SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2"

Transkript

1 valg SPESIAL VALGAVIS FRA EGERSUND SENTERPARTI 2015 Prioriterer helse og omsorg først! Program for SIDE 6 7 Senterpartiets kandidater ved årets valg SIDE 4 5 Les mer om første kandidaten på side 2 Bygg parkeringshus på jernbanen SIDE 3 100% mobil- og bredbåndsdekning i kommunen SIDE 8 Vi tar hele Norge i bruk!

2 2 ORDFØRERKANDIDATEN: Prioriterer helse og omsorg først! Ruth Evy Berglyd, er 46 år og bor på Dyrnes, har vært med i kommunestyret i en periode og er ferdig med «læretida». Hun sier at arbeidet i lokalpolitikken har vært lærerikt og interessant. Hun har også vært med i fylkespolitikken i denne perioden og sier til valgavisa at sakene en arbeider med er svært ulike. I fylkespolitikken, blir det mer overordnet politikk, og i lokalpolitikken handler det om hverdagen for deg og meg. Hun trives veldig godt i lokalpolitikken og ser mange spennende utfordringer i kommende periode. -Hva er viktigst for Senterpartiet i Eigersund i kommende periode, spør vi? Svaret lar ikke vente på seg: «Gjenåpne den stengte avdelingen på Lundeåna Bofellesskap». Det er lange ventelister for de eldre til å få plass i et botilbud i kommunen, og da går det virkelig ikke an å legge ned en avdeling sier hun. Det at dagens politiske flertall legger ned en avdeling, gjør de eldre og pårørende usikre på hva som blir det neste. Vi blir også mer sårbare når det gjelder å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sjukehuset, når flertallet bygger ned botilbud i kommunen. Kommunen har og vil fortsatt ha en anstrengt økonomi, men det er nettopp da vi må våge å prioritere rett, sier Ruth Evy. For Senterpartiet blir helse og omsorg viktigst i denne valgkampen, og hun presiserer at dette også gjelder det psykiske helsetilbudet til innbyggerne. Også på dette området, har vi et stykke igjen i Eigersund sier hun. Ruth Evy og Senterpartiet har som de fleste har fått med seg, engasjert seg sterkt i arbeidet med å beholde tilbudet ved Dalane distriktsmedisinske senter, på minimum dagens nivå. Vårens diskusjon rundt endring av tilbudet på «sykehuset på Lagård», viser at det er helsebyråkratene og økonomer som styrer, og ikke politikerne. -Vi må ta makta over helsepolitikken tilbake til politikerne. Helse handler ikke bare om økonomi, men om innbyggernes trygghet sier hun engasjert! Vi utfordrer Ruth Evy til å si noe om andre politikkområder hun er opptatt av, og svaret kommer kontant: «Gode nærmiljø» innbyggerne skal bli best mulig ivaretatt fra første stund, sier hun. Hun tenker på alt fra helsestasjon, barnehage, skole, integrering av innvandrere og helsetjenestene hun allerede har omtalt. Hun er selv lærer på Husabø Skole, og er naturligvis opptatt av at elevene får best mulig utgangspunkt for læring. Da er gode skoler viktige, både med innhold og bygg. Senterpartiet er klar på at det må bygges ny skole på Eigerøy, sier Ruth Evy. Det er viktig at vi bygger så gode «nærmiljø» i kommunen at mennesker bryr seg om hverandre, avslutter en engasjert førstekandidat fra Senterpartiet! UNGDOMSKANDIDATEN: Styrk utdanningstilbudet i Dalane! Anita Stangeland er 19 år, og bor på gard på Koldal. Hun er elev ved Dalane videregående, og utdanner seg til å bli barne- og ungdomsarbeider. I fjor ble hun valgt til leder for Senterungdommen i Dalane. Selv om det kom brått på, er hun klar på at dette vil hun. Anita er veldig interessert i lokalpolitikken, og brenner for et godt utdanningstilbud med høyere utdanning i Eigersund, i tillegg til levelige vilkår for landbruket. - Det er viktig for framtida at utdanning er tilgjengelig uansett hvor du bor, sier Anita. Det er også viktig at vi opprettholder og utvider tilbudet på Dalane videregående. - Barne- og ungdomspsykiatri er også viktig. Alt for mange unge har psykiske lidelser, og hjelpen bør bli mer tilgjengelig. «Vi vil ha psykolog tilgjengelig på skolene», sier Anita. En annen kjepphest hun ønsker å trekke fram, er trafikalt grunnkurs i skolen for de som ønsker det. Vi spør Anita hvordan hun ser på framtida. Svaret er at hun er bekymret for sentraliseringsbølgene som herjer; alt skal liksom bli bedre bare det blir stort nok. Det er derimot viktigere å ha nærhet til tjenestene. Ledervervet i Senterungdommen i Dalane synes Anita er spennende og ikke minst lærerikt. Hun anbefaler også andre ungdommer å engasjere seg politisk, fordi politikk handler om hvordan vi vil ha framtida vår.

3 3 2. KANDIDATEN: Bygg parkeringshus på jernbanen! Tor Olav Gya (66) er bosatt på Gya, sammen med kona Tove. De tre barna deres er nå voksne og utflyttet, og den yngste har sågar blitt fotballdommer på nasjonalt nivå. Tor Olav har vært med i politikken sammenhengende i 12 år. Han har vært opptatt av samferdsel og var kanskje den største pådriveren for å få bygd lang tunell langs Gyavatnet. Vi spør han om hvilke samferdselsprosjekt som er de viktigste i Eigersund i tida framover. Det kommer kjapt at fra han at, Rv 42 fra Krossmoen til Egersund og videre til Eigerøy må opprustes. Det er strekningene Krossmoen til Lomeland og Eigerøy bro som er flaskehalsene. Opprustning av strekning ved Krossmoen ble satt på vent, da vegvesenet lanserte ny trase E 39 og med Vestlink fra Eigestad til Egersund. Flertallet i Eigersund kommunestyre vedtok i 1995 denne løsningen, og trodde det skulle bli ny vei til Egersund snarest. Nå når denne traseen av E 39 er forlatt har dette forslaget blitt liggende som en klam hånd over industriområdet på Eigestad. Tor Olav er også krystallklar på at kommunen snarest må arbeide langt mer aktivt for ny bru til Eigerøy. Videre er Tor Olav opptatt av at veikrysset mellom E39 og Fv 32 (Hetlandsheie) nå blir opprustet og også Fv 32, dette er en sak Senterpartiet har jobbet for i mange år. Det er viktig at vi har gode kommunale veier og gater og også her mener Tor Olav at det må en opprustning til. De myke trafikantene må prioriteres. Her må gang og sykkelstien til N Eigerøy gjøres ferdig og ny gang og sykkelsti langs E 39 fra Skjerpe og til Krossmoen prioriteres. Tor Olav er også kry over at Senterpartiet i sitt valgprogram har lansert ideen om parkeringshus i minst 2 etasjer på jernbanen og langtidsparkering ved gamle «linjegodsterminalen». For som han sier «skal dobbeltsporet på jærbanen bli en suksess, må også parkeringstilbudet være tilstrekkelig». 3. KANDIDATEN: Levende landbruk og «levende» eldreomsorg Senterpartiets 3. kandidat er Elen Marie Serigstad Ege. Hun er et nytt navn i Eigersunds - politikken. Hun er 29 år, mor til to små på 1 og 3 år, bonde og «bondekjærring». Hun har fagbrev som elektriker, og er utdanna agronom ved Vinterlandbrukskulen på Jæren (VLJ). Når vi spør hva hun brenner mest for, kommer det fort og klart: «Landbruk og eldreomsorg!» Siden Elen Marie kommer fra Serigstad rett utenfor Bryne i Time kommune, så lurer vi på hva hun tenker om landbruket her i Eigersund. Det er enkelt, svarer hun. Når det gjelder landbruk, same hvor i landet det er, må det tilpasses både vær og landskap, om det er flatt eller mye fjell med små teiger og næringa i matjorda. Selve driften med dyr må også bestemmes av hvor en bor. Man kan for eksempel ikke bygge det største fjøset i Norge dersom det ikke er dyrka jord, spredeareal eller nok beite til dyra. En skal ikke basere seg på å måtte kjøpe nesten all foret til dyra, og måtte kjøre langt for å kvitte seg med «lort» en ikke har spredeareal til. Det er ikke god samfunnsøkonomi, og ikke er det miljøvennlig heller. Der synes jeg regjeringen feiler stort! Vi er et stort land med mye fjell, ikke Danmark, Sverige eller New Zealand! Siden det kan være variert og litt utfordrende landbruk her i Eigersund, så er landbrukskontoret og andre rådgivingsfora viktige. Med så mye fjell vi har i Dalane, og lite dyrket jord, er det veldig viktig å tenke jordvern når det skal bygges nye veier og annen infrastruktur. - Du er opptatt av god eldreomsorg, men hva mener du er viktigst i eldreomsorgen i Eigersund framover? spør vi henne. Hun lister opp følgende stikkord: Gjenopprette avdelingen på Lundeåne Styrke og fremsnakke hjemmesykepleien Hjelp til selvhjelp i hjemmet, slik at de som ønsker det, kan være lengst mulig hjemme Kjøkken med middag på Lagård Kafé på Lundeåne Styrke sjukehuset slik at vi har kompetanse til å hjelpe våre innbyggere best mulig. Eldre både fortjener og har rett på en verdig og «levende» alderdom, avslutter hun.

4 4 Senterpariets kandidater v Ruth Evy Berglyd (46) Dyrnes Adjunkt/lærer Tor Olav Gya (66) Gya Elen Marie Serigstad Ege Ege (29) Anita Stangeland (19) Koldal Student Ivar Tore Storhaug (26) Nedre Hetland Trappesnekker Sigmund Slettebø (55) Slettebø Karl Inge Hyggen (20) Helleland Maskinfører Leif Johnny Aase (29) Husabø Avløyser Karoline Birch Berglyd (23) Lagård / Student Jan Tore Melhus (23) Gydal / Maskinfører

5 5 ed kommunevalget 2015 Johan Egeland (48) Eigeland Jan Helge Havsø (46) Puntervoll Arbeidsleder Svein Helleren (52) Mong Produksjonsplanlegger Arild Hovland (55) Lien Ingeniør Anne Mette Laurendz (24) Hellvik / Ingeniør Børge Melhus (49) Mjølhus Vaktmester Kari Melhus (47) Slettebø i Helleland Rekneskapsmedarbeider Magne Mydland (51) Grøssfjell May Sissel Nodland (47) Nodland / landskapspleier Norleif Omdal (45) Heggdalsveien Arbeidsformann Birger Røyland (66) Skjerpe Dyrlege Olaug Sagland (51) Egersund Butikkselger

6 6 Kommunevalgprogram Senterpartiet vil bygge på de gode kreftene som finnes i lokalmiljøet. Samhold og hjelpsomhet og gjensidig ansvarsfølelse i bydeler og bygdesamfunn er viktige verdier å hjelpe fram. Gjennom dugnadsarbeid og andre byggende aktiviteter kan den enkelte oppleve tilhørighet og selvrealisering. Det offentlige velferdssamfunnet kan ikke alene garantere lykke og velvære for den enkelte. Senterpartiet vil regne med de ressurser som dugnadsånd og personlige initiativ representerer, og vil fortsatt legge til rette for samfunnsbyggende arbeid i foreninger og organisasjoner. Tilflyttere fra andre landsdeler og andre land skal være velkomne i Eigersund kommune. Senterpartiet er også opptatt av å ha en stram økonomistyring av kommunen og være forsiktige med å øke gjeldsbelastningen, slik at kommunen har handlingsfrihet i framtida. Senterpartiet er opptatt av ny bru til Eigerøy. UNGDOM Dere unge er framtida vår. Senterpartiet er opptatt av å gi dere rammer og muligheter til å gjøre noe selv. Vi er opptatt av å legge til rette gode boligforhold og å skape interessante jobber i vår region. Attraktive og varierte rusfrie tilbud, spesielt for aldersgruppen år At kommunen arbeider for et bredt tilbud innenfor videregående utdanning ved Dalane videregående skole Å videreutvikle ordningen med «hjem for en hundrelapp» Videreføre ungdomskontakten på minst dagens nivå LANDBRUK Eigersund kommune har driftige og dyktige bønder som gjør en formidabel innsats med matproduksjon og pleie av det flotte kulturlandskapet i kommunen. Det er også i kommende periode viktig å skape grunnlag for stolte bønder som utnytter de naturgitte forutsetningene for landbruk i vår kommune. Sterkt fokus på jordvern. Etablere ei ordning med «jordbank» i kommunen, administrert av landbrukskontoret Bedre tilrettelegging for opplæring av avløysere, og legge til rette for hospitering hos bønder Gode kommunale veier og veivedlikehold i alle deler av kommunen. Gjeninnføre støtten til bygdeutvikleren, melde kommunen inn i vinterlandbruksskolen igjen og videreføre støtten til landbruksrådgivinga i Dalane NÆRINGSLIV Et sterkt næringsliv er avgjørende for den kommunale tjenesteytingen og viktig for at folk ønsker å bo i kommunen vår. Kommunen skal legge forholdene til rette for eksiterende næringsliv og nyetableringer. Det er viktig at kommunen har ledige næringstomter. Realisering av næringsområdet på Eigestad, så snart som mulig Å ha et klart skille mellom næringsområder og bolig/ hytteområder Tilrettelegging av attraktive næringstomter og felles markedsføring av disse via kommunens næringsselskap Lage planer for bruken av næringsarealene som ligger i havna Ny bruløsning/veiløsning til Eigerøy, som er kommunens desidert viktigste næringsområde Utdanningstilbud i regionen som er tilpassa næringslivets behov for kompetanse, både gjennom videregående opplæring og Dalane Utdanningssenter Styrka næringsgrunnlaget for butikker/næring i kommunen gjennom hele året. BOLIGBYGGING Bolig er en av de viktigste investeringer vi mennesker gjør. Unge mennesker må få en reell mulighet til å skaffe seg en bolig til en pris de kan leve med. Gode og harmoniske oppvekstvilkår er viktige. Kommunale boligtomter i alle deler av kommunen, slik at boligbyggere står fritt i valg av entreprenør og håndverkere En totalplanlegging av nye boligfelt, hvor bolig, skole, arbeidsplasser og miljøhensyn blir sett i en sammenheng. Å gi førstegangsetablerere rimelige tomter i kommunale boligfelt Spredt boligbygging og spredte boligfelt i utkantene av kommunen Framtidig etablering av et nytt «byområde» i grenseområdene mellom Hellvik og Sirevåg, med dobbeltsporet på Jærbanen som utgangspunkt Rask og effektiv saksbehandling av byggesøknader/ reguleringsplaner Et godt servicetorg som kan ta i mot henvendelser/hjelpe med enkle ting i byggesaksbehandlingen. Realisering av Ramsland boligfelt på Helleland. SAMFERDSEL Gode kommunikasjoner er grunnleggende for bosetting og næringsliv i hele kommunen. Samferdselspolitikken bør prioritere satsing på kollektive løsninger og trygghet for myke trafikanter. Sammenhengende gang- og sykkelstier er et mål for framtida. Vi tror ikke Eigersund kommune sine samferdselsutfordringer bør løses med bompenger. At det ikke innføres bompenger i Eigersund i valgperioden Ny bruløsning/veiløsning til Eigerøy, som er kommunens desidert viktigste næringsområde og et viktig boligområde Utvide parkeringskapasiteten ved jernbanestasjonen på Eie, ved parkering i 2 etasjer på dagens parkeringsplass og å nytte «linjegods-området» til langtidsparkering. Ny trase for jernbanelinja i Drangsdalen Prioritere utbedring av eksisterende vei mellom Krossmoen og Sleveland, og legge bort planene for etablering av «westlink» Dobbeltspor på Jærbanen og nytt stasjonsområde i Hellviksområdet, godt tilrettelagt for parkeringsplasser

7 7 Diverse utbedringer på fylkesveier Arbeide for utbedringer på fylkesveien over Hetlandsheia, blant annet i Skolpura og ny kryssløsning mot E % mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen Godt vedlikehold og mest mulig fast dekke på gater og kommunale veier Prioritere trafikksikring i boligfelt og langs skoleveier MILJØ Det er viktig at vi tar hensyn til miljøet og naturressursene i alle aktiviteter. Senterpartiet ønsker en bærekraftig forvaltning av naturressursene våre. Vi vil ha et godt miljø, der både næringsliv og private stimuleres til å være mer miljøbevisste. Vurdering av fjernvarmeanlegg i nye boligfelt Et sterkt jordvern Renovering av ledningsnettet for vann og avløp Å stimulere til utbygging av mini- og mikrokraftverk, der dette kan gjøres uten store naturinngrep Å realisere planlagte vannkraftprosjekt i kommunen Å etablere ladestasjoner for elbiler, for eksempel i tilknytting til jernbanen Henteordning for glass og metall i stedet for dagens bringeordning SKOLE OG OPPVEKST Barnehage og skole blir stadig viktigere som deler av miljøet der våre yngste vokser opp og formes. Derfor er det viktig at virksomheten er preget av kvalitet, både når det gjelder personell og lokaliteter. Ro og god arbeidsdisiplin er en forutsetning for læringsutbyttet. For noen elever vil ordinær undervisning oppleves som lite meningsfullt, og alternative opplæringsformer, med større innslag av praktisk arbeid, vil utløse iboende evner. Spesialpedagogisk hjelp må settes inn tidlig, tidlig hjelp er den billigste og beste hjelpen. Fortsatt ungdomsskole på Hellvik Ny skole på Eigerøy Ny ungdomsskole for sentrum Å opprettholde andelen kommunale barnehageplasser. Å redusere byråkratiet i både barnehage- og skolesektoren Kjekt med lek i trygge og gode barnehager. Øke grunnbemanninga i skolen for å bidra til tidlig innsats for elevene og å motvirke mobbing. Nulltoleranse for mobbing i skolene i Eigersund Velfungerende barnevern Forsøksordning med innføringsklasser for minoritetsspråklige elever Videreutvikle fagtilbudet på Dalane videregående skole og gjøre det til en attraktiv videregående skole Utvikle Dalane Studiesenter etter distriktets behov KULTUR Et aktivt kulturliv er forutsetningen for å skape et levende og aktivt lokalmiljø. Kulturlivet i kommunen er svært viktig for å få folk til å bosette seg og trives i kommunen. Økt støtte til frivillige lag og organisasjoner som driver barneog ungdomsarbeid Opprettholde kulturskolen og Pingvinen fritidsklubb Gratis leie av kommunale bygg og anlegg for organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid. Vedlikeholde kommunens turstinett og lage nettbasert turkart for merka turstier i kommunen Støtte til lavterskeltilbud innenfor idretts-/kulturlivet HELSE OG SOSIALTILTAK Målet er å gi den enkelte medisinsk og sosial trygghet, og å skape et miljø som fremmer en sunn oppvekst. Behandlingen i nærmiljøet er et grunnleggende prinsipp. Hjem og lokalsamfunn må være aktive medspillere, og ikke minst pensjonistene er en verdifull ressurs i dette arbeidet. Gjenåpne den stengte avdeling på Lundeåne Bo- og Servicesenter Utvide sykehjems- og bofelleska pstilbud i kommunen Satse på kompetanseheving for personell innen helse og sosialavdelingen Omsorgslønn til personer som tar seg av pleietrengende i hjemmet Videreutvikle Dalane distriktsmedisinske senter Kommunen må strekke seg langt for å bosette asylsøkere som har fått varig opphold og bidra til at disse kommer i arbeid. Å bygge opp større kapasitet på spesielle områder innen barnevernet for å slippe å leie inn kostbare konsulenter. Generelt økt fokus på psykisk helse, med spesiell vekt på unge voksne med psykiske problemer Ny gravplass på Hestneshalvøya DALANE-REGIONEN Dalane-regionen er en spennende region med til sammen om lag innbyggere. På samme måte som resten av kommune Norge, skal også Dalane kommunene bestemme sin framtidige struktur. Senterpartiet er opptatt av å finne gode fellesløsninger i Dalane, uavhengig av framtidig kommunestruktur. Ved valg av eventuell ny kommunestruktur må dette basere seg på best mulig tjenestetilbud til kommunens innbyggere der disse bor Bindende folkeavstemming om eventuell kommunesammenslåing Felles driftsselskap for vann og avløp for Dalane-kommunene, etter modell av DIM og Dalane Energi Felles industriområde med Bjerkreim kommune på Eigestad Felles tiltaksteam for barnevernet i Dalane Dette er noe av det Senterpartiet har arbeidet for i denne kommunestyreperioden: Opprettholde alle avdelinger på Lundeåna Bo og Servicesenter, dette har vi stått hardt på for i budsjettet. Sikring av skoleveier som for eksempel, undergang på E-39 på Helleland, slik at en får sammenhengende gang- og sykkelsti fra Skjerpe til toppen av Skjebadalen. Stått på for å forsøke å beholde tilbudet på Sykehuset i Eigersund på minst dagens nivå. Tor Olav Gya var selve «krumtappen» for ny vei og tunnel i Gyadalen, uten hans utrettelige innsats hadde prosjektet neppe blitt realisert i så stort omfang, som resultatet har blitt. Vi har arbeidet for bedre mobildekning, bredbånd og annen infrastruktur i hele kommunen. Dobbeltspor på jærbanen, og et nytt byområde i mellom Hellvik og Sirevåg Et realistisk kommunebudsjett, uten å tro at alt ordner seg etter hvert. Endelig er ny tunnel blitt en realitet.

8 Vi tar hele Norge i bruk! 5. KANDIDATEN: Boligtomter i alle deler av kommunen Ivar Tore Hetland Storhaug (26) er trappesnekker og bor på Nedre Hetland i Helleland. Når valgavisa møter han, spør vi han om hva han er opptatt av i kommunepolitikken. Ivar Tore sier at han er opptatt av at der er tilgang på rimelige byggeklare boligtomter i alle deler av kommunen. -De som skal bygge bolig, må selv kunne velge hvor i kommunen de vil bo og hvem som skal bygge boligen, mener han. Derfor må kommunen sørge for at det blir opparbeidet boligtomter i alle deler av kommunen, også i Helleland. Ivar Tore syns at Helleland på mange områder har blitt neglisjert av politikerne de siste åra. Etter hans syn er de mest opptatt av sentrum. Da det var forslag om å regulere boligareal på Helleland, ble det lansert forslag om at man først måtte spørre om hvem som var interessert i å bygge. Etter lang tautrekking ble det vedtatt et boligområde på Strømstad på 16 boliger. Nå er feltet fullt. Erfaringen har vist at når der er boliger til salgs på Helleland, så blir de fort solgt. Ivar Tore sier at Senterpartiet vil kjempe for at reguleringsplanen på Ramsland blir vedtatt i høst, og at det blir bevilget midler i budsjettet slik at deler av feltet blir utbygd i 2016, og boligbyggingen kan komme i gang. Ivar Tore er også opptatt av at lag og foreninger har gode vilkår. De frivillige lag og foreninger er svært viktige for trivselen i nærmiljøene. De drives stort sett på dugnad, og det er viktig å støtte opp om deres aktiviteter i alle deler av kommunen. Slik blir det et godt tilbud til innbyggerne uansett alder eller funksjonsevne. Et bredt aktivitetstilbud gjennom lag og foreninger er et veldig positivt tilskudd i nærmiljøene, og er med på å skape attraktive områder for bosetting. På Helleland ble nærmiljøet svekket da ungdomsskolen og biblioteket ble lagt ned, mot Senterpartiets stemmer. 6. KANDIDATEN: Sats på næringslivet! Sigmund Slettebø er 55 år og er bonde på Slettebø like utenfor Egersund sentrum, og står på 6. plass på Senterpartiets liste ved kommunevalget. Sigmund har vært med i kommunestyret tidligere og er like opptatt av lokalpolitiske saker som tidligere. Sigmund er opptatt av at det skal være gode forhold for næringsvirksomhet i kommunen. Det er viktig at det er tilgjengelige næringstomter i alle deler av kommunen, både sentrumsnære tomter som for eksempel på Tengsareid og Eigerøy, og tomter på Hellvik og Helleland. Det må arbeides for at det påbegynte næringsområdet på Eigestad i Helleland blir realisert så fort som mulig. Med velegnede næringstomter tilgjengelig kan Eigersund bli en attraktiv kommune for nyetableringer. Samtidig er det like viktig å føre en politikk som tar vare på det næringslivet vi allerede har i kommunen, mener Sigmund. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får, sier han. Turistnæringen er også en viktig del av næringslivet i kommunen. Å kutte ut blomster i sentrum og trekke seg fra samarbeidet om Nordsjøveien blir helt feil hvis vi ønsker at kommunen skal være attraktiv for turister. I en tid med stram kommuneøkonomi handler alt om å gjøre gode prioriteringer. De pengene vi har, må brukes rett. Sigmund trekker fram kuttene i bofellesskap ved Lundeåne og fritidstilbud for utviklingshemmede, som ble gjort nesten samtidig med at det ble bevilget store beløp til idrettshall på Lagård, som et eksempel på dårlige prioriteringer som er gjort det siste året. Vi kan ikke la de svakeste i samfunnet lide hardest selv om kommuneøkonomien er anstrengt, mener han. Å ta vare på matjorda er også en viktig sak for Sigmund. Matjorda gjør best nytte for seg der den allerede er og har vært gjennom århundrer. Terskelen for å omdisponere dyrka jord, dyrkbar jord og gode kulturbeiter må være svært høy. Likevel kan det i enkelte tilfeller bli nødvendig å omdisponere noe jord, for eksempel ved bygging av sykkelsti langs eksisterende vei. Senterpartiet tar til orde for å opprette en «jordbank», der matjord som fjernes ved slike prosjekt blir tatt vare på, og kan gis til bønder som trenger jord til dyrkningsformål. Jordbanken må selvsagt ikke brukes som en unnskyldning for å omdisponere mer jordbruksjord. 7. KANDIDATEN: 100% mobil- og bredbåndsdekning i kommunen Karl Inge Hyggen er 20 år og kommer fra Helleland. Han er utdannet agronom og arbeider nå som maskinfører. Karl Inge stiller som listekandidat for første gang, og vi spør hva han er opptatt av. En viktig sak for Karl Inge er at det skal bli skikkelig mobil- og internettdekning i hele kommunen. Dette blir stadig viktigere etter hvert som den teknologiske utviklingen går framover. Det er i dag så godt som umulig å drive noen form for næringsvirksomhet uten tilgang til internett med en viss hastighet. Og stadig mer av kommunikasjonen med det offentlige skjer via digitale kanaler. Når det gjelder mobildekning er det fremdeles mange som ikke har god nok dekning til å ringe eller sende SMS der de bor. Å få ordnet dette må ha høyeste prioritet, mener Karl Inge. Deretter kan det bygges ut mer mobilnett med høyere hastighet for datatrafikk. Det er også viktig å ha mobildekning langs veiene, slik at nødetatene kan varsles om det skulle skje en ulykke. Senterpartiet arbeider for 100% mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen. Bygdeutvikling er et annet viktig tema for Karl Inge. At flertallet i Eigersund kommune valgte å trekke seg fra samarbeidet om bygdeutvikleren i Dalane, var derfor en stor skuffelse. Bygdeutvikleren har hjulpet til med flere gode prosjekt i Dalane, og dermed bidratt til å skape både arbeidsplasser og mer liv i bygdene. Karl Inge kan fortelle om god hjelp fra bygdeutvikleren da han var med på å starte «Dalane Young Farmers», en gruppe for unge landbruksinteresserte. Å gjeninnføre støtten til bygdeutvikleren er en viktig sak for Senterpartiet. Karl Inge mener det er viktig at ungdom engasjerer seg politisk. Lokalpolitikerne har stor påvirkning på for eksempel skole og boligbygging, og gjennom å engasjere seg i politikken kan en være med på å påvirke retningen videre. Senterpartiet har hele 8 listekandidater som er under 30 år, og er dermed det partiet i kommunen som har klart flest unge på årets kommunevalgliste. Dette viser at Senterpartiet tar ungdommen på alvor, sier Karl Inge.

Eigersund Senterparti

Eigersund Senterparti Eigersund Senterparti kommunevalgprogram 2015 2019 Senterpartiet vil bygge på de gode kreftene som finnes i lokalmiljøet. Samhold og hjelpsomhet og gjensidig ansvarsfølelse i bydeler og bygdesamfunn er

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund LUND SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 hele Lund Lund Sp - program 2007_Korr.indd1 1 26.07.2007 09:41:32 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen, og er opptatt av hver enkelt innbyggers

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Partiprogram RINGEBU HØYRE

Partiprogram RINGEBU HØYRE Partiprogram 2015-2019 RINGEBU HØYRE Til alle innbyggere i Ringebu. Den 14. september blir det bestemt hvem som skal ha innflytelse på driften i kommunen i 4 år fremover. Med de økonomiske midler kommunen

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Program 2015-2019. Sømna Senterparti har som mål å øke folketallet ved å integrere og ønske nye innbyggere velkommen til den flotte kommunen vår.

Program 2015-2019. Sømna Senterparti har som mål å øke folketallet ved å integrere og ønske nye innbyggere velkommen til den flotte kommunen vår. Kjære velgere Senterpartiet kan over mange år vise til gode resultater for Sømna. Den godt sammensatte gruppa som nå stiller til valg for partiet er en betryggelse for meg som ordførerkandidat. Sømna kommune

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Evenes Arbeiderparti. Program Foto: Robin Lund, fotonaut.no

Evenes Arbeiderparti. Program Foto: Robin Lund, fotonaut.no Evenes Arbeiderparti Program 2011 2015 Foto: Robin Lund, fotonaut.no 1 Gode tilbud til innbyggerne i Evenes avhenger av gode fellesskapsløsninger. Vårt mål er å utvikle Evenes-samfunnet på beste måte i

Detaljer

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 2 Stuttreist politikk Senterpartiet er opptatt av trygge og inkluderende nærmiljøer. Vi ønsker at alle

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Program Nome Senterparti 2015-2019

Program Nome Senterparti 2015-2019 Program Nome Senterparti 2015-2019 Nome kommune som arbeidsgiver Nome kommune er en stor organisasjon. Oppgavene som skal løses er mangfoldige og til dels kompliserte. Forventningene til kommunen er mange,

Detaljer

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Et kreativt og levende Sokndal Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Kjære velger MILJØ Sokndal Venstre vil satse offensivt på vindkraft og annen ny, fornybar energi. Sokndal Venstre

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

CC BY: http://i1.no/0h2m/

CC BY: http://i1.no/0h2m/ CC BY: http://i1.no/0h2m/ Valgprogram for Meløy Venstre 2015-2019 CC BY: http://i1.no/0h2k/ Omsorg og velferd Det er viktig for Meløy Venstre at innbyggerne trives der de bor og at Meløy er en attraktiv

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt

Detaljer

Interpellasjon til kommunestyrets møte 22.4.2013 - vedr. videre arbeid med byggefelt på Ramsland

Interpellasjon til kommunestyrets møte 22.4.2013 - vedr. videre arbeid med byggefelt på Ramsland Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.04.2013 Arkiv: :FE-033, TI-&29 Arkivsaksnr.: 08/892 Journalpostløpenr.: 13/10648 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Valgprogram kommunevalget 2015

Valgprogram kommunevalget 2015 Valgprogram kommunevalget 2015 Fortsatt egen kommune! Stem Senterpartiet! Rømskog Senterparti SENTERPARTIETS GRUNNSYN Senterpartiet er et nasjonalt parti med lokalt rotfeste. De store nasjonale utfordringene

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Grand Hotel Tidspunkt: Kl. 08:00-11:05 Sak fra / til: Sak /17

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Grand Hotel Tidspunkt: Kl. 08:00-11:05 Sak fra / til: Sak /17 EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtedato: 20.04.2017 Møtested: Grand otel Tidspunkt: Kl. 08:00-11:05 Sak fra / til: Sak 005-006/17 Følgende medlemer møtte: Odd

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommunevalget 2015. Samhold - Solidaritet - felles ansvar. Tysvær Arbeiderparti

Kommunevalget 2015. Samhold - Solidaritet - felles ansvar. Tysvær Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Samhold - Solidaritet - felles ansvar Tysvær Arbeiderparti I de neste 4 årene vil vi blant annet jobbe for: Det skal være attraktivt og trivelig å bo i kulturkommunen Tysvær! Ryddigere

Detaljer

Våre 5 toppkandidater

Våre 5 toppkandidater Alle skal med! L O K A L T F O K U S : Økonomi Næringsliv Oppvekst Samferdsel og tekniske tjenester Kultur Program Sørreisa Arbeiderparti 2011-2015 Våre 5 toppkandidater 1. Paul Dahlø 2. May-Tove Grytnes

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer