ftaard Yant 70 deltagere Pe Park i Sandefjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ftaard Yant 70 deltagere Pe Park i Sandefjord"

Transkript

1 ftaard Yant &ndefiord Park Cup i siakk tr\o:flcrc (S1T ): if OEs.e:a og'for Kristiar<eD eddte F :s=.r.e poergsum, med OFc:;.: g:it forat pi kvaliirts r:!g i Sandefjord Park C:p 1.9;6 som ble spilt pd Park =aie:: Sandefjcrd i helgen, Ri::.i3i ::e for de beste: : ' L :f Ogaard, Oslo SS 5.5 p :85 k\? ), 2) Tor Kristiansen, :iace:rusk SK, Oslo 5.5 p (f8.0.:;f,,. 3r llerbert Vetier. Vestgskiand 5.0 p (21.0 kvp.),4) Thor Salen, Langesund SK. b.0 p r18.0 krip.), 5) an Stuifbergen, ; ioliand 4,5 p (ZZZ, kvp.), 6) Svein Aage ohansen, (Caissar, Sandefjord 4.5 p (2224.b kvp.), 7) A]eks Semakoff, Oslo SS 4.b p ( kvp.), 8) Steinar Lind. blom, do 4.5 p (1921 kvp.), g) Viggo cuddahl, Osto SS 4.b p (18.5 kvp.), 10) Svetn A. Bjgrnland, Fredrikstad SS 4.5 p (rz.s kvp.), ' 11) Thor Stgre, Oslo SS 4.5 p (16.0 kyp.). Beste junior ble llerbert Vetter foran Thor Salen med Svein A. Bjlmland pa, tredeplass. 70 deltagere Pe Park i Sandefjord 3r: blir folksornt Pd' Park Ho' ui z Sondzfjord nu t, helgen' Co' :: ipitlrrre q onmeldt ti'l Norges ::'civorbunds turneting so?n ltr,r oter selcs runder Monrod" ld. 1 \b times betenkningstid P& $: :relck ow. Turneringen blir ro' :,:i. Den stariet ig&r ktseld' En rekke kjente mestersqillere t'ed M Leif Agaard i spissen celtor i turnefingen SANDEtr';ORD PA.RK CT' Lelf 69aa,fi. fikk seg en n5' triumf da ha,n vant den 6 nrnders Sandeford Park Cup i helga. Denne gangen holdt d r imidlerticl hardt for ham.,f et par partier var han ute i val]. skellgheter, og han matte dele forsteplassen med Tor Kristiansen, Draminen. begge liom pb 5.5 poeng, Ogaard konr halvpoengel; foran pe krralitet. Turnerirrgt'n burde nok ha hatt en trrnde til, N6, kom tilfeldigbeter til & rade litt for my. De.to p& forste plass motte f. eks. iklre hverandre. Pe S,4. plass fulgter Herbert Vetter, VestTvskland, og Thor: Salen, Langesund, begge 5 poeng med tyskeren foran p& kvalitet. P6. delt plass finuer vi bl. i kvalitetsrekkefolge alle med 4,b an lanssen, Moes, T.G. Kristi an6en, Sarpsborg, ansson, Askef,, og Nimki, Ganddal, f alt deltok?4:spillere. Ekstrapremiene til de lavere klasser iikk til Vetter, Salen, Borland og Stokkeland i klasse junior, til Bjonrland, Stokkeland og Dordal i klasse L og til Lcif Vagle, Larvik, 6, {ailstbnseu, Nordstrand; og A. Lausues, Starra,nger, i klasse 2. Thor Stsre.

2 t0 frilorgfrg Stor norsk triumf mot alle de ovrige, Spesielt merker vi oss seieren over det meget st rke svenske lag, som ernesten identisk med Sveriges OLlag: Ornstern, ansson, Wahlbom, Ved Knut Bsckman Schneider, Bergstrgm og ngrid Svensson. (De fire tbrstnevnte spiller i OL sammen med UU NORSK SAKKLMaT feiret Andersson og Sch0ssler). en av sine storste triumfer giennom tidene. Det norske lag gikk sla Sverige smaker spesielt godt Man kan si hva man vil, men seirende ut av den, sakalt det er i sjakk som i fotbell Misforst6 ikke de svenske toppspil seksnasjonsturneringen i Bremen, som rilrtignok ble redusert lere er tvers igiennom sympatiske folk. Men nettopp fordi Nor til en femnasjonsalfere, efter at Finland meldte avbud og ble erstattet av et bylag fra Bremen. desiderte lillebror i sjakk, er det ge giennom sa mange Ar var den _ Men allikevel A legge ba& seg noe eget med en seier over broderfolket. cle 6wige nordiske land samt Vest$skland, det er ikke hverdagskost. Og det var dette som DET NORSKE LAG var skiedde. hngtfra noe olympialag. Bare NAr vi sier at det ble"en sror Gi?A;d; og Knut. Helmers ttjg.ryr for norsk qiakk, $ir t"qko rr. fu'orvpiiden, Semakoff er r"i ikke pa det rs_nt siftermessige, reserve. 'Fo^r"}" fol "at margin til nr. 2 varbarc pa 1. Helmers halvt poeng, 99 stgrt 41,r{re t<a1 pe,.;a 5"*"r.off pa e. Uora, 9:tlX:..T:"l lge topps i Spilte iordeir Hardstad pa a: en $ur turnenng, er r seg selv en bord, Stein ensen pt juniorbor_ triumf av dimenqioner. seieren_kom psykologisk sett g::a:t, Marv Klingen pa damesom bestilt efter at de norske toppspillere som nylig deltok i Stockholmsturneringen, hadde skuffet stort, og relativt kort tid for olympiaden i Haifa. Sluttresultatet bte: l. Norge 16.5 poedt av 30 mulige,"2ligf Tysfland 16 poenc.i.'da"att stocl lor.mer enn halvparten av llf,ff:f ',ltil""tl"rt?"?x'd""ttil'":'$lteq"""$ipentopp l3 poeng. samthge noterte 1eg for 2 poeng pa fem runder. Det er sarlie Norge tapte ikke en eneste glunn til i komplimentere fri match, vant 42 over Bremen, 3.5 Klingen hun har lairgt darligere 2.5 over Sverige og spilte 33 treningsmuligheter enn iine medso tre i andre land" Ellers not r r vi oss at tlare*ad bs, seiret den ferske M LarsAte Schneider i matchen mot Svsige. FORAN SSTE runde ledet Norge med et halvt po ng, men tikbet d late"tht sltt sfu ffi. sanrule mt r Lql f <lend son lhri * men pa 6 oc plass. D:n<u qfl flere roppps. s, G jer.nt godt lrrdqr'e, Etb lm Lelf Ogaard (l.v) og lunlormesleren Stein ensen saqet ltn. f\ qa poeng av 5 mullge, pa respefttlve 1. bord og iunlorbordet ved rh europ6lske laglutnerlng temen. man fryktet at siste rundes match mot VestTyskland skulle gi galt, og da ville tyskerne, som bare la et halr,t poeng bak, ga seirende ut. Men matchen endte uavgiort &3, efter at unge Helmers pa bord 2 efter mange og lange timers spill klarte & holde remis i sitt'parti. Heller ikke Tyskland hadde. i ge altsa hadde noe ner siltt t ;rlplag. De skuffet nok mest SOM RMELG kan \ene s t det prestasjon soc. serlig har vakt oppmerksor.: {. Han revansjerte seg grundig efrr: den hoyst labre innsats han gicrde i Stockholmsturneringea s'rlig bolgedalen er tr.delig;:s e..., '...'.._,";i.. ',t':,..,.,: t, r, tirs.llg 21. eptcmber). NORSK SAf,.KBESASON!{orel satt er lkte fowendt mcd inter nasionate topptrssering[r, Men l den si hrlte sekslardrhampen nellom dc noldi ste land ot v ftlysklmd gihl deme tnng Norge ovemkende til lopps den jemede sluttstrld som tente Latr. NA mi vel landslmpen ksll$.femlsndskanp. tr idet Finland ithe sttlte h& strdet spiltc et lokelt lag fra rrnnggrbyen BrF men i Vestgsktand opp og gjorde en pen prcstasjon Slutimsultatet ble: l. Norge 165 porng av 30 muuge, e v6ttyslland 16 poen& & Drmlt 155 poeng,4 Sverige l5 poeng. 5. Bremen 14 poeng og 6. 8land l3 poeng. Norge tapte ikke en ene$e match, vanl 42 over Bremen. 3,5 2.5 over S!'erige og spilte 33 mot alle de ovrige Spesielt merker vi ms mier': r over det mget sterke wemke lag. sm er nesten identlsk med Sverigs Ollag: Ornstein. ansn. Wahlbom, Schneid" r, Bergstrom og lngrid Svensn. (De f.ire fsrstnewte spiller i OL smmen med Llf Andereson og Schus sler). l*i Ogaard r Vansjerte sg slerkt etter en wak imsts i Stocklolm nylig. Han klarte 4.5 av 5 mulige. sammen med ogaard drog juniomest ren og arets nordnorske mester Stein ensn fra Har stad last i fmste rekke. emn oppnad le + poeng. De mige noreke klarte alle 2 pmng hvert HelnreN, Stjemen, Semakoff, OSS, Harestad. Akademisk dg fru Klin ge& Stjemen..l /!...! siste runde mstte Norge VestTysklmd i det avgjmnde oppgioret. Tyskeme var klare favoritter og hadde ledet lenge, men ble distansert av Norge etter nest siste run6e med et halvt poeng: Nordmennene holdt skansn med f3 der siste partiet pi annet bord ble avgiort ut pe natt n til sondag. Helmers holdt remls og sikrel Norges seier. Pe fsfte bord den sterke tyskeren Ost mayer, som bl.a. spilte med i snetulneringen i R ykjavik i fjor. lyskeren spilte imidlertid for passi!4 med svart i en kongeindier Dette gav Ogaard god tid Ul a bygge opp sitt angrep pa dronningfloyen. og tyskem var sjanselos. Hvit: Ogaard. Svart: Ostermayer Kongeindisk. t. d4 sf6 2.'o4 g6 3, Sdl Lg1 {. Sf3 il6 5. ea L 2 Sm7?" 00 e5 6. Tel cd ' Lfl Te8(?l For awentende. Riktig er a mote opp pe dronningfloyen med 9., a5! Na lukkes sntrum og Te8 stsr uvirksomt 10. dil c5 n" al h6 re b4 bo 13. 8{U Sh? 14 Sbg a6? r5, bxo Sxo5 16. SxcS bxc 17. Tbl d?!& Te2 fi 19. Tebs Dh4 AL.fil Ff6 3L mb g,n.j.z tlz& D l! Dhb 2{. fxg Sxg4 25, hl SfO 2G TbO Lft 27. od c{ 2E. DCt KfLT 2C.ln? DrfS i0.'f4. Pi m. m rcdder srrart mg med 30r' Dg6! OSTERMAYT'R OCAARD ', Lr? 3r. rxfo Tgt rz oe! ogo s* rtr Ldt 34 Tb? T8? 35. ro5 Tct 38' ld4 k7' F.m.. f*"+ ti*er hvit enkelt ved 37 TxdTl osv. 3?. c5 Lcg " 3E. Tlb$ opptltt. Thor Stelt

3 LCUBE.SPESBS d E a, t bal ts rol* Dronh ffi begge muush *drg som loperen kdr:oaten g8/a2 fl6 r rt lll $ zo. Dh{? Dn4? fura bmde Dirlig er ogs6 l6 f.c+ P a bruddet d5' Best cl.u. *lv om sort har klar fdi D..t "L fe LxdB 22. cxils stltdr m tme 23. Th3 g3 fort til *u krrklitrger, f. eks.20 fxg5 S.d tnulre er Sxd2) Dg7 te Lffi osv. eg ville derfor ha Fi =!l ta {6 med fordel. ls.s iqp trttldrl 4S far.g5bheit ',5'fLxt rrt Fdlem om hbrra rkulletil rl trt! 2A. Txd? TxcS 25. tle? lcl+ 26. Kfz Otaafil det Her var det klasseforskjell A qrcne. Vt SKAL OGSA se gtgaard i innspurten mot sin lmkollega Axel Ornstein 'ra Sverige, i 2. runde. Efter sterkt posisjonsspill som hvit nadd frem til dette sluttspillet med bonde over: Ornsteln 6gzatd Nu trakk hvit: 8?. Sd4! Adskillig sterkere enn det 37. Sxb4, for efter 37. Rh4 far sort etablert en fribonde ni kongefloven med motchanser. ' Nu ltrander selvfolgelig 3?. hvits kongebonder. 3?. r,c5 38. sf3+ Kft 39. t8! o"^ffi*h au hap ute. F. eks. 3e. bxa3 40. Kxc3 a2 41. Kb2 KeO 42. &1, og sorts konge kommer ikke ieiennom. OesE de ovrige Pi laget, ikke minit Steln ensen, hadde se' verdige partier og avslutninger, som vi skal se Pi senere' 26.45! Enkelt og sterkt. 27. Dt4 exf4 PE. gi fxsi 29. hxg3 KhE Med hensikten 30. ffi. 30. Dfs Te5 Hvlt grv opp. Pi 31. Dg4 folger 31. *5! med rask gevinst. (Anm. ved Leif Ogaard.) Om det m& vere oss tlllatt A si i::f

4 god ltelg ;._f..::,r 1,: ;",.l ti".,' i, i'.r.,t:t:,1 &':.i...i'{.:'c gryfi qpaltilst i Vert Land SAKKSToFFET far stadig bredere innpass i dagspressen. Siste tilskudd i Oslo er kollega Virt Land, som har sikret seg ingen ringere enn V iom medarbeider. Han hsr ru spalte i VArt Land hver lordag preget klare fremstil' lingsevne og analytiske grundig' het. Av Osloavisene har derrhed fsleende fast sjakkspalte: Aflenposten. Arbeiderbladet (vesentlig broblems.iakk), Dagbladet, Ver: dens Gang, VArt Land og Mor' Larsen. l l l l l *l *l *l { r [

5 Sugl flren" leg$ifn frllillrile&. ilt t} n ctr f, jif!fil ilf htr!'u,{i,; i tr brnn*ml. s nf llcm:.: : rm ryn.;g :rq; i:" iultt![,: r llll, : : l =!! r, : k: Tr!urr : l rr ilie ' i_:ti :.., tr:.]'.f i '.l.;:,:.::]. :ill ill ':: il l.: tetti.,'"r rian.,i itiaii ef lra ii.il(. ''., : stadig. l: ck : ' c!;,rinbina",..' ;rcj aidahan ' ::sir. begyn. :_.: irai!ikoseba :::_lli i:in Amore.,:ii:.,itCtl Sefiigt : ::, :.1, i3l,i 3r. garrl: i '.:.{'\ Ft i",.)t" l.eot'r 'l;ra'rr''l rjr'alle. r:r'r riet ril,l at de r ater'!f: ilor nran Spii.' : illiesr sr:g pd teori., :ria:r,lrii e rir,1, 6[61't:1,....;stadiet, h6rer teol"ien...r,.,r' :r!;rn scg itt,t i er r'itca61er mai"t rasl<t at : i;:i:"','t'r r hc{}!)..i,.:.:1;iil, $ pa!.'n ariare eiltl majl r,.t'r,ant. til. Mannen bak VArt Lands *jakkspalte* Leif Ogaard. (VLfoto: Oystein Gtoppestad.) : ' : r ''ltit iiil ritnter ntan selv irr:ngr:r lrrtyt" i'orsi;ir vi" ililers Lusen glor det. ran cr kanskjer verdens bestcl.q.iakkqkli...,,,.t',9 lran i:an spilt reinis iua',,ilioitt n"ic,l en rekker av toppene, ttr l:ent" Ulfl Ander*l;solt har gallger i.eks. N orgesmesier n"iot danskctr kuirstnerion!1, i1lfr1 de iies!e Fent larsrrn soin lnange i ;il gar:rnici r'{rhnel rrrccl har sjanscn tii a iiti har arlreid vectr sirlen av. blr:,i,lgeartl ::a s iri+sl.f r i j Liniil,r'k1assen. Andelig idrett rien n3"'el 'erc1t'nstnlostc'r". i alie.. ' : tr,l, i'tl, at i:;t)i lrc'st";]r i;iltr er han kanskje Vest*:ns.Llrra med statsstro$c til.:r.,:prije saijl il.]ctl lllt:d Norbeste spiller i eiag :: jiirlirld.rlt iserlrbs, Flsciie.r har sjakk? i S'tester Elitr:. 1:a un rnate lneirlt. l)et er en Andt lig it'lrt:it eg glorrie riet dariig og seg r.1{ au sjal*i*samfilnilcti. *g.jc'g slrnes det..'ilk' ';a.i's :" rikr:t li{jri &{ester Kand i i{ar: hal ogs& relnis mot natlirlig iled strttr: slik i.r.risk,,at. :lleft iqiarl.e ;i spliie eneg Srtryslolr og l"e.$erenele,'crdensmester idrett iar dct" r,11". atet t:tilr" Siden liar han ''i'1'ri Karlrov" lo.:l l<ke r:rinst er jeg gia<.i ir'r : toplri.111, Dg han cf!r:'l gar an d klare rirernts mq.rt den storc utbredeise skolcsjakken har fatt. l{r'r irelr.r de ll :l\,,i:j'. S r1: rats( f )i1i Sl stcrrnestrene, rr:en clet. er a a!iit{,. srg iast i ctct internasj cnair,,: tr ;p1:skikt. ;"ttr.rst r,anskr:iig" g o,"'cr'h:tr: tn:gt. i<,!rrs( ntlasiorr.'g lrrgikk t1eln" 0g evne til stratrgisk tenkning. Sa.'riig fr'rr matematili i{air iia:.'rluiltatt i 2 ir. V1\1. en gallg bie. i:an:rr.5 i Sjakkproff? ke:r er s.iakk et goci grr.r:rr: Bilnaieir,,li.,:r neste rrl". l. Kan rnan iei'c a,"' a spille lag Aiinalcr.r. s"iakk? Sirr L*:ii (,)g:ard {i;l ioriiaits bcstl palrir Sci{.,,!'i,11. i<l<c! Nitrgc, og sn;alltt i ',lag altsa pa pi;rss l \:art o1,{:'i islrlndiirgi:n i.i1;ii"ssol: Vcstt,n i dct trteir: tatt. 13a.rrit. Lanils spaltei' hvt:l lrhr.

6 !... g Sterkt.;',,;antrpill ar. Leif Odesaard Rogafand bad& 2. og 3 oktober besak av rar interdasjonale rnester.eif Osio. som spilte simultani Sandnes trsrdag og i Stavanger sondag. Sandnes spilte han 6s; 24 spillere Her ble resuh r t 17 gerinst, 5 remis og 2 tap. en gerinslprosent pa 81. Stara,rr ger spilte bgaard mot 29 spillere sarntidig. Her ble resultatet 16 gelinst,lo remis og 3 tap, en gevinsfprosent ph M. Det er vanlig at simrrltanspilleren har hvii ved samuige brett. Men Zgaa.rd lot sine motstandere fi hvit ved aruret hvert brett, og da blir resultatet gjerne noe ugunstigere for simultanspilleren. Pi, den annen side blir forestillingen mer interessant, msilrltl\'e0lebr va" crela irnerexiraie tr kif c}s*d Gc Scbatslskap. br \Ert F imultarrm Xl Roguland red g od r ltat. As thrtef $ ptrtid i StavalePr og Sandn6 tapt ban bare 5 og spilte 5 remi Fr. Res fi vilt tnn Ogaard er casa sa drlstig at han spiller simults lek*his red d hrite og $'arte brikker i mts! nins til dp fl6t Fimultanspillere x'm Rior opplaten lettere tor sg vedbae a spille hrite partier. et spill pe fivog dod.l',,''/, ;) \'? '') 1 Sagt om sjakk Sjakk forbinder pd en enestdende mdte alle parvise motset. ninger: ) Den er eldgammel, men likevel evig ny, mekanisk i sin oppbyg. ning, men likevel bare muhg ved fantasiens hjelp, begrenpet innen ', for et geometrisk rom og samtidig i ubegrenset i sine kombinasjons fl/ Terapi for sjelen og en idrett like krevende ffi ishockey. Slik karakteriserer Andr6 Bjerke sjakken. Sammen med an Varner, tidligere visepre sident i Norges Sjakkforbund og NRKs Rolf Bsrke har han ansvar t for en stor sjakkserie pa tolv pre grafitrner, Ved konkrete eksemplgr og i ni smi de tekfimer tektimer hlir blir vi kient kjent med inninser. ipninger, finesser. finesser, mattsituasjoner og verdensberomte sjakkpartier. net.d Stefan Zwetg i i i. L i '.t:;i'i. 'T,rrn hr^a.,'#ar t i L.t t il''l'!kti,t Ytru;" 'y i,, l,..,,.',,,.,,,,,i Napoleon og siakkmuskiner, fro nt ittiitisi siakkparti der keiser Napoleon (her i carsten Byhrings.ai.tt:*'t'lr. l,'\'t/,','" rskikketseliiitteioten<sjakkmaskin>.rotf rustnilsensomden<mekaniskedukken>vinnerparrrctog 1i Foto: Sverre Bergli' i., '""""'o{''}'b'lt "n Napbleonskake' *l

7 ii"r ins"r r;:.'t.:rr HeikLi, 'esteinen og norsk internasjortol mester Lei Ogattrd e'q;e!;s': R.l: Borl:e i bakgrunnen (Fotct: Syerre Bereli) l ulmrs * aret 1975.,iermr : T\ program ';rr rrs.n:::et Tilbake tm's :r:or:tdae i :tu 'iim,e.vrr* "en hadde vi armrs: i rcrlorbund bedt iglituh[r : ::: nc'rsk sjakk { li1$iia,.i ri hadele ogsd r[rs frr :5nne fram til en r Drdt av de nordiske fl:rr:lie.1 i samarbeid med :rs:e landene Eurrlin+ :, r at talt pi Leif.,: L: \orgesmester ilnr :)tr :3: Lag med en rekke l"=rfi+ie 'neritter bak seg Mlllm *rrm :ie plukket ut til i spille r r r: Heikki Westerinen *!rurm'arg*:':e srorspiller fra Finmrm :r':qe!e samme ir hadde {... t r iei dette som vat ersallmn : ;r: :ie nervose stemnlngen fliljm r:rr5: :rudio lsr spillet tok til.,r,i 3rgi1r6 at det parti Som ullril i;rr! i studio denne dagen *(, r ;pri:.an[ge turneringsregler, i,ur :ur"n* ::kk og maksimaltid ble,\fui; :']:u' : =amrad med de to spillere: q;l tr:it ::= pa time! ro,;s31i3n tlkk som utenlandsk _ r.'rera loddtrekningen som,:: ri la.ri reesterinen) skulle spille i,:: hrite brikker, mens altsi i:1:.kulle fsre de svarte brikker. Mot seier * eller'sitt annet tap mot Westerinen det 6ret... Begge hadde dessuten ogsi en annen faktor A kjempg mot klokka! Brikkene sto allerede oppstilt pi brettet foran dem * og Westerinen var klar til i gjore sitt forste trekk... Hvit: Svart: Westerinen (F) Ogaard (N) e2e4 Sg1f3 c7 c5 e7e6 3. d2d3 kommentarene har Andr6 Bjerke og a4 Varner anfort folgende: Westerinen unngir i spille de variantei som finnes beskrevet og analysert i sjakklitteraturen. sitt 3. trekk har Westerinen ofte spilt b2 b3 (det var det han spilte da han tidligere det iret) istedetfor d2 d3. Selv sa hrin etter at partiet var avsluttet at han valgte denne varianten fordi han regnet med at Qgaard hadde fun net en forsterkning Pi b2b3. 3. Sb8 c6 L a)o1 Dette er et standardtrekk i en sd kalt lukket siciliansk 6pning. Westerinen som spilte hvit ogsi da han og Agaard mattes tidligere tilstreber med sitt 4. trekk en slags <kongeindisk' med omvendte farger. (Det vil fore for langt i forklare nermere her i Programbladet hva som kjennetegner.konge'indisk".lukket spill, "siciliansk Apning' osv. Dette finnes bedre og fyldigere beskrevet i sjakk litteraturen. og iglen clenne stillingen valgte vt a arbryte programmel under redigeringen henvises til: NORGES SAKK av clet ferdig spilte parti. \ i fant nemlig FORBUND. POSTBOKS 795. TOOO ut at spillet egnet seg program TRONDHEM som vil vare behjelpelig messig sett til d deles opp i 3 Pro med i anbefale egnet litteratur.) grammer Tilbake star na sporsmdlet: var Kort tid i forveien hadde Ogaard som ogsi da spilte svart spilt mot stormester Torre, Filippinene, og vun Westerinens l. trekk et godt trekk? Vi har satt et sporsmilstegn ved trek ket sclv om det kan svnes losisk net. Ogse den gang spilte han i sitt 4 trekk 9796" sitt neste trekk spilte han d7d6, men denne resepten folger han ikke denne gangen. 5. Lfls2 fro So R,e 7 7. Tflel d7d6 Forst ni, i det 7. trekket, kom altsi bgaards d7d6. Han forbereder med sitt 7. trekk e6e5 som mottrekk mot Westerinens formodede c2c3. etter fulgt av d3d4 som gir god sentrumsstilling. Ogaard har god erfaring fra tidligere med denne bondeoppstillin gen i lignende posisjoner. 8. c2c3 e6e5 9. Lc hadde istedetfor Lc e3 ventet a2a h2h3 h7h6 svarts 10. trekk hadde det kanskje vrert fristende med f7f5, men det ville rert et lorhaslet trekk. for da ville sannsynligvis ha fulgt: Ddlb3+ fulgt av Sf3g5. l 1. d3d4? Sc rol c pl illustraslorrcn. Kanskje kommer ogsa De lil at Westerinens framstot er noe forhastet. Ville det vert bedre med Ddid2. sannsynligvis ville spilt Kg8 h7? Derpa kunne ha fulgt d3d4. Hvilket trekk vil ni Qgaard g1ore2 Det fir vi f'orst vite i TV rogrammet lordag i denne uken, og i Programbla det for neste uke! Rolf Borke b1f

8 ^E c c c g FREDAG 31. DESEMBEB 1976 Klarer Ugaard A sh Westerinen? Stornes.ter Heikki Westerinen (t. v.) og lm Leif Ogaard under opptaket av Wiiindskampen, bakgrunnen sees programsekreler Rolt Borke. (Fotoi'SVerre Bergli i Programbladet). 1. NYTrARSDAG, som jo er en lordag, kommer siste program i TV's vellykkede sjakkserie, og dermed ogsa avslutningen av den uoffisielle WESTERNEN sine anmerkninger til partiet skriver programsekreteer Rolf Borke i programbladet pa grunnlag av Andr6 Bjerkes og an Varners kommentarer i TV at den finske stormester umulig kan ha det serlig godt i denne posisjonen: "Det er et sporsmal om hvit istedet for sitt siste trekk, 18. a3, burde ha spilt 18. Da4. Sort ville da rnuligens ha svart 18. a6, hvorpa hvit hadde fortsatt med 19. ag og sort med 19 fjernsynslandskamp mellom Norge og Finland. de to siste ukers programrner har vi vert vidne til hvordan lm Leif Qgaard har skaffet seg et klart overtak mot stormester Heikki Westerinen' og da partiet bli avbrutt sist, var stillingen denne: SOM Vl SER av diagrammet, har.b5, som hadde truet dronningen.. AGAARD Agaard nu en merbonde og endog en farlig fribonde i dlinjen. Westerinen lot seg overrumple omkring det '12. trekk av en uventet fortsettelse, og dermed rok det en sentrumsbonde. Nu star a[sa sorts Sb4 i slaf, og det skal bli interessant A se hvordan nordmannen fortsetter. Bsrke stiller i sine kommentarer sporsmalet om Westerinen vil klare A finne noe svakt punkt sorte stilling, eller eventuelt komme med en overraskef se som takk for sist. Dette far vise seg imorgen. oyeblikket synes vektskaien a tippe klart over i lavor av r ;l :l

9 VC Knrut Brcknai: st; i fmffiffie.". 1,.$, l'h; r : :{l 'Mhttli,lEllleromsfrr r4 +r lr,ullllllln q* Sil 5 illiltuffiilllillil! {t! rdrll ]lllilil' iliii g. l'llllurudltn r{ W reli;" ::::: >eg med 24 :: :..:i:ngen. 12 i " ;,tagere i juntor TESULATDND FalckKiils Minneturnenng likk folgende sluttresultat: 1) Eivind Poulsson, Volda,? av 9 muiige, 5 seire, 4 remiser og uten tap, en av de aller sterkeste Prestasjoner noen norsk siakkspiller noen ganq har greid. 2l lmkiueer, Ungarn.6.5 Poeng, 3) M Ogaard, OSS, 6, 4) im Schneider, Sverige, 5,5. 511) Stormester Lengyel, Ungarn, Kaiszauri, Sverige, Rantanen' $1 :i,ilti[ l lu lilil eq r,ntr l llrl!il1n0ilmil1fl;l T"rStare ;t^ den Lerf S0 : =i 6 poeng :.';i. Oso' :.!iad. Oivind = lag LauvEts,.:;i 5 Poeng Pi : ''._j Oisen, OSS. :.,Eikvalitetslek poeng: Gunnar :.. ::'rn fikk ekstra =.:: i k^lassespiller)' Eivind Poulsson spilte sterkt og : < Tom ohanssen, ' 'i3, Plass fulgte i konsentreri pa Hotell Viking. (Foto:..;.rvgs Odd Christof O. Brekke). :rr1:11. Zachariassen' rrdgaro, Ski, "Si tall av samtlige deltagere' stormestcr Lengyel lberegnel. men. litt l: a l:trten, N, NaPetov, nctnv :stiedt. rstiedt. Nordstrand, for mange remiser lbrte tll at nan S'akkameratene, og kom ett Poeng bak Poulsson' ;SKO (som iikk ek =:. for beste resultat av T TMER ::..iiasse 2). UTEN PAUSE,. :s seier foran bl. a' 6n Ved s.iden av turneringsvinneren var det nok annenmann, den..:=:'lengyel) og seks.tn..e n:esiere. er oppsikt 63 ar gamle lm Kluger fra Ungarn : r: St rk. Han tapte ikke et ro*.^m il*po.r".te imnnnerle mest. A SPltte spi Sa ': ::1i det var det ellers ba kamnviilig kampviilig og sterk sjakk r lsa si pass 'C3aard som giorde ham hov alder. ei en Prestasjon l{an o'".rt ett rekke kamppartier, bl' a' :,:hand hadde nok de llesie et tidsnodsdrama mot finnen =: red at Ogaard skulle bli Rantanen, tbr ikke A snakke om.:e:keste norske kod han siste rundes Parti mot landsmannen. stormester l. ilrrcvrig det hoyeste ELO LengYel. O"tt" "i"t ble innledet 1. Phskedag lit. t3, og ble avsluttet like ioitr.ir samme kveld' Da hadde de to altsa spilt i nesten ti timer uten p{lrlse, forpvrig efter eget pnske ^en virkelig styrkeprove, bade andelig og fysisk..det var 63 2rrinsen Klugcr som til slutt vant over den nesten 20 ar Yngre Lengyel efler 90 trekk i et interessant sluttspill hvor storrnesteren omsider mdtte kapitulere' Bare 20 minutter kortere ble forovrig siste rundes parti mellom Svein ohannessen og hollenderen Hans HaPPel, hvor nordmannen til slutt gikk seirende ut. SPLTE SEG OPP Turneringens fierdepremi,evinner. den unee svenske M LarsAke Schneider, startet svakt og l5 ienge langt tilbake, men spiltseg stort opp mot slutten' Da han i siste runde mptte Poulsson. hadcle han chanse til i g l helt til topps. og spilte skarpt pa gevinst' aviio toiemistilbud og tapte til slutt. Sin klasse viste Schneider saerlig i nest siste runde, da han vant en klar seier over Kluger' ternasional klasse. Av de Pvrige nordmenn overrasket Thomas Heiberg Positivt med en god score han motte ogsa flere mlget sterke spillere c 90 ventes peviking i pasken MORGEN SONDAG kl 14 finner den offisielle Apning av Vikng Chess oppnadde bl. a. remis mot stornester Lengyel. Turneringens baktropp ble uteiort av de unge norske mesterioillcre Guddahl, Semakoff. drandal, Taksrud og KrYboe. som giorde sa noenlunde. hva man kunne vente av dem i dette meget sterke selskapet. Litt mere hadde man derimot ventet av Yngvar Barda, med hans storre rutlne han startet dessuten godt meci to seire, men scoret derefter bare 1)'2 qoeng pir de $enstbende syv runoer. Festival 1977 sted pe Hotell Vjking. En halv time senere begynner sa 1' runde av Oddmund FalckKiils Minneturnering, den ene og den meste eksklusive av de tre turneringer som arrangementet omfatter. Man regner med i alt ca. 90 deltagere i denne s.iakkfestivalen. som v'l strekke seg lrem to.m. 1. paskeoag' Av disse vil antagelig 26 mann delta i FalckKiils Minneturnering. deriblant stormester Lengyel fra Ungarn og en rekke internasjonale mestre tua mange land. De ovrige {ordeler seg Pd den apne.oslo Cup" og pa den internasjonale luniorlurneiing begge disse starter ikke for onsdag kl

10 MEL}i NORSK3MERE LagNM lff/? trodde vi neermest bie avgiort i forst runde da Oslo Schakselskap (OSS) vant en overbevisende seier over favoritten og fjorarsmesteren Sjakklubben Frscher. Fischer har jo et frylrtinne}. tende 4mannslag, med 4 norgesn,e. stre, hvorav 2 intemasjonale mest.e og dn med bare et manslende "napp" for samme tittel..s+.kapeto har jo sin stl'rke i bredcir: :.t som ikke kommer til srn ren ne: *= fa bord Det hsrer jo ikke ril hr.e!a*: bn i norsk sjakk.hv at :.r :.:s::: l\llere moteg og ner det si.e: ::rfattes det nled stor r:.:er, = forste bord mgftes "'ire:,: :q;s: rangerte spillere t er.yecj<<=' l ZwaiE. FLscher cg i:.1:.:: OSS beaarrj er sod ;:. j.1:e i.:.'. turnerilesdeltakei l S li :i.tbestc fo;n. Det i:f.x ir!.: Krnrgsla Zw'dtC :a: i.ld. :;:: i. ledning til sa::u.ne aj<t"a: :..*a: tes d vare nrts u'tri ii irr, i;r r ble det e:. hu::.; :. i'l:'a.t ::. Ogaards fordei Hrit: Zu'a:g 9r::::: S,'i" o.gaard OSS. Re:Ls al:*e o:. Liunci r fuiaien:.aesl ]: m L $ Sf6 a L,g2 d5 X al c6 r llczt: **#%* '''*u Arne Zwaig og rgggen til) i d.yp kollsentro.sjon uilder 'parl,iets a,*gjore.i.,;,e 5 foretrekle 4... e5! 5. d3 hs 6' Sd2 Ld6:7. SgfS 00 t. 0{l a5 L b3 Sag:? ro Lbz Te8 U. ag LfS le ei Lh7. En loperplassering, som i denne dpmngen kan vere ivrlsom. fordi den blir sa Bassiv. fortsettelsen her blir den rmidlertrd en farlie latent frusel motdc} l:l fiel dxe l,l dxe Dbf 15. TbZ TadE fel 3LcS! Ogaard har spilt meget aktivt og sterkt oc star i fordel. Presset mot punlrt tf2 burde hwit ni clempe med sikringstrekket h2h& stedet giir han i denne kritiske stillingen til en awikling; som viser seg ir eer feilaktig OGAARD ZWAG!7. SxeS?! TxeS! 1& txe5 Sg4! r9. Sf3 {?} Bedre syns f9. LcB A veerc, for tt gi tilbake kvaliteten hvis springeren sl6r inn pa f2^ 19..,. Sxe5 l, Sxe5 Ld4! Hadde Zwaie oversett clette trekket? tl6 er partiet avgjort! 2L c5 Dc?! 2a Tdl llxes 23, eiu Sxcs2dLh3 Eller24. Dc3!? Se6! 2d..,Sxe4oppgitt Etter at fsrste runde var over der GSS sio Fischer til slutt med A5L5 og Bergen og ASKO spiite 2Z kom likevel spenningen pa topp da Bergen overraskende slo OSS 2,5fF i andr runderl mens Akademisk holdl Fischer til 22 Foran tredje oe siste runde kunne faktisk samtiige lag teoretisk gri til topps og vini1c lagnm. Da irom vel det tilrtige styrkeforholdet fram idet OSS slo Akademisk 31. mens Fischer slo Bergen med de sarnme sifrene. Sluttresuitatet bie dermed at GSS vant med 2 lagseire og 7 individuelle poeng. Nolgesne5terlaget lyn bestod av Ogaard, Hoen, Tlller. Semakoff, Moen os Guddahl Fiscirer kom pa andre plass rned 15 lagpoeng og 65 individuelle poeng nr. 3 ble B rgen med 15 og 5,5 ptr eng, mens Akademisk m6tte finne seg i fjerdepiassen denne gang med lagpoeng og 5 individuelle poeng.,lr^r l.lff " t i,t, /"j ').'".a { l l l l _l l,{

11 nn 11 i Haifa vont pd mdlstreken = t r : x i i 1ilr6. sc* bk &rr igrhp tafl la 84r pcr4 : Lkirct * ry:f f" lr:ren Mr ffi h.?;iet og fui. :: c:epeis unfr g*.'t** e*::i n'3ppil' & :rr:rsfre r6rlere ui ]lor [ffia. can:e a kas:e seg fora ;l[[d;rirl ;t{ mai.sueken og 4:{( :':::tj :rende ut nilf :,: ::. i:.ens Nederjmr* :{. i;i Hcliendefen Emrip. r;f:::ei'ei : 'd timer og l{ :*::': :: i rinne turneie!85r< i:::e oini rot finnen 3&rE5 =e:: mirte tilslutt gi =*s : E ieimed vant USA. )r: 'i s'6 England med 3572 ;,:E:g { Argentina 33 p., 5) ;".:Tj skjand 31, 6) srael i: i Sveits ) Canada i : F,rruten Norge fikk Chi =, '+aes. Paraguay '.:: og Finlilz. mens Sverige, Fi,:i,inene og New Zealand :;,rte pa 27 poeng. SA kom tseigia. Venezuela og Danra:k. alle med26vz poeng. DET {ORSKE resultat ma Norges splllere pe 1. og 2. bord ved olympiaden Haifa, Lell Ogaard (t.v.) og Ragnar Hoen, flkk begge en pen ecore. (V, gior oppmerksom pa at bildet er lra en tidligere anledning.) betraktes som godt, og er i overkant av hva vi hadde ventet av dette ungdommelige lag. Norge ble beste nasjon fra Norden bare d6t er en prestasjon. De norske spilleres score var 6 p. av 11, Hoen 7 p. av 11, Helmers 4 p. av 8, Hjertenes 3Yz p. av 8, Scott Knudsen 4 p. av 7, Tiller 3 p. av 7. 'i. tl,:. :."" ii,..,,,1., 1,,. : : / /i;{,i.';, ', / ' ii./'\:.' i / i ". t...

12 ERDAG S. O(TOBER lsm i. F l r s Fra 1. rudde i olymplsden i Halta lsrael, mal,chen ThallandNorge' forgrunnenspilletleltogtddgf) nol SlnFayoon lra Thailand. Bak ggaard sklmtes Ragnar Hoen og Knut ' 1"tiL:'?.:^"^T"^TiH: il;tffh';:;;;;,;;;;;; siamegisle farver' p.'n"ii""""", uryandrer dansko som nu arrsr reerescnrcc d. Norge grsr det godt i Haifla DET NORSKE olympialag i Haifa har gjort det meget bra hittil. Efter seier 2l/zlYz over Thailand i 1' mnde, vant det 3YzYz over Honduras i 2' og 31 over Canada i 3. runde' runde 4 m4te Norge det sterke lag fra FiliPPinene' og. stillingen er lr/zlr/z med ett hengeparti, som spilles idag. gar var det fridag. Turneringen ledes av VestTyskland, som spilte 22 mot England i 4' runde. VestTyskland har nu 12 Poeng, USA har 11 + hp.' og Engalnd har 11 Poeng. Se kommer Norge og Filippine ne, begge med 10% * hp., fulgt av talia med 10 P. + hp De pviige nordiske land ligger forelpbig noe lenget tilbake det kan nevnes at Finland har slatt Danmark 2YrlYz. NORGE_FNLAN' 25_T5 Norse rettet opp imtrykket etter nedsblinea mot Nederland ved a sla Finland i O. runde i sjakkol i Haifa med 251'5" Samme resultat vant Ned rland med mot leden& USA. midlertid avfeide England Filippinen med hele 350,5 og gikk der uo opp i ledelsen red 1?5 Poeng foran tlederiand l?, USA og srael 16,5, Argenti NORGEPARAGUAY2S_15 2=?, :: l SPENNEN}E SLUTSP]RT HAT'A { {.l.l ner. detetter4 runder., ThorStsre 1,5 1,5 mot Skottland) 14 (1)' Parasuay, Luxembourg, Eire, Belgia 14' Frankrike og Venezueia l3'5' Danmark, som ligger under 1 : 2 mot Sveits; l3 (1), New Zealand' Honduras, apan,,(ruguay' Domi,ngorepubiiklien og Costa Rica 13' Guatemala 12, Bermuda, Feroyene 'og Monacoaue ll. motolympiaden i Tripolig LibYa' leder fortsatt El Salvador med 15 Doeng Pa 5 runder foran Afghaniitun, pit i"t"n og Tunis med 135 po Thor Store. 1gpoeng. ;Lruui h"dd" for siste run& alt vunnet sakkol 19i6 f or damer'

lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 tolenotter side 24 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: Fyri i Hostings side 14

lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 tolenotter side 24 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: Fyri i Hostings side 14 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 Sverre lleim klubbmestcr side lo Fyri i Hostings side 14 Entrekksmqttens mysterier side 2O llytt

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 1 FEBRUAR 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Morten Lilleøren,

Detaljer

Bulletin 5. Landsturneringen 2005

Bulletin 5. Landsturneringen 2005 Bulletin 5 Landsturneringen 2005 Dag 5 Så spisser det seg til. Flere og flere ser mer og mer deprimerende ut. Noen lyser opp etter endelig å få uttelling for tidligere svake resultater. Klasse 5 er ferdig

Detaljer

Leif Øgaard (55) - ny norsk stormester. nr. 3

Leif Øgaard (55) - ny norsk stormester. nr. 3 Leif Øgaard (55) - ny norsk stormester nr. 3 2007 Ny lærdom? I alle fall ny glede! Vi har mange fine sjakkfristelser. Se dem i nettbutikken, og på Landsturneringen!! KASPAROV: HOW TO PLAY THE NAJDORF VOL.

Detaljer

Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500. nr. 3. Foto: red.

Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500. nr. 3. Foto: red. Foto: red. Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500 nr. 3 2008 2 I n n h o l d Nr. 3 2008 årg 74 Redaksjonell leder: To sommeroverraskelser... 4 Leserbrev...

Detaljer

MESTERSKAPET blir en stor fest også for 100- årsjubilanten Norges Sjakkforbund, og selve bursdagen søndag 20. juli feirer vi med NM i lynsjakk!

MESTERSKAPET blir en stor fest også for 100- årsjubilanten Norges Sjakkforbund, og selve bursdagen søndag 20. juli feirer vi med NM i lynsjakk! VELKOMMEN til sjakkfesten NM 2014 i Trondheim, i det nye og flotte Clarion Hotel & Congress. Forholdene blir førsteklasses med alle deltagerne i én stor og flott spillesal, og hotellet ligger midt i havneområdet

Detaljer

Katrine Tjølsen (14) kadettnorgesmester. Tallaksen og Lie i stikkamp om NM. nr. 4

Katrine Tjølsen (14) kadettnorgesmester. Tallaksen og Lie i stikkamp om NM. nr. 4 Katrine Tjølsen (14) kadettnorgesmester Tallaksen og Lie i stikkamp om NM nr. 4 2007 I just received my first copy of New In Chess, and after spending the last 24 hours devouring it, I thought I d give

Detaljer

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag Konnerud NGP Spilles sentralt i Drammen 10-11. november 2012 Spillested: Bragernes Menighetssenter, Albums gt.8, Drammen

Detaljer

7 av 7 på Jon Ludvig

7 av 7 på Jon Ludvig Nr. 3 2004 28. årgang Barnas eget sjakkblad Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad 7 av 7 på Jon Ludvig under NM i Nord-Odal Den suverene Jon Ludvig i den uventa problematiske sisterunden mot Espen Forså

Detaljer

Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David.

Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David. C M Y CM MY CY CMY K BULLETIN 2 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM Tjølsen i ledelsen! Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David. I dette

Detaljer

Simen Agdesten (40) - Magnus (17) vant i Wijk aan Zee

Simen Agdesten (40) - Magnus (17) vant i Wijk aan Zee Foto: Cathy Rogers Simen Agdesten (40) - Magnus (17) vant i Wijk aan Zee nr. 1 2008 Tønsberg Schackklubb som er 90 år 1. april ønsker alle VELKOMMEN TIL LANDSTURNERINGEN 2008 5. JULI TIL 13. JULI Kamparenaen

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 2 MAI 2013 ÅRG. 69 Innhold NFSFs organisasjon 2 Lederen/redaktørens hjørne 3 Partispalten 4 Sjakkperler 6 Trond

Detaljer

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte Ragnar Hoen (70) Femti år på topp Norsk Sjakkfestival Ny sjef på NTG Nordnorsk mestermøte nr. 3 2011 C M Y CM MY CY CMY K SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 NM I LYNSJAKK NJÅRDHALLEN Oslo FREDAG

Detaljer

Leif Erlend Johannessen (28) - Magnus (17) nummer fem i verden. nr. 2. Foto: red.

Leif Erlend Johannessen (28) - Magnus (17) nummer fem i verden. nr. 2. Foto: red. Leif Erlend Johannessen (28) Foto: red. - Magnus (17) nummer fem i verden nr. 2 2008 Tønsberg Schackklubb som ble 90 år 1. april ønsker alle VELKOMMEN TIL LANDSTURNERINGEN 2008 5. JULI TIL 13. JULI Kamparenaen

Detaljer

7 På tur i en kassebil

7 På tur i en kassebil 7 På tur i en kassebil August desember 2003 «Det er utrolig dejligt at se både Magnus og den øvrige sympatiske famile med smil på læben efter at have været saa tæt på den helt store triumf. Men skidt,

Detaljer

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus.

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. 8 Stormester! Januar mai 2004 «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. Magnus hadde i løpet av høsten gått opp omtrent 100 ratingpoeng, fra 2346 til 2461 på den

Detaljer

Sheila. med 9,5 av 14 og WIM-tittel i OL. nr. 6. Foto: Øivind Johansen

Sheila. med 9,5 av 14 og WIM-tittel i OL. nr. 6. Foto: Øivind Johansen Sheila Foto: Øivind Johansen med 9,5 av 14 og WIM-tittel i OL nr. 6 2004 Springertrekk (Størrelse m/ramme: ca. 85 cm x 80 cm) fargelitografi av Carl Oscar Schelbred Støtt norsk sjakk! Årets julepresang,

Detaljer

Jonathan Tisdall. Stormester, forfatter og verdensborger

Jonathan Tisdall. Stormester, forfatter og verdensborger Jonathan Tisdall Stormester, forfatter og verdensborger nr. 2 2010 Siste sjanse! Vi sitter på siste rest av det utrolig populære CD-spillet «Lær sjakk med Fritz og Mats» i norsk versjon. Dette er et morsomt

Detaljer

Nr 1 i verden nr. 1 2010

Nr 1 i verden nr. 1 2010 Nr 1 i verden nr. 1 2010 Bestillinger sendes til: Sjakkontoret, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo 22 15 12 41 sjakkfor@online.no Rullebrett i plast og tøy. Krøller lite. Brune og hvite ruter. Veldig fint til

Detaljer

Følg Magnus på hjemmebane!

Følg Magnus på hjemmebane! Følg Magnus på hjemmebane! Her er program for Sjakkens superlanghelg på Gjøvik over nyttår. Velkommen som både spiller og tilskuer! Som sjakkinteressert må du til den store sjakkfestivalen på Gjøvik rundt

Detaljer

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Kjetil A. Lie i avslappet positur på scenekanten under NM. Dramatikk i Nr. 9 NM-innspurten Jo n Ludv i g Hammer v ant s i tt parti i g år, dermed ø kte pres

Detaljer

Magnus kom. til sjakk-nm

Magnus kom. til sjakk-nm BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Magnus Carlsen sjarmerte sjakkeliten tirsdag. Magnus kom Nr. 5 til sjakk-nm Sjakkongen kom direkte til NM i Tønsberg fra store turneringer milevidt unna Norge.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

rr. '-\l i*:" #r,,r,i'

rr. '-\l i*: #r,,r,i' ,s rr. '-\l i*:" P" #r,,r,i' R/NG OSS OG BE OM q2-katalogen! 'G:$RO&HAN Nr 2nai1992 UTCITI AV NORSK FOTBALL-TRDNERFORENING Redaklor: ARNFINN INGJERD Sloyledsa 5. 6065 Ulsleinvik 07012000(a).11866(pt Anno$.r:

Detaljer

BULLETIN 4. Onsdag 3. juli. Pris kr 20 Et avgjørende brudd?

BULLETIN 4. Onsdag 3. juli. Pris kr 20 Et avgjørende brudd? BULLETIN 4 Onsdag 3. juli. Pris kr 20 Et avgjørende brudd? Frode Elsness må onsdag naturlig forsøke å hente Jon Ludvig Hammers bruddforsøk i eliteklassen. Favoritten har fått litt avstand til feltet, men

Detaljer

Sjakkbegreper Rating

Sjakkbegreper Rating Sjakkbegreper For utenforstående kan sjakk virke som gresk. Det er like enkelt for de som kan det, som det er ubegripelig for de som ikke kan det. Men det er fort gjort å lære seg det viktigste. Her følger

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940.

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940. OG te- GI NR 5-8 ARGANG LØRDAG 7 FEBRUAR 1959 LØSSALG 65 ØRE" := O Si egf r i ed: Olaf Holm: ~ S h t ' FORBEREDER REGJERINGEN en ny kuvending i iorlivarsspørs~ålet? ann e en og graven Skjønt vår strategiske

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer