MASTER MASTER OF SCIENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASTER MASTER OF SCIENCE"

Transkript

1 MASTER MASTER OF SCIENCE Veiledning 2009 / Versjon pr

2 TIL: Studieveiledere, studieledere, Call-senter og PR-team FRA: Studieadministrasjonen Master og Programområdet Master, Handelshøyskolen BI - Nydalen Master på BI en veiledning Studietilbudet på master er variert og spennende. Alle studenter som har fullført en bachelorgrad på BI med tilfredsstillende karaktersnitt har muligheten til å søke på master. Vesentlige endringer i opptakskrav for høsten 2009: Endret tekst angående karakterkrav til enkeltkurs. Ny tekst: Søkere som har karakteren D eller dårligere i enkeltfag kan nektes opptak på bakgrunn av en helhetlig faglig vurdering. Det vil blant annet bli lagt vekt på om karakteren gjelder fag som er særlig relevante for studiet. Fag som er særlig relevante for studiet er fag innen Relevante fag er så lagt inn under hvert program. Denne endringen i formulering er primært for å kunne forankre eventuelt avslag, og er en oppmykning av reglene fra tidligere år. Krav om språk i bachelorgraden for å komme inn på master i internasjonal markedsføring og ledelse er tatt bort. I dette veiledningsheftet har vi samlet det vi tror du trenger å vite om Master for å veilede studenter og interessenter. Du vil finne en kortfattet beskrivelse av de enkelte studiene med opptakskrav og annen praktisk informasjon som hjelp foran vårens opptak. Vi oppfordrer deg til å lese disse sidene og bidra til at studentene får god informasjon om videre studiemuligheter på Master! Mer informasjon finner du på våre websider Ta også gjerne kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål. Kontaktinformasjon finner du på siste side i dette heftet. I tillegg til å sende ut denne veilederen og brosjyremateriell vil de fleste BIhøyskolene bli besøkt for informasjonsmøte og veiledning fra stand. Lykke til med studieveiledning og opptak til master! Hilsen fra Masteradministrasjonen: Ann Kristin, Nina, Margareth, Trude, Randi, Bente, Elise, Kristine og Mara. Programområdet Master: Dóra og Ingebjørg 2

3 Innholdsfortegnelse Studietilbud... 4 Masterdelen av Siviløkonomstudiet... 4 Fordypningsstudier... 4 Nyttig å vite... 4 Ordliste... 4 Kurstyper... 5 Kjernekurs... 5 Spesialiseringskurs... 5 Videregående spesialiseringskurs... 5 Masteroppgave... 5 Utveksling / 2. år i utlandet / double degree... 6 Søkerinformasjon... 6 Søknadsprosessen... 7 Tilleggstester... 7 Priser 2009/ Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom... 9 Kursstruktur... 9 Følgende spesialiseringsretninger tilbys 2009/ Jobbmuligheter... 9 Opptakskrav... 9 Opprykk fra bachelor til master for 5-årig studium Overgang fra det fireårige siviløkonomstudiet Master i markedsføring Kursstruktur Jobbmuligheter Opptakskrav Overgang fra det fireårige sivilmarkedsførerstudiet Master i ledelse og organisasjonspsykologi Kursstruktur Jobbmuligheter Opptakskrav Master i internasjonal markedsføring og ledelse Kursstruktur Jobbmuligheter Opptaktskrav Master i politikk og økonomi Kursstruktur Jobbmuligheter Opptakskrav Master i finansiell økonomi Kursstruktur Jobbmuligheter Opptakskrav Master i regnskap og revisjon Kursstruktur Jobbmuligheter Opptakskrav Mastertittel Statsautorisert revisor Master i innovasjon og entreprenørskap Kursstruktur Jobbmuligheter Opptakskrav Har du spørsmål? - Kontaktinformasjon Studieadministrasjonen Programadministrasjonen Faglige

4 Studietilbud Masterdelen av Siviløkonomstudiet Master i økonomi og ledelse / MSc in Business and Economics (Siviløkonomstudiet) Fordypningsstudier Master i ledelse og organisasjonspsykologi / MSc in Leadership and Organizational Psychology Master i finansiell økonomi / MSc in Financial Economics Master i internasjonal markedsføring og ledelse / MSc in International Marketing and Management Master i politikk og økonomi / MSc in Political Economy Master i regnskap og revisjon / Master of Professional Accountancy Master i innovasjon og entreprenørskap/ Master in Innovation and Entrepreneurship Master i markedsføring / MSc in Marketing (fungerer også som masterdel av Sivilmarkedsførerstudiet på vei ut) Nyttig å vite Masterstudier er toårige heltidsstudier som utgjør 120 studiepoeng. Alle studentene tar kjernekurs, spesialiseringskurs og videregående spesialiseringskurs, og skriver en masteroppgave (thesis) som utgjør ¼ av studiet. Alle retningene har engelsk som hovedspråk, med unntak av Master i regnskap og revisjon og spesialiseringsretningen forretningsjus, skatt og regnskap på Master i økonomi og ledelse. Dette innebærer at forelesninger, diskusjoner, innleveringer, eksamen og pensum er på engelsk. Vanligvis tar studentene 10 kurs i 1. studieår og 5 kurs i 2. studieår. De fleste kurs er på 6 studiepoeng (36 timer), med unntak av kurs på Master i regnskap og revisjon. Hvert semester består av ca. 14 uker med undervisning og påfølgende eksamensperiode. Det er stor grad av prosessevaluering i kursene, noe som krever tilstedeværelse og aktiv deltakelse fra studentene. De fleste kursene har obligatorisk fremmøte. Modulbasert undervisning forekommer. Det er IKKE mulig å ha hengefag fra bachelorgraden. Kveldsundervisning og flyttinger av forelesninger kan forekomme. Det er ikke faste lesedager, så studentene må reelt være fulltidsstudenter. Ordliste Engelsk Core courses Specialization courses Advanced specialization courses Norsk Kjernekurs Spesialiseringskurs Videregående spesialiseringskurs 4

5 Major Electives Minor Mandatory courses Thesis Credits ECTS Preparatory course Spesialiseringsretning (= 6 kurs) Valgfag Tilleggsspesialisering (= 4 kurs) Obligatoriske kurs Masteroppgave Studiepoeng European Credit Transfer System Forkurs Kurstyper Kjernekurs Kjernekursene (core courses) omfatter blant annet økonomi, statistikk, metode og etikk. Kursene gir nødvendig kompetanse for videre spesialisering og et godt grunnlag for masteroppgaven. Kjernekursene er i hovedsak obligatoriske. Spesialiseringskurs Spesialiseringskursene (specialization courses) omhandler emner fra spesialiseringen/fordypningsområdet. Formålet med kursene er å gi grunnleggende kompetanse innen det aktuelle fagområdet. Spesialiseringskurs blir som regel gjennomført i første studieår. Noen av kursene er obligatoriske, mens andre er valgfrie. Videregående spesialiseringskurs Videregående spesialiseringskurs (advanced specialization courses) går i dybden av fagområdet og bygger på spesialiseringskursene. Her presenterer de faglige også gjerne sin egen forskning. Videregående spesialiseringskurs blir som regel gjennomført i andre studieår. Noen av kursene er obligatoriske, mens andre er valgfrie. Masteroppgave Masteroppgaven (thesis) blir skrevet i gruppe med to studenter. Med unntak av Master i politikk og økonomi hvor hver enkelt student skriver alene. Oppgavens tema skal hentes fra en selvvalgt problemstilling relatert til den spesialiseringen/fordypningsområdet studenten har valgt. Arbeidet med masteroppgaven begynner i første studieår og avsluttes med innlevering 1. september etter andre studieår. For mer informasjon om masteroppgaven, se studiehåndboka under thesis. Studenter på våre fordypningsmastere tar alle sine kurs innenfor én og samme retning, mens studentene på Master i økonomi og ledelse velger en spesialiseringsretning (major) og en tilleggsspesialisering (minor). Eventuelt kan tilleggsspesialisering erstattes med 4 valgfrie kurs fra andre spesialiseringer forutsatt riktige forkunnskaper. 5

6 Utveksling / 2. år i utlandet / double degree Utveksling Det er gode utvekslingsmuligheter på master. Studentene kan reise på utveksling høsten i andre klasse (3. semester). Dette gjelder ikke Master i regnskap og revisjon og Master i internasjonal markedsføring og ledelse. For mer informasjon: 2. år i utlandet I utgangspunktet er det lagt opp til at studenter på Master i internasjonal markedsføring og ledelse gjennomfører andre studieår i utlandet. Her kan studentene velge mellom fem institusjoner i fem land. Det er også anledning til å gjennomføre andre studieår ved BI under forutsetning at studentene kan dokumentere et utenlandsopphold fra tidligere. Double Degree Det er inngått en avtale mellom BI, Universitetet i Ljubljana, Universitetet i Amsterdam og Pompeu Fabra i Barcelona om double degree samarbeid. Dyktige studenter på Master i økonomi og ledelse med spesialisering og/eller tilleggsspesialisering innen samfunnsøkonomi og finans og på Master i finansiell økonomi kan søke om tilbringe hele andre studieår ved en av de samarbeidende institusjoner. Studenter som gjennomfører dette vil få en grad fra BI og en grad fra samarbeidsinstitusjonen (double degree). Tilsvarende dyktige studenter på Master i økonomi og ledelse med spesialisering innen strategi, kan søke om å tilbringe andre studieår på University of Groningen i Groningen, Nederland. På Master i internasjonal markedsføring og ledelse er det mulig å tilbringe andre år på ISM University of Management and Economics i Vilnius, Litauen og få en double degree. Se web for flere detaljer om de ulike alternativene. Søknadsfristen er 1. februar i første studieår. Fristen gjelder både exchange og double degree. Søkerinformasjon Søkere med norsk personnummer anbefales sterkt å benytte elektronisk søknadsskjema. Utenlandske søkere kan enten laste ned skjema fra web og sende søknad med post, eller benytte et nytt elektronisk søknadsskjema (se web). Dersom sistnevnte benyttes; husk at alle vitnemål og karakterutskrifter likevel må sendes per post. Dersom søkeren ønsker søknaden vurdert for mer enn et masterprogram må dette markeres med prioritering av 1., 2. og 3. valg. Det er viktig at søkere til Master i økonomi og ledelse krysser av for hvilken spesialiseringsretning (major) de ønsker (kun én major krysses av). 6

7 Søkere som fullfører bachelorgraden denne våren kan sende inn karakterutskrift som viser oppnådde resultater frem til søknadstidspunktet og ettersende endelig vitnemål/bekreftet fullført bachelorgrad innen studiestart. Studenter fra BIs egne bachelorprogram trenger ikke legge ved karakterutskrift. Alle søkere må skrive et motivasjonsbrev på engelsk (1 til 2 A-4 sider). Dette kan sendes elektronisk til / Søknadsfrist: 15. April! BI praktiserer rullerende opptak frem mot studiestart, forutsatt ledige plasser. Søknadsprosessen Kandidater som sender inn søknaden innen søknadsfristen 15. april vil få svar på søknaden i mai/juni. Vi følger opp søkerne på samme måte som bachelor med e-poster, tilbudspakke, akseptpakke/velkomstpakke og avslagsbrev. I tillegg har vi informasjon om søknadsprosessen på de engelske websidene. Kandidater som fullfører sin bachelorgrad i løpet av våren/sommeren 2009 vil kunne få et betinget tilbud om studieplass. Betingelsen vil fremgå av studiekontrakten og vil som regel være at kandidaten fullfører sin bachelorgrad med tilfredsstillende karaktersnitt. Ventelister vil kunne forekomme frem mot sommeren. Kandidater som kommer på venteliste er oftest søkere som: o søker etter søknadsfristen og/eller o som etter vurdering av søknaden ikke får tildelt studieplass ved første tilbudsrunde fordi andre kandidater er bedre kvalifisert Det er administrasjonen og Associate Deans som behandler søknadene, og utgjør således en opptaksnemnd. Hvert program har en fast kontaktperson. Se kontaktinformasjon bakerst i dette heftet. Studieplasser Det kan være et begrenset antall studieplasser ved noen av masterstudiene. Tilleggstester Det er krav til gjennomført tilleggstest for enkelte søkere. Først og fremst krever vi GMAT test, men ikke alle land tilbyr denne testen. For ytterligere informasjon, se opptakskrav på web-siden. Krav til gjennomført tilleggstest gjelder ikke våre egne bachelorkandidater, og i hovedsak ikke studenter fra institusjoner som BI har samarbeidsavtale med. Associate Deans kan gi fritak for testen. 7

8 Priser 2009/2010 Internpris: 1. år: ,- 2. år: ,- Gjelder for alle som har 120 stp fra BI Eksternpris: 1. år: ,- 2. år: ,- NB: Master i internasjonal markedsføring og ledelse har egne priser for 2.studieår, da det tilkommer et tillegg på opp mot kr ,- avhengig av studiested/land. (Med forbehold om valutaendringer.) Kandidater som er i tvil om de kvalifiserer til opptak oppfordres til å sende inn sin søknad til vurdering. Det gjøres alltid en totalvurdering av søkeren, og dersom kandidatene har flere studiepoeng enn minimumskravet vil de fag som er til studentenes beste være gjeldende. Særskilt vurdering Associate Dean for studiet kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner for faglig sterke kandidater som helt eller delvis likeverdig med opptakskravene. 8

9 Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom MSc in Business and Economics Masterdelen av siviløkonomstudiet passer for dem som: - ønsker bredde innen flere fagfelt, - liker krevende utfordringer både faglig og yrkesmessig, - har interesse for analytiske fagområder. Studiet gir mulighet til å ha en spesialisering, kombinert med en tilleggsspesialisering. Siviløkonomstudiet er et 5-årig studium innen økonomisk-administrative fagområder. Det er strenge krav til faglig nivå og fagsammensetning. Studiet er delt inn i en treårig bachelor del og en toårig masterdel. Med mulighet for opptak også direkte til masterdelen av studiet. Kursstruktur 5 obligatoriske plattformkurs 6 spesialiseringskurs 4 kurs fra en annen spesialiseringsretning (minor), evt. velge 4 kurs fra ulike retninger som valgfag (free electives). Masteroppgave innen spesialiseringsretningen Følgende spesialiseringsretninger tilbys 2009/2010 Strategi (Strategy) Samfunnsøkonomi (Economics) Logistikk (Logistics - Supply Chains and Networks) Finans (Finance) Markedsføring (Marketing) Forretningsjus, skatt og regnskap (Business Law, Tax and Accounting) Organisasjonspsykologi (Organizational Psychology) Jobbmuligheter Studiets faglige bredde og internasjonale profil gjør kandidatene vel egnet til et bredt spekter av stillinger innen offentlig og privat sektor, også internasjonalt. Siviløkonomer kan eksempelvis fylle økonomifunksjoner, konsulentstillinger, jobbe med økonomisk analyse, prosjektledelse eller som controller for å nevne noen områder. Opptakskrav 1. Krav til bachelorgraden: Fullført og bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) innen økonomiskeadministrative fagområder. Bachelorgraden må inneholde NRØA* fagkrav. Kurs som inngår i fagkretsen (NRØA) skal også ha progresjon i fagstrengen, slik at kursene som inngår i fagstrengen ikke kan være på samme nivå. Innen bedriftsøkonomiske emner er det krav til fag som bedriftsøkonomi, finans og regnskap. *Fagkrav i henhold til Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA som anbefalt plan for institusjonenes 9

10 utforming av bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, justert av NRØA Bedriftsøkonomiske emner: 30 studiepoeng. Eksempler på kurs: o Regnskap og bedriftsøkonomi o Operativ økonomistyring o Årsregnskap og skatt o Investering og finansiering o Strategisk økonomistyring Administrasjon og ledelse: studiepoeng. Eksempler på kurs: o Markedsføringsledelse o Organisasjonspsykologi og ledelse o Organisasjonsteori o Forretningsjus o Logistikk o Medier og kommunikasjon Samfunnsøkonomi: studiepoeng. Eksempler på kurs: o Makroøkonomi o Mikroøkonomi o Anvendt mikroøkonomi/ Offentlig økonomi Metodefag: studiepoeng. Eksempler på kurs: o Matematikk o Statistikk o Økonometri/Markedsanalyse eller lignende o Markedsanalyse Kandidater med bachelorgrad i bedriftsøkonomi og/eller finans, samfunnsøkonomi, eller med annen sterk kvantitativ bakgrunn i sin bachelorgrad, men som ikke oppfyller NRØA fagkrav, kan også kvalifisere for opptak. Disse kandidatene oppnår graden Master i økonomi og ledelse, uten siviløkonom som sidetittel. NB: Det avklares ved opptak om studenten kvalifiserer for sidetittel siviløkonom. Det vil ikke være mulig å kvalifisere til tittelen etter opptak ved f. eks ta eksamener for å innfri NRØA fagkrav. 2. Karakterkrav Minimums krav til gjennomsnittskarakter * er 3,5 i en ECTS karakterskala hvor A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Søkere som har karakteren D eller dårligere i enkeltfag kan nektes opptak på bakgrunn av en helhetlig faglig vurdering. Det vil blant annet bli lagt vekt på om karakteren gjelder fag som er særlig relevante for studiet. Fag som er særlig relevante for studiet er fag som inngår i NRØA. *Beregning av gjennomsnitt for vitnemål med bokstavkarakterer: o Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 o Tallekvivalenten multipliseres med fagets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de fagene som inngår 10

11 o Produktsummen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle fag o Kvotienten regnes ut med én desimal 3. Gammel karakterskala Kandidater som har vitnemål med gammel karakterskala, hvor 1,0 er den beste karakteren og 4,0 er den laveste karakteren, skal ikke ha et gjennomsnitt dårligere enn 2,3. Karakterer i særlig relevante fag (se ovenfor) skal ikke være dårligere enn 2,3. 4. Tilleggstester for kandidater som ikke har en bachelorgrad fra Norge. Se side 7 for mer informasjon. 5. Rangering Opptakskravene er minstekrav som ikke automatisk gir rett til opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil søkerne bli rangert etter kvalifikasjoner. Søkere blir rangert etter gjennomsnittskarakter, og ved lik gjennomsnittskarakter går søkere med bedre GMAT foran. 6. Særskilt vurdering Associate Dean for studiet kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner for faglig sterke kandidater, som helt eller delvis likeverdig med opptakskravene nevnt ovenfor. Frivillig forkurs Det har tidligere vært et obligatorisk forkurs på dette programmet, som alle som ikke går på det 5-årige siviløkonomstudiet har måttet ta. Dette er nå erstattet av et frivillig forkurs som blir tilbudt før studiestart i august og som omfatter emner i matematikk, samfunnsøkonomi og metodefag. Studentene forventes å kunne emnene som forkurset omfatter innen studiestart. Opprykk fra bachelor til master for 5-årig studium Opprykk fra bachelor- til masterdelen for studentene på det 5-årige siviløkonomstudiet forutsetter en fullført bachelorgrad (180 studiepoeng), med andre ord er det viktig å konte/bli ferdig. Inntil 12 studiepoeng hengefag kan godtas, men da kan fagene ikke være innen metode (MET) og samfunnsøkonomi (SØK), eller innen spesialiseringsretningen studenten vil ta på masterdelen. Bachelordelen må fullføres og vitnemål med bachelorgrad utstedes, før det kan bes om mastervitnemål. 11

12 Overgang fra det fireårige siviløkonomstudiet Kandidater som har fullført det fireårige siviløkonomstudiet kan søke på en +1 variant av studiet, hvor de følger studiemodellen: 1) Studenter som fortsetter på samme spesialisering: o 1 kjernekurs (normalt GRA6029 Corporate Responsibility) o 3 advanced kurs fra spesialiseringen o 3 spesialiseringskurs som kan være fra andre spesialiseringer. o Masteroppgave på 18 studiepoeng 2) Studenter som velge en ny spesialisering: o 1 kjernekurs (normalt GRA6029 Corporate Responsibility) o 6 kurs fra spesialiseringen hvorav 3-4 kurs skal være spesialiseringskurs og 2-3 kurs skal være advanced kurs. o Masteroppgave på 30 studiepoeng Bachelorstudier på BI som kvalifiser for direkte opptak (med utg.pkt i normalstudieplaner fra ): Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor i økonomi og IT-ledelse Bachelor i finans Bachelor i revisjon Bachelor of Business Administration Bachelor i markedsføring og ledelse (sivilmarkedsfører) Associate Dean: Professor Dag Morten Dalen 12

13 Master i markedsføring MSc in Marketing (Sivilmarkedsfører tittel på vei ut*) Studiet passer for studenter som ønsker den faglig tyngste og mest moderne utdanningen innen markedsføring som tilbys i Norge. Studiet er lagt opp med god bredde i fagsammensetning samtidig som det gis dybdeinnføring i markedsføringsfaget. Studiet bygger på en god forståelse for økonomi, statistikk, etikk og strategi. I tillegg undervises det i økonomi, administrasjon og ledelse. Fagene danner godt fundament for hvordan markedsføring som funksjon bidrar til verdiskapning for kundene og bedriften. Denne kombinasjonen er høyt etterspurt i næringslivet. Kursstruktur 5 kjernekurs 5 spesialiseringskurs 5 videregående spesialiseringskurs Masteroppgave Alle spesialiserings- og videregående spesialiseringskurs er innenfor fagområdet markedsføring. Masteroppgaven skrives innen fagområdet markedsføring. Kandidater som har fullført de tre første årene av det femårige sivilmarkedsfører-studiet, vil få sidetittel sivilmarkedsfører i tillegg til Master i markedsføring. (*Det er noen få kandidater igjen på andre og tredje år bachelor, i tillegg til noen i permisjon.) Jobbmuligheter Studiet gir en fordypning i markedsføring og studentene utvikler evnen til kreativ, analytisk og strategisk tenkning. Studiets sammensetning av teoretisk krevende metodefag og kreative fag åpner muligheten for å jobbe i mange deler av næringslivet. Kandidater fra studiet er attraktive for merkevareleverandører, industrikonsern, butikkjeder og konsulentselskaper. Opptakskrav 1. Krav til bachelorgrad: Fullført og bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) med minimum 120 studiepoeng i økonomisk administrative fagområder, eller en bachelorgrad med spesialisering innen markedsføring, kommunikasjon, internasjonal markedsføring, PR, sosiologi, psykologi, samfunnsøkonomi, ingeniørfag, informasjonsteknologi/informatikk, matematikk eller jus forutsatt at fagsammensetning danner et egnet grunnlag for videre studier innen markedsføring. I bachelorgraden må det inngå minimum følgende fagkombinasjon: 6 studiepoeng innen markedsføringsledelse/markedsføring, eller grunnleggende markedsføring. 6 studiepoeng innen samfunnsøkonomi 6 studiepoeng innen bedriftsøkonomi eller regnskap 13

14 6 studiepoeng innen statistikk, multivariat dataanalyse eller markedsanalyse 6 studiepoeng innen organisasjonsfag, strategi, sosiologi eller statsvitenskap I tillegg vil kandidater som ikke har en bachelorgrad innen økonomiske administrative fag bli pålagt å ta følgende kurs (dersom fagområdet ikke allerede er godt dekket i bachelorgraden) GRA 6405 Techniques for Market Understanding and Problem Solving (Marketing Research) GRA 6418 B2B Marketing GRA 6413 Consumer Behaviour 2. Karakterkrav Minimums krav til gjennomsnittskarakter * er 3,5 i en ECTS karakterskala hvor A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Søkere som har karakteren D eller dårligere i enkeltfag kan nektes opptak på bakgrunn av en helhetlig faglig vurdering. Det vil blant annet bli lagt vekt på om karakteren gjelder fag som er særlig relevante for studiet. Fag som er særlig relevante for studiet er fag innen fagstrengen av obligatoriske fag som danner grunnlag for opptak. Beregning av gjennomsnitt for vitnemål med bokstavkarakterer: o Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. o Tallekvivalenten multipliseres med fagets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de fagene som inngår. o Produktsummen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle fag. o Kvotienten regnes ut med én desimal. 3. Gammel karakterskala Kandidater som har vitnemål med gammel karakterskala, hvor 1,0 er den beste karakteren og 4,0 er den laveste karakteren, skal ikke ha et gjennomsnitt dårligere enn 2,3. Karakterer i særlig relevante fag (se ovenfor) skal ikke være dårligere enn 2,3. 4. Tilleggstester for kandidater som ikke har en bachelorgrad fra Norge Se side 7 for mer informasjon. 5. Rangering Opptakskravene er minstekrav som ikke automatisk gir rett til opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil søkerne bli rangert etter kvalifikasjoner. Søkere blir rangert etter gjennomsnittskarakter, og ved lik gjennomsnittskarakter går søkere med bedre GMAT foran. 6. Særskilt vurdering Associate Dean for studiet kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner for faglig sterke kandidater, som helt eller delvis likeverdig med opptakskravene nevnt ovenfor. 14

15 Overgang fra det fireårige sivilmarkedsførerstudiet Kandidater som har fullført det fireårige sivilmarkedsførerstudiet kan søke på +1 variant av studiet hvor de følger studiemodellen: 1 kjernekurs GRA6029 Corporate Responsibility 6 kurs fra kursporteføljen fra markedsføring, som velges i samråd med Associate Dean og ut i fra kurs valgt på sivilmarkedsførerstudiet fjerde år. Etter fullføring av studiene skal kandidatene skal ha tilsvarende fem spesialiseringskurs og fem advanced kurs fra markedsføring. Masteroppgave: Hvis oppgaven bygger på siviloppgaven kan studenten skrive en masteroppgave på 18 studiepoeng. Ellers skrives det en masteroppgave på 30 studiepoeng. Kandidater som har gjennomført Master i markedsføring vil ikke automatisk få sidetittelen Sivilmarkedsfører. Studenter oppfordres til å ta kontakt med masteradministrasjonen for en individuell vurdering. Følgende spesifikke fagkrav stilles for å oppnå sidetittelen sivilmarkedsfører: Markedsføring og kommunikasjon: 54 studiepoeng. Eks. på kurs: o Markedsføringsledelse o Forbrukeradferd o Markedskommunikasjon o Markedsføringskanaler Bedriftsøkonomi/regnskap/finans: 18 studiepoeng. Eks. på kurs: o Regnskap og bedriftsøkonomi o Operativ økonomistyring o Årsregnskap og skatt o Investering og finansiering o Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Strategi, organisasjon og ledelse: 12 studiepoeng. Eks. på kurs: o Strategi o Organisasjonspsykologi og ledelse o Organisasjonsteori Samfunnsøkonomi: 12 studiepoeng. Eks. på kurs: o Makroøkonomi o Mikroøkonomi o Anvendt mikroøkonomi/ Offentlig økonomi Statistikk og metode 12 studiepoeng. Eks. på kurs: o Statistikk o Multivariat Statistikk o Prinsipper og metoder for forskning og utredning o Markedsanalyse (MRK-kode) 15

16 Matematikk: 6 studiepoeng. Eks. på kurs: o Matematikk for økonomer Bedrift og samfunn: 6 studiepoeng. Eks. på kurs: o Markedsøkonomiens utvikling Jus: 6 studiepoeng. Eks. på kurs: o Juridiske emner o Markedsrett o Forretningsjus NB: 114 av disse 126 studiepoengene må være tatt på bachelornivå. Bachelorstudier på BI som kvalifiserer for opptak (med utgangspunkt i normalstudieplanen fra 2006/2009). o Alle BIs bachelorstudier kan kvalifisere for opptak. Associate Dean: Førsteamanuensis Erik Olson 16

17 Master i ledelse og organisasjonspsykologi MSc in Leadership and Organizational Psychology Master i ledelse og organisasjonspsykologi er en fordypningsmaster med bred faglig profil med en blanding av økonomi, strategi og organisasjonsfag, i tillegg til ledelse og organisasjonspsykologi. Kursstruktur 5 kjernekurs 5 spesialiseringskurs 5 videregående spesialiseringskurs Masteroppgave Alle spesialiseringskursene er innenfor fagområdet ledelse og organisasjonspsykologi. Jobbmuligheter Studentene får en unik bakgrunn for jobber som krever spisskompetanse innenfor viktige organisasjonsprosesser. Studiet passer også for personer som ønsker seg lederstillinger, karriere innen leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering, strategisk Human Resource Management, eller undervisning, forskning og konsulentvirksomhet. Opptakskrav 1. Krav til bachelorgrad Fullført og bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) med minimum 120 studiepoeng i økonomisk administrative fagområder, eller en bachelorgrad med spesialisering (minimum 80 studiepoeng) innen psykologi, organisasjon, (samfunns-)økonomi, statsvitenskap, sosiologi, pedagogikk eller sosialantropologi. Kandidatene forutsettes å ha grunnleggende basis kunnskap i statistikk i sin bachelorgrad, og det er en fordel med basiskunnskap innen organisasjonspsykologi. 2. Karakterkrav Minimums krav til gjennomsnittskarakter * er 3,0 i en ECTS karakterskala hvor A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Søkere som har karakteren D eller dårligere i enkeltfag kan nektes opptak på bakgrunn av en helhetlig faglig vurdering. Det vil blant annet bli lagt vekt på om karakteren gjelder fag som er særlig relevante for studiet. Fag som er særlig relevante for studiet er fag innen psykologi, organisasjon, metode og fag som ligger innen spesialiseringsretningen som danner grunnlag for opptak. *Beregning av gjennomsnitt for vitnemål med bokstavkarakterer: o Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. o Tallekvivalenten multipliseres med fagets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de fagene som inngår. 17

18 o Produktsummen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle fag. o Kvotienten regnes ut med én desimal. 3. Gammel karakterskala Kandidater som har vitnemål med gammel karakterskala, hvor 1,0 er den beste karakteren og 4,0 er den laveste karakteren, skal ikke ha et gjennomsnitt dårligere en 2,7. Karakterer i særlig relevante fag (se ovenfor) skal ikke være dårligere enn 2,7. 4. Tilleggstester for kandidater som ikke har en bachelorgrad fra Norge Se side 7 for mer informasjon. 5. Rangering Opptakskravene er minstekrav som ikke automatisk gir rett til opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil søkerne bli rangert etter kvalifikasjoner. Søkere blir rangert etter gjennomsnittskarakter, og ved lik gjennomsnittskarakter går søkere med bedre GMAT foran. 6. Særskilt vurdering Associate Dean for studiet kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner for faglig sterke kandidater, som helt eller delvis likeverdig med opptakskravene nevnt ovenfor. Antall studieplasser: 50. Det er svært stor søknad til disse plassene. Bachelorstudier på BI som kvalifiserer for opptak (med utgangspunkt i normalstudieplanene fra 2006/2009): o Alle BIs bachelorstudier kan kvalifisere for opptak. Associate Dean: Professor Astrid Richardsen 18

19 Master i internasjonal markedsføring og ledelse MSc in International Marketing and Management Masterstudiet i internasjonal markedsføring og ledelse kombinerer en bred teoretisk innsikt i internasjonal markedsføring, ledelse, språk- og kulturforståelse med kunnskap om hvordan internasjonale bedrifter arbeider, og om betingelsene for næringslivet i andre land enn Norge. Det første året av studiet tilbringes ved Handelshøyskolen BI. Det andre året kan man velge mellom å reise utenlands ett år, eller tilbringe det ved BI. I utgangspunktet er det lagt opp til at studenter gjennomfører andre studieår i utlandet. Her kan studentene velge mellom fem institusjoner i fem land. Det er også anledning til å gjennomføre andre studieår ved BI under forutsetning at studentene kan dokumentere et utenlandsopphold fra tidligere. Dersom de velger å ta andre studieår ved BI kan de ikke reise på utveksling. Alle studentene gjennomfører første år ved BI. Det andre året kan studentene velge om de vil fortsette å studere ved BI eller reise ut til et av følgende land: o Frankrike (Paris - ESCP EAP) o Tyskland (Mannheim Business School), o England (University of Bath) o Singapore (Nanyang Business School). o Litauen (ISM University of Management and Economics, Vilnius) Sistnevnte er en double degree der studentene får vitnemål fra både ISM og BI (se mer informasjon side 6). På de fire første utstedes endelig vitnemål av BI og studentene får ikke double degree. Det er ikke mulig å forhåndsreservere plass ved en bestemt skole ute. Tildeling av plass baseres i hovedsak på karakterer, dvs. resultater fra første semester på master. Kursstruktur 4 kjernekurs 5 spesialiseringskurs ved BI I utlandet: 6 spesialiseringskurs/videregående spesialiseringskurs og arbeid med masteroppgaven. Masteroppgave. Studentene får to veiledere; en ved BI og en ved den utenlandske skolen. Pris for 2. år i utlandet Dersom 2. året tilbringes ved en av våre fire partner institusjoner, kommer et pristillegg for 2. året avhengig av partnerskole. Ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon. Jobbmuligheter Stadig flere norske bedrifter etablerer seg ute, og utenlandske bedrifter etableres i Norge. Kandidatene skal kunne gå rett inn i begge typer bedrifter. 19

20 Har man først kommet inn i multinasjonale selskaper, kan man ofte bli sendt på oppdrag til alle verdens hjørner. Opptaktskrav 1. Krav til bachelorgrad Fullført og bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) med minimum 120 studiepoeng i økonomisk administrative fagområder, eller en bachelorgrad med spesialisering (minimum 80 studiepoeng) innenfor andre samfunnsvitenskapelige eller humanistiske internasjonale studier, som internasjonal økonomi, internasjonal politikk, språk eller kulturforståelse. Bachelorgraden må minimum inneholde: o 12 studiepoeng i markedsføring o 12 studiepoeng innen bedriftsøkonomi 2. Karakterkrav Minimums krav til gjennomsnittskarakter* er 3,0 i en ECTS karakterskala hvor A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Søkere som har karakteren D eller dårligere i enkeltfag kan nektes opptak på bakgrunn av en helhetlig faglig vurdering. Det vil blant annet bli lagt vekt på om karakteren gjelder fag som er særlig relevante for studiet. Fag som er særlig relevante for studiet er fag innen bedriftsøkonomi, metode og markedsføring og fag som ligger innen spesialiseringsretningen som danner grunnlag for opptak. *Beregning av gjennomsnitt for vitnemål med bokstavkarakterer: o Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 o Tallekvivalenten multipliseres med fagets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de fagene som inngår o Produktsummen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle fag o Kvotienten regnes ut med én desimal 3. Gammel karakterskala Kandidater som har vitnemål med gammel karakterskala, hvor 1,0 er den beste karakteren og 4,0 er den laveste karakteren, skal ikke ha et gjennomsnitt dårligere enn 2,7. Karakterer i særlig relevante fag (se ovenfor) skal ikke være dårligere enn 2,7. 4. Tilleggstester for kandidater som ikke har en bachelorgrad fra Norge Se side 7 for mer informasjon. 5. Rangering Opptakskravene er minstekrav som ikke automatisk gir rett til opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil søkerne bli rangert etter kvalifikasjoner. Søkere blir rangert etter gjennomsnittskarakter, og ved lik gjennomsnittskarakter går søkere med bedre GMAT foran. 20

MASTER MASTER OF SCIENCE

MASTER MASTER OF SCIENCE MASTER MASTER OF SCIENCE Veiledning 2010 master@bi.no / msc@bi.no www.bi.no/msc Versjon 05.03.2010 TIL: Studieveiledere, studieledere, Call-senter og PR-team FRA: Studieadministrasjonen Master og Programområdet

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN NHH når kvalitet teller! Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og administrasjon (NHH, SNF,

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Studieprogram M-ØKAD5, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Spørsmål og svar - master

Spørsmål og svar - master Spørsmål og svar - master Her finner du ofte stilte spørsmål om mastergradene Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr. OPPTAK Hvordan kan jeg søke om opptak? Før du kan bestille et kurs må du søke om opptak

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

Normert studietid for utdanningen er 2 år og den har et omfang av 120 studiepoeng. Et fullført studieår er normert til 60 studiepoeng.

Normert studietid for utdanningen er 2 år og den har et omfang av 120 studiepoeng. Et fullført studieår er normert til 60 studiepoeng. Generell informasjon om graden Master i økonomi og ledelse er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005.

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer omfatter utforming,

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Opptak til masterstudier ved Universitetet i Agder /cr Kilde: Ronny Løkås/Samordna Opptak

Opptak til masterstudier ved Universitetet i Agder /cr Kilde: Ronny Løkås/Samordna Opptak Opptak til masterstudier ved Universitetet i Agder 15.2.2017/cr Kilde: Ronny Løkås/Samordna Opptak Kjenne til opptakskrav til toårig masterprogram ved UiA Vite hvordan søke om godkjenning av utdanning

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år

Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år NO EN Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år Drømmer du om å bli en del av Norges største industri? Med en mastergrad i Energy Management fra Handelshøgskolen og MGIMO-universitetet

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. 2012/2013 180 STUDIEPOENG I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14

EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14 EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14 TYNGDEN DU TRENGER handelshøyskolen BI samarbeider tett med næringslivet for å kunne tilby studentene en næringslivs - orientert utdanning som holder høy faglig standard.

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Informasjonsmøte om utveksling

Informasjonsmøte om utveksling Informasjonsmøte om utveksling 2015-2016 Tema Hva, hvorfor, hvem, hvordan Søkning og uttak til utveksling Godkjenning av fag og eksamener Stipend/lån Praktiske forhold Studentrapporter Videre prosedyre

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Bachelor kontinuasjoner - V2015

Bachelor kontinuasjoner - V2015 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2015: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer