MASTER MASTER OF SCIENCE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASTER MASTER OF SCIENCE"

Transkript

1 MASTER MASTER OF SCIENCE Veiledning 2009 / Versjon pr

2 TIL: Studieveiledere, studieledere, Call-senter og PR-team FRA: Studieadministrasjonen Master og Programområdet Master, Handelshøyskolen BI - Nydalen Master på BI en veiledning Studietilbudet på master er variert og spennende. Alle studenter som har fullført en bachelorgrad på BI med tilfredsstillende karaktersnitt har muligheten til å søke på master. Vesentlige endringer i opptakskrav for høsten 2009: Endret tekst angående karakterkrav til enkeltkurs. Ny tekst: Søkere som har karakteren D eller dårligere i enkeltfag kan nektes opptak på bakgrunn av en helhetlig faglig vurdering. Det vil blant annet bli lagt vekt på om karakteren gjelder fag som er særlig relevante for studiet. Fag som er særlig relevante for studiet er fag innen Relevante fag er så lagt inn under hvert program. Denne endringen i formulering er primært for å kunne forankre eventuelt avslag, og er en oppmykning av reglene fra tidligere år. Krav om språk i bachelorgraden for å komme inn på master i internasjonal markedsføring og ledelse er tatt bort. I dette veiledningsheftet har vi samlet det vi tror du trenger å vite om Master for å veilede studenter og interessenter. Du vil finne en kortfattet beskrivelse av de enkelte studiene med opptakskrav og annen praktisk informasjon som hjelp foran vårens opptak. Vi oppfordrer deg til å lese disse sidene og bidra til at studentene får god informasjon om videre studiemuligheter på Master! Mer informasjon finner du på våre websider Ta også gjerne kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål. Kontaktinformasjon finner du på siste side i dette heftet. I tillegg til å sende ut denne veilederen og brosjyremateriell vil de fleste BIhøyskolene bli besøkt for informasjonsmøte og veiledning fra stand. Lykke til med studieveiledning og opptak til master! Hilsen fra Masteradministrasjonen: Ann Kristin, Nina, Margareth, Trude, Randi, Bente, Elise, Kristine og Mara. Programområdet Master: Dóra og Ingebjørg 2

3 Innholdsfortegnelse Studietilbud... 4 Masterdelen av Siviløkonomstudiet... 4 Fordypningsstudier... 4 Nyttig å vite... 4 Ordliste... 4 Kurstyper... 5 Kjernekurs... 5 Spesialiseringskurs... 5 Videregående spesialiseringskurs... 5 Masteroppgave... 5 Utveksling / 2. år i utlandet / double degree... 6 Søkerinformasjon... 6 Søknadsprosessen... 7 Tilleggstester... 7 Priser 2009/ Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom... 9 Kursstruktur... 9 Følgende spesialiseringsretninger tilbys 2009/ Jobbmuligheter... 9 Opptakskrav... 9 Opprykk fra bachelor til master for 5-årig studium Overgang fra det fireårige siviløkonomstudiet Master i markedsføring Kursstruktur Jobbmuligheter Opptakskrav Overgang fra det fireårige sivilmarkedsførerstudiet Master i ledelse og organisasjonspsykologi Kursstruktur Jobbmuligheter Opptakskrav Master i internasjonal markedsføring og ledelse Kursstruktur Jobbmuligheter Opptaktskrav Master i politikk og økonomi Kursstruktur Jobbmuligheter Opptakskrav Master i finansiell økonomi Kursstruktur Jobbmuligheter Opptakskrav Master i regnskap og revisjon Kursstruktur Jobbmuligheter Opptakskrav Mastertittel Statsautorisert revisor Master i innovasjon og entreprenørskap Kursstruktur Jobbmuligheter Opptakskrav Har du spørsmål? - Kontaktinformasjon Studieadministrasjonen Programadministrasjonen Faglige

4 Studietilbud Masterdelen av Siviløkonomstudiet Master i økonomi og ledelse / MSc in Business and Economics (Siviløkonomstudiet) Fordypningsstudier Master i ledelse og organisasjonspsykologi / MSc in Leadership and Organizational Psychology Master i finansiell økonomi / MSc in Financial Economics Master i internasjonal markedsføring og ledelse / MSc in International Marketing and Management Master i politikk og økonomi / MSc in Political Economy Master i regnskap og revisjon / Master of Professional Accountancy Master i innovasjon og entreprenørskap/ Master in Innovation and Entrepreneurship Master i markedsføring / MSc in Marketing (fungerer også som masterdel av Sivilmarkedsførerstudiet på vei ut) Nyttig å vite Masterstudier er toårige heltidsstudier som utgjør 120 studiepoeng. Alle studentene tar kjernekurs, spesialiseringskurs og videregående spesialiseringskurs, og skriver en masteroppgave (thesis) som utgjør ¼ av studiet. Alle retningene har engelsk som hovedspråk, med unntak av Master i regnskap og revisjon og spesialiseringsretningen forretningsjus, skatt og regnskap på Master i økonomi og ledelse. Dette innebærer at forelesninger, diskusjoner, innleveringer, eksamen og pensum er på engelsk. Vanligvis tar studentene 10 kurs i 1. studieår og 5 kurs i 2. studieår. De fleste kurs er på 6 studiepoeng (36 timer), med unntak av kurs på Master i regnskap og revisjon. Hvert semester består av ca. 14 uker med undervisning og påfølgende eksamensperiode. Det er stor grad av prosessevaluering i kursene, noe som krever tilstedeværelse og aktiv deltakelse fra studentene. De fleste kursene har obligatorisk fremmøte. Modulbasert undervisning forekommer. Det er IKKE mulig å ha hengefag fra bachelorgraden. Kveldsundervisning og flyttinger av forelesninger kan forekomme. Det er ikke faste lesedager, så studentene må reelt være fulltidsstudenter. Ordliste Engelsk Core courses Specialization courses Advanced specialization courses Norsk Kjernekurs Spesialiseringskurs Videregående spesialiseringskurs 4

5 Major Electives Minor Mandatory courses Thesis Credits ECTS Preparatory course Spesialiseringsretning (= 6 kurs) Valgfag Tilleggsspesialisering (= 4 kurs) Obligatoriske kurs Masteroppgave Studiepoeng European Credit Transfer System Forkurs Kurstyper Kjernekurs Kjernekursene (core courses) omfatter blant annet økonomi, statistikk, metode og etikk. Kursene gir nødvendig kompetanse for videre spesialisering og et godt grunnlag for masteroppgaven. Kjernekursene er i hovedsak obligatoriske. Spesialiseringskurs Spesialiseringskursene (specialization courses) omhandler emner fra spesialiseringen/fordypningsområdet. Formålet med kursene er å gi grunnleggende kompetanse innen det aktuelle fagområdet. Spesialiseringskurs blir som regel gjennomført i første studieår. Noen av kursene er obligatoriske, mens andre er valgfrie. Videregående spesialiseringskurs Videregående spesialiseringskurs (advanced specialization courses) går i dybden av fagområdet og bygger på spesialiseringskursene. Her presenterer de faglige også gjerne sin egen forskning. Videregående spesialiseringskurs blir som regel gjennomført i andre studieår. Noen av kursene er obligatoriske, mens andre er valgfrie. Masteroppgave Masteroppgaven (thesis) blir skrevet i gruppe med to studenter. Med unntak av Master i politikk og økonomi hvor hver enkelt student skriver alene. Oppgavens tema skal hentes fra en selvvalgt problemstilling relatert til den spesialiseringen/fordypningsområdet studenten har valgt. Arbeidet med masteroppgaven begynner i første studieår og avsluttes med innlevering 1. september etter andre studieår. For mer informasjon om masteroppgaven, se studiehåndboka under thesis. Studenter på våre fordypningsmastere tar alle sine kurs innenfor én og samme retning, mens studentene på Master i økonomi og ledelse velger en spesialiseringsretning (major) og en tilleggsspesialisering (minor). Eventuelt kan tilleggsspesialisering erstattes med 4 valgfrie kurs fra andre spesialiseringer forutsatt riktige forkunnskaper. 5

6 Utveksling / 2. år i utlandet / double degree Utveksling Det er gode utvekslingsmuligheter på master. Studentene kan reise på utveksling høsten i andre klasse (3. semester). Dette gjelder ikke Master i regnskap og revisjon og Master i internasjonal markedsføring og ledelse. For mer informasjon: 2. år i utlandet I utgangspunktet er det lagt opp til at studenter på Master i internasjonal markedsføring og ledelse gjennomfører andre studieår i utlandet. Her kan studentene velge mellom fem institusjoner i fem land. Det er også anledning til å gjennomføre andre studieår ved BI under forutsetning at studentene kan dokumentere et utenlandsopphold fra tidligere. Double Degree Det er inngått en avtale mellom BI, Universitetet i Ljubljana, Universitetet i Amsterdam og Pompeu Fabra i Barcelona om double degree samarbeid. Dyktige studenter på Master i økonomi og ledelse med spesialisering og/eller tilleggsspesialisering innen samfunnsøkonomi og finans og på Master i finansiell økonomi kan søke om tilbringe hele andre studieår ved en av de samarbeidende institusjoner. Studenter som gjennomfører dette vil få en grad fra BI og en grad fra samarbeidsinstitusjonen (double degree). Tilsvarende dyktige studenter på Master i økonomi og ledelse med spesialisering innen strategi, kan søke om å tilbringe andre studieår på University of Groningen i Groningen, Nederland. På Master i internasjonal markedsføring og ledelse er det mulig å tilbringe andre år på ISM University of Management and Economics i Vilnius, Litauen og få en double degree. Se web for flere detaljer om de ulike alternativene. Søknadsfristen er 1. februar i første studieår. Fristen gjelder både exchange og double degree. Søkerinformasjon Søkere med norsk personnummer anbefales sterkt å benytte elektronisk søknadsskjema. Utenlandske søkere kan enten laste ned skjema fra web og sende søknad med post, eller benytte et nytt elektronisk søknadsskjema (se web). Dersom sistnevnte benyttes; husk at alle vitnemål og karakterutskrifter likevel må sendes per post. Dersom søkeren ønsker søknaden vurdert for mer enn et masterprogram må dette markeres med prioritering av 1., 2. og 3. valg. Det er viktig at søkere til Master i økonomi og ledelse krysser av for hvilken spesialiseringsretning (major) de ønsker (kun én major krysses av). 6

7 Søkere som fullfører bachelorgraden denne våren kan sende inn karakterutskrift som viser oppnådde resultater frem til søknadstidspunktet og ettersende endelig vitnemål/bekreftet fullført bachelorgrad innen studiestart. Studenter fra BIs egne bachelorprogram trenger ikke legge ved karakterutskrift. Alle søkere må skrive et motivasjonsbrev på engelsk (1 til 2 A-4 sider). Dette kan sendes elektronisk til / Søknadsfrist: 15. April! BI praktiserer rullerende opptak frem mot studiestart, forutsatt ledige plasser. Søknadsprosessen Kandidater som sender inn søknaden innen søknadsfristen 15. april vil få svar på søknaden i mai/juni. Vi følger opp søkerne på samme måte som bachelor med e-poster, tilbudspakke, akseptpakke/velkomstpakke og avslagsbrev. I tillegg har vi informasjon om søknadsprosessen på de engelske websidene. Kandidater som fullfører sin bachelorgrad i løpet av våren/sommeren 2009 vil kunne få et betinget tilbud om studieplass. Betingelsen vil fremgå av studiekontrakten og vil som regel være at kandidaten fullfører sin bachelorgrad med tilfredsstillende karaktersnitt. Ventelister vil kunne forekomme frem mot sommeren. Kandidater som kommer på venteliste er oftest søkere som: o søker etter søknadsfristen og/eller o som etter vurdering av søknaden ikke får tildelt studieplass ved første tilbudsrunde fordi andre kandidater er bedre kvalifisert Det er administrasjonen og Associate Deans som behandler søknadene, og utgjør således en opptaksnemnd. Hvert program har en fast kontaktperson. Se kontaktinformasjon bakerst i dette heftet. Studieplasser Det kan være et begrenset antall studieplasser ved noen av masterstudiene. Tilleggstester Det er krav til gjennomført tilleggstest for enkelte søkere. Først og fremst krever vi GMAT test, men ikke alle land tilbyr denne testen. For ytterligere informasjon, se opptakskrav på web-siden. Krav til gjennomført tilleggstest gjelder ikke våre egne bachelorkandidater, og i hovedsak ikke studenter fra institusjoner som BI har samarbeidsavtale med. Associate Deans kan gi fritak for testen. 7

8 Priser 2009/2010 Internpris: 1. år: ,- 2. år: ,- Gjelder for alle som har 120 stp fra BI Eksternpris: 1. år: ,- 2. år: ,- NB: Master i internasjonal markedsføring og ledelse har egne priser for 2.studieår, da det tilkommer et tillegg på opp mot kr ,- avhengig av studiested/land. (Med forbehold om valutaendringer.) Kandidater som er i tvil om de kvalifiserer til opptak oppfordres til å sende inn sin søknad til vurdering. Det gjøres alltid en totalvurdering av søkeren, og dersom kandidatene har flere studiepoeng enn minimumskravet vil de fag som er til studentenes beste være gjeldende. Særskilt vurdering Associate Dean for studiet kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner for faglig sterke kandidater som helt eller delvis likeverdig med opptakskravene. 8

9 Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom MSc in Business and Economics Masterdelen av siviløkonomstudiet passer for dem som: - ønsker bredde innen flere fagfelt, - liker krevende utfordringer både faglig og yrkesmessig, - har interesse for analytiske fagområder. Studiet gir mulighet til å ha en spesialisering, kombinert med en tilleggsspesialisering. Siviløkonomstudiet er et 5-årig studium innen økonomisk-administrative fagområder. Det er strenge krav til faglig nivå og fagsammensetning. Studiet er delt inn i en treårig bachelor del og en toårig masterdel. Med mulighet for opptak også direkte til masterdelen av studiet. Kursstruktur 5 obligatoriske plattformkurs 6 spesialiseringskurs 4 kurs fra en annen spesialiseringsretning (minor), evt. velge 4 kurs fra ulike retninger som valgfag (free electives). Masteroppgave innen spesialiseringsretningen Følgende spesialiseringsretninger tilbys 2009/2010 Strategi (Strategy) Samfunnsøkonomi (Economics) Logistikk (Logistics - Supply Chains and Networks) Finans (Finance) Markedsføring (Marketing) Forretningsjus, skatt og regnskap (Business Law, Tax and Accounting) Organisasjonspsykologi (Organizational Psychology) Jobbmuligheter Studiets faglige bredde og internasjonale profil gjør kandidatene vel egnet til et bredt spekter av stillinger innen offentlig og privat sektor, også internasjonalt. Siviløkonomer kan eksempelvis fylle økonomifunksjoner, konsulentstillinger, jobbe med økonomisk analyse, prosjektledelse eller som controller for å nevne noen områder. Opptakskrav 1. Krav til bachelorgraden: Fullført og bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) innen økonomiskeadministrative fagområder. Bachelorgraden må inneholde NRØA* fagkrav. Kurs som inngår i fagkretsen (NRØA) skal også ha progresjon i fagstrengen, slik at kursene som inngår i fagstrengen ikke kan være på samme nivå. Innen bedriftsøkonomiske emner er det krav til fag som bedriftsøkonomi, finans og regnskap. *Fagkrav i henhold til Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA som anbefalt plan for institusjonenes 9

10 utforming av bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, justert av NRØA Bedriftsøkonomiske emner: 30 studiepoeng. Eksempler på kurs: o Regnskap og bedriftsøkonomi o Operativ økonomistyring o Årsregnskap og skatt o Investering og finansiering o Strategisk økonomistyring Administrasjon og ledelse: studiepoeng. Eksempler på kurs: o Markedsføringsledelse o Organisasjonspsykologi og ledelse o Organisasjonsteori o Forretningsjus o Logistikk o Medier og kommunikasjon Samfunnsøkonomi: studiepoeng. Eksempler på kurs: o Makroøkonomi o Mikroøkonomi o Anvendt mikroøkonomi/ Offentlig økonomi Metodefag: studiepoeng. Eksempler på kurs: o Matematikk o Statistikk o Økonometri/Markedsanalyse eller lignende o Markedsanalyse Kandidater med bachelorgrad i bedriftsøkonomi og/eller finans, samfunnsøkonomi, eller med annen sterk kvantitativ bakgrunn i sin bachelorgrad, men som ikke oppfyller NRØA fagkrav, kan også kvalifisere for opptak. Disse kandidatene oppnår graden Master i økonomi og ledelse, uten siviløkonom som sidetittel. NB: Det avklares ved opptak om studenten kvalifiserer for sidetittel siviløkonom. Det vil ikke være mulig å kvalifisere til tittelen etter opptak ved f. eks ta eksamener for å innfri NRØA fagkrav. 2. Karakterkrav Minimums krav til gjennomsnittskarakter * er 3,5 i en ECTS karakterskala hvor A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Søkere som har karakteren D eller dårligere i enkeltfag kan nektes opptak på bakgrunn av en helhetlig faglig vurdering. Det vil blant annet bli lagt vekt på om karakteren gjelder fag som er særlig relevante for studiet. Fag som er særlig relevante for studiet er fag som inngår i NRØA. *Beregning av gjennomsnitt for vitnemål med bokstavkarakterer: o Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 o Tallekvivalenten multipliseres med fagets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de fagene som inngår 10

11 o Produktsummen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle fag o Kvotienten regnes ut med én desimal 3. Gammel karakterskala Kandidater som har vitnemål med gammel karakterskala, hvor 1,0 er den beste karakteren og 4,0 er den laveste karakteren, skal ikke ha et gjennomsnitt dårligere enn 2,3. Karakterer i særlig relevante fag (se ovenfor) skal ikke være dårligere enn 2,3. 4. Tilleggstester for kandidater som ikke har en bachelorgrad fra Norge. Se side 7 for mer informasjon. 5. Rangering Opptakskravene er minstekrav som ikke automatisk gir rett til opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil søkerne bli rangert etter kvalifikasjoner. Søkere blir rangert etter gjennomsnittskarakter, og ved lik gjennomsnittskarakter går søkere med bedre GMAT foran. 6. Særskilt vurdering Associate Dean for studiet kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner for faglig sterke kandidater, som helt eller delvis likeverdig med opptakskravene nevnt ovenfor. Frivillig forkurs Det har tidligere vært et obligatorisk forkurs på dette programmet, som alle som ikke går på det 5-årige siviløkonomstudiet har måttet ta. Dette er nå erstattet av et frivillig forkurs som blir tilbudt før studiestart i august og som omfatter emner i matematikk, samfunnsøkonomi og metodefag. Studentene forventes å kunne emnene som forkurset omfatter innen studiestart. Opprykk fra bachelor til master for 5-årig studium Opprykk fra bachelor- til masterdelen for studentene på det 5-årige siviløkonomstudiet forutsetter en fullført bachelorgrad (180 studiepoeng), med andre ord er det viktig å konte/bli ferdig. Inntil 12 studiepoeng hengefag kan godtas, men da kan fagene ikke være innen metode (MET) og samfunnsøkonomi (SØK), eller innen spesialiseringsretningen studenten vil ta på masterdelen. Bachelordelen må fullføres og vitnemål med bachelorgrad utstedes, før det kan bes om mastervitnemål. 11

12 Overgang fra det fireårige siviløkonomstudiet Kandidater som har fullført det fireårige siviløkonomstudiet kan søke på en +1 variant av studiet, hvor de følger studiemodellen: 1) Studenter som fortsetter på samme spesialisering: o 1 kjernekurs (normalt GRA6029 Corporate Responsibility) o 3 advanced kurs fra spesialiseringen o 3 spesialiseringskurs som kan være fra andre spesialiseringer. o Masteroppgave på 18 studiepoeng 2) Studenter som velge en ny spesialisering: o 1 kjernekurs (normalt GRA6029 Corporate Responsibility) o 6 kurs fra spesialiseringen hvorav 3-4 kurs skal være spesialiseringskurs og 2-3 kurs skal være advanced kurs. o Masteroppgave på 30 studiepoeng Bachelorstudier på BI som kvalifiser for direkte opptak (med utg.pkt i normalstudieplaner fra ): Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor i økonomi og IT-ledelse Bachelor i finans Bachelor i revisjon Bachelor of Business Administration Bachelor i markedsføring og ledelse (sivilmarkedsfører) Associate Dean: Professor Dag Morten Dalen 12

13 Master i markedsføring MSc in Marketing (Sivilmarkedsfører tittel på vei ut*) Studiet passer for studenter som ønsker den faglig tyngste og mest moderne utdanningen innen markedsføring som tilbys i Norge. Studiet er lagt opp med god bredde i fagsammensetning samtidig som det gis dybdeinnføring i markedsføringsfaget. Studiet bygger på en god forståelse for økonomi, statistikk, etikk og strategi. I tillegg undervises det i økonomi, administrasjon og ledelse. Fagene danner godt fundament for hvordan markedsføring som funksjon bidrar til verdiskapning for kundene og bedriften. Denne kombinasjonen er høyt etterspurt i næringslivet. Kursstruktur 5 kjernekurs 5 spesialiseringskurs 5 videregående spesialiseringskurs Masteroppgave Alle spesialiserings- og videregående spesialiseringskurs er innenfor fagområdet markedsføring. Masteroppgaven skrives innen fagområdet markedsføring. Kandidater som har fullført de tre første årene av det femårige sivilmarkedsfører-studiet, vil få sidetittel sivilmarkedsfører i tillegg til Master i markedsføring. (*Det er noen få kandidater igjen på andre og tredje år bachelor, i tillegg til noen i permisjon.) Jobbmuligheter Studiet gir en fordypning i markedsføring og studentene utvikler evnen til kreativ, analytisk og strategisk tenkning. Studiets sammensetning av teoretisk krevende metodefag og kreative fag åpner muligheten for å jobbe i mange deler av næringslivet. Kandidater fra studiet er attraktive for merkevareleverandører, industrikonsern, butikkjeder og konsulentselskaper. Opptakskrav 1. Krav til bachelorgrad: Fullført og bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) med minimum 120 studiepoeng i økonomisk administrative fagområder, eller en bachelorgrad med spesialisering innen markedsføring, kommunikasjon, internasjonal markedsføring, PR, sosiologi, psykologi, samfunnsøkonomi, ingeniørfag, informasjonsteknologi/informatikk, matematikk eller jus forutsatt at fagsammensetning danner et egnet grunnlag for videre studier innen markedsføring. I bachelorgraden må det inngå minimum følgende fagkombinasjon: 6 studiepoeng innen markedsføringsledelse/markedsføring, eller grunnleggende markedsføring. 6 studiepoeng innen samfunnsøkonomi 6 studiepoeng innen bedriftsøkonomi eller regnskap 13

14 6 studiepoeng innen statistikk, multivariat dataanalyse eller markedsanalyse 6 studiepoeng innen organisasjonsfag, strategi, sosiologi eller statsvitenskap I tillegg vil kandidater som ikke har en bachelorgrad innen økonomiske administrative fag bli pålagt å ta følgende kurs (dersom fagområdet ikke allerede er godt dekket i bachelorgraden) GRA 6405 Techniques for Market Understanding and Problem Solving (Marketing Research) GRA 6418 B2B Marketing GRA 6413 Consumer Behaviour 2. Karakterkrav Minimums krav til gjennomsnittskarakter * er 3,5 i en ECTS karakterskala hvor A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Søkere som har karakteren D eller dårligere i enkeltfag kan nektes opptak på bakgrunn av en helhetlig faglig vurdering. Det vil blant annet bli lagt vekt på om karakteren gjelder fag som er særlig relevante for studiet. Fag som er særlig relevante for studiet er fag innen fagstrengen av obligatoriske fag som danner grunnlag for opptak. Beregning av gjennomsnitt for vitnemål med bokstavkarakterer: o Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. o Tallekvivalenten multipliseres med fagets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de fagene som inngår. o Produktsummen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle fag. o Kvotienten regnes ut med én desimal. 3. Gammel karakterskala Kandidater som har vitnemål med gammel karakterskala, hvor 1,0 er den beste karakteren og 4,0 er den laveste karakteren, skal ikke ha et gjennomsnitt dårligere enn 2,3. Karakterer i særlig relevante fag (se ovenfor) skal ikke være dårligere enn 2,3. 4. Tilleggstester for kandidater som ikke har en bachelorgrad fra Norge Se side 7 for mer informasjon. 5. Rangering Opptakskravene er minstekrav som ikke automatisk gir rett til opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil søkerne bli rangert etter kvalifikasjoner. Søkere blir rangert etter gjennomsnittskarakter, og ved lik gjennomsnittskarakter går søkere med bedre GMAT foran. 6. Særskilt vurdering Associate Dean for studiet kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner for faglig sterke kandidater, som helt eller delvis likeverdig med opptakskravene nevnt ovenfor. 14

15 Overgang fra det fireårige sivilmarkedsførerstudiet Kandidater som har fullført det fireårige sivilmarkedsførerstudiet kan søke på +1 variant av studiet hvor de følger studiemodellen: 1 kjernekurs GRA6029 Corporate Responsibility 6 kurs fra kursporteføljen fra markedsføring, som velges i samråd med Associate Dean og ut i fra kurs valgt på sivilmarkedsførerstudiet fjerde år. Etter fullføring av studiene skal kandidatene skal ha tilsvarende fem spesialiseringskurs og fem advanced kurs fra markedsføring. Masteroppgave: Hvis oppgaven bygger på siviloppgaven kan studenten skrive en masteroppgave på 18 studiepoeng. Ellers skrives det en masteroppgave på 30 studiepoeng. Kandidater som har gjennomført Master i markedsføring vil ikke automatisk få sidetittelen Sivilmarkedsfører. Studenter oppfordres til å ta kontakt med masteradministrasjonen for en individuell vurdering. Følgende spesifikke fagkrav stilles for å oppnå sidetittelen sivilmarkedsfører: Markedsføring og kommunikasjon: 54 studiepoeng. Eks. på kurs: o Markedsføringsledelse o Forbrukeradferd o Markedskommunikasjon o Markedsføringskanaler Bedriftsøkonomi/regnskap/finans: 18 studiepoeng. Eks. på kurs: o Regnskap og bedriftsøkonomi o Operativ økonomistyring o Årsregnskap og skatt o Investering og finansiering o Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Strategi, organisasjon og ledelse: 12 studiepoeng. Eks. på kurs: o Strategi o Organisasjonspsykologi og ledelse o Organisasjonsteori Samfunnsøkonomi: 12 studiepoeng. Eks. på kurs: o Makroøkonomi o Mikroøkonomi o Anvendt mikroøkonomi/ Offentlig økonomi Statistikk og metode 12 studiepoeng. Eks. på kurs: o Statistikk o Multivariat Statistikk o Prinsipper og metoder for forskning og utredning o Markedsanalyse (MRK-kode) 15

16 Matematikk: 6 studiepoeng. Eks. på kurs: o Matematikk for økonomer Bedrift og samfunn: 6 studiepoeng. Eks. på kurs: o Markedsøkonomiens utvikling Jus: 6 studiepoeng. Eks. på kurs: o Juridiske emner o Markedsrett o Forretningsjus NB: 114 av disse 126 studiepoengene må være tatt på bachelornivå. Bachelorstudier på BI som kvalifiserer for opptak (med utgangspunkt i normalstudieplanen fra 2006/2009). o Alle BIs bachelorstudier kan kvalifisere for opptak. Associate Dean: Førsteamanuensis Erik Olson 16

17 Master i ledelse og organisasjonspsykologi MSc in Leadership and Organizational Psychology Master i ledelse og organisasjonspsykologi er en fordypningsmaster med bred faglig profil med en blanding av økonomi, strategi og organisasjonsfag, i tillegg til ledelse og organisasjonspsykologi. Kursstruktur 5 kjernekurs 5 spesialiseringskurs 5 videregående spesialiseringskurs Masteroppgave Alle spesialiseringskursene er innenfor fagområdet ledelse og organisasjonspsykologi. Jobbmuligheter Studentene får en unik bakgrunn for jobber som krever spisskompetanse innenfor viktige organisasjonsprosesser. Studiet passer også for personer som ønsker seg lederstillinger, karriere innen leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering, strategisk Human Resource Management, eller undervisning, forskning og konsulentvirksomhet. Opptakskrav 1. Krav til bachelorgrad Fullført og bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) med minimum 120 studiepoeng i økonomisk administrative fagområder, eller en bachelorgrad med spesialisering (minimum 80 studiepoeng) innen psykologi, organisasjon, (samfunns-)økonomi, statsvitenskap, sosiologi, pedagogikk eller sosialantropologi. Kandidatene forutsettes å ha grunnleggende basis kunnskap i statistikk i sin bachelorgrad, og det er en fordel med basiskunnskap innen organisasjonspsykologi. 2. Karakterkrav Minimums krav til gjennomsnittskarakter * er 3,0 i en ECTS karakterskala hvor A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Søkere som har karakteren D eller dårligere i enkeltfag kan nektes opptak på bakgrunn av en helhetlig faglig vurdering. Det vil blant annet bli lagt vekt på om karakteren gjelder fag som er særlig relevante for studiet. Fag som er særlig relevante for studiet er fag innen psykologi, organisasjon, metode og fag som ligger innen spesialiseringsretningen som danner grunnlag for opptak. *Beregning av gjennomsnitt for vitnemål med bokstavkarakterer: o Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. o Tallekvivalenten multipliseres med fagets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de fagene som inngår. 17

18 o Produktsummen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle fag. o Kvotienten regnes ut med én desimal. 3. Gammel karakterskala Kandidater som har vitnemål med gammel karakterskala, hvor 1,0 er den beste karakteren og 4,0 er den laveste karakteren, skal ikke ha et gjennomsnitt dårligere en 2,7. Karakterer i særlig relevante fag (se ovenfor) skal ikke være dårligere enn 2,7. 4. Tilleggstester for kandidater som ikke har en bachelorgrad fra Norge Se side 7 for mer informasjon. 5. Rangering Opptakskravene er minstekrav som ikke automatisk gir rett til opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil søkerne bli rangert etter kvalifikasjoner. Søkere blir rangert etter gjennomsnittskarakter, og ved lik gjennomsnittskarakter går søkere med bedre GMAT foran. 6. Særskilt vurdering Associate Dean for studiet kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner for faglig sterke kandidater, som helt eller delvis likeverdig med opptakskravene nevnt ovenfor. Antall studieplasser: 50. Det er svært stor søknad til disse plassene. Bachelorstudier på BI som kvalifiserer for opptak (med utgangspunkt i normalstudieplanene fra 2006/2009): o Alle BIs bachelorstudier kan kvalifisere for opptak. Associate Dean: Professor Astrid Richardsen 18

19 Master i internasjonal markedsføring og ledelse MSc in International Marketing and Management Masterstudiet i internasjonal markedsføring og ledelse kombinerer en bred teoretisk innsikt i internasjonal markedsføring, ledelse, språk- og kulturforståelse med kunnskap om hvordan internasjonale bedrifter arbeider, og om betingelsene for næringslivet i andre land enn Norge. Det første året av studiet tilbringes ved Handelshøyskolen BI. Det andre året kan man velge mellom å reise utenlands ett år, eller tilbringe det ved BI. I utgangspunktet er det lagt opp til at studenter gjennomfører andre studieår i utlandet. Her kan studentene velge mellom fem institusjoner i fem land. Det er også anledning til å gjennomføre andre studieår ved BI under forutsetning at studentene kan dokumentere et utenlandsopphold fra tidligere. Dersom de velger å ta andre studieår ved BI kan de ikke reise på utveksling. Alle studentene gjennomfører første år ved BI. Det andre året kan studentene velge om de vil fortsette å studere ved BI eller reise ut til et av følgende land: o Frankrike (Paris - ESCP EAP) o Tyskland (Mannheim Business School), o England (University of Bath) o Singapore (Nanyang Business School). o Litauen (ISM University of Management and Economics, Vilnius) Sistnevnte er en double degree der studentene får vitnemål fra både ISM og BI (se mer informasjon side 6). På de fire første utstedes endelig vitnemål av BI og studentene får ikke double degree. Det er ikke mulig å forhåndsreservere plass ved en bestemt skole ute. Tildeling av plass baseres i hovedsak på karakterer, dvs. resultater fra første semester på master. Kursstruktur 4 kjernekurs 5 spesialiseringskurs ved BI I utlandet: 6 spesialiseringskurs/videregående spesialiseringskurs og arbeid med masteroppgaven. Masteroppgave. Studentene får to veiledere; en ved BI og en ved den utenlandske skolen. Pris for 2. år i utlandet Dersom 2. året tilbringes ved en av våre fire partner institusjoner, kommer et pristillegg for 2. året avhengig av partnerskole. Ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon. Jobbmuligheter Stadig flere norske bedrifter etablerer seg ute, og utenlandske bedrifter etableres i Norge. Kandidatene skal kunne gå rett inn i begge typer bedrifter. 19

20 Har man først kommet inn i multinasjonale selskaper, kan man ofte bli sendt på oppdrag til alle verdens hjørner. Opptaktskrav 1. Krav til bachelorgrad Fullført og bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) med minimum 120 studiepoeng i økonomisk administrative fagområder, eller en bachelorgrad med spesialisering (minimum 80 studiepoeng) innenfor andre samfunnsvitenskapelige eller humanistiske internasjonale studier, som internasjonal økonomi, internasjonal politikk, språk eller kulturforståelse. Bachelorgraden må minimum inneholde: o 12 studiepoeng i markedsføring o 12 studiepoeng innen bedriftsøkonomi 2. Karakterkrav Minimums krav til gjennomsnittskarakter* er 3,0 i en ECTS karakterskala hvor A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Søkere som har karakteren D eller dårligere i enkeltfag kan nektes opptak på bakgrunn av en helhetlig faglig vurdering. Det vil blant annet bli lagt vekt på om karakteren gjelder fag som er særlig relevante for studiet. Fag som er særlig relevante for studiet er fag innen bedriftsøkonomi, metode og markedsføring og fag som ligger innen spesialiseringsretningen som danner grunnlag for opptak. *Beregning av gjennomsnitt for vitnemål med bokstavkarakterer: o Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 o Tallekvivalenten multipliseres med fagets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de fagene som inngår o Produktsummen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle fag o Kvotienten regnes ut med én desimal 3. Gammel karakterskala Kandidater som har vitnemål med gammel karakterskala, hvor 1,0 er den beste karakteren og 4,0 er den laveste karakteren, skal ikke ha et gjennomsnitt dårligere enn 2,7. Karakterer i særlig relevante fag (se ovenfor) skal ikke være dårligere enn 2,7. 4. Tilleggstester for kandidater som ikke har en bachelorgrad fra Norge Se side 7 for mer informasjon. 5. Rangering Opptakskravene er minstekrav som ikke automatisk gir rett til opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil søkerne bli rangert etter kvalifikasjoner. Søkere blir rangert etter gjennomsnittskarakter, og ved lik gjennomsnittskarakter går søkere med bedre GMAT foran. 20

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta en master på BI? Du vil bli ettertraktet i næringslivet Nyutdannede masterkandidater får en faglig tung og anerkjent

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2015/2016 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2014/2015 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap 2009/2010 ii F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Institutt

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap 2010/2011 ii F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI SØKNAD til Nokut om AKKREDITERING som VITENSKAPELIG HØYSKOLE fra Handelshøyskolen BI Oslo 30. juni 2007 3 INNHOLD 1 INNLEDNING... 6 1.1 Oversikt 1.2 BI: Seks studiesteder én handelshøyskole 1.3 BIs fagområder

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap 2011/2012 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene

Detaljer

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv. Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold

Detaljer

Master in Sustainable Business and Administration (MBA Sustainable Business)

Master in Sustainable Business and Administration (MBA Sustainable Business) 1 HØGSKOLEN I GJØVIK Grunnlagsdokument for: Master in Sustainable Business and Administration (MBA Sustainable Business) Master i bærekraftig økonomi og administrasjon. 1. Innledning Høgskolen i Gjøvik

Detaljer