Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS! SEKSUALUNDERVISNING STOPP MOBBING! BOKMÅL & NYNORSK RESPEKT PÅ NETTET LÆRERVEI- LEDNINGER RETTIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS! SEKSUALUNDERVISNING STOPP MOBBING! BOKMÅL & NYNORSK RESPEKT PÅ NETTET LÆRERVEI- LEDNINGER RETTIGHETER"

Transkript

1 Bestill undervisnings- NÅ OVER 80 MATERIELL materiell helt GRATIS! Ditt brukernavn og kundenummer forenkler bestillingen på SubjectAid.no STOPP MOBBING! SEKSUALUNDERVISNING LÆRERVEI- LEDNINGER BOKMÅL & NYNORSK RESPEKT PÅ NETTET MILJØ OG KLIMA RETTIGHETER KNYTTET TIL KOMPETANSEMÅL Ulike kilder alt på et sted! Oppdatert og aktuelt materiell! Fordypning og tilleggslesing! Stort utvalg i forskjellige fag! Rask levering! RELEVANT OG AKTUELT kostnadsfrie undervisningsmateriell

2 GRATIS for deg og elevene dine! Velg blant en rekke typer materiell Velkommen til et innholdsrikt semester! Du kan forsterke og supplere undervisningen med materiell fra SubjectAid.no et flott tilbud om ekstra undervisningsmateriell. Her har vi samlet stoff fra organisasjoner, myndigheter og bedrifter på ett og samme sted. Du finner høyaktuelt materiell innenfor områder som samfunnsfag, naturfag, klima, yrkesvalg og mye mer. av dette har også lærerveiledninger, filmer og annet digitalt supplement som kan lastes ned. Bestill via brosjyren eller på SubjectAid.no, og du mottar det i løpet av noen dager. Det aller beste har vi spart til slutt Det er helt gratis for deg som jobber i skolen! Ingen kostnader påløper verken for frakt eller administrasjon. I denne brosjyren ser du noe av vårt rikholdige materiell, hele utvalget finner du på SubjectAid.no. Mye Lett å bestille, rask levering, og du betaler ingenting for verken materiell, håndtering eller frakt. Lærerstemmer om SubjectAid.no Spennende hefter som er greie å ha som supplement i undervisningen. Jeg er spesielt fornøyd med nyhetsbrevet som gir meg gode tips. Flott med et sted der materiell er samlet. At det er gratis har mye å si for min mulighet til å suplere med fagstoff i papirformat. Ellers helt topp tjeneste! Og ikke minst gratis! SubjectAid.no distribuerer materiell fra organisasjoner, myndigheter og bedrifter til skoler, høyskoler og universiteter i Norge. Tjenesten er gratis for lærere, utdannings- og yrkesrådgivere samt annet skolepersonell. Tlf E-post facebook.com/subjectaid.no Les mer om oss!

3 Populære materiell! Norges langstrakte land har en rik natur. Vi har en stor variasjon i geologi, landskap, naturtyper og arter. En sunn natur er en forutsetning for vekst og velferd. Dersom vi skal fortsette å kunne nytte oss av tjenestene og godene vi får fra naturen, må vi derfor ta vare på den. Dette heftet er utgitt av Klima- og miljødepartementet og inneholder historier om livet i skogen, på fjellet og i vårt kulturlandskap, og fortellinger om spesielle arter og naturtyper av stor betydning. Heftet er på 28 sider og kan brukes i naturfagene, samfunnsfag og norsk i ungdomsskole og videregående skole. Historier om skog, fjell og kulturlandskap Klima- og miljødepartementet Norsk Kennel Klubs aktivitetshefte for barn forener morsomme, kreative og utfordrende oppgaver med nyttig kunnskap og lærerike fakta om hunder og hvordan vi best omgås dem. Heftet inneholder fargeleggingsoppgaver, rebuser, labyrinter, finn 5 feil -oppgaver mm. av varierende vanskelighetsgrad. Aktivitetshefte for barn Norsk Kennel Klub Seksualundervisning Filmen Sex på kartet RFSU Norge AS Sex på kartet er en 28 minutter lang tegnefilm. Handlingen i filmen foregår først og fremst i et skole bibliotek. Gjennom voiceover og øvrige scener får vi innblikk i de ulike personenes tanker og minner. Filmen er delt inn i seks deler, som fint kan vises hver for seg. Hver del følges opp med diskusjoner, øvelser og oppgaver i en egen veiledning. Forøvrig følger det også med kondomer og egen presentasjon Om kroppen, sex og sånt Materiellet er laget for lærere, skolepersonell, fritidsledere og andre pedagoger som møter ungdommer i undervisningssammenheng. Presentasjon og pose med 32 kondomer

4 1 klassesett = 32 eks Kode Grønn superheltene redder galaksen Grønt Punkt Kode Grønn Superheltene redder galaksen», er en klasseaktivitet som skal motivere skole- og barnehagebarn til å skylle, brette og stappe drikke-kartonger hver dag hele skoleåret. Sammen med superheltene Resirkuline, Lyn-Lars, Kåre Kartong og Superlærer skal elevene konkurrere om å lage Norges beste resirkulerings-superhelt og ,- til klassen sin! Konkurransen starter ved skolestart høsten Norsk matevareproduksjon en komplett verdikjede Norsk Landbrukssamvirke Norsk matproduksjon er en av Norges få komplette verdikjeder og sysselsetter rundt mennesker. Hvilke utfordringer og muligheter står landbruket overfor? I heftet Norsk matevareproduksjon en komplett verdikjede blir norsk matproduksjon plassert i en politisk kontekst nasjonalt og internasjonalt. Det viser den viktige rollen landbruket spiller for sysselsetting og levende distrikter i Norge, samt utfordringer verden står overfor når det gjelder matvaresikkerhet. Heftet har informasjon om forbrukermønster og kjøpekraft i Norge. Heftet egner seg både i geografi, naturfag og samfunnsfag. For ungdomstrinnet og videregående skole. Heftet er rikt illustrert. Bra for bonden best for samfunnet Norsk Landbrukssamvirke Matindustrien er Norges største fastlandsindustri og bidrar med lønnsomme arbeidsplasser fra Kristiansand til Tana. I mer enn hundre år har landbrukssamvirkene bidratt til aktiv bruk av og verdiskaping til hele landet. Hver dag går nærmere mennesker til jobb i matindustrien for å sørge for at bøndenes råvarer blir foredlet til matvarer nordmenn kan kjøpe. I heftet «Bra for bonden, best for samfunnet» får du vite mer om landbrukssamvirkenes betydning i Norge. Heftet egner seg både i geografi, naturfag og samfunnsfag. Heftet er rikt illustrert. Hav og Kyst Klima- og miljødepartementet Alt liv begynte i havet, og det er fortsatt viktig for vår eksistens. Ressursene i havet har bygget vår rikdom og velstand og hatt stor betydning for Norge som nasjon, vår kultur og vår identitet. Havbunnen er en biologisk skattkiste som vi fortsatt vil høste av på en bærekraftig måte. Men alt tyder på at presset på ressursene vil øke i framtida, både i våre havområder og globalt. Dette heftet er utgitt av Klima- og miljødepartementet og inneholder historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og naturområder av stor betydning. Heftet er på 28 sider og kan brukes i naturfagene, samfunnsfag og norsk i ungdomsskole og videregående skole. Historier om vann, elver og våtmarker Klima- og miljødepartementet Norge har et unikt natur- og kulturmiljø knyttet til våtmark, vann og vassdrag. Vassdragene våre har et rikt naturmangfold og produktive økosystem som vi er helt avhengige av. Samtidig som disse økosystemene gir oss en rekke muligheter til opplevelsesrik og inntektsbringende aktivitet, er de under press fra en rekke påvirkningsfaktorer, og det er derfor viktig at vi tar vare på denne blå naturen. Dette heftet er utgitt av Klima- og miljødepartementet og inneholder historier om livet i våtmark, vann og vassdrag. Heftet er på 28 sider og kan brukes i naturfagene, samfunnsfag og norsk i ungdomsskole og videregående skole. NYHET! Kystverket tar ansvar før sjøveien Kystverket En enkel innføring i Kystverkets hovedvirke. Kystverkets visjon, samfunnsoppgave og overordna mål. Litt om hvorfor Kystverkets arbeid er viktig, og om hvordan de er organisert. Videre tas man gjennom de mest sentrale fagområdene de har ansvar for; Kystforvaltning, Sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. En fin måte å få et innblikk i et mangfoldig arbeid for å sikre trygg ferdsel for personer og gods langs norskekysten vår. Utover det trykte materiellet, vil det medfølge liste med lenker til videosnutter om Kystverket, som kan brukes i sammenhengen. Kystverkets kommunikasjonsavdeling vil også stille seg tilgjengelig for å svare på spørsmål. sider: 16.

5 1 klassesett = 32 eks Dialog nr 1/2014 Petroleumstilsynet I denne utgaven av Dialog ser vi nærmere på den krevende situasjonen petroleumsnæringen står overfor akkurat nå, hvor kostnadskutt og effektivisering skal kombineres med å håndtere omfattende oppgaver på felt i drift og samtidig løse nye og forsterkede utfordringer i nord. Vi spør: Hva innebærer kuttene? Får de konsekvenser for sikkerheten? Er det mulig å spare penger og samtidig oppnå kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået, slik regelverket krever? Formålet med Dialog er å bidra til åpenhet og diskusjon om viktige sikkerhetsmessige tema i petroleumsvirksomheten. Sikkerhet status og signaler Petroleumstilsynet Finnes også på engelsk! Hovedtemaet i denne utgaven er Ptils nye hovedprioritering Sikker senfase. Vi gir deg bakgrunn, fakta og innsikt i hvorfor Ptil har utpekt dette som et satsingsområde. Hva kjennetegner senfase? Hvilke utfordringer er det snakk om og hvordan kan de håndteres? Et annet viktig tema som blir viet plass er Risikoutsatte grupper. Hva er status, hvilke resultater er oppnådd og hvor bør næringen rette innsatsen? I Sikkerhet status og signaler vil du også finne omtale av en rekke andre sentrale saker på sikkerhetsområdet både fra året som gikk og året som nettopp har begynt. Det beste er at det på en lettfattelig måte peker på fordelene med norsk matproduksjon. Hvorfor produsere mat i Norge? 15 minutter om mat och landbruk, bokmål Norges Bondelag Heftet tar handler om sammenhenger i norsk mat- og landbruksproduksjon og gir en rask oversikt over et politikkfelt som angår oss alle. Tema: Behov for økt matproduksjon i verden og Norge Hva skiller Norge fra andre land Noen utviklingstrekk i landbruket Mål for landbruket framover, og virkemidler for å nå måla Innholdet er knyttet til læreplanmål i samfunnsfag i ungdomsskole og videregående skole. 16 sider. Nynorsk versjon finner du på SubjectAid.no Velg landbruk En utdanning for deg Norges Bondelag Hefte som beskriver utdannings- og arbeidsmuligheter innen landbruk. Med oversikt over utdanningsinstitusjoner som tilbyr landbruksutdanning og spennende artikler med overskrifter som: Verden trenger deg, Storbyjenter velger karriere i åkeren og Framtidas mest etterspurte kompetanse. Visste du at landbruket er Norges største fastlandsnæring og at hver tiende bedrift i Norge er en landbruksbedrift? Heftet er på 32 sider A4. Realfag gir verdiskapning Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Magasinet «Realfag gir verdiskaping» skal inspirere og skape engasjement rundt utdanningsvalgene som de unge står ovenfor, og tilbyr et interessant innblikk i en rekke ulike studiesteder og yrkesmuligheter. I magasinet får vi blant annet møte flere realfaglige rollemodeller, og blir bedre kjent med dem gjennom tiltaket rollemodell.no. Hanne er rollemodell og kreftbekjemper, Anfrid er rollemodell og konstruerer broer, og Roy fra Revolve er rollemodell, masterstudent og bygger racerbil. Materiellet skal blant annet kunne benyttes i faget Utdanningsvalg på trinn samt i videregående skole. Husk å last ned lærerveiledninger. Plakat studieløp Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Denne plakaten viser studieløpet fra grunnskole, via bachelor og helt frem til en master i realfag/ teknologifag. Den illustrerer på en fin måte at mange veier fører til målet, blant annet ved å inkludere både TAF, yrkesfag og studieforberedende program. Heng den gjerne opp i klasserommet, til informasjon og inspirasjon for både elever og lærere.

6 INTERVJU MED MILJØDIREKTORATET Arild Sørensen, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet FRILUFTS- LIVETS ÅR 2015 Hei Arild! Hva gjør dere i Miljødirektoratet? Fortell om deres oppdrag. Miljødirektoratets arbeidsoppgaver spenner vidt. Vi jobber i korthet med å holde naturmiljøet rent, rikt og i størst mulig grad intakt. I år er det friluftslivets år og vi har et spesielt fokus på allemannsretten, nærfriluftslivet, fritidsfiske og kulturminner. Hvordan er Allemannsretten lagt opp, og hvordan kan skolene dra nytte av disse brosjyrer? En sier ofte at allemannsretten er det juridiske grunnlaget for det norske tradisjonelle friluftslivet. Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven av 1957 og gir alle mennesker rett til ferdsel, opphold og høsting i naturen. Det er viktig å understreke at med disse rettighetene følger også plikter. Brosjyrene tar sikte på å informere både om de rettigheter og de plikter vi må forholde oss til når vi utøver friluftsliv. År 2015 er Friluftslivets år, hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen? Vår satsing mot skoleverket er knyttet til den naturlige skolesekken. Satsingen skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. En viktig del av den naturlige skolesekken er å gi barn og ungdom egne erfaringer i forhold til de gleder friluftslivet gir. Vår brosjyre om allemannsretten tar mål av seg til å formidle både rettigheter og plikter det er nødvendig å ha kunnskap om ved ferdsel i norsk natur. Hvordan vil dere profilere allemannsretten for skoleverket under friluftslivet år. Vår brosjyre om allemannsretten formidlet gjennom SubjectAid.no er et supplement til e-læringsopplegget og kan brukes som kunnskapsgrunnlag for elever og lærere i undervisningen. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten, og i denne brosjyren får du informasjon om hva du bør vite om den. Den er kanskje mest relevant for ungdomstrinnet ( trinn), der allemannsretten inngår i et av kompetansemålene i Kroppsøvingsfaget. I tillegg kan det også være relevant for noen av valgfagene. Elever på småtrinnet skal bl.a. lære om sporløs ferdsel, og andre trinn skal kunne planlegge turer. Lærere kan for eksempel bruke brosjyren i planleggingen av undervisningen for hele grunnskolen og videregående skole. 16 sider. Finnes også på nynorsk, engelsk og tysk! Allemannsretten, bokmål Miljødirektoratet Klima i endring Miljødirektoratet FNs klimapanel la fram sin oppsummering av klimaforskningen i løpet av 2013 og 2014, i 3 delrapporter. Heftet handler om klimaendringer og konsekvenser av disse fram til dag, hvilke klimaendringer og konsekvenser vi kan stå overfor fram mot 2100, hvordan og hva vi kan tilpasse oss til, i tillegg til hvordan vi kan kutte utslipp og holde oppvarmingen under 2 grader. Heftet er laget spesielt med tanke på skoleverket, og inneholder lettfattelig tekst, faktabokser og infografikk. Se også filmene som er laget til hver av delrapportene. I midten av heftet finnes en utbrettbar plakat med gode eksempler på tilpasning til klimaendringene og hvordan du selv kan kutte i utslipp. Den kan enkelt nappes ut og henges opp i klasserommet. Lettfattelig tekst, faktabokser og infografikk! Norsk Sokkel nr Oljedirektoratet Det er 50 år siden første konsesjonsrunde på kontinentalsokkelen. Flere tidsvitner forteller om hvordan oljepolitikk ble formet og la grunnlaget for dagens velferdsstat. Eventyret fortsetter. På feltet Johan Sverdrup i Nordsjøen er den siste arbeideren ennå ikke født. Likevel skremmes de unge (igjen) fra å ta petroleumsrettede fag. Framtidsutsiktene til olje- og gassnæringen er ikke så dystre som regjeringen hevder, ifølge en professor i petroleumsøkonomi.

7 1 klassesett = 32 eks Verktøykasse 1 Bilder og Gjenstander PERL Bilder og Gjenstander, Aktiv Læring Verktøykasse #1 er et sett av ideer og ressurser som kan bidra til aktiv, tverrfaglig undervisning om bærekraftig utvikling. Innholdet beskriver aktiviteter som ved bruk av bilder og gjenstander skaper innsikt i sammenhengene mellom livsstil og omgivelsene. Den viser til aktiviteter som stimulerer refleksjon, kritisk tenkning, rådslagning, og kreativt problemløsning. Et bildesett er vedlagt heftet. sider: 22. Verktøykasse 2 Privat forbruk og klimaendring PERL Privat Forbruk og Klimaendring, Aktiv Læring Verktøykasse #2 fokuser på billedbruk og undervisningsstrategier for å utforske emner som privat forbruk, klimaendring og ansvarlig livsstil. Heftet inneholder en kort faglig innledning om temaene; en beskrivelse av aktiv læring som fremmer kritisk tenkning og konstruktiv handling; et utvalg av praktiske læringsaktiviteter og en billedbank til støtte for de foreslåtte aktiviteter. sider: 30. Verktøykasse 3 Økonomiskkompetanse PERL Økonomisk Kompetanse-Personlig Økonomistyring, Aktiv Læring Verktøykasse #3 er et ressurshefte laget for å fremme økonomisk kompetanse og hjelpe elevene bygge opp sin egen forståelse av og mening om ansvarlig levesett. Heftet presenterer bakgrunnsinformasjon om behovet for opplæring i personlig økonomistyring og henvisninger til spill som kan brukes. I tillegg har heftet et nyutviklet kortspill som kan brukes på flere måter. sider: 22. Verktøykasse 4 Tid som resurs PERL Ressursbruk: Tid Som Ressurs, Aktiv Læring Verktøykasse #4 er en veiledning som bidrar til aktiv læring om hvordan en bærekraftig fremtid bygges på enkelt individers valg og handlinger på lokalt plan, men som samtidig omfatter nasjonale og globale ressurser. Verktøykassen består av en faglig innledning og et utvalg av praktiske eksempler deriblant bruk av undersøkelse, synliggjøring, beslutningstaking, målsetting, og handling og refleksjon knyttet til tid og reise, mat, valg, mote og teknologi. sider: 38. Verktøykasse 5 Hva er historien? PERL NYHET! Hva er historien?, Aktiv Læring Verktøykasse #5 er en didaktisk veiledning som bidrar til aktiv læring i klasserommet om hvordan en bærekraftig fremtid kan bygges på enkelt individers valg og handlinger. Verktøykassen beskriver flere måter å utvikle kunsten å fortelle relevante historier på. Fortell er kunsten gi r elever muligheten til å utforske temaer knyttet til ansvarlig levesett og bærekraftig utvikling. Særlig kan historiefortelling anvendes for å skape et sosialt læringsmiljø, der samarbeid, refleksjon og sosial samhørighet verdsettes som nødvendige ingredienser på hvordan vi tenker på nytt om vår felles fremtid. Dopingtelefonen Fysiske og psykiske virkninger Dopingtelefonen Dopingtelefonen er en riksdekkende informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping. Den består av en telefon og hjemmeside. Tjenesten er gratis og anonym. Brosjyren omhandler fysiske og psykiske bivirkninger ved bruk av muskeloppbyggende preparater, AAS (Anabole androgene steroider). Samt omfang, virkning og tegn på dopingbruk mm. Brosjyren er skrevet av Professor emeritus Egil Haug, Hormonlaoratoriet Aker, Oslo Universitetssykehus HF. Format A5, 8 sider. Last ned lærerfordypning på subjectaid.no

8 1 klassesett = 32 eks Når foreldre dør Kreftforeningen Hvordan kan barn på en god måte bli tatt med når de opplever at en av foreldrene dør. Hvordan kan omgivelsene være med å støtte barn i sorg både på kort og lang sikt. Brosjyren henvender seg til voksne, familie, helsepersonell, lærer og andre som har betydning og som kan gjøre en forskjell for barn i sorg. 17 sider Passende antall er 1 eks per lærere/personal/voksen. Mor eller far er alvorligt syk Kreftforeningen Når barn opplever alvorlig sykdom hos en foreldre kan hverdagen deres bli dramatisk endret. Barn trenger informasjon og støtte i hverdagen for å mestre denne situasjonen. Brosjyren henvender seg til voksne, familie, helsepersonell, lærere og andre. Den tar for seg barn som pårørendes behov og reaksjoner når foreldre blir alvorlig syk Brosjyren gir og praktiske råd om hvordan omgivelsen på best mulig måte kan støtte og hjelpe barn som pårørende. 15 sider Passende antall er 1 eks per lærere/personal/voksen. Se meg lærer! en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Kreftforeningen Mange lærere er usikker på hvordan de skal forholde seg til elever og familier som opplever alvorlig sykdom. I omtrent hver eneste klasse vil det være elever som opplever alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie. Hvordan de blir møtt i skolen har stor betydning for hvordan de mestrer en vanskelig hverdag. Lærerveiledningen gir praktiske råd om hvordan du som lærer kan være til støtte for elever som opplever alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie. Lærerveiledningen gir også konkrete forslag for hvordan man kan tilrettelegge for samtale i klassen om alvorlig sykdom, kreft og sorg. Den er og aktuell når barn opplever psykisk sykdom eller andre kriser. Informasjon om epilepsi og fysisk aktivitet Norsk Epilepsiforbunds Ungdom I brosjyren Epilepsi og fysisk aktivitet kan du lære mer om epilepsi og få en oversikt over forhåndsregler som er lurt å ta. Brosjyren gir kortfattet informasjon om risiko for skader ved anfall, epilepsi og svømming, førstehjelp m.m. Brosjyren gir viktig og relevant informasjon til lærere som har elever med epilepsi. For barneskole, ungdomstrinnet og videregående. Brosjyren gir gode råd og veiledning. sider: 12. Film om epilepsi og kognitive utfordringer Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ingen ser hva som skjer inni oss er en dvd om epilepsi og kognitive utfordringer hos ungdom. Epilepsi er mye mer enn anfall, og i denne filmen berører vi temaet om kognitive utfordringer på en måte som gjør at seere får vite litt mer om hva dette kan bety for en ungdom med epilepsi. I filmen møter du ungdom som selv har epilepsi, en lærer/pedagog, nevrolog, nevropsykolog, sykepleier og foreldre. De snakker om utfordringene de møter på i hverdagen, og de gir også mange råd og tips til hvordan man kan håndtere kognitive utfordringer på best mulig måte. Filmen gir viktig informasjon til lærere som har elever med epilepsi og kognitive utfordringer. Frisk på reisen Gode tips for en vellykket ferie Europeiske Reiseforsikring Minst halvparten av de som reiser til India eller Mexico blir syke. I Afrika herjer malaria. Heftet gir informasjon om vanlige og sjeldne sykdommer du kan få når du er ute og reiser, og råd om hvordan du kan holde deg frisk. For elever i videregående skole som nesten alle er potensielle utenlandsreisende. 20 sider. God informasjon om utfordringer for epileptikere, viktig refleksjon for elevene. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling. Læreplan i samfunnsfag kompetansemål

9 1 klassesett = 32 eks Alt du trenger å vite om kviser Galderma Nordic Akkurat denne brosjyren har jeg brukt som lånemateriell til noen elever, dersom de har uttrykket problemer om temaet. 19 av 20 ungdommer er på et eller annet tidspunkt plaget av kviser. Det er så vanlig at det regnes som en del av puberteten. Til tross for dette er det mange som tror at det ikke er hjelp å få, eller som tar i bruk metoder som egentlig ikke har noen effekt. Denne brosjyren inneholder en rekke fakta om kviser hva du kan gjøre for å bli kvitt dem og dermed forhindre både fysiske og psykiske arr. Vil du bli hundeeier? Norsk Kennel Klub Det å ha hund innebærer et stort ansvar. Hunden er et individ med behov, akkurat som mennesker. Den må behandles med respekt og gis omsorg. Derfor bør kjøp av hund være planlagt og gjennomtenkt. I denne brosjyren forsøker Norsk Kennel Klub (NKK) å gi leseren mest mulig informasjon om hva hundehold innebærer, slik at man tar dette viktige valget på riktig grunnlag. Teksten er skrevet for voksne og større barn (ungdomsskole og videregående skole). Etiske retningslinjer for hold og trening av hund Norsk Kennel Klub Det er mye man bør vite om hvordan man best kan ta vare på sin firbente venn. Norsk Kennel Klub tar dyrevelferd svært alvorlig, og har derfor utarbeidet landets første etiske retningslinjer for hundehold. Retningslinjene er et verktøy for alle som ønsker kjennskap til hvordan drive et etisk riktig hundehold. Heftet tar for seg stell av hunder, og hvilke regler og lover man bør være kjent med. 12 sider. Minnespill for de minste finn to like hunderaser! Norsk Kennel Klub har laget et morsomt memospill for de minste, hvor målet er å finne to like hunderaser. Her kan du bli bedre kjent med de forskjellige hunderasene, samtidig som du får trent hukommelsen. Hundememory Norsk Kennel Klub Hunden, menneskets beste venn Skolepakke Norsk Kennel Klub Barn + hunder = sant. Bedre mestringsevne, empati og forståelse for dyr og mennesker er bare noen av verdiene barn kan få gjennom samvær med hunder. Våre firbeinte venner er en naturlig del av dagens samfunn og har mange nyttige og viktige oppgaver. Gjennom NKKs skolepakke får barn grunnleggende kunnskap om hunder og hvordan man trygt skal omgås dem.

10 INTERVJU MED KFUK- KFUM-SPEIDERNE Bente Pernilla Høye, Programkonsulent, KFUK-KFUM-Speiderne Hei Bente! Hvem er KFUK-KFUM-speiding, fortell om deres arbeid? KFUK-KFUM-speiderne er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med medlemmer fordelt på 250 grupper over hele landet. Vi tilbyr speiderarbeid for barn og ungdom i alle aldre. Hvorfor har dere laget materiellet «Dagsturen»? I anledning Friluftslivets år 2015, ønsker vi å vise elever og lærere over hele landet hvordan lokalmiljøet kan brukes som læringsarena. På den måten håper vi å inspirere til mer friluftsliv, som er en av våre kjerneverdier. Barn og unge sitter generelt alt for mye stille, men man trenger ikke sitte stille for å lære noe! Hvordan vil dere at lærerne skal bruke materiellet på best mulig måte? Det er flere måter å bruke materiellet på: det kan brukes som inspirasjon, men er også et fiks ferdig opplegg for å gjennomføre en undervisningsdag ute i det fri. Vi har spesielt lagt vekt på læringsmål etter 4. og 7.trinn, og ønsker at skolene, der det er praktisk mulig, lar elever på 7.trinn få en sentral rolle i både planlegging og gjennomføring av turen. Dette i tråd med vår ideologi om personlig vekst og ungt lederskap. Våre egne medlemmer på 7.trinn har mulighet til å oppnå et helt eget speidermerke dersom de er med på å planlegge en slik tur på sin skole. FRILUFTSLIVETS HEDERSPRIS 2015 TILLDELES KFUK- KFUM-SPEIDERNE Dagsturen-pakken inneholder 12 dagsturer spekket med læring og opplevelser, spesielt tilpasset 4. og 7.trinn. Pakken består av en lærerveiledning(pdf), en PDF med aktivitetsark, samt aktivitetsbøker for barna. De tolv turene er fordelt over 4 årstider, og tar for seg sentrale emner i kunnskapsløftets læreplaner i kroppsøving og naturfag. KFUK-KFUM-speiderne oppmuntrer til elevmedvirkning og utforskning av nærområdene. Flytt undervisningen utendørs, -alt er gjort ferdig! Dagsturen deltakerhefte KFUK-KFUM-speiderne Husk å laste ned tillhørende lærarveiledning og aktivitetsark på SubjectAid.no FUG Hefte og Foreldreplakaten, bokmål og nynorsk Foreldreutvalget for Grunnopplæringen Heftet omtaler de ulike formelle rådsorganene i skolen som jobber for et godt hjem-skole-samarbeid. En kort beskrivelse om de ulike organenes oppgaver og informativt både for de tillitsvalgte og for vanlige foreldre som vil vite hvor de kan henvende seg. Liten folder,6 s. Plakaten er til foreldrene om deres betydning for barnas motivasjon i skolegangen. Forskning viser at et godt samarbeid med foreldrene, gir et bedre læringsmiljø og øker det enkelte barns læringsutbytte i skolen. Best egnet for barnetrinnet. A4 ark med nynorsk og bokmål trykk på hver sin side. Stopp mobbing! Foreldreutvalget for Grunnopplæringen Dette heftet handler om mobbing, og hva man kan gjøre for å forhindre mobbing. Mobbing er et problem som berører oss alle, men problemet kan ikke løses av den enkelte elev eller den enkelte familie det kan kun løses i fellesskap; et fellesskap mellom hjem, skole, skolefritidsordning, ungdomsklubb, idrettslag etc. Heftet henvender seg spesielt til foreldre. Det kan brukes i den enkelte familie, på foreldremøter, i konferansetimer og i samarbeidet mellom foreldre og lærere/skoleledere. Heftet er på 16 sider, A5. Enkelt og presist, lett forståeligt og virklighetsnært.

11 1 klassesett = 32 eks Læringsplakaten prinsipper for opplæring Foreldreutvalget for Grunnopplæringen Foreldrene/de foresatte har hovedansvaret for egne barn og de har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte. Samarbeidet mellom skole og hjem er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. Læringsplakaten kan du gi til foreldrene slik at de vet hva de kan forvente av skolen og hvilke prinsipper skolen styres etter. Finnes også på nynorsk og samisk på subjectaid.no Velkommen til skolen (8.trinn) Foreldreutvalget for Grunnopplæringen Erfaring viser at foreldrene engasjerer seg mindre når elevene begynner på ungdomsskolen. Det er viktig at skolen understreker betydningen av at foreldrene fortsatt støtter opp om skolens læringsmiljø ved å ta verv som tillitsvalgt og støtter og motiverer ungdommene på annen måte i skolegangen. Informasjonsarket er tenkt som del av en velkomst til nye foreldre på ungdomsskolen, slik at de får bekreftet at de fortsatt er viktige i denne fasen. Finnes også på nynorsk på subjectaid.no Finnes også på nynorsk og samisk! På denne plakaten har Barneombudet samlet rettigheter barn og unge har fra de er 0 18 år. I tillegg til FNs Barnekonvensjon har barn og unge konkrete rettigheter som følger alder. Denne plakaten gir en oversikt over når disse rettighetene inntrer. Plakaten er tosidig, med bokmål og nynorsk på hver sin side. Plakaten finnes også tilgjengelig i PDF oppdelt i tre deler, henholdsvis 0 12 år, år og år. Rettighetsplakaten Barneombudet Når krigen raser menneskeverd, rettigheter og din plass i verden Norges Røde Kors Elevene får innsikt i menneskeverd, menneskerettigheter og internasjonale regler gjennom dilemmatrening og å ta stilling til situasjoner i egen hverdag og andre menneskers livssituasjoner. Hjelper til å bearbeide inntrykk fra media og sette lys på historiske hendelser. Materiellet er knyttet til kompetansemål 10. trinn i norsk, samf.fag, RLE og elevrådsarb. samt VG1/VG2 i internasjonale forhold. Kapitlene kan brukes uavhengig av hverandre. Utviklet av Røde Kors med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Norad, og i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 141 s. Last ned tilhørende lærerveiledning på subjectaid.no Risikobarn i Brasils storbyslum Kolibri undervisningshefte Kolibri Children At Risk Foundation Risikobarn i Brasils storbyslum er et undervisningshefte for barnehage og småskoletrinn, fra Kolibri Children At Risk Foundation (20 år i Brasil). Her finnes stoff om gatebarn, fotballdrømmen, leker og gjenbruk, papirdrager, karneval, capoeira og slaveriet. Fra barnehager i Brasil har vi fått idéer til malerverksted, karnevalsmasker, påskemasker, matoppskrifter, sanger og mye mer. Heftet er i avisformat, har mye bilder og har 28 sider. Jobbhåndboka LO LOs jobbhåndbok er en brosjyre med omfattende informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet for ungdom. Den gir god oversikt over vanlige problemstillinger ungdom har i møte med arbeidslivet, med mange referanser til aktuelle lover og forskrifter. Brosjyren passer godt til samfunnsfag i både ungdomsskole og videregående skole.

12 INTERVJU MED REDD BARNA Guro B. Håndlykken, Seniorrådgiver skolemateriell Redd Barna Hei Guro! Hvem er det Redd Barna hjelper? Redd Barna kjemper for at alle barn skal få innfridd rettighetene sine, både i Norge og i andre land. Vi påpeker rettighetsbrudd og foreslår løsninger. Det finnes barn både i Norge og andre land som utsettes for diskriminering, lever i fattigdom og opplever vold og overgrep. Vårt mål er å endre disse barnas livssituasjon gjennom arbeid direkte med barn og arbeid for å sikre at lover, regler og ulike institusjoners praksis ivaretar barn på best mulig måte. Hva mener du det er viktig å tenke på når man underviser om rettferdighetsspørsmål? Barn har ofte god rettferdighetssans. Men det er viktig at voksne hjelper til med å formidle kunnskap om hvordan barn kan engasjere seg for å gjøre verden mer rettferdig. I Det magiske klasserommet får elevene kjennskap til hva barn fra andre land gjør for å engasjere seg. Men de får også forslag til konkrete handlinger de kan gjøre selv, eller sammen med andre, for å engasjere seg mot urettferdighet. Dere har hentet frem Rettighetsslottet og Det magiske klasserommet. Hva er deres tanker rundt hvordan disse skal brukes i klasserommet? Vårt undervisningsmateriell er digitalt, og spesielt Det magiske klasserommet fungerer spesielt godt når barn og unge sitter foran PCen og klikker og utforsker selv. Materiellet har bilder, tekst, filmer, refleksjonsoppgaver og andre oppgavespill som utfordrer elevene underveis. Men for å sikre elevenes læringsutbytte, mener vi det er nødvendig å gjøre felles oppsummeringer og diskusjoner i klassen i etterkant av at elevene har brukt det digitale materiellet. Lærerveiledningene hjelper læreren med denne tilretteleggingen gjennom konkrete undervisningsopplegg og annen nyttig informasjon. Elevene lærer om klimaendringene og barns rettigheter. På den grenseløse jordkloden forteller barn fra forskjellige land om hvordan klimaendringene påvirker dem, og hvordan de jobber for å stoppe og tilpasse seg de negative konsekvensene. Filmer, nettbrett og oppgavespill utfordrer og engasjerer elevene underveis. Undervisningsmateriellet oppfyller kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og RLE. Materiellet er enkelt å bruke for både elever og lærere. Lærerveiledningen (12 s.) gir en oversikt over det digitale materiellet og har tre undervisningsopplegg knyttet til kompetansemål. Det magiske klasserommet Klima Lærarveiledning Redd Barna Det magiske klasseromet Etiopia Lærerveiledning og plakat Redd Barna Det magiske klasserommet er et unikt digitalt undervisningsmateriell for trinn. Elevene lærer om barns rettigheter og andre global spørsmål knyttet til kompetansemål i RLE og samfunnsfag. Barn i Etiopia forteller via film og digitale bøker om hverdagsliv, skolegang og hva de gjør for å skape forandring når de opplever urettferdighet og brudd på barns rettigheter. Underveis utfordres elevene av refleksjonsoppgaver, quiz og andre oppgavespill. Det følger en plakat og lærerveiledning til det digitale materiellet. Lærerveiledningen har to ulike undervisningsopplegg knyttet til kompetansemål. Plakaten kommer i A3 format. Rettighetsslottet lærerveiledning og plakat Redd Barna Rettighetsslottet er et livlig, digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter. Materiellet er laget av Redd Barna til bruk i småskolen. I tillegg til det digitale materiellet, finnes det en veileder, en plakat og et sanghefte. Undervisningsoppleggene og sangene/cden kan lastes ned eller bestilles på nettadressen som følger i veiledningen. Stemmer på bokmål og nynorsk.

13 1 klassesett = 32 eks Fem sanger fra Rettighetsslottet Redd Barna «Fem sanger fra Rettighetsslottet» inneholder teksten til fem fengende sanger om barns rettigheter, skrevet av Tomas Drefvelin for Redd Barna. Hør Tomas Drefvelin synge om Rettighetsslottet. Linn Skåber synger om å være seg selv. Knut Reiersrud har en sang om å bli passet på og Tuva Syvertsen roper i en ropert for å bli hørt. Til slutt lurer Jon Niklas Rønning på hvordan barn har det andre steder i verden. Sangene inneholder mye informasjon, og kan brukes som utgangspunkt for samtaler med barn om hva barns rettigheter er. SPÅ Det magiske klasserommet Redd Barna Spåen til Det magiske klasserommet kommer som et A4-ark med tosidig trykk, og må brettes. Den handler om barns rett til utdanning, og kan brukes som en introduksjon eller oppsummeringsaktivitet til arbeidet med det digitale undervisningsmateriellet. Ses offline? metodehefte til ungdomstrinnet Redd Barna God formidling om et viktig og vanskelig tema. Heftet er rettet mot elever i ungdomsskolen og videregående skole, og den inneholder forslag til aktiviteter og øvelser for å diskutere temaer som selvpresentasjon på nettet, grensesetting i møte med jevnaldrende og hvordan forebygge sex mot egen vilje. Heftet er et godt verktøy for å bevisstgjøre ungdom om ansvar, grenser og respekt på nettet og ellers. Det kan brukes i arbeidet for å forebygge skadelige seksuelle erfaringer i ungdomstiden enten det er på nettet eller i ungdommenes omgangskrets. Tenk før du deler Aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet Redd Barna Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv på nettet. Målet er å øke unges bevissthet om eget ansvar og grenser på nettet, og hva man kan gjøre for å skape en positiv og ansvarlig nettkultur. Benytt SubjectAid.no daglig for å få støtte i undervisningen og bli inspirert av dagsaktuelt materiell.

14 1 klassesett = 32 eks Partiprogram , kortversjon Arbeiderpartiet Kortversjon av partiprogrammet er på 20 sider og er en forenklet versjon av partiets program og omhandler de viktigste hovedområdene Arbeiderpartiet går til valg på i denne Stortingsperioden. Arbeiderpartiet på Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet er opptatt av å skape verdier, og å dele dem rettferdig. I denne korte brosjyren kan du lære mer om Arbeiderpartiets politikk, historie og organisasjon. Euroen i krise? Europabevegelsen Arbeidsledighet, uro og økonomisk krise har preget Eurosamarbeidet de siste årene. Svaret EU-landene har gitt er mer fellesskap og integrasjon i Europa. Ny løsninger, lover og byråer har gitt tettere samarbeid. Norge er sterkt integrert i EU og påvirkes daglig av det som skjer. Skulle situasjonen forverre seg i Europa vil det ha konsekvenser også i Norge. Heftet gir en innføring utviklingen av den økonomiske politikken og dagens krise i Europa. 160 sider. Mot Nord Europabevegelsen «Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken». Denne formuleringen står å lese i regjeringens nordområdemelding som ble lagt fram for Stortinget i Bakgrunnen for dette er mangesidig, og dette heftet har som mål å kaste et bedre lys over de utviklingstrekkene som har ført til den svært store oppmerksomheten som Nordområdene og Arktis har fått i dag. Blant artikkelforfatterne til dette heftet finner vi politikere, lobbyister, næringsliv og forskere som mener mangt og meget om Norge, EU og Nordområdene, og som kaster lys over aktuelle utviklingstrekk. Heftet er utgitt med støtte fra Utenriksdepartementet. Norge og Europa forsvar og sikkerhet utenfor egne grenser Europeisk ungdom Internasjonalt samarbeid innen forsvars- og sikkerhet utvikles i takt med et stadig mer sammensatt trusselbilde. Der kriminalitet før fant sted innenfor de nasjonale landegrensene, ser vi nå at dette spres utover hele kontinentet. Bidragsyterne i dette heftet forklarer hva samarbeidet innebærer i dag, samt hvordan dette vil utvikles de neste årene. sider: 16. Passer for: klasser i samfunnsfag og historie på ungdomsskole og videregående. Hvilken side står du på? Sosialistisk Ungdom Løpeseddel som poengterer forskjellene mellom Sosialistisk Ungdom (SU) og andre partier. Den presenterer politikk som prioritering og at disse leder til at en må velge av side. SU er ungdomspartiet til SV. Løpeseddelen passer godt som utgangspunkt for en diskusjon om politiske prioriteringer og alternativer. Den passer for ungdom fra 13 til 30 år. Utformet valgkampen Jeg er super fornøyd med tilbudet, og det gir meg bedre mulighet til å ha en variert undervisning......og oppdatert informasjon til elevene mine. Tusen takk!!

15 1 klassesett = 32 eks EU-guiden Nei til EU God trening i kildekritikk og bevissthet til kilder. I tillegg til problemstillinger knyttet til EU-samarbeidet. Innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Unionsutviklingen beskrives og beslutnings prosessene i EU forklares. Både den norske folkeavstemningen i 1994 og dagens EØS-avtale er omtalt. Heftet tar særlig for seg temaene folkestyre, solidaritet, velferd og handel, miljø og ressurser samt internasjonal handlefrihet. Egnet for samfunnsfag i videregående skole. Heftet er lett tilgjengelig og fargerikt. sider: 32. EØS-guiden Nei til EU EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer kort fortalt. Enkel fremstilling av forskjellene mellom EØS og et EU-medlemskap. Hvordan nye regler tas inn i EØS-avtalen og oppfølgingen av dem. Konsekvensene av EØS på områder som arbeidsliv, matvarer og næringspolitikk. Beskrivelse av alternativer som en ny tosidig handelsavtale og WTO-regelverket. For samfunnsfag i videregående skole. sider: 16. Revidert versjon! Standpunkt det handler om folkestyre Nei til EU Standpunkt er Nei til EUs medlemsavis. Nummer er eit spesialnummer om 200-årsjubileet for Grunnlova og 20-årsjubileet for folkerøystinga om norsk EU-medlemskap i 1994, med biletutstilling frå EU-kampen i 1994 og utdrag frå Nei til EU si jubileumsbok. Avisa inneheld både kommentarar, intervju og bakgrunnsartiklar som set dobbeltjubileet inn i ein aktuell norsk og europeisk politisk debatt. Avisa har artiklar både på bokmål og på nynorsk. Premiss: Handel og migrasjon Studenter mot EU Denne utgaven av tidsskriftet Premiss tar opp EUs prinsipp om fri flyt med fokus på handel og migrasjon. Heftet inneholder artikler om Fort Europa og flyktningkrisa, romfolket, og norsk arbeidsliv 10 år etter EUs østutvidelse. Du finner også stoff om miljøpolitikk, kampen om klimaet i Norge og EU, en oppsummering av EU-parlamentsvalget 2014 og et tilbakeblikk på folkeavstemningen som resulterte i et norsk nei til EU-medlemskap i Ditt high school år 2016/17 Explorius En brosjyre om muligheten for ungdommer mellom år å ta ett skoleår på High School. Brosjyren gir bl.a informasjon om hvem som kan reise, søknadsprosessen og om programlandene Australia, New Zealand, USA, Canada, Storbritannia, Italia, Frankrike, Tyskland, Irland, Brasil, Spania, Argentina, Spania og Japan. Vi har også College i USA og Canada. Guide til studier i utlandet Kilroy Education Katalogen er en 28 siders veiviser for de som vil studere i utlandet. Den gir en innføring i hva det innebærer og studere i utlandet, en veiledning om veien til utlandsstudier og en kort presentasjon av KILROY educations 38 universitetspartnere. KILROY education tilbyr gratis studieveiledning og hjelp gjennom hele søknadsprosessen.

16 TEIP SAMMEN HER SubjectAid.no TIL SubjectAid Svarsending Oslo FRA Skole: Navn: Jeg har bestilt fra SubjectAid.no tidligere Levereringsadresse: Postnummer: Rask levering! Sted: Stort utvalg lett å bestille! Bruk tydelig tekst Oppdatert og aktuelt materiell! K1508 Brett og teip sammen bestillingen Send hele brosjyren Eller bestill enkelt fra vårt nettsted. Fordeler ved å bestille direkte på SubjectAid.no Tilgang til hele sortimentet! Kortere leveringstid! Først med å få tak i etterspurt materiell! Bekreftelse på at ordren er mottat! BRETT HER BRETT HER Telefon: E-post: Skolefag (ikke obligatorisk): MILJØMERKET Trykksak VI RESERVERER OSS FOR AT MATERIELL KAN VÆRE SLUTT TLF SUBJECTAID.NO TEIP SAMMEN HER

KUNNSKAP. Alt i denne katalogen er helt GRATIS! For deg som jobber i skolen. Nå over. materiell. kostnadsfrie undervisningsmateriell

KUNNSKAP. Alt i denne katalogen er helt GRATIS! For deg som jobber i skolen. Nå over. materiell. kostnadsfrie undervisningsmateriell KUNNSKAP For deg som jobber i skolen Nå finner du din innloggingsinformasjon på baksiden! Nå over 80 materiell Alt i denne katalogen er helt GRATIS! kostnadsfrie undervisningsmateriell VÅRSEMESTERET 2016

Detaljer

Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS! SEKSUALUNDERVISNING MILJØ OG KLIMA LÆRERVEI- LEDNINGER BOKMÅL & NYNORSK RESPEKT PÅ NETTET RETTIGHETER

Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS! SEKSUALUNDERVISNING MILJØ OG KLIMA LÆRERVEI- LEDNINGER BOKMÅL & NYNORSK RESPEKT PÅ NETTET RETTIGHETER Bestill undervisnings- NÅ OVER 80 MATERIELL materiell helt GRATIS! Ditt brukernavn og kundenummer forenkler bestillingen på SubjectAid.no SEKSUALUNDERVISNING MILJØ OG KLIMA LÆRERVEI- LEDNINGER BOKMÅL &

Detaljer

NATURLIG SAMSPILL MELLOM SKOLE OG SAMFUNN. Bestill skolemateriell helt gratis!

NATURLIG SAMSPILL MELLOM SKOLE OG SAMFUNN. Bestill skolemateriell helt gratis! NATURLIG SAMSPILL MELLOM SKOLE OG SAMFUNN SEPTEMBER 2010 Bestill skolemateriell helt gratis! Trenger du hjelp til å bli inspirert? Vil du bruke utfyllende materiell i undervisningen? Savner du oppdatert

Detaljer

Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS!

Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS! Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS! FOR DEG OG DINE ELEVER SAMFUNNSFAG KNYTTET TIL KOMPETANSEMÅL BARNS RETTIGHETER MOBBING PÅ NETTET TIL FORELDREMØTER OPPDATERT OM KLIMA Ulike kilder alt på et

Detaljer

Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS!

Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS! Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS! NÅ OVER 80 MATERIELL Ditt brukernavn og kundenummer forenkler bestillingen på SubjectAid.no MILJØ OG KLIMA OM DATASPILLING KNYTTET TIL KOMPETANSEMÅL LÆRERVEI-

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

FOR DEG SOM ER LÆRER! HØSTSEMESTERET 2013

FOR DEG SOM ER LÆRER! HØSTSEMESTERET 2013 FOR DEG SOM ER LÆRER! HØSTSEMESTERET 2013 Ditt brukernavn og kundenummer forenkler bestillingen på SubjectAid.no MILJØKUNNSKAP HAR ALDRI VÆRT VIKTIGARE s. Hva er Miljøstatus i Norge i dag? Står det bedre

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

SubjectAid.no. Undervisningsmateriell helt GRATIS! Bestill gratis på FOR DEG SOM ER LÆRER! Ulike kilder alt på ett sted! Oppdatert og aktuelt

SubjectAid.no. Undervisningsmateriell helt GRATIS! Bestill gratis på FOR DEG SOM ER LÆRER! Ulike kilder alt på ett sted! Oppdatert og aktuelt 46 20517069 Undervisningsmateriell helt GRATIS! FOR DEG SOM ER LÆRER! Ditt brukernavn og kundenummer forenkler bestillingen på SubjectAid.no januar 2013 Ulike kilder alt på ett sted! Oppdatert og aktuelt

Detaljer

VELKOMMEN TIL RETTIGHETSSLOTTET!

VELKOMMEN TIL RETTIGHETSSLOTTET! VELKOMMEN TIL RETTIGHETSSLOTTET! Redd Barna har laget fem sanger om barns rettigheter. Teksten til sangene finner du i dette heftet, og musikk og musikkvideoer til sangene finner du i Rettighetsslottet

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

www.subjectaid.no Alle lærere se her! Bestill gratis leksjonsmateriell!

www.subjectaid.no Alle lærere se her! Bestill gratis leksjonsmateriell! 46 20517069 NATURLIG SAMSPILL MELLOM SKOLE OG SAMFUNN august 2011 Ditt brukernavn og kundenummer forenkler bestillingen på www.subjectaid.no Alle lærere se her! Bestill gratis leksjonsmateriell! - Aktuelt

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

Hvordan markedsføre Det er mitt valg

Hvordan markedsføre Det er mitt valg Hvordan markedsføre Det er mitt valg Det er mitt valg (DMV) er et undervisningsprogram som anbefales i forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse I denne brosjyren får du tips om hvordan

Detaljer

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet.

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes i barnehager og skoler opp til videregående. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Skolen idag... i Bergen. Seminar for formidlernettverket i Bergen, mars 2011

Skolen idag... i Bergen. Seminar for formidlernettverket i Bergen, mars 2011 Skolen idag... i Bergen Seminar for formidlernettverket i Bergen, mars 2011 Kulturbilletten samarbeidsavtale med Skyss, vi benytter ledig kapasitet Monica.hakansson@bergen.kommune.no Harde fakta 91 kommunale

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Utdannning for bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt. Doris Jorde, Naturfagsenteret

Utdannning for bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt. Doris Jorde, Naturfagsenteret Utdannning for bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt Doris Jorde, Naturfagsenteret Utdannnig for bærekraftig utvikling globalt FNs strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2005-2014

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Valgfag på ungdomstrinnet

Valgfag på ungdomstrinnet Valgfag på ungdomstrinnet Innført på 8.trinn fra skoleåret 2012/13 Trinnvis innføring 8 valgfag fra 2012 og 7 nye fra 2013 Omfang på 57 årstimer per. år Sluttkarakter hvert år, snitt på vitnemål Elevene

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

La barn være barn. Informasjon om 1. klasse på Steinerskolen

La barn være barn. Informasjon om 1. klasse på Steinerskolen La barn være barn Informasjon om 1. klasse på Steinerskolen Velkommen til skolestart på Steinerskolen Trygge, glade barn trives og lærer! Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Barnet kommer

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid 34-38 Demokrati

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

La barn være barn. Velkommen til skolestart!

La barn være barn. Velkommen til skolestart! La barn være barn Velkommen til skolestart! Trygge, glade barn trives og lærer! Velkommen til skolestart på Steinerskolen Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Barnet kommer til skolen med

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring LOKAL LÆREPLAN Elevrådsarbeid Demokratiopplæring 1 ELEVRÅDSARBEID Formål med faget Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/geo2-01 Formål Formålet med geografifaget er å utvikle bevissthet om forholdet mellom

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 HØST 10.TRINN Periode 1: 34 39 Valg Kompetansemål - Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

Ungdomsskolen 2015-2016

Ungdomsskolen 2015-2016 Ungdomsskolen 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid

Detaljer

NOLEs-samling 1.-2. februar 2012 Lesing, skriving og muntlighet i kroppsøvingsfaget

NOLEs-samling 1.-2. februar 2012 Lesing, skriving og muntlighet i kroppsøvingsfaget NOLEs-samling 1.-2. februar 2012 Lesing, skriving og muntlighet i kroppsøvingsfaget Oddrun Hallås Førstelektor, HiB, AL, Idrettsseksjonen Læreplan i kroppsøving «Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Matematikk - veilednings- og støttemateriell

Matematikk - veilednings- og støttemateriell Matematikk - veilednings- og Veilednings-/ Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Veiledning 16.08. 21.08. 0,- Lærer på videregående Veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan lærer kan

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Hjelp, jorda er utsatt for overgrep!

Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! Lærerveiledning Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! Passer for: Antall elever: Varighet: 10. trinn, Vg1 Hel klasse 60 minutter Hjelp, jorda er utsatt for overgrep! er et skoleprogram som tar for seg utfordringene

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Undervisningsopplegget og den faglige forankringen

Undervisningsopplegget og den faglige forankringen Undervisningsopplegget og den faglige forankringen Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. 1. Bakgrunnsinformasjon Elevene skal skaffe

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

SubjectAid.no. Undervisningsmateriell helt GRATIS! FOR DEG SOM ER LÆRER! Ditt brukernavn og kundenummer. forenkler bestillingen på SubjectAid.

SubjectAid.no. Undervisningsmateriell helt GRATIS! FOR DEG SOM ER LÆRER! Ditt brukernavn og kundenummer. forenkler bestillingen på SubjectAid. 46 20517069 Undervisningsmateriell helt GRATIS! FOR DEG SOM ER LÆRER! Ditt brukernavn og kundenummer forenkler bestillingen på SubjectAid.no September 2012 till på s e B is grat sted t t e t på l a lt

Detaljer

Hva betyr natur og helse for trivsel i skole og utdanning? Marianne Aasen, kunnskapspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Hva betyr natur og helse for trivsel i skole og utdanning? Marianne Aasen, kunnskapspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Hva betyr natur og helse for trivsel i skole og utdanning? Marianne Aasen, kunnskapspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Opplæringsloven slår fast: 1-1a. Rett til fysisk aktivitet Elevar på 5.-7. årstrinn

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Hva menes med psykisk helse? Hvordan har norsk ungdom det? Myndighetenes satsing på skolen Ungdomsskoleprogrammet Alle har en psykisk helse Hva kan vi som foreldre/

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Haugjordet ungdomsskole

Haugjordet ungdomsskole 2012 Haugjordet ungdomsskole FREMMEDSPRÅK OG FORDYPNING I ENGELSK Haugjordet ungdomsskole tilbyr språkene tysk, fransk, spansk og fordypning i engelsk. Alle elever skal velge ett av språkene. I følge læreplanen

Detaljer

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid?

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Eldar Dybvik seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Oppsummering

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærer: Anniken Løvdal & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Barns rettigheter i LOKALSAMFUNNET

Barns rettigheter i LOKALSAMFUNNET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet

Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan

Detaljer

Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Formålet med Ka skal vi gjømme på? Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig

Detaljer