LANDSMØTE. 29. mars. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTE. 29. mars. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu"

Transkript

1 29. mars LANDSMØTE 2014 Dokumentet inneholder program for landsmøtet og saksdokumenter som iht. vedtektene skal følge med innkallingen. Dokumenter legges også ut på Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu

2 PROGRAM Kl. 13:30 Kl. 14:00 Kl. 18:00 Registrering Landsmøtet begynner Slutt Vi tar forbehold om endringer.

3 AGENDA Valg av: Ordstyrer To referenter To underskrivere av protokoll Tre personer til tellekorps Godkjenning av: Dagsorden Saker til behandling: Sak 1/14 Sak 2/14 Sak 3/14 Årsberetning vedlagt Årsregnskap vedlagt Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i eksterne styrer og utvalg Sak 4/14 Virksomhetsplan 2014/2015 Sak 5/14 Sak 6/14 Sak 7/14 Sak 8/14 Sak 9/14 Kontingent for 2015 vedlagt Budsjett 2014 vedlagt Valg av styre, valgkomite, revisor og oppnevning av komitemedlemmer vedlagt Møbelgruppe Prosjekt: Norges Arkitekter. Sluttrapport med vedtaksforslag vedlagt. Sluttrapporten fra samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter blir sendt pr. post i papirformat til alle medlemmene i god tid før Landsmøtet. Stemmerett: Medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2013 har ikke stemmerett. Fullmakter: Fraværende medlemmer kan delta i avstemmingen under landsmøtet ved å gi fullmakt til et stemmeberettiget medlem. Fullmakten utstedes i to eksemplarer det ene skal være levert styret før møtet, det andre beholdes av fullmaktshaveren. Generelt kan ingen disponere mer enn to fullmakter, men valgte utsendinger fra lokalgruppene kan ha fullmakt fra flere av gruppens medlemmer. For å ha mulighet til å sjekke at medlemmer er stemmeberettiget dvs. at de har betalt medlemskontingent, skal alle fullmakter registreres på forhånd hos NIL sentralt senest to dager (48 timer) før Landsmøtet, senest kl. 14 torsdag 27. mars. Medlemmer som deltar på Landsmøtet skal ha registrert seg på forhånd.

4 Sak 1/2014 NILs årsberetning 2013 LANDSMØTET 2013 Landsmøtet ble holdt i Oslo på Thon Hotel Opera 26. og 27. april. 31 medlemmer var tilstede på landsmøtet og det var 109 godkjente fullmakter. Totalt 142 stemmeberettigede. Faglige foredrag på fagdagen: En dag hos Claesson Koivisto Rune v/ola Rune BIM for interiørarkitekter for de få i dag, for alle i morgen. Praktiske eksempler: Frode Saltkjelvik, Finn Erik Olsen, Rune Lyngby Gode apps interiørarkitektens digitale musematte v/trond Ramsøskar, Beba Holøyen Visuelt arbeidsverktøy ikke bare fancy, men praktisk v/kjetil Borg Statsbyggs krav til BIM i interiørprosjektering v/rita Willassen, Hans Svilosen DNB huset prosess og resultat. v/stine Riiber, Mattis Moe Debatt: SIM SALA BIM Veien videre VALG 2013 Styrets sammensetting : President Siv Senneset, Oslogruppen, valgt for ett år (ny) Styremedlem Benedicte Arentz, Oslogruppen, valgt for to år (gjenvalg) Styremedlem Terese Simonsen, Nord Norgegruppen, valgt for ett år (opprykk fra varamedlem) Styremedlem Sonja Solstrand, Bergensgruppen, valgt for to år (ny) Styremedlem Jahn Aamodt, Vestfold/Telemarkgruppen, ikke på valg (sitter ett år til) Varamedlem Petter Giske, Rogalandgruppen, valgt for ett år (ny) Valgkomiteens sammensetting : Astrid Nordmark Dahl, Trøndelaggruppen Mette Heimtun, Vestfold/Telemarkgruppen Trond Ramsøskar, Oslogruppen, valgt for 2 år (ny) ORGANISASJON Administrasjon Daglig leder, Ida Festervoll (til 15. oktober 2013) Daglig leder, Mona Lise Lien (fra 15. oktober 2013) MEDLEMSOVERSIKT pr. 31. desember 2013 TYPE MEDLEMSKAP Totalt antall Ordinære medlemmer Pensjonistmedlemmer Studentmedlemmer og 1. år etter eksamen Side 1 av 11

5 Æresmedlemmer Aase Lørup Jørgensen Solveig Lønne Christiansen Bjørn A. Larsen Aud Dalseg Studentrepresentanter Hedda Torgersen KHiB Lokalgrupper Antall medlemmer pr. Lokalgruppeleder 31. desember 2013 Agdergruppen 9 Katrine W. Arnesen Bergensgruppen 96 Lillian Sharma til januar 2014 Merethe Strømmen fra januar 2014 Hedmark/Opplandgruppen 11 Elisabet Løvold Møregruppen 20 Aslaug Marit Øyehaug Nord Norgegruppen 12 Stina Leivseth Oslogruppen 337 Katrine L. Wangsmo Rogalandgruppen 23 Trøndelaggruppen 22 Kristin Sæterhaug Vestfold/Telemarkgruppen 25 Mette Heimtun KONTINGENTER 2013 Ordinære medlemmer Medlemmer som også er medlem i AFAG Pensjonister (fra 2014 kr. 300) 200 Studenter 200 Første år etter mastereksamen 200 Andre år etter mastereksamen 1700 I tillegg kommer obligatorisk abonnement på Arkitektnytt og Arkitektur N Pris blader for alle (studenter og 1. år etter mastereksamen har ikke obligatorisk abonnement) Arkitektnytt 615 Arkitektur N 820 Lokalforeningskontingent: Oslogruppen (kr. 100), Vestfold/Telemark (kr. 100), Bergen (kr. 200) og Møregruppen (kr. 200) og GIG (kr. 500) REPRESENTASJON I STYRER RÅD OG UTVALG Silje Benedikte Blix Mortensen (til april 2013) Benedicte Arentz Elisabeth Paus Nina Hæg og Ellen Ledsten Lyskulturs styre Profesjonsråd for designutdanninger Profesjonsråd for arkitektur og landskapsarkitekturutdanninger Redaksjonsmedarbeider Arkitektur N Side 2 av 11

6 Kaja K. Geiran og Malin Skjelland Eriksen Redaksjonsmedarbeider i Arkitektnytt Aslaug Marit Øyehaug Stiftelsen Kulturkvartalet Ålesund Bente Irminger Linda Evensen Katrine L. Wangsmo Ingunn B. Ekeberg Ida Festervoll/ Mona Lise Lien Karen Christie Bjønnæss Terese Simonsen Stiftelsen Arkitekturmuseet Designers Saturday Oslo Åpne Hus Styret i Mobelfakta.no Prosjektet Entrepenørskap i kunst og design, (prosjektleder Siren Tjøtta, KHiO) Kulturrådets stipendkomite Interimstyret til NODA MEDLEMSKAP I ANDRE FORENINGER NHOs bransjeorganisasjon Abelia, Lyskultur Norsk forening for ergonomi og human factors ECIA, European Council of Interior Architects STØTTE TIL ANDRE NALs bibliotek: kr Designbasen kr ÅRBOKEN INTERIØR & MØBLER 2013 Redaksjonskomite Atle Tveit Benedicte Aars Nicolaisen Malin Skjelbred Eriksen Anne Cecilie Hopstock Redaksjon: Orfeus forlag. Trykkeri: Levonia Print. Antall: Prosjektleder: Ida Festervoll 60 av 150 innsendte prosjekter ble antatt Torsdag 25. april var det presselansering av årboken på Vulkan med etterfølgende befaring hos Aspelin Ramm ett av prosjektene. Tematikken var: MANGLENDE KREDITERING KRENKING AV INTERIØRARKITEKTEN. Vigdis A. Bergh la frem sine erfaringer i forbindelse med prosjektet Melkerampa for Tine utført i samarbeid med Scandinavian Design Group (SDG). Side 3 av 11

7 Lanseringen ble gjennomført i Thon Hotel Opera, i forbindelse med Landsmøtet. Ca. 75 medlemmer og annonsører møtte frem. Det er også lagt ned arbeid i å gjøre innleggingen av prosjekter og faktureringsrutiner enklere. Det ble inngått avtale med Interpress om salg av Årboken i Narvesens største utsalg, omsetningen ble liten: kr , Inntekter fra annonsesalget gir grunnlaget for den aktivitet foreningen har. At det er egne medlemmer som står for salget er imponerende. Selgerne gjør en svært god jobb. Annonsesalg Nurke Brandt Else Marie Dahll Elisabeth Boe Eng Tone Grimsrud Brit Ismar Sigrid Aarønæs Sophie Elnan Flatval STYREMØTER Det er avholdt 9 ordinære styremøter i 2013, hvorav 2 var telefonstyremøter. STIPENDER NIL stipend Styret har behandlet 5 søknader på til sammen kr ,. Tre prosjekter ble tildelt midler på til sammen kr ,. Marte Frøystad, design av utstillingen On Time på DogA Ellen Klingenberg, bokprosjekt Oslogruppen i NIL, OÅH Sum Anne Alnæs stipend Seks aktuelle masterkandidater ble vurdert. Juryen, NILs styre utpekte Eva De Moor med prosjektet «OUT OF THE BLUE» til vinner av årets Anne Alnæspris på kr Statens kunstnerstipend Stipendkomité for behandling av Statens kunstnerstipend Linge Hansen (leder) Anne Berentsen Espen Arnesen Trond Ramsøskar (vara) Side 4 av 11

8 Stipendkomite behandler og innstiller søknader fra interiørarkitekter og møbeldesignere til Statens kunstnerstipend. Kulturrådets komite behandler innstillingene og avgjør hvem av stipendkomiteens innstillinger som kommer i betraktning. I 2013 ble interiørarkitekt MNIL Teresa Lefsaker Brenne tildelt kr i diversestipend og kr i arbeidsstipend. Norsk Forms jury Forslag til medlem i juryen sendt Andreas Vaa Bermann, direktør i Norsk Form 20. desember UD's reisestøtteutvalg De siste to periodene har professor Dave Vikøren (KHiB) sittet i utvalget fagutvalget for UD s reisestøtteordning som Norsk Form leder og administrerer. Forslag til nytt medlem sendt Andreas Vaa Bermann, direktør i Norsk Form 20. desember KOMITEER OG PROSJEKTGRUPPER Utdanningskomiteen Elisabeth Paus (Leder), iark as Eli Kristin Eide, førsteamanuensis ved Kunst og designhøgskolen i Bergen Benedicte Arentz, visepresident i NIL, Anyplace AS Petter Abrahamsen, Riss AS Nina M Lind Solstad, Østfold Fylkeskommune Terje Hope, professor i møbeldesign ved Kunsthøgskolen i Oslo Cathrine Holst, Zinc as Utdanningskomiteen har hatt ett møte i 2013, 21. oktober. Der ble hovedsakelig samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter diskutert. Komiteen har fått i oppdrag av styret å se på hvilke kurs medlemmene ønsker og hvordan disse skal organiseres og gjennomføres. Leder deltok på dialogmøte om Norges Arkitekter. Opptakskomiteen Bente Opdal, Romlaboratoriet AS (leder til januar 2014) Linda Lien, liendesign (leder fra januar 2014) Hanne Margrethe Hjermann iark as Ingrid Løvstad, Kristin Jarmund Arkitekter AS Opptakskomiteen har gjennomført to opptak, i juni og november (januar). Det kom inn 21 søknader på særskilt grunnlag, hvorav 14 ble tatt opp som medlemmer i NIL. Ny leder deltok på dialogmøte om Norges Arkitekter. Side 5 av 11

9 Profesjonskomiteen Hanne C. Arvik, Metropolis, (leder) Runa Klock, Frøystad + Klock Sara Cavalheiro, Trond Ramsøskar, Interiørarkitekt MNIL Hanne Arvik og Elisabeth Paus har også i 2013 representert NIL i Arkitektbedriftenes utvikling av en digital Ytelsesbeskrivelse «Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse». Den ble ikke ferdig i Profesjonskomiteen med Ellen Ledsten i spissen har i samarbeid med DL utviklet en mal for hvordan små og middels kontorer kan ivareta krav til kvalitetssikring. Malen er lagt ut på NILs nettsider med en rekke lenker til aktuelle lover, forskrifter, regler, informasjonssider, maler osv. Leder deltok på dialogmøte om Norges Arkitekter. Konkurransekomiteen Elin Bashevkin, cadi as Anne Berentsen, berentsen interiørarkitekter as biark Daglig leder og leder i konkurransekomiteen var tilstede på Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. september. Et viktig sted å følge med på hva som skjer. Mange relevante problemstillinger diskuteres og viktige kontakter etableres. Det er blitt gjennomført ett møte i 2012 i Trondheim, ellers ingen møter. Medlemmene av gruppen har fulgt deler av konkurransemarkedet utfra omforent fordeling. Grovt delt som: Privatmarkedsvilkår fra Trondheim/ offentlige anskaffelser fra Oslo. Vi ser at det er en stegvis forbedring av IARK s egne beskrivelser som legges ut til konkurranser, etter som kunnskapen og forståelsen for regelverket og intensjonene i lovverket forbedrer seg. Når det gjelder situasjonen for IARK i offentlige anskaffelser utlyst på Doffin, så er situasjonen uten forbedring. Det har faktisk vært en nedgang i utlysninger av rene IARK oppdrag. Det er omtrent status quo i utlysninger hvor IARK er en underleverandør til ARK, men hvor dette etterspørres spesielt. Medlemmene konsulteres innimellom, men lite, vedrørende evt. klagehåndtering/ vurderinger. Det er også arkitekter som kontakter oss for å avklare situasjoner hvor IARK i fellestilbud er blitt tilbudt til spottpris. (Jfr fastpris for 5000 m2 interiørprosjektering.) I tillegg har vi blitt konsultert av byggherrer som har stilt spørsmål om hva som kan være rimelige konkurransevilkår i diverse typer konkurranser. Leder deltok på dialogmøte om Norges Arkitekter. Etisk komite Hege Roksand, Erling Revheim, Signature Design Kirsti Skulberg, Kirsti Skulberg AS Side 6 av 11

10 Etisk komite har behandlet følgende sak: Høsten 2013 ang. innmeldt spørsmål om Partneravtale tilbudt NILs medlemmer av Italian House. Tilstede var DL, Kirsti Skulberg, Hege Roksand og Erling Revheim (på tlf.). Konklusjonen, som er mailet til medlemmet som meldte inn saken, er at vi ikke har mandat til å reagere mot Italian House, da de ikke er medlemmer hos oss. Vi ble enige om å minne medlemmer på våre etiske retningslinjer. Nyhetsbrev med fokus på NILs etiske regler ble sendt alle medlemmer i NIL. Leder deltok på dialogmøte om Norges Arkitekter. MYNDIGHETSKONTAKT Gjennom året har NIL hatt en rekke møter for å informere om interiørarkitektenes og møbeldesignernes kompetanse, for å søke samarbeid og for å gjøre oss mer synlige for omverdenen. Høring på Stortinget utenrikskomiteen NIL ble invitert til å delta på høring om Meld. St. 19 ( ). Regjeringens internasjonale kulturinnsats. DL laget et felles skriv med Norsk Industri/Interiør og møbler, men på selve høringen opptrådte vi hver for oss. DL deltok alene (dagen etter landsmøtet). Viktigste innspill: NIL ønsker en overordnet designstrategi For at utlendinger skal bli kjent med norsk design må norske signalprosjekter være innredet med norsk designede møbler/inventar (konkurranser) NIL ønsker at man også kan eksportere norsk design digitalt ikke bare prototyper NIL mener at det ikke er optimalt å legge 100% Norway til London med samme kurator 10 år på rad. Vi ønsker oss Milano og nytt blod! NIL ønsker at statlige institusjoner i større grad må involvere interesseorganisasjonene i sitt utadrettede arbeid. Svar på NALs kronikk i DN 6. mai v/president Kim Skaara om boligutvikling og kvalitet Siv skrev et tilsvar som ble noe forkortet trykket 23. mai. Møte med Statsbygg DL hadde møte med Rita Willadsen og de som jobber med BIM for å forberede Fagdagen. Konstruktivt møte som kan gi nye samarbeidsrelasjoner og styrke int.arks posisjon i Statsbygg. Møte med Departementenes Servicesenter (Charlotte Windel Stang) Charlotte er arkitekt ansatt for å ivareta møbelvalg i statlige innkjøp. Hun ønsker å få til en møbelkonkurranse i samarbeid med NIL. DL og Jahn Aamodt hadde møte sammen med henne om priser, rettigheter og konkurranseoppsett. Brev til Næringsdepartementet om sammenslåing av Norsk Designråd og Norsk Form NIL har sammen med Grafill, NID og NFI skrevet et brev til departementet hvor vi ønsker at også aktørene er med i styret av den nye organisasjonen, slik at samarbeidet mellom institusjonen og utøverne blir formalisert. Brevet ble også sendt til redaksjonen i DN, men ble ikke akseptert. Side 7 av 11

11 Næringslivets forum for offentlige anskaffelser Daglig leder og leder i konkurransekomiteen var tilstede på forumet 4. september. Et viktig sted å følge med på hva som skjer. Mange relevante problemstillinger diskuteres og viktige kontakter etableres. ØVRIGE AKTIVITETER RELATERT TIL VIRKSOMHETSPLAN FOR Synliggjøring av faget og faggruppen 1.1. Nettstedet for innlegging av årbokprosjekter er ytterligere forbedret og innlegging skjer nå i to trinn, slik at de som ikke blir antatt ikke må legge ned så mye arbeid. Det er brukt tid og ressurser på oppdatering av layout, men det står en del igjen mht. brukervennlighet Nettsiden er et viktig profileringsredskap overfor potensielle kunder, media og andre interessenter. Pr. 31. desember 2013 var det lagt inn 933 portfolioprosjekter, en økning på 92 i Antall besøkende på siden ligger på samme nivå som i fjor, men har en økning i nye besøkende Daglig leder og adm. sekretær bruker en del tid på å holde facebooksiden i gang. Møter og kurs legges ut og interessante lenker deles. Forsidebildet endres jevnlig og presenterer ett prosjekt i årboken. Månedens produkt legges også ut på facebooksiden, og er sammen med prosjektene det som tiltrekker flest lesere. 2. Medlemmer President har vært både på Kreativ Fagskole for å informere studenter om NIL og studentmedlemskap Medlemsutvikling i NIL Totalt antall medlemmer År Utdanningsspørsmål NIL har plass som observatør i Profesjonsrådet for Arkitektur og landskapsarkitektur hvor det tidligere ikke har deltatt noen fra interiørarkitekturfaget, fordi interiørarkitektur går under Profesjonsrådet for Design. Der er vi også observatører. Side 8 av 11

12 Arbeid for flere masterplasser Det har lenge vært arbeidet med departementet for flere masterplasser, fordi søknadsmassen er enormt stor, fra hele verden. Og fordi vi og våre studenter vet at dette er en 5 årig utdannelse, og at vi derfor må kunne tilby alle «våre» med en god bacheloreksamen plass videre. Samtidig ønsker vi eksterne søkere inn, dette gir godt miljø og god utvikling! KHiB Det er svært positivt at KHiB har fått 15 nye masterplasser. Halvparten av disse vil tilfalle Avd. for Design, noe som igjen vil si at Møbel og romdesign/ interiørarkitektur vil få ca. 4 plasser til. Til nå, dvs. før de nye masterplassene ble tildelt, har KHiB ved fagområdet Møbel og romdesign/ interiørarkitektur 12 studenter på hvert trinn i bachelorstudiet, og i hvert trinn på masterstudiet. KHiB holder nå på å søke om status som vitenskapelig høyskole. Dette er en interessant og viktig prosess, som bl.a. medfører at våre stipendiater får en Phd grad. KHiO I Oslo ved KHiO er det 8 masterplasser pr. år. Det foregår en diskusjon mellom AHO og KHiO om masterplasser. 4. Kurs og arrangementer KURS ANTALL KURS STED ANTALL DELTAKERE Seminar i fargesetting 1 Oslo 14 NIL arrangerte fagmøte i samarbeid med IFI 30. oktober 2013: Gulvbonanza. Ca. 50 tilstede. I samarbeid med prosjektet Entrepenørskap i kunst og design, drevet av KHiO: Seminar 25. februar i Oslo: Etablering for kunstnere og designere. Ca. 110 deltakere. Oppsatte / avlyste kurs pga. for få påmeldte KURS Prissetting Rettigheter og kontrakter Seminar om fargesetting PBL Skriveteknikk/tekstforming KURSHOLDER Økonom Siw Ødegaard Advokat Trude Mohn King Int.ark. Grete Smedal Siv. ing. Anders Digernes, Sweco Redaktør Ole Rikard Høisæther Side 9 av 11

13 NAL kurs med invitasjon til NILere November: Nye arbeidsmåter krever nye kontorløsninger Utsendt 12. desember: Lederutviklingsprogram med oppstart i februar 5. Norsk møbeldesign og møbeldesignere 5.1. NIL hadde i januar / februar 2013 møter med møbeldesignere i Oslo og Bergen for å avdekke utfordringer faggruppen står overfor, spesielt i etableringsfasen Et mål er at norske signalbygg skal være innredet med norsk design. Et tiltak som allerede er startet opp, er Månedens produkt hvor vi gjennom Nyhetsbrev og NILs facebookside, sprer informasjon om nye produkter medlemmer står bak. Dette oppslaget får stor oppmerksomhet og god spredning På bakgrunn av dette arbeidet er det etablert en egen møbelgruppe. 6. Internasjonal virksomhet The European Council of Interior Architects (ECIA) NILs visepresident Benedicte Arentz er representant i ECIA, og deltok på det årlige møtet i Amsterdam. Hovedpunktet på agendaen var oppdatering og signering av «European Charter of Interior Architecture Training» som beskriver hva ECIA mener skal kreves for å bli godkjent som profesjonell interiørarkitekt av organisasjonene som er tilsluttet ECIA. Årets ECIA møte ble lagt til Amsterdam i forbindelse med Inamsterdam World Interiors Event 2013, en kongress som gikk over tre dager og hadde besøkende fra 32 land. Nøkkeltemaer var utviklingen av interiørprofesjonen (utdanning, identitet og organisasjon), og betydningen interiørarkitektur har i samfunnet både sosialt og kulturelt, med tanke på bærekraft og gjenbruk, arv og sosialt ansvar. Det var en møteplass for deling av erfaringer og debattene gikk åpent, på kryss av nasjonalitet. BNI, den hollandske foreningen for Interiørarkitekter initierte arrangementet og var den første internasjonale kongressen organisert av og for vår faggruppe. Kongressen dekket et bredt spekter av temaer innen interiørarkitektur. 7. Samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter Samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter er det viktigste og mest ressurs og tidkrevende arbeidet som har vært utført i NILs regi i President i styret har sammen med de styrelederne/presidentene i AFAG, NAL og NLA lagt ned svært mye tid og ressurser for å komme i mål med prosessen innenfor de satte tidsrammer. Arbeidsgrupper har bistått med grunnlagsmateriell i prosessen. Det har vært gjennomført en demokratisk prosess med informasjon, dialogmøter, høringer og mulighet for alle til å bli hørt via en «epostboks for spørsmål og innspill». Side 10 av 11

14 I mai ble et Prospekt gjort tilgjengelig, i desember en Midtveisrapport og 3. mars ble Sluttrapporten distribuert digitalt. Trykket versjon av sluttrapporten blir sendt medlemmene i god tid før Landsmøtet 29. mars. Sluttrapporten danner grunnlaget for behandling og avstemning om Norges Arkitekter på Landsmøtet og i uravstemning i august/september ADMINISTRATIVT ARBEID I 2013 har administrasjonen fått ny daglig leder og adm. sekretær. NIL har byttet kontor i Josefines gate og holder nå hus ved siden av biblioteket i J32. ÅRSREGNSKAP 2013 NIL har i 2013 hatt en liten økning i inntektene fra 2012 og gjennomført stram kostnadsstyring. Resultatet for 2013 er kr ,17. Styret anser dette som et godt resultat, da det inngår både økt bemanning i administrasjonen og kostnaden for en bok på engelsk, med et utvalg prosjekter fra NILs årbok , er kostnadsført i Siv Senneset President Benedicte Arentz Visepresident Terese Simonsen Styremedlem Jahn Aamodt Styremedlem Petter Giske Styremedlem Mona Lise Lien Daglig leder Side 11 av 11

15 Sak 2/2014 Årsregnskap 2013 NIL Resultatregnskap Note Driftsinntekter Kontingentinntekter Annonser og abonnementer Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning varig driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansinntekter Årsresultat Overføringer og disponeringer Overført annen egenkapital

16 NIL Balanse pr Note Eiendeler Anleggsmidler Medlemssystem Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Kapitalkonto Sikringsfond Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Siv Senneset Benedicte Arentz Terese Simonsen President Visepresident Styremedlem Jahn Aamodt Petter Giske Mona Lise Lien Styremedlem Styremedlem Daglig leder

17 NIL Noter til regnskapet for 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Fordringer Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer, en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Note 2 Lønnskostnader og godtgjørelse til revisor Spesifikasjon av lønnskostnad Lønn mv. inklusiv feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Innleid bemanning Andre personalskostnader Sum lønnskostnader Ytelse til ledende personer Pensjons Andre Lønn kostnader godtgjørelser Daglig leder* kr: Styret : * Oktober måned med lønn for to personer / DL Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningen har en innskuddsbasert ordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser til styret eller daglig leder. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende (eksl. mva): Revisjon Bistand til utarbeidelse av årsregnskap

18 NIL Noter til regnskapet for 2013 Note 3 Varige driftsmidler Medlemssystem Kostpris Tilgang i året 0 Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 3 år Note 4 Bankinnskudd, kontanter og lignende Bundne skattetrekksmidler Note 5 Annen kortsiktig gjeld Bevilget ikke utbetalt NIL stipend Note 6 Egenkapital Kapitalkonto Sikringsfond Egenkapital Årets resultat Egenkapital

19 Sak 5/2014 Kontingentfastsettelse 2015 Kontingenten for medlemskap i NIL er knyttet til et automatisk medlemskap i den lokalgruppen man sogner til, og til obligatorisk abonnement på Arkitektnytt og Arkitektur N. Prisen på bladene fastsettes av NAL. Medlemskap Ordinært medlemskap Ved medlemskap i AFAG reduseres kontingenten med kr. 650 Obligatorisk abonnement Kontingent 2. år etter mastereksamen Ved medlemskap i AFAG reduseres kontingenten med kr. 650 Betaler ½ lokalgruppekontingent Obligatorisk abonnement *Pensjonister Obligatorisk abonnement Uføretrygdede Obligatorisk abonnement Studentmedlemmer og 1. år etter mastereksamen (1 ½ år) Studentmedlemmer betaler ikke lokalgruppekontingent, men 1. år etter eksamen betales ½ lokalgruppekontingent. Blader er ikke obligatorisk Arkitektnytt (pris fastsettes av NAL i desember 2014) 630? Arkitektur N (pris fastsettes av NAL i desember 2014) 840? Presiseringer Pensjonist Pensjonist blir man automatisk det året man fyller 67 år Det kan søkes om redusert kontingent Abonnement er ifølge avtale med NAL obligatorisk Uførhet Uføre betaler pensjonistpris Abonnement er obligatorisk Studenter under utdanning Studenter betaler ikke lokalgruppekontingent Abonnement til studentpris er frivillig og forvaltes av NAL Redusert kontingent Medlemmer som får innvilget redusert kontingent får halv pris på kontingent og lokalgruppekontingent. Abonnement er obligatorisk. Det gis ikke reduksjon på abonnementsprisen. Side 1 av 2

20 Æresmedlemmer: Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og heller ikke for abonnement. Ubetalt kontingent NIL har i samråd med lokalgruppelederne inngått kontrakt med Lindorff om at de overtar purringer av ubetalte fakturaer og eventuelt etterfølgende innkreving av utestående fordringer gjennom inkasso Lokalgruppekontingent 9. Kontingent (Fra vedtektene til lokalgruppene) Medlemskontingent til gruppen fastsettes på lokalgruppens årsmøter. Den skal innkreves av NIL, samtidig med og i tillegg til NIL kontingenten mot vederlag som fastsettes av NILs landsmøte. NILs bokholderi avregner med gruppen innen utgangen av juni og desember. Følgende lokalgrupper har egen lokalgruppekontingent Bergensgruppen: kr 200 Møregruppen: kr 200 Oslogruppen: kr 100 Vestfold/Telemarkgruppen : kr 100 Sak 6/2014 Forslag til vedtak Kontingenten økes tilnærmet konsumprisindeks fra 2015 for ordinære medlemmer og for 2. år etter mastereksamen. (Kontingent for første år etter eksamen gjelder til året etter avlagt master.) NILs arbeid med innkreving av kontingenter til lokalgrupper og GIG er gratis også i 2014/2015. Man må være medlem i NIL for å være medlem i GIG. Innmeldingsgebyr kr. 200, Side 2 av 2

21 Sak 6/2014 Budsjett 2014 Budsjett 2014 Resultat 2013 Salgsinntekter 3000 Årbok Annonsesalg avgiftspliktig , , Utleie Stand LM , , Salg adr. liste, bannerannonse mva pliktig , , Salg Årbok mva pliktig 3 000, , Årbok annonsesalg avgiftsfritt , , Arkitektnytt abonnement , , Arkitektur N Abonnement , , Oslo Åpne Hus , Salg adr. liste, bannerannonser mva fritt , , Salg Årbok mva fritt , , Fagdag egenandeler , , Div viderefakt. u/mva 4 729, Kursinntekter , Depositum studiereise , Kontingent medlemmer , , Kontingent pensjonister , Kontingent studentmedlem , Refusjon AFAG, støtte til kurs , , Fakturert annonser ,00 Sum Salgsinntekter , ,66 Varekostnad 4000 Varekost Milano Tur , Frakt, toll og spedisjon 1 752,00 Sum Varekostnad ,76 Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte , , Lønn timer , Provisjon annonsesalg via lønn , Lønn annonsesalg OF knt , Avsatt lønn , OTP Innskudd Storebrand pensjon , Feriepenger periodisert o/60 år , Innleid bemanning , Feriepenger beregnet , Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger , Fri telefon 4 497, Motkonto for gruppe , Styrehonorar , , Styrehonorarer til Stiftelse , Arbeidsgiveravgift , Rekruttering , Gaver til ansatte 1 999, Personalkostnader 3 000, ,50 Sum Lønnskostnad , ,00

22 Andre driftskostnader 6300 Husleie med felleskostnader , , Inventar , , Weboppdatering og IT support , , Revisjon , , Konsulenttjenester , , Honorar juridisk bistand , , Avskivning medlemssystem , Honorar kursledere 7 757, Honorar Tidsskriftmedarbeider Arkitektnytt , , Refusjon honorar Tidsskriftmedarbeider Arkitekt , Kontorrekvisita , , Teknisk produksjon , , Trykking , , Lansering , , Salgsledelse , , Redaksjon , , Redaksjon avregning , Bonus annonsesalg , , Abonnement Arkitektnytt , , Abonnement Arkitektur N , , Aviser, tidsskrifter, bøker mv , Møteutgifter , , Fagdag , , Telefon, mobil , , Bredbånd privat 6 000, , IT avtaler , , Porto og forsendelser , , Forsikringer 7 500, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , Reisekostn ikke oppgavepliktige , , Norwegian Interiors , Kontingenter, medlemskap , , Gaver, ikke fradragsberettiget 7 717, Markedsføring , , Stipend , , Designers Saturday , Biblioteksstøtte , , Støtte Designdatabasen 5 000, , Stipendkomiteen Statens kunstnerstipend 5 000, Bank og kortgebyr 9 000, , Inkassosalær og gebyr 1 081, Provisjon Lindorff , , Tap på fordringer , ,53 Sum Andre driftskostnader , ,65 Driftsresultat , ,75 Finansinntekter / kostnader 8050 Annen renteinntekt , , Renteinntekt kunder 2 333,96

Sak 1/2014 NILs årsberetning 2013

Sak 1/2014 NILs årsberetning 2013 Sak 1/2014 NILs årsberetning 2013 LANDSMØTET 2013 Landsmøtet ble holdt i Oslo på Thon Hotel Opera 26. og 27. april. 31 medlemmer var tilstede på landsmøtet og det var 109 godkjente fullmakter. Totalt 142

Detaljer

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ÅRSMELDING 2013

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ÅRSMELDING 2013 Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ÅRSMELDING 2013 NIL er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. Foreningens formål er å ivareta

Detaljer

midtveisrapport NORGES ARKITEKTER midtveisrapport: norges arkitekter 1

midtveisrapport NORGES ARKITEKTER midtveisrapport: norges arkitekter 1 midtveisrapport NORGES ARKITEKTER Et samarbeidsprosjekt mellom AFAG, NAL, NIL og NLA midtveisrapport: norges arkitekter 1 Innhold Til medlemmene side 02 1. Hvorfor Norges Arkitekter? side 03 2. Prosessen

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ÅRSMELDING 2010

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ÅRSMELDING 2010 Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ÅRSMELDING 2010 INNHOLD NIL er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. Foreningens formål er

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no Årsberetning 2014 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder

Detaljer

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri ÅRSMELDING 2014 Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi Inger Sitter / BONO Foto: Kunstverket Galleri BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal Idrettstyret og ISFs styre Særforbundene Idrettskretsene Ledere av tingvalgte komiteer og utvalg Vår referanse: 546194v1 Deres referanse:

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer