Fagdag - brann Program. > Registrering og kaffe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagdag - brann 2014. Program. > 09.15 Registrering og kaffe"

Transkript

1 Fagdag - brann 2014 VIDAR STENSTAD Oslo Program > Registrering og kaffe > Velkommen > Videreutvikling av byggteknisk forskri? med veiledning > Presentasjon av SP Fire Research (SPFR) > Presentasjon fra prosjekter ved SPFR > Lunsj > Kort info om nye prosjekter som er i gang ved SPFR > Dokumentasjon av branntekniske egenskaper for byggevarer ved brannteknisk teslng og klassifisering > Avslutning 2 1

2 Videreutvikling av byggteknisk forskrii med veiledning VIDAR STENSTAD Oslo 1. Arbeidsgruppe brann- og konstruksjonssikkerhet 2. Pilotprosjekt TEK10 4 2

3 Arbeidsgruppe brann- og konstruksjonssikkerhet VIDAR STENSTAD Oslo Arbeidsgruppenes mandat og sammensetning > Arbeidet vil bestå i en faglig gjennomgang med tanke på å forbedre og konkrelsere veiledningsteksten slik at den kommuniserer regelverket best mulig Ll målgruppene. > Arbeidsgruppene skal bestå av interne og eksterne ressurser. > Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag Ll veiledningstekst som fremmes for redaksjonsrådet for beslutning. 6 3

4 Arbeidsgruppenes mandat og sammensetning Arbeidsgruppenes mandat og sammensetning > Arbeidsgruppen skal ha en bred sammenserng med deltakere fra berørte myndigheter, byggenæring, kommune og relevante faginsltusjoner. > Deltakere oppnevnes for 2 år av gangen. > Direktoratet utpeker leder og slller med sekretær for arbeidsgruppen. Leder har ansvar for gjennomføring av møter og framdri?. > Arbeidsgruppen skal Llstrebe at beslutninger er enstemmige. Redaksjonsrådet skal orienteres om eventuell uenighet. 7 Arbeidsgrupper Totalt 13 grupper > TEK: 9 grupper > SAK: 4 grupper Totalt ca. 120 eksterne fagpersoner 8 4

5 Arbeidsgruppe brann- og konstruksjonssikkerhet Vidar Stenstad Leder Direktoratet for byggkvalitet Trond Andersen Sekretær Direktoratet for byggkvalitet KrisLn Sletbak Larsen Lars Haugrud Lisbet Landfald Anne Steen- Hansen Hildegunn Bjerke Guaorm Liebe Hans ChrisLan Andersen Nils Erik Forsén Geir Drangsholt Dag Leyre Olsen Bjarne ChrisLan Hagen Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Standard Norge SP Fire Research AS Finans Norge (FNO) NBLF/Skien brannvesen Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune MulLconsult TekØk Niels Torp arkitekter HSH 9 Arbeidsgruppe brann- og konstruksjonssikkerhet 4 møter siden juni 2013 > 35 endringer godkjent av AG > 21 endringsforslag ikke godkjent av AG > 50+ forslag vurdert og utsaa 10 5

6 Pilotprosjekt TEK10 VIDAR STENSTAD Oslo Regelverks- prosjekter 2014 Videreutvikling TEK Lang sikt Utredning Standarder TEK/DOK JWS Pilotprosjekt TEK10 Deler av kap. 11, 12 og 13 VIS Begrepsbruk og definisjoner EHJ Bruker- undersøkelse TOR, PHL Forenkling TEK Kort sikt (vår 2016) Forenkling UU/energi TOR, IGE Forenkling Brannkrav v/ slokkeanlegg TSA Intern kartlegging og evaluering Kravsnivå ALLE Pilotprosjekt TEK10 samordnes med andre prosjekter + øvrige ByggNea- prosjekter 12 6

7 Videreutvikling av TEK Grunnlag > Plan for videreutvikling levert dept. i desember 2013 Pilotprosjekt på grunnlag av anskaffelse i juni 2014 > Gjennomføres av SINTEF BYGGFORSK august desember Videreutvikling av TEK Hva vil vi løse? > Legalitetsprinsippet Krav skal være hjemlet i lov Det må kunne påvises at krav er oppfylt > Forenkling og klargjøring Tydeliggjøring av sammenheng mellom mål, funksjonskrav og ytelser Har vi krav som må være ufravikelige? Har vi krav eller ytelser som kan oernes? > Digitalisering AutomaLsk regelsjekking 14 7

8 Omfang > Deler av kap. 11, 12 og 13 > Framskaffe grunnlag for å klargjøre, forenkle og forbedre regelverket > Utvikling og uaeslng av systemalkk, metodikk og verktøy for systemalsk gjennomgang og opprensking av tekniske krav og ytelser 15 Del 1: Struktur og kravformulering > Vurdere dagens struktur og foreslå alternalver (hovedstruktur og innen hvert fagområde) > Vurdere hvordan man kan idenlfisere krav knyaet Ll bygningstype og bygningsdel > Tilreaelegging for digitalisering og automalsk regelsjekking 16 8

9 Del 2: Faglig innhold > Hjemmelsgrunnlag og behov for krav/ytelser > AlternaLve ytelser og verifiserbarhet > KvanLfisering 17 Del 2: Faglig innhold > Er det krav i forskri? som mangler hjemmel i pbl? > Er det ytelser (forskri? eller veiledning) som mangler forankring i f- krav og dermed kan oernes? Ev. hva må f- kravet være? > Er det f- krav som mangler ytelser og dermed kan oernes? Ev. hva må ytelsene være? > Er det krav eller ytelser kan oernes uten signifikant betydning for HMS og brukbarhet? > Er det krav som må være ufravikelige, dvs. ikke skal kunne fravikes ved analyse? Hvilke kriterier legges i så fall Ll grunn? 18 9

10 Del 2: Faglig innhold BoYom- up - analyse Følge hvert operalvt krav opp Ll funksjonskrav og overordnet mål Et operalvt krav må allld kunne knyaes Ll minst ea funksjonskrav som igjen må kunne knyaes Ll minst ea mål. Mål Funksjonskrav Opera[vt krav (dagens forskri? og veiledning) 19 Del 2: faglig innhold Top- down - analyse Følge hvert mål via funksjonskrav Ll operalvt krav Et mål må allld videreføres Ll minst ea funksjonskrav som igjen må konkrelseres Ll minst ea operalvt krav. Mål Funksjonskrav Opera[vt krav (dagens forskri? og veiledning) 20 10

11 Del 2: Faglig innhold > Fins det krav som det ikke er mulig å verifisere oppfyllelse av og som derfor bør tas ut eller omformuleres, og i så fall hvordan? > Er alternalve ytelser aktuelt/mulig, og fins det i så fall verifikasjonsmetoder for alternalve ytelser? 21 Del 2: Faglig innhold > Kan kvalitalve ytelser gjøres om Ll målbare/ kvanltalve, og hva bør de kvanltalve ytelsene i så fall være? 22 11

12 Takk! 23 12

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK "15/2290 Innspill TEK"

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK 15/2290 Innspill TEK DIBK "15/2290 Innspill TEK" FREMTIDIG FORENKLING AV BYGGTEKNISK FORKSKRIFT INNSPILL FRA RAMBØLL FAGNETTVERK - BRANN OG SIKKERHET Rambøll Norges fagnettverk for brann og sikkerhet gleder seg over at DIBK

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

RIFs innspill til en fremtidig teknisk forskrift

RIFs innspill til en fremtidig teknisk forskrift DIBK v. Tone Rønnevig Oslo, 10.04.2015 RIFs innspill til en fremtidig teknisk forskrift RIF setter pris på at DIBK samler inn innspill fra byggenæringen i forbindelse med oppstart av revisjon av teknisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet?

Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet? Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet? Tanker og synspunkter omkring hvordan ny forskrift vil bedre brannsikkerheten i eksisterende bygg. Brannvernkonferansen 2015 Jon Børge Horneland, Leder forebyggende

Detaljer

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer