ftaard Yant 70 deltagere Pe Park i Sandefjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ftaard Yant 70 deltagere Pe Park i Sandefjord"

Transkript

1 ftaard Yant &ndefiord Park Cup i siakk tr\o:flcrc (S1T ): if OEs.e:a og'for Kristiar<eD eddte F :s=.r.e poergsum, med OFc:;.: g:it forat pi kvaliirts r:!g i Sandefjord Park C:p 1.9;6 som ble spilt pd Park =aie:: Sandefjcrd i helgen, Ri::.i3i ::e for de beste: : ' L :f Ogaard, Oslo SS 5.5 p :85 k\? ), 2) Tor Kristiansen, :iace:rusk SK, Oslo 5.5 p (f8.0.:;f,,. 3r llerbert Vetier. Vestgskiand 5.0 p (21.0 kvp.),4) Thor Salen, Langesund SK. b.0 p r18.0 krip.), 5) an Stuifbergen, ; ioliand 4,5 p (ZZZ, kvp.), 6) Svein Aage ohansen, (Caissar, Sandefjord 4.5 p (2224.b kvp.), 7) A]eks Semakoff, Oslo SS 4.b p ( kvp.), 8) Steinar Lind. blom, do 4.5 p (1921 kvp.), g) Viggo cuddahl, Osto SS 4.b p (18.5 kvp.), 10) Svetn A. Bjgrnland, Fredrikstad SS 4.5 p (rz.s kvp.), ' 11) Thor Stgre, Oslo SS 4.5 p (16.0 kyp.). Beste junior ble llerbert Vetter foran Thor Salen med Svein A. Bjlmland pa, tredeplass. 70 deltagere Pe Park i Sandefjord 3r: blir folksornt Pd' Park Ho' ui z Sondzfjord nu t, helgen' Co' :: ipitlrrre q onmeldt ti'l Norges ::'civorbunds turneting so?n ltr,r oter selcs runder Monrod" ld. 1 \b times betenkningstid P& $: :relck ow. Turneringen blir ro' :,:i. Den stariet ig&r ktseld' En rekke kjente mestersqillere t'ed M Leif Agaard i spissen celtor i turnefingen SANDEtr';ORD PA.RK CT' Lelf 69aa,fi. fikk seg en n5' triumf da ha,n vant den 6 nrnders Sandeford Park Cup i helga. Denne gangen holdt d r imidlerticl hardt for ham.,f et par partier var han ute i val]. skellgheter, og han matte dele forsteplassen med Tor Kristiansen, Draminen. begge liom pb 5.5 poeng, Ogaard konr halvpoengel; foran pe krralitet. Turnerirrgt'n burde nok ha hatt en trrnde til, N6, kom tilfeldigbeter til & rade litt for my. De.to p& forste plass motte f. eks. iklre hverandre. Pe S,4. plass fulgter Herbert Vetter, VestTvskland, og Thor: Salen, Langesund, begge 5 poeng med tyskeren foran p& kvalitet. P6. delt plass finuer vi bl. i kvalitetsrekkefolge alle med 4,b an lanssen, Moes, T.G. Kristi an6en, Sarpsborg, ansson, Askef,, og Nimki, Ganddal, f alt deltok?4:spillere. Ekstrapremiene til de lavere klasser iikk til Vetter, Salen, Borland og Stokkeland i klasse junior, til Bjonrland, Stokkeland og Dordal i klasse L og til Lcif Vagle, Larvik, 6, {ailstbnseu, Nordstrand; og A. Lausues, Starra,nger, i klasse 2. Thor Stsre.

2 t0 frilorgfrg Stor norsk triumf mot alle de ovrige, Spesielt merker vi oss seieren over det meget st rke svenske lag, som ernesten identisk med Sveriges OLlag: Ornstern, ansson, Wahlbom, Ved Knut Bsckman Schneider, Bergstrgm og ngrid Svensson. (De fire tbrstnevnte spiller i OL sammen med UU NORSK SAKKLMaT feiret Andersson og Sch0ssler). en av sine storste triumfer giennom tidene. Det norske lag gikk sla Sverige smaker spesielt godt Man kan si hva man vil, men seirende ut av den, sakalt det er i sjakk som i fotbell Misforst6 ikke de svenske toppspil seksnasjonsturneringen i Bremen, som rilrtignok ble redusert lere er tvers igiennom sympatiske folk. Men nettopp fordi Nor til en femnasjonsalfere, efter at Finland meldte avbud og ble erstattet av et bylag fra Bremen. desiderte lillebror i sjakk, er det ge giennom sa mange Ar var den _ Men allikevel A legge ba& seg noe eget med en seier over broderfolket. cle 6wige nordiske land samt Vest$skland, det er ikke hverdagskost. Og det var dette som DET NORSKE LAG var skiedde. hngtfra noe olympialag. Bare NAr vi sier at det ble"en sror Gi?A;d; og Knut. Helmers ttjg.ryr for norsk qiakk, $ir t"qko rr. fu'orvpiiden, Semakoff er r"i ikke pa det rs_nt siftermessige, reserve. 'Fo^r"}" fol "at margin til nr. 2 varbarc pa 1. Helmers halvt poeng, 99 stgrt 41,r{re t<a1 pe,.;a 5"*"r.off pa e. Uora, 9:tlX:..T:"l lge topps i Spilte iordeir Hardstad pa a: en $ur turnenng, er r seg selv en bord, Stein ensen pt juniorbor_ triumf av dimenqioner. seieren_kom psykologisk sett g::a:t, Marv Klingen pa damesom bestilt efter at de norske toppspillere som nylig deltok i Stockholmsturneringen, hadde skuffet stort, og relativt kort tid for olympiaden i Haifa. Sluttresultatet bte: l. Norge 16.5 poedt av 30 mulige,"2ligf Tysfland 16 poenc.i.'da"att stocl lor.mer enn halvparten av llf,ff:f ',ltil""tl"rt?"?x'd""ttil'":'$lteq"""$ipentopp l3 poeng. samthge noterte 1eg for 2 poeng pa fem runder. Det er sarlie Norge tapte ikke en eneste glunn til i komplimentere fri match, vant 42 over Bremen, 3.5 Klingen hun har lairgt darligere 2.5 over Sverige og spilte 33 treningsmuligheter enn iine medso tre i andre land" Ellers not r r vi oss at tlare*ad bs, seiret den ferske M LarsAte Schneider i matchen mot Svsige. FORAN SSTE runde ledet Norge med et halvt po ng, men tikbet d late"tht sltt sfu ffi. sanrule mt r Lql f <lend son lhri * men pa 6 oc plass. D:n<u qfl flere roppps. s, G jer.nt godt lrrdqr'e, Etb lm Lelf Ogaard (l.v) og lunlormesleren Stein ensen saqet ltn. f\ qa poeng av 5 mullge, pa respefttlve 1. bord og iunlorbordet ved rh europ6lske laglutnerlng temen. man fryktet at siste rundes match mot VestTyskland skulle gi galt, og da ville tyskerne, som bare la et halr,t poeng bak, ga seirende ut. Men matchen endte uavgiort &3, efter at unge Helmers pa bord 2 efter mange og lange timers spill klarte & holde remis i sitt'parti. Heller ikke Tyskland hadde. i ge altsa hadde noe ner siltt t ;rlplag. De skuffet nok mest SOM RMELG kan \ene s t det prestasjon soc. serlig har vakt oppmerksor.: {. Han revansjerte seg grundig efrr: den hoyst labre innsats han gicrde i Stockholmsturneringea s'rlig bolgedalen er tr.delig;:s e..., '...'.._,";i.. ',t':,..,.,: t, r, tirs.llg 21. eptcmber). NORSK SAf,.KBESASON!{orel satt er lkte fowendt mcd inter nasionate topptrssering[r, Men l den si hrlte sekslardrhampen nellom dc noldi ste land ot v ftlysklmd gihl deme tnng Norge ovemkende til lopps den jemede sluttstrld som tente Latr. NA mi vel landslmpen ksll$.femlsndskanp. tr idet Finland ithe sttlte h& strdet spiltc et lokelt lag fra rrnnggrbyen BrF men i Vestgsktand opp og gjorde en pen prcstasjon Slutimsultatet ble: l. Norge 165 porng av 30 muuge, e v6ttyslland 16 poen& & Drmlt 155 poeng,4 Sverige l5 poeng. 5. Bremen 14 poeng og 6. 8land l3 poeng. Norge tapte ikke en ene$e match, vanl 42 over Bremen. 3,5 2.5 over S!'erige og spilte 33 mot alle de ovrige Spesielt merker vi ms mier': r over det mget sterke wemke lag. sm er nesten identlsk med Sverigs Ollag: Ornstein. ansn. Wahlbom, Schneid" r, Bergstrom og lngrid Svensn. (De f.ire fsrstnewte spiller i OL smmen med Llf Andereson og Schus sler). l*i Ogaard r Vansjerte sg slerkt etter en wak imsts i Stocklolm nylig. Han klarte 4.5 av 5 mulige. sammen med ogaard drog juniomest ren og arets nordnorske mester Stein ensn fra Har stad last i fmste rekke. emn oppnad le + poeng. De mige noreke klarte alle 2 pmng hvert HelnreN, Stjemen, Semakoff, OSS, Harestad. Akademisk dg fru Klin ge& Stjemen..l /!...! siste runde mstte Norge VestTysklmd i det avgjmnde oppgioret. Tyskeme var klare favoritter og hadde ledet lenge, men ble distansert av Norge etter nest siste run6e med et halvt poeng: Nordmennene holdt skansn med f3 der siste partiet pi annet bord ble avgiort ut pe natt n til sondag. Helmers holdt remls og sikrel Norges seier. Pe fsfte bord den sterke tyskeren Ost mayer, som bl.a. spilte med i snetulneringen i R ykjavik i fjor. lyskeren spilte imidlertid for passi!4 med svart i en kongeindier Dette gav Ogaard god tid Ul a bygge opp sitt angrep pa dronningfloyen. og tyskem var sjanselos. Hvit: Ogaard. Svart: Ostermayer Kongeindisk. t. d4 sf6 2.'o4 g6 3, Sdl Lg1 {. Sf3 il6 5. ea L 2 Sm7?" 00 e5 6. Tel cd ' Lfl Te8(?l For awentende. Riktig er a mote opp pe dronningfloyen med 9., a5! Na lukkes sntrum og Te8 stsr uvirksomt 10. dil c5 n" al h6 re b4 bo 13. 8{U Sh? 14 Sbg a6? r5, bxo Sxo5 16. SxcS bxc 17. Tbl d?!& Te2 fi 19. Tebs Dh4 AL.fil Ff6 3L mb g,n.j.z tlz& D l! Dhb 2{. fxg Sxg4 25, hl SfO 2G TbO Lft 27. od c{ 2E. DCt KfLT 2C.ln? DrfS i0.'f4. Pi m. m rcdder srrart mg med 30r' Dg6! OSTERMAYT'R OCAARD ', Lr? 3r. rxfo Tgt rz oe! ogo s* rtr Ldt 34 Tb? T8? 35. ro5 Tct 38' ld4 k7' F.m.. f*"+ ti*er hvit enkelt ved 37 TxdTl osv. 3?. c5 Lcg " 3E. Tlb$ opptltt. Thor Stelt

3 LCUBE.SPESBS d E a, t bal ts rol* Dronh ffi begge muush *drg som loperen kdr:oaten g8/a2 fl6 r rt lll $ zo. Dh{? Dn4? fura bmde Dirlig er ogs6 l6 f.c+ P a bruddet d5' Best cl.u. *lv om sort har klar fdi D..t "L fe LxdB 22. cxils stltdr m tme 23. Th3 g3 fort til *u krrklitrger, f. eks.20 fxg5 S.d tnulre er Sxd2) Dg7 te Lffi osv. eg ville derfor ha Fi =!l ta {6 med fordel. ls.s iqp trttldrl 4S far.g5bheit ',5'fLxt rrt Fdlem om hbrra rkulletil rl trt! 2A. Txd? TxcS 25. tle? lcl+ 26. Kfz Otaafil det Her var det klasseforskjell A qrcne. Vt SKAL OGSA se gtgaard i innspurten mot sin lmkollega Axel Ornstein 'ra Sverige, i 2. runde. Efter sterkt posisjonsspill som hvit nadd frem til dette sluttspillet med bonde over: Ornsteln 6gzatd Nu trakk hvit: 8?. Sd4! Adskillig sterkere enn det 37. Sxb4, for efter 37. Rh4 far sort etablert en fribonde ni kongefloven med motchanser. ' Nu ltrander selvfolgelig 3?. hvits kongebonder. 3?. r,c5 38. sf3+ Kft 39. t8! o"^ffi*h au hap ute. F. eks. 3e. bxa3 40. Kxc3 a2 41. Kb2 KeO 42. &1, og sorts konge kommer ikke ieiennom. OesE de ovrige Pi laget, ikke minit Steln ensen, hadde se' verdige partier og avslutninger, som vi skal se Pi senere' 26.45! Enkelt og sterkt. 27. Dt4 exf4 PE. gi fxsi 29. hxg3 KhE Med hensikten 30. ffi. 30. Dfs Te5 Hvlt grv opp. Pi 31. Dg4 folger 31. *5! med rask gevinst. (Anm. ved Leif Ogaard.) Om det m& vere oss tlllatt A si i::f

4 god ltelg ;._f..::,r 1,: ;",.l ti".,' i, i'.r.,t:t:,1 &':.i...i'{.:'c gryfi qpaltilst i Vert Land SAKKSToFFET far stadig bredere innpass i dagspressen. Siste tilskudd i Oslo er kollega Virt Land, som har sikret seg ingen ringere enn V iom medarbeider. Han hsr ru spalte i VArt Land hver lordag preget klare fremstil' lingsevne og analytiske grundig' het. Av Osloavisene har derrhed fsleende fast sjakkspalte: Aflenposten. Arbeiderbladet (vesentlig broblems.iakk), Dagbladet, Ver: dens Gang, VArt Land og Mor' Larsen. l l l l l *l *l *l { r [

5 Sugl flren" leg$ifn frllillrile&. ilt t} n ctr f, jif!fil ilf htr!'u,{i,; i tr brnn*ml. s nf llcm:.: : rm ryn.;g :rq; i:" iultt![,: r llll, : : l =!! r, : k: Tr!urr : l rr ilie ' i_:ti :.., tr:.]'.f i '.l.;:,:.::]. :ill ill ':: il l.: tetti.,'"r rian.,i itiaii ef lra ii.il(. ''., : stadig. l: ck : ' c!;,rinbina",..' ;rcj aidahan ' ::sir. begyn. :_.: irai!ikoseba :::_lli i:in Amore.,:ii:.,itCtl Sefiigt : ::, :.1, i3l,i 3r. garrl: i '.:.{'\ Ft i",.)t" l.eot'r 'l;ra'rr''l rjr'alle. r:r'r riet ril,l at de r ater'!f: ilor nran Spii.' : illiesr sr:g pd teori., :ria:r,lrii e rir,1, 6[61't:1,....;stadiet, h6rer teol"ien...r,.,r' :r!;rn scg itt,t i er r'itca61er mai"t rasl<t at : i;:i:"','t'r r hc{}!)..i,.:.:1;iil, $ pa!.'n ariare eiltl majl r,.t'r,ant. til. Mannen bak VArt Lands *jakkspalte* Leif Ogaard. (VLfoto: Oystein Gtoppestad.) : ' : r ''ltit iiil ritnter ntan selv irr:ngr:r lrrtyt" i'orsi;ir vi" ililers Lusen glor det. ran cr kanskjer verdens bestcl.q.iakkqkli...,,,.t',9 lran i:an spilt reinis iua',,ilioitt n"ic,l en rekker av toppene, ttr l:ent" Ulfl Ander*l;solt har gallger i.eks. N orgesmesier n"iot danskctr kuirstnerion!1, i1lfr1 de iies!e Fent larsrrn soin lnange i ;il gar:rnici r'{rhnel rrrccl har sjanscn tii a iiti har arlreid vectr sirlen av. blr:,i,lgeartl ::a s iri+sl.f r i j Liniil,r'k1assen. Andelig idrett rien n3"'el 'erc1t'nstnlostc'r". i alie.. ' : tr,l, i'tl, at i:;t)i lrc'st";]r i;iltr er han kanskje Vest*:ns.Llrra med statsstro$c til.:r.,:prije saijl il.]ctl lllt:d Norbeste spiller i eiag :: jiirlirld.rlt iserlrbs, Flsciie.r har sjakk? i S'tester Elitr:. 1:a un rnate lneirlt. l)et er en Andt lig it'lrt:it eg glorrie riet dariig og seg r.1{ au sjal*i*samfilnilcti. *g.jc'g slrnes det..'ilk' ';a.i's :" rikr:t li{jri &{ester Kand i i{ar: hal ogs& relnis mot natlirlig iled strttr: slik i.r.risk,,at. :lleft iqiarl.e ;i spliie eneg Srtryslolr og l"e.$erenele,'crdensmester idrett iar dct" r,11". atet t:tilr" Siden liar han ''i'1'ri Karlrov" lo.:l l<ke r:rinst er jeg gia<.i ir'r : toplri.111, Dg han cf!r:'l gar an d klare rirernts mq.rt den storc utbredeise skolcsjakken har fatt. l{r'r irelr.r de ll :l\,,i:j'. S r1: rats( f )i1i Sl stcrrnestrene, rr:en clet. er a a!iit{,. srg iast i ctct internasj cnair,,: tr ;p1:skikt. ;"ttr.rst r,anskr:iig" g o,"'cr'h:tr: tn:gt. i<,!rrs( ntlasiorr.'g lrrgikk t1eln" 0g evne til stratrgisk tenkning. Sa.'riig fr'rr matematili i{air iia:.'rluiltatt i 2 ir. V1\1. en gallg bie. i:an:rr.5 i Sjakkproff? ke:r er s.iakk et goci grr.r:rr: Bilnaieir,,li.,:r neste rrl". l. Kan rnan iei'c a,"' a spille lag Aiinalcr.r. s"iakk? Sirr L*:ii (,)g:ard {i;l ioriiaits bcstl palrir Sci{.,,!'i,11. i<l<c! Nitrgc, og sn;alltt i ',lag altsa pa pi;rss l \:art o1,{:'i islrlndiirgi:n i.i1;ii"ssol: Vcstt,n i dct trteir: tatt. 13a.rrit. Lanils spaltei' hvt:l lrhr.

6 !... g Sterkt.;',,;antrpill ar. Leif Odesaard Rogafand bad& 2. og 3 oktober besak av rar interdasjonale rnester.eif Osio. som spilte simultani Sandnes trsrdag og i Stavanger sondag. Sandnes spilte han 6s; 24 spillere Her ble resuh r t 17 gerinst, 5 remis og 2 tap. en gerinslprosent pa 81. Stara,rr ger spilte bgaard mot 29 spillere sarntidig. Her ble resultatet 16 gelinst,lo remis og 3 tap, en gevinsfprosent ph M. Det er vanlig at simrrltanspilleren har hvii ved samuige brett. Men Zgaa.rd lot sine motstandere fi hvit ved aruret hvert brett, og da blir resultatet gjerne noe ugunstigere for simultanspilleren. Pi, den annen side blir forestillingen mer interessant, msilrltl\'e0lebr va" crela irnerexiraie tr kif c}s*d Gc Scbatslskap. br \Ert F imultarrm Xl Roguland red g od r ltat. As thrtef $ ptrtid i StavalePr og Sandn6 tapt ban bare 5 og spilte 5 remi Fr. Res fi vilt tnn Ogaard er casa sa drlstig at han spiller simults lek*his red d hrite og $'arte brikker i mts! nins til dp fl6t Fimultanspillere x'm Rior opplaten lettere tor sg vedbae a spille hrite partier. et spill pe fivog dod.l',,''/, ;) \'? '') 1 Sagt om sjakk Sjakk forbinder pd en enestdende mdte alle parvise motset. ninger: ) Den er eldgammel, men likevel evig ny, mekanisk i sin oppbyg. ning, men likevel bare muhg ved fantasiens hjelp, begrenpet innen ', for et geometrisk rom og samtidig i ubegrenset i sine kombinasjons fl/ Terapi for sjelen og en idrett like krevende ffi ishockey. Slik karakteriserer Andr6 Bjerke sjakken. Sammen med an Varner, tidligere visepre sident i Norges Sjakkforbund og NRKs Rolf Bsrke har han ansvar t for en stor sjakkserie pa tolv pre grafitrner, Ved konkrete eksemplgr og i ni smi de tekfimer tektimer hlir blir vi kient kjent med inninser. ipninger, finesser. finesser, mattsituasjoner og verdensberomte sjakkpartier. net.d Stefan Zwetg i i i. L i '.t:;i'i. 'T,rrn hr^a.,'#ar t i L.t t il''l'!kti,t Ytru;" 'y i,, l,..,,.',,,.,,,,,i Napoleon og siakkmuskiner, fro nt ittiitisi siakkparti der keiser Napoleon (her i carsten Byhrings.ai.tt:*'t'lr. l,'\'t/,','" rskikketseliiitteioten<sjakkmaskin>.rotf rustnilsensomden<mekaniskedukken>vinnerparrrctog 1i Foto: Sverre Bergli' i., '""""'o{''}'b'lt "n Napbleonskake' *l

7 ii"r ins"r r;:.'t.:rr HeikLi, 'esteinen og norsk internasjortol mester Lei Ogattrd e'q;e!;s': R.l: Borl:e i bakgrunnen (Fotct: Syerre Bereli) l ulmrs * aret 1975.,iermr : T\ program ';rr rrs.n:::et Tilbake tm's :r:or:tdae i :tu 'iim,e.vrr* "en hadde vi armrs: i rcrlorbund bedt iglituh[r : ::: nc'rsk sjakk { li1$iia,.i ri hadele ogsd r[rs frr :5nne fram til en r Drdt av de nordiske fl:rr:lie.1 i samarbeid med :rs:e landene Eurrlin+ :, r at talt pi Leif.,: L: \orgesmester ilnr :)tr :3: Lag med en rekke l"=rfi+ie 'neritter bak seg Mlllm *rrm :ie plukket ut til i spille r r r: Heikki Westerinen *!rurm'arg*:':e srorspiller fra Finmrm :r':qe!e samme ir hadde {... t r iei dette som vat ersallmn : ;r: :ie nervose stemnlngen fliljm r:rr5: :rudio lsr spillet tok til.,r,i 3rgi1r6 at det parti Som ullril i;rr! i studio denne dagen *(, r ;pri:.an[ge turneringsregler, i,ur :ur"n* ::kk og maksimaltid ble,\fui; :']:u' : =amrad med de to spillere: q;l tr:it ::= pa time! ro,;s31i3n tlkk som utenlandsk _ r.'rera loddtrekningen som,:: ri la.ri reesterinen) skulle spille i,:: hrite brikker, mens altsi i:1:.kulle fsre de svarte brikker. Mot seier * eller'sitt annet tap mot Westerinen det 6ret... Begge hadde dessuten ogsi en annen faktor A kjempg mot klokka! Brikkene sto allerede oppstilt pi brettet foran dem * og Westerinen var klar til i gjore sitt forste trekk... Hvit: Svart: Westerinen (F) Ogaard (N) e2e4 Sg1f3 c7 c5 e7e6 3. d2d3 kommentarene har Andr6 Bjerke og a4 Varner anfort folgende: Westerinen unngir i spille de variantei som finnes beskrevet og analysert i sjakklitteraturen. sitt 3. trekk har Westerinen ofte spilt b2 b3 (det var det han spilte da han tidligere det iret) istedetfor d2 d3. Selv sa hrin etter at partiet var avsluttet at han valgte denne varianten fordi han regnet med at Qgaard hadde fun net en forsterkning Pi b2b3. 3. Sb8 c6 L a)o1 Dette er et standardtrekk i en sd kalt lukket siciliansk 6pning. Westerinen som spilte hvit ogsi da han og Agaard mattes tidligere tilstreber med sitt 4. trekk en slags <kongeindisk' med omvendte farger. (Det vil fore for langt i forklare nermere her i Programbladet hva som kjennetegner.konge'indisk".lukket spill, "siciliansk Apning' osv. Dette finnes bedre og fyldigere beskrevet i sjakk litteraturen. og iglen clenne stillingen valgte vt a arbryte programmel under redigeringen henvises til: NORGES SAKK av clet ferdig spilte parti. \ i fant nemlig FORBUND. POSTBOKS 795. TOOO ut at spillet egnet seg program TRONDHEM som vil vare behjelpelig messig sett til d deles opp i 3 Pro med i anbefale egnet litteratur.) grammer Tilbake star na sporsmdlet: var Kort tid i forveien hadde Ogaard som ogsi da spilte svart spilt mot stormester Torre, Filippinene, og vun Westerinens l. trekk et godt trekk? Vi har satt et sporsmilstegn ved trek ket sclv om det kan svnes losisk net. Ogse den gang spilte han i sitt 4 trekk 9796" sitt neste trekk spilte han d7d6, men denne resepten folger han ikke denne gangen. 5. Lfls2 fro So R,e 7 7. Tflel d7d6 Forst ni, i det 7. trekket, kom altsi bgaards d7d6. Han forbereder med sitt 7. trekk e6e5 som mottrekk mot Westerinens formodede c2c3. etter fulgt av d3d4 som gir god sentrumsstilling. Ogaard har god erfaring fra tidligere med denne bondeoppstillin gen i lignende posisjoner. 8. c2c3 e6e5 9. Lc hadde istedetfor Lc e3 ventet a2a h2h3 h7h6 svarts 10. trekk hadde det kanskje vrert fristende med f7f5, men det ville rert et lorhaslet trekk. for da ville sannsynligvis ha fulgt: Ddlb3+ fulgt av Sf3g5. l 1. d3d4? Sc rol c pl illustraslorrcn. Kanskje kommer ogsa De lil at Westerinens framstot er noe forhastet. Ville det vert bedre med Ddid2. sannsynligvis ville spilt Kg8 h7? Derpa kunne ha fulgt d3d4. Hvilket trekk vil ni Qgaard g1ore2 Det fir vi f'orst vite i TV rogrammet lordag i denne uken, og i Programbla det for neste uke! Rolf Borke b1f

8 ^E c c c g FREDAG 31. DESEMBEB 1976 Klarer Ugaard A sh Westerinen? Stornes.ter Heikki Westerinen (t. v.) og lm Leif Ogaard under opptaket av Wiiindskampen, bakgrunnen sees programsekreler Rolt Borke. (Fotoi'SVerre Bergli i Programbladet). 1. NYTrARSDAG, som jo er en lordag, kommer siste program i TV's vellykkede sjakkserie, og dermed ogsa avslutningen av den uoffisielle WESTERNEN sine anmerkninger til partiet skriver programsekreteer Rolf Borke i programbladet pa grunnlag av Andr6 Bjerkes og an Varners kommentarer i TV at den finske stormester umulig kan ha det serlig godt i denne posisjonen: "Det er et sporsmal om hvit istedet for sitt siste trekk, 18. a3, burde ha spilt 18. Da4. Sort ville da rnuligens ha svart 18. a6, hvorpa hvit hadde fortsatt med 19. ag og sort med 19 fjernsynslandskamp mellom Norge og Finland. de to siste ukers programrner har vi vert vidne til hvordan lm Leif Qgaard har skaffet seg et klart overtak mot stormester Heikki Westerinen' og da partiet bli avbrutt sist, var stillingen denne: SOM Vl SER av diagrammet, har.b5, som hadde truet dronningen.. AGAARD Agaard nu en merbonde og endog en farlig fribonde i dlinjen. Westerinen lot seg overrumple omkring det '12. trekk av en uventet fortsettelse, og dermed rok det en sentrumsbonde. Nu star a[sa sorts Sb4 i slaf, og det skal bli interessant A se hvordan nordmannen fortsetter. Bsrke stiller i sine kommentarer sporsmalet om Westerinen vil klare A finne noe svakt punkt sorte stilling, eller eventuelt komme med en overraskef se som takk for sist. Dette far vise seg imorgen. oyeblikket synes vektskaien a tippe klart over i lavor av r ;l :l

9 VC Knrut Brcknai: st; i fmffiffie.". 1,.$, l'h; r : :{l 'Mhttli,lEllleromsfrr r4 +r lr,ullllllln q* Sil 5 illiltuffiilllillil! {t! rdrll ]lllilil' iliii g. l'llllurudltn r{ W reli;" ::::: >eg med 24 :: :..:i:ngen. 12 i " ;,tagere i juntor TESULATDND FalckKiils Minneturnenng likk folgende sluttresultat: 1) Eivind Poulsson, Volda,? av 9 muiige, 5 seire, 4 remiser og uten tap, en av de aller sterkeste Prestasjoner noen norsk siakkspiller noen ganq har greid. 2l lmkiueer, Ungarn.6.5 Poeng, 3) M Ogaard, OSS, 6, 4) im Schneider, Sverige, 5,5. 511) Stormester Lengyel, Ungarn, Kaiszauri, Sverige, Rantanen' $1 :i,ilti[ l lu lilil eq r,ntr l llrl!il1n0ilmil1fl;l T"rStare ;t^ den Lerf S0 : =i 6 poeng :.';i. Oso' :.!iad. Oivind = lag LauvEts,.:;i 5 Poeng Pi : ''._j Oisen, OSS. :.,Eikvalitetslek poeng: Gunnar :.. ::'rn fikk ekstra =.:: i k^lassespiller)' Eivind Poulsson spilte sterkt og : < Tom ohanssen, ' 'i3, Plass fulgte i konsentreri pa Hotell Viking. (Foto:..;.rvgs Odd Christof O. Brekke). :rr1:11. Zachariassen' rrdgaro, Ski, "Si tall av samtlige deltagere' stormestcr Lengyel lberegnel. men. litt l: a l:trten, N, NaPetov, nctnv :stiedt. rstiedt. Nordstrand, for mange remiser lbrte tll at nan S'akkameratene, og kom ett Poeng bak Poulsson' ;SKO (som iikk ek =:. for beste resultat av T TMER ::..iiasse 2). UTEN PAUSE,. :s seier foran bl. a' 6n Ved s.iden av turneringsvinneren var det nok annenmann, den..:=:'lengyel) og seks.tn..e n:esiere. er oppsikt 63 ar gamle lm Kluger fra Ungarn : r: St rk. Han tapte ikke et ro*.^m il*po.r".te imnnnerle mest. A SPltte spi Sa ': ::1i det var det ellers ba kamnviilig kampviilig og sterk sjakk r lsa si pass 'C3aard som giorde ham hov alder. ei en Prestasjon l{an o'".rt ett rekke kamppartier, bl' a' :,:hand hadde nok de llesie et tidsnodsdrama mot finnen =: red at Ogaard skulle bli Rantanen, tbr ikke A snakke om.:e:keste norske kod han siste rundes Parti mot landsmannen. stormester l. ilrrcvrig det hoyeste ELO LengYel. O"tt" "i"t ble innledet 1. Phskedag lit. t3, og ble avsluttet like ioitr.ir samme kveld' Da hadde de to altsa spilt i nesten ti timer uten p{lrlse, forpvrig efter eget pnske ^en virkelig styrkeprove, bade andelig og fysisk..det var 63 2rrinsen Klugcr som til slutt vant over den nesten 20 ar Yngre Lengyel efler 90 trekk i et interessant sluttspill hvor storrnesteren omsider mdtte kapitulere' Bare 20 minutter kortere ble forovrig siste rundes parti mellom Svein ohannessen og hollenderen Hans HaPPel, hvor nordmannen til slutt gikk seirende ut. SPLTE SEG OPP Turneringens fierdepremi,evinner. den unee svenske M LarsAke Schneider, startet svakt og l5 ienge langt tilbake, men spiltseg stort opp mot slutten' Da han i siste runde mptte Poulsson. hadcle han chanse til i g l helt til topps. og spilte skarpt pa gevinst' aviio toiemistilbud og tapte til slutt. Sin klasse viste Schneider saerlig i nest siste runde, da han vant en klar seier over Kluger' ternasional klasse. Av de Pvrige nordmenn overrasket Thomas Heiberg Positivt med en god score han motte ogsa flere mlget sterke spillere c 90 ventes peviking i pasken MORGEN SONDAG kl 14 finner den offisielle Apning av Vikng Chess oppnadde bl. a. remis mot stornester Lengyel. Turneringens baktropp ble uteiort av de unge norske mesterioillcre Guddahl, Semakoff. drandal, Taksrud og KrYboe. som giorde sa noenlunde. hva man kunne vente av dem i dette meget sterke selskapet. Litt mere hadde man derimot ventet av Yngvar Barda, med hans storre rutlne han startet dessuten godt meci to seire, men scoret derefter bare 1)'2 qoeng pir de $enstbende syv runoer. Festival 1977 sted pe Hotell Vjking. En halv time senere begynner sa 1' runde av Oddmund FalckKiils Minneturnering, den ene og den meste eksklusive av de tre turneringer som arrangementet omfatter. Man regner med i alt ca. 90 deltagere i denne s.iakkfestivalen. som v'l strekke seg lrem to.m. 1. paskeoag' Av disse vil antagelig 26 mann delta i FalckKiils Minneturnering. deriblant stormester Lengyel fra Ungarn og en rekke internasjonale mestre tua mange land. De ovrige {ordeler seg Pd den apne.oslo Cup" og pa den internasjonale luniorlurneiing begge disse starter ikke for onsdag kl

10 MEL}i NORSK3MERE LagNM lff/? trodde vi neermest bie avgiort i forst runde da Oslo Schakselskap (OSS) vant en overbevisende seier over favoritten og fjorarsmesteren Sjakklubben Frscher. Fischer har jo et frylrtinne}. tende 4mannslag, med 4 norgesn,e. stre, hvorav 2 intemasjonale mest.e og dn med bare et manslende "napp" for samme tittel..s+.kapeto har jo sin stl'rke i bredcir: :.t som ikke kommer til srn ren ne: *= fa bord Det hsrer jo ikke ril hr.e!a*: bn i norsk sjakk.hv at :.r :.:s::: l\llere moteg og ner det si.e: ::rfattes det nled stor r:.:er, = forste bord mgftes "'ire:,: :q;s: rangerte spillere t er.yecj<<=' l ZwaiE. FLscher cg i:.1:.:: OSS beaarrj er sod ;:. j.1:e i.:.'. turnerilesdeltakei l S li :i.tbestc fo;n. Det i:f.x ir!.: Krnrgsla Zw'dtC :a: i.ld. :;:: i. ledning til sa::u.ne aj<t"a: :..*a: tes d vare nrts u'tri ii irr, i;r r ble det e:. hu::.; :. i'l:'a.t ::. Ogaards fordei Hrit: Zu'a:g 9r::::: S,'i" o.gaard OSS. Re:Ls al:*e o:. Liunci r fuiaien:.aesl ]: m L $ Sf6 a L,g2 d5 X al c6 r llczt: **#%* '''*u Arne Zwaig og rgggen til) i d.yp kollsentro.sjon uilder 'parl,iets a,*gjore.i.,;,e 5 foretrekle 4... e5! 5. d3 hs 6' Sd2 Ld6:7. SgfS 00 t. 0{l a5 L b3 Sag:? ro Lbz Te8 U. ag LfS le ei Lh7. En loperplassering, som i denne dpmngen kan vere ivrlsom. fordi den blir sa Bassiv. fortsettelsen her blir den rmidlertrd en farlie latent frusel motdc} l:l fiel dxe l,l dxe Dbf 15. TbZ TadE fel 3LcS! Ogaard har spilt meget aktivt og sterkt oc star i fordel. Presset mot punlrt tf2 burde hwit ni clempe med sikringstrekket h2h& stedet giir han i denne kritiske stillingen til en awikling; som viser seg ir eer feilaktig OGAARD ZWAG!7. SxeS?! TxeS! 1& txe5 Sg4! r9. Sf3 {?} Bedre syns f9. LcB A veerc, for tt gi tilbake kvaliteten hvis springeren sl6r inn pa f2^ 19..,. Sxe5 l, Sxe5 Ld4! Hadde Zwaie oversett clette trekket? tl6 er partiet avgjort! 2L c5 Dc?! 2a Tdl llxes 23, eiu Sxcs2dLh3 Eller24. Dc3!? Se6! 2d..,Sxe4oppgitt Etter at fsrste runde var over der GSS sio Fischer til slutt med A5L5 og Bergen og ASKO spiite 2Z kom likevel spenningen pa topp da Bergen overraskende slo OSS 2,5fF i andr runderl mens Akademisk holdl Fischer til 22 Foran tredje oe siste runde kunne faktisk samtiige lag teoretisk gri til topps og vini1c lagnm. Da irom vel det tilrtige styrkeforholdet fram idet OSS slo Akademisk 31. mens Fischer slo Bergen med de sarnme sifrene. Sluttresuitatet bie dermed at GSS vant med 2 lagseire og 7 individuelle poeng. Nolgesne5terlaget lyn bestod av Ogaard, Hoen, Tlller. Semakoff, Moen os Guddahl Fiscirer kom pa andre plass rned 15 lagpoeng og 65 individuelle poeng nr. 3 ble B rgen med 15 og 5,5 ptr eng, mens Akademisk m6tte finne seg i fjerdepiassen denne gang med lagpoeng og 5 individuelle poeng.,lr^r l.lff " t i,t, /"j ').'".a { l l l l _l l,{

11 nn 11 i Haifa vont pd mdlstreken = t r : x i i 1ilr6. sc* bk &rr igrhp tafl la 84r pcr4 : Lkirct * ry:f f" lr:ren Mr ffi h.?;iet og fui. :: c:epeis unfr g*.'t** e*::i n'3ppil' & :rr:rsfre r6rlere ui ]lor [ffia. can:e a kas:e seg fora ;l[[d;rirl ;t{ mai.sueken og 4:{( :':::tj :rende ut nilf :,: ::. i:.ens Nederjmr* :{. i;i Hcliendefen Emrip. r;f:::ei'ei : 'd timer og l{ :*::': :: i rinne turneie!85r< i:::e oini rot finnen 3&rE5 =e:: mirte tilslutt gi =*s : E ieimed vant USA. )r: 'i s'6 England med 3572 ;,:E:g { Argentina 33 p., 5) ;".:Tj skjand 31, 6) srael i: i Sveits ) Canada i : F,rruten Norge fikk Chi =, '+aes. Paraguay '.:: og Finlilz. mens Sverige, Fi,:i,inene og New Zealand :;,rte pa 27 poeng. SA kom tseigia. Venezuela og Danra:k. alle med26vz poeng. DET {ORSKE resultat ma Norges splllere pe 1. og 2. bord ved olympiaden Haifa, Lell Ogaard (t.v.) og Ragnar Hoen, flkk begge en pen ecore. (V, gior oppmerksom pa at bildet er lra en tidligere anledning.) betraktes som godt, og er i overkant av hva vi hadde ventet av dette ungdommelige lag. Norge ble beste nasjon fra Norden bare d6t er en prestasjon. De norske spilleres score var 6 p. av 11, Hoen 7 p. av 11, Helmers 4 p. av 8, Hjertenes 3Yz p. av 8, Scott Knudsen 4 p. av 7, Tiller 3 p. av 7. 'i. tl,:. :."" ii,..,,,1., 1,,. : : / /i;{,i.';, ', / ' ii./'\:.' i / i ". t...

12 ERDAG S. O(TOBER lsm i. F l r s Fra 1. rudde i olymplsden i Halta lsrael, mal,chen ThallandNorge' forgrunnenspilletleltogtddgf) nol SlnFayoon lra Thailand. Bak ggaard sklmtes Ragnar Hoen og Knut ' 1"tiL:'?.:^"^T"^TiH: il;tffh';:;;;;,;;;;;; siamegisle farver' p.'n"ii""""", uryandrer dansko som nu arrsr reerescnrcc d. Norge grsr det godt i Haifla DET NORSKE olympialag i Haifa har gjort det meget bra hittil. Efter seier 2l/zlYz over Thailand i 1' mnde, vant det 3YzYz over Honduras i 2' og 31 over Canada i 3. runde' runde 4 m4te Norge det sterke lag fra FiliPPinene' og. stillingen er lr/zlr/z med ett hengeparti, som spilles idag. gar var det fridag. Turneringen ledes av VestTyskland, som spilte 22 mot England i 4' runde. VestTyskland har nu 12 Poeng, USA har 11 + hp.' og Engalnd har 11 Poeng. Se kommer Norge og Filippine ne, begge med 10% * hp., fulgt av talia med 10 P. + hp De pviige nordiske land ligger forelpbig noe lenget tilbake det kan nevnes at Finland har slatt Danmark 2YrlYz. NORGE_FNLAN' 25_T5 Norse rettet opp imtrykket etter nedsblinea mot Nederland ved a sla Finland i O. runde i sjakkol i Haifa med 251'5" Samme resultat vant Ned rland med mot leden& USA. midlertid avfeide England Filippinen med hele 350,5 og gikk der uo opp i ledelsen red 1?5 Poeng foran tlederiand l?, USA og srael 16,5, Argenti NORGEPARAGUAY2S_15 2=?, :: l SPENNEN}E SLUTSP]RT HAT'A { {.l.l ner. detetter4 runder., ThorStsre 1,5 1,5 mot Skottland) 14 (1)' Parasuay, Luxembourg, Eire, Belgia 14' Frankrike og Venezueia l3'5' Danmark, som ligger under 1 : 2 mot Sveits; l3 (1), New Zealand' Honduras, apan,,(ruguay' Domi,ngorepubiiklien og Costa Rica 13' Guatemala 12, Bermuda, Feroyene 'og Monacoaue ll. motolympiaden i Tripolig LibYa' leder fortsatt El Salvador med 15 Doeng Pa 5 runder foran Afghaniitun, pit i"t"n og Tunis med 135 po Thor Store. 1gpoeng. ;Lruui h"dd" for siste run& alt vunnet sakkol 19i6 f or damer'

13 r r h 1 i jfi: F* j lrt.:flge g.d rqurm:et [lqr FE!%rrff. r { #:., qf }*Emru m i[ rfirc:i]irk:f '.r:e:af:l6f ffi ;r "df U rif,lm elre4mr gd Eei*= trre /T'3Fs:Eit F E. ::L t.=: '%2 ir!f,r"i:i: : r = d a! r _c_ :.... : > a :.. _k : :i ry df41 ": : i :,::= :::.:{:3:: T = _.: :'?: :.. j:::,. &r3i rffial ' *: r: : :j l:ifiis ai {.. }:. :_i_j j.. <jugrf tt la:{ ':: :n:: a i: i:: E: Snr at A5 l::rin:i ::::t::ap!l$or$ T u :i :ts. : _ 11:t:: Hrn klubbffts : :: _! ::_l=i:ii:\ap, sm jo r:e:.::h :':E:i :': :: ip:lr partier der :*;r _:_:: :aa: i:f niet.smet aa,*:i :: a=:.as a'.ai $m anal]tiker i :?1. n n :::::i: ar :nstrukiivt i den ri.:;i,:: : ::: iri:'ser "iemaet rq ;: :i: l:ia:i\' t_ ma hele tiden.::t: :r. : :,..! Eaainitiativettapt, : ::.= ; )nnmgfianchetto i forhand Sfi Sfi 1 b LbZLg? 1d ea * i d 1 tli ;. 00 Lb7 8. c{ e6 9. Scg d6 10, D?f ::i:.r roiig apnig ster hvit ne frierc. :;: =.:_: er 1t De2 fulgt av?fdl og Tacl :r.itrglisert spill forer ni 10., Lxf, : :: ;:: s,.'a rl en dobbel tbonde. it,. Sc6 ll. Tadl DeZ lz. a3 cxd ll. exd de t i}{..1'.:: iar her pa seg en isolert dbonde for :: :lrng.;eld 3 fa frlere offisersspill. l1... dxc 15. Lxc4 Tact 16. Db Dc? lz, StrE DbE i8 d5l Hpn utnytter energisk sitt initiativ, s lv cn det forer til avbytte av hvits ngode" lfrer p'a c Sxds 19. l,xg7 KxgT 20. LxdE exd 2L Dxdi TcdS 29. Sd6 P,Fnget med hvits spil. Spdngeren pa d6 :amer svarts stilling. Svart har heller ii.:lie nen springeravdekker p6 grunn av Ddlt Svart pi sin side bevar r me.d sitt n:ste trekk sin (gode' loper Las 23. b5 Sa5 24. De5t Kg8?S. SgSt h{i GAMAREO R,TON,CT]P }TED TTA.E.f,NiSK SEETT lk:t visbe s g a1 den italiensxe storn'restitrr'n l,4niotti ble for sterk {or allc tdoil{ut'r nier i iret..: {iitori (1ill :qt.or.rl]eslrr Radulcv jra Riljgarir ;;jorde alt hva han kunne for a tl i]'i:r l;rio:ti iorsieprisen pa gfl)0 ::it;:;ke ki.otrer. i siste rundr:. Mari* ylt ;pllte.si,r11 i'r'i r ct kut>k parti c,.i..fl bcli' l;da likr tet{tr n. rl,k tl n, ri;,'n lrir' fl91 11;q1r;1 lige w,sultiil. i, :" iaditirtr s fcnsllg da ticlsnrrclcn va: over ld:lfiotti er.,n nstor s jslikspillr:r" i entlver forstaffl. {an er en av de fa {o!n.i:tter med ltia p;i undcr hrle plrtirt. A!tsa r'n crrigirral pt sitt \.is irc+ s{)m ve, FteErr aue topp:.pil_ 1r rr. pil nvrl' rtn natr..ir,vdfar Bobby F'i.scher! kene Udcienfelclt og Lars Karlsson. Fleste nordrnann LeiU Oeaard, som viini i.iistrl runde n1ot en iterk resitysker Bohm, deit"e dermerl pa 6 g; t'ng 12. plai;se'.n sanrmen mi:d stbrmcrter Ostcjic, ugos.lavia, Helgi Olaf*son. lslarrd, S;r'eitserne Bhend, Erilunlin og Wirlhen";ohl, Zoltck. Poien, skov, Dallniark. samt svr:nskene Berkeil, lvarsson, ansscll, Kitisz.iluri og R<,nrnitr'r. poen8. B* iruppa tapte i si.ste run<ie det rlorsi{e hap Gunnar [,arsen, Oslo SxLilkseskap. runde og slult(,t pa b por'ng. lnngl lted(' f)il pretnieiisla. Knul tcer, Siakkameraierre, sl':tlr,t pa 3 poeng, mens B{] O.lsson, Nam 5{'s, som ntdllr: brytc turrleringen foran nest siste runde. sluttet pa;. rlu r)tj. illruppa bl, \u;ti)(.1 ilv svcnsken hoiunr Lurrs.s')n mt.ri T,l poeng. hor Stsre. gf SgxfTlTxd6 Pa 2ti., TxfT folger 2?. SxfZ Kxf? 28. Td?+ TtdT 29 DxbS os1t. 27. Txd6 Kh? S8. De?oppgitt. lhorstsre

14 LORDAG 15 ANUAR 192l eif OWrd vant NM i hurtigsjakk lm LEF OGAABD gikk som ventd sdrerd ut a, Det epne NM i en hurtigsiakk. som ble spift PA Hotel Astoria. Hamar. siste weekend' Som vanlig var det et forsteklasses arrargement ved Hamar SiakkseF skap. og urder Arv&ken medvirknin? av Hotel Astorias direktor, An. ders Greve Loberg, og NSF's President, A.. Eikrem. Der deltok nesten 80 spillere' hvorav 24 i mesterklassen. Her ble resultatet for de fremste: 1) Lefi Agaard, OSS, 6 P. 2) on Kristiansson, lsland, ) Helge Gundersen, Bergen, 5 P.4) Yngvar Barda, OSS, 5 P. 5) Steinar Lindblom. OSS, 41/2.6) Knut Ove Lsken, Hamar,4 P.7) Knut Bockman, OSS, 4 p. 8) Gudjon ohansson' lsland,4 p. 9) Arild ohansen, Horten, 4 p. 10) Willy L Olsen, OSS, 4 p. messig. Stort sett kan man vel si at Premielisten ble som ventet, med unntagelse for et par navn som mangler blanl de 10 freinste Daan de Lange, Hamar, og Viggo Guddahl' OSS, endte begge pa 3 Poeng. mar, 5 p. 9) Bjarn Sigurdson, lsland, 5 p S RLG oppmerksomhet vakte det selvsagt at en femmannsdelegaslon fra lsland tok den lange deltaeere spilte ikl' l, og her ble de beste: 1) Paul ohansen, Mo5s,6 P. 2) Vidar ngebretsen, Moss, 5%. 3) reisen for A delta ien slik weekendturnering. BAde dette faktum og den store deltageisen forovrig, forteller sitt Arne Melby, OSS, 572.4) Lars Onstad, om hvor Astoria Moss, ) Od.d Ristesund, turneringener blitt. Dette var for OSS, ) Tore Sveberg, Hamar,'6 ovrig den tiende i rekken et jubileum p. 7) Odd Andersen, 5 p. 8) Tore Brenne, Hader som ble behoring markert un banketten lordag kveld. NilT i hurtigsig.76;s iet,ipne NM i hurtigsjakk ble en forholdsvis enkel Sak for v6,r lnter. nasjonale mester Leif 6gaard' selv om han i eyeblikket ikke er i sin aller beste form. alt deltok?8 spiliere hvorav 22 mesterklassen. Det var 10. gang mesterskapet ble arrangert P& Ho' tel Astoria i Hamar, hvis direktor' Anders Greve laberg, legger for'.holdene like perfekt tii rette for sa vel skoy'telopere som for sjakkspil' lere, ' Det &pne NM er satedes blitt et ov vare aller mest populere sakk" anangementgr. Da de syv runder var spilt etter Monrads system, ble.resrrltatlista slik i toppen: tr. Leif Ogaard, OSS, 6 2..on Kristinsson, sland' 5 1/2 3. Helge Gundersen, Bergen' 5 4. Yngvar Barda, OSS,5 5. Stelnar Lindblom, OSS, , Knut Ove Lsken, Hamar,4 '?. Knut Bockman, OSS' 4 8. Gudjon ohansson, sland' 4 9:..Arild ohansen, Horten, Willy L. Olsen, OSS, 4 Loif Oeaard var den eneste som gikk gieinom turneringen uten tap. i a 'l 1 i t'. y;: 1tl L4 :,/ r',,/ t t/' ^ A ^ l 4r7Y{' (,,(

15 Erlt Qgrrrd, Norge G &T DEi *ri FGi td trt; Fr. tu d! cte &r+ E<a t*<t lalt', &ds '.tss) :frglsils forsvar, oppkalt efm ab gore russiske rrester fra RadiakamP t cr cr Sbt! f Carclt Er. Ll $.{*t, har d, rtcet frg [ " Gbcc fc et rf EE{G rr Co&. f,tsroed ccl Ea E c3 rffg trrht H. &. SnS PFiORS'{D felrer it l{rt ium md en mrsk te t rlrtten sy lsprrar. lg F r! rfica Ytl &3 bu vist et td sy ryst filmproduk!tsfcnulidag. (NTB). il(es, SEER RADO. MATCTEN gen: DtcKsTEN OGAARD Det,beste vi finner A kunne si [Yorge a0nt radiosjakk 24. d4il5 fitf5 Diickstein. Osterrike. Sort A B C D E F G H,%, ) 4 3 A B C D E F G Norge. Hvit 25, ld?,<,g Oppsitt Radiosjakkp,artiet er slutt. Noe overraskende go Andreas Diickstein opp efier Leif Og,a?"rds 25' trekk Ld2c3. Overraskende fordi det ikke foneligger noen konkret trusel fra nordrnannens side. Diioksteins beelutning er irni'dlert'ld vel betgrun'net. A foxts,ette i en tobalt hf,pltds sbiltlirng, $[ve[ materielt som posisionelt, mri bare vere t pine seg selv. Heller ikke for publikum lran det vare serlig interessant e folge et parti hvor den ene pa,rt er helt o\rerl,egen. Efter min oppfatning kom Dtcksteins hovsdeil allerode i derb 10. trekk'da h'an utviklet kongespringeren til fg istedenfor e?. F?lgene aiv detbe var at osterrikeren axdri fi,kk rnobiitltsert noe motspill p& kon'gbfl0,yen. steden ble han tvunget titr 6 fore en Passiv forsvarskamp pi dronningiloyen hvor nordm,annens sterke Ui,rn og lopere.fikk operere fritt. ddt 18. trdkk hadde Diicksteio sin siste mulighet fil e stritte imot gjennom bondefremstltet a?&5. Selv fordel pi dette tidspunkt var udiskuta,bel, kunne rylan kanskje fitt se noe som minnet om kamp. Tilbaketoget'med springeren f/rte til ren enveiskjoring i p,artiets avslutningsfase. skuffelsen over den tamme forestillingen skal ikke Ogs'ards effektive spill vere glemt. Spesielt ta,rndoblinrgen i blinjen var fortreffglig. Mange ville nok ha spilt det nerliggende, men angt svakere 15. Tfcl. Alt i alt var nok denne seieren en av de letteste i Ogaards mangeerige sjakkkarri0re. s.. hah*rekk Pr. dag sjon. : 't]: x./ il'u o 0 A, a,apko A

16 .LORDAG 26 FEBRUAR 1977 Sterk frgaard, svakt motspill DET STAR KKE til a nekte at rdosjafdqartiet mot O#nike bb en sto. skufidse. Det dslder ilfie '. Ogaards gpill det vat korf *(vent gi nnordo.t fra brse d dsb beld. nred fin utlyflebe ar den #giske tordet lwit fikk dlerede i apnirpsstacet. D dmd er det d grum B A hsb %8e M*otbgp Andec Ddckstein. At hil wlgpr efl AFing Or$gprinvaiarren i donninggenbit' 1. d c4 ScO) som d & f,este tored(ere arsaes sorn mindt '/erdg for $,t, ta sl rrse, D0ckztein har nu engang spedalis rt seg PA tbtte syster t og h r vd hatt forholdvis gode re$rtsbr rned det ol/er brettet. A tlan sa vabte det mot n sterk pqirsonespiner ma 86Gl som re ultat av en feilvurd ring. MEN FORTSETTELSEN synes clet sori Ftenikeren har spllt utillatelig 8lpt. Tr H(et Dd7, som ubonnhotlig mte tr til tflattetstap og vunnet spill for twit var omtrent det verste sort kunne velge. Betegnende er det at Lefi Qgaxd efter A ha fatt seg meddeh dette trekket, ringte opp til NRK for A la det sjekket han fant det n sten utenkelig at Diickstein kunne giore et sa svakt trekk. Selv mener L if Ogaard at Duckstein opprinnelig kan ha oversett at hvit simpelthen "ofrer" dronningen pa gg nar ternetgir sjakken der. lsafall en utilgive' lig.bil av en si sterk spiller i et sa viktig part. Noen reldame for internasjonal toppslakk ble dete radiopartiet saledes ikke. Men bade lfil lld Feldborg i NRK og Norges Siakkforbund erinnstilt pa en ny radiomatch mot et annet land snarest mulig. Visse planer er undervels. men det kan ikke sies noe om dette PA det nuvarende tidspunkt. UNDER ALLE omstendigheter kunne Norge notere 8eg for en ny radiolandskampseier. Det er blitt en god del av dem i de noyaktg 30 Arene eom er gltt dden det forste radioparti bla spilt. Det var Einar Haave fra Stavanger (norgesmester 199) som vinteren og varen 1947 beseiret den nrc* get sterke danske Blrrn /Vielsen i et flott engrepsparii. lkke sa lenge efter stilte Haave opp til en ny radiolandskamp, denne gang mot W. A. Fairhurst fra Skotfland' og igjen bb det norsk seier. Det var en minneverdig avslutning pa det partiet. Bade i norsk og skotsk presse trodde mange at det drev i retning av remis, men Einar Haave ville det anderledes. Leif ggaard kan lkke lasles for at radiolandekampen mot gstetrlk lkke ble av de mest mlnneverdige. Da skotten gav opp i sitt 57. tr kk, stod fslende stilling pe brettet med hvit i trekket: HeaYe Falrhurst Sluttstillingen er den rene stude. Sorthartotrusler i stillingen, begge lke dodbringende 57. Dd3+ maft og 57. Sf3+ og dronningfangst. l'lvlt har bare to tenkelige mater A parere beggo truslene pa, nemlig 57. Te3 eller 57. Dc3. Men begge disse trekkene tratar den sorte konge et fluktfelt, og dermed hadde vi fatt folgende avslutninger: 1) 57. Te3 Dc4+ matt! 2) 57. Dc3 Db6+ og matt! Meget forstaelig at mr. Fairhu$tvalgte A stryke flagget. Som en kuriositet kan vi nevne at det rundt i landet satt mange mindre rkuli' rundt i landet satt manee mindre ruiidiagramstillingen hadde enda en rusel, nemlig 57. c5+ matt. En passantslag t (58. dxc6 e'p.) var nok heller ikke dengang like godt innar' beidet hos alle hiemmespil ere. DUCKSTEN H&'nd,kleet i ringen! 4l) a,rs erfaring med' S. L. < <

17 $,FXTTG: 8vrr6: AD&h,grlrtrla Mict hrren GFirADE det brukrilafr:ite mer, i Clare n i Koben ::riue den uttatte *rnensen frahar. il. forhll og Arne tle + fn Ataciemrsk matte ftsrg rnrt trsel rykke inn ror hngiqlt tkge han eller Daan de ['qf stcts nu spilte Pi 4. bord, liru qg fia sn beste side i turnerhea ns derimot de tre forste gl h5n gorde det bra. qmr=e'lultatet: l farrk l9\t Z) England 16%! SrmEEEEEEE 14k. 4) ge spanra 14. 5) Gtcrke r3. 67) Norge og Vesttmiimd ) Sveits 10 poeng. r De. individuelle score for n,.ftreonene: 4k t Eg ar?. Ragnar Hoen 3}6 av 7. f,=n:::.i. Helmers 3th av 7. Daan de ir6e 5 av 4. Arne Schjsnsby % sl \:*se lordag vil Eagnar Hoen Lnnnentere et par partier fra tur!6lngen for Morgenbladet og L"ocune ruermere tilbake til de cakelte matcher. V rt beste result* rar 31 over Sveits, rnens vart hg spilte uavgiort 2:2,mot Spania, Fngland og Osterrik, GEur SThE *d i tuffie }f d 'frt*'hffiog 5' tr.rrt ibe abesie(rrer * ffie lterd qfffi*af*qe&i.n he idr..iid ba atiln b..kpirtgal_ h}hbeffiih_beeee G b *rdit* ri sterkt # Ee La iep flttte fo*:rn kt fra?.rarh (pga. en matfusdea F gn, ikke fl5rltg +rin8 ttte til?.ra&ru ikke rs! c boden, ikke rgr gbonden (pga W26y f'ilbake stir vel egengig berc 25 ScBd6. lvit kan da spille gi eksrde plan: Lc3e! Tb2{A KCbt ltlgl og deretter velge om han vil fortsette angrepet med Dg2 5 e.l er h2h4, eller gjennomfene et brudd i sentnrm med flfit etterfulgt av e3 4 Beklageligvis ingen forsert likesikker. gevinst, men umlsomt Hvit: L Ogirrr,4 Norlc. Som konklusjon ma vi si at det fra hadde ventet 18. a7a5. Vi anfgrte side var et meget konsekvent den anledning f9. Tb2b5 Tb8ag 20. og godt gjennomfart parti som f3f4 som truer gaffelen 21. 6d5. ledet fram til seier pa alle fronter. Svart kan svare n. Teg96 og beholde Han oppnadde i bringe uorden i kontrollen over d5 (21. d4d5?! motstande.rens offisersspill ved sin Sb6xdb 22. Tb5xd5?? Tg6xp+ l6v.) aksjon pa drrnningf loyen. Hvit kan imidlertid forst mlig spille j Han fikk, som en folge av det, det. 2f" Kglhf hvoretter truselen.22 avansert sine sentrumsbsnder un dr$d5 vanskelig lar seg parere pi en der gunstige eimstise omstendighetor. omstendigheter. op Og tiuredsstillende mate. han ktmne innkassere materiell ge Hvilke alternativer forela til & vinst og seier etter A ha straffet forsoket tilsynelatendefu llstendigemenings pi en motoffensiv. sse Dd6d7 i 19. trekk? De flgda. D0ckstein kan naturligvis ikke fa hadde vel ventet et tirntrekk til ge samme attest. Hva som ledet fram til ellerh6. et rekordraskt tap i radiosjakksammenhengvil Pa 19. Te6g6 foreslis fl). vel delerde strides Tb2b5, som truer 21. a4a5 Sb6d,5 om enna en tid. Vi har i de daglige n ilfit rc8s5 (n. Ts6h8? 23. kommentarer nevnt en del momenter: Tb5xd5!) 23. e3e4 Sd5f4 %. Ld2f 4 Apningen benyttes sjelden, er Dd6xf4 25. Tb5e5 (truer matt pa eb nermest for en kuriositet A regne,og og Dc2xc?) 25. Sd8c6 26. Dc}<cS derfor neppe heller av de beste. Rik. osv. svart kan pr6ve A) 20. '21. Sb6d5 tigrrok har Norges lmveteran Svein f4f5l ow. som ovenfor, B) 20. ohannessen spilt den sporadisk og c7c6 21. Tb5a5!, C) 20. Sd8e6? 2r. med godt resultat, men da med utvikling f4f5!, D) 20. Dd6d? 2r. f4f5!. alle av springeren til e? i 10. varianter synes det som om hvit far trekk. Dettb trekk bsr utvilsomt avgjorende fordel. komme sterkt pa tale hvis en Pa 19. Te6h6 kan straks folge snsker i forsterke varianten. 20. a5a5 SMd5 (ikke 20. Sb6d? TArn til e6 i warts 17. trekk virket 21. d2b4 og 22. De2xc?) 21. Dc2c5 svert optimistisk, og da Ogaard satte Dd6xc5 22. d4xc5 c7c6 (22. Sd5e7 hardt mot hardt endte det da ogsi (f6) 23. Lg2xb7) 23. a5a6 med med katastrofe. Det skyldes naturligvis rende gjennombrudd. forst og fremst det vanvittig Osterrikeren hadde altsa en alt dirlige 19. Dd6d7 som ikke kan annet enn lystelig stilling pa dette tolkes som annet enn et hoyst upassende tidspunkt. Men med dronningtrekpartilig harakiri i et honorert radioket til d7 gjorde han pinen utilgive kort. SporsmAlet vi kan stille oss er om Diickstein hadde andre muligheter til A unnga en klart darligere stitling enn dem vi allerede har nermt. pressen har det vert forslag pi 12. Sc6d8 for 6 f6 springeren tidtigst mulig over til eo og eventuelt kongefloyen. Svaret kan blia) 13. f3f4 Sf6e4 14. Talcl (truer 15. Tclc5med offisersgevinst) 14. * f7f5 (14. Sd8e6? 15. f4f5! Dd5xf5 r& Ddc2 Se4d6 17. Dc2xf5 Sd6xf5 18. Lg2xb7 med overlegen stilling for hvit) f5. TcxcT Dd5xa2 16. Lg2xe4 f5xe4 17. Tc7eT og hvit vinner bonde. B) 13. pdlc2 og hvit truer pa c? samt 6 spille Erf4f5..begge varianter synes det som om hvit ikke har noen veinskermed A fa fordel' Som vi har vert inne p{, manglet Diickstein i midtspillet aktive planer. Den.eneste vi kunnd se, og som asterrikeren satset mqksimalt pa, var den tidkrevende ovirforing av et tirn til kongefloyen vla e6. NAr det ikke lyktes, er vi tilboyelige til A konkludere med at hele Diicksteins Tschigo li,"i,"h:3itiffi iif Landskamp pn telefon mot Sverige

18 leif pgaard topper sjakkrankinglist fra Oslo topp r ranbinglisten til Norges Sjaktforbund. Pe de neste plassene f.frger: 2) Arn Zwaig, Oslo. 3) Eivind Poulsson, Volda. 4) Terje Wibe, Oslo. 6) Svei'n oha,nnessen, Oso.?) Knut oran Helmers, Oslo 8r Arrre V. Guldbrand.sn, Oslo, 9) arl H. Ulrichsen, Oso og 10) Swrer Heirn, Tonsb trg. Ved Knut Bsckman Annfs individuelle Oslo E?3Lna"[' rs F 31, lt?, la f br stlr t?. nil!d fl Derued c sutlu:g fterk:.,'rl SAKK ved [eif Ogaord Norgesmesler internosionol mesler isiokk siden 974 ry p' E%/z "%rz% % tul%,%. %L%* '/, ''4 LTrt,,A ',X& *"^ %l % ''%,,7rZ tr%% % g %A%%;+< A,,ffi. % %%ny3 A B C D E F G H Hvit trekker og fvinger frem en rosk moll (Bt{cnrd,re asdleuy) ll ui gqil'g gr{xy +gqxc.z 93x. l9.3x.. :Eurusol 40 trekk og blir ferdigspilt i dag. Hvis dette Partiet ender remis, hvilket er sannsynlig, og Tiller likt og m& spille stikkamp om OMtitelen over P6 ske. Foran siste runde la de to likt i poengi efter at Tiller hadde vunnet hengepartiet fra nest siste runde riot Yngvar Barda. De hadde ett poengs ledelse PA tredjemann, arl H. Ulrichsen fra Akademisk. Det var saledes klart at oppgioret ble turneringens finaleparti. SCLANSK ipning valgte unge Tiller varianten med 2. c3, et system som er blitt mer og mer populert her i Norge den senere tid. B&de Tier er meget teorikyndige, hadde funnet en nyhet i det internasjonale teoritidsskrift "nformator'"' nemlig 12.e5, som satte Tiller P& prove. SAvidt vi kan bedpmme, \ fortsatte imidlertid l8aringen meget sterkt. og hans 15. trekk' f2f4, var efter vdrt skjonn et nokkeltrekk som gav Tiller initiativet. Qgaard forsvarte seg imidlefiid som vanlig med stor Presisjon (kfr. bl.a. 20. D6), men Tiller beholdt presset og fant bl. a. det sterke trekk 24. TcLl, som helt over PA defensiven. tidsngden imidlertid etablert en fribonde, slik at partene nu har hver sin (Tillers er iangt fremskreden pa d6), og analysene hittil tyder pi remis, selv om hvit nok fremdeles har fordel. Her fplger partiet: Stci.Liansk. Hvit: Bjgrn Tiller, OSS. Sort: Leif Ogaard' OSS. l. e4 c5 2. c3 Sf6 3. e5 Sd5 4. d4 oxd4 5. Sf3 Sc6 6. cxd4 do?. Le4 dxes E. LxdS llxd5 9. Sc3 Dd6 10. d5 Sd4 11. Sxd4 exd4 12. Dxd4 e5 l3. DdS Ld? k? 15. f fxes Dxe5 17. Lf4 Lc5+ le. Khl Dd4 19. DSB Tfet 20. Tadl Df6 2r. do Ds$ 22. Sd5 DxsS 23. LxgS Te2 24. Tcl Lb6 25. Srb6 ax56 2e. Tc? Td8 27. Tel Txel 2t. Lxel Lc6 29. Lbl 8i530. Kgl filler Vi gior oppmerksorn ts e i= egentlig er spilt 40 rlekk kre i;i idet der i tidsnoden sir] td +. par uinteressante re kt ='e re ser som ikke er komrxt : : var notasjon. diagramstillingen er altsi i.r';.: i RESULTATER : $* ster Elite, siste runde: UlrichsenBarda t*ti. Tor K: stiansen Erling Kristianse:: ltl. SolbergHelmers 01, K;o. bergheiberg G1. Dermed er stillingen, som alt.<a med unntagelse for Qgaard oe Tiller er sluttstillingen: Leif Ogaard og BjOm Tiller. begge OSS, 67a + hp., arl' H. Llrichsen, Akademisk, og Erling Kristiansen, OSS, begge 6 poeng. Thomas Heiberg, Stjernen, 4b. Knut. Helmers, Stjernen,4. Tor Kristiansen, Akademisk, og Yngvar Barda, stjernen, 3lz, Gunnar O. Solberg, S.K. Fischer, 2lz, Lars Kjplberg, Stjernen, 1 poeng. NEST klasse, Mesterkalssen, seiret exungareren Peter lyes, S.K. Fischer, med 6 poeng, foran sa sterke navn som Einar Vallestad, OSS, 5%, Willy L. Olsen, OSS, og Robet'c Vaagan, Akademisk, 4le, og Bjorn Heggheim, OSS, 4 poeng. Klasse 1 ble vunnet av Anders Klette, S. K. Fischer, med 8 Poeng (av 9), overlegent foran Kjell uul, Sjakkameratene, og Erland Henrichsen, Sjakkameratene, begge 6, oran ansson, Asker, Yz. Det vakte oppsikt at unge Klette i siste runde spilte for livet p6r gevinst, til tross for at han hadde sikret seg fprsteplassen allerede en runde fpr slutt. Det hadde sin forklaring i at Klette for turne

19 iom rutt og antas e d.s:.a fall ta o"i'"tiri"itpiit netlom de to oss'splllere for a ai FT'd re68 tr'lb ml alt*r lyktes og Klette ble 100 kr. rihere. Klasse 2 ble vunnet av dar {yrdal rye! T/z ')oeng' foran Bigm E' Teist9l 7 Poeng' :: "li Eordnt ' Os""rd. Erling Kristion,'l')g Bio," TiLer Ligger i teten' :l':c 'il med 2 Poeng' firhdndsspilt Parti fra^s' iai i"tn* og Erl:ng KristioTrsen er enctt remxs' 'OgaatdvantoM ogseifnsjakk lm LEF OGAARD, Oslo Schaksel lere. Mesterklassen tellet 16 mann, hvorav Atte gikk til finalen. Der, ble resultatet: OSS' arl H' Ulrichsen' Akademek, og Biorn Titler, OSS' alleo ooenq, Anthonsen, Akademisk' Chr. Moen og willy L' Olsen' beoqe OSS, 2th, lvar M' Dahl' Stau"[[, ryr, wtdar. Fossum, oss' 1 o"3l?;* matte det stikkamp tilinelfom Oe tre bestot o(, der ble r.ekkefol 9"fi oo o.tor" sterle$ogaud142 P. Zl eiin Tiller 1 Poeng. 3) ad H' Ul

20 Leif Ogaard STKKAMPEN om Srets individuelle Oslomesterskap fant sted tirsdag og torsdag i denne uke, mello m Mleif O g aard, Oslo Schakselskap, og hans l&i,rige klubbkamerat Bigrn Tills. De to endte som bekjent likt i den ordinaere OMturneringen tidligere i ar İfotee Oslokretsens r glement skul matchen egentlig omfatte fire partier. Men P.g.a' det tettpakkede turneringsprogrammet iortiden, og i forstielse med de to spillere selv, fant kretsstyret i kunne dispensene og la stikkamp n ga over bare to Partier. Efier vir oppfatning er dette en avgiorelse som ikke bor danne presedens i en si serigs tumering som OM bor man holde fast ved fire partier i en titelkamp. KLAN FAVORTT Naturligvis var favoritt i dette oppgipret, og favoritl stemplet ble ikke svakere da han trakk Det hvit i forste parti. var klart at hvis han vant nu, ville det bli desto verre for Biom Tiller A gienopprette stillingen i parti nr. 2, selv om han da ville f& hvit. N&r fgrst legger seg pa remis, er det fa norske spillere som klarer i wiste et helt poeng ut av ham. Farti nr. 1 vil ikke gi over i historien blant de mest minneverdige hva kvaliteten angar. Begge parter spilte nok endel under pari. Men det ble etfriskt og spennende opp$9r. Kongeinilisk. Hvit: OSS.. Sort: Bjorn Tiller, OSS. r. au Sf62. c4 gi6 3. ScB Lg? a. 5B l G{t 5. Lg5 c5 6. e3 Da5 7. DdZ do 8. LaZl4l 9. at5(?) Det er Ogaard selv som gierne vil belaste dette trekket med et spors malstegn. Han mener at kort rokade opprettholder en mere fleksibel stilling nu blir i grunnen de strategiske lirfer fastlagt, uten at de kan sies A vere klart til hvits fordel. 9. ag 10. a4 b5? Tiller fastholder altsl sitt forsett om A bryte pa b5, til tross for hvits preventive a2a4. Dermed inneberer fremstotet et bondeoffer, men Tiller mener at den ipne blinjen skal gi ham kompensasjon. Den uteblir imidlertid. stedet burde sort antagelig ha spilt 10. LxE, som stiller hvit overfor et lite dillemma: Skal han sli tilbake med lpperen og tillate b7b5, som da ikke vil innebere noe bondeoffer lenger eller skal han svare gxl3 og pata seg en dobbeltbonde? ll. cxbs axbs 12. Lxb5 Lxfi? Dobbeltbonden er ikke nok til & kompensere sorts minus bonde og det faktum at hvit far lpperparet. stedet at Tiller burde ha spilt 12. Ld?, som ville ha gitt sort langt bedre muligheter til a uhltte den &pne blinje med trykk mot b2. Helle dette mgnsteret med bondeoffer pa b5 er forpwig kjent fra den s&kalte Volgagambit, hvor nettopp det kombinerte trykk mot b2 via li4je og diagonal er et hovedmotiv. 13. gxf:f Sa6 Bedre var antagelig 13, h6, so m tvinger lpperen til i ta en bestemmelse avbytte eller deplaserrng. 14. e4! Sc? 15. Lc6 Ta? 16, Sb5 Sxb5 l?. Dxa5 Txa5 18. LxbS Dermed har hvit nermest forsert frem en hwikling hvor merbonden kommer til sin rett. Pa den annen side er Bb2 blitt et mer nakent og mer utsatt mil. 18. TbB 19. Ke2 Et fingerpek for mindre ovede: ngen grunn til 6 rokere her, hvot man narmer seg sluttspill og kongen kan gipre felttjeneste bedre enn de fleste. 19. Ta? 20.LdZ Se8 21. Lc3 Sc? 22. Lc6 Sa6 Til publikums store overraskelse fulgte nu: 23. Thcl? Selv en M kan alts& ha sine pyeblikk av sja\klig molkg. Tiekket er en stygg feil, hva enkelte av tilskuerne straks s&, men ik

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere.

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere. Richard Réti Del 1: Richard Réti (1889-1929) Réti ble født i Ungarn i 1889 og sammen med Nimzowitch, Breyer og Tartakower, utviklet han teorien om å sette for mange bønder i sentrum tidlig i partiet, var

Detaljer

Nummer 2, mandag 6.juli 2015

Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Johan Salomon sabler ned all motstand Etter fjerde runde leder talentet fra arrangørklubben soleklart. Mange trodde det kunne bli en rask stormester-remis på førstebordet,

Detaljer

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden Av Simen Agdestein I lærebøkene ser det så enkelt ut. Man legger en plan, gjennomfører den og vinner partiet. Det var slik

Detaljer

Herre e' æ - beretning fra Kiel

Herre e' æ - beretning fra Kiel Herre e' æ - beretning fra Kiel Del 1. Presentasjon Jeg heter Victor André Nøstvold Hansen, og det har jeg hett helt siden jeg ble født. Kjært barn har mange navn, så da skjønner jeg i hvert fall ikke

Detaljer

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust!

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust! Nummer 6, fredag 10.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Han er allerede norgesmester. Under hele turneringa har han vært plassert på førstebordet ved

Detaljer

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag Nummer 3, tirsdag 7.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Full storm på førstebordet Idet Simen ankom hallen sto bretter i full flamme på prestisjeoppgjøret mellom Frode Urkedal og Johan

Detaljer

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen Nummer 4, onsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Sir Paul i praktform OBS! Verdensbegivenheter! Otto Milvang og Morten Sand hadde en fortreffelig kveld sammen med legenden med

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Ole Christian Moen (til venstre) leder Mesterklassen alene med 3.5 poeng Bulletin nr 4 Eliten, runde 3: Fire i delt ledelse Urkedal og Hammer delte poengene i en kampremis

Detaljer

Tari i tet. Lyn for lag

Tari i tet. Lyn for lag Nummer 5, torsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Tari i tet I et remisprega sluttspill presterte Rune Djurhus å gå seg vill. Dermed er plutselig Aryan Tari i tet. Det hadde ikke

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie og IM Frode Urkedal endte på delt 1. plass i Eliten, og derved blir det stikkamper. Bulletin nr 9 Eliten, runde 9: Delt seier, 2 GM-napp Etter ni runder

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Eivind X. Djurhuus leder Lilleputtklassen med 5 strake seire Bulletin nr 5 Eliten, runde 4: Elsness slo Agdestein Etter tap mot IM Frode Elsness i femte runde er Simen

Detaljer

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk.

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. Side 1 av 10 VESTFOLDMEISTERSKAPET 2015 Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. På første bord spela då unge Paulius Cebatarauskas

Detaljer

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem.

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. Odd Flater vinner av vårturneringen 1976. Knut Jbran Helmers (til høyre på

Detaljer

Altibox Norway Chess 2016:

Altibox Norway Chess 2016: Pressemelding Kvalifiseringsturnering på Fagernes i påsken endte med svensk seier! Fagernes, Påskeaften 26.3.16 Stormester (GM) Nils Grandelius (22), Sverige, gikk seirende ut av kvalifiseringsturneringen

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960)

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960) Yasser Seirawan Forord Seirawan er blant de beste sjakkspillerne i USA i dag. Han var i si tid den første amerikanske utfordreren til VM-tittelen etter at Bobby Fischer trakk seg tilbake i 1975. Han kvalifiserte

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002 Stjerne-verdenen 40. årgang desember 2002 REDAKSJONEN: KJELL M. HAUG (Ansvarlig redaktør) RICHARD WICKLUND-HANSEN TOM LILLAND GUDMUND STENERSEN KJELL IVERSEN Styret ønsker alle God Jul og et riktig Godt

Detaljer

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb,

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell for lærere Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, i forbindelse med prosjektet SJAKKLØFTET SJAKKREGLER *En spiller har hvite

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Hjertelig velkommen!

Hjertelig velkommen! Som alle sikkert vet, så fyller Sjakklubben Stjernen 80 år den 3. september 2003 Styret ønsker å gjøre "krus på klubben" ved å arrangere en fest fredag den 26. september. Vi ønsker derfor å invitere alle

Detaljer

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1 Side 1 Innhold Takk for hyggelig første runde og lykke til videre!... 3 Wikipedia om sjakk:... 4 Program NM for Ungdomslag 2016... 8 Justert Program med ny rundestart revidert 26.02.2016... 8 Resultater

Detaljer

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3 STJERNE ' i VERDENEN I%3 1976 tøårgang KNUT JØRAN HEIMERS se side 3 Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll I Styret i Sjakklubben Stjernen takker alle som ved aksjetegning, dugnad, eller på

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort 1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort Forord Denne VM-matchen i 1886 var historisk. I den nærmeste framtid skulle det for første gang kåres en verdensmester i sjakk. I 1886 var Steinitz rekna

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Aryan Tari er på vei mot Juniortittelen Bulletin nr 8 Eliten, runde 8: Det tetner til Det er igjen delt ledelse etter at IM Espen Lie spilte remis mot IM Frode Elsness,

Detaljer

SuperSilje og Harald nytt elitepar

SuperSilje og Harald nytt elitepar SuperSilje og Harald nytt elitepar se side 22 Foto: Bjørn B. Johansen nr. 4 2004 2 I n n h o l d Nr. 4 2004 årg 70 Leder... 4 Dramatisk eliteklasse i NM i Molde... 5 Frode Elsness beste trekk... 15 Ekeberg

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

3 Første utenlandssuksess

3 Første utenlandssuksess 3 Første utenlandssuksess Juli desember 2001 «Jeg er stolt av å være gift med en som har slått en framtidig verdensmester.» Stormester Arthur Kogan etter at kona hadde slått Magnus i Bergen. Magnus avanserte

Detaljer

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM for ungdom 2006 er i gang Det så stygt ut 45 minutter før åpningssere monien skulle starte, men etter en hektisk innspurt der

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903 Januar 1989 Sjakkspillere har en tendens til å skille seg ut hvor de enn kommer. Månedens gjettekonkurranse lyder: Hvilken av personene på bildet er sjakkspiller? SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Klubbmesterskap l<ji3

Klubbmesterskap l<ji3 23. årgang 2 81 FORMANNSSKIFTE Tor Henriksen (t.h. ) overtar formannsjobben etter Bjørn Øverland. NM I TRONDHEIM Petter Stigar nr. 3 i Elite Dag H. Sødtholt nr. 3 i Mester / Sk. 5tjern

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie beseiret IM Frode O.O. Urkedal i 7. runde, og overtok ledelsen i Eliteklassen Bulletin nr 7 Eliten, runde 7: IM Espen Lie ny leder Runde 7 ble enda tyngre

Detaljer

VIKTIGE T^LFFONT&TJMMFH,

VIKTIGE T^LFFONT&TJMMFH, VIKTIGE T^LFFONT&TJMMFH, Iciag vi"> vi starto mp(^ no»=n viktige ' telef onnummer. Det er fint ^ ha. dis-e.nummer samlet, s^ Vi t i l enhver tid vet hvor de er.turneringslederen er meget takknemlig dersom

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

STJERNE 'i VERDENEN 1972 NR. 2 12. ÅRGANG RETURKAMPEN FOR JR. VAN LØSE SKAKKLUB - SJAKK- KLUBBEN STJERNEN 10-10. MARY KLINGEN

STJERNE 'i VERDENEN 1972 NR. 2 12. ÅRGANG RETURKAMPEN FOR JR. VAN LØSE SKAKKLUB - SJAKK- KLUBBEN STJERNEN 10-10. MARY KLINGEN STJERNE 'i VERDENEN 1972 NR. 2 12. ÅRGANG MARY KLINGEN Norges kanskje beste kvinnelige sjakkspiller gjennom tidene står på høyden av sin karriere. I klubbmesterskapet i "Stjernen" 1971 spillte hun seg

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 1 FEBRUAR 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Morten Lilleøren,

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya.

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. 9 VM Mai juni 2004 «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. Det var allerede etter storresultatene i Wijk aan Zee og Moskva snakk

Detaljer

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Mesterblikket HUSKER 5 OM DAGEN: Regjerende Norgesmester IM Frode Elsness fra Moss SK holder stø kurs mot et nytt toppresultat i Eliteklassen. SIDE 2 Klasse Elite KOMMENDE ELITESPILLERE?

Detaljer

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14.

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14. Årsberetning 2014 Sjakklubben Kampen på Brettet ble stiftet 18.9.2001. Det siste året har klubben hatt stor medlemsvekst, med det mest omfattende spilletilbudet noen gang. Den 31.12.2014 var 30 spillere

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

eldres avdeling SJAKKLUBBEN STJERNENS MEDLEMSTALL PR. 31/10-1979: 134 hovedmedlemmer 14 bimedlemmer 12 støttemedlemmer 160

eldres avdeling SJAKKLUBBEN STJERNENS MEDLEMSTALL PR. 31/10-1979: 134 hovedmedlemmer 14 bimedlemmer 12 støttemedlemmer 160 MEDLEMSBLAD FOR SJAKKLUBBEN STJERNEN eldres avdeling Redaktør: Svein Gustav Myreng Hårfagresgt. 9 - Oslo 3 Telefon: 69 31 20 Medarbeidere: Johan Andreassen Potter Stigar Dette nummeret er en smule sent

Detaljer

Bulletin 3. Landsturneringen 2005

Bulletin 3. Landsturneringen 2005 Bulletin 3 Landsturneringen 2005 Dag 3 Så var 4 kamper over og den dagens som tar mest på. Dobbelt runde er hardt for de fleste. Tett på toppen. For oss lokale så er det gledelig at vi klarer å henge med

Detaljer

Bulletin 6. Landsturneringen 2006

Bulletin 6. Landsturneringen 2006 Bulletin 6 Landsturneringen 2006 1 Dag 6 Dagen gikk med til runde 7, simultan med GM Magnus Carlsen og Laglyn finale. Runde 7 gav noen skrell og noen større favoritter. Nybegynner turneringen ble i dag

Detaljer

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind Brno 26/6-5/7 2009 v/øyvind Etter noen års fravær fra sommersjakk tok jeg i 2004 fram ryggsekken og et gammelt flat -magnetbrett for å reise til en turnering sommerstid. NM i Molde i 2004 ble etterfulgt

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Fra et lynsjakkparti.

Fra et lynsjakkparti. JOLENUMMEK 1990 6. Å R G A N G STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE Fra et lynsjakkparti. Hvit: Henrik Sart: Benny Følgende stilling oppstod under el lynsjakkparti en torsdag i høst. Hvit har netlopp

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Bulletin 4. Landsturneringen 2005

Bulletin 4. Landsturneringen 2005 Bulletin 4 Landsturneringen 2005 Dag 4 En travel dag med en runde 2 foredrag, fotball turnering og simultan. I tillegg hadde Jentebrigaden samling. Den femte runden ble historisk i og med den nye regelen

Detaljer

Simens sjakkbok. Forord

Simens sjakkbok. Forord Simens sjakkbok Forord Dette er ikke bare en lærebok for deg som er ukjent med selv sjakkens enkleste regler eller deg som allerede har spilt en del, men som kunne tenke deg en mer grunnleggende forståelse

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 2 MAI 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Presidentens hjørne 3 Den 15. OL-finalen 4 Partispalten 5 Bøker

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

2 En fremgangsrik elev

2 En fremgangsrik elev 2 En fremgangsrik elev Januar 2000 juni 2001 «Han var slett ikke dårlig.» NTG-elev Anders Bekker-Jensen etter remis mot en 9 år gammel gutt. Jeg husker godt første gang jeg så Magnus Carlsen. Det var vinter,

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5,

r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5, r aa.a@as Nr.. 5 Jun 1977 Kr.5, -.. 2 PÅ TAM PEN Det gjenstår bare NM Bergen, så kan v lene oss tlbake og betrakte årets sesong. Aldr har vel nord-nor ske sjakkspllere, sett på landsbass, vært av en slk

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

slo BULLETIN 8 Østenstad mot sin 8. NM-tittel? SJAKK-NM I dette nummer: 20,- Grillfesten Kommenterte partier Mange intervjuer Barnesiden...og mye mer!

slo BULLETIN 8 Østenstad mot sin 8. NM-tittel? SJAKK-NM I dette nummer: 20,- Grillfesten Kommenterte partier Mange intervjuer Barnesiden...og mye mer! C M Y CM MY CY CMY K 20,- BULLETIN 8 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM Østenstad mot sin 8. NM-tittel? (Foto: Tore Hansen) I dette nummer: Grillfesten Kommenterte partier Mange

Detaljer

En god dag for Ole Christian

En god dag for Ole Christian BULLETIN 2 Mandag 1. juli. Pris kr 20 En god dag for Ole Christian Oslo Schakselskaps velkjente profil Ole Christian Moen (61) fikk flere positive opplevelser av søndagen 30. juni. I selve NM 2013 deltar

Detaljer

Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996

Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996 Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996 I redaksjonen: Kjell Iversen Tom Lilland Sjur Nørve Harald Mottang Det er nå ett år siden første nr. av "nye" Stjerneverdenen kom ut. Vi hadde ambisjoner om å fa ut

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Bulletin Landsturneringen i sjakk 2006

Bulletin Landsturneringen i sjakk 2006 Bulletin Landsturneringen i sjakk 2006 Nr. 7 lørdag 15. juli www.nm2006.sjakknet.no Magnus Carlsen best også i lynsjakk Bildet: De fire beste i Lynsjakk-NM var f. v. Kjetil A. Lie, Torstein Bae, Magnus

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 3 AUGUST 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Partispalten 5 To

Detaljer

5 På internasjonal titteljakt

5 På internasjonal titteljakt 5 På internasjonal titteljakt Juli desember 2002 «Hei Magnus...Du er søt...lyst på en date eller??...kozer og klemzer Berit*smask*» Spørsmål til Magnus på VG Nett Interaktiv. I løpet av vinteren og våren

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Klasse 1, runde 2. Nede fra venstre har vi Gunnar Stake-Larsen og Ole Jørn Gyldenås, nede fra høyre Helge Theting og Henrik Carlsen. Bulletin nr 3 Runde 2: Elsness banket

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

6 Internasjonal mester

6 Internasjonal mester 6 Internasjonal mester Januar juli 2003 «Magnus snakker som han er 18, spiller som han er 25 men er faktisk utrolig nok fortsatt bare 12.» Hans Olav Lahlum i forhåndsomtalen før Landsturneringen. På bare

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5.

Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5. Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5. 2 3 kke bare ros Bergens Schakklubb kan kke bare få ros etter å ha stått som arrangør av årets NM. Nå må det være helt klart at splleforholdene var gode. Ltt trangt om plassen

Detaljer

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Blikkontakten GÅR VI TO TIL SAMME FRISØR, ELLER? Ikke vet vi. Men at 1. bordsoppgjøret i klasse Mester mellom Jon Kristian Haar fra Sandnes (hvit) og Ørnulf Stubberud fra OSS

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 4 DESEMBER 2010 ÅRG. 66 Innhold NFSFs organisasjon 2 Presidentens hjørne 3 Redaktørens hjørne 4 Seniormester Einar

Detaljer

! anskeiighets-! kiighets

! anskeiighets-! kiighets - I ẕ I Co Co - ol 961 _j stk 2 Mot lysere tider Ryktetlommen var enorm og lite gjennomskuelig før I slaget skulle stå på Hamar 14 januar i år I Presidenten skulle skytes og styret sendes ut av landet

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

Bulletin 7. Landsturneringen 2005

Bulletin 7. Landsturneringen 2005 Bulletin 7 Landsturneringen 2005 Dag 7 Alt har en ende, pølsa har to, eller sagt med Pernille og Mr. Nelseon: Men vi sees igjen, ja vi sees igjen. Takk for laget og god tur hjem. Det har vært travle dager,

Detaljer

Årsberetning 2013 for Sjakklubben Kampen på Brettet

Årsberetning 2013 for Sjakklubben Kampen på Brettet Årsberetning 2013 for Brettet Innledning Brettet ble stiftet 18.9.01, og har således eksistert i 12 år i 2013. Det siste året har oppmøtet pr spillekveld har variert fra 5-14 spillere. Den 1.1.2013 var

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Verdens yngste stormester

Verdens yngste stormester Verdens yngste stormester Foto: Ómar Óskarsson nr. 3 2004 Ny moderne nettbutikk www.sjakknett.no Vi har fått inn neste generasjon sjakkcomputere Nå med lavere priser og bedre spillestyrke Travel Elo: 1450

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG SlJERflEierdenen 8.ARGAIMG IM KNUT JØRAN HELMERS \ god sommer / SK Stjernen SEILDUKSGATEN OSLO 5 Telefon 5 9 0 - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager kl. 9 - - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager 8.0 -.00

Detaljer

w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00

w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00 w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00 2 Den nye linje Den nyvalgte president og hans styre har presentert sin linje og nå gjenstår bare å se hva som praktisk vil komme ut av det. Enkelte personer er

Detaljer

7 På tur i en kassebil

7 På tur i en kassebil 7 På tur i en kassebil August desember 2003 «Det er utrolig dejligt at se både Magnus og den øvrige sympatiske famile med smil på læben efter at have været saa tæt på den helt store triumf. Men skidt,

Detaljer

Sjakkalliansen 2005-2006

Sjakkalliansen 2005-2006 Sjakkalliansen 2005-2006 2. runde Dato 26 oktober 2005 Arr.: Oslo Taxi 2 Oslo Sporveier Oslo Taxi 2 Resultat Resultat BORD 1 Arne Danielsen Lars Even Andersen 0,0 1,0 BORD 2 Roaul Abrahamsson (D) Jørn

Detaljer