Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS! SEKSUALUNDERVISNING STOPP MOBBING! BOKMÅL & NYNORSK RESPEKT PÅ NETTET LÆRERVEI- LEDNINGER RETTIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS! SEKSUALUNDERVISNING STOPP MOBBING! BOKMÅL & NYNORSK RESPEKT PÅ NETTET LÆRERVEI- LEDNINGER RETTIGHETER"

Transkript

1 Bestill undervisnings- NÅ OVER 80 MATERIELL materiell helt GRATIS! Ditt brukernavn og kundenummer forenkler bestillingen på SubjectAid.no STOPP MOBBING! SEKSUALUNDERVISNING LÆRERVEI- LEDNINGER BOKMÅL & NYNORSK RESPEKT PÅ NETTET MILJØ OG KLIMA RETTIGHETER KNYTTET TIL KOMPETANSEMÅL Ulike kilder alt på et sted! Oppdatert og aktuelt materiell! Fordypning og tilleggslesing! Stort utvalg i forskjellige fag! Rask levering! RELEVANT OG AKTUELT kostnadsfrie undervisningsmateriell

2 GRATIS for deg og elevene dine! Velg blant en rekke typer materiell Velkommen til et innholdsrikt semester! Du kan forsterke og supplere undervisningen med materiell fra SubjectAid.no et flott tilbud om ekstra undervisningsmateriell. Her har vi samlet stoff fra organisasjoner, myndigheter og bedrifter på ett og samme sted. Du finner høyaktuelt materiell innenfor områder som samfunnsfag, naturfag, klima, yrkesvalg og mye mer. av dette har også lærerveiledninger, filmer og annet digitalt supplement som kan lastes ned. Bestill via brosjyren eller på SubjectAid.no, og du mottar det i løpet av noen dager. Det aller beste har vi spart til slutt Det er helt gratis for deg som jobber i skolen! Ingen kostnader påløper verken for frakt eller administrasjon. I denne brosjyren ser du noe av vårt rikholdige materiell, hele utvalget finner du på SubjectAid.no. Mye Lett å bestille, rask levering, og du betaler ingenting for verken materiell, håndtering eller frakt. Lærerstemmer om SubjectAid.no Spennende hefter som er greie å ha som supplement i undervisningen. Jeg er spesielt fornøyd med nyhetsbrevet som gir meg gode tips. Flott med et sted der materiell er samlet. At det er gratis har mye å si for min mulighet til å suplere med fagstoff i papirformat. Ellers helt topp tjeneste! Og ikke minst gratis! SubjectAid.no distribuerer materiell fra organisasjoner, myndigheter og bedrifter til skoler, høyskoler og universiteter i Norge. Tjenesten er gratis for lærere, utdannings- og yrkesrådgivere samt annet skolepersonell. Tlf E-post facebook.com/subjectaid.no Les mer om oss!

3 Populære materiell! Norges langstrakte land har en rik natur. Vi har en stor variasjon i geologi, landskap, naturtyper og arter. En sunn natur er en forutsetning for vekst og velferd. Dersom vi skal fortsette å kunne nytte oss av tjenestene og godene vi får fra naturen, må vi derfor ta vare på den. Dette heftet er utgitt av Klima- og miljødepartementet og inneholder historier om livet i skogen, på fjellet og i vårt kulturlandskap, og fortellinger om spesielle arter og naturtyper av stor betydning. Heftet er på 28 sider og kan brukes i naturfagene, samfunnsfag og norsk i ungdomsskole og videregående skole. Historier om skog, fjell og kulturlandskap Klima- og miljødepartementet Norsk Kennel Klubs aktivitetshefte for barn forener morsomme, kreative og utfordrende oppgaver med nyttig kunnskap og lærerike fakta om hunder og hvordan vi best omgås dem. Heftet inneholder fargeleggingsoppgaver, rebuser, labyrinter, finn 5 feil -oppgaver mm. av varierende vanskelighetsgrad. Aktivitetshefte for barn Norsk Kennel Klub Seksualundervisning Filmen Sex på kartet RFSU Norge AS Sex på kartet er en 28 minutter lang tegnefilm. Handlingen i filmen foregår først og fremst i et skole bibliotek. Gjennom voiceover og øvrige scener får vi innblikk i de ulike personenes tanker og minner. Filmen er delt inn i seks deler, som fint kan vises hver for seg. Hver del følges opp med diskusjoner, øvelser og oppgaver i en egen veiledning. Forøvrig følger det også med kondomer og egen presentasjon Om kroppen, sex og sånt Materiellet er laget for lærere, skolepersonell, fritidsledere og andre pedagoger som møter ungdommer i undervisningssammenheng. Presentasjon og pose med 32 kondomer

4 1 klassesett = 32 eks Kode Grønn superheltene redder galaksen Grønt Punkt Kode Grønn Superheltene redder galaksen», er en klasseaktivitet som skal motivere skole- og barnehagebarn til å skylle, brette og stappe drikke-kartonger hver dag hele skoleåret. Sammen med superheltene Resirkuline, Lyn-Lars, Kåre Kartong og Superlærer skal elevene konkurrere om å lage Norges beste resirkulerings-superhelt og ,- til klassen sin! Konkurransen starter ved skolestart høsten Norsk matevareproduksjon en komplett verdikjede Norsk Landbrukssamvirke Norsk matproduksjon er en av Norges få komplette verdikjeder og sysselsetter rundt mennesker. Hvilke utfordringer og muligheter står landbruket overfor? I heftet Norsk matevareproduksjon en komplett verdikjede blir norsk matproduksjon plassert i en politisk kontekst nasjonalt og internasjonalt. Det viser den viktige rollen landbruket spiller for sysselsetting og levende distrikter i Norge, samt utfordringer verden står overfor når det gjelder matvaresikkerhet. Heftet har informasjon om forbrukermønster og kjøpekraft i Norge. Heftet egner seg både i geografi, naturfag og samfunnsfag. For ungdomstrinnet og videregående skole. Heftet er rikt illustrert. Bra for bonden best for samfunnet Norsk Landbrukssamvirke Matindustrien er Norges største fastlandsindustri og bidrar med lønnsomme arbeidsplasser fra Kristiansand til Tana. I mer enn hundre år har landbrukssamvirkene bidratt til aktiv bruk av og verdiskaping til hele landet. Hver dag går nærmere mennesker til jobb i matindustrien for å sørge for at bøndenes råvarer blir foredlet til matvarer nordmenn kan kjøpe. I heftet «Bra for bonden, best for samfunnet» får du vite mer om landbrukssamvirkenes betydning i Norge. Heftet egner seg både i geografi, naturfag og samfunnsfag. Heftet er rikt illustrert. Hav og Kyst Klima- og miljødepartementet Alt liv begynte i havet, og det er fortsatt viktig for vår eksistens. Ressursene i havet har bygget vår rikdom og velstand og hatt stor betydning for Norge som nasjon, vår kultur og vår identitet. Havbunnen er en biologisk skattkiste som vi fortsatt vil høste av på en bærekraftig måte. Men alt tyder på at presset på ressursene vil øke i framtida, både i våre havområder og globalt. Dette heftet er utgitt av Klima- og miljødepartementet og inneholder historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og naturområder av stor betydning. Heftet er på 28 sider og kan brukes i naturfagene, samfunnsfag og norsk i ungdomsskole og videregående skole. Historier om vann, elver og våtmarker Klima- og miljødepartementet Norge har et unikt natur- og kulturmiljø knyttet til våtmark, vann og vassdrag. Vassdragene våre har et rikt naturmangfold og produktive økosystem som vi er helt avhengige av. Samtidig som disse økosystemene gir oss en rekke muligheter til opplevelsesrik og inntektsbringende aktivitet, er de under press fra en rekke påvirkningsfaktorer, og det er derfor viktig at vi tar vare på denne blå naturen. Dette heftet er utgitt av Klima- og miljødepartementet og inneholder historier om livet i våtmark, vann og vassdrag. Heftet er på 28 sider og kan brukes i naturfagene, samfunnsfag og norsk i ungdomsskole og videregående skole. NYHET! Kystverket tar ansvar før sjøveien Kystverket En enkel innføring i Kystverkets hovedvirke. Kystverkets visjon, samfunnsoppgave og overordna mål. Litt om hvorfor Kystverkets arbeid er viktig, og om hvordan de er organisert. Videre tas man gjennom de mest sentrale fagområdene de har ansvar for; Kystforvaltning, Sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. En fin måte å få et innblikk i et mangfoldig arbeid for å sikre trygg ferdsel for personer og gods langs norskekysten vår. Utover det trykte materiellet, vil det medfølge liste med lenker til videosnutter om Kystverket, som kan brukes i sammenhengen. Kystverkets kommunikasjonsavdeling vil også stille seg tilgjengelig for å svare på spørsmål. sider: 16.

5 1 klassesett = 32 eks Dialog nr 1/2014 Petroleumstilsynet I denne utgaven av Dialog ser vi nærmere på den krevende situasjonen petroleumsnæringen står overfor akkurat nå, hvor kostnadskutt og effektivisering skal kombineres med å håndtere omfattende oppgaver på felt i drift og samtidig løse nye og forsterkede utfordringer i nord. Vi spør: Hva innebærer kuttene? Får de konsekvenser for sikkerheten? Er det mulig å spare penger og samtidig oppnå kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået, slik regelverket krever? Formålet med Dialog er å bidra til åpenhet og diskusjon om viktige sikkerhetsmessige tema i petroleumsvirksomheten. Sikkerhet status og signaler Petroleumstilsynet Finnes også på engelsk! Hovedtemaet i denne utgaven er Ptils nye hovedprioritering Sikker senfase. Vi gir deg bakgrunn, fakta og innsikt i hvorfor Ptil har utpekt dette som et satsingsområde. Hva kjennetegner senfase? Hvilke utfordringer er det snakk om og hvordan kan de håndteres? Et annet viktig tema som blir viet plass er Risikoutsatte grupper. Hva er status, hvilke resultater er oppnådd og hvor bør næringen rette innsatsen? I Sikkerhet status og signaler vil du også finne omtale av en rekke andre sentrale saker på sikkerhetsområdet både fra året som gikk og året som nettopp har begynt. Det beste er at det på en lettfattelig måte peker på fordelene med norsk matproduksjon. Hvorfor produsere mat i Norge? 15 minutter om mat och landbruk, bokmål Norges Bondelag Heftet tar handler om sammenhenger i norsk mat- og landbruksproduksjon og gir en rask oversikt over et politikkfelt som angår oss alle. Tema: Behov for økt matproduksjon i verden og Norge Hva skiller Norge fra andre land Noen utviklingstrekk i landbruket Mål for landbruket framover, og virkemidler for å nå måla Innholdet er knyttet til læreplanmål i samfunnsfag i ungdomsskole og videregående skole. 16 sider. Nynorsk versjon finner du på SubjectAid.no Velg landbruk En utdanning for deg Norges Bondelag Hefte som beskriver utdannings- og arbeidsmuligheter innen landbruk. Med oversikt over utdanningsinstitusjoner som tilbyr landbruksutdanning og spennende artikler med overskrifter som: Verden trenger deg, Storbyjenter velger karriere i åkeren og Framtidas mest etterspurte kompetanse. Visste du at landbruket er Norges største fastlandsnæring og at hver tiende bedrift i Norge er en landbruksbedrift? Heftet er på 32 sider A4. Realfag gir verdiskapning Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Magasinet «Realfag gir verdiskaping» skal inspirere og skape engasjement rundt utdanningsvalgene som de unge står ovenfor, og tilbyr et interessant innblikk i en rekke ulike studiesteder og yrkesmuligheter. I magasinet får vi blant annet møte flere realfaglige rollemodeller, og blir bedre kjent med dem gjennom tiltaket rollemodell.no. Hanne er rollemodell og kreftbekjemper, Anfrid er rollemodell og konstruerer broer, og Roy fra Revolve er rollemodell, masterstudent og bygger racerbil. Materiellet skal blant annet kunne benyttes i faget Utdanningsvalg på trinn samt i videregående skole. Husk å last ned lærerveiledninger. Plakat studieløp Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Denne plakaten viser studieløpet fra grunnskole, via bachelor og helt frem til en master i realfag/ teknologifag. Den illustrerer på en fin måte at mange veier fører til målet, blant annet ved å inkludere både TAF, yrkesfag og studieforberedende program. Heng den gjerne opp i klasserommet, til informasjon og inspirasjon for både elever og lærere.

6 INTERVJU MED MILJØDIREKTORATET Arild Sørensen, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet FRILUFTS- LIVETS ÅR 2015 Hei Arild! Hva gjør dere i Miljødirektoratet? Fortell om deres oppdrag. Miljødirektoratets arbeidsoppgaver spenner vidt. Vi jobber i korthet med å holde naturmiljøet rent, rikt og i størst mulig grad intakt. I år er det friluftslivets år og vi har et spesielt fokus på allemannsretten, nærfriluftslivet, fritidsfiske og kulturminner. Hvordan er Allemannsretten lagt opp, og hvordan kan skolene dra nytte av disse brosjyrer? En sier ofte at allemannsretten er det juridiske grunnlaget for det norske tradisjonelle friluftslivet. Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven av 1957 og gir alle mennesker rett til ferdsel, opphold og høsting i naturen. Det er viktig å understreke at med disse rettighetene følger også plikter. Brosjyrene tar sikte på å informere både om de rettigheter og de plikter vi må forholde oss til når vi utøver friluftsliv. År 2015 er Friluftslivets år, hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen? Vår satsing mot skoleverket er knyttet til den naturlige skolesekken. Satsingen skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. En viktig del av den naturlige skolesekken er å gi barn og ungdom egne erfaringer i forhold til de gleder friluftslivet gir. Vår brosjyre om allemannsretten tar mål av seg til å formidle både rettigheter og plikter det er nødvendig å ha kunnskap om ved ferdsel i norsk natur. Hvordan vil dere profilere allemannsretten for skoleverket under friluftslivet år. Vår brosjyre om allemannsretten formidlet gjennom SubjectAid.no er et supplement til e-læringsopplegget og kan brukes som kunnskapsgrunnlag for elever og lærere i undervisningen. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten, og i denne brosjyren får du informasjon om hva du bør vite om den. Den er kanskje mest relevant for ungdomstrinnet ( trinn), der allemannsretten inngår i et av kompetansemålene i Kroppsøvingsfaget. I tillegg kan det også være relevant for noen av valgfagene. Elever på småtrinnet skal bl.a. lære om sporløs ferdsel, og andre trinn skal kunne planlegge turer. Lærere kan for eksempel bruke brosjyren i planleggingen av undervisningen for hele grunnskolen og videregående skole. 16 sider. Finnes også på nynorsk, engelsk og tysk! Allemannsretten, bokmål Miljødirektoratet Klima i endring Miljødirektoratet FNs klimapanel la fram sin oppsummering av klimaforskningen i løpet av 2013 og 2014, i 3 delrapporter. Heftet handler om klimaendringer og konsekvenser av disse fram til dag, hvilke klimaendringer og konsekvenser vi kan stå overfor fram mot 2100, hvordan og hva vi kan tilpasse oss til, i tillegg til hvordan vi kan kutte utslipp og holde oppvarmingen under 2 grader. Heftet er laget spesielt med tanke på skoleverket, og inneholder lettfattelig tekst, faktabokser og infografikk. Se også filmene som er laget til hver av delrapportene. I midten av heftet finnes en utbrettbar plakat med gode eksempler på tilpasning til klimaendringene og hvordan du selv kan kutte i utslipp. Den kan enkelt nappes ut og henges opp i klasserommet. Lettfattelig tekst, faktabokser og infografikk! Norsk Sokkel nr Oljedirektoratet Det er 50 år siden første konsesjonsrunde på kontinentalsokkelen. Flere tidsvitner forteller om hvordan oljepolitikk ble formet og la grunnlaget for dagens velferdsstat. Eventyret fortsetter. På feltet Johan Sverdrup i Nordsjøen er den siste arbeideren ennå ikke født. Likevel skremmes de unge (igjen) fra å ta petroleumsrettede fag. Framtidsutsiktene til olje- og gassnæringen er ikke så dystre som regjeringen hevder, ifølge en professor i petroleumsøkonomi.

7 1 klassesett = 32 eks Verktøykasse 1 Bilder og Gjenstander PERL Bilder og Gjenstander, Aktiv Læring Verktøykasse #1 er et sett av ideer og ressurser som kan bidra til aktiv, tverrfaglig undervisning om bærekraftig utvikling. Innholdet beskriver aktiviteter som ved bruk av bilder og gjenstander skaper innsikt i sammenhengene mellom livsstil og omgivelsene. Den viser til aktiviteter som stimulerer refleksjon, kritisk tenkning, rådslagning, og kreativt problemløsning. Et bildesett er vedlagt heftet. sider: 22. Verktøykasse 2 Privat forbruk og klimaendring PERL Privat Forbruk og Klimaendring, Aktiv Læring Verktøykasse #2 fokuser på billedbruk og undervisningsstrategier for å utforske emner som privat forbruk, klimaendring og ansvarlig livsstil. Heftet inneholder en kort faglig innledning om temaene; en beskrivelse av aktiv læring som fremmer kritisk tenkning og konstruktiv handling; et utvalg av praktiske læringsaktiviteter og en billedbank til støtte for de foreslåtte aktiviteter. sider: 30. Verktøykasse 3 Økonomiskkompetanse PERL Økonomisk Kompetanse-Personlig Økonomistyring, Aktiv Læring Verktøykasse #3 er et ressurshefte laget for å fremme økonomisk kompetanse og hjelpe elevene bygge opp sin egen forståelse av og mening om ansvarlig levesett. Heftet presenterer bakgrunnsinformasjon om behovet for opplæring i personlig økonomistyring og henvisninger til spill som kan brukes. I tillegg har heftet et nyutviklet kortspill som kan brukes på flere måter. sider: 22. Verktøykasse 4 Tid som resurs PERL Ressursbruk: Tid Som Ressurs, Aktiv Læring Verktøykasse #4 er en veiledning som bidrar til aktiv læring om hvordan en bærekraftig fremtid bygges på enkelt individers valg og handlinger på lokalt plan, men som samtidig omfatter nasjonale og globale ressurser. Verktøykassen består av en faglig innledning og et utvalg av praktiske eksempler deriblant bruk av undersøkelse, synliggjøring, beslutningstaking, målsetting, og handling og refleksjon knyttet til tid og reise, mat, valg, mote og teknologi. sider: 38. Verktøykasse 5 Hva er historien? PERL NYHET! Hva er historien?, Aktiv Læring Verktøykasse #5 er en didaktisk veiledning som bidrar til aktiv læring i klasserommet om hvordan en bærekraftig fremtid kan bygges på enkelt individers valg og handlinger. Verktøykassen beskriver flere måter å utvikle kunsten å fortelle relevante historier på. Fortell er kunsten gi r elever muligheten til å utforske temaer knyttet til ansvarlig levesett og bærekraftig utvikling. Særlig kan historiefortelling anvendes for å skape et sosialt læringsmiljø, der samarbeid, refleksjon og sosial samhørighet verdsettes som nødvendige ingredienser på hvordan vi tenker på nytt om vår felles fremtid. Dopingtelefonen Fysiske og psykiske virkninger Dopingtelefonen Dopingtelefonen er en riksdekkende informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping. Den består av en telefon og hjemmeside. Tjenesten er gratis og anonym. Brosjyren omhandler fysiske og psykiske bivirkninger ved bruk av muskeloppbyggende preparater, AAS (Anabole androgene steroider). Samt omfang, virkning og tegn på dopingbruk mm. Brosjyren er skrevet av Professor emeritus Egil Haug, Hormonlaoratoriet Aker, Oslo Universitetssykehus HF. Format A5, 8 sider. Last ned lærerfordypning på subjectaid.no

8 1 klassesett = 32 eks Når foreldre dør Kreftforeningen Hvordan kan barn på en god måte bli tatt med når de opplever at en av foreldrene dør. Hvordan kan omgivelsene være med å støtte barn i sorg både på kort og lang sikt. Brosjyren henvender seg til voksne, familie, helsepersonell, lærer og andre som har betydning og som kan gjøre en forskjell for barn i sorg. 17 sider Passende antall er 1 eks per lærere/personal/voksen. Mor eller far er alvorligt syk Kreftforeningen Når barn opplever alvorlig sykdom hos en foreldre kan hverdagen deres bli dramatisk endret. Barn trenger informasjon og støtte i hverdagen for å mestre denne situasjonen. Brosjyren henvender seg til voksne, familie, helsepersonell, lærere og andre. Den tar for seg barn som pårørendes behov og reaksjoner når foreldre blir alvorlig syk Brosjyren gir og praktiske råd om hvordan omgivelsen på best mulig måte kan støtte og hjelpe barn som pårørende. 15 sider Passende antall er 1 eks per lærere/personal/voksen. Se meg lærer! en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Kreftforeningen Mange lærere er usikker på hvordan de skal forholde seg til elever og familier som opplever alvorlig sykdom. I omtrent hver eneste klasse vil det være elever som opplever alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie. Hvordan de blir møtt i skolen har stor betydning for hvordan de mestrer en vanskelig hverdag. Lærerveiledningen gir praktiske råd om hvordan du som lærer kan være til støtte for elever som opplever alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie. Lærerveiledningen gir også konkrete forslag for hvordan man kan tilrettelegge for samtale i klassen om alvorlig sykdom, kreft og sorg. Den er og aktuell når barn opplever psykisk sykdom eller andre kriser. Informasjon om epilepsi og fysisk aktivitet Norsk Epilepsiforbunds Ungdom I brosjyren Epilepsi og fysisk aktivitet kan du lære mer om epilepsi og få en oversikt over forhåndsregler som er lurt å ta. Brosjyren gir kortfattet informasjon om risiko for skader ved anfall, epilepsi og svømming, førstehjelp m.m. Brosjyren gir viktig og relevant informasjon til lærere som har elever med epilepsi. For barneskole, ungdomstrinnet og videregående. Brosjyren gir gode råd og veiledning. sider: 12. Film om epilepsi og kognitive utfordringer Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ingen ser hva som skjer inni oss er en dvd om epilepsi og kognitive utfordringer hos ungdom. Epilepsi er mye mer enn anfall, og i denne filmen berører vi temaet om kognitive utfordringer på en måte som gjør at seere får vite litt mer om hva dette kan bety for en ungdom med epilepsi. I filmen møter du ungdom som selv har epilepsi, en lærer/pedagog, nevrolog, nevropsykolog, sykepleier og foreldre. De snakker om utfordringene de møter på i hverdagen, og de gir også mange råd og tips til hvordan man kan håndtere kognitive utfordringer på best mulig måte. Filmen gir viktig informasjon til lærere som har elever med epilepsi og kognitive utfordringer. Frisk på reisen Gode tips for en vellykket ferie Europeiske Reiseforsikring Minst halvparten av de som reiser til India eller Mexico blir syke. I Afrika herjer malaria. Heftet gir informasjon om vanlige og sjeldne sykdommer du kan få når du er ute og reiser, og råd om hvordan du kan holde deg frisk. For elever i videregående skole som nesten alle er potensielle utenlandsreisende. 20 sider. God informasjon om utfordringer for epileptikere, viktig refleksjon for elevene. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling. Læreplan i samfunnsfag kompetansemål

9 1 klassesett = 32 eks Alt du trenger å vite om kviser Galderma Nordic Akkurat denne brosjyren har jeg brukt som lånemateriell til noen elever, dersom de har uttrykket problemer om temaet. 19 av 20 ungdommer er på et eller annet tidspunkt plaget av kviser. Det er så vanlig at det regnes som en del av puberteten. Til tross for dette er det mange som tror at det ikke er hjelp å få, eller som tar i bruk metoder som egentlig ikke har noen effekt. Denne brosjyren inneholder en rekke fakta om kviser hva du kan gjøre for å bli kvitt dem og dermed forhindre både fysiske og psykiske arr. Vil du bli hundeeier? Norsk Kennel Klub Det å ha hund innebærer et stort ansvar. Hunden er et individ med behov, akkurat som mennesker. Den må behandles med respekt og gis omsorg. Derfor bør kjøp av hund være planlagt og gjennomtenkt. I denne brosjyren forsøker Norsk Kennel Klub (NKK) å gi leseren mest mulig informasjon om hva hundehold innebærer, slik at man tar dette viktige valget på riktig grunnlag. Teksten er skrevet for voksne og større barn (ungdomsskole og videregående skole). Etiske retningslinjer for hold og trening av hund Norsk Kennel Klub Det er mye man bør vite om hvordan man best kan ta vare på sin firbente venn. Norsk Kennel Klub tar dyrevelferd svært alvorlig, og har derfor utarbeidet landets første etiske retningslinjer for hundehold. Retningslinjene er et verktøy for alle som ønsker kjennskap til hvordan drive et etisk riktig hundehold. Heftet tar for seg stell av hunder, og hvilke regler og lover man bør være kjent med. 12 sider. Minnespill for de minste finn to like hunderaser! Norsk Kennel Klub har laget et morsomt memospill for de minste, hvor målet er å finne to like hunderaser. Her kan du bli bedre kjent med de forskjellige hunderasene, samtidig som du får trent hukommelsen. Hundememory Norsk Kennel Klub Hunden, menneskets beste venn Skolepakke Norsk Kennel Klub Barn + hunder = sant. Bedre mestringsevne, empati og forståelse for dyr og mennesker er bare noen av verdiene barn kan få gjennom samvær med hunder. Våre firbeinte venner er en naturlig del av dagens samfunn og har mange nyttige og viktige oppgaver. Gjennom NKKs skolepakke får barn grunnleggende kunnskap om hunder og hvordan man trygt skal omgås dem.

10 INTERVJU MED KFUK- KFUM-SPEIDERNE Bente Pernilla Høye, Programkonsulent, KFUK-KFUM-Speiderne Hei Bente! Hvem er KFUK-KFUM-speiding, fortell om deres arbeid? KFUK-KFUM-speiderne er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med medlemmer fordelt på 250 grupper over hele landet. Vi tilbyr speiderarbeid for barn og ungdom i alle aldre. Hvorfor har dere laget materiellet «Dagsturen»? I anledning Friluftslivets år 2015, ønsker vi å vise elever og lærere over hele landet hvordan lokalmiljøet kan brukes som læringsarena. På den måten håper vi å inspirere til mer friluftsliv, som er en av våre kjerneverdier. Barn og unge sitter generelt alt for mye stille, men man trenger ikke sitte stille for å lære noe! Hvordan vil dere at lærerne skal bruke materiellet på best mulig måte? Det er flere måter å bruke materiellet på: det kan brukes som inspirasjon, men er også et fiks ferdig opplegg for å gjennomføre en undervisningsdag ute i det fri. Vi har spesielt lagt vekt på læringsmål etter 4. og 7.trinn, og ønsker at skolene, der det er praktisk mulig, lar elever på 7.trinn få en sentral rolle i både planlegging og gjennomføring av turen. Dette i tråd med vår ideologi om personlig vekst og ungt lederskap. Våre egne medlemmer på 7.trinn har mulighet til å oppnå et helt eget speidermerke dersom de er med på å planlegge en slik tur på sin skole. FRILUFTSLIVETS HEDERSPRIS 2015 TILLDELES KFUK- KFUM-SPEIDERNE Dagsturen-pakken inneholder 12 dagsturer spekket med læring og opplevelser, spesielt tilpasset 4. og 7.trinn. Pakken består av en lærerveiledning(pdf), en PDF med aktivitetsark, samt aktivitetsbøker for barna. De tolv turene er fordelt over 4 årstider, og tar for seg sentrale emner i kunnskapsløftets læreplaner i kroppsøving og naturfag. KFUK-KFUM-speiderne oppmuntrer til elevmedvirkning og utforskning av nærområdene. Flytt undervisningen utendørs, -alt er gjort ferdig! Dagsturen deltakerhefte KFUK-KFUM-speiderne Husk å laste ned tillhørende lærarveiledning og aktivitetsark på SubjectAid.no FUG Hefte og Foreldreplakaten, bokmål og nynorsk Foreldreutvalget for Grunnopplæringen Heftet omtaler de ulike formelle rådsorganene i skolen som jobber for et godt hjem-skole-samarbeid. En kort beskrivelse om de ulike organenes oppgaver og informativt både for de tillitsvalgte og for vanlige foreldre som vil vite hvor de kan henvende seg. Liten folder,6 s. Plakaten er til foreldrene om deres betydning for barnas motivasjon i skolegangen. Forskning viser at et godt samarbeid med foreldrene, gir et bedre læringsmiljø og øker det enkelte barns læringsutbytte i skolen. Best egnet for barnetrinnet. A4 ark med nynorsk og bokmål trykk på hver sin side. Stopp mobbing! Foreldreutvalget for Grunnopplæringen Dette heftet handler om mobbing, og hva man kan gjøre for å forhindre mobbing. Mobbing er et problem som berører oss alle, men problemet kan ikke løses av den enkelte elev eller den enkelte familie det kan kun løses i fellesskap; et fellesskap mellom hjem, skole, skolefritidsordning, ungdomsklubb, idrettslag etc. Heftet henvender seg spesielt til foreldre. Det kan brukes i den enkelte familie, på foreldremøter, i konferansetimer og i samarbeidet mellom foreldre og lærere/skoleledere. Heftet er på 16 sider, A5. Enkelt og presist, lett forståeligt og virklighetsnært.

11 1 klassesett = 32 eks Læringsplakaten prinsipper for opplæring Foreldreutvalget for Grunnopplæringen Foreldrene/de foresatte har hovedansvaret for egne barn og de har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte. Samarbeidet mellom skole og hjem er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. Læringsplakaten kan du gi til foreldrene slik at de vet hva de kan forvente av skolen og hvilke prinsipper skolen styres etter. Finnes også på nynorsk og samisk på subjectaid.no Velkommen til skolen (8.trinn) Foreldreutvalget for Grunnopplæringen Erfaring viser at foreldrene engasjerer seg mindre når elevene begynner på ungdomsskolen. Det er viktig at skolen understreker betydningen av at foreldrene fortsatt støtter opp om skolens læringsmiljø ved å ta verv som tillitsvalgt og støtter og motiverer ungdommene på annen måte i skolegangen. Informasjonsarket er tenkt som del av en velkomst til nye foreldre på ungdomsskolen, slik at de får bekreftet at de fortsatt er viktige i denne fasen. Finnes også på nynorsk på subjectaid.no Finnes også på nynorsk og samisk! På denne plakaten har Barneombudet samlet rettigheter barn og unge har fra de er 0 18 år. I tillegg til FNs Barnekonvensjon har barn og unge konkrete rettigheter som følger alder. Denne plakaten gir en oversikt over når disse rettighetene inntrer. Plakaten er tosidig, med bokmål og nynorsk på hver sin side. Plakaten finnes også tilgjengelig i PDF oppdelt i tre deler, henholdsvis 0 12 år, år og år. Rettighetsplakaten Barneombudet Når krigen raser menneskeverd, rettigheter og din plass i verden Norges Røde Kors Elevene får innsikt i menneskeverd, menneskerettigheter og internasjonale regler gjennom dilemmatrening og å ta stilling til situasjoner i egen hverdag og andre menneskers livssituasjoner. Hjelper til å bearbeide inntrykk fra media og sette lys på historiske hendelser. Materiellet er knyttet til kompetansemål 10. trinn i norsk, samf.fag, RLE og elevrådsarb. samt VG1/VG2 i internasjonale forhold. Kapitlene kan brukes uavhengig av hverandre. Utviklet av Røde Kors med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Norad, og i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 141 s. Last ned tilhørende lærerveiledning på subjectaid.no Risikobarn i Brasils storbyslum Kolibri undervisningshefte Kolibri Children At Risk Foundation Risikobarn i Brasils storbyslum er et undervisningshefte for barnehage og småskoletrinn, fra Kolibri Children At Risk Foundation (20 år i Brasil). Her finnes stoff om gatebarn, fotballdrømmen, leker og gjenbruk, papirdrager, karneval, capoeira og slaveriet. Fra barnehager i Brasil har vi fått idéer til malerverksted, karnevalsmasker, påskemasker, matoppskrifter, sanger og mye mer. Heftet er i avisformat, har mye bilder og har 28 sider. Jobbhåndboka LO LOs jobbhåndbok er en brosjyre med omfattende informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet for ungdom. Den gir god oversikt over vanlige problemstillinger ungdom har i møte med arbeidslivet, med mange referanser til aktuelle lover og forskrifter. Brosjyren passer godt til samfunnsfag i både ungdomsskole og videregående skole.

12 INTERVJU MED REDD BARNA Guro B. Håndlykken, Seniorrådgiver skolemateriell Redd Barna Hei Guro! Hvem er det Redd Barna hjelper? Redd Barna kjemper for at alle barn skal få innfridd rettighetene sine, både i Norge og i andre land. Vi påpeker rettighetsbrudd og foreslår løsninger. Det finnes barn både i Norge og andre land som utsettes for diskriminering, lever i fattigdom og opplever vold og overgrep. Vårt mål er å endre disse barnas livssituasjon gjennom arbeid direkte med barn og arbeid for å sikre at lover, regler og ulike institusjoners praksis ivaretar barn på best mulig måte. Hva mener du det er viktig å tenke på når man underviser om rettferdighetsspørsmål? Barn har ofte god rettferdighetssans. Men det er viktig at voksne hjelper til med å formidle kunnskap om hvordan barn kan engasjere seg for å gjøre verden mer rettferdig. I Det magiske klasserommet får elevene kjennskap til hva barn fra andre land gjør for å engasjere seg. Men de får også forslag til konkrete handlinger de kan gjøre selv, eller sammen med andre, for å engasjere seg mot urettferdighet. Dere har hentet frem Rettighetsslottet og Det magiske klasserommet. Hva er deres tanker rundt hvordan disse skal brukes i klasserommet? Vårt undervisningsmateriell er digitalt, og spesielt Det magiske klasserommet fungerer spesielt godt når barn og unge sitter foran PCen og klikker og utforsker selv. Materiellet har bilder, tekst, filmer, refleksjonsoppgaver og andre oppgavespill som utfordrer elevene underveis. Men for å sikre elevenes læringsutbytte, mener vi det er nødvendig å gjøre felles oppsummeringer og diskusjoner i klassen i etterkant av at elevene har brukt det digitale materiellet. Lærerveiledningene hjelper læreren med denne tilretteleggingen gjennom konkrete undervisningsopplegg og annen nyttig informasjon. Elevene lærer om klimaendringene og barns rettigheter. På den grenseløse jordkloden forteller barn fra forskjellige land om hvordan klimaendringene påvirker dem, og hvordan de jobber for å stoppe og tilpasse seg de negative konsekvensene. Filmer, nettbrett og oppgavespill utfordrer og engasjerer elevene underveis. Undervisningsmateriellet oppfyller kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og RLE. Materiellet er enkelt å bruke for både elever og lærere. Lærerveiledningen (12 s.) gir en oversikt over det digitale materiellet og har tre undervisningsopplegg knyttet til kompetansemål. Det magiske klasserommet Klima Lærarveiledning Redd Barna Det magiske klasseromet Etiopia Lærerveiledning og plakat Redd Barna Det magiske klasserommet er et unikt digitalt undervisningsmateriell for trinn. Elevene lærer om barns rettigheter og andre global spørsmål knyttet til kompetansemål i RLE og samfunnsfag. Barn i Etiopia forteller via film og digitale bøker om hverdagsliv, skolegang og hva de gjør for å skape forandring når de opplever urettferdighet og brudd på barns rettigheter. Underveis utfordres elevene av refleksjonsoppgaver, quiz og andre oppgavespill. Det følger en plakat og lærerveiledning til det digitale materiellet. Lærerveiledningen har to ulike undervisningsopplegg knyttet til kompetansemål. Plakaten kommer i A3 format. Rettighetsslottet lærerveiledning og plakat Redd Barna Rettighetsslottet er et livlig, digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter. Materiellet er laget av Redd Barna til bruk i småskolen. I tillegg til det digitale materiellet, finnes det en veileder, en plakat og et sanghefte. Undervisningsoppleggene og sangene/cden kan lastes ned eller bestilles på nettadressen som følger i veiledningen. Stemmer på bokmål og nynorsk.

13 1 klassesett = 32 eks Fem sanger fra Rettighetsslottet Redd Barna «Fem sanger fra Rettighetsslottet» inneholder teksten til fem fengende sanger om barns rettigheter, skrevet av Tomas Drefvelin for Redd Barna. Hør Tomas Drefvelin synge om Rettighetsslottet. Linn Skåber synger om å være seg selv. Knut Reiersrud har en sang om å bli passet på og Tuva Syvertsen roper i en ropert for å bli hørt. Til slutt lurer Jon Niklas Rønning på hvordan barn har det andre steder i verden. Sangene inneholder mye informasjon, og kan brukes som utgangspunkt for samtaler med barn om hva barns rettigheter er. SPÅ Det magiske klasserommet Redd Barna Spåen til Det magiske klasserommet kommer som et A4-ark med tosidig trykk, og må brettes. Den handler om barns rett til utdanning, og kan brukes som en introduksjon eller oppsummeringsaktivitet til arbeidet med det digitale undervisningsmateriellet. Ses offline? metodehefte til ungdomstrinnet Redd Barna God formidling om et viktig og vanskelig tema. Heftet er rettet mot elever i ungdomsskolen og videregående skole, og den inneholder forslag til aktiviteter og øvelser for å diskutere temaer som selvpresentasjon på nettet, grensesetting i møte med jevnaldrende og hvordan forebygge sex mot egen vilje. Heftet er et godt verktøy for å bevisstgjøre ungdom om ansvar, grenser og respekt på nettet og ellers. Det kan brukes i arbeidet for å forebygge skadelige seksuelle erfaringer i ungdomstiden enten det er på nettet eller i ungdommenes omgangskrets. Tenk før du deler Aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet Redd Barna Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv på nettet. Målet er å øke unges bevissthet om eget ansvar og grenser på nettet, og hva man kan gjøre for å skape en positiv og ansvarlig nettkultur. Benytt SubjectAid.no daglig for å få støtte i undervisningen og bli inspirert av dagsaktuelt materiell.

14 1 klassesett = 32 eks Partiprogram , kortversjon Arbeiderpartiet Kortversjon av partiprogrammet er på 20 sider og er en forenklet versjon av partiets program og omhandler de viktigste hovedområdene Arbeiderpartiet går til valg på i denne Stortingsperioden. Arbeiderpartiet på Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet er opptatt av å skape verdier, og å dele dem rettferdig. I denne korte brosjyren kan du lære mer om Arbeiderpartiets politikk, historie og organisasjon. Euroen i krise? Europabevegelsen Arbeidsledighet, uro og økonomisk krise har preget Eurosamarbeidet de siste årene. Svaret EU-landene har gitt er mer fellesskap og integrasjon i Europa. Ny løsninger, lover og byråer har gitt tettere samarbeid. Norge er sterkt integrert i EU og påvirkes daglig av det som skjer. Skulle situasjonen forverre seg i Europa vil det ha konsekvenser også i Norge. Heftet gir en innføring utviklingen av den økonomiske politikken og dagens krise i Europa. 160 sider. Mot Nord Europabevegelsen «Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken». Denne formuleringen står å lese i regjeringens nordområdemelding som ble lagt fram for Stortinget i Bakgrunnen for dette er mangesidig, og dette heftet har som mål å kaste et bedre lys over de utviklingstrekkene som har ført til den svært store oppmerksomheten som Nordområdene og Arktis har fått i dag. Blant artikkelforfatterne til dette heftet finner vi politikere, lobbyister, næringsliv og forskere som mener mangt og meget om Norge, EU og Nordområdene, og som kaster lys over aktuelle utviklingstrekk. Heftet er utgitt med støtte fra Utenriksdepartementet. Norge og Europa forsvar og sikkerhet utenfor egne grenser Europeisk ungdom Internasjonalt samarbeid innen forsvars- og sikkerhet utvikles i takt med et stadig mer sammensatt trusselbilde. Der kriminalitet før fant sted innenfor de nasjonale landegrensene, ser vi nå at dette spres utover hele kontinentet. Bidragsyterne i dette heftet forklarer hva samarbeidet innebærer i dag, samt hvordan dette vil utvikles de neste årene. sider: 16. Passer for: klasser i samfunnsfag og historie på ungdomsskole og videregående. Hvilken side står du på? Sosialistisk Ungdom Løpeseddel som poengterer forskjellene mellom Sosialistisk Ungdom (SU) og andre partier. Den presenterer politikk som prioritering og at disse leder til at en må velge av side. SU er ungdomspartiet til SV. Løpeseddelen passer godt som utgangspunkt for en diskusjon om politiske prioriteringer og alternativer. Den passer for ungdom fra 13 til 30 år. Utformet valgkampen Jeg er super fornøyd med tilbudet, og det gir meg bedre mulighet til å ha en variert undervisning......og oppdatert informasjon til elevene mine. Tusen takk!!

15 1 klassesett = 32 eks EU-guiden Nei til EU God trening i kildekritikk og bevissthet til kilder. I tillegg til problemstillinger knyttet til EU-samarbeidet. Innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Unionsutviklingen beskrives og beslutnings prosessene i EU forklares. Både den norske folkeavstemningen i 1994 og dagens EØS-avtale er omtalt. Heftet tar særlig for seg temaene folkestyre, solidaritet, velferd og handel, miljø og ressurser samt internasjonal handlefrihet. Egnet for samfunnsfag i videregående skole. Heftet er lett tilgjengelig og fargerikt. sider: 32. EØS-guiden Nei til EU EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer kort fortalt. Enkel fremstilling av forskjellene mellom EØS og et EU-medlemskap. Hvordan nye regler tas inn i EØS-avtalen og oppfølgingen av dem. Konsekvensene av EØS på områder som arbeidsliv, matvarer og næringspolitikk. Beskrivelse av alternativer som en ny tosidig handelsavtale og WTO-regelverket. For samfunnsfag i videregående skole. sider: 16. Revidert versjon! Standpunkt det handler om folkestyre Nei til EU Standpunkt er Nei til EUs medlemsavis. Nummer er eit spesialnummer om 200-årsjubileet for Grunnlova og 20-årsjubileet for folkerøystinga om norsk EU-medlemskap i 1994, med biletutstilling frå EU-kampen i 1994 og utdrag frå Nei til EU si jubileumsbok. Avisa inneheld både kommentarar, intervju og bakgrunnsartiklar som set dobbeltjubileet inn i ein aktuell norsk og europeisk politisk debatt. Avisa har artiklar både på bokmål og på nynorsk. Premiss: Handel og migrasjon Studenter mot EU Denne utgaven av tidsskriftet Premiss tar opp EUs prinsipp om fri flyt med fokus på handel og migrasjon. Heftet inneholder artikler om Fort Europa og flyktningkrisa, romfolket, og norsk arbeidsliv 10 år etter EUs østutvidelse. Du finner også stoff om miljøpolitikk, kampen om klimaet i Norge og EU, en oppsummering av EU-parlamentsvalget 2014 og et tilbakeblikk på folkeavstemningen som resulterte i et norsk nei til EU-medlemskap i Ditt high school år 2016/17 Explorius En brosjyre om muligheten for ungdommer mellom år å ta ett skoleår på High School. Brosjyren gir bl.a informasjon om hvem som kan reise, søknadsprosessen og om programlandene Australia, New Zealand, USA, Canada, Storbritannia, Italia, Frankrike, Tyskland, Irland, Brasil, Spania, Argentina, Spania og Japan. Vi har også College i USA og Canada. Guide til studier i utlandet Kilroy Education Katalogen er en 28 siders veiviser for de som vil studere i utlandet. Den gir en innføring i hva det innebærer og studere i utlandet, en veiledning om veien til utlandsstudier og en kort presentasjon av KILROY educations 38 universitetspartnere. KILROY education tilbyr gratis studieveiledning og hjelp gjennom hele søknadsprosessen.

16 TEIP SAMMEN HER SubjectAid.no TIL SubjectAid Svarsending Oslo FRA Skole: Navn: Jeg har bestilt fra SubjectAid.no tidligere Levereringsadresse: Postnummer: Rask levering! Sted: Stort utvalg lett å bestille! Bruk tydelig tekst Oppdatert og aktuelt materiell! K1508 Brett og teip sammen bestillingen Send hele brosjyren Eller bestill enkelt fra vårt nettsted. Fordeler ved å bestille direkte på SubjectAid.no Tilgang til hele sortimentet! Kortere leveringstid! Først med å få tak i etterspurt materiell! Bekreftelse på at ordren er mottat! BRETT HER BRETT HER Telefon: E-post: Skolefag (ikke obligatorisk): MILJØMERKET Trykksak VI RESERVERER OSS FOR AT MATERIELL KAN VÆRE SLUTT TLF SUBJECTAID.NO TEIP SAMMEN HER

NATURLIG SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG SAMFUNN JANUAR 2010

NATURLIG SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG SAMFUNN JANUAR 2010 46 20517069 NATURLIG SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG SAMFUNN JANUAR 2010 Ditt brukernavn og kundenummer forenkler bestillingen på Bestill skolemateriell helt gratis! På subjectaid.no kan du helt kostnadsfritt

Detaljer

NATURLIG SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG SAMFUNN. innhold! bestilte materiellet. www.subjectaid.no

NATURLIG SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG SAMFUNN. innhold! bestilte materiellet. www.subjectaid.no B NATURLIG SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG SAMFUNN PORTO BETALT APRIL 2009 GRATIS Skolemateriell! SubjectAid Emnehjelpen er en tjeneste som er beregnet på skolene. Her kan lærerne enkelt bestille materiale

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

5. 7. trinn. Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid

5. 7. trinn. Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid DET ER MITT VA LG 5. 7. trinn Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid 2 Til tjeneste Utviklet av Stiftelsen «Det er mitt valg» med støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk Rettighetsslottet Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014 e l p p o s g snin i v r e d n U gg til seks slottsbesøk for å lære barn om barns rettighete

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett:

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett: Veileder til pedagogisk personale Snuse på nett: Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse Innhold Hvorfor bli superetterforsker?

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

NATURLIG SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG SAMFUNN AUGUST 2008 > MER SKOLEMATERIELL > HELT KOSTNADSFRITT > ENKELT Å BESTILLE PÅ. www.subjectaid.

NATURLIG SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG SAMFUNN AUGUST 2008 > MER SKOLEMATERIELL > HELT KOSTNADSFRITT > ENKELT Å BESTILLE PÅ. www.subjectaid. B PORTO BETALT NATURLIG SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG SAMFUNN AUGUST 2008 > MER SKOLEMATERIELL > HELT KOSTNADSFRITT > ENKELT Å BESTILLE PÅ > Tlf: +46 8 736 08 00 > Faks: +47 22 87 88 60 > E-post: info@subjectaid.no

Detaljer

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT?

SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT? SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT? IDÉHEFTE FOR FORBRUKERUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN UTGITT AV FORBRUKERRÅDET FORORD Forbrukerrådet og Barne- og familiedepartementet startet i 1993 prosjektet «Forbrukerutdanning

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

ps@utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no

ps@utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no PEDAGOGSTUDENTENE I UTDANINGSFORBUNDET (PS) Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO Tlf. 24 14 22 90 Faks 24 14 22 91 ps@utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no UNDER UTDANNING Pedagogstudentenes medlemsblad

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer