Tid for påskefeiring. Nordberg menighetsblad. Se side 4-5. Påskenummer. Nr. 2 Mars Mozarts Requiem Side 3 og side Oslo-borgeren Side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid for påskefeiring. Nordberg menighetsblad. Se side 4-5. Påskenummer. Nr. 2 Mars 2011. Mozarts Requiem Side 3 og side 28-29. Oslo-borgeren Side 8"

Transkript

1 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2011 Påskenummer Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Mozarts Requiem Side 3 og side Oslo-borgeren Side 8 Kirkevalget Side 10 De er "Tweesters" Se side 14 Møt tårnagentene på side Tid for påskefeiring Se side 4-5

2 på den annen side En visjon Menighetsrådet har laget et motto, en visjon, for Nordberg menighet. Det lyder slik: Åpen kirke - med Jesus i sentrum. Hva slags tanker ligger bak en slik formulering? For det første at kirken må ha en forankring. Kanskje er det en selvfølge. Når du sier kirke, så sier du også noe om hvor hjertet og utgangspunktet ligger, nemlig i personen Jesus fra Nasaret og troen på ham, det alle kristne kirker bygger på. Vi ønsker likevel å være tydelige, i en tid da det for mange kan være flaut å nevne navnet Jesus. Det er i evangeliet om Jesus menigheten skal hente sin tro, sin styrke og sine utfordringer. I det daglige arbeid møter vi dette i gudstjenestene i kirken, i andakter, gjennom konfirmantarbeidet, søndagsskolen, trosopplæring og artikler her i menighetsbladet. Alt sammen skal peke på det som er vårt sentrum: Jesus Kristus. For det andre ønsker vi en åpen kirke. Det gjelder helt konkret: Døren til Nordberg kirke er åpen mesteparten av uka for alle som vil stikke innom for å tenne et lys, be en bønn eller sitte stille for seg selv. Nå i fastetiden er det mulig å vandre rundt i kirken og se på illustrasjoner fra Jesu vandring til Golgata, som en forberedelse til påskefeiringen. Men åpen kirke sier naturligvis også noe mer. Er kirken åpen for alt? Jeg er mest tilbøyelig til å svare ja på det. Kirken er åpen for alle mennesker. Slik Jesus var åpen for tollere og syndere, rettferdige og urettferdige, skal kirken også være det. Skal vi snakke sant om Gud, må vi også snakke sant om menneskene. Intet menneskelig er fremmed eller uvedkommende for kirken. Det blir galt, hvis vi må legge igjen det meste av oss selv på kirketrappa. Så får vi regne med at noe skjer med oss, når vi trer inn i kirken og inn i Jesu nærhet. Men er kirken virkelig åpen for alt? Ja, den er åpen for alt som er godt og sant og edelt, alt som er verdt å elske og som folk taler vel om. Derfor åpner vi Nordberg kirke og menigheten for barnekulturdag og konserter, for musikk og maleri, for lek og kreativitet. En menighet trenger åpenhet og utfordringer for ikke å stivne i former, meninger og tradisjoner. Igjen: Skal vi snakke sant om Gud, må vi også ta menneskers liv og engasjement på alvor. Det er en spenning mellom det å være åpen og det å være fast forankret. I denne spenningen mellom jord og himmel lever kirken. Slik jeg ser det, er det nettopp det visjonen for menigheten vil uttrykke. Gunnar Grøndahl Program for Kirkeakademiet Her er programmet for Nordre Aker kirkeakademi resten av våren 2011: Lørdag 26. mars kl : Litteratur- og kunstseminar om Marcel Proust og Paul Claudel. Ved Truls Olav Winther. Suppe og brød serveres i pausen. Billetter ved inngangen kr. 150 (Medl. kr. 100) Les mer om Proust og Claudel på side 18. Onsdag 13. april kl.18.00: Vi viser filmen Matteusevangeliet av Pasolini. Samtalen etterpå blir ledet av Gudmund Hummelvoll. Inngangspenger kr. 50, medlemmer gratis Lørdag 23. april (påskeaften) kl : Multikulturell påskekonsert i Nordberg kirke ved Nikol Konstante og Nikolai Samuelsen. Enkel servering i kirkestuen. Inngangspenger kr 150. Medlemmer kr 100. Tirsdag 3. mai kl : Jesusforskning og forkynnelse" ved professor Halvor Moxnes. Inngangspenger kr. 50, medlemmer gratis. Møtene holdes i Nordberg kirkestue, Kringsjågrenda 1. Medlemskontingenten er kr. 100 og kan betales inn på kto.nr. nordberg menighetsblad Utgiver: Nordberg menighetsråd Redaktør: Gunnar Grøndahl, Barlivn. 8A, 0874 Oslo, Tlf E-post: Neste nummer utkommer omkring 29. mai 2011 Stoff til nummeret må leveres innen 16. mai 2011 Annonser: Kontakt menighetskontoret. Annonsepris: Kr. 6,10 pr. mm. Forsidebildet Duccio di Buoninsegna: Jesu inntog i Jerusalem Museo dell'opera del Duomo, Siena 2 Gaver til menighetsbladet: Bladet deles ut gratis til alle husstander i Nordberg menighet. Vi er takknemlige for gaver til dekning av utgiftene. Konto:

3 hva skjer? Stor konsert! Multikulturell påskekonsert Søndag 27. mars kl 1900 er det duket for en stor konsertopplevelse i Nordberg kirke. Da fremføres Mozarts Requiem av et prosjektkor, solister og orkester. Påskeaften, 23. april kl 18.00, inviterer duoen Nikol Konstante (mezzosopran) og Nikolai Samuelsen (bass) til påskekonsert i Nordberg kirke. De skal synge både om påskens lidelse og oppstandelsens glede. Verkene spenner fra barokkmusikk av Purcell, Bach og Vivaldi via romantiske melodier av Fauré, Scubert og Williams til moderne 2000-talls musikk av argentineren Ariel Ramirez og grekeren Mikis Theodorakis. I tillegg skal de synge noen tradisjonelle påskesalmer. Alle de 20 sangene framføres på originalspråkene, norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, gresk og latin. Og følelsene vil bevege seg fra pasjonens mørke til oppstandelsens glede. Nikol Konstante er født i Aten, oppvokst i Wien og nå bosatt i Oslo. Ved siden av sangkarrieren har hun også drevet med ikonmaling og gitt språkundervisning. Nikolai Samuelsen er norsk, oppvokst på Ås. Han spiller også klarinett i tillegg til musikkstudier, solistoppgaver og konsertvirksomhet. Ved konserten i Nordberg blir de akkompagnert av Gaute A. Birklund på piano. Det er Nordre Aker kirkeakademi som arrangerer konserten. Inngang: Kr 150,- (medlemmer: kr 100,-), inkludert en enkel servering. Kjernen i prosjektkoret er Nordberg kirkekor og Tonsen kammerkor. De har med seg en gruppe prosjektsangere. Sammen har disse 60 sangerne øvet siden i høst, delvis i Nordberg og i Tonsen kirke. Dirigentoppgaven er delt mellom Ole Johannes Kosberg, kantor i Nordberg, og Yngve Sporild Breievne, kantor i Tonsen. Solistene, med sopranen Janne Berglund i spissen, er hyret inn for anledning, sammen med Vivaldi-orkesteret, ledet av Igor Rybak Hver billett koster kr 200 (gratis for barn under 16 år) og kan bestilles hos Anne Dagny Skallerud, annedagny. Eller kjøpes ved inngangen. Mozarts Requiem er ett av de mest omtalte verk i musikkhistorien. Skrev han Requiem med tanke på sin egen død? Les mer om Mozart og Requiem på side

4 4 påskestoff Død på et kors - for vår skyld Korset er hovedsymbol for kristenheten. Det er på mange måter en gåte. Hvem i all verden kan ønske å ha sin identitet knyttet til et symbol for henrettelse og død? I kristendommen er det slik. Selve fundamentet for kristendommen er knyttet til at et menneske ble spikret fast til et kors og etter hvert døde på grunn av den kroppslige belastning dette medførte. En spesiell henrettelse Men dette er da ikke enestående? I antikken var korsfestelse en vanlig henrettelsesmetode. Ingen av de andre korsfestede skapte en ny religion med millioner av troende tilhengere, enda i vår tid. Det må ha vært noe helt spesielt med akkurat dette menneske! Det var det. Og derfor ble hans død så enestående og forandret livet til utallige generasjoner av mennesker over hele kloden. Han var ikke bare et menneske. Den som hang på korset, var også Gud. Hvem var Jesus? Vi tenker forskjellig om Jesus. For noen er han et etisk forbilde og i siste instans en martyr som gikk i døden for det budskap han forkynte. For andre er han en bløffmaker. For atter andre er han en tjener for andre, en mellommann mellom Gud og mennesket, en stedfortreder som i kjærlighet til andre mennesker tok på seg en byrde som de egentlig skulle ha båret selv. Det er en sammenheng mellom hvem Jesus var og hva han gjorde. Som menneske kunne han nettopp være solidarisk med menneskene. Han kunne og han ville ta på seg menneskets aller tyngste byrde fordi han i alt var som et menneske (Hebr 4:15). Syndige mennesker? Menneskets tyngste byrde er dets synd. Den gjør det umulig for mennesket å komme i et rett forhold til Gud, sin skaper. Mange mennesker opplever det ikke slik. Vi føler oss som rimelig bra mennesker og vi er det. For å se vår sanne situasjon i forhold til Gud, trenger vi hjelp. Men fra det utsiktspunktet kan vi også ane hvilket liv Gud i sin godhet hadde tenkt for oss mennesker. En dør til dette liv er det Jesus som stedfortreder vil åpne opp. En Gud som ofrer seg Men Bibelen sier også noe mer om Jesus. Det er et helt avgjørende tillegg. Uten dette ville all tale om solidaritet og stedfortredelse blitt på det menneskelige plan. Det finnes mange eksempler på heroiske mennesker som går i døden for andre. Det er også en stedfortredelse. Men det kan umulig være en stedfortredelse for menneskers synder. Heller ikke kan det skape orden i menneskets forhold til Gud. Om det var mulig, måtte det bety at ethvert menneske kunne frelse seg selv. Forutsetningen for en ny begynnelse for mennesket, var at Gud selv grep inn. Det skjedde på korset. Det var ikke bare et menneske som hang der. Gud selv ofret sin egen sønn for menneskets skyld. Slik ble ble det åpnet en vei, en vei forbi synd og fiendskap, en vei til fellesskap med Gud, han som er menneskenes skaper og opprettholder. Mellommann Jesus verk omtales noen ganger som et trefoldig verk. Han var martyr og han var og er konge. Som konge er han både opphøyet og nærværende i verden, i den kristne menighet. Han er Herren som vi kan be til, som vi møter i nattverden og som en som engang skal komme igjen. I tillegg var han prest. Denne rollen fremheves særlig i Hebreerbrevet i Det nye testamente (kap 4-10). Jesus er ypperstepresten. I det gamle testamente var ypperstepresten den som på folkets vegne en gang i året gikk inn i det aller helligste i tempelet. Der bar han frem offer for folkets synder. Ypperstepresten var en mellommann mellom Gud og menneskene. Denne rolle har nå Jesus gått inn i. Med sin død brakte han et fullkomment offer. Det behøver ikke å gjentas, men er gitt en gang for alle, stedfortredende for alle menneskers synder. Til frelse for folket Når Jesus omtales som frelser, er det dette det tenkes på. Selve navnet Jesus uttrykker hovedpoenget i hans virksomhet: Han er den som skal frelse folket fra deres synder (Matt1:21). På en særlig måte er dette knyttet til hans lidelse og død. Evangeliene er bygget opp mot dette klimaks. Markusevangeliet kalles av og til en lidelseshistorie med en lang innledning. Disiplene hadde store problemer med å skjønne at dette skulle være det sentrale i hans liv og protesterte. De så for seg noe langt mer storartet. Mange ord og uttrykk For å uttrykke dette tar Det nye testamente i bruk et helt register av ord og vendinger. Det knyttes en forbindelse mellom løftene i Det gamle testamente og oppfyllelsen i det nye. En særlig viktig rolle spiller tekstene om Menneskesønnen fra Dan 7 og Herrens lidende tjener fra Jes 53. Disse tekster refereres det gjentatte ganger til i Det nye testamente (Matt 20:17ff; 26:24, 28). Også bildet om frikjøpelse knyttes til det som skjer på korset: Jesus gir sitt liv som løsepenge for mange (Matt 20:28; 1 Tim 2:6; jf Gal 3:13). Gjennom å dø kjø-

5 påskestoff per han mennesker fri fra de onde makter som vil beherske mennesket. På en særlig måte tolkes hans død i lys av den gammeltestamentlige tanken om offerets sonende virkning. Jesus skaffer soning for menneskenes synder (1 Joh 2:2). Et innblikk i hva som her menes, gir grunnbetydningen av det hebraiske ordet for soning/sone kafar. Det betyr å dekke til eller stryke over. Det billedlige poeng er at offerblodet dekker over folkets synder, slik at disse ikke lenger setter mennesket i et motsetningsforhold til Gud. Ved sin død bringer Jesus et offer (Rom 3:24). På en særlig tydelig måte uttrykkes dette i Johannes døperens bekjennelse: Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd (Joh 1:29). Ved selv, som uskyldig og Guds sønn, å lide stedfortredende for andre (2 Kor 5:21; 1 Pet2:21) gjør han noe med fiendskapet som eksisterte mellom mennesket og Gud (Ef 2:14, 16). Det skapes et forlik eller en forsoning mellom to som tidligere var fiender (Ef 2:16; 2 Kor 5:18f; Koll 1:20-22). Bilde: Diego Velázquez: Kristus på korset Prado-museet, Madrid. I troens rom Korset handler i det alt vesentlige om Jesu død og menneskets synd. Det er hver på sin måte krevende tema. Mange spørsmål dukker opp: Hvordan kunne ett menneske bære all verdens synder? Og videre: Er menneskets synd så problematisk at mennesket ikke selv kunne ordne opp? Verken disse to spørsmål eller andre liknende spørsmål kan besvares ved å gi vanntette, logiske svar. I troens rom har ikke fornuften siste ordet. Det betyr ikke at den er avskrevet, heller ikke i denne sammenheng. Men skal jeg bli overbevist om at Jesu død gjelder alle mennesker, meg inkludert, og at jeg har behov for tilgivelse for mine synder, da trengs hjelp. Gud selv vil hjelpe, ved sin hellige Ånd. Det kan vi be om, enten vi er nye eller gamle på troens vei. På langfredag hang Jesus på korset. Da han var død, ble han tatt ned, og korset stod igjen nakent. Første påskedag ble denne nakenheten bekreftet på en ganske uventet måte. Døden klarte ikke å holde på ham. Også det skjedde for vår skyld. Svein Olaf Thorbjørnsen Det skjedde i påsken Giotto: Fra inntoget i Jerusalem Padova Bouts: Det siste måltidet (utsnitt) Sint-Pieterskerk, Leuven Giotto: Jesus for Kaifas Scrovegni-kapellet, Padova Kari-Bjørg Ihle: Oppstandelsen (utsnitt) Nordberg kirke Palmesøndag Påsken, jødenes høytid, er nær. Jesus rir inn i Jerusalem på et esel og hylles som en konge. Folk brekker palmegrener av trærne og strør de på veien foran ham. Skjærtorsdag Jesus holder sitt siste måltid med sine 12 apostler På bordet står det brød og vin. Ved bordet sitter også Judas, han som snart skal forråde Jesus for tretti sølvpenger. Langfredag På denne dagen foregår prosessen mot Jesus. Han arresteres, føres fram for Kaifas og Pilatus, og får sin dom av romerne. Han må bære korset til Golgata, der han henrettes. Disiplene hans flykter. Om kvelden tas han ned fra korset og blir lagt i graven. Påskedag Den tredje dagen kommer kvinnene til graven og finner den tom. Hvor er han? Forbløffede disipler kan fortelle at de har sett og møtt ham levende. Jesus lever! Han har seiret over døden og de onde kreftene. Bjørn Eidsvåg: Til alle tider En tåre renner fra ikonet en mager mann med tornekrone grepet ser jeg ned min tro mitt håp min fred jeg ser hva jeg har gjort og legger kronen bort straffen lå på deg skammen bærer jeg Et ord, en mann, et speil, en gåte forundret ser jeg speilet gråte så lite tro jeg har jeg overhører svar jeg trodde det var meg som skulle redde deg skamfull ser jeg ned det var du som led En mager mann som stille lider evig Gud til alle tider i himmel og på jord min frelser og min bror jeg ser hva du har gjort og legger kronen bort straffen lå på deg nåden bærer meg 5

6 kultur To kvinner i Ravenna På onsdagskafeteriaen den 11. mai holder Lajla Pryser bildekåseri om gamle, praktfulle mosaikker i den norditalienske byen Ravenna. Noen av mosaikkene er knyttet til to keiserinner, Galla Placidia, som var en vestromersk keiserinne på 400-tallet, og Theodora, som var en østromersk/ bysantinsk keiserinne på 500-tallet. Seniorakademiet Det gjenstår et par møter i Seniorakademiet dette halvåret. Ravenna i Italia er kjent for sine mosaikker fra senantikk og tidlig middelalder, og byen er blitt kalt "Mosaikkens hovedstad". Ravenna har åtte monumenter på UNESCOs verdensarvliste, monumenter fra tidlig kristen tid. Byen var en gammel havneby under keiser Augustus, og i år 402 ble byen hovedstad i det vest-romerske riket. Hvem var Galla Placidia? Byens eldste og mest komplette mosaikk finnes i mausoleet for Galla Placidia. Det ble bygget på 400-tallet. Det er en opplevelse å komme inn i den lille bygningen med de praktfulle mosaikkbildene med vakre motiver i sterke farger. Galla Placidia var keiserdatter og vestromersk keiserinne. Hun fikk et dramatisk liv, særlig under Romerrikets siste år. Men hun slapp å oppleve hunerkongen Attila rasere Italia i årene like etter hennes død. Hun ble antagelig begravet i Roma, og ikke i mausoleet som var beregnet for henne i Ravenna. Kirken San Vitale i Ravenna ble reist på 500-tallet. Theodora i San Vitale Kirken San Vitale i Ravenna er også en svært gammel bygning med imponerende og vel bevarte mosaikker. Kirken ble bygget på 500-tallet. Mosaikkene i San Vitale viser blant annet den bysantinske keiser Justinian og hans keiserinne Theodora. Hun gjorde en betydelig klassereise. Hun ble født inn i det bysantinske samfunnets laveste klasse, som datter av en bjørnetemmer. Selv var hun skuespiller ved Hippodromen i Konstantinopel da hun ble kjent med Justinian. Da han ble keiser, kronet han Theodora som sin medregent. Under keiser Justinian fikk det bysantinske riket en av sine glansperioder. Ravenna ble hovedstad for den vestlige delen av det bysantinske riket i år 540. Tirsdag 22. mars er det NRK-veteranen Einar Lundes tur. Han skal snakke om Mirakelet i Sør-Afrika og gi oss et møte med Desmund Tutu og Nelson Mandela. Tirsdag 3. mai er det cand.real. og geolog Tor Løken sin tur. Han skal fortelle om strøket vi bor i: Oslograben og Sognområdet, et eldorado for geologiinteresserte er hans tema. Og det er ikke Tor Løken i Havnabakken, slik vi skrev i forrige menighetsblad, men Tor Løken fra Hamborgveien og Folke Bernadottes vei, som holder foredraget. Møtene holdes i Nordberg kirkestue ca kl Ikke-medlemmer betaler kr 50. Fra kl serveres det kaffe og wienerbrød/boller til en pris på kr 20. 6

7 Bønn i fastetiden Fastetiden er ment å skulle skille seg ut fra resten av kirkeåret ved at vi i større grad kan gå i oss selv og vår tro. Faste er det vel ikke så mange som praktiserer i vår kirke lenger, men gjennom våre muslimske landsmenn er vi vel blitt mere oppmerksomme på at dette stadig kan være en del av et fromhetsliv også i Og det er det også blant noen kristne, spesielt gjelder det våre katolske brødre og søstre. Men om vi ikke faster, så kan mer av fastetiden brukes til bønn. De siste årene har vi hatt faste bønnestunder i kirken mandag - torsdag og på fredager (Dessuten er det også bønn i kirken hele året lørdag kl og søndag før gudstjenesten kl ) Her har vi mobilisert mange i menigheten. Opplegget har form av en tidebønn og består hovedsaklig av veksellesninger fra Salmenes bok og av andre fast formulerte bønner. Er vi mange nok, synger vi også salmer. Lurer du på noe vedrørende formen på dette, kan du bare ta kontakt. Egil Stray Nordberg (sokneprest) "Jeg tror på..." Et kurs om Jesus Kristus Siste tirsdagskveld i denne møteserien om kristen tro er 29. mars kl i Kirkestuen. Tema: Jesus i mitt liv. Mennesker i menigheten forteller om hvorfor de tror. I begynnelsen var Ordet Slik lyder åpningen av Johannes-evangeliet. Tekster fra dette evangeliet blir formidlet gjennom fortellerkunst, dramatiske innslag, enkle symbolhandlinger og gitarmusikk, i en forestilling som gir disse tekstene nye dimensjoner. Det er forteller Birgitte Bjørnstad Sæbø og gitarist Ulla Käll som har satt sammen denne forestillingen med støtte fra Det norske bibelselskap og Stiftelsen Aeropagos. Ulla Käll er kjent av mange gjennom retreater, Taizégudstjenester, CDer og bokutgivelse. Hun underviser ved kulturskolen i Fredrikstad. Birgitte Bjørnstad Sæbø arbeider med fortelling og tekstformidling. Hun har hatt forestillinger inne i Den kulturelle skolesekken og arbeider også deltid ved praktikum på MF. Velkommen til en forestilling som gir disse bibeltekstene nye dimensjoner! Tid og sted: Bakkehaugen kirke, onsdag 6. april kl Inngangspenger: kr 100, mai 2011 inviterer Nordberg menighet til familieweekend i Sauevika på Hvaler. Her kan du få åndelig påfyll og godt fellesskap i inspirerende omgivelser. Sauevika leirsted ligger i vakker natur, med gode muligheter for å bade, spille strandvolleyball og fotball, prøve en kano eller gå på tur. Stedet har lyse og trivelige fellesrom, spisesal, møtesal, kirkestoff Familieweekend Bli med på familieweekend i Hvalerskjærgården mai! peisestue og utepeis. Av programmet for denne helgen kan vi røpe at det blir familiemøter med futt og fart, masse sang og musikk, volleyballturnering, barnegrupper og voksenmøter, gode samtaler og deilig middag ved dekket bord. Dessuten vil vi spørre hvordan vi skal få plass til Jesus i hverdagen? Fra staben blir sokneprest Egil Stray Nordberg med på turen. Priser: Alle som sogner til Nordberg menigghet kan melde seg på. Priser for hele helgen: Voksne: kr år: kr år: kr år: kr 510 Under 3 år: Gratis. Av totalpris per familie trekkes fra kr 500 i støtte fra menigheten. Sengetøy kan leie for kr 100 per sett. Påmelding: Påmelding til menighetens turkomiteen ved Ingerd Irgens Hynnekleiv på mail: Gi beskjed ved påmelding om antall deltagere, alder på evt. barn, epostadresse og mobiltelefonnummer. Påmeldingsfrist: 1. april 2011 Brosjyre: Det er laget en liten brosjyre som forteller om familieweekenden og om hvordan du kommer til Sauevika. Den finner du i våpenhuset eller i vestibylen i kirken. 7

8 lokalstoff Hanne Kristin Rohde valgt til Årets Oslo-borger 2010: En frisk vind fra Nordberg Hanne Kristin Rohde ble tidligere i vinter valgt til Årets Oslo-borger 2010 av Aftenpostens lesere. Den frittalende juristen som har feid som en frisk vind inn i Oslo-politiet, er trygt forankret i Nordberg. Tekst og foto: Elin Toft Her er hun vokst opp, og for noen år siden overtok hun barndomshjemmet i Langmyrgrenda, der hun nå bor sammen med ektemann og to sønner. - Nordberg er et fantastisk sted å bo, det finnes ikke noe bedre: Kort vei både til sentrum og til Marka, rolig og hyggelig. En liten Kardemommeby, smiler lederen for Vold- og sedelighetsseksjonen ved Oslo-politiet. Inspirerende seier Hun er fargerik og feminin, blid og avslappet. På kontoret hennes er det langt mer enn bare dokumenter blant annet troner tegningen som hun fikk i forbindelse med kåringen av Årets Oslo-borger på en av veggene. - Ja, det var telefonen man aldri glemmer. Jeg ble veldig overrasket da jeg ble nominert av Aftenposten, men så straks at jeg konkurrerte med mange interessante og spennende kandidater. Tanken på at jeg kunne vinne, streifet meg ikke. Derfor ble jeg veldig glad og overrasket da telefonen kom om at jeg var blitt valgt av Aftenpostens lesere. Det var skikkelig inspirerende! sier Hanne Kristin Rohde. Hun tolker tilliten som hun er blitt vist, som en bekreftelse på at publikum vil ha åpenhet, selv når hun går ut med brutale fakta. Banebrytende åpenhet Vi ser henne i mediene med jevne mellomrom, og da er det som regel i mindre hyggelige sammenhenger. Skjer det et drap, en voldtekt eller et alvorlig overgrep i Oslo, er det hennes avdeling som har ansvar for å oppklare forbrytelsen. Da er hun strikt i uniform, ryddig og klar i møte med mediene og publikum. Og meget frittalende. Hun har fått både antirasister og feminister på nakken. - Det er alltid noen som er dundrende uenig i det jeg sier. For eksempel når jeg har pekt på at alle overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er utført av ikke-vestlige menn. Og at kvinner kan forebygge voldtekt ved å ta noen enkle forholdsregler. Vi må tåle å snakke om det som er vanskelig først da kan vi gjøre noe med det, sier Rohde. Med åpenheten sin har hun vært banebrytende inn i en fortielseskultur som til nå har rådet i justisdepartementet, noe Oslos befolkning setter stor pris på. - Jeg mener dette er ren folkeopplysning. Ved å skape en sunn bevissthet rundt det som er fakta om kriminaliteten i Oslo, kan vi skape en tryggere by. Må tåle kritikk - Er Oslo en farlig by, da? - Nei, Oslo er generelt en trygg by. Men det er en annen by enn for år siden. Det er nok lurt å ta sine forholdsregler for eksempel å planlegge hjemturen midt på natten hvis du må gå alene, eller å la være å legge igjen verdisaker åpenlyst i bilen du nettopp har parkert. - Blir du berørt av at noen grupper nærmest vil halshugge deg? Hanne Kristin Rohde nøler for en gangs skyld et lite sekund før hun svarer. Så er hun i gang igjen: - Jeg blir berørt, men mister ikke energien. Går du inn i bokseringen, må du tåle et slag eller to. Jeg er utelukkende ute etter å belyse saker, og kommer til å forsette med det selv om kritikken av og til hagler, både den saklige og den usaklige. Når jeg selv blir tatt på en usaklig måte, for eksempel karakterisert som hun fremstår som sterkt sminket eller en fare for Oslo, må jeg bare le. Tett på det verste Hanne Kristin Rohde er elsket av mediene for sin åpenhet og sin vilje til samarbeid. Hun har ennå til gode å si ingen kommentar i stillingen som leder i Oslo-politiet. Tvert imot har hun stor tro på at et samarbeid er bra for både politi og medier. - Vi lever i en annen medievirkelighet enn for en generasjon siden. Nå kan det gå bare minutter fra en forbrytelse skjer, til det er kjent over hele landet. Aftenpostens bevis på at hun er kåret til Årets Oslo-borger

9 lokalstoff Men å leve så tett på drap, voldtekter, kjønnslemlestelse og grusomheter - virkelig det verste man kan tenke seg - det må da gjøre noe med henne? Jo, Hanne Kristin Rohde innrømmer at noen saker gjør større inntrykk enn andre. Særlig dem som involverer barn. - Samtidig må jeg være profesjonell. Det viktigste for meg er å oppklare sakene. Jeg sitter tross alt bak et skrivebord, mens mine dyktige medarbeidere har en tøff hverdag ute i felt. Det er de som får trøkken, og jeg har stor respekt for dem! Heldigvis har vi mulighet for debrifing både med politi-prest og andre fagfolk. Alltid på jobb - Hva kan kirken gjøre for å skape en trygg bydel, og hva kan vi som enkeltmennesker gjøre? - Vi bor jo i en god bydel med mange gode tilbud, blant annet kirkens. Selv hadde jeg stor glede av å være med i Nordberg menighets ungdomsforening tidlig i tenårene; det var et artig og samtidig trygt sted å være. Som Nordberg-mamma vil jeg si at det er viktigere enn noen gang tidligere å drive holdningsskapende arbeid. Som foreldre kan vi være med på å støtte barnas aktiviteter, og på den måten skape trygghet rundt oss, sier Rohde. Selv har hun liten kapasitet til annet enn jobb og familie. Telefonen kan ringe til alle døgnets tider. - Jeg har en fantastisk spennende jobb, jeg klager ikke, men den gir meg ikke mye fritid. Jeg er alltid på jobb for en trygg hovedstad det kan man kanskje si er mitt bidrag til fellesskapet. Det er bare i dusjen at jeg ikke har mobilen med meg, ler Hanne Kristin Rohde. Kunsten å omgås elg De er store og flotte å se på. Men det er ikke uproblematisk når elg trekker ned i villastrøkene. Hvordan skal vi omgås "skogens konge"? - Det er et fint strøk å bo i, sier vi gjerne om denne delen av byen: Vi bor nær sentrum og nær marka. Ut av skogen En av konsekvensene ved denne nærheten til marka, er at skogens dyr rett som det er dukker opp i boligområdet. Det gjelder ikke ulv her hos oss, men elg. I vinter har vi ofte sett "skogens konge" rusle mellom husene i dyp snø på jakt etter føde. Flokken på bildet dukket opp på Nordberg i januar. Det var sannsynligvis en av de fire som ble påkjørt i Carl Kjelsens vei i februar. Begge forbena ble knust, Viltnemda ble tilkalt og måtte avlive dyret. Ellers har vi hørt om en liten hund i Langmyrgrenda som ble trampet ihjel av elgen. Elg møter mennesker Å møte elg på nært hold kan være en skummel opplevelse, både for voksne og barn. Hva skal vi gjøre? Det beste er å trekke seg unna, forholde seg rolig og unngå å skremme opp dyret. Folk fra Viltnemda forteller at det er vanskelig å jage elgen bort fra boligstrøk på en kontrollert måte. Elg i flukt er en fare både for kjørende og gående. Viltnemda vil nødig skyte dyrene. I stedet ønsker de å få beskjed og følge med på hvordan dyrene oppfører seg, om de er fredsommelige eller ikke. Når folk er blitt angrepet av elg, er det nesten alltid en hund med i bildet, sier Viltnemda. Hvis hunden går løs og eieren forsøker å fange den inn, kan elgen kjenne seg truet og angripe. Det er altså klokt å holde hunder i bånd for tiden. Ellers er det klokt å holde øye med veikantene for de som kjører bil. I Maridalen står det skilt som opplyser om elgfaren. Det kan brått dukke opp en elg i veien, slik det gjorde i Carl Kjelsens vei. Elg til jul Soknepresten på Nordberg forteller om en julaften for noen år siden, da han hadde gjester fra Italia til bords. Plutselig dukket det opp tre elger utenfor stuevinduet. Gjestene var storlig forundret over det eksotiske innslaget, mens prestefamilien lot som om dette var dagligdags her i vinter-norge. Elg eller frukt? Det er eksotisk med elg i hagen. De kommer for å finne mat, og de går løs på frukttrær og tujahekker. De kan spolere årets frukthøst. Men mange vil mene at det er mye mer interessant å ha bilde av elg i hagen enn et bilde av en tujabusk. Lions våraksjon Etter en lang vinter og en ekstra sen påske er tiden inne til klargjøring av hagen. For tiende året på rad vil Nordberg LIONS igjen kunne levere nødvendige hageprodukter som gjødsel, kalk, plantejord og annet du trenger. Bestillingsseddel med priser på de forskjellige varene vil du finne i postkassen din i god tid før vi leverer. Bestillingsfristen er onsdag 13. april. Om ettermiddagen torsdag 28. april vil det du har bestilt, stå innenfor hageporten. Har du noen spørsmål kan du ringe Harald Sangnes

10 kirkeaktuelt Stiller du til valg? Til høsten skal det velges nye menighetsråd på Nordberg og i Maridalen. Arbeidet med valglistene begynner i disse dager. Kanskje har du kandidater du vil foreslå? Eller kanskje du selv bør stille som kandidat? Kirken er for alle mennesker som ønsker å være en del av den. Det er dåpen som gir medlemskap i kirken. De som er medlem av Den norske kirke og som bor innenfor menighetsgrensene for Nordberg og Maridalen menigheter, er de som nå kan stille som kandidater og stemme ved kirkevalget. Kirkevalget er ditt valg. Hva sier Kirkeloven? Menighetsrådet er et lovfestet organ. Det skal "ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet", står det blant annet i Kirkeloven. Rådet må finne ut hvordan det skal planlegge trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid, diakoni og arrangementer. Det har ansvar for menighetens egne lokaler og må sørge for at økonomien er god Menighetens profil Menighetsrådet på Nordberg har også vedtatt en visjon for arbeidet. Nordberg menighet vil være "En åpen kirke - med Jesus i sentrum". Det sier noe om lav terskel og om klar forankring. Kirken vil være åpen for alle. Den vil være noe mer enn et sted du kan oppsøke ved livets høytideligheter og på kirkelige høytidsdager. En menighet skal være et trygt og åpent fellesskap, et møtested for tro, kultur og hverdagsspørsmål. De siste årene har Nordberg kirke derfor også profilert seg som en "kulturkirke". Kirken i lokalsamfunnet Kirken er en del av bydelen vi hører hjemme i. Den skal også være med på å bygge nettverk i det lokalsamfunnet som blant annet rommer skoler, korps, barnehager og idrettslag. Derfor åpner Nordberg menighet dørene sine for barnekulturdag, jazzkonsert, seniorakademi og korøvelser. Den driver barnehage, og den har tråder til Nordberghjemmet, Frivillighetssentralen og til Kirkelig Fellesråd i Oslo. Sammensetningen av menighetsrådet har altså betydning for menigheten, lokalsamfunnet og for hele kirken. Valget i høst Hos oss skal det velges nye menighetsråd for Nordberg og Maridalen menigheter i høst, parallelt med kommunevalget. Dessuten skal vi stemme på kandidater til Oslo bispedømmeråd. De som blir valgt der, vil bli en del av Kirkemøtet, som er det øverste organ i Den norske kirke. Nordberg menighetsråd har for tiden 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Alle medlemmene er nå på valg, og de skal velges for 4 år. Maridalen menighetsråd har 4 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. 2 av de faste medlemmene er på valg. Noe for deg? Hvorfor bør du vurdere å bli med i menighetsrådet? Kanskje har du barn i menighetens barnehage, i barnegospel eller i speidern og er opptatt av barns oppvekstmiljø her i strøket. Du ser kanskje at det er mennesker her i området som trenger støtte, og som menighetens diakoni forsøker å hjelpe. Kanskje skulle du ønske at kirken profilerte seg annerledes og sterkere i aktuelle samfunnsspørsmål? Ta kontakt! Ved å kontakte menighetskontoret kan du få mer informasjon om hva menighetsrådet er opptatt av og hvordan det arbeider. Du kan også kontakte leder av nominasjonskomitéen, Arna Østnor, tlf , for flere opplysninger. Flott fasade - men innvendig... Nordberg kirke er på det nærmeste ferdig rehabilitert utvendig. Det er lenge siden vi så den så flott! Det mangler fortsatt noen skiferplater på taket, men de skal etter planen komme på plass i løpet av mars. Dermed er kirken blitt et hus vi med stolthet kan vise fram til 50 års jubileum neste år! Innvendig er den ikke like vakker. Det finns ikke penger på kommunens budsjett til innvendig oppussing i denne omgang. Der inne er ¾ av varmeanlegget i benkene ute av drift. Teppene er slitt og gulvet burde slipes. Er det mulig å gjøre noe med dette før jubileet i februar 2012? Det vil koste kr å skifte løperen. Hvis vi samtidig skal slipe gulvet i kirkeskipet, vil det koste kr Still til valg - og gi kirken et godt råd! i tillegg. Det er midler som menigheten ikke har. Men hvis det skulle være noen bemidlede personer eller firmaer der ute som er glad i kirken og kunne sponse kirken, så skulle nok staben og menighetsrådet få organisert oppussingen! Hva som så bør skje med kirkebenkene, er et åpent spørsmål. Hvis de ikke kan repareres, må de antagelig skiftes ut. Kanskje med stolrekker? Eller med nye benker som det går an å flytte? 10

Skiløping før og nå. Nordberg menighetsblad. se side 16-17. Nr. 1 Januar 2011. Nestekjærlighet på side 4. Kaj Munk: "Ordet" side 6

Skiløping før og nå. Nordberg menighetsblad. se side 16-17. Nr. 1 Januar 2011. Nestekjærlighet på side 4. Kaj Munk: Ordet side 6 Nordberg menighetsblad Nr. 1 Januar 2011 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Nestekjærlighet på side 4 Kaj Munk: "Ordet" side 6 Kurs om Jesus side 7 Kapell til salgs side 8-9 Kropp og sex side 28-29

Detaljer

Familiehelg på Hvaler Se bilder på side 7. Nordberg menighetsblad. Pinsenummer. Nr. 3 Mai 2011. Åse-Marie Nesse møter du på side 4-5

Familiehelg på Hvaler Se bilder på side 7. Nordberg menighetsblad. Pinsenummer. Nr. 3 Mai 2011. Åse-Marie Nesse møter du på side 4-5 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Mai 2011 Pinsenummer Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Åse-Marie Nesse møter du på side 4-5 HVorfor pinse? Side 8-9 Årets olabilløp Se bilder side 13 Påsketegninger

Detaljer

Påsketid Se side 15-17 og 32

Påsketid Se side 15-17 og 32 Nordberg menighetsblad Nora i Nairobi Side 4-5 Stor konsert Side 7 Ny på kontoret Side 9 Hva med orgelet? Side 10 Kurbitsmalerier Side 16-17 Påsketid Se side 15-17 og 32 Nr. 2 Påskenummer 2013 Nordberg,

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 6 Julenummer 2010 Nordberg, Korsvoll & Maridalen Hva skjer i jula? Se side 3 Barn i faresone Side 4 og 6-7 Barnekultur side 16-17 Julens fortellinger side 26-27 Alkoholfri jul?

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 2 Påskenummer 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor konsert! Side 3 og 30-31 Nytt orgel i kirken Side 4-5 Påskepredikanten Side 6-7 700 konfirmanter på banen Se

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 1 Januar 2012 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Jubileumsnummer på den annen side 2 50 år 50 år er ingen høy alder for et kirkebygg. Men det er et rundt tall, et halvt

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

I vann og gjørme Se side 6. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Sommernummer 2014. Prøysen-kveld Side 4-5. Bibelske myter Side 10-11. Tone slutter Side 15

I vann og gjørme Se side 6. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Sommernummer 2014. Prøysen-kveld Side 4-5. Bibelske myter Side 10-11. Tone slutter Side 15 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Sommernummer 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Prøysen-kveld Side 4-5 Bibelske myter Side 10-11 Tone slutter Side 15 - Ikke i vår favør Side 16 Kulturreisen Side

Detaljer

De reparerer kirken Se hva som skjer på side 6-7

De reparerer kirken Se hva som skjer på side 6-7 Nordberg menighetsblad Nr. 5 Oktober 2010 Nordberg, Korsvoll & Maridalen Barnekulturdagen side 2-3 Ten Sing starter side 4-5 Møt en skeptiker på side 8 Orgelskolen side 10 Lions kunsthelg side 16-17 De

Detaljer

Eventyrskogen. Nordberg menighetsblad. Nr. 1 Januar 2015. Aktiv dødshjelp? Side 3 og 10. Nytt blandakor Side 4-5. H. N.

Eventyrskogen. Nordberg menighetsblad. Nr. 1 Januar 2015. Aktiv dødshjelp? Side 3 og 10. Nytt blandakor Side 4-5. H. N. Nordberg menighetsblad Nr. 1 Januar 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Aktiv dødshjelp? Side 3 og 10 Nytt blandakor Side 4-5 H. N. Hauge Side 6-7 Fastetid Side12-13 Ibsens Brand Side 32-33 Eventyrskogen

Detaljer

Kreativt i kirken Se side8-9. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Sommeren 2013. Nytt møtested Side 4. Kulturkveld Side 6-7. Til Andalusia Side 10

Kreativt i kirken Se side8-9. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Sommeren 2013. Nytt møtested Side 4. Kulturkveld Side 6-7. Til Andalusia Side 10 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Sommeren 2013 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Nytt møtested Side 4 Kulturkveld Side 6-7 Til Andalusia Side 10 Speiderliv Side 15 vår mann i Gaza Side 16 Kreativt i

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 6 Desember 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Det skjer i jula Side 3 og 10-11 I tennishallen Side 6-7 Et spennende liv Side 8-9 Ett år i London Side19 Ny kirkekunst

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Lys til jul Se side 3. Nordberg menighetsblad. Nr. 5 Oktober 2013. Korsvoll 50 år Side 4-5. Lions kunsthelg Side 8-9. Besøk i Etiopia Side 16-17

Lys til jul Se side 3. Nordberg menighetsblad. Nr. 5 Oktober 2013. Korsvoll 50 år Side 4-5. Lions kunsthelg Side 8-9. Besøk i Etiopia Side 16-17 Nordberg menighetsblad Nr. 5 Oktober 2013 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Korsvoll 50 år Side 4-5 Lions kunsthelg Side 8-9 Besøk i Etiopia Side 16-17 Ved livets grense Side 18 Oromo i kirken Side

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 4 September 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Årets konfirmanter Side 4-5 Musikk og Maleri Side 6 Den nye diakonen Side 7 Jakten på Jesus Side 3 og 10 Ville blomster

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 5 Oktober 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Lions kunsthelg Side 4-5 Kirkelige festdager Side 8-9 Gunnhilds stolaer Side 10-11 Aksjon for vann Side18-19 Sjakkmestrene

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Gi kirken gode råd! Side 4-7. Nordberg menighetsblad. Nr. 4 September 2015. Årets konfirmanter Side 9. Egil slutter Side 10-11

Gi kirken gode råd! Side 4-7. Nordberg menighetsblad. Nr. 4 September 2015. Årets konfirmanter Side 9. Egil slutter Side 10-11 Nordberg menighetsblad Nr. 4 September 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Årets konfirmanter Side 9 Egil slutter Side 10-11 Musikk og Maleri Side 12 Et lokalt elverk Side14 To fengselsbrev Side

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer