SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2"

Transkript

1 valg SPESIAL VALGAVIS FRA EGERSUND SENTERPARTI 2015 Prioriterer helse og omsorg først! Program for SIDE 6 7 Senterpartiets kandidater ved årets valg SIDE 4 5 Les mer om første kandidaten på side 2 Bygg parkeringshus på jernbanen SIDE 3 100% mobil- og bredbåndsdekning i kommunen SIDE 8 Vi tar hele Norge i bruk!

2 2 ORDFØRERKANDIDATEN: Prioriterer helse og omsorg først! Ruth Evy Berglyd, er 46 år og bor på Dyrnes, har vært med i kommunestyret i en periode og er ferdig med «læretida». Hun sier at arbeidet i lokalpolitikken har vært lærerikt og interessant. Hun har også vært med i fylkespolitikken i denne perioden og sier til valgavisa at sakene en arbeider med er svært ulike. I fylkespolitikken, blir det mer overordnet politikk, og i lokalpolitikken handler det om hverdagen for deg og meg. Hun trives veldig godt i lokalpolitikken og ser mange spennende utfordringer i kommende periode. -Hva er viktigst for Senterpartiet i Eigersund i kommende periode, spør vi? Svaret lar ikke vente på seg: «Gjenåpne den stengte avdelingen på Lundeåna Bofellesskap». Det er lange ventelister for de eldre til å få plass i et botilbud i kommunen, og da går det virkelig ikke an å legge ned en avdeling sier hun. Det at dagens politiske flertall legger ned en avdeling, gjør de eldre og pårørende usikre på hva som blir det neste. Vi blir også mer sårbare når det gjelder å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sjukehuset, når flertallet bygger ned botilbud i kommunen. Kommunen har og vil fortsatt ha en anstrengt økonomi, men det er nettopp da vi må våge å prioritere rett, sier Ruth Evy. For Senterpartiet blir helse og omsorg viktigst i denne valgkampen, og hun presiserer at dette også gjelder det psykiske helsetilbudet til innbyggerne. Også på dette området, har vi et stykke igjen i Eigersund sier hun. Ruth Evy og Senterpartiet har som de fleste har fått med seg, engasjert seg sterkt i arbeidet med å beholde tilbudet ved Dalane distriktsmedisinske senter, på minimum dagens nivå. Vårens diskusjon rundt endring av tilbudet på «sykehuset på Lagård», viser at det er helsebyråkratene og økonomer som styrer, og ikke politikerne. -Vi må ta makta over helsepolitikken tilbake til politikerne. Helse handler ikke bare om økonomi, men om innbyggernes trygghet sier hun engasjert! Vi utfordrer Ruth Evy til å si noe om andre politikkområder hun er opptatt av, og svaret kommer kontant: «Gode nærmiljø» innbyggerne skal bli best mulig ivaretatt fra første stund, sier hun. Hun tenker på alt fra helsestasjon, barnehage, skole, integrering av innvandrere og helsetjenestene hun allerede har omtalt. Hun er selv lærer på Husabø Skole, og er naturligvis opptatt av at elevene får best mulig utgangspunkt for læring. Da er gode skoler viktige, både med innhold og bygg. Senterpartiet er klar på at det må bygges ny skole på Eigerøy, sier Ruth Evy. Det er viktig at vi bygger så gode «nærmiljø» i kommunen at mennesker bryr seg om hverandre, avslutter en engasjert førstekandidat fra Senterpartiet! UNGDOMSKANDIDATEN: Styrk utdanningstilbudet i Dalane! Anita Stangeland er 19 år, og bor på gard på Koldal. Hun er elev ved Dalane videregående, og utdanner seg til å bli barne- og ungdomsarbeider. I fjor ble hun valgt til leder for Senterungdommen i Dalane. Selv om det kom brått på, er hun klar på at dette vil hun. Anita er veldig interessert i lokalpolitikken, og brenner for et godt utdanningstilbud med høyere utdanning i Eigersund, i tillegg til levelige vilkår for landbruket. - Det er viktig for framtida at utdanning er tilgjengelig uansett hvor du bor, sier Anita. Det er også viktig at vi opprettholder og utvider tilbudet på Dalane videregående. - Barne- og ungdomspsykiatri er også viktig. Alt for mange unge har psykiske lidelser, og hjelpen bør bli mer tilgjengelig. «Vi vil ha psykolog tilgjengelig på skolene», sier Anita. En annen kjepphest hun ønsker å trekke fram, er trafikalt grunnkurs i skolen for de som ønsker det. Vi spør Anita hvordan hun ser på framtida. Svaret er at hun er bekymret for sentraliseringsbølgene som herjer; alt skal liksom bli bedre bare det blir stort nok. Det er derimot viktigere å ha nærhet til tjenestene. Ledervervet i Senterungdommen i Dalane synes Anita er spennende og ikke minst lærerikt. Hun anbefaler også andre ungdommer å engasjere seg politisk, fordi politikk handler om hvordan vi vil ha framtida vår.

3 3 2. KANDIDATEN: Bygg parkeringshus på jernbanen! Tor Olav Gya (66) er bosatt på Gya, sammen med kona Tove. De tre barna deres er nå voksne og utflyttet, og den yngste har sågar blitt fotballdommer på nasjonalt nivå. Tor Olav har vært med i politikken sammenhengende i 12 år. Han har vært opptatt av samferdsel og var kanskje den største pådriveren for å få bygd lang tunell langs Gyavatnet. Vi spør han om hvilke samferdselsprosjekt som er de viktigste i Eigersund i tida framover. Det kommer kjapt at fra han at, Rv 42 fra Krossmoen til Egersund og videre til Eigerøy må opprustes. Det er strekningene Krossmoen til Lomeland og Eigerøy bro som er flaskehalsene. Opprustning av strekning ved Krossmoen ble satt på vent, da vegvesenet lanserte ny trase E 39 og med Vestlink fra Eigestad til Egersund. Flertallet i Eigersund kommunestyre vedtok i 1995 denne løsningen, og trodde det skulle bli ny vei til Egersund snarest. Nå når denne traseen av E 39 er forlatt har dette forslaget blitt liggende som en klam hånd over industriområdet på Eigestad. Tor Olav er også krystallklar på at kommunen snarest må arbeide langt mer aktivt for ny bru til Eigerøy. Videre er Tor Olav opptatt av at veikrysset mellom E39 og Fv 32 (Hetlandsheie) nå blir opprustet og også Fv 32, dette er en sak Senterpartiet har jobbet for i mange år. Det er viktig at vi har gode kommunale veier og gater og også her mener Tor Olav at det må en opprustning til. De myke trafikantene må prioriteres. Her må gang og sykkelstien til N Eigerøy gjøres ferdig og ny gang og sykkelsti langs E 39 fra Skjerpe og til Krossmoen prioriteres. Tor Olav er også kry over at Senterpartiet i sitt valgprogram har lansert ideen om parkeringshus i minst 2 etasjer på jernbanen og langtidsparkering ved gamle «linjegodsterminalen». For som han sier «skal dobbeltsporet på jærbanen bli en suksess, må også parkeringstilbudet være tilstrekkelig». 3. KANDIDATEN: Levende landbruk og «levende» eldreomsorg Senterpartiets 3. kandidat er Elen Marie Serigstad Ege. Hun er et nytt navn i Eigersunds - politikken. Hun er 29 år, mor til to små på 1 og 3 år, bonde og «bondekjærring». Hun har fagbrev som elektriker, og er utdanna agronom ved Vinterlandbrukskulen på Jæren (VLJ). Når vi spør hva hun brenner mest for, kommer det fort og klart: «Landbruk og eldreomsorg!» Siden Elen Marie kommer fra Serigstad rett utenfor Bryne i Time kommune, så lurer vi på hva hun tenker om landbruket her i Eigersund. Det er enkelt, svarer hun. Når det gjelder landbruk, same hvor i landet det er, må det tilpasses både vær og landskap, om det er flatt eller mye fjell med små teiger og næringa i matjorda. Selve driften med dyr må også bestemmes av hvor en bor. Man kan for eksempel ikke bygge det største fjøset i Norge dersom det ikke er dyrka jord, spredeareal eller nok beite til dyra. En skal ikke basere seg på å måtte kjøpe nesten all foret til dyra, og måtte kjøre langt for å kvitte seg med «lort» en ikke har spredeareal til. Det er ikke god samfunnsøkonomi, og ikke er det miljøvennlig heller. Der synes jeg regjeringen feiler stort! Vi er et stort land med mye fjell, ikke Danmark, Sverige eller New Zealand! Siden det kan være variert og litt utfordrende landbruk her i Eigersund, så er landbrukskontoret og andre rådgivingsfora viktige. Med så mye fjell vi har i Dalane, og lite dyrket jord, er det veldig viktig å tenke jordvern når det skal bygges nye veier og annen infrastruktur. - Du er opptatt av god eldreomsorg, men hva mener du er viktigst i eldreomsorgen i Eigersund framover? spør vi henne. Hun lister opp følgende stikkord: Gjenopprette avdelingen på Lundeåne Styrke og fremsnakke hjemmesykepleien Hjelp til selvhjelp i hjemmet, slik at de som ønsker det, kan være lengst mulig hjemme Kjøkken med middag på Lagård Kafé på Lundeåne Styrke sjukehuset slik at vi har kompetanse til å hjelpe våre innbyggere best mulig. Eldre både fortjener og har rett på en verdig og «levende» alderdom, avslutter hun.

4 4 Senterpariets kandidater v Ruth Evy Berglyd (46) Dyrnes Adjunkt/lærer Tor Olav Gya (66) Gya Elen Marie Serigstad Ege Ege (29) Anita Stangeland (19) Koldal Student Ivar Tore Storhaug (26) Nedre Hetland Trappesnekker Sigmund Slettebø (55) Slettebø Karl Inge Hyggen (20) Helleland Maskinfører Leif Johnny Aase (29) Husabø Avløyser Karoline Birch Berglyd (23) Lagård / Student Jan Tore Melhus (23) Gydal / Maskinfører

5 5 ed kommunevalget 2015 Johan Egeland (48) Eigeland Jan Helge Havsø (46) Puntervoll Arbeidsleder Svein Helleren (52) Mong Produksjonsplanlegger Arild Hovland (55) Lien Ingeniør Anne Mette Laurendz (24) Hellvik / Ingeniør Børge Melhus (49) Mjølhus Vaktmester Kari Melhus (47) Slettebø i Helleland Rekneskapsmedarbeider Magne Mydland (51) Grøssfjell May Sissel Nodland (47) Nodland / landskapspleier Norleif Omdal (45) Heggdalsveien Arbeidsformann Birger Røyland (66) Skjerpe Dyrlege Olaug Sagland (51) Egersund Butikkselger

6 6 Kommunevalgprogram Senterpartiet vil bygge på de gode kreftene som finnes i lokalmiljøet. Samhold og hjelpsomhet og gjensidig ansvarsfølelse i bydeler og bygdesamfunn er viktige verdier å hjelpe fram. Gjennom dugnadsarbeid og andre byggende aktiviteter kan den enkelte oppleve tilhørighet og selvrealisering. Det offentlige velferdssamfunnet kan ikke alene garantere lykke og velvære for den enkelte. Senterpartiet vil regne med de ressurser som dugnadsånd og personlige initiativ representerer, og vil fortsatt legge til rette for samfunnsbyggende arbeid i foreninger og organisasjoner. Tilflyttere fra andre landsdeler og andre land skal være velkomne i Eigersund kommune. Senterpartiet er også opptatt av å ha en stram økonomistyring av kommunen og være forsiktige med å øke gjeldsbelastningen, slik at kommunen har handlingsfrihet i framtida. Senterpartiet er opptatt av ny bru til Eigerøy. UNGDOM Dere unge er framtida vår. Senterpartiet er opptatt av å gi dere rammer og muligheter til å gjøre noe selv. Vi er opptatt av å legge til rette gode boligforhold og å skape interessante jobber i vår region. Attraktive og varierte rusfrie tilbud, spesielt for aldersgruppen år At kommunen arbeider for et bredt tilbud innenfor videregående utdanning ved Dalane videregående skole Å videreutvikle ordningen med «hjem for en hundrelapp» Videreføre ungdomskontakten på minst dagens nivå LANDBRUK Eigersund kommune har driftige og dyktige bønder som gjør en formidabel innsats med matproduksjon og pleie av det flotte kulturlandskapet i kommunen. Det er også i kommende periode viktig å skape grunnlag for stolte bønder som utnytter de naturgitte forutsetningene for landbruk i vår kommune. Sterkt fokus på jordvern. Etablere ei ordning med «jordbank» i kommunen, administrert av landbrukskontoret Bedre tilrettelegging for opplæring av avløysere, og legge til rette for hospitering hos bønder Gode kommunale veier og veivedlikehold i alle deler av kommunen. Gjeninnføre støtten til bygdeutvikleren, melde kommunen inn i vinterlandbruksskolen igjen og videreføre støtten til landbruksrådgivinga i Dalane NÆRINGSLIV Et sterkt næringsliv er avgjørende for den kommunale tjenesteytingen og viktig for at folk ønsker å bo i kommunen vår. Kommunen skal legge forholdene til rette for eksiterende næringsliv og nyetableringer. Det er viktig at kommunen har ledige næringstomter. Realisering av næringsområdet på Eigestad, så snart som mulig Å ha et klart skille mellom næringsområder og bolig/ hytteområder Tilrettelegging av attraktive næringstomter og felles markedsføring av disse via kommunens næringsselskap Lage planer for bruken av næringsarealene som ligger i havna Ny bruløsning/veiløsning til Eigerøy, som er kommunens desidert viktigste næringsområde Utdanningstilbud i regionen som er tilpassa næringslivets behov for kompetanse, både gjennom videregående opplæring og Dalane Utdanningssenter Styrka næringsgrunnlaget for butikker/næring i kommunen gjennom hele året. BOLIGBYGGING Bolig er en av de viktigste investeringer vi mennesker gjør. Unge mennesker må få en reell mulighet til å skaffe seg en bolig til en pris de kan leve med. Gode og harmoniske oppvekstvilkår er viktige. Kommunale boligtomter i alle deler av kommunen, slik at boligbyggere står fritt i valg av entreprenør og håndverkere En totalplanlegging av nye boligfelt, hvor bolig, skole, arbeidsplasser og miljøhensyn blir sett i en sammenheng. Å gi førstegangsetablerere rimelige tomter i kommunale boligfelt Spredt boligbygging og spredte boligfelt i utkantene av kommunen Framtidig etablering av et nytt «byområde» i grenseområdene mellom Hellvik og Sirevåg, med dobbeltsporet på Jærbanen som utgangspunkt Rask og effektiv saksbehandling av byggesøknader/ reguleringsplaner Et godt servicetorg som kan ta i mot henvendelser/hjelpe med enkle ting i byggesaksbehandlingen. Realisering av Ramsland boligfelt på Helleland. SAMFERDSEL Gode kommunikasjoner er grunnleggende for bosetting og næringsliv i hele kommunen. Samferdselspolitikken bør prioritere satsing på kollektive løsninger og trygghet for myke trafikanter. Sammenhengende gang- og sykkelstier er et mål for framtida. Vi tror ikke Eigersund kommune sine samferdselsutfordringer bør løses med bompenger. At det ikke innføres bompenger i Eigersund i valgperioden Ny bruløsning/veiløsning til Eigerøy, som er kommunens desidert viktigste næringsområde og et viktig boligområde Utvide parkeringskapasiteten ved jernbanestasjonen på Eie, ved parkering i 2 etasjer på dagens parkeringsplass og å nytte «linjegods-området» til langtidsparkering. Ny trase for jernbanelinja i Drangsdalen Prioritere utbedring av eksisterende vei mellom Krossmoen og Sleveland, og legge bort planene for etablering av «westlink» Dobbeltspor på Jærbanen og nytt stasjonsområde i Hellviksområdet, godt tilrettelagt for parkeringsplasser

7 7 Diverse utbedringer på fylkesveier Arbeide for utbedringer på fylkesveien over Hetlandsheia, blant annet i Skolpura og ny kryssløsning mot E % mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen Godt vedlikehold og mest mulig fast dekke på gater og kommunale veier Prioritere trafikksikring i boligfelt og langs skoleveier MILJØ Det er viktig at vi tar hensyn til miljøet og naturressursene i alle aktiviteter. Senterpartiet ønsker en bærekraftig forvaltning av naturressursene våre. Vi vil ha et godt miljø, der både næringsliv og private stimuleres til å være mer miljøbevisste. Vurdering av fjernvarmeanlegg i nye boligfelt Et sterkt jordvern Renovering av ledningsnettet for vann og avløp Å stimulere til utbygging av mini- og mikrokraftverk, der dette kan gjøres uten store naturinngrep Å realisere planlagte vannkraftprosjekt i kommunen Å etablere ladestasjoner for elbiler, for eksempel i tilknytting til jernbanen Henteordning for glass og metall i stedet for dagens bringeordning SKOLE OG OPPVEKST Barnehage og skole blir stadig viktigere som deler av miljøet der våre yngste vokser opp og formes. Derfor er det viktig at virksomheten er preget av kvalitet, både når det gjelder personell og lokaliteter. Ro og god arbeidsdisiplin er en forutsetning for læringsutbyttet. For noen elever vil ordinær undervisning oppleves som lite meningsfullt, og alternative opplæringsformer, med større innslag av praktisk arbeid, vil utløse iboende evner. Spesialpedagogisk hjelp må settes inn tidlig, tidlig hjelp er den billigste og beste hjelpen. Fortsatt ungdomsskole på Hellvik Ny skole på Eigerøy Ny ungdomsskole for sentrum Å opprettholde andelen kommunale barnehageplasser. Å redusere byråkratiet i både barnehage- og skolesektoren Kjekt med lek i trygge og gode barnehager. Øke grunnbemanninga i skolen for å bidra til tidlig innsats for elevene og å motvirke mobbing. Nulltoleranse for mobbing i skolene i Eigersund Velfungerende barnevern Forsøksordning med innføringsklasser for minoritetsspråklige elever Videreutvikle fagtilbudet på Dalane videregående skole og gjøre det til en attraktiv videregående skole Utvikle Dalane Studiesenter etter distriktets behov KULTUR Et aktivt kulturliv er forutsetningen for å skape et levende og aktivt lokalmiljø. Kulturlivet i kommunen er svært viktig for å få folk til å bosette seg og trives i kommunen. Økt støtte til frivillige lag og organisasjoner som driver barneog ungdomsarbeid Opprettholde kulturskolen og Pingvinen fritidsklubb Gratis leie av kommunale bygg og anlegg for organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid. Vedlikeholde kommunens turstinett og lage nettbasert turkart for merka turstier i kommunen Støtte til lavterskeltilbud innenfor idretts-/kulturlivet HELSE OG SOSIALTILTAK Målet er å gi den enkelte medisinsk og sosial trygghet, og å skape et miljø som fremmer en sunn oppvekst. Behandlingen i nærmiljøet er et grunnleggende prinsipp. Hjem og lokalsamfunn må være aktive medspillere, og ikke minst pensjonistene er en verdifull ressurs i dette arbeidet. Gjenåpne den stengte avdeling på Lundeåne Bo- og Servicesenter Utvide sykehjems- og bofelleska pstilbud i kommunen Satse på kompetanseheving for personell innen helse og sosialavdelingen Omsorgslønn til personer som tar seg av pleietrengende i hjemmet Videreutvikle Dalane distriktsmedisinske senter Kommunen må strekke seg langt for å bosette asylsøkere som har fått varig opphold og bidra til at disse kommer i arbeid. Å bygge opp større kapasitet på spesielle områder innen barnevernet for å slippe å leie inn kostbare konsulenter. Generelt økt fokus på psykisk helse, med spesiell vekt på unge voksne med psykiske problemer Ny gravplass på Hestneshalvøya DALANE-REGIONEN Dalane-regionen er en spennende region med til sammen om lag innbyggere. På samme måte som resten av kommune Norge, skal også Dalane kommunene bestemme sin framtidige struktur. Senterpartiet er opptatt av å finne gode fellesløsninger i Dalane, uavhengig av framtidig kommunestruktur. Ved valg av eventuell ny kommunestruktur må dette basere seg på best mulig tjenestetilbud til kommunens innbyggere der disse bor Bindende folkeavstemming om eventuell kommunesammenslåing Felles driftsselskap for vann og avløp for Dalane-kommunene, etter modell av DIM og Dalane Energi Felles industriområde med Bjerkreim kommune på Eigestad Felles tiltaksteam for barnevernet i Dalane Dette er noe av det Senterpartiet har arbeidet for i denne kommunestyreperioden: Opprettholde alle avdelinger på Lundeåna Bo og Servicesenter, dette har vi stått hardt på for i budsjettet. Sikring av skoleveier som for eksempel, undergang på E-39 på Helleland, slik at en får sammenhengende gang- og sykkelsti fra Skjerpe til toppen av Skjebadalen. Stått på for å forsøke å beholde tilbudet på Sykehuset i Eigersund på minst dagens nivå. Tor Olav Gya var selve «krumtappen» for ny vei og tunnel i Gyadalen, uten hans utrettelige innsats hadde prosjektet neppe blitt realisert i så stort omfang, som resultatet har blitt. Vi har arbeidet for bedre mobildekning, bredbånd og annen infrastruktur i hele kommunen. Dobbeltspor på jærbanen, og et nytt byområde i mellom Hellvik og Sirevåg Et realistisk kommunebudsjett, uten å tro at alt ordner seg etter hvert. Endelig er ny tunnel blitt en realitet.

8 Vi tar hele Norge i bruk! 5. KANDIDATEN: Boligtomter i alle deler av kommunen Ivar Tore Hetland Storhaug (26) er trappesnekker og bor på Nedre Hetland i Helleland. Når valgavisa møter han, spør vi han om hva han er opptatt av i kommunepolitikken. Ivar Tore sier at han er opptatt av at der er tilgang på rimelige byggeklare boligtomter i alle deler av kommunen. -De som skal bygge bolig, må selv kunne velge hvor i kommunen de vil bo og hvem som skal bygge boligen, mener han. Derfor må kommunen sørge for at det blir opparbeidet boligtomter i alle deler av kommunen, også i Helleland. Ivar Tore syns at Helleland på mange områder har blitt neglisjert av politikerne de siste åra. Etter hans syn er de mest opptatt av sentrum. Da det var forslag om å regulere boligareal på Helleland, ble det lansert forslag om at man først måtte spørre om hvem som var interessert i å bygge. Etter lang tautrekking ble det vedtatt et boligområde på Strømstad på 16 boliger. Nå er feltet fullt. Erfaringen har vist at når der er boliger til salgs på Helleland, så blir de fort solgt. Ivar Tore sier at Senterpartiet vil kjempe for at reguleringsplanen på Ramsland blir vedtatt i høst, og at det blir bevilget midler i budsjettet slik at deler av feltet blir utbygd i 2016, og boligbyggingen kan komme i gang. Ivar Tore er også opptatt av at lag og foreninger har gode vilkår. De frivillige lag og foreninger er svært viktige for trivselen i nærmiljøene. De drives stort sett på dugnad, og det er viktig å støtte opp om deres aktiviteter i alle deler av kommunen. Slik blir det et godt tilbud til innbyggerne uansett alder eller funksjonsevne. Et bredt aktivitetstilbud gjennom lag og foreninger er et veldig positivt tilskudd i nærmiljøene, og er med på å skape attraktive områder for bosetting. På Helleland ble nærmiljøet svekket da ungdomsskolen og biblioteket ble lagt ned, mot Senterpartiets stemmer. 6. KANDIDATEN: Sats på næringslivet! Sigmund Slettebø er 55 år og er bonde på Slettebø like utenfor Egersund sentrum, og står på 6. plass på Senterpartiets liste ved kommunevalget. Sigmund har vært med i kommunestyret tidligere og er like opptatt av lokalpolitiske saker som tidligere. Sigmund er opptatt av at det skal være gode forhold for næringsvirksomhet i kommunen. Det er viktig at det er tilgjengelige næringstomter i alle deler av kommunen, både sentrumsnære tomter som for eksempel på Tengsareid og Eigerøy, og tomter på Hellvik og Helleland. Det må arbeides for at det påbegynte næringsområdet på Eigestad i Helleland blir realisert så fort som mulig. Med velegnede næringstomter tilgjengelig kan Eigersund bli en attraktiv kommune for nyetableringer. Samtidig er det like viktig å føre en politikk som tar vare på det næringslivet vi allerede har i kommunen, mener Sigmund. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får, sier han. Turistnæringen er også en viktig del av næringslivet i kommunen. Å kutte ut blomster i sentrum og trekke seg fra samarbeidet om Nordsjøveien blir helt feil hvis vi ønsker at kommunen skal være attraktiv for turister. I en tid med stram kommuneøkonomi handler alt om å gjøre gode prioriteringer. De pengene vi har, må brukes rett. Sigmund trekker fram kuttene i bofellesskap ved Lundeåne og fritidstilbud for utviklingshemmede, som ble gjort nesten samtidig med at det ble bevilget store beløp til idrettshall på Lagård, som et eksempel på dårlige prioriteringer som er gjort det siste året. Vi kan ikke la de svakeste i samfunnet lide hardest selv om kommuneøkonomien er anstrengt, mener han. Å ta vare på matjorda er også en viktig sak for Sigmund. Matjorda gjør best nytte for seg der den allerede er og har vært gjennom århundrer. Terskelen for å omdisponere dyrka jord, dyrkbar jord og gode kulturbeiter må være svært høy. Likevel kan det i enkelte tilfeller bli nødvendig å omdisponere noe jord, for eksempel ved bygging av sykkelsti langs eksisterende vei. Senterpartiet tar til orde for å opprette en «jordbank», der matjord som fjernes ved slike prosjekt blir tatt vare på, og kan gis til bønder som trenger jord til dyrkningsformål. Jordbanken må selvsagt ikke brukes som en unnskyldning for å omdisponere mer jordbruksjord. 7. KANDIDATEN: 100% mobil- og bredbåndsdekning i kommunen Karl Inge Hyggen er 20 år og kommer fra Helleland. Han er utdannet agronom og arbeider nå som maskinfører. Karl Inge stiller som listekandidat for første gang, og vi spør hva han er opptatt av. En viktig sak for Karl Inge er at det skal bli skikkelig mobil- og internettdekning i hele kommunen. Dette blir stadig viktigere etter hvert som den teknologiske utviklingen går framover. Det er i dag så godt som umulig å drive noen form for næringsvirksomhet uten tilgang til internett med en viss hastighet. Og stadig mer av kommunikasjonen med det offentlige skjer via digitale kanaler. Når det gjelder mobildekning er det fremdeles mange som ikke har god nok dekning til å ringe eller sende SMS der de bor. Å få ordnet dette må ha høyeste prioritet, mener Karl Inge. Deretter kan det bygges ut mer mobilnett med høyere hastighet for datatrafikk. Det er også viktig å ha mobildekning langs veiene, slik at nødetatene kan varsles om det skulle skje en ulykke. Senterpartiet arbeider for 100% mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen. Bygdeutvikling er et annet viktig tema for Karl Inge. At flertallet i Eigersund kommune valgte å trekke seg fra samarbeidet om bygdeutvikleren i Dalane, var derfor en stor skuffelse. Bygdeutvikleren har hjulpet til med flere gode prosjekt i Dalane, og dermed bidratt til å skape både arbeidsplasser og mer liv i bygdene. Karl Inge kan fortelle om god hjelp fra bygdeutvikleren da han var med på å starte «Dalane Young Farmers», en gruppe for unge landbruksinteresserte. Å gjeninnføre støtten til bygdeutvikleren er en viktig sak for Senterpartiet. Karl Inge mener det er viktig at ungdom engasjerer seg politisk. Lokalpolitikerne har stor påvirkning på for eksempel skole og boligbygging, og gjennom å engasjere seg i politikken kan en være med på å påvirke retningen videre. Senterpartiet har hele 8 listekandidater som er under 30 år, og er dermed det partiet i kommunen som har klart flest unge på årets kommunevalgliste. Dette viser at Senterpartiet tar ungdommen på alvor, sier Karl Inge.

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp!

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp! NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr. 3 2011 / 2. årgang nr. 10 VALGEKSTRA!! Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp! Kandidatene i Gjøvik Senterparti forbereder seg på valgkamp og politisk

Detaljer

en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti

en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti program 2015-2019 Kjære velger! Et nytt kommunestyre skal velges, og din stemme har stor betydning for utfallet av hvilke partier som skal styre

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

Valgprogram. Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no

Valgprogram. Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no Valgprogram Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no 1: Om Gran Bygdeliste Gran Bygdeliste ble stiftet i 2006 og har vært representert i kommunestyret

Detaljer

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti «Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti Ti kjappe saker vi brenner for Vi vil: 4 Beholde vårt egne selvstendige Trysil 4 Foreta mest mulig av offentlige innkjøp

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne i Ringerike og Hole, 2015-2019

Miljøpartiet De Grønne i Ringerike og Hole, 2015-2019 Valgprogram for: Miljøpartiet De Grønne i Ringerike og Hole, 2015-2019 Foto: Gunhild Narud 1 Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer