Royalimpregnert trelast Produkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Royalimpregnert trelast Produkt"

Transkript

1 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION I henhold til: ISO ISO EN Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner epdnorge logo Royalimpregnert trelast Produkt Eier av deklarasjon NEP00294N Royalimpregnert trelast 1

2 Generell informasjon Produkt Royalimpregnert trelast Eier av deklarasjon Kontakt person: Espen Birkeland Tlf: epost: Program operatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Produsent Heddeland Industriområde Tlf: Marnardal epost: Norge eklarasjon nummer: eklarasjonen er basert på PCR: CEN Standard EN tjener som kjerne PCR NPCR015 rev.1 (08/2013) eklarert enhet: Produksjon av 1 m 3 royalimpregnert trelast Produksjonssted: Heddeland, Marnardal, Norge Kvalitet/Miljøsystem: Org. no.: eklarert enhet med opsjon: 1 m 3 royalimpregnert trelast, ferdig montert med en referanselevetid på 60 år. Funksjonell enhet: Godkjent dato Gyldig til Miljødeklarasjonen er utarbeidet av: Lars G. F. Tellnes Norsk Treteknisk Institutt <sign> Verifikasjon: Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EP er foretatt etter ISO 14025, og Sammenlignbarhet: EP av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NSEN og ses i en bygningskontekst. Årstall for studien: 2014 Godkjent eksternt internt sign Kari Sørnes, SINTEF Byggforsk (Uavhengig verifikator godkjent av EP Norge) <Title Name> (aglig leder av EPNorge) eklarert enhet: Produksjon av 1 m 3 royalimpregnert trelast Enhet Vugge til port Transport Nøkkelindikatorer A1 A3 ***** Global oppvarming CO 2 ekv 652 4,36 Energibruk ,89 Farlige stoffer * Andel fornybare av energibruk % 57 1 Andel fornybare materialer % 97 Inkluderer opptak og utslipp av 770 karbondioksid gjennom fotosyntese (A1A3) og forbrenning (C3) Produktet inneholder ingen stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten * ***** Modul C3 824 Transport fra produksjonssted til sentrallager i Norge. Marnar Bruk har lager på produksjonsstedet, så det er i realiteten ingen transport til sentrallager, men det er beregnet slik da det er et krav fra EPNorge NEP00294N Royalimpregnert trelast 2

3 Produkt Produktbeskrivelse: Royalimpregnert trelast brukes utendørs som kledning på fasader, terrasser, takbord og konstruksjonsvirke. Oljeforseglingen gjør at trevirket har redusert svelling, fuktopptak, krymping og sprekking. Produktspesifikasjon Høvellast av furu som først er trykkimprengert i kobberbasert impregneringsvæske og deretter kokt i royalolje under vakuum med eller uten pigment. Royalolje er en blanding av kokt linolje og en prosessolje basert på destilat petroleum. Tekniske data: ensiteten er 528 / m 3. Produktet er tilsluttet Norsk Impregneringskontroll og leveres i KL. AB for bruk over bakken etter NSEN Marnar Bruk har NIK nr. 41 og NCS' lisens nr. 870 Markedsområde: Norge / Norden. Scenarioet er basert på kjerneområdet på Sørlandet. Materialer Høvellast av furu Kopperimpregnering Kokt linolje estilat av petroleum Pigment Totalt for produktet Stålemballasje Plastemballsje Totalt med emballasje % ,69 7,66 1, , ,89 0,4 0,08 528, ,04 0,05 528,15 Levetid: 60 år referanselevetid under normal påkjenning og god teknisk kvalitet på utførelse ved bruk som kledning i henhold til SINTEF Byggforvalitningsblad Bruk som terrasse og tak kan ha kortere levetid, mens bruk som kledning under liten påkjenning kan ha lengre levetid. LCA: Beregningsregler eklarert enhet med opsjon: 1 m 3 royalimpregnert trelast, ferdig montert med en referanselevetid på 60 år. Oppstrøms produksjon Råolje Nafta Nytex 810 Linfrø Rå linolje Kokt linolje Jern Jernoksid Pigmenter Systemgrenser: Flytskjema for produksjonen i modul A1A3 er vist under, mens resten av modulene er vist på side 5. Modul er beregnet med energisubstitusjon og er nærmere forklart under scenarioer. Produksjon ved Royalimpregnering Kobber Kobber karbonat ACQ impregneringsmiddel Kopperimpregnering Skurlast Tørket skurlast Høvellast Biomasse kjele atakvalitet: ata for produksjon av royalimpregnert trelast er hentet fra bedriften i 2014 og representerer et snitt for produksjonen i ata for produksjonen av kokt linolje er også hentet fra den spesifikke leverandøren. ata for produksjon av rå linolje og jernoksid er fra SPINE databasen og opprinnelig fra Produksjon av Nytex 810 er basert på generiske data for produksjon av organiske kjemikalier i Ecoinvent v2.2. ata ellers er hentet fra Ecoinvent v2.2 som kom i Allokering: Allokering er gjort i henhold til bestemmelser i EN Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. I oppstrøms verdikjede av trelast, så er det brukt økonomisk allokering da inntekten av sagflis, celluloseflis og kutterflis er vesentlig mindre enn for trelast. Cutoff kriterier: Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (<1%) er ikke inkludert. isse cutoff kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer. Beregning av biogent karboninnhold: Opptak og utslipp av karbondioksid av biologisk opphav er beregnet basert på EN16485:2014. enne metoden er basert på modularitetsprinsippet i EN15804:2012, hvor utslipp skal telles med i den livsløpsmodulen hvor det faktisk skjer. Mengden karbondioksid er beregnet i henhold til NS EN 16449:2014. Med furu som har en basisdensitet på 420 /m 3, så blir dette 770 CO 2 per m 3 trelast. NEP00294N Royalimpregnert trelast 3

4 LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPen. Royalimpregnert leveres stort sett til byggeplasser på Sørlandet og en typisk avstand er satt til 100 km. Transport fra produksjonssted til bruker (A4) Type Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%) Bil 62,5 Kjøretøytype Lastebil, 1632t istanse km Brennstoff/ Energiforbruk 100 0,04 l/tkm Verdi (l/t) 8 På byggeplass er det antatt 1 i elektrisitetsbruk og at 5% av trelasten blir svinn. I vedlikehold er det antatt at det påføres royalolje hvert 10 år og det til sammen går med 22,5 i levetiden. et antas også reparasjon ved at 10% av trelasten skiftes ut på utsatte steder. Byggefase (A5) Vedlikehold (B2)/Reparasjon (B3) Enhet Verdi Hjelpematerialer Vedlikeholdsfrekvens* Vannforbruk m 3 Hjelpematerialer royalolje totalt Elektrisitetsforbruk 1 Andre ressurser Andre energikilder Vannforbruk Materialtap 26,4 Elektrisitetsforbruk Materialer fra avfallsbehandling Andre energikilder Støv i luften Materialtap Enhet Verdi år 10 22,5 m 3 0,1 52,8 Produktet krever ingen energi eller vannbruk i drift. Under bruk av produktet som kledning er det under normal påkjenning ikke vanlig å skifte den ut i løpet av 60 år. Ved bruk som terrasse og tak, eller andre bruksområder med større påkjenning må man ta hensyn til at det kan bli kortere levetid. rifts energi (B6) og vannbruk (B7) Vannforbruk Elektrisitetsforbruk Andre energikilder Utstyrets varmeeffekt Enhet m 3 kwh kw Verdi Utskifting (B4)/Renovering () Utskiftingsfrekvens* Elektrisitetsforbruk Utskifting av slitte deler * Tall eller referanselevetid Enhet Verdi år 60 kwh Scenarioet gjelder for bruk i bygg på Sørlandet og her finnes det også et avfallsforbrenningsanlegg med tillatelse til å ta imot impregnert avfall. et er derfor antatt halv transportavstand til avfallsforbrenning som til byggeplass. Transport avfallsbehandling (C2) Type Kapasitetsutnyttelse inkl. retur Bil 50 Kjøretøytype Lastebil istanse km 50 Brennstoff/ l/tkm Verdi Energigjenvinningen gir gevinst ved at den erstatter annen energiproduksjon i norsk fjernvame og elektrisitetsmiks. Royalimpregnert er ikke farlig avfall, men det er vanlig praksis i dag å sortere alt Cuimpregnert treavfall som impregnert farlig avfall. ette behandles med energigjennvinning på anlegg med spesiell rensing og tillatelse. Gevinst og belastninger etter endt levetid () Sluttfase (C1, C3, C4) Enhet Verdi Erstatning av elektrisk energi Erstatning av termisk energi Farlig avfall Blandet avfall Gjenbruk Resirkulering Energigjenvinning Til deponi Enhet Verdi 528,06 528,06 NEP00294N Royalimpregnert trelast 4

5 LCA: Resultater Resultatene for global oppvarmingspotensial i A1A3 viser stor påvirkning fra opptaket av biogent karbon tilsvarende 770 karbondioksid. Samme mengde biogent karbon slippes ut ved forbrenning i C3 og over livsløpet blir opptaket lik utslippet av biogent karbon. Systemgrenser ( = inkludert, MI = modul ikke deklarert, MIR = modul ikke relevant) Produktfase Konstruksjon installasjon fase Bruksfase Sluttfase Etter endt levetid Råmaterialer Transport Tilvirkning Transport Konstruksjon installasjon fase Bruk Vedlikehold Reparasjon Utskiftinger Renovering Operasjonell energibruk Operasjonell vannbruk emontering Transport Avfallsbehandling Avfall til sluttbehandling Gjenbrukgjenvinningresirkuleringpotensiale A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B6 B7 C1 C2 C3 C4 MI Miljøpåvirkning Parameter Unit GWP CO 2 ekv OP CFC11ekv POCP C 2 H 4 ekv AP SO 2 ekv EP APM APE PO 3 4 ekv Sbekv A1A3 6,52E+02 1,26E05 2,26E01 1,10E03 2,05E+03 A4 8,73E+00 1,38E06 3,90E02 1,07E03 4,28E03 8,72E03 7,60E01 3,35E02 7,38E02 1,03E01 6,84E03 2,41E05 1,28E+02 A5 1,42E+01 1,64E06 1,70E02 5,10E05 1,90E+02 B1 B2 3,06E+01 2,89E06 1,71E02 5,00E05 7,68E+02 B3 2,98E+01 3,43E06 8,99E03 1,55E01 3,57E02 1,07E04 3,99E+02 B4 Miljøpåvirkning Parameter Unit B6 B7 C1 C2 C3 C4 GWP CO 2 ekv 8,18E03 5,12E+00 8,24E+02 OP CFC11ekv 4,78E10 8,30E07 7,15E07 POCP C 2 H 4 ekv 1,11E06 9,83E04 4,54E03 AP SO 2 ekv 2,38E05 2,81E02 1,14E01 EP PO 3 4 ekv 5,11E06 6,18E03 2,93E02 APM Sbekv 3,54E08 1,21E05 6,86E06 APE 1,04E01 7,61E+01 8,19E+01 4,80E+01 5,23E06 7,29E03 1,47E01 3,23E02 8,11E05 6,72E+02 GWP Globalt oppvarmingspotensial; OP Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; POCP Potensial for fotokjemisk oksidantdanning; AP Forsurningspotensial for kilder på land og vann; EP Overgjødslingspotensial; APM Abiotisk uttømmingspotensial for ikkefossile ressurser; APE Abiotisk uttømmingspotensial for fossile ressurser Ressursbruk Parameter FPEE FPEM TFE IFPE IFPM TIFE SM FSB IFSB V Unit m 3 A1A3 2,45E+03 8,47E+03 1,09E+04 1,82E+03 4,20E+02 2,21E+03 4,27E+02 A4 1,85E+00 1,85E+00 1,35E+02 1,35E+02 1,08E+01 A5 5,93E+02 1,58E01 5,93E+02 2,14E+02 3,99E01 2,14E+02 3,97E+01 B1 B2 8,98E+00 4,41E+02 4,50E+02 3,78E+02 4,54E+02 8,03E+02 3,52E+01 B3 1,24E+03 3,32E01 1,24E+03 4,49E+02 8,38E01 4,49E+02 8,27E+01 B4 NEP00294N Royalimpregnert trelast 5

6 Ressursbruk Parameter Unit B6 B7 C1 FPEE 1,04E+00 FPEM TFE 1,04E+00 IFPE 1,53E01 IFPM TIFE 1,53E01 SM FSB IFSB V m 3 3,71E01 C2 9,85E01 9,85E01 8,00E+01 8,00E+01 5,74E+00 C3 8,44E+03 8,46E+03 2,32E+01 5,12E+02 4,20E+02 1,18E+02 1,05E+01 C4 2,97E+03 2,97E+03 7,96E+02 7,96E+02 7,89E+02 FPEE Fornybar primærenergi brukt som energibærer; FPEM Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TFE Total bruk av fornybar primærenergi; IFPE Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; IFPM Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TIFE Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM Bruk av sekundære materialer; FSB Bruk av fornybart sekundære brensel; IFSB Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; V Netto bruk av ferskvann Livsløpets slutt Avfall Parameter Unit FA IFA RA A1A3 A4 A5 7,07E01 3,20E03 1,84E01 3,22E+01 8,49E01 2,18E+00 3,97E03 1,14E04 5,32E04 B1 B2 B3 B4 5,69E01 3,87E01 1,45E+00 4,56E+00 1,04E03 1,11E03 Livsløpets slutt Avfall Parameter Unit B6 B7 C1 C2 C3 C4 FA 5,92E06 1,67E03 2,91E+00 IFA 9,79E03 5,55E01 6,70E+00 RA 9,47E07 6,13E05 9,42E05 9,46E02 2,11E+01 2,35E03 FA Avhendet farlig avfall; IFA Avhendet ikkefarlig avfall; RA Avhendet radioaktivt avfall Livsløpets slutt Utgangsfaktorer Parameter Unit A1A3 KG MR MEG EEE ETE A4 A5 3,48E+01 2,21E+02 B1 B2 B3 7,30E+01 4,65E+02 B4 Livsløpets slutt Utgangsfaktorer Parameter Unit B6 B7 C1 C2 KG C3 C4 MR MEG EEE 9,76E+02 ETE 3,11E+03 1,12E+03 3,58E+03 KG Komponenter for gjenbruk; MR Materialer for resikulering; MEG Materialer for energigjenvinning; EEE Eksportert elektrisk energi; ETE Eksportert termisk energi Leseeksempel: 9,0 E03 = 9,0*10 3 = 0,009 = Indikator er ikke inkludert i vurderingen = Modul er ikke inkludert i vurderingen NEP00294N Royalimpregnert trelast 6

7 Norske tilleggskrav Elektrisitet Norsk konsummiks på medium spenning er brukt på produkssjonsstedet og er beregnet basert på gjennomsnitt for , samt tilpasset for å være lik utslippsfaktorene publisert av EPNorge. Klimagassutslipp: 0,012 CO 2 ekv/ Farlige stoffer Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH kandidatliste (pr ) eller stoffer på den norske Prioritetslisten (pr ) og heller ikke stoffer som fører til at produktet blir klassifisert som farlig avfall. et kjemiske innholdet i produktet er i samsvar med den norske produktforskriften. Transport Transport fra produksjonssted til sentrallager i Norge er: 50 km Marnar Bruk har sentrallager på samme sted som produksjonen og har i realiteten ingen transport til sentrallager. Scenarioet om transport fra produksjonssted til sentrallager er derfor ikke realistisk, men er beregnet siden det er et krav fra EPNorge. Inneklima Ikke relevant, produktet er ment for bruk utendørs. Klimadeklarasjon et er ikke utarbeidet klimadeklarasjon for produktet. NEP00294N Royalimpregnert trelast 7

8 Bibliografi NSEN ISO 14025:2006 NSEN ISO 14044:2006 NSEN 15804:2012 ISO 21930:2007 Tellnes, L. G. F NPCR015 rev1 08/2013 Ecoinvent v2.2 NSEN 16449:2014 NSEN 16485:2014 NSEN 3511:2007 Miljømerker og deklarasjoner Miljødeklarasjoner type III Prinsipper og prosedyrer. Miljøstyring Livsløpsvurderinger Krav og retningslinjer Bærekraftig byggverk Miljødeklarasjoner Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer Sustainability in building construction Environmental declaration of building products LCAreport for royalimpregnated timber from. LCAreport nr from Norwegian Institute of Wood Technology, Oslo, Norway. Product category rules for wood and woodbased products for use in construction. Program operator: EPNorge Swiss Centre of Life Cycle Inventories. SPINE LCI atabase. CPM. Chalmers University of Technology. Tre og trebaserte produkter Beregning av biogent karboninnhold i tre og omdanning til karbondioksid Tømmer og skurlast Miljødeklarasjoner Produktkategoriregler for tre og trebaserte produkter til bruk i byggverk Tre og trebaserte produkters holdbarhet Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel el 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og opptak epdnorge logo Program operatør og utgiver Tlf: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo epost: Norge web Eier av deklarasjonen Tlf: Fax Heddeland industriområde epost: 4534 Marnardal, Norge web Forfatter av Livsløpsrapporten Tlf: Lars G. F. Tellnes Fax Norsk Treteknisk Institutt epost: Postboks 113 Blindern, 0314, Oslo, Norge web NEP00294N Royalimpregnert trelast 8

CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt 1114 Ver. 2:214 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION I henhold til ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Norcem AS, Brevik Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack

Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack Mie Vold Cecilia Askham Nyland Knut Magne Furuheim Ole Jørgen Hanssen Stiftelsen

Detaljer

LORUM IPSUM MORBI LACUS KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ - en modell for livsløpsberegning. av klimagassutslipp fra bygg. Lorem ipsum sit annet morbi

LORUM IPSUM MORBI LACUS KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ - en modell for livsløpsberegning. av klimagassutslipp fra bygg. Lorem ipsum sit annet morbi KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ LORUM IPSUM VERSJON SITANNET3 - en modell for livsløpsberegning MORBI LACUS av klimagassutslipp fra bygg Karbon fotavtrykks- og livssyklusvurderinger Lorem ipsum sit annet morbi lacus

Detaljer

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri enova rapport 2009:5 Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Forord Prosessindustriens Landsforening (PIL, nå Norsk Industri) gjennomførte,

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

ENERGIBRUK OG UTSLIPP FRA GODSTRANSPORT PÅ VEI. EN LIVSLØPSANALYSE.

ENERGIBRUK OG UTSLIPP FRA GODSTRANSPORT PÅ VEI. EN LIVSLØPSANALYSE. ENERGIBRUK OG UTSLIPP FRA GODSTRANSPORT PÅ VEI. EN LIVSLØPSANALYSE. Morten Simonsen Vestlandsforsking 14/01/2010 1 Innhold Innledning... 5 Direkte energibruk... 6 Direkte utslipp til luft... 13 CO 2 -ekvivalenter...

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no

DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no DEN NYE BETONGEN Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no Teksten er bygget på en artikkel i mur+betong utgave 2/2013 September 2013 For å kunne velge og

Detaljer

Restavfall og dets rolle i bærekraftig utvikling Et posisjonsdokument utarbeidet av IEA Bioenergy

Restavfall og dets rolle i bærekraftig utvikling Et posisjonsdokument utarbeidet av IEA Bioenergy Restavfall og dets rolle i bærekraftig utvikling Et posisjonsdokument utarbeidet av IEA Bioenergy IEA Bioenergy ExCo 2003:02 Forord til den norske utgaven Denne publikasjonen er en direkte oversettelse

Detaljer

Veileder for bruk av tre. By- og tettstedsutvikling. "Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart"

Veileder for bruk av tre. By- og tettstedsutvikling. Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart Veileder for bruk av tre By- og tettstedsutvikling "Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart" Innhold Innledning 2 Bruk og status 2 Bakgrunn 2 Visjon

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Grønne tall lønner seg både for deg og miljøet. Miljøregnskapet til den originale byttegirkassen G281 fra Mercedes-Benz

Grønne tall lønner seg både for deg og miljøet. Miljøregnskapet til den originale byttegirkassen G281 fra Mercedes-Benz Grønne tall lønner seg både for deg og miljøet Miljøregnskapet til den originale byttegirkassen G281 fra Mercedes-Benz Et regnskap som taler for seg Hvert girkassebytte sparer energi, reduserer CO 2 -utslippet

Detaljer

eurofer MILJØBYGGING I STÅL Norsk Stålforbund Norwegian Steel Association

eurofer MILJØBYGGING I STÅL Norsk Stålforbund Norwegian Steel Association eurofer MILJØBYGGING I STÅL Norsk Stålforbund Norwegian Steel Association Denne brosjyren er laget for Eurofer, European Confederation of Iron and Steel Industries på initiativ fra Eurofers markedsføringskomité.

Detaljer

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDETS ENERGIFORSYNING Økende betydning for energiforsyningen Trebrensler reduserer klimaendringer Verdt å vite om forbrenning Ved Flis Trepellets

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 Rapport Enova SF OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien

Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien 1 Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien www.nve.no/pfe Sist endret: 19.09.2006 (nowebedt) 2 Program for energieffektivisering i industrien Rapportering

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer