jan-Erik Støstad Velferd til salgs Hf. kr 269,- Til salgs i bokhandelen, eller på: «Tegner framtidens norske velferdsstat» DAGSAVISEN «Boken skisserer en ny, offensiv fellesskapsmodell for helse, omsorg og skole» FAGBLADET «en lettfattelig og pedagogisk innføring i venstresidas argumentasjon.» DAGBLADET 101-BLADET NR

14 Vervede i Forsvaret: Nye uniformer Vervede speakers corner Her kommer noen synspunkter fra cat walken på Horten.. dette kommer fra KNM Narvik. Vi synes først og fremst at det ikke skulle være noen som helst grunn til skifte av uniformer, dette blir jo en ekstra kostnad oppe i det allerede trange budsjettet. Samtidig så byttet vi uniformer for 2 år siden. Kunne egentlig tenkt meg og sett kostnadene for bytte av uniformene, samlet på det som har skjedd på 2 år! Hvorfor ikke bare bruke den uniformen vi har og heller få nye distinksjoner? (Menig førstegangstjeneste rødt, vervede gull.) Synes det skal være mer klare skiller mellom KVM, vervede og menige mannskaper også i uniformsveien ikke bare i distinksjoner. Synes det skal være større forskjell mellom menig og vervedes distinksjoner, Blir litt rart at en menig begynner som gast blir ulm = visekonstabel og får 1 vinkel så søker han kontrakt og går tilbake til ingen vinkler. Samtidig så går vervede uten vinkler, synes vervede burde ha 2 vinkel og heller bruke ansinitet stripen som indikator på rang. Ellers så ble det diskutert at menige bruker røde vinkler og vervede bruker gull. Dette for og få et skille mellom vervede og menige. Samtidig så kan en vervet med 5 års ansinitet faktisk gå med bare to striper mens en menig kan gå med 1 vinkel! Messer og drift Skal menige visekonstabler ha tilgang til det som i dag heter matrosmessen fordi de har høyere grad en den vanlige menig? Etter rang ordning burde han det, men tror ikke det blir så godt mottatt da vi har eget messestyre, skjenkebevilgning osv! Menig som blir KVM må da også få bruke befalsmessen. Menige på førstegangs tjeneste burde også få lønn som KVM da han er tilsatt i den stillingen! Vervede som har ingen vinkel, skal han da bruke mannskapsmessen? Etter OR nivået burde han det! Synes dette høres helt bak mål ut. Vi kan ikke basere oss på og følge grads nivå til land der de ikke har verneplikt! Det må være et større skille mellom vervede og menig! Som sagt ved et rødt og gull vinkelsystem er jo dette løst. Det har også vært mye snakk om status heving av vervede vi føler dette som status senking! Hvordan skal rekruttering skje når en ulm = visekonstabel går ned i rang ved verving en det han var i førstegangstjenesten. Samtidig så er dagens vervede OR 4 eller 5 i utenlandstjeneste. Så det er heller ikke noen forskjell der! Dette anser vi som et meget dårlig forslag for å kunne få flere vervede i forsvaret, (rekruttering). Har snakket med mange som viser misnøye over dette forslaget. Mange kommer til meg og sier at de ikke har hjerte til å anbefale menige og søke kontrakter pga alt som skjer fortiden. Støtter de fult og helt på dette område! Samtidig kan en menig bli ansatt i en KVM stilling ved særlige behov er det ikke mer lønt og bruke vervede til dette som kanskje sitter på mer erfaring fra den spesifikke plassen? Som jeg forstod så kunne en menig bli KVM uten noen form for kurs, mens vervede måtte ha 3 mnd kurs for og kunne bli KVM! Blir feil og følge et system som England og USA, disse har ikke verneplikt, synes heller vi burde se mer på Danmark og Sverige som har samme system som oss! Dagens menig uniformer bærer heller ikke respekt, ta dere en tur ut blant folk i Stavanger, Trondheim, Oslo og Bergen og hør hva dagens ungdommer sier!! Uniformen er på langt nær respektert!! Tror dere virkelig at en mann eller kvinne på vil gå med T1 (Gakk, Gakk)? OR nivået tror jeg ikke en menig/vervet bryr seg spesielt om han er 1 eller 4! Lønna og rettighetene dine er lik uansett! Hvorfor ble ikke fagforeningene koblet inn, eller gitt informasjon om dette! Fryktet dere at det skulle bli for vanskelig for dere? Samtidig ser vi en negativ trend spesielt her på fartøy! Dere vil fjerne b-45 tillegge vårt, dere vil ha oss på fast lønn, fjerne bonusen. Så skulle vervede som er forsørger få flere hjemreiser. 10 % av de vervede har dette ansvaret! Vervede er selvsagt på båt for pengenes skyld! Vervede vil aldri få mer enn seks års kontrakt pga stipend ordningen dere må gi oss, så hvorfor skal vi da ha ti års kontrakter! Erik Brohjem Matros, KNM Narvik NTL-kurs med søknadsfrist i april mai Kurs for tillitsvalgt som leder Kurs for sekretærer Kurs for studieledere Søknadsfrist: 1. april juni Brutalisering og utstøtning av arbeidslivet Søknadsfrist:29. april 2005 Mer info internett: Kontorsekretær: Britt Barlie Telefon: e-post: BLADET NR

15 Forsikringer Vilkårene for de ulike forsikringene finner du på LOfavørs hjemmesider. Priser pr. 1. desember Skal du melde fra om skade, vennligst ring SpareBank 1, Skadetelefonen Kollektiv Hjemforsikring Gjelder for alle forbundets medlemmer som ikke reserverte seg før 1. juli Dekker tap og skader på innbo og løsøre. Premien betales sammen med foreningskontingenten med kr 63,- pr. mnd. (2005). Reiseforsikring Gjelder for fritidsreiser i hele verden. Reisen må ha minst en overnatting og ikke vare mer enn 45 dager sammenhengende. Forsikringen dekker hele familien, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg. Avbestillingsforsikring er inkludert. Tegnes individuelt ved henvendelse til MedlemsTelefonen og koster kr 658,- pr. år (2005). Barneforsikring Forsikringen dekker ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke eller sykdom. Det kreves ingen helseerklæring. Som medlem i forbundet har også besteforeldre og fosterforeldre adgang til å kjøpe forsikringen. Tegnes individuelt ved henvendelse til MedlemsTelefonen og koster kr 1198, - pr. år. Husforsikring Forsikring med fullverdigaranti som tilsier at du får erstattet hva det koster å bygge huset opp igjen. Blir au atisk indeksregulert. Pris blir beregnet med utgangspunkt i arealet på huset. Tegnes individuelt ved henvendelse til Spare Bank 1, Medlemstelefonen Ulykkesforsikring Forsikring for hele familien som dekker ulykker som skjer i fritiden. Gir erstatning ved medisinsk invaliditet og dødsfall. Tegnes individuelt ved henvendelse til Medlemstelefonen og koster kr 374,- pr. år. Forsikringsbeløp og premie kan dobles etter ønske. Samleforsikring Gjelder alle medlemmer som reiser på forbundets eller fagforeningens regning. Premien betales av LO. Har du ytterligere spørsmål om forsikringene, ber vi deg henvende deg til SpareBank 1, MedlemsTelefonen eller sentralbord Du kan også sende en e-post til: NTL Landsforening 101 Forsvaret Leder Tone Rønoldtangen Sekretariat Lena Bakke, org.sekr. Tom-Rune Klemetsen, org.sekr. Tove Verket, kontormedarbeider Postadresse P.b Youngstorget, 0028 Oslo Tlf. mil.: Tlf. siv.: Fax mil.: Fax siv.: E-post: Områdetillitsvalgte NORD-NORGE (1/1 stilling) Asbjørn Josefsen Sætermoen Garnison, Postboks 49, 9365 Bardu Tlf: Faks: Mobil: E-post: HORDALAND OG ROGALAND (1/1 stilling) Edvin Erntsen Postboks 82, Haakonsvern, 5886 Bergen. Tlf: Fax: Mobil: E-post: ØSTRE ØSTLAND (1/1 stilling) Alf Grødem KAMPUKS, 2405 Elverum Tlf: Fax: Mobil: E-post: NORDLAND UTEN BJERKVIK (1/2 stilling, 100% i like uker) Gunnar Karlsen Bodø Hovedflystasjon, 8047 Bodø Tlf: Faks: Mobil: E-post: TRØNDELAG & MØRE (1/2 stilling, 100% i like uker) Merete Fagerbekk Bygning 9, Persaunet Leir T-MIL, 7004 Trondheim Tlf: Faks: Mobil: E-post: HTV-NTL GRØDEGAARD AS (1/1 stiling) Bjørg Mathisen Grødegaard AS Schweigaardsgate 34 E, 0191 Oslo Tlf: Faks: Mobil: Mobil: E-post: grodegaard.no Omstillingstillitsvalgte OMTV FORSVARSBYGG I NORD-NORGE (1/1 stilling) Bjørn Markussen Forsvarsbygg, MO Bardufoss, Postboks 90, 9327 Bardufoss Tlf: Fax: E-post: forsvarsbygg.no OMTV FORSVARSBYGG I SØR-NORGE (1/1 stilling) Alf Kaspersen Forsvarsbygg, MO Værnes Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no OMTV ØSTLANDET (50%) Dag Agledal LSTN Mågerø Postboks 85, 3165 Tjøme Tlf: Fax: Mobil E-post: Konserntillitsvalgt FORSVARSBYGG (1/1 stilling) Ann Berit Sagedal Forsvarsbygg, 4738 Evjemoen Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no FLO I NORD-NORGE (1/1 stilling) Per-Håvard Osmark Bjerkvik Tekniske Verksted, 8530 Bjerkvik Tlf: Faks: Mobil: E-post: Besøk NTL 101s hjemmeside via og lenker, eller direkte på 101-BLADET NR

16 B-blad Returadresse: Pb. 8788, Youngstorget 0028 OSLO Den nye redaktøren Hællæ, jeg er den ny redaktøren i 101 bladet. For å være litt mer konkret jeg er Vidar Hansen nyvalgt redaktør og styremedlem i landsforening 101 forsvaret. Jeg måtte ha en liten tenkepause før jeg endelig takket ja til vervet. Når jeg fikk «lovnader» om at medlemmer til redaksjonsutvalget allerede hadde meldt sin interesse, følte jeg det lettere å si ja til et nytt krevende verv. Jeg er født 8. august 1966, vokst opp og bosatt på Greåker som ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Skulle muligens hatt «Harry» som mellomnavn siden veien er kort til Svinesund, kjøtt, bacon og tobakk. Her bor jeg sammen med min kone Rita og vi har to «rabbagaster» Aleksander og Vegard på henholdsvis 7 og 11år. Jeg er opprinnelig utdannet bilelektriker og tok fagbrev før jeg dro på rekruttskole til Gardermoen flystasjon i 1988, jeg avtjente resten av førstegangstjenesten som sjåfør og mekanikker på Rygge Hovedflystasjon. Som jeg bruker og si, siden den gang har de ikke blitt kvitt meg. Jeg ble etter førstegangstjenesten ansatt midlertidig som ekstrahjelp på verkstedet og som brøytesjåfør i vinterhalvåret. Fra 1990 og frem til 1996 var jeg grenader og tjenestgjorde som trekkvogn og maskinfører da også ved bilskvadronen på Rygge Hovedflystasjon. «Karrieren» forsatte med et år som transportleder på Luftverntaktisk skole også på Rygge. Så ville tilfeldighetene at forsyningstjeneste var neste fagområde. Har jobbet med forsyning og logistikk siden Har i løpet av denne perioden vært heldig og fått med meg litt videreutdannelse i forsvaret både på dagtid og kveldstid. Har tatt fagbrev som sjåfør tunge kjøretøy, Bedriftsøkonomi, regnskapslære og generell studiekompetanse. Jeg ble organisert i NTL i Ble i 1996 valgt inn i styret i NTL avd Rygge Flystasjon. Satt i tre år som styremedlem før jeg ble valgt inn som leder av lokal avdelingen. Har siden det, av en eller annen grunn blitt sittende som leder av lokalavdelingen. Årsmøtet for 2005 er i skrivende stund enda ikke avholdt, så vi får se hva resultatet blir av dette. Vi har som tradisjon at lederen også er hovedtillitsvalgt, det betyr at man får god innsikt i det som skjer og er med på de møter, drøftinger og forhandlinger som rører seg på stasjonen. Tilfeldighetene ville også at jeg i 2000 ble valgt som Hovedverneombud på Rygge flystasjon. Det ligger da i kortene at tiden til min egentlige jobb som lagerleder, ved forsyningsskvadronen i noen tilfeller må nedprioriteres noe, da ingen av vervene er på heltid/frikjøpte. Det er i alle fall utrolig spennende oppgaver og utfordringene står som regel i kø, dette gjør at ingen dager blir like og det er i alle fall noe jeg trives med. Siden jeg har familie, hus og hjem som skal ivaretas, er det ikke mangler på oppgaver på fritiden heller. Har også noen verv, både i lokal idrettsforening og utvalg i idrettsråd. Siden vi bor forholdsvis nærme kysten og vannet, så har hele familien en «lidenskap» og det er sjøliv på sommeren. Vi har allerede begynt å klø i fingrene etter å starte vårpussen på vår «Tanja» som er en 29 fot plastsnekke. Det er i den vi tilbringer mye av fritiden på sommeren, i helger og ferien. Jeg skal i alle fall forsøke å bidra med mitt til at det bladet du nå holder i hånden skal bli så bra som vi klarer, og at innholdet blir så innholdsrikt så mulig og gir dere som lesere informasjon om hva som rører seg i forsvars- Norge og medlemsinf o r m a s j o n knyttet til NTL. GOD PÅSKE! BLADET NR

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Hva kjennetegner norsk arbeidsliv? Mindre statusforskjell

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Fra forvaltning til forretning

Fra forvaltning til forretning Fra forvaltning til forretning Bakgrunn Endringer og omstilling er ikke noe nytt i norsk offentlig forvaltning. I perioden fra 1946-2000 har det vært gjennomført 3500 omorganiseringer i den norske sentraladministrasjonen.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale.

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale. Stavanger 16. januar 2006 NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005 FORHANDLINGER 19. OG 20. JANUAR 2006 Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer