I n n l e d n i n g. LOOCs oppnådde resultat oversteg opprinnelig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n l e d n i n g. LOOCs oppnådde resultat oversteg opprinnelig"

Transkript

1 M a r k e d

2 I n n l e d n i n g Markedsområdet hadde ansvaret for å utvikle og gjennomføre prosjekter for å oppnå en optimal utnyttelse av lekenes inntektspotensiale. Samtidig hadde enheten et ansvar for å bidra til markedsføringen av lekene gjennom ulike prosjekter. Lekenes samlede bruttoinntekter beløp seg til ca. NOK 3765 millioner (inntekter i amerikanske dollar er, i denne fordelingen, omregnet med kurs 7). Inntektene ble fordelt mellom arrangementet (dvs. LOOC) og norsk og internasjonal idrett på denne måten: LOOC...NOK 2896 millioner Idretten (Norges olympiske komité, Den internasjonale olympiske komité, Den amerikanske olympiske komité, andre)...nok 869 millioner LOOCs netto inntekter fordelte seg slik (merk at dette er bruttoinntekter fratrukket diverse avgifter og justert i henhold til til LOOCs regnskapsprinsipper, inklusive omregning av inntekter i US dollar, her til fast kurs 6): Kringkastingsrettigheter...NOK 1432 millioner Sponsorinntekter Lisensprogram (OL-produkter) Billetter Andre prosjekter Totalt...NOK 2419 millioner LOOCs oppnådde resultat oversteg opprinnelig inntektsbudsjett med ca. NOK 149 millioner. Enheten var ansvarlig for nevnte prosjekter i alle faser med unntak av billettopplegget og kringkastingsoperasjonen. Markedsområdet hadde ansvaret for utforming av strategi for billettsalg, og for inngåelsen og den kommersielle oppfølging av kringkastingsavtalene. Gjennomføring av billettmarkedsføring, salg og effektuering, samt den kringkastingsfaglige oppfølging ble overført til andre enheter. Nedenfor redegjøres for inntektsprosjektene, inklusive et eget kapitel om LOOCs tilrettelegging for samarbeidspartnernes gjesteprogrammer ( hospitality ) og Sponsorlandsbyen. Dette ble ivaretatt av en egen prosjektgruppe i markedsområdet. Videre redegjøres i eget kapittel for arbeidet i en egen juridisk avdeling som ble etablert i markedsområdet. Denne hadde blant annet ansvaret for kontraktsarbeidet og arbeidet med beskyttelse av LOOCs merker (emblemer og betegnelser som kjennetegnet lekene) mot bruk som ikke var tillatt av LOOC.

3 G e n e r e l t o m a r b e i d e t i m a r k e d s o m r å d e t Studier av markedsprogrammene til tidligere OL-arrangører, nær kontakt med Den internasjonale olympiske komité, analyser og vurderinger av norske markedsforhold og samarbeid med rådgivere og agenter dannet grunnlaget for LOOCs arbeid med inntektsprogrammene. Den overordnete strategi for inntektsarbeidet ble utformet i løpet av høsten 1989 og våren Strategien baserte seg på et konsept som skulle optimalisere LOOCs inntekter gjennom en kommersialisering av produktet Lillehammer-OL. Markedsarbeidet ble ivaretatt med en egen organisasjon som ble bygget opp i løpet av perioden Det siste året før avviklingen av lekene arbeidet 39 personer i markedsområdet og under gjennomføringen av arrangementet besto marked av 75 personer, hvorav 36 var frivillige funksjonærer. Markedsområdets kompetanse ble sammensatt og utviklet i forhold til oppgavenes innhold. Krav til kompetanse var forskjellig i de ulike faser. F a s e n e k a n b e s k r i v e s s l i k : Fase I juni 1989 desember 1990 Oppgaver f Strategi f Identifisere og engasjere riktig kompetanse gjennom egen organisasjon og eksterne rådgivere/agenter f Utvikle konsepter og standardkontrakter Fase II mars 1990 juni 1993 Oppgaver f Salg, forhandlinger og kontraktsinngåelse f Prosjektetablering Fase III juni 1990 mai 1994 Oppgaver f Prosjektgjennomføring f Oppfølging av kontrakter f Kundeservice Fase IV august 1992 mars 1994 Oppgaver f Operativ planlegging av gjennomføring av lekene, og selve gjennomføringen LOOC hentet ekstern kompetanse ved å engasjere agenter og rådgivere i flere prosjekter; f Trans World International (New York) som agent i forbindelse med salg av kringkastingsrettighetene utenfor Europa. f International Management Group (London) som rådgiver i forbindelse med utviklingen av sponsorprogrammene. f ISL Marketing (Lucerne/New York) som agent i forbindelse med de internasjonale sponsoravtalene. f International Numismatic Group (Geneve) som salgsagent for myntprogrammet utenfor Skandinavia. f International Licensing & Marketing (London) som agent i forbindelse med salg av OL-produkter utenfor Norge. f Oslo Patentkontor som agent i forbindelse med varemerkeregistrering innen- og utenlands. f Reklame-, PR- og kommunikasjonskompetanse var engasjert i varierende omfang i forbindelse med gjennomføring av ulike prosjekter.

4

5 Kringkastingsrettigheter Foruten å optimalisere inntektene var det et mål for LOOC å inngå TV-avtaler som ga bredest mulig dekning av vinterlekene. LOOC gjorde senderrettigheter tilgjengelig til noen land for bare symbolske vederlag. Salg og forhandlinger skjedde i et nært samarbeid med IOC. Trans World International var LOOCs agent med hensyn til salg og forhandlinger i land utenfor EBU-området. LOOC oppnådde stor sikkerhet i sitt inntektsarbeid i og med inngåelsen av avtalen med CBS (USA) allerede i august 1989 på brutto USD 295 millioner tilsvarende NOK 2065 millioner (kurs 7 kr.). Lekenes brutto inntekter på kringkastingsavtaler utgjorde ca. NOK 2464 millioner (tilsvarer ca. USD 352 millioner). Av dette ble ca. NOK 791 millioner (ca. USD 113 millioner) kanalisert til idretten via Den internasjonale olympiske komité og Den amerikanske olympiske komité. LOOCs andel av bruttoinntektene ble ca. USD 239 millioner, som omregnet med kurs 6 kr. utgjør NOK 1432 millioner. Ansvaret for den kringkastingsfaglige oppfølging ble ivaretatt av en egen kringkastingsseksjon. Markedsområdets ansvar ble dermed salgs- og innledende kontraktsarbeid, kontraktsforhandlinger og den kommersielle oppfølging. I tillegg hadde marked ansvaret for hospitality-service for de største TV-selskapene. LOOC inngikk rettighetsavtale med følgende selskaper og organisasjoner: CBS (USA), EBU (Europa inkl. tidligere OIRT-land), NHK (Japan), CTV (Canada), Network 9 (Australia), TV New Zealand (New Zealand), M-Net (Afrika), Televisa (Mexico), Star TV (Asia), ABU (Asia), Koch Tavares (Brasil), Raya Helou (Venezuela), Cablevision (Argentina), Sports International (Puerto Rico), KL Chile (Chile og Bolivia), TV Del Pacifico (Equador), TV Cable Bogota (Columbia), RCTI (Indonesia), CVM- TV (Jamaica), Channel 6 & 18 (Trinidad og Tobago).

6 S p o n s o r p r o g r a m m e n e LOOC utformet sponsoropplegget i tre kategorier: f Birkebeinerlauget f TOP III f Offisiell Leverandør Bedriftene i det nasjonale/skandinaviske programmet Birkebeinerlauget og det verdensomspennende programmet TOP III var sidestilt som lekenes hovedsamarbeidspartnere. Bedriftene innenfor Offisiell Leverandør hadde mer begrensete rettigheter i et mindre omfattende program. Bruttoverdien av bedriftenes totale bidrag beløp seg totalt til ca. NOK 841 millioner. Av dette ble vel NOK 52 millioner kanalisert til norsk og internasjonal idrett via Norges olympiske komité, andre nasjonale olympiske komiteer og Den internasjonale olympiske komité. Korrigert for dette, samt justeringer i forhold til LOOCs regnskapsprinsipper, utgjør LOOCs netto sponsorinntekter ca. NOK 646 millioner. Vesentlige faktorer for det vellykkede resultat var: f Grundig forarbeid inkl. studier av tidligere OL og andre relevante arrangementer. f Vektlegging av tilpasning av konseptene til det norske marked. f Vektlegging av eksklusivitetsprinsippet. f Aktiv medvirkning fra LOOCs egen ledelse og organisasjon i salgsarbeidet. B i r k e b e i n e r l a u g e t LOOC utformet sitt nasjonale/skandinaviske sponsorprogram med et utpreget norsk tilsnitt. Rettighetspakken ble bygget rundt tre hovedelementer: 1.Bedriftenes eksklusive bruk av OL-merkene. 2. Aktiv markedsføring av bedriftene i regi av LOOC. 3. Tilrettelegging for bedriftenes gjesteprogrammer under lekene (Hospitality-rettigheter).

7

8 Mer enn 70 store norske og skandinaviske bedrifter ble i salgsfasen ( ) presentert for konseptet Birkebeinerlauget. Etter omfattende forhandlinger ble tilsammen ni bedrifter engasjert i prosjektet. Gjennom spesiell kompetanse og leveranser av varer og tjenester hadde medlemmene av Birkebeinerlauget ansvaret for vitale deler av planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Medlemsbedriftene i Birkebeinerlauget var ABB...Elektroteknologi og klima/ventilasjon BCP (tidl. Procordia)...Mineralvann, dagligvarer, øl og cateringtjenester IBM...Databehandlingsutstyr Posten...Posttjenester og arrangør av fakkelstafetten Sparebanken NOR...Bank og finans Statoil...Olje- og gassprodukter TBK...Telekommunikasjonsutstyr Televerket...Teletjenester Volvo...Kjøretøyer og transportplanlegging Det ble gjennomført et omfattende program for felles markedsføringsaktiviteter for Birkebeinerlauget før og under lekene. Målet med markedsprogrammet var å oppnå bevissthet og kunnskap hos definerte målgrupper om lekenes hovedsamarbeidspartnere. Aktivitetene omfattet blant annet annonsekampanjer, publikumskonkurranser, presseaktiviteter, seminar/utstillinger i Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger. LOOC stod som ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktivitetene i nært samarbeid med bedrfitene. LOOC gjennomførte i tillegg omfattende markedsføringsaktiviteter for bedriftene i OL-området like før og under lekene. T O P - p r o g r a m m e t Gjennom The Olympic Programme (TOP) fikk LOOC tilgang til omfattende bidrag fra internasjonale selskaper. Deltakerne i dette programmet var erfarne OL-sponsorer som bidro med viktig kunnskap for arrangøren. TOP-sponsorene er samarbeidspartnere for den olympiske bevegelse på verdensbasis. Det tredje TOP-programmet (TOP III) var et samarbeid mellom IOC, Lillehammer 1994, Atlanta 1996 og ca. 180 nasjonale olympiske komiteer. Den første TOP III-kontrakten ble signert i februar 1992 og den siste TOP III-sponsoren kom på plass i desember Følgende åtte internasjonale bedrifter var representert Bausch & Lomb...Optiske, munnhygiene og hørselsprodukter Coca-Cola...Leskedrikk IBM...Databehandlingsutstyr Kodak...Fotoutstyr og -tjenester Panasonic...TV- og videoutstyr Rank Xerox...Kopi- og telefaxmaskiner Time/Sports Ill...Publikasjoner Visa...Betalingskort De internasjonale sponsorene hadde rett til å anvende OL-merkene i sin markedsføring på verdensbasis. De verdensomspennende rettighetene medførte at TOP-sponsorenes markedsføringsaktiviteter fokuserte Lillehammer i flere land.

9 Offisiell Leverandør LOOC introduserte et tredje sponsorprogram høsten Den første kontrakten ble undertegnet i oktober 1991 og den siste 17. april Målgruppen var i første rekke norske bedrifter innenfor de produktkategorier som ikke berørte bedriftene i Birkebeinerlauget eller TOP-programmet. Deltakerne i Offisiell Leverandør kjøpte en mindre omfattende rettighetspakke og som motytelse fikk LOOC ulike leveranser av produkter og tjenester, samt kontante pengebidrag. Følgende 17 bedrifter deltok i Offisiell Leverandør Andersen Consulting CASE-verktøy og systemutviklingstjenester Dyno...Sprengstoff, kjemi- og plastprodukter Electrolux...Kjøkken Forma...Margarin og salater Gilde...Ferske kjøttvarer Gjensidige...Forsikringer Joh.Johannson...Kaffe Nidar...Sjokolade og sukkervarer Norsk Vinterutstyr...Bekledning Norsk Tipping...Spillprodukter Norske Skog...Papir og byggevarer NSB...Tog-, buss- og reisebyråtjenester Oppland Energiverk...Elektrisk kraft SAS...Fly- og hotelltjenester Seiko...Tidtaking Sætre...Kjeks- og snacksprodukter TINE Norske Meierier...Meieriprodukter

10 L i s e n s p r o g r a m m e t O L - p r o d u k t e r Med utgangspunkt i lekenes eget designprogram, og en vurdering av markedsforholdene i Norge, utviklet LOOC et bredt anlagt opplegg for offisielle OL-produkter (lisensprodukter). Dette utviklet seg til et omfattende produktprogram som i butikkverdi utgjorde over NOK 1,6 milliarder (inkl. MVA) LOOC inviterte produsenter til å søke om lisenser på produksjon og salg av OL-produkter. Det var stor interesse for lisensene, og LOOC engasjerte totalt 35 bedrifter i prosjektet. Lisensavtalene ble inngått på eksklusiv basis innenfor de ulike produktkategoriene. Interessen for produktene ble større enn både LOOC og lisenstakerne antok. Dette skyldes selvsagt nordmenns store interesse for OL generelt, men viktige forklaringer var også: f Produktenes egenkvalitet i form av design og kvalitet utover det faktum at de var Offisielle OL-produkter. f Aktiv videreutvikling over perioden (særlig innenfor bekledning). f God distribusjon. større grupper enn dem som tradisjonelt kjøper sports- og/eller souvenirprodukter. OL-produktene ble nærmest en mote, særlig når det gjaldt bekledning. Produktkvaliteten ble oppnådd gjennom et aktivt og krevende samarbeid mellom LOOC og den enkelte lisenstaker. Det ble et utfordrende møte mellom LOOCs absolutte krav til design, materialer og kvalitet og produsentenes kompetanse og erfaring med hensyn til produkter og markedsforhold. Prosessen førte frem til gode produkter med sterk markedsappell. LOOCs krav var at produksjonen skulle foregå i Norge. Det lyktes med noen unntak som skyldtes at det på enkelte områder ikke var mulig å rekruttere akseptable produsenter her i landet. Prosjektet ble positivt i en næringspolitisk sammenheng ved at mange små og mellomstore norske bedrifter på denne måten fikk effekt av Norges satsning på OL. LOOCs brutto totale lisensinntekter ble ca. NOK 161 millioner herav gikk NOK 18 millioner til idretten slik at LOOCs nettoinntekter ble NOK 143 millioner. Særlig var det viktig at produktene helt konsekvent ble utviklet med absolutte kvalitetskrav innenfor rammen av lekenes designprogram. Produktene hadde av den grunn appell til

11

12

13 M y n t p r o g r a m m e t I samarbeid med Norges Bank og Den kongelige Mynt utviklet LOOC et myntprogram for lekene med tilsammen 12 sølvmynter og fire gullmynter. Lanseringen av myntprogrammet i Norge skjedde høsten En abonnementsordning ble lansert og de komplette settene ble raskt utsolgt. Sølvmyntene ble også solgt i par av to sølvmynter; én pålydende kr 50,- og èn kr 100,-. Totalt sølvsett ble lagt ut for salg. Gullmyntene ble solgt enkeltvis. Den siste mynten av ialt 16 kom i salg høsten Noen av motivene var helt nye i norsk sammenheng. Eksempelvis var den første gullmynten preget med Kong Olav Vs portrett. Dette er den første norske gullmynten siden 1910 og således den eneste med Kongens portrett. Videre var gullmynt nr. to og de fire neste sølvmyntene de første myntene i proofkvalitet med H.M.Kong Harald Vs portrett. Myntserien inneholdt for første gang mynter med nynorsk tekst og samiskmotiv. Til lansering og salg utenfor Skandinavia knyttet LOOC til seg kompetanse fra International Numismatic Group i Sveits. LOOCs bruttoinntekter på myntprogrammet ser ut til å bli NOK 40 millioner, herav gikk NOK 7 millioner til idretten slik at nettoinntektene ble NOK 33 millioner.

14 A n d r e p r o s j e k t e r T - s k j o r t e a u k s j o n 19. mai 1991 var det 1000 dager igjen til vinterlekene begynte, og denne dagen startet LOOC en daglig auksjon av en spesiell T-skjorte med antall dager igjen til lekene påført.denne eksklusive nedtellingsskjorten ble meget populær, og da det var én dag igjen gikk skjorten for kroner. Gjennomsnittsprisen pr. T-skjorte ble 2500 kroner. Auksjonen ble ikke bare en spesiell begivenhet på Lillehammer, men ga PR for lekene både i Norge og i utlandet. O L - a k s j e n Tanken bak OL-aksjen ble født da giverglade nordmenn sendte kontanter og sjekker til OL-presidenten som støtte til arrangementet. Som et bevis på nordmenns giverglede ble OL-aksjen utstedt høsten Samtidig ble den lansert over hele landet og idrettslag fikk tilbudet om å selge på provisjonsbasis. En egen variant ble solgt til bedriftsmarkedet. Totalt ble det solgt aksjer. F r i m e r k e r o g f i l a t e l i Det ble utformet tre frimerke- og filateliprosjekter i forbindelse med lekene: f En samling på fem frimerkeblokker à fire frimerker med tegninger av tidligere norske olympiske mestre som motiver. Dette var et samarbeid mellom Posten, Lillehammer kommune og LOOC. f En samling frimerker og filateliprodukter solgt i et abonnementopplegg. Samlingen kombinerte frimerker og filateliobjekter (konvolutter, kort etc.) påført lekenes offisielle merker. Samlingen inneholder mer enn 100 ulike objekter. Dette var et samarbeid mellom lisenstakeren Olympiske Samlerservice og LOOC. f Et program med frimerker og særstempler som forkuserte på lekene. Dette prosjektet utgjorde til sammen ti ulike frimerker, og var et samarbeid mellom Posten og LOOC. B u t i k k LOOC opprettet en egen butikk for salg av OL-produktene på Lillehammer. Butikken ble et svært populært tilbud både for turister og lillehamringer. Under lekene hadde LOOC totalt ca. 25 utsalgssteder for OLprodukter på arenaene og andre steder. G r a f i s k e m a p p e r n o r s k n a t u r En vandreutstilling av grafiske blader produsert av norske kunstnere startet i februar Målet var å besøke alle landets kommuner i løpet av det siste året frem til lekene. Videre inneholdt utstillingen en presentasjon av planene for lekene på Lillehammer. P l a k a t s e r i e LOOCs offisielle plakatserie ble utformet med tilsammen 20 ulike plakater. Motivene var hentet fra sport, kultur og ulike olympiske temaer. D e t o f f i s i e l l e O L - p r o g r a m m e t LOOC utformet en egen offisiell programpublikasjon som ble distribuert i ca eksemplarer. LOOC samarbeidet med en agent om annonsesalget og med Narvesen om distribusjon.

15

16 G j e s t e p r o g r a m m e r H o s p i t a l i t y o g s p o n s o r l a n d s b y Samarbeidspartnernes mulighet til å benytte selve arrangementet til gjesteprogrammer ( hospitality ) for kunder, ansatte og andre forbindelser, var en viktig del av avtalen. LOOCs ansvar var å legge til rette for bedriftene, og vi la stor vekt på at bedriftenes gjester skulle få en positiv opplevelse av Lillehammer, avviklingen av vinterlekene og Norge som vertskapsland. Følgende nøkkeltall illustrerer dimensjonene (totalt for alle bedrifter ca.): f billetter f 6000 gjester pr. dag/ ca i løpet av lekene f gjestedøgn f måltider f 200 busser hver dag Ett av suksesskriteriene skulle vise seg å være samarbeidet mellom de ulike fagavdelingene i LOOC, spesielt billett, transport, forpleining og arenautrustning var sterkt involvert i planleggingen og gjennomføringen. Helt vesentlig for gjennomføringen var sikring av tilstrekkelig kapasitet. Ved utgangen av 1992 var senger, måltider, billetter og transport sikret. Samarbeidspartnerne ble tilbudt å kjøpe seg inn i landsbyen. De fleste av sponsorbedriftene valgte denne løsningen som en del av sitt gjesteprogram. Foruten bedriftenes egne arealer, inneholdt teltene felles bar, resepsjon, utstillingsarealer etc. Interiør og eksteriør ble planlagt i nært samarbeid med de funksjoner i LOOC som hadde denne kompetansen. Det ble også reist varmetelt for samarbeidspartnernes gjester i Hajell Alpinanlegg, Kvitfjell Alpinanlegg, Hunderfossen Bob- og Akebane og på Birkebeineren Skistadion. Disse var vesentlig mindre i omfang, men målet var å gi et servicetilbud til sponsorene og deres gjester ute på arenaene. Som en del av gjesteprogrammet ble det også opprettet en OL-klubb i Oslo, forbeholdt LOOCs offisielle gjester, samarbeidspartnere og sponsorer. Klubben ble drevet i samarbeid med en restaurant/nattklubb. S p o n s o r l a n d s b y e n LOOC etablerte og drev en sponsorlandsby i Olympiaparken sentralt på Lillehammer. Landsbyen besto av ca m 2 teltprovisorier.

17 B e s k y t t e l s e a v L O O C s m e r k e r Avgjørende for LOOCs inntektsprogrammer var å gi våre samarbeidspartnere eksklusive rettigheter innenfor deres respektive vare- og tjenestekategorier, blant annet til bruk av LOOCs merker slik at tredjemenn ikke kunne gjøre bruk av merkene. For å kunne yte eksklusivitet var det påkrevet for LOOC å skaffe seg full kontroll over merkene, for eksempel det olympiske symbol, Lillehammer-emblemet, maskotene, piktogrammene og krystallmønsteret. Av den grunn inngikk LOOC på et tidlig tidspunkt avtale med Norges olympiske komité (NOK). Gjennom varemerkeregistrering er komiteen innehaver av rettighetene til det olympiske symbol og betegnelsen OL, og disponerer over blant annet symbolet og betegnelsen i forbindelse med lekene. De merker LOOC selv utviklet for lekene ble søkt registrert som varemerker eller mønster for å beskytte mot ikke-tillatt bruk. Søknadene ble innvilget før lekene, og LOOC innehadde ved opphør av virksomheten blant annet følgende varemerker og/eller mønstre, i enten alle, eller de fleste aktuelle vare- og tjenesteklasser i Norge: f Lillehammer-emblemet, inkl. nordlysemblemet og det olympiske symbol f Maskotene f Piktogrammene f Krystallmønsteret f Det olympiske motto Citius Altius Fortius f Betegnelsen Lillehammer 94 og f Betegnelsene olympisk og olympic I tillegg til den beskyttelse som disse emblemer og betegnelser nyter som varemerker og/eller mønstre, er emblemene også beskyttet som åndsverk med hjemmel i opphavsrettsloven, og både emblemer og betegnelser er vernet av markedsføringslovens bestemmelser. Ytterligere vern ble gitt ved midlertidig lov av 11. juni 1993, nr. 93 om beskyttelse av det olympiske symbol m.m., hvoretter bruk av først og fremst OL-ringene og Lillehammer-emblemet ble gjort forbudt uten samtykke fra LOOC. Loven var et resultat av tvil som ble skapt gjennom en doktoravhandling om det olympiske symbols vern som varemerke. Av hensyn til den merkebruk som LOOC tillot utenlands, særlig bruk gjort av samarbeidspartnerne i TOP III og utenlandske fjernsynselskaper med senderettigheter fra lekene, måtte LOOC også beskytte merker i andre land. Derfor ble Lillehammer-emblemet (uten OL-ringene fordi eierskap til disse har de respektive lands nasjonale olympiske komitéer) og maskotene søkt varemerkeregistrert i aktuelle klasser, først og fremst alle vesteuropeiske land (med unntak av Portugal, Irland og Island) og USA, Canada, Japan, New Zealand, Australia. På grunnlag av denne omfattende beskyttelse av merkene bekjempet LOOC ikke-tillatt merkebruk i inn- og utland. LOOC avviste utallige forespørsler om merkebruk, og overvåket av media og vare- og tjenestemarkedene for å avdekke misbruk. Under lekene erfarte LOOC bare ubetydelig misbruk av merkene; enkelte piratprodukter ble omsatt. På LOOCs begjæring grep politiet inn med bøteleggelse og inndragning. LOOC var også forberedt på å bekjempe snikreklame på de olympiske arenaene under avviklingen. Et betydelig apparat var tilrettelagt for å forhindre og stanse snikreklame. Apparatet ble aldri satt på alvorlig prøve. Imidlertid var det en viss innsats for å sørge for at idrettsutøvere opptrådte i samsvar med det reglement som IOC har fastsatt for utøvernes klær og utstyr. Flere tilfeller av reklame-eksponering på klær og utstyr ble påtalt og forhindret. At få tilfeller forekom, skyldes etter LOOCs oppfatning arbeidet med å forhåndsinformere om, og skape forståelse for, forbudet mot reklame på de olympiske arenaer.

18 P a r a l y m p i c s LOOC inngikk avtale med Lillehammer paralympiske organisasjonskomité (LPOC) som innebar at LOOC tok ansvaret for inntektsarbeidet for LPOC. Med utgangspunkt i LOOCs samarbeidsavtaler var det naturlig at man søkte å oppnå en stordriftsfordel med en forlengelse av LOOCs kontrakter med de ulike bedriftene. Videre var det viktig å utnytte den kompetanse og kontaktflate LOOC hadde opparbeidet på markedssiden. For LOOC og IOC var det også viktig at OLs samarbeidspartnere fikk en førsterett til å tegne avtaler med LPOC. Inntektsprogrammet ble bygget opp med tre hovedsponsorer og ni sponsorer, samt et lisensprogram. Totale inntekter ble ca. NOK 14 millioner. LOOCs rolle var å bistå i oppbyggingen av programmet samt gjennomføringen av salget. Ansvaret for oppfølging av avtalene ble ivaretatt av LPOC.

19

X Games Norway 2018 søknad

X Games Norway 2018 søknad Øyer kommune v/ Ordfører Brit Kramprud Lundgård Oppland Fylkeskommune v/ Ordfører Even Aleksander Hagen Lillehammer Kommune v/ Espen Granberg Johnsen Kopi: Rådgiver Roger Aa Djupvik i Oppland fylkeskommune

Detaljer

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms OL på Lillehammer i Anders Magnus Løken 17. august 2011

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms OL på Lillehammer i Anders Magnus Løken 17. august 2011 Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms OL på Lillehammer i 2016 Anders Magnus Løken Sentrale spørsmål som besvares i rapporten Hva er forventet netto statlig tilskudd og størrelse på Statens

Detaljer

Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen. Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen

Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen. Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Montasje av utklipp fra nettsidene (ofv.): aftenposten.no, dagbladet.no,

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

I n n l e d n i n g. f Valg av trekonstruksjoner i Hamar Olympiahall, og Hamar

I n n l e d n i n g. f Valg av trekonstruksjoner i Hamar Olympiahall, og Hamar Utvikling og etterbru k I n n l e d n i n g Da Lillehammer kommune valgte å søke om tildeling av de olympiske vinterleker var det først og fremst som et middel for å oppnå viktige samfunnsmål for kommunen,

Detaljer

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene?

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene? RAMMECASE FOR MARKEDSRETT VALGFAG Reklamebyrået Creative Development (CD) har utviklet en ny tjeneste som de tilbyr til sine klienter. Tjenesten er basert på en fremgangsmåte for gjennomføring av reklamekampanjer

Detaljer

Kostnader m.m. Sotsji og Norway House

Kostnader m.m. Sotsji og Norway House Kostnader m.m. Sotsji og Norway House Inge Andersen, 28.04.16 Generalsekretær NIF NIF/ød/ap/2016-04-28 OL i Sotsji 2014: Regnskap Inntekter Regnskap Budsjett Inntekter Refusjon reisekostnader fra Sochi

Detaljer

Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år!

Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år! Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år! 1 Mediepresentasjon Team Trafikk AS eies i dag av Nettbuss AS, Norges største busselskap. 2 Mediepresentasjon Reklame på bussen Team Trafikk har

Detaljer

Ungdoms-OL Lillehammer 2016. www.fremmedspraksenteret.no

Ungdoms-OL Lillehammer 2016. www.fremmedspraksenteret.no Ungdoms-OL Lillehammer 2016 DE OLYMPISKE LEKER LILLEHAMMER OLYMPISKE VERDIER UNGDOMS- OL OLYMPISKE SYMBOLER De første olympiske leker ble holdt i Olympia i antikkens Hellas. Det var en religiøs festival

Detaljer

K a p a s i t e t s - o g t i l s k u e r s t a t i s t i k k f r a D e X V I I o l y m p i s k e v i n t e r l e k e r, L i l l e h a m m e r 1 9 9 4

K a p a s i t e t s - o g t i l s k u e r s t a t i s t i k k f r a D e X V I I o l y m p i s k e v i n t e r l e k e r, L i l l e h a m m e r 1 9 9 4 Ve d l e g g K a p a s i t e t s - o g t i l s k u e r s t a t i s t i k k f r a D e X V I I o l y m p i s k e v i n t e r l e k e r, L i l l e h a m m e r 1 9 9 4 Forklaring til tabellen på side 262.

Detaljer

Sponsormarkedet 2009/2010

Sponsormarkedet 2009/2010 Sponsormarkedet 2009/2010 KORT-RAPPORT med hovedtall Kun tilgjengelig for undersøkelsens respondenter Forord Sponsorbransjen har hittil vært usynlig på alle statistikker. Dette har bidratt til at andre

Detaljer

Fredag 5.Desember. Søndag 7.Desember. Lørdag 6.Desember. VIP telt Birkebeineren Skistadion åpnes. Sprint finaler langrenn damer / menn

Fredag 5.Desember. Søndag 7.Desember. Lørdag 6.Desember. VIP telt Birkebeineren Skistadion åpnes. Sprint finaler langrenn damer / menn Lillehammer Skifestival er arrangør av World Cup Nordiske Grener på Lillehammer fra 5.-7.Desember 2014. Lillehammer var arrangør for WC i 2013, og vil ha tilsvarende arrangement også de neste 2 årene,

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING KONTRAKT AVTALE mellom Norges Svømmeforbund (NSF) og Setermoen Svømmeklubb 1. AVTALEPARTER Avtaleparter er Norges Svømmeforbund, heretter

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

Markedshåndbok Nesodden IF

Markedshåndbok Nesodden IF Markedshåndbok Nesodden IF Retningslinjer i denne håndbok ble første gang besluttet og bekjentgjort den 00.00.0000 og gjelder for alle grupper i Nesodden IF. Retningslinjene kan endres ved hovedstyrebeslutning.

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Karlstad 3. februar 2012 Aftenposten 12. april 2011 Vi lever ikke

Detaljer

NORGES GOLFFORBUNDS RETTIGHETS- OG ARRANGEMENTSBESTEMMELSER. Fastsatt av NGFs styre 22. november 2013

NORGES GOLFFORBUNDS RETTIGHETS- OG ARRANGEMENTSBESTEMMELSER. Fastsatt av NGFs styre 22. november 2013 NORGES GOLFFORBUNDS RETTIGHETS- OG ARRANGEMENTSBESTEMMELSER Fastsatt av NGFs styre 22. november 2013 1. NIFS LOV KAP 14 OG DISSE BESTEMMELSER 1.1 NIFs lov kapittel 14 regulerer idrettens interne rettighetsforhold

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

På jakt etter en avstressende og lærerik hobby? Bli med til frimerkets spennende verden. Invester i en god fritid.

På jakt etter en avstressende og lærerik hobby? Bli med til frimerkets spennende verden. Invester i en god fritid. På jakt etter en avstressende og lærerik hobby? Bli med til frimerkets spennende verden Invester i en god fritid. Frimerker skaper kontakt. Frimerker er nærbilder av Norge. Frimerker er historie og nasjonsbygging.

Detaljer

AVTALE. mellom. Bergen 2017 AS (heretter Bergen 2017 ) org. nr , Hordaland fylkeskommune (heretter HFK ), org. nr.

AVTALE. mellom. Bergen 2017 AS (heretter Bergen 2017 ) org. nr , Hordaland fylkeskommune (heretter HFK ), org. nr. AVTALE mellom Bergen 2017 AS (heretter Bergen 2017 ) org. nr. 999 665 225, og Hordaland fylkeskommune (heretter HFK ), org. nr. 938 766 223 1. BAKGRUNN/FORMÅL Norges Cykleforbund (heretter «NCF») og HFK

Detaljer

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Tomas Myrbostad, partner/advokat Hanne Kjersti Ulleren, advokat Seminar for NTNU Accel 22. januar 2015 www.svw.no Immaterielle rettigheter Beskyttelse

Detaljer

IDDIS. Meld klassene på iddisdesignkonkurransen NÅ!

IDDIS. Meld klassene på iddisdesignkonkurransen NÅ! Meld klassene på iddisdesignkonkurransen NÅ! Tema for årets konkurranse er internasjonal markedsføring Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum inviterer for niende år på rad VG1-elever i Rogaland

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

#Oppdatert 2016 Praktisk, strategisk bruk av immaterielle rettigheter

#Oppdatert 2016 Praktisk, strategisk bruk av immaterielle rettigheter #Oppdatert 2016 Praktisk, strategisk bruk av immaterielle rettigheter Partner advokat Katrine Malmer-Høvik Del I Immaterielle rettigheter Registrerbare rettigheter Varemerke Patent Design Foretaksnavn

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 3. kvartal 2012 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Kommersielt gjennombrudd for Aquabeautine XL Tre nye produkter lansert Sterk finansiell posisjon; EBITDA på 1 million kroner,

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013 Hamar Volleyballklubb Årsregnskap 2013 Kommentarer til regnskapet 2013 Generelle kommentarer til regnskapet Regnskapet for 2013 viser et underskudd på 24 596.- kroner. Dette ansees å være et stort underskudd,

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007

NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007 NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007 1 Virkeområde, formål og omfang Disse bestemmelser gjelder for NRYF (administrasjonen og forbundsstyret m/alle underliggende

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4177-18.12.2015 Tilskuddsbrev Inkludering i idrettslag 2016 Kulturdepartementet viser til søknad av 3. november

Detaljer

ISBAR KJEDE MED 9 UTSALGSSTEDER

ISBAR KJEDE MED 9 UTSALGSSTEDER SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ISBAR KJEDE MED 9 UTSALGSSTEDER Beliggenhet: Norge Pris antydning: Kr.2.200.000,- Total omsetning 2015: Kr. 16.000.000,- Omsetning YH AS: Kr. 5.835.029,- MEGLER: Per

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014 Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen Inge Andersen, 23. September 2014 Norges største frivillige organisasjon en folkebevegelse 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag 366 idrettsråd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

TEAM XXX SAMARBEIDSAVTALE. mellom

TEAM XXX SAMARBEIDSAVTALE. mellom SAMARBEIDSAVTALE mellom Organisasjonsledd som er part i teamavtalen, jfr. pkt 2 og vedlegg 1 (Dette er en standardavtale for treningsgrupper og team tilknyttet Norges Skiskytterforbund. Avtalen må tilpasses

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB NORGES HÅNDBALLFORBUND - AMATØRKONTRAKT AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB MELLOM ARBEIDSGIVER/KLUBBEN ORG.NR ADRESSE OG ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE / STED FOR PERIODEN

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/6749-04.01.2017 Tilskuddsbrev - Inkludering i idrettslag 2017 - Kulturdepartementet viser til søknad av 1.

Detaljer

Novapoint, 27. mai 2008 SAS Royal Hotel, Tromsø Roger Ingebrigtsen, strategi og kommunikasjonssjef. www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.

Novapoint, 27. mai 2008 SAS Royal Hotel, Tromsø Roger Ingebrigtsen, strategi og kommunikasjonssjef. www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018. Novapoint, 27. mai 2008 SAS Royal Hotel, Tromsø Roger Ingebrigtsen, strategi og kommunikasjonssjef Norges omdømme i verden Norge med storpolitiske interesser i nord Norges reiseliv skriker etter å bli

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Kommersiell utnyttelse av designrettigheter. 28. januar 2009 Av advokat Felix Reimers

Kommersiell utnyttelse av designrettigheter. 28. januar 2009 Av advokat Felix Reimers Kommersiell utnyttelse av designrettigheter 28. januar 2009 Av advokat Felix Reimers Innledende bemerkninger Det som kjennetegner de mest fremgangsrike bedriftene er at de tilfører designkompetanse i hele

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2015. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2015. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Verkstedveien 2 Postboks 514 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.Gartland@nielsen.com ; Tlf 22 58 34 00; 911 95 758 Marius.Risan@nielsen.com: Tlf 22

Detaljer

DOK fleshlight.no

DOK fleshlight.no DOK-2017-08 fleshlight.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-05-03 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-08 STIKKORD: Domenenavnet fleshlight.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: - 2008-2009 - 2010-2011 - 2012-2013: regional og nasjonal verdiskaping

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2010. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2010. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. The Nielsen Company Drammensveien 123 Postboks 501 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Arne H. Reiler ; arne.reiler@nielsen.com ; Tlf 22583400; 41506210

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Supporter Line. Kontakt oss for mer informasjon: Tom Seim Sanna Lutsoja

Supporter Line. Kontakt oss for mer informasjon: Tom Seim Sanna Lutsoja Bergen og Norge er vertskap for Sykkel-VM 2017 UCI ROAD WORLD CHAMPIONSHIPS 2017 Flex reklame AS er offisiell partner for Bergen 2017. Vårt ansvarsområde er Merchandise og det innbefatter all utvikling

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

I n n h o l d B i n d I I I

I n n h o l d B i n d I I I I n n h o l d B i n d I I I Sport De olympiske anlegg Lysgårdsbakkene Hoppanlegg Kanthaugen Freestyleanlegg Håkons Hall Birkebeineren Skistadion Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane, Hunderfossen Lillehammer

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

TEAM NORGE REKLAMEREGLEMENT PYEONGCHANG 2018 REKLAMEREGLER RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BILDER SOSIALE OG DIGITALE MEDIER

TEAM NORGE REKLAMEREGLEMENT PYEONGCHANG 2018 REKLAMEREGLER RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BILDER SOSIALE OG DIGITALE MEDIER Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters / NTB scanpix TEAM NORGE REKLAMEREGLEMENT PYEONGCHANG 2018 REKLAMEREGLER RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BILDER SOSIALE OG DIGITALE MEDIER 2 INNHOLD 1. INNLEDNING...4 1.1 Reglene

Detaljer

K r i n g k a s t i n g

K r i n g k a s t i n g K r i n g k a s t i n g L O O C k r i n g k a s t i n g E t a b l e r i n g s f a s e n Etter noe diskusjon i den første perioden bestemte LOOC seg for ikke å følge Barcelonas eksempel og sette opp en

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER BINOR PRODUCTS AS ble etablert i 2004 med fire likeverdige eiere - Rolf Jentoft AS - Gunnar Klo AS - Kræmer AS - Båtsfjordbruket

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

ESTATEKONFERANSEN! A NEW TYPE OF INTERFERENCE 2014 ANTI

ESTATEKONFERANSEN! A NEW TYPE OF INTERFERENCE 2014 ANTI ! PRESENTATION ANTI TV! Februar 2014 ! A NEW TYPE OF INTERFERENCE Oslo Bergen 65 DESIGN REKLAME TV BRANDPEOPLE ESTATEKON FERAN SEN A N EW T YPE OF I N T ERFEREN CE 2014 AN TI 2 4. O K TO B E R STANDARD

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

ARRANGØRSEMINAR Arrangører av World Cup og TV-sendte renn, Scandic Oslo Airport 13.oktober

ARRANGØRSEMINAR Arrangører av World Cup og TV-sendte renn, Scandic Oslo Airport 13.oktober ARRANGØRSEMINAR 2017 Arrangører av World Cup og TV-sendte renn, Scandic Oslo Airport 13.oktober Agenda 17.00 Åpning og presentasjon av deltagerne Bærekraft og arrangement v/ Roar Smelhus, Hjellnes Consult

Detaljer

DOK pizbuin.no

DOK pizbuin.no DOK-2016-04 pizbuin.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-04 STIKKORD: Pizbuin.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Våren 2016Avisen ÅRS JUBILEUM HANA IL FEIRER 40 ÅR. Jubileumsfest på klubbhuset lørdag 24. september

Våren 2016Avisen ÅRS JUBILEUM HANA IL FEIRER 40 ÅR. Jubileumsfest på klubbhuset lørdag 24. september Våren 2016Avisen ÅRS JUBILEUM 1976-2016 HANA IL FEIRER 40 ÅR Jubileumsfest på klubbhuset lørdag 24. september HANA IL 40 ÅR, 1976 2016 JUBILEUMSFEST PÅ KLUBBHUSET LØRDAG 24. SEPTEMBER (KL. 19-02) PROGRAM:

Detaljer

Reglement og retningslinjer for klubbekledning

Reglement og retningslinjer for klubbekledning Reglement og retningslinjer for klubbekledning Beisfjord IL er en klubb som skal være attraktiv for sponsorer. Sponsorinntekter er en viktig inntektskilde for klubben, gruppene, lag og medlemmer. Klubbens

Detaljer

Sponsorreglement LKFK. Sponsorhierarki, reklame, lagssponsorer, privatsponsorer

Sponsorreglement LKFK. Sponsorhierarki, reklame, lagssponsorer, privatsponsorer Sponsorreglement LKFK Sponsorhierarki, reklame, lagssponsorer, privatsponsorer Sponsorhierarki i LKFK LKFK yter: Generalsponsor All eksklusivitet på profilering Logo på drakta foran på magen Gullsponsor

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

02 MAI2016. Mottatt Nkr NORSK BERGVERKSMUSEUM. Delrapport - Digital utvikling, prosjektet «Haus Sachsen - formidling av et kulturlandskap»

02 MAI2016. Mottatt Nkr NORSK BERGVERKSMUSEUM. Delrapport - Digital utvikling, prosjektet «Haus Sachsen - formidling av et kulturlandskap» NORSK Mottatt Nkr BERGVERKSMUSEUM 02 MAI2016 Norsk Kulturråd Postboks 8052 Dep. 0031 OSLO Postadresse: Postboks18, NO- 3602 Kongsberg Besøksadresse: Hyttegata 3, NO-3616Kongsberg Telefon: 91 91 32 00 E-

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

EM 2015 i et rekrutteringsperspektiv. Innledning Jan Aasen President

EM 2015 i et rekrutteringsperspektiv. Innledning Jan Aasen President EM 2015 i et rekrutteringsperspektiv Innledning Jan Aasen President EM 2015 Open championship (1200 1500 participants) Youth championship (500 600 participants) International youth festival (600 700 participants).and

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER.

UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER. FORSLAGSSTILLER: Arbeidsutvalget UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER. Kløfta Idrettslag vokser, og kommer til å vokse også i årene som kommer. Kløfta Idrettslag erfarer

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

ÅSANE HÅNDBALL Stiftet 4.11.1971

ÅSANE HÅNDBALL Stiftet 4.11.1971 AMATØRKONTRAKT FOR HÅNDBALLSPILLERE I ÅSANE HÅNDBALL Mellom Åsane Håndball og SPILLER P.NR ADRESSE For perioden fra og med Til og med Dato for kontraktsinngåelse Kontraktstype AMATØR BINDENDE SIGNATUR

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

OMFATTENDE NORGESTURNÉ

OMFATTENDE NORGESTURNÉ FRI FLYT FILMTOUR Siden 1998 har Fri Flyt Film Tour invitert til visning av verdens beste skifilmer. Dette unike arrangementet tiltrekker seg et bredt publikum av ski- og snowboardinteresserte mennesker

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund REKLAMEREGLEMENT FOR OL I LONDON 2012

Foto: Norges Svømmeforbund REKLAMEREGLEMENT FOR OL I LONDON 2012 Foto: Norges Svømmeforbund REKLAMEREGLEMENT FOR OL I LONDON 2012 1 INNHOLDFORTEGNELSE 1. Hvem bør kjenne til reglene? 2. Hvilke rettigheter har NIF/IOC? 3. Hvilke regler gjelder under OL i London 2012?

Detaljer

Avtale. Lokalsamfunn med MOT. Navn kommune

Avtale. Lokalsamfunn med MOT. Navn kommune Avtale Lokalsamfunn med MOT mellom Navn kommune (Kommunevåpen) og MOT Signaturark Avtale om samarbeid mellom Navn kommune (heretter betegnet Navn kommune) og Stiftelsen MOT (heretter betegnet MOT) er inngått

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2013. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2013. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Drammensveien 134 Postboks 514 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.gartland@nielsen.com ; Tlf 22583400; 91195758 Servicehandelsrapporten 2013 Rapporten

Detaljer