I n n l e d n i n g. LOOCs oppnådde resultat oversteg opprinnelig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n l e d n i n g. LOOCs oppnådde resultat oversteg opprinnelig"

Transkript

1 M a r k e d

2 I n n l e d n i n g Markedsområdet hadde ansvaret for å utvikle og gjennomføre prosjekter for å oppnå en optimal utnyttelse av lekenes inntektspotensiale. Samtidig hadde enheten et ansvar for å bidra til markedsføringen av lekene gjennom ulike prosjekter. Lekenes samlede bruttoinntekter beløp seg til ca. NOK 3765 millioner (inntekter i amerikanske dollar er, i denne fordelingen, omregnet med kurs 7). Inntektene ble fordelt mellom arrangementet (dvs. LOOC) og norsk og internasjonal idrett på denne måten: LOOC...NOK 2896 millioner Idretten (Norges olympiske komité, Den internasjonale olympiske komité, Den amerikanske olympiske komité, andre)...nok 869 millioner LOOCs netto inntekter fordelte seg slik (merk at dette er bruttoinntekter fratrukket diverse avgifter og justert i henhold til til LOOCs regnskapsprinsipper, inklusive omregning av inntekter i US dollar, her til fast kurs 6): Kringkastingsrettigheter...NOK 1432 millioner Sponsorinntekter Lisensprogram (OL-produkter) Billetter Andre prosjekter Totalt...NOK 2419 millioner LOOCs oppnådde resultat oversteg opprinnelig inntektsbudsjett med ca. NOK 149 millioner. Enheten var ansvarlig for nevnte prosjekter i alle faser med unntak av billettopplegget og kringkastingsoperasjonen. Markedsområdet hadde ansvaret for utforming av strategi for billettsalg, og for inngåelsen og den kommersielle oppfølging av kringkastingsavtalene. Gjennomføring av billettmarkedsføring, salg og effektuering, samt den kringkastingsfaglige oppfølging ble overført til andre enheter. Nedenfor redegjøres for inntektsprosjektene, inklusive et eget kapitel om LOOCs tilrettelegging for samarbeidspartnernes gjesteprogrammer ( hospitality ) og Sponsorlandsbyen. Dette ble ivaretatt av en egen prosjektgruppe i markedsområdet. Videre redegjøres i eget kapittel for arbeidet i en egen juridisk avdeling som ble etablert i markedsområdet. Denne hadde blant annet ansvaret for kontraktsarbeidet og arbeidet med beskyttelse av LOOCs merker (emblemer og betegnelser som kjennetegnet lekene) mot bruk som ikke var tillatt av LOOC.

3 G e n e r e l t o m a r b e i d e t i m a r k e d s o m r å d e t Studier av markedsprogrammene til tidligere OL-arrangører, nær kontakt med Den internasjonale olympiske komité, analyser og vurderinger av norske markedsforhold og samarbeid med rådgivere og agenter dannet grunnlaget for LOOCs arbeid med inntektsprogrammene. Den overordnete strategi for inntektsarbeidet ble utformet i løpet av høsten 1989 og våren Strategien baserte seg på et konsept som skulle optimalisere LOOCs inntekter gjennom en kommersialisering av produktet Lillehammer-OL. Markedsarbeidet ble ivaretatt med en egen organisasjon som ble bygget opp i løpet av perioden Det siste året før avviklingen av lekene arbeidet 39 personer i markedsområdet og under gjennomføringen av arrangementet besto marked av 75 personer, hvorav 36 var frivillige funksjonærer. Markedsområdets kompetanse ble sammensatt og utviklet i forhold til oppgavenes innhold. Krav til kompetanse var forskjellig i de ulike faser. F a s e n e k a n b e s k r i v e s s l i k : Fase I juni 1989 desember 1990 Oppgaver f Strategi f Identifisere og engasjere riktig kompetanse gjennom egen organisasjon og eksterne rådgivere/agenter f Utvikle konsepter og standardkontrakter Fase II mars 1990 juni 1993 Oppgaver f Salg, forhandlinger og kontraktsinngåelse f Prosjektetablering Fase III juni 1990 mai 1994 Oppgaver f Prosjektgjennomføring f Oppfølging av kontrakter f Kundeservice Fase IV august 1992 mars 1994 Oppgaver f Operativ planlegging av gjennomføring av lekene, og selve gjennomføringen LOOC hentet ekstern kompetanse ved å engasjere agenter og rådgivere i flere prosjekter; f Trans World International (New York) som agent i forbindelse med salg av kringkastingsrettighetene utenfor Europa. f International Management Group (London) som rådgiver i forbindelse med utviklingen av sponsorprogrammene. f ISL Marketing (Lucerne/New York) som agent i forbindelse med de internasjonale sponsoravtalene. f International Numismatic Group (Geneve) som salgsagent for myntprogrammet utenfor Skandinavia. f International Licensing & Marketing (London) som agent i forbindelse med salg av OL-produkter utenfor Norge. f Oslo Patentkontor som agent i forbindelse med varemerkeregistrering innen- og utenlands. f Reklame-, PR- og kommunikasjonskompetanse var engasjert i varierende omfang i forbindelse med gjennomføring av ulike prosjekter.

4

5 Kringkastingsrettigheter Foruten å optimalisere inntektene var det et mål for LOOC å inngå TV-avtaler som ga bredest mulig dekning av vinterlekene. LOOC gjorde senderrettigheter tilgjengelig til noen land for bare symbolske vederlag. Salg og forhandlinger skjedde i et nært samarbeid med IOC. Trans World International var LOOCs agent med hensyn til salg og forhandlinger i land utenfor EBU-området. LOOC oppnådde stor sikkerhet i sitt inntektsarbeid i og med inngåelsen av avtalen med CBS (USA) allerede i august 1989 på brutto USD 295 millioner tilsvarende NOK 2065 millioner (kurs 7 kr.). Lekenes brutto inntekter på kringkastingsavtaler utgjorde ca. NOK 2464 millioner (tilsvarer ca. USD 352 millioner). Av dette ble ca. NOK 791 millioner (ca. USD 113 millioner) kanalisert til idretten via Den internasjonale olympiske komité og Den amerikanske olympiske komité. LOOCs andel av bruttoinntektene ble ca. USD 239 millioner, som omregnet med kurs 6 kr. utgjør NOK 1432 millioner. Ansvaret for den kringkastingsfaglige oppfølging ble ivaretatt av en egen kringkastingsseksjon. Markedsområdets ansvar ble dermed salgs- og innledende kontraktsarbeid, kontraktsforhandlinger og den kommersielle oppfølging. I tillegg hadde marked ansvaret for hospitality-service for de største TV-selskapene. LOOC inngikk rettighetsavtale med følgende selskaper og organisasjoner: CBS (USA), EBU (Europa inkl. tidligere OIRT-land), NHK (Japan), CTV (Canada), Network 9 (Australia), TV New Zealand (New Zealand), M-Net (Afrika), Televisa (Mexico), Star TV (Asia), ABU (Asia), Koch Tavares (Brasil), Raya Helou (Venezuela), Cablevision (Argentina), Sports International (Puerto Rico), KL Chile (Chile og Bolivia), TV Del Pacifico (Equador), TV Cable Bogota (Columbia), RCTI (Indonesia), CVM- TV (Jamaica), Channel 6 & 18 (Trinidad og Tobago).

6 S p o n s o r p r o g r a m m e n e LOOC utformet sponsoropplegget i tre kategorier: f Birkebeinerlauget f TOP III f Offisiell Leverandør Bedriftene i det nasjonale/skandinaviske programmet Birkebeinerlauget og det verdensomspennende programmet TOP III var sidestilt som lekenes hovedsamarbeidspartnere. Bedriftene innenfor Offisiell Leverandør hadde mer begrensete rettigheter i et mindre omfattende program. Bruttoverdien av bedriftenes totale bidrag beløp seg totalt til ca. NOK 841 millioner. Av dette ble vel NOK 52 millioner kanalisert til norsk og internasjonal idrett via Norges olympiske komité, andre nasjonale olympiske komiteer og Den internasjonale olympiske komité. Korrigert for dette, samt justeringer i forhold til LOOCs regnskapsprinsipper, utgjør LOOCs netto sponsorinntekter ca. NOK 646 millioner. Vesentlige faktorer for det vellykkede resultat var: f Grundig forarbeid inkl. studier av tidligere OL og andre relevante arrangementer. f Vektlegging av tilpasning av konseptene til det norske marked. f Vektlegging av eksklusivitetsprinsippet. f Aktiv medvirkning fra LOOCs egen ledelse og organisasjon i salgsarbeidet. B i r k e b e i n e r l a u g e t LOOC utformet sitt nasjonale/skandinaviske sponsorprogram med et utpreget norsk tilsnitt. Rettighetspakken ble bygget rundt tre hovedelementer: 1.Bedriftenes eksklusive bruk av OL-merkene. 2. Aktiv markedsføring av bedriftene i regi av LOOC. 3. Tilrettelegging for bedriftenes gjesteprogrammer under lekene (Hospitality-rettigheter).

7

8 Mer enn 70 store norske og skandinaviske bedrifter ble i salgsfasen ( ) presentert for konseptet Birkebeinerlauget. Etter omfattende forhandlinger ble tilsammen ni bedrifter engasjert i prosjektet. Gjennom spesiell kompetanse og leveranser av varer og tjenester hadde medlemmene av Birkebeinerlauget ansvaret for vitale deler av planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Medlemsbedriftene i Birkebeinerlauget var ABB...Elektroteknologi og klima/ventilasjon BCP (tidl. Procordia)...Mineralvann, dagligvarer, øl og cateringtjenester IBM...Databehandlingsutstyr Posten...Posttjenester og arrangør av fakkelstafetten Sparebanken NOR...Bank og finans Statoil...Olje- og gassprodukter TBK...Telekommunikasjonsutstyr Televerket...Teletjenester Volvo...Kjøretøyer og transportplanlegging Det ble gjennomført et omfattende program for felles markedsføringsaktiviteter for Birkebeinerlauget før og under lekene. Målet med markedsprogrammet var å oppnå bevissthet og kunnskap hos definerte målgrupper om lekenes hovedsamarbeidspartnere. Aktivitetene omfattet blant annet annonsekampanjer, publikumskonkurranser, presseaktiviteter, seminar/utstillinger i Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger. LOOC stod som ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktivitetene i nært samarbeid med bedrfitene. LOOC gjennomførte i tillegg omfattende markedsføringsaktiviteter for bedriftene i OL-området like før og under lekene. T O P - p r o g r a m m e t Gjennom The Olympic Programme (TOP) fikk LOOC tilgang til omfattende bidrag fra internasjonale selskaper. Deltakerne i dette programmet var erfarne OL-sponsorer som bidro med viktig kunnskap for arrangøren. TOP-sponsorene er samarbeidspartnere for den olympiske bevegelse på verdensbasis. Det tredje TOP-programmet (TOP III) var et samarbeid mellom IOC, Lillehammer 1994, Atlanta 1996 og ca. 180 nasjonale olympiske komiteer. Den første TOP III-kontrakten ble signert i februar 1992 og den siste TOP III-sponsoren kom på plass i desember Følgende åtte internasjonale bedrifter var representert Bausch & Lomb...Optiske, munnhygiene og hørselsprodukter Coca-Cola...Leskedrikk IBM...Databehandlingsutstyr Kodak...Fotoutstyr og -tjenester Panasonic...TV- og videoutstyr Rank Xerox...Kopi- og telefaxmaskiner Time/Sports Ill...Publikasjoner Visa...Betalingskort De internasjonale sponsorene hadde rett til å anvende OL-merkene i sin markedsføring på verdensbasis. De verdensomspennende rettighetene medførte at TOP-sponsorenes markedsføringsaktiviteter fokuserte Lillehammer i flere land.

9 Offisiell Leverandør LOOC introduserte et tredje sponsorprogram høsten Den første kontrakten ble undertegnet i oktober 1991 og den siste 17. april Målgruppen var i første rekke norske bedrifter innenfor de produktkategorier som ikke berørte bedriftene i Birkebeinerlauget eller TOP-programmet. Deltakerne i Offisiell Leverandør kjøpte en mindre omfattende rettighetspakke og som motytelse fikk LOOC ulike leveranser av produkter og tjenester, samt kontante pengebidrag. Følgende 17 bedrifter deltok i Offisiell Leverandør Andersen Consulting CASE-verktøy og systemutviklingstjenester Dyno...Sprengstoff, kjemi- og plastprodukter Electrolux...Kjøkken Forma...Margarin og salater Gilde...Ferske kjøttvarer Gjensidige...Forsikringer Joh.Johannson...Kaffe Nidar...Sjokolade og sukkervarer Norsk Vinterutstyr...Bekledning Norsk Tipping...Spillprodukter Norske Skog...Papir og byggevarer NSB...Tog-, buss- og reisebyråtjenester Oppland Energiverk...Elektrisk kraft SAS...Fly- og hotelltjenester Seiko...Tidtaking Sætre...Kjeks- og snacksprodukter TINE Norske Meierier...Meieriprodukter

10 L i s e n s p r o g r a m m e t O L - p r o d u k t e r Med utgangspunkt i lekenes eget designprogram, og en vurdering av markedsforholdene i Norge, utviklet LOOC et bredt anlagt opplegg for offisielle OL-produkter (lisensprodukter). Dette utviklet seg til et omfattende produktprogram som i butikkverdi utgjorde over NOK 1,6 milliarder (inkl. MVA) LOOC inviterte produsenter til å søke om lisenser på produksjon og salg av OL-produkter. Det var stor interesse for lisensene, og LOOC engasjerte totalt 35 bedrifter i prosjektet. Lisensavtalene ble inngått på eksklusiv basis innenfor de ulike produktkategoriene. Interessen for produktene ble større enn både LOOC og lisenstakerne antok. Dette skyldes selvsagt nordmenns store interesse for OL generelt, men viktige forklaringer var også: f Produktenes egenkvalitet i form av design og kvalitet utover det faktum at de var Offisielle OL-produkter. f Aktiv videreutvikling over perioden (særlig innenfor bekledning). f God distribusjon. større grupper enn dem som tradisjonelt kjøper sports- og/eller souvenirprodukter. OL-produktene ble nærmest en mote, særlig når det gjaldt bekledning. Produktkvaliteten ble oppnådd gjennom et aktivt og krevende samarbeid mellom LOOC og den enkelte lisenstaker. Det ble et utfordrende møte mellom LOOCs absolutte krav til design, materialer og kvalitet og produsentenes kompetanse og erfaring med hensyn til produkter og markedsforhold. Prosessen førte frem til gode produkter med sterk markedsappell. LOOCs krav var at produksjonen skulle foregå i Norge. Det lyktes med noen unntak som skyldtes at det på enkelte områder ikke var mulig å rekruttere akseptable produsenter her i landet. Prosjektet ble positivt i en næringspolitisk sammenheng ved at mange små og mellomstore norske bedrifter på denne måten fikk effekt av Norges satsning på OL. LOOCs brutto totale lisensinntekter ble ca. NOK 161 millioner herav gikk NOK 18 millioner til idretten slik at LOOCs nettoinntekter ble NOK 143 millioner. Særlig var det viktig at produktene helt konsekvent ble utviklet med absolutte kvalitetskrav innenfor rammen av lekenes designprogram. Produktene hadde av den grunn appell til

11

12

13 M y n t p r o g r a m m e t I samarbeid med Norges Bank og Den kongelige Mynt utviklet LOOC et myntprogram for lekene med tilsammen 12 sølvmynter og fire gullmynter. Lanseringen av myntprogrammet i Norge skjedde høsten En abonnementsordning ble lansert og de komplette settene ble raskt utsolgt. Sølvmyntene ble også solgt i par av to sølvmynter; én pålydende kr 50,- og èn kr 100,-. Totalt sølvsett ble lagt ut for salg. Gullmyntene ble solgt enkeltvis. Den siste mynten av ialt 16 kom i salg høsten Noen av motivene var helt nye i norsk sammenheng. Eksempelvis var den første gullmynten preget med Kong Olav Vs portrett. Dette er den første norske gullmynten siden 1910 og således den eneste med Kongens portrett. Videre var gullmynt nr. to og de fire neste sølvmyntene de første myntene i proofkvalitet med H.M.Kong Harald Vs portrett. Myntserien inneholdt for første gang mynter med nynorsk tekst og samiskmotiv. Til lansering og salg utenfor Skandinavia knyttet LOOC til seg kompetanse fra International Numismatic Group i Sveits. LOOCs bruttoinntekter på myntprogrammet ser ut til å bli NOK 40 millioner, herav gikk NOK 7 millioner til idretten slik at nettoinntektene ble NOK 33 millioner.

14 A n d r e p r o s j e k t e r T - s k j o r t e a u k s j o n 19. mai 1991 var det 1000 dager igjen til vinterlekene begynte, og denne dagen startet LOOC en daglig auksjon av en spesiell T-skjorte med antall dager igjen til lekene påført.denne eksklusive nedtellingsskjorten ble meget populær, og da det var én dag igjen gikk skjorten for kroner. Gjennomsnittsprisen pr. T-skjorte ble 2500 kroner. Auksjonen ble ikke bare en spesiell begivenhet på Lillehammer, men ga PR for lekene både i Norge og i utlandet. O L - a k s j e n Tanken bak OL-aksjen ble født da giverglade nordmenn sendte kontanter og sjekker til OL-presidenten som støtte til arrangementet. Som et bevis på nordmenns giverglede ble OL-aksjen utstedt høsten Samtidig ble den lansert over hele landet og idrettslag fikk tilbudet om å selge på provisjonsbasis. En egen variant ble solgt til bedriftsmarkedet. Totalt ble det solgt aksjer. F r i m e r k e r o g f i l a t e l i Det ble utformet tre frimerke- og filateliprosjekter i forbindelse med lekene: f En samling på fem frimerkeblokker à fire frimerker med tegninger av tidligere norske olympiske mestre som motiver. Dette var et samarbeid mellom Posten, Lillehammer kommune og LOOC. f En samling frimerker og filateliprodukter solgt i et abonnementopplegg. Samlingen kombinerte frimerker og filateliobjekter (konvolutter, kort etc.) påført lekenes offisielle merker. Samlingen inneholder mer enn 100 ulike objekter. Dette var et samarbeid mellom lisenstakeren Olympiske Samlerservice og LOOC. f Et program med frimerker og særstempler som forkuserte på lekene. Dette prosjektet utgjorde til sammen ti ulike frimerker, og var et samarbeid mellom Posten og LOOC. B u t i k k LOOC opprettet en egen butikk for salg av OL-produktene på Lillehammer. Butikken ble et svært populært tilbud både for turister og lillehamringer. Under lekene hadde LOOC totalt ca. 25 utsalgssteder for OLprodukter på arenaene og andre steder. G r a f i s k e m a p p e r n o r s k n a t u r En vandreutstilling av grafiske blader produsert av norske kunstnere startet i februar Målet var å besøke alle landets kommuner i løpet av det siste året frem til lekene. Videre inneholdt utstillingen en presentasjon av planene for lekene på Lillehammer. P l a k a t s e r i e LOOCs offisielle plakatserie ble utformet med tilsammen 20 ulike plakater. Motivene var hentet fra sport, kultur og ulike olympiske temaer. D e t o f f i s i e l l e O L - p r o g r a m m e t LOOC utformet en egen offisiell programpublikasjon som ble distribuert i ca eksemplarer. LOOC samarbeidet med en agent om annonsesalget og med Narvesen om distribusjon.

15

16 G j e s t e p r o g r a m m e r H o s p i t a l i t y o g s p o n s o r l a n d s b y Samarbeidspartnernes mulighet til å benytte selve arrangementet til gjesteprogrammer ( hospitality ) for kunder, ansatte og andre forbindelser, var en viktig del av avtalen. LOOCs ansvar var å legge til rette for bedriftene, og vi la stor vekt på at bedriftenes gjester skulle få en positiv opplevelse av Lillehammer, avviklingen av vinterlekene og Norge som vertskapsland. Følgende nøkkeltall illustrerer dimensjonene (totalt for alle bedrifter ca.): f billetter f 6000 gjester pr. dag/ ca i løpet av lekene f gjestedøgn f måltider f 200 busser hver dag Ett av suksesskriteriene skulle vise seg å være samarbeidet mellom de ulike fagavdelingene i LOOC, spesielt billett, transport, forpleining og arenautrustning var sterkt involvert i planleggingen og gjennomføringen. Helt vesentlig for gjennomføringen var sikring av tilstrekkelig kapasitet. Ved utgangen av 1992 var senger, måltider, billetter og transport sikret. Samarbeidspartnerne ble tilbudt å kjøpe seg inn i landsbyen. De fleste av sponsorbedriftene valgte denne løsningen som en del av sitt gjesteprogram. Foruten bedriftenes egne arealer, inneholdt teltene felles bar, resepsjon, utstillingsarealer etc. Interiør og eksteriør ble planlagt i nært samarbeid med de funksjoner i LOOC som hadde denne kompetansen. Det ble også reist varmetelt for samarbeidspartnernes gjester i Hajell Alpinanlegg, Kvitfjell Alpinanlegg, Hunderfossen Bob- og Akebane og på Birkebeineren Skistadion. Disse var vesentlig mindre i omfang, men målet var å gi et servicetilbud til sponsorene og deres gjester ute på arenaene. Som en del av gjesteprogrammet ble det også opprettet en OL-klubb i Oslo, forbeholdt LOOCs offisielle gjester, samarbeidspartnere og sponsorer. Klubben ble drevet i samarbeid med en restaurant/nattklubb. S p o n s o r l a n d s b y e n LOOC etablerte og drev en sponsorlandsby i Olympiaparken sentralt på Lillehammer. Landsbyen besto av ca m 2 teltprovisorier.

17 B e s k y t t e l s e a v L O O C s m e r k e r Avgjørende for LOOCs inntektsprogrammer var å gi våre samarbeidspartnere eksklusive rettigheter innenfor deres respektive vare- og tjenestekategorier, blant annet til bruk av LOOCs merker slik at tredjemenn ikke kunne gjøre bruk av merkene. For å kunne yte eksklusivitet var det påkrevet for LOOC å skaffe seg full kontroll over merkene, for eksempel det olympiske symbol, Lillehammer-emblemet, maskotene, piktogrammene og krystallmønsteret. Av den grunn inngikk LOOC på et tidlig tidspunkt avtale med Norges olympiske komité (NOK). Gjennom varemerkeregistrering er komiteen innehaver av rettighetene til det olympiske symbol og betegnelsen OL, og disponerer over blant annet symbolet og betegnelsen i forbindelse med lekene. De merker LOOC selv utviklet for lekene ble søkt registrert som varemerker eller mønster for å beskytte mot ikke-tillatt bruk. Søknadene ble innvilget før lekene, og LOOC innehadde ved opphør av virksomheten blant annet følgende varemerker og/eller mønstre, i enten alle, eller de fleste aktuelle vare- og tjenesteklasser i Norge: f Lillehammer-emblemet, inkl. nordlysemblemet og det olympiske symbol f Maskotene f Piktogrammene f Krystallmønsteret f Det olympiske motto Citius Altius Fortius f Betegnelsen Lillehammer 94 og f Betegnelsene olympisk og olympic I tillegg til den beskyttelse som disse emblemer og betegnelser nyter som varemerker og/eller mønstre, er emblemene også beskyttet som åndsverk med hjemmel i opphavsrettsloven, og både emblemer og betegnelser er vernet av markedsføringslovens bestemmelser. Ytterligere vern ble gitt ved midlertidig lov av 11. juni 1993, nr. 93 om beskyttelse av det olympiske symbol m.m., hvoretter bruk av først og fremst OL-ringene og Lillehammer-emblemet ble gjort forbudt uten samtykke fra LOOC. Loven var et resultat av tvil som ble skapt gjennom en doktoravhandling om det olympiske symbols vern som varemerke. Av hensyn til den merkebruk som LOOC tillot utenlands, særlig bruk gjort av samarbeidspartnerne i TOP III og utenlandske fjernsynselskaper med senderettigheter fra lekene, måtte LOOC også beskytte merker i andre land. Derfor ble Lillehammer-emblemet (uten OL-ringene fordi eierskap til disse har de respektive lands nasjonale olympiske komitéer) og maskotene søkt varemerkeregistrert i aktuelle klasser, først og fremst alle vesteuropeiske land (med unntak av Portugal, Irland og Island) og USA, Canada, Japan, New Zealand, Australia. På grunnlag av denne omfattende beskyttelse av merkene bekjempet LOOC ikke-tillatt merkebruk i inn- og utland. LOOC avviste utallige forespørsler om merkebruk, og overvåket av media og vare- og tjenestemarkedene for å avdekke misbruk. Under lekene erfarte LOOC bare ubetydelig misbruk av merkene; enkelte piratprodukter ble omsatt. På LOOCs begjæring grep politiet inn med bøteleggelse og inndragning. LOOC var også forberedt på å bekjempe snikreklame på de olympiske arenaene under avviklingen. Et betydelig apparat var tilrettelagt for å forhindre og stanse snikreklame. Apparatet ble aldri satt på alvorlig prøve. Imidlertid var det en viss innsats for å sørge for at idrettsutøvere opptrådte i samsvar med det reglement som IOC har fastsatt for utøvernes klær og utstyr. Flere tilfeller av reklame-eksponering på klær og utstyr ble påtalt og forhindret. At få tilfeller forekom, skyldes etter LOOCs oppfatning arbeidet med å forhåndsinformere om, og skape forståelse for, forbudet mot reklame på de olympiske arenaer.

18 P a r a l y m p i c s LOOC inngikk avtale med Lillehammer paralympiske organisasjonskomité (LPOC) som innebar at LOOC tok ansvaret for inntektsarbeidet for LPOC. Med utgangspunkt i LOOCs samarbeidsavtaler var det naturlig at man søkte å oppnå en stordriftsfordel med en forlengelse av LOOCs kontrakter med de ulike bedriftene. Videre var det viktig å utnytte den kompetanse og kontaktflate LOOC hadde opparbeidet på markedssiden. For LOOC og IOC var det også viktig at OLs samarbeidspartnere fikk en førsterett til å tegne avtaler med LPOC. Inntektsprogrammet ble bygget opp med tre hovedsponsorer og ni sponsorer, samt et lisensprogram. Totale inntekter ble ca. NOK 14 millioner. LOOCs rolle var å bistå i oppbyggingen av programmet samt gjennomføringen av salget. Ansvaret for oppfølging av avtalene ble ivaretatt av LPOC.

19

I n n l e d n i n g. f Valg av trekonstruksjoner i Hamar Olympiahall, og Hamar

I n n l e d n i n g. f Valg av trekonstruksjoner i Hamar Olympiahall, og Hamar Utvikling og etterbru k I n n l e d n i n g Da Lillehammer kommune valgte å søke om tildeling av de olympiske vinterleker var det først og fremst som et middel for å oppnå viktige samfunnsmål for kommunen,

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen. Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen

Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen. Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Montasje av utklipp fra nettsidene (ofv.): aftenposten.no, dagbladet.no,

Detaljer

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene?

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene? RAMMECASE FOR MARKEDSRETT VALGFAG Reklamebyrået Creative Development (CD) har utviklet en ny tjeneste som de tilbyr til sine klienter. Tjenesten er basert på en fremgangsmåte for gjennomføring av reklamekampanjer

Detaljer

K a p a s i t e t s - o g t i l s k u e r s t a t i s t i k k f r a D e X V I I o l y m p i s k e v i n t e r l e k e r, L i l l e h a m m e r 1 9 9 4

K a p a s i t e t s - o g t i l s k u e r s t a t i s t i k k f r a D e X V I I o l y m p i s k e v i n t e r l e k e r, L i l l e h a m m e r 1 9 9 4 Ve d l e g g K a p a s i t e t s - o g t i l s k u e r s t a t i s t i k k f r a D e X V I I o l y m p i s k e v i n t e r l e k e r, L i l l e h a m m e r 1 9 9 4 Forklaring til tabellen på side 262.

Detaljer

Kostnader m.m. Sotsji og Norway House

Kostnader m.m. Sotsji og Norway House Kostnader m.m. Sotsji og Norway House Inge Andersen, 28.04.16 Generalsekretær NIF NIF/ød/ap/2016-04-28 OL i Sotsji 2014: Regnskap Inntekter Regnskap Budsjett Inntekter Refusjon reisekostnader fra Sochi

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

Sponsormarkedet 2009/2010

Sponsormarkedet 2009/2010 Sponsormarkedet 2009/2010 KORT-RAPPORT med hovedtall Kun tilgjengelig for undersøkelsens respondenter Forord Sponsorbransjen har hittil vært usynlig på alle statistikker. Dette har bidratt til at andre

Detaljer

Fredag 5.Desember. Søndag 7.Desember. Lørdag 6.Desember. VIP telt Birkebeineren Skistadion åpnes. Sprint finaler langrenn damer / menn

Fredag 5.Desember. Søndag 7.Desember. Lørdag 6.Desember. VIP telt Birkebeineren Skistadion åpnes. Sprint finaler langrenn damer / menn Lillehammer Skifestival er arrangør av World Cup Nordiske Grener på Lillehammer fra 5.-7.Desember 2014. Lillehammer var arrangør for WC i 2013, og vil ha tilsvarende arrangement også de neste 2 årene,

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Tomas Myrbostad, partner/advokat Hanne Kjersti Ulleren, advokat Seminar for NTNU Accel 22. januar 2015 www.svw.no Immaterielle rettigheter Beskyttelse

Detaljer

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB NORGES HÅNDBALLFORBUND - AMATØRKONTRAKT AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB MELLOM ARBEIDSGIVER/KLUBBEN ORG.NR ADRESSE OG ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE / STED FOR PERIODEN

Detaljer

Ungdoms-OL Lillehammer 2016. www.fremmedspraksenteret.no

Ungdoms-OL Lillehammer 2016. www.fremmedspraksenteret.no Ungdoms-OL Lillehammer 2016 DE OLYMPISKE LEKER LILLEHAMMER OLYMPISKE VERDIER UNGDOMS- OL OLYMPISKE SYMBOLER De første olympiske leker ble holdt i Olympia i antikkens Hellas. Det var en religiøs festival

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Ungdoms-OL Lillehammer 2016. www.fremmedspraksenteret.no

Ungdoms-OL Lillehammer 2016. www.fremmedspraksenteret.no Ungdoms-OL Lillehammer 2016 DE OLYMPISKE LEKER LILLEHAMMER OLYMPISKE VERDIER UNGDOMS- OL OLYMPISKE SYMBOLER De første olympiske leker ble holdt i Olympia i antikkens Hellas. Det var en religiøs festival

Detaljer

ÅSANE HÅNDBALL Stiftet 4.11.1971

ÅSANE HÅNDBALL Stiftet 4.11.1971 AMATØRKONTRAKT FOR HÅNDBALLSPILLERE I ÅSANE HÅNDBALL Mellom Åsane Håndball og SPILLER P.NR ADRESSE For perioden fra og med Til og med Dato for kontraktsinngåelse Kontraktstype AMATØR BINDENDE SIGNATUR

Detaljer

Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år!

Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år! Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år! 1 Mediepresentasjon Team Trafikk AS eies i dag av Nettbuss AS, Norges største busselskap. 2 Mediepresentasjon Reklame på bussen Team Trafikk har

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007

NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007 NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007 1 Virkeområde, formål og omfang Disse bestemmelser gjelder for NRYF (administrasjonen og forbundsstyret m/alle underliggende

Detaljer

I n n h o l d B i n d I I I

I n n h o l d B i n d I I I I n n h o l d B i n d I I I Sport De olympiske anlegg Lysgårdsbakkene Hoppanlegg Kanthaugen Freestyleanlegg Håkons Hall Birkebeineren Skistadion Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane, Hunderfossen Lillehammer

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedshåndbok Nesodden IF

Markedshåndbok Nesodden IF Markedshåndbok Nesodden IF Retningslinjer i denne håndbok ble første gang besluttet og bekjentgjort den 00.00.0000 og gjelder for alle grupper i Nesodden IF. Retningslinjene kan endres ved hovedstyrebeslutning.

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

De Olympiske Leker i Stockholm i 1912 Av Fredrik C. Schreuder

De Olympiske Leker i Stockholm i 1912 Av Fredrik C. Schreuder De Olympiske Leker i Stockholm i 1912 Av Fredrik C. Schreuder På IOC s kongress i Berlin ble det 28. mai 1909 fattet beslutning om at de femte Olympiske Leker i 1912 skulle tildeles Sveriges hovedstad

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 3. kvartal 2012 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Kommersielt gjennombrudd for Aquabeautine XL Tre nye produkter lansert Sterk finansiell posisjon; EBITDA på 1 million kroner,

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Karlstad 3. februar 2012 Aftenposten 12. april 2011 Vi lever ikke

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING KONTRAKT AVTALE mellom Norges Svømmeforbund (NSF) og Setermoen Svømmeklubb 1. AVTALEPARTER Avtaleparter er Norges Svømmeforbund, heretter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Novapoint, 27. mai 2008 SAS Royal Hotel, Tromsø Roger Ingebrigtsen, strategi og kommunikasjonssjef. www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.

Novapoint, 27. mai 2008 SAS Royal Hotel, Tromsø Roger Ingebrigtsen, strategi og kommunikasjonssjef. www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018. Novapoint, 27. mai 2008 SAS Royal Hotel, Tromsø Roger Ingebrigtsen, strategi og kommunikasjonssjef Norges omdømme i verden Norge med storpolitiske interesser i nord Norges reiseliv skriker etter å bli

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013 Hamar Volleyballklubb Årsregnskap 2013 Kommentarer til regnskapet 2013 Generelle kommentarer til regnskapet Regnskapet for 2013 viser et underskudd på 24 596.- kroner. Dette ansees å være et stort underskudd,

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014 Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen Inge Andersen, 23. September 2014 Norges største frivillige organisasjon en folkebevegelse 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag 366 idrettsråd

Detaljer

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Franchisetakerne i franchisekonseptet Jens Hoff Garn & Ide AS gis dispensasjon

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

S t a b / C o n t ro l l e r

S t a b / C o n t ro l l e r S t a b / C o n t ro l l e r C o n t r o l l e r g e n e r e l t I den perioden forberedelsene til vinterlekene var organisert i en konsernmodell, fra september 1990 til oktober 1991 (med gjennomføring

Detaljer

Varemerke- og designbeskyttelse

Varemerke- og designbeskyttelse Varemerke- og designbeskyttelse Foredrag for Norsk Biotekforum Knut Andreas Bostad Seksjonssjef kab@patentstyret.no Oslo, den 12.oktober 2010 alle gode ting er TRE Teknikken er patentert Utseendet er designbeskyttet

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/258 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2802 I Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 006/11 I FORMANNSKAP I Dato: 24.01.2011 SØKNAD

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2015. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2015. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Verkstedveien 2 Postboks 514 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.Gartland@nielsen.com ; Tlf 22 58 34 00; 911 95 758 Marius.Risan@nielsen.com: Tlf 22

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama - SAMARBEIDSKONSEPT 2013+2014 Hvorfor Vipers Kristiansand :: Vi skal drifte det beste B2B programmet og gi samarbeidspartnere noe tilbake :: Vi er en klubb i positiv utvikling og jobber hardt med å ta

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 (19.03.12 18.03.13) Bilde: Fra Hovedlandsrennet 1. mars 2013 i Stormoegga Hovedsponsor Hovedsponsor Arbeidsutvalget har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Jan Kåre

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort Budstikka 53. årgang Nr. 8 November 2010 Månedens postkort Det skal selges mange fine postkort på DFK s storauksjon 7. november. Månedens postkort er et av flere uvanlige kort med motiver fra Hokksund.

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8 Side 1 av 8 Dette dokument er skrevet for bruk i seminarene arrangert av FinanceCube. Dokumentet må ikke kopieres uten godkjennelse av FinanceCube. CopyRight FinanceCube 2004. Innnhold. Makro Økonomi...2

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

AVTALE for amatørspillere

AVTALE for amatørspillere Avtalen må ikke endres, den må benyttes slik den foreligger her. Fyll ut avtalen med penn. Ikke benytt PC ved utfylling av avtalen. Det vanskeliggjør arbeidet med å kontrollere at riktig versjon er benyttet.

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: - 2008-2009 - 2010-2011 - 2012-2013: regional og nasjonal verdiskaping

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund REKLAMEREGLEMENT FOR OL I LONDON 2012

Foto: Norges Svømmeforbund REKLAMEREGLEMENT FOR OL I LONDON 2012 Foto: Norges Svømmeforbund REKLAMEREGLEMENT FOR OL I LONDON 2012 1 INNHOLDFORTEGNELSE 1. Hvem bør kjenne til reglene? 2. Hvilke rettigheter har NIF/IOC? 3. Hvilke regler gjelder under OL i London 2012?

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Blatt Gruppen AS Blakerveien 109 1920 SØRUMSAND Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0075-8 30.09.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

OL i sotsji 2014. Reklameregler Regler for bruk av bilder Retningslinjer for sosiale medier, blogging og internett

OL i sotsji 2014. Reklameregler Regler for bruk av bilder Retningslinjer for sosiale medier, blogging og internett OL i sotsji 2014 Reklameregler Regler for bruk av bilder Retningslinjer for sosiale medier, blogging og internett 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 1.1 Reglene gjelder for OL-perioden...3 1.2 Hvem

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

Halvårsrapport for perioden 1.juli - 31. desember 2011

Halvårsrapport for perioden 1.juli - 31. desember 2011 Halvårsrapport for perioden 1.juli - 31. desember 2011 PLAYSAFE HOLDING AS ALLE BELØP ER OPPGITT I AMERIKANSKE DOLLAR (USD ELLER $), OG GJELDER FOR Q3 OG Q4 2011, MED MINDRE NOE ANNET ER SPESIFISERT. ALLE

Detaljer

Styrket næringssamarbeid: Vitalisering av sentrum - en norsk BID-ordning

Styrket næringssamarbeid: Vitalisering av sentrum - en norsk BID-ordning Styrket næringssamarbeid: Vitalisering av sentrum - en norsk BID-ordning Et gjennomgående kjennetegn ved de fleste norske byer er at bare en del av de næringsdrivende, butikkeiere og gårdeiere aktivt medvirker

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 2 mai 29 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2010. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2010. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. The Nielsen Company Drammensveien 123 Postboks 501 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Arne H. Reiler ; arne.reiler@nielsen.com ; Tlf 22583400; 41506210

Detaljer

Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring

Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring Finansdepa rtementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 10/4602 SL BBE/KR Vår ref:arkiv:dato: GA/OLF-hør- 10-forsk 5204.04.11 Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring Oljeindustriens Landsforening,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

for OL i Vancouver 2010

for OL i Vancouver 2010 for OL i Vancouver 2010 INFORMASJON OM REKLAME OG MARKEDSFØRING I FORBINDELSE MED OL I VANCOUVER 2010 1 Innledning Dette heftet redegjør for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIF)

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT AKTUELL KOMMENTAR Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2013. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2013. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Drammensveien 134 Postboks 514 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.gartland@nielsen.com ; Tlf 22583400; 91195758 Servicehandelsrapporten 2013 Rapporten

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer